XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version"

Transkript

1 XDIS EPJ Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version Testprotokollen omfatter/anvender følgende standarder: Standard Navn Version Type EDI Indlæggelsesadvis Indlæggelsesadvis D2030C DIS20 Namespace: XML Indlæggelsesadvis NotificationOfAdmission XD2030C XDIS20 Namespace: XML Korrespondance Clinical XD9134L XDIS91 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.3 XML Indlæggelsesrapport ReportOfAdmission XD1634C XDIS16 XML Plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan XD2134C XDIS21 XML Udskrivningsrapport ReportOfDischarge XD1834C XDIS18 XML Melding om færdigbehandling NotificationOfEndedTreatment XD1934C XDIS19

2 Styring af dokumentversion Version Forfatter Dato Beskrivelse 1.0 MDM Første udgave til version MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 2 of 20

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Formål Link til materialer Test deltager TESTKRAV Tekniske krav Flow håndtering Generelt kommunikationsflow Testscenarier i sygehussystemet Indlæggelsesadvis Indlæggelsesrapport Plejeforløbsplan Supplerende kommunikation via korrespondancer Melding om færdigbehandling Udskrivningsrapport Dokumentation for flow håndtering MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 3 of 20

4 1 INDLEDNING MedComs XML hjemmepleje-sygehus standarder, som omfatter indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan, melding om færdigbehandling og udskrivningsrapport har til formål at understøtte den kommunikation, som finder sted mellem hjemmepleje og hospitalspersonale i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse, når der er behov for at sende data fra enten hjemmepleje til sygehus eller fra sygehus til hjemmepleje. XML hjemmepleje-sygehus standarder fungerer i samspil med de automatiserede advis meddelelser indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis, men automatiseret indlæggelsessvar vil blive erstattet af den automatiseret XML indlæggelsesrapport. 1.1 Formål Formålet med nærværende dokument er at beskrive de aktiviteter, som skal gennemføres for at MedCom kan certificere de EPJ-systemer, der ønsker at sende og modtage XML hjemmepleje-sygehus-standarder. 1.2 Link til materialer DIS20 Standard: gode kommuneadvis/edi/dokumentation/ DIS20 Testeksempler: gode kommuneadvis/edi/eksempler/ XDIS20 Standard: gode kommuneadvis/xdis20/dokumentation/ XDIS20 Testeksempler: gode kommuneadvis/xdis20/eksempler/ XDIS16 Standard og testeksempler: Sygehus- Kommunesamarbejde/1.0.3/XDIS16/ XDIS21 Standard og testeksempler: Sygehus- Kommunesamarbejde/1.0.3/XDIS21/ XDIS18 Standard og testeksempler: Sygehus- Kommunesamarbejde/1.0.3/XDIS18/ XDIS19 Standard og testeksempler: Sygehus- Kommunesamarbejde/1.0.3/XDIS19/ MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 4 of 20

5 1.3 Test deltager Tabel 1: Test deltager Leverandør System Version Testdato Testlokation * Godkendt Dato/Initialer *Testlokation: Testcenter, kunde eller leverandør MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 5 of 20

6 2 TESTKRAV Generelt anbefaler MedCom, at afsender skemavaliderer inden afsendelse finder sted. Formålet med dette kapitel er, at beskrive de testscenarier, der skal gennemføres af sygehussystemerne før godkendelse kan finde sted. Kapitlet er delt op i følgende afsnit: Tekniske krav Generelt kommunikationsflow Testscenarier Testdeltager vil, indenfor en eller flere af de nævnte kategorier, blive bedt om, at gennemføre testscenarier beskrevet i tabeller. Som gyldig dokumentation, under testen, kan testdeltager anvende udskrifter, skærmprint og filer/logfiler. Filerne skal dog umiddelbart kunne vises i et standardværktøj og må ikke kræve yderligere bearbejdning fra MedComs side. Filer i XML-format kan testes, vises i HTML og evt. udskrives via MedCom Testcenter. Screen dumps skal sendes via mail til MedCom, den aktuelle mailadresse oplyses på selve testdagen. MedCom har forskellige lokationsnumre på Sundhedsdatanettet. Det fremgår af tabellerne, hvilke der skal sendes til under testforløbet. 2.1 Tekniske krav Hjemmepleje-sygehus-standarderne skal udarbejdes i XML format, version= 1.0, encoding= UTF-8. Hjemmepleje-sygehus-standarderne skal sendes i VANS-Envelope, dog ikke de automatiserede adviser XDIS17, XDIS20 og XDIS14. EPJ-systemet skal derfor kunne håndtere VANS-Envelope, for at kunne gennemføre testen. Indlæsning fra filer skal være muligt i testøjemed, dette gælder også for kvitteringer. 2.2 Flow håndtering I de tilfælde, hvor der sendes kvitteringer fra MedCom Testcenter tilbage til afsender, skal afsender kunne vise kvitteringerne til MedCom. Afsender skal også kunne vise, hvorledes brugeren præsenteres for meddelelser, der tilhører samme forløb, har samme UUID, se afsnit Generelt kommunikationsflow MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 6 of 20

7 Meddelelserne i hjemmepleje-sygehus-kommunikationen kobles teknisk sammen vha. UUID. Det er PAS/EPJ-systemerne, der har ejerskab af UUID og det er dem, der skal generere UUID. i Figur 1 viser det generelle flow med UUID indsat. a) Når en borger indlægges på et sygehus, har kommunen behov for at få oplyst dette, hvis borgeren modtager hjemmehjælp, hjemmesygepleje, levering af hjælpemidler (indenfor ældreområdet), madlevering eller forebyggende hjemmebesøg, endvidere en mulighed, hvis borger har en sag i sygedagpenge. Sygehuset sender derfor et Indlæggelsesadvis (X)DIS20 til kommunen med oplysninger om borgerens personnummer, hvilket sygehus/afdeling/afsnit, borgeren er indlagt på og endelig borgerens status (indlagt eller død ved ankomsten til sygehuset). b) Sygehuset har behov for at vide om borgeren er klient i kommunen og har behov for en række sundhedsfaglige oplysninger fra kommunen, for at kunne iværksætte den bedst mulige behandling af borgeren og for at kvalificere dialogen mellem sygehus og kommune. Indlæggelsesrapporten XDIS16 afsendes automatisk fra kommunen, når der modtages et indlæggelsesadvis, med et ukendt UUID, i kommunens EOJ system på borgere, som modtager hjemmehjælpsydelser og/eller hjemmesygepleje. Indlæggelsesrapporten indeholder stamdata, oplysninger om hjemmeplejeydelser, hjælpemidler, medicin, funktionsevne og opdateres manuelt med fx oplysninger om årsag til indlæggelse mm. c) Plejeforløbsplanen XDIS21 anvendes af sygehuspersonalet til at informere hjemmeplejen om, at der er behov for revurdering af de ydelser som borgeren modtager, en kort orientering om indlæggelsesforløbet, samt mulighed for at oplyse om der er behov for yderligere koordinering i forhold til udskrivelse og forventet færdigbehandlingsdato/udskrivningsdato. Plejeforløbsplanen kan sendes flere gange fra sygehuset til kommunen. d) Korrespondancemeddelelser (X)DIS91 kan anvendes til afklaring af yderligere spørgsmål og svar, disse kan udveksles flere gange. e) Melding om færdigbehandling XDIS19 sendes fra sygehuset til kommunen og fungerer som en notifikation om, at en borger med ydelser i hjemmeplejen er blevet registeret færdigbehandlet på sygehuset. Melding om færdigbehandling kan gensendes fra sygehuset til kommunen, hvis behandling genoptages på en færdigmeldt patient. f) Sygehuspersonalet anvender Udskrivningsrapporten XDIS18 til at informere hjemmeplejen om relevante data fra indlæggelsesforløbet og formidle om der er plejebehov, som bør fortsætte efter udskrivelsen. Udskrivningsrapporten bygger videre på plejeforløbsplanen så de felter, der mangler i forhold til udskrivningssituationen skal tilføjes. i Flow hjemmepleje-sygehus.pdf bekriver yderligere anvendelsen af UUID MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 7 of 20

8 Flowdiagram Figur 1 Generelt flow i hjemmepleje-sygehus-kommunikationen MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 8 of 20

9 2.4 Testscenarier i sygehussystemet Indlæggelsesadvis Følgende testscenarie skal gennemføres i EPJ-systemet: Tabel 2: Checkliste for Indlæggelsesadvis (DIS20/XDIS20) i EPJ-systemet Akt.nr Testspecifikation Fejl(F) eller mangel(m) Kategori 1=alvorlig 2=mindre 3=uvæsentlig Bemærkninger 2.1 Dan et indlæggelsesadvis DIS20 eller XDIS20 med: Afsender SKS-klass. = Afsender = Odense Universitetshospital Afdeling=Medicinsk Afdeling Afsnit = C4 Ok Modtager = Odense kommune Kommunenr. = 461 Cpr = Indl.dato, klok.= 16/4-2015, 10:15. Status = HS (Indlagt). 2.2 Send indlæggelsesadviset til MedCom Testcenter på lok.nr Få verificeret at indlæggelsesadviset er ok. 2.4 MedCom: Noter UUID og indsæt det i testeksemplerne til XDIS16 Indlæggelsesrapport og i feltet <EpisodeOfCareIdentifier>.* 2.5 MedCom: Indsæt samme UUID i et testeksempel til XDIS91 Korrespondance i feltet <EpisodeOfCareIdentifier>.** *Tag udgangspunkt i: Sygehus- Kommunesamarbejde/1.0.3/XDIS16/Eksempler/XDIS16_eksempel-complete.xml og Sygehus- Kommunesamarbejde/1.0.3/XDIS16/Eksempler/XDIS16_eksempel-complete_with_changes.xml ** gode korrespondance/xml/eksempler/xdis91_testeks_uuid.xml MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 9 of 20

10 2.4.2 Indlæggelsesrapport Følgende testscenarie skal gennemføres i EPJ-systemet: Tabel 3: Checkliste for modtagelse af Indlæggelsesrapport (XDIS16) i EPJ-systemet Akt.nr Testspecifikation Fejl(F) Kategori Bemærkninger Ok eller mangel(m) 1=alvorlig 2=mindre 3=uvæsentlig 3.1 Indlæs xml-filen XDIS16_eksempel-complete.xml fra Indlæs samme xml-fil i MedComs testcenter: Check at alle oplysninger fra htmlvisningen på MedComs testcenter kan genfindes i EPJ-systemet. Dokumenter m/skærmdump. 3.4 Send skærmdump på mail til MedCom. 3.5 Gem indlæggelsesrapporten. 3.6 Indlæs xml-filen XDIS16_eksempelcomplete_with_changes.xml fra Dokumenter m/skærmdump, at ændringerne i indlæggelsesrapporten kan genfindes i EPJ-systemet, herunder: Opdateret funktionsevner 3.8 Send skærmdump på mail til MedCom. MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 10 of 20

11 2.4.3 Plejeforløbsplan Følgende testscenarie skal gennemføres i EPJ-systemet: Tabel 4: Checkliste for Plejeforløbsplan (XDIS21) i EPJ-systemet Akt.nr Testspecifikation Fejl(F) eller mangel(m) Kategori 1=alvorlig 2=mindre 3=uvæsentlig Bemærkninger Ok 4.1 Dan, med udgangspunkt i den modtagne indlæggelsesrapport fra 3.6, en xml plejeforløbsplan, der dokumenteres med skærmdumps: Aktuel indlæggelse: Indtast forventet udskrivnings-/ færdigbehandlingsdato Vis, at forventet udskrivnings-/ færdigbehandlingsdato ikke kan være tidligere end indlæggelsesdatoen Indtast en kommentar til datoen. Vis at kommentar skal udfyldes hvis dato mangler (4.1.2) Indtast en aftalt udskrivningsdato Vis, at aftalt udskrivningsdato ikke kan være tidligere end indlæggelsesdatoen Indtast en kommentar til aftalt udskrivningsdato Indtast forventet indlæggelsesforløb. Yderligere koordinering: Indtast, at der er behov for ændringer på bolig og en kommentar hertil Indtast, at hjælpemidler skal aftales og en kommentar hertil. MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 11 of 20

12 Indtast, at der er behov for hjemmesygepleje og en kommentar hertil Indtast, at der er behov for hjælp til medicinadministration og en kommentar hertil Indtast, at der er behov for hjælp til medicinindtagelse og en kommentar hertil Indtast, at der er behov for anden kommunal indsats og en kommentar hertil Vælg, at udskrivningskonferencen skal holdes via video og skriv en kommentar hertil Vis at dato for udskrivningskonference kan markeres som forslag eller aftalt Indtast en ændring til kommentaren til medicinadministration Indtast, at der er behov for psykiatri udskrivningsaftale og en kommentar hertil. Vis at feltet kun er synligt ved afsendelse fra psykiatrisk afdeling 4.2 Vis plejeforløbsplanen ved hjælp af skærmdump. 4.3 Gem plejeforløbsplanen 4.4 Send plejeforløbsplanen til MedCom Testcenter på lok.nr Få verificeret at plejeforløbsplanen er ok, inkl. UUID. 4.6 Foretag ændringer: (Dokumenter med skærmdump) Indtast smitterisiko vha. frase Vis at teksten kan ændres. MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 12 of 20

13 Funktionsevner Vis at det er muligt at markere funktionsevne som ikke relevant Vis, hvordan score til funktionsevne vælges. Sygeplejefaglige problemområder: Indtast en tekst til Bevægeapparat Indtast en tekst til Ernæring Indtast en tekst til Hud og slimhinder Indtast en tekst til Kommunikation Indtast en tekst til Psykosociale forhold Indtast en tekst til Respiration og cirkulation Indtast en tekst til Seksualitet Indtast en tekst til Smerter og sanseindtryk Indtast en tekst til Søvn og hvile Indtast en tekst til Viden og udvikling Indtast en tekst til Udskillelse af affaldsstoffer. 4.7 Vis den ændrede plejeforløbsplan ved hjælp af skærmdump. 4.8 Gem plejeforløbsplanen. 4.9 Send plejeforløbsplanen til MedCom Testcenter på lok.nr Få verificeret at den ændrede plejeforløbsplan er ok, inkl. UUID. MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 13 of 20

14 4.11 Send skærmdumps på mail til MedCom Vis en oversigt over patientens plejeforløbsplaner Vælg plejeforløbsplanen fra 4.8 MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 14 of 20

15 2.4.4 Supplerende kommunikation via korrespondancer For at teste flowhåndteringen skal følgende testscenarie gennemføres i EPJ-systemet, se også afsnit 2.4.7: Tabel 5: Yderligere check for flowhåndtering i EPJ-systemet Akt.nr Testspecifikation Fejl(F) eller mangel(m) Kategori 1=alvorlig 2=mindre 3=uvæsentlig 5.1 Indlæs xml-filen XDIS91_testeksempel_UUID.xml fra Dokumenter med skærmdump, at korrespondancen lander på den rigtige patient. 5.3 Besvar korrespondancen med en ny korrespondance. Skriv f.eks. at de aftalte ændringer vil blive indført i borgerens plejeforløbsplan. 5.4 Send korrespondancen til MedCom Testcenter på lok.nr Få korrespondancen verificeret af MedCom, inkl. UUID. 5.6 Indfør ændringerne i patientens plejeforløbsplan. Dokumenter, med skærmdump. 5.7 Send plejeforløbsplanen til MedCom Testcenter på lok.nr Få plejeforløbsplanen verificeret af MedCom, inkl. UUID. Bemærkninger Ok MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 15 of 20

16 2.4.5 Melding om færdigbehandling Tabel 6: Checkliste for Melding om færdigbehandling (XDIS19) i EPJ-systemet Akt.nr Testspecifikation Fejl(F) eller mangel(m) Kategori 1=alvorlig 2=mindre 3=uvæsentlig Bemærkninger 6.1 Foretag en registrering af Behandling færdig i EPJ-systemet på patienten. Ok 6.2 Dokumenter, at melding om færdigbehandling kun genereres, hvis patienten er tilknyttet hjemmeplejen. 6.3 Dokumenter, at melding om færdigbehandling gemmes i sin helhed i patientens journal. 6.4 Send melding om færdigbehandling til MedCom Testcenter på lok.nr Få melding om færdigbehandling verificeret af MedCom, inkl. UUID. 6.7 Dokumenter at dato og klokkeslæt for Genoptaget behandling overføres og medsendes i XDIS Dokumenter, at den nye melding om færdigbehandling gemmes i sin helhed i patientens journal. Teksten behandling genoptaget skal være synlig. MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 16 of 20

17 6.9 Send melding om færdigbehandling til MedCom Testcenter på lok.nr Få melding om færdigbehandling verificeret af MedCom, inkl. UUID Send alle screen dumps på mail til MedCom. MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 17 of 20

18 2.4.6 Udskrivningsrapport Følgende testscenarie skal gennemføres i EPJ-systemet: Tabel 7: Checkliste for Udskrivningsrapport XDIS18 i EPJ-systemet Akt.nr Testspecifikation Fejl(F) eller mangel(m) Kategori 1=alvorlig 2=mindre 3=uvæsentlig Bemærkninger 7.1 Dan en udskrivningsrapport XDIS18 på samme patient som ovenfor. Ok 7.2 Vis datagenbrug fra plejeforløbsplan. 7.3 Dokumenter, at klokkeslæt kan anføres i forbindelse med færdigbehandlingsdatoen. 7.4 Dokumenter, at klokkeslæt kan anføres i forbindelse med udskrivningsdatoen. 7.5 Indtast nogle diagnoser. Dokumenter med skærmdump. 7.6 Vis Medicinoplysninger, med skærm dump, i forbindelse med udskrivelse, herunder: Vis hvordan registrering af seneste depotmedicin og seneste PN medicin overføres til udskrivningsrapporten Om der er ændringer til medicinen Medsendt medicin og evt. kommentar. 7.7 Send XDIS18 til MedCom Testcenter på lok.nr MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 18 of 20

19 7.8 Få udskrivningsrapporten verificeret af MedCom, inkl. ændringer og UUID. 7.9 Send screen dumps på mail til MedCom. MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 19 of 20

20 2.4.7 Dokumentation for flow håndtering Følgende testscenarie vedr. flowhåndtering skal gennemføres i EPJ-systemet: Tabel 8: Checkliste for flow i EPJ-systemet Akt.nr Testspecifikation Fejl(F) eller mangel(m) 8.1 Dokumenter med skærmdump, hvordan flowet af meddelelser vises for brugeren. Kategori 1=alvorlig 2=mindre 3=uvæsentlig Bemærkninger Ok 8.2 Dokumenter, at alle meddelelser fra ovenstående tests er med/kan genfindes. 8.3 Send screen dumps på mail til MedCom. MedCom -Testprotokol - XML hjemmepleje-sygehus-standarder EPJ Side 20 of 20

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX FNUX Testprotokol Version 2.3 for Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX Lægesystem udgave 11.06.2013 Styring af dokumentversion Version Forfatter Dato Beskrivelse 0.1 JAG 24-08-2012 Udkast 1.0 GHE 10-09-2012

Læs mere

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Indlæggelsesrapport XDIS6 Plejeforløbsplan XDIS Melding om færdigbehandling XDIS 9 Udskrivningsrapport XDIS 8 Negativ kvittering Negativ vans kvittering

Læs mere

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Indhold Baggrund... 1 Indhold i løsningen... 1 Kobling af meddelelser i samme forløb... 1 Teknisk anvendelse i EPJ/PAS og EOJ

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Baggrund Dette notat, [version 06.06.14] indeholder en foreløbig teknisk løsningsbeskrivelse til løsning af flow i hjemmepleje-sygehusmeddelelser.

Læs mere

Sådan læser du guiden

Sådan læser du guiden Indholdsfortegnelse: Sådan læser du guiden...1 Forord...2 Koordinering til 2. generation af sundhedsaftaler...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Historien bag MedComs kommunikationsstandard

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Udskrivelsesrapport XDIS1831

Udskrivelsesrapport XDIS1831 Udskrivelsesrapport XDIS1831 Indholdsfortegnelse Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for udskrivningssrapport...3

Læs mere

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4.

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4. Indlæggelsesadvis fra hospital Behandler indlæggelsesadviser Kontrollerer, at de relevante leverandører er på som Medcom kontakt i indlæggelsesadvis. Opdaterer ved behov kontakt og vinge i Medcom. Behandler

Læs mere

Kommunikationsaftale

Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Godkendt af Styregruppen vedrørende Sundhedsaftalen.

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

Guide. for hjemmepleje-sygehus standarder

Guide. for hjemmepleje-sygehus standarder Guide for hjemmepleje-sygehus standarder Indlæggelsesrapport XDIS16 Plejeforløbsplan XDIS21 Melding om færdigbehandling XDIS19 Udskrivningsrapport XDIS18 MC-S230 / REVIDERET UDGAVE JUNI 2013 2 Guide for

Læs mere

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning Indholdsfortegnelse Indlæggelsesrapport Hvornår udløses automatisk?... 1 Hvornår udarbejder vi en manuel?... 1 Hvad indeholder den automatiske?... 2 Inden du opretter manuel ILR... 2 Opret manuelt... 2

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

De 4 kommunikationsstandarder

De 4 kommunikationsstandarder De 4 kommunikationsstandarder Dokumenttype Instruks Krogstenshave Målgruppe Plejepersonale Krogstenshave Udarbejdet af Jette Høimark Godkendt af Ledergruppen Godkendelsesdato 5.11.2012 Revision senest

Læs mere

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ-Observatoriets Årskonference Dorthe Skou Lassen FynCom/MedCom Sygehus kommune kommunikation MedComs kommune projekter

Læs mere

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen National hjemmepleje sygehusgruppe møde CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen Praktiske oplysninger WiFi: DGI Konf Kode: Gu3st@Konf Frokost på Østerbro

Læs mere

Guide for hjemmeplejesygehusstandarder

Guide for hjemmeplejesygehusstandarder Guide for hjemmeplejesygehusstandarder Indlæggelsesrapport XDIS16 Plejeforløbsplan XDIS21 Melding om færdigbehandling XDIS19 Udskrivningsrapport XDIS18 2. udkast november 2010 arbejdsversion Guide kommune-sygehus

Læs mere

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek Vejledning 2017 - Manuel Indlæggelsesrapport - Korrespondance HVEM MODTAGER?... 2 OPSÆTNING... 2 HVORNÅR SKAL DER SENDES

Læs mere

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Kommune-Sygehus Leverandørmøde MedCom 17.04. 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Dagsorden Ændringer til dagsorden + oplæg fra NSI om telesår og integration, Ivan Lund Petersen Punkt 3 Versionsopdatering

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Vejledning og feltværdier

Vejledning og feltværdier Vejledning og feltværdier Den Gode VANSEnvelope - Bilag MedCom Vejledning og feltværdier: Den Gode VANSEnvelope - Bilag Jacob Glasdam, MedCom udgivelsesdato 10. marts 2011 Revisionshistorie Revision 1.1

Læs mere

MedCom hjemmepleje-sygehus projekt

MedCom hjemmepleje-sygehus projekt MedCom hjemmepleje-sygehus projekt 2010-2011 Understøttelse af sundhedsaftaler Patient plejeforløb - informations flow H O S P I T A L Indlæggelses advis Indlæggelsessvar Indlæggelsesrapport Korrespondance

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

Kommunikationsstandarder Støtte sammenhængende forløb mellem kommunal hjemmepleje og plejepersonalet på sygehusene

Kommunikationsstandarder Støtte sammenhængende forløb mellem kommunal hjemmepleje og plejepersonalet på sygehusene Kommune og regioner Udvikle moduler eller brugergrænseflader i EOJ/EPJ, koordinering mellem arbejdsgange og brug af MedCom kommunikationsstandard + do Leverandører Teste, koordinere, og udveksle erfaringer,

Læs mere

3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom

3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom 3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom a. Status Hjemmepleje-sygehus 1.0.3. Alle leverandører er godkendt* Status for drift Alle regioner modtager og sender nu i

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

Trin for trin guide til hjemmepleje-sygehusmeddelelser

Trin for trin guide til hjemmepleje-sygehusmeddelelser April 2016 MC-S242 Trin for trin guide til hjemmepleje-sygehusmeddelelser Indlæggelsesrapport XDIS16 Plejeforløbsplan XDIS21 Melding om færdigbehandling XDIS19 Udskrivningsrapport XDIS18 Elektronisk udgave

Læs mere

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 Funktionsevne, ydelser og medicin i de nye MedCom standarder ved Jeanette Jensen, konsulent, MedCom Det vil jeg sige noget om: Kort om KL og MedCom redskaber

Læs mere

1. pilotmøde hjemmeplejesygehus. MedCom7. Tirsdag d. 24. august 2010

1. pilotmøde hjemmeplejesygehus. MedCom7. Tirsdag d. 24. august 2010 1. pilotmøde hjemmeplejesygehus pilotgruppen MedCom7 Tirsdag d. 24. august 2010 Dagsorden 1. Velkomst, dagsorden, et MedCom projekt meddelelser og kommune statistik 2. Den enkelte region og kommune rapporter

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Organisering Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik Koordinations gruppe SUM, SST, KL, DR,

Læs mere

Faglig Guide. til de fire nye hjemmeplejesygehus

Faglig Guide. til de fire nye hjemmeplejesygehus Faglig Guide til de fire nye hjemmeplejesygehus standarder. Indlæggelsesrapport XDIS16 Plejeforløbsplan XDIS21 Melding om færdigbehandling XDIS19 Udskrivningsrapport XDIS18 MC-S231 / REVIDERET UDGAVE JUNI

Læs mere

MedCom. Baggrund. Center for. Sundheds-telematik-

MedCom. Baggrund. Center for. Sundheds-telematik- Baggrund Sundhedstelematik MedCom FynCom (- International afd.) Kommunikations standarder i edi/xml format Pilotprojekter implementering Udbredelse Projekter Kommuneprojekter i FynCom og MedCom Collaboration

Læs mere

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop Velfærdsteknologi: Teknologi i hverdagen hvordan bruges den til dokumentation og samarbejde på tværs af sektorer? V. Lene Noer, Odense Kommune. Odense kommune Ca 190.000

Læs mere

Opsummering af MedCom7 sygehuskommunekommunikation

Opsummering af MedCom7 sygehuskommunekommunikation Opsummering af MedCom7 sygehuskommunekommunikation Problematikker 19-04-2012 Peter Breum, Carsten Mortensen, Annemarie Frandsen Nedenstående problemstillinger er forelagt til leverandørmøde i MedCom er

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) MedCom hjemmepleje-sygehusgruppen, DGI-byen 23. oktober 2013 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk FSIII standarden y Z x Disponering Medicin FSII FSIII Standardisering Tilstand Borgertilstand

Læs mere

Afklaringsmøde Version 1.0.3

Afklaringsmøde Version 1.0.3 Afklaringsmøde Version 1.0.3 MedCom, Odense 30. Januar 2015 Kl. 10.00-13.00 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Deltagere 30. jan. Brugerrepræsentanter fra MedCom kommuneleverandørgruppe: Linette Krell, Sydvestjysk

Læs mere

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010 3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Mandag d. 20. december 2010 Dagsorden 1. Velkomst, dagsorden og meddelelser 2. xml VANSEnvelope 3. XML hjemmeplejesygehusstandarderne - rundt om standarderne

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

Forslag til Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Forslag til Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Mode 1 KKR Rovedstaden den Dagsordenens punkt 3.1. 25. april 2012 Forslag til Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftalen omhandler samarbejdet

Læs mere

Referat fra 2. møde i hjemmepleje-sygehuspilotgruppen

Referat fra 2. møde i hjemmepleje-sygehuspilotgruppen Dato: 01.12.10 Vor ref.: DSL Referat fra 2. møde i hjemmepleje-sygehuspilotgruppen Dato: Mandag den 29. november 2010 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Starcke Rasmussen, Brønderslev Kommune Birthe Østergård

Læs mere

Indlæggelsesrapport. Pårørende / Relationer. Modtager. Afsender M M M

Indlæggelsesrapport. Pårørende / Relationer. Modtager. Afsender M M M Indlæggelsesrapport Modtager Lokationsnr. Sygehusafdelingsnu mmer Enhed Afdeling Organisation 5790001354145 M 4202360 M Q Infektionsmedicinsk Afdeling Odense Universitetshospital Adresse Sdr. Boulevard

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet Spørgsmål dsl@medcom.dk Kilde: Politikken Udbredelses mål Forventet antal tværsektorielle sår Forventet antal kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering

Læs mere

Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder,

Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder, Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder, 1.0.3. Dette notat beskriver kort baggrund for versionsopdateringen af hjemmepleje-sygehusstandarder 1.0.3. /opdateret 17. december 2015.

Læs mere

HØRING. Kommunikationsaftale

HØRING. Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Indholdsfortegnelse Formålet med aftalen...

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Disposition 1. Udfordringen: Det (u)sammenhængende patientforløb 2.

Læs mere

30. Juni Indlæggelsesforløb Illustreret

30. Juni Indlæggelsesforløb Illustreret 30. Juni 2008 Indlæggelsesforløb Illustreret Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning Borger henvender sig til egen

Læs mere

NY trin for trin guide til hjemmepleje-sygehus standarder

NY trin for trin guide til hjemmepleje-sygehus standarder Marts 2016 MC-S000 NY trin for trin guide til hjemmepleje-sygehus standarder Indlæggelsesrapport XDIS16 Plejeforløbsplan XDIS21 Melding om færdigbehandling XDIS19 Udskrivningsrapport XDIS18 2 Trin for

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Digitalt samarbejde mellem sygehus og kommune

Digitalt samarbejde mellem sygehus og kommune Digitalt samarbejde mellem sygehus og kommune MedCom10 temadag, mandag den. 14. marts 2016 Kirsten Ravn Christiansen, Konsulent krc@medcom.dk Jeanette Jensen, Konsulent jej@medcom.dk Digitalt samarbejde

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere

Læs mere

Governance model for MedCom versionsopdatering

Governance model for MedCom versionsopdatering Governance model for MedCom versionsopdatering med udgangspunkt i hjemmepleje-sygehusstandarder UDKAST opdateret 17. dec. 2013 Indhold Baggrund... 1 Resultatmål med governancemodel... 2 Hvordan opnås målet

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SAMARBEJDET Region Sjælland og de 17 kommuner har i 2015 indgået en ny sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng

Læs mere

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet.

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne benyttes i dag i kommunikationen mellem kommunens hjemmepleje/hjemmesygepleje

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere

Indlæggelsesrapport. Pårørende / Relationer. Modtager. Afsender 5790000121441 M 5790001354145 M 4202360 M

Indlæggelsesrapport. Pårørende / Relationer. Modtager. Afsender 5790000121441 M 5790001354145 M 4202360 M Indlæggelsesrapport Modtager Lokationsnr. Sygehusafdelingsnu mmer Enhed Afdeling Organisation 5790001354145 M 4202360 M Q Infektionsmedicinsk Afdeling Odense Universitetshospital Adresse Sdr. Boulevard

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Governancemodel for MedCom-versionsopdatering

Governancemodel for MedCom-versionsopdatering Governancemodel for MedCom-versionsopdatering UDKAST opdateret 11. juni 2014 Indhold Indledning... 1 National governance... 1 Resultatmål med governancemodel... 2 Hvordan opnås målet om en governancemodel?...

Læs mere

Pilotmøde. Torsdag d. 3. november 2011

Pilotmøde. Torsdag d. 3. november 2011 Pilotmøde Torsdag d. 3. november 2011 Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, dagsorden og meddelelser 2. KL finansierer infomateriale

Læs mere

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE Stine Holm, SSI Niels Berdiin Flarup, SSI DRG-konference 2015 - Kursusdag OVERBLIK: DRG-SYSTEMET Spor 2 DRG-systemet Grupperingslogik Inddata Takstberegning Uddata

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII) Leverandørdialog 10. juni 2013

Fælles Sprog III (FSIII) Leverandørdialog 10. juni 2013 Fælles Sprog III (FSIII) Leverandørdialog 10. juni 2013 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk 1. Funktionsniveau 2. Bevægeapparat Sundhedsfaglig SKSB 3. Ernæring 4. Hud og slimhinder International Classification

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point I. Forebyggelse Her kan der samlet scores mellem 0 6 Tilbuddet skal overholde: 2012: 2013: 1. Socialforvaltningens 3 principper er implementeret 2 1 2. En lokal rygepolitik er formuleret 2 1 3. Der er

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen Status for hjemmeplejesygehusstandarder Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Indhold Udbredelsen Danmark rundt Status for versionsopdatering Fokuspunkter i MedCom8

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde 30. oktober 2014

Hjemmepleje-sygehusmøde 30. oktober 2014 Hjemmepleje-sygehusmøde 30. oktober 2014 MedCom, Forskerparken 10, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Opfølgning- siden sidst Dagens møde: - at der primo 1. kvartal 2015 foreligger Hjemmepleje-sygehusgruppens

Læs mere

Kravspecifikation Rambøll Care MedCom standarder

Kravspecifikation Rambøll Care MedCom standarder Kravspecifikation Rambøll Care MedCom standarder Pilotmøde national hjemmeplejesygehus gruppe 3. jan. 2011 Jeanette Jensen Indhold Min baggrund for at fortælle om dette Samarbejde med leverandør Rammer

Læs mere

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Ulla Lund Eskildsen, MI. Projektleder FSIII ule@kl.dk Fælles Sprog III (FSIII) Terminologi Tilstand FÆLLES SPROG Symptom

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Hotel Storebælt, Nyborg Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagorden 1. Velkomst og kort opfølgning fra sidst (kl.13.00) 2. Status for teknisk overgang til version

Læs mere

Sagsfremstilling Den regionale SFI-styregruppe har bedt om at blive orienteret om, hvilke tiltag man fra regionalt side har iværksat ift.

Sagsfremstilling Den regionale SFI-styregruppe har bedt om at blive orienteret om, hvilke tiltag man fra regionalt side har iværksat ift. Sagsfremstilling Den regionale SFI-styregruppe har bedt om at blive orienteret om, hvilke tiltag man fra regionalt side har iværksat ift. at sikre en ensartet implementering af MedComs hjemmepleje-sygehus

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Juridisk vurdering af anvendelsesområdet for retssikkerhedslovens 12 c

Juridisk vurdering af anvendelsesområdet for retssikkerhedslovens 12 c Juridisk vurdering af anvendelsesområdet for retssikkerhedslovens 12 c Område: Afdeling: Forfatter: Dato Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatri- og Socialstaben 1. Retssikkerhedslovens 12 c Retssikkerhedslovens

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hotel Knudsens Gaard, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagens møde Formål med mødet fortsættelse af mødet 30.10: Hjemmepleje-sygehusgruppens faglige anbefalinger

Læs mere

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse Den regionale samarbejdsaftale IT-understøttelse Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning henvender sig til egen læge

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere