Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004"

Transkript

1 TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 Tillægget Ingen tabere, kun vindere iso klinikken Termisk desinfektion Ikke alle klinikker tester autoklaver Autoklave efter hospitalsstandard Sparer tid og penge Vandkvaliteten i units Kritik af lufthygiejne Rengjorte aftryk Aftryk skal desinficeres

2 Tillægget Tandlægebladet 6/04 Ingen tabere, kun vindere Redaktion, tilrettelæggelse og produktion: Journalist Michael Holmboe Bang Michael Lentz Annoncesalg: Mette Blak Olsen Michael Lentz Adresse: Tandlægebladet Amaliegade 17 Postboks København K Telefon Telefax Distribueret oplag pr. nummer Gengivelse af artikler fra TILLÆGGET er kun tilladt efter aftale med redaktionen. Udgiver: Dansk Tandlægeforening Layout: Govind Grafisk Design Tryk: Datagraf Kommentar At der ikke er tabere, kun vindere, lyder måske som en floskel, men det har vist sig at holde stik, når vi taler om standardisering af hygiejnen på danske tandklinikker: Den hygiejnestandard, som Dansk Tandlægeforening har udarbejdet i samarbejde med Dansk Standard, har vist sig at være en hjælp for tandlægerne, og det kontante resultat er et løft af hygiejnen på danske tandklinikker til glæde for både patienter, de ansatte på klinikkerne og for tandlægerne selv. Før udgivelsen af DS , som standarden hedder, modtog Dansk Tandlægeforening mange henvendelser fra medlemmer med forskellige hygiejnespørgsmål. Ofte drejede tvivlen sig om, hvorvidt klinikken nu gjorde alt det, den skulle, og hvor eventuelle regler stod beskrevet. Sådan er det ikke mere. Spørgsmål er der ganske vist stadig mange af, men diskussionerne er mere kvalificerede og fokuserede på valg af korrekt teknik og udstyr. En standard som den, vi har udarbejdet for tandklinikker, nævner ikke i detaljer, hvilket udstyr eller materiale der konkret skal anvendes i en given sammenhæng. Den beskriver derimod risikofaktorer og styringspunkter. Der er tale om metodebeskrivelser, som er funderet i videnskabelige undersøgelser eller best practice-erfaringer. Det centrale for klinikkerne er, at alle forhold af betydning nu er beskrevet, og grundlaget er til stede for en bedre styring og øget effektivisering af hygiejneprocedurerne. Nøgleordene i standardiseringsarbejde er konsensus og brugerinddragelse. Hvad angår brugerinddragelse, har forløbet været positivt ved udarbejdelsen af DS Dentalbranchen i Danmark har taget deres rolle som medspiller seriøst og deltaget på Kommentaren er skrevet af Ole Marker, tandlæge, odontologisk sekretær, Dansk Tandlægeforening. lige fod med andre»specialister«i gruppen. På den måde har branchefolk haft en dobbeltrolle. De har fungeret som eksperter og ydet rådgivning i forbindelse med tilblivelsen af hygiejnestandarden, og de har hele vejen igennem delt ud af den viden, de som producenter af dentaludstyr ligger inde med. Samtidig har de naturligvis økonomiske interesser i projektet, da de sælger udstyr, der forbedrer hygiejnen på klinikkerne. De har dog taklet denne dobbeltrolle meget professionelt. Som det fremgår af dette tillæg, er der fortsat en rivende udvikling, hvad angår det udstyr og de teknikker, som tandklinikkerne kan anvende i deres hygiejneberedskab. Det er vigtigt at præcisere, at DS ikke på nogen måde har indført nye eller skærpede krav til tandklinikkerne. Derimod har det været vigtigt for Dansk Tandlægeforening, at medlemmerne uanset klinikstørrelse kan leve op til et optimalt hygiejneberedskab uden at skulle skifte udstyr en gang om året. Jeg håber, at dette tillæg vil være en inspiration til forsatte drøftelser på klinikkerne om det daglige arbejde med hygiejne. Der ligger mange ressourcer gemt i en grundig gennemgang og beskrivelse af forholdene. Måske kunne en investering i nyt udstyr frigøre tid til andre gøremål? Skulle der være opstået yderligere spørgsmål om hygiejne efter gennemlæsning af dette tillæg, kan du søge mere hjælp på eller kontakte DTF på God læsning 3

3 ISO-klinik 1: Gode erfaringer med interne færdselsregler Der er ingen tabere, når hygiejnen kvalitetssikres, fastslår direktøren for den første klinik med ISO-certifikat Firmaet IndepenDent, som administrerer Tandlægeklinikken på Østerbro i København, er en rigtig pioneraffære: Her kan tandlæger fungere som selvstændige og koncentrere sig om det dentale arbejde, mens IndepenDent tager sig af udenomsværkerne og det vil også sige kvalitetssikringen. Netop fordi vi er et hus med flere selvstændige tandlæger, har vi behov for interne kvalitetsprocedurer, siger direktør Martin G. Rode, IndepenDent. I alles interesse Derfor hilste vi det særdeles velkomment, at DTF tog initiativ til ISO-certificering af hygiejnen, fortsætter direktøren. På mange områder kunne vi forholdsvis let opstille egne standarder, så vi gensidigt og over for patienterne kan sikre kvalitet i behandlingen, men hygiejne kan forekomme som et mere diffust område for patienterne. Så det er en klar fordel for os, at vi nu kan opstille strenge hygiejnekrav, der klart kan måles, og som hviler på beskrevne og gennemarbejdede procedurer. Det er både os og patienterne, der nyder godt af kvalitetsstyringssystemet. Tandlægerne, klinikassistenterne og det øvrige personale har klare forventninger til hinanden og deres arbejdsopgaver, fordi alle procedurer er kendte. Der er så at sige fælles fodslag, når det gælder håndtering af hygiejnen. Det giver også engagerede medarbejdere, at alle har været og er med i processen, som løbende forbedres. Patienterne får sikkerhed for, at vi har kvalitetssikret bl.a. hygiejnen. Det kan næsten svare til Smiley-mærket i en pizzabutik. De skal oven i købet ikke betale ekstra for ydelserne, for ISO-processen betyder, at vi får vendt hver sten i vores arbejdsgange. En anden sidegevinst er, at det har givet mere rationelle procedurer for hele tandlægeklinikken. Så der er ingen tabere i processen. Tværtimod er øvelsen umagen værd for alle involverede, mener Martin G. Rode. Direktør Martin G. Rode, IndepenDent:»ISO-processen stopper aldrig, og der er ingen tabere.«klinikkerne på Østerbro, der havde premiere i 2002, er i øvrigt også på anden vis kommet flyvende fra start. Direktøren oplyser, at der nu er seks tandlæger i sving på Fridtjof Nansens Plads, hvilket faktisk er en for mange. Overbookingen varer frem til august, hvor IndepenDent udvider med en ny, tilsvarende klinik i Hellerup, hvor hele kvalitetsstyringssystemet uden videre kan implementeres. Samvirket af selvstændige tandlæger, bl.a. tandlæge Anne Charlotte Glahn, på Østerbro i København fik papir på kvaliteten i januar sidste år. 4

4 TILLÆGGET TILLÆ GGET ISO-klinik 2: Tandlæger har brug for ledelseskompetence... og det får de som en af gevinsterne ved en ISO-certificering, siger en af pionererne Tandlægerne i Gjesing, Lise Bakkegård Jespersen og Bent Hansen, har et ISO-certifikat hængende på væggen. Nærmere betegnet et Infektionshygiejnesystem Certifikat fra Dansk Standard - i daglig tale hygiejnecertifikat. Klinikken gennemgik den endelige audit en slags eksamen den 27. marts sidste år, og tandlægerne ved Esbjerg blev dermed den anden, og foreløbig sidste, ISO-certificerede klinik.. Fordelene er klare. Vi har fået beskrevet og ændret vores procedurer, så de er blevet lettere og mere rationelle, fastslår Bent Hansen. DTF-initiativ ISO-processen begyndte allerede i 2001, hvor DTF via Tandlægebladet efterlyste klinikker, der kunne tænke sig at være med i et pilotprojekt. I forvejen havde vi arbejdet målrettet Bevis for kvalitetsstyring af hygiejnen. med kvalitetsstyring, fortæller Bent Hansen. procedurer, vi kunne tage med ind i ISOprocessen. Jeg havde i mange år været koordinator for vores kvalitetscirkel i Kreds 6. Bl.a. Vi var syv klinikker, der var med til det inspireret af DTF lavede vi en bog med procedurer: Hvordan gør man, når man åbner efterfølgende proces tog så et års tid, hvor første møde i marts 2002 hos DTF. Den klinikken? Hvordan forholder man sig, når hele personalet bl.a. var på to to-dages kurser, oplyser Esbjerg-tandlægen. der er behov for en vikar? Vi tog simpelt hen én ting ad gangen. Så vi havde i forvejen en del beskrevne Koster tid og penge Det er naturligvis ikke gratis at gennemgå en ISO-proces. Dels går der en del tid for hele personalet, og der er udgifter til rejser mm. Bent Hansen skønner, at klinikken brugte kr. sidste år på sagen. Alligevel vil jeg varmt anbefale kolleger at kaste sig ud i det, opfordrer Bent Hansen. Det er en meget stor fordel at have beskrevne procedurer og et ledelsessystem, Tidligere anvendte Esbjerg-klinikken lukkede»strindberg kassetter«nu er alle bakker i svejsede folieposer med datomærkning for kontrol. der kan håndtere kvalitetsstyringen. Vi er jo som tandlæger gode til det med tænder, men vi mangler ofte ledelsesmæssig kompetence. ISO-processen har også den fordel, at medarbejderne bliver mere engagerede. Desuden ligger der en fremtidssikring i Håndhygiejnestandarden anbefaler hånddesinfektion frem for håndvask i de fleste situationer. systemet i og med, at DTF og DS vil vedligeholde certificeringen fx ved at holde os fald er en håndfuld lokale klinikker i gang synes at have afsmittende virkning. I hvert opdateret med myndigheds- og lovkrav. Og med deres egen ISO-proces. De kan støtte vi gennemgår løbende eksterne audit, så sig til deres lokale pioner, hvor konceptet processen i realiteten er fortløbende, siger allerede har bestået sin eksamen Bent Hansen. Tandlægerne i Gjesing kan besøges på Eksemplet fra Tandlægerne i Gjesing Tandlægerne i Gjesing ved Esbjerg blev under ISO-processen klar over, at der var behov for en om- og tilbygning af klinikken. 6 7

5 Ikke alle klinikker tester autoklaver Autoklave og europæisk standard... og det er ikke så heldigt, for der er meget, der kan gå galt, mener Statens Seruminstitut Faglig ekspert Jytte Hansen, Statens Serum Institut (SI), tager sig af afprøvning af autoklaver fra de klinikker, som har lagt denne opgave i hænderne på instituttet. Så hun er for det meste i kontakt med klinikker, der tager deres hygiejne alvorligt, men det sker, at hun møder klinikker, der slet ikke får testet autoklaven. Og det er ikke så godt, for der er mange fejlkilder i en autoklave, siger hun. Skrap test SI afprøver autoklaver i en proces, der er ganske hård. Vi bruger den bedst mulige afprøvning, fortæller Jytte Hansen. Det vil sige, at vi bruger sporeprøver med de mest resistente bakterier. Hvis autoklaven kan slå dem ihjel, kan den klare alle andre. Vi bruger også et højt antal sporer, fordi antallet har betydning for den tid, autoklaveringen tager. Med den testmetode er der en meget høj grad af sikkerhed for, at autoklaven faktisk gør det, den skal. Desværre er det frivilligt, om klinikkerne vil lade deres autoklaver teste. Nogle tror måske, at de moderne autoklaver med overvågning tester sig selv, så at sige. Det gør de imidlertid ikke. For nok kan der ske overvågning i kammeret, men ikke ved selve instrumenterne. Så jeg er ikke i tvivl om, at alle klinikker bør teste deres apparater. Standarden, 2451, anbefaler, at det sker mindst en gang hver tredje måned. Baseret på vores erfaringer går vi imidlertid lidt videre og anbefaler, at autoklaver testes mindst en gang om måneden, oplyser Jytte Hansen, der i øvrigt understreger vigtigheden af, at instrumenter rengøres inden autoklavering: Dels bringer rengøring i sig selv kimtallet ned, dels kan blod- og pusrester virke beskyttende, så autoklaveringen ikke virker optimalt, fastslår hun. Flere aktører Ved en test hos SI står instituttet for opformering af sporeprøverne, der er kørt gennem autoklaven på klinikken. Der findes sporeprøver med indbygget»madpakke«, så opformeringen kan ske på klinikken. I det tilfælde er opformeringstiden, inkubationstiden, to døgn. SI arbejder med længere inkubationstid. Klinikker, der selv tager sig af hele testen, har naturligvis heller ikke en skriftlig garanti fra en uvildig instans. Klinikkerne kan vælge mellem flere udbydere, når autoklaver skal testes. Der er endnu ikke international enighed om en kvalitetsstempling af aktørerne på markedet, men udbyderne kan frivilligt lade sig CEgodkende, hvilket SI har valgt at gøre. TANDLÆGEBLADET ANNONCER Tema: Hygiejne kører videre på nettet Tandlægebladet UDGIVET AF OG OFFICIELT ORGAN FOR DANSK TANDLÆGEFORENING Artiklerne du netop er ved at læse, kan også findes på under menupunktet Temaer. Her kan du endvidere finde relevante leverandører, links, produkter og komme med kommentarer og nyheder til temaet. Vi samler alt under en hat på Leverandør og læser mødes på nettet ANNONCECENTER: Amaliegade 17 Postboks 143 Michael Lentz DK-1004 København K Anette Kofoed Telefon: Fax: Mette Blak Olsen Klinikkerne er henvist til at stole på producenternes oplysninger ved køb af autoklave derfor er der grund til at bede om skriftlig dokumentation For ganske nylig blev den europæiske standard EN endelig godkendt, og det betyder, at inden seks måneder skal EN implementeres som en dansk standard. Den nye standard opstiller detaljerede krav til de tre typer af mindre autoklaver, som er relevante for klinikkerne. I branchen findes en del autoklaver, som faktisk ikke kan opfylde kravene i EN 13060, og tandlægerne og forhandlerne kan kun stole på fabrikanterne, siger Torben Kristensen, W&H Nordic. Declaration of Conformity Kunderne, klinkkerne, kan imidlertid gøre noget for at sikre sig, at de faktisk får en autoklave, der lever op til den nye standard, fortsætter W&H Nordic. De kan forlange at se et dokument, der hedder Declaration of Conformity. I det dokument skal producenten beskrive, hvilke normer og standarder produktet opfylder. Det er desuden fornuftigt at bede om producentens sluttest og validering. Så er klinikken rimelig sikker på at få en autoklave, der følger den nye standard, fastslår Torben Kristensen. N, S og B Den europæiske standard beskriver tre klasser af sterilisationscykler: N, S og B. Den korte forklaring på hver klasse lyder sådan i W&H s version: N: Alene til sterilisation af massivt gods ikke til transport eller lagring, kun til umiddelbar brug. S: Sterilisation af specifikke produkter, angivet af producenten det er afgørende, at den kun anvendes til de angivne produkter. B: Sterilisation af alt gods massivt, porøst, hult, uindpakket, enkelt eller dobbelt indpakket. Den svenske docent i klinisk oral diagnostik, Mikael Zimmerman, Karolinska instituttet, har i et af sine foredrag understreget, at klinikkerne egentlig ikke har så meget at vælge imellem. Han siger: For effektivt at kunne sterilisere den type instrumenter og indpakningsmateriale, som nu for tiden anvendes inden for dental behandling, er det nødvendigt, at sterilisationen sker i en autoklave med den såkaldte B- proces. B-processen indebærer bl.a. et fraktioneret forvakuum (flere gentagne vakuumimpulser) før selve sterilisationen og et efterfølgende eftervakuum for at tørre godset. Store krav til klinikassistenten Ifølge Torben Kristensen stiller det imidlertid store krav til klinikassistenten, som bruger autoklaven, at vælge den rigtige cyklus - hvis ellers autoklaven er af nyere dato med en sådan valgmulighed. Det er meget vigtigt, at der tages hensyn til en række faktorer, forklarer Torben Kristensen. Klinikassistenten skal bl.a. huske, at ikke alle autoklaver eller cykler er egnede til alle typer af gods, og at der med nogle autoklaver kan vælges mellem forskellige cykler. I Valg af autoklave og cyklus er afhængig af det gods, der skal steriliseres fra venstre: Massivt, porøst og hult. Kilde: W&H Nordic hvert enkelt tilfælde skal der vælges netop den cyklus, der passer til godstypen. Hos W&H har vi valgt en løsning, Lisakonceptet, hvor vi kun arbejder med B-programmer. Altså, hvor alle programmer har samme profil med fraktioneret forvakuum og pulserende eftervakuum. Dermed kræves der ikke nogen særlig uddannelse af klinikpersonalet, fordi de forskellige godstyper og deres indpakning ikke skal defineres inden autoklavering. Der kan med andre ord ikke ske fejltagelser på dette punkt, konkluderer Torben Kristensen. I øvrigt understreger såvel Torben Kristensen som professor Mikael Zimmerman, at autoklaver regelmæssigt skal kontrolleres: Sterilisation er en proces, som ikke efterfølgende kan kontrolleres ved at undersøge det steriliserede gods. Derfor er det vigtigt, at der løbende er kontrol med selve sterilisationsprocessen. Gods B S* N Massivt, uindpakket ja ja ja Massivt, indpakket ja nej nej Porøst, uindpakket ja nej nej Porøst, indpakket ja nej nej Hult ja nej nej * Autoklaver udviklet til specifikke formål kan opfylde enkelte andre punkter, som specifikt er angivet af producenten Kilde: W&H Nordic 8 9

6 Autoklave efter hospitalsstandard Når nu den gode, gamle autoklave har virket upåklageligt i tyve år, hvorfor i alverden skal vi så skifte den ud? Det spørgsmål bliver direktør Steen Slot-Nielsen, Jydsk Dental Service, stadig præsenteret for, når han forsøger at interessere klinikkerne for nye skud på autoklave-stammen. Der bliver heldigvis længere og længere mellem spørgsmålene, for svaret er egentlig ganske enkelt: Klinikkerne skal have en af de nye autoklaver, hvis de vil have sikkerhed for, at hygiejnen lever op til dagens standard. Samtidig har de nye autoklaver en lang række features, som gør dem langt mere præcise og brugervenlige for klinikassistenterne end gamle dages autoklaver, siger Steen Slot-Nielsen Et sørgeligt syn: Mangel på vedligeholdelse, fx manglende rengøring af kammeret, kan gøre en autoklave ubrugelig i hygiejnisk forstand. Direktør Steen Slot- Nielsen, Jydsk Dental Service:»En autoklave er et apparat, der fortjener tandlægens fulde bevågenhed, og det får den ikke altid.«sparer tid og penge med ekstra autoklave Speciel autoklave til hånd- og vinkelstykker sikrer optimal hygiejne og færre reparationer Godt en fjerdedel af landets klinikker har anskaffet en særlig autoklave, der er CE-godkendt til at tage sig af turbiner og hånd- og vinkelstykker. Skønnet stammer fra salgs- og markedschef Lone Jager, Nitram Dental, og hun synes, at klinikkerne er godt med. I virkeligheden har de kun haft mulighed for at anskaffe sig en specialautoklave siden Så det er ganske pænt, når en fjerdedel af klinikkerne har gjort det, siger hun. Sikrer vedligeholdelse Ifølge Lone Jager er der klare fordele ved at overlade pasning og pleje af instrumenterne til den særlige S-autoklave. S et betyder, at autoklaven er klassificeret og godkendt til det formål, producenten angiver. Nitrams DAC 2000 og den ny DAC Universal er fx godkendt til turbiner og hånd- og vinkelstykker. Autoklaven vasker eksternt og internt, smører og steriliserer i én arbejdsgang, forklarer Lone Jager. Tandlæge Per Rædkjær, Højbjerg, har brugt forskellige DAC-versioner siden 1999:»Den effektive rengøring har resulteret i, at vi nu næsten aldrig har problemer med defekte kuglelejer/borehoveder, og med det optimale smøreprogram og rengøring af turbinerne, er antallet af reparationer faldet drastisk.«dermed har klinikken sikkerhed for, at hygiejnen er optimal via én enkel procedure. Samtidig bliver instrumenterne systematisk vedligeholdt, og det vil alt andet lige betyde lavere omkostninger til reparationer. Vores skønsmæssige beregninger viser, at tilbagebetalingstiden på en specialautoklave til godt kr. er omkring tre år. Under alle omstændigheder, synes jeg, at klinikkerne alene af hensyn til sikker hygiejne bør have den ekstra autoklave, fastslår Lone Jager. Kører stadig Det er ganske rigtigt, at en år gammel autoklave i mange tilfælde stadig fungerer. Fx er den gode, gamle Melag 23 formentlig stadig den mest udbredte. Og den var en rigtig god autoklave dengang. Problemet er, at de ældre autoklaver hører til klassifikationsgruppe N, og det betyder, at de faktisk kun er godkendt til sterilisation af uindpakkede, massive instrumenter. Dermed lever de ikke op til nutidens realiteter hos tandlægerne. For mig er der ingen tvivl om, at klinikkerne bør op på klassifikationsgruppe B. Det vil sige en autoklave, der lever op til standard for hospitalsudstyr med de tilføjelser, der er specielle for dentalt udstyr bl.a. vedrørende betjening og mekanik. Der er ingen direkte krav til tandlægen om at bruge B-autoklave, men det er klinikkens ansvar, at hygiejnen er forsvarlig og dermed, at autoklaven er godkendt til at sterilisere de emner, der lægges i den. Med en klasse S autoklave er det tandlægens ansvar, at autoklaven kun bruges til de instrumenter, den er godkendt til. Med en klasse B autoklave kan man sterilisere alle typer instrumenter, tekstiler og lange slanger. Derfor anbefaler jeg altid klinikkerne at købe en B-autoklave. Heldigvis følger % af klinikkerne vores opfordring. Prisforskellen er heller ikke afskrækkende. Vælger man en klasse S autoklave koster den typisk kr., mens en moderne klasse B model ligger på kr. Den ekstra udgift er vel ikke en for høj pris at betale for at få sikkerhed for hygiejnen, mener Steen Slot-Nielsen. I øvrigt kan JDS-direktøren oplyse, at vedligeholdelse af autoklaver er et kapitel for sig, og at man fra tid til anden ser temmelig forsømte eksemplarer. Det kan firmaet konstatere, når autoklaver ankommer til reparation. Det kan være et slemt syn med rust, alger og andet, som ikke hører hjemme i en autoklave. En autoklave er et apparat, der fortjener tandlægens fulde bevågenhed. Heldigvis ser vi ikke de samme problemer med nye B-autoklaver, idet de kun bruger autoklavevandet én gang. Snavset når derfor ikke at sætte sig fast på instrumenter eller i autoklaven, fortæller Steen Slot-Nielsen

7 God ide at undersøge vandkvaliteten i dentale units Dårlig vandkvalitet kan betyde øget infektionsrisiko for patienter og personale på tandklinikken Heldigvis er de fleste patienter sunde mennesker, og så giver vandkvaliteten sjældent anledning til problemer. Der er imidlertid ikke tvivl om, at dårlig vandkvalitet giver risiko for infektionssygdomme, og at de potentielle problemer stiger i takt med, at flere patienter af forskellige grunde har svækket immunforsvar, fx fordi de er ældre eller syge. Ud over at give anledning til luftvejsinfektioner med fx Legionella kan mikroorganismer fra vandet overføres til væv og blodbanen, fx i forbindelse med tandrensning med ultralyd, forklarer lektor Tove Larsen, Københavns Tandlægeskole. Ingen ideel løsning Problemet opstår på grund af et lille vandforbrug og en øget temperatur i dentale units, og fordi vandet hyppigt står stille i unittens Hos Miele er produktchef Svend Gottlieb ikke i tvivl om de krav, klinikkerne skal stille til rengøringen af instrumenterne De skal selvfølgelig følge de vejledninger, der er udsendt fra Dansk Standard, fastslår han. tynde, snævre rør og slanger, fortsætter hun. Der vil altid være bakterier i vandet, og de koloniserer systemet, så der dannes en biofilm i slanger og rør. Herfra afgives så bakterier til vandet og dermed til patientens mund. Og det vil ofte ske i større mængder, end der er tilladt i drikkevand. Undersøgelser af drikkevand på klinikker viser pæne tal, men ofte kan det konstateres, at vand fra units har højere kimtal. Såvel den internationale litteratur som danske undersøgelser tyder på, at en del klinikker arbejder med vand af en kvalitet, der ligger væsentligt under de krav, der stilles til drikkevand. Der er forskellige metoder, der kan imødegå problemet. På Tandlægeskolen har vi et centralt anlæg, der hver nat gennemskyller systemerne, først med kloreret vand og dernæst med rent vand. På den måde kan vi Brug termisk desinfektion Det skønnes, at godt halvdelen af landets klinikker har den optimale løsning, når det gælder dentale opvaskemaskiner Desinfektion Det handler om, at instrumenterne skal rengøres og termisk desinficeres optimalt, inden de kommer i autoklaven, fortsætter Svend Gottlieb. De officielle testresultater fortæller, at termisk desinfektion er bedst. Den løsning sikrer, at snavs, blod osv. fjernes effektivt. Den sikkerhed har klinikken ikke ved brug af en mikrobølgeovn eller ved brug af kemisk desinfektion, da de begge er afhængige af personalet, der udfører arbejdet altså den manuelle del. Den moderne rengøring er en proces, der består af følgende: et koldt forskyl, vask ved 55 grader, der holdes i 5 min., et mellemskyl og en desinfektion, hvor instrumenterne skylles med 93 grader varmt vand i holde bakterietallet på et rimeligt niveau. Det samme princip kan også anvendes på almindelige klinikker. Andre systemer arbejder med vand, der permanent tilsættes brintoverilte i lave koncentrationer. Det er dog ikke ideelt at eksponere patienter for desinfektionsmidler under behandlingen. I det hele taget er det ikke ideelt at anvende kemiske midler til desinfektion. Det er dog desværre endnu ikke lykkedes at finde alternative metoder til effektivt at nedbringe kimtallet i dentale units men vi arbejder på sagen. Der er én ting, klinikkerne kan gøre nu og her: Tove Larsen opfordrer alle til at undersøge og løbende kontrollere vandkvaliteten. Også fordi klinikkens personale udsætter sig selv for risiko, hvis kvaliteten er lav. fem minutter. Så er resultatet i overensstemmelse med alle vejledninger og krav, konkluderer Svend Gottlieb. Det er i dag muligt at få kurve og indsatser til en desinfektionsopvaskemaskine, så alle instrumenter kan blive rengjort. En opvaskemaskine til termisk desinfektion, en såkaldt desinfektor, koster i Mieleregi omkring kr. Kritik af krav til lufthygiejne Klinikkerne bør gøre mere for at sikre luftkvaliteten, end det er foreskrevet i standarder og vejledninger, lyder opfordringen fra kompressorproducent Aftapning af kondensvand fra dentalkompressor uden adsorptionstørrer. Der er findes desværre flere»hygiejnehuller«hos en tandlæge bl.a. fra som kompressorproducent, at der ikke stil- værd at tage hensyn til den rapport. Den Det er naturligvis uforståeligt for os problemer med luftkvaliteten. Det er stadig trykluften, påpeger Morten V. Nielsen, les samme krav til luftkvaliteten hos en eneste forskel er, at andelen af oliesmurte Area Sales Manager hos Jun-Air Interles national. Trykluften er den væsentligste energikilde i en tandklinik. Uden trykluft kan en tandlæge ikke arbejde. En tandlæge puster ofte luft med tre-funktionssprøjte ned i åbne sår i forbindelse med en behandling. Hans instrumenter drives af trykluft, og den brugte trykluft forsvinder ud i luftrummet lige omkring instrumentet. Senest har Dansk Standard lavet en anbefaling, DS/EN ISO , omkring luft og vandforsyning i en tandlægeunit. De krav og anbefalinger til luftkvalitet er absolut intet værd, når det gælder om at sikre en vis hygiejnekvalitet af luften. tandlæge som inden for den medicinske sektor, fx på operationsstuer og i forbindelse med bedøvelsesudstyr. Her stilles der krav om en luftkvalitet iht. den europæiske standard Pharmacopeia, som sikrer absolut ren, tør og steril luft. De forskellige leverandører af udstyr til tandlæger, herunder Jun-Air, forsøger at overbevise tandlægen om nødvendigheden af en tørluft-kompressor, men når hverken lovgivningen eller brancheorganisationen hjælper til, er det naturligvis sværere at overbevise tandlægen om hans behov for ren og tør trykluft. Jeg kan bl.a. henvise til en rapport fra Teknologisk Institut, som i 1996 påpegede og uhygiejniske kompressorer er faldet fra godt 70% til 40%, konkluderer Morten V. Nielsen. DTF s vejledning om hygiejnestandarder indeholder ingen krav til trykluften. Det skyldes en vurdering fra Statens Serum Institut, der i samråd med bl.a. institutleder Nils-Erik Fiehn, Københavns Tandlægeskole, i 2001 slog fast, at mikroorganismer i trykluften ikke frembyder nogen dokumenteret sundhedsmæssig risiko

8 TILLÆ GGET Sætter pris på rengjorte aftryk Aftryk skal desinficeres Dentallaboratorierne opfordrer til, at aftryk mm. leveres rengjorte fra kilden Vi sætter naturligvis pris på, at bl.a. aftryk er rengjorte og eventuelt også desinficerede, når vi modtager dem. Så enkel er beskeden fra formanden for Danske Dentallaboratorier, Ole Rademacher. Hensynet til hygiejnen virker selvfølgelig også den anden vej: Aftryk mm. skal også leveres til klinikkerne i hygiejnisk forsvarlig stand. Det er af hensyn til smittefare, vi opfordrer til, at materialerne rengøres og desinficeres inden forsendelse, fortsætter Ole Rademacher. Som minimum bør aftrykkene skylles med koldt vand inden afsendelse fra klinikken, og hvor det er muligt, skal de også desinficeres. Elstrøm Dental har udarbejdet en vejledning, der kan ses på foreningens hjemmeside,. Det er mit indtryk, at langt den overvejende del, %, af klinikkerne, efterlever god hygiejnisk praksis ved forsendelse, men det sker, at der er kiksere. Fx aftryk med blodrester, og det bryder vi os ikke om. I enkelte tilfælde har laboratorier måttet sende aftryk retur. En særlig problematik gør sig gældende, når klinikkerne eller laboratorierne samarbejder med udenlandske leverandører, fx i Asien. Vi forsøger at følge udviklingen, fx vedrørende SARS og fugleinfluenza og i samarbejde med Statens Serum Institut Ole Rademacher, formand for Danske Dentallaboratorier, opfordrer til, at aftryk mm. rengøres og desinficeres inden forsendelse. eventuelt komme med specielle anvisninger, oplyser Ole Rademacher. Det er ikke længere godt nok at rengøre og skylle aftryk inden forsendelse mellem klinik og laboratorium Tidligere lød vores råd, at aftryk skulle skylles i vand og pakkes ind i en våd serviet ved forsendelse fra klinik til laboratorium, men det er ikke længere tilstrækkeligt. Det fastslår sikkerhedsleder Erling Østergaard, Tandlægeskolen i Århus. Han har sammen med institutleder, professor Flemming Isidor gennemført en undersøgelse af forskellige desinfektionsmidlers indvirkning på aftrykkenes præcision. Undersøgelsen viste, at en række aldehyd- og klorbaserede midler var anvendelige. Det drejer sig om at udvælge midler, der kan klare desinfektionen på kort tid, siger Erling Østergaard. Helst under 15 minutter og ikke den fulde time, som er den generelle anbefaling fra Statens Serum Institut. Det kan jo ikke nytte noget, at aftrykkene bliver ødelagt, og ved en times behandling vil alginataftryk ændre både dimension og overfladeegenskaber. Vi har anvendt desinfektion af aftryk Tandlægeskolen i Århus har siden september sidste år anvendt et klorbaseret middel til desinfektion af aftryk siden september 2003, og det fungerer uden problemer, fortsætter Erling Østergaard, der samtidig understreger, at man ud fra en arbejdsmiljømæssig vurdering har valgt at anvende et klorbaseret middel på Tandlægeskolen. Kravet om desinfektion af tandteknisk arbejde er indføjet i den nye hygiejnestandard for tandklinikker, DS Målet er at forhindre smittespredning på og via laboratorierne, så der skal desinficeres både på klinikker og laboratorier, konkluderer Erling Østergaard. Den nævnte undersøgelse er endnu ikke publiceret, men metoden er indført på skolens klinikker. Vejledningen kan ses og downloades på Komm03082.pdf. Tilbyder til periodisk kontrol af autoklaver og sterilisatorer Biologisk sterilkontrol til kemisk, tør og dampsterilisation Én gang er én gang Engangsudstyr er og bliver engangsudstyr, der bør kasseres efter brug. Så enkelt er beskeden fra hygiejnesygeplejerske Jette Holt, Statens Serum Institut:»Ved engangsudstyr giver producenten ingen garanti for, at rengøring og desinfektion kan ske uden skader. Så eventuelt genbrug sker på klinikkens eget ansvar. Derfor bør klinikkerne kassere engangsudstyr efter brug eller anskaffe udstyr, der er produceret til genbrug,«fastslår Jette Holt. Kemiske indikatorer til daglig kontrol Leveres i abonnement efter individuelle aftaler SAFE Sterilization ApS Tlf

9

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL INDIKATORER TIL PROCESKONTROL Forebyg smitterisiko SSI markedsfører kvalitetssikrede biologiske og kemiske indikatorer samt rengøringsindikatorer til kontrol af sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser.

Læs mere

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende Metoder og kontrol Jytte Hansen Dansk Standard har udgivet en standard DS 2451-12, som omhandler styring af infektionshygiejnen på tandklinikker. Heri angives bl.a. forskellige krav til sterilisationsprocesser

Læs mere

Nominering til Årets Hygiejnepris 2014

Nominering til Årets Hygiejnepris 2014 Hygiejnegruppen ved Sønderborg Kommunale Tandpleje skal have Årets Hygiejnepris 2014 for sin særlige indsats for den gode hygiejne Sønderborg Kommune igangsatte i foråret 2013 en strukturændring, hvor

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Annoncepriser tekstsider

Annoncepriser tekstsider M E D I E I N F O 2 0 0 6 Annoncepriser tekstsider Annoncepriser tekstsider Tandlægebladet og øvrige publikationer 2/1-sider kr 24.900,- 1/1-side kr 15.100,- 1/2-side kr 8.900,- 1/3-side kr 6.900,- 1/6-side

Læs mere

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Dato Oktober 2013 Rekvirent Gellert Innovation ApS Rapport nr. 8001-050-01 Per Væggemose Nielsen IPU Bio- og FødevareTeknologi Søltofts Plads, Bygning

Læs mere

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Århus Tandlægeskole. 5. udgave 2003

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Århus Tandlægeskole. 5. udgave 2003 HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE på Århus Tandlægeskole 5. udgave 2003 Hygiejneudvalget Odontologisk Institut og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013 HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE på Aarhus Tandlægeskole 6. udgave 2013 Hygiejneudvalget Institut for Odontologi og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere og kliniske tandteknikere Faculty of Health

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012 Kontaminering af prøvestande Marts 2012 Fra det virkelige liv! 1. En flowmåler, der anvendes til dosering af det aktive stof i et sprøjtemiddel, tages ud til rekalibrering Inden forsendelse gennemgår måleren

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Notat Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Byrådssekretariatet er blevet kontaktet af flere daginstitutioner og skoler med

Læs mere

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! LEGIONELLA Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! Hvad er Legionella? Legionellabakterier Legionella er en hel familie af bakterier. Den type, der oftest giver legionærsyge,

Læs mere

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 DOKUMENTERET I KAMPEN MOD KRYDSINFEKTION Getinge FD1800 s fremragende rengørings- og desinfektionsresultater har gjort den til en veletableret

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER Side 1 af 11 KLINISKE RETNINGSLINIER FOR Side 2 af 11 Procedurer for rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper Baggrund Fleksible endoskoper er med deres lange tynde kanaler vanskelige at rengøre.

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk FYN Hvidkærvej 4 5250 Odense SV Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Læs mere

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 DET ER INDSIGTEN, DER GØR FORSKELLEN Hver gang vi udvikler et nyt

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

KLINISK HYGIEJNE PÅ TANDKLINI KKER. Vejledning i principper og procedurer

KLINISK HYGIEJNE PÅ TANDKLINI KKER. Vejledning i principper og procedurer KLINISK HYGIEJNE PÅ TANDKLINI KKER Forord Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af DS 2451-12 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren del 12: Krav til procedurer på tandklinikker, 1. udgave

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - EPOS Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende uddannelse for sterilcentralassistenter 42657 EPOS Juli 2003

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Forårstilbud 2010! WE-66 LED Grønt, 4:1 nedgearingsvinkelstykke

Forårstilbud 2010! WE-66 LED Grønt, 4:1 nedgearingsvinkelstykke Forårstilbud 2010! WE-56 LED Blåt 1:1 vinkelstykke med det gode LED lys. Lyset skabes af den indbygget generator. Kampagnepris ved køb af 3 stk. 4.950,- pr stk. (Vejl. pris 7.100,-) WE-99 LED Orange 1:4,5

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Forsker-alarm: Flere og flere får alvorlige syreskader på tænderne. Fejlagtig tandbørstning gør problemet værre, advarer førende forsker Af Torben Bagge,

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

New///Clinic - Bilag 1

New///Clinic - Bilag 1 Kravspecifikation for Unit Unitten er godkendt ifølge ISO 9001:2000 eller senere versioner. Underskrevet dokument for ISO standard er vedlagt tilbuddet. Unitten skal leveres med tophængt instrumentbro

Læs mere

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE BUSINESS 3 CASE RENGØRING ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE GRØNNE INDKØB Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i institutionerne

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Kvalitetssikring og produkttest

Kvalitetssikring og produkttest Kvalitetssikring og produkttest 33 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet,

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Protese-ekspedition til Grønland

Protese-ekspedition til Grønland Protese-ekspedition til Grønland Fra den 24. februar til den 3. marts i 2015 var 13 tandlæger, 1 tandtekniker og en dentallaboratoriedirektør på lidt af en mission med Elysee Dental til Ilulissat i Grønland.

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

GetinGe 46-serien DesinFiCerenDe VAsKeMAsKiner

GetinGe 46-serien DesinFiCerenDe VAsKeMAsKiner Getinge 46-serien DESINFICERENDE VASKEMASKINER Hvor mange enheder skal du behandle? Hvilke typer? Getinge 46-serien omfatter maskiner, der præcist matcher dine behov. Andre muligheder Flow-overvågning

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

Fra vindmøller tandlægebor

Fra vindmøller tandlægebor Fra vindmøller tandlægebor Det kan godt lade sig gøre at tjene gode penge som elektromekaniker beviset findes i Skjern Af Jørgen Jensen bliver mere servicearbejde hos dem, der outsourcer. Skjern Elektro

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen.

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen. Esbjerg Sygehus DKC Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen Optikker & Lyslederkabler Karin Meldgaard KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen Karl Storz Endoskopi Tysk familieejet virksomhed, beliggende

Læs mere

gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser

gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser gke Steri-Record og gke Clean-Record Test indikatorer til steriliserings- og vaskeprocesser 2 Indholdsfortegnelse Bowie Dick simulations test... 4 Bowie Dick test PCD hulrørsparameter... 5 Bowie Dick test

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere