helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA"

Transkript

1 helhedsplan FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR parallelopdrag april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA

2 PARALLELOPDRAG Parallelopdraget er udbudt af Bornholms Regionskommune i samarbejde med Realdania PROJEKTGRUPPE Programmet er udarbejdet af følgende projektgruppe: Vivi Granby, Bornholms Regionskommune Karen Skou, Realdania Søren Femmer Jensen, Co-Creative Anne Sofie von der Pahlen, Co-Creative Anne-Mette Bølling, Arkitektkonkurrencerdk Anne Katrine Hornemann, Blue Bakery DELTAGERE Team 1 JAJA ARCHITECTS APS, København Schønherr A/S, København Boris Brorman Jensen, Aarhus C Jens Folmer Jepsen, Aarhus Team 2 MUTOPIA ApS, København K ERIK BRANDT DAM arkitekter ApS, København Center for Regional- og Turismeforskning, Nexø Lars Rasmussen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Bredsten Team 3 SLA, København Blå streg aps arkitekter MAA & DANSKE ARK, Rønne Foreningen Roskilde Festival, Roskilde KvistgaardConsulting, Aalborg Hird&Ko ApS, Gistrup Rikke Brandt Broegaard, Nexø PROGRAMMET Grafisk design: Jens V. Nielsen Fotos: Bornholms Regionskommune, Destination Bornholm, Co-Creative, Jens V. Nielsen Luftfotos: Jens V. Nielsen Print: Production Facilities

3 helhedsplan folkemødet & allinge program for parallelopdrag april invitation vision forudsætninger helårsbyen ALLINGE turistbyen ALLINGE FOLKEMØDEBYEN ALLINGE opgave helhedsplan HOVEDSTRUKTUR LANDSKAB og BYRUM INFRASTRUKTUR og PARKERING BYGNINGER OG INDKVARTERING nedslagspunkter betingelser proces oversigt over bilag

4 Humledal udfordringen en helårsby en sommerby en folkemødeby opgaven oversigtsplan nordbornholm helhedsplan allinge nedslagspunkter allinge Sandvig allinge s Vang Olsker Kås Humledal

5 invitation til parallelopdrag Bornholms Regionskommune indbyder hermed tre tværfaglige teams til at deltage i parallelopdraget om en helhedsplan for Folkemødet og Allinge. Parallelopdraget er udskrevet i samarbejde med Realdania. Med parallelopdraget ønsker Bornholms Regionskommune forslag til udvikling af Allinge med løsninger, der skaber helhed og synergi mellem byens tre sæsoner bosætningsbyen hele året, feriebyen om sommeren og Folkemødebyen i juni. Den overordnede vision er Den skalerbare by, og vi har udset Nordbornholms naturkvaliteter og styrker indenfor events og kulturbegivenheder som særlige drivkræfter for helhedsplanen. Helhedsplanen skal med afsæt i miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig tænkning bidrage til at styrke Folkemødet og Allinges unikke identitet. Ønsket er at tiltrække initiativer og investeringer til gavn for Bornholm og understøtte samarbejdet og fællesskabet på tværs af folkemødedeltagere, borgere, besøgende og lokale aktører. Opgaven udspringer af et stort behov for at forbedre infrastrukturen og udvikle de fysiske rammer, der kan understøtte Folkemødets voksende størrelse. Der er også behov for at forbedre overnatningsmuligheder og sikre tilgængeligheden for alle. Overordnet er der behov for at gøre festivalen bæredygtig i tråd med Bornholms ambitioner som Bright Green Island. Vi håber at modtage visionære bud på løsninger, der kan fremtidssikre og videreudvikle hele Danmarks Politikfestival. fastboende. Med helhedsplanen ønsker vi at skabe en attraktiv bosætningsby på Nordbornholm, som danner en god ramme om hverdagslivet, fritidslivet, kulturlivet og det lokale erhvervsliv. Som et tredje indsatsområde ligger potentialet i at udvikle Allinge som turistdestination. Hvordan kan folkemødeeffekten bruges til at udvikle byens rekreative tilbud og tiltrække flere besøgende? Bornholm satser i disse år på at udvikle nye og aktive ferietilbud, som sætter øens enestående natur, hav og landskaber i spil. Et potentiale som Allinge ligger perfekt placeret til at løfte. For alle tre sæsoner er der en opgave i at samtænke og forbinde Allinge med de omkringliggende byer og områder gennem integrerede løsninger for bosætning, turisme og erhvervsudvikling på Nordbornholm. Helhedstænkning, samarbejde og deling af ressourcer på tværs af fysiske og mentale grænser er afgørende forudsætninger for udviklingen af Bornholm som samfund i disse år. Opgaven med udvikling af Folkemødet og Allinge er mangfoldig og kompleks - og potentialet tilsvarende stort. Vi glæder os til at se nytænkende løsninger og greb, der åbner for et samlet og bæredygtigt løft af byen og øen. God arbejdslyst! Winni Grosbøll Borgmester Bornholms Regionskommune Opgaven handler samtidig om at udvikle Allinges kvaliteter og funktioner året rundt. På trods af fraflytning og ændret befolkningssammensætning er der behov for fortsat at skabe positiv udvikling i Allinge og sikre gode levevilkår for 33

6 Helhedsplanens overordnede vision tager afsæt i spændingsfeltet mellem det stille hverdagsliv, den store politiske festival og den idylliske sommerferie i Allinge: den skalerbare by med natur og events som drivkraft 44

7 folkemødet og allinge vision Folkemødets succes har åbnet et unikt potentiale for at revitalisere Allinge og styrke byen som et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge. Helhedsplanens overordnede vision tager afsæt i spændingsfeltet mellem det stille hverdagsliv, den store politiske festival og den idylliske sommerferie i Allinge: Den skalerbare by med natur og events som drivkraft. Visionen er at videreudvikle Allinge til en attraktiv og bæredygtig by, der formår at udnytte den exceptionelle natur, byens kulturhistoriske værdier, de ubenyttede arealer og lokalbefolkningens engagement i samspil med Folkemødets nationale attraktionskraft. Ved at udvikle nyskabende rammer for rekreative oplevelser, kulturliv, events, turisme, boliger og erhverv kan Allinge styrke sin identitet og evne til at fastholde og tiltrække borgere, turister og begivenheder. Hvor mange af de omkringliggende byer er under omstilling til flexbolig-zoner, har Allinge potentialet til at blive et samlingspunkt for helårslivet på Nordbornholm. Visionen er at bevare og forbedre Allinges status som helårsby med attraktive servicefunktioner og aktivitetstilbud i nærområdet samt bruge helhedsplanen som løftestang til fornyet udvikling af det lokale erhvervsliv. Visionen skal realiseres gennem en nænsom, innovativ og etapevis udvikling af byens fysiske rammer med fokus på at skabe helhed og synergi med Folkemødet. Visionen er at gøre Allinge til en fleksibel og skalerbar by, som let kan åbnes op, og gøres mindre igen og fungere med indbyggere i hverdagen og besøgende dagligt under store begivenheder som Folkemødet. Centralt i visionen ligger ønsket om multifunktionelle løsninger, der kan sættes i spil på forskellige måder året igennem. Visionen er at realisere udviklingspotentialet gennem et aktivt medborgerskab som involverer beboere, turister og festivalgæster i Allinges udvikling. Der er allerede mange borgere og frivillige på banen, som bidrager til Folkemødet og Allinges forskønnelse. Den udvikling skal yderligere mobiliseres og styrkes. Visionen er at realisere potentialet ved at gøre Folkemødet og Allinge til et levende udstillingsvindue for miljømæssige, sociale og økonomisk bæredygtige løsninger. Målet er, at de mange spændende tiltag i den nye helhedsplan allerede i 2016 har skabt grundlag for, at Folkemødets interessenter og investorer sammen med lokale aktører og gæster er begyndt at finde kreative samarbejder og måder at realisere dele af planen. Mens deltagerne under Folkemødet debatterer, hvordan fremtidens Danmark kan se ud, skal Allinge være stedet, som viser det i praksis. 55

8 Sandvig s Vang Olsker Kås Humledal Teglkås Rutsker Rø Gudhjem Vysteby Krashave Hasle Rø Plantage Risby Saltuna Klemensker Tofte Østerlars Mæby Gildesbo Bølshavn Muleby Skrulle Staggehuse Sorthat Årsballe Skarpeskade Listed Studeby Østermarie Åløse Nyker Svaneke Almindingen Gadeby Grisby Rytterknægten RØNNE Dalslunde Møllevangen Ringeby Vestermarie Årsdale Kærby Paradisbakkerne Povlsker Plantage Åker Plantage Myreby Grisby Smøreenge Pedersker Plantage Rønne Plantage Lobbæk Nylars Aakirkeby Gadeby Nyby Strøby Bodilsker Nexø Arnager Kalby Hundshale Stenseby Balka Grødby Pedersker Snogebæk Boderne Rispebjerg Vester Sømarken Dyndeby Tjørneby Øster Sømarken Dueodde

9 forudsætninger

10 området nordbornholm Sandvig Byen er præget af det store indtog af turister om sommeren. Byen har flex-bolig status. Allinge og Sandvig er over tiden vokset sammen og bliver derfor også tit beskrevet som een by. sandvig Sandvig sandkås Nord for Tejn Havn går byen over i Sandkås, og den almindelige bebyggelse bliver for en stor del afløst af hoteller, pensionater og ferielejligheder, der ligger side om side i Sandkås. tejn Byen Tejn følger den nordvestlige kyst umiddelbart syd for Sandkås. Herfra er ca. 5 km til Allinge. Samlingspunktet i byen er havnen der fortsat danner rammen om lidt fiskeri og i øvrigt er Bornholms bedste havn at anløbe under alle vejrforhold. En del nyere huse er opført i fiskeriets sidste velmagtsdage i 1960 erne og 1970 erne. Større havnearealer fra den tidligere industriperiode ligger fortsat ubenyttede. allinge s hammershus sandkås tejn Vang Olsker Kås 8 Humledal

11 byen allinge Strandvejen Allinge er hovedbyen på Nordbornholm. Boligerne har helårsstatus og byen har forskellige faciliteter såsom folkeskole, beredskabs - Kampeløkken Havn styrelse, lægehus, kirke, sportshal og et relativt varieret udbud af erhvervsdrivende. Byen har et rigt foreningsliv forankret i både hallen og medborgerhuset. Allinge Havn Nordre Borrelyngvej Rønnevej Tejnvej 9

12

13 Fælles for de fleste som har valgt at bo i Allinge er glæden ved den unikke natur med havet, klipperne, havnen og de åbne landskaber som scene for hverdagslivet

14 12

15 helårsbyen allinge På den nordligste del af Bornholm ligger Allinge. Byen er afgrænset mod øst af Østersøen, mod syd af klippekyst og sommerhusområder og mod vest af åbne landbrugsarealer. Mod nord støder byen op til sin tvillingeby Sandvig, som er vokset sammen med Allinge over tiden. Området omkring Allinge er præget af naturen, det kuperede terræn, de allestedsværende klipper der stikker op fra grundfjeldet, skærgårdens små vige langs kysten og de mange kulturminder helt tilbage fra bronzealderen. I byens sydlige udkant ligger en sandstrand, hvorfra en sti snor sig videre sydpå langs den forrevne klippekyst til nabobyen Sandkås. Den kraftige terrænstigning fra kysten giver havudsigt til de fleste boliger i byen. Med den historiske bykerne, havnens maritime stemning og den direkte adgang til Nordbornholms landskaber repræsenterer Allinge et unikt stykke Danmark. Til trods for sin attraktive beliggenhed, de historiske og arkitektoniske kvaliteter er Allinge udfordret som bosætningsby. Hvor turismen holder liv i byen om sommeren er antallet af faste indbyggere faldende. Allinge står derfor på kanten til at miste sit privilegium som helårsby med dertilhørende servicefunktioner og faciliteter. Det er en udvikling, som går igen i mange mindre byer på Bornholm som er vidne til en stadig voksende overvægt af ældre beboere, færre børnefamilier og flere der flytter væk. Der er dog en væsentlig forskel. Allinge har fået Folkemødet og med det en enestående chance for at vende udviklingen besøgende over fire dage i juni og den massive tilstedeværelse af danske politikere, beslutningstagere og medier har allerede bevist sin evne til at løfte byen og igangsætte en positiv udvikling. Det er det potentiale, vi vil bygge videre på. DET ROLIGE HVERDAGSLIV Allinge er en rolig by præget af et fredsommeligt og trygt hverdagsliv. Modsat storbyens intense puls og tempo har Allinge klare slowcity kvaliteter. Det historiske, det lokale, naturen og medborgerskabet fylder meget. Her er tid til en snak over indkøbskurven, plads til gåture, løbeture og cykelture og lyst til at deltage i fællesskaber forankret omkring medborgerhuset, sportshallen, biblioteket, træbådeværkstedet, Hutlihut (værtshus), skolen og byens mange foreninger. Nogle vil sige her er kedeligt. Andre vil sige her netop er plads og rum til at dyrke de nære kvaliteter. Der er banko, bridge og babygymnastik i medborgerhuset. Bag kassen i Brugsen kan man møde Gurli Hansen, som i 2014 blev kåret til Danmarks sødeste kassedame. Børnefamilier kan tage til Sandvig og øve med Circus Stjerneskud, som hver sommer giver forestillinger for fulde huse på Cirkuspladsen. På Kampeløkken Havn mødes fritidsfiskerne over deres joller, mens byen huser både keramikere, tekstildesignere og trædrejere, der holder fast i solskinsøens stolte traditioner for kunsthåndværk. De fleste med arbejde pendler ud af byen til arbejdspladser i Rønne og ude på øen. En del lokale er tilknyttet byens butikker, hoteller og spisesteder, hvoraf mange er familieejede. Mange ældre er kulturinteresserede eller knyttet til havet som tidligere stenbrudseller fiskerfamilier. Modsat storbyens intense puls og tempo har Allinge klare slowcity kvaliteter. Det historiske, det lokale, naturen og medborger skabet fylder meget 13

16 Fælles for de fleste, som har valgt at bo i Allinge, er glæden ved den unikke natur med havet, klipperne, havnen og de åbne landskaber som scene for hverdagslivet. FRA FISKERI OG INDUSTRI TIL FERIEBY Allinge er en historisk by med rødder helt tilbage til tallet. Tidligere var byen en blomstrende købstad, fiskerihavn og råstofby drevet af stenbrydning, sildefangst og et aktivt handelsliv. Her var jernbanestation med fast togforbindelse til resten af Bornholm, mens skibsfarten rakte hele vejen til København. I dag er industrierne, fiskerkutterne og togskinnerne væk. I stedet er havnekajerne, stenbruddene og røgerierne udflugtsmål for turister, som nu udgør byens største indtægtskilde. DEMOGRAFI personer har fast bopæl i Allinge. Fra er indbyggertallet for Allinge og Sandvig sammenlagt faldet med 122 personer. Hovedparten af nedgangen skyldes demografiske årsager med en aldrende befolkning og et lavt fødselstal, mens nettofraflytningen er 28 personer for perioden. Kigger man på Nordbornholm samlet er der ca fastboende personer fordelt på distrikt Nord der omfatter Allinge-Sandvig, Tejn-Sandkås, Rø og Olsker med tilhørende landområder. Tvillingebyerne Allinge-Sandvig Allinge har siden 1800-tallet betydet industri og udvikling. Sandvig er et mere landligt område og oprindeligt fiskeleje. Nu er byerne smeltet sammen og et spændende og enestående kulturliv er født. De bliver i mange sammenhæng set som een by, men har hver deres bymæssige status, som henholdsvis helårsby og flexbolig by. Allerede i deres grundlæggelse, var der forskel på de to byer. Allinge er opstået i klipperne omkring de naturlige, dybe havne, hvor Sandvig, som navnet antyder, er et mere traditionelt fiskerleje ved stranden. BYMIDTE og BOLIGSTRUKTUR Allinges bystruktur er bygget op omkring kirken og Kirkepladsen. Den dybe havn har dog fra byens begyndelse af været af afgørende betydning for udviklingen i Allinge og fungeret som et naturligt omdrejningspunkt og centrum for aktiviteter. Den gamle bymidte består af små fiskerhuse og større strandgårde, der for en stor dels vedkommende er klassificerede som bevaringsværdige. Byen rummer gode boligområder og et levende bymiljø i den ældre bydel og langs havnen. Boligmassen udgøres af fiskerhuse fra før 1916 og et større parcelhuskvarter beliggende vest for den gamle bymidte. Der er registreret 769 helårsboliger i byen, og størstedelen af Allinges beboere bor i enfamiliehuse. Der er ganske få etageejendomme og få lejeboliger. Der er 94 fritidsboliger i byen. I modsætning til nabobyerne, hvor det er tilladt at konvertere helårsboliger til deltids- og flexboligstatus, er boliger i Allinge omfattet af bopælspligten. Der er klare begrænsninger for etablering af feriehuse indenfor den centrale byzone. Kommunalbestyrelsen kan muliggøre etablering af ferieboliger på øverste etage af bygninger med mere end to etager - dog ikke i tilknytning til helårsbeboelse. HAVN Allinge Havn er en klassisk bornholmerhavn - oprindeligt sprængt ud i klippen, hvorefter den udsprængte granit blev brugt til konstruktion af havneværker og belægninger. Havnen har årligt ca anløb af fritidssejlere og lystfiskere og ca anløb af erhvervsfartøjer (primært skibet Danpilot tilknyttet lodsstationen). Indtil fornylig var Allinge også hjemsted for en fast færgeforbindelse til Simrishamn og Christiansø i sommerhalvåret. Færgen blev nedlagt i 2014 pga. faldende passagertal og et vigende indtægtsgrundlag, da rederiet bag mistede postsejladsen. Havnen har nye bade og toiletfaciliteter, serviceautomat med vejrprognoser og adgang til trådløst internet. Om sommeren kan man opleve så mange besøgende lystsejlere, at det er muligt at gå tværs over havnebassinet på bådene. Havnen anløbes enkelte gange af tenderbåde fra krydstogtsskibe, der ligger på reden ud for Allinge. Havnen har også været udgangspunkt for større kapsejladser. Der er stor efterspørgsel på bådepladser i forbindelse med Folkemødet, hvor der typisk må afvises både på grund af pladsmangel. Der har også været henvendelser om hotelskibe, som havnen ikke har faciliteter til at modtage. Udover Allinge Havn har byen Kampeløkken Havn en lille jollehavn i byens udkant, som grænser op til arealet ved den nybyggede Domen. DETAILHANDEL, SPISESTEDER OG ERHVERVSLIV I bymidten er der et mindre antal dagligvare- & detailbutikker, som har åbent hele året. En enkelt restaurant har også invitation vision helårsbyen allinge 14

17 Bornholm er i 2020 kendetegnet ved vækst og udvikling drevet af iværksætteri og vilje og evne til vækst, der sammen med den offentlige indsats har gjort Bornholm til et bæredygtigt samfund, attraktivt for omverdenen som leve-, forretnings-, forsøgs- og besøgssted Vision fra Bornholms erhvervsudviklingsstrategi 2015 (i høring marts 2015) åbent året rundt. Om sommeren blomstrer byen op, når hoteller og pensionater, røgerierne på havnen, specialbutikker, gallerier og spisesteder i bymidten slår dørene op for besøgende. Området ved Allinge Havn er byens handelscentrum, hvor der udover tøjbutikker og specialbutikker ligger både en SuperBrugsen og en Netto. Der er udlagt erhvervsarealer i udkanten af byen ved det tidligere Allinge Teglværk, som i dag huser et byggevaremarked og er afgrænset af landbrugsarealer. På selve havnen er den eneste erhvervsmæssige aktivitet et par enkelte fritidsfiskerkuttere og lodsbåden. INFRASTRUKTUR OG TRAFIKALE FORHOLD Trafikpresset i Allinge har været stigende i sommersæsonen de seneste år. På grund af byens struktur med smalle og snoede gadeforløb opstår der jævnligt problemer med afvikling af trafikken. Der er indenfor de senere år foretaget trafikomlægning med ensretning og forskønnelse af Kirkepladsen og en del af havneområdet. Allinge er forbundet med kollektiv trafik til resten af øen via fire busruter. BYENS HISTORIE OG HISTORISKE STEDER I Madsebakke-Hammersholm nord for byen ligger Danmarks største helleristningsfelt. I forbindelse med fredning af bronzealderlandskabet ved Madsebakke er der etableret offentlige stier og information om stedet til besøgende. I middelalderen var Allinge og Sandvig vigtige mødesteder for sildeopkøbere, der her solgte deres fisk til det tyske marked. Bugten ud for byen var også et godt tilholdssted for skibe, der kunne ankre op i tilfælde af dårligt vejr. Fra 1807 til 1814 opererede en lang række kaperkaptajner fra Allinge, som medvirkede til at byen blev centrum for erhvervsudvikling og progressivt byggeri. Opgangstiderne skyldtes de mange penge, som kaperriet genererede. Sidenhen har Allinge været præget af den nærliggende Hammerknude, hvor Hammershus slotsruin ligger, og hvor der fra 1880 og ca. 100 år frem foregik intensiv brydning af granit, som blev udskibet fra Allinge Havn og Hammerhavnen. En stor del af arbejderne i bruddene kom fra Sverige. UDVIKLING AF NATUR- OG KULTURMILJØ PÅ NORDBORNHOLM Naturstyrelsen gennemfører en række tiltag, der understøtter forvaltningen af området fra Hammershus til Allinge- Sandvig, som et sammenhængende natur- og kulturmiljø. I samarbejde med Realdania etableres et stiforløb fra Hammersholm til bronzealderlandskabet mod øst via Russersletten med synlige landskabsmarkeringer, som et led i projektet Stedet Tæller. Stiforløbet skal møde det allerede etablerede stiforløb, som fortsætter helt til Madsebakke. Det store sammenhængende kulturmiljøområde udlægges for at etablere en øst-vest gående akse med et sammenhængende stisystem med tilhørende formidling. Nedslagspunkterne består af: Madsebakke Vildtvenlig landbrugsdrift i det fredede bronzealderlandskab Helleristninger Langebjerg Hammersholm Hammershus. Målet med initiativerne, som forventes færdige medio 2015 er at bevare og formidle områdets mange fortidsminder og skabe bedre vilkår for turisme og friluftsliv. Kulturmiljøområdet skal skabe attraktive rammer for besøgende til fods og på cykel. 15

18 16

19 turistbyen allinge Turismen på Bornholm startede i Sandvig nord for Allinge i starten af 1900-tallet. Tyske turister opdagede øen og begyndte at bygge sommerresidenser og strandhoteller langs kysten. Efterhånden begyndte danske turister også at valfarte til de smukke klippeskær og øens mange solskinstimer, og i dag besøger ca turister Bornholm om året. Turismen har en stor økonomisk betydning på Bornholm. Som øens tredjestørste erhverv tilfører turismen en årlig omsætning på ca. 1,9 milliarder kroner indenfor detailhandel, overnatninger og attraktioner - og beskæftiger ca. 10% af arbejdsstyrken. I Allinge er turismen en primær indtægtskilde for det lokale erhvervsliv. Om sommeren strømmer de besøgende til og rykker ind på byens pensionater, små hoteller og sommerhuse, mens havnen fyldes til bristepunktet med lystbådegæster. Det gode liv nydes på restauranter og caféer, og sommeraftenerne forløber med friluftskoncerter hos Gæstgiveren byens lokale hotel, restaurant og spillested. Der er ca. 21 hoteller, feriecentre og vandrerhjem i Allinge og Sandvig, som tilsammen udbyder ca. 781 værelser. Antal besøgende og deres profil Der blev i 2014 registreret lidt over sammenlagt 1,3 millioner betalende overnatninger på Bornholm, hvoraf over halvdelen var besøgende fra Danmark. Overnatningerne er over en 20-årige periode faldet med ca. 30%, som bl.a. skyldes en generel tendens imod kortere ferier. Ser man på perioden fra 2010 frem til i dag, har overnatningstallet ligget stabilt med en stigning i antal sommerhusovernatninger og et mindre fald i antal overnatninger på hoteller og feriecentre. Bornholms turisme er fortsat afhængig af få markeder og har oplevet et skifte fra en dominans af tyske turister til i dag, hvor danske turister udgør mere end halvdelen af overnatningerne. Turistsæsonen er koncentreret i perioden fra starten af skolernes sommerferie og frem til midten af august. Tal fra 2012 viser, at langt hovedparten af gæsterne besøgte øen i juli måned (32%) og i august måned (24%). Danske turister finder i større grad til Bornholm uden for højsæsonen end udenlandske turister. 35% 30% 25% 20% 15% Sæsonfordeling for kommercielle turistovernatninger 10% 5% 0% Data fra Danmarks Statistik, delvist estimeret jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17

20 Udover de traditionelle turister er det værd at nævne den mere løst definerede gruppe af sommerbornholmere, som er mere fast tilbagevendende gæster, der ofte oplever en særlig tilknytning og bor på øen over en længere periode. En anden målgruppe er lejrskoler, hvor ca elever besøger Bornholm om året. Mange af dem gør holdt i Allinge by, når de besøger Hammershus, Hammerknuden eller helle ristningsfelterne. Lejrskolebesøg foregår typisk i sensommeren, det tidlige efterår og om foråret. Udvikling af turismen på Bornholm og i Allinge Mens det klassiske sol, strand og sommerferie-produkt stadig er i højsædet på Bornholm, ligger der mange interessante potentialer for udvikling af nye turistprodukter overfor nye målgrupper - og med en bedre udnyttelse af den ledige kapacitet udenfor sæsonen. Der ligger også et potentiale i at udvikle rekreative faciliteter og aktiviteter, som både henvender sig til turister og fastboende på Bornholm. Et oplagt indsatsområde er udvikling af outdoor-aktiviteter, som både kan appellere til turister og fastboende samt fungere udenfor sæsonen, hvor det ikke nødvendigvis er solskin og strandvejr. De seneste år er en stigende turisme vokset op omkring aktiv ferie og sportsbegivenheder, hvor løbere, klatrere, mountainbikere, sejlere, kajakroere og surfere tager til Bornholm for at folde sig ud fysisk i naturen. Det anslås, at 8% af gæsterne på Bornholm rejser som outdoor-turister. Men potentialet vurderes til at være meget større ikke mindst for Allinge med en perfekt beliggenhed i Nordbornholms storslåede landskaber. En satsning på outdoor-turisme tager sit afsæt i det, der altid har vægtet højst, når rejsende er blevet spurgt, hvorfor de er glade for at komme på Bornholm nemlig naturen. Dét, kombineret med vores stigende lyst til at røre os i naturen og prøve kræfter med vores kunnen i naturen, skaber en masse muligheder. Pernille Kofod Lydolph, direktør i Destination Bornholm. Bornholm skal være det oplagte valg for familier og sportsentusiaster, som søger en naturskøn feriedestination med et bredt udbud af let tilgængelige outdoor-tilbud af høj kvalitet. Og Bornholm skal også kunne tiltrække elite og outdoor-nørder, der søger gode betingelser for at udøve deres disciplin, men samtidig prioriterer den veletablerede feriedestinations tilbud og services som ramme omkring ferien. Handlingsplan, Bornholms Vækstforum (udkast). Der vurderes også at være potentialer for udbygning af faciliteter til erhvervsturisme på Nordøen, eventuelt i kombination med Folkemødets behov for mødefaciliteter. Med helhedsplanen ønsker vi at udvikle Allinge som attraktiv turistdestination både i og udenfor sommersæsonen og overfor velkendte såvel som nye målgrupper. Bornholm skal være det oplagte valg for familier og sportsentusiaster, som søger en naturskøn feriedestination med et bredt udbud af let tilgængelige outdoor-tilbud af høj kvalitet. Handlingsplan, Bornholms Vækstforum

21 19

22 20

23 folkemødebyen allinge folkemødet i allinge Fire dage i juni bliver der vendt op og ned på Allinge. Det sker, når Danmarks Politikfestival løber af stablen og trækker hele det politiske Danmark, organisationer, journalister og almindelige samfundsinteresserede danskere til Bornholm. Nogle vil kalde det et cirkus, når den fredsommelige havneby forvandles til en politisk smeltedigel. Men ikke siden Christian den VII var på visit med Grevinde Danner i 1851, er Allinge blevet sat så tydeligt på landkortet. Plankeværker bliver malet og haver prydet, så byen fremstår på flotteste vis. Der er hos de fleste Allingeboere glæde og stolthed over at byde velkommen til de mange besøgende, som bruger byens stemningsfulde rammer til at debattere Danmarks fremtid. Økonomisk, identitetsmæssigt og byrumsmæssigt har Folkemødet givet et løft til Allinge. Huller i veje er blevet lappet, nedslidte hoteller sat i stand og i 2014 fik byen et forsamlingshus Domen i milliongave fra Boligselskabernes Landsforening. Hvor mange bornholmske byer mest er ramt af besparelser, er Allinge de seneste år også blevet tilført fysiske investeringer sideløbende med de generelle kommunale nedskæringer. En udvikling der har givet fornyet lokal tro på, at byen kan klare sig og bevare sit eksistensgrundlag som helårsby. HELE DANMARKS POLITIKFESTIVAL Folkemødet er sat i verden for at forbedre rammerne for den demokratiske dialog og den politiske samtale i Danmark. Stort set samtlige Folketingets medlemmer, de fleste ministre, regions- og kommunalpolitikere, interesseorganisationer, NGO er, arbejdsmarkedets parter, private virksomheder og masser af politik-interesserede danskere er med på politikfestivalen i Allinge. De mødes til debatter, samtaler, samvær, lange dage og lyse nætter. Folkemødet er en rigtig dansk begivenhed, der trodser vejr og vind, som for det meste foregår i telte og på udearealer - og hvor kun det forkerte tøj kan være et problem. Folkemødet er et alternativt mødested for de folkevalgtes udveksling af viden og holdninger på tværs af politiske tilhørsforhold. På Folkemødet bliver den politiske debat udfordret af nye rammer. Med begivenheden er partier, organisationer, foreninger og virksomheder i Danmark tilbudt en alternativ platform under åben himmel med plads til refleksion og politisk drøftelse. Folkemødet er jo den største gave, der er kommet til Nordbornholm i nyere tid. Vi har fået sat Allinge på landkortet i fire dage. Det er en reklame, vi ikke kan købe os til på nogen måde Borger i Allinge, ideworkshop 3. marts

24 Politikeren Den professionelle Ildsjælen Folket Jornalisten Hvem Beslutningstager Betalt lobbyist Frivillig lobbyist Deltager Formidler Hvad Levere budskaber At influere At influere At opleve At rapportere og networke og networke og networke og diskutere Hvorfor Et must Et arbejde Et kald En oplevelse Et arbejde Hvor mange Ca. 5% Ca. 28% Ca. 12% Ca. 53% Ca. 2% Figur: Deltagere ved Folkemødet fordelt på forskellige målgrupper Politikeren Den professionelle Ildsjælen Vil gerne opleve øens Vil gerne møde politikerne Vil gerne møde partifæller politikfestival og få viden og debattere Vigtigste kendetegn Vigtigste kendetegn Vigtigste kendetegn bor tæt på Allinge og er meget samfundsinteresseret partimedlem, diskuterer stolte over festivalen og politisk interesseret ofte med politikere alle aldre og uddannelser ofte seniorer, kvinder og ofte både seniorer og unge, men flest kvinder folk med længere uddannelse oftest længere uddannelse Udgør ca. 35% Udgør ca. 40% Udgør ca. 25% Figur: Figuren viser fordelingen mellem tre forskellige typer af politikinteresserede danskere ved Folkemødet Omkring halvdelen af deltagerne er hvad man kan kalde det politiske Danmark - politikere og folk der arbejder med politik på den ene eller anden måde. Den anden halvdel er de politisk interesserede danskere, der gerne vil i dialog, som har en mærkesag eller shopper lystigt rundt mellem de mange tilbud. Folkemødet er unikt i sit væsen - og er for danskerne, hvad Almedalsveckan er for svenskerne, et stærkt symbol på demokrati og nærhed mellem vælgere, interesseorganisationer, Foreningsdanmark og folkevalgte. På Folkemødet bliver afstanden mellem folk og politikere mindre og en unik mulighed for direkte og tæt dialog opstår. Som det eneste af sin art i Danmark samler Folkemødet politiske aktører og politisk interesserede danskere til debat, samtaler, seminarer, aktiviteter, events og møder. Men også morgenmotionsløb, gadefodbold og aftenyoga er på programmet. Kernen er, at alle arrangementer er åbne for alle og gratis at deltage i. Bornholms Regionskommune leverer rammerne og inviterer til Folkemødet, men det er den enkelte teltholder og arrangør, som skaber indholdet og dialogen. Siden lanceringen i 2011 er begivenheden vokset markant i størrelse og omfang. I 2014 var der 633 arrangører, 1891 events, over 150 medier og dagligt mere end besøgende, som tilsammen gjorde Folkemødet til en fantastisk folkefest. 22

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

PARALLELOPDRAG HELHEDSPLAN FOLKEMØDET & ALLINGE FOR PROCES- OG PROJEKTBESKRIVELSE 19. JANUAR 2015 BLUE BAKERY ARKITEKTKONKURRENCERDK CO-CREATIVE

PARALLELOPDRAG HELHEDSPLAN FOLKEMØDET & ALLINGE FOR PROCES- OG PROJEKTBESKRIVELSE 19. JANUAR 2015 BLUE BAKERY ARKITEKTKONKURRENCERDK CO-CREATIVE PARALLELOPDRAG HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE PROCES OG PROJEKTBESKRIVELSE 19. JANUAR 2015 BLUE BAKERY ARKITEKTKONKURRENCERDK COCREATIVE HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE Proces og projektbeskrivelse

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme November 2012 Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme Bornholms Regionskommune Statslig infrastrukturinvestering 2013-2015 Kolofon Projektets kontaktadresse Hardy.pedersen@brk.dk Tlf.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 18 BORNHOLMS. Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende. og afsnit 4.1 - Boliger. November 2013

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 18 BORNHOLMS. Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende. og afsnit 4.1 - Boliger. November 2013 BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Forslag Kommuneplantillæg nr. 18 Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende afsnit 2.2 - Bymønster og byudvikling og afsnit 4.1 - Boliger November 2013 1 Teknik &

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Pressemøde 21. maj 2015

Pressemøde 21. maj 2015 Pressemøde 21. maj 2015 Velkommen v. Winni Grosbøll, Borgmester for Bornholms Regionskommune Program 1. Velkomst v. Winni Grosbøll, Borgmester for Bornholms Regionskommune 2. Ny viden om Folkemødet v.

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm

Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm Teknik & Miljø, april 2013 Titel: Journalnummer: Tekst og fotos: Produktion: Undersøgelse af udvalgte boligscenarier

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ Østerlars Rundkirke FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ 2015 "Østersøens Perle" er Bornholm ofte blevet kaldt, og Bornholm har som ferieø da også rigtig meget at byde på. Fra granitfjeldene på Hammerknuden

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Simrishamn. Sandvig Allinge. Christiansø. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe.

Simrishamn. Sandvig Allinge. Christiansø. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe. BAT - din bus på Bornholm Middelaldercenter SOMMER KØREPLAN 27. juni -9. august 2015 Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk Takster - øvrige køreplaner samt rejseregler - se www.bat.dk Rønne Ystad Køge

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

Referat fra lokalt dialogmøde i Nylars om turisme

Referat fra lokalt dialogmøde i Nylars om turisme Referat fra lokalt dialogmøde i Nylars om turisme Nyvestcentret, 23. august 2012 kl. 19-21:30. Til stede ca. 38 personer, heraf 6 medlemmer af kommunalbestyrelsen Borgmester Winni Grosbøll bød velkommen,

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Bornholm2011 Feriekatalog

Bornholm2011 Feriekatalog Bornholm2011 Feriekatalog www.bbhotels.dk - ligger på torvet midt i Rønne by: tæt på mange af byens spisesteder og butikker. lige ved taxa og busforbindelser til hele Bornholm. tæt ved havn og færge. i

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Hvad gør de i ind- og udland?

Hvad gør de i ind- og udland? Hvad gør de i ind- og udland? For at kunne skabe så godt et projekt som muligt i Vordingborg Kommune, vil vi lade os inspirere af og udveksle erfaringer med projekter, der minder om Kulturarvskommuneprojektet

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere