User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató"

Transkript

1 User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató Ghid de utilizare Brugervejledning Gebruikersgids Οδηγός χρήσης Návod na obsluhu مدختسملا ليلد

2 DK Vigtige sikkerhedsinstruktioner CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Venligst læs og respekter sikkerheds instruktionerne før brug af dette apparat: Dette TV vejer mere end 20 kg og skal løftes af mindst 2 personer Pas på! Dette TV indeholder ikke dele der kan repareres af brugeren. Ved fejl kontakt producenten eller autoriseret Service værksted. Kontakt med visse dele kan være livsfarligt. Fejl dækkes ikke hvis forsøgt repareret af uatoriseret service. Fjern ikke bagbeklædningen på dette TV! "For at undgå ildebrand, sørg for at lys og andre levende flammer ikke på noget tidspunkt kommer i nærheden af TV'et Dette apparat er designet til at modtage og vise video og lyd signaler. Den ideelle afstand til TV'et er 5 gange diagonalen af skærmens. Lys fra andre lyskilder kan reflekteres i TV'et og forværre billedet. TV'et må ikke placeres i et indelukke, og kontroller, at der ikke er noget der kan forhindre ventilation fra åbningerne på bagsiden af TV'et. TV'et er designet til udelukkende at fungere i tørt miljø! Når det bruges sørg for det er beskyttet mod fugt, vand, regn etc. Placer ikke vaser med vand og lign. på TV med risiko for at det vælter, med fare for elektrisk stød. Placer TV på fladt og stabilt underlag. Stil det ikke på en avis og lignende. Vær sikker på TV'et ikke står på el kablet. Mobil telefoner, Wlan, kamera eller wireless enheder kan forstyrre TV'et så de bør ikke stå i umiddelbar nærhed. Stil ikke TV'et i nærheden af varmeapparat, direkte sol lys, da det har en negativ effekt på afkølingen af TV. Hvis TV står et varmt sted, nedsætter det TV'ets levetid markant. Prøv aldrig at udskifte netstikket, medmindre du har tilstrækkelige kvalifikationer til det og har lovlig tilladelse til at gøre det. Hvis du skulle få brug for at udskifte netkablet, så kontakt fabrikanten. Storme er farlige for alle elektriske apparater. Hvis strømmen eller antennen bliver ramt af lyn, kan det beskadige TV selv hvis det er slukket. Derfor bør man tage strømstik og antenne ud af væggen ved tordenvejr/ storm. Dit TV skal rengøres med en tør eller en let fugtet klud. Du bør ikke bruge et alkoholbaseret rengøringsmiddel. BEMÆRK:Brug af tv'et som en skærm enhed er udelukkende via VGAindgangen. HDMI-indgangen er fastsat for brugen af digitalt indhold fra andre forbrugerelektronik / devices. Softwaren på dit TV og OSD layout kan ændres uden varsel. ADVARSEL: Tilslut aldrig andre enheder til TV'et mens det er tændt! Sørg altid for at der er fri adgang til hovedafbryder på TV Dette TV er ikke designet til en arbejdsplads med tilpassede monitorer Systematisk brug af hovedtelefoner ved høj volume kan føre til høreskader Bortskaf TV'et og komponenter, herunder batterier på en miljøvenlig måde. Hvis du er i tvivl, så kontakt din lokale myndighed for nærmere oplysninger om genbrug. Vær forsigtig med hvilke overflader De stiller TV'et på, de kan være behandlet med materialer og overflader der kan blive ødelagt af standen på tvét. Vigtig information vedrørende brug af spillekonsoller, computere, billeder. Visning af det samme billede i lang tid kan forårsage et permanent efterbillede, der forbliver på skærmen. Dette kaldes skærmbrænding. For at forhindre skærmbrænding, så skru ned for lysstyrken, når du ser det. Når først der er sket fastbrænding, så forsvinder det aldrig helt. Tv-kanal-logoer: f.eks. logoer for indkøbskanaler og prisskilte, især hvis de er lysstærke og stationære. Bevægelig eller lavkontrast-grafik er mindre sandsynlig som værende årsag til ældning af skærmen. Visning af klokkeslæt» Tekst-tv: Vis ikke en stationær side i længere tid ad gangen.» Pausetilstand: Efterlad ikke TV'et i pausetilstand i længere tid ad gangen, f.eks. når du ser dvd er Batterier Vær opmærksom på at montere med de rigtigte poler Udsæt ikke batterier for høj temperatur, eller nær skarpt sollys etc. Kast ikke batterier i ild. Prøv ikke at skille dem ad, eller prøve at genoplade dem! Brug ikke forskellige batterier sammen, eller mix nye og gamle. Udsmidning af batterier Smid ikke batterier ud med øvrig husholdnings affald. Check med lokale myndigheder hvordan de bortskaffes. 3D-sikkerhedsoplysninger* Cd Hvis du er alt for tæt på 3D-visningen eller ser på billederne i lang tid, kan dit syn tage skade. Hvis du ser tv eller spiller videospil, som indeholder 3D-visning, med 3D-brillerne gennem længere tid, kan der opstå døsighed, hovedpine eller træthed hos dig og/eller i dine øjne. Hvis du får hovedpine eller føler træthed eller døsighed, skal du holde op med at se tv og tage et pusterum. Gravide kvinder, ældre mennesker, personer med hjerteproblemer eller personer, som hyppigt oplever døsighed, bør ikke se 3D-tv. Nogle 3D-visninger kan få dig til at undvige eller undgå videobillederne. Det er derfor bedst, at du ikke ser 3D-tv i nærheden af skrøbelige genstande eller tæt på genstande, som går let i stykker. Du skal forbyde børn under 5 år at se 3D-tv, da det kan påvirke udviklingen af deres syn. Advarsel mod anfald pga. lyssensibilisering:* Nogle seere kan opleve epileptiske anfald, når de udsættes for visse faktorer, herunder blinkende lys eller billeder på tv eller videospil. Hvis du eller nogen i din familie har haft epileptiske anfald, skal du rådføre dig med din læge, inden du begynder at se 3D-tv. Visse symptomer kan opstå under ikke nærmere bestemte forhold, uden at der foreligger fortilfælde. Hvis du oplever et af følgende symptomer, skal du straks ophøre med at se 3D-visning og søge læge: Svimmelhed eller lethed i hovedet, synsovergange eller synsforstyrrelser, uro i øjnene eller ansigtet, f.eks. øjen- eller muskeltrækninger, ubevidste handlinger, krampe, bevidstløshed, sindsforvirring eller desorientering, tab af retningssans, krampetrækninger eller kvalme. Forældre bør kontrollere deres børn, herunder teenagere, for disse symptomer, da de små kan være mere følsomme over for virkningerne af at se 3D-tv. Risikoen for anfald pga. lyssensibilisering kan nedsættes ved at tage følgende forholdsregler.* Hold hyppige pauser fra at se 3D-tv. Personer, som har forskelligt syn på øjnene, bør kun se tv efter at have taget foranstaltninger til synskorrigering. Se tv, så dine øjne er på samme niveau som 3D-skærmen, og sæt dig ikke for tæt på tv-apparatet.

3 81 Se ikke 3D-visning, når du er træt eller syg, og undgå at se 3D-billeder i lang tid. Brug ikke 3D-brillerne til andre formål end til at se 3D-visning på et 3D-tv. Nogle seere kan føle sig desorienterede efter at have set 3D-tv. Derfor bør du, efter at du har set 3D-tv, tage et øjeblik til igen at blive bevidst om din situation, inden du flytter dig. * - Kun for modeller med 3D-funktion Hvad medfølger i æsken Der medfølger følgende tilbehør til TV'et: 1x TV 1x fjernbetjening 2x AAA batterier 1x Brugervejledning 1x TV stand 1x mellemstykke 1x RF-Kabel 1 x installationspakke 3D-briller (Kun for modeller med 3D-funktion) Fastgørelse af stand Følg anvisningerne i Stand installation folder, som ligger i tilbehøret. Startindstilling 1. Tilslut antennekablet, derefter tilslut strøm til TV'et. 2. Tryk på tænd/sluk knappen på TV'et. 3. Isæt batterierne i fjernbetjeningen. Tryk på standby knappen for at tænde TV'et 4. Skærmen viser den første side i installationsguiden. Hvis den ikke vises, på fjernbetjeningen, skal du trykke på [MENU] og derefter og menuen vises. Hvis du ønsker at ændre nogle af grundindstillingerne, kan du benytte piletasterne / / /. Vælg tasten [EXIT] for at gå ud af menuen. 5. Vælg miljøer, vælg dit sprog, vælg dit land. Indstil LCN til "ON", hvis du ønsker at de fundne kanaler skal arrangeres i henhold til kabeludbyderens præferencer (gælder kun for DVB-C kanaler). Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling. 6. Vælg deres digitale modtager. De kan vælge mellem DVB-T, DVB-C og DVB-S*. Den analoge sektion søger automatisk, da de fleste kabel udbydere inkluderer disse. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling. 7. Valgtfri forudsinstillede kanaler for DVB-C: Vælg så mange standard indstillinger som muligt. Derefter tryk (OK) for at starte søgningen. Hvis der ikke findes nogle kanaler, kontakt da venligst deres kabel tv udbyder og få NETVÆRKS ID. Prøv herefter igen. Tryk (Menu) vælg automatisk søgning, og tast herefter Netværks id. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling. 8. Valgtfri forudsinstillede kanaler for DVB-S2*: Vælg "Satelit" i "Digitaltype" i menuen for de valgfri forudindstillede kanaler. Her kan du vælge mellem de forskellige satelitter. Når du har foretaget dit valg, vil kanallisten for den pågældende satelit være til rådighed til import til TV-systemet. Handlingen tager flere sekunder. Bekræft med knappen [OK] på fjernbetjeningen for at starte scanningen. TIP: Som en del af vores plan med at reducere strømforbruget, har vi tilføjet en ny funktion på dette TV, kaldet Ecohome (Du vil se dette i forbindelse med førstegangs installationen). Strømforbruget ved brug af Ecohome er ca 15% lavere end ved brug af andre instillinger. Lysniveauet er dæmpet når man bruger Ecohome funktionen. Hvis denne funktion ikke passer til deres lysomgivelser, kan De vælge andre indstillinger. (Venligst bemærk Proffesional indstillingen er den optimale standard indstilling, men strømforbruget er ca 15% højere) Venligst se brugermanual under billedopsætning for at ændre billede så det passer optimalt til dine lys omgivelser. Der er også en genvejstast på fjernbetjeningen kaldet p-mode hvis De vil ændre indstillinger * - Gælder kun modeller med DVB-S-tuner Fjernbetjeningen STANDBY Tænd/sluk MUTE Sluk eller tænd for lyden DTV Skift til digitaler TV kanaler RADIO - TV / RADIO Skift mellem TV og Radio mode USB Skift til USB source ATV Skift til analog TV kanaler DVD 1 Skift til DVD source 0-9 Tal knapper 0 9 for at vælge tv kanaler direkte. TV / GUIDE Tryk for at vise den elektroniske digitale program guide menu EPG back for at vende tilbage til tidligere sete kanal VOL / For at øge eller dæmpe lyd niveau S.MODE Liste af lyd mode muligheder P.MODE Liste over video mode muligheder FAV For at vise Farvorit menu. CH / For at skifte kanal op eller ned ( / / / / OK) OSD menu navigation. MENU For at vise OSD menu EXIT Gå ud af alle menuer SOURCE For at vise input/source menuen INFO Pres en gang for nuværende kanal information Pres 2 gange for program information om nuværende program ASPECT For at skifte mellem de forskellige billed formater SLEEP Press flere gange for at gå igennem sleep funktionerne SUBTITLE For at skifte undertekster i bunden af skærmen AUDIO For at skifte sprog (hvis muligt) TEXT Teletext mode: For at gå til Teletext TEXT HOLD - HOLD Teletext mode: Hold nuværende side som vises TEXT / DVD ZOOM Teletext mode: DVD mode: For at zoome ind på teksten DISPLAY Sluk for LCD panelet DVD MENU 1 DVD mode: For at vise DVD disc menuen REC 2 For at optage hvad der er på TV nu DVD SETUP 1 Opsætning af DVD REC. LIST 2 For at starte Time Shift funktionen For at genstarte nuværende kapitel For at komme frem til næste kapitel / For at stoppe playback./ For at skubbe disken trykke på knappen i 4 sekunder. For at afspille i hurtig tilbagespol mode For at afspille i hurtig fremad spole mode For at Play/pause GOTO 1 DVD mode: For at gå til et specifikt kapitel A - B 1 DVD mode: Tryk en gang for at vælge, tryk en gang mere for at vende tilbage ANGLE DVD mode: For at gå til et specifikt kapitel REPEAT DVD mode: Tryk for at gå igennem de forskellige gentag funktioner REVEAL Teletext mode: For at vise eller skjule skjulte ord SIZE Teletext mode: For at skifte display størrelsen i Teletext mode TITLE 1 DVD mode: For at vise DVD disc menuen D. DIS 1 Hvis information om DVD playback INDEX Teletext mode: For at komme til index siden

4 R Y DK Rød Grøn Gul Blå knap Ekstra tekst-tv og OSD-funktioner 3D button 3 Switches between 3D type settings 1 - kun tilgængelig for tv med dvd-afspiller 2 - kun tilgængelig med PVR-funktion 3 - Tilgængelig kun for tv med 3D-funktion RF In RF / TV Aerial Input Sat In * Satellite Input TV - knapper DVD - Eject * DVD - Play / Pause * Vol+ Forøger lydstyrke /i MENU til højre Vol- Formindsker lydstyrke /i MENU til venstre CH+ Skifter kanal/i MENU op CH- Skifter kanal/i MENU ned MENU Åbner menu, resp. dialog vindue SOURCE Åbner menu for valg af signal STANDBY Tænder/Slukker Stand-by * - kun for modeller med DVD afspiller Valg af funktion / kilde Det er meget let at skifte mellem forskellige tilslutninger. a) Brug af knapperne på fjernbetjeningen 1. Tryk på [SOURCE] - Følgende vises 2. Tryk på eller for at vælge det input, du ønsker. 3. Tryk på [OK] b) Brug af knapperne på Fjernsynet 1. Tryk (source) 2. Scroll op/ned ved brug af ch+/ch- knapperne for at vælge det input/ source De skal bruge. 3. Tryk Vol+ for at ændre input/source til den valgte Connections COAX Audio Out * Digital Coax output * - afhænger af TV model TV Menu HEADPHONES 3.5mm Headphone output Tryk på tasten [MENU] på fjernbetjeningen. Tryk på [OK] for at gå ind i en menu. Hvis du ønsker at ændre nogle af grundindstillinger, kan du benytte piletasterne. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling. Vælg tasten [EXIT] for at gå ud af menuen, når du vil. Kanal Automatisk indstilling - Giver dig mulighed for at genjustere fjernsynet til alle de digitale kanaler, digitale radiostationer og analoge kanaler. ATV manuel indstilling - Giver dig mulighed for at indstille dit analog signal manuelt. DTV manuel indstilling- Giver dig mulighed for at indstille dit digitale signal manuelt. Programredigering - Giver dig mulighed for at slette, springe over og tilføje yndlingskanaler. Skemaliste- viser Deres program påmindelser Signalinformation - Information om DVB-signal. CI Information - Betalings kanaler kræver et smartkort som skal sættes ind i TV'et Hvis De abonnerer på betalings kanaler vil Deres kabel udbyder give Dem et CAM eller smartcard. CAM kan sættes ind i Common Interface porten (CI porten) Parabolopsætning* - Denne menu er kun tilgængelig i DVB-S2- tilstand. Du kan vælge type for satelit, transponder, LNB osv. * - Gælder kun modeller med DVB-S-tuner Billede USB USB-Input VGA(PC) * VGA PC-Input R L W R R/L - Video & YPbPr audio In * Component / Video audio input Mini YPbPr * Mini Component HD Input SCART * SCART-Input HDMI 1, 2*, 3*, 4* in HDMI-Input 1, 2*, 3*, 4* VGA (PC) Audio In * 3.5mm PC audio input Video (CVBS) * VIDEO Input G B YPbPr * Component HD Input CI Card IN SCART input Billedstilstand - Vælg mellem en af følgende forhåndsindstillinger: Dynamisk - Anbefales til motiver der bevæger sig hurtigt Standard - Grundindstillinger Mild - Er lettere i farverne og mindre lys Personlig - Giver dig mulighed for at ændre indstillingerne manuelt Ecohome - Vælg dette mode for den mest energi besparende indstilling. Venligst se betjenings vejledning for billed opsætnings menuen Kontrast - Skift balancen mellem sort og hvid Lysstyrke - Øger eller formindsker billedets lysintensitet Farve - Øger farveintensiteten fra sort og hvid Tone - Giver dig mulighed for at øge eller reducere tonen i billedet Skarphed - Øger eller reducerer billedets skarphed Farvetemperatur - Vælg mellem følgende forhåndsindstillinger: Standard - Grundindstillinger Varm - Anbefalet til motiver, der bevæger sig hurtigt Kold - Er lettere i farverne og mindre lys Støjreduktion - MPEG Støjreduktion vælg mellem følgende forhåndsindstillinger:

5 83 Fra - Slukker for støjreduktionen Lav - Mindre støjreduktionen Middel - Medium støjreduktionen Høj - Maksimale støjreduktionen Standard - Standard støjreduktionen 3D-briller* For at få den bedste virkning af 3D-billedet skal du se tv fra en lodret vinkel på +/ D type - Når du tilslutter et 3D-produkt, kan billedet nogle gange blive vist forkert; vælg en af de følgende indstillinger for at løse dette problem. Du kan ændre disse indstillinger ved at trykke på 3D'-knappen på din fjernbetjening 3D slået fra - Slår 3D fra Side by Side 3D-format - 3D-format er almindeligt brugt i 3D-udsendelser og fungerer ved at halvere den vandrette opløsning i videoer til at gemme billeder fra venstre og højre øje i hvert enkeltbillede. Det viser reelt op til 960 x pixelbilleder til hvert øje, således at tv-stationer kan vise 3D-indhold på en meget lavere båndbredde sammenlignet med 3D-Blu-raydiske. De typiske understøttede opløsninger er begrænset til 720p og 1080i for 3D-tv-programmer. Brugere skal manuelt vælge det korrekte 3D-format for at kunne vise side-by-side 3D-indhold på et 3D-tv. Top Bottom 3D-format - 3D-format er et alternativ til 3D-udsendelse, der minder om side-by-side 3D, men som halverer den lodrette opløsning i stedet. Det er normalt tilgængeligt op til 720p opløsning, og top-and-bottom 3D tilbyder pixels vandret. Det højere pixelantal anses normalt for at være mere passende til visning af panoreringer i sportsprogrammer. Enkeltbillede-alternativ - Som navnet antyder, pakker dette format billederne fra venstre og højre øje i hvert enkeltbillede med formålet at bevare indholdets oprindelige opløsning for at få de bedste 3D-billeder. De fleste, hvis ikke alle, 1.080p Blu-ray-film og 720p PS3 3D-spil er produceret ved brug af denne teknik. En anden vigtig forskel er, at alle 3D-tv'er automatisk bør kunne finde 3D-signaler fra enkeltbilledepakning og vise indholdet korrekt uden brugerindblanding. Line by Line - Billedsignalerne for det venstre og højre øje sammenflettes i forskellige linjer. Det venstre klips opløsning halveres og placeres derefter i de ulige linjer i videostreamen. På samme måde halveres det højre klips opløsning og placeres derefter i de lige linjer i videostreamen. Når de kombineres, streamer videoen x Udskiftning af 30 L/R- Ændrer billedsekvens til anden visning 2D til 3D- Ændrer billedet fra almindelig 2-dimensionelt til 3 (3D). Bemærk, at når indhold ændres af tv'et, er virkningerne begrænsede 3D til 2D- Ændrer billedet fra 3D til almindeligt 2-dimensionelt (2D). 2D- til 3D-dybde- Dybde af billeder ændres fra 2D til 3D. * - Kun for modeller med 3D-funktion Lyd Lydtilstand - Vælg mellem følgende forhåndsindstillinger: Standard - Grundindstillinger Musik - Fremhæver musik over stemmer Film - Giver en live og fyldig lyd til film Personlig - Benytter dine egne lydindstillinger Sport - Fremhæver lyde til sport TIP: Niveauerne for diskant og bas kan kun justeres, når lydtilstanden Personal er valgt. Diskant - Her kan du justere de høje frekvenser Bas - Her kan du justere de lave frekvenser Balance - Her kan du skifte lyden mellem venstre og højre højttaler Auto volume level - Når on er valgt, forbliver lydstyrken på samme niveau uanset input/kilde Digital Output - Dette er det digitale COAX Audiooutput. Vælg mellem følgende muligheder: Off - Slukket Auto - Vælger automatisk de bedste indstillinger PCM - Vælg denne mulighed, hvis du forbinder til et Hifi-anlæg via coax-kabel (Pulse-code-modulering (PCM) er en digital repræsentation af et analogt signal) AD Volume - Øger eller reducer den overordnede lydstyrke Tid Ur - Indstil dato og tid Sluk Timer - Giver dig mulighed for at indstille, hvornår dit TV skal slukke Tænd Timer - giver dig mulighed for at indstille, hvordan dit TV skal tændes, hvilken kanal det skal vise, hvilken kilde det vil stå på samt lydstyrken. Denne funktion kan stilles til at gentage hver dag eller på en bestemt dag. Tidszone - Her kan du ændre tidszonen Sleep Timer - Giver dig mulighed for at indstille en timer, så fjernsynet slukkes automatisk efter et bestemt tidsrum. Sluk -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min Auto standby - Stiller funktionen til eller fra. OSD - Time - Giver dig mulighed for at justere den tid, menuen bliver på skærmen, før den forsvinder. Lås Standard password til lås menu: 0000 Låsesystem - Giver Dem muligheden for at låse eller åbne menuen. De vil blive bedt om at trykke et 4 cifret kodeord. Ændre adgangskode - Ændre password Kanalblok - Lås tv-kanaler Programblok - Alder begrænset tv-kanal lås Tastaturlås - At låse tasterne på tv Hotel-tilstand For at få adgang til Hotel modus trykknapper "MENU ". I hotel-tilstand, kan du forudindstille og låse tv-funktioner. Opsætning Sprogindstillinger - Giver dig mulighed for at ændre menuens sprog TT sprog - Undertekstindstillinger Lyd sprog - Digitalt TV lydsprog præference Untertekstsprog - Digitalt TV Undertekst præference For hørehæmmede - Hvis signalet muliggør undertekster for hørehæmmede, slås underteksterne til ved at trykke på "Subtitle". Hvis "Hearing Impaired" står på "ON", og du skifter til en kanal, der supporterer undertekster for hørehæmmede, vises underteksterne automatisk. Billedformat - Billedformatet kan variere afhængigt af kanal/udsendelse. Der er en række forskellige muligheder, så den kan tilpasses dine behov. Auto - Viser automatisk det bedste billedformat. På den måde er billedet i den korrekte position. Der kan være sorte linjer i toppen og bunden og/eller i siderne. 4:3 - Viser 4:3-billedet i sin originale størrelse. Der vises bjælker for at udfylde 16:10-skærmen. 16:9 - Der vises bjælker i top og bund for at udfylde 16:10-skærmen. 4:3-billeder vil være strakt. Zoom 1/2 - Billedet er i den rigtige proportion, men forstørres, så det passer til skærmen. Fuld skrærm - Stræk signal at fylde skærmen. Bla skrærm - Ændrer baggrunden, når der ikke er noget signal, mellem en ren og en blå baggrund (findes kun ved nogle kilder). Førstegangsopsætning - Første gang installationen starter

6 DK Genindlæs fabriksindstillinger - Dette n ulstiller menuerne til fabriksindstillingerne. Software Update (USB) - Indimellem udgiver vi ny firmware for at forbedre betjeningen af fjernsynet (kan downloades). Fra denne menu kan du installere den nye software/firmware på fjernsynet. Der følger yderligere detaljer om dette med firmwaren. Kontakt kundeservice eller se i produktsupport -delen af hjemmesiden. HDMI CEC* - Gør det muligt at betjene enheder tilsluttet via HDMI med TV fjernbetjeningen Auto power* - Tænder og slukker automatisk for enheder, der er tilsluttet via HDMI CEC Device menu* - Gør det muligt at få adgang til enhedens menu og betjene menuen med TV fjernbetjeningen HDMI ARC* - Sender lydsignal fra jord/satellit broadcasting via HDMI til AV modtageren uden brug af ekstra lydkabler. Denne funktion er kun tilgængelig på HDMI 2 udgange * - HDMI CEC skal understøttes af den tilsluttede enhed VGA PC* Autom justering - Automatisk konfiguration V. position - Ændrer den vandrette position på billedet. L. position - Ændrer den lodrette placering af billedet. Fase - justere forsinkelsestiden for fase for at reducere støjen i billedet Klokke - Klokke TIP: Hvis computeren er tilbage i aktiv for en periode, vil TV'et skifte til en "sleep"-tilstand (skærmen slukker for at spare strøm). Du kan skifte tilbage til at trykke på standby-knappen. * - kun for enheder med VGA-stik 7-Dages TV-guide / USB-optagelse Tv-guiden er tilgængelig i tilstanden Digital TV. Den giver oplysninger om kommende udsendelser (hvor det understøttes af freeview -kanalen). Du kan se start- og sluttid for alle udsendelser og på alle kanaler for de kommende syv dage samt indstille påmindelser. 1. Tryk på [TV GUIDE]. Følgende 7-dages TV-Guide dukker op. 2. Naviger i menuen ved hjælp af : Du kan nu: Optag valgte TV-kanal og TV-program ved at trykke på den RØDE knap.* Er kun muligt på modeller med optagelsesfunktion Optage en udsendelse ved at trykke på BLÅ Se detaljer om TV-show GUL Se en tidligere dag ved at trykke på RØD Se næste dag ved at trykke på GRØN 3. Tryk på [EXIT] for at forlade 7-dages tv-guiden. USB-Tilstand / Medieafspiller USB-tilstanden giver mulighed for at afspille forskellige typer indhold, som du har gemt på dit USB-stik. Når du skifter til USB-kilden, dukker følgende menu frem. Indholdet opdeles i Photo, Music, Movie og Text efter filtype. Du kan navigere rundt i menuerne med rulletasterne. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte det, du vil afspille. Man kan sætte direkte tv/radio på pause og genoptage afspilningen samt spole frem og tilbage (frem til den direkte udsendelse) Du kan optage ved tryk på en tast, hvis du ønsker at optage den aktuelle udsendelse Det er let at programmere med 7-dags tv-guiden Optag tv/radio og se/lyt på din computer/bærbare Det er nødvendigt at benytte et højhastigheds-usb-stik med dette produkt (da tv et læser fra og skriver til USB-stikket på samme tid, er visse USB-stik måske ikke egnede). Man kan købe USB-stik med høj hastighed /ekstern harddisk i Bilka/føtex. Minimumsspecifikationer - USB-stik Læsehastighed - 20 MB/s (megabyte per sekund) Skrivehastighed - 6 MB/s (megabyte per sekund) Sæt direkte tv/radio på pause (Time Shift) * Det er meget let at sætte direkte tv/radio på pause. Tryk på tasten play/pause, så går fjernsynet på pause, og det direkte indhold bliver optaget. For at fortsætte skal du igen trykke på play/ pause. Tryk på fast forward for at spole frem i en optagelse (f.eks. for at springe reklamer over) Tryk på rewind for at spole tilbage i en optagelse (hvis du f.eks. har spolet for langt frem) Optagelse med en enkelt tast Hvis du på et tidspunkt ønsker at optage den udsendelse, du ser, skal du gøre følgende: Tryk på tasten [REC]. * - for modeller med PVR funktion DVD Menu * Tryk på tasten [D. MENU] på fjernbetjeningen. Tryk på [OK] for at gå ind i en menu. Hvis du ønsker at ændre nogle af grundindstillingerne, kan du benytte piletasterne. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte en indstilling. Vælg tasten [EXIT] for at gå ud af menuen. Generelle indstillinger TV format Normal PS - PS Traditionelt billed format, ofte brugt på gamle film Normal LB - LB tradionelt billede som er ændret til widescreen 16:9 - Widescreen billed format OSD Sprog - Vælg ønsket sprog Audio indstillinger Speaker Setup - vælg fra følgende muligheder LT/RT - Indstil LT/RT Downmix Stereo - Indstil stereo downmix Dolby Digital indstillinger Dual Mono Stereo - 2 kanaler lyd både venstre og højre Mono L - venstre side lyd Mono R - højre side lyd Mix Mono - mono lyd men mix af begge kanaler Dynamik - Forskellen mellem laveste og højeste lydeniveau. Denne indstilling virker kun med DVD er indspillet i Dolby digital. Præference indstillinger TV Type - Vælg fra følgende muligheder USB-optagelse Digital-tilstand * Der er indbygget USB - optagelse i dette fjernsyn. Denne funktion kan tilgås i digital/freeview-tilstand, når den benyttes sammen med et kompatibelt USB-stik eller USB harddisk. Fordelene ved dette er følgende:

7 NTSC - Normalt brugt til discs fra Nord Amerika og Japan osv. PAL - Til både NTSC og PAL Auto - Standard for discs fra Europa/England, meste af Asien og Australien etc. Standard - Reset - Dette giver dig mulighed for at geninstallere fabriksindstillingerne. * - kun for modeller med DVD afspiller 85

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING 26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Produktintroduktion Tilslutninger Fjernbetjening Grundfunktion OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL)

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYT TV - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have en ekstra god grund til at vælge et tv med lavt energiforbrug? Så får du den her: Der er nemlig penge at spare på energiforbruget, bare du holder

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere