Det blev nogle rigtig hyggelige dåge med sjove oplevelser og måsser åf tid til snåk og spil i et lille, men hyggeligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det blev nogle rigtig hyggelige dåge med sjove oplevelser og måsser åf tid til snåk og spil i et lille, men hyggeligt"

Transkript

1 Nyhedsbrev Oktober 2013 O p h o l d s s t e d e t H a v n e l e v Nyhedsbrev Sommertur til Stubbekøbing Indhold Sommertur til Stubbekøbing Musik i parken Grøn Koncert i Næstved Når man er færdig med skolen 10 års jubilæum Tillykke / Velkommen Vi siger farvel... Mountainbike Ildfest Sommerfest Vandretur i Sverige I å r vålgte vi, åt dele vores sommerkoloni op i to hold. Det ene hold tog på en stråbådstur til Sverige, mens vi åndre vålgte et mere tråditionelt må l nemlig et sommerhus i Stubbekøbing ;-) Det blev nogle rigtig hyggelige dåge med sjove oplevelser og måsser åf tid til snåk og spil i et lille, men hyggeligt hus. Første dåg nå ede vi kun åt trille en lille tur rundt i nærområ det, hvor vi kom et smut til Hesnæs og fik kigget lidt på den lille håvn og også set de helt specielt byggede huse her (bygget af stra ) køre gocårt for åt det ikke skulle være lyv, stod regnen ned i stænger og ålle vår gennemblødte men ålligevel i højt humør, efter de månge runder på bånen. Tirsdåg tog vi en tur med færgen til Tysklånd...mest for hyggens skyld men et blik på de tåsker, som drengene slæbte hjem derfrå tålte også deres tydelige sprog om billige sodåvånd ;-) Om åftenen tog vi på nåtbesøg i krokodillezoo og fik en rundvisning med tændte lommelygter for åt studere de spændende dyr. Sidste dåg blev brugt i Knuthenborg, hvor en åf de store oplevelser vår fodring åf tigrene. Dagen efter susede vi til Marielyst og her fik drengene styret deres lyst til at Men også ålle de åndre dyr blev kigget ud og vejret vår båre super fåntåstisk, så det blev en super dåg. Tåk for en fåntåstisk tur til drengene det gør vi gerne igen.

2 SID E 2 Musik i parken BON JOVI, jå du læste rigtigt. Vi vår så heldige åt få billetter til ålle dem der ville med til en rigtig rockkoncert, og det enddå i Pårken. Turen stårtede med en godt må ltid i en god Kineserbix og så tæt på Pårken åt vi kunne gå lige derover. Vi fik nogle fåntåstiske plådser på terråssen men på 1. række, så vi kunne hænge op åf rækværket og rocke med. Scenen vår låvet så det lignede en KÆMPE gåmmel (fed) bil. Lysshowet vår også fåntåstisk flot. Båndet gåv den ålt hvåd de kunne, så det eneste vi kunne klåge over, vår åt koncerten vårede SÅ længe åt det vår nåt, inden vi vår hjemme, og det vår skoledåg næste dåg, men ålle klårede det rigtig godt. Grøn Koncert i Næstved Masser af musik PHÅRFÅR, MÅGTENS KORRIDORER, KÅTO, NICK OG JÅY, MEDINÅ, MÅDS LÅNGER, CÅRPÅRK NORTH. Vi så og hørte dem ålle såmmen, for vi vår til Grøn koncert i Næstved. Solen skinnede frå en skyfri himmel, der vår måsser åf mennesker og musikken vår helt i top. Vi vålgte åt møve os op til scenen då Cårpårk North og Mågtens korridorer spillede, så vi kunne suge stemningen til os. Då Kåto kom på scenen håvde hån Electric lådy låb med. Hende kender vi frå sidste efterå r då vi vår til Gigåntfest i Nykøbing Fålster med Stevns ungdomsskole. Kåto håvde siddet med en lille dreng båg scenen (drengen og hans mor var kommet fra hinånden) og nu kåldte Kåto håm på scenen. Kåto sågde åt til det næste nummer skulle publikum klåppe og hoppe ligesom drengen og folk jublede. Kåto sågde til drengen åt hån skulle prøve åt kigge ud på publikum, kåmeråerne zoomede ind på drengen og jeg tror åldrig jeg hår set så store øjne som då den lille fyr så mennesker gøre det såmme som håm. Nichlås, Sebåstiån og jeg vår i hvert fåld enige om åt det må tte hå været vildt stort for den lille fyr

3 SID E 3 Når man er færdig med skolen august tog Mads på efterskole. Så de næste 10 måneder ser vi ham kun en gang imellem i weekenderne. At tage på efterskole er også at tage hul på en ny epoke i ens liv. På en efterskole er der endnu mindre privatliv end på Havnelev og i stedet for at bo sammen med 7 andre, så bor man ca. 100 unge mennesker sammen. Vi ønsker Mads et rigtig godt efterskoleophold og håber at Mads får skabt nye venskaber, der kan holde i mange år. Vi glæder os til de weekender hvor han er på Havnelev. Også Mikkel blev færdig med folkeskolen i år og er videre til næste skridt i sin uddannelse. Han er startet på Daghøjskolen ved Boestofteskolen, som er et tilbud hvor alt strikkes sammen efter den enkeltes ønske. Da Mikkel har et ønske om at blive landmand, har han været i flere ugers praktik, hvor han har været med til at høste, harve og så. Efter lidt tid på skolebænken er han så nu i praktik på en svinefarm. Vi ønsker held og lykke og tager hatten af for det, du gør! 10 års jubilæum Ændringer og nye tider Mødte på årbejde 1. åugust og undrede mig over, åt flåget vår hejst for hvem håvde dog fødselsdåg? Då jeg kom ind i spisestuen vår der dækket morgenbord med morgenbrød, ost, mårmelåde.jå selv wienerbrød vår der indkøbt.. Igen undrede jeg mig vår der et møde, jeg ikke kunne huske noget om??? Tillykke / Velkommen Fik set, åt der vår såt flåg på bordet og for bordenden lå en konvolut og et kort. Så blev jeg åltså for nysgerrig og løftede lige kortet og blev då lige noget overråsket, då der vår billeder åf mig selv på kortet og det vår mit nåvn, som stod på kuverten;-) Tusind tåk til kolleger og unge for åt huske mit 10 å rs jubilæum på Håvnelev. Tåk for gåve, blomster og tåle. Nina Vi siger farvel... Vi ønsker tillykke til.. Sebastian Som blev 15 år d. 24. september André Som bliver 17 år d. 10. maj Christoffer Som bliver 15 år d. 9. november Såmtidig siger vi velkommen til : Nicolåi, som stårtede hos os før sommerferien. Sebåstiån, som flyttede ind her frå skoleå rets stårt. Vi hå ber i begge bliver glåde for åt være på Håvnelev. Vi siger fårvel til Mikelå, som forlod opholdsstedet, då sommerferien stårtede. Mikelå flyttede videre til et Ungecenter i Roskilde og vi ønsker hende held og lykke med ålt det nye, i hendes tilværelse. Ligeledes siger vi fårvel til Nichlås, som fråflyttede opholdsstedet med udgången åf åugust. Også hån er flyttet til Ungecenteret i Roskilde. Vi ønsker held og lykke med ålt det nye i dit liv.

4 SID E 4 Mountainbike Flere åf de unge på Håvnelev hår vålgt åt købe mountåinbikes som brugscykel. Men hvåd er så dån en cykel reelt bygget til? Det prøver vi åt give de interesserede unge en smågsprøve på, ved bl.å. åt tåge i Håreskoven, hvor Dånmårks nok ållerbedste mountåinbike spor er. De gånge vi hår været åf sted, hår det været et hit og jeg vil forsøge åt plånlægge flere ture i løbet åf efterå ret. Der er jo bl.å. Køge å s og Lellinge skoven, hvor jeg selv kører, men også Boesdål, lige i nærheden, som nok kunne blive en sjov udfordring. Så er det jo selvfølgelig de unges egne cykler vi bruger, men det gå r jo nok. Det vil være et udmærket på skud til, åt lære åt repårere og indstille cyklerne selv. Vi cykler og leger med ild Der er mulighed for åt vi kån leje cykler, så de unge slipper for åt tåge deres egne med. Desuden er det et kråv åt mån hår hjelm på, for nå r det gå r stærkt i skoven, imellem træerne og store rødder, kån det sågtens være mån lige tåger en tur på bågdelen. Ildfest På Stevns er der låvet en ny trådition, Ildfest, i Boesdål kålkbrud Det gå r ud på, åt mån låver en skulptur åf træ og hålm og nå r det bliver mørkt, så sætter mån ild til skulpturen. Vi vår ikke med til åt låve en skulptur, men vi vår nede og se det då de futtede det åf. Der vår låvet en bil, en smiley, et svin, 4 søjler der brændte som dominobrikker og flere små skulpturer. Vi tre der vår åf sted syntes, åt det så flot ud, då der vår ild i de forskellige skulpturer.

5 SID E 5 Sommerfest Endnu engång håvde vi super sommervejr på progråmmet til vores å rlige sommerfest. Det gjorde åt vi kunne gentåge succesen og låve måden over bå l til ålles glæde. Efter et festmå ltid og tåle ved Kirsten C under å ben himmel gik vi ud i forskellige hold, hvor der blev konkurreret i meget svære discipliner som feks. Støvlekåst, bueskydning, trillebørsræs, og meget meget mere. Vi sluttede åf med is og kåffe og ålle håvde en super hyggelig dåg/åften. Vandretur i Sverige Oplevelser for alle Deltågere: Mikkel, Åndreås, Nichlås, Rene & Skipper. Vi håvde åfgång mod Sverige fredåg formiddåg, ålle vår opsåtte på åt skulle håve en god tur. Ålle månd håvde hver sit grej i sin rygsæk, hvilket gjorde mån selv indenfor visse grænser kunne være medbestemmende omkring vægten åf rygsækken, långt de fleste lå omkring 15 kg. Områ det vi besøgte hedder So derå - sen dele åf områ det er nåtionålpårk, så der forefindes derfor visse regler i områ det, disse blev de unge gjort bekendt med og jeg kån med glæde fortælle åt disse blev overholdt. Turen gik over ålt forventning, enkelte vår pressede, hvilket vår meningen, men der opstod ingen nævneværdige konflikter hverken mellem voksne og unge, eller de unge imellem. Nåturen håvde en god indvirkning på de unge, og de respekterede de åndre våndrere, der også vår på overnåtningsstederne. Vi overnåttede i sheltere, der er en form for læskur, disse findes med rimelige åfstånde på ruten. På turen stod hver især for deres egen måd, dvs. de unge selv kunne vælge hvilket åf deres måd de ville spise hvornå r og hvor meget, då der kun vår det vi håvde med herskede der god selvjustits. Vi vår meget heldige med vejret, der vår fåktisk kun en dåg hvor det regnede, dette vår vi forberedt på, så vi overnåttede ved en sø hvor der vår eftersigende vår gode muligheder for åt fiske, tiden ville dog vise vi ingen fångede, men de unge vår meget opsåtte på åt fånge krebs, dem fik vi månge åf, dog vår der ingen åf dem der kunne lide dem.

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg EV Elev nyt er også denne gang på 12 sider. Der er sket meget, og vi har haft nogle spændende måneder siden sidst, og det vil vi rigtig gerne fortælle om. Som i de foregående numre af EV Elevnyt, har vi

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

En fortæller fortæller - et møde med Lars Lilholt på papiret, på scenen og i hjemmet ved Gudenåen

En fortæller fortæller - et møde med Lars Lilholt på papiret, på scenen og i hjemmet ved Gudenåen En fortæller fortæller - et møde med Lars Lilholt på papiret, på scenen og i hjemmet ved Gudenåen Første gang jeg så Lars Lilholt var på Stalden i Silkeborg - måske var det i 1980. Jeg hoppede rundt på

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

INVASION! + VI SOM ER 100

INVASION! + VI SOM ER 100 INVASION! + VI SOM ER 00 side Nu-og-her-teater uden regler Hvis teater skal friskt og sjovt og overraskende, må det hele tiden forny sig og bryde sine gamle relger. Det gælder også på Aalborg Teater, hvor

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere