Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje og fremefter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter"

Transkript

1 Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1

2 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på musikalske fællesskaber i form af kor, orkestre, kammermusik og bands. Vi arbejder med elevernes individuelle udvikling i forhold til den enkelte elevs forudsætninger. Progression er derfor ikke udspecificeret i lærerplanen, da den altid vil være tilpasset hver enkelt elev. Højt kvalificerede musiklærere underviser eleverne individuelt med ro til fordybelse, og tilpasser således undervisningen til den enkelte elevs evner og indstuderings behov. Sammenspil og performance er en naturlig del af undervisningsforløbet og den musikalske dannelse. Faaborg Midtfyn Musikskole tilbyder musikundervisning for børn og unge i alderen 0 25 år samt for voksne. Målet er en stadig udvikling af den enkelte elevs potentiale. Læreplanen for Musikskolen beskriver indhold og undervisningen i de forskellige fag. Det er Musikskolens ønske at give enhver, der måtte have lyst det, mulighed for at dygtiggøre sig på et musikinstrument, og derigennem udforske musikkens verden; at finde ud af noget om lyd og klang, og hvad der sker med os, når vi lytter. At finde ud af hvad vi kan gøre, når vi selv spiller musikken, alene eller sammen med andre, bringer ofte spændende og berigende oplevelser med sig. Samtidigt dannes musikalsk bevidsthed, og man begynder at få den fulde forståelse af musikkens virkemidler og nonverbale kommunikationsform. Når du bliver undervist i at spille et instrument/synge, mærker du følelsen af, at mestre noget. Hvordan bruger vi læreplanen? Læreplanen for Faaborg Midtfyn Musikskole er udviklet af lærerstaben i Musikskolen, og den giver dermed et billede af hvad eleverne møder i Musikskolen. For elever og forældre bliver det tydeliggjort, hvad man kan lære i Musikskolen, og hvilke muligheder der er indenfor for de enkelte instrumenter. Undervisningen tager altid sit udgangspunkt i den enkelte elev, både med hensyn til progression og repertoire. Faaborg Midtfyn Musikskole ønsker igennem dialog at bruge læreplaner som ramme/grundlag for elevernes musikalske udvikling. Vi opfatter læreplanen som et dynamisk arbejdsredskab i stadig udvikling, og forudsætning for kvalitativt arbejde og som den italesættelse/inspiration, der skaber nye veje og processer i musikskolens tilbud. Læreplanen vil dermed til stadighed danne grundlag for pædagogiske dialoger og overvejelser i Musikskolen. Om sammenspil/orkestre. En del af det at gå i musikskole er at kunne deltage i sammenspil. Der er tilbud om sammenspil for alle instrumenter, både sammen med instrumenter af samme slags, men også sammen med andre instrumenter. Det tilstræbes, at alle elever prøver at spille sammen i faste grupper eller ad hoc grupper i løbet af deres tid i musikskolen. Ligesom det også tilstræbes at eleverne bliver præsenteret for mange 2

3 forskellige musikalske genrer. Således at eleverne får bredt kendskab til forskellige genrer indenfor musik, samt kendskab til forskellige musikinstrumenters helt specielle klang. Sammenspillet skal styrke elevernes musikalske udvikling, både rent teknisk og teoretisk, samt udvikle deres sociale kompetencer. Lærerne på sammenspilsholdene tager udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger, således at undervisningen på holdene kan være progressive for den enkelte elev. Om samarbejdet med hjemmet God dialog og kontakt mellem lærer og hjem, samt forældreopbakning til øvning og andre arrangementer er meget vigtige for at understøtte elevens fulde udbytte af undervisningen. Forældre opfordres til, at tage aktiv del i elevens musikalske udvikling. Om øvning Øvning er en langsigtet proces og en vigtig disciplin. Øvning tager tid og tålmodighed. Heldigvis kan øvning blive nemt ved hjælp at et par gode råd. Hav altid instrumentet pakket ud og spilleklart hjemme. Der må helst ikke gå for lang tid fra musiktimen til barnet øver sig hjemme. Øvning bliver svært, hvis man ikke kan huske den opgave, man har fået for. Undgå panik øvning samme dag eller dagen før undervisningen. Hjernen skal have lov til at arbejde med opgaven over hele ugen. Det er de små daglige skridt, der giver den største gevinst i sidste ende. Om Music Mind Games Music Mind Games er sjove spil og lege til indlæring af musikteori, og det betyder spil for musikhjerner og eleven lærer en masse om noder, rytmer og klange på en sjov måde. Music Mind Games er udviklet af den amerikanske pianist og musikpædagog Michiko Yurko, og består af indbydende og farverige materialer, som kan bruges til forskellige aldersklasser og sværhedsgrader, til soloelever eller flere elever sammen, og spillene er bl.a. også med til at styrke elevens koncentration og hukommelse. Om progression: Undervisningens progression tilpasses den enkelte elev efter indbyrdes dialog samt vurdering af musiklæreren. Det forventes at underviser forholder sig til en række områder som: krop og instrument - teori - sammenspil - øveteknik samt andet, der skønnes betydningsfuldt for undervisningen. Det vil altid være muligt for forældrene at spørge lærerene om undervisningens progression og elevens musikalske udvikling i forhold til læreplanen. Den individuelle undervisning tilrettelægges progressivt med mulighed for individuelle aftaler om talentpleje og udvikling i form af udvidelse af undervisningstid fra sæson til sæson, evt. tilvalg af et andet instrument samt hørelæreundervisning på forskellige niveauer eller optagelse på 3

4 musikskolens talentlinie. De allerdygtigste og mest talentfulde elever tilbydes optagelse på talentskolerne i Fyns 11. musikskole, som kan bane vejen for en senere musikalsk karriere via MGK, konservatorium eller anden musikuddannelse. Om talentarbejde Musikskolen tilbyder talentudvikling til de elever, der udviser unikt talent og en særlig indsats. Talentlinien er et tilbud til alle instrumental - og vokalelever. Den er etableret for at give mulighed for intensiv undervisning og dermed optimal musikalsk udvikling. Elever optages på talentlinjen efter en optagelsesprøve Fælles fynsk talentarbejde. Efter kommunalreformen i 2007 blev de 10 nye Musikskoler på Fyn enige om at forene kræfterne omkring talentarbejdet på Fyn og skabte det, vi i dag kalder Fyns 11. Musikskole. Musikskolelederne på Fyn har med etableringen af Fyns 11. Musikskole arbejdet i nøje overensstemmelse med de indsatsområder inden for musikskolearbejdet, som Kulturministeriet har udmeldt. Formålet med Fyns 11. Musikskole er at styrke talentarbejdet for de fynske musikskoleelever ved at målrette indsatsen og skabe en talentfødekæde fra den enkelte musikskole til talentskolerne og videre til ungdomsorkestrene og MGK. I Fyns 11. musikskole er der mulighed for at møde og spille sammen med talentfulde elever fra andre musikskoler. Der afholdes bl.a. workshops, masterclasses (soloundervisning) og der tilbydes sammenspil. Dertil kommer koncerter, events, turnéer m.m. Under Fyns 11. Musikskole hører: Fyns Klassiske Talentskole(FKT) Fyns Rytmiske Talentskole (FRT) Syddansk Folkemusik Talentskole (SFT) Fyns Ungdomsbigband (FAUB) Fyns Ungdomsblokfløjteorkester (FABLO) Fyns Ungdomsguitarorkester (FUGO) Fyns Ungdomssymfoniorkester (FAUST) Klik ind på Fyns 11. Musikskoles hjemmeside og læs mere 4

5 Læreplaner Klaver: I undervisning på klaver tilstræbes det, at give den enkelte elev færdigheder og glæde ved at udtrykke sig gennem musik på sit instrument. Elevens muligheder for at deltage i musikalske udfoldelser på alle niveauer fremmes således at klaverspillet bliver en del af elevens identitet. Klaveret spænder genremæssigt utroligt bredt og kan indgå i sammenspil med andre eller som solo, hvor man selv spiller som et helt orkester. For at få klang, teknik og musikalsk udtryk til at gå op i en højere enhed arbejdes der med kropslig bevidsthed, naturlig og afspændt siddestilling med korrekt indstillet klaverbænk, samt styrkelse af fingerfærdighed. Dermed åbnes der op for en optimal teknisk udvikling med god håndposition, korte negle og bevægelsesfrihed i forhold til klaveret. Nodelæsning og teori inddrages i undervisningen og er en forudsætning for videre udvikling af godt klaverspil. Der arbejdes med Music Mind Games, becifring/improvisation og musikhistorisk kendskab til den musik, der spilles. Klaveret er et alsidigt instrument der kan indgå i mange sammenhænge med andre instrumenter, bands, orkestre eller flerhændigt. Der arrangeres lejlighedsvis sammenspil med andre instrumenter. Instrumental holdundervisning: Instrumental holdundervisning er et tilbud til børn i 1. og 2. klasse om at gå sammen til klaver på et hold med 4 elever. Vi arbejder med Music Mind Games, rytmik, små stykker/melodier og sammenspil. Gennem en bredt funderet musikalsk indskoling bliver der lagt et godt fundament, inden man fortsætter til soloundervisning. Det er en forudsætning at der er adgang til et velstemt instrument med vægtede tangenter. Daglig øvning er en nødvendighed for videre musikalsk udvikling og spilleglæde. I undervisningen arbejdes der med, hvordan man bedst øver/forbereder sig hjemme. Det skal være en god oplevelse at optræde. Der arbejdes med mental forberedelse og det at være på. Alle klaverelever bliver tilbudt at optræde i løbet af en sæson. 5

6 Rytmisk klaver: Klaveret er både velegnet som solo og bandinstrument, og kan indgå i mange sammenhænge. Vi bruger de moderne medier som youtube/computer/mobil i undervisningen. Vi skal også snakke om, hvordan vi bruger computeren til at indspille vores musik på. Vi skal arbejde på: At du får en afslappet og afspændt holdning, når du skal spille på instrumentet. At sætte fingrene rigtigt på tangenterne, så du ikke får dårlige vaner. Angående køb og vedligeholdelse af klaveret, så tager vi også en snak om det. Node/rytme/akkordlæsning/hørelære vil indgå som en naturlig del i undervisningen, og til det vil vi bruge programmer på den I-pad, som læreren medbringer. Da klaveret er oplagt som bandinstrument, vil du få tilbudt at spille i band, hvis der er mulighed for det. Vi skal også prøve at stå på en scene og spille koncert for et publikum. Du skal også lære, hvordan du kan bruge I-pad/computer/mobil som bandmakker, når du skal øve hjemme. Arrangementer: Der afholdes i løbet af sæsonen forskellige arrangementer, hvor du får mulighed for at være sammen med andre elever, og spille sammen. Nogle af arrangementerne er rent sociale aktiviteter, hvor vi bare skal skabe nogle gode venskaber på tværs. Forældre /søskende er meget velkomne til de sociale arrangementer, både med hensyn til hjælp, men også for hyggens skyld. Du får også mulighed for at indspille din egen cd i løbet af sæsonen, hvis du har lyst. Jo mere du øver dig, jo mere sker der, og vi snakker om, du bliver god af at øve dig. Det er vigtigt, at vi får en snak, hvis øvningen går dårligt, eller hvis du er presset i skolen med lektier. Det er vigtigt, at forældrene har en god dialog med læreren, så problemer undervejs kan blive taget i opløbet. Det er helt naturligt, at der vil være lidt opgang/nedgang undervejs, så her er det vigtigt at sige tingene højt, så vi kan snakke om det. 6

7 Guitar: Guitarlæreplanen gælder for både elektrisk guitar og akustisk guitar. Guitarundervisningen starter fra 1. klasse. Vi underviser i melodispil og akkordspil (lejrbålsguitar/ brugsguitar). Derudover underviser vi i mange forskellige stilarter såsom: klassisk- rock - pop-blues og jazzguitar. Indlæringen foregår via noder, tabulatur og gehør. Vi arbejder med improvisation i alle stilarter. Vi stræber efter at give eleverne viden om den mest hensigtsmæssige arbejdsstilling, når de spiller guitar. Vi tager udgangspunkt i hver enkelt elevs størrelse for at vælge den rette instrument. Guitar findes i mange forskellige størrelser. For at lette den daglige brug, lærer eleverne praktiske vaner til håndtering af instrumentet. Den musikteoretiske del af det at spille guitar, integreres i den praktiske undervisning. Senere i musikskoleforløbet kan man vælge at gå til hørelære. Alle elever præsenteres for noder, tabulatur, akkorder, gehørs spil og improvisation Alle guitarelever vil på et tidspunkt i deres musikskoleforløb blive tilbudt sammenspil. Sammenspil kan være med andre guitarer eller med andre instrumenter. Sammenspil kan også foregå ved, at elevers solotid lægges sammen. Instrumental holdundervisning: Instrumental holdundervisning er et holdtilbud til elever fra 1. og 2. klassetrin, hvor vi i fællesskab arbejder med de grundlæggende ting omkring det, at spille guitar. Vi kommer rundt om de teoretiske begreber på en legende måde, ved hjælp af bla. Music Mind Games. Vi lægger specielt vægt på sammenspil på disse hold. Øveplaner tilrettelægges udfra elevens læringsstil. Det vil sige, at vi prøver at skyde os ind på, hvordan den enkelte elev lærer bedst. Dette sker i samarbejde med forældrene, så vidt det er muligt. Vi har erfaring for, at daglig øvning er mest optimal. Vi taler om repertoirevalg med eleverne. Det er vigtigt at have et godt instrument, og musikskolen er behjælpelig med anskaffelse. 7

8 El bas: Vi beskæftiger os primært med rytmisk musik i forskellige stilarter (pop, rock, funk, jazz etc.). Vi skal lære om elbassens rolle i forskellige slags musik. Vi skal lære at spille med forskellige teknikker. Vi skal lære at øve os. Her er nogle eksempler på nogle af de udfordringer vi skal tackle: Hvordan holder man på elbassen? Hvordan holder man en puls? Hvordan koordinerer man højre og venstre hånd? Hvordan sidder man rigtigt? Hvilke fingre skal man bruge? Hvordan lytter man til musik? Hvordan finder man ud af, hvad de spiller på pladen? Vi blander teori og praksis sammen. Mens vi lærer en ny sang, snakker vi om teoretiske begreber som f.eks. akkorder, pulsfornemmelse, rytmer. Vi skal selvfølgelig lære at læse noder, lære gribebrættet at kende og lære at improvisere. Jeg anvender bland andet Music Mind Games til indlæring af teoretiske begreber Elbas er i høj grad et instrument egnet til sammenspil. Sammenspil anbefales til alle, såfremt det er muligt. Enten i Musikskolens orkestre, med andre elbasser eller i små projektergrupper med f.eks. guitar, trommer eller klaver. For at sikre god progression, er daglig øvning anbefalet. Det handler om at skabe gode vaner, f.eks. at instrumentet altid er pakket ud, og noderne altid står klar. Motivation skabes med hurtige og små succeser. På den måde lægges grundarbejdet og bevidstgørelsen for de større succeser på længere sigt. Læreren giver selvfølgelig gode råd og vejledning, hvis I vil købe en ny elbas, forstærker eller andet elbas relateret udstyr. 8

9 Cello: Vi anbefaler, at du begynder i 8 10 års alderen. Dog kan du begynde tidligere, hvis dine forældre deltager i undervisningen. Vi inviterer dig med i fællesskaber af cellospillere både lokalt og videre omkring. Instrumentet indgår naturligt i kammermusik, orkestre, celloensembler, bands og folkemusik. Instrumenter i alle størrelser kan lejes af musikskolen. For at fremme god klangdannelse, arbejder vi med en sund kropsholdning. Som det første arbejder vi med bue og venstrehånds fingres kontakt til strengen. Vi arbejder også fra 1. lektion med, hvordan du håndterer instrumentet bedst muligt. Hørelære, form- og stilkendskab inddrages løbende i undervisningen. Med de yngste elever arbejder vi med Music Mind Games-materialer for at understøtte nodelæsning. Music Mind Games bruges ofte i fællestimer sammen med andre celloelever. Fællestimer er det første sted eleven præsenteres for sammenspil. Siden inviteres til strygeorkester, kammermusik, i bands og folkemusik, når eleven er klar til det. Særlig blandt de yngste elever udgør forældrene en væsentlig del af trekløveret: elev, lærer og forældre. Forældrene er med som sekretær i timerne og kan derved bedre hjælpe eleven med øvning derhjemme. For at sikre god progression, er daglig øvning anbefalet. Det handler om at skabe gode vaner, f.eks. at instrumentet altid er pakket ud og noderne altid står klar. Motivation skabes med hurtige og små succeser. Vi øver at optræde ved forskellige arrangementer og koncerter. Det er også en social kontekst at vokse i. Musikskolens lærer hjælper gerne ved køb af eget instrument. 9

10 Harmonika: Undervisningen er for børn fra 1. klasse og opefter. Du lærer at spille små melodier med højre hånd, samtidig med at vi øver i at spille bas og akkorder med venstre hånd. Du vil indenfor det første år blive inviteret til at spille til en koncert. På harmonikaen vil du komme til at spille både gammel og ny musik. Du har mulighed for at leje en harmonika af musikskolen. Vi vil fra starten arbejde for at du opnår en naturlig og fri kropsholdning ved at sidde rigtigt, bruge korrekt håndstilling og fingersætning. Du vil få kendskab til at betjene harmonikaens forskellige funktioner, såsom diskanten med højre hånd og bassen med venstre hånd. Vi vil arbejde med brugen af bælgen og luftknappen. Vi vil mest spille efter noder i både G og F nøgle, standartbasnoder og inkludere akkord- og becifringssystemet. Du vil også komme til at arbejde med gehørspil samt improvisation. Teori og hørelære vil der blive arbejdet med fra starten, blandt andet ved at bruge Music Mind Games og PC programmet Ear Master. Det kan anbefales at man ret hurtigt deltager i sammenspil i et af musikskolens orkestre efter samråd med læreren. Sammenspil vil forøge dine kompetencer i at spille sammen med andre, fornemme en puls, lytte til dine medspillere og fremme bevidstheden om fælles indlæring, ansvar og disciplin. Du vil blive en del af et fællesskab og skabe sociale relationer. Instrumental holdundervisning: Er for dig der går i 1. eller 2. klasse, og du vil komme til at gå på hold á 3-4 elever. Vi vil spille på harmonika, og lære at bruge tangenter, bas, bælg samt luftknap. Vi vil også spille et musikspil, der hedder Music Mind Games, hvor du lærer en masse om noder og rytmer. Vi øver os i at synge og spille sammen. Du vil også få mulighed for, sammen med de andre på holdet at spille koncert og høre andre spille koncert. Du har mulighed for at leje en harmonika af musikskolen. For at få fuldt udbytte af undervisningen er det bedst at gøre det til en god vane, at øve hver dag. Derfor er det vigtigt at harmonikaen er pakket ud, og sammen med noderne er klar til brug. Du vil få udleveret en lektiebog, så du altid kan se hvad der skal øves på. 10

11 For at bevare motivationen til at spille, vil vi arbejde udfra en dialogbaseret musikønskeliste, hvor du, dine forældre og bedsteforældre er med til at formulere ønsker og mål. Jeg står gerne til rådighed med råd og vejledning angående anskaffelse af instrument, noder eller andre ting. Det er også vigtigt at der er en god kontakt mellem lærer og forældre omkring eleven, undervisning og arrangementer. 11

12 Keyboard: Keyboardet er velegnet både som solo og bandinstrument og kan indgå både i klassiske og rytmiske sammenhænge. Vi bruger de moderne medier som Youtube og I-pad i undervisningen. Vi arbejder også med, hvordan vi bruger computeren til at indspille på. Du skal lære keyboardets muligheder at kende mht. til rytmer og lyde. Du lærer at bruge de rigtige lyde og rytmer til de forskellige melodier. Vi skal arbejde på: At du får en afslappet og afspændt holdning, når du skal spille på instrumentet. At sætte fingrene rigtigt på tangenterne, så du ikke får dårlige vaner. Ved køb af keyboard er det vigtigt, at vi tager en snak om det, da udvalget er meget stort. Node/rytme/akkordlæsning/hørelære vil indgå som en naturlig del i undervisningen, og til det vil vi bruge programmer på den Ipad, som læreren medbringer. Da keyboardet er oplagt som bandinstrument, vil du få tilbudt at spille i band, hvis der er mulighed for det. Vi skal også prøve at stå på en scene og spille koncert for et publikum. Du skal også lære, hvordan du kan bruge Ipad/computer/mobil som bandmakker, når du skal øve hjemme. Arrangementer: Der afholdes i løbet af sæsonen forskellige arrangementer, hvor du får mulighed for at være sammen med andre elever, og spille sammen. Nogle af arrangementerne er rent sociale aktiviteter, hvor vi bare skal skabe nogle gode venskaber på tværs. Forældre /søskende er meget velkomne til de sociale arrangementer, både med hensyn til hjælp, men også for hyggens skyld. Du får også mulighed for at indspille din egen cd i løbet af sæsonen, hvis du har lyst. Jo mere du øver dig, jo mere sker der, og vi snakker om, du bliver god af at øve dig. Det er vigtigt, at vi får en snak, hvis øvningen går dårligt, eller hvis du er presset i skolen med lektier. Det er vigtigt, at forældrene har en god dialog med læreren, så problemer undervejs kan blive taget i opløbet. Det er helt naturligt, at der vil være lidt opgang/nedgang undervejs, så her er det vigtigt at sige tingene højt, så vi kan snakke om det. 12

13 Klarinet: Klarinetten har et stort toneomfang og egner sig til at spille mange forskellige stilarter. I undervisningen præsenteres eleverne for musik fra mange forskellige genrer. Vi spiller melodier og laver øvelser, der understøtter det, der arbejdes med i melodierne og generelle tekniske ting. Noget arbejdes der kun med i timerne, andet vil også være hjemme-opgaver. Vi spiller både med og uden noder. Helt fra start er der mulighed for at deltage i musikskolens forskellige koncerter og arrangementer. Fra start arbejder vi målrettet med at kunne håndtere instrumentet og stå rigtigt i forhold til klangdannelse, fingerteknik og fysik, med henblik på at opnå en god teknik og undgå spændinger. Vi arbejder også med læbe og mundstilling (embouchure) og puste-/vejrtrækningsteknik (støtte) for at få instrumentet til at sige noget. Teori er en vigtigt for at kunne spille og forstå musik, og er derfor helt fra start- i større eller mindre grad - en del af undervisningen. Vi arbejder med teori gennem Music Mind Games (se og gennem forskellige øvelser og opgaver. Det er vigtigt, at teorien giver mening og kan anvendes direkte i forhold til spil på instrumentet. Der lægges vægt på, at eleven bliver en sikker node-og rytmelæser og også lærer at spille uden noder. Derudover er det vigtigt at de kan spille på egen hånd efter noder eller selv lytte ting af. Sammenspil er væsentligt, og det tilstræbes at eleven deltager i sammenspil hurtigt, både i den daglige undervisning og i større sammenhænge. Senere også i musikskolens orkestre. Gennem sammenspil lærer man at lytte og holde en stemme, og den musikskalske bevidsthed udvides. Man indgår i et musikalsk fællesskab og oplever, at det lærte kan bruges i andre og nye sammenhænge, hvilket er motiverende. Når kroppen skal lære noget, kræver det koncentration og mange og hyppige gentagelser, inden det er lært. Det er derfor nødvendigt at øve og fordybe sig, for at opleve fremgang og udvikle sig på instrumentet, og derved bevare motivationen. Det er ikke altid nok kun at øve og spille i timen. For at få den bedste udvikling og mærke fremgang skal man også spille hjemme. Det er også nødvendigt at øve hjemme for at vedligeholde og opbygge musklerne i læberne og fingrene. Det bedste er, at øve lidt ad gangen og hyppigt. Forældrene kan hjælpe med at gøre det til en vane at få instrumentet frem, samt understøtte lysten til at spille hjemme ved interesse, nysgerrighed og opmuntring. I undervisningen arbejder vi med hvordan eleven skal øve sig, og vi arbejder gradvist hen mod at eleven lærer at blive sin egen lærer i øve situationen. 13

14 Det er vigtigt at have et godt instrument, og musikskolen er behjælpelig med anskaffelse. 14

15 Slagtøj/percussion Trommesæt/percussion er primært instrumenter, der indgår i rytmisk musik. Vi beskæftiger os derfor med slagtøjsmusik i en række genrer: rock/pop jazz - latin etc. Vi arbejder med at udvikle en naturlig og afslappet kropsholdning, tekniske færdigheder, koordination samt klang på instrumenterne Eleverne instrueres i vedligeholdelse af både musikskolens udstyr og eget udstyr. Musikskolens lærere tilbyder også rådgivning ved anskaffelse af egne instrumenter. Node/rytmelæsning introduceres tidligt i processen gennem arbejdet med de forskellige genrer. Undervisningen består også af udvikling af gehør, solospil/improvisation, udenadslære, og kendskab til puls, perioder og taktarter I musikskolen er der mange sammenspilstilbud som f.eks. rock/pop bands, rendyrkede slagtøjsorkestre og en række andre spændende konstellationer. Vi lægger stor vægt på, gennem sammenspil at kunne spille og hygge sammen med andre elever i musikskolen. For at få det bedste ud af undervisningen anbefaler vi, at man så vidt muligt øver lidt hver dag, i stedet for 1 time inden undervisningen. Det drejer sig om, i øvningen at være sin egen læremester, og vi lægger stor vægt på god indstuderings- og øveteknik. For at kunne fremkalde mest mulig motivation og spilleglæde, tilpasses øvningen den enkelte elev efter muligheder, ambitioner, niveau og alder. Vi lægger vægt på, at undervisningen foregår i øjenhøjde med den enkelte elev. Derfor bruger vi ofte internet (fx youtube) og andre medier i undervisningen. Vi lytter også til musik for bedre at kunne forstå og derved spille forskellige genrer. 15

16 Tasteinstrument/olietønder: Tasteinstrumenter/olietønder er den melodibærende del af slagtøjsfamilien og består af marimba, vibrafon, xylofon, olietønder m.m. Vi beskæftiger os med en række genrer, fx rock/pop, jazz, latin, klassisk m.m. Her undervises i højere grad i solospil, men også i sammenspil. Vi arbejder på at udvikle en naturlig og afslappet kropsholdning, tekniske færdigheder, koordination samt klang på instrumenterne Eleverne instrueres i vedligeholdelse af både musikskolens udstyr og eget udstyr, og vi tilbyder også rådgivning ved anskaffelse af egne instrumenter. Nodelæsning/rytmelæsning introduceres tidligt i processen med fokus på det melodiske. Undervisningen består også af skalaspil, gehør, udenadslære og grundlæggende hørelære. I musikskolen er der mange sammenspilstilbud som f.eks. rock/pop bands, rendyrkede slagtøjsorkestre og en række andre spændende konstellationer. Vi lægger stor vægt på gennem sammenspil at kunne spille og hygge sammen med andre elever i musikskolen. For at få det bedste ud af undervisningen anbefaler vi, at man så vidt muligt øver lidt hver dag, i stedet for 1 time inden undervisningen. Det drejer sig om i øvningen at være sin egen læremester, og vi lægger stor vægt på god indstuderings- og øveteknik. For at kunne fremkalde mest mulig motivation og spilleglæde, tilpasses øvningen den enkelte elev efter muligheder, ambitioner, niveau og alder. Vi lægger vægt på, at undervisningen foregår i øjenhøjde med den enkelte elev. Derfor bruger vi ofte internet (fx youtube) og andre medier i undervisningen. Vi lytter også til musik for bedre at kunne forstå og derved spille forskellige genrer. 16

17 Keltisk harpe: Undervisning i keltisk harpe er primært for elever fra 3. klasse og opefter. Det er en stor fordel, at du har spillet et andet instrument før og du må gerne have lidt nodekendskab. Du lærer hurtigt i forløbet at spille små melodier i højre og venstre hånd, og efterhånden lærer du at spille en melodi i højre hånd og en basstemme i venstre. Undervisningens målsætning er at bibringe dig instrumentale færdigheder på harpen og at medvirke til din musikalske udvikling. Fra starten arbejdes der med kropsholdning, siddestilling, hånd- og fingerstilling, og du lærer den rigtige anslagsteknik og fingersætning. Du spiller med både højre og venstre hånd Undervisningen foregår efter det gamle mesterlære-princip, hvor din lærer viser, spiller, forklarer og anskueliggør, og du lærer gennem imitation. Der arbejdes med gehør, og der undervises efter noder. Repertoiret omfatter den keltiske musik, danske sange og melodier, musik fra middelalderen og renæssancen, samt klassiske stykker. Mange andre genrer kan indgå. Når du har nået et vist grundniveau (efter din lærers skøn) tilbydes du sammenspil enten med andre harpeelever eller i blandede sammenspilsgrupper. For at få mest muligt ud af undervisningen er det nødvendigt, at du øver dig hjemme. Helst hver dag. Din lærer vil vejlede dig i, hvordan du bedst øver derhjemme i forhold til din alder og niveau. Det er muligt at leje en harpe i de første år. Og i forbindelse med køb vil din lærer være behjælpelig med at finde det rigtige instrument til dig. 17

18 Kontrabas: Kontrabassen tilhører strygerfamilien og er et udpræget orkesterinstrument. Som bassist spiller man en meget vigtig og styrende rolle i et orkester. Kontrabassen har mange facetter og kan bruges inden for alle genrer musik: klassisk, jazz, rock, folkemusik, salsa eller anden rytmisk musik. Selvom kontrabassen er et forholdsvis stort instrument, kræves der ikke nogen specielt stærk fysik. Kontrabassen findes i flere størrelser, så man kan starte med at gå til bas fra 5-6 års alderen. Vi vil i starten af undervisningen arbejde meget med vejledning i forhold til teknik, fingersætning, kropsholdning og rigtig indstilling af instrumentet, således det passer til din højde og drøjde. Vi arbejder i begyndelsen med gehørspil, senere med indlæring af noder, rytmer og takttælling. Som bassist er det meget vigtigt at være god til at tælle takter, og at komme ind på de rigtige steder i musikken, da kontrabassen er et udpræget bas/rytmeinstrument. Men du vil også komme til at lære at spille melodier på instrumentet. Sammenspil er uhyre vigtigt, da vi har at gøre med et orkesterinstrument. Det tilstræbes at få dig med så hurtigt som muligt i et orkester eller band. Derudover vil der blive mulighed for sammenspil med læreren eller andre baselever. Ved sammenspil lærer man at lytte til andre og at følge en rytme. Det er sjovt at spille sammen og høre hvordan ens instrument klinger sammen med andre og får musikken til at gå op, i en højere enhed. En til to gange om året tilbyder læreren en time eller to, hvor eleverne spiller for hinanden, med hinanden og hvor der undervises i hold. Det er meget givende for eleverne at møde hinanden, både ud fra et socialt hensyn, men i lige så høj grad at møde andre som er glade for at spille på instrumentet. Man kan også her arbejde med nogle ting, man ellers ikke når i den daglige undervisning. Det er vigtigt at du øver dig fra gang til gang, for at der skal ske en progression. Og det er lærerens opgave at tilrettelægge undervisningen således, at du bliver udfordret og motiveret til at øve dig, ud fra dine forudsætninger og talent, og får vejledning i at øve dig derhjemme, enten i form af lærerens anvisninger eller et af lærerens udarbejdet øveskema. Jeg vil være behjælpelig med at finde det rette instrument i den rigtige størrelse, i forhold til din alder og højde. Jeg vil til enhver tid lytte meget til dine ønsker i forhold til hvilken genre musik du ønsker at spille, om det skal være rytmisk, klassisk eller folkemusik. 18

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Sololinje. 1. Teknik og repertoire

Sololinje. 1. Teknik og repertoire 1. Teknik og repertoire Værkstedslinje (2.-3. klasse) Eleven indføres i grundlæggende tekniske færdigheder. Hvordan holder man på guitaren, på plektaret, hvordan sidder man på en stol, hvordan stemmer

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 Musikskole 2010-2011 Vi byder endnu engang alle hjertelig velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2017-2018 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2017-2018. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik, Udtryk og viden..side 3 - Indstudering side 4 - Gehør/Improvisation side 5 - Hørelære/teori.side 6

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 INDHOLD Præambel... 2 Kompetencemål... 3 Kompetenceområder... 3 Progressionsinddeling... 4 Fag... 4 Læsevejledning... 5 Forslag til læreplaner for musikskoler... 6 Overordnede

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Musik

UVMs Læseplan for faget Musik UVMs Læseplan for faget Musik Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den indeholder en angivelse af undervisningens progression i den obligatoriske musikundervisnings

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Hørelære/Teori

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Hørelære/Teori 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Hørelære/Teori Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold.side 3 - Teknik..side 4 - Indstudering side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Holdning side 7 Tilrettelæggelse

Læs mere

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg Forskolen (0-9 år) Formål. side 2 Grundsyn. side 3 Mål for undervisningen i forskolen. side 3 Faglige mål og fagligt indhold - At styrke barnets umiddelbare musikglæde.

Læs mere

Musikskole 2009-2010

Musikskole 2009-2010 Musikskole 2009-2010 Velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og solofagstimerne og håber på mange hyggelige og musikalske timer i løbet af

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Fag formål Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske

Læs mere

MUSIKKENS GRUNDBEGREBER

MUSIKKENS GRUNDBEGREBER MUSIKKENS GRUNDBEGREBER Arbejdshæfte til hørelære og almen musikteori af INGE BJARKE LÆRERHÆFTE Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende

Læs mere

Suzukiviolin - suzukibratsch

Suzukiviolin - suzukibratsch Suzukiviolin - suzukibratsch 1 Start/alder 3 7 år. Læs om metoden på www.suzukielev.dk 2. Forældrerolle 1 forælder skal deltage i undervisningen og lære at hjælpe barnet med øvningen derhjemme. 3. Undervisning

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Basun/altbasun/euphomium/baritone

Basun/altbasun/euphomium/baritone Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre)

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre) 1 Definitioner Lyd omfatter både dynamik, tonehøjde (intonation) og artikulation. Dynamik: Kraftigt - svagt; legato staccato strøg. Artikulation: Tryk samt ansats - korte og lange strøg. : Dit tryk og

Læs mere

Lær at spille klaver - på den rigtige måde

Lær at spille klaver - på den rigtige måde Harman Music Methods København : London Lær at spille klaver - på den rigtige måde Kontakt Harman s Music Methods Tel: +45 3696 8749 DK Tel: +44 207 5588337 UK Email: about@jhmms.org Web: www.jhmms.org

Læs mere

Blokfløjte. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning

Blokfløjte. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Mål og fagplan for musik og sang

Mål og fagplan for musik og sang Mål og fagplan for musik og sang Kompetencemål efter 9. klasse: Kunne udtrykke sig musikalsk i fælleskab med andre Kunne deltage opmærksomt i sang og sammenspil. Kunne udtrykke sig skabende i musikalske

Læs mere

LÆREPLANER FOR FREDENSBORG MUSIKSKOLE

LÆREPLANER FOR FREDENSBORG MUSIKSKOLE LÆREPLANER FOR FREDENSBORG MUSIKSKOLE Indledning Bekendtgørelse om musikskoler I medfør af 3 a, stk. 4, i lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008, som ændret ved lov nr. 458 af 8.

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget musik

Slutmål og undervisningsplan for faget musik Musikundervisningens formål: Musik er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med samtidens musik,

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

LÆREPLANER FOR Lolland Musikskole

LÆREPLANER FOR Lolland Musikskole LÆREPLANER FOR Lolland Musikskole I N D H O LD Præambel...2 Kompetencemål...3 Kompetenceområder...3 Progressionsinddeling...4 Fag...4 Læsevejledning...5 Forslag til læreplaner for musikskoler...6 Overordnede

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

Musikskolen for Voksne

Musikskolen for Voksne Musikskolen for Voksne Sæson 2015-2016 Tlf. 20 21 70 84 www.musikskolenforvoksne.odderweb.dk INSTRUMENTALUNDERVISNING Tidspunkt aftales ved tilmelding Klaver Marianne Eriksen Tlf. 2021 7084 Mail: pianistinden@gmail.com

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Fagot. Værkstedslinje/fagottino (2.-3. klasse) Sololinje. Modullinje (4.

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Fagot. Værkstedslinje/fagottino (2.-3. klasse) Sololinje. Modullinje (4. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Guitar. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse)

Guitar. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Elguitar. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse)

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Elguitar. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO!

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO! Velkommen i Favrskov Musikskole FAVRSKOV MUSIKSKOLE vil gerne hjælpe dig med at vokse i musikken. Der er mange forskellige ting som kan hjælpe dig til, at du kan gro i musikskolen. Denne folder er en hjælp

Læs mere

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser:

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: Årsplan for 1-2-3. klasse. 2016-2017. Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: I trinmålene for musik er undervisningens udvikling opdelt i 3 områder: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse I 1. klasse

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. FAGPLAN. FAG: Musik KLASSE: 1 kl. ÅR:

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Vi glæder os til at se jer til workshops! Den 31. okt. og 1. nov. 2017 er særlige dage i musikskolen. Vi har nemlig skemafrie dage for at få plads til forskellige tværgående

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM

VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM VADGÅRD SKOLE BLÆSER IGENNEM På Vadgård Skole bliver der truttet, trompetteret og taget godt imod skolens nye tilbud om at give elever gratis undervisning i messinginstrumenter i samarbejde med Gladsaxe

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

Zag du Gaf ilosofi Zag du Gaf åbnede i Ønsket var at skabe en musikskole hvor der er plads, tid nok og fleksible muligheder for at tilpasse

Zag du Gaf ilosofi Zag du Gaf åbnede i Ønsket var at skabe en musikskole hvor der er plads, tid nok og fleksible muligheder for at tilpasse ilosofi Zag du Gafs undervisnings filosofi, om hvordan det er at gå i musikskole, om tanken bag denne musikskole og hvorfor det at spille musik er så godt for mennesker. Zag du Gaf ilosofi Zag du Gaf åbnede

Læs mere

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet En verden fuld af musik Musikskolen handler ikke

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v.

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Klaver Modullinje (4. klasse - ) Sololinje 1. Sidestilling / kropsholdning Vis rigtig siddestilling ved klaveret. Snak med eleverne om, hvordan, de sidder derhjemme og kom

Læs mere

giv dit barn en gave for livet

giv dit barn en gave for livet Spillelyst giv dit barn en gave for livet Musik er sundt for sjælen Alle ved hvad musik kan gøre ved os. Den kan gøre os glade, den kan få os til at gyse, den kan vække minder, den kan få os til at danse,

Læs mere

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD Musik kræver ikke bare musikinstrumenter men også nogen, der har lært at spille på dem. Fra 1. januar 2007 er det er lovkrav, at alle kommuner har en musikskole.

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 6-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Gradsprøver - introduktion

Gradsprøver - introduktion Gradsprøver - introduktion E u r o p e a n P i a n o T e a c h e r s A s s o c i a t i o n Bestil prøvemateriale De detaljerede prøveopgaver og repertoireliste tilsendes for 25 kr. + porto ved henvendelse

Læs mere

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Mål for undervisningen: Der arbejdes med udgangspunkt i Fællesmål med fokus på musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Link:

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

MODERNE KLAVER 3 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 3 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 3 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-185-8 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere