Fremtidens erhverv er kreative

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens erhverv er kreative"

Transkript

1 Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto A/S - manto.dk og Seismonaut A/S - seismonaut.dk Foto Michael Berg michaelberg.dk Marie Louise Munkegaard marielouisemunkegaard.com Thomas Priskorn priskorn.com m.fl. Layout Kim Dolleris, Beneath beneath.dk Kontakt Sekretariatsleder Peter Gran Boesen Telefon: Mail: Web: More Creative Fremtidens erhverv er kreative 2015 Side10 EN ERHVERVSUDVIKLINGS- MOTOR, DER VIRKER Fremtidens erhverv er kreative Side 14 EN NY ØKONOMISK TIDSALDER Side 22 MORE CREATIVE INDEFRA Side32 DE 8 NYE KREATIVE ERHVERVSKLYNGER

2 Resumé (dk) 3 Executive summary (uk) 3 Forord 4 1 Introduktion 6 More Creative en del af Aarhus Hvorfor investere i kreative erhverv? 10 De kreative erhverv former fremtiden 10 More Creative skaber de rette vækstbetingelser 11 Hvem er målgruppen? 11 3 En ny økonomisk tidsalder 14 Den kreative motor i samfundsøkonomien 14 Kreative virksomheder født til internationalisering 15 Oversigtsmodel over More Creative 18 Resumé More Creative er rygraden i Region Midtjyllands kreative vækststrategi. Målet er at skabe flere kreative arbejdspladser og styrke regionens virksomheder i deres forretningsudvikling. More Creative handler samtidig om at bygge bro mellem de kreative erhverv, det øvrige erhvervsliv og regionens offentlige institutioner. Det fører til nye forretningsmodeller, nye netværk og en region med stærkere innovationskraft. More Creative er en markedsdrevet udviklingsstrategi, der udfoldes i tæt samspil med regionens virksomheder og organisationer. Det skaber den forankring, der skal til, for at en erhvervspolitisk vision kan blive til virkelighed. More Creative er for hele erhvervslivet og for hele regionen. Det handler grundlæggende om at opdyrke kreative konkurrencefordele og finde nye løsninger på samfundets udfordringer. Det er en dagsorden, der udfordrer både erhvervslivets topchefer, de kreative brancher og de offentlige beslutningstagere i regionen. Siden opstarten i 2013 har More Creative resulteret i en lang række nye initiativer, services og netværk, der skaber konkret værdi for både store og små virksomheder i regionen. Der er etableret en række kreative partnerskaber med dokumenteret potentiale til at udvikle sig til selvbærende erhvervsklynger. Derudover er der skabt en solid og synlig samarbejdsplatform for at videreudvikle Region Midtjyllands kreative vækstpotentiale. 4 Sådan fungerer More Creative 22 More Creative er en omkostningseffektiv udviklingsstrategi 23 Viden og netværk på tværs af siloerne 23 5 De foreløbige resultater af More Creative 28 Oxford Research har dokumenteret betydelige resultater 29 The Architecture Project 32 Gastronomisk Forretningsudvikling 34 Shareplay 36 Headstart Fashion 38 Den Vestdanske Film- og Mediekommission 40 Innovativ Offentlig Kommunikation 42 VÆVE vækst gennem viden om events 44 Business By Design 46 6 Følg med i More Creative 50 Executive Summary More Creative is Central Denmark Region s strategy to stimulate growth and create jobs by supporting the region s creative industries. The core purpose of More Creative is to develop creative clusters and to form new regional partnerships across the creative industries and the wider economy. This leads to new business models and a region with a stronger competitive edge. More Creative is developed in close collaboration with regional stakeholders, including private companies, public authorities and knowledge institutions. This anchoring is a crucial part of converting the political visions of More Creative into valuable services and long-lasting partnerships. Today More Creative is actively supporting business development and networks in the industries of fashion, design, gastronomy, events, film/tv, architecture, public communication and cross media/gaming. More Creative is not only supporting the creative industries. The strategy is designed to uplift the entire regional economy. More Creative is essentially about finding the creative edge that leads to competitive advantages and tackles the societal challenges of tomorrow. This is an agenda which speaks to both business executives, creative entrepreneurs and policy-makers. Since its launch in 2013, More Creative has resulted in a wide range of initiatives, services and networks that provide real value to both larger enterprises, SMEs and the creative startup scene in the region. A number of lasting partnerships have been established - several of which with a proven potential to turn into actual cluster organisations. Moreover, More Creative has created a common ground for regional stakeholders to continue developing Central Denmark Region as a hotspot for creative innovation and growth. 2 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 3

3 Forord De kreative erhverv har både i Danmark og EU gennem finanskrisen formået at skabe større vækst end øvrige brancher. Men det er først inden for de seneste år, at man for alvor er begyndt at tage de kreative erhverv alvorligt. På trods af det får de kreative erhverv oftere et nej i banken, når de søger om kapital. Erhvervsfremmesystemet tager afsæt i industrisamfundets dynamik og organisering, men de kreative virksomheder tænker, producerer og afsætter deres ydelser på andre vilkår. Det skal der skabes en større forståelse for og indsigt i. Får de kreative erhverv og de øvrige erhverv skabt et godt med- og modspil, kan vi forvente en stor forretningsmæssig og kommerciel effekt. Mange traditionelle virksomheder og brancher har brug for at tilføre deres processer og produkter kreative elementer. Den digitale udvikling er et godt eksempel. De muligheder, der ligger her, er en udfordring for mange traditionelle virksomheder, og via et samarbejde med kreative virksomheder kan de styrke deres konkurrenceevne, afsætning og eksport. Region Midtjylland har med initiativet More Creative sat de kreative erhverv på dagsordenen. Initiativet har samtidig dokumenteret, at de kreative erhverv bidrager med en stor del af regionens samlede omsætning. Desuden er More Creative med til at tage hånd om vilkårene for de kreative erhverv og det stadig uforløste potentiale. Niels Milling Underdirektør i Dansk Erhverv og medlem af følgegruppen i More Creative Med den regionale indsats More Creative og de spirende klyngeinitiativer inden for blandt andet mode, digitale medier, arkitektur, design og gastronomi er det vores ambition at skabe de bedste forudsætninger for kreative virksomheder i Region Midtjylland i fremtiden. De kreative erhverv kan bidrage til vækst på flere måder. For eksempel ved at gå mere ind i arbejdet med at løse de udfordringer, som det øvrige erhvervsliv og den offentlige sektor står over for. Det ved de i Viborg, hvor kommunen har vedtaget en animations strategi. Dels fordi man har en ambition om at udvikle den animationsklynge, der ligger omkring Animationshøjskolen og vækstmiljøet Arsenalet. Dels fordi man ønsker at give borgerne en bedre service ved at forklare komplekse sammenhænge inden for eksempelvis ældre- eller børneområdet ved hjælp af animation og video. I andre dele af den offentlige sektor kan løsninger udviklet i samarbejde med de kreative erhverv være med til at sikre vores fælles velfærd. Under den regionale klynge Innovativ Offentlig Kommunikation arbejdes der med mere intelligent kommunikation mellem sygehus og patienter. Det skaber større tryghed for patienter og pårørende, men også besparelser på sygehusene på grund af færre fejlindlæggelser, bedre kapacitetsudnyttelse og mindre administration. Den slags eksempler skal vi have mange flere af. De kreative erhverv, de øvrige erhverv og det offentlige skal opdage, hvordan de kan bruge hinanden. Vi har som region en rolle som offentlig indkøber af nye løsninger, og her skal vi blive bedre til at invitere de kreative erhverv indenfor. Det gør vi særligt fokuseret via More Creative, hvor kommunerne også er meget velkomne til at deltage. I det midtjyske erhvervsliv bruges der i disse år mange ressourcer på at knække koden i forhold til, hvordan innovations- og konkurrenceevnen kan sikres på lang sigt. En del af løsningen er brugen af kreative kompetencer. Det gælder dem, som de kreative erhverv kan bidrage med, men det handler også om at udløse de kreative kompetencer, som virksomhederne selv besidder. I More Creative vil vi afprøve og tilbyde nye løsninger, der kan hjælpe virksomhederne på vej mod morgendagens forretningsområder. Vi ser frem til det videre arbejde i More Creative. Når kreative virksomheder i disse år skyder op som aldrig før, så sker det som et led i rejsen fra industrisamfundets klassiske tænkning mod den næste fase af vidensamfundet, hvor ny- og gentænkning er drivkraften. Da Region Midtjylland og 19 kommuner i 2012 formulerede ansøgningen til Den Europæiske Kulturhovedstad i 2017, var det en visionær beslutning at gøre Rethink til hovedtema. Med udgangspunkt i at bruge kunst og kultur som inspiration og kreativ motor giver Rethink-temaet nye muligheder for at tackle morgendagens udfordringer på helt nye måder, hvor eksperimenterende løsninger kan udvikle sig og slå rod. Rethink er meget mere end blot en dækkende overskrift og et smart ord. Det er et mindset, der bygger på forandring, innovation og mod. Det er en progressiv måde at tænke og agere smartere på. Gennem nye handlemåder, nye måder at danne partnerskaber på, nye forretningsmodeller og nye vækstbegreber for at kunne skabe bæredygtige løsninger. Gennem vækstinitiativet More Creative støtter Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 udviklingen af samarbejde inden for forskellige grupper af kreative erhverv. Målet er, at de kreative virksomheder får øjnene op for fordelene ved at gentænke, at arbejde sammen og at skabe internationale relationer. Og sikre, at det fører til sorte tal på bundlinjen og flere arbejdspladser. I traditionelle erhverv har man ofte en klar forståelse af, at man er en del af en bestemt branche, og at man har behov for at indgå i forskellige klyngedannelser. Det har man typisk ikke inden for de kreative erhverv. Her ser man dårligt nok sig selv som en del af en bestemt branche med fælles udfordringer. Fremtiden for de kreative virksomheder kan kun realiseres gennem partnerskaber og samarbejder mellem interessenter, som vil implementere og udvikle ideerne. Også på langt sigt efter Derfor er Aarhus 2017 en udviklingsplatform, der er nøje afstemt med langsigtede politiske, sociale og kulturelle strategier for at opnå den maksimale effekt også for de kreative erhverv. Samtidig er strategien for Aarhus 2017 forankret i det fælles 2020-mål for alle EU s medlemsstater om en smart, bæredygtig og inkluderende vækst. Vi mener, at kultur og kreativitet har afgørende betydning for at nå dette mål, og det kan lykkes ved at konfrontere/gentænke fælles udfordringer og arbejde på fælles løsninger med et globalt udsyn. Bent Hansen Regionsrådsformand og formand for Vækstforum i Region Midtjylland Rebecca Matthews Administrerende direktør, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 5

4 Introduktion More Creative en del af Aarhus 2017 Gentænk en ny måde at agere smartere på Da Aarhus Kommune i sin tid påbegyndte rejsen frem mod titlen som Europæisk Kulturhovedstad, inddrog man tusindvis af borgere fra hele regionen, og de pegede på en række samfundsmæssige udford ringer. Særligt var borgerne optaget af klimaændringer, social eksklusion, stigende arbejdsløshed, ressourceknaphed, økonomisk krise og urbanisering. Her kalder kompleksiteten på nye tilgange. VISIONEN FOR AARHUS 2017 / AARHUS 2017 BRUGER KUNST OG KULTUR TIL AT GENTÆNKE MORGENDAGENS UDFORDRINGER MISSIONEN FOR AARHUS 2017 / AARHUS 2017 SKABER BÆREDYGTIG UDVIKLING KULTUREL, MENNESKELIG OG ØKONOMISK VÆKST OG INSPIRERER BORGERNE TIL AT LEVE, ARBEJDE OG TAGE DEL I DEN EUROPÆISKE REGION Bliv klogere på More Creative Denne publikation er udarbejdet til dig, der ønsker at vide mere om More Creative, og hvordan kreative erhverv kan styrke dansk erhvervsliv og skabe værdi i byer og regioner og i samfundet som helhed. I afsnit 2 kan du læse om de kreative erhvervs rolle i dansk erhvervspolitik samt om More Creative som overordnet ramme for Region Midtjyllands strategi på området. I afsnit 3 kan du læse om den økonomiske udvikling, der har ført til, at de kreative erhverv i dag er et centralt element i politiske vækststrategier verden over. I afsnit 4 får du et detaljeret indblik i, hvordan More Creative fungerer i praksis. I afsnit 5 kan du læse om de foreløbige resultater af More Creative og blive introduceret til de kreative erhvervsklynger, som er blevet etableret i regi af More Creative. I afsnit 6 finder du henvisninger til yderligere information om More Creative. God læselyst! Gentænk blev derfor det mindset, som er overskrift på den Europæiske Kulturhovedstad Aarhus Kort fortalt står Gentænk for en progressiv måde at tænke og agere smartere på. Et mindset, der hver eneste dag er succeskriteriet og fundamentet i indtjeningen hos virksomhederne i den kreative industri. Hvad er More Creative? Den Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017 og Region Midtjylland står bag More Creative, som udgør erhvervssporet i Aarhus 2017 og rygraden i regionens kreative vækststrategi. More Creative gentænker vækstpotentialet i regionen ved at skabe samarbejde på tværs dels imellem de kreative virksomheder, og dels imellem de kreative og andre erhverv. Det sker i nye tværgående partnerskaber og udviklingsprojekter med afsæt i en række kreative brancher i regionen. Morgendagens udfordringer for både virksomheder og velfærdssamfund er på dagsordenen i More Creative. For eksempel i de to vidensnetværk, Creative Executive Club og Den Kreative Arena, der går på tværs af brancher og kommunegrænser. Her deler deltagerne ny viden og nye samarbejder ser dagens lys. 6 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 7

5 Viborg Kommune bruger animation strategisk I Viborg ser man ikke bare animation som underholdning og fortællinger til børn, men også som moderne, borgerinddragende og demokratisk kommunikation. For animation er et effektivt værktøj i et komplekst videnssamfund animation kan netop forklare komplekse problemstillinger, så alle kan forstå det. Det er vedkommende kommunikation, der taler både til hjerne og hjerte. I regionen har vi i Viborg et centrum for animation i form af The Animation Workshop, Arsenalet og Center for Animation og Visualisering. Viborg Kommune har animation som et strategisk indsatsområde og vil udnytte de effektiviserings- og kvalitetsmæssige potentialer, der ligger i animation som kommunikation til og med borgere. animatingviborg.dk Vi er et af de få animationstudios, der er baseret i Viborg. Og vores primære fokus er internationale co-produktioner. Vores seneste co-produktion, Song of the Sea, blev faktisk nomineret til en Oscar for bedste animationsfilm. Nørlum har altid stræbt efter at arbejde med mennesker og studios, der er virkelig, virkelig dygtige. Fordi det gør os bedre enkelt og effektivt Claus Toksvig Kjær, CEO, Nørlum 8 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 9

6 Hvorfor investere i kreative erhverv? De kreative erhverv former fremtiden Det er velkendt, at vi i Danmark ikke kan konkurrere på lave omkostninger og billig arbejdskraft. Danske virksomheder skal vinde markedsandele ved at være kreative og innovative. Det handler om at skabe en type værdi, som ikke kan kopi eres af andre. Det giver konkurrencefordele, der er svære at matche for billigere producenter i udlandet. De kreative erhverv er en del af løsningen på fremtidens vækst i Danmark. Det fremgår blandt andet af Regeringens Vækstplan for kreative erhverv og design. De kreative erhverv skaber varige arbejdspladser, høj værditilvækst og eksport for milliarder. Samtidig bidrager de kreative erhverv til innovation i det øvrige erhvervsliv og i den offentlige sektor. Eksempelvis i forbindelse med den grønne omstilling og samfundets digitalisering. Her er de kreative virksomheder med til at udvikle bæredygtige og brugervenlige løsninger inden for blandt andet sundhed, grøn teknologi, landbrug, fødevarer og transport. De kreative erhverv i Danmark står stærkt i den internationale konkurrence. Særligt mode, møbler, design og arkitektur har markeret sig som sværvægtere på eksportsiden 3. Men også dansk film, tv og spil oplever en markant øget international efterspørgsel. Det samme gælder andre kreative brancher. " Internationalisering, globalt udsyn og åbenhed over for omverdenen øger ikke " kun de danske, kreative virksomheders eksportmuligheder. Det medvirker også til at tiltrække investeringer og talenter til Danmark til gavn for væksten og beskæftigelsen herhjemme. - Eksportrådet, 2015 De kreative erhverv har været i betydelig vækst i det seneste årti ikke blot i Danmark, men i hele verden. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år, i takt med at middelklasserne vokser i de nye vækstlande. I Danmark står de kreative erhverv for cirka 6-7 procent af landets samlede omsætning og beskæftigelse. Men det er blot en begyndelse. Betydningen af de kreative erhverv forventes kun at blive større i fremtiden. " Der ligger et potentiale for øget omsætning i de kreative erhverv, især som " følge af øget efterspørgsel på livsstils- og designprodukter. Et eksempel er den voksende danske eksport af pelsskind til det asiatiske marked. End videre forventes udbredelsen af for eksempel smartphones, tablets og pc er at forstærke efterspørgslen på computerspil, læringsspil, applikationer og andet digitalt, kreativt indhold. - Regeringen, 2013 Nationale og regionale væksttal De kreative erhverv i Region Midtjylland 1 De kreative erhverv bidrager med ca arbejdspladser (antal beskæftigede). Det er 7% af regionens private arbejdspladser. Der er registrerede virksomheder inden for de kreative erhverv i regionen. De genererer en samlet værditilvækst på 12,3 mia. kr. og eksporterer for 23,5 mia. kr. Det svarer til 8% af regionens samlede værditilvækst og 13% af den samlede eksport. De kreative erhverv har haft en samlet stigning i erhvervsindkomsten på mere end 10% i perioden De kreative erhverv på landsplan 2 I Danmark beskæftiger de kreative erhverv ca personer (årsværk) i såvel service som produktion. De kreative erhverv omsætter samlet for ca. 200 mia. kr. Dermed udgør de kreative erhverv 6-7% procent af den samlede omsætning og beskæftigelse i dansk erhvervsliv. 1: Region Midtjylland : Regeringen 2013: Vækstplan for kreative erhverv og design 3: Eksportrådet 2015: kreative%20industrier/ Sådan defineres de kreative erhverv 4 De kreative erhverv udgør et bredt erhvervsområde og består af i alt 11 kreative brancher: Arkitektur Bøger og presse Design Film og video Indholdsproduktion og computere Kunst og kunsthåndværk Musik Mode og beklædning Møbler og interiør Radio og TV Reklame Sektordefinitioner er aldrig perfekte, men siden 2012 har der været europæisk konsensus om ovenstående metode. Der findes dog også andre definitioner. Senest har det førende britiske analyseinstitut Nesta fremlagt en model, der definerer den kreative øko nomi frem for de kreative industrier 5. Devisen går på, at der er masser af kreative arbejdspladser uden for de kreative erhverv, og der er masser af arbejdspladser i de kreative erhverv, der ikke er kreative. De to definitioner udelukker dog ikke hinanden. Det britiske kulturministerium, DCMS, anvender for eksempel begge definitioner i supplement til hinanden 6. Hvad er en erhvervsklynge? En erhvervsklynge kan ses som et øko system, der består af talentmasse, uddannelser, virksomheder, kapital, infrastruktur, kunder mv. Men de ingredienser udgør ikke i sig selv opskriften på vækst. Det kræver en målrettet indsats at få samarbejde og synergi ud af det. Ofte er der behov for en klyngeorganisation til at sørge for strategiske tiltag på tværs af aktørerne. Selvom forudsætningerne for kreative klynger kan være til stede i en region, mangler der ofte strukturer til at organisere de strategiske aktiviteter. Denne opgave har været i fokus for More Creative. 4: Definitionen af de kreative erhverv fremgår af Regeringens Vækstplan for kreative erhverv og design fra Vækstplanen er én ud af i alt otte vækstplaner, som Regeringen har fremlagt inden for udvalgte vækstområder i Danmark 5: Nesta (2013): A dynamic mapping of the UK s creative industries 6: Department of Culture, Media & Sport (2015): Creative Industries Economic Estimates 2015 Med de positive prognoser for øje er det afgørende, at de kreative erhverv trives i Danmark. Det gælder både de etablerede vækstvirksomheder og de nye kreative startups, som er ved at udvikle sig til professionelle virksomheder. Dertil kommer de individuelle kreative iværksættere, som ofte er drevet af deres passion snarere end af vækstambitioner. Alle er de en del af det kreative økosystem, der skal skabe varige arbejdspladser, værditilvækst og eksport samt bidrage til at finde nye innovative løsninger på centrale samfundsudfordringer. For at de kreative erhverv kan realisere deres potentiale, er det nødvendigt at skabe de rette betingelser. Det kræver et erhvervsfremmesystem, der er klædt på til at imødekomme kreative virksomheder. Ofte opstår der en kulturkløft mellem kreative virksomheder og det etablerede system. Det er uhensigtsmæssigt, da mange kreative virksomheder står over for afgørende forretningsmæssige udfordringer. Det kræver både talent, vilje og knowhow at opbygge en levedygtig forretning. Kreative iværksættere har ofte talentet og viljen, men mangler knowhow på de forretningsmæssige aspekter. Derfor er det vigtigt at sikre, at kreative virksomheder får adgang til rådgivning, netværk, viden og inspiration, der kan styrke deres forretningsudvikling. More Creative skaber de rette vækstbetingelser More Creative indfrier de kreative erhvervs potentiale i Region Midtjylland via nye partnerskaber, nye forretningsmodeller og nye måder at udvikle produkter på. Det er til gavn for de kreative virksomheder selv og for det øvrige erhvervsliv. Det centrale redskab i More Creative er at stimulere og understøtte udviklingen af erhvervsklynger inden for en bred vifte af kreative erhverv. Erhvervsklyngerne arbejder med markedsmodning og skaber forretningsorienterede aktiviteter inden for en række kreative brancher. Dermed bidrager klyngerne til at skabe vækst og beskæftigelse i de kreative brancher. Samtidig udgør de en ramme, der er forankret i erhvervet, og som skaber et fundament for klyngernes selvstændige virke i fremtiden. Hvem er målgruppen? Klyngerne under More Creative henvender sig til en bred vifte af aktører inden for de kreative erhverv: Små og store virksomheder på tværs af brancher, offentlige aktører, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og interesseorganisationer. Deltagerne i klyngerne kommer ikke bare fra Region Midtjylland, men også andre steder i landet. Fælles for dem alle er, at de arbejder for at realisere det forretnings mæssige potentiale i de kreative erhverv i Region Midtjylland. Læs mere om klyngernes arbejde i afsnit 4 og 5. Europæisk ekspertpanel peger på kreative klynger som drivkraft for økonomisk udvikling Det europæiske ekspertpanel ECIA (European Creative Industries Alliance) har i november 2014 offentliggjort sine anbefalinger til, hvordan europæiske regioner kan styrke de kreative erhverv og dermed styrke regionernes økonomi og fremtidige arbejdsmarked. ECIA peger på, at gode regionale økosystemer er grundlaget for at skabe vækst i de kreative erhverv. Med økosystemer lægger ECIA særlig vægt på opblomstringen og professionaliseringen af klyngeorganisationer inden for kreative erhverv. 10 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 11

7 Vi har en dobbelt ambition i The Architecture Project: Vi vil bidrage til at virkeliggøre det åbenlyse erhvervspotentiale, der findes i Region Midtjylland og samtidig bidrage til at udvikle det danske velfærdssamfund. Indsprøjtningen med More Creative har givet os volumen og ressourcer til opbygge en stærk klynge, hvor myndigheder, entreprenører, arkitekter og forskningsinstitutioner i hele regionen sammen kan løse samfunds mæssige udfordringer og skabe vækst og arbejdspladser i regionen. Efter nogle hårde år er krisen ved at slippe sit tag i arkitektbranchen, men især eksporten er hårdt ramt, og der er et kæmpe uforløst potentiale at kaste sig over og det er vi godt i gang med. Carina Serritzlew, daglig leder af and+ og leder af erhvervsklyngen The Architecture Project Modebranchen i Region Midtjylland, og Danmark som helhed, har et stærkt og positivt momentum lige nu. Vi er bedre uddannede, mere kreative, og vi har skabt en unik platform for os selv i forhold til design, prisniveau og brandstory niche. Men for at konkurrere på de internationale markeder er vi nødt til at blive endnu bedre. Derfor er investeringerne i de kreative erhverv afgørende for vores virksomheders og vores samfunds fremtid. Christian Stadil, Ejer & CEO Thornico gruppen 12 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 13

8 En ny økonomisk tidsalder Virksomheder i det øvrige erhvervsliv brander sig med kreativt indhold Bryggeriet Royal Unibrew har lanceret kampagnen Tak Rock. På kampagnens web-tv-kanal kan forbrugerne finde og høre musik fra mere end tusind kendte og ukendte danske kunstnere. Som en del af kampagnens markedsføring har Royal Unibrew også allieret sig med nogle af landets største rocknavne. De kreative udøvere skaber en type brand- kapital, som er i høj kurs blandt forbrugere og virksomheder. Der er tale om en grad af autenticitet og originalitet, som ikke kan købes for penge. Omvendt har de kreative udøvere brug for eksponering, og dermed opstår en gunstig kobling mellem de kreative erhverv og det øvrige erhvervsliv. royalunibrew.com Svensk computerspil slår Volvo i salgsværdi Det svenske firma Mojang, som står bag det succesfulde spil Minecraft, blev i 2014 opkøbt af Microsoft for ca. 14 mia. danske kr. Det er 40% mere, end Volvo indbragte, da bilgiganten blev opkøbt af den kinesiske bilproducent Geely. Her var prisen 10 mia. danske kr. mojang.com De kreative erhverv er med til at sætte Danmark på verdenskortet i en ny økonomisk tidsalder, hvor immateriel værdi ofte overgår materiel værdi. Det er en økonomi, hvor bløde parametre som god service, stærke kunderelationer, gennemarbejdede koncepter og kvalitetsoplevelser kan skabe grundlaget for milliardforretninger. Flere nye vækstvirksomheder er alene baseret på immateriel værdiskabelse. Det gælder ikke mindst de nye digitale services, der er med til at udvande behovet for fysiske aktiver. Et eksempel er amerikanske Airbnb, som giver private boligejere mulighed for at udleje boligen til turister. Airbnb har vundet markante markedsandele fra hotelbranchen over de senere år, og tendensen ventes at fortsætte. Siden opstarten i 2008 har Airbnb opbygget en værdi på hele 65 milliarder kroner, selvom virksomheden ikke ejer et eneste hotel eller en eneste seng. Den kreative motor i samfundsøkonomien De kreative erhverv er med til at forme vores samfundsmæssige og kulturelle sammenhængskraft. Vores huse og byer er tegnet af arkitekter. Vores tøj, brugsgenstande og kommunikationsplatforme er udviklet af designere. Vores underholdning og oplevelser leveres af musikere, forfattere, skuespillere og spiludviklere. Vores verdensopfattelse udfordres af kunstnere og kulturudøvere. Og animatorer skaber platforme for leg og læring. Også rent samfundsøkonomisk spiller de kreative erhverv i dag en central rolle. Det skyldes ikke mindst den massive efterspørgsel på nyt, originalt indhold fra både virksomheder og private forbrugere. Digitale tjenester som Netflix, HBO, Yousee Play, Wimp, Spotify og itunes er alle eksempler på millionforretninger, som alene er baseret på at udbyde kreativt indhold. Tendensen er dog ikke forbeholdt medieudbyderne. Vi ser stadigt flere eksempler på, at virksomheder i helt andre brancher lancerer kampagner, apps, websider og andre platforme spækket med originalt, kreativt indhold. Dertil kommer det enorme marked for kreative ydelser og produkter i sig selv. Det gælder både virksomheder, som i stadigt større Kiloo midtjysk spilvirksomhed er landets hurtigst voksende virksomhed Et eksempel på en international højdespringer er den midtjyske spilvirksomhed Kiloo. Kiloo står blandt andet bag spillet Subway Surfers, der er downloadet mere end 700 mio. gange. Med en vækst på 2.215% over fire år er Kiloo landets hurtigst voksende virksomhed og dermed årets Gazelle I 2013 havde Kiloo et plus på bundlinjen før skat på 112 mio. kr ud af et bruttoresultat på 142,5 mio. kr. Hvad er immateriel værdi? Immateriel værdi er den værdi, en virksomhed skaber, som ikke er fysisk. Det kan være virksomhedens brand, kundeoplevelser, produktdesign og services. Immateriel værdi er ofte nøglen til at skabe kundeloyalitet og differentiere sig fra konkurrenterne. Immateriel værdi dækker også over virksomheders patenter, interne processer og ikke mindst virksomhedens informationer om sine kunder, markeder mv. Sidstnævnte er blevet en særdeles værdifuld handelsvare, i takt med at vores forbrugsmønstre i stigende grad digitaliseres. Alle virksomheder skaber immateriel værdi. Der er en tendens til, at den immaterielle værdiskabelse bliver stadigt mere betydningsfuld for virksomheders forretningsmodeller på tværs af brancher og sektorer. Internationale væksttal for de kreative erhverv EU 7 : De kreative erhverv står for ca. 3-4% af EU s samlede økonomi og beskæftiger knap 7 mio. personer. De kreative erhverv er samlet set kommet bedre igennem krisen end det øvrige erhvervsliv. Dertil kommer, at flere kreative brancher har en højere andel af unge ansatte end gennemsnittet i erhvervslivet. UK 8 : Storbritannien er en af verdens førende nationer i den kreative økonomi. De kreative erhverv bidrager i dag med hele 76,9 mia. pund til den britiske økonomi. Det svarer til 8,8 mio. pund i timen, hvilket er rekord efter flere års konstant stigning. I 2013 steg væksten med 10%, hvilket var tre gange mere end økonomien som helhed og mere end nogen anden sektor. Og tendensen ventes at fortsætte. De kreative erhverv spiller derfor en hovedrolle i Storbritanniens langsigtede økonomiske planlægning. 7: EU COM (2012): Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU 8: Department of Culture, Media & Sport (2015): https://www. gov.uk/government/news/creative-industries-worth-88-million-an-hour-to-uk-economy grad anvender kreative elementer i deres forretningsudvikling, produktudvikling, interne processer, salg og markedsføring, og det omfattende private forbrug af livstilsprodukter, underholdning og oplevelser. Kreative virksomheder født til internationalisering Mange kreative virksomheder er born global. Det betyder, at de fra start tænker internationalt. De betragter ikke blot Danmark som deres marked, men tilrettelægger deres strategi og forretningsmodel efter udenlandske horisonter. Det viser sig blandt andet ved, at de er engelsksprogede fra starten og satser på eksport fra dag ét. De har international arbejdskraft, samarbejdspartnere og investorer og er på den måde inspirerede og påvirkede af trends og tendenser fra hele verden. Det internationale udsyn er en generel egenskab i store dele af dansk erhvervsliv. Det hører med til at drive forretning i et land med fem millioner indbyggere. Evnen til at realisere det internationale potentiale varierer dog fra virksomhed til virksomhed. Det gælder også i de kreative erhverv. Der er flere eksempler på kreative virksomheder, der har opnået global succes på rekordtid. Andre kreative virksomheder har svært ved at skalere forretningen, enten fordi de mangler knowhow, eller fordi processen er for omkostningstung. Frontløberne er ofte dem, der formår at udnytte de digitale platforme som løftestang til at skalere forretningsmodellen. kiloo.com 14 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 15

9 Vores showroom er i et gammelt hus fra 1790 på Østergade i Ringkøbing. Det er et sted, hvor vi har brugt mange timer på at tale om møbler. Og det fortæller faktisk meget om vores virksomhed. Vi stræber efter at tage noget auten tisk dansk og lokalt og gøre det globalt. Finn Juhl er med til at r ydde vejen for nye danske designere, og det er vores ambition sammen med Finn Juhl at markedsføre det bedste og mest karakteristiske nordiske design i hele verden. Henrik Sørensen, ejer, Onecollection 16 More Creative fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative fremtidens erhverv er kreative 17

10 Figur 1: Oversigtsmodel over More Creative Kreative byer Design Mode Events Offentlig kommunikation Kreative vækstmiljøer Cross media og spil Gastronomi Center for animation og visualisering (CAV) Film og tv Arkitektur morecreative.dk Twitter LinkedIn Den kreative arena More Creative er den største samlede erhvervsudviklingsstrategi for kreative erhverv i Danmark. More Creative danner rammen for en lang række aktiviteter, hvor de kreative erhverv bliver bearbejdet fra forskellige vinkler. More Creative operatørskabet har den centrale udviklings- og koordineringsopgave mellem indsatsen for de kreative erhvervsklynger, indsatsen for netværk, talent- og forretningsudvikling, indsatsen for videndeling 18 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 19 og kommunikation og indsatsen for rammevilkår for vækst i de kreative erhverv. Læs mere om de forskellige indsatsområder i de følgende afsnit.

11 Vi ser os selv som en del af et økosystem omkring arkitekturen på regionalt, nationalt og internationalt plan. Det spænder lige fra vores arkitektskoler til globale virksomheder som vores. Arkitektur er både forretning og vores daglige fysiske omgivelser, og det er derfor, vi ser miljøhensyn, ressource-bevidsthed, sund projektøkonomi, social ansvarlighed og godt håndværk som væsentlige elementer i vores arbejde. Julian Weyer, partner, arkitekt MAA, C.F. Møller Det kræver en god idé og et stærkt personligt drive at lykkes i den kreative branche. Men det kræver også en forståelse for at navigere i et økonomisk landskab, som desværre er fremmed for de fleste kreative. Der findes ingen håndgribelig guide til de tilbud, der er tilgængelige for kreative iværksættere og det er synd. For selvom der faktisk er god hjælp at hente, så er den ofte ikke synlig for dem, der skal bruge den. Den helt store udfordring for kreative iværksættere er, at Danmark ikke har et miljø, der understøtter business-delen af iværksætteri. Ofte løber de kreative hovedet mod muren, når banken beder om en forretningsstrategi. Vi håber derfor, at der i fremtiden vil komme flere mentorordninger og Business Angels, som tør satse på de kreative iværksættere. Thomas Klausen, adm. direktør i Dansk Mode & Textil 20 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 21

12 Sådan fungerer More Creative Hvordan udvælger man de stærkeste kreative brancher, der skal satses på i fremtiden? Spørgsmålet er helt centralt i forhold til, hvordan det offentlige rammer plet med erhvervsudviklingsinitiativer. Det er særligt komplekst i den kreative industri, hvor brancherne er ekstra påvirkelige af teknologiske forandringer og internationale tendenser og dermed kontinuerligt smelter sammen og udspaltes i nye branchelignende strukturer. More Creative har derfor fra starten været drevet af økonomiske nøgletal og markedsdata samt en strategisk vurdering af styrkepositioner i Region Midtjylland. Men da nøgletal ofte er baseret på ældre data, har det også været centralt at lade de aktuelle markedsbehov afgøre, hvilke kreative erhverv der skal satses på. More Creative bygger derfor på et bottom-up princip, hvilket betyder, at de kreative brancher i regionen fra start har haft indflydelse på kursen. Helt konkret har Region Midtjylland og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 ydet opstartsfinansiering til en række kreative partnerskaber i forskellige kreative brancher. Regionen og Aarhus 2017 har ikke på forhånd defineret, hvilke kreative brancher der skulle modtage støtte. I stedet har det været op til branchernes aktører selv at beskrive et behov og/eller potentiale samt at etablere en partnerkreds til en ansøgning om et kreativt partnerskab. På baggrund af to ansøgningsrunder i henholdsvis 2013 og 2014 har regionen medfinansieret i alt 13 kreative partnerskaber, som har afdækket potentialet og testet nye samarbejdsmodeller inden for deres respektive brancher. Støtten til partnerskaberne indebærer dog ikke blot medfinansiering, men også løbende faglig sparring med en fagligt funderet operatør og facilitator samt adgang til videndeling og aktiviteter med de øvrige partnerskaber. På baggrund af en ekstern evaluering samt input fra eksperter er de partnerskaber med størst erhvervsmæssigt potentiale udvalgt til at modtage yderligere udviklingsmidler. Det er de partnerskaber, der har størst mulighed for at udvikle sig til regulære erhvervsklynger. Andre partnerskaber er blevet afsluttet efter det første år eller har modtaget en exit-finansiering med henblik på at løfte dem ind i andre relevante nationale og regionale organisationer eller projekter. More Creative danner ramme om en modningsproces, hvor en række spirende klynger testes og udvikles. Resultatet er, at de med størst vækst- og skaleringspotentiale via en stage/gate-model trinvist kvalificerer sig til at blive regionens kreative erhvervsklynger. Udvikling More Creative Figur 2: Model for udvikling af kreative klynger Fase 1 Open call blandt kreative erhvervsaktører inden for regionale styrkepositioner Fase 2 Test af udvalgte kreative partnerskaber Fase 3 Potentielle kreative erhvervsklynger Fase 4 Etablerede kreative erhvervsklynger Lindberg I 2014 vandt det Midtjyske brilledesignfirma Lindberg ikke mindre end otte internationale designpriser. Stimen fortsætter i 2015 hvor Lindberg allerede har modtaget hæder fra et af verdens førende designmagasiner Wallpaper, for deres unikke design og teknik. lindberg.com Første fase i modellen er et open call til de kreative erhvervsaktører en ansøgningsrunde på baggrund af fastlagte kriterier. Kriterierne er sammensat på basis af regionale styrkepositioner og nøgletal i forhold til potentialer for skalering, vækst og eksport. Det er dermed en datadrevet tilgang til at identificere de stærkeste positioner for nye kreative erhvervsklynger, men også en markedsdrevet tilgang, eftersom det er aktørerne selv, der skal byde ind med egne projektideer og kreative partnerskaber, de selv har sammensat. Et kreativt partnerskab skal minimum bestå af tre partnere, heraf mindst én privat virksomhed (CVR-registreret) og mindst én offentlig aktør. Anden fase i modellen er en testfase, hvor de kreative partnerskaber udvælges, udvikles og tester deres ideer. Er der opbakning politisk og fra aktørfeltet til en erhvervsklynge inden for det kreative erhvervsområde, og er partnerskabet stærkt nok til, på sigt, at bære en klyngeorganisation, så kan det kreative partnerskab fortsætte i udviklingsforløbet. Tredje fase er en modningsfase, hvor et reduceret antal kreative partnerskaber etableres som potentielle kreative erhvervsklynger og gennemgår et intensivt klyngeinkubationsforløb. Målet er, at de i fjerde fase skal kunne fungere som selvstændige kreative erhvervsklynger. Hermed menes en klyngeorganisation, som kan fungere som operatør og accelerator inden for eller på tværs af udvalgte kreative brancher. Fjerde fase er bæredygtige klynger, der har en etableret organisation og en finansierings- og forretningsmodel på plads. Modellen hviler på More Creative, der er den samlende platform for hele erhvervsfremmeindsatsen. More Creative har den centrale koordineringsopgave mellem indsatsen for de kreative erhvervsklynger, indsatsen for netværk, talent- og forretningsudvikling, indsatsen for videndeling og kommunikation og indsatsen for rammevilkår for vækst i de kreative erhverv. More Creative er en omkostningseffektiv og risikominimerende udviklingsstrategi More Creative er en omkostningseffektiv udviklingsstrategi, fordi midlerne investeres på baggrund af en stage/gate-model i de enkelte klynger på basis af deres konkrete resultater. Det betyder, at klyngerne kun modtager fortsat finansiering, hvis de opnår de mål og skaber den effekt, som bliver defineret fra år til år. Dette giver mulighed for at teste og dokumentere de potentialer, der er i markedet her og nu, frem for alene at sætte sin lid til bagudskuende økonomiske statistikker. Dertil kommer klyngernes evne til at geare midlerne ved at rejse medfinansiering fra branchen og andre partner. Erhvervsudviklingsstrategien er på den måde med til at minimere de økonomiske risici, der altid er forbundet med offentligt finansieret erhvervsfremme, da man her investerer og modner klynger i trin, der sikrer fremdrift, modning og erhvervsmæssig opbakning. Endelig giver More Creative mulighed for at opnå stordriftsfordele i forbindelse med vidensaktiviteter på tværs af klyngerne. Det gælder blandt andet forretningsudviklingsforløb, netværksarrangementer, kommunikation og meget mere. More Creative kan skaleres til hele landet More Creative er en metode til erhvervsudvikling inden for de kreative erhverv. Metoden er udviklet og testet i Region Midtjylland, men den kan også anvendes af andre regioner i Danmark og den kan udfoldes på nationalt niveau. Kernen i More Creative er, at aktørerne i de kreative erhverv kommer på banen fra start og er med til at definere, udvikle og teste nye potentialer for samarbejde. På den måde kan politiske beslutningstagere undgå at skulle udpege alle morgendagens vindere på forhånd. Frem for prognoser og hypoteser skaber More Creative konkrete resultater og erfaringer at arbejde videre ud fra. Samtidig er den direkte tilknytning til branchernes aktører med til at sikre, at klyngerne i More Creative slår rod i branchen. Det skaber langvarige resultater og optimerer muligheden for, at klyngerne på sigt bliver selvfinansierende. Sidst men ikke mindst skaber More Creative en ramme for kompetenceudvikling og videndeling for de enkelte klyngeledere. Gennem personlig sparring med en dedikeret facilitator samt adgang til videndeling med de øvrige klyngeledere klæder More Creative projektlederne på til professionelt at facilitere klyngerne. Viden og netværk på tværs af siloerne Mens de enkelte kreative klynger er brancheorienterede, er det vigtigt for More Creative også at arbejde på tværs af det, der nemt kan blive til branchesiloer, og udforske nye værdikæder. More Creative danner ramme om en række tværgående initiativer for en bred vifte af målgrupper. Fælles for initiativerne er, at de udgør et mødested, hvor virksomheder, brancheorganisationer, vidensinstitutioner og offentlige institutioner kan lære af hinanden og lægge kimen til innovation og nye forretningsmodeller. 22 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 23

13 Netværk, talent- og forretningsudvikling Videndeling og kommunikation Creative Executive Club Creative Executive Club er en serie af morgenseminarer, der sætter spot på morgendagens kreative vækstmuligheder. Med temaer som ledelse og organisering, internationalisering og innovation udforsker seminarerne de kreative erhvervs bidrag til det øvrige erhvervsliv og samfundsøkonomien generelt. Seminarerne er målrettet erhvervsledere, policy-udviklere og beslutningstagere og byder på nationale og internationale eksperter, meningsdannere og topledere. Creative Business Academy Creative Business Academy er et åbent tilgængeligt forretningsudviklingsforløb på tværs af de kreative brancher. Forløbet er målrettet opstartsvirksomheder og spirende iværksættere inden for de kulturelle og kreative brancher. Fælles for dem alle er, at de efterspørger inspiration og konkrete redskaber til at støbe fundamentet for en bæredygtig forretning. Forløbet er et samarbejde med blandt andet Aarhus 2017 Academy, der er forankret i VIA University College og Aarhus Universitet samt CKO Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi. Next Level Advanced Business Development Next Level er et forretningsudviklingsforløb for etablerede virksomheder i de kreative erhverv, som gerne vil løfte deres organisation og forretningsmodeller til et nyt niveau. Forløbet udbydes med samme opbygning på tværs af klyngerne i More Creative, og tager hensyn til de enkelte brancher i valg af cases, eksterne oplægsholdere med videre. Den Kreative Arena Den Kreative Arena er stedet, hvor alle klyngeledere mødes og sparrer med hinanden. De kreative brancher er vidt forskellige, men i selve faciliteringen af klyngesamarbejdet er der en lang række emner, hvor lederne træder de samme skridt. Det gælder for eksempel fundraising, forankring i branchen, organisering, målretning og udbud af aktiviteter samt etablering af en selvstændig organisation. Den Kreative Arena klæder klyngelederne på til arbejdet og giver dem mulighed for at lære af hinandens erfaringer. Morecreative.dk Morecreative.dk er den samlende kommunikationsplatform. Hjemmesiden formidler klyngernes arbejde og giver overblik over arrangementer, nyheder med mere. Hjemmesiden formidler også de overordnede sammenhænge på tværs af klyngerne til gavn for både presse og eksterne interessenter. Morecreative.dk er støt og roligt ved at blive den samlende indgang til de kreative erhverv i regionen et digitalt samlingspunkt for viden, cases, konkrete værktøjer til forretningsudvikling og et overblik over relevante tilbud rundt omkring i de kreative brancher. Derudover anvendes også Twitter og LinkedIn i formidlingsarbejdet. Klyngerne under More Creative modtager altså ikke blot støtte i form af penge. De får også adgang til vigtige ressourcer i form af viden, netværk samt faglig sparring. Hver klyngeleder får desuden tilknyttet en personlig facilitator fra More Creatives operatørskab, som kan give konkret rådgivning i forhold til klyngens strategiske og operationelle arbejde. Rammevilkår for vækst Kreative byer Kreative byer er overskriften på More Creatives indsats målrettet regionens kommuner. More Creative tilbyder rådgivning til kommunerne om, hvordan de kan komme i gang med at skabe bedre vækstvilkår for deres kreative erhvervsaktører. I initiativet er der også afsat udviklingsmidler, som kan være med til at drive udviklingen fremad. Kreative Vækstmiljøer Under overskriften Überwerke - Nye netværk for fremtidens kreative vækstmiljøer vil More Creative teste best practice og undersøge, hvordan man skaber de bedste rammevilkår for vækstmiljøer i kreative erhverv. Überwerke arbejder mod at blive et videncenter for fremtidens kreative vækstmiljøer, blandt andet ved at skabe en række stærke modeller for fysiske og lokale, kreative vækstmiljøer, der kan virke som katalysatorer og sprede sig i regionen og nationalt. Dette projekt er forankret i vækstmiljøerne Ny Malt i Ebeltoft, FÆNGSLET i Horsens og Arsenalet i Viborg, og erfaringerne herfra skal udbredes til alle byer, der ønsker at arbejde med byens kreative vækstlag. Center for Animation og Visualisering (CAV) Med afsæt i det internationale animationsmiljø omkring The Animation Workshop og virksomhedsklyngen Arsenalet fungerer CAV som en katalysator for professionalisering, erhvervsudvikling og internationalisering af den danske animationsbranche og tilstødende felter. Centret arbejder særligt med innovation i forhold til arbejdsmetoder og anvendelsesområder for animation samt national og international matchmaking. M2Film Danmarks største filmproduktionsselskab arbejder med LEGO s verdensomspændende kampagner og har 200 kreative ansatte i Aarhus, London, København og Bangkok. En virksomhed med base i Aarhus, men med samarbejdspartnere over hele kloden. m2film.dk LauRie LauRie har i 2015 vundet Midtjyllands Vækstpris. Modevirksomheden med hovedkvarter i Risskov har præsteret en imponerende vækst, og LauRie sælges i dag i over 1100 detailbutikker og stormagasiner i over 20 lande. LauRies popularitet baseres blandt andet på, at de udbyder et af Europas bredeste udvalg i bukser. laurie.dk BoConcept En global retail-møbelkæde med 230 franchise brand stores og 90 studier. Hovedsædet ligger i Herning. Boconcept er kendt for moderne high end-møbler og tværgående kreative samarbejder med aktører fra andre erhvervsbrancher, for eksempel Mercedes-Benz, hvor møbeldesign møder en Smartcar. Private operatører faciliterer More Creative More Creative drives i samarbejde med private operatører, der har ekspertise i erhvervs- og forretningsudvikling inden for de kulturelle og kreative erhverv. I er de private operatører rådgivningsvirksomhederne Seismonaut og Manto. Som operatører er Seismonaut og Manto ansvarlige for at skabe grundlag for klyngernes udvikling gennem tæt facilitering samt at udvikle, planlægge og afvikle de tværgående aktiviteter (Den Kreative Arena, Creative Executive Club, Creative Business Academy, Next Level samt More Creatives samlede kommunikationsindsats). Endelig har operatørteamet til opgave at doku mentere den samlede indsats med henblik på at kunne vise resultater og effekter. boconcept.com 24 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 25

14 Erhvervsklyngen Innovativ Offentlig Kommunikation har givet os et indblik i det offentlige og i det offentlige som samarbejdspartner frem for som sparringspartner. Hidtil har vi haft fokus på private virksomheder, så arbejdet med servicedesign på Dagkirurgisk Afdeling på Regions hospitalet i Randers har i høj grad udvidet vores kompetence område. Nu kan vi bruge vores kendte analyseværktøjer på en helt ny måde. I vores optik har det været et lille projekt, men vi har fået rigtig meget ud af det. For Danmarks Medie- og Journalisthøjskole giver More Creative en enestående mulighed for at skabe vækst og viden i feltet mellem kreative SMV er og store offentlige institutioner. Det er svært for de små at råbe de store op, og det er svært for de store at skabe overblik i mylderet af kreative SMV er. Vi har et ben i begge lejre, og vi har en stor interesse i at sætte vores medie- og kommunikationsfagligheder i spil både gennem undervisere, forskere og studerende. Søren Xerxes Frahm, Creative Partner, Artlinco Karen Tambo, udviklingskonsulent ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og leder af erhvervsklyngen Innovativ Offentlig Kommunikation. 26 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 27

15 C.F. Møller Det anerkendte amerikanske businessmagasin Fast Company har udnævnt C.F. Møller, med hovedkvarter i Aarhus, som en af de 10 mest innovative arkitektvirksomheder i verden. Fast Company har fremhævet, hvordan C.F. Møller ikke bare gentænker den måde, hvorpå vi bygger høj huse til beboelse (med fokus på materialer og bæredygtighed), men også hvordan husene bliver brugt (med fokus på at skabe nye sociale rum for mennesker i højhuse). cfmoller.com Nørlum En virksomhed, der er vokset ud af animationsmiljøet i Viborg og i dag kan bryste sig af en Oscar-nominering. Nørlum er et blændende eksempel på den moderne kreative erhvervsvirksomhed, hvor store internationale ambitioner underbygges af markant talent og et stærkt fagligt globalt netværk. norlum.dk Det er Oxford Researchs vurdering, at More Creatives værdi i høj grad er knyttet til, at der er skabt netværk og samarbejde inden for de kreative erhverv på tværs af sektorer, brancher og fagligheder samt på tværs i regionen. Der er tale om netværk og samarbejder, som ellers ikke ville være skabt i hvert fald ikke på den korte bane hvis ikke de involverede aktører var blevet en del af et partnerskab under More Creative. - Oxford Research 2014, evaluering af More Creative Der er skabt øget branchebevidsthed for eksempel udtrykt i udviklingen af fælles visioner og strategier for, hvordan fælles midtjyske udfordringer og potentialer inden for de enkelte brancher og klynger tackles og udløses i fællesskab. De foreløbige resultater af More Creative More Creative har i løbet af de første to år skabt basis for en lang række aktiviteter både i de enkelte klynger og på tværs af brancherne med involvering af hele regionens kreative økosystem. De langsigtede effekter af More Creative er det endnu for tidligt at sige noget konkret om. Men de foreløbige resultater og delmål tyder på, at More Creative skaber stor værdi for de kreative erhverv og for regionen generelt. Effekt - Oxford Research 2014, evaluering af More Creative Partnerskabslederne oplever, at de opnår intensiv kompetenceudvikling via den løbende sparring med en særligt tilknyttet facilitator og gennem deltagelse i fysiske møder med de øvrige partnerskabsledere. [...] Hertil kommer, at lederne udvider deres tværgående netværk til brancher, som de vil kunne samarbejde med fremadrettet i nye tværgående projekter. Det gælder for eksempel brancher som film, animation, arkitektur og gastronomi. - Oxford Research 2014, evaluering af More Creative Figur 3: TIdslinje for resultater og effekter Lancering Foreløbige resultateer Oxford Research har dokumenteret betydelige resultater Langsigtede effekter More Creative blev i 2014 evalueret af Oxford Research. Oxford Research er blandt landets førende specialister inden for erhvervs- og regionaludvikling. Evalueringen viste, at der allerede nu er skabt en række betydelige resultater, som danner et solidt fundament for fremadrettet effekt. Resultaterne er blandt andet netværk og samarbejde, øget branchebevidsthed og klyngeidentitet, kompetenceudvikling, koncept- og produktudvikling samt synliggørelse af de kreative erhverv i Region Midtjylland. Oxford Research vurderer, at More Creative-initiativet er med til at skabe opmærksomhed om de kreative erhverv, herunder deres betydning, udfordringer og potentialer i Region Midtjylland. Det sker dels gennem afholdelse af eller deltagelse i arrangementer, som for eksempel bidrager til at skabe øget regional og national synlighed om de kreative erhverv i Region Midtjylland såvel som international branding af midtjyske virksomheder og kompetencer. - Oxford Research 2014, evaluering af More Creative På de følgende sider kan du læse mere om de enkelte klynger, der er udviklet i regi af More Creative. 28 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 29

16 En udfordring for en virksomhed i vores størrelses orden er at udvide sit netværk og komme i kontakt med virksomheder, man kan lære af. Headstart Fashion har hjulpet os til at komme i kontakt med de rette men nesker og har givet os redskaberne til at imødekomme nogle af de udfordringer, vi står over for. Vi har eksempelvis fået meget ud af aktiviteterne omkring forretningsudvikling, varemærkerettigheder og agent kontrakter. Generelt er jeg positivt overrasket over, at et offentligt tiltag fungerer så godt, som det gør. Der er en kæmpe talentmasse i regionen, og tiltaget vil uden tvivl være til gavn for opstarts virksomhederne i fremtiden. Ralf Leerskov Nielsen, medstifter af modevirksomheden JOURNAL, der har base i Aarhus og Herning. 30 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 31

17 Formål The Architecture Project er en klynge for arkitektur og byudvikling, som har til formål at gøre byer bedre. The Architecture Project skaber forretning, innovation og international eksponering undervejs. Klyngen arbejder på at løse store samfundsmæssige udfordringer ved hjælp af arkitektur. Det skaber værdi for alle med interesse i den danske arkitekturbranche, og The Architecture Project medvirker til at skabe byer og samfund, der er gode at leve i. Hvordan? Klyngen arbejder sammen på tværs af discipliner og sektorer og udvikler helt tiden evnen til at arbejde innovativt og med nye forretningsmodeller. Det sker gennem workshops, B2Bevents, netværksarrangementer og udviklingsprocesser. Det gælder ikke mindst, når klyngen rejser rundt i regionen med det mobile udviklingslaboratorium og sammen med borgere og kommuner finder løsningen på lokale by-udfordringer. Samtidig sikrer The Architecture Project en bred eksponering af dansk arkitekturs evne til at løse udfordringer inden for velfærd, mobilitet og urbanisering både herhjemme og i udlandet. The Architecture Project arrangerer udstillinger, internationale pressedelegationer og festivalarrangementer, for eksempel forårsudstillinger i Hamborg og den nye nationale arkitekturuge RISING Architecture Week i september Hvem? Klyngens medlemmer tæller tegnestuer, kommuner, forskningsinstitutioner og andre med en interesse i at bruge arkitektur til at løse store samfundsmæssige udfordringer. The Architecture Project er forankret i Midtjylland, men arbejder både nationalt og internationalt. Samarbejdspartnerne er på nuværende tidspunkt: Shl, AART, CEBRA, KRADS, TRANSFORM, Arkitema, C.F. Møller, Sleth, Friis og Moltke, Kjær og Richter, Aarstiderne, Kollision, Aarhus Arkitekterne, Brabrand Boligforening, Schønherr, Møller og Grønborg, (CUBO) TBC, Aarhus Kommune, Herning Kommune, Arkitektskolen Aarhus, Aarhus Universitet/Smart Cities og Erhverv Aarhus. Kontakt The Architecture Project Direktør Carina Serritzlew Mail: Telefon: Web: Facebook: facebook.com/thearchitectureproject The Architecture Project er med til at sætte fokus på arkitektbranchens uforløste potentiale i regionen. Med et kommercielt fokus sætter The Architecture Project en dagsorden, som betyder, at værdien af at investere i denne region bliver tydeliggjort, hvilket kommer hele branchen til gode også os. The Architecture Project har blandt andet arrangeret flere ture for den internationale presse og herved trukket nogle af de vigtigste branchemedier fra hele verden til Aarhus. Det har givet en uvurderlig omtale af de kompetencer, vi har her i regionen, både for arkitektvirksomhederne, men også for de andre aktører i erhvervsklyngen, som er uddannelsesinstitutioner og kommuner. Det er i dette samarbejde, The Architecture Project kan noget helt særligt. Rikke Juul Gram, partner, landskabsarkitekt MAA, Schønherr 32 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 33

18 Fra bær til forretning For Samsø Bær har deltagelsen i erhversklyngen Gastronomisk Forretningsudvikling skabt mere fokus på virksomheden og givet henvendelser fra nye potentielle kunder, som virksomheden måske ellers Formål ikke var kommet i kontakt med. Samsø Bær ser nu muligheder i at være i både specialbutikker og dagligvarekæder samtidig, hvor produkterne i dag kun Erhvervsklyngen Gastronomisk forhandles i specialbutikker. Derudover har Samsø Forretningsudvikling har til formål, at Bær fået sat fokus på den måde, som beslutninger øge væksten inden for gastronomi, fødevarer og oplevelser. Klyngen indsamler viden bliver truffet på i virksomheden. Fremadrettet skal det ske mere struktureret og strategisk. og erfaring om, hvordan gastronomiens aktører kan udvide deres forretningsgrundlag, og samsobaer.dk afdækker potentialer for udviklingsområder eller forretningsidéer. Det viser vejen for, hvordan gastronomiske aktører kan forbedre deres forretningsaktiviteter gennem fælles indsatser og sparring. Hvordan? Gastronomisk Forretningsudvikling bliver løbende formet og konkretiseret af projektets aktører, som har rig mulighed for at få indflydelse på indhold og mål for klyngen. Gastronomisk forretningsudvikling undersøger baggrunden for gastronomisk kreativitet, og hvordan den kan bruges til at skabe mere forretning. Gennem forskellige kursusforløb kan gastronomiens aktører blive klogere på, hvordan gastronomien sættes på formel med fokus på forretningsdelen. Desuden har Gastronomisk Forretningsudvikling et stort fokus på de unge under uddannelse. Hvad kan fødevare- og gastrouddannede bruge deres faglighed til i professionelle sammenhænge? Gastronomisk forretningsudvikling Hvem? Gastronomisk Forretningsudvikling er forankret hos Food Organisation of Denmark i samarbejde med Future Food Innovation, Østjyllands Spisekammer, VIA University College Sundhed og Ernæring Global Nutrician, Aarhus Tech Center for mad og gastronomi, Teknisk Skole Silkeborg Gastronomi og sundhed og Aarhus Universitet Institut for Fødevarer. Kontakt Food Organisation of Denmark Anna Lund Mail: Telefon: More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 35

19 Shareplay - fra 8 til 29,6 millioner kr. Shareplay er et erhvervsrettet klyngeinitiativ, der arbejder på tværs af Region Midtjylland og Region Nordjylland for at skabe de rette rammer for innovation og vækst i de kreative digitale virksomheder inden for film, tv, spil, animation og kreativ appudvikling. Shareplay har siden grundlæggelsen i 2010 opbygget et community med over 1200 medlemmer, afholdt op imod 60 offentlige arrangementer på tværs af de to regioner, formidlet over 600 events, gennemført 14 strategiske udviklingsprojekter hvor 8 mio. kr. er blevet gearet til 29,6 mio. kr. og uddelt over 8 mio. kr. i Shareplay Fonden fordelt på 36 innovationsprojekter med i alt 136 projektpartnere. shareplay.dk Formål Shareplay er et erhvervsrettet klyngeinitiativ, der siden 2010 har samlet medievirksomheder på tværs af Region Midtjylland og Region Nordjylland med det formål at skabe rammerne for innovation, forretningsudvikling og nye samarbejder på tværs af film-, tv-, animation- og computerspilbranchen. Hvordan? I 2013 blev Shareplay en del af More Creative, og i 2014 er Shareplay blevet en del af den nationale dagsorden for digitale kreative virksomheder i form af etableringen af Interactive Denmark i samarbejde med bl.a. Producentforeningen og CAPNOVA. I 2015 udvikler Shareplay en ny strategi for organisationen, som skal afdække virksom hedernes udfordringer og behov, danne rammerne for etablering af en ny Shareplay Fond, etablere et bredere internationalt netværk og gøre Shareplay selvbærende. Samtidig skal Shareplay holde momentum i forhold til netværkets medlemmer ved at arrangere netværksaktiviteter og formidle brancherelevante nyheder og nye cross media-aktiviteter på de medie platforme, som rammer målgrupperne bedst muligt. Shareplay er desuden, som Interactive Denmarks vestdanske operatør, med til at sikre, at de nationale aktiviteter bliver stærkt forankret i Vestdanmark og understøtter de nord- og midtjyske virksomheders behov. Hvem? Shareplay har tre medarbejdere, som har til huse i Filmby Aarhus sekretariat på Aarhus Havn. Derudover har Shareplay tre regionale agenter i Aalborg, Aarhus og Viborg. Shareplay drives af et stærkt konsortium bestående af Filmby Aarhus, The Animation Workshop/VIA University, Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling og Alexandra Instituttet. Shareplay finansieres med midler fra Region Midtjylland, Region Nordjylland og Markedsmodningsfonden gennem samarbejdet i Interactive Denmark. Kontakt Shareplay Sekretariatsleder Kristian Krämer Mail: Telefon: Web: 36 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 37

20 Med udgangspunkt i Region Midtjylland har Headstart Fashion, på kort tid, opnået stor brancheforståelse og rigtig god kontakt til aktørerne i den danske modebranche. Vi er kontinuerligt i kontakt med både små, mellemstore og gigantiske modevirksomheder, brancheorganisationer, uddannelses institutioner samt relevante offentlige aktører. Derudover har vi etableret et solidt netværk med virksomhederne i periferien af modebranchen, som enten lever af branchen eller relaterer til branchen. Qua netværket har vi fået endnu bedre fat i branchen, og det betyder, at vi har succes med at skaffe yderligere kapital og samarbejdspartnere. Formål Headstart Fashion gør Region Midtjylland til Danmarks nye kraftcenter for mode og er samtidig et knudepunkt, der binder modebranchen i regionen sammen og skaber relationer til resten af Danmark og udlandet. Formålet med Headstart Fashion er at bidrage til mere vækst, udvikling og sammenhængskraft i modebranchen med udgangspunkt i Region Midtjylland. Generelt har vi fået forståelse for de udfordringer, modebranchen står over for, og dermed kan vi tilrettelægge og skræddersy vores aktiviteter, så de imødekommer virksomhedernes behov. Christian Chapelle, leder af HEADSTART FASHION Kopenhagen Fur lægger muskler til vækstinitiativ Klyngen for mode, Headstart Fashion, er blevet et bindeled for branchen i Region Midtjyland og er dermed med til at skabe en samhørighed blandt aktørerne inden for mode. Eksempelvis via vidensdelings-arrangementer og forretningsudviklingsforløbet Fashion to business. Headstart Fashion har indgået en treårig aftale med verdens største auktionshus for pels, Kopenhagen Fur. Kopenhagen Furs Internationale Center for Kreativitet, KiCK, der arbejder på at fremme viden, innovation og vækst i den kreative branche skal via aftalen hjælpe til at skabe gode rammer for regionens modevirksomheder. headstartfashion.dk Tilsammen tegner regionens modevirksomheder sig for cirka 75 procent af den danske branches samlede omsætning. Alene i Aarhus Kommune er der omkring 350 moderelaterede virksomheder, hvoraf 90 procent har under 10 ansatte. De mellemstore og store modevirksomheder er generelt i positiv udvikling, mens udviklingen er mere blandet for de små, der har sværere ved at vokse og overleve. Cirka 40 procent af de små modevirksomheder overlever ikke de første år. Der er derfor et uforløst potentiale i den samlede klynge af mode- og tekstilvirksomheder. Der er nemlig ikke tradition for kompetenceudvikling, hverken forretningsmæssigt eller fagligt. Der er heller ikke tradition for at søge netværk og partnerskab. Hvordan? Headstart Fashion afvikler forretningsudviklende aktiviteter og netværksaktiviteter i hele Region Midtjylland samt italesætter en international agenda. Samtidig skal Headstart Fashion løbende synliggøres og på den måde blive en markant aktør i den danske modebranche. Det skal og kan kun realiseres i tæt samarbejde med branchens aktører. Headstart Fashion skal etableres som en selvstændig juridisk enhed, der fungerer som en central og uafhængig organisation. Headstart Fashion har allerede skabt og vil fortsat skabe kommercielle samarbejdsaftaler med henblik på at sikre en økonomisk sund drift. Hvem? For at indfri ambitionerne arbejder Headstart Fashion tæt sammen med en række markante organisationer som eksempelvis Dansk Mode & Textil, Danish Fashion Institute, uddannelsesinstitutioner som VIA Design og små, mellemstore og store modevirksomheder, som primært er lokaliseret i Region Midtjylland. Kontakt Headstart Fashion Leder Christian Chapelle Mail: Telefon: Web: Facebook: facebook.com/headstartfashion 38 More Creative Fremtidens erhverv er kreative morecreative.dk morecreative.dk More Creative Fremtidens erhverv er kreative 39

Hvad er de kreative erhverv?

Hvad er de kreative erhverv? Hvad er de kreative erhverv? 11 kreative brancher: Arkitektur Bøger og presse Design Film og video Indholdsproduktion og computere Musik Kunst og kunsthåndværk Mode og beklædning Møbler og interiør Radio

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Præsentation af More.Creative for Region Midtjyllands Kulturudvalg 27. november 2014

Præsentation af More.Creative for Region Midtjyllands Kulturudvalg 27. november 2014 Præsentation af More.Creative for Region Midtjyllands Kulturudvalg 27. november 2014 Det vil jeg tale om Udgangspunktet Velkommen til More.Creative Den kreative arena 10 partnerskaber De kreative vækstmiljøer

Læs mere

Vækst og innovation De kreative erhverv som vækstmotor i Danmark

Vækst og innovation De kreative erhverv som vækstmotor i Danmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 32 Offentligt Vækst og innovation De kreative erhverv som vækstmotor i Danmark Resumé Der er omkring 85.000 ansatte inden for kreative erhverv

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Aarhus 2017 vision og mission

Aarhus 2017 vision og mission Aarhus 2017 vision og mission Vision Aarhus 2017 viser vores evne til at udvikle os selv og vores samfund ved at bruge kunst og kultur til at gentænke morgendagens udfordringer Mission Aarhus 2017 skaber

Læs mere

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal hesseletmanifestet.dk #hesseletmanifestet 2011 2017 2020 DANSK IT 2020 Hesselet Manifestet Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal Baggrund SEPTEMBER 2011

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere