Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet"

Transkript

1 Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til små grupper af elever, der skal have ekstra udfordringer, eller de kan bruges som klasseaktiviteter. Aktiviteterne er ment som oplæg, som både lærer og elev kan arbejde videre på. På disse klassetrin er det især vigtigt, at matematikken bliver så nærværende og levende som muligt, så det ikke altid blot er stykker i en bog. Til nogle af aktiviteterne kræves enkle materialer, det er noteret ved hver aktivitet. Det er også vigtigt at huske, at eleverne mange gange er meget bedre til at finde på spil og ideer, end vi voksne er. Dette kan man med fordel udnytte i undervisningen. F.eks. kan læreren have forskellige spil med som eleverne afprøver, og som de senere laver andre regler til. Det samme kan være tilfældet med forslagene i disse ark; måske har eleverne nogle meget bedre ideer, som er mindst lige så relevante. Venlig hilsen Annette Theill Skov Pædagogisk medarbejder Pilersuiffik Juni 2005 Side 1

2 Diverse terningespil Mål: Træning i hovedregning: multiplikation og addition Målgruppe: Alle, sværhedsgraden afhænger af valgte terninger og regningsarter. Der er således mulighed for høj grad af undervisningsdifferentiering. Arbejdsform: Eleverne arbejder 2 og 2, f.eks. 10 minutter i en times begyndelse. Materialer: Diverse terninger, f.eks. 6-, 10-, og 12-sidede. Evt. papir og blyant til at føre point-regnskab. Fremgangsmåder til flere spil Multiplikation En elev slår med to terninger, makkeren regner, den første kontrollerer. Hvis facit er rigtigt, noteres det som point. Sværhedsgraden øges afhængigt af, hvilke terninger, der vælges. Addition En elev slår med to-fire terninger, begge elever regner. Den første der har facit får et point, hvis svaret er rigtigt. Man kan aftale, at man stopper, når en elev har f.eks. 10 eller 15 point, eller der kan spilles på tid. Man kan selvfølgelig også bare skiftes til at regne som ved multiplikation. Addition, subtraktion samt evt. multiplikation De to elever samarbejder. En slår med f.eks. 3 terninger. De to elever skal nu lave regnestykker med de 3 tal, der fremkommer. Imellem tallene må de sætte +, - og evt., hvis niveauet er så højt. Hvor mange forskellige regnestykker kan de lave? Eks.: En elev slår 2, 6 og 8. Der kan f.eks. dannes følgende regnestykker: 2+6+8=16, 2+6-8=0, 8+2-6=4, 8+6-2=12 Her kan man også få en snak med eleverne om, hvorvidt er det samme som Side 2

3 Statistisk undersøgelse vedr. sum Tag to almindelige terninger, helst i forskellige farver. Lad eleverne finde ud af, hvilke summer der er mulighed for at få (2-12). Skriv tallene op på et stykke papir. Lad eleverne gætte, hvilke tal der vil komme flest gange og hvilke, der vil komme færrest. Slå en hel del gange, f.eks. 50 eller slå i fem-ti minutter. Sæt en streg ud for det tal, der fås, hvis der f.eks. slås 3 og 5 er summen 8, og man sætter en streg ved 8. Lad eleverne tale om, hvorfor der f.eks. kommer flere gange 8, end der kommer 2. Elevernes skema kan se sådan ud: Sum (op til 12) Antal I I I I I I I I I I I Man kan evt. lave følgende skema med eleverne for at illustrere de forskellige muligheder: De to talrækker med fed viser de to terningers muligheder. Man kan f.eks. aflæse, at hvis der slås en 1 er og en 2`er er summen 3. Man kan også se, at summen 3 forekommer 2 gange. Statistisk undersøgelse vedr. multiplikation Den samme øvelse som ovenfor, blot skal de to terningers øjne multipliceres. Lad eleverne finde ud af, hvilke produkter de to terninger kan give (se evt. skemaet). De skriver mulighederne op og gætter på, hvilke produkter, der kommer flest gange og hvilke, der kommer færrest. De skal nu slå en hel del gange og notere resultatet. Tal med eleverne om, hvilke resultater der kommer oftest (12 kan komme ved 4 forskellige slag) og hvilke, der kommer sjældent (1 og 36). Tegn evt. skemaet her med eleverne. Her kan man f.eks. se, at produktet 20 kan fremkomme på to måder: ved at terning nr. et giver 4 og terning to giver 5 samt det omvendte Side 3

4 Forklare ord Mål: At sætte ord på matematikken, også gerne på et andet sprog end modersmålet. Hvis børnene er grønlandsk-sprogede er det vigtigt, at de også lærer de danske begreber, ligesom det omvendte er tilfældet. Denne aktivitet vil hjælpe til at få ordene på plads. Målgruppe: Alle, sværhedsgraden afhænger af de udtryk, der vælges. Arbejdsform: Eleverne arbejder i grupper, f.eks. 10 minutter i en times begyndelse. Aktiviteten kan også bruges som klasseundervisning. Materialer: Karton-kort med forskellige matematik-relaterede ord eller tegninger. Ordene vælges ud fra, hvad læreren mener, eleverne bør kunne. F.eks. Cirkel Trekant Firkant rektangel - kvadrat Vinkel Lineal Vægt Terning Kasse Mønstre Plus/addition Minus/subtraktion Fremgangsmåde En elev trækker et kort med et ord eller en tegning på. Eleven skal nu forklare for de andre, hvad det er for et ord uden dog at bruge ordet. De andre elever skal meget gerne kunne gætte ordet. F.eks. trækker en elev kortet med ordet lineal. Han kan forklare det på følgende måde: Det er et redskab, man bruger til at måle med. Den er inddelt i cm og mm, og de fleste har en i deres penalhus. Cirkel Kasse Side 4

5 Find/opdag ting Eleverne får et kort hver eller 2 og 2 sammen. På hvert kort er skrevet en kort opgave, som skal løses eller undersøges. Læreren bestemmer forinden, om aktiviteten skal holdes i klassen, eller om udenoms-arealer må benyttes. På kortene kan der f.eks. stå: Find 4 ting, der har form som en cirkel og mål dem Find 4 ting, der har form som en firkant og mål dem Find 5 ting med forskellig form og farve Find 3 forskellige ting, der kan bruges til at måle med Hvor mange stykker papir kan der være på et stort stykke karton? Find 4 ting, der har samme form som en kasse Hvor mange centicubes kan der være i et glas? Gæt først og prøv bagefter. Hvor mange skridt er der fra den ene ende af klassen til den anden? Hvor mange skridt er der rundt langs væggen i klassen? Find den længste gang på skolen. Hvor mange skridt er den lang? Hvor mange stykker papir kan der være på jeres bord? Gæt først og prøv bagefter. Side 5

6 Skolegårds-, klasse- eller gangaktiviteter Nedenstående aktiviteter kan sagtens laves inden døre, f.eks. i klassen eller på gangen. Det kræver dog, at man må tegne med kridt, eller at man kan sætte farvet tape op. Det bedste vil dog være at male hinkerude og talfirkanten permanent op, så også andre klasser kan have glæde af dem. Hinkerude Denne hinkerude kan bruges til at hoppe fra 0 til 99 og til at hoppe både additions- og multiplikationstykker. Mål: Træning i hovedregning: multiplikation og addition. At få matematikken ind i kroppen. Målgruppe: Alle, men aktiviteten er specielt god til de elever, der har brug for at bruge kroppen meget. Arbejdsform: Alene eller i små grupper Materialer: Kridt, tape eller maling til at optegne hinkeruden med Fremgangsmåde Optegn nedenstående hinkerude, eleverne kan sagtens selv gøre det. Hvis ruden tegnes godt op (rette hjørner osv.) kan den evt. males, så den holder i alt slags vejr. Herefter kan eleverne i små grupper bruge hinkeruden. F.eks. kan 2 elever arbejde sammen, den ene hopper, mens den anden giver opgaverne og kontrollerer Hoppe tal og tabeller Tallene 0-9 hoppes på et ben. For at hoppe 2-cifrede tal skal begge ben bruges. Man kan hoppe alle de lige tal, de ulige tal eller f.eks. de små tabeller. Hoppe additions-stykker Additions-stykker hoppes ved at fødderne står på hvert sit tal, og der hoppes hen på facit, f.eks , en fod på 2, den anden på 5 og begge fødder lander på 7. Hoppe multiplikationsstykker Multiplikations-stykker hoppes ved at fødderne står på hvert sit tal, og der hoppes hen på facit. F.eks. 3 5, en fod på 3 og en fod på 5, til resultatet bruges et eller to ben, afhængig af antal cifre. Side 6

7 Fysiske aktiviteter med talfirkanten De fleste kender talfirkanten, og måske indgår den også i den daglige undervisning som et redskab. Eller måske hænger den på tavlen i klassen. Talfirkanten kan, som f.eks. hinkeruder, hjælpe os til at få bevægelse på matematikken, hvis den er stor nok. Mål: Inden for de enkelte lege er noteret mål Målgruppe: Alle i de yngste årgange Arbejdsform: Hele klassen eller små grupper af elever, der giver hinanden opgaver. Fremgangsmåde Det er en god idé at få tegnet den store talfirkant permanent op f.eks. i klassen eller i et gangareal. Når først arbejdet er gjort, vil man have mange timers god matematik i nærheden af firkanten. Det vil være en god opgave for en lidt ældre klasse at konstruere den. De enkelte felter skal være så store, at en elev kan stå på det, minimum 30 cm på hver led. Dvs. at firkanten i alt vil fylde minimum 3 meter på hver led. Talfirkanten kan også laves i skolegården, men så bliver aktiviteterne afhængige af vejret. Diverse lege i talfirkanten Orienteringsleg Mål: at eleverne bliver fortrolige med tallene fra 1-100, samt at de oplever opbygningen af talsystemet. Fremgangsmåde: Alle elever stiller sig på et lige tal. Herefter gives forskellige kommandoer: - Læg fem til dit tal (eleverne går derhen) - Træk ti fra dit tal (eleverne flytter sig) - Læg tre til dit tal Osv. Hvis en elev pludselig ikke rigtig er med mere, kommer han med igen ved at stille sig på et lige tal. Side 7

8 Kommandoerne tilpasses den gruppe elever, der er i firkanten. I 2. klasse er målet måske, at eleverne opdager, at når der lægges ti til et tal kan de nøjes med at bevæge sig et skridt op. Og skal de lægge tredive til et tal, kan de bevæge sig 3 skridt op. Efterhånden gøres kommandoerne sværere (større tal eller andre opgaver). Med lidt ældre elever kan man arbejde med at halvere og fordoble sit tal, man kan også arbejde med division og multiplikation. Konkurrence hvem er med til sidst? Eleverne begynder med at stå uden for talfirkanten. Læreren giver forskellige kommandoer, og efterhånden vil der ikke være plads til alle eleverne i talfirkanten. Kommandoerne kan f.eks. være: Alle stiller sig på et tal, der kan deles med 2 (plads til alle) Stil dig på et tal, der er med i 5-tabellen (plads til 20) Stil dig på et tal, der er mindre end 19 (plads til 18) Stil dig på et tal, der har to enere (plads til 10) Stil dig på et tal med to ens cifre (plads til 10) Stil dig på et tal, der er større end 95 og mindre end 100 (plads til 4) Stil dig på et tal, der har tre tiere og to enere (plads til 1, vinderen) Parløb Eleverne skal være sammen to og to. Læreren eller parrene giver kommandoerne. Mål At træne eleverne i simpel hovedregning, f.eks. halvering og fordobling af tal. At nå frem til erkendelse om, at når man adderer et ulige tal med et lige, bliver resultatet ulige. At nå frem til erkendelse om, at når man adderer to lige tal, bliver resultatet lige. At nå frem til erkendelse om, at når man adderer to ulige tal, bliver resultatet lige. Desuden forskellige mål alt efter, hvilke ting, læreren ønsker der skal læres. Fremgangsmåde Hvis klassen er stor, deles den ind i to grupper. En gruppe, der arbejder og en anden, der observerer. Læreren eller eleverne giver forskellige kommandoer, her er eksempler: Stil jer på to tal, hvor det ene er dobbelt så stort som det andet (en elev stiller sig f.eks. på 5, og den anden stiller sig på 10). Side 8

9 Stil jer på to tal, hvor det ene er halvt så stort som det andet Stil jer på to tal, der tilsammen giver 50 Stil jer på to tal, der tilsammen giver 45 Stil jer på to tal, hvor resultatet er 13, hvis man laver et minus-stykke Stil jer på to tal, hvor.. Mens eleverne står på hver deres tal, bør man tage en snak med dem om, hvad der er sket. Hvis de f.eks. skal stå på to tal, der tilsammen giver 50, vil de se, at enten står begge på et lige tal, eller begge står på et ulige tal. Når legen er færdig, er det også vigtigt med en opsamling, hvor eleverne kan drage konklusioner om de ting, de har afprøvet. Tabeltramp Mål: At eleverne får bedre kendskab til tabellernes rytmer og bliver fortrolige med dem. Fremgangsmåde: Eleverne deles i f.eks. fire grupper. Hver gruppe har ansvaret for en tabel. Gruppen, der har to-tabellen, tramper hårdt på to, fire, seks osv. Gruppen, der har tre-tabellen, tramper hårdt på tre, seks, ni osv. På denne måde fås en talrytme, hvor tabellerne fremstår tydeligt. Hvis grupperne tramper samtidig og tager sig af to-, tre- fire- og femtabellerne, vil der ske en hel masse på 12 og 24, mens der ikke vil ske noget på 13. Hvorfor mon det? Og hvorfor tramper både 3- og 5-tabellen på 15? Med rytmen finder eleverne ud af, at nogle tal bruges mere end andre, når vi regner. Side 9

10 Juletræ i klassen Mål: Geometrisk kendskab Målgruppe: Alle, sværhedsgraden afhænger af, hvor store krav, der stilles til konstruktionen. Læreren kan vælge, at det hele laves i 2 dimensioner (fladt), eller måske kan nogle elever overskue at lave figurerne i 3 dimensioner (rumlige). Afhængigt af elevernes niveau, kan man stille større eller mindre krav til den matematiske konstruktion. Skal en cirkel laves med en passer (beregnet til mindre elever) eller bare tegnes efter en rund ting? Skal en pakke konstrueres med rette vinkler? Arbejdsform: Hele klassen kan arbejde med træet en del timer, eller tiden kan fordeles hen over julemåneden Materialer: Karton, almindelige matematiske tegneredskaber, evt. garn, perler m.m. til dekoration Fremgangsmåde Læreren/eleverne klipper et stort juletræ i karton. Det hænges på opslagstavlen eller på væggen. Nu skal træet dekoreres i løbet af julemåneden. Der kan laves mange ting med matematisk udgangspunkt, f.eks.: - Kugler. Laves som cirkler, de kan evt. dekoreres med mønstre. - Kræmmerhuse, enten en helt flad udgave eller en rumlig. Den flade laves som en trekant, mens den rumlige laves af en del af en cirkel Flad udgave: - Stjerner. 2 trekanter sættes sammen - Pakker. Rektangler eller kvadrater - Lys. Rektangler samt en lille trekant - Engle. Laves f.eks. af en trekant som kjole, en cirkel som hovede og trekanter som vinger. Ovenover kan sættes en oval eller en cirkel som glorie. Side 10

11 Små ideer til gode aktiviteter Utrolig mange spil er gode til matematik-timerne, f.eks. diverse terning- og brætspil. Banko vil også være godt Terningpyramiden, der kan lånes på Pilersuiffik Summa Summarum, et værkstedsmateriale til mange gode timer. Kan lånes på Pilersuiffik Lad eleverne bygge små figurer i lego, lad dem forklare andre, hvordan den bygges (de må ikke se). De andre skal så prøve at bygge den CD en at gange med sange er sange omhandlende de små tabeller. Rigtig gode, man kan ikke lade være med at synge med. Kan lånes på Pilersuiffik Geostænger, der kan lånes på Pilersuiffik Side 11

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

side 1 af 1 Kropsmatematik

side 1 af 1 Kropsmatematik Kropsmatematik Denne aktivitet kombinerer arbejde med rumfang i klassen. Det vil sige arbejdet med kubikmeter, kubikdecimeter, liter osv. Deltagerne skal lave en kubikmeter og en kubikdecimeter. Det er

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn.

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. 1 SlåsNu Skab slåskultur med slås-lege Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. Kom mobning til livs. Gør jeres skole og institution mere drengevenlig.

Læs mere

Stop Brug din krop. Version 2.0

Stop Brug din krop. Version 2.0 Stop Brug din krop Version 2.0 1 Stop brug din krop Idehæftet er tænkt som inspiration til aktiviteter, der kan bruges som et aktivt afbræk i undervisningen, men også som en del af undervisningen. De fleste

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014 SådAn GØR VI November 2014 Ugeskemaer er sagen Ugeskemaer på 3. årgang på Gistrup Skole styrker elevernes motivation og lærerteamets mulighed for at inkludere og differentiere. Der er elever i snart sagt

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere