Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004"

Transkript

1 TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 Tillægget Ingen tabere, kun vindere iso klinikken Termisk desinfektion Ikke alle klinikker tester autoklaver Autoklave efter hospitalsstandard Sparer tid og penge Vandkvaliteten i units Kritik af lufthygiejne Rengjorte aftryk Aftryk skal desinficeres

2 Tillægget Tandlægebladet 6/04 Ingen tabere, kun vindere Redaktion, tilrettelæggelse og produktion: Journalist Michael Holmboe Bang Michael Lentz Annoncesalg: Mette Blak Olsen Michael Lentz Adresse: Tandlægebladet Amaliegade 17 Postboks København K Telefon Telefax Distribueret oplag pr. nummer Gengivelse af artikler fra TILLÆGGET er kun tilladt efter aftale med redaktionen. Udgiver: Dansk Tandlægeforening Layout: Govind Grafisk Design Tryk: Datagraf Kommentar At der ikke er tabere, kun vindere, lyder måske som en floskel, men det har vist sig at holde stik, når vi taler om standardisering af hygiejnen på danske tandklinikker: Den hygiejnestandard, som Dansk Tandlægeforening har udarbejdet i samarbejde med Dansk Standard, har vist sig at være en hjælp for tandlægerne, og det kontante resultat er et løft af hygiejnen på danske tandklinikker til glæde for både patienter, de ansatte på klinikkerne og for tandlægerne selv. Før udgivelsen af DS , som standarden hedder, modtog Dansk Tandlægeforening mange henvendelser fra medlemmer med forskellige hygiejnespørgsmål. Ofte drejede tvivlen sig om, hvorvidt klinikken nu gjorde alt det, den skulle, og hvor eventuelle regler stod beskrevet. Sådan er det ikke mere. Spørgsmål er der ganske vist stadig mange af, men diskussionerne er mere kvalificerede og fokuserede på valg af korrekt teknik og udstyr. En standard som den, vi har udarbejdet for tandklinikker, nævner ikke i detaljer, hvilket udstyr eller materiale der konkret skal anvendes i en given sammenhæng. Den beskriver derimod risikofaktorer og styringspunkter. Der er tale om metodebeskrivelser, som er funderet i videnskabelige undersøgelser eller best practice-erfaringer. Det centrale for klinikkerne er, at alle forhold af betydning nu er beskrevet, og grundlaget er til stede for en bedre styring og øget effektivisering af hygiejneprocedurerne. Nøgleordene i standardiseringsarbejde er konsensus og brugerinddragelse. Hvad angår brugerinddragelse, har forløbet været positivt ved udarbejdelsen af DS Dentalbranchen i Danmark har taget deres rolle som medspiller seriøst og deltaget på Kommentaren er skrevet af Ole Marker, tandlæge, odontologisk sekretær, Dansk Tandlægeforening. lige fod med andre»specialister«i gruppen. På den måde har branchefolk haft en dobbeltrolle. De har fungeret som eksperter og ydet rådgivning i forbindelse med tilblivelsen af hygiejnestandarden, og de har hele vejen igennem delt ud af den viden, de som producenter af dentaludstyr ligger inde med. Samtidig har de naturligvis økonomiske interesser i projektet, da de sælger udstyr, der forbedrer hygiejnen på klinikkerne. De har dog taklet denne dobbeltrolle meget professionelt. Som det fremgår af dette tillæg, er der fortsat en rivende udvikling, hvad angår det udstyr og de teknikker, som tandklinikkerne kan anvende i deres hygiejneberedskab. Det er vigtigt at præcisere, at DS ikke på nogen måde har indført nye eller skærpede krav til tandklinikkerne. Derimod har det været vigtigt for Dansk Tandlægeforening, at medlemmerne uanset klinikstørrelse kan leve op til et optimalt hygiejneberedskab uden at skulle skifte udstyr en gang om året. Jeg håber, at dette tillæg vil være en inspiration til forsatte drøftelser på klinikkerne om det daglige arbejde med hygiejne. Der ligger mange ressourcer gemt i en grundig gennemgang og beskrivelse af forholdene. Måske kunne en investering i nyt udstyr frigøre tid til andre gøremål? Skulle der være opstået yderligere spørgsmål om hygiejne efter gennemlæsning af dette tillæg, kan du søge mere hjælp på eller kontakte DTF på God læsning 3

3 ISO-klinik 1: Gode erfaringer med interne færdselsregler Der er ingen tabere, når hygiejnen kvalitetssikres, fastslår direktøren for den første klinik med ISO-certifikat Firmaet IndepenDent, som administrerer Tandlægeklinikken på Østerbro i København, er en rigtig pioneraffære: Her kan tandlæger fungere som selvstændige og koncentrere sig om det dentale arbejde, mens IndepenDent tager sig af udenomsværkerne og det vil også sige kvalitetssikringen. Netop fordi vi er et hus med flere selvstændige tandlæger, har vi behov for interne kvalitetsprocedurer, siger direktør Martin G. Rode, IndepenDent. I alles interesse Derfor hilste vi det særdeles velkomment, at DTF tog initiativ til ISO-certificering af hygiejnen, fortsætter direktøren. På mange områder kunne vi forholdsvis let opstille egne standarder, så vi gensidigt og over for patienterne kan sikre kvalitet i behandlingen, men hygiejne kan forekomme som et mere diffust område for patienterne. Så det er en klar fordel for os, at vi nu kan opstille strenge hygiejnekrav, der klart kan måles, og som hviler på beskrevne og gennemarbejdede procedurer. Det er både os og patienterne, der nyder godt af kvalitetsstyringssystemet. Tandlægerne, klinikassistenterne og det øvrige personale har klare forventninger til hinanden og deres arbejdsopgaver, fordi alle procedurer er kendte. Der er så at sige fælles fodslag, når det gælder håndtering af hygiejnen. Det giver også engagerede medarbejdere, at alle har været og er med i processen, som løbende forbedres. Patienterne får sikkerhed for, at vi har kvalitetssikret bl.a. hygiejnen. Det kan næsten svare til Smiley-mærket i en pizzabutik. De skal oven i købet ikke betale ekstra for ydelserne, for ISO-processen betyder, at vi får vendt hver sten i vores arbejdsgange. En anden sidegevinst er, at det har givet mere rationelle procedurer for hele tandlægeklinikken. Så der er ingen tabere i processen. Tværtimod er øvelsen umagen værd for alle involverede, mener Martin G. Rode. Direktør Martin G. Rode, IndepenDent:»ISO-processen stopper aldrig, og der er ingen tabere.«klinikkerne på Østerbro, der havde premiere i 2002, er i øvrigt også på anden vis kommet flyvende fra start. Direktøren oplyser, at der nu er seks tandlæger i sving på Fridtjof Nansens Plads, hvilket faktisk er en for mange. Overbookingen varer frem til august, hvor IndepenDent udvider med en ny, tilsvarende klinik i Hellerup, hvor hele kvalitetsstyringssystemet uden videre kan implementeres. Samvirket af selvstændige tandlæger, bl.a. tandlæge Anne Charlotte Glahn, på Østerbro i København fik papir på kvaliteten i januar sidste år. 4

4 TILLÆGGET TILLÆ GGET ISO-klinik 2: Tandlæger har brug for ledelseskompetence... og det får de som en af gevinsterne ved en ISO-certificering, siger en af pionererne Tandlægerne i Gjesing, Lise Bakkegård Jespersen og Bent Hansen, har et ISO-certifikat hængende på væggen. Nærmere betegnet et Infektionshygiejnesystem Certifikat fra Dansk Standard - i daglig tale hygiejnecertifikat. Klinikken gennemgik den endelige audit en slags eksamen den 27. marts sidste år, og tandlægerne ved Esbjerg blev dermed den anden, og foreløbig sidste, ISO-certificerede klinik.. Fordelene er klare. Vi har fået beskrevet og ændret vores procedurer, så de er blevet lettere og mere rationelle, fastslår Bent Hansen. DTF-initiativ ISO-processen begyndte allerede i 2001, hvor DTF via Tandlægebladet efterlyste klinikker, der kunne tænke sig at være med i et pilotprojekt. I forvejen havde vi arbejdet målrettet Bevis for kvalitetsstyring af hygiejnen. med kvalitetsstyring, fortæller Bent Hansen. procedurer, vi kunne tage med ind i ISOprocessen. Jeg havde i mange år været koordinator for vores kvalitetscirkel i Kreds 6. Bl.a. Vi var syv klinikker, der var med til det inspireret af DTF lavede vi en bog med procedurer: Hvordan gør man, når man åbner efterfølgende proces tog så et års tid, hvor første møde i marts 2002 hos DTF. Den klinikken? Hvordan forholder man sig, når hele personalet bl.a. var på to to-dages kurser, oplyser Esbjerg-tandlægen. der er behov for en vikar? Vi tog simpelt hen én ting ad gangen. Så vi havde i forvejen en del beskrevne Koster tid og penge Det er naturligvis ikke gratis at gennemgå en ISO-proces. Dels går der en del tid for hele personalet, og der er udgifter til rejser mm. Bent Hansen skønner, at klinikken brugte kr. sidste år på sagen. Alligevel vil jeg varmt anbefale kolleger at kaste sig ud i det, opfordrer Bent Hansen. Det er en meget stor fordel at have beskrevne procedurer og et ledelsessystem, Tidligere anvendte Esbjerg-klinikken lukkede»strindberg kassetter«nu er alle bakker i svejsede folieposer med datomærkning for kontrol. der kan håndtere kvalitetsstyringen. Vi er jo som tandlæger gode til det med tænder, men vi mangler ofte ledelsesmæssig kompetence. ISO-processen har også den fordel, at medarbejderne bliver mere engagerede. Desuden ligger der en fremtidssikring i Håndhygiejnestandarden anbefaler hånddesinfektion frem for håndvask i de fleste situationer. systemet i og med, at DTF og DS vil vedligeholde certificeringen fx ved at holde os fald er en håndfuld lokale klinikker i gang synes at have afsmittende virkning. I hvert opdateret med myndigheds- og lovkrav. Og med deres egen ISO-proces. De kan støtte vi gennemgår løbende eksterne audit, så sig til deres lokale pioner, hvor konceptet processen i realiteten er fortløbende, siger allerede har bestået sin eksamen Bent Hansen. Tandlægerne i Gjesing kan besøges på Eksemplet fra Tandlægerne i Gjesing Tandlægerne i Gjesing ved Esbjerg blev under ISO-processen klar over, at der var behov for en om- og tilbygning af klinikken. 6 7

5 Ikke alle klinikker tester autoklaver Autoklave og europæisk standard... og det er ikke så heldigt, for der er meget, der kan gå galt, mener Statens Seruminstitut Faglig ekspert Jytte Hansen, Statens Serum Institut (SI), tager sig af afprøvning af autoklaver fra de klinikker, som har lagt denne opgave i hænderne på instituttet. Så hun er for det meste i kontakt med klinikker, der tager deres hygiejne alvorligt, men det sker, at hun møder klinikker, der slet ikke får testet autoklaven. Og det er ikke så godt, for der er mange fejlkilder i en autoklave, siger hun. Skrap test SI afprøver autoklaver i en proces, der er ganske hård. Vi bruger den bedst mulige afprøvning, fortæller Jytte Hansen. Det vil sige, at vi bruger sporeprøver med de mest resistente bakterier. Hvis autoklaven kan slå dem ihjel, kan den klare alle andre. Vi bruger også et højt antal sporer, fordi antallet har betydning for den tid, autoklaveringen tager. Med den testmetode er der en meget høj grad af sikkerhed for, at autoklaven faktisk gør det, den skal. Desværre er det frivilligt, om klinikkerne vil lade deres autoklaver teste. Nogle tror måske, at de moderne autoklaver med overvågning tester sig selv, så at sige. Det gør de imidlertid ikke. For nok kan der ske overvågning i kammeret, men ikke ved selve instrumenterne. Så jeg er ikke i tvivl om, at alle klinikker bør teste deres apparater. Standarden, 2451, anbefaler, at det sker mindst en gang hver tredje måned. Baseret på vores erfaringer går vi imidlertid lidt videre og anbefaler, at autoklaver testes mindst en gang om måneden, oplyser Jytte Hansen, der i øvrigt understreger vigtigheden af, at instrumenter rengøres inden autoklavering: Dels bringer rengøring i sig selv kimtallet ned, dels kan blod- og pusrester virke beskyttende, så autoklaveringen ikke virker optimalt, fastslår hun. Flere aktører Ved en test hos SI står instituttet for opformering af sporeprøverne, der er kørt gennem autoklaven på klinikken. Der findes sporeprøver med indbygget»madpakke«, så opformeringen kan ske på klinikken. I det tilfælde er opformeringstiden, inkubationstiden, to døgn. SI arbejder med længere inkubationstid. Klinikker, der selv tager sig af hele testen, har naturligvis heller ikke en skriftlig garanti fra en uvildig instans. Klinikkerne kan vælge mellem flere udbydere, når autoklaver skal testes. Der er endnu ikke international enighed om en kvalitetsstempling af aktørerne på markedet, men udbyderne kan frivilligt lade sig CEgodkende, hvilket SI har valgt at gøre. TANDLÆGEBLADET ANNONCER Tema: Hygiejne kører videre på nettet Tandlægebladet UDGIVET AF OG OFFICIELT ORGAN FOR DANSK TANDLÆGEFORENING Artiklerne du netop er ved at læse, kan også findes på under menupunktet Temaer. Her kan du endvidere finde relevante leverandører, links, produkter og komme med kommentarer og nyheder til temaet. Vi samler alt under en hat på Leverandør og læser mødes på nettet ANNONCECENTER: Amaliegade 17 Postboks 143 Michael Lentz DK-1004 København K Anette Kofoed Telefon: Fax: Mette Blak Olsen Klinikkerne er henvist til at stole på producenternes oplysninger ved køb af autoklave derfor er der grund til at bede om skriftlig dokumentation For ganske nylig blev den europæiske standard EN endelig godkendt, og det betyder, at inden seks måneder skal EN implementeres som en dansk standard. Den nye standard opstiller detaljerede krav til de tre typer af mindre autoklaver, som er relevante for klinikkerne. I branchen findes en del autoklaver, som faktisk ikke kan opfylde kravene i EN 13060, og tandlægerne og forhandlerne kan kun stole på fabrikanterne, siger Torben Kristensen, W&H Nordic. Declaration of Conformity Kunderne, klinkkerne, kan imidlertid gøre noget for at sikre sig, at de faktisk får en autoklave, der lever op til den nye standard, fortsætter W&H Nordic. De kan forlange at se et dokument, der hedder Declaration of Conformity. I det dokument skal producenten beskrive, hvilke normer og standarder produktet opfylder. Det er desuden fornuftigt at bede om producentens sluttest og validering. Så er klinikken rimelig sikker på at få en autoklave, der følger den nye standard, fastslår Torben Kristensen. N, S og B Den europæiske standard beskriver tre klasser af sterilisationscykler: N, S og B. Den korte forklaring på hver klasse lyder sådan i W&H s version: N: Alene til sterilisation af massivt gods ikke til transport eller lagring, kun til umiddelbar brug. S: Sterilisation af specifikke produkter, angivet af producenten det er afgørende, at den kun anvendes til de angivne produkter. B: Sterilisation af alt gods massivt, porøst, hult, uindpakket, enkelt eller dobbelt indpakket. Den svenske docent i klinisk oral diagnostik, Mikael Zimmerman, Karolinska instituttet, har i et af sine foredrag understreget, at klinikkerne egentlig ikke har så meget at vælge imellem. Han siger: For effektivt at kunne sterilisere den type instrumenter og indpakningsmateriale, som nu for tiden anvendes inden for dental behandling, er det nødvendigt, at sterilisationen sker i en autoklave med den såkaldte B- proces. B-processen indebærer bl.a. et fraktioneret forvakuum (flere gentagne vakuumimpulser) før selve sterilisationen og et efterfølgende eftervakuum for at tørre godset. Store krav til klinikassistenten Ifølge Torben Kristensen stiller det imidlertid store krav til klinikassistenten, som bruger autoklaven, at vælge den rigtige cyklus - hvis ellers autoklaven er af nyere dato med en sådan valgmulighed. Det er meget vigtigt, at der tages hensyn til en række faktorer, forklarer Torben Kristensen. Klinikassistenten skal bl.a. huske, at ikke alle autoklaver eller cykler er egnede til alle typer af gods, og at der med nogle autoklaver kan vælges mellem forskellige cykler. I Valg af autoklave og cyklus er afhængig af det gods, der skal steriliseres fra venstre: Massivt, porøst og hult. Kilde: W&H Nordic hvert enkelt tilfælde skal der vælges netop den cyklus, der passer til godstypen. Hos W&H har vi valgt en løsning, Lisakonceptet, hvor vi kun arbejder med B-programmer. Altså, hvor alle programmer har samme profil med fraktioneret forvakuum og pulserende eftervakuum. Dermed kræves der ikke nogen særlig uddannelse af klinikpersonalet, fordi de forskellige godstyper og deres indpakning ikke skal defineres inden autoklavering. Der kan med andre ord ikke ske fejltagelser på dette punkt, konkluderer Torben Kristensen. I øvrigt understreger såvel Torben Kristensen som professor Mikael Zimmerman, at autoklaver regelmæssigt skal kontrolleres: Sterilisation er en proces, som ikke efterfølgende kan kontrolleres ved at undersøge det steriliserede gods. Derfor er det vigtigt, at der løbende er kontrol med selve sterilisationsprocessen. Gods B S* N Massivt, uindpakket ja ja ja Massivt, indpakket ja nej nej Porøst, uindpakket ja nej nej Porøst, indpakket ja nej nej Hult ja nej nej * Autoklaver udviklet til specifikke formål kan opfylde enkelte andre punkter, som specifikt er angivet af producenten Kilde: W&H Nordic 8 9

6 Autoklave efter hospitalsstandard Når nu den gode, gamle autoklave har virket upåklageligt i tyve år, hvorfor i alverden skal vi så skifte den ud? Det spørgsmål bliver direktør Steen Slot-Nielsen, Jydsk Dental Service, stadig præsenteret for, når han forsøger at interessere klinikkerne for nye skud på autoklave-stammen. Der bliver heldigvis længere og længere mellem spørgsmålene, for svaret er egentlig ganske enkelt: Klinikkerne skal have en af de nye autoklaver, hvis de vil have sikkerhed for, at hygiejnen lever op til dagens standard. Samtidig har de nye autoklaver en lang række features, som gør dem langt mere præcise og brugervenlige for klinikassistenterne end gamle dages autoklaver, siger Steen Slot-Nielsen Et sørgeligt syn: Mangel på vedligeholdelse, fx manglende rengøring af kammeret, kan gøre en autoklave ubrugelig i hygiejnisk forstand. Direktør Steen Slot- Nielsen, Jydsk Dental Service:»En autoklave er et apparat, der fortjener tandlægens fulde bevågenhed, og det får den ikke altid.«sparer tid og penge med ekstra autoklave Speciel autoklave til hånd- og vinkelstykker sikrer optimal hygiejne og færre reparationer Godt en fjerdedel af landets klinikker har anskaffet en særlig autoklave, der er CE-godkendt til at tage sig af turbiner og hånd- og vinkelstykker. Skønnet stammer fra salgs- og markedschef Lone Jager, Nitram Dental, og hun synes, at klinikkerne er godt med. I virkeligheden har de kun haft mulighed for at anskaffe sig en specialautoklave siden Så det er ganske pænt, når en fjerdedel af klinikkerne har gjort det, siger hun. Sikrer vedligeholdelse Ifølge Lone Jager er der klare fordele ved at overlade pasning og pleje af instrumenterne til den særlige S-autoklave. S et betyder, at autoklaven er klassificeret og godkendt til det formål, producenten angiver. Nitrams DAC 2000 og den ny DAC Universal er fx godkendt til turbiner og hånd- og vinkelstykker. Autoklaven vasker eksternt og internt, smører og steriliserer i én arbejdsgang, forklarer Lone Jager. Tandlæge Per Rædkjær, Højbjerg, har brugt forskellige DAC-versioner siden 1999:»Den effektive rengøring har resulteret i, at vi nu næsten aldrig har problemer med defekte kuglelejer/borehoveder, og med det optimale smøreprogram og rengøring af turbinerne, er antallet af reparationer faldet drastisk.«dermed har klinikken sikkerhed for, at hygiejnen er optimal via én enkel procedure. Samtidig bliver instrumenterne systematisk vedligeholdt, og det vil alt andet lige betyde lavere omkostninger til reparationer. Vores skønsmæssige beregninger viser, at tilbagebetalingstiden på en specialautoklave til godt kr. er omkring tre år. Under alle omstændigheder, synes jeg, at klinikkerne alene af hensyn til sikker hygiejne bør have den ekstra autoklave, fastslår Lone Jager. Kører stadig Det er ganske rigtigt, at en år gammel autoklave i mange tilfælde stadig fungerer. Fx er den gode, gamle Melag 23 formentlig stadig den mest udbredte. Og den var en rigtig god autoklave dengang. Problemet er, at de ældre autoklaver hører til klassifikationsgruppe N, og det betyder, at de faktisk kun er godkendt til sterilisation af uindpakkede, massive instrumenter. Dermed lever de ikke op til nutidens realiteter hos tandlægerne. For mig er der ingen tvivl om, at klinikkerne bør op på klassifikationsgruppe B. Det vil sige en autoklave, der lever op til standard for hospitalsudstyr med de tilføjelser, der er specielle for dentalt udstyr bl.a. vedrørende betjening og mekanik. Der er ingen direkte krav til tandlægen om at bruge B-autoklave, men det er klinikkens ansvar, at hygiejnen er forsvarlig og dermed, at autoklaven er godkendt til at sterilisere de emner, der lægges i den. Med en klasse S autoklave er det tandlægens ansvar, at autoklaven kun bruges til de instrumenter, den er godkendt til. Med en klasse B autoklave kan man sterilisere alle typer instrumenter, tekstiler og lange slanger. Derfor anbefaler jeg altid klinikkerne at købe en B-autoklave. Heldigvis følger % af klinikkerne vores opfordring. Prisforskellen er heller ikke afskrækkende. Vælger man en klasse S autoklave koster den typisk kr., mens en moderne klasse B model ligger på kr. Den ekstra udgift er vel ikke en for høj pris at betale for at få sikkerhed for hygiejnen, mener Steen Slot-Nielsen. I øvrigt kan JDS-direktøren oplyse, at vedligeholdelse af autoklaver er et kapitel for sig, og at man fra tid til anden ser temmelig forsømte eksemplarer. Det kan firmaet konstatere, når autoklaver ankommer til reparation. Det kan være et slemt syn med rust, alger og andet, som ikke hører hjemme i en autoklave. En autoklave er et apparat, der fortjener tandlægens fulde bevågenhed. Heldigvis ser vi ikke de samme problemer med nye B-autoklaver, idet de kun bruger autoklavevandet én gang. Snavset når derfor ikke at sætte sig fast på instrumenter eller i autoklaven, fortæller Steen Slot-Nielsen

7 God ide at undersøge vandkvaliteten i dentale units Dårlig vandkvalitet kan betyde øget infektionsrisiko for patienter og personale på tandklinikken Heldigvis er de fleste patienter sunde mennesker, og så giver vandkvaliteten sjældent anledning til problemer. Der er imidlertid ikke tvivl om, at dårlig vandkvalitet giver risiko for infektionssygdomme, og at de potentielle problemer stiger i takt med, at flere patienter af forskellige grunde har svækket immunforsvar, fx fordi de er ældre eller syge. Ud over at give anledning til luftvejsinfektioner med fx Legionella kan mikroorganismer fra vandet overføres til væv og blodbanen, fx i forbindelse med tandrensning med ultralyd, forklarer lektor Tove Larsen, Københavns Tandlægeskole. Ingen ideel løsning Problemet opstår på grund af et lille vandforbrug og en øget temperatur i dentale units, og fordi vandet hyppigt står stille i unittens Hos Miele er produktchef Svend Gottlieb ikke i tvivl om de krav, klinikkerne skal stille til rengøringen af instrumenterne De skal selvfølgelig følge de vejledninger, der er udsendt fra Dansk Standard, fastslår han. tynde, snævre rør og slanger, fortsætter hun. Der vil altid være bakterier i vandet, og de koloniserer systemet, så der dannes en biofilm i slanger og rør. Herfra afgives så bakterier til vandet og dermed til patientens mund. Og det vil ofte ske i større mængder, end der er tilladt i drikkevand. Undersøgelser af drikkevand på klinikker viser pæne tal, men ofte kan det konstateres, at vand fra units har højere kimtal. Såvel den internationale litteratur som danske undersøgelser tyder på, at en del klinikker arbejder med vand af en kvalitet, der ligger væsentligt under de krav, der stilles til drikkevand. Der er forskellige metoder, der kan imødegå problemet. På Tandlægeskolen har vi et centralt anlæg, der hver nat gennemskyller systemerne, først med kloreret vand og dernæst med rent vand. På den måde kan vi Brug termisk desinfektion Det skønnes, at godt halvdelen af landets klinikker har den optimale løsning, når det gælder dentale opvaskemaskiner Desinfektion Det handler om, at instrumenterne skal rengøres og termisk desinficeres optimalt, inden de kommer i autoklaven, fortsætter Svend Gottlieb. De officielle testresultater fortæller, at termisk desinfektion er bedst. Den løsning sikrer, at snavs, blod osv. fjernes effektivt. Den sikkerhed har klinikken ikke ved brug af en mikrobølgeovn eller ved brug af kemisk desinfektion, da de begge er afhængige af personalet, der udfører arbejdet altså den manuelle del. Den moderne rengøring er en proces, der består af følgende: et koldt forskyl, vask ved 55 grader, der holdes i 5 min., et mellemskyl og en desinfektion, hvor instrumenterne skylles med 93 grader varmt vand i holde bakterietallet på et rimeligt niveau. Det samme princip kan også anvendes på almindelige klinikker. Andre systemer arbejder med vand, der permanent tilsættes brintoverilte i lave koncentrationer. Det er dog ikke ideelt at eksponere patienter for desinfektionsmidler under behandlingen. I det hele taget er det ikke ideelt at anvende kemiske midler til desinfektion. Det er dog desværre endnu ikke lykkedes at finde alternative metoder til effektivt at nedbringe kimtallet i dentale units men vi arbejder på sagen. Der er én ting, klinikkerne kan gøre nu og her: Tove Larsen opfordrer alle til at undersøge og løbende kontrollere vandkvaliteten. Også fordi klinikkens personale udsætter sig selv for risiko, hvis kvaliteten er lav. fem minutter. Så er resultatet i overensstemmelse med alle vejledninger og krav, konkluderer Svend Gottlieb. Det er i dag muligt at få kurve og indsatser til en desinfektionsopvaskemaskine, så alle instrumenter kan blive rengjort. En opvaskemaskine til termisk desinfektion, en såkaldt desinfektor, koster i Mieleregi omkring kr. Kritik af krav til lufthygiejne Klinikkerne bør gøre mere for at sikre luftkvaliteten, end det er foreskrevet i standarder og vejledninger, lyder opfordringen fra kompressorproducent Aftapning af kondensvand fra dentalkompressor uden adsorptionstørrer. Der er findes desværre flere»hygiejnehuller«hos en tandlæge bl.a. fra som kompressorproducent, at der ikke stil- værd at tage hensyn til den rapport. Den Det er naturligvis uforståeligt for os problemer med luftkvaliteten. Det er stadig trykluften, påpeger Morten V. Nielsen, les samme krav til luftkvaliteten hos en eneste forskel er, at andelen af oliesmurte Area Sales Manager hos Jun-Air Interles national. Trykluften er den væsentligste energikilde i en tandklinik. Uden trykluft kan en tandlæge ikke arbejde. En tandlæge puster ofte luft med tre-funktionssprøjte ned i åbne sår i forbindelse med en behandling. Hans instrumenter drives af trykluft, og den brugte trykluft forsvinder ud i luftrummet lige omkring instrumentet. Senest har Dansk Standard lavet en anbefaling, DS/EN ISO , omkring luft og vandforsyning i en tandlægeunit. De krav og anbefalinger til luftkvalitet er absolut intet værd, når det gælder om at sikre en vis hygiejnekvalitet af luften. tandlæge som inden for den medicinske sektor, fx på operationsstuer og i forbindelse med bedøvelsesudstyr. Her stilles der krav om en luftkvalitet iht. den europæiske standard Pharmacopeia, som sikrer absolut ren, tør og steril luft. De forskellige leverandører af udstyr til tandlæger, herunder Jun-Air, forsøger at overbevise tandlægen om nødvendigheden af en tørluft-kompressor, men når hverken lovgivningen eller brancheorganisationen hjælper til, er det naturligvis sværere at overbevise tandlægen om hans behov for ren og tør trykluft. Jeg kan bl.a. henvise til en rapport fra Teknologisk Institut, som i 1996 påpegede og uhygiejniske kompressorer er faldet fra godt 70% til 40%, konkluderer Morten V. Nielsen. DTF s vejledning om hygiejnestandarder indeholder ingen krav til trykluften. Det skyldes en vurdering fra Statens Serum Institut, der i samråd med bl.a. institutleder Nils-Erik Fiehn, Københavns Tandlægeskole, i 2001 slog fast, at mikroorganismer i trykluften ikke frembyder nogen dokumenteret sundhedsmæssig risiko

8 TILLÆ GGET Sætter pris på rengjorte aftryk Aftryk skal desinficeres Dentallaboratorierne opfordrer til, at aftryk mm. leveres rengjorte fra kilden Vi sætter naturligvis pris på, at bl.a. aftryk er rengjorte og eventuelt også desinficerede, når vi modtager dem. Så enkel er beskeden fra formanden for Danske Dentallaboratorier, Ole Rademacher. Hensynet til hygiejnen virker selvfølgelig også den anden vej: Aftryk mm. skal også leveres til klinikkerne i hygiejnisk forsvarlig stand. Det er af hensyn til smittefare, vi opfordrer til, at materialerne rengøres og desinficeres inden forsendelse, fortsætter Ole Rademacher. Som minimum bør aftrykkene skylles med koldt vand inden afsendelse fra klinikken, og hvor det er muligt, skal de også desinficeres. Elstrøm Dental har udarbejdet en vejledning, der kan ses på foreningens hjemmeside,. Det er mit indtryk, at langt den overvejende del, %, af klinikkerne, efterlever god hygiejnisk praksis ved forsendelse, men det sker, at der er kiksere. Fx aftryk med blodrester, og det bryder vi os ikke om. I enkelte tilfælde har laboratorier måttet sende aftryk retur. En særlig problematik gør sig gældende, når klinikkerne eller laboratorierne samarbejder med udenlandske leverandører, fx i Asien. Vi forsøger at følge udviklingen, fx vedrørende SARS og fugleinfluenza og i samarbejde med Statens Serum Institut Ole Rademacher, formand for Danske Dentallaboratorier, opfordrer til, at aftryk mm. rengøres og desinficeres inden forsendelse. eventuelt komme med specielle anvisninger, oplyser Ole Rademacher. Det er ikke længere godt nok at rengøre og skylle aftryk inden forsendelse mellem klinik og laboratorium Tidligere lød vores råd, at aftryk skulle skylles i vand og pakkes ind i en våd serviet ved forsendelse fra klinik til laboratorium, men det er ikke længere tilstrækkeligt. Det fastslår sikkerhedsleder Erling Østergaard, Tandlægeskolen i Århus. Han har sammen med institutleder, professor Flemming Isidor gennemført en undersøgelse af forskellige desinfektionsmidlers indvirkning på aftrykkenes præcision. Undersøgelsen viste, at en række aldehyd- og klorbaserede midler var anvendelige. Det drejer sig om at udvælge midler, der kan klare desinfektionen på kort tid, siger Erling Østergaard. Helst under 15 minutter og ikke den fulde time, som er den generelle anbefaling fra Statens Serum Institut. Det kan jo ikke nytte noget, at aftrykkene bliver ødelagt, og ved en times behandling vil alginataftryk ændre både dimension og overfladeegenskaber. Vi har anvendt desinfektion af aftryk Tandlægeskolen i Århus har siden september sidste år anvendt et klorbaseret middel til desinfektion af aftryk siden september 2003, og det fungerer uden problemer, fortsætter Erling Østergaard, der samtidig understreger, at man ud fra en arbejdsmiljømæssig vurdering har valgt at anvende et klorbaseret middel på Tandlægeskolen. Kravet om desinfektion af tandteknisk arbejde er indføjet i den nye hygiejnestandard for tandklinikker, DS Målet er at forhindre smittespredning på og via laboratorierne, så der skal desinficeres både på klinikker og laboratorier, konkluderer Erling Østergaard. Den nævnte undersøgelse er endnu ikke publiceret, men metoden er indført på skolens klinikker. Vejledningen kan ses og downloades på Komm03082.pdf. Tilbyder til periodisk kontrol af autoklaver og sterilisatorer Biologisk sterilkontrol til kemisk, tør og dampsterilisation Én gang er én gang Engangsudstyr er og bliver engangsudstyr, der bør kasseres efter brug. Så enkelt er beskeden fra hygiejnesygeplejerske Jette Holt, Statens Serum Institut:»Ved engangsudstyr giver producenten ingen garanti for, at rengøring og desinfektion kan ske uden skader. Så eventuelt genbrug sker på klinikkens eget ansvar. Derfor bør klinikkerne kassere engangsudstyr efter brug eller anskaffe udstyr, der er produceret til genbrug,«fastslår Jette Holt. Kemiske indikatorer til daglig kontrol Leveres i abonnement efter individuelle aftaler SAFE Sterilization ApS Tlf

9

Hvilke krav er der til klinikhygiejnen idag? Nyborg Strand, 6. oktober 2017 Lillian Hansen og Erling Østergaard

Hvilke krav er der til klinikhygiejnen idag? Nyborg Strand, 6. oktober 2017 Lillian Hansen og Erling Østergaard Hvilke krav er der til klinikhygiejnen idag? Nyborg Strand, 6. oktober 2017 Lillian Hansen og Erling Østergaard Billede: Den kommunale tandpleje i Århus kommune (for ca 100 år siden!) 1 Program 13.35-14.45

Læs mere

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 4.1 Hygiejne ? Hvor ofte oplever I, at Jeres patienter pådrages en infektion i klinikken? De gode råd! Læs NIR grundigt obs rengøring, desinfektion og sterilisation I anbefales en skriftlig rengøringsvejledning.

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

Kontrol og service af autoklave

Kontrol og service af autoklave KONTROL OG SERVICE AF AUTOKLAVE Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 21.06.05 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 21.06.05 Kontrol og service af autoklave Biologiske indikatorer generelt

Læs mere

ren og lydløs dental

ren og lydløs dental ren og lydløs dental ren luft til din klinik JUN-AIR introducerede den første kompressor for næsten 50 år siden og indledte udviklingen af den teknologi og det design, som har gjort JUN-AIRs kompressorer

Læs mere

Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne

Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne Skema til støtte for vurdering af forhold vedr. hygiejne Af skemaet fremgår, hvor manglende indikatoropfyldelse medfører vurderingen NO/IO,

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

Afholdt d. 18. maj 2017

Afholdt d. 18. maj 2017 NIR SOM FUNDAMENT Elsebeth Tvenstrup Jensen Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut etj@ssi.dk NIR SOM FUNDAMENT FOR Retningsgivende instrukser Dialog-redskab med afdeling/hospital,

Læs mere

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL INDIKATORER TIL PROCESKONTROL Forebyg smitterisiko SSI markedsfører kvalitetssikrede biologiske og kemiske indikatorer samt rengøringsindikatorer til kontrol af sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser.

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Leverandør af desinfektionsmidler

Leverandør af desinfektionsmidler Leverandør af desinfektionsmidler Nakeda ApS er forhandler af Helvemeds produkter til desinficering af instrumenter og overflader. Produkterne både rengør og desinficerer effektivt, er nemme og praktiske

Læs mere

GETINGE K-SERIE BORDAUTOKLAVER. Always with you

GETINGE K-SERIE BORDAUTOKLAVER. Always with you GETINGE K-SERIE BORDAUTOKLAVER Always with you HIGH-SPEED STERILIZATION OVERLEGEN KAPACITET OG EFFEKTIVITET Getinge K-serie autoklaver er usædvanligt hurtige bordmodeller med høj kapacitet. I realiteten

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651 Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og

Læs mere

Julius Casecart system en ny må at arbejde på gir effektiv logistikstyring og stor patientsikkerhed.

Julius Casecart system en ny må at arbejde på gir effektiv logistikstyring og stor patientsikkerhed. Julius Casecart system en ny må at arbejde på gir effektiv logistikstyring og stor patientsikkerhed. Baggrund Når patienter skal have foretaget et operativt indgreb foregår dette med sterile instrumenter

Læs mere

UDKAST OBS! Lokalerengøringen er ikke opdateret ud fra ny standard

UDKAST OBS! Lokalerengøringen er ikke opdateret ud fra ny standard Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C UDKAST OBS! Lokalerengøringen er ikke opdateret ud fra ny standard Lillian Hansen

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Nominering til Årets Hygiejnepris 2014

Nominering til Årets Hygiejnepris 2014 Hygiejnegruppen ved Sønderborg Kommunale Tandpleje skal have Årets Hygiejnepris 2014 for sin særlige indsats for den gode hygiejne Sønderborg Kommune igangsatte i foråret 2013 en strukturændring, hvor

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter Patient vejledning Hickmann-kateter central venekateter 2 Vejledning til patienter med hickmann-kateter Hygiejne og opbevaring... side 4 Forbindskift... side 7 Indledning Mennesker, som af en eller anden

Læs mere

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende Metoder og kontrol Jytte Hansen Dansk Standard har udgivet en standard DS 2451-12, som omhandler styring af infektionshygiejnen på tandklinikker. Heri angives bl.a. forskellige krav til sterilisationsprocesser

Læs mere

Hvilke krav er der til hygiejnen i dag? Lektor, ph.d. Tove Larsen Tandlæge, MPH Marianne Koch Uhre Tandlæge Adi Løie-Andersen 2010

Hvilke krav er der til hygiejnen i dag? Lektor, ph.d. Tove Larsen Tandlæge, MPH Marianne Koch Uhre Tandlæge Adi Løie-Andersen 2010 Hvilke krav er der til hygiejnen i dag? Lektor, ph.d. Tove Larsen Tandlæge, MPH Marianne Koch Uhre Tandlæge Adi Løie-Andersen 2010 Hvorfor? Der sker jo aldrig noget.. Dit næste tandlægebesøg: Er du tryg

Læs mere

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Temadag for hygiejnesygeplejersker den 4. marts 2015 Den dagkirurgiske patient Phønix Fremtidens hus for

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Annoncepriser tekstsider

Annoncepriser tekstsider M E D I E I N F O 2 0 0 6 Annoncepriser tekstsider Annoncepriser tekstsider Tandlægebladet og øvrige publikationer 2/1-sider kr 24.900,- 1/1-side kr 15.100,- 1/2-side kr 8.900,- 1/3-side kr 6.900,- 1/6-side

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse 2009/1 BSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2010 af Flemming Møller Mortensen (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), Orla Hav (S), Karen

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Desinfektions- og steriliseringsvejledning

Desinfektions- og steriliseringsvejledning Desinfektions- og steriliseringsvejledning A B C D 3 4 7 Kun til klinisk brug Denne vejledning er beregnet til flerpatientsbrug af AirFit N0/Airfit N0 for Her (herefter benævnt som AirFit N0 i resten af

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Indlæg på høring om genbrug af medicinske engangsartiker Direktør Ditte Nørgaard-Andersen, Medicoindustrien

Indlæg på høring om genbrug af medicinske engangsartiker Direktør Ditte Nørgaard-Andersen, Medicoindustrien Indlæg på høring om genbrug af medicinske engangsartiker Direktør Ditte Nørgaard-Andersen, Medicoindustrien Situationen i dag og et historisk rids Hvorfor rejser Medicoindustrien en debat om genbrug af

Læs mere

Indikator 4.1 Hygiejne

Indikator 4.1 Hygiejne Indikator 4.1 Hygiejne Dokumentnavn: Håndtering af hygiejne Dato for ikrafttrædelse: 1. December 2015 Revideres senest: 1. December 2018 Ansvarlig for dokumentet: Berit Lassen, Aneta Søgaard, Tina Lindberg

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Tandklinikken på Heri hospital

Tandklinikken på Heri hospital Tandklinikken på Heri hospital Ukassen valgte i det forgagne år at støtte landsbyhospitalt HERI i det vestlige Tanzania med ca. 1000 $ til indretning af hospitalets tandklinik. Der lyder en kæmpe tak fra

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Dokument kontrol: Dokument navn: Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr Dokument version: 1.3 Dokument ejer: IN-JET

Læs mere

Kvalitetsstyring og certificering mv. Hvorfor indføre kvalitetsstyring? Hvorfor bør I vide noget om emnet?

Kvalitetsstyring og certificering mv. Hvorfor indføre kvalitetsstyring? Hvorfor bør I vide noget om emnet? Kvalitetsstyring og certificering mv København 23. juni 2014 Hvorfor indføre kvalitetsstyring? Kunderne kræver det (reaktiv) Konkurrenterne indfører det (reaktiv) Ledelsen mener, at det er et godt værktøj

Læs mere

Toilet- rapporten 2016

Toilet- rapporten 2016 Toiletrapporten 2016 En rapport om håndhygiejne, toiletter og restaurantbesøg Vores hænder er konstant i kontakt med bakteriefyldte genstande rundt omkring os. Ikke mindst på toilettet. Derfor er en af

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Tandlæge. 01 Ledelse af kvalitetsarbejdet. 02 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

Tandlæge. 01 Ledelse af kvalitetsarbejdet. 02 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Tandlæge Ekstern survey Start dato: 10-05-2017 Slut dato: 10-05-2017 Standardsæt for Privatpraktiserende tandlæger Standardversion 0 Standardudgave 999 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Kirurgisk flergangsudstyr Kvalitetsstyret flow

Kirurgisk flergangsudstyr Kvalitetsstyret flow Lærebog kapitel Kirurgisk flergangsudstyr Kvalitetsstyret flow Generel del 3.0 Indledning til genbehandlingsfunktionen Håndtering af udstyr efter brug på 3.1 brugssted Lærebog Har læst Dato: Legeplads

Læs mere

VASK OG STERILISATION I DENTAL KLINIKKER

VASK OG STERILISATION I DENTAL KLINIKKER VASK OG STERILISATION I DENTAL KLINIKKER VASKE MONITORING STERILISATIONS-MONITORING DOKUMENTATION gke produkter til dental praksis, klinikker og laboratorier VASK OG DESINFEKTION Vaskeindikatorer til vaske-desinfektorer

Læs mere

Oplæringsskema for DET URENE RUM Modtagelse, kontrol og forbehandling af brugte instrumenter. Modtagelse af ubrugte Instrumenter.

Oplæringsskema for DET URENE RUM Modtagelse, kontrol og forbehandling af brugte instrumenter. Modtagelse af ubrugte Instrumenter. DET URENE RUM Modtagelse, kontrol og forbehandling af brugte instrumenter Modtagelse af ubrugte Instrumenter Manuel rengøring Ultralydsbehandling 1. Betjening 2. Vedligehold(rengøring) 3. Dokumentation

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats God håndhygiejne i sundhedssektoren Hold huden ren. Det er sund fornuft Rene og sunde hænder forebygger smittespredning og øger velværet. Behandling,

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Den hurtigste, mest hygiejniske håndtørrer.

Den hurtigste, mest hygiejniske håndtørrer. Den hurtigste, mest hygiejniske håndtørrer. Problemet med andre håndtørrere Andre håndtørrere har ikke forandret sig meget i de seneste 60 år. De bruger gammeldags og ineffektiv teknologi, er dyre i drift

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Sådan bliver din klinik klar til survey

Sådan bliver din klinik klar til survey Sådan bliver din klinik klar til survey Denne vejledning skal hjælpe dig med at blive klar til surveybesøg. Vejledningen indeholder: 1. En liste over de ting du skal have på plads i forhold til akkrediteringsstandarderne

Læs mere

- Det perfekte valg. Klinik Sterilisation Konsultation Laboratorium Køkken & Bad Kontor Reception

- Det perfekte valg. Klinik Sterilisation Konsultation Laboratorium Køkken & Bad Kontor Reception - Det perfekte valg Klinik Sterilisation Konsultation Laboratorium Køkken & Bad Kontor Reception PRODUKTER Klinik 4 Mobilskabe 14 Sterilisation 16 Konsultation 22 Laboratorium 24 Køkken & Bad 26 Kontor

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed

for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed Grundlaget for dintandlæge For at få mere tid til den egentlige patientpleje, indledte

Læs mere

Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1

Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 I dag er den gældende danske og europæiske standard DS/EN 287-1:2011 I flere omgange har man forsøgt at skabe fælles fodslag mellem det europæiske standardiseringsorgan

Læs mere

Henrik Johnsen NOVADAN

Henrik Johnsen NOVADAN René Larsen NOVADAN Henrik Johnsen NOVADAN Kan den halvårlige kontrol af indholdet af Bacillus cereus i nyvaskede hospitals tekstiler bruges som en indikation for at vaskeprocessen effektivt desinficerer

Læs mere

Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Dokument kontrol: Dokument navn: Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr Dokument version: 1.3 Dokument ejer: IN-JET

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Generel information til personer, der udfører piercing på andre

Generel information til personer, der udfører piercing på andre Generel information til personer, der udfører piercing på andre Forebyggelse af smitte i piercingklinikken: Ved at følge generelle hygiejniske retningslinjer, også kaldet hverdagshygiejniske retningslinjer,

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Retningslinjer for låneprogram

Retningslinjer for låneprogram Retningslinjer for låneprogram Dette dokument er kun gyldigt fra udskrivningsdatoen. Hvis der er usikkerhed om udskrivningsdatoen, skal dokumentet udskrives igen for at sikre, at den seneste version anvendes

Læs mere

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Notat Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Byrådssekretariatet er blevet kontaktet af flere daginstitutioner og skoler med

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

ren og lydløs dental

ren og lydløs dental ren og lydløs dental ren luft til din klinik JUN-AIR introducerede den første kompressor for næsten 50 år siden og indledte udviklingen af den teknologi og det design, som har gjort JUN-AIRs kompressorer

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Version 1.0 9. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 ANTILOPE PROJEKTET... 4 3 FASEPLAN

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

N r. 15. Delprotese. En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt. Denne folder fortæller mere om delproteser

N r. 15. Delprotese. En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt. Denne folder fortæller mere om delproteser N r. 15 Delprotese En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt Denne folder fortæller mere om delproteser Delprotese Hvad er en delprotese? En delprotese kan erstatte

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. Kalvedødelighed. Januar 2015

KvægNyt. Heden&Fjorden. Kalvedødelighed. Januar 2015 rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Januar 2015 Af Dorthe Larsen, kvægrådgiver mobil 2440 0060 Kalvedødelighed Inden jul modtog alle kvægbesætninger med mere end 20 dyr, et brev fra VFL Kvæg med information

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard:

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: 1 of 5 Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: Hygiejne Godkendt: Oktober 2016 Revideres: Oktober 2017 Formål: At forebygge og reducere infektioner og smitterisiko for borgere

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

Kvalitetssikret tidlig indsats for udsatte børn et bidrag til Barnets Reform

Kvalitetssikret tidlig indsats for udsatte børn et bidrag til Barnets Reform Kvalitetssikret tidlig indsats for udsatte børn et bidrag til Barnets Reform Af Claus Holm Thomsen Claus Holm Thomsen Kvalitetssikret tidlig indsats for udsatte børn et bidrag til Barnets Reform 1. udgave,

Læs mere

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Dato Oktober 2013 Rekvirent Gellert Innovation ApS Rapport nr. 8001-050-01 Per Væggemose Nielsen IPU Bio- og FødevareTeknologi Søltofts Plads, Bygning

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Hvad skal jeg skrive?

Hvad skal jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? I dette kapitel lærer du: I. At booke møder via email II. At tænke sociale medier ind i dit opsøgende salg 26 Telefonen er død! I gamle dage - dvs. før internet, sociale medier og

Læs mere

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune September 2014 Generelt om hygiejne Når du er beskæftiget med pleje og borgerkontakt i Jammerbugt Kommunes hjemmepleje og på kommunens plejecentre, skal du følge de hygiejniske retningslinjer, der gælder

Læs mere

Klar til akkreditering. Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært.

Klar til akkreditering. Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært. Klar til akkreditering Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært. Klar til akkreditering På Nordkaps hjemmeside findes link til: Nyhedsbrev fra PLO Notat fra IKAS Surveyors Der er i alt 64 indikatorer

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd LÆRERVEJLEDNINGER LÆSEROLLEMETODEN 1. TEKSTSAMTALE HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd 1. Introduktion af første strategi: Forudsige Vis 2-3 fagbøger.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2653 til 2658. En mindre tilgang på fem hvor tilgangen i 2012/13 var på 14 nye kunder. Der

Læs mere