MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET"

Transkript

1 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding Manual de instrucciones y de instalación Ägar- & installationshandbok Manual do utilizador e manual de instalação Betjeningsvejledning og installationsvejledning VZ509E DVD MULTIMEDIA STATION WITH 7-inch TOUCH PANEL CONTROL STATION MULTIMEDIA DVD AVEC COMMANDE PAR ECRAN TACTILE 7 pouces DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT 7-Zoll-TOUCHSCREEN-STEUERUNG STAZIONE MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET 7-inch TOUCH PANEL BEDIENING EQUIPO DVD MULTIMEDIA CON PANEL DE CONTROL TÁCTIL DE 7 pulgadas DVD MULTIMEDIA-STATION MED 7-tums PEKSKÄRM ESTAÇÃO MULTIMÉDIA DE DVD COM CONTROLO DE PAINEL DIGITAL DE 7 polegadas DVD MULTIMEDIESTATION MED 7" BERØRINGSPANEL

2 CAUTIONS: This appliance contains a laser system and is classified as a CLASS 1 LASER PRODUCT. To use this model properly, read this Owner s Manual carefully and keep this manual for your future reference. In case of any trouble with this player, please contact your nearest AUTHORIZED service station. To prevent direct exposure to the laser beam, do not try to open the enclosure.!caution USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER S MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. ADVARSEL. Denne mærking er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, at der anvendes laserstråler af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan blive udsat for utilladelig kraftig stråling. APPARATET BØR KUN ÅBNES AF FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER! Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmækning, som advarer imod at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsaætte sig for laserstråling. OBS! Apparaten innehåller laserkomponenten som avger laserstrålning överstigande gränsen för laserklass 1. VAROITUS Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä.

3 Tak fordi du har købt en Clarion VZ509E. Læs denne betjeningsvejledning grundigt, før du tager udstyret i brug. Når du har læst betjeningsvejledningen, bør den opbevares et sted, hvor det er nemt at få fat i den, f.eks. i handskerummet. Kontroller garantien, og opbevar den sammen med betjeningsvejledningen. Indhold 1. FUNKTIONER Udvidelse af systemer Diske, der kan afspilles DVD Video-funktioner FORSIGTIGHED LCD-skærm/generelt Rengøring Om de registrerede mærker osv KONTROLLER Knappernes funktion Oversigt over betjening af knapper og berøringstaster Fjernbetjeningsenhed GRUNDLÆGGENDE BETJENING Tænd og sluk for strømmen Justering af lydstyrken Åbning af LCD-skærm og justering af vinklen Slå lyden fra Slå monitoren fra Visning af skærmbilledet Clock Indsæt en disk/tag en disk ud Tilslutning/Frakobling af en USB-medieenhed Valg af mediekilde zonekontrol BETJENING AF KILDER Betjening af radioen DVD Video-betjening Betjening af lyd-cd MP3/WMA/AAC Betjening DivX Betjening BETJENING AF KILDER (TILBEHØR) ipod Betjening USB-nøgle Betjening af navigationssystemet AUX-betjening SYSTEMINDSTILLINGER Lydindstillinger Generelle indstillinger Justering af monitoren FEJLFINDING FEJL VIST PÅ DISPLAYET SPECIFICATIONER MANUAL TIL INSTALLATION OG LEDNINGSFØRING VZ509E 529

4 1. FUNKTIONER NP509E (Hide-away Navigation) kontrol med berøringspanel USB Direkte tilslutning til ipod 7" bredformat farve-lcd berøringspanel, DVD Video/CD/MP3/WMA/AAC-afspiller Udvidelse af systemer Udvidelse af lydfunktioner Udvidelse af visuelle funktioner Bagerste Vision-kamera (CC2011E/ CAA185) Bagerste skærm 4-kanals forstærker ipod VTR osv. BLT373 USB Hukommelse Bluetooth -mobiltelefon De komponenter, der vises uden for rammerne, er i handlen. 530 VZ509E NP509E Udvidelse af navigationsfunktioner

5 Diske, der kan afspilles Denne DVD-afspiller kan afspille de følgende diske: Diske, der kan afspilles DVD video-diske Lyd-CD'er CD TEXT Derudover kan DVD-afspilleren afspille CD-R/ RW-, DVD-R/RW- og DVD+R/RW-diske, hvor de følgende mediefiler er blevet optaget: Mediefiler, der kan afspilles MP3 ID3 TAG WMA Diske, der ikke kan afspilles Denne afspiller kan ikke afspille DVD-lyd, DVD- RAM, Video-CD'er, Foto-CD'er osv. Diske, der er optaget på visse CD/DVDdrevenheder, kan muligvis ikke afspilles. (Årsag: diskegenskaber, revner, støv/snavs på afspillerens linse osv.) Hvis en CD-R/RW, DVD-R/RW eller DVD+R/RWdisk, der ikke er afsluttet, afspilles, varer det længe, før afspilningen begynder. Det kan også være umuligt at afspille den afhængigt af den måde, den er optaget på. Du kan ikke afspille Super Audio CD'er. Afspilning på CD-afspilleren understøttes ikke, selvom det er en hybrid disk. Bemærkning om områdenumre for DVD-videodiske DVD video-systemet tilknytter et områdenummer til DVD-afspillere og DVD-diske efter salgsområde. Det DVD video-områdenummer, der kan afspilles i dette system, er markeret på diskomslaget som vist herunder. AAC DivX ALL 2 Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittene MP3/WMA/AAC Betjening (side 561) og DivX Betjening (side 564). Om CD Extra-diske En CD Extra-disk er en disk, hvor der i alt er optaget to sessioner. Den første session er lydsessionen, og den anden er datasessionen. Dine egne optagne CD'er med mere end to datasessioner kan ikke afspilles på denne DVDafspiller. Når du afspiller en CD Extra-disk, genkendes kun den første session. DVD Video-funktioner Denne enhed indeholder de følgende funktioner ud over en DVD videos høje billed- og lydkvalitet. De funktioner, der er beskrevet i dette afsnit, er forskellige afhængigt af DVD video-disken. Se den vejledning, der følger med DVD videoen. Nogle diskfunktioner kan fungere anderledes end beskrevet i denne brugsanvisning. Om afspilning af en CD-R/RW-disk Denne afspiller kan afspille CD-R/RW-diske, der tidligere er blevet optaget i lyd-cd-format eller format med MP3/WMA/AAC/DivX-filer. Om afspilning af en DVD-R/RW- eller DVD+R/RW-disk Denne afspiller kan afspille DVD-R/RW- og DVD+R/RW-diske, der tidligere er blevet optaget i DVD-videoformat eller format med MP3/WMA/ AAC/DivX-filer. VZ509E 531

6 Multi-lyd-funktion DVD video kan rumme op til 8 sprog for én film. Vælg dit foretrukne sprog. De sprog, der findes på disken, er angivet med det ikon, der vises herunder. Multi-vinkel-funktion En DVD video, der er optaget fra flere vinkler, giver mulighed for at vælge den ønskede vinkel. Antallet af vinkler er angivet med det ikon, der vises herunder. Undertekster En DVD video kan være optaget med undertekster på op til 32 sprog, og du kan vælge underteksterne på det ønskede sprog. Antallet af sprog til undertekster er angivet med det ikon, der vises herunder. Multi-handling-funktion Når en DVD video indeholder mere end en handling for en film, kan du vælge den handling, du ønsker at se. Betjeningen kan variere alt efter disken. Brug vejledningen ved valg af den handling, der skal afspilles. DVD-menu DVD-menuer kan hentes frem under DVD videoafspilning til indstilling. 2. FORSIGTIGHED ADVARSEL Af hensyn til din sikkerhed må du ikke se DVD video-/filmdata eller betjene kontrollerne under kørsel. Bemærk, at det i visse lande er forbudt at se og betjene DVD video-/filmdata under kørsel. Hold også under kørsel lydstyrken nede på et niveau, så udefra kommende lyde kan høres. 1. Når det er meget koldt i kabinen i en bil, og afspilleren bruges kort tid efter, at der er tændt for varmen, kan der dannes fugt på disken (DVD/CD) eller de optiske dele i afspilleren, så korrekt afspilning ikke er mulig. Hvis der dannes fugt på disken (DVD/CD), skal du tørre den af med en blød klud. Hvis der dannes fugt på de optiske dele i afspilleren, må du ikke bruge afspilleren i ca. en time. Kondensen forsvinder naturligt, så normal betjening er mulig. 2. Kørsel på meget ujævne veje, der giver kraftige vibrationer, kan få lyden til at springe. 3. Denne enhed anvender en præcisionsmekanisme. Selvom der opstår problemer, må du aldrig åbne kabinettet, adskille enheden eller smøre de roterende dele. INFORMATION TIL BRUGERE: ÆNDRINGER ELLER MODIFIKATIONER AF DETTE PRODUKT, DER IKKE ER GODKENDT AF PRODUCENTEN, GØR GARANTIEN UGYLDIG. Eksempel på visning af DVD-menu 532 VZ509E

7 LCD-skærm/generelt Sørg for at følge de følgende forsigtighedsforanstaltninger for at opnå en længere levetid for produktet. Sørg for, at LCD-skærmen befinder sig inden i hovedenheden, når bilen parkeres udendørs i længere tid. LCD-skærmen fungerer korrekt i temperaturintervallet 0 til 60 C. Undgå at der kommer væske ind i apparatet fra drinks, paraplyer osv. I modsat fald kan de interne kredsløb blive beskadiget. Undgå at adskille eller ændre apparatet på nogen måde. Dette kan resultere i beskadigelse. Træk ikke LCD-skærmen ud for at bruge den som en bakke. LCD-skærmen kan også knække, blive deformeret eller beskadiget på anden måde, hvis den udsættes for stød. Undgå at lade tændte cigaretter brænde skærmen. I så fald kan kabinettet blive beskadiget eller deformeret. Hvis der opstår et problem, skal du få apparatet undersøgt i den forretning, hvor du har købt det. Stik ikke genstande ind i mellemrummet mellem LCD-skærmen og hovedenheden, når skærmen er vippet. Anbring ikke noget på skærmen, når den er vippet. Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke, hvis fjernbetjeningssensoren udsættes for direkte sollys. I meget koldt vejr kan skærmens bevægelser blive langsommere, og skærmen kan blive mørkere, men det er ikke en fejl. Skærmen vil fungere normalt, når temperaturen stiger. Små sorte og skinnende prikker på skærmen er normalt for LCD-produkter. LCD-skærmen kan stoppe midlertidigt under åbning eller lukning, når motoren stopper, eller når det er koldt. Berøringstasterne på skærmen virker, når de berøres let. Tryk ikke for hårdt på skærmen. Tryk ikke for hårdt på kabinettet omkring skærmen. Dette kan bevirke, at berøringstasterne ikke virker korrekt. Rengøring Rengøring af kabinettet Brug en blød og tør klud, og tør forsigtigt snavset af. Ved fastsiddende snavs kan du bruge et neutralt rengøringsmiddel fortyndet med vand på en blød klud og tørre snavset forsigtigt af, hvorefter du skal tørre den af med en tør klud. Brug ikke benzen, fortynder, rengøringsmiddel til biler osv., da disse stoffer kan beskadige kabinettet eller få skærmen til at skalle af. Undgå også at lade gummi- eller plastikprodukter komme i kontakt med kabinettet i længere tid ad gangen, da det kan give pletter. Rengøring af LCD-skærmen LCD-skærmen har en tendens til at opfange støv, så tør den af en gang imellem med en blød klud. Overfladen kan nemt blive ridset, så skrub den ikke med hårde genstande. Om de registrerede mærker osv. Dette produkt indeholder teknologi til copyrightbeskyttelse, som er beskyttet af patenter i USA samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af copyright skal godkendes af Macrovision og er kun beregnet til hjemmebrug og andre begrænsede visningsformål, medmindre Macrovision har godkendt det. "Reverse engineering" eller adskillelse er forbudt. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Windows Media og Windows -logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc., og bruges under licens. Made for ipod betyder, at et elektronisk tilbehør er beregnet til at tilslutte specielt til ipod og er certificeret af udvikleren til at imødekomme ydelsesstandarder hos Apple. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overholdelse af standarder inden for sikkerhed og regulativer. ipod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. VZ509E 533

8 BBE MP-processen (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation) forbedrer digitalt komprimeret lyd, som f.eks. MP3, ved at gendanne og forbedre de harmoniske overtoner, der er gået tabt ved komprimeringen. BBE MP fungerer ved at regenerere harmoniske overtoner fra lydmaterialet, så varmen, detaljerne og nuancerne genskabes. Fremstillet under licens fra BBE Sound, Inc. Licenseret af BBE Sound, Inc. under et eller flere af følgende patenter i USA: , BBE- og BBE-symbolerne er registrerede varemærker tilhørende BBE Sound, Inc. 3. KONTROLLER Blinkindikator [OPEN/CLOSE] [VOL ] [VOL +] Sensor [SRC] Knappernes funktion 534 VZ509E Læs dette afsnit, og se illustrationen af forsiden. Sensor Modtageren til fjernbetjeningen (område: 30 i alle retninger). [VOL ], [VOL +] knapper Brug disse knapper til at forøge/formindske lydstyrken. [SRC] knap Når LCD-skærmen er lukket, skal du trykke på denne knap for at skifte til den næste kildetilstand, f.eks. Tuner-tilstand. Når LCD-skærmen er åben, skal du trykke på denne knap for at få vist/skjule Sourceskærmbilledet, så du kan skifte kildetilstand. Når der sker RDS-afbrydelser, skal du blive ved med at trykke på denne knap i mere end 1 sekund for at annullere disse afbrydelser. [OPEN/CLOSE] knap Brug denne knap til at åbne/lukke LCDskærmen. Hvis du holder denne knap nede i mere end 2 sekunder, placeres LDC-skærmen vandret, når den er åben (air condition-tilstand). Når LCD-skærmen er lukket, skal du holde denne knap nede i mere end 5 sekunder for at foretage kalibrering af skærmen, så den maksimale LCD-skærmvinkel huskes. Blinkindikator Når Blink LED-funktionen er angivet til On fra menuen System på General-skærmbilledet, blinker den, når strømmen afbrydes.

9 Oversigt over betjening af knapper og berøringstaster Tænd for strømmen Startstilling ON Når LCD-skærmen er åben Når LCD-skærmen er lukket 1 Systemcheck Formatet CeNET, der anvendes på denne enhed, leveres med en systemcheckfunktion. Når systemcheckfunktionen udføres under følgende betingelser, afbrydes strømmen automatisk. Sluk først motoren, og genstart derefter enheden. Når der tændes for strømmen efter den første installation. Når der tilsluttes eller frakobles en ekstern enhed. Når der trykkes på nulstillingsknappen. * I tillæg til ovenstående betingelser kan systemcheckfunktionen udføres fra menuen System på General-skærmbilledet. *1 Disse billeder viser de knapper, der skal trykkes på, eller de taster, der skal berøres. Du kan ændre mediekilderne. VZ509E 535

10 Tuner-betjening (Source-skærmbillede) Skifter radiobånd. Vælger hjemme-/rejse-tilstande. Søg efter indstilling Manuel indstilling Forudindstil. kanal (Options-skærmbillede) Vælg ønskede stationer efter valg af radiobånd. (PTY Select-skærmbillede) (Items-skærmbillede) 536 VZ509E

11 DVD Video-betjening (Source-skærmbillede) (DVD Video-skærmbillede) *2 * Skærmbillede i DVD Videotilstand, når bilen kører. (Options-skærmbillede) (øverste DVD-menu) *2 (Setup-skærmbillede) *2 Hvis du ikke trykker på skærmen i ca. 7 sekunder, forsvinder alle tasterne fra skærmbilledet. Tryk på skærmen for at få vist dem igen. VZ509E 537

12 Justering af de generelle indstillinger (Source- eller Tilstand-skærmbillede) (Settings-skærmbillede) (General-skærmbillede) (Display-skærmbillede) (System-skærmbillede) 538 VZ509E

13 Justering af lydindstillingerne (Source- eller Tilstand-skærmbillede) (Settings-skærmbillede) (Others-skærmbillede) (Audio-skærmbillede) (Beat EQ-skærmbillede) (BAL/FAD-skærmbillede) VZ509E 539

14 Fjernbetjeningsenhed Navne på knapper Signalsender Funktionsområde: 30 i alle retninger [AUDIO] [TOP MENU] [ENT] [SOURCE] [BAND] [6] [SUBTITLE] [ANGLE] [MENU] [E], [e], [T], [t] [RETURN] [ ], [+] [R], [F] Indsættelse af batteri 1. Lad dækslet glide bagud i pilens retning, og fjern det. 2. Indsæt CR2025-batteriet, der følger med fjernbetjeningen, i de retninger, der er vist på figuren, og luk derefter dækslet. Forkert anvendelse af batteriet kan få det til at eksplodere. Vær opmærksom på følgende punkter: Undgå at kortslutte, adskille eller opvarme batteriet. Kast ikke batteriet på åben ild. Bortskaf det brugte batteri korrekt. Fjernbetjeningsknappernes funktion Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre VZ509E. Når funktionen 2-zone er ON, virker kontrollerne kun på Sub-zonen. Fjernbetjeningen på rattet virker på Main-zonen, selv når funktionen 2-zone er ON. [AUDIO] knap Tryk for at indstille lydsproget. (i DVD Video- og DivX-tilstande) [SUBTITLE] knap Tryk for at få vist undertekster. (i DVD Videoog DivX-tilstande) [ANGLE] knap Tryk for at skifte mellem vinklerne, når DVDvideodiske, der er optaget i flere vinkler, afspilles. [TOP MENU] knap Tryk for at få vist den øverste DVD-menu, der er lagret på DVD video-disken. Nogle diske viser ikke den øverste DVD-menu. (i DVD Video-tilstand) [MENU] knap Tryk for at få vist den DVD-menu, der er lagret på DVD video-disken. (i DVD Video-tilstand) [ENT] knap Tryk for at fastholde det valgte menupunkt på DVD-menuen. (i DVD Video-tilstand) [E], [e], [T], [t] knapper Tryk for at vælge det ønskede menupunkt, der vises på DVD-menuen. (i DVD Video-tilstand) CR2025-batteri Bagside 540 VZ509E Bagerste dæksel

15 [SOURCE] knap Tryk for at skifte kildetilstandene, herunder Tuner-tilstand, DVD-tilstand osv. (i enhver tilstand) * Kun DVD-, USB- og AUX-tilstande kan vælges, når 2-zonen er ON. Hold den nede i mere end 1 sekund for at tænde/slukke for funktionen 2-zone. (i enhver tilstand) [RETURN] knap Tryk for at vende tilbage til det forrige skærmbillede, mens DVD-menuen vises. Det kan imidlertid ske, at denne knap ikke fungerer ved bestemte diske. (i DVD Video-tilstand) [BAND] knap Skifter modtagebånd. (i Tuner-tilstand, deaktiveret, når 2-zone er ON) Hold den nede i mere end 1 sekund for at skifte til hjemme-/rejse-tilstande. (i Tuner-tilstand, deaktiveret, når 2-zone er ON) Tryk for at vælge den næste højere mappe. (i MP3/WMA/AAC/DivX- og USB-nøgletilstande) [VOL ], [VOL +] knapper Formindsker eller forøger lydstyrken. (i enhver tilstand, deaktiveret, når 2-zone er ON) [6] knap Tryk for at afspille video- eller lydmedier eller sætte dem på pause. (i DVD- og USB-tilstande, deaktiveret i USB-tilstand, når 2-zone er ON) Hold den nede i mere end 1 sekund for at stoppe videoafspilning. (i DVD Video-tilstand) [R], [F] knapper Tryk for at vælge den næste højere eller lavere forvalgte station. (i Tuner-tilstand, deaktiveret, når 2-zone er ON) Tryk for at vælge det næste højere eller lavere kapitelnummer. (i DVD Video-tilstand) Tryk for at vælge det næste højere eller lavere spor. (i CDDA-, MP3/WMA/AAC/DivX- og USB-tilstande) Tryk for at afspille hurtigt frem eller tilbage. (i DVD- og USB-tilstande) Læs dette kapitel, og se kapitlet 3. KONTROLLER (side 534). Tænd og sluk for strømmen FORSIGTIGHED 4. GRUNDLÆGGENDE BETJENING FORSIGTIGHED Når denne enhed er tændt, kan start og standsning af motoren med lydstyrken indstillet til maksimalt niveau skade hørelsen. Vær forsigtig ved indstilling af lydstyrken. Start motoren, før du anvender denne enhed. Vær forsigtig med at bruge denne enhed i længere tid, uden at motoren kører. Du kan aflade bilens batteri for meget, så du ikke kan starte motoren, og det kan forringe batteriet levetid. 1. Start motoren. Denne enhed forsynes med strøm. Motor i ON position Enheden husker automatisk den seneste betjeningstilstand og skifter automatisk til visning i denne tilstand. 2. For at slukke for strømmen, skal du afbryde med tændingsnøglen. Om CT (Clock Time/Klokkeslæt) visning De viste klokkeslætsoplysninger er baseret på CT (clock time/klokkeslæt) data i RDS-signalet eller GPS-data, når navigationssystemet er tilsluttet. Når der ikke kan modtages CT-data, vises --:-- på displayet. VZ509E 541

16 Justering af lydstyrken 1. Tryk på knapperne [VOL ]/[VOL +] for at justere lydstyrken. [VOL ]: Formindsker lydstyrken. [VOL +]: Forøger lydstyrken. Den lydstyrke, der angives på skærmen, ligger i intervallet fra 0 (min.) til 33 (maks.). FORSIGTIGHED FORSIGTIGHED Hold under kørsel lydstyrken nede på et niveau, så udefra kommende lyde kan høres. Åbning af LCD-skærm og justering af vinklen ADVARSEL Hvis du vil undgå at aflade batteriet, skal du bruge denne enhed, når motoren kører, hvis det er muligt. Når LCD-skærmen er i brug, skal du passe på ikke at få hånden eller fingrene i klemme mellem skærmen og hovedenheden eller bilens instrumentpanel. Bevæg ikke LCD-skærmen med håndkraft. Placering af LCD-skærmen i opretstående stilling 1. Tryk på knappen [OPEN/CLOSE]. LCD-skærmen kommer ud og går automatisk i opretstående stilling. Hvis LCD-skærmen stopper midtvejs, skal du trykke på knappen [OPEN/CLOSE] for at få skærmen ind i enheden og trykke på knappen igen for at hæve den. Enheden går i den samme visningstilstand, som da den sidst blev slukket. 70 Skærmkalibreringsfunktion LCD-skærmens maksimale hældningsvinkel kan indstilles, så den passer til bilen. Udfør dette med skærmen inde i enheden. 1. Hold knappen [OPEN/CLOSE] nede i mere end 5 sekunder. Der høres et elektronisk bip. Når bippet har lydt to gange, kommer skærmen ud og går i opretstående stilling i den maksimale vinkel. Efter afslutning af kalibreringen går skærmen ind i enheden automatisk. Hvis skærmen ikke rammer instrumentpanelet eller andre dele i bilen under kalibreringen, vil den maksimale hældning være 110. Hvis skærmen rammer noget i bilen under kalibreringen inden for en hældning på 70, vil den maksimale nedadgående hældning være VZ509E

17 Justering af LCD-skærmens vinkel LCD-skærmens vinkel kan justeres afhængigt af enhedens monteringsvinkel eller det lys, der kommer ind i bilen. 1. Tænd for strømmen, Når LCD-skærmen er lukket, skal du trykke på knappen [OPEN/ CLOSE]. 2. Tryk på tasten [o (Eject)] for at få vist følgende Eject-skærmbillede: 3. Tryk på tasten [Tilt] gentagne gange for at justere LCD-skærmens vinkel. Hvert tryk på tasten [Tilt] vipper LCD-skærmen fremad eller tilbage. Den indstillede vinkel gemmes i hukommelsen. Justering er mulig inden for intervallet 70 til 110. Den kan indstilles i 5 vinkler. 70 MAKS. 110 Placering af LCD-skærmen vandret (air condition-tilstand) Når den måde, som LCD-skærmen er monteret på, forhindrer betjening af air conditionanlægget, kan skærmens placering ændres midlertidigt til vandret. 1. Hold knappen [OPEN/CLOSE] nede i mere end 2 sekunder, når LCD-skærmen er åben. Der høres et bip, og LCD-skærmen skifter til vandret stilling. Tryk på knappen [OPEN/CLOSE] igen for at få skærmen til at skifte til vandret stilling igen. Enheden kan indstilles, så skærmen vender tilbage til den oprindelige stilling efter en angivet tidsperiode i vandret stilling (se side 577). Slå lyden fra Du kan slå alle AV-funktionerne fra. 1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet. 2. Tryk på tasten [Audio Off]. AV-funktionerne er slået fra. Slå AV-funktionerne til 1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet. 2. Tryk på den ønskede Source-tast. AV-funktionen slås til, og systemet går til den angivne tilstand. 4. Tryk på tasten [Back] for at vende tilbage til det forrige skærmbillede, når justeringen er afsluttet. Placering af LCD-skærmen i enheden 1. Tryk på knappen [OPEN/CLOSE]. LCD-skærmen går automatisk ind i enheden. Når du forlader enheden i længere tid eller forlader bilen, skal du sørge for at placere LCD-skærmen i enheden. VZ509E 543

18 Slå monitoren fra Du kan slå monitorskærmbilledet fra, og ændre det til en sort skærm. 1. Tryk på tasten [SET] for at få vist følgende Settings-skærmbillede. 2. Tryk på tasten [Monitor Off]. Monitorskærmbilledet er slået fra. Slå monitoren til 1. Tryk på monitorskærmbilledet. Monitorskærmbilledet er slået til og starter fra det sidste skærmbillede. Du kan også tænde for skærmen ved at trykke på knappen [SRC]. Visning af skærmbilledet Clock Du kan ændre skærmbilledet til kun at vise det digitale ur på et tomt skærmbillede. 1. Tryk på urdisplayet på de fleste skærmbilleder. Skærmbilledet Clock vises. 2. Tryk på monitorskærmbilledet for at gå tilbage til det aktuelle skærmbillede. Ved at trykke på knappen [SRC] vises Source-skærmbilledet. Indsæt en disk/tag en disk ud Bemærkninger vedrørende håndtering af diske Håndtering Nye diske kan være ru langs kanten. Hvis sådanne diske anvendes, fungerer afspilleren muligvis ikke, eller lyden kan springe. Brug en kuglepen eller lignende til at fjerne ruheden fra kanten af disken. Kuglepen Ruhed Klæb aldrig etiketter på overfladen af disken, og undgå at skrive på den med en kuglepen eller lignende. Afspil aldrig en disk med cellofantape eller lim på eller med mærker, der skaller af. Hvis du forsøger at afspille en sådan disk, kan du muligvis ikke få den ud ad DVD-afspilleren igen, eller den kan beskadige DVD-afspilleren. Undgå at bruge diske med lange ridser, diske der er deforme, revnede osv. Brug af sådanne diske kan forårsage fejl eller skader. Når du skal tage en disk ud af opbevaringskassetten, skal du trykke på midten og løfte disken ud ved forsigtigt at holde den i kanterne. Brug ikke diskbeskyttelsesark, der kan købes, eller diske med stabilisatorer osv. Disse kan beskadige disken eller få den indvendige mekanisme til at gå i stykker. Opbevaring Udsæt ikke diske for direkte sollys eller for en varmekilde. Udsæt ikke diske for kraftig fugt eller støv. Udsæt ikke diske for direkte varme fra varmeapparater. Rengøring Fjern fingeraftryk og støv ved hjælp af en blød klud, og tør i en lige linje fra midten af disken til kanten. Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. almindelige rengøringsmidler, antistatisk spray eller fortynder til rengøring af diske. Når du har brugt et specielt diskrengøringsmiddel, skal du lade disken tørre godt, før du afspiller den. Om diske Vær forsigtig, når du lægger en disk i med skærmen åben. Sluk aldrig for strømmen, og fjern aldrig apparatet fra bilen med en disk isat. Brug ikke linserengøringsdiske. Disse kan beskadige denne enheds linser. Hvis der ser ud til at være noget galt ved læsning af diske, kan du kontakte forhandleren eller et autoriseret Clarion servicecenter. 544 VZ509E

19 Indsæt en disk 1. Indsæt en disk midt i åbningen med etikettesiden opad. Disken bliver automatisk ført ind i DVDafspilleren. Efter indsættelse af en disk Systemet skifter automatisk til den relevante kildemedietilstand for disken, og påbegynder afspilning af disken. Når en DVD video sættes i: Systemet skifter til DVD Video-tilstand. Se DVD Video-betjening (side 553). Når en lyd-cd sættes i: Systemet skifter til CDDA-tilstand. Se Betjening af lyd-cd (side 560). Når en CD/DVD med MP3/WMA/AAC/DivXfiler sættes i: Systemet skifter til MP3/WMA/AAC-tilstand eller DivX-tilstand afhængigt af afspilningsindstillingen. Se MP3/WMA/AAC Betjening (side 561) eller DivX Betjening (side 564). Stik aldrig fremmede genstande ind i åbningen. Hvis disken ikke nemt kan indsættes, kan der være en anden disk i mekanismen, eller enheden kan kræve service. 8 cm (single) diske kan ikke anvendes. FORSIGTIGHED Af sikkerhedsgrunde bør føreren ikke indsætte eller tage en disk ud under kørsel. Tag en disk ud 1. Tryk på tasten [o (Eject)] for at få vist følgende Eject-skærmbillede. 2. Tryk på tasten [Eject] for at få disken ud. Disken skubbes ud. Hvis en disk efterlades skubbet ud i 15 sekunder, trækkes den automatisk ind igen (automatisk indsættelse). 3. Tag disken forsigtigt ud. 4. Tryk på tasten [Back]. Hvis du tvinger en disk ind i åbningen, før automatisk indsætning, kan det beskadige disken. Tilslutning/Frakobling af en USB-medieenhed Denne enhed har ét USB-stik (Universal Serial Bus), der er kompatibelt med USB 1.1 og USB 2.0. USB-medieenheder, der kan afspilles Dette system kan kontrollere de følgende USBmedieenheder, tilsluttet via USB-stikket. Apple ipod USB-nøgle Om Apple ipod ipods kan tilsluttes vha. tilslutningskablet, der leveres med den ipod, du bruger, men i så fald kan du kun høre lyden fra den. Hvis du vil se videofilm, der er gemt på din ipod, på denne enhed, skal du bruge et specielt tilslutningskabel, der sælges separat. Dette system fungerer ikke eller fungerer muligvis forkert med ikke-understøttede versioner. Du kan finde yderligere oplysninger om de ipodmodeller, der kan bruges til afspilning, på vores hjemmeside: Angående andre begrænsninger, se ipod Betjening (side 567). Om USB-nøglen Dette system kan afspille lydfiler (MP3/WMA/ AAC), der er lagret i en USB-nøgle, der genkendes som USB Mass Storage Class device. Du kan bruge din USB-nøgle som en lydenhed blot ved at kopiere de ønskede lydfiler over på den. Dette system fungerer ikke eller fungerer muligvis forkert med nogle USB-nøgler. Filer, der er beskyttet med enhver DRM, kan ikke afspilles. Angående andre begrænsninger, se USB-nøgle (side 571). VZ509E 545

20 Tilslutning af en USBmedieenhed FORSIGTIGHED Af sikkerhedshensyn bør føreren ikke tilslutte eller frakoble en USB-medieenhed. Start ikke motoren, mens USBmedieenheden er tilsluttet, da det kan medføre tab af eller skade på data på USBmedieenheden. Tilslut USB-medieenheden til denne enhed efter start af motoren. 1. Tænd for strømmen til din USB-medieenhed, om nødvendigt. 2. Kontroller placeringen af stikkene, og tilslut USB-medieenheden til denne enheds USBstik. Det kan tage lang tid at genkende den tilsluttede enhed. Efter tilslutning af en USB-enhed Systemet skifter automatisk til den relevante kildemedietilstand for disken afhængig af den tilsluttede USB-enhed, og påbegynder afspilning. Når en ipod tilsluttes: Systemet skifter til ipod-tilstand. Se ipod Betjening (side 567). Når en USB-nøgle tilsluttes: Systemet skifter til USB-nøgletilstand. Se USBnøgle (side 571). Indsæt aldrig fremmede objekter i USB-stikket. Indsæt altid USB-medieenheden helt i stikket. Ufuldstændige tilslutninger kan betyde, at enheden ikke genkendes. Frakobling af en USBmedieenhed 1. Bekræft, at der ikke udføres dataoverførsel på USB-medieenheden. Du kan finde oplysninger om bekræftelsesmetoden i betjeningsvejledningen til din USBmedieenhed. 2. Fjern USB-medieenheden fra USB-stikket. FORSIGTIGHED Sørg for at frakoble USB-medieenheden, når motoren kører. Ellers kan det medføre tab af data på USB-medieenheden. Undgå at stoppe motoren, når USB-medieenheden er tilsluttet. Når du slår strømmen til, og der ikke er tilsluttet nogen USB-medieenhed, vises der muligvis No Media på skærmen, hvis USB-tilstanden er valgt. Valg af mediekilde Når LCD-skærmen er lukket 1. Tryk på knappen [SRC] for at skifte kildetilstand. Hver gang du trykker på knappen [SRC], skifter kildetilstanden i denne rækkefølge: Tuner-tilstand DVD-tilstand USB-tilstand AUX-tilstand Tuner-tilstand... Når funktionen 2-zone er indstillet til ON, fungerer knappen [SRC] kun for Main-zonen. Hvis du vil skifte Sub-zonekilde, skal du angive den på Source-skærmbilledet eller bruge fjernbetjeningen. 546 VZ509E

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere

MULTIMEDIALE DVD A 7 2 DIN DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 POLLICI 2-DIN DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD A 7 2 DIN DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 POLLICI 2-DIN DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere