Tilsyn af Rudolf Steiner Skolen i Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn 2008-2009 af Rudolf Steiner Skolen i Odense"

Transkript

1 Tilsyn af Rudolf Steiner Skolen i Odense Tilsynserklæring Det er mit tredje år som tilsynsførende og jeg har valgt at følge samme fremgangsmåde som de to foregående år. Jeg har ført tilsyn tre skoledage efter en i forvejen tilrettelagt plan. Det har givet mig mulighed for på forhånd at sætte mig ind i folkeskolens og Rudolf Steiner Skolens fagplaner, hvad angår fagligt indhold og undervisningens trin-/del- og slutmål. I løbet af mine tre dage på skolen har jeg forud for nogle af timerne haft en kort samtale med lærerne. De har sat mig ind i, hvor klassen befinder sig i undervisningsforløbet, og jeg har kunnet stille spørgsmål af faglig, pædagogisk og generel art. Ved andre timer er jeg kommet ind i klasserne midt i undervisningsforløbet. Lærerne har introduceret mig for eleverne og jeg har fulgt, hvorledes lærere og elever har afviklet resten af timerne. Det er mit generelle indtryk at - elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og historie og - skolens samlede undervisningstilbud fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er endvidere mit generelle indtryk at - skolen på udmærket vis forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre - undervisningsmaterialet er af god kvalitet Handlingsplan Tilsynet er gennemført i overensstemmelse med nedenstående handlingsplan Generelt: 1-2 møder om året med referencegruppe (pt Anna-Marie Christensen, Marie-Louise Platz Becker og Jesper Bruun-Schmidt) Gennemsyn af Lov om Friskoler Gennemsyn af meddelelsesblad Gennemsyn af skolens vedtægter Gennemsyn af læreplaner for fagene Gennemsyn af skolens hjemmeside Blik for mediernes dækning af friskoleområdet Specielt: Besøg på udstillinger, hvor elevarbejder fremvises (f.eks. fremlæggelse af årsopgaver) Besøg på skolen to gange om året (tilstedeværelse i udvalgte klasser (ca. 1. time pr. klasse), samtale med respektive lærere Overværelse af koncerter og skuespil, når det er muligt Tilsendelse: Tirsdagsnyt Meddelelsesblad Invitation til arrangementer på skolen Tilsynsberetning Tilsynet er i praksis udført som følger.

2 Møder Jeg har deltaget i møde for tilsynsførende ved Steinerskoler indkaldt af Sammenslutningen af Frie Rudolf Steiner Skoler i Danmark. Under mødet blev lovgrundlaget, krav til udførelse af tilsyn og krav til tilsynserklæring gennemgået og drøftet. Jeg har haft 1 møde med min referencegruppe. I referencegruppen har vi drøftet, hvorledes tilsynet kunne gribes an. Det har ført til, at beretningen har strukturen, som følger. Skolebesøg I tilsynsperioden har jeg besøgt skolen 3 gange. Første besøg fandt sted tirsdag d. 9. december efter følgende skema: kl dansk kl. matematik kl tysk kl dansk kl sløjd : 4.kl. dansk (30 elever) Vi sidder i komplet mørke. Så tændes stearinlys og vi synger en julesalme. Elever reciterer vers enkeltvis. En elev får lov at åbne julekalender. Klassen reciterer julevers om en trold. Maria gennem torne går synges flerstemmigt og vi synger Glade jul fra Højskolesangbogen. Jeg kan også være med, for en elev låner mig på eget initiativ sin sangbog. Overgangen fra juleritualer til egentlig undervisning markeres ved, at det elektriske lys tændes. Danskhæfter med 10 rettede staveord deles ud. Der er 17 fejlfri besvarelser, hvilket er rekord. Lærer dikterer 10 nye staveord. Hvem får julegaven? Skriv hvem! Hvis man er prinsesse, får man mange. Skriv prinsesse! og så videre. Hæfterne samles ind af en elev i hver række, og eleverne tager deres læsebøger frem. Lærer spørger række for række om der er nogen, der ikke har forberedt sig. Nogle stykker melder sig og fortæller hvorfor, og lærer kommenterer årsagerne efter gyldighed. Teksten, klassen arbejder med, er Eventyret om Batsielik. Først forklares betydningen af ord som hvirvelvind, der beskrives som tornado, forrevne, der beskrives som i stykker, og vindstød, der beskrives som to vinde, der støder sammen. Eleverne læser dernæst dagens tekst i kor og staveord som endnu, ryste, og jordskælv streges under. Lærer giver ny lektie for. Nogle får mindre for end andre : 6.kl. matematik (19 elever) Der er stearinlys og gardinerne er trukket for. Det elektriske lys er også tændt, for klassen arbejder med passer og lineal. De har geometri. Lærer har tegnet et parallelogram på tavlen og eleverne arbejder individuelt i deres hæfter med den trinvise proces det er at tegne et parallelogram ved hjælp af lineal og passer. Eleverne hjælper hinanden og lærer støtter. En elev har på et tidspunkt spurgt om en hval er større end Titanic, og spørgsmålet om hvordan dette kan besvares fletter lærer snedigt ind i sin undervisning. Nu tegner lærer et trapez på tavlen ved hjælp af sin lineal og passer trin for trin. Bagefter er det elevernes tur til at tegne trapezer i hæfterne. Så bliver det svært. Lærer bruger sin passer til at tegne en stor cirkel på tavlen. Inde i cirklen tegner han et kvadrat. Ved hjælp af

3 passer finder han midtpunktet og tegner nyt kvadrat. Igen finder han midtpunktet og tegner nyt kvadrat og sådan kan man blive ved. Eleverne gør ham kunsten efter i deres hæfter. Jeg går rundt og kigger i hæfterne. En elev er voldsomt irriteret over, at han er kommet til at tegne rektangler i stedet for kvadrater, men lærer viser begejstret hans hæfte til de andre elever, så de kan se, hvor sjov figuren så kommer til at se ud. Kl pakker eleverne deres ting sammen og lyset slukkes. Kl er der ro, og lærer kan begynde at fortælle en historie om en tysk dreng, der gerne vil finde Troja. Eleverne lytter intenst. På falderebet kommer klassen i tanke om, at vi skal fejre fødselsdag. Vi synger fødselsdagssang og fødselsdagsbarnet får en gave. Timen afvikles ved at alle rejser sig og stiller sig bag deres stol. Duksen fejer gulvet og jeg forlader lokalet : 7.kl. tysk (19 elever) Undervisningen får et helt andet forløb end jeg havde forventet. Der er eurytmiforestilling i salen for hele skolen. 12. klasse fra Vidarskolen opfører Tornerose. Det er vildt flot og der er komplet ro i hele salen. Forestillingen varer 20 minutter, hvorefter alle går tilbage til klasserne. I 7. klasse får eleverne lov til at arbejde med deres periodehæfter. Temaet er middelalderen og dens kirker, klostre og katedraler. De har haft diktat og de elever, der ønsker det, går op til lærer ved katederet for at få rettet deres tekst igennem, inden de skriver den ind i deres hæfte. Andre skriver direkte ind og endnu andre tegner kopier af en katedral ind i deres hæfter. Eleverne arbejder meget koncentreret : 1.kl. regning (23 elever) For det første arbejder eleverne med, hvad 4 og 5 er. For det andet arbejder de med at tegne en 6- armet stjerne ind i en cirkel benævnt verdensringen. Lærer har først tegnet figuren på tavlen trin for trin og har sat ord på, hvad hun gør. Så kommer eleverne op til tavlen for at gøre hende kunsten efter. Hun beder en elev om at liste derop lige så stille. Han styrter derop diskret som et kanonslag. Tavlen er fyldt med stjerner, der hver afspejler tegnerens mentale tilstand. En klokke bruges som signal til, at eleverne skal tegne figuren i deres hæfter i flotte farver. Lærer går rundt og hjælper. Der er en skov af fingre - alle vil have opmærksomhed her og nu. Og eftersom dette er en umulighed, opstår en vis utålmodig uro. Lærer fjerner hæftet fra særlig urolig elev, som bliver bedt om at putte et stykke legetøj i lommen. Elever, der er færdige, arbejder sammen 2 og 2 om at tælle kastanjer. En pige med farvestift i hele hovedet kommer hen og viser mig sin flotte stjerne. Eleverne får besked på at pakke deres hæfter sammen, og klassen afvikler timen ved at synge tællesang. Lærer står i døren og siger farvel til hver enkelt elev. Elever, der har været for urolige, får at vide, at det ikke er i orden : 8.kl. dansk (30 elever) Lærer forklarer timens dagsorden. Klassen er i gang med at læse Perlen af John Steinbeck. Eleverne har forberedt kapitel 5 (11 sider) hjemme. Lærer inddeler klassen i grupper. Nogle grupper bliver i klassen, andre går ind i det tilstødende klasseværelse. De, der af uforklarlige årsager, ikke har forberedt sig, danner deres egen gruppe og får lejlighed til at læse kapitlet. Gruppernes opgave er at diskutere sig frem til, hvad der er væsentligt i kapitlet. Gruppearbejdet varer fra til Eleverne diskuterer engageret og tager noter om de fælles beslutninger. Lærer går rundt og snakker med. Lærer skælder uforberedt elev ud, fordi han forstyrrer en anden. Han deler ark med specifikke spørgsmål til kapitlet ud. I sidste del af timen afgiver grupperne deres svar: Vi blev enige om eller jeg tænker og i det omfang svarene bliver for vidtløftige holder lærer dem fast på teksten: Kig i jeres bog!. Der er mange bidrag til diskussionen. Lektier til næste gang består i at

4 besvare spørgmålsarket skriftligt og at læse videre i romanen. Til sidst giver lærer en reprimande til dem, der ikke havde forberedt sig : 9.kl. sløjd (11 elever) Egentlig skulle jeg have fulgt engelskundervisning i denne time. Timen var imidlertid aflyst p.gr.a. sygdom. På den baggrund fik jeg tilbud om at følge sløjdundervisningen i 9. klasse. Klassen er ved at afvikle en sløjd-/pilefletningsperiode på 6 uger med 6 timer om ugen og er inddelt i et kassebygningshold og et pilekurvefletningshold. Jeg observerer kassebygningsholdet. Det er en dobbelttime og jeg kommer i anden time. Eleverne har fået til opgave at konstruere trækasser til egne formål fra tegnebræt til det færdige produkt. En udfordring er at få det faktiske rummål til at passe til det beregnede rummål. Eleverne arbejder koncentreret med at skære plader ud, at stemme fjer og not, at samle sider, at slibe eller at lakere. Lærer støtter elever efter behov. Andet besøg fandt sted fredag den 12. december med følgende skema: klasse regning klasse dansk klasse matematik klasse matematik : 1.kl regning (23 elever) I klassen er der en hørehæmmet elev. Han har været trist og ked af det, for når han spørger om hvad der er blevet sagt, hænder det, at han får svar som det var ikke noget eller det er lige meget i stedet for konkrete svar. Lærer siger eleverne skal huske at give konkrete svar. Elever kommenterer problemet i mikrofoner, som er placeret rundt omkring på bordene: Det er som at blive holdt uden for. man må ikke mobbe, jeg er enig med x, jeg er tørstig, jeg er enig med x osv. Eleverne tager deres fløjter frem. Først spilles tonerækken. Dernæst spiller alle elever en rigtig melodi og til sidst spilles melodien række for række. Fløjtespillet har været præget af en del uro. Det er altså svært at forholde sig i ro, når det ikke lige er én selv, der skal spille. Sidst er uroen iværksat af en elev, der kundgør at han mener vinduesrækken er dårlig. Nej, replicerer elever i vinduesrækken, hvilket får ham til at offentliggøre sin dom med fornyet kraft: Vinduesrækken er dårligst, vinduesrækken er dårligst. Lærer spørger, om han har brug for en tænkepause udenfor. Det mener han ikke. Klassen fløjter en ny rigtig melodi. 2 elever snakker. Hvorfor snakkede I? spørger lærer. Jeg skulle sige, hun ikke kunne, svarer den ene. Og hun siger: Jeg kunne ikke følge med. Lærer mener hun bliver nødt til at prøve, og så prøver alle igen. En elev fylder 7 år. Det fejrer klassen ved at fløjte fødselsdagssangen 7 gange. Fløjterne pakkes væk og eleverne skal stille sig bag stolene og synge tællesangen: Tælle til 1, tælle til 2, hønen går ikke med strømper og sko Fingrene følger ivrigt med. En elev har en nisse med, som skaber uro. Nissedukken får lov at komme op og sidde ved siden af lærer. Lærer bruger 7-års fødselsdagen som overgang til 7-stjernen, som hun tegner på tavlen. Det er lidt ligesom med 5-stjernen. Først tegner hun verdensringen. Øverste arm er som et hoved, så kommer 2 arme, der er som arme, dernæst 2 arme, der er som vinger, og nederst 2 arme, der er som ben. Lærer viser præcist, hvordan eleverne skal gå frem. Efter endt værk kontrolleres det, om der nu også er 7 arme. Lærer beder en række elever om at tegne figuren på tavlen. Det er meget svært at være stille, når man ikke selv skal op til tavlen, men bare kigge på. Lærer mener nu, at det kan man sagtens lære noget af. Når eleverne har styr på fremgangsmåden, får de lov at øve sig på et stykke papir. Jeg iagttager en pige, for hvem det ikke lykkes at få de to sidst arme til at

5 mødes. Hun undres og arbejder intenst med at løse problemet selv, da det viser sig, at lærer ikke kan komme hende til undsætning lige her og nu. Til sidst skal 7-stjernen og dens verdensring tegnes ind i hæftet. Jeg prøver selv og det er ganske vanskeligt : 3. kl. dansk (15 elever) Klassen arbejder med grammatik, nærmere bestemt ordklasser og deres bøjning. Vi startede med at bøje en jernstang, forklarer lærer mig. Klassen repeterer ordklasserne, deres kendetegn og bøjningsmønstre. Dagens tema er adjektiver og deres bøjning. Hvad lægger de sig til? Navneord. Hvad gør adjektiver? Adjektiverne gør det nemmere at beskrive, hvad vi kigger efter. En elev skal beskrive sine hjemmesko, der er blevet væk. Hvordan bøjes de? Pæn, pænere, pænest. Lærer nævner en række ord ( køre, kigge, standse ) og spørger, hvilken ordklasse de er. Elever svarer navneord, og så må han bede dem om at tænke sig om. Lærer nævner en ny række verber ( klæde på, kigge, åbne, tage, save, stoppe osv.) og spørger, hvad det er for en aktivitet denne handlingssekvens repræsenterer. At købe juletræ, naturligvis. Eleverne prøver selv at fortælle en historie, udelukkende qua verber. Hjemmeopgave nr. 15 gennemgås. Lærer konstaterer, at det er utroligt at jo færre elever, de er, jo sværere er de at styre. Eksempler på opgaver: Skriv 5 ord, der begynder med a eller hvilken fugl kan man stave til ud fra bogstaverne N, U, T, A, L, D, U? Sidste del af timen vies til en juleleg. Lærer inddeler klassen i 2 hold, der hver skal tage et kort fra 3 rækker, en række pr. ordklasse. På kortene står ord. Når kortene sættes sammen, danner ordene en sætning. Denne sætning skal illustreres udelukkende ved kropssprog. Det kræver nogen forberedelse. Et hold optræder, og det andet gætter. Nissen køber en lille gave og en pige tegner en pæn kjole. Timen afvikles ved at recitere vers i kor. Så er det spisefrikvarter : 8. kl. matematik (30 elever) Lærer indleder timen med at stille en gåde: Du er lige afgået ved døden og går ned ad en gang. For enden ad gangen er der 2 døre, den ene fører til helvede og den anden til himlen. Foran hver dør står en mand. Den ene mand lyver altid og den anden taler altid sandhed. Du kan stille ét spørgsmål for at finde ud af, hvilken dør du skal vælge. Hvordan skal du formulere spørgsmålet for at få det sande svar på om hvilken dør, der fører hvorhen? Der kommer et par fantasifulde svar, der overskrider den strenge logiks grænser. Lærer opfordrer til, at vi lader den hænge og tager fat i den igen til sidst. En elev spørger, om vi ikke kan lave noget andet end at regne. Svaret er et højt og rungende NEJ. Klassen løser opgaver fra Prøvesæt i matematikfærdigheder 8. klasse af Hilmar Pedersen og en hjemmeopgave baseret på målestoksforhold gennemgås. Besvarelserne vidner om en vis forvirring, hvorfor det elementære grundlag repeteres. Hvor mange henholdsvis dm, cm og mm er der på en meter? Hvad er en km? Hvad er 1000 l? Nej, man bruger sjovt nok ikke målet kiloliter. Eller decigram, for den sags skyld. Dernæst diskuteres spørgsmål i forbindelse med kvadratstørrelse og rumfang. En elev forestiller sig endog muligheden af et geometrisk udtryk for en 4. dimension. Måske kunne man arbejde med spejle. Jeg opdager, at der på tavlen står: Tak til nissen! Mvh Peter. Julemåneden sætter sine spor. Man arbejder kort med massefylde. Efter gennemgangen siger lærer, at han håber stoffet sidder bedre fast nu. Eleverne skal arbejde individuelt med at løse opgaver i hæftet. Der flyver utrolig mange informationer om alt muligt gennem luften, men uroen er kontrolleret. Enten kan man få hjælp til at regne de opgaver, der skal afleveres i dag, eller man kan gå i gang med de opgaver, der skal afleveres ugen efter. Opgaver afleveres til lærer. Så skal vi have løsningen på gåden, der blev stillet i begyndelsen. Desværre har jeg glemt løsningen. Lærer beder eleverne om at sætte sig på deres pladser og om at rejse sig op. Lærer annoncerer med høj og klar røst at der er 14 elever, der ikke har afleveret og at det ikke er i orden. Det var den time.

6 : 9.kl matematik (20 elever) Lærer uddeler ark med nyt opgavesæt. Det er blandede øvelser. Eleverne arbejder individuelt med at løse dem. Eleverne hjælper hinanden og lærer hjælper dér, hvor der er behov for det. Opgaverne regnes ud i kladdehæfte, skrives ind og afleveres til lærer, som retter og giver tilbage. Hvis lærer finder, at en elev, peger på et problem, der kan være af generel interesse, gennemgår han stoffet på tavlen. Hvad vejer en kasse sodavand, hvis 1 sodavand vejer så meget og hvad med kassen? Den er jo ikke er vægtløs, som læreren tørt konstaterer. Hvordan omregnes ægte brøk til decimalbrøk? Hvordan tegner man en højde i en trekant? Der arbejdes koncentreret i hele timen. Da det ikke lykkedes at få engelsk på skemaet den 9. og den 12. december besøgte jeg skolen den 2. april. hvor jeg fulgte engelskundervisning i 4. klasse : 4.kl engelsk (28 elever) Den første del af timen synger vi sange og reciterer vers på engelsk. Lærer forklarer herefter dagens program: (1) Eleverne skal skrive ord ind i deres arbejdshæfter. Ordene skal ligne hinanden på dansk og engelsk både i stavning og lyd (over over, biskop bishop, mælk milk). (Lærer har i forvirringen glemt hæfterne på lærerværelset), (2) Eleverne skal skrive vers på engelsk ind i arbejdshæfter og illustrerer versets handling i form af en tegning. Lærer henter hæfterne, og eleverne går i gang med opgave (1) og finder ordpar som kat cat og hat hat. Lærer roser for de opfindsomme forslag. Ved opgave (2) skriver lærer verset på tavlen, læser det højt og oversætter det til dansk. Eleverne får at vide, at de skal skrive det øverst på siden, så der er plads til tegningen nedenunder. Ikke alle formår at begrænse skrivningen, og hvad gør man så? Begynde forfra, ingen tegning, tegning på ny side? Muligheder drøftes og løsningen bliver at tegne på ny side. Mens elever tegner, laver lærer sin tegning på tavlen. Til sidst skal eleverne være søde og pakke sammen og timen afvikles i ro og orden. --- Når jeg samlet skal vurdere mit indtryk af de timer jeg har fulgt, synes jeg samarbejdet mellem lærer og elever er karakteriseret af fasthed, målrettethed, god arbejdsrytme og atmosfære.

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2013/14 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/2014

Tilsynserklæring 2013/2014 Tilsynserklæring 2013/2014 2014 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor.

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Tilsynserklæring Freinetskolen 2014/15 Valby Langgade 117, 2500 Valby Skolekode 101133 Tilsyn: Tilsynserklæringen er udarbejdet på baggrund af 5 besøg på skolen, 4 på almindelige hverdage og 1 på en fremvisningsaften.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Interaktiv Whiteboard og geometri

Interaktiv Whiteboard og geometri Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Vejle d. 23. marts 2015 Baggrund for tilsynet Tilsynsdagen på Vejle Privatskole (skolekode 280474) starter med opsamling

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Evaluering af matematik 0. klasse

Evaluering af matematik 0. klasse Evaluering af matematik 0. klasse Undervisningsplan Emne: Af jord er du kommet Tema: Hedens dyr og planter Opstart: August 2013 Lyngen er et pragtfuld tæppe skrev H. C. Andersen efter han i 1860 var på

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Tilsynserklæring 2012 2013

Tilsynserklæring 2012 2013 Tilsynserklæring 2012 2013 Hellum Friskole (Skole fra 0. til og med 6. klasse) Skørpingvej 78 9520 Skørping Skolen har pt 3 klasser / hold: Askehuset: 0. + 1. kl. Bøgehuset: 2. + 3. kl. Egehuset: 4., 5.

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING 2010-2011 RUDOLF STEINER SKOLEN ODENSE

TILSYNSERKLÆRING 2010-2011 RUDOLF STEINER SKOLEN ODENSE TILSYNSERKLÆRING 2010-2011 RUDOLF STEINER SKOLEN ODENSE Efter valg på årsmødet 2010 er det eksterne, forældrevalgte tilsyn i skoleåret 2010-11 for Rudolf Steiner-Skolen i Odense gennemført af psykolog

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 1 ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen?

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? BILAG 1 Ekspertinterviewguide Hvilken betydning har indførelsen ipads haft mht. mediestrategien og dit ansvar som driftsleder? Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? Er der

Læs mere

Skoleåret 2010/2011. Tilsynsførende: Niels Hørlück Jessen. Vestervangen 35. 5792 Årslev. Skoleleder: Tine G. Simonsen. Bestyrelsesformand:

Skoleåret 2010/2011. Tilsynsførende: Niels Hørlück Jessen. Vestervangen 35. 5792 Årslev. Skoleleder: Tine G. Simonsen. Bestyrelsesformand: Skoleåret 2010/2011 Tilsynsførende: Niels Hørlück Jessen Vestervangen 35 5792 Årslev Skoleleder: Tine G. Simonsen Bestyrelsesformand: Tue Lundkvist Lovgrundlag Grundlaget for denne erklæring er: LBK nr.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Søndag den 16. marts 2014 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af:

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af: Uge 4 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460. Aktuelt Torsdag aften havde vi inviteret

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Århus Privatskole Vestre Kongevej 10 8260 Viby J. Tilsynserklæring vedrørende 2009 Der har været gennemført tilsynsbesøg 21.-22.

Århus Privatskole Vestre Kongevej 10 8260 Viby J. Tilsynserklæring vedrørende 2009 Der har været gennemført tilsynsbesøg 21.-22. Århus Privatskole Vestre Kongevej 10 8260 Viby J Tilsynserklæring vedrørende 2009 Der har været gennemført tilsynsbesøg 21.-22. januar 2010 Tilsynet blev foretaget af konsulent Ib Møller og konsulent Jørgen

Læs mere

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) er blevet designet som et hurtigt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser.

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2011/2012 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Sproginddragelse i matematikundervisningen Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Mål og fokusområder der skal indgå i planlægning og gennemførelse

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Juleværksteder 2012. Kære Freinissebørn! Aflever sedlen med dine ønsker til din gruppelærer. senest på onsdag kl. 12.00.

Juleværksteder 2012. Kære Freinissebørn! Aflever sedlen med dine ønsker til din gruppelærer. senest på onsdag kl. 12.00. Juleværksteder 2012 Kære Freinissebørn! Fra mandag 10.. - fredag 14. december holder vi juleværksteder på skolen, fra kl. 9.15-14.00 (fredag kl. 9.15-11.30). Vi mødes til morgenmøde i grupperne som sædvanlig

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt.

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. LÆRERVEJLEDNING Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brev til klasselæreren Illustration

Læs mere

Ugebrev 10 Indskolingen 2015

Ugebrev 10 Indskolingen 2015 Ugebrev 10 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære forældre i indskolingen I denne uge i punktform! Læringsfestival: På tirsdag skal en del af skolens lærere på læringsfestival. I den forbindelse er der specielle

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Matematisk opmærksomhed

Matematisk opmærksomhed Tælle og systematisere tal. Tælle i trin på 5 og 10 Kender i nogle tal? Hvor mange forskellige tal kender I? (forskellen på tal og grundtal) Hvad kan I tælle til? Kender I nogle store tal? Kan I tælle

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere