ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup."

Transkript

1 Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen Formand Lisbeth Jallbjørn Næstformand Afbud Kristine Dalsgaard Organisationsbestyrelsesmedlem Kurt Jørgensen Organisationsbestyrelsesmedlem Frank Hansen Organisationsbestyrelsesmedlem Klaus Jespersen Organisationsbestyrelsesmedlem Afbud Mitzi Weis Hansen Organisationsbestyrelsesmedlem Thomas Jepsen Gæst Kasper Nørballe Direktør 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referater 4. Kursus i budget og regnskab 5. Hjemmesiden 6. Byggesager 7. Orientering fra administrationen 8. Orientering fra formanden 9. Eventuelt 10. Lukket punkt B-sag = Beslutningssag E-sag = Efterretningssag O-sag = Orienteringssag 1

2 1. Valg af dirigent Allan Rasmussen blev valgt som dirigent. 2. Valg af referent Kasper Nørballe blev valgt som referent. 3. Godkendelse af referater B-sag Referat fra organisationsbestyrelsesmøde (nr. 82) 23. april Referat fra organisationsbestyrelsesmøde (konstituerende) 19. maj At referaterne godkendes. Referaterne blev godkendt uden bemærkninger. 4. Kursus i budget og regnskab B-sag I forbindelse med budgetlægningen for budget 2016 har der været ønske fra afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 om at der afholdes et kursus i budget og regnskabsforståelse. Administrationen har god erfaring med at afholde sådanne kurser og vil kunne afholde dette i løbet af efteråret At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter om de skal tilbyde afdelingerne, at FA09 afholder et kursus i budget og regnskabsforståelse. Udgifter til afholdelse af kursus betales af organisationen. Organisationsbestyrelsen besluttede, at FA09 skal afholde kursus i budget- og regnskabsforståelse. Kurset afholdes som et fyraftensmøde (kl ) i oktober-november måned. 2

3 5. Hjemmesiden O-sag På organisationsbestyrelsesmøde (nr. 82) den 23. april 2015 godkendte organisationsbestyrelsen, at bruge arbejdskapitalen til at flytte data til den nye hjemmeside og til at få taget professionelle billeder. Administrationen vil hurtigst muligt efter sommerferien påbegynde arbejdet med at få BABs nye hjemmeside i drift. At orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Byggesager status O-sag Afdeling 1 - Vand- og afløbsinstallationer etape 2 og 4 Der er udarbejdet byggeregnskab der er godkendt af revisor. Der er pt. ved at blive taget lån hjem. Afdeling 2 udskiftning af vinduer Organisationsbestyrelsen har på mødet den 29. januar 2015 godkendt vinduesudskiftning i afdeling 2, herunder den efterfølgende låneoptagelse og huslejeforhøjelse og at administrationen hjemtager lån i Nykredit, der efterfølgende underskrives af de af boligorganisationen tegningsberettigede. Afdeling 3 - Kollektiv råderet Der er pt. ved at blive taget lån hjem. 3

4 Afdeling 3 Vinduer haveside, etape 1 og 2 Der er ved at blive udarbejdet byggeregnskab. Afdeling 3 - Vand- og afløbsinstallationer, etape 4 og 5 Organisationsbestyrelsen har på mødet den 29. januar 2015 godkendt: 1. Låneoptagelse og at administrationen hjemtager lån i Nykredit, der efterfølgende underskrives af de af boligorganisationen tegningsberettigede. 2. Brug af egen trækningsret på kr Det er en forudsætning for sagens gennemførelse, at den godkendes i både landsbyggefonden (egen trækningsret) og Brøndby Kommune (låneoptagelsen). Afdeling 3 udskiftning af vinduer og døre altanside 2015 Det er en forudsætning for sagens gennemførelse, at Brøndby Kommune godkender låneoptagelsen. At orienteringen tages til efterretning. Budgettet for udskiftning af vinduer i afdeling 2 er blevet dyrere end først antaget. Organisationsbestyrelsen får forelagt budgettet til godkendelse igen, når det har været behandlet på det ordinære afdelingsmøde i afdeling 2. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Orientering fra administrationen O/B-sag./. a. Sundhedstjek FA09 har indkøbt software der kan bruges i forbindelse med udførelse af sundhedstjek i boligerne. 4

5 I den forbindelse har FA09 udarbejdet udkast til forslag der kan fremsendes til afdelingsbestyrelserne og til afdelingsmøderne. Udkast til forslag vedlægges som bilag 1. At organisationsbestyrelsen træffer beslutning om forslagene skal fremsendes til afdelingerne. Organisationsbestyrelsen besluttede, at alle tre afdelingsbestyrelser skal fremsende vedlagte forslag på de respektive ordinære afdelingsmøder b. Investering af frie likvider Renten på indlån er for tiden negativ og de frie likvider bør derfor investeres. FA09 har i samarbejde med Danske Bank lavet en analyse af disse midler og vil hurtigst muligt få investeret dem, så BAB opnår det bedst mulige afkast af deres opsparede midler. At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. c. Indeklima FA09 har fået udarbejdet nogle små kort der kan måle temperatur og luftfugtighed samt en pjece der kan udleveres når fyringssæsonen starter. Dette er for at forebygge dårligt indeklima og eventuel skimmelforekomst i boligerne. At organisationsbestyrelsen drøfter om der skal indkøbes kort til alle tre afdelinger, der kan omdeles sammen med pjecen inden fyringssæsonen starter. Organisationsbestyrelsen besluttede, at der indkøbes kort til alle tre afdelinger, der omdeles inden fyringssæsonen Udgifterne til indkøb af kortene skal betales af arbejdskapitalen. 5

6 8. Orientering fra formanden O-sag a. Opgradering af internet udstyr Opgraderingen forventes udført senest den 1. november At orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Allan Rasmussen har efterfølgende bekræftet, at dato for installation af ny hastighed på internet er 1. november Eventuelt O-sag./. Udkast til arbejdskalender for 2015/16 vedlægges som bilag 2. Næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde er torsdag 29. oktober 2015, kl hos FA09. Den vedhæftede arbejdskalender blev revideret og udsendes med referatet. Dagorden til afdelingsmøder vil fremover blive fremsendt via Outlook til organisationsbestyrelsesmedlemmerne senest 1 uge før møderne. Allan Rasmussen bad administrationen om at undersøge muligheden for, at der på beskeder udsendt via sms-service fra ejendomskontoret, står BAB og ikke FA09, da dette kan forvirre beboerne. Herunder hvad det eventuelt vil koste at ændre. 10. Lukket punkt 6

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012

Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Boligselskab: Lægeforeningens Boliger Mødeart: Organisations-/afdelingsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 1 og 2, Østerbro Selskabslokalet

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-02-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere