KONSTITUERINGENS KUNST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSTITUERINGENS KUNST"

Transkript

1 KONSTITUERINGENS KUNST Om den politiske balance og proces i amtsrådene Indlæg i jubilæumsskrift i anledning af amtsrådenes 150 år Af amtsborgmester Erling Tiedemann, Vejle amtsråd I menneskers liv er intet så stabilt som forandringen og intet som ensartet som forskelligheden. Det spand af tid, der er gået siden 1841, har da også været vidne til amtsrådenes kultur som en størrelse i stadig udvikling, forskellig gennem tiderne og selvsagt ændret i takt med strukturerne. Det blev anderledes, da amtmæn dene forsvandt som formænd og blev afløst af folkevalgte amtsborgmestre. Det blev anderledes, da amterne ophørte med at være kommunale fællesskaber for sognekommunerne og fik købstædernes folk og deres traditioner repræsenteret i amtsrådene. Og det var altid anderledes, når man sammenlignede fra amt til amt, eller når den ene politiske bevægelse afløste den anden som flertalsbærer, - for slet ikke at tale om, da det ene køn mistede monopolet på mandaterne. Alligevel er der en kerne af politisk erfaringsgods, som det er relevant at drage frem - i respekt for de forudgående generationer af amtsrådsmedlemmer, som skabte kulturen og udkrystalliserede erfaringerne: "De elsked' ungt, de drømte langt, de så kun altfor kort, men frem af dem stod folket. Og dette folk er vort!" Sådan tænker måske nutidens amtsrådsmedlem, når blikket glider rundt på de gamle skilderier i mødelokalet, - og det er ingen forkert tanke.

2 Fortidens amtsrådsmedlemmer kæmpede med andre spørgsmål, men de var i den politiske smeltedigel som vi; og konstitueringens kunst lærte de. Nogle af dem, i hvert fald... EN GOD KONSTITUTION ER MEGET VÆRD Konstituering og konstitution er ikke blot ord med samme rod og samme sproglige oprindelse. Mellem et amtsråds konstituering og dets konstitution i valgperioden er der en klar sammenhæng: en klog konstituering har ofte givet en sund konstitution og et funktionsdueligt amtsråd; en smal konstituering, der efterlod mange med følelsen af at være blevet snydt, har til gengæld ført til politisk svækkels e af rådet i mere end den pågældende periode. Hvert nyt amtsråd er anderledes end de forrige. Nye medlemmer kommer ind og udfordrer traditionerne, så tingene ændres. Men nye medlemmer lærer også kunsten af de gamle og når til erkendelse af, at det ikke er alt, der er legalt, der også er legitimt - og ikke alt, der er legitimt, der også er legalt. Amtsrådene har altid skullet konstituere sig, men interessefeltet er selvsagt blevet et andet efter Forskellen skyldes amtsborgmestervalget. Dermed er konstitueringen blevet mere præget af partipolitik end bestemt af personer og egnshensyn. Men det er stadig sådan, at andet end et amtsrådsmedlems politiske og menneskelige kvaliteter bestemmer vedkommendes karriere: nu er han eller hun måske medlem af et "forkert" parti; tidligere boede han bare et "forkert" sted... Har end tiderne ændret sig, så gælder det stadig, at ingen kender konstitueringens udfald, før solen er gået ned og protokollen underskrevet. Og nogle kom for sent i gang med forhandlingerne, fordi de følte sig for sikre. Andre forivrede sig og spildte deres muligheder, fordi de ville smede, før jernet var varmt. "Man skal sætte rusen, når og hvor fisken går," sagde min gamle borgmester. KONSTITUERINGSAFTALEN De fleste konstitueringer bliver til gennem aftale. Men det er meget forskelligt, hvor meget (og hvor mange) man får på plads med det samme. Partiernes kutymer er ikke 2

3 ens: nogle har en fast partidisciplin; andre har ikke dét, der ligner, og blandt dem regnes kun de aftaler som bindende, som enhver personligt har givet håndslag på. En god konstituering hviler på en sikker aftale, hvor flest muligt er med, og hvor mest muligt er lagt fast - herunder aftaler om, hvordan man i valgperioden skal forholde sig, hvis og hvis og hvis. Og hvis... En konstitueringsaftale er af politisk, ikke af juridisk natur. Men det er selvsagt både umoralsk og skandaliserende at bryde den. Til gengæld er det svært at opstille entydige politisk/moralske regler for, hvem der kan aftale hvad med hvem. Med nogen styrke kan det dog hævdes, at konstitueringer, som er "mod naturen", sjældent holder mere end en enkelt periode. Vælgerne husker for godt, - og amtsrådsmedlemmerne gør jo også deres erfaringer: Det forarger enhver - bemærk, man følger med blandt almind'lige folk - og på højeste sted. Så lyt til mit råd, hvad De end forbereder: Behersk Dem, gå aldrig til yderligheder! Molière: Tartuffe En bred konstituering styrker til gengæld kreditten, og gennem årene er amtsrådene i stigende grad begyndt at konstituere sig "over midten". Naturligvis bliver dén valgt til amtsborgmester, som kan samle et flertal for det, - men samme flertal sætter sig ikke længere rutinemæssigt på alle poster som viceamtsborgmester eller udvalgsformand. Amtsrådene fungerer da også bedst, hvor flere grupper får lov at sætte sine bedste folk i arbejde. AT EJ MAN SPILLE SKAL... At finde et flertal til et amtsborgmestervalg (eller -genvalg) kan af og til volde store problemer. Hvorfor mon jeg egentlig engang skrev følgende rim? 3

4 KONSTITUERINGEN Når valget først er slut, så starter en komedie: da falder tunge slag i folkestyrets smedie. Med store hamre frem nu træder folkets mænd, og smede vil i hast hver mester og hver svend. Mens jernet ret er varmt, da er det bedste at smede, så hastigt fyres op i en politisk hede, thi hver en kandidat må gennem denne ild; det gælder både mænd og hver en pigelil! Ved valget blev der ej et flertal af de rene, så ingen styre kan vort amt så helt alene. De derfor søge må, om ikke de kan få en anden gruppes hjælp og dermed flertal nå. Først går man hen til dem, som var før valget venner; man regner med, at snart i fryd det hele ender! Men de har store krav og er ej let til fals; de gerne danse vil, men ikke denne vals! Så derfor kan du godt vor amtsborgmester blive, men kun såfremt du vil os store poster give! For fire udvalg skal der være formænd fem, og klarer du det ej, så bli'r du storeslem! Da må du liste hen og finde nogle andre, og se, om disse krav du ikke kan forandre; du spørger et parti, som står på fløjen ude, om ikke de vil med på flertals stolte skude; men de kun værre er og kræver mér og mér. Til sidst er du kørt fast, du ingen udvej ser! Da går du hen til dem, som nys var dine fjender; I begge store er, og snart I sammen finder, og dermed er det slut med andre gruppers magt; nu må de blot forstå og derpå give agt, at ej man spille skal borgmesteren på næsen, thi hvis man klemmer ham, så er han ikke kræsen...! 4

5 DET POLITISKE SPIL Når konstitueringen er overstået, er kortene givet, og spillet kan begynde. Det enkelte amtsrådsmedlem kan gennemgå sine personlige kort, - men vil hurtigt opdage, at der skal mere til at spille end at have gode kort på hånden. Samt at det kan være svært at finde ud af, hvem man egentlig spiller sammen med. Thi den politiske proces i amtsrådet er - i modsætning til, hvad mange nye medlemmer venter - ikke først og fremmest bestemt at partitilhørsforhold. Naturligvis er der her forskel på kutymerne i de forskellige partier, men for mange amtsrådsmedlemmer viser det sig hurtigt, at tilknytning til sektorudvalg, hjemegn og andet betyder mere end partibogstavet. For de andre spillere ved kortbordet er det derfor ikke uinteressant at holde rede på, hvor den enkelte med- og modspiller er placeret; måske skulle man lægge et andet kort? For det pågældende medlem selv er det imidlertid ikke altid lige let at finde en grimasse, der kan passe, og i virkeligheden kan man vel stort set måle et amtsrådsmedlems politiske styrke på vedkommendes evne til at jonglere med fem bolde på én gang og uden at tabe nogen, - det vil sige: til at være rimeligt loyal over for alle de forskellige hensyn uden dermed at tilsidesætte dét hensyn til helheden, som ved nærmere eftersyn er det eneste, vælgerne officielt har valgt én til. Jeg understreger ordet officielt, thi i virkelighedens verden er de uofficielle forpligtelser til at varetage en særlig interesse ofte dem, der vil blive lagt mere vægt på end hensynet til helheden. Den gamle talemåde om, at "her er kørebanen bred; her bor nok et amtsrådsmedlem", er vel ikke ganske grebet ud af luften! Nu skal man - selvom helheden for tanken naturligvis fremstår som det overordnede - ikke heraf drage den fejlslutning, at sektorhensyn, d.v.s. hensyn til det forvaltningsområde, man som udvalgsmedlem har et særligt ansvar for, ikke skulle have en selvstændig berettigelse. I virkeligheden kan man ikke vælge mellem helhed og sektor, hvis valget skal forstås på den måde, at man skal foretrække det ene og se væk fra det andet. Helhed og sektor er komplementære begreber, og ingen af dem kan undværes. Der er imidlertid en meget vigtig ting at tilføje: De stående udvalg skal varetage en sektorinteresse, men de ejer den ikke; de har ikke eneret på den. Sundhedsudvalget, for eksempel, skal varetage sygehusinteressen, men medlemmerne har ikke monopol på det; 5

6 de kan ikke sige til andre amtsrådsmedlemmer: det er vores område, det kommer ikke jer ved. At der er medlemmer af et stående udvalg til at varetage en sektorinteresse, er nemlig ikke ensbetydende med, at alle andre amtsrådsmedlemmer så ikke har et lige så stort ansvar for denne sektor, og en lige så stor ret til at øve indflydelse på den. Enhver forvaltning med respekt for sig selv føler det imidlertid som sin opgave snarest muligt efter nyvalg og konstituering af et nyt udvalg at få dettes medlemmer "sektoriseret" i videst muligt omfang; det vil sige: få dem givet den rette forståelse af, at i dette udvalg er de vel ikke født, men det er dog her, de har hjemme, og derfra deres verden går; det gælder om at få dem lært de rigtige myter om Paradiset, Eva, æblet, slangen - og centralforvaltningen... Kunsten "at sende de folkevalgte i manegen" er lige så gammel som folkestyret og går i arv fra embedsmand til embedsmand. Og for at dette nu ikke skal blive misforstået som et ensidigt angreb på den udmærkede og dygtige embedsstand, vi normalt kan glæde os over i amterne, så lad mig tilføje, at embedsværket i reglen får god støtte af den til enhver tid værende udvalgsformand og en hærskare af institutionsledere, så den gode sæd ikke falder på stenet jord. Mennesker er vi nemlig alle sammen, og vi er lette at friste, når det drejer sig om at antage, at dét, vi selv har at gøre med, er noget nær det vigtigste i denne verden. Er man kommet i socialudvalget får man derfor personligt hurtigt et noget andet syn på psykiatri, end man personligt ville have fået, hvis man tilfældigvis var kommet i sundhedsudvalget. Kort fortalt: det er ikke det rene evangeliums klare lys, alt, hvad der bliver fortalt én i et udvalg. Det er naturligvis heller ikke alt dét, som siges i økonomiudvalget, ja, jeg har endda hørt, - men det er nu vistnok fra en kommune, - at det heller ikke altid er rigtigt, hvad borgmesteren siger...! 6

7 AMTSRÅDETS TROVÆRDIGHED I samfundsdebatten opfattes politik og troværdighed ofte som nat og dag; det er med troværdigheden som med pengene: det er noget, man taler om; ikke noget, man har. Det er der naturligvis forklaringer på: Troværdigheden i det politiske liv vokser ikke, når politikere klart går ind for mål, som de lige så klart savner midler til at realisere - og måske endda ikke ville realisere, hvis de mod forventning skulle komme i besiddelse af midlerne. Og troværdigheden lider skade, hvis den hele sandhed aldrig kan konkurrere med den halve. Bevares, politikerne lyver sjældent i dette ords strengere forstand, men der er jo andre måder at undgå sandheden på. Der er imidlertid ingen troværdighed at vinde ved at benægte dét, som enhver kan se, og man skal i hvert fald ikke have siddet længe som medlem af et amtsråd, før man ved, hvad troværdighed betyder. Gensidig troværdighed mellem et amtsråds medlemmer og dets grupper indbyrdes på den ene side og på den anden side den troværdighed, som amtsrådet kan opnå i forhold til offentlighed og personale, er som forbundne kar. Det er gennem kvaliteten af deres egen politiske proces, amtsrådsmedlemmerne opnår troværdighed og gennemslagskraft for deres synspunkter, og hvis en slingrende kurs får et amtsråd til at fremstå som en kasse med hvide mus, der er sluppet ud, vil det hurtigt komme til at knibe med respekten. Skal dét undgås, er det væsentligt, at processen lægges sådan til rette, at alle, der har været med til at træffe en beslutning, er fuldt på det rene med dens rækkevidde; at de tr ufne beslutninger er holdbare, fordi de ikke har løse ender, der fører til sagernes genoptagelse med usikkerhed og frustration som resultat; at misforståelser undgås, fordi amtsrådets medlemmer og grupper holder hinanden så rimeligt informeret om egne mål, intentioner og initiativer, at usikkerhed og myter ikke opstår; at en beslutning er udformet sådan, at dens indhold og intentioner kan forstås og opleves af andre som konsistente, uanset om de er enige i beslutningens indhold eller ej; at en beslutning effektivt kommunikeres til både de direkte berørte og til offentlighed og personale i almindelighed på det rigtige tidspunkt og i den rigtige formulering. Og så videre. 7

8 FÆLLESSKAB OM OPGAVELØSNINGEN Men væsentligst for den politiske balance og proces er det, at der hele tiden arbejdes for, at oplevelsen af fællesskab om opgaveløsningen fremmes hos amtsrådets medlemmer - uanset partifarve. Det er ikke altid, man har brugt så fine ord om det, men nutidens fremhævelse af begrebet konsensus udtrykker meget godt, hvad også fortidens amtsrådsmedlemmer vidste. Hvis man som amtsrådsmedlem vil opnå resultater, og hvis man vil andet og mere her i verden end at komme i avisen og blive omtalt for sine forslag, så er konsensus-vejen anbefalelsesværdig. Den er langsom, måske; Jeriko's mure vælter jo ikke ved det første stød i partiprogrammet. Og man må ruste sig med megen tålmodighed, hvis man har ladet sig påvirke af den illusion, at tingene kun er sket, hvis de har været omtalt i medierne. Vil man påvirke verdens gan g, er det i virkeligheden væsentligere at få gennemført sine forslag end at få dem omtalt, og en realistisk analyse af vejen til andres tilslutning fører til, at man ofte vil undgå profilerende omtale. Summen af profilering i samfundet er mere eller mindre konstant, og ingen kan derfor profilere sig, uden at andre føler deres profil truet. Forslag, der stilles på en måde, som indbyder andre til med-profilering har derfor de største chancer i virkelighedens verden. Thi man kan ikke være resultatsøgende, medmindre man også er kompromissøgende, og man skal jo ikke altid bebrejde andre, at de gør, hvad man selv ville have gjort, hvis man havde været dem. Der er imidlertid forskel på diskussion og forhandling: diskussion er en successiv række af argumenter, der skal overbevise en modpart (eller andre); forhandling er en successiv række af gensidige indrømmelser, der gør en aftale mulig for begge parter. Erfaringen siger, at de amtsråd, der vælger konsensus-proceduren, opnår resultater; de amtsråd, der vælger modpart-proceduren som deres almene kultur, spilder megen tid. At vedligeholde en god konstitution i et amtsråd kræver til gengæld meget af både flertal og mindretal, - og helt almindelige observationer kan overføres på forholdet: Hvis man er i en magtposition, skal man vise afmagt; hvis man er i en afmagtsposition, skal man ikke demonstrere magt, for så knækker man halsen. Magt korrumperer som bekendt, men hvis man lader være med at demonstrere den, korrumperer den mindre... 8

9 BAGLANDSPROBLEMER Det må imidlertid ikke overses, at selv om man konkret enes om en beslutning, kan indholdet udmærket fortsat være politisk kontroversielt, fordi de politiske partier og bevægelser har forskellige overordnede mål. Dette er det væsentligt at have in mente, da dagliglivets politiske aftaler ikke altid kan være så omfattende og udtømmende som en gennemarbejdet konstitueringsaftale. Naturligvis bør man altid få så meget klarlagt i en aftale som muligt, men det kan jo heller ikke nytte noget, at en aftale bliver så klar, at én af parterne ikke kan komme hjem til parti-baglandet med den. Sagen er jo, at ordenes flertydighed muliggør aftaler, som aldrig ville kunne indgås, hvis de kun kunne forstås på én måde. Det er måske ikke nogen særlig søndagsskolebetragtning, men den er meget realistisk. Diplomati hedder det vist med et fint ord; man stiller sig jo heller ikke ved siden af en død sild med en kniv i hånden... DEN NØDVENDIGE LOYALITET Intet forhold mellem mennesker kan bestå uden en vis loyalitet, og selv den bedste konstituering kan senere blive bragt i fare, hvis medlemmerne af et amtsråd er illoyale over for hinanden. Regler om loyalitet kan ikke skrives ned, men man skaber dem ved sin adfærd. Og adfærd påvirker gensidigt. Loyalitet har ikke alene at gøre med, hvordan man omtaler hinanden. Det drejer sig også om den grad af fortrolighed, man kan regne med. Den politiske proces kræver stor fortrolighed: uden fortrolighed, ingen åbenhed, - og udveksling af toldfrie tanker er et nødvendigt skridt på vejen mod skabelse af konsensus om en fælles beslutning. Enhver, der påtager sig at deltage i en politiske beslutningsproces, er derfor nødt til at gå ind på det vilkår, at tankernes toldfrihed skal respekteres, indtil den ophæves. Og det bliver den i visse sammenhænge aldrig. 9

10 Det står ikke i grundloven, at man skal holde både vejret og munden, hvis man er med til at bygge et korthus, - men holder man ikke munden lukket, bliver man normalt ikke budt med næste gang. Og korthuset bliver måske aldrig bygget. Den gensidige loyalitet i et amtsråd hviler imidlertid ikke blot på et pragmatisk hensyn til at opnå resultater. Den bygger demokratisk set også på noget dybere, - eller som min gamle borgmester engang sagde: "Du skal altid huske, at de andre også skal være her!" Det gælder ikke mindst det eller de mindretal, der altid har været i amtsrådene. Styrelseslov, styrelsesvedtægt og forretningsorden har en række bestemmelser, der sigter på mindretallets beskyttelse og rettigheder. Der har af og til været tilløb til at ville ændre lovgivningen, så mindretalsrettighederne blev indskrænket til fordel for en "effektivisering af sagsbehandlingen", men mere besindige amtsrådsmedlemmer har altid protesteret mod dette - også selv om de selv sad mageligt i en flertalsgruppe. Thi den minutiøse respekt for mindretallet er en del af forudsætningen for en sund politisk proces. Naturligvis vil der på dette som på andre områder uundgåeligt ske fejl og forsyndelser, men så må fejlene straks beklages og rettes. FORMALIA Læsning af gamle aviser og blade kan vise, at gode amtsråd, der konstituerede sig bredt og fornuftigt; som tilstræbte konsensus om beslutningerne, og hvis medlemmer og grupper behandlede hinanden med både loyalitet og respekt, - alligevel brændte fingrene og gik på grund. Nogle gange kunne det naturligvis skyldes, at bagsiden af det gode samarbejdsklima manifesterede sig: Når der er et meget godt samarbejde, kan det måske knibe med at lytte til oppositionens vågne stemme (hvis der overhovedet er en opposition, som er vågen og kan udtrykke sig), og man ender med at tro, at man kan gå på vandet, og at alle ens beslutninger er fuldkomne og hensigtsmæssige. Men i de fleste tilfælde skyldes grundstødningen, at man glemte formalia. Så gik en i øvrigt fornuftig beslutning i vasken, fordi gennemførelsen kom til at sidde fast i formaliteternes morads. 10

11 Sådanne tilfælde har fået nogen til fejlagtigt at betragte formalia som fjender. Det er omvendt: "Formalia" er en gavmild kvinde, der beskytter alle og belønner dem, der respekterer hende, - men hun er også en hævngerrig harpe, der vender tilbage igen og igen og slår én i nakken, hvis man ikke i tide har udvist denne respekt eller har undervurderet hendes betydning. Og det bør jo ingensinde overses, at hvad der her i verden er lovligt eller ulovligt, i en vis udstrækning beror på, med hvilke ord man vælger at betegne den samme realitet... "KLUBBEN" Til et amtsråd i god stand og konstitution hører udover alle de nævnte ting også noget, som er særdeles vigtigt: en fælles humor og et vist kammeratskab. Når tidligere amtsrådsmedlemmer tænker tilbage på deres tid i amtsrådet, fortoner sejre og nederlag sig, - men det godmodige gensidige drilleri og hele det fællesskab, man bedst kan karakterisere med ordet "klubben", træder frem i erindringen. Kan man det? Er det ikke udtryk for ualvorlighed og pjat? Politik handler om samfundets problemer, og de er jo virkelige! Er det til at acceptere, at politikerne sidder og ler ad det hele, når de er overladt til sig selv? Jeg tror, man skal se i øjenene, at den megen humor, som udfoldes mellem de folkevalgte, ikke er udtryk for et manglende engagement; det er snarere en slags psykologisk selvbeskyttelse. Og det er nok også meget sundt, for nok skal man tage sagerne alvorligt, men man skal ikke tage tingene tungt, thi i så fald kører man sig selv i sænk. Med humor kan man til gengæld få kørt mange læs i lade. Og så må det jo ikke glemmes, at der bor en lille fanden i enhver folkevalgt, som af og til får os til at sige noget fanden i voldsk, - uden at der som regel er noget ondt i det. 11

12 MOTIVER OG MOD Ingen kan engagere sig i politik uden at komme ud for nederlag og frustration, og ved sådanne lejligheder dukker uvægerligt spørgsmålet om ens motiver op til overfladen. Hvorfor stiller folk op og lader sig vælge som medlemmer af et amtsråd? De er sikre på meget arbejde til dårlig betaling; de er sikre på megen kritik, - og hvis de ikke har fået det talt ordentlig igennem med dem derhjemme, er de også sikre på at få problemer på hjemmefronten: "Far, er du hjemme juleaften?" Jeg har kendt mange folkevalgte, og min konklusion er, at deres motiver til at gå ind i politik er en ubestemmelig blanding af ambition og pligtfølelse. Hvis man alene tror, det er ambition, gør man de folkevalgte uret; hvis man alene tilskriver pligtfølelsen deres engagement, er man naiv. Hvordan motiverne nærmere hænger sammen, ved jeg ikke; derfor kalder jeg blandingen ubestemmelig. Men hvad der altid har fyldt mig med respekt og beundring, har været, når et amtsrådsmedlem "havde fået nok" i én eller anden forbindelse. Vedkommende var nået til et punkt, hvor han måtte sige: hertil og ikke længere! De kan lade være at stille mig op, og de kan lade være at genvælge mig, men her står jeg for noget, som jeg ikke vil svigte. Så manifesterer det sig, at vi mennesker er født for andet end os selv, og at billedet af politikeren som én, der kun tænker på sit genvalg, er falsk. Danske amtsrådsmedlemmer har altid følt en langt større forpligtelse i forhold til deres hverv, end medierne sædvanligvis forudsætter hos politikere. Derfor har amtsrådene også kunnet følge med i udviklingen. De har indset nødvendigheden af de stadige paradigmeskift, og de har haft det tilstrækkelige mod til at gennemføre dem. Noah havde ret i at bygge en ark, - men glem ikke, at det var først bagefter, man vidste, at det var ham, der havde ret. Mens han byggede arken, grinte man ad ham. Man sagde måske endda, at arken var overflødig og burde nedlægges... Under sådanne omstændigheder kræver det mod og mandshjerte at bygge videre. 12

13 Til gengæld er der også en belønning til politisk mod; den består ikke bare i andres respekt; mod er også forudsætningen for at skabe resultater, der ændrer verden og sikrer de egentlige værdier: At turde - det er prisen for et skridt frem. Alle betydelige landvindinger er mere eller mindre belønningen for at have vovet pelsen. Den franske revolution kom ikke, fordi Montesquieu havde en forudanelse om den; ikke fordi Diderot holdt brandtaler om den; ikke fordi Beaumarchais varslede dens indtog; ikke fordi Condorcet beregnede dens virkninger; ej heller fordi Arouet forberedte den, eller fordi Rousseau var langt inde i dens tankegang. Revolutionen kom, fordi Danton - turde... Victor Hugo: Les Misérables 13

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Sygeplejekunstens etik

Sygeplejekunstens etik Sygeplejekunstens etik Af formanden for Etisk Råd, fhv. amtsborgmester Erling Tiedemann Etableringen af organer for etisk overvejelse er ofte et svar på abstinenssymptomer: man får en stigende fornemmelse

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 750 Nu titte til hinanden Dåb: 448.1-3 + 4-6 41 Lille Guds barn 292 Kærligheds og sandheds ånd (438 Hellig, hellig, hellig 477 Som korn) 726 Gak ud min

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret d Matt.11,25-30.

Sidste søndag i kirkeåret d Matt.11,25-30. Sidste søndag i kirkeåret d.21.11.10. Matt.11,25-30. 1 Med denne søndag slutter vi et kirkeår. Og i det år, der nu er gået, har vi gennem evangelierne fået fortalt historien om Jesus. Vi har hørt om hans

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93

INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93 INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93 ANTENNENYT (?) Arbejdet munder desværre ud i "Viel Geschrei und wenig Wolle", som tysken siger, for konklusionen af vores arbejder bliver: DESVÆRRE..... Vi springer lige

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde!

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde! PRÆDIKEN TRINITATISSØNDAG 15.JUNI 2014 VESTER AABY KL. 9 (DÅB) AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,1-6; Ef.1,3-14; Matth. 28,16-20 Salmer: 749,285, 674,364,355 Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde;

Læs mere

Salmer: 76, 70, 89, 86, 438, , 83

Salmer: 76, 70, 89, 86, 438, , 83 Salmer: 76, 70, 89, 86, 438, 71.5-6, 83 Vi kender det så godt: at noget kan være for sent. Helt banalt kan man sidde der ved færgelejet og se bagstavnen af færgen forsvinde ud på vandet. Man kan komme

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække.

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 18. august 2013 kl. 10.00 Lilian Høegh Tyrsted Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Videbegær Du elsker at lære nyt, ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Du kan

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

Det, der først bliver opdaget, når det er for sent. For forsiden ser jo fin ud. Og det må være forsiden, der er sandheden. Eller hvad?

Det, der først bliver opdaget, når det er for sent. For forsiden ser jo fin ud. Og det må være forsiden, der er sandheden. Eller hvad? PRÆDIKEN SØNDAG DEN 11.MARTS 2012 3.SØNDAG I FASTEN VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 2.Mos.32,7-10.30-32; Åb.2,1-7; Joh.8,42-51 Salmer: 4,390,341,155,217 Fader vor i høje sale, Kom din pagt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv!

Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv! Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv! Prædiken i TV nytårsnat 2002-03 1. læsning (5 Mos 30,11-15.19-20) Nytårsnats første læsning er fra Det gamle Testamente.

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

Indledning Kommunernes og de kommunale embedsmænds og lederes rolle i det danske lokaldemokrati

Indledning Kommunernes og de kommunale embedsmænds og lederes rolle i det danske lokaldemokrati KØBENHAVNS KOMMUNE Forslag til Kodeks for regler og normer for forvaltningens rådgivning og bistand til Borgerrepræsentationen, udvalgene, overborgmesteren og borgmestrene Indhold Indledning Forvaltningens

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 4. s. efter påske

Prædiken til 4. s. efter påske 1 Prædiken til 4. s. efter påske 5 - O havde jeg dog tusind tunger 300 Kom sandheds Ånd 249 Hvad er det at møde 492 Guds igenfødte 439 O, du Guds lam 245 v. 5 på Det dufter lysegrønt 234 Som forårssolen

Læs mere

8. Søndag efter Trinitatis

8. Søndag efter Trinitatis 8. Søndag efter Trinitatis Tid og sted: d. 26. juli 2015, Højen kl. 9, Ødsted kl. 10.30 Salmevalg 392: Himlene, Herre, forkynde din ære 448 (Ødsted); 337 (Højen): Behold os, Herre, ved dit ord 27,1-4:

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor...

Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor... Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor... 1 Gud, tak for, at du kalder os for dine børn og fordi du kender os helt og alligevel holder af os og vil have med

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere