INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion i DKK s klubsystem... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion i DKK s klubsystem... 2"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion i DKK s klubsystem Orientering til specialklubber og kredse om DKK s klubsystem Medlemsadministration Prøve- samt Kursus-/Trænings-/Arrangementsadministration... 3 Fordele ved brug af systemerne Hvad koster det så?... 3 Support Brugervejledning... 5 Adresse, hverv og medlemmer... 6 Fanebladet Forbindelser... 6 Fanebladet Medlemmer:... 7 Fanebladet Hverv:... 9 Udskrifter... 9 Udmeldelse af medlemmer... 9 Automatiske medlemsopkrævninger via DKK Registrering af kontingentbetalinger til Klubben Fanebladet Medlemsgrupper Aktivitets oversigt prøve Administration af prøver/aktiviteter Brug af hundeweb prøve Opret prøve Login til administration af en enkelt prøve Første Login Kontroller oplysninger om prøven / aktiviteten Indtastning af deltagere på prøven / aktiviteten Overfør evt. online tilmeldinger til prøven / aktiviteten Udsending af inden kataloget er dannet Overførsel af indbetalte anmeldelsesgebyrer Betalingsoversigt Vedligehold tilmeldinger til prøven / aktiviteten Vedligehold dommere og Hold/Ekvipasjer Dommere Hold/Ekvipasjer Semifinale og Finale OBS!! Kun enkelte prøvevarianter Tilmeldte der ikke kom på hold Udskrifter samt udsending af elektroniske startnumre eller supplerende Udsending af elektroniske PM er Udskrift af manuelle PM er Efteranmeldelser Registrering af resultater Afslut registreringen over for DKK Administrer arrangement (kursus/træning mv.) Opret arrangement Administrer tilmeldinger Udbetaling af tilmeldingsgebyrer Ændre Password Medlemsdokument... 39

2 Introduktion i DKK s klubsystem. Orientering til specialklubber og kredse om DKK s klubsystem. I denne orientering kan du læse mere om: Hvad kan man bruge medlemsadministration til Hvad kan man bruge udstilling/prøve og aktivitet administration til Hvilke fordele er der for klubberne ved at bruge dem Hvad koster det så Support til klubber og kredse Medlemsadministration. Den første del af systemet er medlemsadministration. Det er et enkelt og effektivt system til at styre sine medlemmer, labels til bladadressering og kontingent opkrævninger. I medlemsadministrationen kan man følgende: Oprette og vedligeholde information om, hvem i klubben der har forskellige tillidshverv. Oprette og vedligeholde kartotek over medlemmer af klubben. Medlemskartoteket deler data med DKK s system, således at fx adresseændringer kun skal foretages en gang. Herved vil specialklubben/kredsen få vedligeholdt adresse ændringer automatisk. DKK kan endvidere se information om medlemskabet af specialklubben, så et medlem ikke behøver at fremsende separat dokumentation for dette, hvis medlemmet fx skal have specialklub rabat ved en stambogsføring. Oprette og vedligeholde kontingenttyper på medlemmer. Man kan enten vælge at få udskrifter eller labels for de medlemmer der skal opkræves eller man kan vælge at benytte DKK s elektroniske opkrævningssystem, hvor medlemmerne opkræves via PBS. Hvis man vælger at lade DKK styre opkrævninger/indbetalinger skal man anmode DKK om at blive tilsluttet denne service. Oprettelse til dette skal foretages i samarbejde med DKK og man skal forvente en ekspeditionstid hos banken på ca. 2 måneder. De elektroniske opkrævninger indlæses herefter automatisk i systemet efter betalingen, hvor DKK modtager en fil fra banken med disse indbetalinger. Alle indbetalinger indgår på en fælles konto hos DKK, som herefter overfører disse månedsvis til klubberne/kredsene. I forbindelse med udskrifter af medlemslister eller adresselabels, er det muligt at afgrænse efter forskellige kriterier som postnummer, medlemstype eller betalingsdatoer. Man kan endvidere udlæse data i Excel format til brug for særlige rapporter. 2

3 Der er følgende 2 muligheder for brug af medlemsadministrationen: Gør alting selv løsningen. Her sørger klubben selv for at oprette og vedligeholde medlemmer i systemet. Hvis man er en klub med et lille og overskueligt antal medlemmer, så vil man måske også foretrække selv at stå for det praktiske arbejde med opkrævning af kontingenter og registrering af indbetalinger. Så hjælper systemet med udskift af labels og mulighed for at registrere medlemsindbetalingerne manuelt. Gør det selv løsningen med automatiske opkrævninger. Her er det stadig klubben selv der tager sig af oprettelse og vedligeholdelse af medlemmer, men når medlemskontingentet forfalder, bliver dette automatisk opkrævet af DKK via DKK s opkrævningssystem. Herved bliver medlemmet automatisk opkrævet enten via betalingsservice eller med en opkrævning på papir. Indbetalingerne indlæses også automatisk og der rykkes for evt. ubetalte kontingenter inden medlemmet til slut udmeldes ved fortsat kontingent restance. Prøve- samt Kursus-/Trænings-/Arrangementsadministration Man kan i Aktivitets oversigt prøver eller i Administrer arrangement via Tilføj ny ansøgning ansøge/oplyse DKK om afholdelse af prøve mv. jævnfør gældende regler. Oprettede prøver eller arrangementer kommer automatisk med på prøve, kursus eller træningskalenderen på Vedligeholde de prøver/træningshold eller kurser man har planlagt. Uddelegere administration af en bestemt prøver/træningshold/kurser til andre brugere, som så får ansvaret for den praktiske registrering omkring dette. Fordele ved brug af systemerne. For klubber og kredse er der bl.a. følgende fordele ved brug af systemet: Systemerne er web baserede, som man fx kender det fra sin web bank. Det betyder, at der ikke skal installeres eller vedligeholdes noget software på de enkelte PC man bruger systemerne fra. Alt der kræves er en standard PC med Internet Explorer og en forbindelse til Internettet. Alle data lagres i top sikret datacenter med døgnovervågning. Herved undgår specialklubben at fx medlemsdatabasen ligger på en tilfældig PC, hvor den måske går tabt ved et uheld. Systemerne udnytter muligheden for samspil af data med DKK s systemer og registreringer. Det er nemt for klubben at uddelegere arbejde med systemerne og flytte arbejdsopgaverne rundt mellem forskellige personer. En ny person skal blot have tilsendt det relevante link til systemerne, samt en ID og password til opgaverne. Er der udskiftning i personkredsen, ændrer man blot password på opgaverne og sender linket videre til de nye personer. Så er opgaven flyttet videre. Hvad koster det så? Som udgangspunkt er klubbernes brug af disse systemer gratis. DKK stiller systemerne frit til rådighed for specialklubber og kredse, og DKK skal blot have dækket sine reelle omkostninger, når DKK udfører opgaver for klubberne i forbindelse med disse systemer. Medlemsadministration: Gør alting selv løsningen, hvor klubben selv laver hele administrationen er fuldstændig gratis. Gør det selv løsningen med automatiske opkrævninger, hvor DKK håndterer alle medlemsopkrævninger og indbetalinger samt rykker for ubetalte kontingenter, koster et etableringsgebyr (engangsudgift) på kr samt kr. 26 per opkrævet medlem pr. år. Udstillings- og prøvesystem: Her registrerer klubben alle deltagere samt resultater. Prisen for dette fremgår af det udsendte materiale til klubber og kredse. Udstillinger og prøver skal være færdigregistreret med alle resultater senest 30 dage efter afholdelsen, ellers kommer klubben til at betale den forhøjede pris for registrering af alle resultaterne. 3

4 Arrangement (Kurser/Træning mv.) Her registrerer klubben selv alt. Det er pt. gratis at benytte dette modul. Support. Smarte systemer gør det ikke alene nøglen til succes er at give brugerne af systemet den rigtige hjælp med at få brugen af systemet til at lykkes. I DKK er vi helt klar over, at disse systemer vil blive brugt af klubber og kredses frivillige arbejdskraft, som ikke er professionelle på området og hvor der måske ofte er ændringer i opgavefordelingen, så nye kommer til og skal bruge systemerne. Mange af de spørgsmål der vil dukke op, vil du kunne finde svar på i denne brugervejledning. Finder du ikke svarene i denne brugervejledning kan du få telefonsupport hos DKK ved at kontakte den relevante afdeling (udstillingsafdeling/prøveafdeling/kursusafdeling). Har du tekniske problemer er du velkommen til at kontakte IT-afdelingen om formiddagen, på hverdage, i mellem 10 og 12 på telefon eller pr. mail på 4

5 Brugervejledning Vejledning i klubsystemet Start af klubsystemet Du starter klubsystemet indefra din Internet Explorer. Hvis du ikke allerede har gemt et link til systemet, så findes linket her Klub systemet har følgende 4 menuvalg: Adresse, hverv og medlemmer Aktivitets oversigt udstilling Aktivitets oversigt prøve Administrer arrangement Her administrerer man stamoplysninger om klubben, tillidshverv og foretager alt vedrørende medlemsadministrationen. Her ansøger man om nye udstillinger/skuer og vedligeholder information / ansøgninger om eksisterende udstillinger. Her ansøger man om nye prøver / andre aktiviteter og vedligeholder information / ansøgninger om eksisterende prøver / andre aktiviteter. Her opretter man kurser, foredrag mv. som man ønsker annonceret på Ændre Password Her kan man ændre kodeordet til klub systemet. 5

6 Adresse, hverv og medlemmer I dette menuvalg ser man stamoplysninger om klubben øverst i skærmbilledet, og nedenfor er der 5 faneblade(har klubben opkrævninger via DKK så er der 6 faneblade) med forskellige muligheder: Fanebladet Forbindelser: 6

7 Al oprettelse i medlemssystemet starter her. På dette faneblad definerer man de medlemstyper som klubben har. Medlemstypen defineres som forbindelser dvs. den forbindelse der er mellem klub og medlem. Eksempelvis medlem, husstandsmedlem, gratismedlem o.s.v. Har klubben en medlemstype som ikke findes i listen, bedes klubben kontakte DKK for oprettelse af denne. Der er mulighed for at vælge løbende eller fast kontingent periode. Løbende kontingent omfatter altid 12 mdr. løbende kontingent fra indmeldelsestidspunktet. Hvis et medlem indmeldes 1.5. løber kontingentperioden til (altså 12 løbende måneder). Bemærk, at hvis klubben vælger en løbende periode, så kontroller at det ikke strider imod klubbens vedtægter ved valg. Fast medlemskontingent vil altid starte i den måned som klubben har anført som startmåned. Eksempelvis måned januar vil kontingentperioden være fra 1.1. til Herefter oprettes klubbens/kredsens medlemmer i fanebladet medlemmer Fanebladet Medlemmer: På dette faneblad kan man oprette, se og administrere alle sine medlemmer. Oprettelse foregår via Tilføj et nyt medlem. Hvis personens Person ID kendes, indtastes dette nr. ellers kan medlemmet søges frem via Søg. OBS - Navnet på et medlem må aldrig ændres. Dette skal ændres via DKK ligesom der ikke må byttes rundt på navnene på 2 medlemmer. Der er flere muligheder for søgninger. Hjælp hertil findes under Hjælp til søgning på skærmbilledet. Husk at bruge * ved søgning for at få alle med. Hvis medlemmet findes, så klik på person ID. Herefter tilføjes personens forbindelse og betalt til = måned og år. Her er det ligeledes muligt for klubben at påføre en kommentar på medlemmet hvis der er brug for det. Denne kommentar kan kun ses af klubben. DKK og klubsystemerne deler en fælles persondatabase, så man tilføjer nye medlemmer ved at vælge dem i den fælles persondatabase ikke ved at indtaste navn og adresse. Det er overvejende sandsynligt, at et nyt specialklub medlem allerede står i person databasen idet medlemmet formodentlig har en hund som vedkommende er registreret som ejer af. Hvis medlemmet ikke findes oprettes dette via Opret ny person : 7

8 Personer kan søges frem via deres telefonnummer eller indtastes forfra. Ved Gade udfyldes de 3 første bogstaver og en drop-down kommer frem med match. På denne drop-down vælges den korrekte vej. Når der trykkes næste søger systemet om personen allerede findes. Hvis dette er tilfældet, så klik på personens Person ID og gem, ellers gem den nye person. Bemærk! Der kan kun oprettes én person pr. person ID (dvs. det er ikke muligt at oprette Ulla og Moni Olsen på et person ID, dette er to personer og de skal derfor oprette som Ulla Olsen og Moni Olsen med hvert sit person ID) Personer skal ALTID oprettes med et for- og efternavn, ikke som hr. fru eller frk. Når alle medlemmer er oprettet i systemet kan de forskellige hverv tildeles via fanebladet Hverv 8

9 Fanebladet Hverv: I dette faneblad kan man indlægge oplysninger om, hvilke tillidshverv forskellige personer har i klubben/kredsen. Man klikker på linket Tilføj et nyt tillidshverv og så udfylder man hverv og PEID (person ID). Når oplysningerne gemmes henter systemet selv personoplysninger. Herefter har klubben et fuldstændigt medlemsregister, hvor alt omkring medlemmer varetages. Udskrifter På fanebladet Medlemmer findes link til siden med udskrifter, her kan man vælge mellem 3 typer af udskrifter: Eksport af data til Excel Medlems liste i PDF format Adresse labels i PDF format (A4 labels i 3 kolonner og 8 rækker 70x36 mm, fx Avery L5179 eller Qline ) Udskrifterne kan afgrænses efter forskellige kriterier, fx postnumre, datoer og medlemstyper. Hvis den udskrift der er behov for ikke findes som PDF fil, så kan man med fordel eksportere data til Excel. Herefter kan man anvende Excel til at lave den ønskede udskrift. Udmeldelse af medlemmer For at udmelde medlemmer sætter man en stopdato, som er den dato hvor medlemmer ønsker at udmelde sig. Ved en evt. genindmeldelse sletter man stopdatoen, og så bliver medlemmet igen aktivt. 9

10 Hvis et tidligere medlem (et medlem med stop dato) ønsker at genoptage sit medlemskab, så skal man finde personen under det gamle person ID og fjerne stopdatoen. Medlemmet skal og kan ikke oprettes igen. Ønsker et medlem at ændre sit medlemskab (f.eks. fra aktivt til passivt medlemskab) så skal dette ligeledes ske på det eksisterende medlems ID, der skal ikke oprettes et nyt medlems ID. 10

11 Automatiske medlemsopkrævninger via DKK DKK tilbyder klubberne/kredsene at køre automatiske medlemsopkrævninger for dem. Ønsker klubben at tilmelde sig dette skal der søges i god tid da tilmeldingen tager ca. 2 måneder(i banken). De automatiske opkrævninger fungerer sådan, at der måneden inden medlemskabet udløber genereres en opkrævning til medlemmet til betaling den 10. i sidste måned af medlemskabet. Denne opkrævning sendes enten via betalingsservice, hvis kunden har tilmeldt kontingent betalingen her, eller printes på en papiropkrævning med tilhørende girokort. Betalingerne overføres og registreres elektronisk via betalings-id. Klubben/kredsen tilmeldt dette har et ekstra faneblad Krav hvor oplysninger omkring betalinger og overførsel findes. Opkrævning: Alle medlemmer opkræves i måneden hvor deres medlemskab udløber, til betaling den 10. i første måned af deres nye medlemskabsperiode. Opkrævningerne laves i Collection service (Danske Banks betalingssystem) og indsendes ca. den 20. i måneden, og fordeles af PBS på betalingsservice aftaler og printede opkrævninger med girokort. Der er ca. 20 dages betalingsfrist på girokortet ved betalingsservice står kontingentet på månedens betalingsservice oversigt. Rykkere: I slutningen af den måned, hvor indbetaling skulle ske senest den 10., udsendes rykkere til alle, som ikke har betalt. Rykkerne bliver altså lavet ca. 20 dage efter sidste betalingsdato. Disse rykkere har sidste indbetalingsdato den 20. i efterfølgende måned, så medlemmerne igen har ca. 20 dages betalingsfrist. Alle disse rykkere køres også via Collection service, men denne gang kun via printede opkrævninger med girokort. Stopdato for medlemskab: I slutningen af følgende måned, dvs. ca. 10 dage efter sidste betalingsfrist for rykkerne, følges der op på status for disse rykkere. Alle, der har betalt, fortsætter automatisk deres medlemskab, og for de som ikke har betalt, køres der en stopkørsel, som sætter datoen som stopdato for deres medlemskab. Medlemmet er altså udmeldt per den dato men personen fortsætter selvfølgelig i systemet uden at blive slettet! Alle personer optræder ideelt set kun 1 gang i systemet og kan have et vilkårligt antal medlemskaber i forskellige klubber tilknyttet. Hvert af disse medlemskaber har en tilknyttet medlemsperiode, som enten kan være fast som fx kalenderår, eller løbende i forhold til hvornår medlemmer har meldt sig ind. Alle medlemskaber opkræves i sidste måned af medlemsperioden til betaling i starten af 1. måned i næste medlemsperiode. Hvis perioden for flere medlemskaber falder sammen, så opkræves disse på samme opkrævning. Rykker procedurerne retter sig ikke mod specifikke perioder, men går i stedet efter åbne, ikkeudlignede poster. Så rykker proceduren rykker for alle åbentstående poster, uanset hvilken periode de hidrører fra. Derfor er det vigtigt, at man sætter stopdato for medlemmer, der tidligere er rykket, før man laver nye rykkere, ellers vil disse personer blive rykket igen. Det er de samme opkrævnings- og rykkerprocedurer der bruges til alle medlemmer, uanset hvilken type af medlemskab de har. Derfor er det ikke muligt at have forskellige opkrævnings og rykker tidspunkter for forskellige klubber. Alle kommer med i samme opkrævnings- eller rykker fil, uanset hvor medlemskabet stammer fra. Alle indbetalinger kommer også retur i samme betalingsfiler. Herved bliver der mindst muligt arbejde for bogholderiet, som kun skal håndtere indsendelse af 2 opkrævningsfiler hver måned, og modtage en samlet fil med indbetalinger hver uge. Hvis en klub ønsker at benytte andre betalingstidspunkter eller rykkerprincipper, så må de selv håndtere hele opkrævningen. Alle kontingent betalingerne går i samme kasse i DKK, nemlig den konto hvor alle indbetalingerne havner. I slutningen af hver måned overføres hver klubs andel af kontingenter til klubben. Registrering af kontingentbetalinger til Klubben 11

12 Er klubben tilmeldt Automatiske medlemsopkrævninger via DKK og modtager en betaling på en opkrævning sendt via DKK s medlemsopkrævningssystem så skal registrering af betalingen foregå via fanebladet medlemmer. Ud for medlemmet klikkes på TID og beløbet vedkommende er opkrævet ses nederst. Er dette beløb identisk med det beløb klubben har modtaget trykkes på Sett oppkrævningen til betalt. Er beløbet ikke identisk må betalingen ikke registreres hvis det modtagne beløb er mindre. I så fald må klubben opkræve det manglende beløb før man registrerer betalingen. Er det modtagne beløb større end det systemet oplyser der er opkrævet så kan du godt registrere betalingen og klubben står så for tilbagebetaling af det overskydende beløb. Er medlemmet opkrævet kontingent til både klubben og DKK på samme opkrævning så kan klubben ikke registrere en del af betalingen. I så fald må den returneres til medlemmet med besked om at medlemmet skal sende den samlede betaling til DKK. 12

13 Er der ifølge systemet slet ingen opkrævninger = Ingen åbne oppkrævninger ble funnet, til medlemmet så kan betalingen ikke registreres og må sendes retur til medlemmet. 13

14 Fanebladet Medlemsgrupper På dette faneblad kan man lave forskellige former for medlemsgrupper. Klikkes på Opret grupper og fordel medlemmer så fordeler systemet automatisk alle medlemmer efter hvilke hunderacer de er registreret med i DKK. Død meldes en hund i DKK og er det den eneste hund medlemmet ejer af racen så vil medlemmet forsvinde fra den pågældende racegruppe næste gang der trykkes på Opret grupper og fordel medlemmer. Man kan køre denne gruppefordeling lige så tit man vil. Ved klik på hver enkelt gruppe får man en oversigt over gruppens medlemmer og kan manuelt tilføje flere medlemmer eller slette medlemmer. Manuelt tilknyttede medlemmer vil forblive på den enkelte gruppe indtil man sletter medlemmet ved at klikke på skraldespanden ud for medlemmet. Man kan også oprette helt nye interessegrupper via Opret ny gruppe baseret på egne kriterier. F.eks. Lydighed, Agility, Brugshundemedlemmer, Udstillingsmedlemmer mv. og selv fordele medlemmer til disse grupper. 14

15 Aktivitets oversigt prøve I dette punkt definerer man alle de arrangementer, der ikke er udstillinger, f.eks. jagtprøver, lydighed, agility, mentalbeskrivelser, lure coursing etc. Administration af prøver/aktiviteter Dette menupunkt bruger klubben til sin administration af prøver og aktiviteter. Man bruger Tilføj ny ansøgning for at oprette en prøve/aktivitet og man kan vedligeholde dommere, datoer mv. ved at klikke på Ansøgning ud for den enkelte prøve/aktivitet. OBS: Skærmbillederne for den enkelte prøvevariant/aktivitet kan variere en del fra de viste skærmbilleder i denne manual som beskriver den overordnede brug af prøvesystemet og ikke den enkelte prøvevariant/aktivitet. 15

16 Brug af hundeweb prøve Opret prøve Gå til: KLUBSYSTEMET -> Aktivitets oversigt prøve. Her vælger man linket Tilføj ny ansøgning. Så får man et billede med ansøgningen, som man udfylder og indsender til DKK ved at klikke på knappen Lagre. Nu optræder prøve i klubsystemet og er med på HUNDEWEB.DK under prøver/aktiviteter. For Rally Lydighed, HTM, Agility samt Nose Work gælder det at prøverne først kommer på HUNDEWEB.DK efter at DKK har godkendt dem. Når du udfylder ansøgningen så husk at angive om der ønskes web tilmelding. Skal der åbnes for webtilmelding på et bestemt tidspunkt så husk og udfyld med dato og klokkeslæt på hvornår tilmeldingen skal åbne. og husk at angive password til Arra. Udfyldes feltet med dato for åbning af web-tilmeldinger med en dato og klokkeslæt kan der først anmeldes fra dette tidspunkt. Udfyldes dette felt ikke vil der åbnes for webtilmeldinger med det samme. HUSK altid ved JA til webtilmelding at påføre hold priser mv. jf. de efterfølgende punkter. For at du kan administrere de følgende punkter der det vigtigt at du angiver et password til Arra nederst eller kan du ikke komme videre. 16

17 Når prøven er gemt/lagret logges der på prøven/aktiviteten via Gå til Arra : Login til administration af en enkelt prøve Har du en prøveleder/ansvarlig/medhjælper som kun skal have adgang til en enkelt prøve udleverer du Ref.nr og det password til Arra du har oprettet på prøven. Med disse 2 oplysninger kan der logges på denne ene prøve via hundeweb.dk Klubsystemer. Første Login Første gang man logger sig på, skal man oprette en bruger via Redigere signaturer Legg til ny Husk at klikke på Luk når du har oprettet en ny bruger. Herefter vælger du dit brugernavn i feltet Vælg signatur og klikker OK. Første gang en prøve / aktivitet åbnes bliver du bedt om at acceptere reglerne for brug af hundeweb prøvesystemet. 17

18 Kontroller oplysninger om prøven / aktiviteten Gå til: PRØVESSYSTEMET -> Hovedmenu -> 1. Administrere arrangementet, priser, klasser mv Her udfylder man oplysninger om: Prøvested hvis man har glemt det på ansøgningen eller er nødt til at rette det Anmeldelsesfristen evt. rabat der skal gives for medlemskab af den afholdende klub (skal udfyldes ved webtilmelding) evt. rabat for hund 2, 3, mv. med samme ejer (skal udfyldes ved web-tilmelding) Oplyser priserne for de enkelte klasser (skal bruges ved web-tilmelding) I bunden noteres hvis kataloget skal starte med et andet nummer end 1. Indtastningsbilledet til klasser og priser kan variere alt efter hvilken prøve der oprettes. Når ovenstående oplysninger er lagt ind, klikkes lagre nederst og man er nu klar til at registrere manuelle deltagere på prøven / aktiviteten ligesom det vil være muligt at web-tilmelde hvis klubben har valgt at benytte denne facilitet. 18

19 Indtastning af deltagere på prøven / aktiviteten Gå til: PRØVESYSTEMET -> Hovedmenu -> 2. Før arrangementet - > 1. Opret manuelle tilmeldinger. Her indtaster man de deltagere, der har tilmeldt sig prøven/aktiviteten. For langt de fleste hunde kan man nøjes med at indtaste registreringsnummer, fører, klasse og evt. afvigelser ved betalingen. Hurtig reg knappen kan bruges når man er sikker på at oplysningerne om hund og ejer er korrekte. Ved behov for ændringer til dette bruger man den almindelige OK knap, som giver et mere detaljeret indtastningsbillede med mulighed for ændringer. Hvis hunden der skal tilmeldes prøven/aktiviteten ikke findes i hundedatabasen (en udenlandsk hund der ikke tidligere har været på prøve eller udstillet i Danmark), så får man et indtastningsbillede hvor man registrerer følgende oplysninger omkring hund og ejer: Data på hund med navn, titler, fødselsdag, race, farve, køn Afstamning på hund med reg.nr., navn og titler på forældre. Oplysning om ejer med navn og adresse Oplysning om opdrætter med navn, postnummer og land Oplysning om fører Oplysning om ønsket klassevalg Oplysning om betaling Disse data om udenlandske hunde accepteres til selve prøven/aktiviteten, men gemmes midlertidigt i et særligt register. Før oplysningerne og hunden og dens resultater bliver overført til DKK s hundedatabase skal DKK have tilsendt kopi af hundens stamtavle, så vi kan verificere oplysningerne. Overfør evt. online tilmeldinger til prøven / aktiviteten Gå til: PRØVESYSTEMET -> Hovedmenu -> 2. Før arrangementet - > 3. Arbejd med tilmeldinger fra web -> Importer tilmeldinger fra Web. Her kan man se alle de online tilmeldinger til prøven/aktiviteten, som venter på at blive overført. Når tilmeldingerne skal overføres markeres de, og man klikker på overfør. Online tilmeldinger, hvor oplysningerne om hunden er indtastet manuelt, ligger i en særlig afdeling Web tilmeldinger som ikke kunne overføres korrekt fra Web, hvorfra de først overføres, når oplysningerne er godkendt. Bemærk udenlandske hunde er i DKK s database registreret med et mellemrum efter landebetegnelsen på nær alle de nordiske landes numre som står uden mellemrum(f.eks. S15400/98). Det kan være en stor hjælp at søge hunden frem ved hjælp af ALT+S. Der er flere muligheder for søgning efter samme princip som på hundeweb. Du kan benytte hundens registreringsnummer eller navnet/dele af navnet. HUSK at bruge * ved søgning for at få alle med. Hvis hunden findes så klik på Reg.nr. og hundens data kommer frem. HUSK og tjek om ejeren i DKK s system er den samme som på anmeldelsen. Findes hunden ikke, skal du huske at få en kopi af stambogen, som indsendes til DKK når prøven/aktiviteten er afholdt 19

20 Udsending af inden kataloget er dannet Gå til: PRØVESYSTEMET -> 2. Før arrangementet - > 7. Epost admin.- > Opret Hvis man har brug for at udsende om f.eks. dommerændring nyt terræn eller lign. før kataloget er dannet så er det muligt ved at benytte denne funktion. På billedet der fremkommer retter du overskriften, hvis det er nødvendigt og udfylder den besked der skal udsendes. Tryk så på Gem og nederst kan du nu søge frem hvem mailen skal af sted til. Har man dannet hold under 2. Før arrangementet - > 4. Arbejd med dommere og hold/ekvipasjer - > 2. Hold/Ekvipasjer kan man vælge at udsende mails til kun de tilmeldte som ikke er kommet på hold, ligesom man kan vælge kun at sende besked til dem der er tildelt til et hold. Når alle der skal have mailen tilsendt er tilføjet mailen trykkes på gem og luk. 20

21 Du returnerer nu til dette billede hvor du nu kan klikke på send . Så snart du klikker på denne sendes mailen. Fortryder du inden du har sendt mailen sletter du alt ved at klikke på den lille skraldespand. Når du først har trykket på Send kan du ikke fortryde. Overførsel af indbetalte anmeldelsesgebyrer Når anmeldelsesfristen er udløbet og alle hunde fra web er hentet ned på arrangementet i administrationsdelen skal man ind på Efter Arrangementet og her benytte punkt 4. Udbetaling af penge fra elektroniske tilmeldinger. Man skal indtaste konto (reg.nr. og konto nr.) hvortil pengene skal udbetales inden man beder om udbetalingen. Man kan først anmode om udbetaling når anmeldelsesfristen er udløbet. Man kan også sende en mail til hvor man angiver at man ønsker at få de indbetalte anmeldelsesgebyrer overført. Det er vigtigt i mailen at angive arrangementets type "Markprøve 21

22 Stående Jagthunde", LP, Agility eller Udstilling, arrangementets nummer(ref.id/utid), arrangementets dato samt hvilken konto (reg.nr. + konto nr.), pengene skal overføres til. Herefter vil DKK overføre alle indbetalte penge fra det angivne arrangement til arrangementsledelsens konto. Betalingsoversigt Ønsker man en oversigt over hvem der har betalt hvad kan man trække en liste over betalingerne inde på Hovedmenu Aktivitets oversigt prøve - Dommer/Andet Vedligehold tilmeldinger til prøven / aktiviteten Gå til: PRØVESYSTEMET -> 2. Før arrangementet - > 3. Find tilmeldinger. På dette sted kan man ud fra nedenstående søgebillede få en oversigt over udvalgte tilmeldinger med mulighed for at rette i disse. Man kan søge efter tilmeldte hunde ud fra Race, Navn eller registreringsnummer og man kan søge ejere ud fra Navn og adresseoplysninger. 22

23 Vælg eventuelt race og klik på OK (øverste ok). Herefter kommer alle hunde med den valgte race frem og ved klik på reg.nr. kan oplysningerne for den enkelte hund ses på skærmen. Eventuelle fejl og mangler kan så registreres på hunden. Det er også her du kan slette en fejloprettelse. Vedligehold dommere og Hold/Ekvipasjer. Gå til: PRØVESYSTEMET -> 2. Før arrangementet - > 4. Arbeid med dommere og hold /Ekvipasjer Når alle hundene er tilmeldt på en prøve/aktivitet, skal oplysninger om dommerne og holdene/ekvipasjerne lægges ind. 1. Dommere Her tildeles prøvedommere og evt. eksteriørdommere til de prøver der kræver en sådan. Vælg Legg til ny prøvedommer og vælg dommere ud fra listen. Er det en udenlandsk dommer som ikke findes på listen kan denne tilføjes nederst. Mangler en dansk dommer bedes dette meddelt til DKK og først efter vedkommende er oprettet kan denne tildeles prøven/aktiviteten. Når alle dommere er oprettet klikkes nederst til højre på Dommere og partier/ekvipasjer. 2. Hold/Ekvipasjer Dannelsen af Hold(ekvipasjer) kan være meget forskellig. Nogle prøver får automatisk hold ud fra hvilken klasse der er tilmeldt til (LP, Rally mv.) andre prøver danner man selv holdene og kan vælge om de skal være på klasser eller blandet. 23

24 Når holdene er dannet starter du med at vælge dommer for holdene. Nogle prøver har mulighed for 1 dommer og andre har mulighed for op til 6 dommere pr. hold. Her vælges 1 dommer pr. klasse/hold. De prøver hvor holdtildelingen sker automatisk ud fra hvad klasse der er tilmeldt til kan du hvis der er tilmeldt for mange hunde til 1 dommer splitte klassen op i 2 hold med 2 forskellige dommere. Man kan se de tilmeldte hunde ved at klikke på. Nedenfor forklares, hvordan man ændrer på den rækkefølge de tilmeldte hunde deltager i. Man kan markere en enkelt hund og flytte den til et senere eller tidligere tidspunkt ved at benytte knapperne Man kan bytte om på 2 hunde ved at markere disse 2 hunde (ved hjælp af CTRL) og derefter trykke på Når man er tilfreds med rækkefølgen er man klar til at få generet katalog og udskrevet papirer til prøven/aktiviteten. OBS knapperne virker ikke i Chrome da hele systemet oprindeligt er programmeret til Internet Explorer. 24

25 3. Semifinale og Finale OBS!! Kun enkelte prøvevarianter For enkelte prøvevarianter kan man opretter flere runder/semifinaler/finaler. Det gør man ved at klikke på Opret et nyt hold på oversigten over Hold/Ekvipasjer. Her udfylder man med et partinr. husker at markere det er runde 2, 3 mv. og tildeler dommere mv. 4. Tilmeldte der ikke kom på hold Er der tilmeldt flere hunde en der er plads til på holdene kan du på linket Hunde uden hold hente en PDF liste over dem der ikke kom på hold samt deres bankoplysninger til tilbagebetaling. Du kan også vælge at sende dem en mail via 2. Før arrangementet -> 7. epost admin eller overføre dem til en anden prøve(hvor de oprettes som manuelle tilmeldinger) hvis det er muligt eller endelig oprette yderlig en prøve (hvor de oprettes som manuelle tilmeldinger). Oplysningerne kan ikke trækkes fra den ene prøve til den anden. Det er manuel indtastning. 25

26 Udskrifter samt udsending af elektroniske startnumre eller supplerende Gå til: PRØVESYSTEMET -> 2. Før arrangementet - > 5. Katalog og udskrifter OBS ikke alle prøvevarianter har denne mulighed. Vælg 1. Generer katalog. Når systemet er færdig med at generere katalog kommer du til denne side: Her kan du udskrive startnumre/kvitteringer, katalog samt præmielister. For nogle. ikke alle prøvevarianter/aktiviteter, er der desuden mulighed for at udsende elektroniske PM er samt s til on-line anmeldte hunde. OBS!! Vær opmærksom på at, i det øjeblik klubben begynder på at udsende PM er så må kataloget IKKE genereres på ny. Udsending af elektroniske PM er Inden klubben begynder udsending af dokumenter til prøven/aktiviteten er der nogle dokumenter der skal klargøres. Der skal laves én PDF-fil(denne ene fil må godt være på flere sider) som indeholder alle de oplysninger du ønsker at udsende til prøvedeltagerne: PM, ringlister mv. samt evt. en JPG/JPEG fil med klubbens logo (helst sort/hvid) som max. må fylde 100 kb. Desuden er der mulighed for til startnumrene at indtaste klubbens adresse/kontakt informationer samt 5 korte beskeder såsom indgangspriser, dato for næste prøve mv. I mailen der udsendes med startnumrene er der ud over standardteksten mulighed for at tilføje en kort tekst på max. 255 tegn. I skærmbilledet Udlæs datafiler foretages følgende: Under Udsending af startnumre på vælg: 26

27 Klik her for at skrive ekstra information som kommer med i en der udsendes Indtast adresse/kontakt informationer (kommer på startnummeret - øverst) Indtast evt. 5 korte beskeder i Bundtekst (kommer på startnummeret nederst og den første linie kommer med fed tekst) Indtast evt. en kort tekst på max. 255 tegn som kommer med i selve en ud over standard teksten. Se standardteksten på næste side. HUSK hvis I har udenlandske udstillere fra andre lande end Danmark, Norge og Sverige så skal den korte tekst også indeholde en engelsk version. Udstillere fra andre lande end Danmark, Norge eller Sverige får den tilsendte mail på engelsk. Tryk OK når alt er indtastet. Herefter uploades klubbens logo, hvis det ønskes med på nummerskiltet. Tryk Gennemse/Browse og find dit logo der hvor du har gemt det på din maskine. Vælg derefter Upload og filen gemmes herefter i skærmbilledet. Gentag proceduren med Info/PM og upload også denne. 27

28 Eksempel på mail der udsendes: For god ordens skyld skal det oplyses at klubbens informationer ikke kommer til at stå med rødt men derimod med samme skrifttype og størrelse som resten af mailen. 28

29 Herefter kan du køre en test hvor du indtaster din egen adresse og klikker på Kør startnr test. Systemet tjekker nu om du har skrevet en gyldig adresse. Har du det sender systemet 4 tilfældige tilmeldinger til din mail-adresse og du kan tjekke om alt ser OK ud. Systemet skriver startnummer blir nå genereret og sendt til. (Test). Er der fejl i adressen kom der en kort fejlmeddelelse og du bedes indtaste korrekt og gentage proceduren. Startnummer testen kan gentages lige så mange gange man ønsker. Man skal taste F5/opfrisk/refresh indtil systemet skriver at der er afsendt 4 mails og knappen Bekræft at startnummer testen gik godt kommer frem. Ser alt OK ud og du er tilfreds kan du nu bekræfte at startnummer testen gik god ved at klikke på Bekræft at startnummer testen gik godt Nu får du en tekst frem med at startnummer testen blev bekræftet med dato og en knap til udsendelse af elektronisk startnumre: Generer startnr elektronisk Du får nu en meddelelse om du er sikker på at du vil starte udsendelsen af startnumre. Tryk OK. Du får så en tekst om at udsendingen er startet med dato og tidspunkt. Under startnumre sendt med kan du nu ved hjælp af F5/opfrisk/refresh følge antallet af der er sendt ud. Vær opmærksom på at udsendingen af elektroniske PM tager tid. 200 PM er tager ca min. 29

30 Udskrift af manuelle PM er Når alle elektroniske startnumre er udsendt kan du begynde at udskrive de manuelle. Det gøres under Udskrift til PDF fil. Du vælger Alle dage, Alle og ved land skal der vælges specificeret: For Danmark vælges DK, for Norge og Sverige vælges NO/SE og for øvrige lande vælges Andre, dette gøres af hensyn til det sprog mail og startnummer udskrives i. OBS - Hvis man i land vælger Alle kommer alle oplysninger ud på engelsk. Når du har valgt hvad der skal skrives ud trykker du på knappen Generer PDF. Afvent minimum 15 sekunder før du klikker på Hent generert pdf fil som står nedenunder Generer PDF. Du får nu en boks frem hvori du skal vælge Åbn. Når du får startnumrene frem (der kan gå et øjeblik) så vælger du at udskrive disse startnumre på din egen printer. Det kan anbefales at anvende en lidt kraftigere kvalitet papir end 80 g/m2. Til eventuelle efteranmeldte hunde (se nedenfor) udskrives startnumre til disse ligeledes her. Under Alle vælges Kun etteranm. På samme måde kan startnumre med diverse mangler udskrives her. Herefter udestår kun at sende de udskrevne numre til prøvedeltagerne. 30

31 Efteranmeldelser Skulle klubben efter endt behandling af prøve være nødsaget til at registrere efteranmeldelser kan dette lade sig gøre via: 2. Før arrangementet -> 6. Registrer efteranmeldelser. Er der allerede udskrevet papirer til øvrige deltagere vil de efteranmeldte hunde stå alene sidst i kataloget og der udskrives startnumre kun til disse ved at ændre alle til kun etteranm. Er der endnu ikke udskrevet papirer, vælger man at generere kataloget på ny og udskrive papirer til alle. VIGTIGT!! - Det er meget vigtigt ikke at generere kataloget på ny efter man har udskrevet papirer da der vil blive genereret nye katalognumre og de udsendte papirer derved ikke er korrekte. Registrering af resultater Gå til: PRØVESYSTEMET -> 3. Efter arrangementet - > 2. Resultat registrering Registreringen af resultater foregår i et billede som dette: Skærmbilledet kan variere meget i udseende alt efter hvilken prøve man er i gang med at registrer præmier for. Men fælles for alle er at alle hunde der har deltaget i klassen står på listen, i samme rækkefølge som de fremgår at præmielisten Man indtaster simpelthen samme værdier som fremgår af præmielisten. Felterne har intelligent styring, så de lukker og åbner for indtastning, alt efter hvilke resultater hunden har fået. HUSK i bunden at hakke af i Resultater ferdig registreret ellers vil prøven ikke kunne færdigmeldes til DKK. 31

32 Afslut registreringen over for DKK Gå til: PRØVESYSTEMET -> 3. Efter arrangementet - > 3. Ferdigmeld På dette punkt afslutter klubben arbejdet med prøven/aktiviteten. Resultaterne for alle prøvedeltagende hunde skal være registreret og det skal være sket max 30 dage efter prøven er afsluttet. Punktet giver klubben en oversigt over antallet af hunde på prøven, og hvad det har kostet at registrere prøven i DKKs prøvesystem. Klubben får herefter en faktura på dette beløb. Det er vigtigt at notere i Andre oplysninger til DKK et kontonr. til klubbens konto, som DKK kan overføre evt. web-anmeldte hundes gebyr til hvis det ikke allerede er overført tidligere på opfordring fra klubben. Her er der ligeledes mulighed for at notere andre kommentarer til DKK. Resultaterne fra prøven overføres først til DKKs database når klubben har færdigmeldt prøven/aktiviteten via dette punkt og når DKK har modtaget en kopi af præmielisterne med underskrifter fra prøveledere, dommere mv. For kopien af præmielisterne gælder det samme som for registrering af resultaterne, at DKK skal have præmielisten i hænde max 30 dage efter prøven er afsluttet. Priserne for opstartsgebyr og pr. start kan oplyses ved henvendelse til DKK. 32

33 Administrer arrangement (kursus/træning mv.) Her kan man oprette kurser, træning, foredrag mv. som klubben eller kredsen gerne vil annoncere med på Disse typer oprettes under træning og alle øvrige under Kurser: Agilitytræning Familiehundetræning HTM dogdancing Hvalpemotivation Klikkertræning Kørekort til Hund Lydighedstræning Nosework Rallytræning Ringtræning Sportræning Tricks Træning Unghundemotivation På oversigten vises de opslag som klubben/kredsen allerede har lagt ind og øverst til venstre kan man oprette et nyt opslag på Opret nyt arrangement. På oversigt kan man slette et opslag hvis arrangementet/aktiviteten bliver aflyst eller lignende. Du må IKKE slette et arrangement som der er modtaget tilmeldinger på. 33

34 Opret arrangement Når man opretter et nyt opslag skal felter nedenfor udfyldes: ) Beskrivelse vises på arrangementets indgangside. 2) Mødetid Vises på arrangementets indgangsside. 3) Kommentarer til tekstfelt - vises kun hvis du samtidig har sagt Ja ved Tekstfelt til diverse. Feltet vises på selve tilmeldingssiden og giver mulighed for at skrive kommentarer til Tillægsprodukter (se næste side) som vises ovenfor og samtidig kan tilmelderen skrive kommentarer til sin tilmelding. 4) Hund må tilmeldes bruges hvis der skal tilmeldes hunde (f.eks. træning). Kursister/træningsdeltagere kan indtaste en hunds oplysninger er der tale om en DKK registreret hund hentes automatisk oplysninger fra databasen. 5) Dato for åbning af web-tilmeldinger. Udfyldes denne dato (og klokkeslæt) åbnes der først for tilmeldinger den pågældende dag og der lukkes ingen automatisk når Max antal deltagere er nået. Udfyldes denne dato og klokkeslæt ikke åbnes der med det samme for webtilmelding. Herefter trykkes på Gem og yderligere 5 punkter kommer frem: 34

35 Tillægsprodukter: Kan bruges til ting der skal tilmeldes/betales til sammen med den almindelige tilmelding. Det kan blandt andet prøvemedlemskaber, mad under træning/kurset eller diverse træningsudstyr. Billede: Til hvert opslag kan man vedhæfte et billede (max 100 KB) Vedhæftet: Du kan vedhæfte 1 eller flere dokumenter som beskriver dit kursus/træningshold eller arrangement yderligere. Herfra kan du sende en mail til alle dem som han tilmeldt on-line. Ikke til dem du har oprettet manuelt. Se fremgangsmåde på side 20 i denne manual. Adgange: Her skal de personer der skal hjælpe med arrangementet have adgang. De adgange der gives under dette punkt giver kun adgang til dette ene arrangement. De skal altså ikke tildeles adgang til hele klubsystemet. En administrator kan oprette alle arrangementer og herefter uddelegere de videre opgaver til andre personer. Det er et krav at de personer der tildeles adgang er medlem af DKK. Deres adgang udløber automatisk dagen efter arrangementet. Når alt er som du ønsker, trykker du på Publiser og kurset/træningsholdet eller arrangement er nu at finde på under Kurser eller Træning. 35

36 I oversigten klikkes på Læs mere og flere af de indtastede oplysninger vises. 36

37 Når tilmeldingen åbnes kommer de videre til denne side: 37

38 Administrer tilmeldinger Efterhånden som klubben/kredsen modtager tilmeldinger kan klubben/kredsen frit vælge at benytte punktet Tilmeldinger. Her kan man oprette deltagerne efterhånden som de tilmelder og listen kan printes ud og bruges på arrangement/aktivitetsdagen. Mener du der mangler arrangement typer bedes du rette henvendelse til DKK på: 38

39 Udbetaling af tilmeldingsgebyrer Når anmeldelsesfristen er udløbet skal klubben/kredsen have anmeldelsesgebyrerne udbetalt. Det gør I ved at sende en mail eller blot udfylde med reg.nr. og kontonummer og derefter trykke på Slutopgjør OBS specialklubber betaler et administrationsgebyr på kr. 95,00 for at benytte web-tilmelding. Dette vil blive fratrukket tilmeldingsgebyret før dette udbetales til specialklubben. Ændre Password Dette menupunkt bruger klubben til at ændre password til klub systemet. Hvis der er ændringer i de personer, som skal have adgang til systemet, så ændrer man blot kodeord, og giver den nye adgangskode til de personer, der skal have adgang fremover. Medlemsdokument Kredsene har mulighed for at gemme dokumenter som efterfølgende kun kan læses af personer som har medlemsnummer af DKK tilknyttet deres bruger på hundeweb.dk. Vælg Legg til nytt medlems dokument øverst. Udfyld med en beskrivelse Find filen der skal gemmes via Browse og tryk derefter på Gem. På oversigten optræder dokumentet nu. Kopier linket ude under Hundeweb url og benyt dette på Kredsens hjemmeside/mails eller lign. 39

40 Når medlemmerne benytter dette link skal de logge på Min Side på hundeweb.dk og kun hvis de har deres gyldige medlemsnummer tilknyttet her vil de kunne læse dokumentet. 40

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver 2017 DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver DGK Dansk Gravhundeklub 20 01 2017 1 Dette er DGK s manual til Klubsystemet vedrørende prøvesystemet for arbejdsudvalgene. Aftale om brug af og dataansvar

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion i DKK s klubsystem... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion i DKK s klubsystem... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion i DKK s klubsystem.... 2 Orientering til specialklubber og kredse om DKK s klubsystem.... 2 Medlemsadministration.... 2 Udstillingsadministration af udstillinger/skuer

Læs mere

DGKs manual til brug af hundeweb til udstillinger

DGKs manual til brug af hundeweb til udstillinger 2015 DGKs manual til brug af hundeweb til udstillinger DGK Dansk Gravhundeklub 05-04-2015 Dette er DGK s manual til Klubsystemet vedrørende udstillingssystemet for arbejdsudvalgene. Aftale om brug af og

Læs mere

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB 24. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB TIL REGIONERNE OG BRUGSHUNDEUDVALGET EMMA FREIDAL LAURSEN SPANIEL KLUBBENS BRUGSHUNDEUDVALG Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Oprettelse af prøver...

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere Hundeweb Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Kapitel 1 - Kvalitetsklasser (ungdoms- og åbenklasse)...6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Afholdelse af udstillinger/skuer: Benyttelse af DKK s udstillingssystem: Ansøgning om udstilling/skue...

Indholdsfortegnelse. Afholdelse af udstillinger/skuer: Benyttelse af DKK s udstillingssystem: Ansøgning om udstilling/skue... Indholdsfortegnelse Afholdelse af udstillinger/skuer:... 3 Benyttelse af DKK s udstillingssystem:... 3 Valg af browser... 3 1. Ansøgning om udstilling/skue... 5 Udfyldning af ansøgningen... 5 Webtilmelding

Læs mere

Hundeweb - Brugermanual Prøveledere

Hundeweb - Brugermanual Prøveledere Hundeweb - Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb... 2 Kapitel 1 - Markprøver / skovfugleprøver... 6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges ikke af

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle dine medlemmers oplysninger, og det er her, du kan oprette nye medlemmer, og slette dem, der ikke længere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Ansøgning om udstilling Administration af udstillingen/skuet Tilmeldinger... 6

Indholdsfortegnelse. 1. Ansøgning om udstilling Administration af udstillingen/skuet Tilmeldinger... 6 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om udstilling... 3 Udfyldning af ansøgningen... 3 Webtilmelding Ja/Nej... 3 Kontaktoplysninger samt password til udstillingen... 4 Deltagende racer... 4 2. Administration

Læs mere

Opret ny bruger Tilknyt medlemskab Ændre Mail-adresse Ændre password.

Opret ny bruger Tilknyt medlemskab Ændre Mail-adresse Ændre password. Opret ny bruger Tilknyt medlemskab Ændre Mail-adresse Ændre password. Min Side - Opret ny bruger Du opretter dig som bruger på hundeweb.dk ved at klikke på Min Side. Når du er oprettet som bruger på hundeweb.dk

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

GUIDE FOR BRUG AF SPORTI s MEDLEMSDATABASE NORGE. SPORTI Tarp Byvej Esbjerg N 1

GUIDE FOR BRUG AF SPORTI s MEDLEMSDATABASE NORGE. SPORTI Tarp Byvej Esbjerg N  1 GUIDE FOR BRUG AF SPORTI s MEDLEMSDATABASE NORGE Udarbejdet af Martin Skov, november 2015 1 Indhold Generelt om SPORTI s medlemsdatabase i Norge... 3 Profiler... 3 Data i medlemsdatabasen... 3 Medlemsnumre...

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m.

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på hundeweb...7

Læs mere

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Før du går i gang med at oprette jeres nye kreditornummer skal du først sikre at du har følgende oplysninger klar: Afdelingens kontonummer

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Hvordan opretter du et møde med tilmelding I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Vi ved at arrangementet

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Vejledning til Medlemssystem kasserere/formænd

Vejledning til Medlemssystem kasserere/formænd Vejledning til Medlemssystem kasserere/formænd Version 1.1-29. september 2015 Indhold: 1. Introduktion 2. Log ind 3. Medlemsudsnit a. Vis udsnit b. Ret medlem c. Send mail 4. Opret medlem 1. Introduktion

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Membercare. Brugervejledning

Membercare. Brugervejledning Membercare Brugervejledning September 2016 1 Indhold GENERELT OM MEMBERCARE... 3 LOG IND I MEMBERCARE... 3 HOVEDMENU... 4 Menuen Person... 4 Redigere medlemmers data... 7 Ændre data... 7 Menuen Netværk...

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle SPORTI foreningsløsning Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle Agenda 1. Medlemsregistrering 2. Kontingentopkrævninger 3. Tilmelding til stævner, kåringer, kurser

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com

Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com SCHÆFERHUNDKLUBBEN FOR DANMARK Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com Quikguide til oprettes af bruger og arrangementer via schaeferhundeklubben.caniva.com Schæferhundeklubben for Danmark

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Hånd@ Afregning foreninger

Hånd@ Afregning foreninger Hånd@ Afregning foreninger Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Række... 8 Finansbilag... 11 Finansjournal... 13 Bilag 1: Tilmeldings- og udtrækningsgebyrer JHF3... 17 Bilag 2:Gebyrskemaer DHF...

Læs mere

Manual for klubområdet på taekwondo.dk

Manual for klubområdet på taekwondo.dk Manual for klubområdet på taekwondo.dk Hermed følger manual og retningslinjer for klubområdet på taekwondo.dk. Vi vil bede alle brugere af systemet om at læse denne manual grundigt igennem inden systemet

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet 17 Regattaprogrammet (Søren Madsens tilmeldingsprogram) Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet regattaadmin.dk Langdistance - Vejledning Indhold regattaadmin.dk... 1 Vejledning i Hovedmenu...

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Vejledning i tilmelding via DataPower - Raceresult

Vejledning i tilmelding via DataPower - Raceresult Vejledning i tilmelding via DataPower - Raceresult DataPower har udviklet et nyt tilmeldingssystem til brug for de motorløb i Danmark, hvor DataPower afvikler tidtagningen. Formålet med systemet er dels

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere