Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på www.ptt-museum.dk."

Transkript

1 Frimærkets historie Indholdsfortegnelse Til lærere... s. 1 Indledning... s. 2 Forhistorien... s. 2 Hvad betyder frimærke... s. 3 Danmarks første... s. 3 Sådan fremstilles frimærker.. s. 4 Stålstik..... s. 4 Offsettryk. s. 5 Dybtryk. s. 5 Det kan man læse på et frimærke.. s. 5 Retningslinier for udgivelse af danske frimærker... s. 5 Dagligseriefrimærker..... s. 5 Særfrimærker.. s. 6 Velgørenhedsfrimærker.... s. 6 Julemærker.... s. 6 Frimærkesprog. s. 6 Den omvendte oval. s. 7 Det utakkede frimærke fra Søllested.... s. 7 Verdens dyreste s. 7 Brevpostkasser.... s. 7 Postvæsenets fødsel.. s. 8 Forslag til undervisningsforløb.. s. 9 Litteraturliste og links..... s. 10 Til lærere Frimærker optager og fascinerer alle, ikke mindst børn, små billeder, der fortæller hver deres historie. Her fortælles historien om frimærkets tilblivelse. Materialet henvender sig primært til lærere, der underviser elever i indskolingen eller på mellemtrinnet, men alle med interesse for frimærker kan have fornøjelse af at læse med. Materialet kan frit bruges i undervisningsmæssig sammenhæng, her er facts, fortællinger, billeder, ideer til undervisningsforløb og litteraturliste. Materialet indeholder svar på de mange spørgsmål, vi til daglig får fra børn og unge, der besøger Post & Tele Museum. Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på Materialet er udarbejdet af museumsformidler Henrik Rem Rasmussen og overinspektør Erik Jensen, Post & Tele Museum,

2 Indledning Det første frimærke i Danmark blev taget i brug den 1. april 1851, og det var bestemt ikke en aprilsnar. Historien om, hvordan det kom til verden og dets betydning for postbesørgelsen siden hen, oprulles her. Frimærker er ikke kun et betalingsmiddel, der som pengesedler kun udskiftes hvert 25. år. Der udgives årligt nye frimærker, som hver især på forunderlig vis fortæller deres lille historie om en begivenhed eller et årstal, der skal markeres. Frimærker har, fra de blev taget i brug, været samleobjekt, og filateli betragtes i dag som verdens største hobby. Der kan samles på alt fra udvalgte lande til bestemte temaer eller fejltryk. Filateli betyder netop kærlighed til frimærker. På trods af stor omhyggelighed i trykkeprocessen er frimærker med fejl sluppet gennem nåleøjet, en forkert farve, et skævt tryk eller et forkert bogstav. Noget som gør det ekstra spændende at samle på frimærker. Forhistorien Før frimærket blev opfundet, betalte man for afsendelsen ved aflevering af brevet til postbudet eller på postkontoret, men man kunne også vælge at lade modtageren betale. Prisen var afhængig af, hvor meget brevet vejede, og hvor langt det skulle befordres. Omkring 1840 kostede det ca. en dagløn for en arbejder at sende et brev. Verdens første frimærke blev trykt i England og udkom den 6. maj Personen bag det var minister Rowland Hill. En historie fortæller, at han havde set en pige modtage et brev af et postbud, men efter at have kastet et blik på konvolutten ville pigen ikke betale for brevet. Bagefter spurgte han pigen, hvorfor hun ikke ville betale for brevet, hvortil hun svarede, at hendes kæreste havde sat et tegn uden på konvolutten. Tegnet betød, at han havde det godt, så hun behøvede ikke bruge penge på at modtage brevet. Postvæsenet gik glip af mange penge, når modtagere nægtede at betale for modtagelsen af breve. Denne oplevelse gav Rowland Hill inspiration til frimærket. Et mærke, der kunne sættes på brevet og som viste, at der var betalt for forsendelsen. Motivet på det første engelske frimærke var et billede af den engelske dronning Victoria på sort baggrund. Det blev kaldt: One Penny Black. Bogstaverne i de nederste hjørner af frimærkerne var forskellige, alt efter hvor på frimærkearket det enkelte frimærke sad; det var en ekstra sikkerhedsforanstaltning. 2

3 På det engelske frimærke var landenavnet ikke angivet, da det kun var til indenrigs brug. På engelske frimærker angives landenavnet stadig ikke; i stedet vises altid en lille silhouet af den regerende monark. Det er kun England, der har lov til ikke at angive land. Denne ret har englænderne opnået som en anerkendelse af, at de var de første til at indføre frimærket. Den blev stadfæstet ved stiftelsen af Verdenspostforeningen (Union Postale Universielle) i Hvad betyder frimærke Ordet frimærke betyder, at brevet blev frigjort til befordring, altså at portoen var betalt. Når frimærket derefter blev stemplet, var det annulleret og kunne ikke bruges igen. Med frimærket blev også enhedsportoen indført, dvs. at prisen blev den samme, uanset hvor langt brevet skulle transporteres inden for landets grænser. Danmarks første Danmarks første frimærke blev trykt i 1851 og blev udgivet den 1.april. Værdien var Fire R.B.S. (4 Rigs Bank Skilling). Det var portoen for et brev inden for rigets grænser uanset afstanden. Det var utakket, og mærkerne skulle klippes ud af arket. Mærket blev trykt i ark à 100 stk., og samlet blev der trykt 4 millioner eksemplarer af 4 R.B.S.. Perforeringen af frimærkearkene blev indført i På det første danske frimærke var der et billede af en kongekrone, et scepter og et sværd, samt en laurbærkrans på rødbrun baggrund. Der står ikke Danmark på frimærket, da frimærket oprindeligt kun kunne bruges til indenrigspost. Danmark ses først på frimærker efter Manden bag det første danske frimærke var generalpostdirektør Otto Greve Sophus Danneskjold- Samsøe. Frimærket blev tegnet og graveret af kgl. hofgravør Martinus William Ferslew, som også graverede pengesedler på den tid. Ferslew efterlod et lille visitkort på det første frimærke. Han graverede nemlig et lille F i frimærket. Det kan ses med lup under M et i ordet FRIMÆRKE. En måned senere, den 2. maj 1851, udkom et blåt 2 R.B.S. frimærke. Forsinkelsen skyldtes, at man ikke havde kapacitet til at trykke det samtidigt med 4 R.B.S. frimærket, som der var større efterspørgsel på end forventet. 2 R.B.S. var beregnet til lokale breve inden for Københavns volde. Sådanne breve blev udbragt med bude fra Fodpostkontoret. Frimærket blev derfor kaldt for Fodpostmærket. På det danske frimærke valgte man ikke at sætte et portræt af kongen, da man fandt, at det ville være majestætsfornærmelse dels at stemple kongen i hovedet med et sort stempel og dels at slikke ham i nakken. Man tænkte også økonomisk, for ved ikke at sætte regentens portræt på frimærket, undgik man 3

4 at kassere allerede trykte frimærker ved regentskifte. Det manglende kongeportræt var altså også af sparehensyn. Det første frimærke med en dansk konges portræt udkom i 1904; den ære tilfaldt Christian IX. Man kunne fortsat sende breve mod kontant betaling fra afsender eller modtager, men i så fald kostede brevet 6 R.B.S., i stedet for frimærkets 4 R.B.S. Det var for at gøre introduktionen af frimærket nemmere, at man tilbød en introduktionsrabat. Man fik også rabat, hvis man købte et helt ark til 100 R.B.S., for så skulle man kun betale 96 R.B.S. = 1 Rigsdaler. Frimærkets indførelse betød i praksis en væsentlig nedsættelse af portoen, og efterfølgende oplevede postvæsenet en kraftig vækst i antallet af forsendelser. Datidens møntenhed hed rigsbankdaler og rigsbankskilling. Den blev i 1854 ændret til daler og skillings rigsmønt, men 1 daler var fortsat 96 skilling. Den 1. januar 1875 ændredes møntfoden til kroner og øre, og ved omregningen blev 1 skilling sat til 2 øre. Da der går 100 øre på en krone, er det derfor mange i dag kalder en tokrone (= 200 øre) for en daler. Læs mere i bogen: Kronerne og Korsene, dansk frimærkehistorie , af Christian Dahlerup Kock. Sådan fremstilles frimærker Danske frimærker fremstilles i syv forskellige formater. Motivet bestemmes af kunstnere/grafikere i samspil med Post Danmark. Det er en meget speciel opgave at designe i frimærkestørrelse. Ikke alle motiver egner sig lige godt, der er f.eks. ikke plads til små detaljer, og der ligger mange overvejelser bag. Desuden skal der være samspil mellem tekst og billede. Frimærkerne blev indtil 1932 trykt på et privat trykkeri, men herefter overtog postvæsenet trykningen af frimærkerne. Stålstik Ved stålstik graveres motivet på en stålplade i størrelsen 1:1, som kaldes en molette. At gravere et frimærke kan tage op til 50 arbejdstimer. Modermoletten kopieres via en reliefmolette over på en cylinder, som forkromes og bruges til at trykke det endelige frimærke. En cylinder kan indeholde det nødvendige antal kopier af modermoletten til - på en rotation at kunne trykke tre ark à 20, 25, 40, 50 eller 100 mærker alt efter mærkernes størrelse. Stålstik kan fremstilles i op til tre farver. Det sker ved at en gummivalse påfører cylinderen farve præcis der, hvor kunstneren har bestemt. Selvom stålstik er en omstændelig trykketeknik, holder Post Danmark fast ved den, da den er svær at efterligne. Der er således en høj grad af sikkerhed forbundet med ståltrykket, hvilket gjorde det muligt at gå væk fra vandmærket papir i 1933, som ellers havde været benyttet siden

5 Offsettryk Med firefarvet offsettryk kan frimærket fremstilles i langt flere farver. Dybtryk Én farve er mulig er specielt velegnet til metalliske farver såsom guld, sølv og kobber. Post Danmarks nyeste frimærketrykkemaskine (M4 fra 1984) kan fremstille mærker i en kombination af alle tre trykmetoder i én og samme arbejdsgang. Det er hidtil kun sket på et prøvemærke, som blev fremstillet til Dansk Postog Telegrafmuseum i 1994, og som fortsat kan købes på Post & Tele Museum. Der er stor sikkerhed forbundet med trykning af frimærker. Maskinen er plomberet, og der føres nøje regnskab med, hvor mange frimærker der trykkes. Der føres løbende kontrol med kvaliteten af trykkene. Fejltryk bliver omhyggeligt destrueret. Det kan man læse på et frimærke Det er obligatorisk at oplyse navnet på det udstedende land samt en værdiangivelse på alle frimærker. Særfrimærker indeholder i de fleste tilfælde oplysninger om motivet i form af personnavne, stednavne, anledning og/eller årstal. På frimærker fra Danmark kan man i de fleste tilfælde under mærkebilledet med bittesmå bogstaver se navnene på kunstnerne bag motiverne. Er frimærket trykt i stålstik, ses endvidere angivelserne Del. og Sc.. Del. er en forkortelse for delineavit, dvs. har udført tegningen, og Sc. for sculpsit, dvs. har stukket (graveret) frimærket. Retningslinier for udgivelse Post Danmark udgiver nye frimærker hvert år, det foregår efter følgende retningslinier: Dagligseriefrimærker Lille, praktisk format med tydelig angivelse af værdi og nationalitet, udgives ved portostigning i store oplag, udgivet siden Serien omfatter Bølgelinie udgivet siden 1905, Lille rigsvåben udgivet siden 1946 og Dronningemærket udgivet siden Dronningemærket fornys ca. hvert 10. år med et nyt portræt. 5

6 Bølgemærket I 1905 blev det første frimærke af bølgelinietypen trykt. På bølgemærket er nationalitet og værdiangivelse meget tydelig. Bølgerne symboliserer de tre bælter: Storebælt, Lillebælt og Øresund. Løverne, hjerterne og kongekronen stammer fra det danske rigsvåben. Det er Danmarks ældste og verdens tredieældste frimærketype. Det overgås kun af det norske posthornsfrimærke, som blev trykt første gang 1872, og af Sudans Kamel-frimærke, som blev trykt første gang 1898, begge frimærker udkommer fortsat. Læs mere i Museums- Posten nr Særfrimærker/Mindemærker Personers, bygningers, eller begivenheders jubilæum, runde årstal f.eks.100, 200, 250, inden for kunst, kultur, natur, miljø og historie. Det er kun de kongelige, der kan komme på frimærker i levende live, ellers laves der kun mindemærker med afdøde personer. Der laves ikke danske frimærker med udenlandske personer, men udenlandske organisationer som f. eks. FN, Unesco kan ses på danske frimærker. Særfrimærker udgives i serier på 2-5 frimærker, da det giver større sammenhæng i udgivelsen og en bredere beskrivelse af motivet eller det emne, der er valgt. Særfrimærker trykkes normalt i mindre oplag og sælges i begrænset periode. Udføres ofte i stort format. Udgivet siden Velgørenhedsfrimærker Frimærker der sælges til overpris f.eks. + 50øre. Post Danmark tillader normalt kun ét velgørenhedsmærke om året. Udgivet siden Julemærker Julemærket blev opfundet i Danmark i 1904 af postmester Einar Holbøll. Julemærket kan ikke bruges som et rigtigt frimærke, men som et pyntemærke. Overskuddet fra salget af julemærker går til julemærkehjemmene, hjem for syge børn. Det udgives ikke af Post Danmark, men af Julemærkefonden. Julemærket udkommer også som e-mærke, der kan hæftes på . Frimærkesprog Frimærkesprog er en gammel skik, hvor afsenderen sender en ekstra meddelelse til modtageren ved at placere frimærket på en bestemt plads og i en særlig vinkel. Læs mere i MuseumsPosten nr

7 Den omvendte oval, et unikum Et af Danmarks mest almindelige frimærker, det tofarvede 8 øres mærke, blev fremstillet i perioden og trykt i ikke mindre end 691 mio. eksemplarer. Det er det første mærke, hvor landenavnet Danmark er angivet. Man kender kun ét eksemplar af Den omvendte Oval, et mærke, hvor den indre ramme, den røde oval, er vendt på hovedet. At det ikke er hele frimærket, der vender på hovedet, er bevist ved et indgående studium af takningens udførelse. Læs mere MuseumsPosten nr Det utakkede frimærke fra Søllested I 1906 skete det utænkelige, at et helt ark uperforerede frimærker kom i omløb. Det havnede hos en stationsforstander i Søllested. Det kan undre, at arket ikke blev returneret til postvæsenets trykkeri for destruktion, men det blev det altså ikke. I stedet klippede stationsforstanderen arket i stykker og solgte frimærkerne. En trestribe, tre sammenhængende frimærker, noget af det mest sjældne man kan forestille sig, dukkede op i Museet erhvervede trestriben i 1971 for kr ,-. Hvad det er værd i dag, kan man kun gætte på. Læs mere i MuseumsPosten nr Verdens dyreste Det hidtil dyreste frimærke, der er blevet handlet, er det svenske Tre Skilling Banco fra Det blev i 1996 solgt på auktion for ca. 14 mio. kr. Det blev ved en fejl trykt i en forkert farve. Det skulle have været grønt, men det blev gult. Brevpostkassen/ Samtidig med de første frimærker blev postkassen indført. De hed ikke postkasser, men brevkasser. De var udført i træ og med påmalet tekst, hvor der stod, hvad de skulle bruges til. De holdt ikke længe, og brevene blev let beskadiget, når de blev taget ud. Den røde postkasse blev indført i 1860, og siden har den ikke ændret sig meget. Bundtømning af postkasser blev indført sidst i 1870 efter tysk forbillede. Bundtømning fungerer ved, at en sæk føres ind under, hvorefter bunden udløses, og brevene falder ned i sækken. Bundtømningen sikrede, at brevene ikke væltede ud over det hele, samt at de ikke blev våde i regnvejr. 7

8 Postvæsenets fødsel Christian IV udsendte den 24.december 1624 en Forordning om Post- Budde. Den kaldes også postvæsenets fødselsattest. Der skulle oprettes 9 ruter rundt i riget. Den vigtigste var ruten: København Hamburg. Her blev breve og pakker transporteret på hestevogn; på de øvrige ruter blev posten befordret af fodpostbude, som var billigere i drift end heste! I København blev Danmarks første postkontor indrettet i det nyopførte Børsen. Her skulle postmesteren være til stede to timer hver dag. Af forordningen fremgår, at postmesteren skulle være en ædru og flittig mand, samt at han skulle hænge et skilt uden for døren med en hvidmalet hest og en blå rytter. Postbude, som vi kender dem i dag, fandtes ikke. Brevene blev ikke bragt til døren, de skulle afhentes på postkontoret, dog kunne man få brevet bragt ud mod at betale bærepenge. Postvæsenets opgave var ikke kun at sende breve og pakker, men også aviser og dermed nyheder rundt i landet. Postvæsenet stod også for persontransport. Man rejste med posten. Der havde tidligere været ideer fremme om at oprette et postvæsen, bl.a. under Christian II, ideer som ikke var blevet til noget. Måske fordi mængden af breve ikke var stor. København havde på Chr. IV s tid ca indbyggere, og i hele landet var der ca indbyggere. Før skoleloven i 1814 var det kun et fåtal af befolkningen, der kunne læse og skrive; omkring 5%. 8

9 Forslag til undervisningsforløb Frimærker 1. Indsamling af frimærker Se vores undervisningsforløb: Tegn et frimærke på Frimærker kan klippes af konvolutter eller købes hos frimærkehandlere. Det er en god idé at have mange at vælge imellem. Hver elev vælger f. eks. 20 frimærker. 2. Vask Se vores undervisningsforløb: Vaske frimærker på Frimærkerne kan frigøres fra konvolutterne ved at lægge dem i blød i lunkent vand i nogle få minutter, hvorefter de forsigtigt kan tages af og lægges til tørre. 3. Sortering Eleverne kan sortere deres frimærker efter lande, motiver eller farver. 4. Undersøgelse Eleverne undersøger deres frimærker; i hvilken anledning er de udgivet, hvilken historie fortæller de. 5. Samtale Eleverne kan fremlægge deres frimærker for klassen og fortælle frimærkernes historie. 6. Memory Prøv at samle frimærker, de skal parvis være ens. Frimærkerne klistres på små kartonbrikker, og du har et postalt memory spil. Brikkerne kan evt. lamineres så holder de længere. Verden på mærkerne Verden på Mærkerne er et undervisningsmateriale, der henvender sig fra 2.kl. til 5.kl.. Det er produceret af Danmarks Filatelist Forbund og sponsoreret af Post Danmark Frimærker. Materialet indeholder bl. a. en video, der fortæller om fremstillingen af frimærker. Læs mere på Post & Tele Museum Et besøg på Post & Tele Museum er en naturlig del af et undervisningsforløb, når det drejer sig om brevskrivning, post, frimærker eller kommunikation i det hele taget. Her kan eleverne tegne deres eget frimærke og høre om postvæsenets historie fra 1624 til i dag. Læs mere om vores undervisningstilbud og gratis rundvisninger på 9

10 Litteraturliste Kronerne og Korsene Dansk frimærkehistorie Skrevet af Christian Dahlerup Kock Udgivet af Midtjydsk Forlag, Silkeborg 1986 P&T s historie Skrevet af Bent Blüdnikow m. fl. Udgivet af Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 1993 I øverste højre hjørne danske frimærker i 150 år. Udgivet af Post Danmark 2001 Frimærket Skrevet af Claus Ørsted. Udgivet på Mallings 1994 MuseumsPosten er Post & Tele Museums blad. Her findes artikler med emner fra post og telekommunikationens historie, om særudstillinger og om museets aktuelle tilbud. Bladet er velegnet til undervisningsbrug til lærere og til større elever, når de søger informationer om et bestemt emne. Tidligere udgaver og klassesæt kan, i det omfang lager haves, rekvireres gratis ved henvendelse til Post & Tele Museum. Links Siden udgives af Danmarks Filatelist Forbund Siden udgives af Post Danmark Frimærker Siden udgives af Post & Tele Museum En privat side om frimærker og posthistorie, udgives af Toke Nørby Siden udgives af Dansk Posthistorisk Selskab 10

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 2. OG 3. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 2. OG 3. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 2. OG 3. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014 Stamps Færøerne Nr. 21 September 2014 ISSN 1603-0036 0036 Postkort fra Kina? Færøsk miniark vinder pris Julen 2014 Postkort fra Kina Kunne du tænke dig at modtage postkort fra fjerntliggende lande verden

Læs mere

René Kejlskov Jørgensen

René Kejlskov Jørgensen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) K K K Aage (Nicolai) Kabell Signatur: 1920-1981 Professor i nordisk sprog og litteratur Vitus Bering

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Gul tre Skilling Banco. Kom og se en sensation i Hillerød, Danmark på den nationale udstilling tak 10-1. og 2.

PRESSEMEDDELELSE. Gul tre Skilling Banco. Kom og se en sensation i Hillerød, Danmark på den nationale udstilling tak 10-1. og 2. Kom og se en sensation i Hillerød, Danmark på den nationale udstilling tak 10-1. og 2. maj 2010 Gul tre Skilling Banco PRESSEMEDDELELSE Det er endelig lykkedes Hillerød Philatelistklub i tæt samarbejde

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Reglement for bedømmelse af helsager

Reglement for bedømmelse af helsager Reglement for bedømmelse af helsager 1. Udstillinger med konkurrenceklasse I overensstemmelse med artikel 1.4 i F.I.P s. generelle reglement for bedømmelse af eksponater i konkurrenceklassen på F.I.P.

Læs mere

SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER

SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER SREV - TRADITIONEL SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER Artikel 1: Konkurrenceudstillinger I henhold til art. 1.4 i F.I.P.'s generelle reglement for

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, annoncører og deres familie, et rigtigt DECEMBER 2007 GODT NYTÅR 2008 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Cape of Good Hope 1652 1853

Cape of Good Hope 1652 1853 Cape of Good Hope 1652 1853 1652: Den 6. april gik Jan van Riebeek i land på det sted, hvor Cape Town senere opstod 1853: Den 1. september udkom de første frimærker Lidt om mig Johnny Barth (66 år) Cand.

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Højskoleprogram 2012-2013

Højskoleprogram 2012-2013 Højskoleprogram 2012-2013 Kom til Mørke og se lyset! Djurslands Filatelistiske Højskole Djurslands Filatelistiske Højskole Djurslands Filatelistiske Højskole blev stiftet i 1987. Højskolen er en hel unik

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015

TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015 TAKKEN Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015 Klubbens bestyrelse Formand: Erik Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf. 86467230 Næstformand Jannic Rasmussen Kasserer: Jette Bach

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog FORÅR 2009

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog FORÅR 2009 Den Kgl. Mønt Møntkatalog FORÅR 2009 Indhold Velkommen... 2 Nyheder... 3 Færøske sedler... 4 Børnemøntsæt... 5 Komplet samlersæt... 6 Tårnmøntsæt... 6 Eventyrmøntsæt... 7 Proof møntsæt... 8 Møntsæt...

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Ved hjælp af kortet kan I se, hvor I kan finde svarene.

Ved hjælp af kortet kan I se, hvor I kan finde svarene. Hjerl Hede er fyldt med spændende oplevelser. Imens I nyder husene, værkstederne og levendegørelsen, kan I også udfordre hinanden i, hvem der kan finde svarene til de 9 spørgsmål i hæftet. Ved hjælp af

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG SALG AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER 87 93 95 - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 1Ia Postfrisk Plet Attest i K Møller Lille gummifold

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Møntkatalog. Efterår/Vinter 2012. Den Kgl. Mønt

Møntkatalog. Efterår/Vinter 2012. Den Kgl. Mønt Møntkatalog Efterår/Vinter 2012 Den Kgl. Mønt Indhold Nyt fra Den kgl. mønt...5 Tolvte skibsmønt...7 Fiskekutter...9 Tankerne bag motivet...11 Re-design af 10- og 20-kronerne...13 Møntsæt 2012...15 Børnemøntsæt

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

TAKKENNR.2 * Medlemsblad for Randers Filatelistklub

TAKKENNR.2 * Medlemsblad for Randers Filatelistklub TAKKENNR.2 * Medlemsblad for Randers Filatelistklub 2014 Klubbens bestyrelse Formand: Erik Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf. 86467230 Næstformand Jannic Rasmussen Kasserer: Jette Bach Sekretær

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48 Nr. 3 2009 MAJ 70. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Ny artikelserie: Om at udstille Side 16 Findes der Grønlandske søndagsbreve? Side 22 Det dyre slik Side 44 Spørgekassen Side 48 M1 Den første trykmaskine Side

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 19 / Februar 2011 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

TJENESTE SF - PORTO. 421 422 ex.423 424 425

TJENESTE SF - PORTO. 421 422 ex.423 424 425 409 410 411 412 409 b 6/8 øre type 1 på brevstk. med Dr. Alexandrine... 262a,+ 250 410 o 10 øre Rundetårn med variant: "Bombe"... 273x 150 411 ** 30+5 øre Ungarnshjælpen med forskudt overtryk... 369 150

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5.

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5. I en iskiosk gør ejeren dagens salg op hver aften. På den måde kan han sammenligne salget på de enkelte ugedage og i forskellige uger Tabellen viser salget i uge 27 og uge 28. Tegning: Hans Ole Herbst

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Julemærkesanatoriet - bygningernes historie fra tuberkulosesanatorium til sygeplejemuseum og 4-stjernet hotel

Julemærkesanatoriet - bygningernes historie fra tuberkulosesanatorium til sygeplejemuseum og 4-stjernet hotel Julemærkesanatoriet - bygningernes historie fra tuberkulosesanatorium til sygeplejemuseum og 4-stjernet hotel Koldingfjord - bygningernes historie - fra julemærkehjem til sygeplejemuseum og 4-stjernet

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 87 93 101 95 - - JANUAR - - MAJ 2014 2015 2013 2014 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia Postfrisk

Læs mere

5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015

5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015 Møntkatalog 2014 5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 2 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015 apple Den 27. maj 2014 fik Den Kgl. Mønt en ny webshop. I webshoppen er det bl.a. muligt

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Leg og lær med Futte. lær om BRAND

Leg og lær med Futte. lær om BRAND Leg og lær med Futte 1 lær om BRAND Lærerinformation: Dette opgavehæfte indgår i det samlede materiale Lær om brand. De tre farver (grøn, orange og blå) i opgavehæftet signalerer således samspillet med

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 11 / Februar 2007 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af Frimærkeåret 2012 Et nyt, spændende frimærkeår er på vej. Frimærkerne, du ser på denne og de efterfølgende sider, kan være skitser eller arbejdstegninger og kan derfor godt se anderledes ud, når de er

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Prinser, prinsesser og konger på slotte, eventyrvæsner og kjoler så f lotte. Mængden af eventyrting er uhyrlig i denne bog, som er helt eventyrlig!

Prinser, prinsesser og konger på slotte, eventyrvæsner og kjoler så f lotte. Mængden af eventyrting er uhyrlig i denne bog, som er helt eventyrlig! Prinser, prinsesser og konger på slotte, eventyrvæsner og kjoler så f lotte. Mængden af eventyrting er uhyrlig i denne bog, som er helt eventyrlig! Denne BOG tilhører... Hvad er der i bogen? Skabeloner

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007 2 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Storauktion tirsdag den 3 april 2007 MARTS kl. 19.30 2007 Bestyrelsen Formand: Jørn Jønsson, Pilegårdsvej 99, 8361 Hasselager tlf: 8628 1232 Næstformand:

Læs mere

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Ide: Betina Stegø, Ikerasak Bearbejdet til lærer-lærermappe af Kirsten Olsen Inerisaavik, maj 2007 Dansk på mellemtrinnet Side 1 Qivittut - Storyline

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 16. december

JULEPOSTHUSET. 16. december STHUSET afs. 16 - side 1 JULEPOSTHUSET 16. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR KLEMTER TLF RINGER FODTRAMP (CLS POSTHUS) Jeg er rasende, Madsen! Nu er grænsen ikke alene nået - men overskredet!

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

THURN UND TAXIS Spezial-Katalog 1979 - Markenausgaben-Stempelteil Peter Sem?????????????? 0000 00 000

THURN UND TAXIS Spezial-Katalog 1979 - Markenausgaben-Stempelteil Peter Sem?????????????? 0000 00 000 Tidsskrift forkortelser: Bog = Bøger som jeg selv har. DFT = Dansk Filatelistisk Tidskridt. Højskolemappen = Materiale fra foredrag på Djurslands Filatelistiske Højskole. NAF = Nord Atlant Filateli. NFT

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 11. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 11. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 11. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 December 2014 Denne gang er der mange fine ting på auktionen. Se

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

12+ 3 6 45+ REGLER DK 2

12+ 3 6 45+ REGLER DK 2 12+ 3 6 45+ REGLER DK 2 INDHOLD SPILLETS FORMÅL Spillet går ud på at bygge byen Metropol med en strategi, så din formue vokser, og du bliver den mest velhavende spiller ved spillets afslutning. Byggetilladelse

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Liste til næste Møntbørs med anvisningssalg Søndag 17-5-2015

Liste til næste Møntbørs med anvisningssalg Søndag 17-5-2015 Liste til næste Møntbørs med anvisningssalg Søndag 17-5-2015 1 DK. Erik Menved 1286-1319, penning u.år, adv; A, rev; P. 1/1+ 250 2 DK. Erik af Pommeren 1396-1439, Gote Ørtug u.år, Gotland 1/1-250 3 DK.

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 102 87 93-95 - SEPTEMBER - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 2015 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia

Læs mere

Skønheden begynder med

Skønheden begynder med Skønheden begynder med En matematisk fraktal den lille tabel Matematik på C-niveau er obligatorisk i alle 4 gymnasiale ungdomsuddannelser: Hf, hhx, htx, stx I denne lille pjece kan du få et indtryk af,

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig

så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig Horsens Bypost. En kort beskrivelse samt et forsøg på at vise de oprindelige adresser, hvor byposten havde postkasser ophængt. Desværre er jeg ikke i stand til at vise et billede af en ægte bypostkasse

Læs mere

DEN KGL. MØNT OG DENS FØRSTE REDUKTIONSMASKINE

DEN KGL. MØNT OG DENS FØRSTE REDUKTIONSMASKINE DEN KGL. MØNT OG DENS FØRSTE REDUKTIONSMASKINE af ph.d. Michael Märcher, museumsinspektør på Nationalmuseet, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. Den Kgl. Mønt på Gammelholm i starten af det 20. århundrede.

Læs mere