helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA"

Transkript

1 helhedsplan FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR parallelopdrag april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA

2 PARALLELOPDRAG Parallelopdraget er udbudt af Bornholms Regionskommune i samarbejde med Realdania PROJEKTGRUPPE Programmet er udarbejdet af følgende projektgruppe: Vivi Granby, Bornholms Regionskommune Karen Skou, Realdania Søren Femmer Jensen, Co-Creative Anne Sofie von der Pahlen, Co-Creative Anne-Mette Bølling, Arkitektkonkurrencerdk Anne Katrine Hornemann, Blue Bakery DELTAGERE Team 1 JAJA ARCHITECTS APS, København Schønherr A/S, København Boris Brorman Jensen, Aarhus C Jens Folmer Jepsen, Aarhus Team 2 MUTOPIA ApS, København K ERIK BRANDT DAM arkitekter ApS, København Center for Regional- og Turismeforskning, Nexø Lars Rasmussen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Bredsten Team 3 SLA, København Blå streg aps arkitekter MAA & DANSKE ARK, Rønne Foreningen Roskilde Festival, Roskilde KvistgaardConsulting, Aalborg Hird&Ko ApS, Gistrup Rikke Brandt Broegaard, Nexø PROGRAMMET Grafisk design: Jens V. Nielsen Fotos: Bornholms Regionskommune, Destination Bornholm, Co-Creative, Jens V. Nielsen Luftfotos: Jens V. Nielsen Print: Production Facilities

3 helhedsplan folkemødet & allinge program for parallelopdrag april invitation vision forudsætninger helårsbyen ALLINGE turistbyen ALLINGE FOLKEMØDEBYEN ALLINGE opgave helhedsplan HOVEDSTRUKTUR LANDSKAB og BYRUM INFRASTRUKTUR og PARKERING BYGNINGER OG INDKVARTERING nedslagspunkter betingelser proces oversigt over bilag

4 Humledal udfordringen en helårsby en sommerby en folkemødeby opgaven oversigtsplan nordbornholm helhedsplan allinge nedslagspunkter allinge Sandvig allinge s Vang Olsker Kås Humledal

5 invitation til parallelopdrag Bornholms Regionskommune indbyder hermed tre tværfaglige teams til at deltage i parallelopdraget om en helhedsplan for Folkemødet og Allinge. Parallelopdraget er udskrevet i samarbejde med Realdania. Med parallelopdraget ønsker Bornholms Regionskommune forslag til udvikling af Allinge med løsninger, der skaber helhed og synergi mellem byens tre sæsoner bosætningsbyen hele året, feriebyen om sommeren og Folkemødebyen i juni. Den overordnede vision er Den skalerbare by, og vi har udset Nordbornholms naturkvaliteter og styrker indenfor events og kulturbegivenheder som særlige drivkræfter for helhedsplanen. Helhedsplanen skal med afsæt i miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig tænkning bidrage til at styrke Folkemødet og Allinges unikke identitet. Ønsket er at tiltrække initiativer og investeringer til gavn for Bornholm og understøtte samarbejdet og fællesskabet på tværs af folkemødedeltagere, borgere, besøgende og lokale aktører. Opgaven udspringer af et stort behov for at forbedre infrastrukturen og udvikle de fysiske rammer, der kan understøtte Folkemødets voksende størrelse. Der er også behov for at forbedre overnatningsmuligheder og sikre tilgængeligheden for alle. Overordnet er der behov for at gøre festivalen bæredygtig i tråd med Bornholms ambitioner som Bright Green Island. Vi håber at modtage visionære bud på løsninger, der kan fremtidssikre og videreudvikle hele Danmarks Politikfestival. fastboende. Med helhedsplanen ønsker vi at skabe en attraktiv bosætningsby på Nordbornholm, som danner en god ramme om hverdagslivet, fritidslivet, kulturlivet og det lokale erhvervsliv. Som et tredje indsatsområde ligger potentialet i at udvikle Allinge som turistdestination. Hvordan kan folkemødeeffekten bruges til at udvikle byens rekreative tilbud og tiltrække flere besøgende? Bornholm satser i disse år på at udvikle nye og aktive ferietilbud, som sætter øens enestående natur, hav og landskaber i spil. Et potentiale som Allinge ligger perfekt placeret til at løfte. For alle tre sæsoner er der en opgave i at samtænke og forbinde Allinge med de omkringliggende byer og områder gennem integrerede løsninger for bosætning, turisme og erhvervsudvikling på Nordbornholm. Helhedstænkning, samarbejde og deling af ressourcer på tværs af fysiske og mentale grænser er afgørende forudsætninger for udviklingen af Bornholm som samfund i disse år. Opgaven med udvikling af Folkemødet og Allinge er mangfoldig og kompleks - og potentialet tilsvarende stort. Vi glæder os til at se nytænkende løsninger og greb, der åbner for et samlet og bæredygtigt løft af byen og øen. God arbejdslyst! Winni Grosbøll Borgmester Bornholms Regionskommune Opgaven handler samtidig om at udvikle Allinges kvaliteter og funktioner året rundt. På trods af fraflytning og ændret befolkningssammensætning er der behov for fortsat at skabe positiv udvikling i Allinge og sikre gode levevilkår for 33

6 Helhedsplanens overordnede vision tager afsæt i spændingsfeltet mellem det stille hverdagsliv, den store politiske festival og den idylliske sommerferie i Allinge: den skalerbare by med natur og events som drivkraft 44

7 folkemødet og allinge vision Folkemødets succes har åbnet et unikt potentiale for at revitalisere Allinge og styrke byen som et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge. Helhedsplanens overordnede vision tager afsæt i spændingsfeltet mellem det stille hverdagsliv, den store politiske festival og den idylliske sommerferie i Allinge: Den skalerbare by med natur og events som drivkraft. Visionen er at videreudvikle Allinge til en attraktiv og bæredygtig by, der formår at udnytte den exceptionelle natur, byens kulturhistoriske værdier, de ubenyttede arealer og lokalbefolkningens engagement i samspil med Folkemødets nationale attraktionskraft. Ved at udvikle nyskabende rammer for rekreative oplevelser, kulturliv, events, turisme, boliger og erhverv kan Allinge styrke sin identitet og evne til at fastholde og tiltrække borgere, turister og begivenheder. Hvor mange af de omkringliggende byer er under omstilling til flexbolig-zoner, har Allinge potentialet til at blive et samlingspunkt for helårslivet på Nordbornholm. Visionen er at bevare og forbedre Allinges status som helårsby med attraktive servicefunktioner og aktivitetstilbud i nærområdet samt bruge helhedsplanen som løftestang til fornyet udvikling af det lokale erhvervsliv. Visionen skal realiseres gennem en nænsom, innovativ og etapevis udvikling af byens fysiske rammer med fokus på at skabe helhed og synergi med Folkemødet. Visionen er at gøre Allinge til en fleksibel og skalerbar by, som let kan åbnes op, og gøres mindre igen og fungere med indbyggere i hverdagen og besøgende dagligt under store begivenheder som Folkemødet. Centralt i visionen ligger ønsket om multifunktionelle løsninger, der kan sættes i spil på forskellige måder året igennem. Visionen er at realisere udviklingspotentialet gennem et aktivt medborgerskab som involverer beboere, turister og festivalgæster i Allinges udvikling. Der er allerede mange borgere og frivillige på banen, som bidrager til Folkemødet og Allinges forskønnelse. Den udvikling skal yderligere mobiliseres og styrkes. Visionen er at realisere potentialet ved at gøre Folkemødet og Allinge til et levende udstillingsvindue for miljømæssige, sociale og økonomisk bæredygtige løsninger. Målet er, at de mange spændende tiltag i den nye helhedsplan allerede i 2016 har skabt grundlag for, at Folkemødets interessenter og investorer sammen med lokale aktører og gæster er begyndt at finde kreative samarbejder og måder at realisere dele af planen. Mens deltagerne under Folkemødet debatterer, hvordan fremtidens Danmark kan se ud, skal Allinge være stedet, som viser det i praksis. 55

8 Sandvig s Vang Olsker Kås Humledal Teglkås Rutsker Rø Gudhjem Vysteby Krashave Hasle Rø Plantage Risby Saltuna Klemensker Tofte Østerlars Mæby Gildesbo Bølshavn Muleby Skrulle Staggehuse Sorthat Årsballe Skarpeskade Listed Studeby Østermarie Åløse Nyker Svaneke Almindingen Gadeby Grisby Rytterknægten RØNNE Dalslunde Møllevangen Ringeby Vestermarie Årsdale Kærby Paradisbakkerne Povlsker Plantage Åker Plantage Myreby Grisby Smøreenge Pedersker Plantage Rønne Plantage Lobbæk Nylars Aakirkeby Gadeby Nyby Strøby Bodilsker Nexø Arnager Kalby Hundshale Stenseby Balka Grødby Pedersker Snogebæk Boderne Rispebjerg Vester Sømarken Dyndeby Tjørneby Øster Sømarken Dueodde

9 forudsætninger

10 området nordbornholm Sandvig Byen er præget af det store indtog af turister om sommeren. Byen har flex-bolig status. Allinge og Sandvig er over tiden vokset sammen og bliver derfor også tit beskrevet som een by. sandvig Sandvig sandkås Nord for Tejn Havn går byen over i Sandkås, og den almindelige bebyggelse bliver for en stor del afløst af hoteller, pensionater og ferielejligheder, der ligger side om side i Sandkås. tejn Byen Tejn følger den nordvestlige kyst umiddelbart syd for Sandkås. Herfra er ca. 5 km til Allinge. Samlingspunktet i byen er havnen der fortsat danner rammen om lidt fiskeri og i øvrigt er Bornholms bedste havn at anløbe under alle vejrforhold. En del nyere huse er opført i fiskeriets sidste velmagtsdage i 1960 erne og 1970 erne. Større havnearealer fra den tidligere industriperiode ligger fortsat ubenyttede. allinge s hammershus sandkås tejn Vang Olsker Kås 8 Humledal

11 byen allinge Strandvejen Allinge er hovedbyen på Nordbornholm. Boligerne har helårsstatus og byen har forskellige faciliteter såsom folkeskole, beredskabs - Kampeløkken Havn styrelse, lægehus, kirke, sportshal og et relativt varieret udbud af erhvervsdrivende. Byen har et rigt foreningsliv forankret i både hallen og medborgerhuset. Allinge Havn Nordre Borrelyngvej Rønnevej Tejnvej 9

12

13 Fælles for de fleste som har valgt at bo i Allinge er glæden ved den unikke natur med havet, klipperne, havnen og de åbne landskaber som scene for hverdagslivet

14 12

15 helårsbyen allinge På den nordligste del af Bornholm ligger Allinge. Byen er afgrænset mod øst af Østersøen, mod syd af klippekyst og sommerhusområder og mod vest af åbne landbrugsarealer. Mod nord støder byen op til sin tvillingeby Sandvig, som er vokset sammen med Allinge over tiden. Området omkring Allinge er præget af naturen, det kuperede terræn, de allestedsværende klipper der stikker op fra grundfjeldet, skærgårdens små vige langs kysten og de mange kulturminder helt tilbage fra bronzealderen. I byens sydlige udkant ligger en sandstrand, hvorfra en sti snor sig videre sydpå langs den forrevne klippekyst til nabobyen Sandkås. Den kraftige terrænstigning fra kysten giver havudsigt til de fleste boliger i byen. Med den historiske bykerne, havnens maritime stemning og den direkte adgang til Nordbornholms landskaber repræsenterer Allinge et unikt stykke Danmark. Til trods for sin attraktive beliggenhed, de historiske og arkitektoniske kvaliteter er Allinge udfordret som bosætningsby. Hvor turismen holder liv i byen om sommeren er antallet af faste indbyggere faldende. Allinge står derfor på kanten til at miste sit privilegium som helårsby med dertilhørende servicefunktioner og faciliteter. Det er en udvikling, som går igen i mange mindre byer på Bornholm som er vidne til en stadig voksende overvægt af ældre beboere, færre børnefamilier og flere der flytter væk. Der er dog en væsentlig forskel. Allinge har fået Folkemødet og med det en enestående chance for at vende udviklingen besøgende over fire dage i juni og den massive tilstedeværelse af danske politikere, beslutningstagere og medier har allerede bevist sin evne til at løfte byen og igangsætte en positiv udvikling. Det er det potentiale, vi vil bygge videre på. DET ROLIGE HVERDAGSLIV Allinge er en rolig by præget af et fredsommeligt og trygt hverdagsliv. Modsat storbyens intense puls og tempo har Allinge klare slowcity kvaliteter. Det historiske, det lokale, naturen og medborgerskabet fylder meget. Her er tid til en snak over indkøbskurven, plads til gåture, løbeture og cykelture og lyst til at deltage i fællesskaber forankret omkring medborgerhuset, sportshallen, biblioteket, træbådeværkstedet, Hutlihut (værtshus), skolen og byens mange foreninger. Nogle vil sige her er kedeligt. Andre vil sige her netop er plads og rum til at dyrke de nære kvaliteter. Der er banko, bridge og babygymnastik i medborgerhuset. Bag kassen i Brugsen kan man møde Gurli Hansen, som i 2014 blev kåret til Danmarks sødeste kassedame. Børnefamilier kan tage til Sandvig og øve med Circus Stjerneskud, som hver sommer giver forestillinger for fulde huse på Cirkuspladsen. På Kampeløkken Havn mødes fritidsfiskerne over deres joller, mens byen huser både keramikere, tekstildesignere og trædrejere, der holder fast i solskinsøens stolte traditioner for kunsthåndværk. De fleste med arbejde pendler ud af byen til arbejdspladser i Rønne og ude på øen. En del lokale er tilknyttet byens butikker, hoteller og spisesteder, hvoraf mange er familieejede. Mange ældre er kulturinteresserede eller knyttet til havet som tidligere stenbrudseller fiskerfamilier. Modsat storbyens intense puls og tempo har Allinge klare slowcity kvaliteter. Det historiske, det lokale, naturen og medborger skabet fylder meget 13

16 Fælles for de fleste, som har valgt at bo i Allinge, er glæden ved den unikke natur med havet, klipperne, havnen og de åbne landskaber som scene for hverdagslivet. FRA FISKERI OG INDUSTRI TIL FERIEBY Allinge er en historisk by med rødder helt tilbage til tallet. Tidligere var byen en blomstrende købstad, fiskerihavn og råstofby drevet af stenbrydning, sildefangst og et aktivt handelsliv. Her var jernbanestation med fast togforbindelse til resten af Bornholm, mens skibsfarten rakte hele vejen til København. I dag er industrierne, fiskerkutterne og togskinnerne væk. I stedet er havnekajerne, stenbruddene og røgerierne udflugtsmål for turister, som nu udgør byens største indtægtskilde. DEMOGRAFI personer har fast bopæl i Allinge. Fra er indbyggertallet for Allinge og Sandvig sammenlagt faldet med 122 personer. Hovedparten af nedgangen skyldes demografiske årsager med en aldrende befolkning og et lavt fødselstal, mens nettofraflytningen er 28 personer for perioden. Kigger man på Nordbornholm samlet er der ca fastboende personer fordelt på distrikt Nord der omfatter Allinge-Sandvig, Tejn-Sandkås, Rø og Olsker med tilhørende landområder. Tvillingebyerne Allinge-Sandvig Allinge har siden 1800-tallet betydet industri og udvikling. Sandvig er et mere landligt område og oprindeligt fiskeleje. Nu er byerne smeltet sammen og et spændende og enestående kulturliv er født. De bliver i mange sammenhæng set som een by, men har hver deres bymæssige status, som henholdsvis helårsby og flexbolig by. Allerede i deres grundlæggelse, var der forskel på de to byer. Allinge er opstået i klipperne omkring de naturlige, dybe havne, hvor Sandvig, som navnet antyder, er et mere traditionelt fiskerleje ved stranden. BYMIDTE og BOLIGSTRUKTUR Allinges bystruktur er bygget op omkring kirken og Kirkepladsen. Den dybe havn har dog fra byens begyndelse af været af afgørende betydning for udviklingen i Allinge og fungeret som et naturligt omdrejningspunkt og centrum for aktiviteter. Den gamle bymidte består af små fiskerhuse og større strandgårde, der for en stor dels vedkommende er klassificerede som bevaringsværdige. Byen rummer gode boligområder og et levende bymiljø i den ældre bydel og langs havnen. Boligmassen udgøres af fiskerhuse fra før 1916 og et større parcelhuskvarter beliggende vest for den gamle bymidte. Der er registreret 769 helårsboliger i byen, og størstedelen af Allinges beboere bor i enfamiliehuse. Der er ganske få etageejendomme og få lejeboliger. Der er 94 fritidsboliger i byen. I modsætning til nabobyerne, hvor det er tilladt at konvertere helårsboliger til deltids- og flexboligstatus, er boliger i Allinge omfattet af bopælspligten. Der er klare begrænsninger for etablering af feriehuse indenfor den centrale byzone. Kommunalbestyrelsen kan muliggøre etablering af ferieboliger på øverste etage af bygninger med mere end to etager - dog ikke i tilknytning til helårsbeboelse. HAVN Allinge Havn er en klassisk bornholmerhavn - oprindeligt sprængt ud i klippen, hvorefter den udsprængte granit blev brugt til konstruktion af havneværker og belægninger. Havnen har årligt ca anløb af fritidssejlere og lystfiskere og ca anløb af erhvervsfartøjer (primært skibet Danpilot tilknyttet lodsstationen). Indtil fornylig var Allinge også hjemsted for en fast færgeforbindelse til Simrishamn og Christiansø i sommerhalvåret. Færgen blev nedlagt i 2014 pga. faldende passagertal og et vigende indtægtsgrundlag, da rederiet bag mistede postsejladsen. Havnen har nye bade og toiletfaciliteter, serviceautomat med vejrprognoser og adgang til trådløst internet. Om sommeren kan man opleve så mange besøgende lystsejlere, at det er muligt at gå tværs over havnebassinet på bådene. Havnen anløbes enkelte gange af tenderbåde fra krydstogtsskibe, der ligger på reden ud for Allinge. Havnen har også været udgangspunkt for større kapsejladser. Der er stor efterspørgsel på bådepladser i forbindelse med Folkemødet, hvor der typisk må afvises både på grund af pladsmangel. Der har også været henvendelser om hotelskibe, som havnen ikke har faciliteter til at modtage. Udover Allinge Havn har byen Kampeløkken Havn en lille jollehavn i byens udkant, som grænser op til arealet ved den nybyggede Domen. DETAILHANDEL, SPISESTEDER OG ERHVERVSLIV I bymidten er der et mindre antal dagligvare- & detailbutikker, som har åbent hele året. En enkelt restaurant har også invitation vision helårsbyen allinge 14

17 Bornholm er i 2020 kendetegnet ved vækst og udvikling drevet af iværksætteri og vilje og evne til vækst, der sammen med den offentlige indsats har gjort Bornholm til et bæredygtigt samfund, attraktivt for omverdenen som leve-, forretnings-, forsøgs- og besøgssted Vision fra Bornholms erhvervsudviklingsstrategi 2015 (i høring marts 2015) åbent året rundt. Om sommeren blomstrer byen op, når hoteller og pensionater, røgerierne på havnen, specialbutikker, gallerier og spisesteder i bymidten slår dørene op for besøgende. Området ved Allinge Havn er byens handelscentrum, hvor der udover tøjbutikker og specialbutikker ligger både en SuperBrugsen og en Netto. Der er udlagt erhvervsarealer i udkanten af byen ved det tidligere Allinge Teglværk, som i dag huser et byggevaremarked og er afgrænset af landbrugsarealer. På selve havnen er den eneste erhvervsmæssige aktivitet et par enkelte fritidsfiskerkuttere og lodsbåden. INFRASTRUKTUR OG TRAFIKALE FORHOLD Trafikpresset i Allinge har været stigende i sommersæsonen de seneste år. På grund af byens struktur med smalle og snoede gadeforløb opstår der jævnligt problemer med afvikling af trafikken. Der er indenfor de senere år foretaget trafikomlægning med ensretning og forskønnelse af Kirkepladsen og en del af havneområdet. Allinge er forbundet med kollektiv trafik til resten af øen via fire busruter. BYENS HISTORIE OG HISTORISKE STEDER I Madsebakke-Hammersholm nord for byen ligger Danmarks største helleristningsfelt. I forbindelse med fredning af bronzealderlandskabet ved Madsebakke er der etableret offentlige stier og information om stedet til besøgende. I middelalderen var Allinge og Sandvig vigtige mødesteder for sildeopkøbere, der her solgte deres fisk til det tyske marked. Bugten ud for byen var også et godt tilholdssted for skibe, der kunne ankre op i tilfælde af dårligt vejr. Fra 1807 til 1814 opererede en lang række kaperkaptajner fra Allinge, som medvirkede til at byen blev centrum for erhvervsudvikling og progressivt byggeri. Opgangstiderne skyldtes de mange penge, som kaperriet genererede. Sidenhen har Allinge været præget af den nærliggende Hammerknude, hvor Hammershus slotsruin ligger, og hvor der fra 1880 og ca. 100 år frem foregik intensiv brydning af granit, som blev udskibet fra Allinge Havn og Hammerhavnen. En stor del af arbejderne i bruddene kom fra Sverige. UDVIKLING AF NATUR- OG KULTURMILJØ PÅ NORDBORNHOLM Naturstyrelsen gennemfører en række tiltag, der understøtter forvaltningen af området fra Hammershus til Allinge- Sandvig, som et sammenhængende natur- og kulturmiljø. I samarbejde med Realdania etableres et stiforløb fra Hammersholm til bronzealderlandskabet mod øst via Russersletten med synlige landskabsmarkeringer, som et led i projektet Stedet Tæller. Stiforløbet skal møde det allerede etablerede stiforløb, som fortsætter helt til Madsebakke. Det store sammenhængende kulturmiljøområde udlægges for at etablere en øst-vest gående akse med et sammenhængende stisystem med tilhørende formidling. Nedslagspunkterne består af: Madsebakke Vildtvenlig landbrugsdrift i det fredede bronzealderlandskab Helleristninger Langebjerg Hammersholm Hammershus. Målet med initiativerne, som forventes færdige medio 2015 er at bevare og formidle områdets mange fortidsminder og skabe bedre vilkår for turisme og friluftsliv. Kulturmiljøområdet skal skabe attraktive rammer for besøgende til fods og på cykel. 15

18 16

19 turistbyen allinge Turismen på Bornholm startede i Sandvig nord for Allinge i starten af 1900-tallet. Tyske turister opdagede øen og begyndte at bygge sommerresidenser og strandhoteller langs kysten. Efterhånden begyndte danske turister også at valfarte til de smukke klippeskær og øens mange solskinstimer, og i dag besøger ca turister Bornholm om året. Turismen har en stor økonomisk betydning på Bornholm. Som øens tredjestørste erhverv tilfører turismen en årlig omsætning på ca. 1,9 milliarder kroner indenfor detailhandel, overnatninger og attraktioner - og beskæftiger ca. 10% af arbejdsstyrken. I Allinge er turismen en primær indtægtskilde for det lokale erhvervsliv. Om sommeren strømmer de besøgende til og rykker ind på byens pensionater, små hoteller og sommerhuse, mens havnen fyldes til bristepunktet med lystbådegæster. Det gode liv nydes på restauranter og caféer, og sommeraftenerne forløber med friluftskoncerter hos Gæstgiveren byens lokale hotel, restaurant og spillested. Der er ca. 21 hoteller, feriecentre og vandrerhjem i Allinge og Sandvig, som tilsammen udbyder ca. 781 værelser. Antal besøgende og deres profil Der blev i 2014 registreret lidt over sammenlagt 1,3 millioner betalende overnatninger på Bornholm, hvoraf over halvdelen var besøgende fra Danmark. Overnatningerne er over en 20-årige periode faldet med ca. 30%, som bl.a. skyldes en generel tendens imod kortere ferier. Ser man på perioden fra 2010 frem til i dag, har overnatningstallet ligget stabilt med en stigning i antal sommerhusovernatninger og et mindre fald i antal overnatninger på hoteller og feriecentre. Bornholms turisme er fortsat afhængig af få markeder og har oplevet et skifte fra en dominans af tyske turister til i dag, hvor danske turister udgør mere end halvdelen af overnatningerne. Turistsæsonen er koncentreret i perioden fra starten af skolernes sommerferie og frem til midten af august. Tal fra 2012 viser, at langt hovedparten af gæsterne besøgte øen i juli måned (32%) og i august måned (24%). Danske turister finder i større grad til Bornholm uden for højsæsonen end udenlandske turister. 35% 30% 25% 20% 15% Sæsonfordeling for kommercielle turistovernatninger 10% 5% 0% Data fra Danmarks Statistik, delvist estimeret jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17

20 Udover de traditionelle turister er det værd at nævne den mere løst definerede gruppe af sommerbornholmere, som er mere fast tilbagevendende gæster, der ofte oplever en særlig tilknytning og bor på øen over en længere periode. En anden målgruppe er lejrskoler, hvor ca elever besøger Bornholm om året. Mange af dem gør holdt i Allinge by, når de besøger Hammershus, Hammerknuden eller helle ristningsfelterne. Lejrskolebesøg foregår typisk i sensommeren, det tidlige efterår og om foråret. Udvikling af turismen på Bornholm og i Allinge Mens det klassiske sol, strand og sommerferie-produkt stadig er i højsædet på Bornholm, ligger der mange interessante potentialer for udvikling af nye turistprodukter overfor nye målgrupper - og med en bedre udnyttelse af den ledige kapacitet udenfor sæsonen. Der ligger også et potentiale i at udvikle rekreative faciliteter og aktiviteter, som både henvender sig til turister og fastboende på Bornholm. Et oplagt indsatsområde er udvikling af outdoor-aktiviteter, som både kan appellere til turister og fastboende samt fungere udenfor sæsonen, hvor det ikke nødvendigvis er solskin og strandvejr. De seneste år er en stigende turisme vokset op omkring aktiv ferie og sportsbegivenheder, hvor løbere, klatrere, mountainbikere, sejlere, kajakroere og surfere tager til Bornholm for at folde sig ud fysisk i naturen. Det anslås, at 8% af gæsterne på Bornholm rejser som outdoor-turister. Men potentialet vurderes til at være meget større ikke mindst for Allinge med en perfekt beliggenhed i Nordbornholms storslåede landskaber. En satsning på outdoor-turisme tager sit afsæt i det, der altid har vægtet højst, når rejsende er blevet spurgt, hvorfor de er glade for at komme på Bornholm nemlig naturen. Dét, kombineret med vores stigende lyst til at røre os i naturen og prøve kræfter med vores kunnen i naturen, skaber en masse muligheder. Pernille Kofod Lydolph, direktør i Destination Bornholm. Bornholm skal være det oplagte valg for familier og sportsentusiaster, som søger en naturskøn feriedestination med et bredt udbud af let tilgængelige outdoor-tilbud af høj kvalitet. Og Bornholm skal også kunne tiltrække elite og outdoor-nørder, der søger gode betingelser for at udøve deres disciplin, men samtidig prioriterer den veletablerede feriedestinations tilbud og services som ramme omkring ferien. Handlingsplan, Bornholms Vækstforum (udkast). Der vurderes også at være potentialer for udbygning af faciliteter til erhvervsturisme på Nordøen, eventuelt i kombination med Folkemødets behov for mødefaciliteter. Med helhedsplanen ønsker vi at udvikle Allinge som attraktiv turistdestination både i og udenfor sommersæsonen og overfor velkendte såvel som nye målgrupper. Bornholm skal være det oplagte valg for familier og sportsentusiaster, som søger en naturskøn feriedestination med et bredt udbud af let tilgængelige outdoor-tilbud af høj kvalitet. Handlingsplan, Bornholms Vækstforum

21 19

22 20

23 folkemødebyen allinge folkemødet i allinge Fire dage i juni bliver der vendt op og ned på Allinge. Det sker, når Danmarks Politikfestival løber af stablen og trækker hele det politiske Danmark, organisationer, journalister og almindelige samfundsinteresserede danskere til Bornholm. Nogle vil kalde det et cirkus, når den fredsommelige havneby forvandles til en politisk smeltedigel. Men ikke siden Christian den VII var på visit med Grevinde Danner i 1851, er Allinge blevet sat så tydeligt på landkortet. Plankeværker bliver malet og haver prydet, så byen fremstår på flotteste vis. Der er hos de fleste Allingeboere glæde og stolthed over at byde velkommen til de mange besøgende, som bruger byens stemningsfulde rammer til at debattere Danmarks fremtid. Økonomisk, identitetsmæssigt og byrumsmæssigt har Folkemødet givet et løft til Allinge. Huller i veje er blevet lappet, nedslidte hoteller sat i stand og i 2014 fik byen et forsamlingshus Domen i milliongave fra Boligselskabernes Landsforening. Hvor mange bornholmske byer mest er ramt af besparelser, er Allinge de seneste år også blevet tilført fysiske investeringer sideløbende med de generelle kommunale nedskæringer. En udvikling der har givet fornyet lokal tro på, at byen kan klare sig og bevare sit eksistensgrundlag som helårsby. HELE DANMARKS POLITIKFESTIVAL Folkemødet er sat i verden for at forbedre rammerne for den demokratiske dialog og den politiske samtale i Danmark. Stort set samtlige Folketingets medlemmer, de fleste ministre, regions- og kommunalpolitikere, interesseorganisationer, NGO er, arbejdsmarkedets parter, private virksomheder og masser af politik-interesserede danskere er med på politikfestivalen i Allinge. De mødes til debatter, samtaler, samvær, lange dage og lyse nætter. Folkemødet er en rigtig dansk begivenhed, der trodser vejr og vind, som for det meste foregår i telte og på udearealer - og hvor kun det forkerte tøj kan være et problem. Folkemødet er et alternativt mødested for de folkevalgtes udveksling af viden og holdninger på tværs af politiske tilhørsforhold. På Folkemødet bliver den politiske debat udfordret af nye rammer. Med begivenheden er partier, organisationer, foreninger og virksomheder i Danmark tilbudt en alternativ platform under åben himmel med plads til refleksion og politisk drøftelse. Folkemødet er jo den største gave, der er kommet til Nordbornholm i nyere tid. Vi har fået sat Allinge på landkortet i fire dage. Det er en reklame, vi ikke kan købe os til på nogen måde Borger i Allinge, ideworkshop 3. marts

24 Politikeren Den professionelle Ildsjælen Folket Jornalisten Hvem Beslutningstager Betalt lobbyist Frivillig lobbyist Deltager Formidler Hvad Levere budskaber At influere At influere At opleve At rapportere og networke og networke og networke og diskutere Hvorfor Et must Et arbejde Et kald En oplevelse Et arbejde Hvor mange Ca. 5% Ca. 28% Ca. 12% Ca. 53% Ca. 2% Figur: Deltagere ved Folkemødet fordelt på forskellige målgrupper Politikeren Den professionelle Ildsjælen Vil gerne opleve øens Vil gerne møde politikerne Vil gerne møde partifæller politikfestival og få viden og debattere Vigtigste kendetegn Vigtigste kendetegn Vigtigste kendetegn bor tæt på Allinge og er meget samfundsinteresseret partimedlem, diskuterer stolte over festivalen og politisk interesseret ofte med politikere alle aldre og uddannelser ofte seniorer, kvinder og ofte både seniorer og unge, men flest kvinder folk med længere uddannelse oftest længere uddannelse Udgør ca. 35% Udgør ca. 40% Udgør ca. 25% Figur: Figuren viser fordelingen mellem tre forskellige typer af politikinteresserede danskere ved Folkemødet Omkring halvdelen af deltagerne er hvad man kan kalde det politiske Danmark - politikere og folk der arbejder med politik på den ene eller anden måde. Den anden halvdel er de politisk interesserede danskere, der gerne vil i dialog, som har en mærkesag eller shopper lystigt rundt mellem de mange tilbud. Folkemødet er unikt i sit væsen - og er for danskerne, hvad Almedalsveckan er for svenskerne, et stærkt symbol på demokrati og nærhed mellem vælgere, interesseorganisationer, Foreningsdanmark og folkevalgte. På Folkemødet bliver afstanden mellem folk og politikere mindre og en unik mulighed for direkte og tæt dialog opstår. Som det eneste af sin art i Danmark samler Folkemødet politiske aktører og politisk interesserede danskere til debat, samtaler, seminarer, aktiviteter, events og møder. Men også morgenmotionsløb, gadefodbold og aftenyoga er på programmet. Kernen er, at alle arrangementer er åbne for alle og gratis at deltage i. Bornholms Regionskommune leverer rammerne og inviterer til Folkemødet, men det er den enkelte teltholder og arrangør, som skaber indholdet og dialogen. Siden lanceringen i 2011 er begivenheden vokset markant i størrelse og omfang. I 2014 var der 633 arrangører, 1891 events, over 150 medier og dagligt mere end besøgende, som tilsammen gjorde Folkemødet til en fantastisk folkefest. 22

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 Ud over kanten Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning ved Anja Bach-Jensen, Tage Petersen og

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere