NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1"

Transkript

1 NR.3/10 September Målebladet NR3/10 1

2 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: Tirsdag og onsdag: Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Indhold: Jens Chr. Madsen, kasserer Karsten Vognsen, sekretær Sektion offentlig: Jimmy Petersen Dijana Ivanisivic Sektion privat: Knud Meller Nielsen Ditte Knudsen Velkommen... side 3 Nye tider? Nye Måder?... side 4 Seks spørgsmål til formanden... side 6 Studerendes projekter... side 8 Medlemsstatistik... side 10 Mønster Tidende... side 12 Tinglysningsretten... side 16 Kort Nyt... side 18 fra 40 års tilbageblik... side 18 Charlotte Gosvig Nielsen Martin Aspelund Sekretariat: Kirsten Sørensen Birgit Kragh FTF FTF-A: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370 Hals Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V Johnny Humlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj Deadlines i 2010: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Annoncepriser: 1/1 helside 2000 kr. Bagside 2500 kr. 1/2 side 1200 kr. 1/4 side 700 kr. tillæg pr. farve: 450 kr. Layout: Jan Slot-Carlsen Tryk: Alfa Bogtryk, Sorø Forside: Verden ifølge Reagan ISSN: X 2 Målebladet NR3/10

3 Velkommen til efteråret Så er det blevet sæson for omskiftelige og mulige hæsblæsende oplevelser. Det er også ved at være et stykke tid siden. Det er selvfølgelig de kommende overenskomster jeg tænker på. Det bliver ikke den ekstravagante lønfest som sidst, men en meget mager og måske kortere overenskomstperiode, samt en risiko for reallønsnedgang i sigte. Da det ikke kan blive til så mange lønkroner, må vi i stedet satse på de bløde værdier og forbedre de eksisterende ordninger og vilkår. Så vi har brug for Jeres input og forslag. Det er tid til at tænke kreativt. Hvis jeg skal se noget længere frem i tiden, viser prognoserne at personer vil stoppe på det danske arbejdsmarked, men at der kun kommer ind over de næste år. Med andre ord bliver der mangel på arbejdskraft, selv om det er modsat lige nu. Vi i Hovedbestyrelsen vil være ekstra opmærksomme på, hvor vores medlemmer går på pension, så vi kan anvise nyuddannede og arbejdsledige, hvor at søge hen. Vi vil også forsøge at sikre, at vores stillinger ikke overtages af andre faggrupper. Vi vil være med til at styrke vores to uddannelsesinstitutioner, samt højne og udvikle vores medlemmers faglige viden og muligheder med efteruddannelse. Det er vigtigt at vi står parate og rustet til kampen om de kommende små ungdomsårgange, så vi ikke forsvinder i mængden af de mange uddannelsesudbud. Velkommen til de nye vinde. Målebladet NR3/10 3

4 Nye tider? Nye måder? Vi påbegynder hermed den evigtvarende diskussion om, hvordan Målebladet skal se ud. Skal vi have ny forside? Skal forsiden fungere som en slags indholdsfortegnelse a la ugebladene? Skal vi udkomme i 4-farver? Skal vi overhovedet trykkes? Skal vi hellere udkomme i PDF-format og rundsendes elektronisk? Skal vi kunne læses på vores hjemmeside? Er der overhovedet nogen der læser disse linjer? Er stoffet relevant og interessant? Er der andre ting man kunne bringe? - Disse, og mange andre spørgsmål vil vi gerne stille til vores læsere! Meld tilbage per , snail-mail, pr. telefon eller gå ind på hjemmesiden, log in med dit medlemsnummer og din fødselsdag og giv din mening til kende angående det fremtidige Måleblads udseende, eller væremåde! På nettet Hjemmesiden På papir På dasset. Kan ikke anbefales, da bladet er trykt på fint glittet papir! 4 Målebladet NR3/10

5 Leica Viva Realisér dine opmålingsvisioner... lad os inspirere dig Leica Viva sætter fleksibilitet i system Visioner udspringer af kundskaber, kompetencer og kreativitet. At virkeliggøre dine visioner er dét, der gør arbejdet som landmåler så fascinerende. Vi ser det som vores opgave at give dig værktøjer til at løse dine opgaver og indfri dine mål så professionelt, effektivt og kreativt som muligt. Unikke idéer og løsninger er et resultat af inspiration og tillid til egne evner. Med Leica Viva får du et fuldt fleksibelt landmålingssystem til at virkeliggøre dine visioner. Hver vision i enhver dimension bliver let til virkelighed. Leica Viva byder dig velkommen lad os inspirere dig. Læs mere om Leicas produkter på eller ring på Tlf Målebladet NR3/10 5

6 Seks spørgsmål til form... af Jens Erik Bundgaard MÅLEBLADET har stille seks spørgsmål til formand Thomas-Wester Andersen, for at få belyst substansen og fremtiden for KLF. De seks spørgsmål er: Passive medlemmer, klubber i KLF, praktikpladser, dalende medlemstal, overenskomsten 2011 og hjemmesiden debatsiden. Thomas Wester-Andersen uddyber og svarer: Passive medlemmer Gruppen af passive medlemmer er den tredje største gruppe i KLF. Næstefter 191 landinspektøransatte og 126 KMS-ansatte er 125 personer passive medlemmer. Det er både et godt og et skidt tal. Heri finder vi blandt andet KLT er, der er ansat under en anden overenskomst men stadig ønsker at være tilknyttet KLF, pensionerede KLT er, personer og virksomheder der støtter os men ikke er uddannede KLT er. Det gode er, at der er så mange der ønsker at være en del af KLF, det ærgerlige er, at de kun betaler 15 % af fuldt medlemskab. Vi er lige gået i gang med at analysere på hvem de passive medlemmer egentlig er, for at vi kan få et bedre billede af denne store medlemsskare. Det gør vi for bedre at kunne støtte op omkring denne gruppe og finde ud af om der mangler nogle nye services og tilbud, og fremadrettet måske få differentieret kontingentet bedre. Klubber i KLF Tanken med regionsklubber er at knytte medlemmer tættere sammen både lokalt og på tværs af brancherne. Det er en ide der er tyvstjålet fra IDA, Ingeniørers forbund. Tanken er at man kan mødes et par gange om året, udover årsmødet, og få tanket op med faglige og sociale input hvis man lyster, og derigennem få udvidet sin horisont. Afstanden til hovedbestyrelsen skulle gerne blive mindre, da hovedbestyrelsen er repræsenteret i alle regioner, og alle kan derved få større indflydelse på hvor vi bevæger os hen som forening. Det er en ny ting for os alle, så det kræver en indkøringsperiode, hvor alle der ønsker at bidrage er mere end velkomne. Vi er i den forbindelse ved at udarbejde en kogebog til brug i klubberne. Praktikpladser Der er igen kommet praktik i vores uddannelse. Vi vil sammen med uddannelsesinstitutionerne i Horsens og København samt arbejdsgiverne udarbejde lister med mulige praktikpladser. Vi har brug for tilbagemeldinger fra medlemmerne om ideer til mulige praktiksteder. Vi skal nok stå for kontakten til de mulige praktiksteder og sammen med vores samarbejdspartere undersøge om de lever op til reglerne for praktik. Jeg syntes at ideen med at genindfører praktik er god, men kun hvis det 6 Målebladet NR3/10

7 anden...om KLF, fremtiden og substansen gennemføres ordentligt og gennemtænkt. Praktikken er med til at gøre os stærkere og mindre teoretiske som nyuddannede end for eksempel nyuddannede landinspektører. Det har før i tiden været et af vores varemærker. Dog kunne praktikperioden godt være lidt længere. Dalende medlemskab De 10 fede år er for alvor slut, og vi kan ikke forvente en medlemstilgang som tidligere. Snarere tværtimod. For at imødegå dette må vi ud og promovere for flere KLF er på eksisterende arbejdspladser og finde nye steder, hvor det ville være naturlig at have en KLF er ansat. Samtidig skal det også være naturlig at oplyse om virksomheder, hvor det forventes der vil komme udskiftning på grund af pensionering, så disse stillinger ikke nedlægges eller overgår til andre fagområder. Vi skal også orientere vore medlemmer om hvor alsidig vores uddannelse egentlig er, og rådgive så man kikker bredere på arbejdsmarkedet. Vi som landmålere arbejder i bund og grund med indsamling, produktion, verifikation og præsentation af geodata, hvilket gør os alsidige og bør gøre os til et naturligt valg til mange jobs. Samtidig skal vi gøre KLF til et attraktivt sted at være medlem, både på det faglige, sociale og økonomiske plan. Vi skal være stedet, hvor man naturlig søger om råd og hjælp når man er på vej ind i arbejdsmarkedet, er i arbejdsmarkedet eller på vej ud af arbejdsmarkedet. Overenskomsten 2011 OK-11 er lige på trapperne, både på det private og offentlige område. Der er mange ting vi skal forholde os til, som er ekstraordinære. Hvor mange år skal den kommende overenskomst dække? hvor meget tør vi spå om fremtiden? bliver der en reallønsnedgang? hvor stor er gælden på det kommunale område? skal vi satse på de bløde og gratis værdier og bruge alle procenterne på lønkroner? skal pensionsandelen stige? Spørgsmålene er mange og komplicerede, men vi har mange samarbejdsparter i FTF, CO10, Forhandlingskartellet, TL og PALF så vi er i goder hænder og står heldigvis ikke alene om at finde svarerne. Vi vil fortsat gerne modtage input fra medlemmerne til OK-11. Hjemmesiden Debatsiden For at alt det ovennævnte skal lykkes, er det nødvendigt at have en platform hvorpå vi kan kommunikere på kryds og tværs, så det hele ikke går op i rejser og møder. For mange af os er det en ny måde at kommunikere på, så det kræver også her en tilvænning og indkøringsperiode. Jeg håber man vil tage godt imod de nye tiltag og bruge dem. Det skal ikke være en afløser for Målebladet, men to sidestillede metoder til at formidle på. På mange elektroniske dagblade og fagblade har læserne, når de er logget på, mulighed for at kommentere direkte på artikler og hinandens kommentarer, så der derved opstår en streng. Vi gør det alle i forvejen når vi svarer på s på jobbet eller privat. Det nye er bare, at alle der er logget på KLF s hjemmeside, kan følge med i strengen/strengene og bidrage. En opfordring Hvis man gerne vil modtage KLF s nyhedsbrev med blandt andet oplysninger om ledige job, er det nødvendigt at KLF er i besiddelse af vores s adresser. Målebladet NR3/10 7

8 De KLT-studerendes projekter forår 2010 Redaktionen opfordrede i 2009 de studerende på sidste del af uddannelsen på skolerne i København og Horsens, at lave beskrivelser til Målebladet af deres afsluttende projekter i forbindelse med uddannelsen som kort- og landmålingstekniker. Det kom der nogle fine artikler ud af her i bladet, og skolen i Horsens har nu gjort det obligatorisk, at de studerende skal laves en kort version af de afsluttende opgaver. Samtidigt er der planer om at lave en database, så opgaverne kan søges og evt. rekvireres for særligt interesserede. På den måde får interesserede ( gamle ) KLT-ere eller andre chancen for at se, hvad der arbejdes med på uddannelsen lige nu, og samtidig kan man få indblik i nye aspekter og viden omkring vores KLT-fagområde. Ikke mindst er det en måde at gøre opmærksom på sig selv her i en periode, hvor jobsituationen stadig er noget anstrengt for faget. Nedenstående er syv tekster fra to grupper studerende, som Målebladet har modtaget fra skolen i Horsens. Vi er meget åbne for at bringe flere indlæg i løbet af efteråret fra de studerende, som har lavet afsluttende opgaver i år, og bringer her endnu en opfordring til de resterende om at fare i blækhuset og kickstarte karrieren som (skrivende-) KLT-er. Knud Meller Nielsen Remote sensing Til specialet og afgangsprojektet arbejdede vi med remote sensing på flere måder. Vores speciale omhandlede flytermografering med infrarød sensor og afgangsprojektet beskrev søopmåling ved brug af multibeam-sonar. Remote sensing bliver til stadighed udviklet, både til lands, vands, under vandet, i luften og satellitbåret. Ideen er selvfølgelig at spare mandskab til opmåling af opgaverne. En overflyvning eller oversejling af et givet område for at indsamle data, kan i ideelle tilfælde spare flere landmålere, eller som i vores søopmålingsprojekt, et dykkerhold til kontrol af søkabler. Det er selvfølgelig ikke opløftende for landmålingskolleger at læse om dette her i bladet. Det er imidlertid ikke en nyhed, men en kendsgerning som har været undervejs i mange år. Der er nok kun een måde at deale med faktum på og det er ved at sætte sig ind i tingene og udnytte principperne. Vi har prøvet at sætte os ind i teknikkerne i vore to projekter: Flytermografering Da vi startede på specialet om flytermografi, troede vi også at dataindsamlingsmetoden var helt enkel som antydet ovenfor: Man sætter sig ind i flyet, starter termografikameraet, flyver en tur hen over byen og vupti! -er der taget et billede som udpeger varmesynderne, som ikke har isoleret deres tag. Så nemt var det ikke! Ved fordybelse i principperne og arbejde med tilsendt data fra Fugro, viser det sig nemlig, at der er en stor mængde faktorer, som hindrer den direkte udlæsning af varmespild. Derudover er der selve flyoptagelserne, som kun kan foregå i et begrænset tidsrum mellem 2100 og 0100, på vindstille, tørre og frostfri vinteraftener, gerne med højtliggende skyer - ikke lavtliggende, så hellere ingen skyer. Vi støder i løbet af specialet på en 207 siders Ph.D afhandling, præcis om samme emne og med samme konklusion som vores. Da det er emission fra de forskellige tagflader der måles med termografikameraet, skal vi kende de enkelte tagmaterialer og deres individuelle emissionsfaktorer. Hovedparten af hustage er ventilerede, så eventuelt varmespild i tagrummet ventileres ud og kan dermed ikke registreres. Efter at have gennemregnet og beskrevet, at metoden faktisk ikke kan anvendes, laver vi så et alternativt bud på at konstatere ejendomme med stort energiforbrug. Vores metode er simpelthen at samkøre registre og lave et GIS som også i udformningen minder om et termografisk flyfoto, med farver graduerende fra rødt for højt forbrug til blåt for lavt forbrug. Vi er med dette kort inde i ejendommene, data er årsgennemsnit i modsætning til overflyvningens 1/7 sekunds optagelse. Dette kort er dog vejledende, da der kan være flere energiformer med i spil, eksempelvis elradiatorer eller varmluftpumper. Vi har kun brugt fjernvarmedata, og hvis kortet skal være helt retvisende, skal disse energiforbrug medberegnes. Søopmåling Vi var meget taknemmelige over at kunne komme med John Dahl, Dansurvey på søopmålingstogt på Rødsand 2 havvindmøllepark. 8 Målebladet NR3/10

9 Ved remote sensing til søs måler vi ikke emission fra overflader, men tidforsinkelsen på ekkoet fra en afsendt lydimpuls. Det foregår med multibeam-sonar, som faktisk svarer til en række ekkolod sat op i en vifte på ialt 120 graders vinkel, som så registrerer en 3D punktskys aftegning af bunden. Vi skal kontrollere vindmøllefundamentet. Vi skal her indsamle, behandle og præsentere data til konstatering om der fyldt skærver på fundamentet og om der forekommer underminering. Udfordringen er her ejenkontrol af positionering og konstatering og oprensning af fejlskud. Kontrol af datapositionering foregår i NAVIsoftwaren ved at chekke udsving i sejlede linier, GPS position, GPS højder og bathymetrien. Der sejles aldrig kun een linie. Minimum to linier med 50% overlap sejles for at kontrollere fejlskud. Fejlskud kan være luftbobler, fisk eller urenheder i vandet. De to sejlede linier med overlap afslører endvidere, om udstyret er sat rigtigt op. Der skal for eksempel helst ikke være dobbelt af alle sten på bunden. Softwaren har forskellige værktøjer til at overdrive tydeligheden af fejlskuddene, så de nemt kan konstateres og udrenses. Begge projekter var meget interessante fordi de føltes moderne i forhold til traditionel landmåling. Vi fik her kendskab til motionsensoren, som er det altafgørende instrument til korrigering af flyets eller bådens bevægelser under dataindsamlingen. Alle grundpricipperne herunder vurdering og beregning af nøjagtigheder, position, geodæsi og GPS principper er altsammen ting som selvfølgelig er de samme som ved traditionel landmåling. Skelafsætning Navn: Jesper Jensen Projektvejledere: Jørgen Ulvit Beskrivelse: Ved skelafsætning i Sønderjylland er der mulighed for at få måleoplysninger fra KMS s internetløsning WebMads. Måleoplysningerne beregnes og afsættes i marken, hvor der også blev foretaget en detailmåling og udarbejdet en situationsplan til planlægning af en eventuel udstykning. Derfor blev tinglysningen også undersøgt og væsentlige servitutter blev digitaliseret og tilføjet situationsplanen. Situationsplan og afsætning af en mindre bygning på en kolonihave område Navn: John L Blyth og Ingimundur Sigmundsson. Projektvejledere: Jarl Rolighed Larsen I Aarhus Kommune samt Administrationskort over område. Beskrivelse: Til vores afgangs projekt på kort og landmåleruddannelsen på VIA University College i Horsens har vi valgt at lave en situationsplan over et kolonihaveområde i Aarhus kommune til brug i en eventuel afsætning af en mindre bygning. Situationsplanen vil vi også bruge til at danne et administrationskort i Mapinfo med en tilknyttet database over jordejerenes grunde og for bestyrelsens formand til brug for ajourføring og planlægning af kolonihaveforeningen. Begge projekter kan beses og ligger som PDFér på: Forfattere: Thomas Kildegaard og Filip Katografisk design og kort teknik Navn: John L Blyth Projekt vejledere: Lisbeth kejser Beskrivelse: Udarbejde et par temakort over to mindre besøgte Statsskove i Aarhus kommune. Disse kort skal fokusere på de rekreative faciliteter, stisystemer, og skovens beliggende i kommunen og det lokale vejnet til og fra skoven. Jeg vil udarbejde kort til den almindelige borger i Aarhus kommune, der vil bruge det til at navigere frem til skoven og tilbage igen. Kortet skal også vise de forskellige stisystemer i skoven i forhold til deres anvendelse. Skovkort skal vis følgende: 1. Hvor man kan gå med hund. 2. Hvor man kan ride samt cykel. 3. Hvor man kan køre med kørestol. 4. Hvor kan jeg finde en parkeringsplads. 5. Udover disse, vil kortet også viser de respektive skoves faciliteter, bænke, bålpladser og overnatningssteder. Udstykning i Grimstrup Navn: Maibritt Mathiasen & Martin Sørensen Vejleder: Jørgen Ullvit Beskrivelse: Lokalrådet i Grimstrup har bedt os som landinspektørvirksomhed om at stå for udstykningen af to arealer, som ønskes fra landzone til byzone. Vi måler op til situationsplan, skriver lokalplan, udstykning iht. lokalplan, afsætning af en del af udstykningen og matrikulær sag for samme område. Målebladet NR3/10 9

10 Kundesegmentering Navn: Maibritt H. Mathiasen og Martin Sørensen Projekt vejledere: Susanne Høiberg Beskrivelse: Udgangspunktet for projektet er at hjælpe PrimeNature med at effektivisere og automatisere deres segmentering af lodsejer, som ligger indenfor udpegede skovrejsningsområder. Dette har vi udført i MapInfo ved hjælp af MapBasic. Vi har brugt Fyn som afgrænsning for opgaven. For at automatisere segmenteringen har vi udarbejdet MapBasic, da dette vil gøre arbejdet nemmer og give en ensartet søgning. For at kunne viderebringe og implementere GIS løsningen hos PrimeNature har vi udarbejdet en manual som forklarer arbejdsgangen. Vi har udregnet pris på vores løsning (MapBasic) Tid til udarbejdelse Indkøb af data i forhold til PrimeNature`s nuværende metode. Busruter i GIS Navn: Jesper Jensen og Dennis Stokbæk Projektvejledere: Susanne Høiberg Beskrivelse: Projektet gik ud på at indsamle data omkring inventar ved nogle udvalgte stoppesteder. Data indarbejdes i et geografisk informationssystem, hvor busselskaberne kan få overblik og derved bedre kunne planlægge og genbruge inventar til nye stoppesteder eller ruter. Til dette blev der programmeret en dialogboks, som forenkler analyser og forespørgelser for planlæggeren. MEDLEMSSTATISTIK Pr. juli 2010 er der lavet en medlemsstatistik for KLF. Af Jens Erik Bundgaard Statistikkens væsentlige tal bringes nedenfor. Ansættelsessted: Til ovennævnte aktiv-gruppe kan oplyses, at der blandt andet er: 187 ansatte hos praktiserende landinspektører 43 ansatte hos entreprenører 61 ansatte i andre brancher 29 Stats-ansatte 1 Regions-ansat 76 Kommunal-ansatte 104 tjenestemands-ansatte 19 overenskomstansatte Hertil kommer 34 medlemmer som er under uddannelse. Aldersfordeling: Aldersmæssig er medlemmernes ansættelse jævnt fordelt i en stor gruppe mellem 30 og 65 år. De helt unge mellem 18 og 30 år dækker kun 8,4% af medlemsskaren. 10 Målebladet NR3/10

11 Målebladet NR3/10 11

12 Historien på næste side har Charlotte Gosvig Nielsens mor havde fundet i et gamle nummer af Mønster Tidene fra august Knud Meller Nielsen har indhentet tilladelse hos Aller koncernen til at bringe det. Samtidig har den været bragt i Landinspektøren. 12 Målebladet NR3/10

13 Målebladet NR3/10 13

14 14 Målebladet NR3/10

15 Målebladet NR3/10 15

16 Tinglysningsretten Af Johnny Humlebæk Tirsdag den 25. maj 2010 afholdt Geoforum et arrangement på Tinglysningsrettens ny byggeri i Hobro. Et arrangement, der denne solrige forårseftermiddag havde trukket 30 tilhørere af huse til de nye og særdeles flotte og spændende lokaliteter på Majsmarken 5 i Hobro. At så mange var mødt op skyldes sikkert ikke mindst de indkøringsvanskeligheder, der har været og tildels fortsat er, og som enhver, der har læst aviser eller set nyheder, har kunne følge med i, for slet ikke at tale om de brugere, der blandt andet var til stede omkring bordet hin eftermiddag. Vi fik da også at vide af vores vært, at en del af personalet af samme grund i en periode havde fravalgt at følge med i nyhederne. Sekretariatschef i Tinglysningsretten, jurist Brian Pedersen, redegjorde herefter for situationen omkring den nye digitale tinglysning E-Tl. E-Tl gik allerede i luften 8. september 2009, hvor Danmark som et af de første lande i verden har indført en digital tingbog, oplyste Brian Pedersen. At der, som tidligere nævnt, har været problemer med at leve op til handlingsplanen, er man fuldt bevist om, og at brugerinformationen er mangelfuld beklager man også, men man arbejder på sagen, og en vejledning på nettet skulle være klar i juni Brian Pedersen oplyste, at man p.t. er 150 ansatte i Tinglysningsretten, men at normeringen oprindelig var på 120. Så selvom de ophobede bunker var og er store, så behandler den digitale tinglysning daglig 3000 sager på få minutter Status på system E-TI var pr. 15.marts 2010: sager, der var behandlet i det digitale system. Det var nu oppe på sager, svarende til 96,3 % af alle typer sager, undtagen de matrikulære sager. De matrikulære sager skal, jvf. handlingsplanen, behandles digitalt i løbet af efteråret, men at der er en del problemer bl.a. af kortteknisk art, lagde man ikke skjul på. Her er KMS så behjælpelig med at få løst problemerne. Man tilstræbte, at behandlingen af en sag - og det gælder i princippet alle typer sager - højst skulle tage 10 dage. Her var status pr. 6. april, at man var nået til 95% af det ønskede ifølge det oplyste. Servitutdelen, som man ligeledes arbejder med, og som vi her i Målebladet tidligere har omtalt (nr. 4/08 side 4 af Anders Hvas KMS), har jo den væsentlige ændring, at servitutter fremover skal geografisk stedbestemmes. Gamle servitutter kan stedfæstes, såfremt det ikke giver væsentlig merarbejde. Her oplyste Brian Pedersen, at man havde en del problemer med bygninger på lejet grund, der jfr. de nye regler også skal stedbestemmes. Her skal lige nævnes at landinspektørenes tidsskrift, Landinspektøren nr. 1 februar 2010 side 4-10, har behandlet emnet i en grundig gennemgang af den daværende situation. En sidste servicemeddelelse til orientering er, at der i de 24 nye retskredse, der erstattede de 82, står en pc til offentlig afbenyttelse for os almindelige borgere. Tanken var oprindelig, at man på folke- bibliotekerne skulle kunne gå ind og se i tingbogen, men her kom kopiering kontra betaling af ydelser på tværs sagde Brian Pedersen. Spørgelysten var stor, og vi blev ajourført med endnu et indput i den nye digitale forvaltning, som Geoforum igennem diverse arrangementer er mester i at følge op på. 16 Målebladet NR3/10

17 Hvor langt vil du gå for en billigere bilforsikring? RAFFI NADERI ET.DK Spar penge med Danmarks smarteste bilforsikring. Er du træt af dyre og indviklede bilforsikringer, så prøv den nye bilforsikring hos Tjenestemændenes Forsikring. Hos os betaler du kun i forhold til det antal kilometer, du kører. Prisen stiger heller ikke, hvis du skal have dækket en skade. Og så er bilforsikringen inklusiv vejhjælp! Gå ind på og prøv vores nye bilberegner med det samme. Gå ind på bilberegner.dk Målebladet NR3/10 17

18 KORT NYT: Fra den 1.oktober 2010 er der kun en samlet matrikel i Danmark; idet folketinget den 18. december 2009 vedtog en ændring i udstykningsloven med henblik på at overføre København og Frederiksberg kommuners matrikelmyndighed til Kort og Matrikelstyrelsen. JH. Som tidligere omtalt i Målebladet ( nr 1/10 side 18) ville et nyt Bygningsreglement træde i kraft i indeværende år. Det kan hermed bekræftes, idet BR10 som det hedder er trådt i kraft fra 1. juli Som ligledes tidligere nævnt, er det især energiforbrug, der er sat fokus på for at leve op til de af regeringen og EU fastsatte målsætninger om boliger og bygningers generelle energiforbrug. I den forbindelse stiller det nye bygningsreglement også krav til den eksisterende boligmasse; idet der ved udskiftninger og vedligeholde af eksisterende bygninger er fastsat, at de nye energistandarder skal opfyldes. JH Det Kongelige Bibliotek har i forsommeren været heldig at få erhvervet en hidtil ukendt stambog om Carsten Niebuhr s opdagelsesrejse til Arabien. Carsten Niebuhr deltog i en dansk ekspedition og udforskede og kortlagde det sydlige Arabien. Hans kortmateriale over Mellemøsten har været anvendt langt op i tiden og betragtes som noget af det bedste. JH. Målebladet fortæller resten af tidligere formand Jørgen Ravns historie i julenummeret....fortsættelse følger!... Norge Olieeventyret var lige startet i Norge. STATOIL skulle i gang med at bygge det første landbaserede gasbehandlingsanlæg på Kårstø lidt øst for Haugesund på nordsiden af Stavangerfjorden. Jeg blev ansat i Bloms Oppmåling på dette projekt. Det blev en stor omvæltning både socialt og faglig, jeg skulle lære at pendle, og lære at arbejde i en stor organisation. De faglige udfordringer var spændende. Den første opgave var at måle fikspunktgrundlaget for ilandføring af gasledningen. Fra kysten blev der sprængt grøft over Karmøy. Herfra blev der sprængt to undersøiske tunneller frem til fabriksområdet på Kårstø Målebladet NR3/10

19 - Digital imaging teknologi - icontrol WiFi fjernkontrol meter uden reflektor - iscan Feature Detection - ImageMaster 3D modellering IS Imaging Station grafit-werbeagentur.de Banegraven Slangerup Tlf.: IS Imaging Station Kun fra Topcon, pionere inden for digital foto opmåling. Målebladet NR3/10 19

20 Afs: KLF Tinglevgade 1, 8000 Århus C. B Sag: OPDAG HVORDAN DU KAN NÅ MERE TRIMBLE TOTALSTATIONER LØSNINGER DER LEVER OP TIL DINE BEHOV! TOTALSTATIONER MED SERVO, AUTOLOCK OG ROBOT 20 Trimble M3 Trimble S3 Trimble S6 Trimble S8 Gennemprøvet Team building Revolution State of the art Målebladet NR3/10 GEOTEAM A/S Energivej 34, 2750 Ballerup Telefon:

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift

100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift STUDIEJOBS, PRAKTIKPLADS ELLER ANSÆTTELSE NU? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift DET ER DIG, VI TÆNKER

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder Samarbejdspartnere Projektbeskrivelse til Mød din fremtid Titel Mød din fremtid Temanummer 07062012snp Skole/Institution (adresse) EUC Syd Tønder

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet.

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Bilag 6 Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Mette Kjærsgaard, Matrikel- og Juraområdet, KMS KORT & MATRIKELSTYRELSEN

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra møde mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 10. april 2013, kl. 15.00 15.50 i mødelokale 1 på Esbjerg Rådhus

Referat fra møde mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 10. april 2013, kl. 15.00 15.50 i mødelokale 1 på Esbjerg Rådhus Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. april 2013 Sags id 2013-2888 Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 40 20 72 12 E-mail jsm@esbjergkommune.dk fra møde mellem Endrup Lokalråd og Økonomiudvalget

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til opslag i Tingbog Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at søge i Tingbogen, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Medieinformation KONTAKT. Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk

Medieinformation KONTAKT. Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk Medieinformation 2016 KONTAKT Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk OM AARHUS PANORAMA Aarhus Panorama er et lokalt gratismagasin, der med nysgerrighedens lygte søger

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5. og 6. april 2016 Tirsdag den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.15 Sektorformand Henning Hansen bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af mødeleder

Læs mere

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse.

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 hos praktiserende landinspektører i Sønderjylland Den 31. maj 2006 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl. 10-16 hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen og

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI

PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI Nyhedsbrev nr. 4 5. juli 2016 PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI Nyhedsbrev Hermed udsendes det tredje nyhedsbrev fra Kemi i Kredsløb. Partnerskabet blev lanceret af daværende miljøminister, Kirsten

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Tak til Carsten for hans tid i bestyrelsen, og til Frank for hans støtte til landsholdet gennem mange år. Gaver følger.

Tak til Carsten for hans tid i bestyrelsen, og til Frank for hans støtte til landsholdet gennem mange år. Gaver følger. Årsmøde d. 15.6.2013 Deltagere: Lisbeth Hansen, Jørn Engvang,, Jens Erik Nielsen, Marianne Poulsen, Steen Storgaard, Susanne Hasselgren, Bjørn Walby, Simon Bank, Svend Borggren, Kurt Nielsen, Kent Hielscher,

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, søndag, den 12. januar 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, søndag, den 12. januar 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, søndag, den 12. januar 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

AVU-Workshop 14. maj 2013. Velkommen

AVU-Workshop 14. maj 2013. Velkommen AVU-Workshop 14. maj 2013 Velkommen Formål med mødet Videndeling og sparring på tværs af AVU-udvalg, AR, KUR, IDA Privat/Offentlig og IDAs administration => Videreudvikling af arbejdet i AVU-udvalg Altsammen

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Det digitale M a t r i k e l k o r t

Det digitale M a t r i k e l k o r t Det digitale M a t r i k e l k o r t - den administrative løsning produktblad, september 1999 Et administrativt grundlag Det digitale Matrikelkort er det kortværk, der viser ejendomsforholdene i Danmark.

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Brug funktionspostkasserne

Brug funktionspostkasserne nyhedsbrev Nr. 1 24. januar 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Brug funktionspostkasserne Medarbejderne i Regionen gør i højere grad brug af hospitalernes funktionspostkasser i outlook bl.a. af hensyn

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2016.

Generalforsamling 19. april 2016. Generalforsamling 19. april 2016. 1. Valg af ordstyrer og referent John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere