Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier"

Transkript

1 Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej København Ø Direkte Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Elektroniske sociale medier 1 på internettet bliver et stadigt mere udbredt fænomen. Hidtil har de elektroniske sociale medier alene været relateret til ansattes privatliv, men i takt med deres betydning for ansattes sociale relationer kan der opstå forskellige problemer, som er relateret til sammenhængen mellem arbejdsliv og privatliv. Rigshospitalet anerkender således de sociale mediers stigende betydning for den enkelte og for samfundet. Formålet med retningslinierne er at skabe klare rammer for, hvornår og hvordan man som ansat på Rigshospitalet skal forholde sig til elektroniske sociale medier i relation til arbejdet, herunder med hensyn til såvel IT-sikkerhed som sundheds- og ansættelsesretlige forhold. It-udstyr, som stilles til rådighed for ansatte, er hospitalets ejendom. Retningslinierne gælder derfor i de situationer, hvor ansatte som led i arbejdet benytter hospitalets itudstyr, uanset om arbejdet foregår på arbejdspladsen eller som hjemmearbejde. Retningslinierne gælder også ansattes brug af elektroniske sociale medier i private sammenhænge og fra egen computer, hvor anvendelsen har en tydelig relation til ansættelsen. Det er f.eks. forhold som brug af billeder taget på arbejdspladsen, venneanmodninger og god tone. Rigshospitalets retningslinier for ansattes brug af elektroniske sociale medier De gældende retningslinier for at bruge , internet og telefon er, at ansatte kan bruge hospitalets it-systemer til nødvendige korte beskeder for at skabe sammenhæng 1 Social medier er f.eks. Facebook, LinkedIn, MySpace, Twitter, Flickr m.v.

2 mellem arbejdsliv og privatliv. Samme retningslinier gælder for at bruge elektroniske sociale medier i relation til ansættelsesforholdet. Ud over egentlige retningslinier er der også gode råd om brug af sociale medier. 1. Korte beskeder til privat brug Ansatte må i arbejdstiden kortvarigt bruge elektroniske sociale medier til privat brug, hvis formålet er at skabe fleksibilitet mellem arbejde og privatliv Ansatte må i arbejdstiden bruge Rigshospitalets it-udstyr til at gå på elektroniske sociale medier på lige fod med brug af , dvs. til korte (tekst)beskeder. 2. Elektroniske sociale medier i relation til arbejdet Ansatte må bruge elektroniske sociale medier i relation til arbejdet på afdelingen, når ledelsen har besluttet, at det er relevant Det er den lokale ledelse, der fastlægger retningslinier for brugen af elektroniske sociale medier som led i arbejdet. Det skal ske inden for de overordnede ledelsesmæssige rammer, der gælder for området. Det er den enkelte ansatte, der har ansvaret for at sikre, at tavshedspligten, persondataloven, straffeloven og de almindelige regler, der regulerer ansættelsesforholdet, overholdes. 3. Billeder og videooptagelser Ansatte skal overholde Rigshospitalets politik for brug af billeder Rigshospitalets retningslinier for fotografering af patienter, pårørende og medarbejdere findes i PVI Bånd eller billedoptagelser i forbindelse med patientkonsulationer, overvågning, pressedækning. Det fremgår heraf, at hverken personale, presse eller andre må tage billeder af patienter og pårørende, uden at disse på forhånd har givet skriftligt samtykke til, at billederne bliver taget. Der skal gives særskilt samtykke til, at billederne bruges i forbindelse med elektroniske sociale medier. Patienter og pårørende kan til enhver tid bede Rigshospitalet om at få billedmaterialet fjernet fra de sociale medier, hvis billederne er tilgængelige elektronisk. Ansatte må ikke privat lægge billeder og videoer af patienter og pårørende på elektroniske sociale medier Side 2

3 Hvert af de elektroniske sociale medier har forskellig praksis for at slette billeder og gemme dem i arkiver, og ansatte kan derfor ikke privat oploade billeder af patienter og pårørende, da Rigshospitalet ikke kan sikre, at billederne kan fjernes fra de elektroniske sociale medier igen. Billeder og videoer af ansatte i sociale sammenhænge kræver samtykke og skal generelt undgås Billeder og videooptagelser af ansatte må kun ske efter samtykke (mundtligt) fra de pågældende ansatte. Det gælder, uanset om det er pårørende, patienter, kolleger eller pressen, der står for fotograferingen. Fotografering i en arbejdsmæssig sammenhæng fra f.eks. personalefester, events i afdelingen m.v. kræver derfor også samtykke fra de enkelte ansatte og særligt, hvis det er hensigten med billederne, at de skal oploades på internettet. Ansatte må lægge billeder eller videoer af kolleger/chefer optaget i en arbejdsmæssig sammenhæng på internettet efter samtykke fra de pågældende og efter en ledelsesmæssig beslutning Billeder af ansatte i sociale sammenhænge skal man generelt være tilbageholdende med. Billederne er taget i situationer, som ikke nødvendigvis er egnede til offentliggørelse og kan være med til at svække hospitalets image som en professionel arbejdsplads. 4. Anmodninger om venskaber Ansattes egne profiler på elektroniske sociale medier er private og er omfattet af privatlivets fred Hvis man imidlertid vælger at præsentere sig på sin private profil i sin professionelle rolle, f.eks. med titel, i uniform og med arbejdsadresse, Rigshospitalets navn osv., skal man være opmærksom på, at man herved kan overskride grænsen mellem det private og det arbejdsmæssige. Det betyder, at man opfattes som repræsentant for sin arbejdsplads og derfor er forpligtet på de normer og retningslinier for adfærd, der almindeligvis er gældende på Rigshospitalet. Den enkelte ansatte beslutter selv, hvem han eller hun vil være venner med privat og kan derfor frit afvise venskaber med patienter, pårørende, kolleger og ledere ud fra ønsket om at holde privatlivet adskilt fra arbejdslivet De elektroniske sociale medier er forskellige i forhold til hvordan og under hvilke omstændigheder, der kan anmodes om venskaber, hvordan venskaber kan afvises, og hvilke oplysninger venner har adgang til. Side 3

4 Ansatte, der har en privat profil i sociale medier, kan blive kontaktet af nuværende eller tidligere patienter og pårørende, som ønsker at være venner med den ansatte på nettet. Det er den enkelte ansatte, der selv beslutter, hvem vedkommende vil være venner med, men det kan være en god idé lokalt at drøfte hvilke holdninger, der generelt skal være til dette i afdelingen, og hvordan afdelingen ønsker at informere patienter og pårørende herom. Det er derfor i orden at afvise venskab med patienter, kolleger og pårørende, hvis man ikke har et ønske om at være tæt på disse privat. Den ansatte bør afholde sig fra at kommentere konkrete patientforløb, uanset om medarbejderen bliver bedt om det eller inviteret til det af patienter og/eller pårørende. Venskaber på elektroniske sociale medier mellem kollega og leder er ligeledes en privat sag, og den ansatte kan selv beslutte, hvem den ansatte ønsker at være venner med. Ansatte bør altid nøje tænke over rækkevidden af at invitere lederen ind i privatsfæren, som et venskab på elektroniske sociale medier kan være. 5. God tone En ansat må ikke nedgøre, mobbe eller komme med injurierende påstande om sine kolleger, chefer, hospitalet eller hospitalets samarbejdspartnere Selvom man som ansat ikke befinder sig på arbejdspladsen, skal man udvise loyalitet over for hospitalet, og enhver står til ansvar for sine ytringer om f.eks. kolleger og chefer. Derfor skal man generelt være påpasselig med at omtale sine kolleger og chefer på sociale medier. En negativ udtalelse om kolleger eller chefer, som offentliggøres på internettet, kan eksempelvis skabe tvivl om den ansattes loyalitet. 6. Gode råd om brug af sociale medier Mange sociale medier udgør en sikkerhedsmæssig risiko ikke alene i forhold til egen profil og data, men også for Rigshospitalets IT-sikkerhed, da de kan medføre både virus og spyware. Det er derfor vigtigt, at man følger nedenstående råd om indstilling af profilen på sociale medier. Skift kodeord til din profil jævnligt og brug ikke kodeordet til andet. De sociale medier har nemlig et stort problem med hackere, der stjæler brugernes oplysninger og koder Side 4

5 Brug ikke applikationerne (f.eks. elektroniske spil, quizzer, tests, give gaver osv.). Det er svært at gennemskue, hvem der står bag og dermed får adgang til dine og dine venners oplysninger Lad dig ikke lokke af annoncerne med tilbud, undersøgelser, konkurrencer m.m. De er ofte, ligesom applikationerne, designet til at trække oplysninger ud af brugerne og er i mange tilfælde forbundet med dyre abonnementer Adskil privatliv og arbejde. Overvej, hvad du vil bruge din profil til. Opret eventuelt to profiler en til kolleger og arbejdskontakter og en til venner og familie Indstil privatlivsindstillingerne så stramt som muligt. På findes en guide til privatlivsindstillinger på Facebook Overvej, om det, du lægger ud, kan tåle at blive offentliggjort i andre sammenhænge Slet jævnligt billeder og oplysninger, der ikke længere er aktuelle Brug ikke din almindelige og oplys aldrig din kode. I stedet kan det være en idé at oprette en alias-webmail kun til det formål Opgiv ikke dine kontaktinformationer, f.eks. adresse og telefonnummer på din profil. Brug ikke dit fulde navn. Brug i stedet kun fornavn eller undlad dit mellemnavn. Vil du være på den sikre side, så brug et alias, f.eks. et kælenavn. Godkendt i Rigshospitalets Virksomheds MED-udvalg den 7. september 2011 Side 5

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

INDLEDNING FREMTONING

INDLEDNING FREMTONING ETIK I POLITIET INDLEDNING At være polititjenestemand er en tillidssag. Det er derfor vigtigt, at du i tjenesten agerer og fremstår professionel og ordentlig men også uden for tjenesten undgår at gøre

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet E-mail og internet En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet Ledernes Hovedorganisation August 2002 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

PSYKOTERAPEUTEN OG. Fordele, ulemper, etik

PSYKOTERAPEUTEN OG. Fordele, ulemper, etik tema: PSYKOTERAPEUT I EN DITIGAL TID PSYKOTERAPEUTEN OG DE SOCIALE MEDIER Tekst: Gitte Sander Illustrationer: S. van Deurs Fordele, ulemper, etik Verden forandrer sig, og det kan være svært ved at følge

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT Regler - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT For en sikkerheds skyld! Hvorfor regler om IT? - for kommunens og din egen sikkerheds skyld Aalborg Kommune er efterhånden meget digitaliseret og derfor

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

FACEBOOK OG ANDRE SOCIALE MEDIER

FACEBOOK OG ANDRE SOCIALE MEDIER FACEBOOK OG ANDRE SOCIALE MEDIER ADFÆRD, ANSVAR OG ANSÆTTELSESRET EN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER EN POLITIK FOR MEDARBEJDERNES BRUG AF SOCIALE MEDIER Indhold Kapitel 1 NETWORKING I CYPERSPACE En

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Chikane af medarbejdere på sociale medier. et idékatalog fra FTF

Chikane af medarbejdere på sociale medier. et idékatalog fra FTF Chikane af medarbejdere på sociale medier et idékatalog fra FTF Krænkelse af medarbejdere på sociale medier et idékatalog fra FTF Side 2 Forord Sammen mod chikane på sociale medier Internettet og sociale

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI

SOCIAL MEDIA STRATEGI SOCIAL MEDIA STRATEGI SÅDAN GØR DU Marts 2013 UDKAST Sådan gør du sociale medier. I forbindelse med, at du vil inddrage sociale medier i formidlingen af din kampagne, dit projekt eller bare generelt i

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere