Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb for specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb for specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord"

Transkript

1 Den lægefaglige indstilling er indsendt af: Overlæge, Postgraduat klinisk lektor i anæstesiologi i videreuddannelsesregion Nord Hans Ole Holdgaard Anæstesien Region Nordjylland, 3. afd. Ålborg Sygehus Syd 9000 Aalborg Udarbejdet i et samarbejde med: Uddannelsesrådet for specialet anæstesiologi i videreuddannelsesregion Nord (URSARN) Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb for specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord April Det indstilles at: 1. Regionshospitalet Horsens, deltager i uddannelsen af introduktions- og hoveduddannelsessøgende læger i videreuddannelsesregion Nord. a. Regionshospitalet Horsens har akut modtagefunktion b. Regionshospitalet Horsens har alle 4 grundspecialer c. Der forventes etableret dialyse på intensiv afdeling indenfor 1-2 år. 2. Regionshospitalet Holstebro, Sygehucenter Vest ophører som basissygehus i hoveduddannelsen: a. Regionshospitalet Holstebro ophører med akut modtagefunktion. b. Abdominalkirurgi er omallokeret til Regionshospitalet Herning, Sygehuscenter Vest og alle 4 grundspecialer er således ikke tilstede på Regionshospitalet Holstebro. 3. Rotationerne på anæstesi- og intensivafdelingerne på og ændres svarende til den lægefaglige indstilling pkt. 5. Konkret beskrivelse af hoveduddannelsesforløbene og appendiks Erhvervelsen af smertekompetencen ændres således at hoveduddannelsessøgende læger fra Århus/Skejby-aksen får denne som beskrevet under pkt Indledning. 1

2 Speciale: Anæstesiologi Medlemmer af Uddannelsesrådet for specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord: Overlæge, postgraduat klinisk lektor Hans Ole Holdgaard, Anæstesien Region Nordjylland Uddannelsesansvarlige overlæger: Dr. med. Jørgen Heslop, Århus Sygehus, Nørrebrogade Svein Aage Rodt, Århus Sygehus, Tage Hansens gade Niels Christian Melsen, Hanne Lippert, Helle Asboe Jørgensen, Odd Ravlo, Anæstesien Region Nordjylland, Ålborg Sygehus Syd Jørgen Ahrenkiel Nielsen, Anæstesien Region Nordjylland, Sygehus Vendsyssel Hjørring Inga Kviisgaard Madsen, Regionshospitalet Viborg Peter Mouridsen, Regionshospitalet Randers. Peter Ekeløf, Sygehuscenter Vest, Holstebro Max Povey, Sygehuscenter Vest, Herning Jan Asmussen, Regionshospitalet Silkeborg Gunnar Møllegaard Madsen, Regionshospitalet Horsens Uddannelseskoordinerende overlæge Lisbeth Kidmose, Anæstesien Region Nordjylland, Ålborg Sygehus Nord Ledende overlæger: Lone Winther Jensen, Århus Sygehus Michael Braüner Schmidt, Direktør for Anæstesien Region Nordjylland, dr. med. Flemming Knudsen. Professorer: Dr. med Else Tønnesen, Århus Sygehus, Nørrebrogade Dr. med. Anders Larsson, Anæstesien Region Nordjylland, Ålborg Sygehus Syd Repræsentant for Den Lægelige Videreuddannelse, Skottenborg, 8800 Viborg Cand. mag., Fuldmægtig Cecilie Lodal Vestergaard Uddannelseskoordinerende yngre læger: Steen Hupfeldt, Anæstesien Region Nordjylland, Aalborg Sygehus Syd Minna Skov Nielsen, Århus Sygehus, Nørrebrogade Berit Bjerre Handberg, Repræsentanter for hoveduddannelsessøgende læger: Kasper Vad Jepsen, Århus Sygehus, Nørrebrogade Marlene Kanstrup Dahl, Anæstesien Region Nordjylland Jesper Steenstrup Hedegaard, Anæstesien Region Nordjylland Repræsentanter for introduktionssøgende læger: Malene Schou Nielsen, Anæstesien Region Nordjylland, Sygehus Vendsyssel, Hjørring Maria Thyø, Regionshospitalet Randers 2. Ændring i dimensionering 2

3 Introduktionsuddannelsen: Antal stillinger ifølge sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan Hoveduddannelsen: Antal stillinger ifølge sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan Aktuel uddannelseskapacitet i Videreuddannelsesregion Nord 27 Aktuel uddannelseskapacitet i Videreuddannelsesregion Nord 18 Uddannelsesrådet i anæstesiologi foreslår en øgning i antallet af hoveduddannelsesforløb fra de nuværende 12 til 18 og at der til hvert hoveduddannelsesforløb knyttes 1,5 introduktionsforløb, i alt 27 introduktionsforløb. Det foreslås at øgningen på 6 hoveduddannelsesforløb fordeles med 4 til HSE, Århus Universitetshospital (i alt 10 per år) med 5 opslag hvert og 2 til HSE, Anæstesien Region Nordjylland, Ålborg Universitetshospital (i alt 8 per år) med 4 opslag hvert. Den beskedne øgning i antallet af introduktionsforløb skyldes venteliste til specialet. Øgningen i 3 introduktionsforløb foreslås fordelt på 2 til Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Horsens og 1 til Sygehus Vendsyssel Hjørring. Når ventelisten er bragt ned bør antallet af introduktionsforløb revurderes. Øgningen i antallet af uddannelsesstillinger i øvrigt skyldes mangel på speciallæger. Øgningen i dimensionering (6 stillinger per år) er på FBE fordelt med 1 stilling til Hjørring, 1 stilling til Herning, 1 stilling til Viborg, 1 stilling til Randers og 2 stillinger til Horsens. Regionshospitalet Horsens er nyt i Region Midt og oppebærer akut funktion samt alle 4 grundspecialer og kan derfor deltage i hoveduddannelsen som basissygehus. Der forventes etableret dialysefunktion på intensiv afdeling indenfor 1-2 år. 3. Ændringer i Uddannelsesforløbene Introduktionsuddannelsen: Som følge af ændringer i sygehusstrukturen i Region Midt og Nord pågår aktuelt et udredningsarbejde for placering af introduktionsuddannelsesforløbene. Udredningsarbejdet forventes afsluttet i forårssemestret Hoveduddannelsen: Hoveduddannelsen foregår på Videreuddannelsesregion Nords 2 Højt Specialiserede Enheder og 5 af videreuddannelsesregionens Funktionsbærende Enheder med rækkefølge og tidsangivelser som angivet i følgende skema: HSE (3 år) FBE () Fordelingen med først 3 år på HSE og derefter på FBE er uændret og begrundes i det faktum, at der i regionen er 2 HSE som tillige har basisfunktion for befolkningen i de to største byer i regionen. Herudover begrundes fordelingen i at flere vægtige anæstesiologiske subspecialer såsom anæstesi til neurokirurgi, anæstesi til hjerte-thorax-karkirurgi og til en vis grad børneanæstesier og intensive patienter med multiorgansvigt i overvejende grad findes på HSE. Det er prioriteret højt, at der ikke planlægges med opdeling af opholdet på flere regionshospitaler i det sidste år på FBE hvor metakompetencerne erhverves. 3

4 For uddannelsesforløbene på Århus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby er der planlagt fokuserede ophold på smerteteams på Århus Universitetshospital, Tage Hansensgade og Nørrebrogade samt tilknytning til smerteteam på FBE i sidste år af hoveduddannelsen. For uddannelsesforløbene på Anæstesien Region Nordjylland er planlagt fokuseret ophold på smerteklinikken under Anæstesien Region Nordjylland. De kompetencer, der ifølge målbeskrivelsen (2007) og tilhørende portefølje (2007), skal opnås i hoveduddannelsen er på forhånd fastlagt til at blive opnået på hhv. HSE og FBE. De til forløbene udarbejdede uddannelsesprogrammer er under revision og vil ligge klar til næste stillingsopslag. 4. Uddannelsesgivende afdelinger Anæstesiologisk/intensiv afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C Hoveduddannelsesstillinger per år Introduktionsuddannelsesstillinger per år Stillinger i alt Per år Anæstesiologisk afdeling Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, 8000 Århus C 30 (18) 0 (0) 10 (6) Anæstesiologisk/intensiv afdeling I, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N Anæstesien Region Nordjylland Aalborg Universitetssygehus, afsnit Syd, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg Aalborg Universitetssygehus, afsnit Nord, Reberbahnsgade, 9000 Aalborg Anæstesi- og intensiv afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring Bispensgade 37, 9800 Hjørring Anæstesiologisk afdeling A og Intensiv afdeling Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8900 Randers Anæstesiologisk afdeling Regionshospitalet Viborg Heibergs Allé 4, 8800 Viborg Anæstesi- og operationsafdeling Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Anæstesiologisk afdeling Regionshospitalet Horsens Sundvej Horsens 24 (18) 0 (0) 8 (6) 3 (2) 5 (4) 8 (6) 4 (3) 5 (5) 4 (3) 5 (5) 5 (2) 3 (3) 2 (0) 2 (0) 4

5 Anæstesiafdelingen Regionshospitalet Holstebro Lægårdsvej Holstebro Anæstesiologisk/Intensiv afdeling Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg 0 (2) 2 (2) 0 (0) 5 (5) Totalt 67 (48) 27 (24) 94 (72) Tabellen angiver fordelingen af stillinger efter den nye uddannelse samt antal stillinger hidtil (i parentes) for de enkelte anæstesiologiske afdelinger, der deltager i henholdsvis hoveduddannelsen og introduktionsuddannelsen i anæstesiologi. Der foregår p.t. et udredningsarbejde med hensyn til fordelingen af introduktionsstillinger. Der kan forventes behov for ændringer i denne fordeling som følge af pågående ændringer i sygehusstrukturen. Herudover kan forventes øgning i antallet af introduktionsstillinger som følge af nedbringelse af ventelisten til hoveduddannelsesstillinger i specialet (pkt. 2) Regionshospitalet Holstebro har mistet akut modtagefunktion og abdominalkirurgi. Erhvervelse af metakompetencerne medicinsk ekspert, kommunikative færdigheder, organisation og ledelse, samarbejde, akademisk kompetence og professionel adfærd er prioriteret højt under opholdet på regionshospitalerne hvorfor opdelt ophold på flere afdelinger og/eller matrikler ikke ønskes. Regionshospitalet Holstebro kan derfor ikke opfylde målbeskrivelsens og uddannelsesrådets krav til at deltage i hoveduddannelsesforløbene som Funktionsbærende enhed. 5. Konkret beskrivelse af hoveduddannelsesforløbene. De i dette afsnit angivne rotationer på de anæstesiologiske afdelinger på Århus Sygehus NBG og er p.t. genstand for revurdering og der kan forventes mindre ændringer i disse. Ændringerne forventes endelig aftalt senest 8. maj For uddannelsessøgende der følger hoveduddannelsen på Århus Universitetshospital Nørrebrogade (NBG), Tage Hansens Gade (THG) og (SKS) vil forløbene være en af følgende: 1: start 1. november 3 mdr 3 mdr Regionshosp. Randers 2: start 1. november 1 mdr. Århus Sygehus - NBG 5 mdr. Regionshosp. Herning 5

6 3: Start 1. november Regionshosp. Herning 4: Start 1. November 1 mdr. Århus Sygehus - NBG 5 mdr. Regionshosp. Viborg 5: Start 1. November Århus Sygehus - NBG Regionshosp. Horsens 6: Start 1. Maj 1 mdr Århus Sygehus 5 mdr Regionshosp. Viborg 7: Start 1. Maj 3 mdr Regionshosp. Herning 8: Start 1. Maj 1 mdr 5 mdr Regionshosp. Herning 9: Start 1. Maj 3 mdr 3 mdr Regionshosp. Horsens 10: Start 1. Maj 1 mdr 5 mdr. Regionshosp. Herning For specifikke rotationer, ændringer heri og implikationer heraf henvises til appendiks 1. For uddannelsessøgende der følger hoveduddannelsen på Aalborg Universitetssygehus Anæstesien Region Nordjylland (ARN), Aalborg Sygehus Syd (ASS) og Nord (ASN) vil forløbene være en af følgende: 11: Start 1. November 2 år 9 mdr. Regionshosp. Randers 12: Start 1. November 2 år 6 mdr. Regionshosp. Viborg 13: Start 1. November 6

7 2 år 9 mdr. Sygehus Vendsyssel 14: Start 1. November 2 år 6 mdr. Sygehus Vendsyssel 15: Start 1. Maj 2 år 9 mdr. Regionshosp. Randers 16: Start 1. Maj 2 år 6 mdr. Regionshosp. Viborg 17: Start 1. Maj 2 år 9 mdr. Sygehus Vendsyssel 18: Start 1. Maj 2 år 6 mdr. Regionshosp. Randers For specifikke rotationer, ændringer heri og implikationer heraf henvises til appendiks Afsluttende bemærkninger Forudsætningerne for ovenstående uddannelsesforløb er uændret sygehusstruktur og specialefordeling mellem de involverede afdelinger som per 1. april Ved yderligere ændringer i sygehusstruktur og specialefordeling kan der ske ændringer i uddannelsesforløbene. Dimensioneringsplan er implementeret i det anæstesiologiske speciale i Videreuddannelsesregion Nord per 1. november Væsentlige ændringer i uddannelsesplanlægningen er opsummeret i appendiks 3. Der er ikke indgivet dissens mod ovenstående uddannelsesplanlægning Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at ovennævnte forslag for introduktions- og hoveduddannelsesforløb samt vedlagte uddannelsesprogrammer godkendes. dato Underskrift Arbejdssted 7

8 Appendiks 1. De i dette appendiks angivne detailplaner for hoveduddannelsessøgendes rotation på de anæstesiologiske afdelinger på og Skejby sygehus er p.t. genstand for revurdering. Der kan forventes mindre ændringer heri. Ændringerne forventes endelig aftalt senest 8. maj Detailplan for de uddannelsessøgendes rotationsplan under Hoveduddannelsen i Anæstesiologi på Århus/Skejby Universitetshospital og de funktionsbærende anæstesiologiske enheder i Randers, Viborg, Herning og Horsens 1/11 1/5 1/11 1/4 1/8 1/1 1/5 1/11 1/5 I ÅS-THG ZOEL GS ITA Y/K T I Randers Randers 1/11 1/5 1/10 1/2 1/6 1/12 1/5 1/11 1/5 II ÅS-THG Y/K T I ZOEL GS ITA Herning Herning 1/11 1/5 1/10 1/4 1/9 1/1 1/7 1/11 1/5 III ÅS-THG GS ZOEL Y/K T I ITA Herning Herning 1/11 1/5 1/11 1/4 1/8 1/1 1/5 1/11 1/5 IV ÅS-THG ZOEL GS ITA Y/K T I Viborg Viborg 1/11 1/5 1/10 ¼ 1/6 1/12 1/5 1/11 1/5 V ÅS-THG Y/K T I ZOEL GS ITA Horsens Horsens 1/5 1/11 1/4 1/8 1/12 1/6 1/11 1/5 1/11 VI ÅS-THG Y/K T I ZOEL GS ITA Viborg Viborg 1/5 1/11 1/5 1/10 1/2 1/7 1/11 1/5 1/11 VII ÅS-THG ZOEL GS ITA Y/K T I Herning Herning 1/5 1/11 1/4 1/8 1/12 1/6 1/11 1/5 1/11 VIII ÅS-THG Y/K T I ZOEL GS ITA Herning Herning 1/5 1/11 1/5 1/10 1/2 1/7 1/11 1/5 1/11 IX ÅS-THG ZOEL GS ITA Y/K T I Horsens Horsens 1/5 1/11 1/4 1/8 1/12 1/6 1/11 1/5 1/11 X ÅS-THG Y/K T I ZOEL GS ITA Herning Herning Der er for rotationerne planlagt med besættelse af hoveduddannelsesstillinger 2 gange årligt, henholdsvis 1/5 og 1/11. Med implementering af dimensioneringsplan per 1/ er der således per denne dato ansat 5 hoveduddannelsesforløb og næste gang d. 1/ og derefter 5 hvert halve år. Forkortelser anvendt i ovenstående tabeller: ÅS-THG: Anæstesiologisk afdeling, Århus Sygehus - Tage Hansens Gade. ZOEL: Århus Sygehus Nørrebrogade: Plastikkirurgisk anæstesiafsnit Odontologisk anæstesiafsnit 8

9 Ortopædkirurgisk anæstesiafsnit Abdominalkirurgisk anæstesiafsnit GS: Århus Sygehus Nørrebrogade: Neuroanæstesiologisk afdeling ITA: Århus Sygehus Nørrebrogade: Intensiv afdeling Y/K: : Gynækologisk/obstetrisk anæstesiafsnit Urologisk anæstesiafsnit T: : Hjerte-lunge-kar kirurgisk anæstesiafdeling I: : Intensiv afdeling I Randers: Anæstesiologisk afdeling A og intensiv afdeling, Regionshospitalet Randers Herning: Anæstesiologisk afdeling, Sygehusenheden Vest Herning Viborg: Anæstesi-/operationsafdeling, Regionshospitalet Viborg Horsens: Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Horsens Ændringer i rotationerne: Som følge af udtrykt ønske om mere intensiv uddannelsestid er der foretaget en reduktion på 4 mdr. i de anæstesiologiske rotationer som følger: Y/K: Reduceret fra 6 mdr. til 5 mdr. GS: Reduceret fra 6 mdr. til 5 mdr. T: Reduceret fra 6 mdr. til 4 mdr. Disse 4 mdr. er anvendt til intensiv uddannelse på enten intensiv afdeling ITA, Århus Sygehus NBG eller på Intensiv afdeling I,. Alle rotationer har således nu intensiv uddannelse på begge afdelinger. Der gøres opmærksom på de herved fremkomne skæve rotationer således at afsnittene/afdelingerne i korte perioder ikke vil have hoveduddannelsessøgende læger. 9

10 Appendiks 2. Detailplan for uddannelsessøgendes rotationsplan under hoveduddannelsen i Anæstesiologi på Ålborg Universitetshospital, Anæstesien Region Nordjylland og de funktionsbærende enheder i Randers, Viborg og Sygehus Vendsyssel-Hjørring. Start 1/11 År 1 År 2 År 3 År 4 1/11 1/3 1/7 1/11 1/2 1/5 1/8 1/11 ½ 1/5 1/8 1/11 1/5 XI A H O R R FSP TIA N NOT/K TV TV Randers Do XII A O H R R TIA TFSP NOT/K N TV TV Viborg Do XIII O A H R R FSP TIA TIN NOT/K TV TV Hjørring Do XIV H O A R R TIA FSP NOT/K N TV TV Hjørring Do Start 1/5: År 1 År 2 År 3 År 4 1/5 1/9 1/1 1/5 1/8 1/11 1/2 1/5 1/8 1/11 1/2 1/5 XV A H O R R FSP TIA N NOT/K TV TV Randers Randers XVI A O H R R TIA FSP NOT/K N TV TV Viborg Viborg XVII O A H R R FSP TIA N NOT/K TV TV Hjørring Hjørring XVIII H O A R R TIA FSP NOT/K N TV TV Viborg Viborg Der er for rotationerne planlagt med besættelse af hoveduddannelsesstillinger 2 gange årligt, henholdsvis 1/5 og 1/11. Med implementering af dimensioneringsplan per 1/ er der således per denne dato ansat 4 hoveduddannelsesforløb og næste gang d. 1/ og derefter 4 hvert halve år. Forkortelser anvendt i ovenstående tabeller: Anæstesien Region Nordjylland, Aalborg Sygehus Syd: A: Abdominalkirurgisk anæstesiafsnit O: Ortopædkirurgisk anæstesiafsnit H: Øre-Næse-Hals kirurgisk anæstesiafsnit R: Almen intensiv afdeling R FSP: Forskningsmodul/Smerteklinik/Præhospital NOT/K: Neurokirurgisk intensiv afsnit/neurokirurgisk anæstesiafsnit TIA: Hjerte-/thorax-/kar- og cardiologisk intensiv afsnit TV: Hjerte-/thorax-/kar-kirurgisk anæstesiafsnit. Anæstesien Region Nordjylland, Aalborg Sygehus Nord: N: Obstetrisk/gynækologisk og pædiatrisk anæstesiafsnit inkl. intensiv afdeling Ændring i rotationerne: De kardiologiske intensive patienter er reallokeret fra almen intensiv afdeling R til Intensiv afdeling TIA. Der er derfor flyttet s intensiv tid fra almen intensiv afdeling R til intensiv afdeling TIA. 10

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard.

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra: Informations- og debatmøde med deltagelse af de ledende overlæger fra videreuddannelsesregionens uddannelsesgivende afdelinger, specialets professorer,

Læs mere

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker.

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Tilstede: Max Powey, Berit Bjerre Handberg, Jesper Hedegaard, Christine

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET IDEREUDDANNELSESSEKR Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 23. april 2015 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-74-15 Referat fra møde i Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi

Læs mere

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord Den lægefaglige indstilling er indsendt af: Carsten Rytter Overlæge og Postgraduat Klinisk Lektor for specialet Klinisk Onkologi Onkologisk Afdeling D Nørrebrogade 44 8000 C. E-mail: carsrytt@rm.dk Tlf.:

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Referat fra ordinært arbejdsgruppemøde i URSARN 10. september 2009.

Referat fra ordinært arbejdsgruppemøde i URSARN 10. september 2009. Referat fra ordinært arbejdsgruppemøde i URSARN 10. september 2009. Sted: Mødelokale Regionshospitalet Horsens. Til stede: Deltagere: Inga Madsen, Hanne Lippert, Berit Handberg, Dorte Keld, Peter Eggertsen,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Notat vedrørende Lægelig Videreuddannelse på Sygehus Thy-Mors

Notat vedrørende Lægelig Videreuddannelse på Sygehus Thy-Mors Notat vedrørende Lægelig Videreuddannelse på Sygehus Thy-Mors 1.Indledning Rekruttering og fastholdelse af specielt yngre læger, men også speciallæger - yngre såvel som mere seniore har igennem mange år

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Til Uddannelsesrådet i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 11. maj 2011 Charlotte

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 23. august 2011 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

! 31. januar 2008 Halfdan Eika

! 31. januar 2008 Halfdan Eika Til medlemmer af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 31. januar 2008 Halfdan Eika Halfdan.eika@stab.rm.dk 1-01-72-10-1 Referat fra møde i Det Regionale Råd for

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

SVS (ændringer er gældende fra den 1. februar 2015)

SVS (ændringer er gældende fra den 1. februar 2015) Sydvestjysk sygehus Yngre læger (33.06) (ændringer er gældende fra den 1. februar 2015) Overskrift 89206 Uddannelsestillæg Yngre læger i blokstillinger 25.000 Lokalt aftalt uddannelsestillæg ydes til reservelæger,

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

REFERAT. Møde i Det lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers REFERAT Regionshospitalet Randers Administrationen Personaleafdelingen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk Møde i Det lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Program nummer 2A. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Program nummer 2A. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Program nummer 2A Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Universitetshospital, THG Århus Universitetshospital, NBG Århus Universitetshospital,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 19.01.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-166-11 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Intern medicin: Lungemedicin

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnr. 26. maj 2014 Stine W. Bukdahl

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnr. 26. maj 2014 Stine W. Bukdahl DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013

Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013 Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013 Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 30. juni 2016 Jesper Piculell jespic@rm.dk

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 14. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Den 27. maj 2009, kl. 14.00-17.30 Lægeforeningens Hus, Aalborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Den 27. maj 2009, kl. 14.00-17.30 Lægeforeningens Hus, Aalborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! Maj 2009 Cecilie L. Vestergård Cecilie.vestergaard@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Rapport vedr. Færdigheds- og simulationstræning i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord

Rapport vedr. Færdigheds- og simulationstræning i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord Rapport vedr. Færdigheds- og simulationstræning i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord. Maj 2008 Rapporten er udarbejdet af Simulations- og færdighedstræningsudvalget (Sifu) nedsat under

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2011-119427 Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade 37, Hjørring

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 18. februar 2016 Jesper Piculell jespic@rm.dk

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001298 Afdelingsnavn Neurologisk Afd. N Hospitalsnavn Glostrup Hospital Besøgsdato 09-05-2014 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Program nummer 2B. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Program nummer 2B. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Program nummer 2B Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Universitetshospital, THG Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 7

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 7 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 7 Blok 7: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 21.09.10 Dorte Lange Høst dorthoes@rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mandag

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer Thomas Birk

ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer Thomas Birk SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i urologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 11.4.2016 Thomas Birk thbirk@rm.dk 1-30-72-107-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i urologi Fredag den 1. april

Læs mere

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk REFERAT Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Dato 10-04-2015

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 22. november 2013

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Anæstesiologisk afdeling, THG. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Anæstesiologisk afdeling, THG. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001504 Afdelingsnavn Anæstesiologisk afdeling, THG Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler Mail Sagsnr. 29-11-2013 Rikke H. Bundgaard

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler Mail Sagsnr. 29-11-2013 Rikke H. Bundgaard DET REGIONLE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDNNELSE VIDEREUDDNNELSESREGI IDEREUDDNNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Sagsbehandler Mail Sagsnr. 29-11-2013

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere