Underviser-info no. 2 december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underviser-info no. 2 december 2012"

Transkript

1 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at gøre tingene på og udarbejde rutiner, der kan fungere i hverdagen. Der er næppe tvivl om, at det større og større antal studerende, vi har, på forskellig vis udfordrer systemerne, og at det kan opleves som ganske ressourcekrævende, hvis tingene ikke fungerer. Men vi arbejder på det. Vi kan også love, at arbejdet ikke bliver færdigt lige med det første om nogensinde... Dette Underviser-info indeholder: Om tilvalgstilmeldinger til forårssemesteret 2 Beskæftigelsesundersøgelsen resume 2 Alumnearrangement, foråret Udpegning af censorer til speciale før aflevering 3 Indstillinger vedr. optag 4 Dansk Data Arkiv 4 Det nye UFU 5 Så vil vi lige minde om, at vi jo har vores web-side (fagportaler/uddannelse-ogpaedagogik), hvor du bl.a. kan finde: Generelt materiale med relevans for pædagogisk sociologi Tidligere underviser-info er Referater fra UFU møder Ønsker du at få noget med i næste nummer af Underviser-info (udsendes omkring 1.februar 2013) er du velkommen til at sende dit bidrag til Bettina Høgenhav på Side 1 af 5

2 Om tilvalgstilmeldinger til forårssemesteret Undervisningstilmeldingsfristen for deltagelse i forårets fag udløb den 15. november. Der er efterfølgende sket nogle få rokeringer, hvorfor tilmeldingerne pr. 6. december ser ud som følger: Modul København Århus OU OU Virksomhedsprojekt 2 (derudover 6 fra antropologi) 1 (derudover 4 fra antropologi) Uddannelseshistorie 7 0 Speciale 36 7 Ovenstående tilmeldinger har ført til, at Uddannelseshistorie (som i F13 vil hedde Kultur, politik og struktur historiske tilgange og perspektiver på skolen ) alene bliver oprettet som en mindre seminarrække i København. Antallet af tilmeldinger til OU1 og OU2 ser både i Købehavn og i Århus til at stemme nogenlunde overens med det antal studerende, der har deltaget i undervisningen på 1. semester. Beskæftigelsesundersøgelsen resume Der er netop udkommet 2 rapporter om vores studerendes beskæftigelsessituation: Den ene rapport fokuserer på dimittender, der har forladt pædagogisk sociologi med en kandidatgrad for hhv. 1 og 5 år siden. Konkret vil det sige dimittender fra årgangen 2010/2011 og dimittender fra årgangen 2006/2007. Rapporten er opdelt i 7 underdele: 1. Identificering af dimittender 2. Dimittendernes jobsituation før de påbegyndte deres DPU uddannelse 3. Dimittendernes nuværende jobsituation 4. Dimittendernes tidligere beskæftigelse (efter endt DPU uddannelse) 5. Overgangen fra studiet til arbejdsmarkedet 6. Dimittendens første job 7. Sammenhængen mellem uddannelse og beskæftigelse Side 2 af 5

3 Rapporterne består af en lang række tabeller samt en afdeling med kvalitative kommentarer. Der er ikke lavet nogen egentlig analyse, kun afrapportering i krydstabeller. Der er flere interessante ting, og det er svært at slå ned på noget bestemt men et spørgsmål af generel interesse kunne fx være dette, hvor der spørges til specialets relevans: Tabel 4.4: Specialets relevans for første job. 1-års kandidater Havde dit speciales fagområde/metode relevans for dit første job? Ja Nej Delvis Total Pædagogisk Sociologi ,1% 39,0% 26,8% 100,0% En kopi af rapporterne kan fås ved henvendelse til Bettina Høgenhav, I den kommende tid vil vi tage en række af de aspekter, rapporterne peger på, op, og diskutere mulige, konkrete tiltag. Alumnearrangement, foråret 2013 Der er efterspørgsel på såkaldte alumne-aktiviteter. Både centralt fra, hvor Akkrediteringsrådet ser kontakt til studiets dimitterede studenter som en af måderne, hvorpå uddannelsen kan sikre overensstemmelse og relevans i forhold til den omgivende verden. Og fra tidligere studenter, som efterlyser kontakt med både tidligere medstuderende og med institutionen. Vi planlægger at holde en form for alumnearrangement i foråret i såvel København som Århus. Det er i første omgang Niels Rosendal Jensen, som vil stå for det. Men vil derudover tage spørgsmålet om kontakt til alumner op mere generelt. Udpegning af censorer til speciale før aflevering Mange af vores studerende er interesserede i at kunne tilmelde sig som jobsøgende så hurtigt som muligt, efter specialet er afsluttet. I arbejdsmarkedssammenhæng betragtes en jobsøgende som tilmeldt arbejdsmarkedet, når vedkommende har et OK på, at specialet kan godkendes. Dette sker i praksis i form af en såkaldt forhåndsgodkendelsesattest, som den studerende rekvirerer hos sin A-kasse. Når Side 3 af 5

4 denne attest er underskrevet af eksaminator og censor, kan den studerende indlevere den til sin A-kasse og først herefter få udbetalt dagpenge. For at gøre perioden mellem den studerende har afleveret sit speciale og tilmelding til A-kassen så kort som muligt, har UFU besluttet, at det vil være muligt at finde en censor, før specialet er indleveret. Det betyder, at man som vejleder skal tage en snak med den studerende 1 måned før specialet indleveres. På baggrund af arbejdets problemformulering kan vejlederen fremsende censorønsker til uddannelseslederen, som godkender og herefter fremsender det godkendte censorønske til eksamenskontoret, som herefter kan kontakte censoren. Ved OK fra censoren kan forhåndsgodkendelsesattesten fremsendes sammen med specialet sandsynligvis tidligere end i dag. Der er selvfølgelig den risiko, at den studerende alligevel ikke afleverer til den aftalte tid. Vi vil evaluere ordningen i november 2013 for at se, om den er hensigtsmæssig eller ikke. Indstillinger vedr. optag Optagelsestallene for 2013 er blevet diskuteret i Studienævnet. I 2012 havde man for første gang fælles optag i København og Århus, hvilket gav visse lokaleproblemer i Århus der var simpelthen flere studerende, der ønskede at læse i Århus, end forudset. For 2013 har vi derfor på Pædagogisk Sociologi sammen med Pædagogisk Psykologi bedt om, at studerende optages pr. geografisk område. Det kan betyde, at hvis der søger flere studerende, end der er plads til, så kan karaktergennemsnittet for optag være forskelligt i København og i Århus. Dansk Data Arkiv Her i efteråret fik vi en henvendelse fra Dansk Data Arkiv (DDA), som er beliggende i Odense. DDA tilbød en præsentation for de studerende af, hvad de 'havde på hylderne' af data, som det var muligt at få adgang til og arbejde med. Vi havde DDA på besøg på modulet Forskningsmetoder og forskningsdesign i København og Århus og arbejdede efterfølgende med data i forbindelse med en konkret afleveringsopgave. Det er vores håb, at flere af vores studerende på denne måde opnår større fortrolighed med det kvantitative. Det overvejes p.t., om vi skal lave et mere åbent arrangement for studerende generelt i foråret Side 4 af 5

5 Det nye UFU Der har været nyudpegninger til UFU, og de studerende har valgt nye repræsentanter. UFU for Pædagogisk Sociologi & MALLL ser pr. 1. februar 2013 således ud: 4 VIP: Marianne Høyen (Uddannelsesleder og valgt til Studienævnet) Jonas Lieberkind Niels Rosendal Jensen Pia Cort (MaLLL) Suppleant: Jørn Bjerre 4 studerende: Iris Hauksdottir (Kbh) Kristian Birk (Kbh) Kathrine Degn Kent Ravn Suppleant: Christina Johannsen (Kbh) Daniel Overgaard Nielsen (Aarhus) Næste Underviser-info kommer omkring 1. februar 2013 Side 5 af 5

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig Bilag nr.1 Den 18. februar 2013 Kære jobkonsulent og arbejdsledig Vi er en gruppe studerende på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation på RUC, som er i gang med at skrive vores masteropgave. Vores

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

SOMMERMAGASIN DE STUDERENDE FOKUS PÅ DE STUDERENDES VIGTIGE ROLLE I ALLE LED AF AKKREDITERING

SOMMERMAGASIN DE STUDERENDE FOKUS PÅ DE STUDERENDES VIGTIGE ROLLE I ALLE LED AF AKKREDITERING DE STUDERENDE FOKUS PÅ DE STUDERENDES VIGTIGE ROLLE I ALLE LED AF AKKREDITERING AFTAGERDIALOG FOKUS PÅ DIALOGEN MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONER OG AFTAGERE - OG HVORDAN DEN KAN STYRKES Danmarks Akkrediteringsinstitutions

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere