Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet"

Transkript

1 Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, Eb M J Df, Th Eck, K Svg, Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009

2 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu. Bå hyggyggg v fhc g u h p g, jv g k å: Få k b j på h vø, hv ch, å få k b. S g h u h v pp å u D g p. f T hj ø k b få å k P u h,, å M M S p D.. k g. D pu kæ f D & T g. D. æ g æ v u å f p g P gæ g hj. B h b. c g g f, å v k. M u, b A. Eg u bk b f v å v g kø g. gg p f u g k på på f j.. M, f k M b u. å k b b. ch f å å p g b, g D u b f g p Mu M. u kæ. f v. T ø u k k & T fø, b ug 6 v f Ty ø k j på. M fy k k æ f ø v D h b u æk fk pø g v gå få h g j c h hu f M æ f å b g, 2 kk v g å på g, g g hu gå h M f, I! h D v p v h på. ; g k u u ø gg, ku k k å Hu g, h å få v v D v k k æ. j g k k 4 å 2 k hu jv D bg j kø g hv, g g g y g D,. g. f -D. V k kæ g, h gæ æk. y pø f k k g bv å c p g b v b f g pg æ k, h k, f k. M kgg gå, kæ, u g, f, k v æ p F. å k ø g p g æk,. H b f g hj å hv u f p gå v g fk k v f D g, å å u f p h k g f g A. Hu g h kk, å øj v k v. Nå D. D. D, f ø f g.. f p. M, hu u gå å f u ø g, gå g u h g g å å k f p v. N g k A v g Hu ø f p. Hu h bv. M j f g g b u b å, g M p bv b k gå. g v pu k p g b v v g æ æ b hv

3 I h Abc 4 Lævjg 5 Må f kcp 5 Tkg 6 F Opv 8 Bugv v 9 P & T Muu 10 Mågupp 12 Kku g g kcp 13 Øk 14 Rg 16 Mkføg 19 Kcpuvkg 21 Kku 23 Ppkvg 23 Lu 24 Bg 25

4 Abc Muu 2.0 pvg, uv kk uubøg, g ækk 21. åhu. V hjæp f RFID-kg få uugæ ugh f g ug g hg bv kb f g ukk pv. Kcp gå hv u på uy gæ RFID-g, g gæ fæ på u. A f g b, hv bh k. Skk v gv gæ fbck på k ug. D k g g u på fkg å. Muu 2.0 ægg æ væg på : -4- Skæ F Mu fkg g g å v b på kæ, hv fug bugg vg v kv på u. B kf ø f hv g kv, v k. Gæ k påvk b ø v fy g f g V fug f bøg fæ gæ RFID-g, g f k fæ på u pæ pg f. H få b f g, gæ bug på, gå g hu kk bug på. B g f ugk. F fæg. k ukk pv.

5 Lævjg Muu 2.0 gv uugæ pv v uv bøg. H p u hj. Skæ k fx gå f hj, hv fug ppvækk, gv yk f kv på u. F h, fu pyg bøg, jv pgv pyg k ug g åbg. D ff h.. D gå æk fuk k pg. D pp g uggpuk bkv f gupp kcp. H v v k på v kg g kcp v ppkv. Efføg bkv v, kcp kv g. D f fh h væ øvg g høj f øb f uvkgf f ø pgv. Ef hv pæ kcp v v gå yb v bjp, P & Tuu (hf bæv P&T). H v v bkv, hv kcp p, g hvk fk, p g f pjk. Eg v v bkæfg økk ppkv f pg på P&T g p p f pjk ufø. I pp bug v RFID-,, RFID-g g g yy. D gø g D gø g gæ f RFID-g g g. Shæg kkfhægg. Må f kcp V v uu 2.0 kb uubøg væ f f øg fku på pv g y fgf. Må, v hjæp f y kg, gø bug kb f g pv. V øk uv bøg, å v bå fø g f pv på u. Kcp k g gv u kp pf

6 Tkg RFID fk f R Fqucy IDfc. Tkg k g gk. Sgk kæv pk æ g kv ygh, pg g f f ku bv fæ. RFID bygg på g g k p fæ på g ø f. D u ufhægg f bf g gg p. Tckgy kcp bå f RFID-g p. gæ g RFID-g p. ug ( å). RFID-g g g æh g f y v. H fø k, hv g hv gæ ph g v hv. Syv g f f gæ b. Gæ få uv RFID-g, kju bch v gg. I kju RFID-g, gæ kk bhøv væ bv kg u pv. Nå kg p, væ f ugh f kb f pv u kg på u. V kcp å kk bgæ kæ g f. D fhv k bj kg, g k f øb æ på fbck, ø gæ på bggu f k. D f f u. D by, k jkk, hv gæ g y g, g p g f pv f. M h ugh f øb æ på fbck, g gh fy ug. V h kpv føg fg fbck: G py, fhå k ø Tf g, å gå fb Skjg E f E k D kk pg kø E uck fp Ek Gæ g v gg fy u bug f ckg. H f gæ, u kk g pfø pyg 1. D k k, Mu kk bv kg f uæg g gæ fæ. Tg Mg Sv 1 Bg 1 Ekf - 6 -

7 F Muu 2.0 uvk P & T Muu (hf P&T). A kb kcp uu bæ bå ækk ufg, gå ugh. Mu fg h væ pæg f --g kuk, hv u ypk få vhøjbg, pubku pv g f u fg. V h v ug f væ g kgk g æ føb f gg ugg. V bg ugv f u fg Muu 1.0. D 21. åhu ækk ufg uu. Ny fbug kg k, fv uhg, y kg uv f, hv k v uu. V f 21. åhu føg : Muugæ gå f væ g væ bug Fg gå f væ fv væ pv Kuk gå f é--g-kgg g--g g é--é-kgg 2. S f u v pgkf, u ækk ufg. Mu k gv køb på vægh, hv væg pv f f fg. D k gå vægh, hv åb f bugg h g c. E ku fb, k bv pbk y h, å v. ægbgg ffc, bv æ u 3. M bugv v u gå pæ ugh. Bugv v by, høj g pg h ågupp g k, f puk g vc, bj 4. R pg på, Dk g k, k g u EU-, hv vkh fg gv ku g vø k v 5. D yg, f f v højæ øjbkk. Kuu h å ugv pkg Rch Ou 6, p h bugv v, g hv g kuu u. 2 É--g: uu gæ. Mg--g: gæ gæ. É--: Muu gæ 3 Ru & Wk 4 J & S 5 R,. 2 6 Rch u, hp:// Ou/Rch_Ou/x.h (gå j 2009) - 7 -

8 Opv E pv f v føæg g kgv bbjg f g yk, kpp få kv ø gv 7. Opv h kkb p g gv kpg g/ ffkv fg 8. Opv å upp fku v, g æpc, g æh u fg by. Iv fg å f pv. Opvg E pvg h guægg fø puk y væ fø, g cæ 9. D g pv, hv bug kk kcp på fyk åv føæg g ku/kgv p 10. Sg k pv gv g, g hv yg f f bug 11. Muu 2.0 pv føg gfu f: Fh g g pv på g hå, påvk gv, pv g p, g b v g. K, v. ugh f kb g pv, g f g æ g p. Eh f f væ gv g pv, væ fw, pv hæg u g f, g k g fbck på kæ g f. Fækb g pv ffg u, hv g gæ k ugø b på kæ, g hv g pv k u, ukk bchu. Tvægh væg pk fb gfu f, æv v f. D vgg, pv ky æ ky. V få p f u f kb pv å æ pcå, v ugk g b f u g f, f fx b gv gæ b f u u på u. Iføg P g G fgø f v fg g, pv gå pv uk 12. F u å kv, u g æg. I v kcp kv kæ vkg ggv kv på u. I fb f kv vkg gv v b f gæ pv. Sg k f gå fpj, k gæ bøg vkg gå fkg f øvg gæ bøg. Fø h vu pv uk, hvk, føg Ph, gå gv pv høj væ Jvf uvg Tg 8 Jvf uvg Tg 9 M, M, M, G & P 13 Ph - 8 -

9 Vu b uqu, pz xpc f cu. F hv fcu cu h xpc, v f hy v 100 cu - Ph Fgu 1: T f f v, R. Bugv v P g G pg gå på k g g fpøg pv, uhg g kv. Hf på bgb pvøk 14. Muu 2.0 g uggpuk æk, g b på bugv v. R k 3 f f v (S Fgu 1) Muu 2.0 bugv v, hv pæ pk v ku bhv g v øk. V v ubug f P&T uøg bgæ gfk bj f f u gæ. RFID-kg h g ugh f vv v. Muu 2.0 kb u fg y kg. D bv ug g g kg. D y kcp, kg g å p på, kk ub k uuv. Bug få pv u væ bv g fku på kg - kg, kk å. Th vu h h f xpc. If h cu f vu hfg f puc vc x pc, h, by f, vu c u fcu h vu cu. - Ph 14 G & P - 9 -

10 Tvægh Kcp k, u bv vægh g u vg f hk g kuu. D k v kcp åb f cc g k g æ bug ubjkv pv fku. U hv uf bv på kæ g f, gu b g v f u. Gæ b v k u g hvk, pc f, h g ugh f påvk k b f u b. P & T Muu P&T uu f p- g kuk g pbv Dk g f p g g å u v Dk ø fækg g vgg fgbbk f f. P&T h g h, g k fv 400 å kukh. S u k g, g P&T h kf v g k f gg. P&T, v k g, åb Mu v f f f 1996 f P Dk A/S g TDC A/S. F fpgg uøb 2016, hvf u f uv. D gv P&T k v f kb, kkucygg uu. Mu bgg cu f Købhv g v bå p g kf ug på Mu h f j f Dk Tu Ak, hvk ku 17 u Dk k k (F u h f j)

11 Iy F få hhbgg på u, h v v y. D f gå y f bøg på u. V v gå yb kcp kk ågupp. Næ f f f f 2016, hv kk k fy. Cf Hvgf: Cf gg på g f u, g g ppuæ fkp. Cf Hvgf h fpggf P&T g føg u åbg. Bøg: Skj ubg ucc, g k hv g f kk g bøhv. M h kk kpc g f. M h gå k g f u, u kk, kk h g, kk h ugh f bøg u. Kku: P&T kku pcu, fx bju. P&T æv gk ppuæ b kk, v g hv bøg fx wk, g f vgg, h puk, k kku by øvg kuu bu. E f bøggupp p. Mg k f gk gu, f g g f b g ug. D æ g f p ug. Bøf ugø kk f gæ. Øvg Muufg: P&T f Fg f Dk Spcu. Mu u f ækk g bå g. Vk gæ u bø k ku g g. F g by: Mu bv p v f 1996 b f P Dk g væ T Dk, u TDC. I g pæ u by, f P Dk, f TDC, g fkb kf hv å. D by, h v v f f f u. Mu Mygh: D kuu (g gå EU), fgø, hv k ø. Sv u kk k fhægg f ø, v hv g k

12 Mågupp E æ y v 15, fg pæ gg f gupp. D vvæg f bøg 7-11å g å. Duv yg v gupp, g: 3-6 å, å g 60+ å. Sf bøg gupp 3-11 å g å, g b f g f uu. S ugø gupp 7-11 å g å g ø gupp. D ækk k g ugø v ø gupp, bæg f kb bøg f. T ubygg fg, bøg ugø f kk. D g p, f v væg gupp. Ku få f bøg på P&T f å. F yg bkv f ågupp hv y. D pg, k g fø g f v pp k, hk uvkg gb, k ug gå væ v f u. D k, u gå h g f fæk f. Agv k u uk æg f kuu bu Købhv. D upk, f P & T kku k Tv Lu bå k g æ uk u. V, fø g f bø fku på k bøg k u, kcp h b ugh f gbg. Skæ uukk vu, g ugk k v væ. P&T øk ækk f bøf, g g v k g uu, på fk kg. Df æg vgg k g ffgh. Muu 2.0 yk u kå, fg f p g gf h, på y g pæ å, v, kv f bøf. D gå u hg fæ h, g gå c fgå. Tkg yk å gå u p ug, g jæ kk pækh f u kå. I bj u f pæ ågupp f uu 2.0 væ bøf. Uøg f ckg U bøg g vw v k gæ på u. Gæ k f Købhv, på æ f på bøg f O. D g v u k fu pcuu. Hv bøg u f fø gg, øvg gæ g hv bøg æug. Mu g 16 v kg 65% f gæ føggbøg. Aæg vw v vk pubku, hv k g f 30 p. Ig f pug bøg u, hv føgkb f f bø vk. D v g fc bøgg, hv bøf g ugø bgg f u gæ. Uøg v, kk v ckg g f uubøg, v ku by høj g f vvågg. F fhæv, u ffg u, hv fvj v bv vvåg f k g ku. 15 Bg 2 - Jyk y 16 Bg 2 - Jyk y

13 Kku g g kcp D kp kkuc b kuu bu hvå. Df u ø k g u f æg f ækk bøg. Kku f. v c v v fø g f pg på pcu, fx bju g fu. Abju kk kku på kgk pk, by på å P&T chpuk. Sg gg u æ på h, hvk yg kæp kkuc. Fu h uvk kcp, hv bøg g p u bøg 17. Sp b på bf (bu h) g gp. Kcp Muu 2.0 v uv fgf v gø uubøg kv. D k g g f v kcp på vgg puk. M v kcp kk fhægg f hv bf bu h-fuk g k kk fh g ug på u. Og f f v RFID f bu h. RFID kk ub u v, k pjk u kg v, bø g g RFID fg. Xp 18 kcp, uvk g p på uu, k Ekp Købhv, S Fcc. Gæ få h b.. ugh f bug uv RFID-k v g på u kv v-k, g b pg hj. Hj k å bøg v hjk f u. Må, uugæ bv vv Xpkcp, g pkv å v Muu 2.0. Bug k v øg f bv g, py - g v kv RFID-k v kv. D k k g æ på RFID- f bv kv, y på bygg på æ g f RFID-g, hv æf kk æg p c. 17 hp://ugh.u.k/ 18 S. H H. F, RFID hc v Muu Expc h Expu, Cuc f h ACM 48, 9 (2005):

14 Øk Kcp k f k. A p xc.. D fkg p bøb g føg: 25 RFID- hø g g: k. 19 Aføg f pgø, kk g kk: Ufu ugf: E: k k k. Bøb u f pjk 20 g yuvk 21. I bøb kk g kføg, u h pcfk bug. V v g gø f kcp kføg g kk kføgbug. H uyb uukk p f kcp kff g pg. I bgg h v g uggpuk y f, hv P&T v v ku pjk. M hbk på h bug på æg g, h v kku u u g p vgh g vuvk kcp ughæg. F kcp g p kg bug f 25 RFID- hø g RFID-g. V h vg bgæ køb f 19 D N, Tkk pjk, TgV A/S, pc RFID-kg 20 Ru Mjvg, Wb-k, Fkbg Ku, h fg RFID-kg på Gv Bbk. 21 D N, Tkk pjk, TgV A/S 25 u f ppkv, k ækk å på p. D kk ku kff p ugg, pc å hv ækk b. Kcp kæv, uv RFID-kg, hw f f v, cpu g k, p g pjk. P&T å v uy ugbug. Cpu, gk g p ugø kk fvg f RFID-g v ugg. Mu å v v bjkf bygg, g ugf f u u fbug. Ipg f kcp f pgg g. D bug f k hjæp f pgø, kkk kkb kg g fw kk. Tkk RFID- g hv k fæ ju føh å ækk gæ kå g. D k b k k hhv 35 pgg, 35 kk/pæg 35 -bj. V h h bu på 22 g fu, pgø g kk k køb f p 800 k. kk k køb f 400 k.. 22 D N, Tkk pjk, TgV A/S Bøb ggvg. S f kgk uvkgppkv RFID-kg ubf g h å på bå kfcg g kkb 23. Tkg fhå gpøv, hvk k kv g fkkh. Mu bø g påg åg bøb vgh, ækk p f bå RFID-, g gkff f g. Bøb, v, bø ku gå u g fbug fvg f f p. D bjkf kk pf, gå g p u fbug. D u pk fb æug g h kk ugf. P&T v g c k. æug. Ipg ugø å u 1/3 f gg ugbug. Kcp h kk k få kb væ f f økk gv. D økk kg bv kk ækk på k g; vg kføg g bg. P&T v kcp høj g få yæ uu g. Sv å øg f gæ, fø g f, u pf bv yk. 23 R

15 D v pæ bug f u, kku, v f k. D fø k. kk g pb hæg. Ugf kcp k f øp f bøb ækk f P&T v, g yg fgugh f f ø f kcp g. Kuuvy u hv å pg u Dk. Sy ækk puj, gv ku uvkg f u fg, f g puj ggpjk på u. Ev ø pv f Vux, Eg g N Dk kuufg. N Dk ægg fx væg på: Ivv g æ uvkgpc, vv g v fgf g æk pv f k bg. D f, k æk ø kcp. Fg v f f f v

16 Rg Sc Bku pg på, gv æk k g, g, pgg g v g gu g g 24. I v fæ h v bug f på uvk kcp. Tp 25 fpj g kæv b f g. D ky, v kk h fø bj, v, uukk få. 24 Bku, kp Bg 3 - Tp f g Excu ff h g, ffcu kw hw uch u yu y - Sc Bku Dg Dg f bå éf, uvkg f pyp pægg f kcp gfø. Dgf f å ufæg f kk bu c, h kfg gø f kcp. Bu c å vg v kcp gfø. I føg pæ kcp kk bu c. H v p på g f p, v h h bkæfg. Bu c gø f: Bu c Dg A (uvæ u) T b (å) Opv, c-c g k (kcp væg h) F Rc Mkføg Tp Bug Tbu Fb Pgg P f u T Evug, buff g A P&T h vg f fvg hy bøg. D åg bøg gg g v, hv g åæg f. Mg f gæ kk, k på bøg p, k f g ky. D k gå vk pubku g bøf. M øk yk u p fh bøf. T b F fg bøf ø æk y b g føg. H kk bø æk: pv, c-c g k. D k k uyk fø, u g f bøg på u. Opv, c-c g k Muu 2.0 k g fæ bugv v. Fg k væ pv, g bug k væ kb f g ukk pv. Tkg k k høj g f k u bug bv. F F v kcp, k ækk f bøf. Du v k g uu, på fk uvkg. Kcp yk u kå, fg f p- g h, g k bug g hæg g fkg ug

17 Rc Bug Pgg D k f, P&T kk k ækk bøg, på f, by pæ pv, f kkb bfkg u bgæ. Du k f, u uk kuu bu hvå. Mkføg D vgg, kcp kfø kfg, kkb bfkg u bgæ. Mkføg k ugv p ågupp, bøf, f på ø ffk. Tp Ug pg fåf, 9. kb D k å k ug fø, hv pg fp f p g uvg gæ. D vu, g 8 ug gfø pjk, gå gg 17. Augu Tp vg bg 3. I føg v v k p, hu pæ. Tbu vu fh bug. Muu 2.0 bug k. Sø f bug gå køb f RFID-kg, pgg g f fw. Bug ugø c. 1/3 f bug f æug, kcp. D k gfø pjk f økk. Fb I fb u øvg pægg f ug, kcp gå, k fkg vv g ggå, g k fg uvæg f hvk g å, kk k uy RFID-. Fb f gå pægg f kføg f kk ug, hu gå Muu 2.0. V v bg kk kføgp. Pgg (kuk f b g kg) ggæ. D f f gå kk pg, v. RFID- v uvg g kuk f k cpu g p (hv RFID-g k fv g fæ). Hf f u f u p. D f wb-gupp, vgh hj på P&T, g hg, gupp gå k å f g p k g b b. Mu ug k fv ku uy y ug RFID- g p ug, g f vgg, p k kg. I g p v, vgh g v kcp, ugå øb kugf ku. Tbu I pægg k gå bg hg f bu. D h bu på RFID-, g g p på pgg g kk pg. H k k, få b p på pjk

18 P f u Evug, buff g Bgb p f u puk pjk, hv kk æg ug u u byg b f uc. V vu, p f u f pjk gg f pg f hw. Hf h få uvk fw, RFID- g u p. Fø pg g ug ægg pjk, g æg å å bg fjkøb. P f u k fø pæ f pjk 26. Pjk vu øb, g g ug buff, gv fg vu kcp. D øvg buff, g på ufu hæ, k kubb p 27. D vgg, ugh f g høj f å hæ, g pjk kk bv fk f gu. T F k pjk få øk ucc, gfø bug øb pjk. V vu, kvv gg, fx fkuguppvw, v væ g gvg. D ug f, hvk bf fb, gfø g fg. Ru f bug k fug f kcp, hv g høj f, bug åk h g æg øk k føj pjk. 26 Bg 3 - Tp f g 27 Bku, kp

19 Mkføg P&T vvj k fu uu. Iføg ky, gfø bj Jyk Ay g Dk Tuuvkg , p 90 % f bøg f Dk. Af gupp bøg v hv (c. 55 %) u på égu. Af bøg h p 85 % p på u g ku u 5 % h p. D ubygg b f k fu pcuu. Okg 35 % f bøg gv, bøg u fb f wkph. (D bøg gv f bøg). D vgg kcp kfø kfg f kk uk b g kuu bu. D kk k, kcp pv på u hj. Mg bøf bøg f hj f f p g f pv g kuu g. M gå å f g, fx f up, k væ f P&T yg, g fføg fhåbg ukk p bvh, å f vvj hv k v øg fg. P&T fvj yg på ækk hj- 29, g v på bggu, bug v b på v. V h f kføg f kcp. D ugø æv c. hv f kføgbug f æug på P&T. D f bug øæk kføg f æug, u gå øk gø pæk på. I føg v v gå yb kk kføgg. Efføg f vg v fkg p bug. V h bu, kfø kcp fb ug vvågg, f p k f kcp 30. I ug fku på vvågg g, hvk væg pk fb ckg. Ug vvågg fåf D v g puk, f f, væg f bøf. F g fg by, ågupp v hv æg pækh på pv. D v v føg uy på p. D k f p v p. P&T v f f kføg, g fv f, hå u pb. P Dk g TDC bgg vkh, k byb. D v, u bø ku g f f. Vkh ugø fk b ugvu. D f pg, phæg p g u fy på uvg phu g TDC-bukk Købhvå ø by på Sjæ 14 g p ug. I ug p ug v v ggfk å k v v g ug 31 f gc bgf g på McD, hv v kø ågupp ypk k. Ug fø ug, fh v fp f ækk øgp f ågupp, p g v pk. Fp h hg på pv p p fåf, g k gå ågupp bvh ug pv fg. V h æ æk v y p 32 f ågupp, v ku fug øgp fb p bukb Muu 2.0. H æk v pc på bøf, f by u g kuu g. V v føg f f p v v g væk. V g y p v, v k væ g pc gupp. V y p v væ b påvk bå y g jy. 28 Bg 2 - Jyk y 29 Bg 4 - P&T yg på føg hj 30 Ph, Kbh, 60 på Sjæ, hp:// k/g/uf/pf/f.pf 32 M,

20 Eæg v kk ækk kg kføg, g f pæ f byg f P&T pf uu, hvk på g g v gv u b fu u. Mu v hv ø kføgugf æg ( h b g u g b h bgh). P & T Muu g på å f yk pf vf bøf. Eg gå pg f f kføg, fug ck--k 33, hv kk fæg u g k ukk pv, g vf f u u g vu k. Sg h f hg få gæ bg på u hj g gå få gæ b på u yhbv g ccp øb hv f u. I føg uyb bug g bu fb k kføgg. Fy k. A5 fy Phu g TDC-bukk Skøbhv g øvg Sjæ. P: k. Fg 270,00 k. I : 4.520,00 k. P f Off Pujyk (bg v 2000 kp), 4+4 fv (v. 4 fv på bå f- g bg). Puk: 10 hvg. Tbu f P 200 k. A3 p u phu g TDC-bukk Skøbhv g øvg Sjæ. P: 1.530,00 k. Fg 130,00 k. Pugf c k. I : k. P f kpyk, 4+4 fv.. Puk: g g. Tbu f G c G c, yg 200 Købhvå 60 øvg jæ ug h væg ug 41/42, v Okb. P: ,00 k. P b på vg f ykk PDF 2-3 ug fø kpg øb. D kæv u v yu k k wb-gupp uæk k. A k ykk 4+4 fv. Tbu f Fp Ag k fvk f 5.000,00 k. køb f v, ø g fug.. 33 Sk g Sv

21 Kcpuvkg Dg Hk Kcpuvkg Bu Scvkb Fgu 2: Hk kcpuvkg V h hf hk gg v kcpuvkg ( fgu 2.). D k k, kcp hhppkv. V h g v ågupp g æk æg kg, fx væ pv. V h hf øj f hb fg- g kføgg. V h kgg f v kcp g kku på å. Kcpuvkg h fø g ækk f, fø h g på hv å k y y v kcp. V h pc øb vu g vu kcp. D v gg h gv g bk kcpuvkg. Pc h fæ Bw f kcpuvkg Bw, Bkv f j S p på uvkgf hv v ø P&T, hv v, hvk fg hv bj g kcp. På bggu f fø ø gfø v ækk b 35 g fføg kv wkhp, hv v g fkg é. V h u ubj pyp, hvk v v k æ på f. F få få f ågupp, gfø v ækk uf vw på P&T. H f v, ågupp kk hv gv hg ckg. M fug på uvkgf fg v kcp v pch f ækk kp på ITU fføg f pjk f Fkbg Ku, gg bj ckg - g kcpuvkg. P&T h g føb fug pgp. 35 D b I øpåp&t Pchf kpp Evu øp&t Ivwpå P&T Evu øp&t PchFkbg ku Kv Kv wkhp wkhp Uvkgf pyp

22 Pyp V h uvk ækk pyp. Få ufk fkg pk f kcp. Hv pyp h få 36. R pyp F ufk pv f bug yvk, v. wh fc cu f u 37, h v uvk pyp, p k ufk bug f. kcp. V ubj fø 3D-kcpkb f kcp. Sv h b v ugø, pp g pp, gv b g kk få f kcp. E w f pyp gv bugb fbck på å, vc pyp v ku 38. Efføg ubj v bugc 39. D k æ fø pp (F J på P g T Muu). Få f g, hv uugæ v gå g u RFID-g, g hvk pv h ku få. Aå føg æ g bug. Abj pyp gv fæ få f kcp. U bj kcpkb, v, hvk fuk, ku kcp. Uvkg f fø pyp v bå yk g jv bj. Lk f Iføg Hu g H k f -pyp bu py xp p f h cc xpc f fc 40. I v kcp k uugæ bæ RFID-g på g g u. V, k pkk g, g kkk væk, hvv bug kk fy uubøg. V h vg bch g k v, hv RFID-gg k pc. Ip D pyp h hg w chc qu bu hw fuu fc gh cuy b wk 41. D yk vug f kæ fuk, vug f, hv v f, RFID-kg k g k gæ fæ. Sæv h b gv g ku fuk, hu kk ugh f ju fh f RFID-g g -g, hvk k hv byg f ug pbygg. Lg hv bch kk k fv g fæ. E k v bch vg bg 42. Abj pyp h hf byg f bj gupp, f bå ufæg g g uvj h hjup f fæ pf f bå hh g j kcp. Kcpuvkg yk, v g kv pc, på j hv gpc, hv h bj på é, p g g 43, hv pyp p byg. 36 Hu & H,. 1 ff 37 Hu & H, Hu & H, Bku, Hu & H, Hu & H, Bg 5 - Sk v bch 43 Bw

23 Kku Muu 2.0 fø bøg på P&T væ. V h kb kcp fku på bugg, k g pv. Sg uv bøg, å, bgy fø g fæ f bøg på u. Skæ k gå v på g gv yk f kv på u fø bøg. F kk, fyk fpjg f vu, ukk bøg g v gæ v bg u. Muu 2.0 gv P&T kp pf fh pcu, kk f v kcp. Muu 2.0 vkg økk f uu f P&T ø. D f k gfø, hvk v y v. Muu 2.0 v kk væ k økk gv, v yk P&T fh pcu, hvk k v hv pv økk påvkg. Ppkvg S u f økk ppkv h kcp g bæ kg v ugh f ub. V fb pvu g, gå v kfc,.. S æv pp g øg fku på v g bugg kuu u. S u f P&T ppkv v p Muu 2.0 g gv ugh f k g f f f u fku. D h å vækk pv ppkv f P&T gfø pjk Muu

24 Lu Bku, Sc, Th yh g v, O y, c ( 35-50) Bw, T, Dg hkg, Hw bu vw, Ju 2008, hb.g. C, J, A., Mkg hg hpp, O y M, c. 105 Gv Hghwy Nh, CA 2008 ( ) C, Mu, Mb cuc cy, MIT P 2004 D B, Ew: Hw hv cv. L: V (2007). G, J H. g B. Jph P II Auhcy - Wh cu y w. Hv Bu Sch P, 2007 S. H H. F, RFID hc v Muu Expc h Expu, Cuc f h ACM 48, 9 (2005): 60 Mk J, F S I Rc Svc Iv, Dg Mg Rvw V. 19 N. 1, 2008 (1-9) Pbhu (E.), Hbk f Hu-Cpu Ic, (2 E ). A: Ev Scc B. V. M, Sø v., Vkcp Bugv v g fg, Bø Fg 2006 ( ) Ph, C:K., Th w g f v, Th MCGw-h cp (.11-42) R, Jøg, 2003, T f f v, FORA, ( ) Ru & Wk (2007), Hw w c ffc uu cuc? (hp://cc.u.u/pubc/hw-w-c--ffc-uu-cuc - gå ju 2009) Sk g Sv: Tck--Tk-Tv: Dgg f h ccu u f vyy c c, (hp://p.c.g/c. cf?= ) Tg, L. (1992). Th puu f pu. B: L, Bw & C. ( ) G. A. M: Cg h ch, Mkg g chgy puc cu, Hp Bu 2001 ( H, C. & Hu, S. (1997). Wh pyp pyp? I: M. H, T. Lu & P. Wb hp://.wkp.g/wk/rfid#muu hp:// ku/x.jp

25 Bg 1 Ekf F Bg

26 Bg 2 - Jyk Ay g Dk Tuuvkg, Ug f ky P&T,

27 Bg 3 - Tj f g Ug0 Ug1 Ug2 Ug3 Ug4 Ug5 Ug6 Ug7 Ug8 Ug9 Akv Pggffw * Tbu Igfhw ** Ufp Tk gbf Mkføg *** Bug1gfbck Bug2gfbck Evug,buffg Afug *Pfu **Mpæ1 ***Mpæ2-27 -

28 Bg 4 - P&T yg på føg hj Sjv f bø: hp:// I bg: hp:// M købhv: hp://kbh.k/pg-uu/ Cff (uj hu): hp:// Kg gb k: hp:// AOK: hp:// Skj: hp:// V cphg: hp:// by/bgvh/bgvhk/vu_-_f?vuid=30 MIK (u købhv): hp:// Bø by hp://bby.k/pc/129-p-g--uu V Dk hp:// Cpg: hp:// Kuuu: hp:// -

29 Bg 5 - Sk v bch F Tggpcg F Tg Bg

30 Bg 6 - F (F- g bg) D å M kk på P- g Tu... Tgf Iø f f Fc Tgf. 1910: Nup gf-kupuk. S g D S Nk Tgf-Skb kb å p kg kg, høj g bv bj f kv. K ug Tkf - Læ S Lgöf Dyb ujk g pbv Kugg Bbk Sckh f N ø bvg. D bå f v bv ff S Lgöf. Ug v uøg uvg f bv g f Lgöf gk uv pubku. K g g bøg u Åbg: Mg ukk Tg-fg Løg-øg M på

31 Bg 10 - F (M) Kg Pvæ Skv fø ffg pvæ k, f f Ch IV Læg Evæ fkff 1848 kgg pvæ vk ø g gu fv f ffg p f bv, pkk g p Dk - g f kk g b g k. Opf Dk bv, g gb kuk ø. I øb f fk ykb, fu f kukfu. Fæk fø 1851 g kk gf I 1897 fg p på fbjg, pv kb hv å f V Pu pf kb gug f ygg g f. Kuk åhu f 1920 Dk bv fbug f kuk u P- g Tgfvæ g kc fkb vg. D h pæg g by, v hj g gg fæ. I bg v g f p bv pgv. V v på kvb M D-30 - fk Tfpp h g k puk - g f kp på, hv k u ku pæ på. B v pp pc fk ugv, b f b på Øb Købhv. N v pp k. I jkv kkk bgvkb f uk y

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

Sko etasker og Rygsække

Sko etasker og Rygsække SAMBA RABAT H uk V g' å! Fækk SPAR 25% v/ k V g' (kk å! ) Rø Rø 2. 9640 Fø. 98 63 10 73. www.k.k/f Nøg 2. 9640 Fø. 98 63 10 73. www.k.k/f Uk ugv g u 9640 Fø, 9631 G, f 9670 Løgø, 9600 A g 9620 Au SAMBA

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i 011-10 10 Å f b GF Fu på I hu f på ² M fhøj på h 1 ³ uf D by, S b høj å æ 1 p y I få u- æ f009 f!! u p f hu K f Df ÅL f F, b p y hpå, byå å æ æ-f fpø, fæy p b D ÅLF p u h f F u f æ bh f p S h u å byff

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

En fælles kommunal rammearkitektur

En fælles kommunal rammearkitektur E fæ kmmu mmkku Kkuc,, kk f P Eu CIO/Pjkkø CEDI væku, 8. fbu 2012 13.02.2012 KOMBIT / Rmmkku 1 Bhv f fæ mmkku D fm kmmu kkumå D, um mmhæ Ufhæh f vø / mbu Dfkkh å væ (å ) f f vø Hu y vv Ikk b f f mm bu

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form.

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form. T. F å,. M: E ø bj hv hv bj åæ. G b bj ø v y. D bv- ;, v, hv. D v bj åæ åæ. S R -. P v b bj G Dv. D å ;, v,. D v hv c- æ v/ hv bj. E c c xbj v v å v hv b. - h å å b ( å). H j (,. T: B bj å ø v. D v Mx-.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj. 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Velkommen Udfordringer? Ja tak!

Velkommen Udfordringer? Ja tak! 2011 STORY Ih Vmm 3 S 4-5 Smj m mmu 6-7 H m 8-9 V ø æ 10-11 Spyp 12-13 Å 14-15 Vmm U? J! D h, m u m. S, p. D, v p CELF h u 2011. I CELF Sy ym v p. Sm æ v u, æ m væ h mm j, æ m. H u v p. V v mp hvvv, j,

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

SMEG PRISLISTE 2016 15-11-20

SMEG PRISLISTE 2016 15-11-20 G P -- -- - P GFU UFUV UF Å G: 4 B- P GFU UFUV G: P- P GFU UFUV G: PY- - B- 3- P UFU UFUV PYY UF Å G: P GFU V UFU, UF Å G V: V: P GFU V UFU, HØJB G V: V: P GFU V UFU, UF Å G: V: V: B 43 4 3 3 3 3 4 3 -

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Vaskemaskiner. Pris v. mere end 1 stk.: 44. Vaskemaskine F1492TD. Kapacitet: 8 kg. Centrifugering: 1400 o/min.

Vaskemaskiner. Pris v. mere end 1 stk.: 44. Vaskemaskine F1492TD. Kapacitet: 8 kg. Centrifugering: 1400 o/min. G A UD y-g... b V å Bgæ! Kc: 7 kg Dy Bgæ! Boch ovkmk P v. m 1 k.: 39 Kffmk Aom xc o Boch vkmk Vkmk WA28361N Kc: 7 kg Cfgg: 1400 o/m. Uk Hg 15 m., U/håvk, Fvk/k 10 ko 1150 w Uvg vmå 2 vmgm M kffmk 288,P

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å * å, *: C I x, c 2013 2 IF/ 2014 c, p IF5, yf F5 F, 7, p 7 IF/ 2014 9 1011 p1213 15 p p17 p19 21 Cp2014 #W2014 Ff: 3 P! w Y, U f, å f på p f p, p U f p på p, på å P Pz p pp,

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering K Ib I INDHOLD Ib å K S... 3 I... 3 I øb... 5 E... 7 Sbj... 23 IDEBANK TIL INTERNATIONALISERING I UNDERVISNINGEN PÅ KLARUP SKOLE D å æ æ. T æ y å y ø. H øb j@.. IDEER TIL TEMAER B Bø F/ H M: - Bø Uc -

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater u 0 f f f fuå y. u u f. yh f h 8 h f h. f h c, h 0, 90 Ø f. 0 00. f f å u h u.. u å h h å 0,8, å, å y. å u f ffc f. å y yf.. å å å y y, h, f. : y: Å, h, (y f ) h: u,, ( u), åhu é (f u ), ( f åhu é), é,

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å æ* å, *: C I x, c 2013 2 IF/ W F CPIIP 2014 Wc f IF P c5 Wc f C P 5 Wc f Cp Cy y F 7 Wc f C p 7 IF Cc IF Cp 9 IF/ W f Cpp 2014 pcp 1011 pc p1213 w 15 C p w 17 IF/ W f Cpp 2014

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Søhøjlandet - hvis du vil være helt på toppen 2009

Søhøjlandet - hvis du vil være helt på toppen 2009 h h h å 2009 RY KANDERBORG GALTEN HØRNING b.c h 2009 www.b.c Tf.: +45 8669 6600, f@b.c K 3 /b Bb Hb 20 /G Bb P 10 T 7 8660 b 8464 G Åb / Öffz / O h M f / M F / M f / M F / 2/6 30/8 2009: M / MD / M F M

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen EJERSMINDE, dens område er matr. nr.:

Foreningens navn er Grundejerforeningen EJERSMINDE, dens område er matr. nr.: VEDTÆGTER for - 2 - 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen EJERSMINDE, dens område er matr. nr.: 10 dh, 10 di, 10 dk, 10 dl, 10 dm 10 dn, 10 do, 10 dp, 10 dg, 10 dr, 10 ds, 10 dt, 10 du, 10 dv, 10

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Sagsnr : NYSAG. naboer

Sagsnr : NYSAG. naboer S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A P 9,30L K p 80 S 31 m 3 D 0 7 B NYSAG 1 1m j m19m 1p,, c p h j j æ h-! H j mmp hj m åm,h m på j m m mm m I L mm m, h HTHp m å p, ph mp, ( å )m æ,, æ,w m pm3

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Lokalplan 358. for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej FORSLAG

Lokalplan 358. for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej FORSLAG Lokalplan for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG

Læs mere

Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk

Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk Sb E fm h y 8 æøj H Sb 4 K K j h ø hjmmb 10 Jyc Op f fø 11 Sæmp Lhjæp 13 Mb Lmmfm 16 Sp Nyå 17 Ly Of m p 18 Mp J h f h 21 T D m 22 Jyc E y ø f f 24 Ac J f m 26 Tby Bfæ f mm 29 Tby Læ mm, mm 31 PwP Pæ på

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej Lokalplan 221 Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed Bredfjedvej Lidsøvej 3. december 2003 Lokalplan 221 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2 Afgrænsning...2 Anvendelse...3 Udstykning...3

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen KOMMUNALBESTYRELSEN D v Åb Mø Rå Mø O 29. pb 2010 Møpu K. 16.30 Bæ M F v Lu ø. 16.30 ø 3. Åb ø. 17.00 Rå. E Fb (V), D E. H (V), R M (V), J Iv (V), E Mup (V), Th Ly Ru (V), Sø Hy (V), H Mu N (V), A Ab (V),

Læs mere

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 7 A S h G j 130,3B K p 99 S 3118 m 08 D 13 09 6 B 170m h 1p F m m, p,m m m å,h HTH mp p, mm m h m p m,ph m æ, æ h på,å å mm F æ m ch,3 æ h mm æ m w æ m chhå mmhp

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere