User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató"

Transkript

1 User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató Ghid de utilizare Brugervejledning Gebruikersgids Οδηγός χρήσης Návod na obsluhu مدختسملا ليلد

2 DK Vigtige sikkerhedsinstruktioner CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Venligst læs og respekter sikkerheds instruktionerne før brug af dette apparat: Dette TV vejer mere end 20 kg og skal løftes af mindst 2 personer Pas på! Dette TV indeholder ikke dele der kan repareres af brugeren. Ved fejl kontakt producenten eller autoriseret Service værksted. Kontakt med visse dele kan være livsfarligt. Fejl dækkes ikke hvis forsøgt repareret af uatoriseret service. Fjern ikke bagbeklædningen på dette TV! "For at undgå ildebrand, sørg for at lys og andre levende flammer ikke på noget tidspunkt kommer i nærheden af TV'et Dette apparat er designet til at modtage og vise video og lyd signaler. Den ideelle afstand til TV'et er 5 gange diagonalen af skærmens. Lys fra andre lyskilder kan reflekteres i TV'et og forværre billedet. TV'et må ikke placeres i et indelukke, og kontroller, at der ikke er noget der kan forhindre ventilation fra åbningerne på bagsiden af TV'et. TV'et er designet til udelukkende at fungere i tørt miljø! Når det bruges sørg for det er beskyttet mod fugt, vand, regn etc. Placer ikke vaser med vand og lign. på TV med risiko for at det vælter, med fare for elektrisk stød. Placer TV på fladt og stabilt underlag. Stil det ikke på en avis og lignende. Vær sikker på TV'et ikke står på el kablet. Mobil telefoner, Wlan, kamera eller wireless enheder kan forstyrre TV'et så de bør ikke stå i umiddelbar nærhed. Stil ikke TV'et i nærheden af varmeapparat, direkte sol lys, da det har en negativ effekt på afkølingen af TV. Hvis TV står et varmt sted, nedsætter det TV'ets levetid markant. Prøv aldrig at udskifte netstikket, medmindre du har tilstrækkelige kvalifikationer til det og har lovlig tilladelse til at gøre det. Hvis du skulle få brug for at udskifte netkablet, så kontakt fabrikanten. Storme er farlige for alle elektriske apparater. Hvis strømmen eller antennen bliver ramt af lyn, kan det beskadige TV selv hvis det er slukket. Derfor bør man tage strømstik og antenne ud af væggen ved tordenvejr/ storm. Dit TV skal rengøres med en tør eller en let fugtet klud. Du bør ikke bruge et alkoholbaseret rengøringsmiddel. BEMÆRK:Brug af tv'et som en skærm enhed er udelukkende via VGAindgangen. HDMI-indgangen er fastsat for brugen af digitalt indhold fra andre forbrugerelektronik / devices. Softwaren på dit TV og OSD layout kan ændres uden varsel. ADVARSEL: Tilslut aldrig andre enheder til TV'et mens det er tændt! Sørg altid for at der er fri adgang til hovedafbryder på TV Dette TV er ikke designet til en arbejdsplads med tilpassede monitorer Systematisk brug af hovedtelefoner ved høj volume kan føre til høreskader Bortskaf TV'et og komponenter, herunder batterier på en miljøvenlig måde. Hvis du er i tvivl, så kontakt din lokale myndighed for nærmere oplysninger om genbrug. Vær forsigtig med hvilke overflader De stiller TV'et på, de kan være behandlet med materialer og overflader der kan blive ødelagt af standen på tvét. Vigtig information vedrørende brug af spillekonsoller, computere, billeder. Visning af det samme billede i lang tid kan forårsage et permanent efterbillede, der forbliver på skærmen. Dette kaldes skærmbrænding. For at forhindre skærmbrænding, så skru ned for lysstyrken, når du ser det. Når først der er sket fastbrænding, så forsvinder det aldrig helt. Tv-kanal-logoer: f.eks. logoer for indkøbskanaler og prisskilte, især hvis de er lysstærke og stationære. Bevægelig eller lavkontrast-grafik er mindre sandsynlig som værende årsag til ældning af skærmen. Visning af klokkeslæt» Tekst-tv: Vis ikke en stationær side i længere tid ad gangen.» Pausetilstand: Efterlad ikke TV'et i pausetilstand i længere tid ad gangen, f.eks. når du ser dvd er Batterier Vær opmærksom på at montere med de rigtigte poler Udsæt ikke batterier for høj temperatur, eller nær skarpt sollys etc. Kast ikke batterier i ild. Prøv ikke at skille dem ad, eller prøve at genoplade dem! Brug ikke forskellige batterier sammen, eller mix nye og gamle. Udsmidning af batterier Smid ikke batterier ud med øvrig husholdnings affald. Check med lokale myndigheder hvordan de bortskaffes. 3D-sikkerhedsoplysninger* Cd Hvis du er alt for tæt på 3D-visningen eller ser på billederne i lang tid, kan dit syn tage skade. Hvis du ser tv eller spiller videospil, som indeholder 3D-visning, med 3D-brillerne gennem længere tid, kan der opstå døsighed, hovedpine eller træthed hos dig og/eller i dine øjne. Hvis du får hovedpine eller føler træthed eller døsighed, skal du holde op med at se tv og tage et pusterum. Gravide kvinder, ældre mennesker, personer med hjerteproblemer eller personer, som hyppigt oplever døsighed, bør ikke se 3D-tv. Nogle 3D-visninger kan få dig til at undvige eller undgå videobillederne. Det er derfor bedst, at du ikke ser 3D-tv i nærheden af skrøbelige genstande eller tæt på genstande, som går let i stykker. Du skal forbyde børn under 5 år at se 3D-tv, da det kan påvirke udviklingen af deres syn. Advarsel mod anfald pga. lyssensibilisering:* Nogle seere kan opleve epileptiske anfald, når de udsættes for visse faktorer, herunder blinkende lys eller billeder på tv eller videospil. Hvis du eller nogen i din familie har haft epileptiske anfald, skal du rådføre dig med din læge, inden du begynder at se 3D-tv. Visse symptomer kan opstå under ikke nærmere bestemte forhold, uden at der foreligger fortilfælde. Hvis du oplever et af følgende symptomer, skal du straks ophøre med at se 3D-visning og søge læge: Svimmelhed eller lethed i hovedet, synsovergange eller synsforstyrrelser, uro i øjnene eller ansigtet, f.eks. øjen- eller muskeltrækninger, ubevidste handlinger, krampe, bevidstløshed, sindsforvirring eller desorientering, tab af retningssans, krampetrækninger eller kvalme. Forældre bør kontrollere deres børn, herunder teenagere, for disse symptomer, da de små kan være mere følsomme over for virkningerne af at se 3D-tv. Risikoen for anfald pga. lyssensibilisering kan nedsættes ved at tage følgende forholdsregler.* Hold hyppige pauser fra at se 3D-tv. Personer, som har forskelligt syn på øjnene, bør kun se tv efter at have taget foranstaltninger til synskorrigering. Se tv, så dine øjne er på samme niveau som 3D-skærmen, og sæt dig ikke for tæt på tv-apparatet.

3 81 Se ikke 3D-visning, når du er træt eller syg, og undgå at se 3D-billeder i lang tid. Brug ikke 3D-brillerne til andre formål end til at se 3D-visning på et 3D-tv. Nogle seere kan føle sig desorienterede efter at have set 3D-tv. Derfor bør du, efter at du har set 3D-tv, tage et øjeblik til igen at blive bevidst om din situation, inden du flytter dig. * - Kun for modeller med 3D-funktion Hvad medfølger i æsken Der medfølger følgende tilbehør til TV'et: 1x TV 1x fjernbetjening 2x AAA batterier 1x Brugervejledning 1x TV stand 1x mellemstykke 1x RF-Kabel 1 x installationspakke 3D-briller (Kun for modeller med 3D-funktion) Fastgørelse af stand Følg anvisningerne i Stand installation folder, som ligger i tilbehøret. Startindstilling 1. Tilslut antennekablet, derefter tilslut strøm til TV'et. 2. Tryk på tænd/sluk knappen på TV'et. 3. Isæt batterierne i fjernbetjeningen. Tryk på standby knappen for at tænde TV'et 4. Skærmen viser den første side i installationsguiden. Hvis den ikke vises, på fjernbetjeningen, skal du trykke på [MENU] og derefter og menuen vises. Hvis du ønsker at ændre nogle af grundindstillingerne, kan du benytte piletasterne / / /. Vælg tasten [EXIT] for at gå ud af menuen. 5. Vælg miljøer, vælg dit sprog, vælg dit land. Indstil LCN til "ON", hvis du ønsker at de fundne kanaler skal arrangeres i henhold til kabeludbyderens præferencer (gælder kun for DVB-C kanaler). Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling. 6. Vælg deres digitale modtager. De kan vælge mellem DVB-T, DVB-C og DVB-S*. Den analoge sektion søger automatisk, da de fleste kabel udbydere inkluderer disse. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling. 7. Valgtfri forudsinstillede kanaler for DVB-C: Vælg så mange standard indstillinger som muligt. Derefter tryk (OK) for at starte søgningen. Hvis der ikke findes nogle kanaler, kontakt da venligst deres kabel tv udbyder og få NETVÆRKS ID. Prøv herefter igen. Tryk (Menu) vælg automatisk søgning, og tast herefter Netværks id. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling. 8. Valgtfri forudsinstillede kanaler for DVB-S2*: Vælg "Satelit" i "Digitaltype" i menuen for de valgfri forudindstillede kanaler. Her kan du vælge mellem de forskellige satelitter. Når du har foretaget dit valg, vil kanallisten for den pågældende satelit være til rådighed til import til TV-systemet. Handlingen tager flere sekunder. Bekræft med knappen [OK] på fjernbetjeningen for at starte scanningen. TIP: Som en del af vores plan med at reducere strømforbruget, har vi tilføjet en ny funktion på dette TV, kaldet Ecohome (Du vil se dette i forbindelse med førstegangs installationen). Strømforbruget ved brug af Ecohome er ca 15% lavere end ved brug af andre instillinger. Lysniveauet er dæmpet når man bruger Ecohome funktionen. Hvis denne funktion ikke passer til deres lysomgivelser, kan De vælge andre indstillinger. (Venligst bemærk Proffesional indstillingen er den optimale standard indstilling, men strømforbruget er ca 15% højere) Venligst se brugermanual under billedopsætning for at ændre billede så det passer optimalt til dine lys omgivelser. Der er også en genvejstast på fjernbetjeningen kaldet p-mode hvis De vil ændre indstillinger * - Gælder kun modeller med DVB-S-tuner Fjernbetjeningen STANDBY Tænd/sluk MUTE Sluk eller tænd for lyden DTV Skift til digitaler TV kanaler RADIO - TV / RADIO Skift mellem TV og Radio mode USB Skift til USB source ATV Skift til analog TV kanaler DVD 1 Skift til DVD source 0-9 Tal knapper 0 9 for at vælge tv kanaler direkte. TV / GUIDE Tryk for at vise den elektroniske digitale program guide menu EPG back for at vende tilbage til tidligere sete kanal VOL / For at øge eller dæmpe lyd niveau S.MODE Liste af lyd mode muligheder P.MODE Liste over video mode muligheder FAV For at vise Farvorit menu. CH / For at skifte kanal op eller ned ( / / / / OK) OSD menu navigation. MENU For at vise OSD menu EXIT Gå ud af alle menuer SOURCE For at vise input/source menuen INFO Pres en gang for nuværende kanal information Pres 2 gange for program information om nuværende program ASPECT For at skifte mellem de forskellige billed formater SLEEP Press flere gange for at gå igennem sleep funktionerne SUBTITLE For at skifte undertekster i bunden af skærmen AUDIO For at skifte sprog (hvis muligt) TEXT Teletext mode: For at gå til Teletext TEXT HOLD - HOLD Teletext mode: Hold nuværende side som vises TEXT / DVD ZOOM Teletext mode: DVD mode: For at zoome ind på teksten DISPLAY Sluk for LCD panelet DVD MENU 1 DVD mode: For at vise DVD disc menuen REC 2 For at optage hvad der er på TV nu DVD SETUP 1 Opsætning af DVD REC. LIST 2 For at starte Time Shift funktionen For at genstarte nuværende kapitel For at komme frem til næste kapitel / For at stoppe playback./ For at skubbe disken trykke på knappen i 4 sekunder. For at afspille i hurtig tilbagespol mode For at afspille i hurtig fremad spole mode For at Play/pause GOTO 1 DVD mode: For at gå til et specifikt kapitel A - B 1 DVD mode: Tryk en gang for at vælge, tryk en gang mere for at vende tilbage ANGLE DVD mode: For at gå til et specifikt kapitel REPEAT DVD mode: Tryk for at gå igennem de forskellige gentag funktioner REVEAL Teletext mode: For at vise eller skjule skjulte ord SIZE Teletext mode: For at skifte display størrelsen i Teletext mode TITLE 1 DVD mode: For at vise DVD disc menuen D. DIS 1 Hvis information om DVD playback INDEX Teletext mode: For at komme til index siden

4 R Y DK Rød Grøn Gul Blå knap Ekstra tekst-tv og OSD-funktioner 3D button 3 Switches between 3D type settings 1 - kun tilgængelig for tv med dvd-afspiller 2 - kun tilgængelig med PVR-funktion 3 - Tilgængelig kun for tv med 3D-funktion RF In RF / TV Aerial Input Sat In * Satellite Input TV - knapper DVD - Eject * DVD - Play / Pause * Vol+ Forøger lydstyrke /i MENU til højre Vol- Formindsker lydstyrke /i MENU til venstre CH+ Skifter kanal/i MENU op CH- Skifter kanal/i MENU ned MENU Åbner menu, resp. dialog vindue SOURCE Åbner menu for valg af signal STANDBY Tænder/Slukker Stand-by * - kun for modeller med DVD afspiller Valg af funktion / kilde Det er meget let at skifte mellem forskellige tilslutninger. a) Brug af knapperne på fjernbetjeningen 1. Tryk på [SOURCE] - Følgende vises 2. Tryk på eller for at vælge det input, du ønsker. 3. Tryk på [OK] b) Brug af knapperne på Fjernsynet 1. Tryk (source) 2. Scroll op/ned ved brug af ch+/ch- knapperne for at vælge det input/ source De skal bruge. 3. Tryk Vol+ for at ændre input/source til den valgte Connections COAX Audio Out * Digital Coax output * - afhænger af TV model TV Menu HEADPHONES 3.5mm Headphone output Tryk på tasten [MENU] på fjernbetjeningen. Tryk på [OK] for at gå ind i en menu. Hvis du ønsker at ændre nogle af grundindstillinger, kan du benytte piletasterne. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling. Vælg tasten [EXIT] for at gå ud af menuen, når du vil. Kanal Automatisk indstilling - Giver dig mulighed for at genjustere fjernsynet til alle de digitale kanaler, digitale radiostationer og analoge kanaler. ATV manuel indstilling - Giver dig mulighed for at indstille dit analog signal manuelt. DTV manuel indstilling- Giver dig mulighed for at indstille dit digitale signal manuelt. Programredigering - Giver dig mulighed for at slette, springe over og tilføje yndlingskanaler. Skemaliste- viser Deres program påmindelser Signalinformation - Information om DVB-signal. CI Information - Betalings kanaler kræver et smartkort som skal sættes ind i TV'et Hvis De abonnerer på betalings kanaler vil Deres kabel udbyder give Dem et CAM eller smartcard. CAM kan sættes ind i Common Interface porten (CI porten) Parabolopsætning* - Denne menu er kun tilgængelig i DVB-S2- tilstand. Du kan vælge type for satelit, transponder, LNB osv. * - Gælder kun modeller med DVB-S-tuner Billede USB USB-Input VGA(PC) * VGA PC-Input R L W R R/L - Video & YPbPr audio In * Component / Video audio input Mini YPbPr * Mini Component HD Input SCART * SCART-Input HDMI 1, 2*, 3*, 4* in HDMI-Input 1, 2*, 3*, 4* VGA (PC) Audio In * 3.5mm PC audio input Video (CVBS) * VIDEO Input G B YPbPr * Component HD Input CI Card IN SCART input Billedstilstand - Vælg mellem en af følgende forhåndsindstillinger: Dynamisk - Anbefales til motiver der bevæger sig hurtigt Standard - Grundindstillinger Mild - Er lettere i farverne og mindre lys Personlig - Giver dig mulighed for at ændre indstillingerne manuelt Ecohome - Vælg dette mode for den mest energi besparende indstilling. Venligst se betjenings vejledning for billed opsætnings menuen Kontrast - Skift balancen mellem sort og hvid Lysstyrke - Øger eller formindsker billedets lysintensitet Farve - Øger farveintensiteten fra sort og hvid Tone - Giver dig mulighed for at øge eller reducere tonen i billedet Skarphed - Øger eller reducerer billedets skarphed Farvetemperatur - Vælg mellem følgende forhåndsindstillinger: Standard - Grundindstillinger Varm - Anbefalet til motiver, der bevæger sig hurtigt Kold - Er lettere i farverne og mindre lys Støjreduktion - MPEG Støjreduktion vælg mellem følgende forhåndsindstillinger:

5 83 Fra - Slukker for støjreduktionen Lav - Mindre støjreduktionen Middel - Medium støjreduktionen Høj - Maksimale støjreduktionen Standard - Standard støjreduktionen 3D-briller* For at få den bedste virkning af 3D-billedet skal du se tv fra en lodret vinkel på +/ D type - Når du tilslutter et 3D-produkt, kan billedet nogle gange blive vist forkert; vælg en af de følgende indstillinger for at løse dette problem. Du kan ændre disse indstillinger ved at trykke på 3D'-knappen på din fjernbetjening 3D slået fra - Slår 3D fra Side by Side 3D-format - 3D-format er almindeligt brugt i 3D-udsendelser og fungerer ved at halvere den vandrette opløsning i videoer til at gemme billeder fra venstre og højre øje i hvert enkeltbillede. Det viser reelt op til 960 x pixelbilleder til hvert øje, således at tv-stationer kan vise 3D-indhold på en meget lavere båndbredde sammenlignet med 3D-Blu-raydiske. De typiske understøttede opløsninger er begrænset til 720p og 1080i for 3D-tv-programmer. Brugere skal manuelt vælge det korrekte 3D-format for at kunne vise side-by-side 3D-indhold på et 3D-tv. Top Bottom 3D-format - 3D-format er et alternativ til 3D-udsendelse, der minder om side-by-side 3D, men som halverer den lodrette opløsning i stedet. Det er normalt tilgængeligt op til 720p opløsning, og top-and-bottom 3D tilbyder pixels vandret. Det højere pixelantal anses normalt for at være mere passende til visning af panoreringer i sportsprogrammer. Enkeltbillede-alternativ - Som navnet antyder, pakker dette format billederne fra venstre og højre øje i hvert enkeltbillede med formålet at bevare indholdets oprindelige opløsning for at få de bedste 3D-billeder. De fleste, hvis ikke alle, 1.080p Blu-ray-film og 720p PS3 3D-spil er produceret ved brug af denne teknik. En anden vigtig forskel er, at alle 3D-tv'er automatisk bør kunne finde 3D-signaler fra enkeltbilledepakning og vise indholdet korrekt uden brugerindblanding. Line by Line - Billedsignalerne for det venstre og højre øje sammenflettes i forskellige linjer. Det venstre klips opløsning halveres og placeres derefter i de ulige linjer i videostreamen. På samme måde halveres det højre klips opløsning og placeres derefter i de lige linjer i videostreamen. Når de kombineres, streamer videoen x Udskiftning af 30 L/R- Ændrer billedsekvens til anden visning 2D til 3D- Ændrer billedet fra almindelig 2-dimensionelt til 3 (3D). Bemærk, at når indhold ændres af tv'et, er virkningerne begrænsede 3D til 2D- Ændrer billedet fra 3D til almindeligt 2-dimensionelt (2D). 2D- til 3D-dybde- Dybde af billeder ændres fra 2D til 3D. * - Kun for modeller med 3D-funktion Lyd Lydtilstand - Vælg mellem følgende forhåndsindstillinger: Standard - Grundindstillinger Musik - Fremhæver musik over stemmer Film - Giver en live og fyldig lyd til film Personlig - Benytter dine egne lydindstillinger Sport - Fremhæver lyde til sport TIP: Niveauerne for diskant og bas kan kun justeres, når lydtilstanden Personal er valgt. Diskant - Her kan du justere de høje frekvenser Bas - Her kan du justere de lave frekvenser Balance - Her kan du skifte lyden mellem venstre og højre højttaler Auto volume level - Når on er valgt, forbliver lydstyrken på samme niveau uanset input/kilde Digital Output - Dette er det digitale COAX Audiooutput. Vælg mellem følgende muligheder: Off - Slukket Auto - Vælger automatisk de bedste indstillinger PCM - Vælg denne mulighed, hvis du forbinder til et Hifi-anlæg via coax-kabel (Pulse-code-modulering (PCM) er en digital repræsentation af et analogt signal) AD Volume - Øger eller reducer den overordnede lydstyrke Tid Ur - Indstil dato og tid Sluk Timer - Giver dig mulighed for at indstille, hvornår dit TV skal slukke Tænd Timer - giver dig mulighed for at indstille, hvordan dit TV skal tændes, hvilken kanal det skal vise, hvilken kilde det vil stå på samt lydstyrken. Denne funktion kan stilles til at gentage hver dag eller på en bestemt dag. Tidszone - Her kan du ændre tidszonen Sleep Timer - Giver dig mulighed for at indstille en timer, så fjernsynet slukkes automatisk efter et bestemt tidsrum. Sluk -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min Auto standby - Stiller funktionen til eller fra. OSD - Time - Giver dig mulighed for at justere den tid, menuen bliver på skærmen, før den forsvinder. Lås Standard password til lås menu: 0000 Låsesystem - Giver Dem muligheden for at låse eller åbne menuen. De vil blive bedt om at trykke et 4 cifret kodeord. Ændre adgangskode - Ændre password Kanalblok - Lås tv-kanaler Programblok - Alder begrænset tv-kanal lås Tastaturlås - At låse tasterne på tv Hotel-tilstand For at få adgang til Hotel modus trykknapper "MENU ". I hotel-tilstand, kan du forudindstille og låse tv-funktioner. Opsætning Sprogindstillinger - Giver dig mulighed for at ændre menuens sprog TT sprog - Undertekstindstillinger Lyd sprog - Digitalt TV lydsprog præference Untertekstsprog - Digitalt TV Undertekst præference For hørehæmmede - Hvis signalet muliggør undertekster for hørehæmmede, slås underteksterne til ved at trykke på "Subtitle". Hvis "Hearing Impaired" står på "ON", og du skifter til en kanal, der supporterer undertekster for hørehæmmede, vises underteksterne automatisk. Billedformat - Billedformatet kan variere afhængigt af kanal/udsendelse. Der er en række forskellige muligheder, så den kan tilpasses dine behov. Auto - Viser automatisk det bedste billedformat. På den måde er billedet i den korrekte position. Der kan være sorte linjer i toppen og bunden og/eller i siderne. 4:3 - Viser 4:3-billedet i sin originale størrelse. Der vises bjælker for at udfylde 16:10-skærmen. 16:9 - Der vises bjælker i top og bund for at udfylde 16:10-skærmen. 4:3-billeder vil være strakt. Zoom 1/2 - Billedet er i den rigtige proportion, men forstørres, så det passer til skærmen. Fuld skrærm - Stræk signal at fylde skærmen. Bla skrærm - Ændrer baggrunden, når der ikke er noget signal, mellem en ren og en blå baggrund (findes kun ved nogle kilder). Førstegangsopsætning - Første gang installationen starter

6 DK Genindlæs fabriksindstillinger - Dette n ulstiller menuerne til fabriksindstillingerne. Software Update (USB) - Indimellem udgiver vi ny firmware for at forbedre betjeningen af fjernsynet (kan downloades). Fra denne menu kan du installere den nye software/firmware på fjernsynet. Der følger yderligere detaljer om dette med firmwaren. Kontakt kundeservice eller se i produktsupport -delen af hjemmesiden. HDMI CEC* - Gør det muligt at betjene enheder tilsluttet via HDMI med TV fjernbetjeningen Auto power* - Tænder og slukker automatisk for enheder, der er tilsluttet via HDMI CEC Device menu* - Gør det muligt at få adgang til enhedens menu og betjene menuen med TV fjernbetjeningen HDMI ARC* - Sender lydsignal fra jord/satellit broadcasting via HDMI til AV modtageren uden brug af ekstra lydkabler. Denne funktion er kun tilgængelig på HDMI 2 udgange * - HDMI CEC skal understøttes af den tilsluttede enhed VGA PC* Autom justering - Automatisk konfiguration V. position - Ændrer den vandrette position på billedet. L. position - Ændrer den lodrette placering af billedet. Fase - justere forsinkelsestiden for fase for at reducere støjen i billedet Klokke - Klokke TIP: Hvis computeren er tilbage i aktiv for en periode, vil TV'et skifte til en "sleep"-tilstand (skærmen slukker for at spare strøm). Du kan skifte tilbage til at trykke på standby-knappen. * - kun for enheder med VGA-stik 7-Dages TV-guide / USB-optagelse Tv-guiden er tilgængelig i tilstanden Digital TV. Den giver oplysninger om kommende udsendelser (hvor det understøttes af freeview -kanalen). Du kan se start- og sluttid for alle udsendelser og på alle kanaler for de kommende syv dage samt indstille påmindelser. 1. Tryk på [TV GUIDE]. Følgende 7-dages TV-Guide dukker op. 2. Naviger i menuen ved hjælp af : Du kan nu: Optag valgte TV-kanal og TV-program ved at trykke på den RØDE knap.* Er kun muligt på modeller med optagelsesfunktion Optage en udsendelse ved at trykke på BLÅ Se detaljer om TV-show GUL Se en tidligere dag ved at trykke på RØD Se næste dag ved at trykke på GRØN 3. Tryk på [EXIT] for at forlade 7-dages tv-guiden. USB-Tilstand / Medieafspiller USB-tilstanden giver mulighed for at afspille forskellige typer indhold, som du har gemt på dit USB-stik. Når du skifter til USB-kilden, dukker følgende menu frem. Indholdet opdeles i Photo, Music, Movie og Text efter filtype. Du kan navigere rundt i menuerne med rulletasterne. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte det, du vil afspille. Man kan sætte direkte tv/radio på pause og genoptage afspilningen samt spole frem og tilbage (frem til den direkte udsendelse) Du kan optage ved tryk på en tast, hvis du ønsker at optage den aktuelle udsendelse Det er let at programmere med 7-dags tv-guiden Optag tv/radio og se/lyt på din computer/bærbare Det er nødvendigt at benytte et højhastigheds-usb-stik med dette produkt (da tv et læser fra og skriver til USB-stikket på samme tid, er visse USB-stik måske ikke egnede). Man kan købe USB-stik med høj hastighed /ekstern harddisk i Bilka/føtex. Minimumsspecifikationer - USB-stik Læsehastighed - 20 MB/s (megabyte per sekund) Skrivehastighed - 6 MB/s (megabyte per sekund) Sæt direkte tv/radio på pause (Time Shift) * Det er meget let at sætte direkte tv/radio på pause. Tryk på tasten play/pause, så går fjernsynet på pause, og det direkte indhold bliver optaget. For at fortsætte skal du igen trykke på play/ pause. Tryk på fast forward for at spole frem i en optagelse (f.eks. for at springe reklamer over) Tryk på rewind for at spole tilbage i en optagelse (hvis du f.eks. har spolet for langt frem) Optagelse med en enkelt tast Hvis du på et tidspunkt ønsker at optage den udsendelse, du ser, skal du gøre følgende: Tryk på tasten [REC]. * - for modeller med PVR funktion DVD Menu * Tryk på tasten [D. MENU] på fjernbetjeningen. Tryk på [OK] for at gå ind i en menu. Hvis du ønsker at ændre nogle af grundindstillingerne, kan du benytte piletasterne. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling. Vælg tasten [EXIT] for at gå ud af menuen. Generelle indstillinger TV format Normal PS - PS Traditionelt billed format, ofte brugt på gamle film Normal LB - LB tradionelt billede som er ændret til widescreen 16:9 - Widescreen billed format OSD Sprog - Vælg ønsket sprog Audio indstillinger Speaker Setup - vælg fra følgende muligheder LT/RT - Indstil LT/RT Downmix Stereo - Indstil stereo downmix Dolby Digital indstillinger Dual Mono Stereo - 2 kanaler lyd både venstre og højre Mono L - venstre side lyd Mono R - højre side lyd Mix Mono - mono lyd men mix af begge kanaler Dynamik - Forskellen mellem laveste og højeste lydeniveau. Denne indstilling virker kun med DVD er indspillet i Dolby digital. Præference indstillinger TV Type - Vælg fra følgende muligheder USB-optagelse Digital-tilstand * Der er indbygget USB - optagelse i dette fjernsyn. Denne funktion kan tilgås i digital/freeview-tilstand, når den benyttes sammen med et kompatibelt USB-stik eller USB harddisk. Fordelene ved dette er følgende:

7 NTSC - Normalt brugt til discs fra Nord Amerika og Japan osv. PAL - Til både NTSC og PAL Auto - Standard for discs fra Europa/England, meste af Asien og Australien etc. Standard - Reset - Dette giver dig mulighed for at geninstallere fabriksindstillingerne. * - kun for modeller med DVD afspiller 85

DVB-T DVB-T2* DVB-C* USB PVR* DVD* 3D*

DVB-T DVB-T2* DVB-C* USB PVR* DVD* 3D* DVB-T DVB-T2* DVB-C* USB PVR* DVD* 3D* Brugervejledning * - valgfri Vigtige sikkerhedsinstruktioner CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Dit TV skal rengøres med en tør eller en let fugtet klud.

Læs mere

Brugervejledning DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* 3D* * - valgfri

Brugervejledning DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* 3D* * - valgfri Brugervejledning DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* 3D* * - valgfri Vigtige sikkerhedsinstruktioner CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Dit TV skal rengøres med en tør eller en let fugtet klud. Du

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning Original udgave:

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere