Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postfunktionærernes Andels-Boligforening"

Transkript

1 Glostrup, den SA Referat Den 9. februar 2012 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl Glostrup Deltagere: Preben Bansemer formand (PB) Tor Darre næstformand (TD) Kai Dinesen bestyrelsesmedlem (KD) Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) fraværende Børge Stendersø bestyrelsesmedlem (BS) Nikolaj Jørgensen bestyrelsesmedlem (NJ) Jens Gregersen bestyrelsesmedlem (JG) Dorthe Lodberg 1. bestyrelsessuppleant (DL ) Frank Wistisen 2. bestyrelsessuppleant (FW) Lone Lund-Rasmussen direktør Kasper Nørballe teknisk chef Dagsorden: 1. Protokol fra sidste bestyrelsesmøde 2. Indkomne referater fra afdelingerne 3.1. Meddelelser formanden 3.2. Meddelelser direktøren 4. Eventuelt 1. Protokol fra mødet torsdag den 12. januar 2012 Protokollen blev godkendt og underskrevet. 2. Indkomne referater fra afdelingerne Organisationsbestyrelsen har opfordret alle til at bruge brevhoved med PAB-logo. Ingen har bedt administrationen om logo. Det blev aftalt, at Susanne Andresen sender logo til de afdelinger, som ikke bruger logo. 3. Meddelelser Side 1 af 8

2 3.1. Formanden Det er aftalt, at næste års studietur går til Madrid oktober Alle bedes meddele, om man deltager inkl. ægtefælle. Meddelelse bedes givet hurtigst muligt til enten SA eller LLR. Tor deltager ikke Sommerhusene Bornholm besigtiges i februar. Der skal aftales træfældning Der er week-end konference på LO-skolen den marts Tilmelding kan ske til Susanne senest den 10. februar 2012 på Deltagerliste udsendes Gaveregulativ pr Under punktet frokost indføjes eller udgifter, som er godkendt på et afdelingsmøde Bestyrelseshonorar 2012 og øvrige godtgørelser for organisationsbestyrelsen er fremsendt. Booking af sommerhuse kan ske 7 dage før Mailkorrespondance om indskud/depositum Når der mailes rundt skal man huske, at man i alle forhold skal have organisationsbestyrelses kasketten på. Hvis et medlem har særlige konkrete spørgsmål, skal man rette henvendelse til administrationen Revision Der er udsendt et management letter hvor revisorerne har gennemgået husleje fraflyttere indkøb og kreditorer. Side 2 af 8

3 Kai Dinesen fandt, at der var stor kritik vedrørende kreditorerne. Formuleringen bør være anderledes, idet man er ved at indføre et nyt system. Lone Lund-Rasmussen gjorde opmærksom på, at dokumentet er et arbejdsredskab for ledelsen, men at man er enig i, at revisors brev er forkert formuleret Direktøren Afdeling 01, Postparken Altaner: Det er gået godt med altanudskiftningen. Forventes færdigmonteret sidst i februar 2012, og beboerne er varslet huslejestigning pr. 1. april Entreprenøren har fået lov til at arbejde 2 lørdage, for at kunne holde tidsplanen. Byggeplads ryddes 23. februar 2012 Der har igen været vandproblemer i kælderen på erhvervslejemålet Arbejdernes Landsbank. Det har vist sig, at det gennemtærede nedløbsrør er muret inde. Ejendomsmesteren har bestilt tømrer til at lave støv-væg så VVS kan komme til at banke ned og skifte røret Afdeling 02, Brunevang Afdeling 04, Kagshusene Helhedsplan etape 2 pågår med nedrivning af lejligheder samt gamle butikker. (skal ændres til fælleshus). Der er store udfordringer fra entreprenør med tidsplan vedrørende 2 tilbageflytninger i lejemålene. Miljørådgiver har besigtiget forhold, som arbejdstilsynet har haft bemærkninger til. Det foreslås bl.a., at gammel kulkælder rives ned på grund af skimmel og fugt. Nyetablerede P-pladser er blevet mærket og kan nu lejes ud. Afdelingen har været i dialog med Cowi vedrørende udbygning af Kagsåen. Dialogen går bl.a. på reetablering af grønne områder og træer. Der er bestilt nye vaskemaskiner til nyt vaskeri til levering, når den nye vaskekælder er færdig. Der skal være et informationsmøde om garagerne. Side 3 af 8

4 Afdeling 05, Hvidovrevej Afdelingen skal have nye kælderdøre i 2012 og arbejdet er igangsat. I det kommende budget bør indarbejdes etablering af gård til haveaffald Afdeling 06, Vinkelhuse Der arbejdes seriøst med at (total) renovere elevatorerne. Der afholdes ekstraordinært beboermøde i 2012, når administrationen og afdelingsbestyrelsen har gennemgået sagen og truffet beslutning om det forslag som skal fremlægges Afdeling 07, Voldgården Afdeling 08, Brøndby Strand PCB: I slutningen af december 2011 har der været afholdt statusmøde med Bo-vest samt DAB vedrørende udbuddet på håndtering af rådgivning. Opstartsmøde med rådgiver afholdes i januar måned Der er nu indgået kontrakt med SBS vedrørende håndtering af PCB i Brøndby Strand. Fase 3 med renovering af rækkehusene er ved at være ved vejs ende med det arbejde der kan udføres. Der er til stadighed problemer med dårlig og mangelfuld varsling af beboerne og parkering i p-kældre. Opførelse af nye boliger pågår, og fundament og indervægge er rejst. Man kan endelig se tegningen til de nye rækkehuse. Udlejning forventes at kunne ske pr. 15. juni Den 10. januar 2012 opstod der brand i cykelkælder. Branden var hurtigt slukket, og der skete ikke de store skader. Administrationen har store problemer med at få kontakt med parabolfirma vedrørende registrering af tilmeldte paraboler. Der rykkes kraftigt for svar. Udskiftning af udtjent adgangskontrolsystem starter op i uge 6. Side 4 af 8

5 Afdeling 09, Televænget Der er et års gennemgang af øst vinduerne den 28. februar De individuelle elmålere har givet et fald på 14% i forhold til kwh forbruget i Der er problemer med udendørs belysning der skal etableres nye ledningstræk Afdeling 10, Middelgrundsvej I forbindelse med udskiftning af vinduer opsættes et vindues fag som prøve. Efter opsæt ning vil vindues faget blive besigtiget af afdelingsbestyrelsen. Krybekælder bliver isoleret i februar måned Afdeling 13, Møllen Afdeling 14, Holdkærs Ager Der er fælles tur for beboerne med Vordingborg Køkkener den 2. februar Derefter skal der udarbejdes en forretningsgang på kollektiv råderet i afdelingen Afdeling 17, Højager Afdeling 18 Hornemanns Vænge Der er inviteret to opgange til at deltage i energiprojektet. Til orienteringsmødet var 16 af 24 lejemål fremmødt. Beboerne var meget positive. Administrationen har fået skriftlig tilladelse til at måle og hente oplysninger hos forsyningsselskaberne fra de fleste beboere, og håber på tilladelse fra resten. Der er inviteret til kick-off møde den 1. marts Byggeriet vedrørende Helhedsplan holder tidsplanen udvendigt. Indvendigt er der en forsinkelse på 6 uger på grund af tekniske omstændigheder. Den boligsociale helhedsplan (Nålestik) fungerer stadig rigtig godt. Der arbejdes med en forlængelse til Side 5 af 8

6 Afdeling 19 Springbo Afdeling 20 Opførelsen af 36 familieboliger i Valby Skema-B er godkendt. Der er opstået en konflikt med entreprenøren. Arbejdet er stoppet. Afdelingen går konkurs, såfremt entreprenøren fastholder et krav på kr. 12 mill. i ekstraudgifter. Vi har måske en mulighed for at søge om forhøjelse af rammebeløbet. I så fald kan der blive tale om, at PAB skal betale en del af ydelsesstøtten Afdeling 28 Børneinstitution Afdeling 29 Herman Koch gården På grund af skimmelsvamp under gulvene, renoveres der nu på facadebeklædningen i den høje bygning, da utæthed her er grunden til fugten. Selve svampen fjernes af kommunens (lejer) hovedentreprenør i renoveringsprojektet. De ekstraordinære udgifter vil måske skulle dækkes af dispositionsfonden. Da det vurderes, at det ikke er facadebeklædningen alene, der er grund til vandgennemtrængningen, skiftes alle fuger mellem facadeelementerne og vindues- og dørpartierne også. Københavns Ejendomme (KEjd) s jurist har påpeget, at såfremt deres byggesag bliver forhindret, vil de bede PAB afholde genhusning af indflyttere. Derfor er administrationen opmærksomme på denne tætningsproces. Status er p.t., at vi følger den udmeldte tidsplan, og KEjd bliver orienteret løbende. PAB skal muligvis give et lån til afdelingen Energiselskab HVIDOVREBO har godkendt at indtræde i energiselskabet. Side 6 af 8

7 A jourføring af dispositionsfond og trækningsret Listerne er under udførelse, og bliver udsendt så snart de er færdige. Punktet er udskudt til næste bestyrelsesmøde. Organisationsbestyrelsen fandt, at det var uheldigt med udskydelsen, når man var blevet lovet, at listen ville foreligge i februar Konvertering af lån Alle lån bliver gennemgået med henblik på at vurdere, om de kan konverteres til 3,5% s lån. Der bliver formentlig tale om låneomlægninger i afdeling 2, 7, 8, 9 og FA09 Forligsmødet den 3. februar 2012 blev aflyst af GAB. GAB har hævet kontrakten fordi de mener, at kontrakten er misligholdt. Der er ikke kommet oplysninger om, hvad sagen handler om Karvig 2 Byggesagen afsluttes februar Byggeriet forventes indflyttet pr. 1. marts Karvig 3 Der har været licitation, og skema B er godkendt. Byggeriet forventes igangsat 1. marts Lægeforeningens Boliger Boligorganisationen er nu konverteret over i FA09 s drift. Administrationen har haft en del problemer med ventelisten. Det vil blive nødvendigt at skrive til samtlige på ventelisten. Brevene sendes på mail i videst muligt omfang. Side 7 af 8

8 Siestavej Er endnu ikke udlejet. Der annonceres på Vestegnen, 4. Eventuelt Næste ordinære møde er torsdag den 8. marts 2012 kl er aflyst. Næste ordinære møde bliver torsdag den 12. april 2012 kl på Stationsparken. Regnskaberne sendes løbende ud i PDF, når de sendes til revisor. Renten for 2011 forventes at blive 3,6%. Preben Bansemer (formand) Tor Darre (næstformand) Jens Gregersen Kai Dinesen Christina Clausen Børge Stendersø Nikolaj Jørgensen Lone Lund-Rasmussen (direktør) Side 8 af 8

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere