Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31"

Transkript

1 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug.

2 Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om denne vejledning...4 Scannerens funktioner...6 Komponenternes navne og funktioner...7 Regulativer...9 Varemærker...10 Kapitel 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...11 Installationssted...11 AC-adapter...12 Flytning af scanneren...12 Håndtering...12 Bortskaffelse...13 Hvis scanneren skal sendes til reparation...13 Kapitel 3 Installation af software...14 Systemkrav...14 Installations-cd'ens indhold...15 Softwareinstallation...16 Kapitel 4 Tilslutning af scanneren...19 Tilslutning af scanneren til computeren...19 Sådan tændes for strømmen...20 Kapitel 5 Ilægning af dokumenter...22 Klargøring af bakkerne...22 Dokumenter...23 Normal fremføring...24 Bypass-fremføring...26 Ilægning af kort...27 Ilægning af sammenfoldede dokumenter...28 Aktivering af funktionen Lange dokumenter...29 Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Hvad er CaptureOnTouch?...31 Sådan startes og lukkes CaptureOnTouch...32 Scan First (Scan først)...34 Select Scan Job (Valg af scanningsjob)...36 Sådan scannes med knappen Start...39 Scannerindstillinger...40 Scanning fra skærmen Kontinuerlig scanning...42 Valg af outputmetode...43 Miljøindstillinger...45 Kapitel 7 Scanning med CapturePerfect...47 Scanning med CapturePerfect...47 Kapitel 8 Indstilling af scannerdriver...50 Scannerdriverens konfiguration og funktioner...50 Indstilling af de grundlæggende scanningsforhold...52 Kapitel 9 Speciel scanning...54 Praktiske eksempler...54 Funktionsbegrænsning afhængig af den valgte tilstand...61 Kapitel 10 Almindelig vedligeholdelse...63 Rengøring af scanneren...63 Rengøring af scannerglas og valser...64 Justering af reduktionsforhold...66 Funktionen Automatisk slukning...67 Kapitel 11 Af- og påmontering af valser og papirstyr...69 Valsernes udskiftningsinterval...69 Nulstilling af tællere...70 Af- og påmontering af fremføringsvalse...71 Af- og påmontering af retard roller-valse...72 Af- og påmontering af papirstyr...74 Kapitel 12 Afinstallation af software...75 Afinstallation

3 Kapitel 13 Problemløsning Udbedring af papirstop Almindelige problemer og løsninger Gode råd Kapitel 14 Tillæg Specifikationer Reservedele Tilbehør Udvendige mål Stikordsregister

4 Kapitel 1 Introduktion Om denne vejledning Tak for dit køb af Canon imageformula DR-C120 Dokumentscanner. Med henblik på at forstå og få det fulde udbytte af denne scanners funktioner, bedes du læse denne og nedenstående vejledninger nøje, før dette produkt tages i brug. Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Om denne vejledning... 4 Scannerens funktioner... 6 Komponenternes navne og funktioner... 7 Regulativer... 9 Varemærker Vejledninger til scanneren Dokumentationen til denne scanner består af følgende vejledninger. Installationsvejledning Indeholder fuldstændige og omfattende oplysninger om scanneren. Brugervejledning (denne vejledning) Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af scanneren. Denne vejledning findes som en elektronisk fil på den medfølgende installations-cd. Brugervejledningen vil blive installeret i følgende mappe i Startmenuen, når du har installeret softwaren på installations-cd'en. 4

5 Registrer Windows 8 følgende steder: BEMÆRK Angiver en uddybende forklaring til en handling eller indeholder yderligere forklaringer af en fremgangsmåde. Det anbefales, at du læser disse forklaringer grundigt. Symboler i denne vejledning Følgende symboler anvendes i denne vejledning til at forklare fremgangsmåder, begrænsninger, forholdsregler i forbindelse med håndtering og instruktioner, der bør respekteres af sikkerhedsmæssige årsager. ADVARSEL Angiver en advarsel vedrørende betjening, der er forbundet med livsfare eller personskader, hvis de ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du betjener maskinen. FORSIGTIG Dette symbol advarer om, at der er forholdsregler, du skal iagttage i forbindelse med en given handling. Hvis handlingen ikke udføres korrekt, kan det medføre personskade eller materielle skader. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du betjener maskinen. VIGTIGT Angiver krav og forbud i forbindelse med drift og betjening. Læs disse punkter omhyggeligt, så du kan betjene maskinen korrekt og undgår at beskadige maskinen. 5

6 Scannerens funktioner De vigtigste funktioner i DR-C120 dokumentscanneren er beskrevet nedenfor. Kompakt størrelse Scannerens mål er som følger: 298 mm (B) x 160 mm (H) x 160 mm (D) (med lukket fremførings- og udfaldsbakke). Scannerens størrelse med lukket fremførings- og udfaldsbakke er 298 mm (B) x 245 mm (H) x 490 mm (D). Hurtig dokumentfremføring Dokumenterne kan scannes ved hastigheder på op til 20 sider i minuttet (ved enkelt- eller dobbeltsidet scanning af dokumenter i A4-format ved 200 dpi). Høj billedkvalitet Med sensoren på 600 dpi optisk opløsning, der er integreret i scanneren, kan dokumenterne scannes i høj billedkvalitet. Udfaldsbakke Med udfaldsbakken kan de scannede dokumenter stables. Åbn udfaldsbakken ved scanning af dokumenter der ikke går nemt igennem. Scannede dokumenter kan skubbes ud uden at åbne udfaldsbakken. USB 2.0-port Scanneren understøtter Hi-Speed USB 2.0. Understøttelse af farver/gråtone Dokumenter kan scannes i 24-bit farver eller 256-trins gråtone. Understøtter en række scanningstilstande Scanneren understøtter følgende scanningstilstande afhængigt af dokumenttypen. - Simplex og Duplex scanning (med Skip Blank Page (Udelad tom side)-funktion) - Kontinuerlig eller enkeltsidet fremføring Kortscanning Du kan scanne visitkort eller ID-kort. Registrering af papirstørrelse Scanneren registrerer automatisk størrelsen på et scannet dokument og eliminerer overflødig plads omkring billedkanterne, når billedet gemmes, også når der gemmes et dokument af en speciel størrelse. Automatisk farveregistrering Scanneren registrerer, om det scannede dokument er i farver, gråtone eller sort-hvid (binært), og gemmer billedet i overensstemmelse hermed. Fuldautomatisk tilstand CaptureOnTouch og scannerdriveren leveres med en fuldautomatisk tilstand, som gør det muligt automatisk at scanne dokumenter med bestemte indstillinger. Indstillinger som farver og sidestørrelse indstilles automatisk ud fra det scannede dokument. Automatisk registrering af opløsning Hvis denne funktion aktiveres i CaptureOnTouch eller i scannerdriverens indstillinger, registreres dokumentets indhold automatisk, hvorefter opløsningen indstilles til den relevante værdi. Folio-scanning Du kan scanne sammenfoldede dokumenter. Scanneren scanner begge sider og samler de scannede billeder til ét billede. Opretning Scanneren justerer skævheder på de scannede billeder, hvis den registrerer, at et dokument er lagt skævt i. Tekstforbedringstilstande Scanneren har en Avanceret tekstforbedringstilstand til fremhæve tekst i dokumenter med mørk eller ujævne, urolige baggrunde, og en Avanceret tekstforbedring II tilstand til fremhævning af teksten, når både tekst og baggrund er lyse. Disse tilstande fungerer muligvis ikke afhængigt af dokumenttypen. Farveudeladelse Scanneren har en farveudeladelsesfunktion, hvormed du kan angive en farve, som scanneren skal udelade fra det scannede billede ved sort/hvid- eller gråtonescanning. Funktionen Spring tom side over Scanneren er udstyret med funktionen Spring tom side over, hvormed du kan scanne et dokument uden at gemme billeder af tomme sider, uanset om hver side i dokumentet er en- eller tosidet. Begge sider scannes, mens billeder, der menes at være af tomme side, ikke vil blive gemt. Forudscanningsfunktion Scanneren har en forudscanningsfunktion, hvormed du kan justere kontrast og lysstyrke i et forudscannet billede til programsoftwaren uden at skulle scanne dokumentet igen. 6

7 Funktionen Panelfremføring Når alle de scannede dokumenter er blevet fremført, kan du stadig foretage forskellige scanningsopgaver ved at lægge et nyt dokument i scanneren og trykke på knappen Start. Dokumenterne gemmes som en enkelt scanning, selvom der er flere sider end det tilladte maksimum for scannerens fremføringsbakke. Funktionen Tegn-/Linjefremhævelse Hvis tegn og linjer på de scannede billeder er utydelige, kan du bruge denne funktion til at ændre deres tykkelse under scanning. Scan First (Scan først) CaptureOnTouch startes ved at trykke på knappen Start. Herefter kan du scanne et dokument ved at følge instruktionerne på skærmen. Select Scan Job (Valg af scanningsjob) Du kan registrere scanningsforholdene og metoderne til behandling af de scannede billeder som job, og du kan registrere op til 10 job i CaptureOnTouch. Ved at vælge et registreret job kan du foretage forskellige scanningsopgaver i en bestemt rækkefølge. Auto Start Scanneren har en auto start-funktion, så scanningen startes automatisk, når der registreres et dokument, der er anbragt i fremføringsbakken. Dvaletilstand Scanneren er beregnet til at spare strøm ved at gå i dvaletilstand, når den ikke scanner dokumenter. BEMÆRK Afhængig af den anvendte software, som fulgte med enheden, er det ikke sikkert, at alle ovenstående funktioner er tilgængelige. Komponenternes navne og funktioner Dette afsnit beskriver scannerens enkelte dele og deres funktioner. Læs dette afsnit og gør dig fortrolig med scannerens dele, før den bruges. Set forfra/fra højre (1) Fremføringsbakke Åbn for at placere dokumenterne. -> Klargøring af fremføringsbakken på s. 22 (2) Dokumentudskubningsområde Scannede dokumenter kommer ud her. (3) Knappen Stop Tryk på denne knap for at afbryde scanningen, før den er færdig eller for at afslutte en panelfremføring. (4) Knappen Start Tryk på denne knap for at påbegynde en scanning. Knappens funktion kan ændres med CaptureOnTouch. (5) Afbryderknap Brug denne knap til at tænde og slukke for scanneren. (6) Strømindikator Denne indikator lyser blåt, når scanneren er tændt. 7

8 Set forfra (med åben fremførings- og udfaldsbakke) Set bagfra (1) Frontenhed Åbnes ved udtagning af papirstop og rengøring af scanneren. -> Udbedring af papirstop på s. 76, Rengøring af scannerglas og valser på s. 64 (2) Knappen OPEN [ÅBN] Til åbning af frontdækslet. (3) Dokumentfremfører Læg de dokumenter, der skal scannes, her. (4) Dokumentstyr Indstil disse styr, så de passer til dokumentets bredde. -> Kapitel 5 Ilægning af dokumenter på s. 22 (5) Udfaldsbakke Denne bakke åbnes, når du vil stable de udskubbede dokumenter. (6) Forlængerbakke Denne bakke trækkes ud, hvis dokumenterne hænger ud over kanten på udfaldsbakken. (1) Netstik Tilslut den medfølgende AC-adapter til dette stik. (2) USB-stik Til tilslutning af et USB-kabel, der understøtter Hi-Speed USB 2.0 til dette stik. (3) Tyverisikringshul (sikkerhedsanordning) Bruges sammen med en tyversikringskæde/wire til at sikre scanneren mod tyveri. 8

9 Knap til valg af fremføringsmåde Med denne knap kan du vælge, hvordan dokumenterne skal fremføres. Tryk den op for at fremføre dokumenterne et ad gangen (Normal fremføring). -> Normal fremføring på s. 24 Tryk den ned for at fremføre dokumenter, der er hæftet sammen som f.eks. fakturaer, uden at skille dem ad (bypass-fremføring). -> Bypass-fremføring på s. 26 Regulativer Internationalt ENERGY STAR Office Equipment Program Som ENERGY STAR -partner har CANON ELECTRONICS INC. fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR -programmet for energiøkonomi. International ENERGY STAR Office Equipment Program er et internationalt program, som fremmer energibesparelse i forbindelse med brug af computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, som reducerer energiforbruget væsentligt. Det er et åbent system, hvor virksomheder frivilligt kan deltage. De omfattede produkter er kontorudstyr som f.eks. computere, skærme, printere, faxmaskiner og kopimaskiner og scannere. Standarderne og logoerne er ens i alle deltagende lande. Papirudskubningsanslag Papirudskubningsanslaget sikrer, at de scannede dokumenter bliver liggende i udfaldsbakken. Brug det papirudskubningsanslag, der svarer til længden på de dokumenter, du vil scanne. Gælder kun i EU (og EØS). Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktiv (2002/96/EF) og dit lands gældende love. Dette produkt skal afleveres på et dertil beregnet indsamlingssted, f.eks. kan produktet afleveres til forhandleren, når du køber et nyt tilsvarende produkt, eller det kan afleveres på en autoriseret genbrugsstation til bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (EEE). Forkert håndtering af denne type affald kan have en negativ påvirkning på miljøet og være sundhedsskadeligt pga. farlige substanser, der hører ind under EEE. Korrekt håndtering i forbindelse med bortskaffelse vil samtidig bidrage til en mere effektiv udnyttelse af naturressourcer. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit brugte udstyr til bortskaffelse, kan du kontakte din kommune, genbrugsstation, godkendte WEEE-ordning eller renovationsselskab. Hvis du vil vide mere om returnering og genanvendelse af WEEE-produkter, kan du gå ind på (EØS: Norge, Island og Liechtenstein) Modelnavne Følgende navne kan opgives til sikkerhedsregulativerne i dokumentscannerens salgsområder. DR-C120: Model M

10 Ansvarsfraskrivelser Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. CANON ELECTRONICS INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER FOR MULIGHEDEN FOR MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE. CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER IKKE FOR OPBEVARING OG HÅNDTERING AF DOKUMENTER, DER ER SCANNET MED DETTE PRODUCT, ELLER FOR OPBEVARING OG HÅNDTERING AF DE RESULTERENDE SCANNEDE BILLEDDATA. HVIS DU VIL KASSERE ORIGINALERNE TIL DE SCANNEDE DOKUMENTER, HAR DU SOM KUNDE ANSVARET FOR AT INSPICERE DE SCANNEDE BILLEDER OG KONTROLLERE, AT DATAENE ER INTAKTE. DET MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR, CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER FOR UNDER DENNE GARANTI, ER BEGRÆNSET TIL KØBSPRISEN PÅ DET PRODUKT, DER ER DÆKKET AF GARANTIEN. Varemærker Canon og Canon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Canon Inc. i USA og kan også være varemærke eller registrerede varemærker i andre lande. imageformula er et varemærke tilhørende CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint og SharePoint er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Microsofts produktbilleder er gengivet med tilladelse fra Microsoft Corporation. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende United States Environmental Protection Agency. ISIS er et registreret varemærke tilhørende Emc Corporation i USA. Google og Google docs er varemærker tilhørende Google Inc. Copyright Nuance Communications, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Nuance, ecopy, OmniPage og PaperPort er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Adobe, Adobe-logoet, Acrobat, Adobe PDF-logoet og Adobe Reader er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Andre produkter og firmanavne, der nævnes heri, kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere. I denne vejledning er symbolerne TM og blevet udeladt. Copyright Copyright 2012 af CANON ELECTRONICS INC. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse eller lagring i et informationssystem, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CANON ELECTRONICS INC. 10

11 Kapitel 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger For at denne scanner kan fungere sikkert skal du sørge for at læse sikkerhedsanvisningerne og forholdsreglerne som beskrives nedenfor. Installationssted...11 AC-adapter...12 Flytning af scanneren...12 Håndtering...12 Bortskaffelse...13 Hvis scanneren skal sendes til reparation...13 Installationssted Scannerens funktion påvirkes af miljøet på det sted, den installeres. Sørg for at det sted, hvor scanneren installeres, opfylder følgende krav til omgivelserne. Sørg for tilstrækkelig plads omkring scanneren til betjening, vedligeholdelse og ventilation. 100 mm 100 mm 100 mm Sørg for at der er tilstrækkelig plads foran scanneren til at dokumenterne kan komme ud efter scanning. Installer ikke maskinen, hvor der er direkte sollys. Hvis det ikke kan undgås, skal der skygges for scanneren med gardiner. Undgå steder, hvor der samler sig større mængder støv. Undgå varme eller fugtige steder som op ad en vandhane, vandvarmer eller befugter. Undgå steder med dampe fra salmiakspiritus. Undgå steder tæt på flygtige eller brandfarlige materialer som alkohol eller opløsningsmidler til maling. Undgå steder, der er udsat for vibrationer. Undgå at udsætte scanneren for hurtige temperaturskift. Hvis det lokale, som scanneren er installeret i, er koldt men opvarmes hurtigt, kan der dannes vanddråber (kondens) inde i scanneren. Dette kan medføre en væsentlig forringelse i scanningens kvalitet. 11

12 Følgende forhold anbefales for at sikre optimal scanningskvalitet: - Lokaletemperatur: 10 C til 32,5 C (50 F til 90,5 F) - Luftfugtighed: 20% til 80% RF Undlad at installere scanneren tæt på udstyr, der danner magnetfelter (f.eks. højttalere, fjernsyn eller radioer). AC-adapter Forbind kun scanneren med en stikkontakt med den normerede spænding og lysnetfrekvens (120 V, 60 Hz eller V, 50/60 Hz afhængigt af området). Forbind ikke andet elektrisk udstyr til samme stikkontakt, som scanneren er tilsluttet. Ved brug af en forlængerledning skal du desuden sørge for, at den er normeret til de aktuelle behov og krav for scanneren. Adskil aldrig at adskille AC-adapteren på nogen måde og foretag aldrig ændringer på den, da det er farligt. Netledningen kan blive beskadiget, hvis der ofte trædes på den, eller der placeres tunge genstande på den. Fortsat brug af en beskadiget netledning og AC adapter kan medføre en ulykke, som f.eks. brand eller elektrisk stød. Brug ikke netledningen, når den er rullet sammen. Træk aldrig direkte i netledningen. Ved udtagning af netledningen gribes fat om ledningsstikket, og det trækkes ud af stikkontakten. Hold området omkring netledningen frit for genstande, så netledningen nemt kan tages ud i en faresituation. Brug ikke andre AC-adaptere, end den der leveres med scanneren. Brug ikke den medfølgende AC-adapter til andre produkter. Hvis du har spørgsmål vedrørende strømforsyningen, får du yderligere oplysninger ved at kontakte den lokale, autoriserede servicerepræsentant eller forhandler af Canon. Flytning af scanneren Når du flytter scanneren, skal du altid bære den med begge hænder for at undgå at tabe den. Scanneren vejer ca. 1,8 kg. Husk at frakoble kabler og AC-adaptere, før scanneren flyttes. Hvis scanneren transporteres med disse ting tilsluttet, kan stik og bøsninger blive beskadiget. Håndtering ADVARSEL Bemærk altid følgende forholdsregler, når scanneren anvendes. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød. Brug aldrig alkohol, benzen, malingsfortynder aerosolsprays eller andre meget brandfarlige stoffer i nærheden af scanneren. Du må ikke beskadige eller foretage ændringer på netledningen. Sæt ikke tunge genstande på kablet, og undlad at trække i kablet eller bøje det for hårdt. Tilslut aldrig netledningen med våde hænder. Forbind ikke scanneren til en elskinne med flere stik. Slå ikke knuder på netledningen og rul den ikke op, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Ved tilslutning af kablet skal du sikre, at netstikket er sat godt og forsvarligt i strømstikket. Brug ikke andre netledninger eller AC-adaptere end dem, der leveres med scanneren. Skil ikke scanneren ad og foretag ikke ændringer på den. 12

13 Forsøg aldrig at adskille eller ændre AC-adapteren på nogen måde, da det er farligt. Ved rengøring af scanneren skal afbryderknappen sættes på OFF (FRA), og netledningen skal tages ud af stikkontakten. Rengør scanneren med en let fugtet klud, der er vredet hårdt op. Brug aldrig alkohol, benzen, fortynder eller andre brændbare væsker. Hvis scanneren laver sære lyde eller afgiver røg, varme eller underlige lugte, hvis scanneren ikke fungerer, eller der opstår andre uregelmæssigheder under brug af maskinen, skal afbryderknappen øjeblikkeligt sættes på OFF (FRA), og netledningen skal tages ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale, autoriserede forhandler af Canon eller en servicerepræsentant og få yderligere oplysninger. Undlad at tabe scanneren eller udsætte den for slag eller hårde stød. Hvis scanneren skulle blive beskadiget, skal du straks slukke for strømmen og tage elstikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale, autoriserede forhandler af Canon eller servicerepræsentant og få apparatet serviceret. Før du flytter scanneren, skal du sørge for at slukke for strømmen og tage elstikket ud af stikkontakten. FORSIGTIG Installer ikke scanneren på et underlag, der er ustabilt eller skråt eller i et område, der er udsat for kraftige vibrationer, da dette kan få scanneren til at falde ned med personskader eller skader på scanneren til følge. Læg aldrig små metalgenstande som hæfteklammer, papirclips eller smykker på scanneren. Sådanne genstande kan falde ned i scanneren og forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis sådanne genstande skulle falde ned i scanneren, skal du straks sætte afbryderen på OFF (FRA) og tage netledningen ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale, autoriserede forhandler af Canon eller servicerepræsentant og få apparatet serviceret. Sæt ikke scanneren på et fugtigt eller støvet sted. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Sæt ikke genstande oven på scanneren. Sådanne genstande kan tippe eller vælte og give personskader. Forbind kun scanneren med en stikkontakt med den normerede spænding og lysnetfrekvens (120 V, 60 Hz eller V, 50/60 Hz afhængigt af området). Når netledningen skal tages ud, skal den trækkes ud med et fast greb i stikket. Træk ikke direkte i netledningen, da det kan skade eller blotte kablets ledere og forårsage brand eller elektrisk stød. Sørg for at der er tilstrækkelig plads rundt om stikkontakten, så den er let at trække ud. Hvis der placeres ting rundt om stikkontakten, kan du ikke trække den ud i nødstilfælde. Spild ikke vand eller brændbare væsker (alkohol, benzen, mm.) ned i scanneren, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Af hensyn til sikkerheden anbefales det at slukke for scanneren (OFF), når den ikke skal bruges i længere tid, f.eks. om natten. Af sikkerhedshensyn anbefales det ligeledes at slukke for scanneren og tage elstikket ud af stikkontakten, når den ikke skal bruges i længere tid, f.eks. i ferier. Undlad at bære løs beklædning eller løse smykker, der kan blive fanget i scanneren, mens du bruger den. Dette kan medføre personskade. Vær særligt forsigtig med slips og langt hår. Hvis noget fanges i scanneren, skal du straks trække netledningen ud for at slukke den. Vær forsigtig, når du lægger papir i scanneren og fjerner fastklemt papir. Du risikerer at skære hånden på kanten af et ark papir. Bortskaffelse Når scanneren skal bortskaffes, skal du følge de gældende regler og forordninger eller spørge den lokale forhandler, der solgte scanneren. Hvis scanneren skal sendes til reparation Når der rekvireres reparationer, skal scanneren sendes til den angivne adresse. Når scanneren skal sendes, anvendes samme kasse, som den blev leveret i. Scanneren sikres godt med emballagemateriale, når den sættes i kassen. 13

14 Kapitel 3 Installation af software Dette kapitel indeholder oplysninger om softwareinstallation fra installationsdisken (DVD), som leveres med dette produkt. Systemkrav Installations-cd'ens indhold Softwareinstallation Systemkrav Følgende systemkrav anbefales for at sikre optimal brug af denne scanner. (som i december 2012) Computer - CPU: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller hurtigere - Hukommelse: 1 GB eller mere - Harddisk: 3 GB eller mere ledig plads til installation af samtlige programmer - USB-interface: Hi-Speed USB Skærm: Opløsning på 1024 x 768 (XGA) eller højere anbefales. - Optisk drev: Drevet skal kunne afspille dvd'er. Operativsystem - Microsoft Windows XP Service Pack 3 eller nyere - Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 eller nyere - Microsoft Windows Vista Service Pack 2 eller nyere (32-bit og 64-bit version) - Microsoft Windows 7 Service Pack 1 eller nyere (32-bit og 64-bit version) - Microsoft Windows 8 (32-bit og 64-bit version) Andre krav - Et ISIS- eller TWAIN-kompatibelt program, der også er kompatibelt med ovenstående operativsystemer. -.NET Framework 3.5 eller nyere FORSIGTIG Brug den nyeste USB 2.0-driver fra Microsoft. Ønsker du flere oplysninger, bedes du kontakte din lokale Canon-forhandler. Scanningshastighederne reduceres, hvis computerens standard- USB-port er en USB Full-Speed-port (lig med USB 1.1). Brug det USB-kabel, der oprindeligt blev leveret med scanneren. Hvis CPU'en, hukommelsen, interfacekortet eller nogle af de øvrige specifikationer ikke opfylder installationskravene, kan scanningshastigheden reduceres markant og overførslen tage længere tid. Selv hvis computeren overholder de anbefalede specifikationer, kan scanningshastigheden variere afhængig af de valgte indstillinger for scanningen. 14

15 De medfølgende scannerdrivere fungerer ikke nødvendigvis med alle ISIS- eller TWAIN-kompatible programmer. Hvis du vil have flere oplysninger, bedes du kontakte forhandleren af programmet. Forholdsregler ved brug i 64-bit operativsystemer Den medfølgende scannerdriver understøtter kun scanning med 32-bit programmer. Selv med 32-bit programmer kan det ikke garanteres, at alle ISIS/TWAIN-kompatible programmer vil fungere korrekt. Scanningshastigheden kan variere afhængig af computerens specifikationer. Installations-cd'ens indhold For at kunne bruge scanneren skal følgende software installeres fra den medfølgende installations-cd. CaptureOnTouch Dette er en dedikeret scanningsfunktion til dette produkt. CapturePerfect 3.1 Dette er en scanningsfunktion til scannere i DR-serien. Scannerdriver Dette er scannerdriveren til dette produkt. Software fra tredjepart Følgende softwareprogrammer er ligeledes at finde på den medfølgende installationsdisk (DVD-ROM). Nærmere oplysninger om disse programmer findes i filen Readme.txt. Presto! BizCard Visitkortsoftware fra NewSoft Technology Corp. * Presto! BizCard er et registreret varemærke tilhørende NewSoft Technology Corp. OmniPage SE OCR (Optical Character Recognition)-software fra Nuance Communications Inc. med support på mange sprog. Sprogene, der understøttes af den medfølgende OmniPagesoftware, omfatter engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk. Denne software kan ikke anvendes med operativsystemer på andre sprog. PaperPort Filstyringsprogram fra Nuance Communications Inc., der gør det nemt at opbevare, organisere og hente digitale dokumenter. - For at få support til dette produkt skal du opgradere til Professional-versionen. Nærmere oplysninger om opgradering findes på ecopy PDF Pro Office Software til fremstilling og redigering af pdf-filer fra Nuance Communications. FORSIGTIG Når der scannes med denne software fra tredjepart, bruges denne scanners scannerdriver til at konfigurere indstillingerne for scanningen. Nærmere oplysninger om, hvordan scannerdriveren åbnes, findes i brugervejledningerne, som leveres med de forskellige softwareprogrammer. Cloud Service-software Noget af den medfølgende software fra tredjepart kræver, at man har en Cloud Service-konto for at kunne bruge nogle eller alle funktioner. Software Google docs-plugin til CaptureOnTouch Evernote Cloud Service anvendt Google docs Evernote Du vil blive bedt om at acceptere brugerbetingelserne, når du opretter en konto. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du gå til Cloud Service-leverandørens hjemmeside. Du skal ikke have en konto for at installere ovenstående software. 15

16 Softwareinstallation 2 Klik på [Typical Installation] [Standardinstallation]. Installer softwaren ved at følge denne fremgangsmåde: VIGTIGT Installer softwaren, før du tilslutter scanneren til computeren. Log på Windows som administrator. Luk alle andre programmer, før du installerer softwaren. 1 Læg installations-cd'en i computerens diskdrev. Installations-cd'en starter automatisk, når du lægger cd'en i drevet. (Hvis installationen ikke går i gang, skal du køre setup.exe fra cd'en). Om installation af software fra tredjepart Hvis du vælger [Custom Installation] [Brugerdefineret installation], får du mulighed for at installere software fra tredjepart. I Windows 7/8/Vista Hvis vinduet [User Account Control] [Kontrol af brugerkonti] vises på skærmen, skal du klikke på [Yes] [Ja] eller [Allow] [Tillad]. BEMÆRK Hvis du vælger Evernote, åbnes webbrowseren, og der vises en hjemmeside, hvorfra du kan downloade softwaren under installationen. Download og installer softwaren ved at følge instruktionerne på hjemmesiden. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne installere Evernote. Hvis du kun vil installere bestemte softwareprogrammer, som tidligere er blevet slettet, skal du vælge [Custom Installation] [Brugerdefineret installation] og klikke på den ønskede software. 16

17 3 Klik på [Install] [Installer]. BEMÆRK Installation af funktionen EMC Cloud Capture 4 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. EMC Captiva Cloud Runtime leverer en komponent, som gør det muligt at bruge webbaserede applikationer. Applikationerne skal understøtte denne funktion, når den aktiveres. Sørg for kun at installere denne funktion, når du bruger en understøttet applikation. 5 Klik på [Exit] [Afslut] for at afslutte installationen af softwaren. 17

18 I Windows 8 Afhængig af systemmiljøet kan webbrowseren starte i tilstanden Fuld skærm under installationen. Hvis dette sker, skal du vente, indtil browseren er færdig, før du går tilbage til skrivebordet og fortsætter installationsprocessen. 18

19 Kapitel 4 Tilslutning af scanneren Tilslut scanneren til computeren og stikkontakten. Tilslutning af scanneren til computeren...19 Sådan tændes for strømmen...20 Tilslutning af scanneren til computeren Tilslut scanneren til computeren. VIGTIGT Installer softwaren, før du tilslutter scanneren til computeren. Før der oprettes forbindelse mellem scanneren og computeren, sikres det at scanneren er slukket. Hvis scanneren er tændt, slukkes den. 1 Forbind netledningen til AC-adapteren. 2 Sæt AC-adapterens stik i stikket på bagsiden af scanneren. 19

20 3 Brug det medfølgende USB-kabel til at oprette forbindelse mellem scanneren og computeren. Sådan tændes for strømmen Scanneren tændes og slukkes ved at trykke på afbryderknappen foran på scanneren. 1 Sørg for at scanneren og computeren er forbundet korrekt med et USB-kabel. 2 Tryk på afbryderknappen. Strømindikatoren lyser blå, når scanneren er tændt. 20

21 BEMÆRK Første gang scanneren tændes kommer der en besked frem på proceslinjen i Windows. Hvis du venter et øjeblik, genkendes scanneren automatisk, hvorefter den er klar til brug. BEMÆRK Scannerens automatiske slukkefunktion er som standard aktiveret, og scanneren slukker automatisk efter 4 timers inaktivitet. Hvis du vil vide mere om, hvordan denne funktion deaktiveres, skal du se Funktionen Automatisk slukning på s. 67. Når scanneren er korrekt forbundet til computeren, vises ikonet, (CaptureOnTouch) på proceslinjen som følger. Hvis ikonet på proceslinjen vises som, er scanneren ikke korrekt forbundet til computeren. Kontroller, at scanneren er tændt og at USB-kablet er sat rigtigt i. Sådan slukkes for strømmen Tryk og hold afbryderknappen nede, indtil lyset går ud. VIGTIGT Vent mindst 10 sekunder, før du tænder scanneren igen, når den har været slukket. Hvis scanneren ikke skal bruges i længere tid, anbefales det af sikkerhedsgrunde at tage stikket ud af kontakten. 21

22 Kapitel 5 Ilægning af dokumenter Scanneren kan indstilles til to forskellige fremføringsmåder: normal fremføring og bypass-fremføring. Normal fremføring bruges til kontinuerlig fremføring af en stak dokumenter fra fremføringsbakken. Bypass-fremføring bruges til at fremføre et ark ad gangen eller til at fremføre dokumenter med flere sammenhæftede sider, f.eks. fakturaer. Du kan vælge mellem de forskellige indstillinger ved hjælp af knappen til valg af fremføringsmåde. Klargøring af bakkerne Dokumenter Normal fremføring Bypass-fremføring Ilægning af kort Ilægning af sammenfoldede dokumenter Aktivering af funktionen Lange dokumenter Klargøring af bakkerne Gør fremføringsbakken klar, så den passer til det valgte papirformat og -type. Klargøring af fremføringsbakken Åbn fremføringsbakken. Klargøring af udfaldsbakken Åbn udfaldsbakken. 22

23 BEMÆRK Det er muligt at scanne dokumenter med lukket udfaldsbakke. Åbn udfaldsbakken, hvis du vil stable de udskubbede dokumenter. Træk denne bakke ud, hvis papiret er længere end Klargøring af dokumentstopper Brug den dokumentstopper, der passer til længden på det scannede dokument. Dokumenter Scanneren kan scanne dokumenter i størrelser fra visitkort og checks til LTR/A4. Dokumentstørrelserne, som denne scanner kan scanne, vises nedenfor. Almindeligt papir hovedbakken. Format Bredde: 50,8 mm til 215,9 mm Længde: 53,9 mm til 355,6 mm* Papirvægt Normal fremføring: 52 til 128 g/m 2 0,06 mm til 0,15 mm Bypass-fremføring: 40 til 157 g/m 2 0,05 mm til 0,20 mm * Du kan scanne dokumenter i længder op til mm ved at aktivere funktionen Lange dokumenter. -> Aktivering af funktionen Lange dokumenter på s. 29 VIGTIGT Dokumentet skal opfylde følgende kriterier for at kunne scannes: Ved scanning af flere dokumenter af forskellig størrelse placeres dokumenterne, så de dækker hele spændet for fremføringsvalserne. Det anbefales, at dokumenter, der er større end LTR, A4 (210 mm x 297 mm ), fremføres enkeltvis. Scanning af dokumenter, før blækket er tørt, kan give problemer med scanneren. Sørg altid for, at blæk eller toner på dokumentet er tørt, før det scannes. Scanning af dokumenter skrevet med blyant eller lignende tilsnavser valserne og scannerglasset, giver pletter på det scannede billede og overfører snavset til de efterfølgende dokumenter. Rengør altid scannerens indvendige dele efter scanning af sådanne dokumenter. Ved scanning af et tosidet dokument, der er trykt på tyndt papir, kan billedet på modsatte side ofte ses igennem. Hvis det er tilfældet, justeres scanningsintensiteten i programsoftwaren, før dokumentet scannes. Det anbefales at fremføre tynde dokumenter enkeltvis. 23

24 Scanning af følgende dokumenttyper kan medføre papirstop eller fejlfunktion. For at scanne sådan et dokument skal du tage en fotokopi af dokumentet og derefter scanne fotokopien. Foldede eller krøllede dokumenter Carbonpapir Normal fremføring 1 Indstil knappen til valg af fremføringsmåde til (Normal). Krøllede dokumenter Coated papir Flængede dokumenter Dokumenter med papirclips eller hæfteklammer Ekstremt tyndt, gennemsigtigt papir Dokumenter med for meget papirstøv. Visitkort Format 50,8 mm x 53,9 mm eller større Papirvægt 300 g/m 2 0,35 mm eller mindre VIGTIGT Hvis en stabel visitkort ikke kan fremføres korrekt, reduceres antallet af kort i stablen. 2 Indstil dokumentstyrene, så de passer til bredden på det scannede dokument. Kort Format 53,9 mm x 85,5 mm (ISO-/JIS-standard) Kortykkelse 0,76 mm eller mindre Retning Kun vandret fremføring Prægede kort kan scannes. FORSIGTIG Hvis du lægger kort lodret i scanneren, skubbes de ikke korrekt ud, og kort, der giver papirstop kan blive beskadiget, når de tages ud. Vær forsigtig med papirretningen, når du lægger kortene i. Prægede kort kan eventuelt ikke scannes korrekt afhængigt af den type, der skal præges. 24

25 3 Luft papirstakken, og læg den med bunden i vejret i fremføringsbakken, således at den øverste kant vender nedad. Læg dokumentet i scanneren, således at dokumentets øverste kant vender nedad. 5 Indstil dokumentstyrene, så de passer til dokumentets bredde. 4 Læg dokumentet i scanneren, således at bagsiden vender mod dig og den øverste kant vender nedad. Scanningen af dokumentet kan nu påbegyndes. BEMÆRK Før scanningen påbegyndes, skal det kontrolleres, at dokumentet ikke er krøllet eller foldet, og at det er placeret rigtigt i fremføringsbakken. Hvis scanningen påbegyndes, og dokumentet er krøllet eller foldet, risikerer du at beskadige dokumentet eller forårsage papirstop. FORSIGTIG Når du lægger dokumenter i fremføringsbakken, skal du passe på ikke at skære dig på papirets kanter. 25

26 Bypass-fremføring VIGTIGT Dokumentstyrene er udstyret med et grænsemærke ( ). Overskrid ikke dette mærke (ca. 50 ark af 80 g/m 2 ). Manglende overholdelse kan forårsage papirstop. Før du lægger et dokument i scanneren, skal du se efter at det ikke indeholder papirclips, hæfteklammer eller andre små metalgenstande. Sådanne genstande kan forårsage brand eller elektrisk stød, beskadige dokumentet eller give papirstop eller fejlfunktioner på scanneren. Undlad at bære løs beklædning eller løse smykker, der kan blive fanget i scanneren, mens du bruger den. Dette kan medføre personskade. Vær særligt forsigtig med slips og langt hår. Hvis noget fanges i scanneren, skal du straks slukke for strømmen (OFF) og tage stikket ud af stikkontakten. Udglat altid eventuelle folder eller krøller på dokumenterne, før de lægges i fremføringsbakken. Hvis den forreste kant af et dokument er krøllet, kan det give papirstop. Hvis fremføringen standser som følge af en systemfejl eller papirstop under scanning, skal du løse problemet, kontrollere, at det scannede billede af den sidste side, der blev helt fremført, er gemt, og derefter genoptage scanningen af de resterende dokumentsider. Når scanningen er færdig, lukkes fremførings- og udfaldsbakken for at undgå skader på scanneren, når den ikke er i brug. 1 Indstil knappen til valg af fremføringsmåde til (Bypass). 2 Indstil dokumentstyrene, så de passer til bredden på det scannede dokument -> Normal fremføring på s Læg dokumentet i scanneren, så bagsiden vender mod dig og den øverste kant vender nedad. VIGTIGT Når scanningen er færdig, lukkes fremførings- og udfaldsbakken for at undgå skader på scanneren, når den ikke er i brug. 26

27 Ilægning af kort 1 Indstil knappen til valg af fremføringsmåde til (Bypass). FORSIGTIG Hvis du lægger kort lodret i scanneren, skubbes de ikke korrekt ud, og kort, der giver papirstop kan blive beskadiget, når de tages ud. Sørg for at lægge kortene vandret i. FORSIGTIG Ved scanning af kort skal knappen til valg af fremføringsmåde indstilles til (Bypass). Læg ét kort i ad gangen. 2 Læg kortet vandret i scanneren, så bagsiden vender mod dig og den øverste kant vender nedad. Indstil dokumentstyrene, så de passer til kortets bredde. -> Normal fremføring på s

28 Ilægning af sammenfoldede dokumenter Folio-scanning gør det muligt at scanne dokumenter, der er større end LTR/A4 og som derfor ikke kan være i fremføringsbakken. (Den maksimale størrelse er 11" X 17"/A3). Hvis du vil bruge denne funktion, skal du folde dokumentet midt over på langs og lægge det i fremføringsbakken. DR-C120 scanner begge sider og samler de scannede billeder til ét billede. VIGTIGT Når dokumentet foldes sammen, skal det gøres på en sådan måde, at der dannes en skarp lige kant midt på dokumentet. Ellers risikerer du, at dokumentet sætter sig fast eller at de scannede billeder ikke passer sammen. Foldekanten vil ikke blive scannet. Tag højde for dette, hvis der indhold som billeder, diagrammer eller tekst langs foldekanten. Folio-scanning kan kun udføres med Bypass-fremføring. Læg dokumenterne i ét ad gangen. Indstil dokumentstyrene, så de passer til dokumentets bredde. Ellers risikerer du at det scannede billede er skævt eller vender forkert. Ved scanning af sammenfoldede dokumenter skal knappen til valg af fremføringsmåde indstilles til to (Bypass) Ved ilægning af sammenfoldede dokumenter skal siderne placeres således, at foldekanten vender til højre. Den side af det sammenfoldede dokument, som vender mod dig selv, bliver den højre side af det kombinerede billede. Når du scanner sammenfoldede dokumenter, skal indstillingen [Scanning Side] [Scanningsside] i Scannerdriverindstillinger indstilles til [Folio]. -> Indstilling af de grundlæggende scanningsforhold på s. 52 Den maksimale størrelse for kombinerede billeder er A3. 28

29 Aktivering af funktionen Lange dokumenter Længden på de scannede dokumenter er normalt 356 mm, men du kan scanne dokumenter med en længde på op til mm ved at aktivere funktionen Lange dokumenter. BEMÆRK I Windows 8 registreres det i følgende mappe. VIGTIGT Vær opmærksom på følgende, når du bruger funktionen Lange dokumenter: Ved brug af funktionen Lange dokumenter kan skævt ilagte dokumenter komme i kontakt med begge sider af fremføringsstien og blive beskadiget. Sørg for at lægge dokumenterne lige i. Når funktionen Lange dokumenter er aktiveret, kan det tage længere tid at registrere et papirstop, hvilket vil resultere i beskadigede dokumenter. Sørg for at undgå papirstop. Når du scanner lange dokumenter, skal knappen til valg af fremføringsmåde indstilles til Fremføring uden adskillelse, og dokumenterne skal scannes enkeltvis. Når du scanner store dokumenter og funktionen Lange dokumenter er aktiveret, kan scanningshastigheden blive reduceret. Der kan også opstå fejl pga. manglende hukommelse eller scanningen kan deaktiveres. 3 Klik på [CANON DR-C120 USB] efterfulgt af [Properties] [Egenskaber]. Scannerens egenskaber vises på skærmen. 4 Vælg funktionen Lange dokumenter. Vælg [Long Document mode (1,000 mm)] [Lange dokumenter (1.000 mm)] eller [Long Document mode (3,000 mm)] [Lange dokumenter (3.000 mm)] afhængig af dokumentets længde. 1 Start Windows, og log på som bruger med administratorrettigheder. 2 Klik på knappen Start efterfulgt af [All Programs] [Programmer], [Canon DR-C120] og [Canon imageformula Utility]. imageformula Utility starter. 29

30 5 Klik på [OK]. Konfiguration af scanningsforhold Ved scanning af lange dokumenter skal scanningsforholdene konfigureres efter følgende fremgangsmåde. CaptureOnTouch Indstil [Page Size] [Papirformat] til [Match original size] [Match original størrelse] i vinduet [Scanner setting] [Scannerindstillinger]. -> Scannerindstillinger på s. 40 Scannerdriver Indstil [Page Size] [Papirstørrelse ] til [Match original size] [Match original størrelse] under fanen [Basic] [Grundindstillinger]. -> Indstilling af de grundlæggende scanningsforhold på s

31 Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch Dette afsnit beskriver fremgangsmåden for scanning med CaptureOnTouch. Hvad er CaptureOnTouch?...31 Sådan startes og lukkes CaptureOnTouch...32 Scan First (Scan først)...34 Select Scan Job (Valg af scanningsjob)...36 Sådan scannes med knappen Start...39 Scannerindstillinger...40 Scanning fra skærmen Kontinuerlig scanning...42 Valg af outputmetode...43 Miljøindstillinger...45 Hvad er CaptureOnTouch? CaptureOnTouch er et softwareprogram, der giver dig mulighed for at scanne dokumenter på en enkel måde ved at følge instruktionerne på skærmen. Cloud Service Scanner Netværk Gemmer filen i en angivet mappe. Starter et -program og vedhæfter det scannede billede til en ny . Udskriver filen fra en angivet printer. Åbner det scannede billede i et angivet program. I CaptureOnTouch er det muligt at vælge mellem forskellige scanningsmåder afhængig af formål og program. Scan First (Scan først) Scan et dokument, og vælg derefter den ønskede udfaldsmåde. Denne scanningsmåde gør det nemt at scanne et dokument ved blot at følge instruktionerne på skærmen. Select Scan Job (Valg af scanningsjob) Gem de relevante indstillinger, fra scanningsforhold til udfaldsmåde, som et job, og scan derefter dokumentet ved blot at vælge det job, der passer til formålet. Denne scanningsmåde er især velegnet til at gentage en scanning efter en valgt fremgangsmåde. Scan med knappen Start Scan First (Scan først) tilknyttes knappen Start på scanneren, så du kan indlæse et dokument og derefter påbegynde scanningen ved at trykke på knappen Start. Du kan også knytte andre job til knappen Start. 31

32 Filformater af gemte billeder Du kan vælge mellem følgende filformater til de scannede billeder, når du bruger andre udfaldsmåder end [Print] [Udskriv]. PDF TIFF JPEG BMP PPTX (filformat til Microsoft PowerPoint 2007 eller nyere) Sådan startes og lukkes CaptureOnTouch CaptureOnTouch bliver som standard et af systemets residente programmer, når du starter computeren. Dobbeltklik på (CaptureOnTouch-ikonet) på proceslinjen for at starte CaptureOnTouch og åbne hovedmenuen. BEMÆRK Du kan også starte CaptureOnTouch fra menuen Start. Klik på [Start] - [All Programs] [Programmer] - [Canon DR-C120] - [DR-C120 CaptureOnTouch]. Første gang du starter CaptureOnTouch på en computer med Evernote, vises en besked, hvor du bliver bedt om at bekræfte registreringen af job, der sender scannede billeder til Evernote. Hvis du klikker på knappen [Yes] [Ja], registreres to job for Evernote i CaptureOnTouch. Du kan forkorte tidsrummet fra du trykker på knappen Start på scanneren til scanningen begynder ved at markere afkrydsningsfeltet [Make CaptureOnTouch resident] [Gør CaptureOnTouch resident] under [Basic settings] [Grundindstillinger] i dialogboksen [Environmental settings] [Miljøindstillinger]. Hvis du vil vide mere, skal du se Miljøindstillinger på s

33 Sådan lukkes CaptureOnTouch Klik på øverst i vinduet for at lukke vinduet med CaptureOnTouch. Dette lukker vinduet, men CaptureOnTouch vil stadig residere i systemet. Hvis du vil afslutte CaptureOnTouch, skal du klikke på (CaptureOnTouch-ikonet) på proceslinjen og derefter vælge [Exit] [Afslut] fra menuen. Sådan genstartes CaptureOnTouch Hvis du vil bruge CaptureOnTouch, og programmet ikke længere residerer i systemet, kan du genstarte det ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder. CaptureOnTouch starter og bliver igen et af systemets residente programmer. Klik på [Start] - [All Programs] [Programmer] - [Canon DR-C120] - [DR-C120 CaptureOnTouch]. Tryk på knappen Start på scanneren (i dette tilfælde åbnes hovedmenuen i CaptureOnTouch, og scanningen starter med den scanningsmåde, der er knyttet til Start-knappen). BEMÆRK I Windows 8 registreres det i følgende mappe. CaptureOnTouch residerer ikke længere i systemet, og ikonet forsvinder fra proceslinjen. 33

34 Scan First (Scan først) 4 Klik på knappen Start. Betjeningsflow : Scan dokumentet -> Konfigurer outputindstillingerne -> Send de scannede billeder til output 1 Læg dokumentet i scanneren. 2 Klik på [Scan First] [Scan først]. Den øverste skærm for [Scan First] [Scan først] vises. Dokumentet scannes. Under scanningen vises antallet af scannede sider sammen med de valgte scannerindstillinger. Når scanningen er færdig, vises skærmen Outputindstillinger. 3 Vælg den ønskede scanningsmåde på den øverste skærm. FORSIGTIG Hvis du vælger scanningsindstillinger, som bruger en stor del af computerens hukommelse, risikerer du at scanningen afbrydes pga. utilstrækkelig hukommelse. Hvis der vises en fejlmeddelelse pga. utilstrækkelig hukommelse under scanningen, skal du lukke programmet og prøve dig frem med andre indstillinger, før scanningen genoptages. En scanning af flere side kan ikke gemmes, hvis filstørrelse er over 2 GB. Skift til nogle andre indstillinger, hvis der vises en fejlmeddelelse. (1) Vælg om funktionen Kontinuerlig scanning skal aktiveres eller deaktiveres. Når du ser en eksempelvisning af det scannede billede eller deler et stort dokument op for at scanne det af flere omgange, skal du aktivere Kontinuerlig scanning ved at slå denne funktion til [ON]. (2) Angiv om du vil scanne dokumentet i fuldautomatisk tilstand. Hvis du vil bruge forskellige scanningsindstillinger, skal du vælge [OFF] [FRA] og konfigurere scannerens indstillinger. -> Scannerindstillinger på s

35 BEMÆRK Når et dokument scannes og indstillingen [Enable continuous scanning] [Aktiver kontinuerlig scanning] er aktiveret [ON], vises skærmen Kontinuerlig scanning efter at dokumentet er blevet scannet. -> Scanning fra skærmen Kontinuerlig scanning på s Konfigurer indstillingerne for, hvad der skal ske med de scannede billeder. Hvis du lægger et nyt dokument i scanneren og klikker på [Scan], begynder scanneren at scanne dokumentet. Når alle dokumenter er blevet scannet, skal du klikke på [Next step] [Næste trin]. (1) Konfigurer indstillingerne for, hvad der skal ske med de scannede billeder. -> Valg af outputmetode på s. 43 (2) Klik på denne knap for at foretage den ønskede handling med de scannede billeder. Knappens navn afhænger af den valgte indstilling. Hvis scanneren er sat til [Save to folder] [Gem i mappe], hedder knappen [Save] [Gem]. Når handlingen er fuldført, vises skærmen Fuldført. Scan First (Scan først) er nu færdig. BEMÆRK Klik på [Return to top] [Tilbage til toppen] for at komme tilbage til skærmen Scan First (Scan først). Hvis andre indstillinger end [Attach to ] [Vedhæft til ] eller [Print] [Udskriv] er valgt som outputmetode, kan du åbne mappen med de scannede billeder ved at klikke på [Open storage folder] [Åbn destinationsmappe]. 35

36 Select Scan Job (Valg af scanningsjob) Betjeningsflow : Registrer jobbet -> Vælg jobbet -> Scan dokumentet -> Send de scannede billeder til output 3 Vælg den ønskede outputmetode. -> Valg af outputmetode på s. 43. BEMÆRK I Select Scan Job (Valg af scanningsjob) kan sidernes rækkefølge ikke ændres ved hjælp af miniaturebilleder. Registrering og redigering af job I CaptureOnTouch kan du registrere op til 10 job til brug med Select Scan Job (Valg af scanningsjob). 1 Klik på knappen. BEMÆRK Du kan tildele jobbet til knappen Start ved at vælge [Start button] [Knappen Start] under fanen [Button assignment] [Knaptildeling]. -> Sådan scannes med knappen Start på s Skriv jobbets navn, og tryk på Enter. 36

37 4 Klik på [Output setting] [Outputindstillinger], og vælg de ønskede indstillinger. Valgmulighederne varierer afhængig af den valgte outputmetode. Se afsnittet Hjælp til CaptureOnTouch, hvis du vil vide mere om de forskellige indstillinger. Valg af job og scanning 1 Læg dokumentet i scanneren. -> Kapitel 5 Ilægning af dokumenter på s. 22. Den øverste skærm for [Select Scan Job] [Valg af scanningsjob] vises. 2 Klik på et job. BEMÆRK Hvis indstillingen [Check output after scanning] [Tjek output efter scanning] er slået til [ON], kan du tjekke outputindstillingerne, når scanningen er færdig. Hvis indstillingen [Enable continuous scanning] [Aktiver kontinuerlig scanning] er slået til [ON], kan du blive ved med at scanne efter at have afsluttet scanningen af alle dokumentets sider. 37

38 3 Klik på knappen Start. BEMÆRK Klik på [Return to top] [Tilbage til toppen] for at komme tilbage til skærmen Select Scan Job (Valg af scanningsjob). Hvis andre indstillinger end [Attach to ] [Vedhæft til ] eller [Print] [Udskriv] er valgt som outputmetode, kan du åbne mappen med de scannede billeder ved at klikke på [Open storage folder] [Åbn destinationsmappe]. Dokumentet scannes. Under scanningen vises antallet af scannede sider sammen med de valgte scannerindstillinger. Når alle sider af dokumentet er scannet, outputbehandles de scannede billeder i overensstemmelse med de registrerede jobindstillinger, og skærmen Fuldført vises. Når indstillingen [Enable continuous scanning] [Aktiver kontinuerlig scanning] er slået til [ON] Skærmen Kontinuerlig scanning vises, når alle dokumentets sider er blevet scannet. -> Scanning fra skærmen Kontinuerlig scanning på s. 42 Hvis du vil scanne et andet dokument, skal du lægge dokumentet i scanneren og klikke på [Scan]. Når alle dokumenter er blevet scannet, skal du klikke på [Next step] [Næste trin]. FORSIGTIG Hvis du vælger scanningsindstillinger, som bruger en stor del af computerens hukommelse, risikerer du at scanningen afbrydes pga. utilstrækkelig hukommelse. Hvis der vises en fejlmeddelelse pga. utilstrækkelig hukommelse under scanningen, skal du lukke programmet og prøve dig frem med andre indstillinger, før scanningen genoptages. En scanning af flere side kan ikke gemmes, hvis filstørrelse er over 2 GB. Skift til nogle andre indstillinger, hvis der vises en fejlmeddelelse. 38

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

VAREMÆRKER OG KILDEANGIVELSER

VAREMÆRKER OG KILDEANGIVELSER J U R I D I S K E M E D D E L E L S E R Copyright 2006 Nuance Communications, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må transmitteres, afskrives, reproduceres, lagres i et søgesystem

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere