MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET"

Transkript

1 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding Manual de instrucciones y de instalación Ägar- & installationshandbok Manual do utilizador e manual de instalação Betjeningsvejledning og installationsvejledning VZ509E DVD MULTIMEDIA STATION WITH 7-inch TOUCH PANEL CONTROL STATION MULTIMEDIA DVD AVEC COMMANDE PAR ECRAN TACTILE 7 pouces DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT 7-Zoll-TOUCHSCREEN-STEUERUNG STAZIONE MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET 7-inch TOUCH PANEL BEDIENING EQUIPO DVD MULTIMEDIA CON PANEL DE CONTROL TÁCTIL DE 7 pulgadas DVD MULTIMEDIA-STATION MED 7-tums PEKSKÄRM ESTAÇÃO MULTIMÉDIA DE DVD COM CONTROLO DE PAINEL DIGITAL DE 7 polegadas DVD MULTIMEDIESTATION MED 7" BERØRINGSPANEL

2 CAUTIONS: This appliance contains a laser system and is classified as a CLASS 1 LASER PRODUCT. To use this model properly, read this Owner s Manual carefully and keep this manual for your future reference. In case of any trouble with this player, please contact your nearest AUTHORIZED service station. To prevent direct exposure to the laser beam, do not try to open the enclosure.!caution USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER S MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. ADVARSEL. Denne mærking er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, at der anvendes laserstråler af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan blive udsat for utilladelig kraftig stråling. APPARATET BØR KUN ÅBNES AF FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER! Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmækning, som advarer imod at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsaætte sig for laserstråling. OBS! Apparaten innehåller laserkomponenten som avger laserstrålning överstigande gränsen för laserklass 1. VAROITUS Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä.

3 Tak fordi du har købt en Clarion VZ509E. Læs denne betjeningsvejledning grundigt, før du tager udstyret i brug. Når du har læst betjeningsvejledningen, bør den opbevares et sted, hvor det er nemt at få fat i den, f.eks. i handskerummet. Kontroller garantien, og opbevar den sammen med betjeningsvejledningen. Indhold 1. FUNKTIONER Udvidelse af systemer Diske, der kan afspilles DVD Video-funktioner FORSIGTIGHED LCD-skærm/generelt Rengøring Om de registrerede mærker osv KONTROLLER Knappernes funktion Oversigt over betjening af knapper og berøringstaster Fjernbetjeningsenhed GRUNDLÆGGENDE BETJENING Tænd og sluk for strømmen Justering af lydstyrken Åbning af LCD-skærm og justering af vinklen Slå lyden fra Slå monitoren fra Visning af skærmbilledet Clock Indsæt en disk/tag en disk ud Tilslutning/Frakobling af en USB-medieenhed Valg af mediekilde zonekontrol BETJENING AF KILDER Betjening af radioen DVD Video-betjening Betjening af lyd-cd MP3/WMA/AAC Betjening DivX Betjening BETJENING AF KILDER (TILBEHØR) ipod Betjening USB-nøgle Betjening af navigationssystemet AUX-betjening SYSTEMINDSTILLINGER Lydindstillinger Generelle indstillinger Justering af monitoren FEJLFINDING FEJL VIST PÅ DISPLAYET SPECIFICATIONER MANUAL TIL INSTALLATION OG LEDNINGSFØRING VZ509E 529

4 1. FUNKTIONER NP509E (Hide-away Navigation) kontrol med berøringspanel USB Direkte tilslutning til ipod 7" bredformat farve-lcd berøringspanel, DVD Video/CD/MP3/WMA/AAC-afspiller Udvidelse af systemer Udvidelse af lydfunktioner Udvidelse af visuelle funktioner Bagerste Vision-kamera (CC2011E/ CAA185) Bagerste skærm 4-kanals forstærker ipod VTR osv. BLT373 USB Hukommelse Bluetooth -mobiltelefon De komponenter, der vises uden for rammerne, er i handlen. 530 VZ509E NP509E Udvidelse af navigationsfunktioner

5 Diske, der kan afspilles Denne DVD-afspiller kan afspille de følgende diske: Diske, der kan afspilles DVD video-diske Lyd-CD'er CD TEXT Derudover kan DVD-afspilleren afspille CD-R/ RW-, DVD-R/RW- og DVD+R/RW-diske, hvor de følgende mediefiler er blevet optaget: Mediefiler, der kan afspilles MP3 ID3 TAG WMA Diske, der ikke kan afspilles Denne afspiller kan ikke afspille DVD-lyd, DVD- RAM, Video-CD'er, Foto-CD'er osv. Diske, der er optaget på visse CD/DVDdrevenheder, kan muligvis ikke afspilles. (Årsag: diskegenskaber, revner, støv/snavs på afspillerens linse osv.) Hvis en CD-R/RW, DVD-R/RW eller DVD+R/RWdisk, der ikke er afsluttet, afspilles, varer det længe, før afspilningen begynder. Det kan også være umuligt at afspille den afhængigt af den måde, den er optaget på. Du kan ikke afspille Super Audio CD'er. Afspilning på CD-afspilleren understøttes ikke, selvom det er en hybrid disk. Bemærkning om områdenumre for DVD-videodiske DVD video-systemet tilknytter et områdenummer til DVD-afspillere og DVD-diske efter salgsområde. Det DVD video-områdenummer, der kan afspilles i dette system, er markeret på diskomslaget som vist herunder. AAC DivX ALL 2 Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittene MP3/WMA/AAC Betjening (side 561) og DivX Betjening (side 564). Om CD Extra-diske En CD Extra-disk er en disk, hvor der i alt er optaget to sessioner. Den første session er lydsessionen, og den anden er datasessionen. Dine egne optagne CD'er med mere end to datasessioner kan ikke afspilles på denne DVDafspiller. Når du afspiller en CD Extra-disk, genkendes kun den første session. DVD Video-funktioner Denne enhed indeholder de følgende funktioner ud over en DVD videos høje billed- og lydkvalitet. De funktioner, der er beskrevet i dette afsnit, er forskellige afhængigt af DVD video-disken. Se den vejledning, der følger med DVD videoen. Nogle diskfunktioner kan fungere anderledes end beskrevet i denne brugsanvisning. Om afspilning af en CD-R/RW-disk Denne afspiller kan afspille CD-R/RW-diske, der tidligere er blevet optaget i lyd-cd-format eller format med MP3/WMA/AAC/DivX-filer. Om afspilning af en DVD-R/RW- eller DVD+R/RW-disk Denne afspiller kan afspille DVD-R/RW- og DVD+R/RW-diske, der tidligere er blevet optaget i DVD-videoformat eller format med MP3/WMA/ AAC/DivX-filer. VZ509E 531

6 Multi-lyd-funktion DVD video kan rumme op til 8 sprog for én film. Vælg dit foretrukne sprog. De sprog, der findes på disken, er angivet med det ikon, der vises herunder. Multi-vinkel-funktion En DVD video, der er optaget fra flere vinkler, giver mulighed for at vælge den ønskede vinkel. Antallet af vinkler er angivet med det ikon, der vises herunder. Undertekster En DVD video kan være optaget med undertekster på op til 32 sprog, og du kan vælge underteksterne på det ønskede sprog. Antallet af sprog til undertekster er angivet med det ikon, der vises herunder. Multi-handling-funktion Når en DVD video indeholder mere end en handling for en film, kan du vælge den handling, du ønsker at se. Betjeningen kan variere alt efter disken. Brug vejledningen ved valg af den handling, der skal afspilles. DVD-menu DVD-menuer kan hentes frem under DVD videoafspilning til indstilling. 2. FORSIGTIGHED ADVARSEL Af hensyn til din sikkerhed må du ikke se DVD video-/filmdata eller betjene kontrollerne under kørsel. Bemærk, at det i visse lande er forbudt at se og betjene DVD video-/filmdata under kørsel. Hold også under kørsel lydstyrken nede på et niveau, så udefra kommende lyde kan høres. 1. Når det er meget koldt i kabinen i en bil, og afspilleren bruges kort tid efter, at der er tændt for varmen, kan der dannes fugt på disken (DVD/CD) eller de optiske dele i afspilleren, så korrekt afspilning ikke er mulig. Hvis der dannes fugt på disken (DVD/CD), skal du tørre den af med en blød klud. Hvis der dannes fugt på de optiske dele i afspilleren, må du ikke bruge afspilleren i ca. en time. Kondensen forsvinder naturligt, så normal betjening er mulig. 2. Kørsel på meget ujævne veje, der giver kraftige vibrationer, kan få lyden til at springe. 3. Denne enhed anvender en præcisionsmekanisme. Selvom der opstår problemer, må du aldrig åbne kabinettet, adskille enheden eller smøre de roterende dele. INFORMATION TIL BRUGERE: ÆNDRINGER ELLER MODIFIKATIONER AF DETTE PRODUKT, DER IKKE ER GODKENDT AF PRODUCENTEN, GØR GARANTIEN UGYLDIG. Eksempel på visning af DVD-menu 532 VZ509E

7 LCD-skærm/generelt Sørg for at følge de følgende forsigtighedsforanstaltninger for at opnå en længere levetid for produktet. Sørg for, at LCD-skærmen befinder sig inden i hovedenheden, når bilen parkeres udendørs i længere tid. LCD-skærmen fungerer korrekt i temperaturintervallet 0 til 60 C. Undgå at der kommer væske ind i apparatet fra drinks, paraplyer osv. I modsat fald kan de interne kredsløb blive beskadiget. Undgå at adskille eller ændre apparatet på nogen måde. Dette kan resultere i beskadigelse. Træk ikke LCD-skærmen ud for at bruge den som en bakke. LCD-skærmen kan også knække, blive deformeret eller beskadiget på anden måde, hvis den udsættes for stød. Undgå at lade tændte cigaretter brænde skærmen. I så fald kan kabinettet blive beskadiget eller deformeret. Hvis der opstår et problem, skal du få apparatet undersøgt i den forretning, hvor du har købt det. Stik ikke genstande ind i mellemrummet mellem LCD-skærmen og hovedenheden, når skærmen er vippet. Anbring ikke noget på skærmen, når den er vippet. Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke, hvis fjernbetjeningssensoren udsættes for direkte sollys. I meget koldt vejr kan skærmens bevægelser blive langsommere, og skærmen kan blive mørkere, men det er ikke en fejl. Skærmen vil fungere normalt, når temperaturen stiger. Små sorte og skinnende prikker på skærmen er normalt for LCD-produkter. LCD-skærmen kan stoppe midlertidigt under åbning eller lukning, når motoren stopper, eller når det er koldt. Berøringstasterne på skærmen virker, når de berøres let. Tryk ikke for hårdt på skærmen. Tryk ikke for hårdt på kabinettet omkring skærmen. Dette kan bevirke, at berøringstasterne ikke virker korrekt. Rengøring Rengøring af kabinettet Brug en blød og tør klud, og tør forsigtigt snavset af. Ved fastsiddende snavs kan du bruge et neutralt rengøringsmiddel fortyndet med vand på en blød klud og tørre snavset forsigtigt af, hvorefter du skal tørre den af med en tør klud. Brug ikke benzen, fortynder, rengøringsmiddel til biler osv., da disse stoffer kan beskadige kabinettet eller få skærmen til at skalle af. Undgå også at lade gummi- eller plastikprodukter komme i kontakt med kabinettet i længere tid ad gangen, da det kan give pletter. Rengøring af LCD-skærmen LCD-skærmen har en tendens til at opfange støv, så tør den af en gang imellem med en blød klud. Overfladen kan nemt blive ridset, så skrub den ikke med hårde genstande. Om de registrerede mærker osv. Dette produkt indeholder teknologi til copyrightbeskyttelse, som er beskyttet af patenter i USA samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af copyright skal godkendes af Macrovision og er kun beregnet til hjemmebrug og andre begrænsede visningsformål, medmindre Macrovision har godkendt det. "Reverse engineering" eller adskillelse er forbudt. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Windows Media og Windows -logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc., og bruges under licens. Made for ipod betyder, at et elektronisk tilbehør er beregnet til at tilslutte specielt til ipod og er certificeret af udvikleren til at imødekomme ydelsesstandarder hos Apple. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overholdelse af standarder inden for sikkerhed og regulativer. ipod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. VZ509E 533

8 BBE MP-processen (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation) forbedrer digitalt komprimeret lyd, som f.eks. MP3, ved at gendanne og forbedre de harmoniske overtoner, der er gået tabt ved komprimeringen. BBE MP fungerer ved at regenerere harmoniske overtoner fra lydmaterialet, så varmen, detaljerne og nuancerne genskabes. Fremstillet under licens fra BBE Sound, Inc. Licenseret af BBE Sound, Inc. under et eller flere af følgende patenter i USA: , BBE- og BBE-symbolerne er registrerede varemærker tilhørende BBE Sound, Inc. 3. KONTROLLER Blinkindikator [OPEN/CLOSE] [VOL ] [VOL +] Sensor [SRC] Knappernes funktion 534 VZ509E Læs dette afsnit, og se illustrationen af forsiden. Sensor Modtageren til fjernbetjeningen (område: 30 i alle retninger). [VOL ], [VOL +] knapper Brug disse knapper til at forøge/formindske lydstyrken. [SRC] knap Når LCD-skærmen er lukket, skal du trykke på denne knap for at skifte til den næste kildetilstand, f.eks. Tuner-tilstand. Når LCD-skærmen er åben, skal du trykke på denne knap for at få vist/skjule Sourceskærmbilledet, så du kan skifte kildetilstand. Når der sker RDS-afbrydelser, skal du blive ved med at trykke på denne knap i mere end 1 sekund for at annullere disse afbrydelser. [OPEN/CLOSE] knap Brug denne knap til at åbne/lukke LCDskærmen. Hvis du holder denne knap nede i mere end 2 sekunder, placeres LDC-skærmen vandret, når den er åben (air condition-tilstand). Når LCD-skærmen er lukket, skal du holde denne knap nede i mere end 5 sekunder for at foretage kalibrering af skærmen, så den maksimale LCD-skærmvinkel huskes. Blinkindikator Når Blink LED-funktionen er angivet til On fra menuen System på General-skærmbilledet, blinker den, når strømmen afbrydes.

9 Oversigt over betjening af knapper og berøringstaster Tænd for strømmen Startstilling ON Når LCD-skærmen er åben Når LCD-skærmen er lukket 1 Systemcheck Formatet CeNET, der anvendes på denne enhed, leveres med en systemcheckfunktion. Når systemcheckfunktionen udføres under følgende betingelser, afbrydes strømmen automatisk. Sluk først motoren, og genstart derefter enheden. Når der tændes for strømmen efter den første installation. Når der tilsluttes eller frakobles en ekstern enhed. Når der trykkes på nulstillingsknappen. * I tillæg til ovenstående betingelser kan systemcheckfunktionen udføres fra menuen System på General-skærmbilledet. *1 Disse billeder viser de knapper, der skal trykkes på, eller de taster, der skal berøres. Du kan ændre mediekilderne. VZ509E 535

10 Tuner-betjening (Source-skærmbillede) Skifter radiobånd. Vælger hjemme-/rejse-tilstande. Søg efter indstilling Manuel indstilling Forudindstil. kanal (Options-skærmbillede) Vælg ønskede stationer efter valg af radiobånd. (PTY Select-skærmbillede) (Items-skærmbillede) 536 VZ509E

11 DVD Video-betjening (Source-skærmbillede) (DVD Video-skærmbillede) *2 * Skærmbillede i DVD Videotilstand, når bilen kører. (Options-skærmbillede) (øverste DVD-menu) *2 (Setup-skærmbillede) *2 Hvis du ikke trykker på skærmen i ca. 7 sekunder, forsvinder alle tasterne fra skærmbilledet. Tryk på skærmen for at få vist dem igen. VZ509E 537

12 Justering af de generelle indstillinger (Source- eller Tilstand-skærmbillede) (Settings-skærmbillede) (General-skærmbillede) (Display-skærmbillede) (System-skærmbillede) 538 VZ509E

13 Justering af lydindstillingerne (Source- eller Tilstand-skærmbillede) (Settings-skærmbillede) (Others-skærmbillede) (Audio-skærmbillede) (Beat EQ-skærmbillede) (BAL/FAD-skærmbillede) VZ509E 539

14 Fjernbetjeningsenhed Navne på knapper Signalsender Funktionsområde: 30 i alle retninger [AUDIO] [TOP MENU] [ENT] [SOURCE] [BAND] [6] [SUBTITLE] [ANGLE] [MENU] [E], [e], [T], [t] [RETURN] [ ], [+] [R], [F] Indsættelse af batteri 1. Lad dækslet glide bagud i pilens retning, og fjern det. 2. Indsæt CR2025-batteriet, der følger med fjernbetjeningen, i de retninger, der er vist på figuren, og luk derefter dækslet. Forkert anvendelse af batteriet kan få det til at eksplodere. Vær opmærksom på følgende punkter: Undgå at kortslutte, adskille eller opvarme batteriet. Kast ikke batteriet på åben ild. Bortskaf det brugte batteri korrekt. Fjernbetjeningsknappernes funktion Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre VZ509E. Når funktionen 2-zone er ON, virker kontrollerne kun på Sub-zonen. Fjernbetjeningen på rattet virker på Main-zonen, selv når funktionen 2-zone er ON. [AUDIO] knap Tryk for at indstille lydsproget. (i DVD Video- og DivX-tilstande) [SUBTITLE] knap Tryk for at få vist undertekster. (i DVD Videoog DivX-tilstande) [ANGLE] knap Tryk for at skifte mellem vinklerne, når DVDvideodiske, der er optaget i flere vinkler, afspilles. [TOP MENU] knap Tryk for at få vist den øverste DVD-menu, der er lagret på DVD video-disken. Nogle diske viser ikke den øverste DVD-menu. (i DVD Video-tilstand) [MENU] knap Tryk for at få vist den DVD-menu, der er lagret på DVD video-disken. (i DVD Video-tilstand) [ENT] knap Tryk for at fastholde det valgte menupunkt på DVD-menuen. (i DVD Video-tilstand) [E], [e], [T], [t] knapper Tryk for at vælge det ønskede menupunkt, der vises på DVD-menuen. (i DVD Video-tilstand) CR2025-batteri Bagside 540 VZ509E Bagerste dæksel

15 [SOURCE] knap Tryk for at skifte kildetilstandene, herunder Tuner-tilstand, DVD-tilstand osv. (i enhver tilstand) * Kun DVD-, USB- og AUX-tilstande kan vælges, når 2-zonen er ON. Hold den nede i mere end 1 sekund for at tænde/slukke for funktionen 2-zone. (i enhver tilstand) [RETURN] knap Tryk for at vende tilbage til det forrige skærmbillede, mens DVD-menuen vises. Det kan imidlertid ske, at denne knap ikke fungerer ved bestemte diske. (i DVD Video-tilstand) [BAND] knap Skifter modtagebånd. (i Tuner-tilstand, deaktiveret, når 2-zone er ON) Hold den nede i mere end 1 sekund for at skifte til hjemme-/rejse-tilstande. (i Tuner-tilstand, deaktiveret, når 2-zone er ON) Tryk for at vælge den næste højere mappe. (i MP3/WMA/AAC/DivX- og USB-nøgletilstande) [VOL ], [VOL +] knapper Formindsker eller forøger lydstyrken. (i enhver tilstand, deaktiveret, når 2-zone er ON) [6] knap Tryk for at afspille video- eller lydmedier eller sætte dem på pause. (i DVD- og USB-tilstande, deaktiveret i USB-tilstand, når 2-zone er ON) Hold den nede i mere end 1 sekund for at stoppe videoafspilning. (i DVD Video-tilstand) [R], [F] knapper Tryk for at vælge den næste højere eller lavere forvalgte station. (i Tuner-tilstand, deaktiveret, når 2-zone er ON) Tryk for at vælge det næste højere eller lavere kapitelnummer. (i DVD Video-tilstand) Tryk for at vælge det næste højere eller lavere spor. (i CDDA-, MP3/WMA/AAC/DivX- og USB-tilstande) Tryk for at afspille hurtigt frem eller tilbage. (i DVD- og USB-tilstande) Læs dette kapitel, og se kapitlet 3. KONTROLLER (side 534). Tænd og sluk for strømmen FORSIGTIGHED 4. GRUNDLÆGGENDE BETJENING FORSIGTIGHED Når denne enhed er tændt, kan start og standsning af motoren med lydstyrken indstillet til maksimalt niveau skade hørelsen. Vær forsigtig ved indstilling af lydstyrken. Start motoren, før du anvender denne enhed. Vær forsigtig med at bruge denne enhed i længere tid, uden at motoren kører. Du kan aflade bilens batteri for meget, så du ikke kan starte motoren, og det kan forringe batteriet levetid. 1. Start motoren. Denne enhed forsynes med strøm. Motor i ON position Enheden husker automatisk den seneste betjeningstilstand og skifter automatisk til visning i denne tilstand. 2. For at slukke for strømmen, skal du afbryde med tændingsnøglen. Om CT (Clock Time/Klokkeslæt) visning De viste klokkeslætsoplysninger er baseret på CT (clock time/klokkeslæt) data i RDS-signalet eller GPS-data, når navigationssystemet er tilsluttet. Når der ikke kan modtages CT-data, vises --:-- på displayet. VZ509E 541

16 Justering af lydstyrken 1. Tryk på knapperne [VOL ]/[VOL +] for at justere lydstyrken. [VOL ]: Formindsker lydstyrken. [VOL +]: Forøger lydstyrken. Den lydstyrke, der angives på skærmen, ligger i intervallet fra 0 (min.) til 33 (maks.). FORSIGTIGHED FORSIGTIGHED Hold under kørsel lydstyrken nede på et niveau, så udefra kommende lyde kan høres. Åbning af LCD-skærm og justering af vinklen ADVARSEL Hvis du vil undgå at aflade batteriet, skal du bruge denne enhed, når motoren kører, hvis det er muligt. Når LCD-skærmen er i brug, skal du passe på ikke at få hånden eller fingrene i klemme mellem skærmen og hovedenheden eller bilens instrumentpanel. Bevæg ikke LCD-skærmen med håndkraft. Placering af LCD-skærmen i opretstående stilling 1. Tryk på knappen [OPEN/CLOSE]. LCD-skærmen kommer ud og går automatisk i opretstående stilling. Hvis LCD-skærmen stopper midtvejs, skal du trykke på knappen [OPEN/CLOSE] for at få skærmen ind i enheden og trykke på knappen igen for at hæve den. Enheden går i den samme visningstilstand, som da den sidst blev slukket. 70 Skærmkalibreringsfunktion LCD-skærmens maksimale hældningsvinkel kan indstilles, så den passer til bilen. Udfør dette med skærmen inde i enheden. 1. Hold knappen [OPEN/CLOSE] nede i mere end 5 sekunder. Der høres et elektronisk bip. Når bippet har lydt to gange, kommer skærmen ud og går i opretstående stilling i den maksimale vinkel. Efter afslutning af kalibreringen går skærmen ind i enheden automatisk. Hvis skærmen ikke rammer instrumentpanelet eller andre dele i bilen under kalibreringen, vil den maksimale hældning være 110. Hvis skærmen rammer noget i bilen under kalibreringen inden for en hældning på 70, vil den maksimale nedadgående hældning være VZ509E

17 Justering af LCD-skærmens vinkel LCD-skærmens vinkel kan justeres afhængigt af enhedens monteringsvinkel eller det lys, der kommer ind i bilen. 1. Tænd for strømmen, Når LCD-skærmen er lukket, skal du trykke på knappen [OPEN/ CLOSE]. 2. Tryk på tasten [o (Eject)] for at få vist følgende Eject-skærmbillede: 3. Tryk på tasten [Tilt] gentagne gange for at justere LCD-skærmens vinkel. Hvert tryk på tasten [Tilt] vipper LCD-skærmen fremad eller tilbage. Den indstillede vinkel gemmes i hukommelsen. Justering er mulig inden for intervallet 70 til 110. Den kan indstilles i 5 vinkler. 70 MAKS. 110 Placering af LCD-skærmen vandret (air condition-tilstand) Når den måde, som LCD-skærmen er monteret på, forhindrer betjening af air conditionanlægget, kan skærmens placering ændres midlertidigt til vandret. 1. Hold knappen [OPEN/CLOSE] nede i mere end 2 sekunder, når LCD-skærmen er åben. Der høres et bip, og LCD-skærmen skifter til vandret stilling. Tryk på knappen [OPEN/CLOSE] igen for at få skærmen til at skifte til vandret stilling igen. Enheden kan indstilles, så skærmen vender tilbage til den oprindelige stilling efter en angivet tidsperiode i vandret stilling (se side 577). Slå lyden fra Du kan slå alle AV-funktionerne fra. 1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet. 2. Tryk på tasten [Audio Off]. AV-funktionerne er slået fra. Slå AV-funktionerne til 1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet. 2. Tryk på den ønskede Source-tast. AV-funktionen slås til, og systemet går til den angivne tilstand. 4. Tryk på tasten [Back] for at vende tilbage til det forrige skærmbillede, når justeringen er afsluttet. Placering af LCD-skærmen i enheden 1. Tryk på knappen [OPEN/CLOSE]. LCD-skærmen går automatisk ind i enheden. Når du forlader enheden i længere tid eller forlader bilen, skal du sørge for at placere LCD-skærmen i enheden. VZ509E 543

18 Slå monitoren fra Du kan slå monitorskærmbilledet fra, og ændre det til en sort skærm. 1. Tryk på tasten [SET] for at få vist følgende Settings-skærmbillede. 2. Tryk på tasten [Monitor Off]. Monitorskærmbilledet er slået fra. Slå monitoren til 1. Tryk på monitorskærmbilledet. Monitorskærmbilledet er slået til og starter fra det sidste skærmbillede. Du kan også tænde for skærmen ved at trykke på knappen [SRC]. Visning af skærmbilledet Clock Du kan ændre skærmbilledet til kun at vise det digitale ur på et tomt skærmbillede. 1. Tryk på urdisplayet på de fleste skærmbilleder. Skærmbilledet Clock vises. 2. Tryk på monitorskærmbilledet for at gå tilbage til det aktuelle skærmbillede. Ved at trykke på knappen [SRC] vises Source-skærmbilledet. Indsæt en disk/tag en disk ud Bemærkninger vedrørende håndtering af diske Håndtering Nye diske kan være ru langs kanten. Hvis sådanne diske anvendes, fungerer afspilleren muligvis ikke, eller lyden kan springe. Brug en kuglepen eller lignende til at fjerne ruheden fra kanten af disken. Kuglepen Ruhed Klæb aldrig etiketter på overfladen af disken, og undgå at skrive på den med en kuglepen eller lignende. Afspil aldrig en disk med cellofantape eller lim på eller med mærker, der skaller af. Hvis du forsøger at afspille en sådan disk, kan du muligvis ikke få den ud ad DVD-afspilleren igen, eller den kan beskadige DVD-afspilleren. Undgå at bruge diske med lange ridser, diske der er deforme, revnede osv. Brug af sådanne diske kan forårsage fejl eller skader. Når du skal tage en disk ud af opbevaringskassetten, skal du trykke på midten og løfte disken ud ved forsigtigt at holde den i kanterne. Brug ikke diskbeskyttelsesark, der kan købes, eller diske med stabilisatorer osv. Disse kan beskadige disken eller få den indvendige mekanisme til at gå i stykker. Opbevaring Udsæt ikke diske for direkte sollys eller for en varmekilde. Udsæt ikke diske for kraftig fugt eller støv. Udsæt ikke diske for direkte varme fra varmeapparater. Rengøring Fjern fingeraftryk og støv ved hjælp af en blød klud, og tør i en lige linje fra midten af disken til kanten. Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. almindelige rengøringsmidler, antistatisk spray eller fortynder til rengøring af diske. Når du har brugt et specielt diskrengøringsmiddel, skal du lade disken tørre godt, før du afspiller den. Om diske Vær forsigtig, når du lægger en disk i med skærmen åben. Sluk aldrig for strømmen, og fjern aldrig apparatet fra bilen med en disk isat. Brug ikke linserengøringsdiske. Disse kan beskadige denne enheds linser. Hvis der ser ud til at være noget galt ved læsning af diske, kan du kontakte forhandleren eller et autoriseret Clarion servicecenter. 544 VZ509E

19 Indsæt en disk 1. Indsæt en disk midt i åbningen med etikettesiden opad. Disken bliver automatisk ført ind i DVDafspilleren. Efter indsættelse af en disk Systemet skifter automatisk til den relevante kildemedietilstand for disken, og påbegynder afspilning af disken. Når en DVD video sættes i: Systemet skifter til DVD Video-tilstand. Se DVD Video-betjening (side 553). Når en lyd-cd sættes i: Systemet skifter til CDDA-tilstand. Se Betjening af lyd-cd (side 560). Når en CD/DVD med MP3/WMA/AAC/DivXfiler sættes i: Systemet skifter til MP3/WMA/AAC-tilstand eller DivX-tilstand afhængigt af afspilningsindstillingen. Se MP3/WMA/AAC Betjening (side 561) eller DivX Betjening (side 564). Stik aldrig fremmede genstande ind i åbningen. Hvis disken ikke nemt kan indsættes, kan der være en anden disk i mekanismen, eller enheden kan kræve service. 8 cm (single) diske kan ikke anvendes. FORSIGTIGHED Af sikkerhedsgrunde bør føreren ikke indsætte eller tage en disk ud under kørsel. Tag en disk ud 1. Tryk på tasten [o (Eject)] for at få vist følgende Eject-skærmbillede. 2. Tryk på tasten [Eject] for at få disken ud. Disken skubbes ud. Hvis en disk efterlades skubbet ud i 15 sekunder, trækkes den automatisk ind igen (automatisk indsættelse). 3. Tag disken forsigtigt ud. 4. Tryk på tasten [Back]. Hvis du tvinger en disk ind i åbningen, før automatisk indsætning, kan det beskadige disken. Tilslutning/Frakobling af en USB-medieenhed Denne enhed har ét USB-stik (Universal Serial Bus), der er kompatibelt med USB 1.1 og USB 2.0. USB-medieenheder, der kan afspilles Dette system kan kontrollere de følgende USBmedieenheder, tilsluttet via USB-stikket. Apple ipod USB-nøgle Om Apple ipod ipods kan tilsluttes vha. tilslutningskablet, der leveres med den ipod, du bruger, men i så fald kan du kun høre lyden fra den. Hvis du vil se videofilm, der er gemt på din ipod, på denne enhed, skal du bruge et specielt tilslutningskabel, der sælges separat. Dette system fungerer ikke eller fungerer muligvis forkert med ikke-understøttede versioner. Du kan finde yderligere oplysninger om de ipodmodeller, der kan bruges til afspilning, på vores hjemmeside: Angående andre begrænsninger, se ipod Betjening (side 567). Om USB-nøglen Dette system kan afspille lydfiler (MP3/WMA/ AAC), der er lagret i en USB-nøgle, der genkendes som USB Mass Storage Class device. Du kan bruge din USB-nøgle som en lydenhed blot ved at kopiere de ønskede lydfiler over på den. Dette system fungerer ikke eller fungerer muligvis forkert med nogle USB-nøgler. Filer, der er beskyttet med enhver DRM, kan ikke afspilles. Angående andre begrænsninger, se USB-nøgle (side 571). VZ509E 545

20 Tilslutning af en USBmedieenhed FORSIGTIGHED Af sikkerhedshensyn bør føreren ikke tilslutte eller frakoble en USB-medieenhed. Start ikke motoren, mens USBmedieenheden er tilsluttet, da det kan medføre tab af eller skade på data på USBmedieenheden. Tilslut USB-medieenheden til denne enhed efter start af motoren. 1. Tænd for strømmen til din USB-medieenhed, om nødvendigt. 2. Kontroller placeringen af stikkene, og tilslut USB-medieenheden til denne enheds USBstik. Det kan tage lang tid at genkende den tilsluttede enhed. Efter tilslutning af en USB-enhed Systemet skifter automatisk til den relevante kildemedietilstand for disken afhængig af den tilsluttede USB-enhed, og påbegynder afspilning. Når en ipod tilsluttes: Systemet skifter til ipod-tilstand. Se ipod Betjening (side 567). Når en USB-nøgle tilsluttes: Systemet skifter til USB-nøgletilstand. Se USBnøgle (side 571). Indsæt aldrig fremmede objekter i USB-stikket. Indsæt altid USB-medieenheden helt i stikket. Ufuldstændige tilslutninger kan betyde, at enheden ikke genkendes. Frakobling af en USBmedieenhed 1. Bekræft, at der ikke udføres dataoverførsel på USB-medieenheden. Du kan finde oplysninger om bekræftelsesmetoden i betjeningsvejledningen til din USBmedieenhed. 2. Fjern USB-medieenheden fra USB-stikket. FORSIGTIGHED Sørg for at frakoble USB-medieenheden, når motoren kører. Ellers kan det medføre tab af data på USB-medieenheden. Undgå at stoppe motoren, når USB-medieenheden er tilsluttet. Når du slår strømmen til, og der ikke er tilsluttet nogen USB-medieenhed, vises der muligvis No Media på skærmen, hvis USB-tilstanden er valgt. Valg af mediekilde Når LCD-skærmen er lukket 1. Tryk på knappen [SRC] for at skifte kildetilstand. Hver gang du trykker på knappen [SRC], skifter kildetilstanden i denne rækkefølge: Tuner-tilstand DVD-tilstand USB-tilstand AUX-tilstand Tuner-tilstand... Når funktionen 2-zone er indstillet til ON, fungerer knappen [SRC] kun for Main-zonen. Hvis du vil skifte Sub-zonekilde, skal du angive den på Source-skærmbilledet eller bruge fjernbetjeningen. 546 VZ509E

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde,

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde, SAMSUNG LCD TV Series 4 Brugervejledning Dansk (s. 2) Kære kunde, Venligst gennemlæs denne brugervejledning inden apparatet tages i brug for første gang. Tallene i parentes (s. xx) angiver tilsvarende

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere