LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 2. OG 3. KLASSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 2. OG 3. KLASSE"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 2. OG 3. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden på Mærkerne er først og fremmest at lave en fordybelsesuge, der giver indblik i frimærker både som historiske og kulturelle vidnesbyrd og som en del af kommunikationen. Ugen er primært struktureret som gruppearbejde med lege og opgaver, der giver eleverne faglige og sociale udfordringer og forhåbentlig også gode oplevelser. Elementerne i Verden på Mærkerne er følgende: Omgang med frimærker Det gør emnet meget konkret, at eleverne selv får fingre i frimærkerne og gennemgår processen med at vaske frimærker af brevafklip og sortere dem i kategorier. At samle på frimærker er en interesse, som nogle af børnene måske allerede har, og som andre formentlig vil få. Opgaver og aktiviteter med udgangspunkt i post og frimærker Målet er, at eleverne får indblik i frimærkernes forunderlige verden og herunder lærer noget om de historier, som frimærkerne fortæller. Løsning af opgaverne sammen med de øvrige aktiviteter vil kunne medvirke til udvikling af sociale kompetencer. Brevskrivning Eleverne lærer at sende en hilsen, skrive adresser, skrive afsender og frankere. Desuden er det hensigten, at de får en fornemmelse af post som en vigtig form for kommunikation. I den forbindelse er det naturligt at tale om brevets fremtid. Hvordan forestiller eleverne sig, at vi kommunikerer om 10 eller 20 år? Tegn et frimærke Eleverne får en fornemmelse af de overvejelser, der ligger bag fremstillingen af et frimærke, og de får lov til selv at udfolde sig inden for frimærkets rammer. Vi har skitseret nogle forslag til, hvad der kan indgå i en fordybelsesuge om frimærker. Afhængigt af dine præferencer og elevernes interesser er det meningen, at du udvælger og strukturerer forløbet, så det passer til klassen. Besøg på Post & Tele Museet i København, det lokale posthus eller besøg af et postbud Hvis I har mulighed for det, er et besøg på Post & Tele Museet i København en oplagt mulighed. Se museets hjemmeside, for åbningstider og specielle tilbud til skoleklasser. Et besøg på det lokale posthus kan også være en god oplevelse. De er som regel interesserede i at få besøg, men husk på forhånd at afstemme forventningerne; fortæl om elevernes alder og interesser. Husk at lave en aftale i god tid! På skoler, hvor ingen af de ovenstående muligheder kan lade sig gøre, kan et besøg af et postbud eller en frimærkesamler være et udmærket alternativ. Det kan være en god idé at lave et skema med den struktur du vælger. Hæng det op i klassen, eller lav en kopi til eleverne. Lærervejledning 2. og 3. klasse, 1

2 Vi leger posthus Børn elsker at lege voksne, og rollelegen posthus inddrager både sociale og kreative elementer. Postkontoret indrettes ved hjælp af et par skoleborde i et hjørne af klassen. Lad børnene selv producere de nødvendige ting i små værksteder med 3-4 elever for at få legen i gang. Det virker udviklende og skærper deres iagttagelser af voksenverdenen omkring dem. Du kan strukturere klassen efter mange principper evt. med opbygning af familier eller lande, udklædning som folkeslag eller lignende. Roller og fremstilling af rekvisitter kan gå på skift, men det er nok en god idé, at du strukturerer produktionen af rekvisitter og hjælpemidler. Under arbejdsprocessen lærer eleverne at samarbejde, og de er nødt til at udvise en social tankegang, hvis legen skal fungere. De fremstiller rekvisitter som: Postkasser Frimærker eleverne kan eventuelt tegne motivet med en mørk blyant. Så snart der er lavet en serie, kan den fotokopieres og farves. Penge Stempler I det rigtige postvæsen stempler man næsten alt maskinelt i dag, håndstempling sker kun i særlige tilfælde. Det skal dog ikke afholde jer fra at håndstemple blanketter og frimærker, det er jo altid sjovt at stemple. Pakker eleverne kan pakke dem flot ind og skrive navn og adresse på. Indholdet i pakkerne kan være ting, som eleverne har taget med hjemmefra eller ting fra klassen. En hat til postbudet hjemmefoldet i papir med emblem. Kun fantasien sætter grænser! Du kan eventuelt supplere med de rekvisitter, som eleverne ikke selv kan fremstille: Giroblanketter På posthuset er giroblanketter og lignende ganske gratis. Eleverne kan muligvis ikke læse, hvad der står på blanketterne, men de er med til at få elevernes posthus til at se rigtigt ud. Køkkenvægt Pakkeposten skal selvfølgelig vejes, og når eleverne sender post, skal antallet af frimærker passe i forhold til vægten på forsendelsen. Enten aftaler I selv taksten, ellers bruger I de rigtige takster fra brochuren Post Danmark Priser, som er med i materialet. Når legen er i gang, kan eleverne selv skrive små breve eller postkort til hinanden. Indholdet afhænger naturligvis af elevernes kunnen i dansk, men det vigtigste i første omgang er, at postbudet kommer rundt til alle, og at det er sjovt for eleverne. Læreren kan eventuelt skrive et par skabeloner med hilsener, som eleverne kan bruge. Adressen kan være elevens sædvanlige plads i klassen, familiegruppen eller fri fantasi. Når legen først er i gang, kan eleverne være med til at udvikle den, som de har lyst til. Lærervejledning 2. og 3. klasse, 2

3 Naturligvis findes de fleste nødvendige materialer på skolen i forvejen, men for en ordens skyld er her en liste til brug i forbindelse med planlægning af emnet: Lim og limstifter Pensler og maling Sakse og papir i forskellige formater Papkasser til postkasser og pakkepost Kartofler til stempler og en ikke alt for skarp køkkenkniv til at skære stemplerne Aviser til afdækning og til posthat Indpakningspapir til pakkepost Pap til emblemer, skilte osv. Postkort Frimærker - introduktion af en frimærkesamler eller af læreren. Det er over 150 år siden, vi begyndte at bruge frimærker i Danmark. Hvorfor benytter vi frimærker? Hvem gjorde det først? Hvad gjorde vi, før vi fik frimærker? Hvorfor bliver nogle frimærker meget værdifulde? Hvem bestemmer, hvilke motiver der skal være på frimærkerne? Hvordan er kongehuset forbundet med frimærker? Og mange flere spørgsmål. Her i mappen er et afsnit om frimærkets historie, og desuden medfølger videoen Historien bag frimærket. Se litteraturlisten bagerst i mappen for yderligere litteratur om emnet. Hvis der i forælderkredsen er en frimærkesamler, der har lyst til at fortælle eleverne lidt om frimærkets historie og om at samle på frimærker, vil det være en god løsning. Alternativt formidler Danmarks Filatelist Forbund gerne kontakten til en frimærkesamler som gæstelærer til dette emne. Som afslutning kan hele klassen se videofilmen Historien bag frimærket, der varer ca. 18 minutter. Efter filmen uddeles hæftet Frimærker værd at samle på til alle eleverne. I hæftet er der afsnit om frimærkets historie, om afvaskning af frimærker og alle de andre emner med tilknytning til frimærker og dét at samle på dem. Som oplæg til de øvrige aktiviteter kan man bruge et par sider fra hæftet som oplæsning eller samtale om emnet. Gruppedannelse og afvaskning af frimærker Eleverne inddeles i otte grupper. Antallet er vigtigt, da de senere opgaver er opdelt til dette antal. Den medfølgende pakke med 250 gram brevafklip med frimærker fordeles ligeligt mellem grupperne. Derudover skal hver gruppe bruge: Et vandfad En pincet (medfølger i klassesættet) Et par gamle aviser Eleverne tager brevafklip, der lægges ned i vandfadet, som forinden er halvt fyldt med lunkent vand. De skal blive liggende, indtil frimærkerne selv løsner sig fra underlaget og glider af. Efterhånden som frimær- Lærervejledning 2. og 3. klasse, 3

4 kerne løsner sig, lægges de over på avisen med billedsiden nedad. Denne proces gentages, indtil alle mærkerne er vasket af. Herefter lægges endnu en avis over, og de lægges i pres. Nogle nyere frimærker fra bl.a. Australien og USA kræver varmere vand end normalt og skal løsnes fra underlaget med en pincet. Pas på farvet papir! Papiret kan afgive farve til vandet og frimærkerne. Afvask derfor frimærker på farvet papir enkeltvis. Lidt om kataloger Ud over de medfølgende kataloger vil det være en god idé at låne ekstra kataloger på kommunebiblioteket. Katalogerne findes under decimalgruppen Forlaget AFA udgiver frimærkekataloger på dansk, som dækker følgende områder: Danmark med Færøerne og Grønland (ét eksemplar medfølger) Skandinavien, dækkende alle de nordiske lande samt Estland, Letland og Litauen (ét eksemplar medfølger) Vesteuropa (to bind) Østeuropa (to bind) Kataloger, der dækker resten af verden, findes på flere sprog. De fleste biblioteker har dem, der er udgivet af det tyske forlag Michel. Normalt refererer man til et bestemt frimærke ved dets katalognummer. Frimærkerne er listet i den rækkefølge, de er udgivet. Under illustrationen efterfølges katalognummeret af frimærkets pålydende værdi og farve. Oplagstallet angives i parentesen. Derefter er der to til fem prisrækker som er den nuværende anslåede værdi, som dog normalt er overvurderet i forhold til den reelle handelsværdi. Symbolet ** angiver værdien for et ubrugt frimærke i postfrisk stand (dvs. som nyt) Symbolet * angiver værdien for et ubrugt frimærke, hvor gummien (limen) på bagsiden er beskadiget Symbolet 8 angiver værdien for et stemplet frimærke Symbolet j angiver værdien for et stemplet frimærke i meget flot kvalitet (luksus) Symbolet angiver værdien for et frimærke på et helt brev Opgaveløsning Del et sæt opgaver ud til hver af de otte grupper. Hver gruppe skal også have en pergamynkonvolut med frimærker, en lup og nogle frimærkehængsler. Til opgaverne skal grupperne både bruge de afvaskede frimærker og dem i pergamynkonvolutten. Alle otte grupper får følgende fem opgaver: Norden Farv fem flag Priser (løsningen af denne opgave Julemærker Dyr gemmes til efter Kort- og brevskrivning ) Lærervejledning 2. og 3. klasse, 4

5 Til opgaven Julemærker kan det lille eventyr af Carl Ewald eventuelt læses op. Det er vedlagt i lærerens opgavesæt. Legen Memory Selve legen foregår i de enkelte grupper, mens forklaring og fremstilling sker lærerstyret. Hver gruppe skal fremstille frimærker i karton og finde parvis ens frimærker måske kan det være nødvendigt at bytte med andre grupper. Lim frimærkerne på kartonstykkerne ét på hvert kartonstykke. Læg stykkerne således, at frimærkerne vender nedad mod bordet. Nu kan I skiftes til at vende to brikker. Hvis de er ens, må I tage dem begge og herefter vende to nye brikker. Hvis brikkerne ikke er ens, skal de lægges tilbage, og så går turen videre til den næste. Den, som får flest par, har vundet spillet. En anden opgave, hvor hele klassen deltager, kunne være: Find eller lav et verdenskort, og sæt det op et sted i klassen. Grupperne kommer så på skift med et frimærke fra et nyt land, der placeres i kanten af kortet. De tegner en streg eller markerer med en snor, hvor landet ligger. De lidt mere ukendte lande kan placeres i fællesskab. Eleverne laver deres egen frimærkesamling, sorterer og bytter Grupperne skal nu sortere deres frimærker. Start med at fordele følgende til hver elev: 1 indstiksbog 1 pergamynkonvolut Grupperne vælger selv, hvordan de vil sortere deres frimærker, men man kan foreslå dem at sortere i bestemte emner, for eksempel: Mærker fra et bestemt land Mærker med samme farve Naturmærker Konge- og dronningefrimærker Når de er færdige med at sortere, deler gruppernes medlemmer frimærkerne mellem sig efter interesse. Hvis de er uenige, må de dele, så alle får lige mange frimærker. Eleverne kan nu sætte de frimærker, som de synes om, ind i indstiksbogen, og de øvrige kan de opbevare i pergamynkonvolutten. På den måde har de faktisk hver deres lille frimærkesamling. Nu er det en god idé at besøge andre grupper for at få inspiration eller for at bytte frimærker. På frimærkerne kan der være landenavne, som kan volde vanskeligheder, fx følgende: CCCP: Sovjetunionen DPRK: Nordkorea Hellas: Grækenland Hrvatska: Kroatien Magyar: Ungarn Nippon: Japan RSA: Sydafrika Shqipëria: Albanien Y.A.R.: Yemen Arabiske Republik RF: Frankrig Lærervejledning 2. og 3. klasse, 5

6 Vi sender et rigtigt brev eller postkort Fordel følgende: Et sæt Kort- og brevskrivning til hver gruppe En folder Post Danmark Priser til hver gruppe En kuvert til hver elev Et brevkort til hver elev Alle elever skal sende et brev eller et postkort med det rigtige postvæsen, Post Danmark. Du kan skrive en lille standardtekst på tavlen, så alle kan være med for eksempel en hilsen til mor, far, bedsteforældre, oldeforældre eller lignende. Her kan børnene lære at stille en adresse rigtigt op og at skrive afsender og frankere et brev korrekt. Alle elever bør medbringe navn og adresse på den, de ønsker at sende et brev eller postkort til. Desuden skal eleverne også medbringe et frimærke eller penge til at købe et for. I den forbindelse bør forældrene informeres. Når alle er færdige med at skrive, kan I sammen gå til nærmeste postkasse, hvor eleverne hver især sender deres kort eller brev. Grupperne skal herefter løse prisopgaven, som de fik sammen med de øvrige opgaver. Vi tegner vores eget frimærke Grupperne laver deres forslag til et frimærke. I forarbejdet skal de bl.a. beslutte følgende: Hvilken bestemt anledning vil I markere med et frimærke? Hvilket motiv skal markere anledningen? Hvilken tekst skal der være på frimærket? Hvilken pålydende værdi skal frimærket have? Hver gruppe skal have udleveret et stort stykke karton, hvorpå de tegner eller maler deres forslag til et nyt frimærke. Når grupperne er færdige, hænges forslagene til nye frimærker op, så alle kan se dem, og herefter fortæller hver gruppe om deres idé til frimærket. Hvis læreren synes, det er relevant, kan man lave en afstemningskonkurrence om det bedste forslag. Afrunding Ugen rundes af med en evaluering, hvor hele klassen snakker om, hvordan de synes, det har været at arbejde med frimærker. Vi håber, at du efter at have benyttet Verden på Mærkerne vil gøre dig den ulejlighed at udfylde evalueringsskemaet bagerst i mappen og sende det til Danmarks Filatelist Forbund. Du kan også gå ind på vores hjemmeside og udfylde skemaet og sende det elektronisk til os. Lærervejledning 2. og 3. klasse, 6

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år.

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forløb 10-13 år Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere