Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje og fremefter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter"

Transkript

1 Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1

2 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på musikalske fællesskaber i form af kor, orkestre, kammermusik og bands. Vi arbejder med elevernes individuelle udvikling i forhold til den enkelte elevs forudsætninger. Progression er derfor ikke udspecificeret i lærerplanen, da den altid vil være tilpasset hver enkelt elev. Højt kvalificerede musiklærere underviser eleverne individuelt med ro til fordybelse, og tilpasser således undervisningen til den enkelte elevs evner og indstuderings behov. Sammenspil og performance er en naturlig del af undervisningsforløbet og den musikalske dannelse. Faaborg Midtfyn Musikskole tilbyder musikundervisning for børn og unge i alderen 0 25 år samt for voksne. Målet er en stadig udvikling af den enkelte elevs potentiale. Læreplanen for Musikskolen beskriver indhold og undervisningen i de forskellige fag. Det er Musikskolens ønske at give enhver, der måtte have lyst det, mulighed for at dygtiggøre sig på et musikinstrument, og derigennem udforske musikkens verden; at finde ud af noget om lyd og klang, og hvad der sker med os, når vi lytter. At finde ud af hvad vi kan gøre, når vi selv spiller musikken, alene eller sammen med andre, bringer ofte spændende og berigende oplevelser med sig. Samtidigt dannes musikalsk bevidsthed, og man begynder at få den fulde forståelse af musikkens virkemidler og nonverbale kommunikationsform. Når du bliver undervist i at spille et instrument/synge, mærker du følelsen af, at mestre noget. Hvordan bruger vi læreplanen? Læreplanen for Faaborg Midtfyn Musikskole er udviklet af lærerstaben i Musikskolen, og den giver dermed et billede af hvad eleverne møder i Musikskolen. For elever og forældre bliver det tydeliggjort, hvad man kan lære i Musikskolen, og hvilke muligheder der er indenfor for de enkelte instrumenter. Undervisningen tager altid sit udgangspunkt i den enkelte elev, både med hensyn til progression og repertoire. Faaborg Midtfyn Musikskole ønsker igennem dialog at bruge læreplaner som ramme/grundlag for elevernes musikalske udvikling. Vi opfatter læreplanen som et dynamisk arbejdsredskab i stadig udvikling, og forudsætning for kvalitativt arbejde og som den italesættelse/inspiration, der skaber nye veje og processer i musikskolens tilbud. Læreplanen vil dermed til stadighed danne grundlag for pædagogiske dialoger og overvejelser i Musikskolen. Om sammenspil/orkestre. En del af det at gå i musikskole er at kunne deltage i sammenspil. Der er tilbud om sammenspil for alle instrumenter, både sammen med instrumenter af samme slags, men også sammen med andre instrumenter. Det tilstræbes, at alle elever prøver at spille sammen i faste grupper eller ad hoc grupper i løbet af deres tid i musikskolen. Ligesom det også tilstræbes at eleverne bliver præsenteret for mange 2

3 forskellige musikalske genrer. Således at eleverne får bredt kendskab til forskellige genrer indenfor musik, samt kendskab til forskellige musikinstrumenters helt specielle klang. Sammenspillet skal styrke elevernes musikalske udvikling, både rent teknisk og teoretisk, samt udvikle deres sociale kompetencer. Lærerne på sammenspilsholdene tager udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger, således at undervisningen på holdene kan være progressive for den enkelte elev. Om samarbejdet med hjemmet God dialog og kontakt mellem lærer og hjem, samt forældreopbakning til øvning og andre arrangementer er meget vigtige for at understøtte elevens fulde udbytte af undervisningen. Forældre opfordres til, at tage aktiv del i elevens musikalske udvikling. Om øvning Øvning er en langsigtet proces og en vigtig disciplin. Øvning tager tid og tålmodighed. Heldigvis kan øvning blive nemt ved hjælp at et par gode råd. Hav altid instrumentet pakket ud og spilleklart hjemme. Der må helst ikke gå for lang tid fra musiktimen til barnet øver sig hjemme. Øvning bliver svært, hvis man ikke kan huske den opgave, man har fået for. Undgå panik øvning samme dag eller dagen før undervisningen. Hjernen skal have lov til at arbejde med opgaven over hele ugen. Det er de små daglige skridt, der giver den største gevinst i sidste ende. Om Music Mind Games Music Mind Games er sjove spil og lege til indlæring af musikteori, og det betyder spil for musikhjerner og eleven lærer en masse om noder, rytmer og klange på en sjov måde. Music Mind Games er udviklet af den amerikanske pianist og musikpædagog Michiko Yurko, og består af indbydende og farverige materialer, som kan bruges til forskellige aldersklasser og sværhedsgrader, til soloelever eller flere elever sammen, og spillene er bl.a. også med til at styrke elevens koncentration og hukommelse. Om progression: Undervisningens progression tilpasses den enkelte elev efter indbyrdes dialog samt vurdering af musiklæreren. Det forventes at underviser forholder sig til en række områder som: krop og instrument - teori - sammenspil - øveteknik samt andet, der skønnes betydningsfuldt for undervisningen. Det vil altid være muligt for forældrene at spørge lærerene om undervisningens progression og elevens musikalske udvikling i forhold til læreplanen. Den individuelle undervisning tilrettelægges progressivt med mulighed for individuelle aftaler om talentpleje og udvikling i form af udvidelse af undervisningstid fra sæson til sæson, evt. tilvalg af et andet instrument samt hørelæreundervisning på forskellige niveauer eller optagelse på 3

4 musikskolens talentlinie. De allerdygtigste og mest talentfulde elever tilbydes optagelse på talentskolerne i Fyns 11. musikskole, som kan bane vejen for en senere musikalsk karriere via MGK, konservatorium eller anden musikuddannelse. Om talentarbejde Musikskolen tilbyder talentudvikling til de elever, der udviser unikt talent og en særlig indsats. Talentlinien er et tilbud til alle instrumental - og vokalelever. Den er etableret for at give mulighed for intensiv undervisning og dermed optimal musikalsk udvikling. Elever optages på talentlinjen efter en optagelsesprøve Fælles fynsk talentarbejde. Efter kommunalreformen i 2007 blev de 10 nye Musikskoler på Fyn enige om at forene kræfterne omkring talentarbejdet på Fyn og skabte det, vi i dag kalder Fyns 11. Musikskole. Musikskolelederne på Fyn har med etableringen af Fyns 11. Musikskole arbejdet i nøje overensstemmelse med de indsatsområder inden for musikskolearbejdet, som Kulturministeriet har udmeldt. Formålet med Fyns 11. Musikskole er at styrke talentarbejdet for de fynske musikskoleelever ved at målrette indsatsen og skabe en talentfødekæde fra den enkelte musikskole til talentskolerne og videre til ungdomsorkestrene og MGK. I Fyns 11. musikskole er der mulighed for at møde og spille sammen med talentfulde elever fra andre musikskoler. Der afholdes bl.a. workshops, masterclasses (soloundervisning) og der tilbydes sammenspil. Dertil kommer koncerter, events, turnéer m.m. Under Fyns 11. Musikskole hører: Fyns Klassiske Talentskole(FKT) Fyns Rytmiske Talentskole (FRT) Syddansk Folkemusik Talentskole (SFT) Fyns Ungdomsbigband (FAUB) Fyns Ungdomsblokfløjteorkester (FABLO) Fyns Ungdomsguitarorkester (FUGO) Fyns Ungdomssymfoniorkester (FAUST) Klik ind på Fyns 11. Musikskoles hjemmeside og læs mere 4

5 Læreplaner Klaver: I undervisning på klaver tilstræbes det, at give den enkelte elev færdigheder og glæde ved at udtrykke sig gennem musik på sit instrument. Elevens muligheder for at deltage i musikalske udfoldelser på alle niveauer fremmes således at klaverspillet bliver en del af elevens identitet. Klaveret spænder genremæssigt utroligt bredt og kan indgå i sammenspil med andre eller som solo, hvor man selv spiller som et helt orkester. For at få klang, teknik og musikalsk udtryk til at gå op i en højere enhed arbejdes der med kropslig bevidsthed, naturlig og afspændt siddestilling med korrekt indstillet klaverbænk, samt styrkelse af fingerfærdighed. Dermed åbnes der op for en optimal teknisk udvikling med god håndposition, korte negle og bevægelsesfrihed i forhold til klaveret. Nodelæsning og teori inddrages i undervisningen og er en forudsætning for videre udvikling af godt klaverspil. Der arbejdes med Music Mind Games, becifring/improvisation og musikhistorisk kendskab til den musik, der spilles. Klaveret er et alsidigt instrument der kan indgå i mange sammenhænge med andre instrumenter, bands, orkestre eller flerhændigt. Der arrangeres lejlighedsvis sammenspil med andre instrumenter. Instrumental holdundervisning: Instrumental holdundervisning er et tilbud til børn i 1. og 2. klasse om at gå sammen til klaver på et hold med 4 elever. Vi arbejder med Music Mind Games, rytmik, små stykker/melodier og sammenspil. Gennem en bredt funderet musikalsk indskoling bliver der lagt et godt fundament, inden man fortsætter til soloundervisning. Det er en forudsætning at der er adgang til et velstemt instrument med vægtede tangenter. Daglig øvning er en nødvendighed for videre musikalsk udvikling og spilleglæde. I undervisningen arbejdes der med, hvordan man bedst øver/forbereder sig hjemme. Det skal være en god oplevelse at optræde. Der arbejdes med mental forberedelse og det at være på. Alle klaverelever bliver tilbudt at optræde i løbet af en sæson. 5

6 Rytmisk klaver: Klaveret er både velegnet som solo og bandinstrument, og kan indgå i mange sammenhænge. Vi bruger de moderne medier som youtube/computer/mobil i undervisningen. Vi skal også snakke om, hvordan vi bruger computeren til at indspille vores musik på. Vi skal arbejde på: At du får en afslappet og afspændt holdning, når du skal spille på instrumentet. At sætte fingrene rigtigt på tangenterne, så du ikke får dårlige vaner. Angående køb og vedligeholdelse af klaveret, så tager vi også en snak om det. Node/rytme/akkordlæsning/hørelære vil indgå som en naturlig del i undervisningen, og til det vil vi bruge programmer på den I-pad, som læreren medbringer. Da klaveret er oplagt som bandinstrument, vil du få tilbudt at spille i band, hvis der er mulighed for det. Vi skal også prøve at stå på en scene og spille koncert for et publikum. Du skal også lære, hvordan du kan bruge I-pad/computer/mobil som bandmakker, når du skal øve hjemme. Arrangementer: Der afholdes i løbet af sæsonen forskellige arrangementer, hvor du får mulighed for at være sammen med andre elever, og spille sammen. Nogle af arrangementerne er rent sociale aktiviteter, hvor vi bare skal skabe nogle gode venskaber på tværs. Forældre /søskende er meget velkomne til de sociale arrangementer, både med hensyn til hjælp, men også for hyggens skyld. Du får også mulighed for at indspille din egen cd i løbet af sæsonen, hvis du har lyst. Jo mere du øver dig, jo mere sker der, og vi snakker om, du bliver god af at øve dig. Det er vigtigt, at vi får en snak, hvis øvningen går dårligt, eller hvis du er presset i skolen med lektier. Det er vigtigt, at forældrene har en god dialog med læreren, så problemer undervejs kan blive taget i opløbet. Det er helt naturligt, at der vil være lidt opgang/nedgang undervejs, så her er det vigtigt at sige tingene højt, så vi kan snakke om det. 6

7 Guitar: Guitarlæreplanen gælder for både elektrisk guitar og akustisk guitar. Guitarundervisningen starter fra 1. klasse. Vi underviser i melodispil og akkordspil (lejrbålsguitar/ brugsguitar). Derudover underviser vi i mange forskellige stilarter såsom: klassisk- rock - pop-blues og jazzguitar. Indlæringen foregår via noder, tabulatur og gehør. Vi arbejder med improvisation i alle stilarter. Vi stræber efter at give eleverne viden om den mest hensigtsmæssige arbejdsstilling, når de spiller guitar. Vi tager udgangspunkt i hver enkelt elevs størrelse for at vælge den rette instrument. Guitar findes i mange forskellige størrelser. For at lette den daglige brug, lærer eleverne praktiske vaner til håndtering af instrumentet. Den musikteoretiske del af det at spille guitar, integreres i den praktiske undervisning. Senere i musikskoleforløbet kan man vælge at gå til hørelære. Alle elever præsenteres for noder, tabulatur, akkorder, gehørs spil og improvisation Alle guitarelever vil på et tidspunkt i deres musikskoleforløb blive tilbudt sammenspil. Sammenspil kan være med andre guitarer eller med andre instrumenter. Sammenspil kan også foregå ved, at elevers solotid lægges sammen. Instrumental holdundervisning: Instrumental holdundervisning er et holdtilbud til elever fra 1. og 2. klassetrin, hvor vi i fællesskab arbejder med de grundlæggende ting omkring det, at spille guitar. Vi kommer rundt om de teoretiske begreber på en legende måde, ved hjælp af bla. Music Mind Games. Vi lægger specielt vægt på sammenspil på disse hold. Øveplaner tilrettelægges udfra elevens læringsstil. Det vil sige, at vi prøver at skyde os ind på, hvordan den enkelte elev lærer bedst. Dette sker i samarbejde med forældrene, så vidt det er muligt. Vi har erfaring for, at daglig øvning er mest optimal. Vi taler om repertoirevalg med eleverne. Det er vigtigt at have et godt instrument, og musikskolen er behjælpelig med anskaffelse. 7

8 El bas: Vi beskæftiger os primært med rytmisk musik i forskellige stilarter (pop, rock, funk, jazz etc.). Vi skal lære om elbassens rolle i forskellige slags musik. Vi skal lære at spille med forskellige teknikker. Vi skal lære at øve os. Her er nogle eksempler på nogle af de udfordringer vi skal tackle: Hvordan holder man på elbassen? Hvordan holder man en puls? Hvordan koordinerer man højre og venstre hånd? Hvordan sidder man rigtigt? Hvilke fingre skal man bruge? Hvordan lytter man til musik? Hvordan finder man ud af, hvad de spiller på pladen? Vi blander teori og praksis sammen. Mens vi lærer en ny sang, snakker vi om teoretiske begreber som f.eks. akkorder, pulsfornemmelse, rytmer. Vi skal selvfølgelig lære at læse noder, lære gribebrættet at kende og lære at improvisere. Jeg anvender bland andet Music Mind Games til indlæring af teoretiske begreber Elbas er i høj grad et instrument egnet til sammenspil. Sammenspil anbefales til alle, såfremt det er muligt. Enten i Musikskolens orkestre, med andre elbasser eller i små projektergrupper med f.eks. guitar, trommer eller klaver. For at sikre god progression, er daglig øvning anbefalet. Det handler om at skabe gode vaner, f.eks. at instrumentet altid er pakket ud, og noderne altid står klar. Motivation skabes med hurtige og små succeser. På den måde lægges grundarbejdet og bevidstgørelsen for de større succeser på længere sigt. Læreren giver selvfølgelig gode råd og vejledning, hvis I vil købe en ny elbas, forstærker eller andet elbas relateret udstyr. 8

9 Cello: Vi anbefaler, at du begynder i 8 10 års alderen. Dog kan du begynde tidligere, hvis dine forældre deltager i undervisningen. Vi inviterer dig med i fællesskaber af cellospillere både lokalt og videre omkring. Instrumentet indgår naturligt i kammermusik, orkestre, celloensembler, bands og folkemusik. Instrumenter i alle størrelser kan lejes af musikskolen. For at fremme god klangdannelse, arbejder vi med en sund kropsholdning. Som det første arbejder vi med bue og venstrehånds fingres kontakt til strengen. Vi arbejder også fra 1. lektion med, hvordan du håndterer instrumentet bedst muligt. Hørelære, form- og stilkendskab inddrages løbende i undervisningen. Med de yngste elever arbejder vi med Music Mind Games-materialer for at understøtte nodelæsning. Music Mind Games bruges ofte i fællestimer sammen med andre celloelever. Fællestimer er det første sted eleven præsenteres for sammenspil. Siden inviteres til strygeorkester, kammermusik, i bands og folkemusik, når eleven er klar til det. Særlig blandt de yngste elever udgør forældrene en væsentlig del af trekløveret: elev, lærer og forældre. Forældrene er med som sekretær i timerne og kan derved bedre hjælpe eleven med øvning derhjemme. For at sikre god progression, er daglig øvning anbefalet. Det handler om at skabe gode vaner, f.eks. at instrumentet altid er pakket ud og noderne altid står klar. Motivation skabes med hurtige og små succeser. Vi øver at optræde ved forskellige arrangementer og koncerter. Det er også en social kontekst at vokse i. Musikskolens lærer hjælper gerne ved køb af eget instrument. 9

10 Harmonika: Undervisningen er for børn fra 1. klasse og opefter. Du lærer at spille små melodier med højre hånd, samtidig med at vi øver i at spille bas og akkorder med venstre hånd. Du vil indenfor det første år blive inviteret til at spille til en koncert. På harmonikaen vil du komme til at spille både gammel og ny musik. Du har mulighed for at leje en harmonika af musikskolen. Vi vil fra starten arbejde for at du opnår en naturlig og fri kropsholdning ved at sidde rigtigt, bruge korrekt håndstilling og fingersætning. Du vil få kendskab til at betjene harmonikaens forskellige funktioner, såsom diskanten med højre hånd og bassen med venstre hånd. Vi vil arbejde med brugen af bælgen og luftknappen. Vi vil mest spille efter noder i både G og F nøgle, standartbasnoder og inkludere akkord- og becifringssystemet. Du vil også komme til at arbejde med gehørspil samt improvisation. Teori og hørelære vil der blive arbejdet med fra starten, blandt andet ved at bruge Music Mind Games og PC programmet Ear Master. Det kan anbefales at man ret hurtigt deltager i sammenspil i et af musikskolens orkestre efter samråd med læreren. Sammenspil vil forøge dine kompetencer i at spille sammen med andre, fornemme en puls, lytte til dine medspillere og fremme bevidstheden om fælles indlæring, ansvar og disciplin. Du vil blive en del af et fællesskab og skabe sociale relationer. Instrumental holdundervisning: Er for dig der går i 1. eller 2. klasse, og du vil komme til at gå på hold á 3-4 elever. Vi vil spille på harmonika, og lære at bruge tangenter, bas, bælg samt luftknap. Vi vil også spille et musikspil, der hedder Music Mind Games, hvor du lærer en masse om noder og rytmer. Vi øver os i at synge og spille sammen. Du vil også få mulighed for, sammen med de andre på holdet at spille koncert og høre andre spille koncert. Du har mulighed for at leje en harmonika af musikskolen. For at få fuldt udbytte af undervisningen er det bedst at gøre det til en god vane, at øve hver dag. Derfor er det vigtigt at harmonikaen er pakket ud, og sammen med noderne er klar til brug. Du vil få udleveret en lektiebog, så du altid kan se hvad der skal øves på. 10

11 For at bevare motivationen til at spille, vil vi arbejde udfra en dialogbaseret musikønskeliste, hvor du, dine forældre og bedsteforældre er med til at formulere ønsker og mål. Jeg står gerne til rådighed med råd og vejledning angående anskaffelse af instrument, noder eller andre ting. Det er også vigtigt at der er en god kontakt mellem lærer og forældre omkring eleven, undervisning og arrangementer. 11

12 Keyboard: Keyboardet er velegnet både som solo og bandinstrument og kan indgå både i klassiske og rytmiske sammenhænge. Vi bruger de moderne medier som Youtube og I-pad i undervisningen. Vi arbejder også med, hvordan vi bruger computeren til at indspille på. Du skal lære keyboardets muligheder at kende mht. til rytmer og lyde. Du lærer at bruge de rigtige lyde og rytmer til de forskellige melodier. Vi skal arbejde på: At du får en afslappet og afspændt holdning, når du skal spille på instrumentet. At sætte fingrene rigtigt på tangenterne, så du ikke får dårlige vaner. Ved køb af keyboard er det vigtigt, at vi tager en snak om det, da udvalget er meget stort. Node/rytme/akkordlæsning/hørelære vil indgå som en naturlig del i undervisningen, og til det vil vi bruge programmer på den Ipad, som læreren medbringer. Da keyboardet er oplagt som bandinstrument, vil du få tilbudt at spille i band, hvis der er mulighed for det. Vi skal også prøve at stå på en scene og spille koncert for et publikum. Du skal også lære, hvordan du kan bruge Ipad/computer/mobil som bandmakker, når du skal øve hjemme. Arrangementer: Der afholdes i løbet af sæsonen forskellige arrangementer, hvor du får mulighed for at være sammen med andre elever, og spille sammen. Nogle af arrangementerne er rent sociale aktiviteter, hvor vi bare skal skabe nogle gode venskaber på tværs. Forældre /søskende er meget velkomne til de sociale arrangementer, både med hensyn til hjælp, men også for hyggens skyld. Du får også mulighed for at indspille din egen cd i løbet af sæsonen, hvis du har lyst. Jo mere du øver dig, jo mere sker der, og vi snakker om, du bliver god af at øve dig. Det er vigtigt, at vi får en snak, hvis øvningen går dårligt, eller hvis du er presset i skolen med lektier. Det er vigtigt, at forældrene har en god dialog med læreren, så problemer undervejs kan blive taget i opløbet. Det er helt naturligt, at der vil være lidt opgang/nedgang undervejs, så her er det vigtigt at sige tingene højt, så vi kan snakke om det. 12

13 Klarinet: Klarinetten har et stort toneomfang og egner sig til at spille mange forskellige stilarter. I undervisningen præsenteres eleverne for musik fra mange forskellige genrer. Vi spiller melodier og laver øvelser, der understøtter det, der arbejdes med i melodierne og generelle tekniske ting. Noget arbejdes der kun med i timerne, andet vil også være hjemme-opgaver. Vi spiller både med og uden noder. Helt fra start er der mulighed for at deltage i musikskolens forskellige koncerter og arrangementer. Fra start arbejder vi målrettet med at kunne håndtere instrumentet og stå rigtigt i forhold til klangdannelse, fingerteknik og fysik, med henblik på at opnå en god teknik og undgå spændinger. Vi arbejder også med læbe og mundstilling (embouchure) og puste-/vejrtrækningsteknik (støtte) for at få instrumentet til at sige noget. Teori er en vigtigt for at kunne spille og forstå musik, og er derfor helt fra start- i større eller mindre grad - en del af undervisningen. Vi arbejder med teori gennem Music Mind Games (se og gennem forskellige øvelser og opgaver. Det er vigtigt, at teorien giver mening og kan anvendes direkte i forhold til spil på instrumentet. Der lægges vægt på, at eleven bliver en sikker node-og rytmelæser og også lærer at spille uden noder. Derudover er det vigtigt at de kan spille på egen hånd efter noder eller selv lytte ting af. Sammenspil er væsentligt, og det tilstræbes at eleven deltager i sammenspil hurtigt, både i den daglige undervisning og i større sammenhænge. Senere også i musikskolens orkestre. Gennem sammenspil lærer man at lytte og holde en stemme, og den musikskalske bevidsthed udvides. Man indgår i et musikalsk fællesskab og oplever, at det lærte kan bruges i andre og nye sammenhænge, hvilket er motiverende. Når kroppen skal lære noget, kræver det koncentration og mange og hyppige gentagelser, inden det er lært. Det er derfor nødvendigt at øve og fordybe sig, for at opleve fremgang og udvikle sig på instrumentet, og derved bevare motivationen. Det er ikke altid nok kun at øve og spille i timen. For at få den bedste udvikling og mærke fremgang skal man også spille hjemme. Det er også nødvendigt at øve hjemme for at vedligeholde og opbygge musklerne i læberne og fingrene. Det bedste er, at øve lidt ad gangen og hyppigt. Forældrene kan hjælpe med at gøre det til en vane at få instrumentet frem, samt understøtte lysten til at spille hjemme ved interesse, nysgerrighed og opmuntring. I undervisningen arbejder vi med hvordan eleven skal øve sig, og vi arbejder gradvist hen mod at eleven lærer at blive sin egen lærer i øve situationen. 13

14 Det er vigtigt at have et godt instrument, og musikskolen er behjælpelig med anskaffelse. 14

15 Slagtøj/percussion Trommesæt/percussion er primært instrumenter, der indgår i rytmisk musik. Vi beskæftiger os derfor med slagtøjsmusik i en række genrer: rock/pop jazz - latin etc. Vi arbejder med at udvikle en naturlig og afslappet kropsholdning, tekniske færdigheder, koordination samt klang på instrumenterne Eleverne instrueres i vedligeholdelse af både musikskolens udstyr og eget udstyr. Musikskolens lærere tilbyder også rådgivning ved anskaffelse af egne instrumenter. Node/rytmelæsning introduceres tidligt i processen gennem arbejdet med de forskellige genrer. Undervisningen består også af udvikling af gehør, solospil/improvisation, udenadslære, og kendskab til puls, perioder og taktarter I musikskolen er der mange sammenspilstilbud som f.eks. rock/pop bands, rendyrkede slagtøjsorkestre og en række andre spændende konstellationer. Vi lægger stor vægt på, gennem sammenspil at kunne spille og hygge sammen med andre elever i musikskolen. For at få det bedste ud af undervisningen anbefaler vi, at man så vidt muligt øver lidt hver dag, i stedet for 1 time inden undervisningen. Det drejer sig om, i øvningen at være sin egen læremester, og vi lægger stor vægt på god indstuderings- og øveteknik. For at kunne fremkalde mest mulig motivation og spilleglæde, tilpasses øvningen den enkelte elev efter muligheder, ambitioner, niveau og alder. Vi lægger vægt på, at undervisningen foregår i øjenhøjde med den enkelte elev. Derfor bruger vi ofte internet (fx youtube) og andre medier i undervisningen. Vi lytter også til musik for bedre at kunne forstå og derved spille forskellige genrer. 15

16 Tasteinstrument/olietønder: Tasteinstrumenter/olietønder er den melodibærende del af slagtøjsfamilien og består af marimba, vibrafon, xylofon, olietønder m.m. Vi beskæftiger os med en række genrer, fx rock/pop, jazz, latin, klassisk m.m. Her undervises i højere grad i solospil, men også i sammenspil. Vi arbejder på at udvikle en naturlig og afslappet kropsholdning, tekniske færdigheder, koordination samt klang på instrumenterne Eleverne instrueres i vedligeholdelse af både musikskolens udstyr og eget udstyr, og vi tilbyder også rådgivning ved anskaffelse af egne instrumenter. Nodelæsning/rytmelæsning introduceres tidligt i processen med fokus på det melodiske. Undervisningen består også af skalaspil, gehør, udenadslære og grundlæggende hørelære. I musikskolen er der mange sammenspilstilbud som f.eks. rock/pop bands, rendyrkede slagtøjsorkestre og en række andre spændende konstellationer. Vi lægger stor vægt på gennem sammenspil at kunne spille og hygge sammen med andre elever i musikskolen. For at få det bedste ud af undervisningen anbefaler vi, at man så vidt muligt øver lidt hver dag, i stedet for 1 time inden undervisningen. Det drejer sig om i øvningen at være sin egen læremester, og vi lægger stor vægt på god indstuderings- og øveteknik. For at kunne fremkalde mest mulig motivation og spilleglæde, tilpasses øvningen den enkelte elev efter muligheder, ambitioner, niveau og alder. Vi lægger vægt på, at undervisningen foregår i øjenhøjde med den enkelte elev. Derfor bruger vi ofte internet (fx youtube) og andre medier i undervisningen. Vi lytter også til musik for bedre at kunne forstå og derved spille forskellige genrer. 16

17 Keltisk harpe: Undervisning i keltisk harpe er primært for elever fra 3. klasse og opefter. Det er en stor fordel, at du har spillet et andet instrument før og du må gerne have lidt nodekendskab. Du lærer hurtigt i forløbet at spille små melodier i højre og venstre hånd, og efterhånden lærer du at spille en melodi i højre hånd og en basstemme i venstre. Undervisningens målsætning er at bibringe dig instrumentale færdigheder på harpen og at medvirke til din musikalske udvikling. Fra starten arbejdes der med kropsholdning, siddestilling, hånd- og fingerstilling, og du lærer den rigtige anslagsteknik og fingersætning. Du spiller med både højre og venstre hånd Undervisningen foregår efter det gamle mesterlære-princip, hvor din lærer viser, spiller, forklarer og anskueliggør, og du lærer gennem imitation. Der arbejdes med gehør, og der undervises efter noder. Repertoiret omfatter den keltiske musik, danske sange og melodier, musik fra middelalderen og renæssancen, samt klassiske stykker. Mange andre genrer kan indgå. Når du har nået et vist grundniveau (efter din lærers skøn) tilbydes du sammenspil enten med andre harpeelever eller i blandede sammenspilsgrupper. For at få mest muligt ud af undervisningen er det nødvendigt, at du øver dig hjemme. Helst hver dag. Din lærer vil vejlede dig i, hvordan du bedst øver derhjemme i forhold til din alder og niveau. Det er muligt at leje en harpe i de første år. Og i forbindelse med køb vil din lærer være behjælpelig med at finde det rigtige instrument til dig. 17

18 Kontrabas: Kontrabassen tilhører strygerfamilien og er et udpræget orkesterinstrument. Som bassist spiller man en meget vigtig og styrende rolle i et orkester. Kontrabassen har mange facetter og kan bruges inden for alle genrer musik: klassisk, jazz, rock, folkemusik, salsa eller anden rytmisk musik. Selvom kontrabassen er et forholdsvis stort instrument, kræves der ikke nogen specielt stærk fysik. Kontrabassen findes i flere størrelser, så man kan starte med at gå til bas fra 5-6 års alderen. Vi vil i starten af undervisningen arbejde meget med vejledning i forhold til teknik, fingersætning, kropsholdning og rigtig indstilling af instrumentet, således det passer til din højde og drøjde. Vi arbejder i begyndelsen med gehørspil, senere med indlæring af noder, rytmer og takttælling. Som bassist er det meget vigtigt at være god til at tælle takter, og at komme ind på de rigtige steder i musikken, da kontrabassen er et udpræget bas/rytmeinstrument. Men du vil også komme til at lære at spille melodier på instrumentet. Sammenspil er uhyre vigtigt, da vi har at gøre med et orkesterinstrument. Det tilstræbes at få dig med så hurtigt som muligt i et orkester eller band. Derudover vil der blive mulighed for sammenspil med læreren eller andre baselever. Ved sammenspil lærer man at lytte til andre og at følge en rytme. Det er sjovt at spille sammen og høre hvordan ens instrument klinger sammen med andre og får musikken til at gå op, i en højere enhed. En til to gange om året tilbyder læreren en time eller to, hvor eleverne spiller for hinanden, med hinanden og hvor der undervises i hold. Det er meget givende for eleverne at møde hinanden, både ud fra et socialt hensyn, men i lige så høj grad at møde andre som er glade for at spille på instrumentet. Man kan også her arbejde med nogle ting, man ellers ikke når i den daglige undervisning. Det er vigtigt at du øver dig fra gang til gang, for at der skal ske en progression. Og det er lærerens opgave at tilrettelægge undervisningen således, at du bliver udfordret og motiveret til at øve dig, ud fra dine forudsætninger og talent, og får vejledning i at øve dig derhjemme, enten i form af lærerens anvisninger eller et af lærerens udarbejdet øveskema. Jeg vil være behjælpelig med at finde det rette instrument i den rigtige størrelse, i forhold til din alder og højde. Jeg vil til enhver tid lytte meget til dine ønsker i forhold til hvilken genre musik du ønsker at spille, om det skal være rytmisk, klassisk eller folkemusik. 18

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Musikskolen for Voksne

Musikskolen for Voksne Musikskolen for Voksne Sæson 2015-2016 Tlf. 20 21 70 84 www.musikskolenforvoksne.odderweb.dk INSTRUMENTALUNDERVISNING Tidspunkt aftales ved tilmelding Klaver Marianne Eriksen Tlf. 2021 7084 Mail: pianistinden@gmail.com

Læs mere

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre)

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre) 1 Definitioner Lyd omfatter både dynamik, tonehøjde (intonation) og artikulation. Dynamik: Kraftigt - svagt; legato staccato strøg. Artikulation: Tryk samt ansats - korte og lange strøg. : Dit tryk og

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2008/09 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Musikskolen glæder sig...... til at få nye medspillere Den 18. februar startede Odder Musikskole undervisningen i splinternye

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

MUSIKSKOLE I UDVIKLING

MUSIKSKOLE I UDVIKLING MUSIKSKOLE I UDVIKLING Hvis der er nogle, der ved ordet musikskole får et billede på nethinden af lille Peter, der spiller på blokfløjte foran et publikum af stolte forældre og bedsteforældre, der smiler

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Wadudu. - sange fra de varme lande

Wadudu. - sange fra de varme lande Støttet af Wadudu - sange fra de varme lande Skolekoncert for indskolingen Undervisningsmateriale til musik og dansk Brug af dette materiale tilgodeser Fælles Mål Indhold 3 Til kontaktlæreren 4 Praktiske

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Frederikssund Musikskole sæson 07-08

Frederikssund Musikskole sæson 07-08 Frederikssund Musikskole sæson 07-08 babymusik musikalsk legestue forskolehold korsang solosang istrumentalundervisning orkestre sammenspil nodelære musik mellem ørerne tilmeldingsfrist 9. maj V e l k

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

GODE RÅD TIL SKOLER, SOM VIL STYRKE DEN MUSISKE DIMENSION I SKOLEDAGEN

GODE RÅD TIL SKOLER, SOM VIL STYRKE DEN MUSISKE DIMENSION I SKOLEDAGEN i skoledagen Med reformen sker der ændringer i den praktisk-musiske fagrække. Bl.a. vil elever i 1. og 5. klasse få flere undervisningstimer i musik. I dette kapitel kan du læse om 17 skolers erfaringer

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Suzukiundervisning på. Århus Musikskole

Suzukiundervisning på. Århus Musikskole Suzukiundervisning på Århus Musikskole Revideret aug. 2010 Jan Matthiesen Velkommen Vi vil gerne byde jer velkommen til Suzukiundervisning på Århus Musikskole. Der har efterhånden været Suzukiundervisning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole.

Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole. Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole. Det er en fornøjelse at byde jer velkommen til en ny sæson med musikalske oplevelser. Instrumentalundervisningen

Læs mere

Musik i Skolen. 1200 kr for værelse, sengelinned, håndklæde samt måltider. For bestilt enkeltværelse +300 kr. Kost alene 900 kr.

Musik i Skolen. 1200 kr for værelse, sengelinned, håndklæde samt måltider. For bestilt enkeltværelse +300 kr. Kost alene 900 kr. Musik i Skolen Tid: Sted: Kursusafgift: Mandag den 9. november 2015 kl. 9 til Tirsdag den 10. november 2015 kl. 16 Den frie Lærerskole Svendborgvej 15, Ollerup 5762 V. Skerninge Tlf. 62241066 1950 kr.

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

FORORD: God fornøjelse med opgaverne.

FORORD: God fornøjelse med opgaverne. Klavervant opgaver for dig, der vil være hjemme på klaveret Klaverpædagogisk projekt af Niels Chr. Hansen, Bacheloreksamen ved DJM, maj 2007 Forord FORORD: Når man er hjemmevant, føler man sig hjemme dér,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 22. april 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som sit overordnede formål,

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

sport musik design tro

sport musik design tro sport musik design tro Mit år på DE har ændret mig. Det er svært at forklare præcis hvordan, men jeg er blevet stærkere og har lært at passe på mig selv. Jeg har fået dybe venskaber her og faktisk også

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00 Valgfag 2012-13 I valgfaget billedkunst er formålet at du skaber, oplever og analyserer billeder og derved dygtiggøres i at anvende

Læs mere

Kreativitet og improvisation i musikundervisningen med 10-12 årige skoleelever

Kreativitet og improvisation i musikundervisningen med 10-12 årige skoleelever DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Kreativitet og improvisation i musikundervisningen med 10-12 årige skoleelever En rapport om pædagogisk udviklingsarbejde om børns forudsætninger for musikalsk kreativitet

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9 INDHOLDSPLAN Musik, teater og design linjen 2014/2015 Lærere: Karin Bang-Møller, Bettina Beamson, Frits Bay og Jørgen Olsen Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mulighederne i Music Delta Master & Planet

Mulighederne i Music Delta Master & Planet Mulighederne i Music Delta Master & Planet MUSIC DELTA - BAGGRUND Music Delta ny måde at tænke musikundervisning for børn. Det norske IT-forlag Grieg Music Education har udviklet en ny og innovativ IT-platform

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag - et vindue til musikkens sjæl Ballerup Musikskole 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Et arbejdsredskab 3 Tradition for

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Stævner og kursus afholdt af Fyns Musiklærerforening skoleåret 2015/16. Fyn danser. Korstævne. Musik i Skolen

Stævner og kursus afholdt af Fyns Musiklærerforening skoleåret 2015/16. Fyn danser. Korstævne. Musik i Skolen Til skolens musiklærere og andre musikinteresserede Stævner og kursus afholdt af Fyns Musiklærerforening skoleåret 2015/16 Fyn danser Et arrangement med Bjarne List Nissen som instruktør og en masse danseglade

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 05/06 Marie Kruses Skole stx musik, niveau C

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Fra noder og øjne til ører og musik - en intuitiv og externaliseret tilgang til at synge i kor

Fra noder og øjne til ører og musik - en intuitiv og externaliseret tilgang til at synge i kor Fra noder og øjne til ører og musik - en intuitiv og externaliseret tilgang til at synge i kor 1/5 Workshopforløb med koncert for Alkenkoret og Siim City Singers 15., 16. og 22. april 2012 Filosofi og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Virksomhedsplan Kultur og Fritid

Virksomhedsplan Kultur og Fritid Virksomhedsplan Kultur og Fritid Kulturskolen JANUAR 2010 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Kulturskolen Gribskov Skolegade 43 3200 Helsinge Tlf. 72496087 www.gribskov.dk

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Musik C Birthe Hougaard-Andersen

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf.

Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. 01-11-2012 København oktober 2012 MGK Hovedstaden Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. Statens Kunstråds Musikudvalgs rammer for indgåelse af flerårige aftaler

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere