Midtvendsyssels Lærerkreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvendsyssels Lærerkreds"

Transkript

1 Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev December 2014 Reform og Lov 409 Kredsformand Grete Andersen Kredsstyrelsen har igennem den seneste tid været på løntjek på alle skoler, dette omtales senere, og derigennem fået en rigtig god viden om, hvordan de kæmpeomvæltninger, som ruller hen over skolerne i øjeblikket, påvirker hverdagen på skolerne. Det er mit indtryk, at selv om lærerne befinder sig i en særdeles vanskelig situation med en uoverskuelig hverdag, et ekstremt arbejdspres og høje forventninger fra omverdenen, kæmper alle skolerne ihærdigt med at implementere reformen. Det går fremad i små, men sikre skridt. Især den understøttende undervisning kræver anderledes tænkning, og mange tiltag afprøves. Som idrætslærer glæder jeg mig især over, at bevægelse har fået en fremtrædende plads i undervisningen, det er jo det, vi i idrætslærerkredse har kæmpet for i mange år. Men vi har også set, at der er tildelt alt for mange opgaver i forhold til arbejdstiden, at tiden til forberedelsen af undervisning ikke slår til, at det er vanskeligt at finde tid til samarbejde og at inklusionsopgaven presser. Jeg har set opgaveoversigter, hvor den tildelte tid til lærerens daglige, individuelle forberedelse og efterbehandling udgør 12 minutter pr. lektion! Det er rigtig svært at se, hvordan vi kan imødekomme det ønskede krav om et fagligt løft af undervisningen med de betingelser. Jeg efterlyser politikere, der vil tage et ansvar for at bringe sammenhæng mellem de krav, der stilles og de ressourcer, der stilles til rådighed. I dette nummer: Reform og Lov Ny Hjemmeside 2 Kredsen på løntjek 3 Fagpolitisk julemøde 4 Lærerarbejdspladser 5 Sociale medier træd varsomt 6 Omsorgsdage og seniordage 7 Nye åbningstider 7

2 Kredskontoret følger i øjeblikket nøje den stigning i sygefraværet, som vi ser. Tallene taler deres tydelige sprog om, at mange lærere bliver syge af deres arbejde. Kredsen benytter enhver lejlighed til politisk at gøre opmærksom på denne udvikling. Ny hjemmeside Du finder vores hjemmeside her: De sidste 4 måneder har vi arbejdet med at få kredsens nye hjemmeside klar, og nu er den endelig gået i luften. Klik dig rundt og udforsk det nye indhold. Finder du fejl, eller er der ting, der undrer dig, kontakt da 2

3 Kredsen på løntjek FTR Kirsten Tranekær I ugerne 45 og 46 var kredsen på turné på samtlige skoler i vores kommuner. Formålet var, at alle medlemmer, der måtte ønske det, kunne få sin lønseddel tjekket. Der var heldigvis rigtig mange, der var mødt op for at få en gennemgang af, hvordan man læser sin lønseddel. Enkelte var forhindrede og havde afleveret deres lønseddel, som efterfølgende blev tjekket og sendt retur. Et forsigtigt gæt går på at cirka halvdelen af vores aktive medlemmer har fået tjekket deres lønseddel, og i øjeblikket arbejdes der ihærdigt med at få tjekket lønsedler for de specielle grupper i kredsen. Det generelle billede må siges at være i orden, men i en så omfattende løngennemgang opfanges der selvfølgelig nogle fejl. Enkelte har ikke anciennitetsmæssigt været indplaceret korrekt, få har manglet pensionsindbetaling, en forholdsmæssig nedsættelse på undervisningstimetallet for deltidsbeskæftigede har manglet, men med mindre andet er aftalt, så er det medlemmet selv, der har sørget for at få rettet op på fejlene. Vi håber, at det allerede er bragt i orden, ellers kan kredsen kontaktes. Vores opmærksomhed har imidlertid haft særligt fokus på undervisningstillæggene. Da arbejdet med undervisningstillægget kræver indsigt i, hvad læreren konkret laver i aktiviteterne med eleverne, har det arbejde været svært at lave. Desværre har der ikke været meget hjælp for læreren at hente i opgaveoversigterne, der i flere tilfælde har været direkte mangelfulde og svære for vores medlemmer at gennemskue. Undervisningstillægget, der udbetales efter det udvidede undervisningsbegreb, og vurderingen af, om en opgave er undervisning efter det udvidede undervisningsbegreb kan kun ske med et detaljeret kendskab til de opgaver, læreren udfører. Det kalder derfor på endnu en drøftelse mellem lærer og leder. At der har været travlhed under forårets planlægning ses også ved, at specialundervisningstillæggene og tillæg for to-sprogsundervisning i flere tilfælde er forkerte, men dette er heldigvis forholdsvis let at rette op på. Desværre er der også noget, der tyder på, at det har været svært at håndtere 299/300- grænsen korrekt, men det skulle der være rettet op på nu. Selvom dette års løntjek er overstået for denne gang, er du altid velkommen til at bede din tillidsrepræsentant eller kredsen om at tjekke din lønseddel, hvis du er i tvivl om korrekt udbetalt løn. 3

4 Fagpolitisk Julemøde FTR Bo Rogild-Jensen Trods en travl hverdag havde ca. 120 medlemmer valgt at møde op til julemøde på Hotel Søparken tirsdag den 25. november. Efter formandens velkomst fortalte Lotte Bøgh Andersen, Professor ved Aarhus Universitet og KORA, om Potentialer for udvikling af folkeskolen. Lotte har deltaget i et større forskningsprojekt om, hvad der har betydning for den gode undervisning. Dette projekt er mundet ud i en rapport, som er blevet offentliggjort her midt i november. Det kom nok ikke bag på ret mange, at forskningen viser, at det har stor betydning, om lærerne er uddannede eller ej. Derimod var der sikkert flere, der blev overraskede over, at der ikke er forskningsmæssigt belæg for, at det har betydning, om læreren er linjefagsuddannet i sit fag eller ej. Det har meget større betydning, om læreren brænder for sit fag. Naturligvis er det vigtigt, at læreren har en stor faglig viden, men det er også vigtigt, at der er en stor didaktisk viden, og at læreren vil noget med sin undervisning til gavn for elevernes læring. I det hele taget har det stor betydning, om lærerens motivation er i top. Denne motivation hænger bl.a. sammen med, om ledelsen forstår at lede og understøtte lærerne, om lærerne har indflydelse på eget arbejde, og om læreren kan se et formål med sin undervisning og sit arbejde i det hele taget. Motivationen er også afhængig af, hvordan samfundet ser på vigtigheden af lærernes arbejde. Fra salen blev der spurgt om, hvordan lærerne kunne opnå større respekt i samfundet, og her var Lotte meget klar i mælet. Vi skulle ikke klynke, men derimod fortælle, hvad vi er gode til, og hvad det er vi vil opnå med vores undervisning. Efter foredraget satte vi os til bords, og kunne her indtage en lækker buffet med dertil hørende hyggeligt samvær og snak. Slides fra foredraget kan du finde på hjemmesiden: 4

5 Lærerarbejdspladser Kredsstyrelsen har lavet en lille undersøgelse på skolerne i begge kommuner for at få et overblik over, om alle har fået indrettet lærerarbejdspladser. For at vi kan udføre et kvalitetsarbejde, er det nødvendigt, at vi har en god arbejdsplads, når vi skal forberede og efterbehandle vores undervisning. Heldigvis har langt de fleste skoler nu fået forholdene bragt i orden, så vi hver har en arbejdsplads med hæve-sænke-bord, kontorstol, pc er, godt lys osv. Behovene er forskellige afhængig af skolens indretning. Nogle skoler er udfordret pga. støj, andre pga. plads mm., men hvor der er vilje, er der vej. Rundt omkring på skolerne er der blevet indrettet små grupperum eller mødelokaler, så teamsamarbejdet kan foregå uden at forstyrre kolleger, der sidder alene i en vigtig fordybelsessituation. Enkelte skoler er endnu ikke helt så langt, men vi håber snart, alle er i mål. 5

6 Sociale medier - træd varsomt! Johnny Hydén Konsulent De sociale medier som Facebook, Twitter, Linkedin og lign. er for alvor blevet en del af de fleste menneskers hverdag. Det gælder også for lærere m.fl. Som medarbejder kan der dog være grund til at være på vagt over for faldgruber, eftersom det kan belaste den ansatte, når arbejdslivet og privatlivet flyder sammen, som det kan gøre via de sociale medier. Vi har på kredskontoret allerede været involveret i flere sager, hvor en lærer er kommet i klemme pga. Facebook-ytringer. Gennem kritiske ytringer kan man risikere at overtræde den loyalitetspligt, vi alle har som ansat. Tavshedspligten kan krænkes, såfremt man til en bred kreds videregiver fortrolige oplysninger ubevidst eller bevidst. På trods af, at offentlige ansatte har ytringsfrihed i lighed med alle andre, er det vigtigt, at man i sine ytringer præciserer, at der er tale om private ytringer. Man bør som hovedregel ikke udtale sig på vegne af arbejdspladsen. Vi vil desuden gøre opmærksom på, at skoleintra og andre elektroniske værktøjer stillet til rådighed af arbejdsgiveren ikke bør benyttes til privat kommunikation. Arbejdsgiveren har ret til at overvåge den kommunikation, som foregår på værktøjer stillet til rådighed af arbejdsgiveren - eksempelvis skoleintra. Skolelederen kan ifølge retspraksis læse med over skulderen, når du benytter skoleintra mm. Vi tror ikke, det pt. foregår i særligt stort omfang, men vi opfordrer alligevel til, at man kun bruger eks. skoleintra professionelt. Der var en udmærket artikel i Folkeskolen nr. 19 af 6. november 2014 om emnet. Jeg refererer her 10 gode råd fra denne artikel til højre. Man kan læse uddybende via dette link: 10 GODE RÅD FRA DLF 1) Opfør dig på de elektroniske medier, som du vil gøre på dit arbejde og i det offentlige rum i almindelighed. Udvis den samme respekt for andre, som du gør i et personligt møde. 2) Kommunikation på de sociale medier er at sammenligne med anden kommunikation i det offentlige rum. 3) På skoleintra og andre arbejdsgiverplatforme er du professionel. På Facebook er du privat. Relationerne lærer-elev og lærer-forælder er en professionel relation - ikke en privat. Det samme gælder, hvis du arbejder på andre arbejdspladser end skoler. Lad være med at udviske forskellen mellem det private og det professionelle. 4) Hvis du af en eller anden grund vil bruge din Facebook til arbejdsmæssige formål, så opret en særskilt Facebook-konto med din professionelle identitet. 5) Hvis du sender s som privatperson, så lad være med at sende fra arbejdspladsens e- mailadresse. Det må ikke se ud, som om du (uberettiget) skriver på arbejdspladsens vegne. 6) Hvis du bruger din ytringsfrihed for eksempel til at kritisere din offentlige arbejdsgiver, så sørg for, at det er tydeligt, at du ytrer dig som privatperson. 7) Tænk dig om, før du lægger billeder ud. Overvej, om de skøre billeder fra julefrokosten nu også er sjove om et halvt år. 8) Tjek dine sikkerhedsindstillinger. 9) Vær opmærksom på tavshedspligten. Du må ikke afsløre andre personers private forhold. Private forhold er især oplysninger om sociale og økonomiske forhold, race, religion, politisk anskuelse, seksuelle forhold, strafbare forhold og helbredsoplysninger. Hvis du er privat ansat, kan der være oplysninger om interne forhold, du ikke må røbe. 10) Hvis du har stærke følelser over for et indlæg på for eksempel sociale medier, så lad være med at kommentere med det samme. Sov på det - og svar så nøgternt og sagligt, hvis du synes, din mening skal frem. Du står stærkere, hvis du formår at give et konstruktivt svar på ukvalificeret brokkeri. 6

7 Omsorgsdage og seniordage Konsulent Johnny Hydén Husk afvikling af seniordage og omsorgsdage inden Jul. Med udgangen af et kalenderår bortfalder ikke-afholdte seniordage og omsorgsdage automatisk, hvis der ikke træffes aftale om, at de overføres til følgende kalenderår. Overførsel af de nævnte dage er ikke en ret man har, men noget, der kan aftales. Man har dog ret til overførsel, når det drejer sig om omsorgsdage i det kalenderår, hvor man har født. I det tilfælde har man ret til at overføre omsorgsdage til følgende kalenderår - også omsorgsdage for større søskende til den nyfødte. Kredsens nye åbningstider fra 1. januar 2015 Mandag torsdag kl Fredag kl Med venlig hilsen Kreds 150 7

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere