Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK"

Transkript

1 Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS

2 Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80% af dem samles sammen og brændes af i et stort bål. De er simpelthen ikke beregnet til at sejle i. Citat Wagn Jensen, Tidl. formand for Dansk Amatørfiskerforening Afprøvning af stabiliteten i en jolle. 2

3 Der er mange joller i Danmark En stor del af alle de danskere, der hvert år nyder en del af fritiden på vandet, sejler i en af de ca joller, der findes i Danmark. En jolle er i denne sammenhæng defineret som en primært åben båd under 6 meters længde. Oftest har jollen påhængsmotor som i øvrigt kan være så kraftig, at man kan komme ind under bestemmelserne om speedbådskørekortet. Sejl- og klassejoller falder ikke ind under bestemmelserne, der omtales i denne pjece. Alle joller, der blev bygget til denne standard, blev forsynet med et blåt metalskilt, som typisk er placeret på et synligt sted indvendig i båden. Købere af brugte joller bør være opmærksomme på, om denne mærkning findes i den båd, man ønsker at købe. Mange joller er ikke sikre nok En stor del af de gamle joller lever ikke op til nutidens standard for stabilitet og flydeevne dvs. evnen til at holde sig flydende, hvis de skulle blive fyldt med vand. Statistikken taler sit tydelige sprog. Op mod halvdelen af de fritidssejlere, der hvert år mister livet, er mænd, der falder over bord fra en jolle. Det antages, at jollernes ringe stabilitet er den væsentligste årsag til ulykkerne og modsat hvad de fleste tror skyldes ulykkerne nu ikke længere, at mændene falder over bord, fordi de står op i jollen for at lade vandet ud over siden. Officielle krav til jollers stabilitet og flydeevne Helt op til slutningen af 70 erne var der ingen egentlige krav til jollers stabilitet og flydeevne. Mange har sikkert været udmærkede efter datidens forhold, men da langt de fleste eksisterer endnu i dag, kan vi også med sikkerhed sige, at en stor del af jollerne fra dengang er for ringe og slet ikke kan måle sig med nutidens standard. Nordisk Bådstandard Fra 1983 fik forbrugerne konkret hjælp ved køb af nye joller, da Nordisk Bådstandard blev introduceret som en frivillig norm, der dog blev gjort obligatorisk for joller til udlejningsformål. Standarden blev udarbejdet i fællesskab mellem Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Det blå skilt angiver en grundlæggende kvalitet og giver vigtig information om bl.a. maksimalt antal personer og maksimal motorstørrelse. Fritidsfartøjsdirektivet Næste skridt fremad kom i 1994, da EU's fritidsfartøjsdirektiv for første gang så dagens lys. Kravene i dette direktiv er generelt skrappere end kravene i Nordisk Bådstandard. Under Fritidsfartøjsdirektivet ligger alle de mange ISO standarder, der vedrører de enkelte dele af et fritidsfartøj, - men på indførelsestidspunktet i 1994 var kun ca. 10% af alle standarderne færdigt definerede. De blev dog suppleret med retningslinier udarbejdet af arbejdsgrupper i de enkelte EU medlemslande. EU s fritidsfartøjsdirektiv blev ophøjet til dansk lov i 1996 med en overgangsperiode til 16. juni Efter denne dato skal alle nye fartøjer overholde direktivets bestemmelser. 3

4 I efteråret 2003 blev også standarderne for jollers stabilitet og flydeevne helt færdige og de indtil da gældende retningslinier blev ophøjet til ISO standarder gældende i hele EU. På enhver ny jolle solgt i EU skal der nu sidde et metalskilt med oplysninger fra CEgodkendelsen om bl.a. producentens navn, maksimalt antal personer og nok så vigtigt fartøjets konstruktionskategori, som forklares på side 8. Guide til køb af ny eller brugt jolle I det følgende vil vi gennemgå, hvad du især skal være opmærksom på ved køb af ny eller brugt jolle. Vi fokuserer dog udelukkende på de sikkerhedsmæssige aspekter ved jollernes stabilitet, flydeevne og anvendt motorstørrelse. Andre forhold som vedligeholdelsesstand, generel kvalitet m.m. vil vi ikke her gå dybere ind i. Såfremt jollens vedligeholdelsesstand er i orden, og den i øvrigt opfylder nedenstående krav til stabilitet og flydeevne, er der ikke nogen grund til at fremhæve et bestemt materiale frem for noget andet. Både træ, aluminium og glasfiber kan anvendes til at bygge gode og sikre joller. I den nu lovpligtige CE-godkendelse testes bådene på mange forskellige kriterier, hvor f.eks. også materialestyrke indgår. CE-godkendelsen er derfor ikke alene et spørgsmål om stabilitet og flydeevne, som vi behandler her, men er også i langt bredere forstand garant for en given kvalitet. CE-godkendelsesskiltet angiver, at båden er testet efter gældende norm. Læg godt mærke til bogstavet for fartøjets konstruktionskategori. Det er vigtigt! KØB AF NY JOLLE Den lovpligtige CE-godkendelse har gjort det meget nemmere at købe ny jolle. 1. Kig efter CE-godkendelsesskiltet og læg især mærke til fartøjets konstruktionskategori og antal personer, båden er godkendt til. 2. Joller vil enten være CE-godkendt i kategori C eller i kategori D. Vælg som hovedregel en jolle i kategori C. Begge kategorier er udtryk for en godkendt norm, men en jolle i kategori C har et bredere anvendelsesområde. Se i øvrigt beskrivelserne af de forskellige kategorier på side 8, så du ved, hvilke krav der kan stilles til jollen. 4

5 3. Vælg altid en jolle, der er godkendt til mindst én person mere, end du forventer at sejle med. Det øger sikkerheden og tager samtidigt højde for, at en standardtestperson er på 75 kg. mens rigtige mennesker i fuldt udstyr ofte kan veje mere end det. Regn selv efter. En jolle godkendt til 4 personer er godkendt til 300 kg. personvægt, men bare 3 mand på hver 90 kg. skal altså også bruge en jolle, der mindst er godkendt til 4 personer! 4. Find i bådens godkendelsespapirer den maksimale motorstørrelse, båden er godkendt til. Desværre indgår det IKKE altid i teksten på CE-godkendelsesskiltet, hvilken maksimal motorstørrelse, der anbefales til den pågældende jolle. Forhandleren ved det naturligvis, men vil man selv finde ud af det, skal man enten have jollens godkendelsespapirer eller søge jollens godkendelsesoplysninger på hjemmesiden hos det firma, der har stået for CE-godkendelsen. Godkendelsesoplysninger for en del af markedets joller kan findes på internetadressen: 5. Vælg den motorstørrelse du kunne tænke dig at have på båden og check i tabellen på bagsiden, om den kombination af motor og bådstørrelse kræver speedbådskørekort for at måtte sejle båden. Hvis det er tilfældet, så vælg enten en svagere motor eller tag det speedbådskørekort, som under alle omstændigheder vil give en nyttig viden om færdselsreglerne til søs. 6. Sidst men ikke mindst når du har besluttet dig, så prøv jollen i vandet. Det er ikke lige så nødvendigt ved køb af nye joller, der er godkendt efter EU-normerne, som det er ved køb af brugte joller, men gør det alligevel. De fleste mennesker køber jo heller ikke ny privatbil uden først at køre en prøvetur. Check om speedbådskørekort er påkrævet. 5

6 KØB AF BRUGT JOLLE 1. Kig efter CE-godkendelsesskiltet, hvis jollen ikke er så gammel, og læg især mærke til fartøjets konstruktionskategori og antal personer, båden er godkendt til. fuldt udstyr ofte kan veje mere end det. Regn selv efter. En jolle godkendt til 4 permen bare 3 mand på hver 90 kg. skal altså soner er godkendt til 300 kg. personvægt, også bruge en jolle, der mindst er godkendt til 4 personer! 2. Joller vil enten være CE-godkendt i kategori C eller i kategori D. Vælg som hovedregel en jolle i kategori C. Begge kategorier er udtryk for en godkendt norm, men en jolle i kategori C har et bredere anvendelsesområde. Se i øvrigt beskrivelserne af de forskellige kategorier på side 8, så du ved, hvilke krav der kan stilles til jollen. 3. Er der IKKE noget CE-godkendelsesskilt, så kig efter det blå skilt der angiver, at jollen er godkendt efter Nordisk Bådstandard. Den norm blev anvendt fra 1983 og frem til midt i 90 erne. 4. Vælg altid en jolle, der er godkendt til mindst én person mere, end du forventer at sejle med. Det øger sikkerheden og tager samtidigt højde for, at en standardtestperson er på 75 kg. mens rigtige mennesker i 5. Køb aldrig en ikke-godkendt jolle på land. Den skal prøves på vand. 6. Hvis båden ikke er godkendt efter CE standard eller efter Nordisk Bådstandard, så test den selv efter de krav, du vil stille til jollen. Hvis du eksempelvis skal bruge den til normalt max. 2 personer så gennemfør en test med 3: Ryk helt ud til den ene side alle 3 og check, at der stadig er 10 cm. fribord. Sid normalt fordelt i båden og check, at der er mindst 30 cm. fribord hele vejen rundt, når motoren er monteret. Skal jollen benyttes til fiskeri, så se de særlige bemærkninger om dette på næste side. 7. Er jollen ikke godkendt og følger bådens oprindelige papirer ikke med, kan det være meget vanskeligt for menigmand at vurdere hvilken motor, det er forsvarligt at benytte 6

7 på båden. Spørg om forhandlerens vurdering, hvis båden købes hos en forhandler. Ellers kontakt eventuelt forhandler, importør eller producent af jollen, hvis en af disse kan findes. Er der ingen hjælp at hente, så prøv dig frem med den motorstørrelse, der hidtil har været benyttet og vurder, om det virker stabilt og forsvarligt. Det vil sjældent være en god ide at montere en større motor uden dokumentation for, at båden kan bære det. 8. Check i tabellen på side 9 om kombinationen af motor- og bådstørrelse kræver speedbådskørekort. Hvis det er til fældet, så køb enten en svagere motor, lad være med at købe båden eller tag det speedbådskørekort, som under alle omstændigheder vil give en nyttig viden om færdselsreglerne til søs. 9. Sidst men ikke mindst når du næsten har besluttet dig for at købe den ikke-godkendte jolle, så check om jollen har den fornødne flydeevne. Den skal have tilstrækkeligt med opdrift til at kunne flyde, selvom den er bordfyldt (helt fyldt med vand) og har en vægt agter svarende til motorens vægt. Opdriften er typisk placeret under dørken under tofterne og måske under en bred ræling eller et ringdæk. Hvis sælger ikke kan vise jollens opdriftskamre, vise fotos af den bordfyldte jolle eller på anden måde sandsynliggøre, at den lever op til kravet om at kunne flyde i bordfyldt stand, så er der kun én vej: Prøv det selv! Og hvis sælger modsætter sig det ønske, så find en anden jolle at købe. SÆRLIGT FOR JOLLER TIL FISKERI Skal du bruge jollen til fiskeri, er det nødvendigt, at du fastlægger dine egne krav til jollens stabilitet, - krav der afspejler netop det, du vil bruge jollen til. Skal f.eks. to tunge mænd kunne trække tunge fiskeredskaber op over siden af båden, så fastlæg det antal kilo, du mener båden skal kunne belastes med i én side. En CE-godkendt jolle til 4 personer i konstruktionskategori C skal f.eks. kunne belastes med alle 4 personer (=300kg.) ude i den ene side (men ikke på rælingen) uden at fribordet i den belastede side bliver lavere end 10 cm. (Det tilsvarende tal for en kategori D godkendt jolle er 1 (én) centimeter fribord ved den pågældende belastning). Hvis I er 2 mand, der skal fiske, som hver især med fuldt udstyr vejer 100 kg. og begge skal kunne arbejde i den ene side af jollen med garn, ruser eller andet fiskegrej, som måske vejer op til 75 kg., så kan der på stille vand ikke blive tale om at bruge en jolle godkendt til mindre end 4 personer. Skal man tage højde for lidt uroligt vand, så skal der en større sikkerhedsmargin = en større båd. Flydetesten er den af de tests, en båd skal gennemgå for at blive CE-godkendt. 7

8 Fartøjers konstruktionskategori Efter den nu gældende CE-norm er alle fartøjer inddelt i kategorierne A, B, C og D. Joller går ind under bestemmelserne for fartøjer under 6 meter og kategoriseres i enten kategori C: Kystfartøjer eller kategori D: Fartøjer til beskyttede farvande. Læg mærke til forskellen på disse to kategorier mht. bølgehøjde, hvor en kategori C jolle i forhold til en kategori D bl.a. skal kunne klare sig i 4 gange så høj sø! Fartøjers konstruktionskategori Vindstyrke Signifikant efter CE-normen Beaufort-skala bølgehøjde *) A: Oceangående fartøjer Over 8 Over 4 meter B: Off-shore fartøjer Indtil og Indtil og inkl. Inkl. 8 4 meter C: Kystfartøjer Indtil Indtil og og inkl. 6 inkl. 2 m. D: Fartøjer til Indtil og Indtil og beskyttede farvande inkl. 4 inkl. 0,5 m. *) Den signifikante bølgehøjde er defineret som middelværdien af den største tredjedel af bølgerne i et bølgetog. C. Kystfartøjer: Konstrueret med henblik på sejlads i kystfarvande, større bugter, flod-mundinger, søer og floder, hvor vindstyrken kan komme op på 6, og den signifikante bølgehøjde kan komme op på 2 m. Krævet fribordshøjde, hvis alle de personer, jollen er godkendt til, placerer sig yderst på tofterne i samme side: 10 cm. D. Fartøjer til beskyttede farvande: Konstrueret med henblik på sejlads på mindre søer, floder og kanaler, hvor vindstyrken kan komme op på 4, og den signifikante bølgehøjde kan komme op på 0,5 m. Krævet fribordshøjde, hvis alle de personer, jollen er godkendt til, placerer sig yderst på tofterne i samme side: 1 cm. Fartøjer i disse kategorier skal være konstrueret og bygget således, at de kan modstå ovennævnte parametre med hensyn til stabilitet, opdrift og andre relevante og væsentlige krav, herunder manøvreevne. 8

9 Hvornår kræver jollen et speedbådskørekort? Speedbådskørekort kan som hovedregel være påkrævet, 1) hvis det er en planende båd 2) OG hvis båden er 4 meter lang eller derover 3) OG hvis motoren er på over 25 hk. Men der er nogle helt nøjagtige grænser, som det ses herunder i den lille tabel: Eksempler på læsning af tabellen: En båd på 5,15 meter eller derunder med en 40 hk motor og derover kræver speedbådskørekort. En båd på f.eks. 5,50 meter eller derover med en 40 hk. motor eller derunder kræver IKKE speedbådskørekort. HVIS fartøjslængden er: Meter er speedbådskørekort påkrævet, hvis det er en planende båd OG hvis motorydelsen er MINDST: HK 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 43 OBS: Alle joller under 4 meter med en motor på mere end 25 HK kræver speedbådskørekort. 9

10 Hvis du falder over bord fra en jolle Alle joller med et fribord på 50 cm. eller mere, skal ifølge EU-standarden være forsynet med en anordning, der hjælper en overbordfalden med at komme om bord igen. Kravet gælder dog IKKE joller, der er beregnet til påhængsmotor, idet man på sådanne joller går ud fra, at den overbordfaldne benytter motoren til at kravle om bord igen. Husk endelig at den vandrette plade lige over skruen er din bedste mulighed for at komme hurtigt op i båden og træn det under betryggende forhold en varm sommerdag, så du er forberedt, hvis det en dag skulle blive alvor. Men træn det med alt søtøjet på, så du evt. også kan øve dig i at tage noget tøj og måske støvler af i vandet og lægge det op i båden for at blive lettere og nemmere kunne kravle op. Du skal også træne i at tage det på igen. Hvis du må opgive at komme op i båden gælder det om at tage alt tøj på igen, da det kan isolere og holde på varmen også i vandet. Hvis du synes, det er for vanskeligt at komme op via påhængsmotoren, så gå på jagt i bådudstyrskatalogerne efter en fast stige eller rebstige til montering på agterspejlet. 10

11 Anbefalet grundlæggende sikkerhedsudstyr i joller Det eneste formelle krav til sikkerhedsudstyr i joller er, at der skal være en typegodkendt redningsvest eller svømmevest i korrekt størrelse til hver person. Spørg forhandleren til råds om størrelse og opdrift på vesten. Af hensyn til din egen og eventuelle passagerers sikkerhed er redningsvestene selvfølgelig ikke tilstrækkeligt. Ud over redningsvestene anbefales det kraftigt ved kystnær sejlads (indenfor 1500 meter fra kysten undtaget Vestkysten) at medbringe: Årer og åregafler (kun for fartøjer, der med rimelig sandsynlighed kan fremdrives med årer) Et kompas En lydgiver af en slags En vandtæt elektrisk lygte Anker og ankerline Øsekar eller pumpe 2 røde nødblus 2 orange røgblus Førstehjælpskasse Desuden kan det meget kraftigt anbefales at medbringe en VHF-radio eller en telefon. En VHF-radio er det eneste, der er garanteret effektivt til nødopkald til søs, og de fås i særdeles handy, bærbare udgaver, der oven i købet er vandtætte. For at kunne købe og bruge en VHFradio, skal man på et radiokursus. Spørg i sejlklubben hvem der afholder disse kurser. Det er langtfra alle, der har en VHF-radio, men de fleste har en mobiltelefon. Mobiltelefoner kan i dag benyttes langt de fleste steder i danske farvande, men vær opmærksom på om området, du vil sejle i, også er dækket ind. Hvis det ikke er tilfældet, så hold dig til et område, hvor du er sikker på, at mobiltelefonen virker. Når du tager mobiltelefonen med til søs, så sørg for at den er placeret i et vandtæt etui eller plastikpose. Hvis den er i en plastikpose skal man lukke posen, så telefonen beskyttes mod vand. Husk endelig at lade telefonen helt op, inden du står til søs. Ring 112, hvis du skulle komme i nød. Om godkendelse af joller IMCI International Marine Certification Institute er én af de virksomheder, der gennemfører tests af joller og større både efter CEnormen. Den danske repræsentant, Lars T. Olsen fra CDE Danish Marine Design har bistået med faglig information til denne pjece. En vandtæt beholder 11

12 Vindhastighed/vindstyrke angivet i: Meter Knob Beau- Vindstyrkens Vindens virkning Vindens virkning Ca. pr. sek (sm/t) fort angivelse i på havet på land bølgei ord højde*) 0-0,2 Under 1 0 Stille vind Vandfladen spejlblank Røg stiger lige op - 0,3-1, Næsten stille Små krusninger Vimpler og løv 0,1 rører sig svagt 1,6-3, Svag vind Korte småbølger Vimpler løftes 0,2 Flag rører sig 3,4-5, Let vind Enkelte hvide skumtoppe Vimpler strækkes. 0,6 Flag løftes OPHAVSRET TIL SØKORT: KORT OG MATRIKELSTYRELSEN / OPLAG ,5-7, Jævn vind Lange bølger. Flag strækkes. 1,0 Hyppige skumtoppe Grene bevæger sig 8,0-10, Frisk vind Hvide skumtoppe overalt Tykke grene bevæger 2,0 sig. Støv fyger 10,8-13, Hård vind Store bølger. Skumsprøjt Blæsten hviner 3,0 i ledninger 13,9-17, Stiv kuling Bølgerne tårner op, toppene Det er trættende at 4,0 brydes, skumstriber og gå mod vinden -sprøjt overalt 17,2-20, Hård kuling Bølgerne tårner op, toppene Besværligt at 5,5 brydes, skumstriber og gå i det fri -sprøjt overalt 20,8-24, Stormende Høje bølger. Vinden rusker i 7,0 kuling Toppende brækker træer og huse 24,5-28, Storm Brådsøer. Der opstår skader 9,0 Havet er næsten hvidt på huse og i naturen 28,5-32, Stærk storm Overalt frådende skum Der opstår skader 12,5 på huse og i naturen 32, Orkan Luften er fyldt med Der opstår skader 14,0 og der over og havskum og -sprøjt på huse og i naturen der over 1 knob = 1 sm. pr. time = ca. 1,85 km pr. time = 0,52 m/s. *) Bølgehøjde i meter på åbent hav Søsportens Sikkerhedsråd har til formål at arbejde for sikkerhed til søs for alle, der benytter danske farvande til rekreative formål.

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer Støjen ødelægger søvnen Ødelagt søvn forringer helbredet Søvnforstyrrelser: Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Slagtilfælde Fedme Psykiatriske problemer (depression)

Læs mere

Værd at vide om vejr og bølger BASISVIDEN OM HIMMEL OG HAV WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om vejr og bølger BASISVIDEN OM HIMMEL OG HAV WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om vejr og bølger BASISVIDEN OM HIMMEL OG HAV WWW.SOESPORT.DK UDARBEJDET MED STØTTE FRA TRYGFONDEN Formål Formålet med denne brochure er at hjælpe dig til at kunne forstå vejrmeldinger og

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Værd at vide om vejr og bølger

Værd at vide om vejr og bølger Om www.trygsejlads.dk På www.trygsejlads.dk kan alle med adgang til Internettet på en pædagogisk, nemt tilgængelig måde lære om søvejsregler, farvandsafmærkning, sikkerhed til søs, praktisk sejlads og

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer 1. Formål: At dokumentere, at fartøjet i vandfyldt tilstand kan holde sig flydende med et fribord på minimum 50 mm. 2. Ækvivalent regel /

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord

Værd at vide om Mand Over Bord ANNONCE: Om Danmarks Tursejlerforening Danmarks Tursejlerforening har ca. 12.000 medlemmer, der nyder tursejladsens glæder i enten motorbåd eller sejlbåd. Foreningen er medlem af Søsportens Sikkerhedsråd

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.

Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, finder bestemmelserne i dette regelværk anvendelse på både nye og eksisterende fritidsfartøjer med en skroglængde fra 2,5 m op til og med 24 m. Fritidsfartøj. Et

Læs mere

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF BALTIC LIFEJACKETS Pjecens formål: Formålet med denne pjece er at give fritidssejlere et

Læs mere

Er din vest CE-godkendt?

Er din vest CE-godkendt? Testen-Af-Vesten Er din vest CE-godkendt? Rednings- og svømmeveste skal være typegodkendt efter anerkendte normer og overensstemmelses-mærkede med enten ratmærke eller CE-mærke. Er din vest typegodkendt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF BALTIC LIFEJACKETS Pjecens formål: Formålet med denne pjece er at give fritidssejlere et

Læs mere

Generel info vedrørende stormskader

Generel info vedrørende stormskader Generel info vedrørende stormskader Hvad er definitionen på en storm ifølge DMI Stormende kuling Vindhastigheder på mellem 75-88 km/t og 20,8-24,4 m/s. Store grene brækkes af, og tagsten falder ned. Høje

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Værd at vide om vejr og bølger. Søens elementære færdselsregler. www.soesport.dk

Værd at vide om vejr og bølger. Søens elementære færdselsregler. www.soesport.dk Værd at vide om vejr og bølger Søens elementære færdselsregler www.soesport.dk UDARBEJDET MED STØTTE FRA trygfonden Formål Formålet med denne pjece er at hjælpe dig til at kunne forstå vejrmeldinger og

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Sikkerhedsartikler SOLAS: Safety of Life at Sea

Sikkerhedsartikler SOLAS: Safety of Life at Sea Sikkerhedsartikler SOLAS: Safety of Life at Sea Elektrisk vandlys, m/ tilbehør Comet Beskrivelse 17 04 9550 Comet vandlys, selvaktiverende når de kastes i vandet og pæren vender opad 17 04 9560 Holder

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens.

Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens. Om anker, kæder og ankring Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens. Der er fire elementer der har indflydelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCURE ER SPONSERET AF BALTIC LIFEJACKETS Brochurens formål Formålet med denne pjece er at give fritidssejlere

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sejladsaktivitet: Havkajak

Sejladsaktivitet: Havkajak Sejladsaktivitet: Havkajak Det sikres at deltagerne er klædt på efter forholdene f.eks. våddragt, rojakke / regnjakke, neopren sko, hue, handsker mv. Desuden medbringes på længere ture nødtøj, tørt ekstra

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole Indledning Hovedmål med undervisningen Vores hovedmål med undervisningen i kajak er at skabe gode oplevelser, samt at give basale færdigheder. Oplevelser er både knyttet til aktiviteten i sig selv, naturoplevelser

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

PERSIENNER. Monteringsvejledning. til fagfolk GENERELT MONTERING. Dansk Version 1.0

PERSIENNER. Monteringsvejledning. til fagfolk GENERELT MONTERING. Dansk Version 1.0 GENERELT Vindklasse 2 Vindhastighed i Beaufort 3 Bemærkninger 4 Ansvar 5 Symbolforklaring 6 Sikkerhedsinstruks 6 Korrekt brug 6 MONTERING Levering 7 Transport 7 Emballage 7 Montagevejledning 8 Monteringsmateriale

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Side 1 af 5 April 2016 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar....

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer

Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer Til: Se forsendelsesliste i bilag 2 30. august 2011 Vores reference: Sag 201105974 Arkivkode 30.30.06 Center for Maritim Regulering /cgj Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse EPP 2 (tur/konkurrencekajak)

Læs mere

A A1 B+C B+D B+E B+F G H

A A1 B+C B+D B+E B+F G H Version in Danish language approved by RCD ADCO on 8th June 2016 Navn på producent: EU Overensstemmelseserklæring af Fritidsfartøj mht. konstruktion, bygning og støjudslip i henhold til bestemmelserne

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Linder Aluminium både og tilbehør. Made in Sweden. Prisliste 2015. Arkip 460 Sportsman 445 B/M/C Sportsman 400 Sportsman 355 Fishing 440 Fishing 410

Linder Aluminium både og tilbehør. Made in Sweden. Prisliste 2015. Arkip 460 Sportsman 445 B/M/C Sportsman 400 Sportsman 355 Fishing 440 Fishing 410 Linder Aluminium både og tilbehør Made in Sweden Prisliste 2015 Arkip Sportsman 445 B/M/C Sportsman Sportsman Fishing Fishing Arkip Sportsman med 9 fod årer Sportsman 445 Catch Sportsman med 8 fod årer

Læs mere

EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter

EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 4. juli 2014 08:23 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? To Venture Ranger 16 PE kanoer med plads til tre personer. 1. Identifikation

Læs mere

Niveauafklaring i dansk

Niveauafklaring i dansk Navn... Dato... Værksted... Niveauafklaring i dansk På tur i naturen Opgave 1 - diktat På fjeldet med ungerne Fjeldet er en stor og et godt sted at tage med på travetur. Når er med på fjeldet er det vigtigt,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

PERSIENNER. Brugsanvisning. til slutbrugeren GENERELT DRIFT. Dansk Version 1.0

PERSIENNER. Brugsanvisning. til slutbrugeren GENERELT DRIFT. Dansk Version 1.0 GENERELT Vindklasse 3 Vindhastighed i Beaufort 4 Bemærkninger 5 Ansvar 5 Symbolforklaring 6 Sikkerhedsinstruks 6 Korrekt brug 6 DRIFT Betjening 7 Drift med håndsving 7 Drift med motor 8 Motor med kontakt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne.

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. GENERELT: Sikkerhedsinstruksen gælder for de sejldage som Hvidovre Ungdomsskole afholder med skoleklasser og elever i Kalveboderne.

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Projekt: Mastekran Mariager Sejlklub - Brugervejledning. Nr. Sprog: DK. Brugervejledning

Projekt: Mastekran Mariager Sejlklub - Brugervejledning. Nr. Sprog: DK. Brugervejledning Projekt: Mastekran Mariager Sejlklub - Brugervejledning Nr. Sprog: 01.03.2018 DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Brugervejledning Side 3 1.1 Introduktion Side 4 1.2 Specifikation for Mastekran Side

Læs mere

6 helt nye modeller til lystfiskeri og fritid

6 helt nye modeller til lystfiskeri og fritid prisrigtig, funktionel og stærk Prisliste 2016 - en hyldest til de danske øer 6 helt nye modeller til lystfiskeri og fritid www.mercurymarine.dk 2016 NYHED Bjørnø 405 Bjørnø 405 er en utroligt stabil og

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

www.nordborg-roklub.dk KANIN MANUAL

www.nordborg-roklub.dk KANIN MANUAL KANIN MANUAL Denne manual indeholder lidt om de forskellige ting, man skal vide som roer. Du kan læse om roklubben, bådene, ro kommandoer, sikkerhed, dagligt ro-farvand og hvad der ellers er godt at vide.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for dykning på Ranum Efterskole

Sikkerhedsinstruks for dykning på Ranum Efterskole Sikkerhedsinstruks for dykning på Ranum Efterskole 1. udkast d. 26/11 2012 1. Identifikation af rederen Olav Storm Forstander Ranum efterskole Mobil: + 45 23 32 05 97 Ranum efterskole Tlf: + 45 96 66 40

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Teltmanual for rammetelt

Teltmanual for rammetelt Teltmanual for rammetelt 9 meters bredde 2-spor SÆKKO SOLUTIONS APS 1. maj 2015 Teltmanual for rammetelt 9 meters bredde 2-spor Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INDEN OPSTILLING... 4 MAKSIMALE VINDHASTIGHEDER...

Læs mere

Vejret påvirker din rotur

Vejret påvirker din rotur Vejret påvirker din rotur Fra: Trygfonden, Respekt for havet. Vinden og vejret har stor betydning for en sikker rotur. Derfor er det en fordel at sætte sig ind i, hvorfor vejret opfører sig, som det gør,

Læs mere

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg.

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Dette dokument er vejledende og dækker derfor ikke med sikkerhed enhver situation som kan opstå i forbindelse med søsætning, optagning

Læs mere