Historiebevidsthed i undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historiebevidsthed i undervisningen"

Transkript

1 Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard

2 Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed jeg anvender i min undervisning, dernæst vil jeg kort berøre klassens forhåndskendskab til emnet dernæst vil jeg gennemgå det planlagte undervisningsforløb, som det blev implementeret under praktikken, perspektivere herover. For slutteligt at evaluere om der er sket en videreudvikling af elevernes historiebevidsthed. Jeg læner mig meget op af den definition af historiebevidsthed som Thomas Binderup anvender i sin bog, Historiebevidsthed i det moderne. Her angiver han, at historiebevidstheden er et fællesmenneskeligt grundvilkår, der anvendes af alle til fortolkning af fortiden, oplevelse af nutiden og forventning til fremtiden. Derfor er historiebevidsthed ifølge Binderup; bevidstheden om, at mennesket lever sit liv med andre i samspil med historie men er også selv historieskabende, eller mennesket er historieskabende og historieskabte på en og samme tid. Jeg vil dog supplere denne definition med følgende addition, for at forstå fortiden er det nødvendigt at se denne ud fra et fortids værdisæt og ikke ud fra nutids normer. Derfor er det nødvendigt at besidde en vis portion empatisk indlevelsesevne for, at kunne forstå de valg og beslutninger som er truffet i forgangen tid. Denne Empatiske indlevelsesevne mener jeg er en del af historiebevidstheden, som skal plejes og videreudvikles for, at eleverne kan blive i stand til at anvende den i udskolingen. Det er i Binderups beskrivelse af historiebevidstheden jeg henter inspirationen for et af områderne jeg har berørt under mit forløb til praktikken; Binderup skriver: Vi holder jul på en bestemt måde, fordi vi gennem generationer har gjort det sådan og lært hvordan. Men traditionen vedligeholdes og udbygges. (I 1800-tallet blev juletræet føjet til traditionen, mens andre traditioner glemmes). Historiebevidsthed i det moderne s.18 Idet elevernes grundbogssystem(carsten Overskovs Ind i Historien 4.klasse) omhandler forskellige traditioner på forskellige højtider valgte jeg, at lave et projekt til en 4. Klasse omhandlende kalenderhøjtiderne. Da elevernes forhåndskendskab inden for området var begrænset til hvordan de selv gør når højtiderne oprinder. Syntes jeg, det kunne være sjovt, at lave gruppearbejde omkring hvordan de forskellige helligdage har udviklet sig. Derfor valgte jeg, at opdele eleverne i 2 mands grupper efter deres formåen for på den måde at differentiere materialet således, at alle ville finde det udfordrende. Helligdagene har alle forskellige udstrækning og traditioner tilknyttet, og nogle af dem har været fejret i kortere tid og derfor er traditionsudviklingen omkring dem også mindre end ved de helligdage der har været fejret siden fordoms tid. På denne måde inddelte jeg eleverne således, at de fagligt stærke fik helligdage med megen tradition tilknytet som f.eks. Jul og Påske og fagligt svage elever, fik helligdage men mindre tradition tilknyttet som f.eks Halloween og fars/mors dag.

3 Inden vi gik i gang med forløbet havde vi på klassen gennemgået højtiderne i grundbogssystemet og eleverne fik derfor uddelt en konvolut med et arbejdsark hvorpå opgaven var beskrevet, samt en kopi af de sider fra Ib Askholms - Danmarks Højtider og Festdage som passede til deres opgave. Jeg havde valgt, at lægge teksten opgavebeskrivelsen og svararket i en konvolut så eleverne oplevede opgaven som en slags mission de var på og skulle løse, det er bare sjovere at skulle åbne noget, end endnu engang at skulle modtage en stak kopier. På arbejdsarket fandtes også nogle link til hjemmesider der beskrev de forskellige højtider, og på det tilhørende svarark fandtes spørgsmålene og rubrikker til at skrive svarene til de forskellige spørgsmål. Festdage: Advent og Jul I skal beskrive de to begivenheder, Advent og Jul Til denne beskrivelse skal i besvare spørgsmålene på ark 2. Til at besvare spørgsmålene kan i benytte den vedlagte tekst, jeres grundbog side 82-89, eller følgende hjemmesider: søg på Advent eller Jul Når ark2 er besvaret skal i skrive svaret ind på computer og til sidst gemme det. I har de to lektioner i dag og næste gang til opgaven, så se at få det meste ud af tiden. Ved at give eleverne tekster og links har jeg gjort informationssøgningen nemmere for eleverne, da de ikke selv skal sortere den enorme mængde information, de ellers møder når de surfer på nettet. Derved har de lettere ved at finde relevant information i stedet for, at tage det første link Google kommer med. Informationssøgningskompetence er en kompetence, jeg først har set virke fra omkring 6.klasse og derfor er det nødvendigt, at styre informationssøgningen i 4.klasse. Kopi af svarark kan ses i bilaget. Gruppearbejdet foregik fint, eleverne læste de udleverede ark og surfede de forskellige links de havde og summerede deres opnåede viden på svararkene. Efter fire lektioner var alle klar til at aflevere deres svar på hvordan deres helligdag fejres og blev fejret. Jeg tog alle svararkene med hjem og lavede en kompileret udgave, i form af et hæfte, over helligdagene som eleverne fik til næste historielektion. Jeg kunne også have valgt, at lave denne redigering i plenum, men fandt, at hvis jeg gjorde dette, ville undervisningsudbyttet ikke være på et tilstrækkeligt niveau. Jeg fik respons fra tre forældre dagen efter eleverne havde fået deres hæfte med hjem, forældrene syntes at det var et rigtigt godt hæfte deres børn havde fået lavet. Et andet sideløbende projekt jeg indførte under praktikken var elev interview. Alle eleverne fik til opgave, at de skulle interviewe den ældste person de kunne komme i kontakt med, bedsteforældre, tanter, onkler, forældre eller naboer. Under dette interview skulle de finde ud af hvordan det var at gå i folkeskole, da den person de interviewede gik i skole. I starten af hver historietime fremlagde 3 elever

4 deres interview og i slutningen af time valgtes de tre næste til at lave interview. Hvilket de så havde en uge til at få lavet. Eleverne havde alle lavet deres interview, ikke én havde glemt lektien og alle så frem til at netop de skulle op foran klassen og fortælle om hvordan den person de havde interviewet havde det, da han/hun gik i skole. Mens eleverne fremlagde deres interview, skrev jeg vigtige detaljer op på tavlen for så bagefter at anvende disse til en grundigere klassediskussion. Jeg havde bevidst ladet denne opgave være meget åben, og elevernes svar var da også meget nuanceret, nogle havde skrevet en side i stilhæftet med svar og spørgsmål, mens andre havde multiple sider. Men fælles for alle var, at eleverne viste stort engagement i opgaven og kvaliteten af interviewene derfor var meget høj. Som respons på disse interview fik jeg et brev fra en forælder som skrev, at hun syntes at det var superlækkert med den opgave. For ikke kun havde hendes søn vist interesse i opgaven, men også hendes far der nu sad på plejehjem havde vist fornyet energi og var meget engageret da barnebarnet skulle interviewe ham, man kunne næsten se nyt liv i hans øjne. Da praktikken var ved at være slut, tog jeg en klassediskussion med eleverne om hvorfor de troede, at jeg havde stillet dem disse opgaver under praktikken. I plenum fandt de frem til, at jeg nok havde gjort det fordi, at de skulle se, at historie ikke kun var noget fra bøger, men også var noget de selv og alle andre oplevede. Eleverne syntes, at det havde været sjovt at lave alle de forskellige ting. Noget de ikke havde været vandt til i deres normale undervisning. Hertil skal det nævnes, at eleverne tidlige var blevet undervist af en nyuddannet lærer uden undervisnings kompetence i historie og som derfor havde holdt sig meget op af lærebogssystemet og de tilhørende lydbånd. Ud fra responsen jeg havde fået løbende under praktikken og ved evalueringen i plenum, fandt jeg, at eleverne havde videreudviklet deres historiebevidsthed idet de nu selv kunne indse at historie ikke kun var kedelige bøger med lydbånd, men også kunne være det de foretog sig, at de selv var med til at skabe historien, dette må jo siges at passe godt på de nuværende faglige mål. Literatur: Thomas Binderup, Historiebevidsthed i det moderne, KVAN IB Askholm, Danmarks Højtider og Festdage, Askholmsforlag Carsten Overskov, Ind i Historien 4.klasse, Alina

5 Bilag 1. Opgave ark Ark 2 Hvilken helligdag: Hvornår fejres den? - Bilag Hvordan blev den fejret i gamle dage? Hvordan fejres den i dag? Hvordan ligger dagen i kalenderen, er den fast på en bestemt dato eller skifter den i forhold til noget andet?

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen?

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? BILAG 1 Ekspertinterviewguide Hvilken betydning har indførelsen ipads haft mht. mediestrategien og dit ansvar som driftsleder? Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? Er der

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Årsplan 3.b 2014/15. Frederiksborg Byskole. Tolerance. Dansk. Venskab. Idræt. Matematik. Musik. Kristendom. Engelsk. Historie.

Årsplan 3.b 2014/15. Frederiksborg Byskole. Tolerance. Dansk. Venskab. Idræt. Matematik. Musik. Kristendom. Engelsk. Historie. Årsplan 3.b 2014/15 Historie Dansk Musik Billedkunst Venskab Kristendom Tolerance Matematik Engelsk Idræt Natur & Teknik Frederiksborg Byskole Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Socialt... 4 Lejrtur...

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Livets ligning går sjældent op

Livets ligning går sjældent op Livets ligning går sjældent op Af Jacob Folke Rasmussen En af gaverne, ved at samarbejde med børn, hvis liv har været under indflydelse af forskellige problemstillinger, er, at de ting, der har været på

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem

Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem Af Ingegerd Jenner Løth, lærer Dansk forskning har i 40 år igen og igen slået fast, at det især er hjemmets lærende miljø, som er afgørende for, hvordan man klarer

Læs mere