Diverse Fonde og Legater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diverse Fonde og Legater"

Transkript

1 Diverse Fonde og Legater 1

2 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:

3 Egmontfonden Vi støtter og initierer tiltag, som sigter mod at fremme udsatte børn og unges aktive og engagerede deltagelse i samfundet ved at styrke deres personlige ressourcer og nedbryde hindrende sociale og kulturelle barrierer. Det kan være tiltag i forhold til problemstillinger, som overses af eksisterende offentlige og private initiativer, eller hvis løsning kræver udvikling af nye metoder. Alle kan søge såvel enkeltpersoner som institutioner, foreninger, organisationer eller lignende. Hvis en enkeltperson søger, er det en fordel, at der er dokumenteret tilknytning til en institution, forening eller lignende. Egmont Fonden Att: Direktør cand.scient.pol. Henriette Christiansen Støtte- og bevillingsadministrationen Møntergade 1, København K Tlf.: Fax: Se mere på kan søges løbende Bustrupfonden Bevilliges til registrerede institutioner for børn og unge eller foreninger og selskaber. Skive Kommune Byrådssekretariatet Torvegade Skive Ansøgningsskema her: den Det er kun ansøgninger der modtages i perioden 1. januar til 1. marts, der kommer i betragtning. Ferd og Ellen Hindgavls Almennyttige Fond Yder støtte til foranstaltninger der skaber bedre udviklingsmuligheder for børn og unge af alle samfundsklasser, herunder børn og unge med handicaps. c/o ADVOKAT TORSTEN HOFFMEYER Ved Stranden København K Ansøningsfrist 1. marts Børn & Ung e: 3

4 Danmark Fonden Danmark Fondens formål er at yde støtte til løsning af opgaver indenfor børne- og ungdomsforsorgen og den sociale sektor i videste forstand. Der er ingen tidsfrister, og der anvendes ikke særligt ansøgningsskema. Danmark Fonden Advokat Peter Neergaard Nikolaj Plads 26, København K. Tlf.: To årlige uddelinger. Nordisk børne- og ungdomskultur (BUK) Støtte til projekter. Danmarks Radios ønskekoncerter, giro 413 Der ydes støtte til Projekter og foreninger, som hjælper børn og unge, der er socialt dårligt stillede eller i vanskeligheder. Kan søges til projekter og foreninger, som laver et klart forbyggende arbejde. Ansøgningsskemaet kan findes på dr.dk/giro413. DR - Giro 413, DR Byen Emil Holms Kanal København C Att.: DR Medier - opg.2-5 Tlf.: Søges fra 1. december til 1. februar. Fonden af 1982 Fondens formål er at medvirke til forebyggende arbejde for børn og unge under 23 år - fortrinsvis over for kriminelle eller kriminalitetstruede fra hovedstadsområdet - ved at iværksætte eller yde tilskud til arbejde på eller uden for institutioner og forskning vedrørende børn og unge. Fonden af 1982 c/o Politidirektør Johan Reimann Vester Farimagsgade København V Tlf.: Ansøgningsfrister bekendtgøres ved annoncering. Uddeling sker et par gange om året. 4

5 Børnelegatet af 1976 Legatets formål er at yde støtte til syge og socialt truede børn og unge under 18 år fra hovedstadsområdet. Støtten, der ikke må eller skal kunne dækkes af offentlige midler, gives især til ferieophold eller andet ophold uden for hjemmet, dog fortrinsvis inden for landets grænser. Fondens målgruppe er bosat i Københavns Kommune. Ansøgninger skal være anbefalet af læge eller socialmedarbejder. Med ansøgningen skal følge dokumentation for barnets/den unges CPRnummer. For institutioner skal oplyses SE-nummer. Børnelegat af 1976 Direktør, cand.jur. Søren Friis Nørre Voldgade København K. Ansøgninger skal indsendes til fondens kontor inden hvert års 1. april. Uddeling finder sted primo juni i ansøgningsåret. Søstrene Gads Legat Legatets formål er "at virke for det i Danmark stedfindende offentlige Børnearbejde gennem Værgeraadsinstitutionen, navnlig af forebyggende karakter." Søstrene Gads Legat er et lille legat, som yder støtte til forebyggende institutionsarbejde indenfor børneområdet Legatet yder især støtte til ferieophold, sommerlejre, handicaplejre, weekendture, forebyggende arrangementer og aktiviteter, idræt, kriminalpræventivt arbejde og rådgivning hovedsagligt for truede børn af dårligt stillede forældre. Ansøgningen indsendes til: Søstrene Gads Legat Att. Ankestyrelsen Amaliegade 25 Postboks København K Ansøgningsfrist 1. Marts 5

6 Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg Fondens formål er at yde støtte til børne- og ungdomsforsorg, navnlig til 1. uddannelse og dygtiggørelse af unge kvinder 2. forsorg for mindrebemidlede eller vanskeligt stillede. 3. børneinstitutionsbørn, der ikke har sædvanlig familiekontakt Støtten kan ydes, når forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp eller hvad, der svarer dertil. Støtte kan også ydes, når forsørgelsesgrundlaget er SU. Fonden yder især støtte til hjælp til ferier og aktiviteter, enkeltudgifter samt julehjælp. Der ydes ikke støtte til studierejser eller studieophold i udlandet, til forsørgelse eller til afvikling af gæld. Fonden yder kun støtte til enkeltpersoner, og yder således ikke støtte til foreninger eller organisationer. Ansøgning med dokumentation for økonomiske forhold indsendes til: Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg. Ankestyrelsen Birgitte Kragelund Amaliegade 25 Postboks København K Ansøgningsfrist 15 November Fabrikant E.H. Ludvigsen og Hustrus Legat Støtte gives til institutioner, foreninger, virksomheder og lignende, som har til formål at hjælpe vanskeligt stillede børn og unge op til ca. 25 år. I mindre omfang gives desuden studiestøtte til videreuddannelse til unge under 30 år. Ellers gives der IKKE støtte til enkeltpersoner. Der gives støtte til aktiviteter for grupper af vanskeligt stillede børn og unge. Det kan foreksempel være børn og unge fra et særligt belastet geografisk område, børn og unge med fysisk eller psykisk handicap, eller grupper af børn og unge med særlig belastet adfærd. Ludvigsens Legat att. Marianne Sinding Ankestyrelsen Amaliegade 25 postboks København K tlf Se mere på Der er ingen ansøgningsfrist, men ansøgningerne behandles på bestyrelsesmøder, som for tiden holdes to gange om året forår og efterår. 6

7 Initiativstøtten Dansk Ungdoms Fællesråd støtter nye aktiviteter og projekter for og med børn og unge. Socialt udsatte unge og etniske minoritetsgrupper har særlig prioritet. Det skal være nyskabende, det skal være børne- eller ungestyret og det skal være drevet af frivilligt arbejde. Tlf.: Se mere på Ansøgningsfrist: 2. juli, 15. august, 17. oktober og 19. november Matas Miljøfond Miljøfonden giver økonomisk støtte til buske og træer, der plantes på børns legepladser. Vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidshjem, dagplejeordninger og private kan søge. Interesserede kan hente et ansøgningsskema i butikken eller på hvor der også kan læses mere om støttemulighederne. Næste ansøgningsfrist er den 1. december Erik Thunes Legat af 1954 Legatet tilstræber en ligelig fordeling af støtte til projekter i Danmark og projekter i udlandet, der administreres af en dansk organisation. Støtte velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn og børn, der trænger til lægehjælp eller økonomisk støtte. Støtte organisationer, der hjælper ulykkeligt stillede børn. Erik Thunes Legat Ibstrupvej Gentofte Telefon: Ansøgningsskema + mere info her: Ansøgningsfrist 1. November og 1. Maj. 7

8 Lokale- og Anlægsfonden Lokale- og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for idræts- og kulturområdet. Fonden støtter således anlæg inden for idræt, ungdomsformål, teater, musik, film, dans, friluftsliv mv. Støtten kan være i form af direkte støtte, lån eller ydelsesgaranti. Fonden har endvidere en pulje, kaldet Klublokale- og Værestedspuljen. Klublokale- og Værestedspuljen er således til projekter der normalt ikke kan opnå støtte i fonden, typisk fordi de er for små eller fordi de ikke opfylder Fondens kvalitetskrav. Målet med midlerne er at udvikle spændende byggeri, samt sikre både æstetisk og funktionelle kvaliteter inden for idræts- og kulturområdet. Det kan være fra ombygning af en spejderhytte til storstilet udbygning af et klubhus, fra oprettelse af et lokalt samlingssted for skatere til store kulturog musikhuse samt idrætsanlæg. Lokale- og Anlægsfonden Kanonbådsvej København K Tlf , FAX: Se mere på Uddeles løbende Fritid og Idræ t: Post Danmark Post Danmark sponserer sport i Danmark og har desuden et årligt samarbejde med en humanitær organisation. Uddeles løbende DBU`s Ungdomsfond Ansøgningsskema kan rekvireres hos lokalunionen, der også skal modtage skemaet i udfyldt stand senest den 15. februar det pågældende år. Se mere her: Carlsberg Sportsfond Carlsberg Sportsfond lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks. et fodboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign. Fondet er almennyttigt. For at komme i betragtning skal ansøger være en klub, forening eller selvejende institution. Gamle Carlsberg Vej København V Telefon: Ansøgningsskema + mere info her: Uddeles løbende 8

9 Ludvig og Sara Elsass Fond Fonden støtter i prioriteret rækkefølge: Primært personer med Cerebral Parese(spastisk lammede), men også andre fysisk eller psykisk handicappede. Lægelig, pædagogisk, terapeutisk, social og anden forskning samt praktisk gennemførelse af forskningsresultater med henblik på forbedring af handicappedes helbred og livsvilkår. Andre beslægtede foranstaltninger eller projekter, der kan være af betydning for personer med Cerebral Parese og andre handicappede. Sekundært dansk kunst og kultur. Ludvig og Sara Elsass Fond Holmegårdsvej 28 DK-2920 Charlottenlund Tlf Ansøgningsskema + mere info her: Vanførefonden Fondens formål er, at støtte bestræbelserne på at hjælpe vanføre i Danmark i det omfang, sådan hjælp ikke ydes af det offentlige, herunder særlig bestræbelser på at revalidere vanføre, at forbedre de vanføres boligforhold, at lette deres transport, at fremskaffe egnede feriehjem og forsamlingslokaler, at støtte børne- og ungdomsarbejde blandt vanføre og at sprede oplysning om de handicappedes problemer og vanførearbejdet. Vanførefonden Att. Inge Moustgaard Nørre Voldgade 90, København K Tlf.: Se mere her: Handic ap: Ingen ansøgningsfrister. Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøder 4 gange årligt. Ferd og Ellen Hindgavls Almennyttige Fond Yder støtte til foranstaltninger der skaber bedre udviklingsmuligheder for børn og unge af alle samfundsklasser, herunder børn og unge med handicaps. Ansøgningsfrist 1. marts 9

10 Susi og Peter Robinsohns Fond Støtter bl.a. arbejde med børn og unge der lever under belastende forhold, mennesker der lider af handicaps enten fysisk eller psykisk, handicapidræt og handicapoptræning. Susi og Peter Robinsohns Fond c/o Advokatfirmaet Gert Halling Ny Adelgade 5, 1. sal 1104 København k tlf Se mere her: Uddeles løbende Rosalie Petersens Fond Støtter bl.a. sygdomsforebyggende/helbredende, virksomhed, rekonvalescentophold, hjælpemidler til handicappede børn, forskning. Advokat Henrik Valdorf-Hansen c/o Bech-Bruun, Langelinie Allé København Ø Tlf Fax Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober Fonden af Aktiviteter og projekter for handicappede og sygdomsramte Ansøgning med bilag skal indsendes til administrator i 4 eksemplarer. Ansøgningsskema anbefales, men det er ikke et krav. Ansøgninger kan forventes behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde, såfremt ansøgningen er administrator i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet. Der afholdes sædvanligvis 3 bestyrelsesmøder om året, i maj august og november. Fonden af Att. Advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade København K. Ansøgningsskema + mere info her: 6 Ansøgningsfrist: maj august og november. 10

11 DBU s Hjælpefond Økonomisk tilskud til danske idrætsudøvere og -ledere, som uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykker eller i øvrigt af anden årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld. Tilskud kan også bevilges til nærmere pårørende eller institutioner, der beskæftiger sig med ungdom og idræt, hvor udøverne lider af legemsskavanker i en udstrækning, der ikke gør det muligt for dem at dyrke idræt på normal vis (typisk udøvere af handicapidræt). Forudsætningen for at modtage hjælp er, at den pågældende gennem en længere periode har været aktivt eller passivt medlem af en forening eller organisation under Danmarks Idræts-Forbund eller som har et samarbejde med dette forbund. DBUs Hjælpefond bestyres af DBUs formand og kasserer samt en repræsentant for DIF. I disse år henholdsvis Allan Hansen, Christian Kofoed og H.C Hansen. Se mere på: Uddeles løbende Postkontrollør P.H. Mathiasen og hustru Kan kun søges gennem Dansk Blindesamfund eller Dansk Handicapforbund c/o ADV NIELS E VALDAL Øster Alle København Ø Ansøgningsfrist 1. december Sygekassernes Helsefond Helsefondens formål er at støtte forskning, forsøg og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden kan desuden selv tage velbegrundede initiativer indenfor området med henblik på at støtte borgere med særlige fysiske, psykiske eller sociale behov.målet er at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet for den enkelte borger. Bevillingerne gives med henblik på projektets nyhedsværdi, relevans og anvendelighed. Helsefonden Magstræde 6, 1. sal 1204 København K Tlf.: Se mere her: Ansøgningsfrist: 15 Februar, 07 Juni og 17 September. Bevica legater Bevica Legater hører under Bevica Fonden som en selvstændig enhed. Bevica Legater yder økonomisk støtte til enkeltpersoner med bevægelseshandicap i form af ferieog julelegater. Eksempler på bevægelseshandicap: Fysiske mangler, deformiteter, amputation, rygmarvsskader, spasticitet, muskelsvind, leddegigt, sclerose og lammelser. Se Mere her: 11

12 Bevica Fonden Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der gennem aktiv formuepleje sikrer, at der til stadighed er økonomisk basis for støtte til mennesker med bevægelseshandicap. Herudover engagerer Bevica Fonden sig i forsknings- og udviklingsarbejde med særligt fokus på bevægeapparatet. Fondens formål er at medvirke til at give mennesker med bevægelseshandicap størst mulig selvstændighed og uafhængighed bl.a. gennem økonomisk støtte til forskning og bevægelsesfremmende aktivitet. Strandboulevarden 47 B 2100 København Ø. Tlf. nummer Ansøgningsfrist 1. april Bagermester Johan Frederik Aschengreens Legat Til trængende handicappede børn og unge. Legatet kan også søges af institutioner. Lægeattest for handicap bedes bilagt ansøgning. Bech-Bruun Dragsted Langelinie Allé København Ø Ansøningsfrist 1. April. Ferie-, koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge under 25 år og deres forældre - Handicap Puljen giver støtte til koloniophold, familieferier i indland og udland og til kursusvirksomhed for handicappede børn og unge og deres forældre. Kan søges af Landsdækkende handicaporganisationer/foreninger. Ansøgningsfristen er 17. september Nanny Jacobsens Fond Fondens formål er at yde støtte til psykisk udviklingshæmmede. Støtte kan gives til såvel udviklingshæmmede enkeltpersoner som til projekter, hvis formål er at hjælpe grupper af psykisk udviklingshæmmede. Desuden kan fonden give støtte til uddannelse og videnskabelige projekter. Fonden yder kun støtte til personer og projekter, der ikke kan opnå offentlig støtte og prioriterer at støtte de psykisk udviklingshæmmede, der økonomisk er dårligst stillede. Ret&Råd Fyn A/S Advokat Jess Lykke Gregersen v/bestyrelsesformand Ole Vojdeman Kanalvej Faaborg Ansøgningerne indkaldes i følgende fagblad: LEV, Socialpædagogen. Ansøgningsperioden er: 1. september til 20. oktober hvert år. Ansøgninger efter fristen vil ikke blive behandlet. Se mere her: 12

13 Sygeforsikringen Danmarks Sundhedsfond Tilskud til behandling der ikke dækkes af nugældende tilskudsregler. Støtte til sygdomsforebyggende og anden virksomhed indenfor sundhedsområdet. Støtte til oplysende virksomhed. Ansøgningsskema til pkt. A og B. Sygeforsikringen danmarks Sundhedsfond Palægade København K. Få mere information hos: Sygeforsikringen Danmarks Sundhedsfond Tlf Sundhe d: Løbende uddelinger til pkt. A og C. Uddeling til pkt. B sker hvert 2.ell. 3. år efter annoncering i dagspressen Warwara Larsens Fond Støtte til forskning af sygdommen dissemineret sclerose, herunder aflønning af scolarstipendier, omhandlende forskning vedrørende dissimineret sclerose. Sekretær Karin B. Nilsson - mærket Warwara Larsens Fond Lægeforeningen Kristianiagade København Ø Tlf.: Ansøgningsfrist Oktober. Rejselegater for scleroseramte Rejselegater for scleroseramte søges hos: Scleroseforeningen Mosedalvej Valby tlf

14 Kulture lt: Nykredits Fond Nykredits Fond støtter primært initiativer, som har et konkret og definerbart indhold inden for bevaring af landskab, bygninger og arkitektur inden for nytænkende, frivilligt, socialt eller humanitært arbejde af almennyttig karakter, dog primært i relation til byggesektoren bogudgivelser, f.eks. inden for kunst og arkitektur Nykredits Fond Kalvebod Brygge København V Tlf.: Ansøgningsskema + mere info her: https://www.nykredit.dk/svarkort.do?iwid=/omnykredit/svarkort/nykredits_fond/ansogning_fond.x ml&u2s=95jizzgpswxh Uddeles løbende 3F's Medie- og Kulturfond Formålet med en medie- og kulturfond er at fastholde og udvikle den kultur, som fagbevægelsen altid har været en del af. Det gør vi ved at støtte projekter, som vi mener medlemmerne kan have glæde af, og hvor de selv har mulighed for at deltage. Bevillingerne spænder vidt. Fra teater, egnsspil og musiske arrangementer, som bidrager til at fremme fagbevægelsens kulturelle indhold og mål. 3F 's Medie-og Kulturfond Kampmannsgade 4 Postboks København V Fax: Telefon: Ansøgningsskema + mere info her: Uddeles Løbende. Der afholdes 4-5 møder årligt i Fonden. 14

15 Beckett-Fonden Beckett-Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Vi støtter musik, teater, kunst, forfattere og lign. Støtten kan ydes til konkrete kulturelle arrangementer og begivenheder, som eksempelvis: Teaterforestillinger Skuespil Opera Ballet Koncertopførelser Lyd- og filmoptagelser Udstillinger Kunstindkøb Og støtten kan være af mere generel karakter, som eksempelvis: Museer Teatre Studierejser Undervisning og forskning Bogudgivelser Arkæologisk forskning og udgravninger Genopbygnings- og bevaringsprojekter Udstillinger Beckett-Fonden Hammerensgade 1, 2.sal 1267 København K Telefon Ansøgningsskema + mere info her: ansøgningsfrist: 1. november 2012 Jyllands-Postens Fond Støtter løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener opretholdelse af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark. Jyllands-Postens Fond Grøndalsvej Viby Tlf.: Se mere her: Ansøgninger indkaldes fra 1. februar. Fristen er normalt 3-4 uger. Uddelinger finder sted i maj. 15

16 Tuborgfondet Siden oprettelsen i 1931 har fondet med over 890 mio. kr. støttet mere end store og små aktiviteter inden for alle dele af det danske samfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse tit erhvervsrelateret forskning. Tuborgfondet Gamle Carlsberg Vej København V Tlf.: Ansøgningsskema: Ansøgninger behandles løbende, men de kan også henvises til senere behandling - ifølge nærmere orientering. Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde. Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel ikke praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser. Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Att: Mag.art. Elisabeth von Buchwald Amaliegade 18 Postboks København K Tlf.: Se mere her: Fond/dronning-margrethes-og-prins-henriks-fond Ansøgningsfrist 15. Februar og igen 15. august Sonning fonden Sonning-fonden uddeler én gang om året i juni måned en række beløb til almennyttige kulturelle formål, ansøgt af foreninger, institutioner el.lign. i Danmark. Der ydes navnlig støtte til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål, herunder til musikalske projekter og initiativer inden for forskning og formidling, der tilfører det danske musikliv nye impulser. Der gives ikke støtte til indkøb af musikinstrumenter. Sonning-Fondens Sekretariat C/o DEAS A/S Dirch Passer Allé Frederiksberg Ansøgningsskema + mere info her: Ansøgninger modtages i perioden fra 1. januar 2013 til 2. april

17 Nordisk Kulturfonden Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand mellem de nordiske lande. Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde, som omfatter både professionelle og amatører. Fonden yder bidrag til aktiviteter, som præges af kvalitet, fremsynethed, tilgængelighed og variation, hvor både traditionelle og nye arbejdsformer kan udvikles. Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaler og forsknings- og uddannelsesprojekter. Et projekt kan gennemføres både i og uden for Norden. Nordisk Kulturfond Ved Stranden København K Tlf Se mere her: Petra Slettens Fond Styrker dansk-norsk samarbejde, støtter uddannelse, støtter socialt arbejde Petra Slettens Fond Att. Advokat Judy Jakobsen Ved Vesterport KØBENHAVN V Tlf.: Nordis ke: Ansøgningsfrist den 1. i flg. måneder: februar, marts, april, august, september og oktober Ansøgningsfrist 9. januar 17

18 Undervis ning: Uddannelsespuljen Uddannelsespuljen har tre forskellige støtteformer: 1. Økonomisk støtte til frivillige sociale organisationers egne uddannelsesaktiviteter. 2. Åbent kursustilbud til frivillige. 3. Konsulentstøtte til realisering af kursusidéer samt vejledning vedr. udvikling af effektmål og dokumentation af indsatsen. Formålet med Uddannelsespuljen er at udbyde og støtte uddannelsesaktiviteter for aktive i frivilligt socialt arbejde. Denne støtte skal medvirke til at kvalificere det brugerrettede sociale arbejde og forbedre støttefunktioner i forhold til udmøntning af det frivillige brugerrettede arbejde. Til støtteform A er ansøgningsfristen ultimo august 18

19 Otto og Gerda Bings Mindelegat Fonden yder bidrag til institutioner og foreninger, der udfører socialt arbejde. Enkeltpersoner vil normalt kun komme i betragtning, hvis fonden skønner, at en mindre økonomisk støtte vil kunne give modtageren et skub fremad, der kan være medvirkende til, at modtageren forøger sine muligheder for at sikre sig en fremtid uden permanente tilskud fra det offentlige. Der gives ikke studielegater og tilsvarende. Otto og Gerda Bings Mindelegat c/o Bech-Bruun Advokat Anders Oreby Hansen Langelinie Allé København Ø Uddeles Løbende Det Obelske familiefond Det obelske familiefond med base i Nordjylland dækker i dag hele Danmark. Fondet støtter: Forskning og uddannelse, sociale formål og kunst og kultur. Fondets værdier er at gøre en forskel (ambitiøse og nytænkende projekter), at støtte det professionelle initiativ og at fremme hjælp til selvhjælp. Det Obelske Familiefond Kastetvej Aalborg Tlf.: Udeles løbene Codan Fonden Støtte til videnskabelige, humanitære, sociale og andre almennyttige formål. Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Att.: "Codan Fonden" Ansøgningsfrist: November Frimodt-Heineke Fonden Formålet er at støtte almennyttige og velgørende formål humanitære, videnskabelige, økologiske, undervisningsmæssige og kunstnerisk-kulturelle Frimodt-Heineke Fonden Att. Advokat Lars Skibsted Edellundsvej 1A, 2. tv 2930 Klampenborg Tlf Ansøgningsfrist 1. marts og 1. september. Frivillig: 19

20 Dampskibsselskabet Hafnias fond Fonden støtter almenvelgørende, humane, kunstneriske, videnskabelige eller lignende formål. Dampskibsselskabet Hafnias fond Att. Advokat Olaf C. Ehrenskjöld H C Andersens Boulevard 1553 København V. Tlf.: G E C Gads Fond Kirkelige foreninger og institutioners sociale arbejde. G.E.C. Gads Fond Att. Advokat Axel Kierkegaard Fiolstræde København K Ansøgningsskema + mere info her: Frist for indsendelse er 15. april og 15. oktober. Lauritzen Fonden Lauritzen Fonden giver legater til nuværende og tidligere medarbejdere i Lauritzen-gruppen samt til kulturelle aktiviteter, iværksætter-aktiviteter, uddannelsesmæssige og velgørende projekter. Vi finansierer også projekter uden for Danmarks grænser. Lauritzen Fonden Sankt Annæ Plads København K, Tlf.: Ansøgningsfrist: 1. Oktober og 1. december 8. februar 2013, 1. maj 2013, 12. juli 2013 og 1. oktober 2013 Jyllands-Postens Fond Støtter løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener opretholdelse af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark. Jyllands-Postens Fond Grøndalsvej Viby Tlf.: Se mere her: Ansøgninger indkaldes fra 1. februar. Fristen er normalt 3-4 uger. Uddelinger finder sted i maj. 20

21 Tips- og lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer - Lotfri Den sociale indsats skal være organisationens hovedformål, eller udgøre en væsentlig del af organisationens aktiviteter. Det kan blandt andet være et formål eller aktivetet, der retter sig mod forsørgelsesproblemer, omsorgsproblemer, eller sociale integrationsproblemer enten i form af konkrete problemer eller forebyggelse af sådanne. Landsdækkende frivillige sociale organisationer kan søge dette. Ansøgningsmateriale for næste ansøgningsrunde bliver først tilgængeligt halvanden måned før ansøgningsfristen. Ansøgningsfristen for 2012-midler var 1. juli Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker - PUF Puljens formål er at støtte projekter, der styrker den frivillige, ulønnede indsats, og forebygger og afhjælper problemer for socialt truede mennesker. Særligt truede mennesker i samfundet (f. eks. sindslidende, hjemløse, alkohol- og narkomisbrugere) eller mennesker i en svær livssituation. Organisationer, foreninger, grupper samt andre private initiativer kan søge dette. Ansøgningsmateriale for 2014-midler bliver tilgængeligt ca. 6 uger før ansøgningsfristen i Ansøgningsfristen er den 3. september 2012 for midler for Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde - UDD Puljens formål er at støtte frivillige organisationers egne kursus- og uddannelsesaktiviteter. Frivillige og ansatte med støttefunktioner i forhold til det frivillige bruger rettede arbejde. Organisationer, foreninger og mere uformelle grupperinger, som udfører frivilligt socialt arbejde kan søge om dette. Ansøgningsfristen for midler for 2013 er 1. september Etablering af frivillig gældsrådgiver Puljens formål er at hjælpe udsatte borgere til at danne sig et overblik over deres gældsproblemer og motivere borgerne til at reducere deres gæld. Kan søges af foreninger og organisationer Ansøgningsfristen var 14. maj Tips- og lottopuljen til særlige sociale formål - særligsoc Sigtet med puljen er gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde at styrke den samlede sociale indsats i samfundet. Kan søges af organisationer, foreninger, grupper samt andre private initiativer. Ansøgningsfrist for 2012-midler var 1. februar

22 PFA fonden - brug for livet PFA Brug Livet Fonden støtter en eller flere sager, der hjælper andre til at bruge livet. Det kan være aktiviteter, der gør andre menneskers liv nemmere, tryggere eller bedre. PFA har valgt sociale medier som ramme for fonden og de årlige indstillinger og afstemninger. På den måde kan de mange ildsjæle selv komme til orde og skabe opmærksomhed om deres sager. I 2011 var der knap personer, som stemte på en af de godt 200 indstillede hjertesager, og siden var under afstemning blandt de hurtigst voksende facebooksider i Danmark. I sommeren 2012 var der knap fans af fondens facebookside. Mere info her: og her: 22

Her finder du en alfabetisk oversigt over private landsdækkende puljer og fonde

Her finder du en alfabetisk oversigt over private landsdækkende puljer og fonde Her finder du en alfabetisk oversigt over private landsdækkende puljer og fonde A: Albanifonden Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område, primært

Læs mere

FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST. http://www.social.dk/projekt_stoette.html. www.im.

FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST. http://www.social.dk/projekt_stoette.html. www.im. FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Velfærdsministeriets Landdistriktspulje http://www.social.dk/projekt_stoette.html www.im.dk Der er pt. rod med domænerne

Læs mere

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Ambassade de France au Danemark Fonden støtter almene kunstneriske, kulturelle, historiske og

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse Uddannelse Den Raben-Levetzauske Fond Viadukt Allé 27, 2900 Hellerup 5.000-10.000 Skema: Nej Frist: 30.11 - Enkefru Juliane Buntzens, født Køhlers Mindelegat Advokat Henrik Kaastrup-Larsen Bavnebjærgspark

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? HVEM ER VI? 2 INDHOLD 1. Fundraising hvad og hvordan? 2. Inspiration, udviklingstendenser og trends 3. Støtteordninger

Læs mere

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier:

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

Fundraising - Nye veje til sponsorkroner. Dansk Boldspil-Union DBU Fundraising

Fundraising - Nye veje til sponsorkroner. Dansk Boldspil-Union DBU Fundraising Fundraising - Nye veje til sponsorkroner Potentielt udbytte af de næste knap 90 minutter En forståelse af, hvad fundraising egentlig er hvordan tænker en fond? Hvorfor er det en god idé at forsøge at supplere

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (Særligsoc) 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

Fundraising. - Sådan øger I indtægterne. Oplæg i Fundraising. Frederikshavn September 2017

Fundraising. - Sådan øger I indtægterne. Oplæg i Fundraising. Frederikshavn September 2017 Oplæg i Fundraising Frederikshavn September 2017 Intro. - Kom godt i gang med fundraising Fundraisingkilder fonde og puljer Den gode ansøgning Gennemgang af cases i grupper Spørgsmål Emner Morten Ryesgaard

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Faxe Kommune 16. maj 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Faxe Kommune 16. maj 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Faxe Kommune 16. maj 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af fonde med cases

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds... Vejledning til ansøgning om støtte i 2016 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) 07.18.19.50. Ansøgningsfrist den 19. april 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Fondsoversigt Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Mærsk fonden Mærsk fonden er kendt for at støtte forskning, kultur, bygningsværker og meget andet. Af stor relevans for Fredensborg

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere:

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere: Penge til partierne Ugebrevet A4 har gennemgået regnskaberne for partierne fra valgårene 2005, 2007 og 2011. Gennemgangen viser blandt andet: Private bidrag: De private bidrag er vokset markant fra 49,7

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende?

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende? 1 of 5 28-02-11 18:45 Ansøgning om støtte Påbegyndt den 28. februar 2011 af tscherning@gmail.com 100% udarbejdet, endnu ikke indsendt. Ansøgningsfrist: 1. marts 2011 1. Grundlæggende oplysninger om projektet

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

En pulje (Århus, Ålborg, København, Randers, Vejle og Kolding) En hovedpulje og en udviklingspulje (Odense og Esbjerg)

En pulje (Århus, Ålborg, København, Randers, Vejle og Kolding) En hovedpulje og en udviklingspulje (Odense og Esbjerg) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 31. januar 2012 Notat Sagsbehandler Margrethe Cæsar Bjerg Telefon direkte 21 78 22 33 Sagsid 2011-26242 E-mail mcb@esbjergkommune.dk Undersøgelse af 18 i andre kommuner.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Kommunernes Fundraisingnetværk, den 3. oktober 2013 Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk

Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk Fonde som bevilger penge til forskning generelt (opdateret marts 2013). Listen er ekstraheret fra http://www.researchfunding.net/ Har du forslag til ændringer, kontakt Mette Kirkegaard (metteki@mb.au.dk)

Læs mere

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 2 Offentligt Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 København, 25. november 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K juraogsamfundsoekonomi@skm.dk

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik Fonden for Sparekassen Himmerland Uddelingspolitik November 2016 1. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS HISTORIE... 3 2. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS FORMÅL... 3 3. UDDELINGER FRA FONDEN FOR SPAREKASSEN

Læs mere

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Hvad er SN Fonden: Fonden blev stiftet, da Sukkerfabriken Nykøbing blev solgt til Danisco. Fonden er en kultur- og erhvervsfond, og det fremgår af formålsparagraffen,

Læs mere

Opslag: Klippekort til beboere på plejecentre

Opslag: Klippekort til beboere på plejecentre Opslag: Klippekort til beboere på plejecentre Ansøgningsfrist den 3. marts 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens formål... 2 3. Puljens anvendelsesområde... 3 4. Ansøgerkreds... 3 5. Projektperiode...

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Formål og ansøgerkreds for ansøgningspuljen. Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal. Forventet udmøntningskvartal

Formål og ansøgerkreds for ansøgningspuljen. Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal. Forventet udmøntningskvartal Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds for ansøgningspuljen Pulje til etablering af nye frivilligcentre (ETFRI 2016) 15.13.28.90.

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KFI erhvervsdrivende fond...2 1.1. Formål...2 1.2. Kontakt...2 2. Dagbladsnævnet...3 2.1. Formål...3 2.2. Kontakt...3 3. Det

Læs mere