Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Reform af forberedende tilbud til ungeuddannelse 3 Drøftelse af beskæftigelsesplan Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal Status på integrationsborgernes tilknytning til arbejdsmarkedet - maj Revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet Ansøgning fra Gågaden Hørsholm Handelsforening om drifttilskud for Bilagsoversigt 15 Bemærkninger til dagsorden

2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Henrik Klitgaard oplyste, at der den 29. juni 2017 afholdes konstituerende møde i Hørsholm Erhvervsråd. På sidste møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bad udvalget administrationen udarbejde strategiske forslag, der skal give besparelser på 5,7 eller 10 mio. kroner, på de udgifter som Hørsholm Kommune afholder til forsørgelse. Forslaget er sendt direkte til Økonomiudvalget og vil blive behandlet den 21. juni. Allan Ludvigsen sender notatet som netop er udarbejdet, til medlemmerne af EBU til deres orientering. Henrik Klitgaard præsenterede Lotte Cooper som er ny erhvervskonsulent i Center for Arbejdsmarked. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 2

3 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 17/8528 Journalnr.: P05 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Reform af forberedende tilbud til ungeuddannelse Baggrund Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om regeringens nye udspil om at samle seks forberedende tilbud til én ny Forberedende Grunduddannelse. På mødet vil Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mundtligt blive orienteret yderligere om elementerne i regeringens udspil. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Med henblik på at øge muligheden for at flere unge kommer godt videre i uddannelse efter grundskolen har en ekspertgruppe givet nogle anbefalinger til regeringen, som bl.a. går på at samle seks forskellige forberedende uddannelsestilbud til én ny Forberedende Grunduddannelse. Den Forberedende Grunduddannelse erstatter disse eksisterende tilbud: Produktionsskole Almen voksenuddannelse (avu) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning for voksne (OBU) Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) Erhvervsgrunduddannelse (egu) Den ny Forberedende Grunduddannelse skal målrettes de unge under 25 år, som hverken har job eller uddannelse, så de fagligt, personligt og socialt kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller fastholde et arbejde. Regeringens udspil indebærer en koordineret og sammenhængende ungeindsats på tværs af kommunen samt en ændret opgave særligt i forhold til Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) opgaveportefølje. Undervisningsministeriet informerer på deres hjemmeside om den Forberedende Grunduddannelse: Derudover har Undervisningsministeriet udgivet en publikation hvor der også kan læses om udspillet: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 3

4 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 4

5 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 17/4778 Journalnr.: P15 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Drøftelse af beskæftigelsesplan Baggrund På mødet afholdes de første drøftelser omkring indholdet i beskæftigelsesplan Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter hvilke fokusområder og strategier der skal ligge til grund for udarbejdelsen af beskæftigelsesplan Sagsfremstilling På mødet deltager de faglige ledere i jobcentret. På mødet vil jobcentret præsentere udfordringerne på beskæftigelsesområdet i Hørsholm Kommune samt præsentere et mundtlig oplæg til, hvilke fokusområder og strategier administrationen anbefaler der kan indgå i beskæftigelsesplan 2017, og som kan ligge til grund for drøftelserne i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesplan 2017 er vedlagt som bilag til brug for eventuel inspiration. Proces for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2018: 20. juni: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter de beskæftigelsesmæssige sigtelinjer for På baggrund af drøftelserne udarbejdes første udkast til beskæftigelsesplan september: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler første udkast til beskæftigelsesplan november: Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget behandler den færdige beskæftigelsesplan december: Økonomiudvalget behandler beskæftigelsesplan december: Kommunalbestyrelsen behandler beskæftigelsesplan Bilag - Beskæftigelsesplan 2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 5

6 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget drøftede hvilke fokusområder og strategier der skal ligge til grund for udarbejdelsen af beskæftigelsesplan Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede samtidig, at man ønsker planen udformet således, at der efterfølgende kan foretages en kvantitativ målopfølgning indenfor følgende områder. Udvalget valgte følgende fokusområder: - De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - De langtidsledige - Ledighedsydelsesmodtagere - Integrationsborgere med særligt fokus på kvinder - Ungeområdet med fokus på unge med særlige behov Til brug for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2018, bad Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget administrationen om at udarbejde et notat der beskriver, hvad de forskellige forsørgelsesudgifter udgør i forhold til de forskellige hoved målgrupper. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 6

7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 14/10556 Journalnr.: P05 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Baggrund Administrationen har udarbejdet et notat over udviklingen i jobcentrets målgrupper for 1. kvartal Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen udarbejder hvert kvartal et notat om udviklingen i de følgende målgrupper i jobcentret. Sygedagpenge/jobafklaringsforløb Kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse Forsikrede ledige Revalidering/fleksjob/ledighed/ressourceforløb Notatets hovedpointer er som følgende: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb: Det samlede antal sygedagpengesager udgør i marts, 167 sager i alt. Antallet af sygedagpengesager har været generelt set været faldende henover 1. kvartal. Til sammenligning kan nævnes at antallet af sygedagpengesager udgør 207 sager i alt i marts Antallet af sygedagpengesager med en varighed mellem 0-52 uger er faldende i 1 kvartal 2017, og udgør 135 sager i alt i marts. Til sammenligning kan nævnes at antallet af sygedagpengesager på en varighed mellem 0-52 uger, udgør 170 i alt i marts Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 7

8 Antallet af sygedagpengesager med en varighed over 52 uger, er stabilt i 1. kvartal 2017 og udgør i alt 32 sager i marts. Til sammenligning kan nævnes at antallet af sygedagpengesager med en varighed over 52 uger, udgør 37 sager i alt i marts Antallet af personer i jobafklaringsforløb har været svagt stigende i 1. kvartal 2017 og udgør i marts 2017, 24 personer i alt. Til sammenligning kan nævnes at antallet af personer i jobafklaringsforløb udgør 23 personer i alt i marts Kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse: I perioden , har der været 67 henvendelser i alt i team jobsøgning. 33% af de borgere der har henvendt sig til team jobsøgning, har enten trukket deres ansøgning tilbage eller fraflyttet kommunen. 33% af de borgere der har været tilknyttet team jobsøgning er kommet i ordinær beskæftigelse. 9% af de borgere som har været tilknyttet team jobsøgning, er kommet i ordinær uddannelse. Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp har været svagt faldende i 1. kvartal og udgør i marts 2017, 213 personer i alt. Det er ikke muligt at sammenligne med tal fra sidste år, pga. databrud, som skyldes den nye målgruppe på integrationsydelse. Målgruppen af unge under 30 år. I marts 2017 er der 27 i alt som er visiteret som aktivitetsparate. Antallet af personer visiteret som uddannelsesparate har været lidt faldende i 1. kvartal, og udgør I marts 2017, 27 personer i alt. Antallet af personer som er visiteret som åbenlyst uddannelsesparat er stabilt i 1. kvartal 2017 og udgør i marts 2017, 3 personer i alt. Antallet af personer som er visiteret som jobparate er også stort set stabilt i 1. kvartal 2017, og udgør i alt 8 personer i marts Antallet af personer som modtager integrationsydelse har stort set været stabilt i 1. kvartal 2017, og udgør således 126 personer i alt i marts Forsikrede ledige: Antallet af forsikrede ledige har været svagt faldende i 1. kvartal 2017, og udgør i marts 2017, 267 personer i alt. Til sammenligning kan nævnes at antallet af forsikrede ledige udgør 254 i alt i marts Antallet af forsikrede ledige over 30 år, har været svagt faldende og udgør i alt i marts 2017, 225 personer i alt. Til sammenligning kan nævnes at antallet af forsikrede ledige udgør, 221 personer i alt i marts Antallet af forsikrede ledige under 30 år er svagt stigende i 1. kvartal og udgør i marts 2017, 42 personer i alt. Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 8

9 sammenligning kan nævnes at antallet af forsikrede ledige under 30 år, udgør 36 personer i alt i marts Revalidering/fleksjob/ledighedsydelse/ressourceforløb: Antallet af personer som er omfattet af revalidering har stort set været stabilt i 1. kvartal og udgør i marts 2017, 17 personer i alt. Til sammenligning kan nævnes at antallet af personer omfattet af revalidering i marts 2016 udgør i alt 24 personer. Antallet af personer i fleksjob er stort set stabilt i 1. kvartal, og udgør således, 132 personer i alt i marts Til sammenligning kan nævnes at antallet af personer i fleksjob udgør 128 personer i marts Antallet af personer på ledighedsydelse er stort set stabilt i 1. kvartal, og udgør således, 44 personer i marts Til sammenligning kan nævnes at antallet af personer på ledighedsydelse udgør 40 personer i alt i marts Antallet af personer i ressourceforløb er stort set stabilt i 1. kvartal og udgør således, 25 personer i alt i marts Til sammenligning kan nævnes at antallet af personer i ressourceforløb udgør 20 personer i alt i marts Bilag - Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 9

10 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 16/13799 Journalnr.: P05 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Status på integrationsborgernes tilknytning til arbejdsmarkedet - maj 2017 Baggrund Administrationen har udarbejdet en status over integrationsborgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Integrationsteamet arbejder i maj 2017 med 154 integrationsborgere, der er inden for den 3-årige integrationsperiode. Derudover arbejder integrationsteamet også med borgere der er ude over den 3-årige integrationsperiode. Nedenstående tabel viser en status over integrationsborgernes aktivitet og tilknytning til arbejdsmarkedet. Der gøres opmærksom på, at det opgjorte antal af personer både indebærer flygtninge og familiesammenførte. Der gøres yderligere opmærksom på, at tallet er et øjebliksbillede og vil kunne variere fra opgørelse til opgørelse, og at dette er et udtryk for, at der løbende tilgår og afgår personer i den 3-årige integrationsperiode. Antal integrationsborgere, indenfor den 3-årige integrationsperiode. August 2016 November 2016 Januar 2017 Maj 2017 Ordinær beskæftigelse eller SU /selvforsørgende Ansættelse i Job med løntilskud Praktik Heldagsskole inkl. praktik Hos 2. aktør Højskole Barsel Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 10

11 Sygemeldte / i behandling I alt aktør: Hos 2. aktør modtager kommunens nye borgere sprogtræning, kultur orientering og kultur træning, hjælp til navigering i og forståelse af det danske samfund, hjælp til opsøgning og etablering af praktikker samt job med løntilskud. Herudover yder 2. aktør løbende opfølgning på borgere i praktikforløb og i job med løntilskud, mentorhjælp efter behov samt praktisk støtte og vejledning. Integrationsteamet indgår i løbende og tæt samarbejde med 2. aktør omkring de enkelte borgere, hvilket er med til, at vi sammen lykkes med opgaven med at få integrationsborgerne i beskæftigelse så hurtigt som muligt. Borgerne går sideløbende på Nordsjællands sprogskole timer om ugen. Heldagsskole: Heldagsskole foregår enten hos Clavis, K-nord eller Studieskolen, men er til forskel fra den rene sprogtræning en uddannelsesforberedende aktivitet. Heldagsskolen er ikke SU berettiget. Heldagsskolen træder i stedet for sprogskole og der undervises, udover i dansk, i matematik, samfundsfag og engelsk. Dette er med henblik på, at de unge bliver sprogligt og fagligt klar til at kunne tage en 9.klasse afgangseksamen for derefter, at kunne overgå til og tage en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem, og her modtage SU som indtægtsgrundlag. Da de seneste ændringer i integrationsloven nu stiller krav om praktik, er der i heldagsskolen også blevet indlagt praktik i forløbet. Den unge borger er således samlet set beskæftiget timer om ugen. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 11

12 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 16/10603 Journalnr.: S00 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Bygballe Revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2016 Baggrund Pwc (PricewaterhouseCoopers) har afgivet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold. Forslag Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager revisionsberetningen til efterretning. Sagsfremstilling På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2016 af de sociale, beskæftigelsesog sundhedsmæssige områder er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af disse områder i Hørsholm Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger i regnskabsåret Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. På en række områder har revisionen givet anbefalinger og peget på fokusområder. På Beskæftigelsesministeriets ressortområder er anbefalingerne rettet mod fokus på korrekt vejledning, rettidig indhentelse af borgernes CV samt sikre udarbejdelse af uddannelsespålæg ved første samtale. På Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområder er der konstateret fejl i de gennemgåede sager. På trods af de konstaterede fejl vurderer revisionen, at området som helhed varetages hensigtsmæssigt, betryggende og efter gældende regelsæt. Revisionens anbefalinger er rettet mod at sikre rettidig henvisning til danskundervisning og virksomhedsrettet indsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 12

13 På Børne- og Socialministeriets ressortområder er der anbefalinger til de tiltag/genopretninger, der er iværksat på områder for børn, handicap og merudgiftsydelse til børn og unge. Af tiltag på børnehandicapområdet kan nævnes, at samtlige sager er gennemgået og genoprettet, ligesom de iværksatte handleplaner efterleves. Revisionen anbefaler, at det etablerede koncept for ledelsestilsyn på de øvrige børne- og voksenområder videreføres til børnehandicapområdet for at sikre, at genopretningens ajourføring af sager fastholdes, og den faglige standard opretholdes. Dette gælder ligeledes for området for merudgiftsydelse til børn og unge. Administrationen har iværksat tiltag til sikring af, at sagerne følges op. Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges. Revisionen vil i forbindelse med revision af regnskab 2017 følge op på områderne. Beretningen består af bilag 2-3: o o bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2016 bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2016 Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager revisionsberetningen til efterretning. Socialberetningen indgår i et samlet dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2016, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 8. juni 2017 og i Kommunalbestyrelsen den 19. juni Sagens tidligere behandling Socialberetningen indgår i et samlet dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2016, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 8. juni 2017 og i Kommunalbestyrelsen den 19. juni Bilag - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 13

14 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 17/8515 Journalnr.: I04 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Ansøgning fra Gågaden Hørsholm Handelsforening om drifttilskud for Baggrund Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har modtaget en ansøgning om bevilling af driftstilskud for Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter og beslutter om der skal bevilges et driftstilskud på kr. til Gågaden Hørsholm Handelsforening i Sagsfremstilling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har modtaget en ansøgning om bevilling af driftstilskud til Gågaden Hørsholm Handelsforening i Det ansøgte beløb er på: kr. Beløbet søges til aktiviteter i forbindelse med skøjtebane ved apotekertorvet. Bilag - Ansøgning om drifttilskud-hørsholm Gågade.pdf Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede ansøgningen og besluttede, at ansøgningen ikke kan imødekommes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 14

15 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 3 Åben Beskæftigelsesplan Åben Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal Åben Bilag 2-3 til revisionsberetning Åben Ansøgning om drifttilskud-hørsholm Gågade.pdf Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 15

16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Henrik Klitgaard (B) Formand Henrik Peulicke (C) Næstformand Anne Ehrenreich (V) Medlem Anders Vestergaard (I) Medlem Arne-Georg Stangeby (A) Medlem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Side 16

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden til ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 25.10.2016 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Afgift på genbrugspladsen 2 Meddelelser 3

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 15.12.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Integrationsområdet - prioritering

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Besvarelse af bemærkninger vedrørende Revision 2015 Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-09-2015 Tirsdag 22.09.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011

CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011 CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011 CENTER ARBEJDSMARKED INDEHOLDER: JOBCENTER HØRSHOLM RÅDGIVNING OG YDELSER FLYGTNINGE & INTEGRATIONSOMRÅDET EKSTERNE ENHEDER: TEAM JOBSØGNING & JOBHUSET Center

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 29.10.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhverv.net - Status 1. halvår 2009 3 Netværkssamarbejdende handicappede

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27-03-2012 Tirsdag 27.03.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring af de vedtagne budgetmidler til brug for stress, angst og depressionsramte.

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 10. maj Tirsdag 22.05.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og -aktiviteter

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 08-08-2016

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde EBU møde 31. august Tirsdag 31.08.2010 kl. 7:30 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Erhvervs-

Læs mere

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen. Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen www.ballerup.dk Spørgsmål til refleksion På grund af den ændrede situation på arbejdsmarkedet lægges der op til drøftelse af videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: 5. sal, JC-mødelokale, Sct.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 19-06-2012 Tirsdag 19.06.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse/genudbud

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Udvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 26.03.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2008 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Velkommen. Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: Drøfte konkrete sager.

Velkommen. Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: Drøfte konkrete sager. Informationsmøde Velkommen Det skal vi i aften Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: - Processen og hvad I kan forvente jer - Mulighederne inden for de enkelte områder Det skal vi ikke

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 14. oktober 2010 Torsdag 14.10.2010 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af handicapindsatsen i Hørsholm Jobcenter 3 Økonomisk

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Notat Vedrørende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat Vedrørende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kontakt Rikke Abild Specialkonsulent rao@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 3278 Center for Arbejdsmarked horsholm.dk Beskæftigelsesindsatsen overfor flygtninge

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere