Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879"

Transkript

1 Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning Artikel 2: Værdistemplerne og typer i rammegruppe 2 Af: Lars Engelbrecht Dette er anden artikel om de første danske helsagsbrevkort i størrelse 140x75 mm (ofte omtalt som "de smalle brevkort") med værdistempel i de tofarvedes tegning. I artiklerne beskriver jeg typer og fejl i brevkortene såvel værdistemplerne som rammerne. I den første artikel (NFT, marts 2000) blev brevkortene introduceret, og fejlene i den første rammegruppe (skillingsbrevkortene) blev vist. I denne artikel introduceres typerne i værdistemplerne samt typerne i rammegruppe 2. Hypotesen om værdistemplerne Lad mig starte med at give mit bud på, hvordan jeg mener værdistemplerne til de første danske tofarvede helsagsbrevkort har fået den udformning, vi kan observere. Marts 1871: Da der skulle startes på produktionen af 2 og 4 skilling brevkort, havde der i over et trekvart år været produktion af 2 og 4 skilling frimærker. Det nemmeste var derfor at tage værdistempler fra frimærkerne til brevkortene. Frimærkerne blev trykt i to farver, men brevkortene skulle kun trykkes i en farve, og derfor kunne man samle værdistempelramme og værdistempeloval fra frimærkerne og anvende til brevkortene. Der blev fremstillet værdistempler til 2 skilling (med omvendt ramme) og til 4 skilling (med ret ramme). December 1874: Ved overgangen fra skilling til øre, var der brug for 4 og 8 øre værdistempelklicheer, som ikke blev taget fra 4 og 8 øre frimærkerne (måske havde Thiele brug for dem alle til frimærkeproduktionen?). Således blev 4 øre klicheerne lavet ud fra en 4 skilling kliché, hvor sk er rettet til øre, mens 8 øre klicheerne blev lavet ud fra 2 skilling klicheer. 4 og 8 øre klicheerne er kopieret med stereotypi, hvilket har givet varierende størrelse i værdistemplerne. Juni/juli 1875: 6 øre brevkort skal introduceres. Værdien 6 øre fandtes ikke som frimærke, og heller ikke 6 skilling frimærker blev fremstillet, så det blev her valgt at omgravere 2 skilling og 4 skilling klicheer. I alt blev syv klicheer omgraveret enkeltvis, så der er meget tydelige forskelle på udformningen af de syv 6-taller - endvidere er fire af de syv klicheer med ret ramme, og de tre øvrige med omvendt ramme.

2 Juli/august 1875: 10 øre brevkort skal introduceres, og igen eksisterer værdien 10 hverken i skilling eller øre frimærkerne. Måske belært af arbejdet med at omgravere skillingklicheer til 6 øre klicheerne, valgte man at gravere en helt ny moderkliche til helsager. Denne nye moderkliche blev tilfældigvis med dobbelt omvendt ramme. Der blev graveret syv forskellige udgaver af 10-tallene, dog med mindre tydelige forskelle end de syv 6 øre klicheer. Medio 1877: Ved overgangen til rammegruppe 4 (med 16. rammefigur NNV som hjørnefigur) bliver der lavet nye 8 øre klicheer, og man valgte at bruge moderklicheen med dobbelt omvendt ramme. Ultimo 1878: Brevkort i størrelse 140x75 mm erstattes af brevkort i størrelse 140x90 mm. Dette var hypotesen, så lad os se på de fakta, som har ledt mig frem til ovennævnte hypotese. For at vise de forskellige typer værdistempler på brevkortene ser vi på henholdsvis værdistempelrammers og værdistempelovalers kendetegn. Værdistempelrammerne Ligesom de tilsvarende frimærker findes ret og omvendt ramme. De fleste værdier har enten ret eller omvendt ramme, bortset fra 6 øre, som har både ret og omvendt. Men derudover findes en tredje type værdistempel: Den dobbelt omvendte ramme, som ikke er fundet på frimærker, og som nærmest må betegnes som en "efterligning" af de tofarvede frimærker. Denne dobbelt omvendte ramme er specielt lavet til helsagerne, og er ikke opdelt i oval og ramme. Den dobbelt omvendte ramme er anvendt fra introduktionen af 10 øre brevkort i august Ret ramme Omvendt ramme Dobbelt omvendt ramme Opdeles de tre værdistempelrammetyper på værdierne, tegner der sig følgende billede af deres udbredelse:

3 Tabel 1: Oversigt over ret, omvendt og dobbelt omvendte rammer på brevkort Ret ramme Omvendt ramme Dobbelt omvendt ramme 2 skilling X 4 skilling X 4 øre X 6 øre X X 8 øre X X 10 øre X Den dobbelt omvendte ramme kendes således på de smalle 8 øre og 10 øre brevkort. Moderstemplet med dobbelt omvendt ramme er bevaret på postmuseet, og er en samlet kliche, der ikke er opdelt i ramme og oval. Et sorttryk ser således ud: Moderstempel med dobbelt omvendt ramme Værdistempelovalerne På frimærkerne er der tydelig forskel mellem værdistempelovalerne på skilling og øre værdierne. Fx er der på skilling værdistempelovalerne muslinger i kronen, mens der er stjerner i kronen på øre værdierne. Muslinger i kronen Stjerner i kronen

4 Såvel værdistempeloval med muslinger og stjerner i kronen findes på brevkortenes værdistempelovaler, men ikke kun skillingværdierne har muslinger i kronen. Også 4, 6 og 8 øre brevkortenes værdistempelovaler har muslinger i kronen, hvilket beviser, at værdistempelovalerne til disse værdier er fremstillet ud fra skilling værdistempelovaler. De eneste brevkort, hvor værdistempelovalen har stjerner i kronen er de to værdistempler - 8 og 10 øre - med dobbelt omvendt ramme, der således er graveret ud fra en øre værdistempeloval. Dette betyder, at fx 4 øre værdistempelklichéen skulle være fremstillet ud fra 4 skilling værdiklichéen. Dette understøttes af firetallets udformning på brevkortet, som er fuldstændig lig 4 skilling frimærkets værdistemplet. Hvis der havde været anvendt værdistempler fra 4 øre frimærkerne, ville firetallet fx have haft en skrå opstreg (yderst til højre) og ikke en lige, som på 4 skilling værdistemplet. Firetal med lige opstreg Firetal med skrå opstreg Firetal med lige opstreg findes på 4 skilling frimærke samt 4 skilling og 4 øre brevkort. Firetal med skrå opstreg findes på kun på 4 øre frimærke og ikke på brevkort. 4 skilling frimærke 4 skilling brevkort 4 øre brevkort 4 øre frimærke Bemærk, at værdistemplet 4 øre brevkort svarer fuldstændig til 4 skilling frimærke og brevkort - bortset fra, at "sk." er rettet til "øre". Der er dermed ikke tale om at 4 øre frimærkeklicheer og 4 øre helsagsklicheer er de samme, og dermed er det udelukket at en ramme- eller ovalfejl kan findes på såvel 4 øre frimærker som 4 øre brevkort.

5 Tilsvarende ser vi på værdien 8 øre, at der er en vis sammenhæng mellem værdistemplerne på 8 skilling frimærket og 8 øre brevkort. På 8 øre brevkort i rammegruppe 2 og 3 er anvendt værdistempelklicheer fra skillingsmærkerne (muslinger i kronen) med omvendt ramme, men det virker ikke umiddelbart som om at 8-tallet er anvendt fra 8 skilling frimærket. Lasse Nielsen (2001) har påvist, at der er tale om en 2 skilling kliche, som er omgraveret til 8 øre. På 8 øre brevkort i rammegruppe 4 er anvendt værdistempler med dobbelt omvendt ramme, hvor "forbilledet" helt klart har været øre frimærket, og værdistemplet med dobbelt omvendt ramme har således stjerner i kronen. 8 skilling frimærke 8 øre brevkort Omvendt ramme 8 øre brevkort Dobbelt omv. rm. 8 øre frimærke Konklusionen er således, at der er brugt klicheer fortrinsvis fra skilling frimærker til brevkort. Men samtidig er ikke muligt at finde samme ramme- og ovalfejl på både frimærker og helsager. Det er ligeledes ikke muligt at finde dobbelt omvendt ramme på frimærker. Værdistempeltyper 2 og 4 skilling værdistemplerne stammer med al sandsynlighed fra sammensætning af rammer og ovaler fra frimærkerne. En ramme og en oval sat sammen til hver af de to værdier, og hver af disse klicheer er derefter kopieret til de syv typer, vi kan se i dag. I Lasse Nielsens fantastiske værk om de tofarvede har han identificeret 2 skillingen til hovedgruppe 2, OM.8 og 4 skillingen til hovedgruppe 2, OM.4. På postmuseet findes 7 stk 2 skilling klicheer, hvoraf én muligvis er originalkliché. 2 skilling klichéerne er sandsynligvis også brugt til korsbånd. På helsagsbrevkortene er fundet syv forskellige typer af hver værdi, og disse typer følger rammetypen. Disse syv typer vil blive vist i en senere artikel. 4 øre er som vist ovenfor graveret ud fra et 4 skilling værdistempel. Antallet af typer er på dette tidspunkt ikke kendt, men typerne har klare kendetegn, og ikke mindst i rammegruppe 4 har værdistemplerne tydelige fejl, som vil blive vist i en følgende artikel.

6 6 øre værdistemplerne er tidligere beskrevet grundigt. Således beskriver Larisch (1891) det åbne og lukkede sekstal, mens Magius i 1922 viser fem forskellige værdistempler opdelt på rette og omvendte rammer. En række tyske kataloger (Ascher, 1925 og Neuer Ganzsachen-Katalog samt Michel) opdeler ligeledes i fem typer værdistempler, mens Østergaard (1944) og senere Ringström (1968/1985) opdeler i de syv typer, som jeg også mener eksisterer og viser nedenfor. Oluf Pedersen nævner at der findes otte forskellige værdistempler, hvilket kun er rigtigt for brevkortene i størrelse 140x90 mm. 6 øre værdistemplerne findes med såvel ret som omvendt ramme, og sekstallerne er graveret enkeltvis ud fra skilling værdistempler (muslinger i kronen), hvilket giver meget synlige forskelle i udformningen. Værdistemplerne med ret ramme svarer til 4 skilling værdistemplets OM.4, og må antages at være en omgravering af denne, mens værdistemplerne med ret ramme svarer til 2 skilling værdistemplets OM.8, og stammer derfra. De syv typer er vist nedenfor: 6 øre, type a: Ret ramme Lukket 6-tal 6 øre, type b: Ret ramme Halvåbent 6-tal 6 øre, type c: Ret ramme. Skråt, halvåbent 6-tal 6 øre, type d: Ret ramme Lukket 6-tal 6 øre, type e: Omvendt ramme Lukket 6-tal 6 øre, type f: Omvendt ramme Halvåbent 6-tal 6 øre, type g: Omvendt ramme Højt, åbent 6-tal Hver af de syv værdistempeltyper findes i to rammetyper, hvilket betyder, at der i alt findes 14 forskellige 6 øre brevkort. Det betyder igen, at de syv værdistempeltyper er trykt i to settings, som let adskilles ved at se på slidtagen af klicheerne. Flere af

7 førnævnte kataloger beskriver en variant som omhandler placeringen af værdistemplet. Placeringen af værdistemplet i type b er på det ene setting placeret lavere end andre brevkort, hvilket er vist nedenfor. 6 øre type b, setting A Værdistemplet lavt placeret 6 øre type b, setting B Værdistemplet normalt placeret Tabel 2: Aflevering af 6 øre brevkort Kilde: Postvæsenets protokol Afleveringsdato Setting Antal A A A B Total De to settings ses af oversigten, hvor første setting sandsynligvis er med de tre afleveringer i 1875 og anden setting dermed er den sidste aflevering i Oplagene er for de to settings må derfor antages at være henholdsvis og øre værdistemplerne findes i to udformninger: Med omvendt ramme, muslinger i kronen og lille 8-tal samt med dobbelt omvendt ramme og stort 8-tal. De to udformninger er anvendt til henholdsvis rammegruppe 2/3 og 4.

8 8 øre Omvendt ramme 8 øre Dobbelt omvendt ramme Antallet af typer af 8 øre værdistemplet er på dette tidspunkt ikke kendt, men typerne har klare kendetegn, som vil blive vist i en følgende artikel. Der har hidtil været beskrevet to typer 10 øre værdistempler. Allerede i Magius' katalog fra 1922 beskrives to typer med henholdsvis 3½ og 4 mm 10-tal. Østergaard (1944) følger op med at vise to forskellige værdistempler (type a og b som er vist efterfølgende). I Kabells artikel (1969) påpeges det dog, at den ene af Østergaards illustrationer er misvisende, idet den ikke afspejler et værdistempel, som er anvendt. Kabells kritik er velbegrundet, da Østergaards illustration af type a desværre er fortegnet. Ringström nævner også de to typer - dog uden at vise dem, mens Oluf Pedersen ikke medtager typer i 10 øre værdistemplet. Når man studerer 10 øre værdistemplet nærmere, er det tydeligt, at der er forskel på udformningen af 10-tallet, og at størrelsen af samme varierer. Forvirringen i katalogerne kan skyldes, at der ikke kun findes to typer. Faktisk viser det sig, at der - som for 6 øre værdistemplerne - findes syv forskellige 10 øre værdistempler. Disse syv typer har ikke tidligere været identificeret. Forskellene er klart mindre end for 6 øre værdistemplerne, og det er dermed langt sværere at identificere de syv typer 10 øre værdistempler. 10 øre, type a: Meget bredt øre, type b: 1 hælder forover 10 øre, type c: Lang fodstreg på 1 10 øre type d: Kort fodstreg på 1 10 øre, type e: 10 øre, type f: 10 øre, type g:

9 0 skævt SV Trompetformet opstreg på 1 Bredt 10 Hver af de syv typer er anvendt sammen med fire forskellige rammeklicheer, hvilket giver et samlet antal på 14 typer 10 øre brevkort i rammegruppe 3 og 14 typer 10 øre i rammegruppe 4. Tabel 3: Aflevering af 10 øre brevkort Kilde: Postvæsenets protokol Afleveringsdato Rammegruppe Setting Antal A A A A B B B B C D Total Rammegruppe 3 er fremstillet til og med afleveringen , og har et samlet oplag på og oplaget af rammegruppe 4 er Sammenhæng mellem settings af 6 øre og 10 øre er, at setting A er samme for de to værdier, mens ingen af de øvrige settings er fælles for de to værdier. Dette vil blive vist i den næste artikel. I setting C og D får to 10 øre værdistempeltyper et par karakteristiske fejl, som er vist nedenfor: Type B, variant: Afskåret vifte NV Type C, variant: Afskåret vifte NØ Typer i rammegruppe 2

10 I denne anden del af artiklen ser vi nærmere på de typer, der findes i den anden af de fire rammegrupper. Rammegruppe 2 er som beskrevet i min første artikel kendetegnet ved at være øre brevkort med afstand mm mellem indre ramme og "Til". Desuden har brevkort i rammegruppe 2 bredt u i "kun" og længden af "Brevkort" er 40 mm. Hvis du vil læse mere om de fire rammegrupper, er disse beskrevet i den første artikel fra marts mm Kendetegn ved rammegruppe 2: Øre brevkort med afstand mm. mellem indre ramme og "Til" I alt er der identificeret 11 typer i rammegruppe 2. De syv typer kendes på såvel 4 øre som 8 øre brevkort. Disse syv typer (betegnet I til VII) er de mest almindeligt forekommende typer i rammegruppe 2. Samtlige 4 øre er i den karakteristiske gråblå farve. Kartonet som disse syv typer brevkort er trykt på er ligeledes meget karakteristisk med vandrette riller. Disse syv typer antager jeg er den første setting i rammegruppe 2 - og dermed den tredje setting for de smalle brevkort. Herudover har jeg fundet to typer 4 øre brevkort (VIII og IX), som begge er trykt på meget tyndt papir (ned til 0,17 mm). Disse to typer virker sjældne (specielt brugt), og der findes sikkert flere end de to typer. Man kunne foranlediges til at tro, at der er tale om prøvetryk eller lignende (og det har visse handlere også gjort), men der er ingen beviser på, at dette skulle være tilfældet, og da brevkortene også kendes ægte brugt i perioden virker dette ikke sandsynligt. Også disse brevkort er i den gråblå farve. Endelig findes to typer 4 øre brevkort (type X og XI), som med al sandsynlighed er trykt samtidig med kort fra rammegruppe 3. De to 4 øre brevkort er i en blå farve, som ellers kun findes i rammegruppe 3, og kartonet er glat og i en tykkelse, som ligeledes kun findes i rammegruppe 3. Der er således grund til at antage, at der i samme settings har indgået rammeklicheer fra både rammegruppe 2 og rammegruppe 3. Tabel 4: Oversigt over typerne i rammegruppe 2 Type I II III SV brud indre ramme SØ hak indre ramme NV forskudte rammefigurer Kendetegn Først kendte afstempling 4 øre 8 øre X X

11 IV V SSØ forskudt rammefigur V forskudte rammefigurer X VI VII SSØ brud indre ramme NV hak ydre ramme X VIII SØ forskudte rammefigurer X Ukendt IX SSV farveplet i rammefigur X Ukendt X XI ØNØ hak indre ramme NV brud indre ramme Ukendt Ukendt Et kryds i tabellen angiver, at brevkortet er kendt, men at datoen ikke kan angives, enten fordi typen kun kendes ubrugt eller fordi der ikke er årstal på de kendte brugte brevkort i typen. I figur A er fejl og kendetegn vist i en samlet oversigt.

12 Figur A: Oversigt over fejlene i rammegruppe 2 Type Type Type X Type XI Type V Type V Type Type I Type IX Type IV Type VI Type Bemærk, at det også for rammegruppe 2 er tallet syv, som angiver antallet af brevkort i en setting. Sammen med oplysninger i sidste artikel om de syv brevkort i rammegruppe 1 og i 6 cents brevkortet samt syv typer i 6 øre og 10 øre værdistemplerne, er det mere og mere nærliggende at konkludere, at antallet af brevkort pr. ark er syv. Løbende opdatering Ligesom i min første artikel vil jeg også her opfordre alle til at komme med kommentarer, oplysninger om typer og fejl samt ikke mindst forbedringer af datoer for først kendte afstempling af hver type. Her skal samtidig lyde en stor tak til alle, der reagerede på min første artikel. Kommentarer og oplysninger er derfor stadig

13 meget velkomne på eller på den gode gammeldags måde til Lars Engelbrecht, Bistrupvej 53, 3460 Birkerød. Opdaterede oversigter over typer og fejl er tilgængelig på internettet I det seneste år er mit website blevet forbedret betydeligt, og du kan i dag finde informationer om takster, gengivelser af Officielle Meddelelser, masser af billeder af helsager, links til andre websites om helsager osv. I den første artikel om skillingsbrevkortene (rammegruppe 1) blev i alt 13 typer skillingsbrevkort vist, sammen med en kommentar om en mulig 14. type. Denne 14. type af 2 skilling brevkort er nu fundet, og dermed er de to settings af skilling brevkort identificeret. Den første setting består af typerne I til VII, og findes såvel på 2 som 4 skilling brevkort. Anden setting - med typerne VIII til XIV - findes udelukkende på 2 skilling brevkort. Type Skæv hjørnesammensætning Først kendte afstempling NV SV SØ NØ 2 sk 4 sk XIV Ukendt Et andet spørgsmål, som jeg rejste i sidste artikel var spørgsmålet om tidspunkt og oplag af anden setting i rammegruppe 1. Oluf Pedersen har hjulpet mig med at afklare dette, og afleveringerne af anden setting af 2 skilling brevkort er følgende: Tabel 5: Aflevering af 2 skilling brevkort i Kilde: Postvæsenets protokol Afleveringsdato Antal Total Således er det nu helt afklaret, at anden setting af 2 skilling brevkortene blev leveret i 1874 og findes i et betydeligt lavere antal end 1. setting. Bruttooplaget af 1. setting er mens bruttooplaget af anden setting kun er , hvilket betyder et forhold på ca. 4 til 1. Dette er ligeledes årsagen til, at farvenuancen "Lys ultramarin" i katalogerne vurderes dyrere end den mørke ultramarine, idet de lyse ultramarine farver stammer fra anden setting (type VIII til XIV), og derfor er sjældnere end de mørkere farver fra første setting (type I til VII). Endvidere er brugte eksemplarer af brevkort fra anden setting sjældne, mens ubrugte eksemplarer findes hyppigere.

14 Det nøjagtige tal for nettooplag af de to settings er umuligt at fastlægge, da det destruktionen af de to settings ikke kan adskilles. Det er imidlertid meget sandsynligt, at en forholdsmæssig stor del af de destruerede brevkort er af den senest afleverede setting, hvilket blot gør brevkort af anden setting endnu mere sjældne. Anvendelsen af type VIII til XIV, er ud fra mit eget materiale foregået i København, og måske er det logisk at anden setting er sendt til Københavnske posthuse, da den største del af lokalforsendelserne helt naturligt blev sendt i landets største by. Nettooplaget af 2 skilling har hidtil været angivet til at være , men ved nærmere gennemgang af Postvæsenets protokoller er det samlede bruttooplag stk. mindre end tidligere angivet. Dette skyldes en delvis ulæselig håndskrift ved en enkelt aflevering. Det totale antal afleverede kort er således , hvoraf stk. blev destrueret ved overgangen til øre, og det korrekte nettooplag bør herefter opgives til at være Den næste artikel omhandler rammegruppe 3. En foreløbig oversigt over typer og fejl i rammegruppe 3 og 4 er allerede nu tilgængelig på internettet. En stor tak til Oluf Pedersen for hjælp med oplysninger til artiklen. Litteratur Dalager, Folmer Dobbelt omvendt ramme, Eksisterer dette på vore tofarvede frimærker? Amagerland Frimærke Foreninger: Færøerne på Ama r 1977, side Engelbrecht, Lars Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning Artikel 1: Introduktion og typer i rammegruppe 1. NFT 2000, 1 Heie, O. & Kühl, Fr. Frimærkerammer på danske helsager. NFT 1930, 6, side Kabell, Aage Danmarks helsager: kort 6III med påklæbet værdistempel. NFT 1969, 1, side 7-9 Lundbo, Hans J. Nyt om helsager. DFT 1985, 2, side og DFT 1985, 3, side Nielsen, Henning 4 øres korsbånd i tofarvet udgave med det smalle 4-tal Ringström katalog korsbånd nr. 2AI. DFT 1985, 6, side Nielsen, Henning Danske Korsbånd (Helsager). Galvanotypi - Stereotypi? NFT okt. 1994, side Nielsen, Lasse Danmarks Tofarvede Frimærker , København 2001 Seitzberg, Svend Er der sammenhæng mellem helsagers og frimærkers værdistempler? DFT 1984, side Sheldon, M. H. Danish 4 øre Postal Stationery Card. Scandinavian Contact jun. 1977, side 15-16

15 Desuden henvises til litteraturlisten i min første artikel. Tekst til figur 1-3 Figur 1: Brevkort 8 øre, rammegruppe 2, type IV (forskudt rammefigur SSØ). Sendt fra Barkjær til Viborg Landsporto brevkort : 8 øre. Sendt som tjenesteforsendelse, idet der er påskrevet: "Forlangt indberetning af Kjøbmand Petersen i Barkjær på oversendt brevkort". Figur 2: Brevkort 4 øre, rammegruppe 2, type X (hak indre ramme ØNØ). Sendt i Kjøbenhavn Lokalporto brevkort : 4 øre. Annulleret med fodpoststempel OVA-3 Figur 3: Brevkort 4 øre, rammegruppe 2, type VI (brud indre ramme SSØ) opfrankeret med 2 stk. 3 øre tofarvet tryk II. Sendt fra Kjøbenhavn til London UPU porto : 10 øre. Anvendt kun seks dage efter indførelsen af UPU-porto, og inden udgivelse af 10 øre brevkort. Dette er det først kendte brevkort sendt til UPUtakst.

Danmarks sjældneste helsag

Danmarks sjældneste helsag Danmarks sjældneste helsag Af Lars Engelbrecht Prædikatet Danmarks sjældneste helsag er ofte og yderst velfortjent givet en bestemt type af de tidlige, smalle konvolutter. Konvolutten har et blå værdistempel

Læs mere

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879 Artikel 3: Arkstørrelse samt typer i rammegruppe 3 Af: Lars Engelbrecht Dette er tredie artikel om de første danske helsagsbrevkort i størrelse

Læs mere

De tofarvede 5 Øre tryk

De tofarvede 5 Øre tryk De tofarvede 5 Øre tryk 5ø1 B54 5ø2 20.48 5ø1: Ovalen er ultramarin, nye klichéer med lys baggrundskravering. Rammen er karminrød i nuancer, lidt fyldigt og olieret tryk. Sommetider med små tilfældige

Læs mere

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879 Artikel 1: Introduktion samt typer og fejl i rammegruppe 1 Af: Lars Engelbrecht Med denne serie af artikler vil jeg vise typer og fejl i de

Læs mere

50 øre tofarvet. Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010

50 øre tofarvet. Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010 50 øre tofarvet Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010 Det at samle tofarvede Jeg har samlet på frimærker siden jeg var 7 år og med mellemrum. Det ændre sig i 1981 da

Læs mere

De tofarvede 5 Øre tryk (update december 2014)

De tofarvede 5 Øre tryk (update december 2014) De tofarvede 5 Øre tryk (update december 2014) 5ø1 B54 5ø2 20.48 5ø1: Ovalen er ultramarin, nye klichéer med lys baggrundskravering. Rammen er karminrød i nuancer, lidt fyldigt og olieret tryk. Sommetider

Læs mere

8. DVI-seminar Hamburg, august 2014

8. DVI-seminar Hamburg, august 2014 8. DVI-seminar Hamburg, 21.-24. august 2014 1) Tilføjelser og rettelser til TOFDATA 5.01 OF.12: 1c6 pos. 53 (ikke OF.43) 1c8 pos. 87 1c9 pos. 27 OF ses ikke, men det er samme kliché. Ekstra kendetegn:

Læs mere

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Når jeg besøger en frimærkeudstilling, kan jeg ikke lade være med at blive imponeret over de tusinder af timer, der

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Sundhedskampagne. Skadelig brug af teknologi 27-04-2016. Jakob Hannibal

Sundhedskampagne. Skadelig brug af teknologi 27-04-2016. Jakob Hannibal Sundhedskampagne Skadelig brug af teknologi 27-04-2016 Jakob Hannibal Indhold Opgavebeskrivelse:... 2 Markedsbeskrivelse:... 3 Problemstillingen... 4 Præcisering af målgruppen... 4 Brugerundersøgelse /

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse LEANREJSEN - Flow-øvelse - Både Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Foreløbig konklusion:

Foreløbig konklusion: Notat om 21. november 2015 Kvælstofudledningen omkring år 1900. i DCE har til udarbejdet et notat, som konkluderer, at kvælstofudledningen omkring år 1900 var således, at koncentrationen af kvælstof i

Læs mere

LEGO Company LEGO Company blev grundlagt i 1932. Hovedproduktet er i dag byggeklodser i plast.

LEGO Company LEGO Company blev grundlagt i 1932. Hovedproduktet er i dag byggeklodser i plast. Almen voksenuddannelse Matematik trin 2 maj 2004 Informationsark LEGO Company LEGO Company blev grundlagt i 1932. Hovedproduktet er i dag byggeklodser i plast. Grundlæggeren Ole Kirk Christiansen fandt

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Danmarks tjenestefrimærker og tjenesteforsendelser 1871-1924. Foredrag på Den Filatelistiske Højskole i Mørke 2. marts 2013

Danmarks tjenestefrimærker og tjenesteforsendelser 1871-1924. Foredrag på Den Filatelistiske Højskole i Mørke 2. marts 2013 Danmarks tjenestefrimærker og tjenesteforsendelser 1871-1924 Foredrag på Den Filatelistiske Højskole i Mørke 2. marts 2013 KT før tjenestefrimærker KT før tjenestefrimærker Tekst Portofrihedens afskaffelse

Læs mere

NYTÅRSFYRVÆRKERI 2011

NYTÅRSFYRVÆRKERI 2011 GULDMUREN Imponerende guldmur med crackling på toppen. VINFTEBATTERIET 34 NYTÅRSFYRVÆRKERI 2011 Gadens største vinkelbatteri opskyder 5 bomber pr. opskud i guld og multicolor. 35 36 DÆMON ILD - l Bomberør

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser Profilmodel 1 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 1 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Helsagssamleren. En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht. Artiklerne 1-13

Helsagssamleren. En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht. Artiklerne 1-13 Helsagssamleren En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht Artiklerne 1-13 Indhold: Artikel 1: Helsager: Hvad er det, og hvad er det ikke? Artikel 2: De forskellige former for helsager

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER København-Helsingør startede som en enkelt bureaulinie, men da Kystbanen åbnede blev det to linier med fælles endestationer (i København dog to forskellige, (Kystbanen kørte til 1917 normalt til Østerport

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Danmarks Statistik 29. november 2005 Annegrete Wulff, Databanker awu@dst.dk Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Som et led i at vurdere om vi lever op til brugernes behov om let adgang til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Håndtering af stof- og drikketrang

Håndtering af stof- og drikketrang Recke & Hesse 2003 Kapitel 5 Håndtering af stof- og drikketrang Værd at vide om stof- og drikketrang Stoftrang kommer sjældent af sig selv. Den opstår altid i forbindelse med et bestemt udløsningssignal

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Fodtøj 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

Det erfaringsbaserede læringsperspektiv. Kurt Lewin's læringsmodel

Det erfaringsbaserede læringsperspektiv. Kurt Lewin's læringsmodel Denne omformulering af det kendte Søren Kierkegaard citat Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns sætter fokus på læring som et livsvilkår eller en del af det at være menneske. (Bateson 2000). Man

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Nyhed! Danmark 1:50.000

Nyhed! Danmark 1:50.000 Topografiske Kort fra Nordisk Korthandel Nyhed! Danmark 1:50.000 Atlas, Glober, Kort & Guider Her i kataloget kan du se vort nye udvalg af kort over Danmark. Topografiske Kort Nordisk Korthandel, scanmaps

Læs mere

Vejledning for vurdering af redesign-forslag fra Design & Usabilityevalueringsprojektet

Vejledning for vurdering af redesign-forslag fra Design & Usabilityevalueringsprojektet Vejledning for vurdering af redesign-forslag fra Design & Usabilityevalueringsprojektet i kurset Systemdesign & HCI, foråret 2004 DIKU, 17.05.04 Kasper Hornbæk & Erik Frøkjær Vedlagt dette dokument finder

Læs mere

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle.

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Æblenøgle Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Er du rigtig dygtig, kan du bruge denne metode til at bestemme, hvilken sort det er. 1. Ydre egenskaber 5. Egenskaber for træet 2.

Læs mere

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Grundet den positive respons jeg har fået fra andre samlere og udstillere i forbindelse med min artikel i DFT kaldet Vejen til Guld, synes der at være interesse

Læs mere

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk AB Halvtolv, web-redaktionen 18. september 2012 Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk Det kan ofte være en lidt sej kamp at finde rundt på en ny hjemmeside. Og tit bliver alle mulighederne ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ud i naturen hvorfor? Det myldrer med liv i vandhullet. Hvor finder du dyrene? Hvordan får dyrene fat i deres føde?

Indholdsfortegnelse. Ud i naturen hvorfor? Det myldrer med liv i vandhullet. Hvor finder du dyrene? Hvordan får dyrene fat i deres føde? Indholdsfortegnelse Besøg et vandhul om foråret Finn Therkildsen TURBINE 2009 Illustrationer: Peter D. Terkildsen Layout: Pedersen & Pedersen Redaktion: Jesper Tolstrup Sådan læser du bogen Undervejs i

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Præsentation af afsluttende opgave Markedsføring af Kulløse miljømesse Disposition Introduktion Systemudviklingsmetoder og fremgangsmåder Waterfall metoden Iterations metoden Min anvendte metode og dens

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: "Reformpakke"

Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: Reformpakke Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: "Reformpakke" 1. juli 2011 Indledning Dette notat beskriver effekten på befolkningens arbejdsmarkedstilknytning af et marginaleksperiment,

Læs mere

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet, Sep 2006. Lars Petersen og Erik Lægsgaard Indledning Denne note skal tjene som en kort introduktion

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Ideelle organisationer

Ideelle organisationer Ideelle organisationer Ideelle organisationer er foreninger eller fonde, der arbejder for formål, der er almennyttige eller alment velgørende. Som eksempler kan nævnes: AIDS-Fondet Alzheimerforeningen

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Indsigelse mod Vejen Kommunes Vindmølleplan.

Indsigelse mod Vejen Kommunes Vindmølleplan. Indsigelse mod Vejen Kommunes Vindmølleplan. Kære byråd, forvaltning, Udvalg for Teknik & Miljø samt andre interessenter. Dette er min indsigelse mod, den nuværende vindmølleplan der skal åbne op for etablering

Læs mere

Vejledning til private arkivskabere

Vejledning til private arkivskabere Rigsarkivet Vejledning til private arkivskabere Sådan gør du et arkiv klar til aflevering til Rigsarkivet Allan Lyngs Kjærgaard 20-11-2015 Indledning Når man skal aflevere et arkiv til Rigsarkivet, skal

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Efterår 2006. Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Efterår 2006. Dagens program Dagens program Afsnit 1.7-1.8 Fødselsdagseksemplet, fra sidst Eksperimenterikkealleerligesandsynlige Diskrete sandsynlighedsfordelinger -Definition af sandsynligheder - Regneregler Hvad er sandsynligheder?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin.

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Breve til kopiering Trin for Trin Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Trin for Trin lærer børnene færdigheder, som de

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Deltagere indkaldt: Michael Lindberg, Jakob Færch, Nikolaj Mølkjær, Jakob Agergaard, Charlotte Olsen, Malene Nielsen

Deltagere indkaldt: Michael Lindberg, Jakob Færch, Nikolaj Mølkjær, Jakob Agergaard, Charlotte Olsen, Malene Nielsen REFERAT Bestyrelsesmøde Copenhagen Watersports DATO: onsdag d. 19/8 2015 TID: 19:30 21:30 Deltagere indkaldt: Michael Lindberg, Jakob Færch, Nikolaj Mølkjær, Jakob Agergaard, Charlotte Olsen, Malene Nielsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

SSOG Scandinavian School of Gemology

SSOG Scandinavian School of Gemology SSOG Scandinavian School of Gemology Lektion 12: Syntetisk smaragd Indledning Det er min forventning, med den viden du allerede har opnået, at du nu kan kigge på dette 20x billede til venstre af en syntetisk

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Forhøjninger i landskabet

Forhøjninger i landskabet Forhøjninger i landskabet Erfaringer med brugen af det nye reliefkort indenfor Færgegårdens ansvarsområde Palle Ø. Sørensen, museumsinspektør, Museet Færgegården Kan man se ting som man troede var væk?

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Office

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Office TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Office Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Bentzon Teglværk, Gjerrild

Bentzon Teglværk, Gjerrild Gjerrild Brevsamlingsstedet (BRS) i Gjerrild blev oprettet den 1/8 1880 og blev fra starte underlagt Grenaa. Efter Ryomgård Gjerrild banens åbning den 5/12 1911 blev det den 1/1 1912 ændret til JBS og

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler Optagelsesprøve 2015 : lørdag den 30.05.2015 kl. 13-17 Opgave 2: Beboerne i Ersilia Optagelsesprøve 2015 : lørdag den 30.05.2015 kl. 13-17 Opgave 2: Beboerne i

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Tid: Tirsdag den 8 december kl. 16.30 ca. 19.30 Sted: Konfirmandstuen, Sognegården, Sunds Afbud: Orla Villekjær Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og

Læs mere

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser December 2013 Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser Af Richard B. Larsen, chefkonsulent, rbl@di.dk og Natasha Thaysen, stud.oecon.agro., nrth@di.dk Bestyrelserne i de store danske selskaber

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere