NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1"

Transkript

1 NR.3/10 September Målebladet NR3/10 1

2 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: Tirsdag og onsdag: Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Indhold: Jens Chr. Madsen, kasserer Karsten Vognsen, sekretær Sektion offentlig: Jimmy Petersen Dijana Ivanisivic Sektion privat: Knud Meller Nielsen Ditte Knudsen Velkommen... side 3 Nye tider? Nye Måder?... side 4 Seks spørgsmål til formanden... side 6 Studerendes projekter... side 8 Medlemsstatistik... side 10 Mønster Tidende... side 12 Tinglysningsretten... side 16 Kort Nyt... side 18 fra 40 års tilbageblik... side 18 Charlotte Gosvig Nielsen Martin Aspelund Sekretariat: Kirsten Sørensen Birgit Kragh FTF FTF-A: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370 Hals Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V Johnny Humlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj Deadlines i 2010: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Annoncepriser: 1/1 helside 2000 kr. Bagside 2500 kr. 1/2 side 1200 kr. 1/4 side 700 kr. tillæg pr. farve: 450 kr. Layout: Jan Slot-Carlsen Tryk: Alfa Bogtryk, Sorø Forside: Verden ifølge Reagan ISSN: X 2 Målebladet NR3/10

3 Velkommen til efteråret Så er det blevet sæson for omskiftelige og mulige hæsblæsende oplevelser. Det er også ved at være et stykke tid siden. Det er selvfølgelig de kommende overenskomster jeg tænker på. Det bliver ikke den ekstravagante lønfest som sidst, men en meget mager og måske kortere overenskomstperiode, samt en risiko for reallønsnedgang i sigte. Da det ikke kan blive til så mange lønkroner, må vi i stedet satse på de bløde værdier og forbedre de eksisterende ordninger og vilkår. Så vi har brug for Jeres input og forslag. Det er tid til at tænke kreativt. Hvis jeg skal se noget længere frem i tiden, viser prognoserne at personer vil stoppe på det danske arbejdsmarked, men at der kun kommer ind over de næste år. Med andre ord bliver der mangel på arbejdskraft, selv om det er modsat lige nu. Vi i Hovedbestyrelsen vil være ekstra opmærksomme på, hvor vores medlemmer går på pension, så vi kan anvise nyuddannede og arbejdsledige, hvor at søge hen. Vi vil også forsøge at sikre, at vores stillinger ikke overtages af andre faggrupper. Vi vil være med til at styrke vores to uddannelsesinstitutioner, samt højne og udvikle vores medlemmers faglige viden og muligheder med efteruddannelse. Det er vigtigt at vi står parate og rustet til kampen om de kommende små ungdomsårgange, så vi ikke forsvinder i mængden af de mange uddannelsesudbud. Velkommen til de nye vinde. Målebladet NR3/10 3

4 Nye tider? Nye måder? Vi påbegynder hermed den evigtvarende diskussion om, hvordan Målebladet skal se ud. Skal vi have ny forside? Skal forsiden fungere som en slags indholdsfortegnelse a la ugebladene? Skal vi udkomme i 4-farver? Skal vi overhovedet trykkes? Skal vi hellere udkomme i PDF-format og rundsendes elektronisk? Skal vi kunne læses på vores hjemmeside? Er der overhovedet nogen der læser disse linjer? Er stoffet relevant og interessant? Er der andre ting man kunne bringe? - Disse, og mange andre spørgsmål vil vi gerne stille til vores læsere! Meld tilbage per , snail-mail, pr. telefon eller gå ind på hjemmesiden, log in med dit medlemsnummer og din fødselsdag og giv din mening til kende angående det fremtidige Måleblads udseende, eller væremåde! På nettet Hjemmesiden På papir På dasset. Kan ikke anbefales, da bladet er trykt på fint glittet papir! 4 Målebladet NR3/10

5 Leica Viva Realisér dine opmålingsvisioner... lad os inspirere dig Leica Viva sætter fleksibilitet i system Visioner udspringer af kundskaber, kompetencer og kreativitet. At virkeliggøre dine visioner er dét, der gør arbejdet som landmåler så fascinerende. Vi ser det som vores opgave at give dig værktøjer til at løse dine opgaver og indfri dine mål så professionelt, effektivt og kreativt som muligt. Unikke idéer og løsninger er et resultat af inspiration og tillid til egne evner. Med Leica Viva får du et fuldt fleksibelt landmålingssystem til at virkeliggøre dine visioner. Hver vision i enhver dimension bliver let til virkelighed. Leica Viva byder dig velkommen lad os inspirere dig. Læs mere om Leicas produkter på eller ring på Tlf Målebladet NR3/10 5

6 Seks spørgsmål til form... af Jens Erik Bundgaard MÅLEBLADET har stille seks spørgsmål til formand Thomas-Wester Andersen, for at få belyst substansen og fremtiden for KLF. De seks spørgsmål er: Passive medlemmer, klubber i KLF, praktikpladser, dalende medlemstal, overenskomsten 2011 og hjemmesiden debatsiden. Thomas Wester-Andersen uddyber og svarer: Passive medlemmer Gruppen af passive medlemmer er den tredje største gruppe i KLF. Næstefter 191 landinspektøransatte og 126 KMS-ansatte er 125 personer passive medlemmer. Det er både et godt og et skidt tal. Heri finder vi blandt andet KLT er, der er ansat under en anden overenskomst men stadig ønsker at være tilknyttet KLF, pensionerede KLT er, personer og virksomheder der støtter os men ikke er uddannede KLT er. Det gode er, at der er så mange der ønsker at være en del af KLF, det ærgerlige er, at de kun betaler 15 % af fuldt medlemskab. Vi er lige gået i gang med at analysere på hvem de passive medlemmer egentlig er, for at vi kan få et bedre billede af denne store medlemsskare. Det gør vi for bedre at kunne støtte op omkring denne gruppe og finde ud af om der mangler nogle nye services og tilbud, og fremadrettet måske få differentieret kontingentet bedre. Klubber i KLF Tanken med regionsklubber er at knytte medlemmer tættere sammen både lokalt og på tværs af brancherne. Det er en ide der er tyvstjålet fra IDA, Ingeniørers forbund. Tanken er at man kan mødes et par gange om året, udover årsmødet, og få tanket op med faglige og sociale input hvis man lyster, og derigennem få udvidet sin horisont. Afstanden til hovedbestyrelsen skulle gerne blive mindre, da hovedbestyrelsen er repræsenteret i alle regioner, og alle kan derved få større indflydelse på hvor vi bevæger os hen som forening. Det er en ny ting for os alle, så det kræver en indkøringsperiode, hvor alle der ønsker at bidrage er mere end velkomne. Vi er i den forbindelse ved at udarbejde en kogebog til brug i klubberne. Praktikpladser Der er igen kommet praktik i vores uddannelse. Vi vil sammen med uddannelsesinstitutionerne i Horsens og København samt arbejdsgiverne udarbejde lister med mulige praktikpladser. Vi har brug for tilbagemeldinger fra medlemmerne om ideer til mulige praktiksteder. Vi skal nok stå for kontakten til de mulige praktiksteder og sammen med vores samarbejdspartere undersøge om de lever op til reglerne for praktik. Jeg syntes at ideen med at genindfører praktik er god, men kun hvis det 6 Målebladet NR3/10

7 anden...om KLF, fremtiden og substansen gennemføres ordentligt og gennemtænkt. Praktikken er med til at gøre os stærkere og mindre teoretiske som nyuddannede end for eksempel nyuddannede landinspektører. Det har før i tiden været et af vores varemærker. Dog kunne praktikperioden godt være lidt længere. Dalende medlemskab De 10 fede år er for alvor slut, og vi kan ikke forvente en medlemstilgang som tidligere. Snarere tværtimod. For at imødegå dette må vi ud og promovere for flere KLF er på eksisterende arbejdspladser og finde nye steder, hvor det ville være naturlig at have en KLF er ansat. Samtidig skal det også være naturlig at oplyse om virksomheder, hvor det forventes der vil komme udskiftning på grund af pensionering, så disse stillinger ikke nedlægges eller overgår til andre fagområder. Vi skal også orientere vore medlemmer om hvor alsidig vores uddannelse egentlig er, og rådgive så man kikker bredere på arbejdsmarkedet. Vi som landmålere arbejder i bund og grund med indsamling, produktion, verifikation og præsentation af geodata, hvilket gør os alsidige og bør gøre os til et naturligt valg til mange jobs. Samtidig skal vi gøre KLF til et attraktivt sted at være medlem, både på det faglige, sociale og økonomiske plan. Vi skal være stedet, hvor man naturlig søger om råd og hjælp når man er på vej ind i arbejdsmarkedet, er i arbejdsmarkedet eller på vej ud af arbejdsmarkedet. Overenskomsten 2011 OK-11 er lige på trapperne, både på det private og offentlige område. Der er mange ting vi skal forholde os til, som er ekstraordinære. Hvor mange år skal den kommende overenskomst dække? hvor meget tør vi spå om fremtiden? bliver der en reallønsnedgang? hvor stor er gælden på det kommunale område? skal vi satse på de bløde og gratis værdier og bruge alle procenterne på lønkroner? skal pensionsandelen stige? Spørgsmålene er mange og komplicerede, men vi har mange samarbejdsparter i FTF, CO10, Forhandlingskartellet, TL og PALF så vi er i goder hænder og står heldigvis ikke alene om at finde svarerne. Vi vil fortsat gerne modtage input fra medlemmerne til OK-11. Hjemmesiden Debatsiden For at alt det ovennævnte skal lykkes, er det nødvendigt at have en platform hvorpå vi kan kommunikere på kryds og tværs, så det hele ikke går op i rejser og møder. For mange af os er det en ny måde at kommunikere på, så det kræver også her en tilvænning og indkøringsperiode. Jeg håber man vil tage godt imod de nye tiltag og bruge dem. Det skal ikke være en afløser for Målebladet, men to sidestillede metoder til at formidle på. På mange elektroniske dagblade og fagblade har læserne, når de er logget på, mulighed for at kommentere direkte på artikler og hinandens kommentarer, så der derved opstår en streng. Vi gør det alle i forvejen når vi svarer på s på jobbet eller privat. Det nye er bare, at alle der er logget på KLF s hjemmeside, kan følge med i strengen/strengene og bidrage. En opfordring Hvis man gerne vil modtage KLF s nyhedsbrev med blandt andet oplysninger om ledige job, er det nødvendigt at KLF er i besiddelse af vores s adresser. Målebladet NR3/10 7

8 De KLT-studerendes projekter forår 2010 Redaktionen opfordrede i 2009 de studerende på sidste del af uddannelsen på skolerne i København og Horsens, at lave beskrivelser til Målebladet af deres afsluttende projekter i forbindelse med uddannelsen som kort- og landmålingstekniker. Det kom der nogle fine artikler ud af her i bladet, og skolen i Horsens har nu gjort det obligatorisk, at de studerende skal laves en kort version af de afsluttende opgaver. Samtidigt er der planer om at lave en database, så opgaverne kan søges og evt. rekvireres for særligt interesserede. På den måde får interesserede ( gamle ) KLT-ere eller andre chancen for at se, hvad der arbejdes med på uddannelsen lige nu, og samtidig kan man få indblik i nye aspekter og viden omkring vores KLT-fagområde. Ikke mindst er det en måde at gøre opmærksom på sig selv her i en periode, hvor jobsituationen stadig er noget anstrengt for faget. Nedenstående er syv tekster fra to grupper studerende, som Målebladet har modtaget fra skolen i Horsens. Vi er meget åbne for at bringe flere indlæg i løbet af efteråret fra de studerende, som har lavet afsluttende opgaver i år, og bringer her endnu en opfordring til de resterende om at fare i blækhuset og kickstarte karrieren som (skrivende-) KLT-er. Knud Meller Nielsen Remote sensing Til specialet og afgangsprojektet arbejdede vi med remote sensing på flere måder. Vores speciale omhandlede flytermografering med infrarød sensor og afgangsprojektet beskrev søopmåling ved brug af multibeam-sonar. Remote sensing bliver til stadighed udviklet, både til lands, vands, under vandet, i luften og satellitbåret. Ideen er selvfølgelig at spare mandskab til opmåling af opgaverne. En overflyvning eller oversejling af et givet område for at indsamle data, kan i ideelle tilfælde spare flere landmålere, eller som i vores søopmålingsprojekt, et dykkerhold til kontrol af søkabler. Det er selvfølgelig ikke opløftende for landmålingskolleger at læse om dette her i bladet. Det er imidlertid ikke en nyhed, men en kendsgerning som har været undervejs i mange år. Der er nok kun een måde at deale med faktum på og det er ved at sætte sig ind i tingene og udnytte principperne. Vi har prøvet at sætte os ind i teknikkerne i vore to projekter: Flytermografering Da vi startede på specialet om flytermografi, troede vi også at dataindsamlingsmetoden var helt enkel som antydet ovenfor: Man sætter sig ind i flyet, starter termografikameraet, flyver en tur hen over byen og vupti! -er der taget et billede som udpeger varmesynderne, som ikke har isoleret deres tag. Så nemt var det ikke! Ved fordybelse i principperne og arbejde med tilsendt data fra Fugro, viser det sig nemlig, at der er en stor mængde faktorer, som hindrer den direkte udlæsning af varmespild. Derudover er der selve flyoptagelserne, som kun kan foregå i et begrænset tidsrum mellem 2100 og 0100, på vindstille, tørre og frostfri vinteraftener, gerne med højtliggende skyer - ikke lavtliggende, så hellere ingen skyer. Vi støder i løbet af specialet på en 207 siders Ph.D afhandling, præcis om samme emne og med samme konklusion som vores. Da det er emission fra de forskellige tagflader der måles med termografikameraet, skal vi kende de enkelte tagmaterialer og deres individuelle emissionsfaktorer. Hovedparten af hustage er ventilerede, så eventuelt varmespild i tagrummet ventileres ud og kan dermed ikke registreres. Efter at have gennemregnet og beskrevet, at metoden faktisk ikke kan anvendes, laver vi så et alternativt bud på at konstatere ejendomme med stort energiforbrug. Vores metode er simpelthen at samkøre registre og lave et GIS som også i udformningen minder om et termografisk flyfoto, med farver graduerende fra rødt for højt forbrug til blåt for lavt forbrug. Vi er med dette kort inde i ejendommene, data er årsgennemsnit i modsætning til overflyvningens 1/7 sekunds optagelse. Dette kort er dog vejledende, da der kan være flere energiformer med i spil, eksempelvis elradiatorer eller varmluftpumper. Vi har kun brugt fjernvarmedata, og hvis kortet skal være helt retvisende, skal disse energiforbrug medberegnes. Søopmåling Vi var meget taknemmelige over at kunne komme med John Dahl, Dansurvey på søopmålingstogt på Rødsand 2 havvindmøllepark. 8 Målebladet NR3/10

9 Ved remote sensing til søs måler vi ikke emission fra overflader, men tidforsinkelsen på ekkoet fra en afsendt lydimpuls. Det foregår med multibeam-sonar, som faktisk svarer til en række ekkolod sat op i en vifte på ialt 120 graders vinkel, som så registrerer en 3D punktskys aftegning af bunden. Vi skal kontrollere vindmøllefundamentet. Vi skal her indsamle, behandle og præsentere data til konstatering om der fyldt skærver på fundamentet og om der forekommer underminering. Udfordringen er her ejenkontrol af positionering og konstatering og oprensning af fejlskud. Kontrol af datapositionering foregår i NAVIsoftwaren ved at chekke udsving i sejlede linier, GPS position, GPS højder og bathymetrien. Der sejles aldrig kun een linie. Minimum to linier med 50% overlap sejles for at kontrollere fejlskud. Fejlskud kan være luftbobler, fisk eller urenheder i vandet. De to sejlede linier med overlap afslører endvidere, om udstyret er sat rigtigt op. Der skal for eksempel helst ikke være dobbelt af alle sten på bunden. Softwaren har forskellige værktøjer til at overdrive tydeligheden af fejlskuddene, så de nemt kan konstateres og udrenses. Begge projekter var meget interessante fordi de føltes moderne i forhold til traditionel landmåling. Vi fik her kendskab til motionsensoren, som er det altafgørende instrument til korrigering af flyets eller bådens bevægelser under dataindsamlingen. Alle grundpricipperne herunder vurdering og beregning af nøjagtigheder, position, geodæsi og GPS principper er altsammen ting som selvfølgelig er de samme som ved traditionel landmåling. Skelafsætning Navn: Jesper Jensen Projektvejledere: Jørgen Ulvit Beskrivelse: Ved skelafsætning i Sønderjylland er der mulighed for at få måleoplysninger fra KMS s internetløsning WebMads. Måleoplysningerne beregnes og afsættes i marken, hvor der også blev foretaget en detailmåling og udarbejdet en situationsplan til planlægning af en eventuel udstykning. Derfor blev tinglysningen også undersøgt og væsentlige servitutter blev digitaliseret og tilføjet situationsplanen. Situationsplan og afsætning af en mindre bygning på en kolonihave område Navn: John L Blyth og Ingimundur Sigmundsson. Projektvejledere: Jarl Rolighed Larsen I Aarhus Kommune samt Administrationskort over område. Beskrivelse: Til vores afgangs projekt på kort og landmåleruddannelsen på VIA University College i Horsens har vi valgt at lave en situationsplan over et kolonihaveområde i Aarhus kommune til brug i en eventuel afsætning af en mindre bygning. Situationsplanen vil vi også bruge til at danne et administrationskort i Mapinfo med en tilknyttet database over jordejerenes grunde og for bestyrelsens formand til brug for ajourføring og planlægning af kolonihaveforeningen. Begge projekter kan beses og ligger som PDFér på: Forfattere: Thomas Kildegaard og Filip Katografisk design og kort teknik Navn: John L Blyth Projekt vejledere: Lisbeth kejser Beskrivelse: Udarbejde et par temakort over to mindre besøgte Statsskove i Aarhus kommune. Disse kort skal fokusere på de rekreative faciliteter, stisystemer, og skovens beliggende i kommunen og det lokale vejnet til og fra skoven. Jeg vil udarbejde kort til den almindelige borger i Aarhus kommune, der vil bruge det til at navigere frem til skoven og tilbage igen. Kortet skal også vise de forskellige stisystemer i skoven i forhold til deres anvendelse. Skovkort skal vis følgende: 1. Hvor man kan gå med hund. 2. Hvor man kan ride samt cykel. 3. Hvor man kan køre med kørestol. 4. Hvor kan jeg finde en parkeringsplads. 5. Udover disse, vil kortet også viser de respektive skoves faciliteter, bænke, bålpladser og overnatningssteder. Udstykning i Grimstrup Navn: Maibritt Mathiasen & Martin Sørensen Vejleder: Jørgen Ullvit Beskrivelse: Lokalrådet i Grimstrup har bedt os som landinspektørvirksomhed om at stå for udstykningen af to arealer, som ønskes fra landzone til byzone. Vi måler op til situationsplan, skriver lokalplan, udstykning iht. lokalplan, afsætning af en del af udstykningen og matrikulær sag for samme område. Målebladet NR3/10 9

10 Kundesegmentering Navn: Maibritt H. Mathiasen og Martin Sørensen Projekt vejledere: Susanne Høiberg Beskrivelse: Udgangspunktet for projektet er at hjælpe PrimeNature med at effektivisere og automatisere deres segmentering af lodsejer, som ligger indenfor udpegede skovrejsningsområder. Dette har vi udført i MapInfo ved hjælp af MapBasic. Vi har brugt Fyn som afgrænsning for opgaven. For at automatisere segmenteringen har vi udarbejdet MapBasic, da dette vil gøre arbejdet nemmer og give en ensartet søgning. For at kunne viderebringe og implementere GIS løsningen hos PrimeNature har vi udarbejdet en manual som forklarer arbejdsgangen. Vi har udregnet pris på vores løsning (MapBasic) Tid til udarbejdelse Indkøb af data i forhold til PrimeNature`s nuværende metode. Busruter i GIS Navn: Jesper Jensen og Dennis Stokbæk Projektvejledere: Susanne Høiberg Beskrivelse: Projektet gik ud på at indsamle data omkring inventar ved nogle udvalgte stoppesteder. Data indarbejdes i et geografisk informationssystem, hvor busselskaberne kan få overblik og derved bedre kunne planlægge og genbruge inventar til nye stoppesteder eller ruter. Til dette blev der programmeret en dialogboks, som forenkler analyser og forespørgelser for planlæggeren. MEDLEMSSTATISTIK Pr. juli 2010 er der lavet en medlemsstatistik for KLF. Af Jens Erik Bundgaard Statistikkens væsentlige tal bringes nedenfor. Ansættelsessted: Til ovennævnte aktiv-gruppe kan oplyses, at der blandt andet er: 187 ansatte hos praktiserende landinspektører 43 ansatte hos entreprenører 61 ansatte i andre brancher 29 Stats-ansatte 1 Regions-ansat 76 Kommunal-ansatte 104 tjenestemands-ansatte 19 overenskomstansatte Hertil kommer 34 medlemmer som er under uddannelse. Aldersfordeling: Aldersmæssig er medlemmernes ansættelse jævnt fordelt i en stor gruppe mellem 30 og 65 år. De helt unge mellem 18 og 30 år dækker kun 8,4% af medlemsskaren. 10 Målebladet NR3/10

11 Målebladet NR3/10 11

12 Historien på næste side har Charlotte Gosvig Nielsens mor havde fundet i et gamle nummer af Mønster Tidene fra august Knud Meller Nielsen har indhentet tilladelse hos Aller koncernen til at bringe det. Samtidig har den været bragt i Landinspektøren. 12 Målebladet NR3/10

13 Målebladet NR3/10 13

14 14 Målebladet NR3/10

15 Målebladet NR3/10 15

16 Tinglysningsretten Af Johnny Humlebæk Tirsdag den 25. maj 2010 afholdt Geoforum et arrangement på Tinglysningsrettens ny byggeri i Hobro. Et arrangement, der denne solrige forårseftermiddag havde trukket 30 tilhørere af huse til de nye og særdeles flotte og spændende lokaliteter på Majsmarken 5 i Hobro. At så mange var mødt op skyldes sikkert ikke mindst de indkøringsvanskeligheder, der har været og tildels fortsat er, og som enhver, der har læst aviser eller set nyheder, har kunne følge med i, for slet ikke at tale om de brugere, der blandt andet var til stede omkring bordet hin eftermiddag. Vi fik da også at vide af vores vært, at en del af personalet af samme grund i en periode havde fravalgt at følge med i nyhederne. Sekretariatschef i Tinglysningsretten, jurist Brian Pedersen, redegjorde herefter for situationen omkring den nye digitale tinglysning E-Tl. E-Tl gik allerede i luften 8. september 2009, hvor Danmark som et af de første lande i verden har indført en digital tingbog, oplyste Brian Pedersen. At der, som tidligere nævnt, har været problemer med at leve op til handlingsplanen, er man fuldt bevist om, og at brugerinformationen er mangelfuld beklager man også, men man arbejder på sagen, og en vejledning på nettet skulle være klar i juni Brian Pedersen oplyste, at man p.t. er 150 ansatte i Tinglysningsretten, men at normeringen oprindelig var på 120. Så selvom de ophobede bunker var og er store, så behandler den digitale tinglysning daglig 3000 sager på få minutter Status på system E-TI var pr. 15.marts 2010: sager, der var behandlet i det digitale system. Det var nu oppe på sager, svarende til 96,3 % af alle typer sager, undtagen de matrikulære sager. De matrikulære sager skal, jvf. handlingsplanen, behandles digitalt i løbet af efteråret, men at der er en del problemer bl.a. af kortteknisk art, lagde man ikke skjul på. Her er KMS så behjælpelig med at få løst problemerne. Man tilstræbte, at behandlingen af en sag - og det gælder i princippet alle typer sager - højst skulle tage 10 dage. Her var status pr. 6. april, at man var nået til 95% af det ønskede ifølge det oplyste. Servitutdelen, som man ligeledes arbejder med, og som vi her i Målebladet tidligere har omtalt (nr. 4/08 side 4 af Anders Hvas KMS), har jo den væsentlige ændring, at servitutter fremover skal geografisk stedbestemmes. Gamle servitutter kan stedfæstes, såfremt det ikke giver væsentlig merarbejde. Her oplyste Brian Pedersen, at man havde en del problemer med bygninger på lejet grund, der jfr. de nye regler også skal stedbestemmes. Her skal lige nævnes at landinspektørenes tidsskrift, Landinspektøren nr. 1 februar 2010 side 4-10, har behandlet emnet i en grundig gennemgang af den daværende situation. En sidste servicemeddelelse til orientering er, at der i de 24 nye retskredse, der erstattede de 82, står en pc til offentlig afbenyttelse for os almindelige borgere. Tanken var oprindelig, at man på folke- bibliotekerne skulle kunne gå ind og se i tingbogen, men her kom kopiering kontra betaling af ydelser på tværs sagde Brian Pedersen. Spørgelysten var stor, og vi blev ajourført med endnu et indput i den nye digitale forvaltning, som Geoforum igennem diverse arrangementer er mester i at følge op på. 16 Målebladet NR3/10

17 Hvor langt vil du gå for en billigere bilforsikring? RAFFI NADERI ET.DK Spar penge med Danmarks smarteste bilforsikring. Er du træt af dyre og indviklede bilforsikringer, så prøv den nye bilforsikring hos Tjenestemændenes Forsikring. Hos os betaler du kun i forhold til det antal kilometer, du kører. Prisen stiger heller ikke, hvis du skal have dækket en skade. Og så er bilforsikringen inklusiv vejhjælp! Gå ind på og prøv vores nye bilberegner med det samme. Gå ind på bilberegner.dk Målebladet NR3/10 17

18 KORT NYT: Fra den 1.oktober 2010 er der kun en samlet matrikel i Danmark; idet folketinget den 18. december 2009 vedtog en ændring i udstykningsloven med henblik på at overføre København og Frederiksberg kommuners matrikelmyndighed til Kort og Matrikelstyrelsen. JH. Som tidligere omtalt i Målebladet ( nr 1/10 side 18) ville et nyt Bygningsreglement træde i kraft i indeværende år. Det kan hermed bekræftes, idet BR10 som det hedder er trådt i kraft fra 1. juli Som ligledes tidligere nævnt, er det især energiforbrug, der er sat fokus på for at leve op til de af regeringen og EU fastsatte målsætninger om boliger og bygningers generelle energiforbrug. I den forbindelse stiller det nye bygningsreglement også krav til den eksisterende boligmasse; idet der ved udskiftninger og vedligeholde af eksisterende bygninger er fastsat, at de nye energistandarder skal opfyldes. JH Det Kongelige Bibliotek har i forsommeren været heldig at få erhvervet en hidtil ukendt stambog om Carsten Niebuhr s opdagelsesrejse til Arabien. Carsten Niebuhr deltog i en dansk ekspedition og udforskede og kortlagde det sydlige Arabien. Hans kortmateriale over Mellemøsten har været anvendt langt op i tiden og betragtes som noget af det bedste. JH. Målebladet fortæller resten af tidligere formand Jørgen Ravns historie i julenummeret....fortsættelse følger!... Norge Olieeventyret var lige startet i Norge. STATOIL skulle i gang med at bygge det første landbaserede gasbehandlingsanlæg på Kårstø lidt øst for Haugesund på nordsiden af Stavangerfjorden. Jeg blev ansat i Bloms Oppmåling på dette projekt. Det blev en stor omvæltning både socialt og faglig, jeg skulle lære at pendle, og lære at arbejde i en stor organisation. De faglige udfordringer var spændende. Den første opgave var at måle fikspunktgrundlaget for ilandføring af gasledningen. Fra kysten blev der sprængt grøft over Karmøy. Herfra blev der sprængt to undersøiske tunneller frem til fabriksområdet på Kårstø Målebladet NR3/10

19 - Digital imaging teknologi - icontrol WiFi fjernkontrol meter uden reflektor - iscan Feature Detection - ImageMaster 3D modellering IS Imaging Station grafit-werbeagentur.de Banegraven Slangerup Tlf.: IS Imaging Station Kun fra Topcon, pionere inden for digital foto opmåling. Målebladet NR3/10 19

20 Afs: KLF Tinglevgade 1, 8000 Århus C. B Sag: OPDAG HVORDAN DU KAN NÅ MERE TRIMBLE TOTALSTATIONER LØSNINGER DER LEVER OP TIL DINE BEHOV! TOTALSTATIONER MED SERVO, AUTOLOCK OG ROBOT 20 Trimble M3 Trimble S3 Trimble S6 Trimble S8 Gennemprøvet Team building Revolution State of the art Målebladet NR3/10 GEOTEAM A/S Energivej 34, 2750 Ballerup Telefon:

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

NR.4/10. December. Målebladet NR4/10 1

NR.4/10. December. Målebladet NR4/10 1 NR.4/10 December Målebladet NR4/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

NR.1/11. Marts. Målebladet NR1/11 1

NR.1/11. Marts. Målebladet NR1/11 1 NR.1/11 Marts Målebladet NR1/11 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag 10-14 30 Torsdag: 10-17 Fredag:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR Indholdsfortegnelse KLUBKATEGORI... 3 Hvordan forestilles det at klubberne vil fordele sig i de tre kategorier?... 3 Hvorfor hedder det en basisklub og ikke en motionsklub?...

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

NR.3/09. September. Målebladet NR3/09 1

NR.3/09. September. Målebladet NR3/09 1 NR.3/09 September Målebladet NR3/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1 NR.4/11 December Målebladet nr4/11 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Kontortid: Mandag - onsdag 10-14 30 Torsdag: 10-17 Fredag:

Læs mere

Generalforsamling s. 4. Norsk eventyr s. 20 NR.2/11. Geodata, laserscanning og GIS s. 10. Juni. Målebladet NR2/11 1

Generalforsamling s. 4. Norsk eventyr s. 20 NR.2/11. Geodata, laserscanning og GIS s. 10. Juni. Målebladet NR2/11 1 Generalforsamling s. 4 NR.2/11 Juni Norsk eventyr s. 20 Geodata, laserscanning og GIS s. 10 Målebladet NR2/11 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 1-3-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Referat nr. 2-2011. Jesper Helmer

Bestyrelsesmøde. Møde den 1-3-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Referat nr. 2-2011. Jesper Helmer Bestyrelsesmøde Møde den 1-3-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Referat nr. 2-2011 Angående: Bestyrelsesmøde Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Henning

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere