LÆREPLANER FOR FREDENSBORG MUSIKSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆREPLANER FOR FREDENSBORG MUSIKSKOLE"

Transkript

1 LÆREPLANER FOR FREDENSBORG MUSIKSKOLE Indledning Bekendtgørelse om musikskoler I medfør af 3 a, stk. 4, i lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008, som ændret ved lov nr. 458 af 8. maj 2013 og fastsat efter samråd med Statens Kunstråd. Ifølge lov om musik, herunder bekendtgørelse om musikskoler, kapitel 2 Vedtægter og læreplaner 4 er musikskolen forpligtet af følgende: Musikskolen skal udarbejde læreplaner for samtlige undervisningstilbud. Læreplanerne skal omfatte en beskrivelse af undervisningens formål og progression.

2 Indhold Læreplaner for følgende instrumentgrupper: Grundskolen Akustisk guitar Blokfløjte El-guitar El-bas Klaver / keyboard Kreativ Musikproduktion Saxofon / klarinet Slagtøj Solosang Strygere Tværfløjte For hver enkelt instrumentgruppe gælder en opdeling i Niveau 1-3 (begynder, let øvet og øvet) og herunder en opdeling i følgende kategorier: Instrumentale færdigheder Indstudering Teori / Hørelære Musikalitet Gehør / Improvisation Sammenspil

3 LÆREPLAN AKUSTISK GUITAR Instrumentale færdigheder: Teknik, krop, sidde/ståstilling. Indstuderingsteknik, motorik Hørelære: Rytmefornemmelse, puls, tempo, taktart, intervaller, gehør, imitation Teori: Hørelære, tonearter, skalaer, melodi, harmoni, genrekendskab, musikhistorie Musikalitet: Udtryk, dynamik, frasering, fortolkning Sammenspil: Kompetencer i forbindelse med sammenspil Niveau 1 (begyndere) Instrumentale færdigheder: Korrekt siddestilling. Stemning af guitaren. Venstrehånds teknik. Forskellige anslagsteknikker: (frit/fast) strumming. Hørelære: Puls og rytme øvelser. Grundlæggende taktarter. G-dur skala. Simpel akkordopbygning Teori: Kendskab til - og forståelse af nodesystemets opbygning, nodeværdier samt tablatur. Enkelt melodispil samt simple akkorder/greb Musikalitet: Klangdannelse, frasering. Enkle enstemmige stykker. Lære at lave hensigtsmæssig fingersætning, der understøtter musikken. Sammenspil: Intro til sammenspil. Duospil med en anden guitar. Balancering af dynamik og klang. Lytte til andre. Lære at tælle takter. Niveau 2 (let øvede) Instrumentale færdigheder: Positionsskift i venstre hånd. Videreudvikling af anslagsteknik. Lære barréakkorder. Hørelære: Improvisation. Pentatone sekvenser. Bluesskala, imitation af melodi, rytmik, grooves. Fingerspil efter noder/akkordskema eller tabs. Pulsfornemmelse. Teori: Akkordopbygning (treklange og firklange). Rytmeøvelser. Dur, mol, melodispil. Blive bekendt med becifring, tabs og noder. Kan overskue stykker, der har en mere kompliceret form. Musikalitet: Klangdannelse, frasering, Simple to-stemmige stykker. Balancering af stemmer. Sammenspil: Fælles puls og rytme. Balancering af dynamik og klang. Lytte til andre. Lære at tælle takter.

4 Niveau 3 (øvede) Instrumentale færdigheder: Forskellige anslagsteknikker. Svære positionsskift i venstre hånd. Kan overskue hele gribebrættet. Hørelære: Akkordernes opbygning, Becifring. Skiftene taktarter. Udvidet kendskab til nodeværdier og notation. Teori: Udvidet kendskab til becifring, tabs og noder. Musikalitet: Større kontrol over klangdannelse og anslag. Kan frasere over længere musikalske forløb. Lære at træffe flere selvstændige musikalske valg. Sammenspil: Fælles puls og rytme. Balancering af dynamik og klang. Lytte til andre. Lære at tælle takter.

5 LÆREPLAN BLOKFLØJTE Niveau 1 (begyndere) Teknik 1. Lære at holde instrumentet korrekt. Lære at artikulere. Begynde at øve afslappet vejrtrækning. 2. Begynde at opøve fingerteknik (små bevægelser). 3. Eleven har grundlæggende viden om intonation. Spille hjemme/forberedelse 1. Eleven spiller hjemme. Vi kalder det ikke øvning endnu, fordi spil er mere lystbetonet end øvning. 2. Begynde at konkretisere øvebegrebet. 3. Hjemmeøvning af simplere andenstemmer (ikke melodi). Musikalsk udtryk: 1. Lære at lytte kritisk til egen klang. 2. Begynde at øve musikalsk vejrtrækning ( sætte verjtrækningstegn). 3. Eleven lærer mere avanceret artikulation (staccato, portato, legato). Gehørspil/improvisation: 1. Eleven kan imitere simple melodier. 2. Eleven kan imitere en anelse mere komplicerede rytmer. 3. Begyndende pentaton improvisation. Hørelære/teori 1. Grundlæggende nodelæsning. Kende navnene på de toner eleven spiller. 2. Eleven har kendskab til flere noder og rytmer. Øver på at kunne høre forskel på dur og mol. 3. Teoretisk forståelse for fortegn og g-nøglen. Sammenspil 1. Spille sammen med anden elev imens læreren akkompagnerer. 2. Begynde to-stemmigt sammenspil.

6 3. Hvis muligt, sammenspil med andre instrumenter. Niveau 2 (let øvede) Teknik 1. Videre opmærksom på artikulation, håndstilling og kropsholdning. 2. Begyndende kendskab til dobbeltstød. 3. Viderearbejde med vejrtrækning og dobbelt-trippelstød. Spille hjemme/forberedelse 1. og 2. Træne længerevarende øveforløb. 3. Træner på at øve i længere tid. Musikalsk udtryk 1. Øget fokus på frasering. 2. Eleven opøver sin kompetence indenfor nuancevariation. 3. Crecendo/diminuendo, triller. Gehørspil/improvisation 1. Gehørspil med lidt længere pauser. 2. Korrektion på simpelt niveau. 3. Nemmere improvisatorisk forsiring, f.eks. udfyldning af tertsspring. Hørelære/teori 1. Opbygge forståelse for forskellige taktarter. 2. Forståelse for mere avancerede rytmiske figurer. 3. Sekstoler, 4-dels trioler Sammenspil 1. Overstemmer. Lyseste blokfløjte ikke altid melodiførende. 2. Eleven kan mere end en stemme i et sammenspilarrangement. 3. Eleven prøver at være leder for gruppen, tælle for/bestemme tempo, afslutte stykket.

7 Niveau 3 (øvede) Teknik 1. Viderearbejde med at forfine fingerteknikken med små og præcise bevægelser. 2. Viderearbejde med forskellig artikulation, Du-du, Tu-du, du-gu, du-gu-du m.v. 3. Der arbejdes med al form for finger- og tungeteknik. Spille hjemme/forberedelse 1. Hjemmeøvning fungerer (af lyst) i princippet uden lærerens anvisninger. 2. og 3. Eleven tager selv ansvar for at hjemmeøvningen fungerer. Musikalsk udtryk 1. Mere avancerede triller, drejenoder, ekko. 2. Eleven kan have overblik over f.eks. en baroksonate med henblik på forskelligt udtryk i de forskellige satser. 3. Eleven har kendskab til mange musikalske virkemidler som f.eks. flattertunge, inégale, håndvibrato, fingervibrato m.v. Gehørspil/improvisation 1. Efterligning af længere stykker 2. Videregående forsiring med f.eks. triolisering af skalabevægelser. 3. Improvisation over et kendt tema. Hørelære/teori 1. Rytme- og musikdiktat med melodier fra sangbog. 2. Avanceret rytme- og melodilæsning. 3. Mere avanceret korrektion. Sammenspil 1. Eleven spiller på mindst tre forskellige størrelser fløjter. 2. og 3. Eleven spiller på alle størrelser blokfløjter og sammen med andre instrumenter.

8 LÆREPLAN ELBAS Instrumentale færdigheder: Teknik, krop, sidde/ståstilling. Indstuderingsteknik, motorik Hørelære: Rytmefornemmelse, puls, tempo, taktart, intervaller, gehør, imitation Teori: Hørelære, tonearter, skalaer, melodi, harmoni, genrekendskab, musikhistorie Musikalitet: Udtryk, dynamik, frasering, fortolkning Sammenspil: Kompetencer i forbindelse med sammenspil Niveau 1 (begyndere) Instrumentale færdigheder: Elementær højre- og venstrehåndsteknik. God håndstilling. Kendskab til delene på bassen og hvad de bruges til. Kendskab til tonenavne til ca. 3 bånd inkl. de løse strenge. Hørelære: Periodefornemmelse og simple former. Vers/omkvæd A-B stykke, fx (Basboken 1). Begynder-improvisation med pentatone-skala. Teori: Simple noder i F-nøgle. Grundlæggende rytmelæsning. Simpel tablaturlæsning. Musikalitet: Simple ostinater og figurer efter gehør. Sammenspil: Pulsfornemmelse og formfornemmelse. Sammenspil med trommer. Enkle ostinater. Niveau 2 (let øvede) Instrumentale færdigheder: Arbejde med forskellige grooves. Koordination af højre og venstre hånd. Kendskab til tonenavne op til ca. 7. bånd. Intervalspil (kvart, kvint, oktav) Hørelære: Pulsfornemmelse, periodefornemmelse. Former (AABA mm.). Improvisation med pentatone- og bluesskala. Dur og mol, pentatone evt. med backingtrack (minus one). Teori: Noder bestående af bl.a. sekstendele og trioler. Nye taktarter bl.a. 6/8-3/4-5/4 Musikalitet: Forskellen på forskellige dynamiske tegn (piano, forte mm.) Sammenspil: Bandsammenspil. Fast pulsfornemmelse. Gehørspil. Simple transponeringer af ostinater. Niveau 3 (øvede)

9 Instrumentale færdigheder: Bedre koordination mellem højre og venstre hånd. Tonenavne op til 12. bånd. Evt. slapbasteknik, kendskab til walkingbas og two-beat bas. Hørelære: Kirketonearter. Div. improvisationsskalaer. Skæve taktarter. Transponering af basgange (akkorder). Arpeggioøvelser. Improvisation over II-V-I. Fortsat arbejde med pulsfornemmelse, akkordspil. Teori: Etudespil, mere avanceret nodebillede. Prima vista nodelæsning. Imitation af basgange og grooves. Musikalitet: Spil af forskellige melodier. Brug af højrehåndsteknik til forskellig dynamik (piano, forte osv.) Sammenspil: Rytmisk sammenspil: Jazz, pop, funk osv. Gehørsammenspil. Ostinatlæsning (node). Fast pulsfornemmelse. Improvisation v.hj.a. akkordtoner og skalaer.

10 LÆREPLAN ELGUITAR Instrumentale færdigheder: Teknik, krop, sidde/ståstilling. Indstuderingsteknik, motorik Hørelære: Rytmefornemmelse, puls, tempo, taktart, intervaller, gehør, imitation Teori: Hørelære, tonearter, skalaer, melodi, harmoni, genrekendskab, musikhistorie Musikalitet: Udtryk, dynamik, frasering, fortolkning Sammenspil: Kompetencer i forbindelse med sammenspil Niveau 1 (begyndere) Instrumentale færdigheder: Korrekt siddestilling. Stemning af guitaren. Venstrehånds teknik. Forsk. anslagsteknikker: (frit/fast) strumming. Hørelære: Puls og rytme øvelser. Pentaton skala. Imitation af små melodifraser. Teori: Kendskab til nodesystemet og tablatur. Enkelt melodispil samt simple akkorder/greb og 2 tonegreb, (power akkorder) Musikalitet: Simple dynamiske øvelser.simpelt gehørspil. Sammenspil: Intro til sammenspil. Duospil med en anden guitar. Niveau 2 (let øvede) Instrumentale færdigheder: Spil med plektrum/fingerspil. Lette barréakkorder. Div. numre, sange. Teknik som: Bend, vibrato, legatospil, Hammer-on, Pull-off. (m.m) Hørelære: Improvisation. Pentatone sekvenser. Bluesskala, imitation af melodi, rytmik, grooves, Fingerspil efter noder/akkordskema eller tabs. Pulsfornemmelse. Teori: Akkordopbygning (treklange og firklange). Rytmeøvelser. Dur, mol, melodispil Kendskab til forskellige guitarister. Musikalitet: Bluesfrasering. Spil små linier fra en guitar- solo. Lav egen improvisation. Spil til lydfil eller backingtrack. Sammenspil: Band/rytmisk sammenspil. Lyt til andre instrumenter. Arbejde med forskellige grooves.

11 Niveau 3 (øvede) Instrumentale færdigheder: Plektrumteknik. Fingerspil (Folkteknik) Barréakkorder. Genrekendskab: Jazz, Rock, Folk, Klassisk Fusion m.m Jazzstandards Hørelære: Rytmeguitar med div. Grooves. Kirketonearter, div. improvisationsskalaer Teori: Nodespil (prima vista). Omvendinger af akkorder. Arpeggioøvelser, transponering af akkorder og tema, funktionsanalyse af div. akkordrundgange Musikalitet: Aflytning af tema og solo, akkorder Sammenspil: Rytmiske figurer og ostinater, fast pulsfornemmelse, improvisation over forskellige akkorder, improvisation vha. forskellige skalaer og akkorder.

12 LÆREPLAN GRUNDSKOLEN 0 3 år Sang: Synge enkle sange. Sige enkle remser. Lave fagter og bevægelser. Spil: Kende forskel på rytmeinstrumenter. Spille og improvisere på enkle rytmeinstrumenter. Bevægelse: Imitere enkle bevægelser og fagter. Bevæge sig i musikalsk kontekst. Bevæge sig med begyndende bevidsthed om egen krop. Lave fagter til sange. Hørelære: Fornemme puls og rytme. Imitere simple rytmer. Polaritære begreber. Udtryk: Sanse musikalske stemninger. Sammenspil: Koncentrere sig om korte musikalske forløb. Genkende legen/ musikkens form. 4 6 år Sang: Synge med på et repertoire af sange. Sige et udvalg af remser. Synge med umiddelbar brug af stemmen. Synge spontant. Spil: Spille på rytmeinstrumenter. Spille enkle melodiske motiver. Improvisere på enkle melodi- og rytmeinstrumenter. Følge musikkens form, dynamik og udtryk. Bevægelse: Bevæge sig varieret i musikalsk kontekst. Koordinere bevægelser. Imitere og improvisere bevægelser og fagter. Hørelære: Holde en puls. Udføre enkle rytmer/rytmesprog. Imitere og improvisere enkle rytmer. Holde pauser og stop. Genkende forskellige tempi og perioder i musikken. Kende enkle rytmebilleder og forstå enkle musikalske begreber/tonetrappe. Udtryk: Genkende stemninger, udtryk, dynamik og kontraster. Sammenspil: Indgå socialt i en musikalsk sammenhæng og agere efter enkle spilleregler i en gruppe. Give plads og vente. Modtage en kollektiv besked. Kende forskel på solo og tutti og udføre det. Musiklytning, musikeventyr, musikdramatik. 6 9 år: Sang: Synge et udvalg af sange. Synge naturligt, rent og med varieret udtryk.

13 Spil: Spille på forskellige instrumenter. Spille enkle melodier og akkompagnementsfigurer. (Improvisere rytmisk og melodisk i en enkel musikalsk sammenhæng). Bevægelse: Bevæge sig med øget bevidsthed om egen krop. Koordinere puls og rytme. Bevægelseserfaring: Solo/duo/gruppe udmønter i en bevægelses-, vokal-, instrumental-, grafisk form. Hørelære: Holde puls i forskellige tempi og holde enkle rytmiske figurer. Kende og spille efter rytmiske og melodiske nodebilleder. Kende nodesystem, taktarter, klangfarver/ dur-mol, dynamik. Udtryk: Udtrykke stemninger, dynamik og kontraster i musikken. Sammenspil: Indgå socialt i varierede musikalske sammenhænge og agere efter spilleregler i en gruppe. Indgå i gruppens forskellige roller og modtage og agere efter anvisninger. Musiklytning, musikeventyr, musikdramatik. Kende store komponister.

14 LÆREPLAN KLAVER / KEYBOARD Niveau 1 (begynder) Teknik: Eleven kan spille med grundlæggende spilleteknik og hensigtsmæssig kropsholdning. Eleven kan håndtere instrumentet hensigtsmæssigt. Indstuderingsteknik: Eleven har grundlæggende viden om øvning og kan øve hensigtsmæssigt. Eleven kan vurdere sin egen indsats. Eleven ved hvordan man indstuderer stykker og kan spille stykker udenad. Musikalsk udtryk: Eleven kan spille med grundlæggende dynamiske nuancer. Eleven kan spille med grundlæggende musikalsk frasering. Eleven kan spille efter grundlæggende karakter- og tempoangivelser. Gehørspil/improvisation: Eleven har en begyndende erkendelse af melodisk bevægelse på instrumentet og kan imitere et kort forespillet motiv. Eleven har kendskab til lettere skalaer, akkorder og rytmer og kan improvisere indenfor et afgrænset tonalt/rytmisk område. Hørelære/teori: Eleven har en grundlæggende viden om skalaer. Eleven kan gengive tonenavnene og spille enkle skalaer i instrumentrelevante tonearter. Eleven kan læse, spille og imitere enkle rytmer. Eleven kan genkende og spille grundlæggende akkorder. Eleven kan genkende enkle tonearter og høre forskel på dur/mol. Sammenspil: Eleven har elementær viden om instrumenternes roller og fælles puls og kan agere i en elementær flerstemmig sammenhæng. Eleven kender de elementære spilleregler for deltagelse i sammenspil og kan indgå socialt i elementært sammenspil. Niveau 2 (let øvet) Teknik: Eleven kan spille med udviklet spilleteknik. Eleven kan spille med hensigtsmæssig kropsholdning. Eleven kan spille med god dynamisk variation. Eleven kan håndtere instrumentet hensigtsmæssigt. Indstuderingsteknik: Eleven kan øve med øget selvstændighed. Eleven kan vurdere sin egen indsats konstruktivt.

15 Musikalsk udtryk: Eleven kan spille med sikker anvendelse af dynamiske nuancer. Eleven kan spille med sikker anvendelse af musikalsk frasering. Eleven kan spille med sikker anvendelse af karakter- og tempoangivelser. Gehørspil/improvisation: Eleven har et udviklet kendskab til melodisk bevægelse på instrumenter og kan spille enkle sange efter gehør. Eleven har udviklet forståelse for sammenhængen mellem improvisation og skalaer, akkorder og rytmer og kan improvisere melodisk, tematisk og rytmisk indenfor en given harmonisk ramme. Hørelære/teori: Eleven har en udviklet viden om skalaer og kan spille mere komplicerede skalaer i instrumentrelevante tonearter. Eleven kan omsætte mere komplicerede taktarter, samt læse, spille og imitere mere komplicerede rytmer. Eleven kan genkende og spille udvidede akkorder. Sammenspil: Eleven har en udviklet viden om instrumenternes roller og fælles frasering og kan agere i mere komplekse flerstemmige sammenhænge. Eleven kan agere socialt i mere komplekse sammenspilssituationer. Niveau 3 (øvet) Teknik: Eleven kan spille med avanceret spilleteknik. Eleven kan spille med hensigtsmæssig kropsholdning. Eleven kan håndtere instrumentet hensigtsmæssigt. Indstuderingsteknik: Eleven kan øve selvstændigt. Eleven kan vurdere sin egen indsats og selvstændigt forbedre denne. Musikalsk udtryk: Eleven kan i sit spil på overbevisende måde anvende dynamiske nuanceangivelser. Eleven kan på overbevisende måde frasere musikalsk. Eleven kan i sit spil på overbevisende måde anvende karakter- og tempoangivelser. Gehørspil/improvisation: Eleven har en integreret forståelse for melodiske bevægelser på instrumentet og kan spille sikkert efter gehør. Eleven kan improvisere melodisk, tematisk og rytmisk indenfor en avanceret harmonisk ramme. (Gælder rytmisk klaver). Hørelære/teori: Eleven kan spille komplekse skalaer. Eleven kan omsætte komplekse taktarter, samt læse, spille og imitere komplekse rytmer. Eleven kan genkende og spille komplekse akkorder. Sammenspil: Eleven har en integreret viden om instrumenternes roller og funktion og kan agere i avancerede flerstemmige sammenhænge. Eleven kan agere socialt i mere avancerede sammenspilssituationer.

16 LÆREPLAN KREATIV MUSIKPRODUKTION Fredensborg Musikskole Niveau 1 (begyndere) Instrumentale færdigheder: Software-indstallering, audio midi interface set-up Hørelære: Simpel beat programmering og step by step pencil komposition Teori: Abelton begynderniveau teknik Musikalitet: Simpel automatisering af dynamik og volume Sammenspil: Afvikling af clips i session view Niveau 2 (let øvede) Instrumentale færdigheder: Import af audio, warping af audio Hørelære: Brug og forståelse af arpeggiator og chord builder Teori: Skabelse af egen tracks Musikalitet: Opbygning af sange, brug af audio plugins Sammenspil: Live afvikling af hele tracks Niveau 3 (øvede) Instrumentale færdigheder: Højt workflow, key commands Hørelære: Kendskab til risers, sweeps, tromme fills og build ups Teori: Indgående stilkendskab, indgående forståelse af Ableton Musikalitet: Eget udtryk og eksport af egne projekter Sammenspil: Brug af softsyns live, kan lave remix af andre tracks

17 LÆREPLAN SAXOFON / KLARINET Instrumentale færdigheder: Teknik, krop, sidde/ståstilling. Indstuderingsteknik, motorik Hørelære: Rytmefornemmelse, puls, tempo, taktart, intervaller, gehør, imitation Teori: Hørelære, tonearter, skalaer, melodi, harmoni, genrekendskab, musikhistorie Musikalitet: Udtryk, dynamik, frasering, fortolkning Sammenspil: Kompetencer i forbindelse med sammenspil Niveau 1 (begynder) Instrumentale færdigheder: Vejrtrækning. Grundlæggende skalakendskab. Simpel node- og rytmelæsning (1/4- og 1/8-dele). Let improvisation (f.eks. pentaton skala). Hørelære: Imitation, Forståelse af dur/mol akkorder. Simpel node- og rytmelæsning (1/4- og 1/8-dele). Teori: Grundlæggende skalakendskab med op til 2 fortegn. Musikalitet: Puls (brug af krop eller fod som egen trommeslager). Sammenspil: Medgive eleven glæde og inspiration. Genrekendskab: Jazz, rock, pop mm. Eleven lærer de fælles spilleregler for deltagelse på et sammenspilshold og kan indgå socialt her. Eleven kan agere i flerstemmig sammenhæng. Eleven har viden om instrumenternes rolle og fælles puls. Sammenspil og koncerter er en vigtigt understøttende funktion for elevens udvikling. Niveau 2 (let øvet) Instrumentale færdigheder: Bredere skalakendskab: Mol /mol / mel / blues / bebob-skala. Sværere node- og rytmelæsning (trioler, 1/16-dele mm.). Improvisation over flere tonearter i samme nummer (II V I). Udenadslære; temaer/soloer. Hørelære: Udenadslære: Temaer, soloer, liks, kompositioner, II V I. Teori: Mestre skalaer med op til 6 fortegn. Forståelse af improvisation over flere tonearter i samme komposition. Improvisation over II V I. Kirketonarter.

18 Musikalitet: Arbejde med klang, embouchure, dynamik, tunging, dynamiske tegn, lære et bredt spekter af repertoire. Sammenspil: Medgive eleven glæde og inspiration. Genrekendskab: Jazz, rock, pop mm. Eleven lærer de fælles spilleregler for deltagelse på et sammenspilshold og kan indgå socialt her. Eleven kan agere i flerstemmig sammenhæng. Eleven har viden om instrumenternes rolle og fælles puls. Sammenspil og koncerter er en vigtigt understøttende funktion for elevens udvikling. Niveau 3 (øvet) Instrumentale færdigheder: Niveauet øges generelt Hørelære: Niveauet øges generelt Teori: Niveauet øges generelt Musikalitet: Niveauet øges generelt Sammenspil: Medgive eleven glæde og inspiration. Genrekendskab: Jazz, rock, pop mm. Eleven lærer de fælles spilleregler for deltagelse på et sammenspilshold og kan indgå socialt her. Eleven kan agere i flerstemmig sammenhæng. Eleven har viden om instrumenternes rolle og fælles puls. Sammenspil og koncerter er en vigtigt understøttende funktion for elevens udvikling.

19 LÆREPLAN SLAGTØJ Instrumentale færdigheder: Teknik, krop, sidde/ståstilling. Indstuderingsteknik, motorik Hørelære: Rytmefornemmelse, puls, tempo, taktart, intervaller, gehør, imitation Teori: Hørelære, tonearter, skalaer, melodi, harmoni, genrekendskab, musikhistorie Musikalitet: Udtryk, dynamik, frasering, fortolkning Sammenspil: Kompetencer i forbindelse med sammenspil Niveau 1 (begyndere) Instrumentale færdigheder: Stikteknik, hvordan man holder på trommestikkerne Hørelære: Grundrytmer, rytmeimitation på trommesæt/ klappe Teori: Elementær nodelære Musikalitet: Lytte til elevens ønsker, lytte til musik Sammenspil: Lærer spiller for eleven, som inspiration Niveau 2 (let øvede) Instrumentale færdigheder: Stikteknik (hvordan man holder på stikkerne), rudiments, dynamik, positur, dobbeltstortrommeslag Hørelære:, lytte til Cd/mp3 og aflytte rytmer og form Teori: Nodelære, rytmer fra forskellige stilarter, Musikalitet: Lytte til elevens ønsker, lytte til forskellige stilarter, finde på rytmer Sammenspil: Inspirere ved lærerens spil, prøve andre instrumenter Niveau 3 (øvede) Instrumentale færdigheder: Lilletromme teknik/ stikkontrol, Stikteknik (hvordan man

20 holder på stikkerne), rudiments, lilletrommesoli, dynamik, trommestemning. Avanceret stortrommeteknik. Positur, åndedræt, grooveforståelse Hørelære: Lytte til Cd/mp3 og aflytte rytmer og form, Aflytte musik i forskellige stilarter. Avancerede rytmer fra forskellige stilarter Teori: Nodelære, bigbandcharts, studiesessioncharts. Snakke om æstetik, musikbranchen, musikkens rolle i samfundet Musikalitet: Finde på rytmer, idéudvikling, komposition. Udforskning af klange i trommer/ percussion/ bækkener. Sammenspil: Inspirere ved lærerens spil, Studieindspilning. Arbejde med kliktrack. Udforske andre instrumenter dybere..

21 LÆREPLAN SOLOSANG Niveau 1 (begynder) Teknik: At kontrollere stemmen så tonerne kan rammes. Introduceres til kropsholdning, vejrtrækning og støtte. Indstudering: Eleven påbegynder en øve rutine. Indstudering foregår primært i timen. Udtryk: Indlevelse i musikken og nydelse ved at synge. Gehør: Lære melodier og simple rytmer ud fra gehør. Hørelære/teori: Lære melodier og simple rytmer ud fra gehør. Sammenspil: Sang til akkompagnement. Niveau 2 (let øvet) Teknik: Fri bevægelse i lettere sange. Intonation og artikulation. Introduktion til forskellige klangidealer og stemmekvaliteter. Akustik. Indstudering: Regelmæssig og mere selvstændig øvning. Selvevaluering og indstudering hjemme i det små. Optage sig selv. Udtryk: Tekstarbejde. Dynamik. Frasering. Gehør: Lettere improvisation i melodier og over enkle akkorder. Dur/mol. Skalaopbygning. Imitere rytmer. Hørelære/teori: Introduceres til nodeværdier, taktarter og enkel primavista sang. Kan orientere sig i en node. Sammenspil: Synge med andre sangelever. Kor. Band/orkester. Niveau 3 (øvet) Teknik: Fri og ukompliceret brug af stemmen i forskellige registre og med forskellige klangfarver. Kontrol over registerskift. God intonation i forskellige tonaliteter. Indstudering: Øver godt selvstændigt. Selvevaluering og hjemmeindstudering. Udtryk: Kan formidle tekst og musik på en scene. Kan hurtigt frigøre sig fra tekst og noder og fokusere på at arbejde med udtryk og frasering.

22 Gehør: Improvisation over sværere akkorder. Melodisk frasering over mere komplicerede akkordforløb. Kan imitere sværere rytmer. Hørelære/teori: Kan hurtigt lære en sang ud fra gehør eller noder. Primavista sang. Tonearter, fortegn, kvintcirkel mm. Kan forme en sang ifht. instrumentering, dynamik og form. Skrive og komponere egne sange. Sammenspil: Kor. Band/orkester. Solo/duo/trio performance.

23 LÆREPLAN STRYGERE Instrumentale færdigheder: Teknik, krop, indstuderingsteknik, genrekendskab, motorik Hørelære: Rytmefornemmelse, puls, taktart, intervaller, skalaer, gehør, imitation Teori: Nodelære, tonearter, melodi vs. harmoni, instrumentlære, musikhistorie Musikalitet: Udtryk, dynamik, at lytte, frasering, fortolkning Sammenspil: Kompetencer i forbindelse med sammenspil Niveau 1 (begynder) Instrumentale færdigheder: Håndtering af instrument er altafgørende for, om eleven får glæde af at spille på især violin/viola. Derfor lægges de risær fokus på holdning og bueføring de første år. Lege bør ofte indgå med de yngste elever (4-8 år), så den rette holdning indøves med glæde og i et inspirerende miljø. Enten med lærer eller i gruppesammenspil. Også lege med buen og siden lette imitationsøvelser bør indgå i de yngste elevers begyndertræning, da det udvikler kropslig afspændthed og god bueføring/intonation. Starter eleven først fra 9 års alderen og op, så er begynderøvelser og lege ikke så vigtige, selvom de stadig kan bruges til inspiration. Improvisation og imitation af rytmer kan de ældre begynderelever med stort udbytte starte på efter få lektioner. Hørelære/teori: For de yngste begynderelever er imitation af rytmer/toner en nem måde at udvikle et gehør uden nodekendskab. Mens de ældre begynderelever sagtens kan begyndetræning i enkel nodelæsning, når de har tilegnet sig god bue- og instrumentholdning. Hvis læsning af noder skader holdning af instrument, er det dog gavnligt at droppe det en tid, for i stedet at genoptage begynderøvelser i holdning og bueføring. Det vigtigste for en stryger er at kunne håndtere sit instrument optimalt. Således at spændinger og forkert holdning ikke modarbejder at udtrykke sig i musik. Så at læse efter noder for tidligt, kan ofte skabe en akavet instrumentholdning, som senere bliver en hæmsko for at eleven udvikler sine instrumentale og musikalske færdigheder. Eleven risikerer derved efter nogle år helt at miste lysten til at spille på et strygeinstrument. Det er vigtigt at tage højde for dette tidligt i forløbet. Instrumentholdning (gerne i leg) går derfor forud for indlæring af nodelære/hørelære/teori. Musikalitet: Bevægelse til visse rytmer, mens eleven går rundt i lokalet med instrument og bue (dette gælder ikke cello) er en legende måde at få musikken ind i kroppen, og gør samtidig holdning af instrument mere ubesværet. Træning i at spille efter gehør og imitere

24 læreren, er vigtigt allerede eller især på begynderstadiet. Lette improvisationer øves ud fra de læse strenge. På et elementært niveau også med toner i 1. position. Afhængig af alder, kan fraseringsøvelser med bue indgå tidligt i undervisningen. Sammenspil: Sammenspil er en vigtig del af undervisningen. HEer lærer eleverne at lytte til hinanden og trænes i at følge med pulsen, hvis man falder ud af stemmen. Det sociale er samtidig en stor inspiration, der gør at eleven føler sig mindre alene med at spille et instrument. Der dannes allerede tidligt venskaber, der i nogle tilfælde kan holde hele livet. Samspil kan alle elever lære meget af, både de såkaldt utilpassede og se og hør mig ikke børn. Henover tid indser gruppen formålet med at lytte til andre, og selv tage ansvar for hver sin stemme. Lege indgår som en ekstra motivation, hvor eleverne glemmer sig selv og oplever hvad samvær i musik kan i spontan livsglæde. Niveau 2 (let øvet) Instrumentale færdigheder: Igen afhængig af alder, da strygergruppens elever kan starte fra de er 4 år og derfor som 6-7-årige er blandt de lidt øvede uden at kunne noder eller sværere strøg, positionsskift etc. Så bredt vurderet er kravene disse: På dette niveau bør de instrumentale begynderteknikker at være på plads, så der er overskud til lidt sværere tekniske udfordringer. Som øvelser i lette positionsskift. Tonedannelse og vibratoøvelser. Buetekniske øvelser, med bl.a. spiccato og for nogle arpeggio i første og lidt højere positioner. Spil efter noder starter her. Men for de 7-årige, helt afhængig af niveau og modenhed. Hørelære: Kunne spille en enkel skala og sige tonenavne. Kendskab til hvordan man laver en simpel melodi ud fra en skala. Lære selv at komponere frit, uden krav om korrekt notation afhængig af alder! Lære noder og deres værdier i enkle termer. Teori: Afhængig af alder og motivation en indføring i nodelære, som er nødvendig, hvis eleven skal indgå i samspil hvor der spilles efter noder. Lære navne med et tidsbillede for de komponister eleven spiller. Musikalitet: Lære at lytte til eget spil med lukkede øjne fornemme musikkens puls under øvning. Frasering med bue udvikles med gradvist flere toner i eet strøg. Kende til betydningen af op og ned-strøg. Musikbegreber som forte, crescendo, piano forte og diminuendo introduceres. Sammenspil: Eleven skal helst kunne spille efter noder ved samspil. Dog undtaget de yngste elever, hvor hver elev vurderes individuelt. Det sociale og musiske samvær giver eleverne en intens flowoplevelse af et fællesskab, som skolerne ikke kan tilbyde dem. Samspil er en

25 opmuntring og kan bekræfte eleven i at være god nok uden der er bedømmelse eller karakterer inde over. Den enkelte udvikler her en kreativ tænkning i et frit samvær med ligestillede. Det giver også stor inspiration til at øve sig videre på sit instrument. Niveau 3 (øvet) Instrumentale færdigheder: Målet er et optimalt højere niveau både teknisk og musikalsk. Der arbejdes med skalaer i 3 oktaver, udvidede tekniske øvelser og etyder og koncerter i en sværhedsgrad, der hele tiden udvikler eleven til at mestre instrumentet optimalt. På dette niveau kan eleverne udvikle sig meget forskelligt mht. hvilken genre de har en personlig forkærlighed for. Det er derfor gavnligt hvis de præsenteres for flere genrer indenfor strygermusikken som barok, wienerklassisk og ny klassisk, folkemusik, etnisk musik og rockimprovisationer. Hørelære/teori/musikalitet: Videregående hørelære, intervallytning, nodelære, kvintcirklen, rytmeøvelser og kendskab til kompositioner der spilles, samt elementær musikhistorie. Kompositionsøvelser hvor eleven gøres bekendt med forskellige stilarter at komponere i. Musikudtryk forklares uddybende, så samspil på højere niveau kan tilbydes både indenfor musikskolen og i ensembler/orkestre udenfor. Niveau fra øvede til højere er en længere proces, hvor der tages hensyn til en enkeltes elevs kunnen og evner. Pga. den nye skolereform, bør undervisningen tilrettelægges så eleven ikke føler yderligere stress, men oplever musikken, som en oase fra skolens terperi, og oplever at finde sig selv i musikken. Det kan med en stresset elev være gavnligt, blot at bruge timen til koncentration omkring en langsom skala, hvor åndedrag, krop og sind smelter sammen med de enkelte toner. Det giver eleven både indre ro og en afslappet harmonisk holdning. Sammenspil: Eleverne skal have mange udfordringer på dette højere niveau. Deltagelse i flere forskellige koncerter sammen med andre instrumenter og helst spille i mange genrer. Kammeratskabet er her udviklet gennem ofte flere års spil i samme grupper, så samværet er derfor frit og inspirerende. Det gode sociale sammenhold omkring musikken gør at eleverne kan udfordres yderligere.

26 LÆREPLAN TVÆRFLØJTE Instrumentale færdigheder: Teknik, krop, indstuderingsteknik, genrekendskab, motorik Hørelære: Rytmefornemmelse, puls, taktart, intervaller, skalaer, gehør, imitation Teori: Nodelære, tonearter, melodi vs. harmoni, instrumentlære, musikhistorie Musikalitet: Udtryk, dynamik, at lytte, frasering, fortolkning Sammenspil: Kompetencer i forbindelse med sammenspil Niveau 1 (begynder) Instrumentale færdigheder: Vejrtrækning, embouchure, grundlæggende skalakendskab. Simpel node- og rytmelæsning. Let improvisation. God kropsholdning. Spille simple melodier. Hørelære: Imitation på instrumentet. Forståelse af dur/mol. Simpel node- og rytmelæsning. Tonetrappe (melodi op eller ned). Puls. Teori: Nodelæsning, taktarter, puls. Musikalitet: Spille sammenhængende fraser. Spille piano / forte. Sammenspil: Medgive eleverne glæde og inspiration. Eleverne kan agere i flerstemmig sammenhæng. Lytte / give plads. Eleverne har viden om instrumenternes rolle og fælles puls. Sammenspil og koncerter er en vigtig understøttende funktion for elevens udvikling. Niveau 2 (let øvet) Instrumentale færdigheder: Bredere skalakendskab. Sværere node- og rytmelæsning. Improvisere over flere tonearter. Spille længere stykker. Udvikling af klang. Hørelære: Sværere node- og rytmelæsning. Stabil pulsfornemmelse. Teori: Mestre skalaer med op til 6 fortegn. Forståelse af kvintcirklen. Stabil nodelæsning. Musikalitet: Arbejde med klang, embouchure, dynamik, tunging, dynamiske tegn, at lære et bredt spekter af repertoire. Sammenspil: Medgive eleverne glæde og inspiration. Eleverne kan agere i flerstemmig sammenhæng. Lytte / give plads. Eleverne har viden om instrumenternes rolle og fælles puls. Sammenspil og koncerter er en vigtig understøttende funktion for elevens udvikling.

27 Niveau 3 (øvet) Instrumentale færdigheder: Niveauet øges generelt. Hørelære: Niveauet øges generelt. Teori: Niveauet øges generelt. Musikalitet: Niveauet øges generelt. Sammenspil: Medgive eleverne glæde og inspiration. Eleverne kan agere i flerstemmig sammenhæng. Lytte / give plads. Eleverne har viden om instrumenternes rolle og fælles puls. Sammenspil og koncerter er en vigtig understøttende funktion for elevens udvikling.

Sololinje. 1. Teknik og repertoire

Sololinje. 1. Teknik og repertoire 1. Teknik og repertoire Værkstedslinje (2.-3. klasse) Eleven indføres i grundlæggende tekniske færdigheder. Hvordan holder man på guitaren, på plektaret, hvordan sidder man på en stol, hvordan stemmer

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 INDHOLD Præambel... 2 Kompetencemål... 3 Kompetenceområder... 3 Progressionsinddeling... 4 Fag... 4 Læsevejledning... 5 Forslag til læreplaner for musikskoler... 6 Overordnede

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Elguitar. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse)

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Elguitar. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik, Udtryk og viden..side 3 - Indstudering side 4 - Gehør/Improvisation side 5 - Hørelære/teori.side 6

Læs mere

LÆREPLANER FOR Lolland Musikskole

LÆREPLANER FOR Lolland Musikskole LÆREPLANER FOR Lolland Musikskole I N D H O LD Præambel...2 Kompetencemål...3 Kompetenceområder...3 Progressionsinddeling...4 Fag...4 Læsevejledning...5 Forslag til læreplaner for musikskoler...6 Overordnede

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v.

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Klaver Modullinje (4. klasse - ) Sololinje 1. Sidestilling / kropsholdning Vis rigtig siddestilling ved klaveret. Snak med eleverne om, hvordan, de sidder derhjemme og kom

Læs mere

Guitar. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse)

Guitar. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Suzukiviolin - suzukibratsch

Suzukiviolin - suzukibratsch Suzukiviolin - suzukibratsch 1 Start/alder 3 7 år. Læs om metoden på www.suzukielev.dk 2. Forældrerolle 1 forælder skal deltage i undervisningen og lære at hjælpe barnet med øvningen derhjemme. 3. Undervisning

Læs mere

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg Forskolen (0-9 år) Formål. side 2 Grundsyn. side 3 Mål for undervisningen i forskolen. side 3 Faglige mål og fagligt indhold - At styrke barnets umiddelbare musikglæde.

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Blokfløjte. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning

Blokfløjte. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Nodelæsning. Guitarister

Nodelæsning. Guitarister Nodelæsning for Guitarister Jesper og Morten Nordal Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2012 MUFO ISMN-nr:

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget musik

Slutmål og undervisningsplan for faget musik Musikundervisningens formål: Musik er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med samtidens musik,

Læs mere

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. FAGPLAN. FAG: Musik KLASSE: 1 kl. ÅR:

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Musik

UVMs Læseplan for faget Musik UVMs Læseplan for faget Musik Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den indeholder en angivelse af undervisningens progression i den obligatoriske musikundervisnings

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013-14 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Musik C Peter Riis Petersen

Læs mere

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association Gradsprøver -program European Piano Teachers Association EPTA Danmark Carit Etlarsvej 4, 2840 Holte Tel: 45 42 29 63 Mobil: 28 39 01 07 Fax: 38 33 52 58 e-mail: info@epta.dk www.epta.dk BG Bank: 1551-0016796603

Læs mere

Mål og fagplan for musik og sang

Mål og fagplan for musik og sang Mål og fagplan for musik og sang Kompetencemål efter 9. klasse: Kunne udtrykke sig musikalsk i fælleskab med andre Kunne deltage opmærksomt i sang og sammenspil. Kunne udtrykke sig skabende i musikalske

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre)

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre) 1 Definitioner Lyd omfatter både dynamik, tonehøjde (intonation) og artikulation. Dynamik: Kraftigt - svagt; legato staccato strøg. Artikulation: Tryk samt ansats - korte og lange strøg. : Dit tryk og

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Hørelære/Teori

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Hørelære/Teori 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Hørelære/Teori Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold.side 3 - Teknik..side 4 - Indstudering side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Holdning side 7 Tilrettelæggelse

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

OPGAVETYPE 3. Skriftlig musikteori. Ole Barnholdt 2006

OPGAVETYPE 3. Skriftlig musikteori. Ole Barnholdt 2006 OPGAVETYPE 3 Skriftlig musikteori Færdigheder Denne progression er tænkt som en slags studieplan for den enkelte elev i disciplinen. Man kan således lade de målrettede elever arbejde-der-ud-ad. Samtidigt

Læs mere

Odsherred Musikskole. Læreplaner Odsherred Musikskole. Violinen Målgruppe: Elever Niveau: Begynder. Elevens navn:

Odsherred Musikskole. Læreplaner Odsherred Musikskole. Violinen Målgruppe: Elever Niveau: Begynder. Elevens navn: - Læreplaner Læreplaner Odsherred Musikskole Målgruppe: Elever Niveau: Begynder v. Finni og Frans Elevens navn: Kropsforståelse - v. Finni og Frans Holde pulsen i et helt stykke. Holde pulsen i et helt

Læs mere

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser:

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: Årsplan for 1-2-3. klasse. 2016-2017. Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: I trinmålene for musik er undervisningens udvikling opdelt i 3 områder: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse I 1. klasse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/15 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Musik C Peter Riis Petersen

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Indhold Musik som obligatorisk fag

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Fag formål Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Sang. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (6. klasse - ) Sololinje

Sang. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (6. klasse - ) Sololinje Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Fagot. Værkstedslinje/fagottino (2.-3. klasse) Sololinje. Modullinje (4.

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Fagot. Værkstedslinje/fagottino (2.-3. klasse) Sololinje. Modullinje (4. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 6-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Mål for undervisningen: Der arbejdes med udgangspunkt i Fællesmål med fokus på musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Link:

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Spil Smart Vol. II. ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog

Spil Smart Vol. II. ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog 1 Spil Smart Vol. II ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog Forfattere og koncept: Liv Beck og Tove Sørensen Medforfattere: Stepnote Publishing Logo og omslag designet af: Martin Sommer Flot Martin Layout:

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Tilgange til forståelse af rytme - og periodefornemmelse i lyset af både elev og lærer forudsætninger.

Tilgange til forståelse af rytme - og periodefornemmelse i lyset af både elev og lærer forudsætninger. Tilgange til forståelse af rytme - og periodefornemmelse i lyset af både elev og lærer forudsætninger. Af Michael Madsen www.michaelmadsen.dk Musik er fragmenteret lyd sat sammen i strukturer, og musikalitet

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk Guitar og noder Melodispil og nodelære 1. position John Rasmussen Guitarzonen.dk Guitar og noder er udgivet som e-bog 2011 på guitarzonen.dk Forord Denne bog gennemgår systematisk tonernes beliggenhed

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Læseplan for musik Helsingør Privatskole

Læseplan for musik Helsingør Privatskole Læseplan for musik Helsingør Privatskole Læseplan for musik Musikundervisningen på Helsingør Privatskole foregår fra 0. klasse frem til 6. klasse, og er opdelt i 4 forløb. Musikudøvelse: 0. klasse: Eleven

Læs mere

Suzukiviolin - Suzukibratsch

Suzukiviolin - Suzukibratsch Suzukiviolin - Suzukibratsch 1. Sidestilling / kropsholdning 2. Teknik F.eks. blæseteknik, håndstilling, støtte, embouchure mm.? 3. Indlæringsform F. eks. nodelæsning, gehør, improvisation mv.? lærer/elev

Læs mere

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Ole Skou feb.2011 side 1 Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Oplægget er en demonstration af en metode til

Læs mere

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Vi glæder os til at se jer til workshops! Den 31. okt. og 1. nov. 2017 er særlige dage i musikskolen. Vi har nemlig skemafrie dage for at få plads til forskellige tværgående

Læs mere

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE ORGEL a. Kunstspil Målet er, at den studerende opnår indsigt, kundskab og færdighed som forudsætning for at udvikle indstuderingsteknik, herunder kendskab til opførelsespraksis og registreringspraksis.

Læs mere

Keyboard og DIM. 1. lektion side 1

Keyboard og DIM. 1. lektion side 1 1. lektion side 1 I musiklokalet bruger vi de almindelige "musik" ord: noder, toner, melodi, frase, tema, interval, akkord, rundgang, intro = indledning = forspil, A og B-stk, vers og omkvæd, bro, C-stk,

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Bevægelses-, sang og musiklege Birthe Hansen: Vild med fællesdanse + cd Søren

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2017-2018 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2017-2018. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet Lidt om rytmer Instrumenternes rolle i samspillet Forgrund & baggrund Baggrunden, rytmegruppen, groovet Baggrund - rytme Det er altid trommernes opgave at underbygge rytmen/groove et. Forgrund Baggrund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 13 Htx

Læs mere

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer:

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer: Rockvokal Gert Uttenthal Jensen Frederiksborg Gymnasium & HF 2005 Flydestemme og akkorder 1. 3-stemmig flydestemme for lige stemmer I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Det

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Musikteori på video v. Anders Aare

Musikteori på video v. Anders Aare 1 Musikteori på video v. Anders Aare - oversigt over arrangementsprincipper for poprock arrangement 1) Forberedelse og retning Opgaveformulering (stx A-niveau) Opgaveformulering: "Der skal laves en udsættelse

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

Basun/altbasun/euphomium/baritone

Basun/altbasun/euphomium/baritone Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Rytmer. Skalaer i dur og mol

Rytmer. Skalaer i dur og mol Rytmer Treklange og D7 akkorder Nodelæsning Intervaller Skalaer i dur og mol Taktering 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk

Læs mere

Dette citat er for mig det smukkeste udgangspunkt for det vokale arbejde

Dette citat er for mig det smukkeste udgangspunkt for det vokale arbejde At bryde ud i sang MARGRETE ENEVOLD Har i en årrække undervist i hørelære, sang, sangpædagogik og børnekormetodik ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og arbejdet med børns og unges stemmer bl.a.

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

Musikskolen for Voksne

Musikskolen for Voksne Musikskolen for Voksne Sæson 2015-2016 Tlf. 20 21 70 84 www.musikskolenforvoksne.odderweb.dk INSTRUMENTALUNDERVISNING Tidspunkt aftales ved tilmelding Klaver Marianne Eriksen Tlf. 2021 7084 Mail: pianistinden@gmail.com

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

En kropslig tilgang til læring

En kropslig tilgang til læring En kropslig tilgang til læring -et pædagogisk udviklingsprojekt af Docent Martin Klausen Rytmisk Musikkonservatorium, København! 1! Forord 3 Indhold Min personlige baggrund 3 Musiker og underviser Faglig

Læs mere

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 Musikskole 2010-2011 Vi byder endnu engang alle hjertelig velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og

Læs mere

MUSIKKENS GRUNDBEGREBER

MUSIKKENS GRUNDBEGREBER MUSIKKENS GRUNDBEGREBER Arbejdshæfte til hørelære og almen musikteori af INGE BJARKE LÆRERHÆFTE Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende

Læs mere

Baggrunden for udviklingen af særskilt metodik for Rytmisk Korledelse

Baggrunden for udviklingen af særskilt metodik for Rytmisk Korledelse Rytmisk Korledelse anno 2016 Det intelligente kor JIM DAUS HJERNØE Professor, rytmisk korledelse Leder af RAMA Vocal Center, Det Jyske Musikkkonservatorium Baggrunden for udviklingen af særskilt metodik

Læs mere

Systematisk oversigt. 1. del. Det lineære grundlag

Systematisk oversigt. 1. del. Det lineære grundlag Systematisk oversigt 1. del. Det lineære grundlag Tonematerialet... 6 1. Tonesystemet... 6 1.1 Stamtonerne... 6 1.2 Orientering af dybe og høje toner... 6 1.3 Stamtonebetegnelser i de forskellige oktaver...

Læs mere

4t 6t 4t 6t 4t 6t 4t 4t 6t 4t 4t

4t 6t 4t 6t 4t 6t 4t 4t 6t 4t 4t Respect Skrevet af Otis Redding. Indspillet af Aretha Franklin i 1967. Analyse: Gert Uttenthal Jensen FORM: Intro 1. omkv 2. omkv 3. omkv Kontrast- 4. Omkv Break Outro (omkv) vers vers vers stykke vers

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER

KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER GJELLERUPSKOLEN KOR GUITAR SAMMENSPIL SKOLEORKESTER KOR 2 2. kl. / Lærer: Sarah Agergaard Det bliver ikke jul i Gjellerup, før 2. klassernes korsangere har gået Lucia-optog! Igen i år er 2. klasses kor

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt/vokalt hovedfag har solistiske og ensemblemæssige færdigheder,der knytter sig til beskæftigelse inden for udøvende musik og/eller musikpædagogik har udviklet sit specifikke,

Læs mere