Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker"

Transkript

1 Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

2 Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte forklaringer med tips til, hvor du kan få flere oplysninger. Du kan altid få flere oplysninger hos din tillidsrepræsentant eller i din kreds. Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 2. udgave nov Layout: Dansk Sygeplejeråd ISBN Copyright Dansk Sygeplejeråd 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, meka nisk eller anden form for gengivelse eller mang foldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

3 Ansvar som sygeplejerske Sygeplejersker har fagligt ansvar for at udøve, udvikle, formidle og lede sygepleje som til sammen er sygeplejerskers virksomhedsområde. Sygeplejerskers ansvar er til enhver tid at leve op til den gældende lovgivning f.eks. Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Ansættelse Jobsamtalen Forbered dig i god tid til ansættelsessamtalen, bl.a ved at tage kontakt til din lokale kreds eller arbejdsstedets tillidsrepræsentant. Her kan du få oplyst lønnen for den stilling, du søger. Prøvetid Prøvetiden kan maximalt vare 3 måneder og skal stå i din kontrakt. Arbejdsgivers opsigelsesvarsel er minimum 14 dage. Hvis ikke andet er nævnt i dit ansættelsesbrev, kan du sige din stilling op med 1 dags varsel i prøvetiden. Ansættelsesbreve Husk at tjekke dit ansættelsesbrev. Ansættelsesbrevet bør være underskrevet af begge parter før nyt job påbegyndes. Se mere her, hvis du er ansat på et sygehus: -> generelle aftaler -> Danske Regioner, aftaler -> ansættelsesbreve eller hvis du er ansat i en kommune: -> Generelle aftaler -> KLaftaler -> ansættelsesbreve

4 Arbejdsmiljø/Arbejdsskader Sygeplejerskernes arbejdsmiljø skal være godt og sikkert. Et godt arbejdsmiljø skal tænkes ind i alle beslutningsprocesser på arbejdspladserne. Din sikkerhedsrepræsentant kan være dig behjælpelig. Dansk Sygeplejeråd ser det som sin opgave at medvirke til at forebygge arbejdsskader, men på trods af forebyggelse sker der skader. Hvis du er kommet til skade på dit arbejde, kan du få hjælp af Dansk Sygeplejeråd til din arbejdsskadesag. Arbejdstid Du finder den overenkomst og aftale, der dækker dit område på Du skal være logget på for at komme til sitet. Tjenestetidsplaner/mødeplan Som fastansat sygeplejerske skal du kende din mødeplan mindst 4 uger i forvejen. Normperiode Normperioden er den periode over hvilken det ugentlige timeantal skal gå op. Normperioden skal være på minimum på 4 uger. Over- og merbejde Arbejde ud over den daglige planlagte arbejdstid for fuldtidsansatte er overarbejde. Som deltidsansat har du merarbejde, når det ugentlige timetal overstiger det, der er aftalt i din ansættelseskontrakt, eller overarbejde, når du

5 arbejder ud over den daglige planlagte arbejdstid for en fuldtidsansat. Særlige fridage 1. maj, jule- og nytårsaften er f.eks. særlige fridage. Der gælder forskellige regler afhængigt af, om du er ansat i en kommune eller på et sygehus. Find arbejdstidsaftalen på eller spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl. Faglige selskaber Der er p.t. 34 faglige selskaber, der repræsenterer vidt forskellige områder af sygepleje. Sygeplejersker kan søge optagelse i de faglige selskaber. De faglige selskaber er med til at udvikle faget og kvalificere den sundhedspolitiske debat. De faglige selskaber afholder kurser inden for deres fagområde, og en række af selskaberne udgiver blade, nyhedsbreve og har egne hjemmesider. Læs mere på Ferie Ferieåret går fra 1. maj til og med 30. april. Optjeningsåret går fra 1. januar til og med 31. december. Du har ret til 6 ugers ferie i løbet af året heraf 3 uger i perioden fra 1. maj til 30. september. Se mere her, hvis du er ansat på et sygehus: -> generelle aftaler -> Danske Regioner, aftaler, -> ferieaftale eller hvis du er ansat i en kommune: -> generelle aftaler -> KL-aftaler -> ferieaftale

6 Graviditet/ Barsel Såfremt du er i arbejde, kan du gå på barselsorlov med sædvanlig løn 8 uger inden forventet fødsel. Efter fødslen er der 14 ugers løn til moren og 2 uger til faren. Herefter er 6 ugers løn forbeholdt moren, 6 uger faren og 6 uger kan deles. Omsorgsdage Du har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det år barnet fylder 7. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang. Omsorgsdage kan det år barnet er født overføres til det næste år. Kontaktoplysninger til din kreds Hjemmeside: Telefonkontakt: Kontingent Aktive autoriserede betaler 1.197,50 kr. pr. kvartal. Konfliktkontingent Nyuddannede med autorisation efter juni 2008 betaler 50 kr. om måneden i det første år efter afsluttet uddannelse. Øvrige aktive autoriserede betaler 200 kr om måneden.

7 Løn Du finder den overenkomst og aftale, der dækker dit område på Løn består af 3 dele: Basisløn ifølge overenskomst, ulempetillæg og lokal/ individuel løn. Lønnen skal/bør være på plads før du tiltræder nyt job eller ny funktion. Lønberegner Tjek din løn ved hjælp af lønberegneren: Lønforhandling Det er kredsen alternativt din tillidsrepræsentant, der forhandler løn. Der kan lokalt aftales lønforbedringer i form af tillæg eller løntrin. Lønsedler Du skal hver måned have en specificeret oversigt over det udbetalte beløb.

8 Opsigelse Generelt gælder Funktionærlovens opsigelsesregler. Bliver du sagt op, kan du henvende dig til kredsen som kan vejlede dig i forbindelse med opsigelsen. Opsagt Du har 1 6 måneders opsigelsesvarsel afhængig af ansættelsens varighed. Du har selv sagt op Hvis du selv siger op, har du en måneds opsigelsesvarsel (fratræden ved udgangen af en måned). Hvis du selv siger op, får du som hovedregel 3 ugers karantæne, hvis du beder om ydelser fra A-kassen, inden for de første 3 måneder efter ophøret fra arbejdet. 3 ugers karantæne betyder, at du ikke får udbetalt de første 111 timers dagpenge. Se mere på Du skal aflevere en skritlig opsigelse. Opsigelsen skal afleveres senest den sidste arbejdsdag ved normal arbejdstids ophør. Husk altid at få en kvittering for aflevering.

9 Overenskomster & aftaler Du finder den overenkomst og aftale, der dækker dit område på Hviletidsbestemmelser Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Inden for hver periode på 7 døgn skal du have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Patientklage hvad så? DSR har udarbejdet en vejledning, der giver dig gode råd om, hvad du skal gøre, hvis du bliver involveret i en tilsynseller patientklagesag. Du kan læse mere her: - Følg stien Udgivelser -> Pjecer -> Klagesag eller tilsynssag - Hvad gør du som sygeplejerske? Pension (PKA) Pensionskassen for sygeplejersker. her finder du flere oplysninger. Sygdom Du får fuld løn under sygdom. Barns sygdom Hvis forholdene på arbejdspladsen tillader det, har du mulighed for at få hel eller delvis fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag.

10 Tillidsrepræsentanter/Kredsen Ovenstående nyttige oplysninger er langt fra fyldestgørende. Du kan til hver en tid få hjælp hos din lokale tillidsrepræsentant (TR) som er DSR s lokale repræsentant på arbejdspladsen. TR er med til at sikre, at regler om løn, ansættelse og andre arbejdsvilkår overholdes på arbejdspladsen. Hvem er din TR? Find det på Kredsen har en formand og næstformænd, samt en kredsbestyrelse, der vælges for 2 år ad gangen. Flere nyttige links / Her vil du blandt andet kunne finde ledige jobs og andet, der er relevant for dig som sygeplejerske. De enkelte regioners hjemmesider De enkelte kommuners hjemmesider www. dsa.dk

11

12 DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax udgave Grafisk Enhed

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere