Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje og fremefter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter"

Transkript

1 Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1

2 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på musikalske fællesskaber i form af kor, orkestre, kammermusik og bands. Vi arbejder med elevernes individuelle udvikling i forhold til den enkelte elevs forudsætninger. Progression er derfor ikke udspecificeret i lærerplanen, da den altid vil være tilpasset hver enkelt elev. Højt kvalificerede musiklærere underviser eleverne individuelt med ro til fordybelse, og tilpasser således undervisningen til den enkelte elevs evner og indstuderings behov. Sammenspil og performance er en naturlig del af undervisningsforløbet og den musikalske dannelse. Faaborg Midtfyn Musikskole tilbyder musikundervisning for børn og unge i alderen 0 25 år samt for voksne. Målet er en stadig udvikling af den enkelte elevs potentiale. Læreplanen for Musikskolen beskriver indhold og undervisningen i de forskellige fag. Det er Musikskolens ønske at give enhver, der måtte have lyst det, mulighed for at dygtiggøre sig på et musikinstrument, og derigennem udforske musikkens verden; at finde ud af noget om lyd og klang, og hvad der sker med os, når vi lytter. At finde ud af hvad vi kan gøre, når vi selv spiller musikken, alene eller sammen med andre, bringer ofte spændende og berigende oplevelser med sig. Samtidigt dannes musikalsk bevidsthed, og man begynder at få den fulde forståelse af musikkens virkemidler og nonverbale kommunikationsform. Når du bliver undervist i at spille et instrument/synge, mærker du følelsen af, at mestre noget. Hvordan bruger vi læreplanen? Læreplanen for Faaborg Midtfyn Musikskole er udviklet af lærerstaben i Musikskolen, og den giver dermed et billede af hvad eleverne møder i Musikskolen. For elever og forældre bliver det tydeliggjort, hvad man kan lære i Musikskolen, og hvilke muligheder der er indenfor for de enkelte instrumenter. Undervisningen tager altid sit udgangspunkt i den enkelte elev, både med hensyn til progression og repertoire. Faaborg Midtfyn Musikskole ønsker igennem dialog at bruge læreplaner som ramme/grundlag for elevernes musikalske udvikling. Vi opfatter læreplanen som et dynamisk arbejdsredskab i stadig udvikling, og forudsætning for kvalitativt arbejde og som den italesættelse/inspiration, der skaber nye veje og processer i musikskolens tilbud. Læreplanen vil dermed til stadighed danne grundlag for pædagogiske dialoger og overvejelser i Musikskolen. Om sammenspil/orkestre. En del af det at gå i musikskole er at kunne deltage i sammenspil. Der er tilbud om sammenspil for alle instrumenter, både sammen med instrumenter af samme slags, men også sammen med andre instrumenter. Det tilstræbes, at alle elever prøver at spille sammen i faste grupper eller ad hoc grupper i løbet af deres tid i musikskolen. Ligesom det også tilstræbes at eleverne bliver præsenteret for mange 2

3 forskellige musikalske genrer. Således at eleverne får bredt kendskab til forskellige genrer indenfor musik, samt kendskab til forskellige musikinstrumenters helt specielle klang. Sammenspillet skal styrke elevernes musikalske udvikling, både rent teknisk og teoretisk, samt udvikle deres sociale kompetencer. Lærerne på sammenspilsholdene tager udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger, således at undervisningen på holdene kan være progressive for den enkelte elev. Om samarbejdet med hjemmet God dialog og kontakt mellem lærer og hjem, samt forældreopbakning til øvning og andre arrangementer er meget vigtige for at understøtte elevens fulde udbytte af undervisningen. Forældre opfordres til, at tage aktiv del i elevens musikalske udvikling. Om øvning Øvning er en langsigtet proces og en vigtig disciplin. Øvning tager tid og tålmodighed. Heldigvis kan øvning blive nemt ved hjælp at et par gode råd. Hav altid instrumentet pakket ud og spilleklart hjemme. Der må helst ikke gå for lang tid fra musiktimen til barnet øver sig hjemme. Øvning bliver svært, hvis man ikke kan huske den opgave, man har fået for. Undgå panik øvning samme dag eller dagen før undervisningen. Hjernen skal have lov til at arbejde med opgaven over hele ugen. Det er de små daglige skridt, der giver den største gevinst i sidste ende. Om Music Mind Games Music Mind Games er sjove spil og lege til indlæring af musikteori, og det betyder spil for musikhjerner og eleven lærer en masse om noder, rytmer og klange på en sjov måde. Music Mind Games er udviklet af den amerikanske pianist og musikpædagog Michiko Yurko, og består af indbydende og farverige materialer, som kan bruges til forskellige aldersklasser og sværhedsgrader, til soloelever eller flere elever sammen, og spillene er bl.a. også med til at styrke elevens koncentration og hukommelse. Om progression: Undervisningens progression tilpasses den enkelte elev efter indbyrdes dialog samt vurdering af musiklæreren. Det forventes at underviser forholder sig til en række områder som: krop og instrument - teori - sammenspil - øveteknik samt andet, der skønnes betydningsfuldt for undervisningen. Det vil altid være muligt for forældrene at spørge lærerene om undervisningens progression og elevens musikalske udvikling i forhold til læreplanen. Den individuelle undervisning tilrettelægges progressivt med mulighed for individuelle aftaler om talentpleje og udvikling i form af udvidelse af undervisningstid fra sæson til sæson, evt. tilvalg af et andet instrument samt hørelæreundervisning på forskellige niveauer eller optagelse på 3

4 musikskolens talentlinie. De allerdygtigste og mest talentfulde elever tilbydes optagelse på talentskolerne i Fyns 11. musikskole, som kan bane vejen for en senere musikalsk karriere via MGK, konservatorium eller anden musikuddannelse. Om talentarbejde Musikskolen tilbyder talentudvikling til de elever, der udviser unikt talent og en særlig indsats. Talentlinien er et tilbud til alle instrumental - og vokalelever. Den er etableret for at give mulighed for intensiv undervisning og dermed optimal musikalsk udvikling. Elever optages på talentlinjen efter en optagelsesprøve Fælles fynsk talentarbejde. Efter kommunalreformen i 2007 blev de 10 nye Musikskoler på Fyn enige om at forene kræfterne omkring talentarbejdet på Fyn og skabte det, vi i dag kalder Fyns 11. Musikskole. Musikskolelederne på Fyn har med etableringen af Fyns 11. Musikskole arbejdet i nøje overensstemmelse med de indsatsområder inden for musikskolearbejdet, som Kulturministeriet har udmeldt. Formålet med Fyns 11. Musikskole er at styrke talentarbejdet for de fynske musikskoleelever ved at målrette indsatsen og skabe en talentfødekæde fra den enkelte musikskole til talentskolerne og videre til ungdomsorkestrene og MGK. I Fyns 11. musikskole er der mulighed for at møde og spille sammen med talentfulde elever fra andre musikskoler. Der afholdes bl.a. workshops, masterclasses (soloundervisning) og der tilbydes sammenspil. Dertil kommer koncerter, events, turnéer m.m. Under Fyns 11. Musikskole hører: Fyns Klassiske Talentskole(FKT) Fyns Rytmiske Talentskole (FRT) Syddansk Folkemusik Talentskole (SFT) Fyns Ungdomsbigband (FAUB) Fyns Ungdomsblokfløjteorkester (FABLO) Fyns Ungdomsguitarorkester (FUGO) Fyns Ungdomssymfoniorkester (FAUST) Klik ind på Fyns 11. Musikskoles hjemmeside og læs mere 4

5 Læreplaner Klaver: I undervisning på klaver tilstræbes det, at give den enkelte elev færdigheder og glæde ved at udtrykke sig gennem musik på sit instrument. Elevens muligheder for at deltage i musikalske udfoldelser på alle niveauer fremmes således at klaverspillet bliver en del af elevens identitet. Klaveret spænder genremæssigt utroligt bredt og kan indgå i sammenspil med andre eller som solo, hvor man selv spiller som et helt orkester. For at få klang, teknik og musikalsk udtryk til at gå op i en højere enhed arbejdes der med kropslig bevidsthed, naturlig og afspændt siddestilling med korrekt indstillet klaverbænk, samt styrkelse af fingerfærdighed. Dermed åbnes der op for en optimal teknisk udvikling med god håndposition, korte negle og bevægelsesfrihed i forhold til klaveret. Nodelæsning og teori inddrages i undervisningen og er en forudsætning for videre udvikling af godt klaverspil. Der arbejdes med Music Mind Games, becifring/improvisation og musikhistorisk kendskab til den musik, der spilles. Klaveret er et alsidigt instrument der kan indgå i mange sammenhænge med andre instrumenter, bands, orkestre eller flerhændigt. Der arrangeres lejlighedsvis sammenspil med andre instrumenter. Instrumental holdundervisning: Instrumental holdundervisning er et tilbud til børn i 1. og 2. klasse om at gå sammen til klaver på et hold med 4 elever. Vi arbejder med Music Mind Games, rytmik, små stykker/melodier og sammenspil. Gennem en bredt funderet musikalsk indskoling bliver der lagt et godt fundament, inden man fortsætter til soloundervisning. Det er en forudsætning at der er adgang til et velstemt instrument med vægtede tangenter. Daglig øvning er en nødvendighed for videre musikalsk udvikling og spilleglæde. I undervisningen arbejdes der med, hvordan man bedst øver/forbereder sig hjemme. Det skal være en god oplevelse at optræde. Der arbejdes med mental forberedelse og det at være på. Alle klaverelever bliver tilbudt at optræde i løbet af en sæson. 5

6 Rytmisk klaver: Klaveret er både velegnet som solo og bandinstrument, og kan indgå i mange sammenhænge. Vi bruger de moderne medier som youtube/computer/mobil i undervisningen. Vi skal også snakke om, hvordan vi bruger computeren til at indspille vores musik på. Vi skal arbejde på: At du får en afslappet og afspændt holdning, når du skal spille på instrumentet. At sætte fingrene rigtigt på tangenterne, så du ikke får dårlige vaner. Angående køb og vedligeholdelse af klaveret, så tager vi også en snak om det. Node/rytme/akkordlæsning/hørelære vil indgå som en naturlig del i undervisningen, og til det vil vi bruge programmer på den I-pad, som læreren medbringer. Da klaveret er oplagt som bandinstrument, vil du få tilbudt at spille i band, hvis der er mulighed for det. Vi skal også prøve at stå på en scene og spille koncert for et publikum. Du skal også lære, hvordan du kan bruge I-pad/computer/mobil som bandmakker, når du skal øve hjemme. Arrangementer: Der afholdes i løbet af sæsonen forskellige arrangementer, hvor du får mulighed for at være sammen med andre elever, og spille sammen. Nogle af arrangementerne er rent sociale aktiviteter, hvor vi bare skal skabe nogle gode venskaber på tværs. Forældre /søskende er meget velkomne til de sociale arrangementer, både med hensyn til hjælp, men også for hyggens skyld. Du får også mulighed for at indspille din egen cd i løbet af sæsonen, hvis du har lyst. Jo mere du øver dig, jo mere sker der, og vi snakker om, du bliver god af at øve dig. Det er vigtigt, at vi får en snak, hvis øvningen går dårligt, eller hvis du er presset i skolen med lektier. Det er vigtigt, at forældrene har en god dialog med læreren, så problemer undervejs kan blive taget i opløbet. Det er helt naturligt, at der vil være lidt opgang/nedgang undervejs, så her er det vigtigt at sige tingene højt, så vi kan snakke om det. 6

7 Guitar: Guitarlæreplanen gælder for både elektrisk guitar og akustisk guitar. Guitarundervisningen starter fra 1. klasse. Vi underviser i melodispil og akkordspil (lejrbålsguitar/ brugsguitar). Derudover underviser vi i mange forskellige stilarter såsom: klassisk- rock - pop-blues og jazzguitar. Indlæringen foregår via noder, tabulatur og gehør. Vi arbejder med improvisation i alle stilarter. Vi stræber efter at give eleverne viden om den mest hensigtsmæssige arbejdsstilling, når de spiller guitar. Vi tager udgangspunkt i hver enkelt elevs størrelse for at vælge den rette instrument. Guitar findes i mange forskellige størrelser. For at lette den daglige brug, lærer eleverne praktiske vaner til håndtering af instrumentet. Den musikteoretiske del af det at spille guitar, integreres i den praktiske undervisning. Senere i musikskoleforløbet kan man vælge at gå til hørelære. Alle elever præsenteres for noder, tabulatur, akkorder, gehørs spil og improvisation Alle guitarelever vil på et tidspunkt i deres musikskoleforløb blive tilbudt sammenspil. Sammenspil kan være med andre guitarer eller med andre instrumenter. Sammenspil kan også foregå ved, at elevers solotid lægges sammen. Instrumental holdundervisning: Instrumental holdundervisning er et holdtilbud til elever fra 1. og 2. klassetrin, hvor vi i fællesskab arbejder med de grundlæggende ting omkring det, at spille guitar. Vi kommer rundt om de teoretiske begreber på en legende måde, ved hjælp af bla. Music Mind Games. Vi lægger specielt vægt på sammenspil på disse hold. Øveplaner tilrettelægges udfra elevens læringsstil. Det vil sige, at vi prøver at skyde os ind på, hvordan den enkelte elev lærer bedst. Dette sker i samarbejde med forældrene, så vidt det er muligt. Vi har erfaring for, at daglig øvning er mest optimal. Vi taler om repertoirevalg med eleverne. Det er vigtigt at have et godt instrument, og musikskolen er behjælpelig med anskaffelse. 7

8 El bas: Vi beskæftiger os primært med rytmisk musik i forskellige stilarter (pop, rock, funk, jazz etc.). Vi skal lære om elbassens rolle i forskellige slags musik. Vi skal lære at spille med forskellige teknikker. Vi skal lære at øve os. Her er nogle eksempler på nogle af de udfordringer vi skal tackle: Hvordan holder man på elbassen? Hvordan holder man en puls? Hvordan koordinerer man højre og venstre hånd? Hvordan sidder man rigtigt? Hvilke fingre skal man bruge? Hvordan lytter man til musik? Hvordan finder man ud af, hvad de spiller på pladen? Vi blander teori og praksis sammen. Mens vi lærer en ny sang, snakker vi om teoretiske begreber som f.eks. akkorder, pulsfornemmelse, rytmer. Vi skal selvfølgelig lære at læse noder, lære gribebrættet at kende og lære at improvisere. Jeg anvender bland andet Music Mind Games til indlæring af teoretiske begreber Elbas er i høj grad et instrument egnet til sammenspil. Sammenspil anbefales til alle, såfremt det er muligt. Enten i Musikskolens orkestre, med andre elbasser eller i små projektergrupper med f.eks. guitar, trommer eller klaver. For at sikre god progression, er daglig øvning anbefalet. Det handler om at skabe gode vaner, f.eks. at instrumentet altid er pakket ud, og noderne altid står klar. Motivation skabes med hurtige og små succeser. På den måde lægges grundarbejdet og bevidstgørelsen for de større succeser på længere sigt. Læreren giver selvfølgelig gode råd og vejledning, hvis I vil købe en ny elbas, forstærker eller andet elbas relateret udstyr. 8

9 Cello: Vi anbefaler, at du begynder i 8 10 års alderen. Dog kan du begynde tidligere, hvis dine forældre deltager i undervisningen. Vi inviterer dig med i fællesskaber af cellospillere både lokalt og videre omkring. Instrumentet indgår naturligt i kammermusik, orkestre, celloensembler, bands og folkemusik. Instrumenter i alle størrelser kan lejes af musikskolen. For at fremme god klangdannelse, arbejder vi med en sund kropsholdning. Som det første arbejder vi med bue og venstrehånds fingres kontakt til strengen. Vi arbejder også fra 1. lektion med, hvordan du håndterer instrumentet bedst muligt. Hørelære, form- og stilkendskab inddrages løbende i undervisningen. Med de yngste elever arbejder vi med Music Mind Games-materialer for at understøtte nodelæsning. Music Mind Games bruges ofte i fællestimer sammen med andre celloelever. Fællestimer er det første sted eleven præsenteres for sammenspil. Siden inviteres til strygeorkester, kammermusik, i bands og folkemusik, når eleven er klar til det. Særlig blandt de yngste elever udgør forældrene en væsentlig del af trekløveret: elev, lærer og forældre. Forældrene er med som sekretær i timerne og kan derved bedre hjælpe eleven med øvning derhjemme. For at sikre god progression, er daglig øvning anbefalet. Det handler om at skabe gode vaner, f.eks. at instrumentet altid er pakket ud og noderne altid står klar. Motivation skabes med hurtige og små succeser. Vi øver at optræde ved forskellige arrangementer og koncerter. Det er også en social kontekst at vokse i. Musikskolens lærer hjælper gerne ved køb af eget instrument. 9

10 Harmonika: Undervisningen er for børn fra 1. klasse og opefter. Du lærer at spille små melodier med højre hånd, samtidig med at vi øver i at spille bas og akkorder med venstre hånd. Du vil indenfor det første år blive inviteret til at spille til en koncert. På harmonikaen vil du komme til at spille både gammel og ny musik. Du har mulighed for at leje en harmonika af musikskolen. Vi vil fra starten arbejde for at du opnår en naturlig og fri kropsholdning ved at sidde rigtigt, bruge korrekt håndstilling og fingersætning. Du vil få kendskab til at betjene harmonikaens forskellige funktioner, såsom diskanten med højre hånd og bassen med venstre hånd. Vi vil arbejde med brugen af bælgen og luftknappen. Vi vil mest spille efter noder i både G og F nøgle, standartbasnoder og inkludere akkord- og becifringssystemet. Du vil også komme til at arbejde med gehørspil samt improvisation. Teori og hørelære vil der blive arbejdet med fra starten, blandt andet ved at bruge Music Mind Games og PC programmet Ear Master. Det kan anbefales at man ret hurtigt deltager i sammenspil i et af musikskolens orkestre efter samråd med læreren. Sammenspil vil forøge dine kompetencer i at spille sammen med andre, fornemme en puls, lytte til dine medspillere og fremme bevidstheden om fælles indlæring, ansvar og disciplin. Du vil blive en del af et fællesskab og skabe sociale relationer. Instrumental holdundervisning: Er for dig der går i 1. eller 2. klasse, og du vil komme til at gå på hold á 3-4 elever. Vi vil spille på harmonika, og lære at bruge tangenter, bas, bælg samt luftknap. Vi vil også spille et musikspil, der hedder Music Mind Games, hvor du lærer en masse om noder og rytmer. Vi øver os i at synge og spille sammen. Du vil også få mulighed for, sammen med de andre på holdet at spille koncert og høre andre spille koncert. Du har mulighed for at leje en harmonika af musikskolen. For at få fuldt udbytte af undervisningen er det bedst at gøre det til en god vane, at øve hver dag. Derfor er det vigtigt at harmonikaen er pakket ud, og sammen med noderne er klar til brug. Du vil få udleveret en lektiebog, så du altid kan se hvad der skal øves på. 10

11 For at bevare motivationen til at spille, vil vi arbejde udfra en dialogbaseret musikønskeliste, hvor du, dine forældre og bedsteforældre er med til at formulere ønsker og mål. Jeg står gerne til rådighed med råd og vejledning angående anskaffelse af instrument, noder eller andre ting. Det er også vigtigt at der er en god kontakt mellem lærer og forældre omkring eleven, undervisning og arrangementer. 11

12 Keyboard: Keyboardet er velegnet både som solo og bandinstrument og kan indgå både i klassiske og rytmiske sammenhænge. Vi bruger de moderne medier som Youtube og I-pad i undervisningen. Vi arbejder også med, hvordan vi bruger computeren til at indspille på. Du skal lære keyboardets muligheder at kende mht. til rytmer og lyde. Du lærer at bruge de rigtige lyde og rytmer til de forskellige melodier. Vi skal arbejde på: At du får en afslappet og afspændt holdning, når du skal spille på instrumentet. At sætte fingrene rigtigt på tangenterne, så du ikke får dårlige vaner. Ved køb af keyboard er det vigtigt, at vi tager en snak om det, da udvalget er meget stort. Node/rytme/akkordlæsning/hørelære vil indgå som en naturlig del i undervisningen, og til det vil vi bruge programmer på den Ipad, som læreren medbringer. Da keyboardet er oplagt som bandinstrument, vil du få tilbudt at spille i band, hvis der er mulighed for det. Vi skal også prøve at stå på en scene og spille koncert for et publikum. Du skal også lære, hvordan du kan bruge Ipad/computer/mobil som bandmakker, når du skal øve hjemme. Arrangementer: Der afholdes i løbet af sæsonen forskellige arrangementer, hvor du får mulighed for at være sammen med andre elever, og spille sammen. Nogle af arrangementerne er rent sociale aktiviteter, hvor vi bare skal skabe nogle gode venskaber på tværs. Forældre /søskende er meget velkomne til de sociale arrangementer, både med hensyn til hjælp, men også for hyggens skyld. Du får også mulighed for at indspille din egen cd i løbet af sæsonen, hvis du har lyst. Jo mere du øver dig, jo mere sker der, og vi snakker om, du bliver god af at øve dig. Det er vigtigt, at vi får en snak, hvis øvningen går dårligt, eller hvis du er presset i skolen med lektier. Det er vigtigt, at forældrene har en god dialog med læreren, så problemer undervejs kan blive taget i opløbet. Det er helt naturligt, at der vil være lidt opgang/nedgang undervejs, så her er det vigtigt at sige tingene højt, så vi kan snakke om det. 12

13 Klarinet: Klarinetten har et stort toneomfang og egner sig til at spille mange forskellige stilarter. I undervisningen præsenteres eleverne for musik fra mange forskellige genrer. Vi spiller melodier og laver øvelser, der understøtter det, der arbejdes med i melodierne og generelle tekniske ting. Noget arbejdes der kun med i timerne, andet vil også være hjemme-opgaver. Vi spiller både med og uden noder. Helt fra start er der mulighed for at deltage i musikskolens forskellige koncerter og arrangementer. Fra start arbejder vi målrettet med at kunne håndtere instrumentet og stå rigtigt i forhold til klangdannelse, fingerteknik og fysik, med henblik på at opnå en god teknik og undgå spændinger. Vi arbejder også med læbe og mundstilling (embouchure) og puste-/vejrtrækningsteknik (støtte) for at få instrumentet til at sige noget. Teori er en vigtigt for at kunne spille og forstå musik, og er derfor helt fra start- i større eller mindre grad - en del af undervisningen. Vi arbejder med teori gennem Music Mind Games (se og gennem forskellige øvelser og opgaver. Det er vigtigt, at teorien giver mening og kan anvendes direkte i forhold til spil på instrumentet. Der lægges vægt på, at eleven bliver en sikker node-og rytmelæser og også lærer at spille uden noder. Derudover er det vigtigt at de kan spille på egen hånd efter noder eller selv lytte ting af. Sammenspil er væsentligt, og det tilstræbes at eleven deltager i sammenspil hurtigt, både i den daglige undervisning og i større sammenhænge. Senere også i musikskolens orkestre. Gennem sammenspil lærer man at lytte og holde en stemme, og den musikskalske bevidsthed udvides. Man indgår i et musikalsk fællesskab og oplever, at det lærte kan bruges i andre og nye sammenhænge, hvilket er motiverende. Når kroppen skal lære noget, kræver det koncentration og mange og hyppige gentagelser, inden det er lært. Det er derfor nødvendigt at øve og fordybe sig, for at opleve fremgang og udvikle sig på instrumentet, og derved bevare motivationen. Det er ikke altid nok kun at øve og spille i timen. For at få den bedste udvikling og mærke fremgang skal man også spille hjemme. Det er også nødvendigt at øve hjemme for at vedligeholde og opbygge musklerne i læberne og fingrene. Det bedste er, at øve lidt ad gangen og hyppigt. Forældrene kan hjælpe med at gøre det til en vane at få instrumentet frem, samt understøtte lysten til at spille hjemme ved interesse, nysgerrighed og opmuntring. I undervisningen arbejder vi med hvordan eleven skal øve sig, og vi arbejder gradvist hen mod at eleven lærer at blive sin egen lærer i øve situationen. 13

14 Det er vigtigt at have et godt instrument, og musikskolen er behjælpelig med anskaffelse. 14

15 Slagtøj/percussion Trommesæt/percussion er primært instrumenter, der indgår i rytmisk musik. Vi beskæftiger os derfor med slagtøjsmusik i en række genrer: rock/pop jazz - latin etc. Vi arbejder med at udvikle en naturlig og afslappet kropsholdning, tekniske færdigheder, koordination samt klang på instrumenterne Eleverne instrueres i vedligeholdelse af både musikskolens udstyr og eget udstyr. Musikskolens lærere tilbyder også rådgivning ved anskaffelse af egne instrumenter. Node/rytmelæsning introduceres tidligt i processen gennem arbejdet med de forskellige genrer. Undervisningen består også af udvikling af gehør, solospil/improvisation, udenadslære, og kendskab til puls, perioder og taktarter I musikskolen er der mange sammenspilstilbud som f.eks. rock/pop bands, rendyrkede slagtøjsorkestre og en række andre spændende konstellationer. Vi lægger stor vægt på, gennem sammenspil at kunne spille og hygge sammen med andre elever i musikskolen. For at få det bedste ud af undervisningen anbefaler vi, at man så vidt muligt øver lidt hver dag, i stedet for 1 time inden undervisningen. Det drejer sig om, i øvningen at være sin egen læremester, og vi lægger stor vægt på god indstuderings- og øveteknik. For at kunne fremkalde mest mulig motivation og spilleglæde, tilpasses øvningen den enkelte elev efter muligheder, ambitioner, niveau og alder. Vi lægger vægt på, at undervisningen foregår i øjenhøjde med den enkelte elev. Derfor bruger vi ofte internet (fx youtube) og andre medier i undervisningen. Vi lytter også til musik for bedre at kunne forstå og derved spille forskellige genrer. 15

16 Tasteinstrument/olietønder: Tasteinstrumenter/olietønder er den melodibærende del af slagtøjsfamilien og består af marimba, vibrafon, xylofon, olietønder m.m. Vi beskæftiger os med en række genrer, fx rock/pop, jazz, latin, klassisk m.m. Her undervises i højere grad i solospil, men også i sammenspil. Vi arbejder på at udvikle en naturlig og afslappet kropsholdning, tekniske færdigheder, koordination samt klang på instrumenterne Eleverne instrueres i vedligeholdelse af både musikskolens udstyr og eget udstyr, og vi tilbyder også rådgivning ved anskaffelse af egne instrumenter. Nodelæsning/rytmelæsning introduceres tidligt i processen med fokus på det melodiske. Undervisningen består også af skalaspil, gehør, udenadslære og grundlæggende hørelære. I musikskolen er der mange sammenspilstilbud som f.eks. rock/pop bands, rendyrkede slagtøjsorkestre og en række andre spændende konstellationer. Vi lægger stor vægt på gennem sammenspil at kunne spille og hygge sammen med andre elever i musikskolen. For at få det bedste ud af undervisningen anbefaler vi, at man så vidt muligt øver lidt hver dag, i stedet for 1 time inden undervisningen. Det drejer sig om i øvningen at være sin egen læremester, og vi lægger stor vægt på god indstuderings- og øveteknik. For at kunne fremkalde mest mulig motivation og spilleglæde, tilpasses øvningen den enkelte elev efter muligheder, ambitioner, niveau og alder. Vi lægger vægt på, at undervisningen foregår i øjenhøjde med den enkelte elev. Derfor bruger vi ofte internet (fx youtube) og andre medier i undervisningen. Vi lytter også til musik for bedre at kunne forstå og derved spille forskellige genrer. 16

17 Keltisk harpe: Undervisning i keltisk harpe er primært for elever fra 3. klasse og opefter. Det er en stor fordel, at du har spillet et andet instrument før og du må gerne have lidt nodekendskab. Du lærer hurtigt i forløbet at spille små melodier i højre og venstre hånd, og efterhånden lærer du at spille en melodi i højre hånd og en basstemme i venstre. Undervisningens målsætning er at bibringe dig instrumentale færdigheder på harpen og at medvirke til din musikalske udvikling. Fra starten arbejdes der med kropsholdning, siddestilling, hånd- og fingerstilling, og du lærer den rigtige anslagsteknik og fingersætning. Du spiller med både højre og venstre hånd Undervisningen foregår efter det gamle mesterlære-princip, hvor din lærer viser, spiller, forklarer og anskueliggør, og du lærer gennem imitation. Der arbejdes med gehør, og der undervises efter noder. Repertoiret omfatter den keltiske musik, danske sange og melodier, musik fra middelalderen og renæssancen, samt klassiske stykker. Mange andre genrer kan indgå. Når du har nået et vist grundniveau (efter din lærers skøn) tilbydes du sammenspil enten med andre harpeelever eller i blandede sammenspilsgrupper. For at få mest muligt ud af undervisningen er det nødvendigt, at du øver dig hjemme. Helst hver dag. Din lærer vil vejlede dig i, hvordan du bedst øver derhjemme i forhold til din alder og niveau. Det er muligt at leje en harpe i de første år. Og i forbindelse med køb vil din lærer være behjælpelig med at finde det rigtige instrument til dig. 17

18 Kontrabas: Kontrabassen tilhører strygerfamilien og er et udpræget orkesterinstrument. Som bassist spiller man en meget vigtig og styrende rolle i et orkester. Kontrabassen har mange facetter og kan bruges inden for alle genrer musik: klassisk, jazz, rock, folkemusik, salsa eller anden rytmisk musik. Selvom kontrabassen er et forholdsvis stort instrument, kræves der ikke nogen specielt stærk fysik. Kontrabassen findes i flere størrelser, så man kan starte med at gå til bas fra 5-6 års alderen. Vi vil i starten af undervisningen arbejde meget med vejledning i forhold til teknik, fingersætning, kropsholdning og rigtig indstilling af instrumentet, således det passer til din højde og drøjde. Vi arbejder i begyndelsen med gehørspil, senere med indlæring af noder, rytmer og takttælling. Som bassist er det meget vigtigt at være god til at tælle takter, og at komme ind på de rigtige steder i musikken, da kontrabassen er et udpræget bas/rytmeinstrument. Men du vil også komme til at lære at spille melodier på instrumentet. Sammenspil er uhyre vigtigt, da vi har at gøre med et orkesterinstrument. Det tilstræbes at få dig med så hurtigt som muligt i et orkester eller band. Derudover vil der blive mulighed for sammenspil med læreren eller andre baselever. Ved sammenspil lærer man at lytte til andre og at følge en rytme. Det er sjovt at spille sammen og høre hvordan ens instrument klinger sammen med andre og får musikken til at gå op, i en højere enhed. En til to gange om året tilbyder læreren en time eller to, hvor eleverne spiller for hinanden, med hinanden og hvor der undervises i hold. Det er meget givende for eleverne at møde hinanden, både ud fra et socialt hensyn, men i lige så høj grad at møde andre som er glade for at spille på instrumentet. Man kan også her arbejde med nogle ting, man ellers ikke når i den daglige undervisning. Det er vigtigt at du øver dig fra gang til gang, for at der skal ske en progression. Og det er lærerens opgave at tilrettelægge undervisningen således, at du bliver udfordret og motiveret til at øve dig, ud fra dine forudsætninger og talent, og får vejledning i at øve dig derhjemme, enten i form af lærerens anvisninger eller et af lærerens udarbejdet øveskema. Jeg vil være behjælpelig med at finde det rette instrument i den rigtige størrelse, i forhold til din alder og højde. Jeg vil til enhver tid lytte meget til dine ønsker i forhold til hvilken genre musik du ønsker at spille, om det skal være rytmisk, klassisk eller folkemusik. 18

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Undervisning på Den dansk-franske Skole

Undervisning på Den dansk-franske Skole Undervisning på Den dansk-franske Skole Årlig Evaluering 2011-2012 Rev. 2 Den dansk-franske Skole www.ecolefrancodanoise.dk Værnedamsvej 12A 1.tv 1 1619 København V Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Resumé... 3 Skolens

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N 7-11 år www.dgi.dk/badminton DGIbadminton 7 11 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Kommune: Herning Kommune (projektholder), Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune Involverede

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere