MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]"

Transkript

1 MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012

2 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL KONKURRENCENS BAGGRUND...6 Vision og grundidé Independent Living Empowerment Forretnings- og strategiplan Idéoplægget Om Muskelsvindfonden Programmeringsprocessen 3. KONKURRENCEOMRÅDET...16 Historie Beliggenhed Planmæssige forudsætninger 4. BÆREDYGTIGHED OG TILGÆNGELIGHED..20 Arkitektonisk bæredygtighed Miljømæssig bæredygtighed Social bæredygtighed Økonomisk bæredygtighed 5. FUNKTIONSPROGRAM...26 Vejledende rumprogram Designmanual Specifikke tekniske forhold Ankomst 1-rums boliger Kursus Spisesal Multihal Depot, garage mv. Udearealer 6. KONKURRENCEBETINGELSER...44 Konkurrencens trin 1 Konkurrencens trin 2 Honorartilbud og rådgivningsaftale Betingelser og øvrige bestemmelser Internat BILAG (vedlagt digitalt.) Bilag 1 Situationsplan, med angivelse af konkurrenceområdet Bilag 2 Eksisterende tegninger Bilag 3 Orienterende geotekniske undersøgelser Bilag 4 Lokalplan nr. 1100, april 2012: Musholm Bugt Feriecenter Bilag 5 Tilbud på arkitektrådgivning Bilag 6 Udkast til arkitektrådgivningsaftale Bilag 7 Foreløbigt Rumprogram og baneprogram Bilag 8 Litteraturhenvisninger Bilag 9 Designmanual 3

4 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 1. INDBYDELSE & FORMÅL Musholmfonden indbyder hermed nedennævnte 5 prækvalificerede arkitektfirmaer til at deltage i projektkonkurrence om udvidelse af Musholm Bugt Feriecenter, i det følgende benævnt MBF. Projektet omfatter tilbygning og eventuel ombygning af eksisterende forhold, således at centret tilføres flere aktivitetsmuligheder og større kapacitet og består af: Multihal med tilhørende faciliteter til fitness og fysioterapi 20 nye et-rums boliger Tilpasning af konferencefaciliteter Spisesal og køkken Aktive udearealer, der inspirerer til friluftsliv og aktivitet Depot og værksted Det er Musholmfondens ønske og ambition, at centret efter udbygningen vil fremstå som et af verdens mest tilgængelige og smukkest beliggende ferie- og aktivitetscentre, hvor alle mennesker uanset alder, køn, religion, etnisk baggrund, seksuel orientering eller funktionsnedsættelse vil blive mødt af aktivitetsmuligheder frem for begrænsninger. Den juridiske ramme for MBF er Musholmfonden, der er en erhvervsdrivende fond, hvis primære formål er at etablere gode, attraktive og aktivitetsbaserede faciliteter til gavn for mennesker med en fysisk funktionsnedsættelse. Musholmfonden er stiftet af Muskelsvindfonden, som er en medlemsforening for mennesker med muskelsvind og deres familier. I Musholmfondens bestyrelse sidder fem medlemmer udpeget af Muskelsvindfondens bestyrelse og to medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer. MBF er udbygget over to etaper med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. De to etaper stod færdig i 1998 og En evt. tredje etape kunne kun realiseres med lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond, hvis vi kunne sandsynliggøre, at centret ville kunne opnå en positiv driftsøkonomi efter udbygningen. I december 2008 besluttede Arbejdsmarkedets Feriefond, at disse forudsætninger var opfyldt med Musholmfondens nye forretningsplan og strategi for centrets fremtid. Efterfølgende har Realdania og A.P. Møllers og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål bidraget med hver 10 mio. DKK, mens Slagelse Kommune har givet 3 mio. DKK. Den resterende del af finansieringen, der nu muliggør realiseringen af udvidelsen, er bevilget af Muskelsvindfonden. I 2011 har Musholmfonden som en del af det samlede projekt opført ny glasgang til den første etape og gennemført projektering af ny gruppebolig. Opførelsen af den nye gruppebolig forventes gennemført uden for konkurrencen. Efter forudgående prækvalifikation er følgende hold udvalgt til at deltage i projektkonkurrencen: AART architects A/S, Aarhus BSAA URBANlab, Aarhus Keinicke & Overgaard Arkitekter, Frederiksberg Bexcom v/ Karin Bendixen, Aarhus Christensen & CO Arkitekter A/S, København PK 3, København Lone Sigbrand, SBi AKP design Arkitektfirmaet C.F. Møller, København Teknologisk Institut Cubo Arkitekter A/S, Aarhus Preben Skaarup Landskabsarkitekt, Aarhus CEBRA A/S arkitekter, Aarhus Schønherr A/S, København Thorslund DK ApS, Aalborg 4

5 1 INDBYDELSE OG FORMÅL Foto: Per Morten Abrahamsen 5

6 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2. KONKURRENCENS BAGGRUND Vision og grundidé Visionen med MBF er at skabe gode, attraktive ferie- og fritidsoplevelser med plads til forskelle, hvor aktiviteterne kan tilpasses den enkeltes kompetencer, ambitionsniveau og funktionsevne. Formålet med den kommende udbygning er at understøtte denne vision. Vi ønsker et feriecenter, der i hele sin udformning og arkitektoniske stil inspirerer til deltagelse, fællesskab, læring og samvær. Hvor tilgængelighed i bredest mulige forstand er så naturlig og indarbejdet, at man nærmest ikke lægger mærke til den. Hvor andre feriebyggeriers herlighedsværdi ofte vurderes alene ud fra deres beliggenhed, er der flere grundlæggende værdier på spil for MBF: Tilgængelighed Beliggenhed Værdighed Glæde Fællesskab MBF s beliggenhed er med det storslåede view over Storebælt ganske enestående. Der er i bogstaveligste forstand højt til loftet i alle henseender. Det er imidlertid ligeså vigtigt, at gæster på feriecentret kan tage del i meningsfulde oplevelser i og omkring disse fantastiske omgivelser at man kan deltage, samles, bevæges og udfordres i en sådan grad, at man får lyst til at vende tilbage. En funktionsnedsættelse har sjældent større betydning, end man tillægger den. Det er først i mødet med en fysisk eller mental barriere, at funktionsnedsættelsen kan blive en begrænsning. En stor del af det, der forhindrer os i at interagere med hinanden og deltage i oplevelsesaktiviteter, handler ikke kun om fysiske begrænsninger. Det handler også om, hvordan vi opfatter hinanden. Hvis mennesker skal bevare deres værdighed i mødet med andre, fordrer det ikke bare værdsættelse af mangfoldighed, men også selvværd og selvtillid. Gennem tilgængelighed og inkluderende design kan vi medvirke til at gøre begrænsningerne i forhold til at kunne deltage så små og betydningsløse som muligt. Gennem kreative arkitektoniske løsninger kan vi inspirere mennesker til øget deltagelse og interaktion og derigennem være med til at skabe et mere mangfoldigt samfund. For at kunne omsætte disse tanker og visioner til et spændende, nyskabende byggeri er det derfor fundamentalt, at man sætter sig ind i centrale begreber som Empowerment og Independent Living. Om jeg har været irriteret over, at jeg aldrig har kunnet gå? Nej, jeg kan jo heller ikke flyve 6

7 2 KONKURRENCENS BAGGRUND Foto: Per Morten Abrahamsen 7

8 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 Independent Living Filosofien om Independent Living har været et bærende element i den internationale handicapbevægelses arbejde i mange år. Den hænger uløseligt sammen med FN s menneskerettighedskonvention af 1948, hvortil den seneste Handicapkonventation, som Danmark ratificerede den 28. maj 2009, blot er et supplement. Konventionerne fastslår, at mennesker med funktionsnedsættelser har de samme rettigheder som alle andre mennesker. Retten til at bestemme over sit eget liv, at bevare sin værdighed og selvrespekt sikres bedst ved, at man kan leve sit eget liv uafhængigt af andre. Independent Living betyder dog ikke, at man nødvendigvis skal gøre alting selv, at man vil leve alene og uden hjælp. Independent Living betyder: at den enkelte skal sikres valgmuligheder og kontrol over dagligdagen, assistancen og hjælpemidlerne at man skal have lige adgang til bebyggelser, transport, sundhed, arbejde, uddannelse og træning Independent Living er ikke kun vigtig i hverdagen, på arbejdspladsen og i hjemmet. Det er også vigtigt i fritids- og kulturaktiviteter. Mennesker med funktionsnedsættelse har lige så stort behov for at få oplevelser i ferier og fritid som alle andre. 8

9 2 KONKURRENCENS BAGGRUND Empowerment Deltagelse i oplevelser og fritidsaktiviteter er først og fremmest med til at skabe liv, glæde og sjov. Og det er ikke forbudt at have det sjovt, selv om man har et handicap. Forudsætningen for at lære noget er også, at man har det sjovt. Gennem sjove og meningsfulde fritidsoplevelser udfordrer vi vores fysiske og intellektuelle formåen. Måske udvikler vi os fra at være passive deltagere til initiativtagere, der motiverer andre. Det gælder for ethvert menneske, at kapaciteten til at træffe beslutninger om ens eget liv og dermed også øge uafhængigheden af andre mennesker stiger i takt med graden af selvværd, selvrespekt og egen indsigt. Denne kapacitet kaldes også empowerment eller myndighedskompetence. Empowerment er en hjørnesten i den moderne rehabiliteringsindsats af mennesker med handicap. Det er gennem processen med at øge sin personlige, sociale og politiske magt, at man opnår kapaciteten til at handle i forhold til at forbedre sin livssituation. Vi har alle vores grænser uanset funktionsnedsættelse eller ej. Når vi overskrider dem, får vi en ganske særlig følelse af selvværd og selvtillid. Denne mestringsoplevelse eller en "jeg kan"-følelse har stor betydning for mange andre forhold i livet end lige den aktuelle oplevelse, man er en del af. Idræts- og bevægelsesaktiviteter er en af de bedste og mest effektive måder at få en "jeg kan"-oplevelse på, fordi: Fysisk udfoldelse fører til forbedret funktion Mestringsoplevelser medfører øget oplevet handlings- og beslutningskompetence Større tillid til kroppen forbedrer selvopfattelsen og selvagtelsen Mentale problemer som følelsesmæssige udsving mindskes Højere aktivitetsniveau fører til øget social accept Med udbygningen af MBF ønsker vi at være med til at skabe en aktivitetskultur, hvor man fokuserer på det, man kan eller måske kan frem for det, man vil være afskåret fra at kunne. Det betyder ikke, at alle skal kunne være med til alt. MBF skal i sin udbyggede form hverken kendetegnes af laveste eller højeste fællesnævner. Vi anerkender, at folk har forskellige behov, kræfter og evner, der skal udfordres. Men vi postulerer også, at alle er gode til noget det handler blot om at finde ud af, hvad det er. Derfor skal MBF have en bred vifte af aktivitetsudbud, hvor mulighederne kan tilpasses den enkeltes behov, mobilitet og ambitionsniveau. Vi ønsker os et feriecenter, hvor man ikke bemærker særlige tiltag for tilgængelighed, fordi de er indarbejdet naturligt i bygningens funktionalitet ud fra princippet om, at det, der er nødvendigt for nogen, sagtens kan være til glæde for andre. Eksempelvis kan smukt svungne ramper i stedet for trapper være skulpturelle elementer, der hæver niveauet. Tydelig skiltning til gavn for svagtseende kan udformes som original grafik. Behovet for genkendelighed og tryghed for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser kan sagtens være med til at skabe hygge og nærvær for andre. Musholmfonden ønsker sig kort sagt et opsigtsvækkende byggeri, der er indbegrebet af Empowerment og Independent Living. 9

10 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 Musholms forretningsområder og målgrupper Driftsøkonomi og finansiering Salg, service og markedsføring Målgrupper Private feriegæster fra DK Udenlandske feriegæster Institutioner og bosteder Handicaporganisationer, klubber og foreninger Forretnings- og strategiplan Som nævnt i indledningen ligger grundlaget for Arbejdsmarkedets Feriefonds beslutning om at yde et rente- og afdragsfrit lån til udbygning af MBF i, at Musholmfonden har præsenteret en forretnings- og strategiplan, der sandsynliggør, at centret efter udbygningen kan få en fornuftig driftsøkonomi. Musholmfonden er en såkaldt socialøkonomisk virksomhed. Et eventuelt overskud fra Musholmfondens virksomhed skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål om at skabe gode attraktive ferieoplevelser for mennesker med handicap. Men udover at aktiviteterne er bygget op omkring dette formål, ønsker vi også, at sammensætningen af medarbejderstaben skal afspejle ønsket om et mangfoldigt arbejdsmarked. Frivillige Lokalsamfund Musholmfondens vision om at skabe oplevelser med plads til forskelle hviler på fire overordnede forretningsområder: Facility management Organisation, ressourcer og kompetencer Offentlige organisationer Gode attraktive ferieoplevelser Friluftsliv, idræt og bevægelse Læring og udvikling Rehabilitering Erhvervskunder Samtidig er vi meget bevidste om, at MBF indtager en nicheposition på feriecentermarkedet. Selv med en ny samlet investering på 100 mio. DKK vil vi aldrig kunne 10

11 2 KONKURRENCENS BAGGRUND skabe et fuldt tilgængeligt oplevelsescenter, der kan konkurrere på pris og aktivitetsudbud med markedets store aktører, ligesom vi heller ikke efter udbygningen vil råde over de samme markedsføringsressourcer og dermed appellere ligeså bredt. Musholm Bugt Feriecenters eksistensberettigelse ligger i at kunne gøre en forskel for dem, der ikke har mange andre alternativer eller har nogle ganske særlige behov, som andre aktører enten ikke har viden om eller lyst til at opfylde. Den primære målgruppe er først og fremmest mennesker med funktionsnedsættelser og deres pårørende enten i form af private feriegæster fra ind- og udland eller i form af handicaporganisationer som f.eks. Muskelsvindfonden, Spastikerforeningen, Parkinsonforeningen, Dansk Handicap Forbund eller nogle af de mange handicapidrætsklubber, som alle i større eller mindre udstrækning har brug for tilgængelige kursusog fritidsfaciliteter til deres mange medlemsaktiviteter. Dertil kommer et ikke ubetydeligt antal gæster fra landets institutioner og bosteder. Disse grupper udgør i dag knap 90 % af centrets samlede udlejningsaktivitet pr. år, og at dømme efter efterspørgslen har vi positive forventninger til, at dette udvikler sig proportionalt efter udbygningen. Udfordringen for Musholmfonden ligger imidlertid i, at vi både som nicheforretning og socialøkonomisk virksomhed bevæger os på et sårbart marked. Derfor arbejder vi også med sekundære og tertiære målgrupper til at udnytte eventuel overskydende kapacitet så effektivt som muligt. De sekundære målgrupper består af lokalsamfundet og folk, der arbejder for eller med mennesker med funktionsnedsættelser enten som frivillige eller som fagpersoner inden for social- og sundhedsområdet, samt det offentlige, som har særlige forpligtelser over for borgere med psykiske lidelser eller midlertidige funktionsnedsættelser, og som også er en betydelig konferencekunde. Sidst, men ikke mindst ser man et forretningspotentiale i virksomheder med en særlig CSR-profil blandt Muskelsvindfondens mange erhvervspartnere og blandt velgørende organisationer uden for handicapbevægelsen. Blandt alle målgrupperne kan alle eller en del af gæsterne have forskellige former for funktionsnedsættelser: Mennesker med bevægelseshandicap (f.eks. kørestolsbrugere og gangbesværede) Mennesker med kommunikative funktionsnedsættelser (nedsat tale, syns- og høreevne) Mennesker med kognitive funktionsnedsæt- telser (psykisk udviklingshæmmede, psykisk funktionsnedsættelse og hjerneskadede) Den eneste type funktionsnedsættelser, som man anser det for umuligt at kunne inkludere 100 %, er allergikere, da der ikke i de tidligere etaper har været taget særlige hensyn til denne gruppes behov. Alle de øvrige tre handicapgruppers behov for tilgængelighed skal efter udbygningen være tilgodeset i bebyggelsen som helhed. Idéoplægget For at kunne realisere visionen om at levere Oplevelser med plads til forskelle og nå sin målsætning om fremtidig driftsøkonomisk balance konkluderer Musholmfonden i sin forretningsplan, at MBF må tilføres mere udlejningskapacitet til at generere mere omsætning i højsæsonen og flere aktivitetsmuligheder for at tiltrække flere gæster året rundt. Ideoplægget for den kommende udbygning afspejler og understøtter disse strategiske mål. Hovedomdrejningspunktet i udbygningsplanen er en oplevelsesrig multihal, som skal have potentiale til at udgøre et kraftcenter for Tilpasset Idræt og Bevægelse. Multihallen ønskes at være multifunktionel i ordets bogstaveligste forstand. Hallen vil være en af de få i Danmark, hvor der findes fuldt tilgængeli- 11

12 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 ge idrætsfaciliteter for flere forskellige handicapgrupper i umiddelbar nærhed af lige så tilgængelige overnatningsmuligheder. Den skal kunne danne en atmosfærisk ramme om kulturelle arrangementer og konferencer/møder, hvor en større gruppe kørestolsbrugere kan forsamles uhindret. Tilførsel af flere konferencefaciliteter og boliger er af ligeså vital betydning for MBF s fremtidige drift og overlevelse. Med sin nuværende mødelokalekapacitet kan man ikke afvikle to samtidige begivenheder med to forskellige kunder/foreninger. Tilsvarende er antallet af boliger ikke tilstrækkeligt til, at man kan imødekomme efterspørgslen i højsæsonen og dermed opnå tilstrækkelig omsætning til at skabe en fornuftig drift på årsbasis. Der mangler endvidere tilfredsstillende spise- og køkkenfaciliteter til, at logistikken med møder for mange kørestolsbrugere på en gang kan fungere tilfredsstillende. Ud over multihal rummer udbygningsplanen derfor flere ferieboliger, bedre konferencefaciliteter, spiselokale med tilhørende køkkenfunktion, flere depot- og vedligeholdelsesfaciliteter. Om Muskelsvindfonden Muskelsvindfonden er en medlemsforening, der arbejder for mennesker med muskelsvind og deres familier. Muskelsvindfondens vision er et samfund, hvor der er plads til forskelle - uanset alder, køn, etnisk oprindelse, seksuel orientering, religion eller funktionsnedsættelse. Muskelsvindfonden arbejder handicappolitisk for at skabe bedre rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelse. Vi arbejder med at bearbejde holdninger, så der bliver skabt øget inklusion på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i fritidslivet. Vi bidrager aktivt til forskning og rehabilitering af mennesker med neuromuskulære sygdomme gennem vores medlemsaktiviteter, vores eget rehabiliteringscenter og i vores internationale netværk. Organisationen er især kendt for at stå bag kulturelle events som Grøn Koncert og Cirkus Summarum, som vi gennemfører sammen med 2500 frivillige fra Det Grønne Crew. Muskelsvindfonden er sammen med 32 andre handicaporganisationer medlem af Danske Handicaporganisationer. 12

13 2 KONKURRENCENS BAGGRUND Foto: Søren Holm / Chili Foto: Jesper Kristensen Foto: Helene Bagger Når man sidder i kørestol, møder man mange bakker og knolde, men i stedet for at give op og gøre sig sårbar, opsøger jeg dem. Jeg synes ikke, man skal holde sig tilbage, fordi det er svært. Jeg elsker at komme ud, få frisk luft, være i naturen og mærke, at jeg lever. Christian Stadil, lystfisker, har muskelsvind Jeg har altid levet efter devisen, at når en dør blev lukket, så åbnede der sig nok en ny, der kunne være lige så spændende. F.eks. elskede jeg at spille fodbold, men da jeg ikke kunne det mere, fik jeg drivhus derhjemme og tog jagttegn. Det har jeg endnu, og jeg kan sidde i flere timer i naturen og vente på, at et dyr dukker op. Henning Thorlund, finansøkonom, fritidsjæger, har muskelsvind Når man kan sit kram, så er det lige meget, hvordan kroppen er bygget. Jeg har 75% nedsat muskelkraft i overarmene og 50% i arme og ben, men de tal siger mig ikke noget. Jeg er jo 100% mig selv. Trine Jensen, beklædningshåndværker-elev, har muskelsvind 13

14 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 BIDRAGSYDERE Arbejdsmarkedets Feriefond Realdania A.P Møllers og Hustru Chastine Møllers Fond til almene formål Slagelse Kommune Muskelsvindfonden BIDRAGYDERE BYGGEUDVALG - Godkender og sanktionerer 14 BYGGEUDVALG Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden og Musholmfonden Henrik Ib Jørgensen, direktør i Muskelsvindfonden og Musholmfonden Torben Madsen, medlem af Muskelsvindfondens bestyrelse Hardy Kærgaard, facility manager, Arla Food Lorentz Jørgensen, direktør i Sorana Group Mette Slott, konsulent i Factor 3 A/S Mia Olsson, Musholm Bugt Feriecenter KOORDINATIONSGRUPPE Henrik Ib Jørgensen, direktør i Muskelsvindfonden og Musholmfonden Per Larsen, crewmanager, Muskelsvindfonden Simon Rune Sørensen, bruger og arkitekt Kim Mortensen, bygherrerådgiver, Årstiderne Arkitekter BYGHERRERÅDGIVER EKSPERTGRUPPER EKSPERTGRUPPE - Handicapidrættens Videnscenter - Beitostölen Helsesportsenter - Restauratører - Halinspektører - Event Safety - Musik og kultur - RehabiliteringsCenter for Muskelsvind BYGHERRERÅDGIVER Kim Mortensen, Bygherrerådgiver, Årstiderne Arkitekter KOORDINATIONSUDVALG KONKURRENCESEKRETÆR BRUGERGRUPPER BRUGERGRUPPER - Institutioner - CSR virksomheder - Muskelsvindfonden - Idrætsudøvere - Lokalsamfundet - Andre handicapgrupper KONKURRENCESEKRETÆR Flemming Deichmann, Arkitektfirmaet Flemming Deichmann -Beslutter og indstiller - Udfører og indstiller - Høringsgrupper

15 2 KONKURRENCENS BAGGRUND Programmeringsprocessen Konkurrenceprogrammet er udarbejdet på baggrund af en omfattende bruger- og ekspertinvolvering. Programmeringsprocessen har omfattet både workshop og interview med projektets interessenter. Vi har besigtiget sammenlignelige byggerier i ind- og udland og studeret litteratur om både rehabilitering og idrætsliv. Endvidere har vi deltaget i flere konferencer og haft indgående samarbejde med andre nøgleaktører som Egmont Højskolen og Handicapidrættens Videnscenter. Alt materiale og emperi er samlet og bearbejdet af en koordinationsgruppe med direkte reference til byggeudvalget. Processen med involvering af brugere og eksperter ønskes fortsat i forbindelse med konkretiseringen af byggeprogrammet og udarbejdelse af dispositionsforslag mm. Musholmfonden forestiller sig således, at der nedsættes en række ekspert- og referencegrupper, som både har et indgående kendskab til de forskellige brugeres behov eller har en særlig interesse i hele eller dele af projektet. Udarbejdelse af konkurrenceprogram Projektkonkurrence Trin 1 Projektkonkurrence Trin 2 Konkretisering af byggeprogram Tilretning af dispositionsforslag Projektforslag/ hovedprojekt Udbud i hovedentreprise og udførelse Aflevering 15/ / / / / / Brugerinddragelse Ekspertgruppe Dommerkomité og rådgivergruppe 15

16 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 3. KONKURRENCEOMRÅDET Historie Musholm Bugt Feriecenter blev i begyndelsen af 90 erne et af elementerne i at sikre Korsør Kommune et fortsat eksistensgrundlag. Byen var presset på sin eksistens, da det var besluttet at bygge Storebæltsbroen. En beslutning, der samtidig betød lukning af den færgerute mellem Nyborg og Korsør, der i mange år havde sikret Korsørs fortsatte udvikling. Som et led i en samlet handlingsplan blev der derfor mulighed for at opføre et kystnært feriecenter ved Musholm Bugt. Muskelsvindfonden fandt denne placering meget attraktiv, og i midten af 90 erne blev lokalplanen for området vedtaget, og den fornødne økonomi til etablering af centret blev rejst. I 1995 udskrev Musholmfonden en indbudt projektkonkurrence i henhold til EU-tjensteydelsesdirektivet. Konkurrencen blev vundet af en totalrådgivergruppe bestående af Arkos Arkitekter MAA I/S og rådgivende Ingeniører A/S Wissenberg og I/S Landskabsarkitekterne v/landskabsarkitekt Henrik Andersen. sandsynliggøre, at centret ville kunne opnå en positiv driftsøkonomi, dels at vi var i stand til at tilvejebringe en egenfinansiering af den resterende del. Efter færdiggørelse af den første etape blev samarbejdet med ingeniørfirmaet standset og ingeniørydelsen sendt i et nyt EU-udbud omfattende de fremtidige etaper. Der blev i 2000 indgået rådgiveraftale med det rådgivende ingeniørfirma D & N A/S. I 2009 lykkedes det at tilvejebringe det resterende finansielle grundlag, således at det nu er muligt at udvide Musholm Bugt Feriecenter med en tredje etape. Samme år lukkede Arkos Arkitekter sine aktiviteter, og i begyndelsen af 2010 afgik landskabsarkitekt Henrik Andersen ved døden. Det blev således nødvendigt at gennemføre endnu et EU-udbud af arkitekt- og landskabsarkitekt -opgaven. På nærværende side er angivet den oprindelige bebyggelsesplan. Første etape stod færdig i Anden etape var klar i Men allerede ved første bevilling fik vi tilsagn fra Arbejdsmarkedets Feriefond om, at vi kunne opnå et nyt rente- og afdragsfrit lån på 69,134 % af en byggesum på maksimum 100 mio. kr. til en eventuel tredje etape under forudsætning af, at vi dels kunne 16

17 3 KONKURRENCEOMRÅDET Beliggenhed og i byggefeltet for de Musholm Bugt Feriecenter enestående beliggende nye boliger ikke overstiger 7 m helt ude ved kysten med udsigt over Musholm Bugt og Storebæltsbroen. målt Området ud fra er beliggende et niveauplan øst for i Oldenbjerg kote og vest 9.00 for Stibjerg Huse, nord for Tårnborgvej. Musholmfonden ønsker projektet gennemført INDENFOR den gældende lokalplan. Området udgør en blød morænebakke, som har sit højeste punkt i kote 12 med fald til alle sider og afsluttes i en 4-5 m høj skrænt mod kyst og strand. senglaciale flydejords/smeltevandsa er overvejende af sande Herunder træffes glacia aflejringer af morænele henvises i øvrigt til d geotekniske undersøgels Musholm Feriecenter Området har indtil etableringen af MBF været anvendt til landbrugsformål. Øst og syd for feriecentret er indenfor de seneste år etableret et nyere boligområde. Trafikale forhold Adgangen til grunden sker uændret af Musholmvej. På grunden skal der etableres parkeringspladser i henhold til lokalplanens bestemmelser. I dommerbetænkningen fra konkurrencen i 1995 stod: Bygningsanlægget placerer sig på en overbevisende måde i det krævende og attraktive landskab. I en uortodoks og plastisk bebyggelsesmåde udtrykker anlægget den åbenhed og dynamik, som Muskelsvindfonden står for. Der skal fortsat være uhindret adgang for det offentlige til stranden via sti på området. Disponeringen med det centrale fællesanlæg og placeringen af de enkelte boligafsnit i en gradueret sammenhæng er overbevisende og inddrager samtidig det værdifulde landskab i varierende og lægivende uderum. Funderingsforhold Der er vedlagt kopi af de geotekniske undersøgelser, der er foretaget i forbindelse med Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO, COWI Vestmotorvejen Miljøforhold E20 Området har indtil beby været anvendt til landbrugsområde. Der er kendt forurening på omr Bygningsareal Nedenstående er angivet nøgletal for bebyggelse Korsør Max. bygningsareal: m 2 Eksisterende areal jf m 2 Ny glasgang: 652 m 2 17

18 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 3 Planmæssige forudsætninger I den indledende dialog med Slagelse Kommune stod det hurtigt klart, at den eksisterende lokalplan ikke muliggjorde en gennemførelse af det ønskede projekt. Dels var der efter lokalplanens godkendelse gennemført en ratificering af en ny strandbeskyttelseslinje med et forløb tværs over bebyggelsen. Dels foreskrev den tidligere lokalplan en retningsgivende bebyggelsesplan, der ikke stemte overens med ønskerne. Der blev således i efteråret 2010 taget initiativ til at få gennemført en ny lokalplan for Musholm Bugt Feriecenter. Den nye lokalplan blev godkendt den 30. april 2012 i Slagelse Byråd efter en længere proces med forhandlinger med Naturstyrelsen og naboer. Den ny lokalplan nr åbner mulighed for at opføre en samlet bebyggelse til ferie- og fritidsformål på ca. 50 boliger med tilhørende fællesanlæg. I alt ca m 2 etageareal, inklusiv den eksisterende bygningsmasse. Bebyggelse og beplantninger skal indpasses i et harmonisk og nænsom samspil med den rekreative udnyttelse af kyst og strand. Bebyggelsen skal indpasses i landskabet, så denne ikke syner fra stranden, men først ses, når man færdes oven for kystlinjen. Lokalplan 1100 har blandt andet til formål: at sikre, at området fortsat kan anvendes til ferie- og fritidsbebyggelse for handicappede at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse, der sikrer, at der skabes en arkitektonisk helhedsvirkning og en harmonisk tilpasning til kystlandskabet At sikre, at områdets friarealer udformes under hensyntagen til områdets karakter af kystlandskab at sikre en offentlig tilgængelig sti gennem området til kysten. Med hensyn til bebyggelsens omfang og placering mv. henvises til lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende bebyggelse fremgår af tegningen på modstående side. Med hensyn til den maksimale bygningshøjde er det anført, at bygningernes totale højde i byggefeltet for multihallen ikke må overstige 8,5 m. målt ud fra et niveauplan i kote 10.75, og at den totale højde i byggefeltet for de nye boliger ikke overstiger 7 m. målt ud fra et niveauplan i kote Projektet forudsættes at respektere gældende lokalplan. Trafikale forhold Adgangen til grunden sker uændret af Musholmvej. På grunden skal der etableres parkeringspladser i henhold til lokalplanens bestemmelser. 18

19 3 KONKURRENCEOMRÅDET Der skal fortsat være uhindret adgang for det offentlige til stranden via sti på området. Funderingsforhold Der er vedlagt kopi af de geotekniske undersøgelser, der er foretaget i forbindelse med den nye gruppebolig samt tidligere undersøgelser. Arealet er et typisk morænelandskab med varierende muldlag over et mindre lag af senglaciale flydejords/smeltevandsaflejringer overvejende af sandet ler. Herunder træffes glaciale aflejringer af moræneler. Der henvises i øvrigt til de geotekniske undersøgelser. Miljøforhold Området var frem til 1995 anvendt til landbrugsområde. Der er ingen kendt forurening på området. Bygningsareal Nedenstående er angivet nøgletal for bebyggelsen: Max. bygningsareal: m 2 Eksisterende areal jf. BBR: m 2 Ny glasgang: 652 m 2 Disponeret gruppeboliger: 500 m 2 Samlet bebyggelsesmulighed: m

20 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 4. BÆREDYGTIGHED OG TILGÆNGELIGHED Musholmfonden ønsker, at den forestående udvidelse af MBF forholder sig til bæredygtighed i et helhedsorienteret perspektiv. Vi har sat fire hjørneflag sammen til en model, der definerer bæredygtighed på Musholm Bugt Feriecenter. Hjørneflagene udgør fire indbyrdes afhængige størrelser, der ikke kan vægtes forskelligt, fordi en dårlig performance i et hjørne kan ødelægge intentioner i et andet. Det er sjældent således, at arkitektur og design er nok til at skabe en god forretning, men der er desværre talrige eksempler på, at byggefejl og dårlig designet funktionalitet har udgjort en alvorlig trussel for gode forretningsmodeller. Ved at skabe en fornuftig balance og ligeværdig bearbejdning mellem indholdet bag de fire hjørneflag, er det vores opfattelse, at vi har forbedret muligheden for at skabe et projekt, hvor byggeriet også vil opleves som en succes, efter at det er taget i brug. De fire hjørneflag i et bæredygtigt Musholm Bugt Feriecenter er: Arkitektonisk bæredygtighed Miljømæssig bæredygtighed Social bæredygtighed Økonomisk bæredygtighed Vi har for hvert hjørneflag opstillet fire værdier, som er de vigtigste for, at vi får et projekt, der tilfredsstiller vores behov. For hver værdi har vi desuden opstillet en række kvalitative eller kvantitative succeskriterier. Arkitektonisk bæredygtighed Når man ankommer til MBF, mødes man af en logisk og tydelig struktur. Det færdige byggeri skal fremstå moderne, gedigent, imødekommende og ikke mindst tidløst i sit design. Materialer og løsninger er valgt ud fra et ønske om funktionalitet og god driftsøkonomi. Der tilstræbes et højt arkitektonisk niveau ud fra en overordnet klar hovedidé. I lighed med det bestående er der en høj grad af bearbejdning af arkitektoniske detaljer. Det om- og tilbyggede MBF skal fremstå som én samlet helhed i smukt samspil med den bestående arkitektur, omgivelserne og den sårbare og bevaringsværdige natur ved Storebæltskysten. Det er ambitionen, at MBF bliver et foregangsbyggeri, der demonstrerer, hvorledes tilgængelighed for et bredt spekter af brugere kan forenes i en bæredygtig arkitektur. Det er helt grundlæggende, at alle, der kommer på MBF, sikres mulighed for at deltage i aktiviteter og funktioner i huset og kan færdes og fungere frit og uhindret overalt. Tilgængelighed og smarthome-teknologi skal derfor indtænkes og gennemføres i alle husets forhold også i forbindelse med indretning, inventar og kommunikation. Der skal redegøres for løsninger, der på forbilledlig vis gør det muligt for den enkelte at fungere optimalt og ligeværdigt med andre. Alle tilgængelighedsløsninger skal udformes og integreres, så de fremstår som universelle og som en naturlig del af husets fysiske rammer og detaljering således at ingen løsninger kan udpeges som primært rettede mod brugere med funktionsnedsættelse. Løsninger skal i deres udformning tilgodese funktionelle behov og samtidig medvirke til at løfte den samlede oplevelse af kvalitet for alle brugere af huset, således at tilgængelighed opleves som anvendelighed for alle. Vi ønsker, at bygningerne skal være en berigelse at færdes og bevæge sig i, og de gennemførte løsninger skal ikke kun begrænse sig til bygningerne. Sammenspillet mellem ude og inde er gjort flydende. Via design af bygninger og uderum skal de fantastiske ressourcer, som MBF har qua sin beliggenhed, aktiveres. I bæredygtig arkitektur er design, funktionalitet, miljø og økonomi efter Musholmfondens opfattelse afvejet 20

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter

Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter Virksomhedsprofil Musholm Bugt Feriecenter Musholmvej 100 4220 Korsør www.musholm.dk Kontaktperson: Muskelsvindfondens og Musholmfondens direktør:

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Socialt Lederforum 29. marts 2012 Delforedrag - Salon 22 Birgitte Kofod Olsen Menneskerettighedsrådgiver, PhD Før man har rettigheder, kan

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014 DANSKE ÆLDRERÅD Hosea Dutschke 12. november 2014 Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i den kærlige kommune? Medmenneskelighed Medborgerskab Kommunen - et kærligt fællesskab Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014 Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde Aabenraa 19. februar 2014 Oplæg - Resultaterne fra workshopforløbet - Projektkonkurrencens elementer - Funktionerne - Pause - Debat Brugerinddragelse via 3 workshops

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

LINDHOLM SØPARK INDDRAGELSE AF SØEN

LINDHOLM SØPARK INDDRAGELSE AF SØEN LINDHOLM SØPARK INDDRAGELSE AF SØEN Med tildelingen af kvote til nybyg af 50 almene boliger i forlængelse af de eksisterende boligblokke i området, er der opstået en unik mulighed for at lave et på alle

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Telefon 76 16 16 16 Telefax 76 16 16 17 www.esbjergkommune.dk Indledning... - 3 - Baggrund for konkurrence... - 3 - Konkurrenceparametre...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Musholmfonden

VEDTÆGTER. for. Musholmfonden VEDTÆGTER for Musholmfonden 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde. 1.02 Fondens navn er Musholmfonden. 1.03 Fondens

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

GOD ADGANG. - en stor konkurrencefordel! Få klar besked om tilgængeligheden i din virksomhed Informer kunder og gæster om jeres adgangsforhold

GOD ADGANG. - en stor konkurrencefordel! Få klar besked om tilgængeligheden i din virksomhed Informer kunder og gæster om jeres adgangsforhold GOD ADGANG - en stor konkurrencefordel! Få klar besked om tilgængeligheden i din virksomhed Informer kunder og gæster om jeres adgangsforhold Mærkeordningen for God Adgang - et informationssystem og et

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere