Diverse Fonde og Legater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diverse Fonde og Legater"

Transkript

1 Diverse Fonde og Legater 1

2 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:

3 Egmontfonden Vi støtter og initierer tiltag, som sigter mod at fremme udsatte børn og unges aktive og engagerede deltagelse i samfundet ved at styrke deres personlige ressourcer og nedbryde hindrende sociale og kulturelle barrierer. Det kan være tiltag i forhold til problemstillinger, som overses af eksisterende offentlige og private initiativer, eller hvis løsning kræver udvikling af nye metoder. Alle kan søge såvel enkeltpersoner som institutioner, foreninger, organisationer eller lignende. Hvis en enkeltperson søger, er det en fordel, at der er dokumenteret tilknytning til en institution, forening eller lignende. Egmont Fonden Att: Direktør cand.scient.pol. Henriette Christiansen Støtte- og bevillingsadministrationen Møntergade 1, København K Tlf.: Fax: Se mere på kan søges løbende Bustrupfonden Bevilliges til registrerede institutioner for børn og unge eller foreninger og selskaber. Skive Kommune Byrådssekretariatet Torvegade Skive Ansøgningsskema her: den Det er kun ansøgninger der modtages i perioden 1. januar til 1. marts, der kommer i betragtning. Ferd og Ellen Hindgavls Almennyttige Fond Yder støtte til foranstaltninger der skaber bedre udviklingsmuligheder for børn og unge af alle samfundsklasser, herunder børn og unge med handicaps. c/o ADVOKAT TORSTEN HOFFMEYER Ved Stranden København K Ansøningsfrist 1. marts Børn & Ung e: 3

4 Danmark Fonden Danmark Fondens formål er at yde støtte til løsning af opgaver indenfor børne- og ungdomsforsorgen og den sociale sektor i videste forstand. Der er ingen tidsfrister, og der anvendes ikke særligt ansøgningsskema. Danmark Fonden Advokat Peter Neergaard Nikolaj Plads 26, København K. Tlf.: To årlige uddelinger. Nordisk børne- og ungdomskultur (BUK) Støtte til projekter. Danmarks Radios ønskekoncerter, giro 413 Der ydes støtte til Projekter og foreninger, som hjælper børn og unge, der er socialt dårligt stillede eller i vanskeligheder. Kan søges til projekter og foreninger, som laver et klart forbyggende arbejde. Ansøgningsskemaet kan findes på dr.dk/giro413. DR - Giro 413, DR Byen Emil Holms Kanal København C Att.: DR Medier - opg.2-5 Tlf.: Søges fra 1. december til 1. februar. Fonden af 1982 Fondens formål er at medvirke til forebyggende arbejde for børn og unge under 23 år - fortrinsvis over for kriminelle eller kriminalitetstruede fra hovedstadsområdet - ved at iværksætte eller yde tilskud til arbejde på eller uden for institutioner og forskning vedrørende børn og unge. Fonden af 1982 c/o Politidirektør Johan Reimann Vester Farimagsgade København V Tlf.: Ansøgningsfrister bekendtgøres ved annoncering. Uddeling sker et par gange om året. 4

5 Børnelegatet af 1976 Legatets formål er at yde støtte til syge og socialt truede børn og unge under 18 år fra hovedstadsområdet. Støtten, der ikke må eller skal kunne dækkes af offentlige midler, gives især til ferieophold eller andet ophold uden for hjemmet, dog fortrinsvis inden for landets grænser. Fondens målgruppe er bosat i Københavns Kommune. Ansøgninger skal være anbefalet af læge eller socialmedarbejder. Med ansøgningen skal følge dokumentation for barnets/den unges CPRnummer. For institutioner skal oplyses SE-nummer. Børnelegat af 1976 Direktør, cand.jur. Søren Friis Nørre Voldgade København K. Ansøgninger skal indsendes til fondens kontor inden hvert års 1. april. Uddeling finder sted primo juni i ansøgningsåret. Søstrene Gads Legat Legatets formål er "at virke for det i Danmark stedfindende offentlige Børnearbejde gennem Værgeraadsinstitutionen, navnlig af forebyggende karakter." Søstrene Gads Legat er et lille legat, som yder støtte til forebyggende institutionsarbejde indenfor børneområdet Legatet yder især støtte til ferieophold, sommerlejre, handicaplejre, weekendture, forebyggende arrangementer og aktiviteter, idræt, kriminalpræventivt arbejde og rådgivning hovedsagligt for truede børn af dårligt stillede forældre. Ansøgningen indsendes til: Søstrene Gads Legat Att. Ankestyrelsen Amaliegade 25 Postboks København K Ansøgningsfrist 1. Marts 5

6 Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg Fondens formål er at yde støtte til børne- og ungdomsforsorg, navnlig til 1. uddannelse og dygtiggørelse af unge kvinder 2. forsorg for mindrebemidlede eller vanskeligt stillede. 3. børneinstitutionsbørn, der ikke har sædvanlig familiekontakt Støtten kan ydes, når forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp eller hvad, der svarer dertil. Støtte kan også ydes, når forsørgelsesgrundlaget er SU. Fonden yder især støtte til hjælp til ferier og aktiviteter, enkeltudgifter samt julehjælp. Der ydes ikke støtte til studierejser eller studieophold i udlandet, til forsørgelse eller til afvikling af gæld. Fonden yder kun støtte til enkeltpersoner, og yder således ikke støtte til foreninger eller organisationer. Ansøgning med dokumentation for økonomiske forhold indsendes til: Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg. Ankestyrelsen Birgitte Kragelund Amaliegade 25 Postboks København K Ansøgningsfrist 15 November Fabrikant E.H. Ludvigsen og Hustrus Legat Støtte gives til institutioner, foreninger, virksomheder og lignende, som har til formål at hjælpe vanskeligt stillede børn og unge op til ca. 25 år. I mindre omfang gives desuden studiestøtte til videreuddannelse til unge under 30 år. Ellers gives der IKKE støtte til enkeltpersoner. Der gives støtte til aktiviteter for grupper af vanskeligt stillede børn og unge. Det kan foreksempel være børn og unge fra et særligt belastet geografisk område, børn og unge med fysisk eller psykisk handicap, eller grupper af børn og unge med særlig belastet adfærd. Ludvigsens Legat att. Marianne Sinding Ankestyrelsen Amaliegade 25 postboks København K tlf Se mere på Der er ingen ansøgningsfrist, men ansøgningerne behandles på bestyrelsesmøder, som for tiden holdes to gange om året forår og efterår. 6

7 Initiativstøtten Dansk Ungdoms Fællesråd støtter nye aktiviteter og projekter for og med børn og unge. Socialt udsatte unge og etniske minoritetsgrupper har særlig prioritet. Det skal være nyskabende, det skal være børne- eller ungestyret og det skal være drevet af frivilligt arbejde. Tlf.: Se mere på Ansøgningsfrist: 2. juli, 15. august, 17. oktober og 19. november Matas Miljøfond Miljøfonden giver økonomisk støtte til buske og træer, der plantes på børns legepladser. Vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidshjem, dagplejeordninger og private kan søge. Interesserede kan hente et ansøgningsskema i butikken eller på hvor der også kan læses mere om støttemulighederne. Næste ansøgningsfrist er den 1. december Erik Thunes Legat af 1954 Legatet tilstræber en ligelig fordeling af støtte til projekter i Danmark og projekter i udlandet, der administreres af en dansk organisation. Støtte velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn og børn, der trænger til lægehjælp eller økonomisk støtte. Støtte organisationer, der hjælper ulykkeligt stillede børn. Erik Thunes Legat Ibstrupvej Gentofte Telefon: Ansøgningsskema + mere info her: Ansøgningsfrist 1. November og 1. Maj. 7

8 Lokale- og Anlægsfonden Lokale- og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for idræts- og kulturområdet. Fonden støtter således anlæg inden for idræt, ungdomsformål, teater, musik, film, dans, friluftsliv mv. Støtten kan være i form af direkte støtte, lån eller ydelsesgaranti. Fonden har endvidere en pulje, kaldet Klublokale- og Værestedspuljen. Klublokale- og Værestedspuljen er således til projekter der normalt ikke kan opnå støtte i fonden, typisk fordi de er for små eller fordi de ikke opfylder Fondens kvalitetskrav. Målet med midlerne er at udvikle spændende byggeri, samt sikre både æstetisk og funktionelle kvaliteter inden for idræts- og kulturområdet. Det kan være fra ombygning af en spejderhytte til storstilet udbygning af et klubhus, fra oprettelse af et lokalt samlingssted for skatere til store kulturog musikhuse samt idrætsanlæg. Lokale- og Anlægsfonden Kanonbådsvej København K Tlf , FAX: Se mere på Uddeles løbende Fritid og Idræ t: Post Danmark Post Danmark sponserer sport i Danmark og har desuden et årligt samarbejde med en humanitær organisation. Uddeles løbende DBU`s Ungdomsfond Ansøgningsskema kan rekvireres hos lokalunionen, der også skal modtage skemaet i udfyldt stand senest den 15. februar det pågældende år. Se mere her: Carlsberg Sportsfond Carlsberg Sportsfond lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks. et fodboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign. Fondet er almennyttigt. For at komme i betragtning skal ansøger være en klub, forening eller selvejende institution. Gamle Carlsberg Vej København V Telefon: Ansøgningsskema + mere info her: Uddeles løbende 8

9 Ludvig og Sara Elsass Fond Fonden støtter i prioriteret rækkefølge: Primært personer med Cerebral Parese(spastisk lammede), men også andre fysisk eller psykisk handicappede. Lægelig, pædagogisk, terapeutisk, social og anden forskning samt praktisk gennemførelse af forskningsresultater med henblik på forbedring af handicappedes helbred og livsvilkår. Andre beslægtede foranstaltninger eller projekter, der kan være af betydning for personer med Cerebral Parese og andre handicappede. Sekundært dansk kunst og kultur. Ludvig og Sara Elsass Fond Holmegårdsvej 28 DK-2920 Charlottenlund Tlf Ansøgningsskema + mere info her: Vanførefonden Fondens formål er, at støtte bestræbelserne på at hjælpe vanføre i Danmark i det omfang, sådan hjælp ikke ydes af det offentlige, herunder særlig bestræbelser på at revalidere vanføre, at forbedre de vanføres boligforhold, at lette deres transport, at fremskaffe egnede feriehjem og forsamlingslokaler, at støtte børne- og ungdomsarbejde blandt vanføre og at sprede oplysning om de handicappedes problemer og vanførearbejdet. Vanførefonden Att. Inge Moustgaard Nørre Voldgade 90, København K Tlf.: Se mere her: Handic ap: Ingen ansøgningsfrister. Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøder 4 gange årligt. Ferd og Ellen Hindgavls Almennyttige Fond Yder støtte til foranstaltninger der skaber bedre udviklingsmuligheder for børn og unge af alle samfundsklasser, herunder børn og unge med handicaps. Ansøgningsfrist 1. marts 9

10 Susi og Peter Robinsohns Fond Støtter bl.a. arbejde med børn og unge der lever under belastende forhold, mennesker der lider af handicaps enten fysisk eller psykisk, handicapidræt og handicapoptræning. Susi og Peter Robinsohns Fond c/o Advokatfirmaet Gert Halling Ny Adelgade 5, 1. sal 1104 København k tlf Se mere her: Uddeles løbende Rosalie Petersens Fond Støtter bl.a. sygdomsforebyggende/helbredende, virksomhed, rekonvalescentophold, hjælpemidler til handicappede børn, forskning. Advokat Henrik Valdorf-Hansen c/o Bech-Bruun, Langelinie Allé København Ø Tlf Fax Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober Fonden af Aktiviteter og projekter for handicappede og sygdomsramte Ansøgning med bilag skal indsendes til administrator i 4 eksemplarer. Ansøgningsskema anbefales, men det er ikke et krav. Ansøgninger kan forventes behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde, såfremt ansøgningen er administrator i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet. Der afholdes sædvanligvis 3 bestyrelsesmøder om året, i maj august og november. Fonden af Att. Advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade København K. Ansøgningsskema + mere info her: 6 Ansøgningsfrist: maj august og november. 10

11 DBU s Hjælpefond Økonomisk tilskud til danske idrætsudøvere og -ledere, som uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykker eller i øvrigt af anden årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld. Tilskud kan også bevilges til nærmere pårørende eller institutioner, der beskæftiger sig med ungdom og idræt, hvor udøverne lider af legemsskavanker i en udstrækning, der ikke gør det muligt for dem at dyrke idræt på normal vis (typisk udøvere af handicapidræt). Forudsætningen for at modtage hjælp er, at den pågældende gennem en længere periode har været aktivt eller passivt medlem af en forening eller organisation under Danmarks Idræts-Forbund eller som har et samarbejde med dette forbund. DBUs Hjælpefond bestyres af DBUs formand og kasserer samt en repræsentant for DIF. I disse år henholdsvis Allan Hansen, Christian Kofoed og H.C Hansen. Se mere på: Uddeles løbende Postkontrollør P.H. Mathiasen og hustru Kan kun søges gennem Dansk Blindesamfund eller Dansk Handicapforbund c/o ADV NIELS E VALDAL Øster Alle København Ø Ansøgningsfrist 1. december Sygekassernes Helsefond Helsefondens formål er at støtte forskning, forsøg og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden kan desuden selv tage velbegrundede initiativer indenfor området med henblik på at støtte borgere med særlige fysiske, psykiske eller sociale behov.målet er at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet for den enkelte borger. Bevillingerne gives med henblik på projektets nyhedsværdi, relevans og anvendelighed. Helsefonden Magstræde 6, 1. sal 1204 København K Tlf.: Se mere her: Ansøgningsfrist: 15 Februar, 07 Juni og 17 September. Bevica legater Bevica Legater hører under Bevica Fonden som en selvstændig enhed. Bevica Legater yder økonomisk støtte til enkeltpersoner med bevægelseshandicap i form af ferieog julelegater. Eksempler på bevægelseshandicap: Fysiske mangler, deformiteter, amputation, rygmarvsskader, spasticitet, muskelsvind, leddegigt, sclerose og lammelser. Se Mere her: 11

12 Bevica Fonden Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der gennem aktiv formuepleje sikrer, at der til stadighed er økonomisk basis for støtte til mennesker med bevægelseshandicap. Herudover engagerer Bevica Fonden sig i forsknings- og udviklingsarbejde med særligt fokus på bevægeapparatet. Fondens formål er at medvirke til at give mennesker med bevægelseshandicap størst mulig selvstændighed og uafhængighed bl.a. gennem økonomisk støtte til forskning og bevægelsesfremmende aktivitet. Strandboulevarden 47 B 2100 København Ø. Tlf. nummer Ansøgningsfrist 1. april Bagermester Johan Frederik Aschengreens Legat Til trængende handicappede børn og unge. Legatet kan også søges af institutioner. Lægeattest for handicap bedes bilagt ansøgning. Bech-Bruun Dragsted Langelinie Allé København Ø Ansøningsfrist 1. April. Ferie-, koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge under 25 år og deres forældre - Handicap Puljen giver støtte til koloniophold, familieferier i indland og udland og til kursusvirksomhed for handicappede børn og unge og deres forældre. Kan søges af Landsdækkende handicaporganisationer/foreninger. Ansøgningsfristen er 17. september Nanny Jacobsens Fond Fondens formål er at yde støtte til psykisk udviklingshæmmede. Støtte kan gives til såvel udviklingshæmmede enkeltpersoner som til projekter, hvis formål er at hjælpe grupper af psykisk udviklingshæmmede. Desuden kan fonden give støtte til uddannelse og videnskabelige projekter. Fonden yder kun støtte til personer og projekter, der ikke kan opnå offentlig støtte og prioriterer at støtte de psykisk udviklingshæmmede, der økonomisk er dårligst stillede. Ret&Råd Fyn A/S Advokat Jess Lykke Gregersen v/bestyrelsesformand Ole Vojdeman Kanalvej Faaborg Ansøgningerne indkaldes i følgende fagblad: LEV, Socialpædagogen. Ansøgningsperioden er: 1. september til 20. oktober hvert år. Ansøgninger efter fristen vil ikke blive behandlet. Se mere her: 12

13 Sygeforsikringen Danmarks Sundhedsfond Tilskud til behandling der ikke dækkes af nugældende tilskudsregler. Støtte til sygdomsforebyggende og anden virksomhed indenfor sundhedsområdet. Støtte til oplysende virksomhed. Ansøgningsskema til pkt. A og B. Sygeforsikringen danmarks Sundhedsfond Palægade København K. Få mere information hos: Sygeforsikringen Danmarks Sundhedsfond Tlf Sundhe d: Løbende uddelinger til pkt. A og C. Uddeling til pkt. B sker hvert 2.ell. 3. år efter annoncering i dagspressen Warwara Larsens Fond Støtte til forskning af sygdommen dissemineret sclerose, herunder aflønning af scolarstipendier, omhandlende forskning vedrørende dissimineret sclerose. Sekretær Karin B. Nilsson - mærket Warwara Larsens Fond Lægeforeningen Kristianiagade København Ø Tlf.: Ansøgningsfrist Oktober. Rejselegater for scleroseramte Rejselegater for scleroseramte søges hos: Scleroseforeningen Mosedalvej Valby tlf

14 Kulture lt: Nykredits Fond Nykredits Fond støtter primært initiativer, som har et konkret og definerbart indhold inden for bevaring af landskab, bygninger og arkitektur inden for nytænkende, frivilligt, socialt eller humanitært arbejde af almennyttig karakter, dog primært i relation til byggesektoren bogudgivelser, f.eks. inden for kunst og arkitektur Nykredits Fond Kalvebod Brygge København V Tlf.: Ansøgningsskema + mere info her: https://www.nykredit.dk/svarkort.do?iwid=/omnykredit/svarkort/nykredits_fond/ansogning_fond.x ml&u2s=95jizzgpswxh Uddeles løbende 3F's Medie- og Kulturfond Formålet med en medie- og kulturfond er at fastholde og udvikle den kultur, som fagbevægelsen altid har været en del af. Det gør vi ved at støtte projekter, som vi mener medlemmerne kan have glæde af, og hvor de selv har mulighed for at deltage. Bevillingerne spænder vidt. Fra teater, egnsspil og musiske arrangementer, som bidrager til at fremme fagbevægelsens kulturelle indhold og mål. 3F 's Medie-og Kulturfond Kampmannsgade 4 Postboks København V Fax: Telefon: Ansøgningsskema + mere info her: Uddeles Løbende. Der afholdes 4-5 møder årligt i Fonden. 14

15 Beckett-Fonden Beckett-Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Vi støtter musik, teater, kunst, forfattere og lign. Støtten kan ydes til konkrete kulturelle arrangementer og begivenheder, som eksempelvis: Teaterforestillinger Skuespil Opera Ballet Koncertopførelser Lyd- og filmoptagelser Udstillinger Kunstindkøb Og støtten kan være af mere generel karakter, som eksempelvis: Museer Teatre Studierejser Undervisning og forskning Bogudgivelser Arkæologisk forskning og udgravninger Genopbygnings- og bevaringsprojekter Udstillinger Beckett-Fonden Hammerensgade 1, 2.sal 1267 København K Telefon Ansøgningsskema + mere info her: ansøgningsfrist: 1. november 2012 Jyllands-Postens Fond Støtter løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener opretholdelse af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark. Jyllands-Postens Fond Grøndalsvej Viby Tlf.: Se mere her: Ansøgninger indkaldes fra 1. februar. Fristen er normalt 3-4 uger. Uddelinger finder sted i maj. 15

16 Tuborgfondet Siden oprettelsen i 1931 har fondet med over 890 mio. kr. støttet mere end store og små aktiviteter inden for alle dele af det danske samfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse tit erhvervsrelateret forskning. Tuborgfondet Gamle Carlsberg Vej København V Tlf.: Ansøgningsskema: Ansøgninger behandles løbende, men de kan også henvises til senere behandling - ifølge nærmere orientering. Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde. Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel ikke praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser. Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Att: Mag.art. Elisabeth von Buchwald Amaliegade 18 Postboks København K Tlf.: Se mere her: Fond/dronning-margrethes-og-prins-henriks-fond Ansøgningsfrist 15. Februar og igen 15. august Sonning fonden Sonning-fonden uddeler én gang om året i juni måned en række beløb til almennyttige kulturelle formål, ansøgt af foreninger, institutioner el.lign. i Danmark. Der ydes navnlig støtte til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål, herunder til musikalske projekter og initiativer inden for forskning og formidling, der tilfører det danske musikliv nye impulser. Der gives ikke støtte til indkøb af musikinstrumenter. Sonning-Fondens Sekretariat C/o DEAS A/S Dirch Passer Allé Frederiksberg Ansøgningsskema + mere info her: Ansøgninger modtages i perioden fra 1. januar 2013 til 2. april

17 Nordisk Kulturfonden Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand mellem de nordiske lande. Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde, som omfatter både professionelle og amatører. Fonden yder bidrag til aktiviteter, som præges af kvalitet, fremsynethed, tilgængelighed og variation, hvor både traditionelle og nye arbejdsformer kan udvikles. Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaler og forsknings- og uddannelsesprojekter. Et projekt kan gennemføres både i og uden for Norden. Nordisk Kulturfond Ved Stranden København K Tlf Se mere her: Petra Slettens Fond Styrker dansk-norsk samarbejde, støtter uddannelse, støtter socialt arbejde Petra Slettens Fond Att. Advokat Judy Jakobsen Ved Vesterport KØBENHAVN V Tlf.: Nordis ke: Ansøgningsfrist den 1. i flg. måneder: februar, marts, april, august, september og oktober Ansøgningsfrist 9. januar 17

18 Undervis ning: Uddannelsespuljen Uddannelsespuljen har tre forskellige støtteformer: 1. Økonomisk støtte til frivillige sociale organisationers egne uddannelsesaktiviteter. 2. Åbent kursustilbud til frivillige. 3. Konsulentstøtte til realisering af kursusidéer samt vejledning vedr. udvikling af effektmål og dokumentation af indsatsen. Formålet med Uddannelsespuljen er at udbyde og støtte uddannelsesaktiviteter for aktive i frivilligt socialt arbejde. Denne støtte skal medvirke til at kvalificere det brugerrettede sociale arbejde og forbedre støttefunktioner i forhold til udmøntning af det frivillige brugerrettede arbejde. Til støtteform A er ansøgningsfristen ultimo august 18

19 Otto og Gerda Bings Mindelegat Fonden yder bidrag til institutioner og foreninger, der udfører socialt arbejde. Enkeltpersoner vil normalt kun komme i betragtning, hvis fonden skønner, at en mindre økonomisk støtte vil kunne give modtageren et skub fremad, der kan være medvirkende til, at modtageren forøger sine muligheder for at sikre sig en fremtid uden permanente tilskud fra det offentlige. Der gives ikke studielegater og tilsvarende. Otto og Gerda Bings Mindelegat c/o Bech-Bruun Advokat Anders Oreby Hansen Langelinie Allé København Ø Uddeles Løbende Det Obelske familiefond Det obelske familiefond med base i Nordjylland dækker i dag hele Danmark. Fondet støtter: Forskning og uddannelse, sociale formål og kunst og kultur. Fondets værdier er at gøre en forskel (ambitiøse og nytænkende projekter), at støtte det professionelle initiativ og at fremme hjælp til selvhjælp. Det Obelske Familiefond Kastetvej Aalborg Tlf.: Udeles løbene Codan Fonden Støtte til videnskabelige, humanitære, sociale og andre almennyttige formål. Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Att.: "Codan Fonden" Ansøgningsfrist: November Frimodt-Heineke Fonden Formålet er at støtte almennyttige og velgørende formål humanitære, videnskabelige, økologiske, undervisningsmæssige og kunstnerisk-kulturelle Frimodt-Heineke Fonden Att. Advokat Lars Skibsted Edellundsvej 1A, 2. tv 2930 Klampenborg Tlf Ansøgningsfrist 1. marts og 1. september. Frivillig: 19

20 Dampskibsselskabet Hafnias fond Fonden støtter almenvelgørende, humane, kunstneriske, videnskabelige eller lignende formål. Dampskibsselskabet Hafnias fond Att. Advokat Olaf C. Ehrenskjöld H C Andersens Boulevard 1553 København V. Tlf.: G E C Gads Fond Kirkelige foreninger og institutioners sociale arbejde. G.E.C. Gads Fond Att. Advokat Axel Kierkegaard Fiolstræde København K Ansøgningsskema + mere info her: Frist for indsendelse er 15. april og 15. oktober. Lauritzen Fonden Lauritzen Fonden giver legater til nuværende og tidligere medarbejdere i Lauritzen-gruppen samt til kulturelle aktiviteter, iværksætter-aktiviteter, uddannelsesmæssige og velgørende projekter. Vi finansierer også projekter uden for Danmarks grænser. Lauritzen Fonden Sankt Annæ Plads København K, Tlf.: Ansøgningsfrist: 1. Oktober og 1. december 8. februar 2013, 1. maj 2013, 12. juli 2013 og 1. oktober 2013 Jyllands-Postens Fond Støtter løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener opretholdelse af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark. Jyllands-Postens Fond Grøndalsvej Viby Tlf.: Se mere her: Ansøgninger indkaldes fra 1. februar. Fristen er normalt 3-4 uger. Uddelinger finder sted i maj. 20

21 Tips- og lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer - Lotfri Den sociale indsats skal være organisationens hovedformål, eller udgøre en væsentlig del af organisationens aktiviteter. Det kan blandt andet være et formål eller aktivetet, der retter sig mod forsørgelsesproblemer, omsorgsproblemer, eller sociale integrationsproblemer enten i form af konkrete problemer eller forebyggelse af sådanne. Landsdækkende frivillige sociale organisationer kan søge dette. Ansøgningsmateriale for næste ansøgningsrunde bliver først tilgængeligt halvanden måned før ansøgningsfristen. Ansøgningsfristen for 2012-midler var 1. juli Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker - PUF Puljens formål er at støtte projekter, der styrker den frivillige, ulønnede indsats, og forebygger og afhjælper problemer for socialt truede mennesker. Særligt truede mennesker i samfundet (f. eks. sindslidende, hjemløse, alkohol- og narkomisbrugere) eller mennesker i en svær livssituation. Organisationer, foreninger, grupper samt andre private initiativer kan søge dette. Ansøgningsmateriale for 2014-midler bliver tilgængeligt ca. 6 uger før ansøgningsfristen i Ansøgningsfristen er den 3. september 2012 for midler for Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde - UDD Puljens formål er at støtte frivillige organisationers egne kursus- og uddannelsesaktiviteter. Frivillige og ansatte med støttefunktioner i forhold til det frivillige bruger rettede arbejde. Organisationer, foreninger og mere uformelle grupperinger, som udfører frivilligt socialt arbejde kan søge om dette. Ansøgningsfristen for midler for 2013 er 1. september Etablering af frivillig gældsrådgiver Puljens formål er at hjælpe udsatte borgere til at danne sig et overblik over deres gældsproblemer og motivere borgerne til at reducere deres gæld. Kan søges af foreninger og organisationer Ansøgningsfristen var 14. maj Tips- og lottopuljen til særlige sociale formål - særligsoc Sigtet med puljen er gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde at styrke den samlede sociale indsats i samfundet. Kan søges af organisationer, foreninger, grupper samt andre private initiativer. Ansøgningsfrist for 2012-midler var 1. februar

22 PFA fonden - brug for livet PFA Brug Livet Fonden støtter en eller flere sager, der hjælper andre til at bruge livet. Det kan være aktiviteter, der gør andre menneskers liv nemmere, tryggere eller bedre. PFA har valgt sociale medier som ramme for fonden og de årlige indstillinger og afstemninger. På den måde kan de mange ildsjæle selv komme til orde og skabe opmærksomhed om deres sager. I 2011 var der knap personer, som stemte på en af de godt 200 indstillede hjertesager, og siden var under afstemning blandt de hurtigst voksende facebooksider i Danmark. I sommeren 2012 var der knap fans af fondens facebookside. Mere info her: og her: 22

FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST. http://www.social.dk/projekt_stoette.html. www.im.

FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST. http://www.social.dk/projekt_stoette.html. www.im. FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Velfærdsministeriets Landdistriktspulje http://www.social.dk/projekt_stoette.html www.im.dk Der er pt. rod med domænerne

Læs mere

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Ambassade de France au Danemark Fonden støtter almene kunstneriske, kulturelle, historiske og

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse Uddannelse Den Raben-Levetzauske Fond Viadukt Allé 27, 2900 Hellerup 5.000-10.000 Skema: Nej Frist: 30.11 - Enkefru Juliane Buntzens, født Køhlers Mindelegat Advokat Henrik Kaastrup-Larsen Bavnebjærgspark

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? HVEM ER VI? 2 INDHOLD 1. Fundraising hvad og hvordan? 2. Inspiration, udviklingstendenser og trends 3. Støtteordninger

Læs mere

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier:

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Kommunernes Fundraisingnetværk, den 3. oktober 2013 Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere:

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere: Penge til partierne Ugebrevet A4 har gennemgået regnskaberne for partierne fra valgårene 2005, 2007 og 2011. Gennemgangen viser blandt andet: Private bidrag: De private bidrag er vokset markant fra 49,7

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Hvad er SN Fonden: Fonden blev stiftet, da Sukkerfabriken Nykøbing blev solgt til Danisco. Fonden er en kultur- og erhvervsfond, og det fremgår af formålsparagraffen,

Læs mere

Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk

Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk Fonde som bevilger penge til forskning generelt (opdateret marts 2013). Listen er ekstraheret fra http://www.researchfunding.net/ Har du forslag til ændringer, kontakt Mette Kirkegaard (metteki@mb.au.dk)

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Bilag 5 Oversigt over fonde

Bilag 5 Oversigt over fonde Bilag 5 Oversigt over fonde Nr Kontaktinformationer Tildelingskriterier (fundats) Hvem kan søge? Omfang af potentiel funding samt anden praktisk information 1. Augustinus Fonden Augustinus Fonden Amaliegade

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende?

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende? 1 of 5 28-02-11 18:45 Ansøgning om støtte Påbegyndt den 28. februar 2011 af tscherning@gmail.com 100% udarbejdet, endnu ikke indsendt. Ansøgningsfrist: 1. marts 2011 1. Grundlæggende oplysninger om projektet

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KFI erhvervsdrivende fond...2 1.1. Formål...2 1.2. Kontakt...2 2. Dagbladsnævnet...3 2.1. Formål...3 2.2. Kontakt...3 3. Det

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave.

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. Socialministeriet November 2003 1 Fondsoversigt En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Hvor kan jeg træne i ferien? Sommerferiefægtning i klubber: For de af jeres fægtere, som ikke ønsker at sige farvel til våbnene i sommerferien, har jeg fået

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Castberggård 23. januar 2014 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af fonde med

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN Bilag 1 J. nr. 93-100521-03 KG. VEDTÆGT for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN.. og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs MINDELEGAT 1. Navn: Legatets navn er: WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2015 Økonomisk støtte til organisationer

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010 Tekst og foto: Thor Hjarsen, Red Barnet marts 2011 Red Barnet Rosenørns Alle 12 1634 V www.redbarnet.dk/natur

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 0 Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Fritidsaktiviteter (hobby)... 2 4. Aktiviteter

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere