Trondhiems Handelsbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trondhiems Handelsbank"

Transkript

1 Universitetsbiblioteket i Trondheim I rondhjems mekaniske Værksted Støberier, Maskin- & Kjedelværksteder Staal- og Jernskibsbyggeri = 2 Dokker Patentslip, i > ' ;! Overtager Levering,,af Maskinarbeider, Kjedelarbeider etc, Støbegods af fbrtrinlig Kvalitet i saave! Jern som Staal og Metal Samt Rebarationer af alle Slags for hvilkensomhelst industriel Bedrift Aktieselskabet Trondhiems Handelsbank Solid Arbeide Prompte'og omhyggelig Betjening, IV* Billige Priser,"^R Telegr-Adr: Værkstedet Telefon No 528 oversøiske Steder T IA]^A besørger Incassationer billigst i Ind- og Udland, og sælger udenlandsk Valuta, Ligt alle Arte, af BanMorretmnge, Wfåj$ IjKi^f^ <^mm x anerkjendte, brændebesparende Ovne og Komfurer samt Støbegods af alle Slags for Landbrug, Skibsbi?ug og H&isbi*yg leveres i omhyggeligste, solideste Udførelse og smukkeste Udstyr, hurtigst og billigst fra Hoi/edoplaget Trondhjems Værksteds Udsalg Fjordgaden 54 Hjørnet af fordre øade Telegr-Adr Trolla Telefon No_

2 KAALUND K Lund autorisere! rerlægger, rorhandel * Kontor, lager og værksted: Dronningens Gade 23 Oprettet-1874 Telefon No 200 ni Anlæg og reparation af gas-, vand-, kloak-, vask-, damp-, talerør-, pumpeledninger og badeindretninger, centralopvarmning vandclosetanlæg m m Lager af alle fornødne materiajier: rør, kraner, slanger, vaske pumper, fajanceservanter badekar, vandclosetter Tidsmæssige gasbrændere, lamper og lygter m m Grana Prix Paris 1900 Bråna Prix Papis 1900 l N BRUUN Pelsvarefo metning, Huefabrik Filt- og Straahatte Handel med Antikviteter' Berederi for alle Slags Skind Indkjøb og Export af

3 IV RigstelefoD Telegrafadp: JStohpfot" fe, Etablere! 1838 Telegramadresse: DIGRE AKTIKSELSKABET JACOB DIGRE TRONDHJEM Bjpiop- & Tmlastfomtnins * Dampsag i & Snedkerifabrik Export af Trælast og færdige Huse Prisbelønnet: Paris ;I878 og 1880 Christiania 1883 * * * * * <s> # * Trondhjem 1887 Kjebenhavn 1888 Æresdiplom Bergen 1898 Hommelvik Værft & Støberi Hommelvik modtager Bestillinger paa alle Sføbegods af Jern og Metal, ihaskinreparatioiier af enhver UH udføres Oppudsning og _ Separationer paa Træ- og Jernskibe Dampophalingsslip, ^ hvorpaa kan optages indtil 150 Tons Fartøier Godt assorteret Lager a?* vore: Kakketovne, Komfurer, lagazioovne etc etc hos Herrer Chr, Thåulomi & Sen i Trondhjem Nye Modeller, godt Arbeide i billige Priser

4 Ingvar Klingenberg,, Trondhjem og Christiansund N ^ Eneste guldnledalje for norsk klipfisk og berifri fisk i blikemballage ved den internationale fiskeriudstilling i Bergen 1898 Medlem af juryen ved den Internationale flskeriudstilling i''st Petersburg 1902 hors concours * Export af klipfisk sild, sei og tran Hovedagent i Trondhjem for de norske selskaber: Brandforsikringsselskabet,NORDEN'< Livsforsikringsselskabet,,BRAGE" Ulykkesforsikrinsselskabet,,SIGYN" l Adressebog for Trondhjem Støt iqééys Industri! Vort fabrikat af alle sorter frøpster, pensler & gadekote forhandles gjennem de fleste af Trondhjems kjøbmænd i jern- & malervarebranchen TAGEL & BUST kjøbes stadig til høieste priser fl/s Trondlijems flerste & Penselfabrik Mellemilen 34 Telefon no 1009 Femtende Udgave * Udgivet af Hilmar Moe John'-'Jiusby Tobak-, Cigar & Vinforretning v 10 Trondhjem H Moe &* Cos Forlag 1905 * TfTflTTTTTTTTTTTTTTTffTTtttTTTfTTftfl?????!!!????????? 1 ]^

5 vin Singers Original Symaskiner Paris 1900, Grand Prix" Høieste Udmærkelse er mønstergyldig i Konstruktion og Udførelse er uundværlige for Husbrug og Industri er uovertrufne i Tdelsesevne og Varighed er i Fabrikdrift de mest udbredte egner sig fortrinlig for moderne Kunstbroderi Gpatis Undervisning ogsaa i moderne Kunstbpodepi NILS FINSTAD, Ti oil (lli j eill Kluvergaarden Melan & Reitan ;PECIAiF TK forord Idet femtende Udgave af Adressebogen herved fremlægges for det ærede Publikum, maa jeg bede om Overbærenhed for, at Bogens Udgivelse er bleven noget forsinket, hvilket imidlertid er begrundet dels i Materialets betydelige Forøgelse, dels i Omstændigheder, som jeg ikke har været Herre over, og ikke mindst paa Grund af min Sygdom Paa Grund af det Tidsrum, der hengaar frå Byens Opgaaelse og til Adressebogens Færdigtrykning, vil der uundgaaelig forekomme flere Feil, som jeg desværre ikke har kunnet berigtige, da trods gjentagne Opfordringer kun meget faa anmelder Flytning etc Jeg tiar herved anmode alle, som enten savner sine Adresser eller ved sine Navne finder feilagtige Anførsler, om godhedsfuldt uopholdelig Og skriftlig at underrette mig herom, ligesom Meddelelse om Flytning i Aaret Løb stedse bedes mig tilsendt Ærbødigst flilmar \floe, Munkegaden Sild, Ferskfisk, Saltfisk og Tørfisk Stor og regelmæssig Tilførsel af alle Sorter Fisk Telegram^,; Jtøtøncomp, Telefon 1612

6 Lager & Udsalg af alle Slags f^undstaff, Éagerotftisfliser, Carbolkalk SKERI LANDBRUGS raousiri OG SPORTS UDSTILUNSEN TROMSB CONTOR: ØVRE BAKLANDET 7 TELEGRAFADR,: TEGLVÆRKET TELEFON 424 Krum & fl ad Tåg ste n Drain etingsrør, ildf Mursten & Ler, Cement og Fabrikation af alle Slags Teglværksartikler og Kalkbrænderi Telegramadresse : Sagforeningen Jamtlands Telefon Kontoret J576 Sigv RSoe priv 16II are-ffirening Kontor & Lager Brateren (ydre Basin) Trondhjem Skibningssted: Hommelvik anbefaler fra herværende Lager Skaaren og høvlet Trælast til konkurerende Priser Ordres paa større Partier optages for Levering direkte frå Sverige In dh old Iste Hf deling: p a g A Offentlige Bygninger, Kontorer, Banker etc B Foreninger, Stiftelser, Legater etc 1 15 C Skoler D Befordringsmidler den ftf deling: Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere med Angivelse af Stilling og Adresse 65 3die Hfdeling: Fortegnelse over Grader, Huse og disses Beboere 245 4de flfdeling: Fortegnelse over de vigtigste Haandværks- og Handelsfag og disses Indehavere samt endel andre Næringsdrivende 357 Den patenterede amerikanske Petroieumsovn = er garanteret absolut explosions-, røg- og lugtfri! er meget let at passe og rengjøre! er let flytbar og yderst billig at benytte! kan benyttes med stor Fordel til Kogning og Bagning! kan anvendes øieblikkelig og efter Behag varme kortere og længere Tid ad Gangen! er særdeles smuktudstyret og en Pryd for ethvert Værelse! er solgt i et Åntal af 300,000 Stk, hvoraf vi sidste Vin,ter her i Landet solgte over 1000 Stk, der alle funktionerede til Kjøbernes udelte Tilfredshed Kaptein Roald Amundsen,,,Gjea"-Expeditionens bekjendte Leder, skriver sualedes følgende:,,det er mig herved en Fornøielse at udtale min store Tilfredshed med den Petroieumsovn,,Ideal af amerikansk 'Konstruktion jeg raodtog fra Dem ifjor Høst til Prøve, og hvoraf jeg nu til min Expedition har kjøbt yderligere 5 Stk Den er aldeles fri for al Os og ubehageliglugt, samt'udspreder en jevn og behagelig Varme, der let kan reguleres efter Ønske, ligesom den er meget renslig, let at passe og billig at benytte Af alle de Ovne, jeg har forsøgt, er,,ideal" den absolut bedste og mest økonomiske Den har under Vinterens Løb opvarmet to middelstore Værelser" Christiania 15de Juli 1903 Ærbødigst Roald Amundsen Forskjellige Størrelser fra 16 til 30 Kr Nyeste og bedste Vaskemaskiner & Klæderuller Største Lager af Landbrugs-, Meieri- og Driftsmaskiner Hør, Pumper, Kraner, Oljer, Bemme, Maskinrekvisita etc Kataloger og Prislister gratis & franko, Aktieselskabet Andrew Hollingwoptli & Co,

7 XII Haakon Brandt (Heyerdahl & Cos Filial) Trondhjem ^ Alleslags Landbrugs- og Meierimaskiner \ Obs! Kun Iste Kl Fabrikata! on Elektriske Kraft- og Lysanlæg! \ Opmaaling, Overslag etc gratis! \ Maskiner for JAølter, Sagbrug og industrielle finlæg af enhver Art Nutidens absolut bedste, mest praktiske, holdbareste, peneste og i forhold til Varighed billigste <*T ÆGFAKH1NG/^^ fiindes i Størrelserne 200, 400, 600, 800 og 1200 Æg altid paa Lager hos Eneforhandleren Nordenfjelds, Haakon Brandt, Tfondhjem iine hos Haakon Brandt, Trondhjetn Skrivemaskinen,,BLIKENSDERFER NO 7" findes nu os mange Forretningsmænd i Trondhjem Alle roser den og anbefaler den Prøvemaskine og ager af denne enkle, solide, varige og enormt billige JMao (X) H* co 4* O CD xrn Fortegnelse over de Averterende Indenbyes: Pag Aas Arnt 230 Aas E 230 Afholdshotellet 63 Aktiebryggeriet 49 Alstad ' Permeas Bagside Angell, Otto 230 Arild Margarinfabrik 233 Aspaas, Gerh K 239 Aune, Fotograf Permens Forside Baklandets Støberi & mek 'Værksted, Forpermen indv Basaren ved Bybroen 61 Berle & Co's Agentur, Annas Perm Bags Bjerkar, G 61 Bohne, Fr 235 Borchgrevink Persen L Permens Bagside Borgen, Otto Permens Forside Brandt Haakon XII Bruns Boghandel, F 51 Brun, I N Il Brænne, Bernh 51 City-Oafé 53 Christiansen, A B : 50 Christoffersen, Joh 231,,Dagsposten", Marginalen Dahl, Albert, E 233 Dahl, H L 54 Dahl, Peder 56 Dahls Bryggeri Bogens Ryg Dampvaskeriet 54 Digre, Jacob 237 Dillner O 230 Dillner, Eudolf 63 Døring, A 56 Ei dem, Petra, ' 232 Eklund,-Allan, Permens Forside Ellingsen, Emil 65 Eriksen E l Permens Forside Fallan, M Vedføiede Mærkelap Fevaag, Odin 56 Finstad, Nils VIII,,Folketidende" 342 Frimurerlogens Best Permens Bagside Grønning, Emil 232 Haakonsen, B C 57 Hansen, Lars i 243 Haugness, B, 235 Hegge, Jensine 238 Hafstad Olaf 56 Hoff, Wilh Permens Bagside Hollingworth & Co's Filial XI Husby, John VI Hytten & Solberg 61 Iversen, H Pennens Forside Jakobsen Martin 232 Jenssen-H P A/S Snittet Johansen, I, A 234 Johnsen, Jacob 60 Jurgens, H G 243 Klingenberg, Ingvar VI Kliiver, Lorentz, D Permens Forside Kolstad, C 55 Kreditbank, Den nordenfjeldske 64 Kock, Alb E Permens Bagside Krogstad, S 55

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

2en norske Gren af Familien THAMS nedstammer fra Sorenskriver DANIEL P.

2en norske Gren af Familien THAMS nedstammer fra Sorenskriver DANIEL P. 48 TBONDHJEM OG OMEGNS INDUSTRI Namsen " Trælastforening, Nordenfjeldske, Bergenske Dampskibsselskab og Trondhjems Sygehusanlæg. I det sidste Aar har Firmaet beskjæftiget indtil 32 Montører. Ved Siden

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Tarokspillets historie og udvikling

Tarokspillets historie og udvikling Tarokspillets historie og udvikling Et essayistisk festskrift ved Jens Henneberg i anledning af Hjørring Tarokklubs 25 års jubilæum. Copyright 2002: Jens Henneberg ISBN: 87-8788-37-3 Et lidet forord Dette

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Koleraen i København i 1853

Koleraen i København i 1853 Koleraen i København i 1853 og hvordan man forsøgte at komme den til livs Transport af en kolerapatient. En opgave af: Ditte Wonsyld 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Om opgaven...2 Litteratur og kilder...2

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010.

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010. AUTOADAPT3 CIRKULATION Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010 SEG grinderpumpen der kan selv... SEG autoadapt NYHED! Danish Crown DSB værksted Kildepladsoptimering Udstillinger Store besparelser, se side

Læs mere

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? Dit gods - vores fornemmeste opgave...og længere er den ikke Vi vil være den transportvirksomhed, som vores kunder vælger at handle med. Det forpligter

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere