MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]"

Transkript

1 MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012

2 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL KONKURRENCENS BAGGRUND...6 Vision og grundidé Independent Living Empowerment Forretnings- og strategiplan Idéoplægget Om Muskelsvindfonden Programmeringsprocessen 3. KONKURRENCEOMRÅDET...16 Historie Beliggenhed Planmæssige forudsætninger 4. BÆREDYGTIGHED OG TILGÆNGELIGHED..20 Arkitektonisk bæredygtighed Miljømæssig bæredygtighed Social bæredygtighed Økonomisk bæredygtighed 5. FUNKTIONSPROGRAM...26 Vejledende rumprogram Designmanual Specifikke tekniske forhold Ankomst 1-rums boliger Kursus Spisesal Multihal Depot, garage mv. Udearealer 6. KONKURRENCEBETINGELSER...44 Konkurrencens trin 1 Konkurrencens trin 2 Honorartilbud og rådgivningsaftale Betingelser og øvrige bestemmelser Internat BILAG (vedlagt digitalt.) Bilag 1 Situationsplan, med angivelse af konkurrenceområdet Bilag 2 Eksisterende tegninger Bilag 3 Orienterende geotekniske undersøgelser Bilag 4 Lokalplan nr. 1100, april 2012: Musholm Bugt Feriecenter Bilag 5 Tilbud på arkitektrådgivning Bilag 6 Udkast til arkitektrådgivningsaftale Bilag 7 Foreløbigt Rumprogram og baneprogram Bilag 8 Litteraturhenvisninger Bilag 9 Designmanual 3

4 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 1. INDBYDELSE & FORMÅL Musholmfonden indbyder hermed nedennævnte 5 prækvalificerede arkitektfirmaer til at deltage i projektkonkurrence om udvidelse af Musholm Bugt Feriecenter, i det følgende benævnt MBF. Projektet omfatter tilbygning og eventuel ombygning af eksisterende forhold, således at centret tilføres flere aktivitetsmuligheder og større kapacitet og består af: Multihal med tilhørende faciliteter til fitness og fysioterapi 20 nye et-rums boliger Tilpasning af konferencefaciliteter Spisesal og køkken Aktive udearealer, der inspirerer til friluftsliv og aktivitet Depot og værksted Det er Musholmfondens ønske og ambition, at centret efter udbygningen vil fremstå som et af verdens mest tilgængelige og smukkest beliggende ferie- og aktivitetscentre, hvor alle mennesker uanset alder, køn, religion, etnisk baggrund, seksuel orientering eller funktionsnedsættelse vil blive mødt af aktivitetsmuligheder frem for begrænsninger. Den juridiske ramme for MBF er Musholmfonden, der er en erhvervsdrivende fond, hvis primære formål er at etablere gode, attraktive og aktivitetsbaserede faciliteter til gavn for mennesker med en fysisk funktionsnedsættelse. Musholmfonden er stiftet af Muskelsvindfonden, som er en medlemsforening for mennesker med muskelsvind og deres familier. I Musholmfondens bestyrelse sidder fem medlemmer udpeget af Muskelsvindfondens bestyrelse og to medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer. MBF er udbygget over to etaper med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. De to etaper stod færdig i 1998 og En evt. tredje etape kunne kun realiseres med lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond, hvis vi kunne sandsynliggøre, at centret ville kunne opnå en positiv driftsøkonomi efter udbygningen. I december 2008 besluttede Arbejdsmarkedets Feriefond, at disse forudsætninger var opfyldt med Musholmfondens nye forretningsplan og strategi for centrets fremtid. Efterfølgende har Realdania og A.P. Møllers og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål bidraget med hver 10 mio. DKK, mens Slagelse Kommune har givet 3 mio. DKK. Den resterende del af finansieringen, der nu muliggør realiseringen af udvidelsen, er bevilget af Muskelsvindfonden. I 2011 har Musholmfonden som en del af det samlede projekt opført ny glasgang til den første etape og gennemført projektering af ny gruppebolig. Opførelsen af den nye gruppebolig forventes gennemført uden for konkurrencen. Efter forudgående prækvalifikation er følgende hold udvalgt til at deltage i projektkonkurrencen: AART architects A/S, Aarhus BSAA URBANlab, Aarhus Keinicke & Overgaard Arkitekter, Frederiksberg Bexcom v/ Karin Bendixen, Aarhus Christensen & CO Arkitekter A/S, København PK 3, København Lone Sigbrand, SBi AKP design Arkitektfirmaet C.F. Møller, København Teknologisk Institut Cubo Arkitekter A/S, Aarhus Preben Skaarup Landskabsarkitekt, Aarhus CEBRA A/S arkitekter, Aarhus Schønherr A/S, København Thorslund DK ApS, Aalborg 4

5 1 INDBYDELSE OG FORMÅL Foto: Per Morten Abrahamsen 5

6 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2. KONKURRENCENS BAGGRUND Vision og grundidé Visionen med MBF er at skabe gode, attraktive ferie- og fritidsoplevelser med plads til forskelle, hvor aktiviteterne kan tilpasses den enkeltes kompetencer, ambitionsniveau og funktionsevne. Formålet med den kommende udbygning er at understøtte denne vision. Vi ønsker et feriecenter, der i hele sin udformning og arkitektoniske stil inspirerer til deltagelse, fællesskab, læring og samvær. Hvor tilgængelighed i bredest mulige forstand er så naturlig og indarbejdet, at man nærmest ikke lægger mærke til den. Hvor andre feriebyggeriers herlighedsværdi ofte vurderes alene ud fra deres beliggenhed, er der flere grundlæggende værdier på spil for MBF: Tilgængelighed Beliggenhed Værdighed Glæde Fællesskab MBF s beliggenhed er med det storslåede view over Storebælt ganske enestående. Der er i bogstaveligste forstand højt til loftet i alle henseender. Det er imidlertid ligeså vigtigt, at gæster på feriecentret kan tage del i meningsfulde oplevelser i og omkring disse fantastiske omgivelser at man kan deltage, samles, bevæges og udfordres i en sådan grad, at man får lyst til at vende tilbage. En funktionsnedsættelse har sjældent større betydning, end man tillægger den. Det er først i mødet med en fysisk eller mental barriere, at funktionsnedsættelsen kan blive en begrænsning. En stor del af det, der forhindrer os i at interagere med hinanden og deltage i oplevelsesaktiviteter, handler ikke kun om fysiske begrænsninger. Det handler også om, hvordan vi opfatter hinanden. Hvis mennesker skal bevare deres værdighed i mødet med andre, fordrer det ikke bare værdsættelse af mangfoldighed, men også selvværd og selvtillid. Gennem tilgængelighed og inkluderende design kan vi medvirke til at gøre begrænsningerne i forhold til at kunne deltage så små og betydningsløse som muligt. Gennem kreative arkitektoniske løsninger kan vi inspirere mennesker til øget deltagelse og interaktion og derigennem være med til at skabe et mere mangfoldigt samfund. For at kunne omsætte disse tanker og visioner til et spændende, nyskabende byggeri er det derfor fundamentalt, at man sætter sig ind i centrale begreber som Empowerment og Independent Living. Om jeg har været irriteret over, at jeg aldrig har kunnet gå? Nej, jeg kan jo heller ikke flyve 6

7 2 KONKURRENCENS BAGGRUND Foto: Per Morten Abrahamsen 7

8 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 Independent Living Filosofien om Independent Living har været et bærende element i den internationale handicapbevægelses arbejde i mange år. Den hænger uløseligt sammen med FN s menneskerettighedskonvention af 1948, hvortil den seneste Handicapkonventation, som Danmark ratificerede den 28. maj 2009, blot er et supplement. Konventionerne fastslår, at mennesker med funktionsnedsættelser har de samme rettigheder som alle andre mennesker. Retten til at bestemme over sit eget liv, at bevare sin værdighed og selvrespekt sikres bedst ved, at man kan leve sit eget liv uafhængigt af andre. Independent Living betyder dog ikke, at man nødvendigvis skal gøre alting selv, at man vil leve alene og uden hjælp. Independent Living betyder: at den enkelte skal sikres valgmuligheder og kontrol over dagligdagen, assistancen og hjælpemidlerne at man skal have lige adgang til bebyggelser, transport, sundhed, arbejde, uddannelse og træning Independent Living er ikke kun vigtig i hverdagen, på arbejdspladsen og i hjemmet. Det er også vigtigt i fritids- og kulturaktiviteter. Mennesker med funktionsnedsættelse har lige så stort behov for at få oplevelser i ferier og fritid som alle andre. 8

9 2 KONKURRENCENS BAGGRUND Empowerment Deltagelse i oplevelser og fritidsaktiviteter er først og fremmest med til at skabe liv, glæde og sjov. Og det er ikke forbudt at have det sjovt, selv om man har et handicap. Forudsætningen for at lære noget er også, at man har det sjovt. Gennem sjove og meningsfulde fritidsoplevelser udfordrer vi vores fysiske og intellektuelle formåen. Måske udvikler vi os fra at være passive deltagere til initiativtagere, der motiverer andre. Det gælder for ethvert menneske, at kapaciteten til at træffe beslutninger om ens eget liv og dermed også øge uafhængigheden af andre mennesker stiger i takt med graden af selvværd, selvrespekt og egen indsigt. Denne kapacitet kaldes også empowerment eller myndighedskompetence. Empowerment er en hjørnesten i den moderne rehabiliteringsindsats af mennesker med handicap. Det er gennem processen med at øge sin personlige, sociale og politiske magt, at man opnår kapaciteten til at handle i forhold til at forbedre sin livssituation. Vi har alle vores grænser uanset funktionsnedsættelse eller ej. Når vi overskrider dem, får vi en ganske særlig følelse af selvværd og selvtillid. Denne mestringsoplevelse eller en "jeg kan"-følelse har stor betydning for mange andre forhold i livet end lige den aktuelle oplevelse, man er en del af. Idræts- og bevægelsesaktiviteter er en af de bedste og mest effektive måder at få en "jeg kan"-oplevelse på, fordi: Fysisk udfoldelse fører til forbedret funktion Mestringsoplevelser medfører øget oplevet handlings- og beslutningskompetence Større tillid til kroppen forbedrer selvopfattelsen og selvagtelsen Mentale problemer som følelsesmæssige udsving mindskes Højere aktivitetsniveau fører til øget social accept Med udbygningen af MBF ønsker vi at være med til at skabe en aktivitetskultur, hvor man fokuserer på det, man kan eller måske kan frem for det, man vil være afskåret fra at kunne. Det betyder ikke, at alle skal kunne være med til alt. MBF skal i sin udbyggede form hverken kendetegnes af laveste eller højeste fællesnævner. Vi anerkender, at folk har forskellige behov, kræfter og evner, der skal udfordres. Men vi postulerer også, at alle er gode til noget det handler blot om at finde ud af, hvad det er. Derfor skal MBF have en bred vifte af aktivitetsudbud, hvor mulighederne kan tilpasses den enkeltes behov, mobilitet og ambitionsniveau. Vi ønsker os et feriecenter, hvor man ikke bemærker særlige tiltag for tilgængelighed, fordi de er indarbejdet naturligt i bygningens funktionalitet ud fra princippet om, at det, der er nødvendigt for nogen, sagtens kan være til glæde for andre. Eksempelvis kan smukt svungne ramper i stedet for trapper være skulpturelle elementer, der hæver niveauet. Tydelig skiltning til gavn for svagtseende kan udformes som original grafik. Behovet for genkendelighed og tryghed for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser kan sagtens være med til at skabe hygge og nærvær for andre. Musholmfonden ønsker sig kort sagt et opsigtsvækkende byggeri, der er indbegrebet af Empowerment og Independent Living. 9

10 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 Musholms forretningsområder og målgrupper Driftsøkonomi og finansiering Salg, service og markedsføring Målgrupper Private feriegæster fra DK Udenlandske feriegæster Institutioner og bosteder Handicaporganisationer, klubber og foreninger Forretnings- og strategiplan Som nævnt i indledningen ligger grundlaget for Arbejdsmarkedets Feriefonds beslutning om at yde et rente- og afdragsfrit lån til udbygning af MBF i, at Musholmfonden har præsenteret en forretnings- og strategiplan, der sandsynliggør, at centret efter udbygningen kan få en fornuftig driftsøkonomi. Musholmfonden er en såkaldt socialøkonomisk virksomhed. Et eventuelt overskud fra Musholmfondens virksomhed skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål om at skabe gode attraktive ferieoplevelser for mennesker med handicap. Men udover at aktiviteterne er bygget op omkring dette formål, ønsker vi også, at sammensætningen af medarbejderstaben skal afspejle ønsket om et mangfoldigt arbejdsmarked. Frivillige Lokalsamfund Musholmfondens vision om at skabe oplevelser med plads til forskelle hviler på fire overordnede forretningsområder: Facility management Organisation, ressourcer og kompetencer Offentlige organisationer Gode attraktive ferieoplevelser Friluftsliv, idræt og bevægelse Læring og udvikling Rehabilitering Erhvervskunder Samtidig er vi meget bevidste om, at MBF indtager en nicheposition på feriecentermarkedet. Selv med en ny samlet investering på 100 mio. DKK vil vi aldrig kunne 10

11 2 KONKURRENCENS BAGGRUND skabe et fuldt tilgængeligt oplevelsescenter, der kan konkurrere på pris og aktivitetsudbud med markedets store aktører, ligesom vi heller ikke efter udbygningen vil råde over de samme markedsføringsressourcer og dermed appellere ligeså bredt. Musholm Bugt Feriecenters eksistensberettigelse ligger i at kunne gøre en forskel for dem, der ikke har mange andre alternativer eller har nogle ganske særlige behov, som andre aktører enten ikke har viden om eller lyst til at opfylde. Den primære målgruppe er først og fremmest mennesker med funktionsnedsættelser og deres pårørende enten i form af private feriegæster fra ind- og udland eller i form af handicaporganisationer som f.eks. Muskelsvindfonden, Spastikerforeningen, Parkinsonforeningen, Dansk Handicap Forbund eller nogle af de mange handicapidrætsklubber, som alle i større eller mindre udstrækning har brug for tilgængelige kursusog fritidsfaciliteter til deres mange medlemsaktiviteter. Dertil kommer et ikke ubetydeligt antal gæster fra landets institutioner og bosteder. Disse grupper udgør i dag knap 90 % af centrets samlede udlejningsaktivitet pr. år, og at dømme efter efterspørgslen har vi positive forventninger til, at dette udvikler sig proportionalt efter udbygningen. Udfordringen for Musholmfonden ligger imidlertid i, at vi både som nicheforretning og socialøkonomisk virksomhed bevæger os på et sårbart marked. Derfor arbejder vi også med sekundære og tertiære målgrupper til at udnytte eventuel overskydende kapacitet så effektivt som muligt. De sekundære målgrupper består af lokalsamfundet og folk, der arbejder for eller med mennesker med funktionsnedsættelser enten som frivillige eller som fagpersoner inden for social- og sundhedsområdet, samt det offentlige, som har særlige forpligtelser over for borgere med psykiske lidelser eller midlertidige funktionsnedsættelser, og som også er en betydelig konferencekunde. Sidst, men ikke mindst ser man et forretningspotentiale i virksomheder med en særlig CSR-profil blandt Muskelsvindfondens mange erhvervspartnere og blandt velgørende organisationer uden for handicapbevægelsen. Blandt alle målgrupperne kan alle eller en del af gæsterne have forskellige former for funktionsnedsættelser: Mennesker med bevægelseshandicap (f.eks. kørestolsbrugere og gangbesværede) Mennesker med kommunikative funktionsnedsættelser (nedsat tale, syns- og høreevne) Mennesker med kognitive funktionsnedsæt- telser (psykisk udviklingshæmmede, psykisk funktionsnedsættelse og hjerneskadede) Den eneste type funktionsnedsættelser, som man anser det for umuligt at kunne inkludere 100 %, er allergikere, da der ikke i de tidligere etaper har været taget særlige hensyn til denne gruppes behov. Alle de øvrige tre handicapgruppers behov for tilgængelighed skal efter udbygningen være tilgodeset i bebyggelsen som helhed. Idéoplægget For at kunne realisere visionen om at levere Oplevelser med plads til forskelle og nå sin målsætning om fremtidig driftsøkonomisk balance konkluderer Musholmfonden i sin forretningsplan, at MBF må tilføres mere udlejningskapacitet til at generere mere omsætning i højsæsonen og flere aktivitetsmuligheder for at tiltrække flere gæster året rundt. Ideoplægget for den kommende udbygning afspejler og understøtter disse strategiske mål. Hovedomdrejningspunktet i udbygningsplanen er en oplevelsesrig multihal, som skal have potentiale til at udgøre et kraftcenter for Tilpasset Idræt og Bevægelse. Multihallen ønskes at være multifunktionel i ordets bogstaveligste forstand. Hallen vil være en af de få i Danmark, hvor der findes fuldt tilgængeli- 11

12 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 ge idrætsfaciliteter for flere forskellige handicapgrupper i umiddelbar nærhed af lige så tilgængelige overnatningsmuligheder. Den skal kunne danne en atmosfærisk ramme om kulturelle arrangementer og konferencer/møder, hvor en større gruppe kørestolsbrugere kan forsamles uhindret. Tilførsel af flere konferencefaciliteter og boliger er af ligeså vital betydning for MBF s fremtidige drift og overlevelse. Med sin nuværende mødelokalekapacitet kan man ikke afvikle to samtidige begivenheder med to forskellige kunder/foreninger. Tilsvarende er antallet af boliger ikke tilstrækkeligt til, at man kan imødekomme efterspørgslen i højsæsonen og dermed opnå tilstrækkelig omsætning til at skabe en fornuftig drift på årsbasis. Der mangler endvidere tilfredsstillende spise- og køkkenfaciliteter til, at logistikken med møder for mange kørestolsbrugere på en gang kan fungere tilfredsstillende. Ud over multihal rummer udbygningsplanen derfor flere ferieboliger, bedre konferencefaciliteter, spiselokale med tilhørende køkkenfunktion, flere depot- og vedligeholdelsesfaciliteter. Om Muskelsvindfonden Muskelsvindfonden er en medlemsforening, der arbejder for mennesker med muskelsvind og deres familier. Muskelsvindfondens vision er et samfund, hvor der er plads til forskelle - uanset alder, køn, etnisk oprindelse, seksuel orientering, religion eller funktionsnedsættelse. Muskelsvindfonden arbejder handicappolitisk for at skabe bedre rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelse. Vi arbejder med at bearbejde holdninger, så der bliver skabt øget inklusion på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i fritidslivet. Vi bidrager aktivt til forskning og rehabilitering af mennesker med neuromuskulære sygdomme gennem vores medlemsaktiviteter, vores eget rehabiliteringscenter og i vores internationale netværk. Organisationen er især kendt for at stå bag kulturelle events som Grøn Koncert og Cirkus Summarum, som vi gennemfører sammen med 2500 frivillige fra Det Grønne Crew. Muskelsvindfonden er sammen med 32 andre handicaporganisationer medlem af Danske Handicaporganisationer. 12

13 2 KONKURRENCENS BAGGRUND Foto: Søren Holm / Chili Foto: Jesper Kristensen Foto: Helene Bagger Når man sidder i kørestol, møder man mange bakker og knolde, men i stedet for at give op og gøre sig sårbar, opsøger jeg dem. Jeg synes ikke, man skal holde sig tilbage, fordi det er svært. Jeg elsker at komme ud, få frisk luft, være i naturen og mærke, at jeg lever. Christian Stadil, lystfisker, har muskelsvind Jeg har altid levet efter devisen, at når en dør blev lukket, så åbnede der sig nok en ny, der kunne være lige så spændende. F.eks. elskede jeg at spille fodbold, men da jeg ikke kunne det mere, fik jeg drivhus derhjemme og tog jagttegn. Det har jeg endnu, og jeg kan sidde i flere timer i naturen og vente på, at et dyr dukker op. Henning Thorlund, finansøkonom, fritidsjæger, har muskelsvind Når man kan sit kram, så er det lige meget, hvordan kroppen er bygget. Jeg har 75% nedsat muskelkraft i overarmene og 50% i arme og ben, men de tal siger mig ikke noget. Jeg er jo 100% mig selv. Trine Jensen, beklædningshåndværker-elev, har muskelsvind 13

14 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 BIDRAGSYDERE Arbejdsmarkedets Feriefond Realdania A.P Møllers og Hustru Chastine Møllers Fond til almene formål Slagelse Kommune Muskelsvindfonden BIDRAGYDERE BYGGEUDVALG - Godkender og sanktionerer 14 BYGGEUDVALG Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden og Musholmfonden Henrik Ib Jørgensen, direktør i Muskelsvindfonden og Musholmfonden Torben Madsen, medlem af Muskelsvindfondens bestyrelse Hardy Kærgaard, facility manager, Arla Food Lorentz Jørgensen, direktør i Sorana Group Mette Slott, konsulent i Factor 3 A/S Mia Olsson, Musholm Bugt Feriecenter KOORDINATIONSGRUPPE Henrik Ib Jørgensen, direktør i Muskelsvindfonden og Musholmfonden Per Larsen, crewmanager, Muskelsvindfonden Simon Rune Sørensen, bruger og arkitekt Kim Mortensen, bygherrerådgiver, Årstiderne Arkitekter BYGHERRERÅDGIVER EKSPERTGRUPPER EKSPERTGRUPPE - Handicapidrættens Videnscenter - Beitostölen Helsesportsenter - Restauratører - Halinspektører - Event Safety - Musik og kultur - RehabiliteringsCenter for Muskelsvind BYGHERRERÅDGIVER Kim Mortensen, Bygherrerådgiver, Årstiderne Arkitekter KOORDINATIONSUDVALG KONKURRENCESEKRETÆR BRUGERGRUPPER BRUGERGRUPPER - Institutioner - CSR virksomheder - Muskelsvindfonden - Idrætsudøvere - Lokalsamfundet - Andre handicapgrupper KONKURRENCESEKRETÆR Flemming Deichmann, Arkitektfirmaet Flemming Deichmann -Beslutter og indstiller - Udfører og indstiller - Høringsgrupper

15 2 KONKURRENCENS BAGGRUND Programmeringsprocessen Konkurrenceprogrammet er udarbejdet på baggrund af en omfattende bruger- og ekspertinvolvering. Programmeringsprocessen har omfattet både workshop og interview med projektets interessenter. Vi har besigtiget sammenlignelige byggerier i ind- og udland og studeret litteratur om både rehabilitering og idrætsliv. Endvidere har vi deltaget i flere konferencer og haft indgående samarbejde med andre nøgleaktører som Egmont Højskolen og Handicapidrættens Videnscenter. Alt materiale og emperi er samlet og bearbejdet af en koordinationsgruppe med direkte reference til byggeudvalget. Processen med involvering af brugere og eksperter ønskes fortsat i forbindelse med konkretiseringen af byggeprogrammet og udarbejdelse af dispositionsforslag mm. Musholmfonden forestiller sig således, at der nedsættes en række ekspert- og referencegrupper, som både har et indgående kendskab til de forskellige brugeres behov eller har en særlig interesse i hele eller dele af projektet. Udarbejdelse af konkurrenceprogram Projektkonkurrence Trin 1 Projektkonkurrence Trin 2 Konkretisering af byggeprogram Tilretning af dispositionsforslag Projektforslag/ hovedprojekt Udbud i hovedentreprise og udførelse Aflevering 15/ / / / / / Brugerinddragelse Ekspertgruppe Dommerkomité og rådgivergruppe 15

16 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 3. KONKURRENCEOMRÅDET Historie Musholm Bugt Feriecenter blev i begyndelsen af 90 erne et af elementerne i at sikre Korsør Kommune et fortsat eksistensgrundlag. Byen var presset på sin eksistens, da det var besluttet at bygge Storebæltsbroen. En beslutning, der samtidig betød lukning af den færgerute mellem Nyborg og Korsør, der i mange år havde sikret Korsørs fortsatte udvikling. Som et led i en samlet handlingsplan blev der derfor mulighed for at opføre et kystnært feriecenter ved Musholm Bugt. Muskelsvindfonden fandt denne placering meget attraktiv, og i midten af 90 erne blev lokalplanen for området vedtaget, og den fornødne økonomi til etablering af centret blev rejst. I 1995 udskrev Musholmfonden en indbudt projektkonkurrence i henhold til EU-tjensteydelsesdirektivet. Konkurrencen blev vundet af en totalrådgivergruppe bestående af Arkos Arkitekter MAA I/S og rådgivende Ingeniører A/S Wissenberg og I/S Landskabsarkitekterne v/landskabsarkitekt Henrik Andersen. sandsynliggøre, at centret ville kunne opnå en positiv driftsøkonomi, dels at vi var i stand til at tilvejebringe en egenfinansiering af den resterende del. Efter færdiggørelse af den første etape blev samarbejdet med ingeniørfirmaet standset og ingeniørydelsen sendt i et nyt EU-udbud omfattende de fremtidige etaper. Der blev i 2000 indgået rådgiveraftale med det rådgivende ingeniørfirma D & N A/S. I 2009 lykkedes det at tilvejebringe det resterende finansielle grundlag, således at det nu er muligt at udvide Musholm Bugt Feriecenter med en tredje etape. Samme år lukkede Arkos Arkitekter sine aktiviteter, og i begyndelsen af 2010 afgik landskabsarkitekt Henrik Andersen ved døden. Det blev således nødvendigt at gennemføre endnu et EU-udbud af arkitekt- og landskabsarkitekt -opgaven. På nærværende side er angivet den oprindelige bebyggelsesplan. Første etape stod færdig i Anden etape var klar i Men allerede ved første bevilling fik vi tilsagn fra Arbejdsmarkedets Feriefond om, at vi kunne opnå et nyt rente- og afdragsfrit lån på 69,134 % af en byggesum på maksimum 100 mio. kr. til en eventuel tredje etape under forudsætning af, at vi dels kunne 16

17 3 KONKURRENCEOMRÅDET Beliggenhed og i byggefeltet for de Musholm Bugt Feriecenter enestående beliggende nye boliger ikke overstiger 7 m helt ude ved kysten med udsigt over Musholm Bugt og Storebæltsbroen. målt Området ud fra er beliggende et niveauplan øst for i Oldenbjerg kote og vest 9.00 for Stibjerg Huse, nord for Tårnborgvej. Musholmfonden ønsker projektet gennemført INDENFOR den gældende lokalplan. Området udgør en blød morænebakke, som har sit højeste punkt i kote 12 med fald til alle sider og afsluttes i en 4-5 m høj skrænt mod kyst og strand. senglaciale flydejords/smeltevandsa er overvejende af sande Herunder træffes glacia aflejringer af morænele henvises i øvrigt til d geotekniske undersøgels Musholm Feriecenter Området har indtil etableringen af MBF været anvendt til landbrugsformål. Øst og syd for feriecentret er indenfor de seneste år etableret et nyere boligområde. Trafikale forhold Adgangen til grunden sker uændret af Musholmvej. På grunden skal der etableres parkeringspladser i henhold til lokalplanens bestemmelser. I dommerbetænkningen fra konkurrencen i 1995 stod: Bygningsanlægget placerer sig på en overbevisende måde i det krævende og attraktive landskab. I en uortodoks og plastisk bebyggelsesmåde udtrykker anlægget den åbenhed og dynamik, som Muskelsvindfonden står for. Der skal fortsat være uhindret adgang for det offentlige til stranden via sti på området. Disponeringen med det centrale fællesanlæg og placeringen af de enkelte boligafsnit i en gradueret sammenhæng er overbevisende og inddrager samtidig det værdifulde landskab i varierende og lægivende uderum. Funderingsforhold Der er vedlagt kopi af de geotekniske undersøgelser, der er foretaget i forbindelse med Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO, COWI Vestmotorvejen Miljøforhold E20 Området har indtil beby været anvendt til landbrugsområde. Der er kendt forurening på omr Bygningsareal Nedenstående er angivet nøgletal for bebyggelse Korsør Max. bygningsareal: m 2 Eksisterende areal jf m 2 Ny glasgang: 652 m 2 17

18 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 3 Planmæssige forudsætninger I den indledende dialog med Slagelse Kommune stod det hurtigt klart, at den eksisterende lokalplan ikke muliggjorde en gennemførelse af det ønskede projekt. Dels var der efter lokalplanens godkendelse gennemført en ratificering af en ny strandbeskyttelseslinje med et forløb tværs over bebyggelsen. Dels foreskrev den tidligere lokalplan en retningsgivende bebyggelsesplan, der ikke stemte overens med ønskerne. Der blev således i efteråret 2010 taget initiativ til at få gennemført en ny lokalplan for Musholm Bugt Feriecenter. Den nye lokalplan blev godkendt den 30. april 2012 i Slagelse Byråd efter en længere proces med forhandlinger med Naturstyrelsen og naboer. Den ny lokalplan nr åbner mulighed for at opføre en samlet bebyggelse til ferie- og fritidsformål på ca. 50 boliger med tilhørende fællesanlæg. I alt ca m 2 etageareal, inklusiv den eksisterende bygningsmasse. Bebyggelse og beplantninger skal indpasses i et harmonisk og nænsom samspil med den rekreative udnyttelse af kyst og strand. Bebyggelsen skal indpasses i landskabet, så denne ikke syner fra stranden, men først ses, når man færdes oven for kystlinjen. Lokalplan 1100 har blandt andet til formål: at sikre, at området fortsat kan anvendes til ferie- og fritidsbebyggelse for handicappede at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse, der sikrer, at der skabes en arkitektonisk helhedsvirkning og en harmonisk tilpasning til kystlandskabet At sikre, at områdets friarealer udformes under hensyntagen til områdets karakter af kystlandskab at sikre en offentlig tilgængelig sti gennem området til kysten. Med hensyn til bebyggelsens omfang og placering mv. henvises til lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende bebyggelse fremgår af tegningen på modstående side. Med hensyn til den maksimale bygningshøjde er det anført, at bygningernes totale højde i byggefeltet for multihallen ikke må overstige 8,5 m. målt ud fra et niveauplan i kote 10.75, og at den totale højde i byggefeltet for de nye boliger ikke overstiger 7 m. målt ud fra et niveauplan i kote Projektet forudsættes at respektere gældende lokalplan. Trafikale forhold Adgangen til grunden sker uændret af Musholmvej. På grunden skal der etableres parkeringspladser i henhold til lokalplanens bestemmelser. 18

19 3 KONKURRENCEOMRÅDET Der skal fortsat være uhindret adgang for det offentlige til stranden via sti på området. Funderingsforhold Der er vedlagt kopi af de geotekniske undersøgelser, der er foretaget i forbindelse med den nye gruppebolig samt tidligere undersøgelser. Arealet er et typisk morænelandskab med varierende muldlag over et mindre lag af senglaciale flydejords/smeltevandsaflejringer overvejende af sandet ler. Herunder træffes glaciale aflejringer af moræneler. Der henvises i øvrigt til de geotekniske undersøgelser. Miljøforhold Området var frem til 1995 anvendt til landbrugsområde. Der er ingen kendt forurening på området. Bygningsareal Nedenstående er angivet nøgletal for bebyggelsen: Max. bygningsareal: m 2 Eksisterende areal jf. BBR: m 2 Ny glasgang: 652 m 2 Disponeret gruppeboliger: 500 m 2 Samlet bebyggelsesmulighed: m

20 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 4. BÆREDYGTIGHED OG TILGÆNGELIGHED Musholmfonden ønsker, at den forestående udvidelse af MBF forholder sig til bæredygtighed i et helhedsorienteret perspektiv. Vi har sat fire hjørneflag sammen til en model, der definerer bæredygtighed på Musholm Bugt Feriecenter. Hjørneflagene udgør fire indbyrdes afhængige størrelser, der ikke kan vægtes forskelligt, fordi en dårlig performance i et hjørne kan ødelægge intentioner i et andet. Det er sjældent således, at arkitektur og design er nok til at skabe en god forretning, men der er desværre talrige eksempler på, at byggefejl og dårlig designet funktionalitet har udgjort en alvorlig trussel for gode forretningsmodeller. Ved at skabe en fornuftig balance og ligeværdig bearbejdning mellem indholdet bag de fire hjørneflag, er det vores opfattelse, at vi har forbedret muligheden for at skabe et projekt, hvor byggeriet også vil opleves som en succes, efter at det er taget i brug. De fire hjørneflag i et bæredygtigt Musholm Bugt Feriecenter er: Arkitektonisk bæredygtighed Miljømæssig bæredygtighed Social bæredygtighed Økonomisk bæredygtighed Vi har for hvert hjørneflag opstillet fire værdier, som er de vigtigste for, at vi får et projekt, der tilfredsstiller vores behov. For hver værdi har vi desuden opstillet en række kvalitative eller kvantitative succeskriterier. Arkitektonisk bæredygtighed Når man ankommer til MBF, mødes man af en logisk og tydelig struktur. Det færdige byggeri skal fremstå moderne, gedigent, imødekommende og ikke mindst tidløst i sit design. Materialer og løsninger er valgt ud fra et ønske om funktionalitet og god driftsøkonomi. Der tilstræbes et højt arkitektonisk niveau ud fra en overordnet klar hovedidé. I lighed med det bestående er der en høj grad af bearbejdning af arkitektoniske detaljer. Det om- og tilbyggede MBF skal fremstå som én samlet helhed i smukt samspil med den bestående arkitektur, omgivelserne og den sårbare og bevaringsværdige natur ved Storebæltskysten. Det er ambitionen, at MBF bliver et foregangsbyggeri, der demonstrerer, hvorledes tilgængelighed for et bredt spekter af brugere kan forenes i en bæredygtig arkitektur. Det er helt grundlæggende, at alle, der kommer på MBF, sikres mulighed for at deltage i aktiviteter og funktioner i huset og kan færdes og fungere frit og uhindret overalt. Tilgængelighed og smarthome-teknologi skal derfor indtænkes og gennemføres i alle husets forhold også i forbindelse med indretning, inventar og kommunikation. Der skal redegøres for løsninger, der på forbilledlig vis gør det muligt for den enkelte at fungere optimalt og ligeværdigt med andre. Alle tilgængelighedsløsninger skal udformes og integreres, så de fremstår som universelle og som en naturlig del af husets fysiske rammer og detaljering således at ingen løsninger kan udpeges som primært rettede mod brugere med funktionsnedsættelse. Løsninger skal i deres udformning tilgodese funktionelle behov og samtidig medvirke til at løfte den samlede oplevelse af kvalitet for alle brugere af huset, således at tilgængelighed opleves som anvendelighed for alle. Vi ønsker, at bygningerne skal være en berigelse at færdes og bevæge sig i, og de gennemførte løsninger skal ikke kun begrænse sig til bygningerne. Sammenspillet mellem ude og inde er gjort flydende. Via design af bygninger og uderum skal de fantastiske ressourcer, som MBF har qua sin beliggenhed, aktiveres. I bæredygtig arkitektur er design, funktionalitet, miljø og økonomi efter Musholmfondens opfattelse afvejet 20

Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter

Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter Virksomhedsprofil Musholm Bugt Feriecenter Musholmvej 100 4220 Korsør www.musholm.dk Kontaktperson: Muskelsvindfondens og Musholmfondens direktør:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Casekatalog & Fact Sheet

Casekatalog & Fact Sheet Casekatalog & Fact Sheet Kort om Musholm - Ferie, Sport & Konference Musholm er bygget i 1998, og er ejet af Muskelsvindfonden. I 2013 besluttede Muskelsvindfonden med 100 mio. kr. i støtte Arbejdsmarkedets

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Landinspektørkontoret Baatrup & Thomsen A/S

Landinspektørkontoret Baatrup & Thomsen A/S From:Kristian Baatrup To:Stella Hansen;Morten Jepsen Subject:Anmodning om nyt plangrundlag Kære Stella og Morten På vegne af ejeren af Hotel Marienlyst fremsendes hermed anmodning om politisk stillingtagen

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere