Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011"

Transkript

1 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet er bygget op omkring en række fokuspunkter. Dagsorden med fokuspunkter er udsendt til opholdsstedet i forvejen. Der vil være en beskrivelse af de enkelte punkter og efterfølgende en eventuel anbefaling fra tilsynet. Eventuelle påbud vil blive noteret i forbindelse med konklusionen sidst i rapporten. Der kan være punkter i rapporten som der ikke er refereret om, det vil være punkter som i dialogen er blevet prioriteret fra, på grund af manglende tid. Punkter som tages op på senere tidspunkt. Rapporten vil blive sendt i høring på opholdsstedet. Hvis der er faktuelle fejl vil de blive rettet. Andre bemærkninger vil blive indført som særskilte bemærkninger fra opholdsstedet, sidst i rapporten. Personale: GULDBORGSUND KOMMUNE Tilsyn, Børn & Unge TLF FAX Hvem er ansat, er der indhentet straffe og børneattest. Er der ansættelseskontrakt? Ansættelsesvilkår, Overenskomst med forbund? Modtages der supervision? Uddannelse, kurser, efteruddannelse? Vagtplanlægning, hvad er normeret dækning. Fast eller ad hoc plan. SAGSNR. 07/43955 A SAGSBEHANDLER: Torben Jørgensen DIR MOB CVR NR TELEFONTIDER: MAN-ONS KL TORS KL FRE KL. 9:00-12:00 Der har ikke været den store udskiftning i personale gruppen i en længere årrække, men et forstander skift i midten af Tidligere forstander gik på efterløn. Af de 9 medarbejdere, som stedet er normeret til, er de 3 uddannede pædagoger. Resten har enten relevant uddannelse eller erfaring til arbejdet på stedet. Der blev i forbindelse med forstanderskift indhentet straffe og børneattester på samtlige medarbejdere. Samtlige medarbejdere har ansættelseskontrakter, som ligeledes i forbindelse med forstanderskift er opdaterede. Man tilstræber at ansættelsesvilkår ligner overenskomstlignende forhold uden at have indgået overenskomst med SL.

2 Der modtages supervision 1 gange 2 timer om måneden af psykolog. Supervision kan benyttes til både personalespørgsmål og konkrete børnesager. SIDE 2/5 Malene har afholdt MUS samtaler med alle medarbejdere. Noget som der ikke systematisk har været afholdt tidligere. Man har planlagte personalemøder hver 14 dag, hvor alle medarbejdere deltager. Malene har planer om at igangsætte et længerevarende uddannelsesforløb, hvor børns udvikling, menneskesynet og anerkendende pædagogik vil være fokuspunkter. Man kører med en 4 ugers arbejdsplan, hvor den enkelte har 1 hel weekend vagt på 4 uger. Der er faste weekend teams, som har kørt i mange år. Hvert team har forskellige temaer for weekends, som børnene kender og forholder sig til. I ferier arbejdes ud fra en ad hoc plan, som er tilrettet efter de faktiske forhold. Opholdsstedet anmodes om at sende opdateret medarbejderliste til Tilsynsenheden. Børn/unge: Indskrevne unge jf. indsendte liste. Handleplan, behandlingsplan, statusrapporter, statusmøder på alle. Skole, uddannelse? Samarbejde med forældre? Aktiviteter for børn unge? I forhold til den indsendte beboerliste er der fraflyttet 2 unge inden for det sidste år. 2 er flyttet i den nyligt godkendte udslusningsafdeling, så man har en del ledige pladser fremadrettet. Man har oprettet en aflastningsmulighed for en af de gamle unge som ikke har noget familienetværk at trække på. Man har modtaget handleplaner på alle børn/unge, det vurderes dog af Malene, at det ikke er alle som har en fornuftig kvalitet. De fleste har en meget overordnet og overfladisk målsætning. Opholdsstedet forsøger til 3 måneders opfølgningsmødet, at fremstille en behandlingsplan for det enkelte barn ud fra det kendskab de har fået til barnet. Generelt afholdes 2 statusmøder om året i forbindelse med udfærdigelse af statusrapport. Den fremviste statusrapport havde en høj faglig kvalitet og ud fra beskrivelsen konkrete og realistiske målsætninger. Alle de unge benytter folkeskolen i Guldborgsund kommune. 2 unge uden støtteforanstaltninger og 3 unge går i specialklasser. 1 ung uddanner sig på HHX og 1 ung er uden beskæftigelse i øjeblikket, men der arbejdes på at iværksætte et eller andet forløb. Forældrekontakten er individuelt planlagt, man tilstræber en kontinuerlig kontakt, men der er forældre som ikke magter så meget kontakt og der er andre der forventer meget kontakt. Der planlægges et sommerarrangement for familien. En stor del af kulturen på Nielstrup er bygget på meget ude liv, og der er medarbejdere som understøtter dette, ved at dyrke de udendørs faciliteter, som bålplads og shelter i stor grad.

3 Alle de unge deltager i mindst 1-2 fritidsaktiviteter uden for huset, som fodbold, svømning, spejder, kor og ungdomsklub. De unge bliver støtte i dette af de voksne efter behov. SIDE 3/5 Opholdsstedet anmodes om at indsende beboerliste, når der sker ændringer. I forhold til evt. vigende børnetal, skal ledelsen aktivt vurdere på omkostningsdelen. Pædagogisk praksis: Værdigrundlaget og tankerne bag Tanker om pædagogikken Fra teori til praksis!! Succeskriterier? Nielstrup`s pædagogik bygger dels på at skabe en tryg og familie nær ramme, som kan danne grundlag for en tæt og god kontakt til de unge. Dels arbejder vi med forudsigelighed og konsekvens. Vi tror på en god nats søvn. Derfor er der ikke tv eller computere på værelserne, og mobiltelefoner sover også for sig selv. Til gengæld tilstræber vi, at skabe gode rammer for både teknologi og natur i fællesskabet.(citat Tilbudsportalen) Ingen navngiven metode, men med forudsigelighed og konsekvens. (Citat Tilbudsportalen) Malene giver udtryk for, at der arbejdes på at flytte fokus fra den mere regelbaserede konsekvenspædagogiske tilgang til en mere anerkendende pædagogisk tilgang til arbejdet på Nielstrup. Som nævnt tidligere, skal uddannelse skabe grobund for dette skifte. I forhold til vurdering af hvornår man har succes i arbejdet har Malene flere indgange. Fokus skal hele tiden være på det enkelte barn og hvad der skaber udvikling for det enkelte barn. Når man kan se at barnet flytter sig i en mere positiv retning er det en succes. Det er også en succes hvis medarbejdere løser de opståede problemstillinger på en hensigtsmæssig måde for børnene. Det anbefales, at det på Tilbudsportalen skrevne, om værdigrundlag og pædagogik justeres i takt med eventuel udvikling på området jf. planer om uddannelse. Regler og politik: Regler eller retningslinjer i tilbuddet Praktisering af regler Man har den sidste tid arbejdet med at nedbringe antallet af regler og flytte fokus hen på at forholde sig til retningslinjer i stedet. Det er indtrykket at huset er fyldt med uskrevne regler, som man ikke altid har forholdt sig til i forhold til nutidig relevans.

4 På det månedlige børne/unge møde kan børnene dog selv efterspørge og være med til at opstille nye regler og konsekvenser. SIDE 4/5 Hygiejne: Rengøring, vask og oprydning? Personlig hygiejne!! Opholdsstedet har engageret rengøringsfirma til at varetage rengøringen i de store linjer. Børn og unge rydder selv op og gør rent på deres egne værelser. Ifølge Malene modtager de hjælp efter behov og alder. Der er regler for personlig hygiejne, og de unge bliver støttet til at opretholde en fornuftig personlig hygiejne. Sundhed: Kost, rygning, alkohol, motion evt. politikker Medicin håndtering, ordination, dokumentation Kostmålsætningen er at der serveres sund og varieret kost uden at være fokuseret på økologi. Der er pt. ikke nogen børn der ryger og de voksne der tager en pause udenfor, gør det i børnefrit område. Der har tidligere været tradition for at det var i orden at de voksne kunne drikke et glas rødvin til maden i weekenden og en lille skarp til at starte personalemødet på. Denne tradition er ifølge Malene taget af bordet, der drikkes ikke alkohol på stedet mens der er børn, bortset fra ved meget festlige lejligheder. Som nævnt tidligere er de unge forholdsvis fysisk aktive og der er ingen umiddelbar motionspolitik på stedet. Medicin opbevares i aflåst medicinskab. Ingen medarbejdere med medicingivningskursus. Man har dog erfaring med medicingivning i forhold til at en af de unge lider af kronisk sygdom og modtager medicin dagligt. I denne forbindelse er personalet undervist i den konkrete sag. Ellers er der generelt ikke mange unge der er ordineret medicin. I tilfælde hvor de unge får evt. smertestillende medicin journalføres dette. Det anbefales at nogle medarbejdere får tilbudt et medicingivningskursus. Sikkerhed: Sikkerhedsorganisation, gældende lovgivning, brand, fødevarekontrol, arbejdstilsynet, embedslægen etc. Der er udpeget sikkerhedsrepræsentant på stedet. Alle medarbejdere skal på førstehjælpskursus i den nærmeste fremtid.. Der bliver udført et årligt brandeftersyn af privat firma i forhold til brandmateriel. Der er røgalarmer på børnenes værelser, men ikke i resten af huset.

5 Opholdsstedet er ikke registreret hos fødevarekontrollen. SIDE 5/5 Det anbefales at montere røgalarmer i stueetagen, da der kan opstå brand som ikke opdages på 1 sal. Alarmer anbefales at være serieforbundne. Påbud: Opholdsstedet skal snarest lade sig registrere hos fødevarekontrollen. Tilbudsportalen: Er den opdateret? Er der sammenhæng mellem det beskrevne og den virkelige verden? Taksten er opdateret og Malene vil løbende justere i teksten. Konklusion. På tilsynsbesøget blev ovennævnte fokuspunkter debatteret og som det kan ses af rapporten er der kun få anbefalinger og et enkelt påbud til opholdsstedet. Dette er dog kun i forhold til de berørte punkter. Der er ved tidligere besøg blevet påpeget og påbudt at opholdsstedet i forhold til uhensigtsmæssig loftkonstruktion, at dette skulle udbedres. Opholdsstedet har efterfølgende iværksat renovering af ovennævnte og den del lever nu op til en god standard. Tilsynet kan ikke umiddelbart påpege markante fejl eller mangler i driften af stedet og det vurderes at opholdsstedet, ud fra kendskabet fra tidligere besøg til at være veldrevet. Med venlig hilsen Torben Jørgensen Opholdsstedskonsulent

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner Grethe Kragh-Müller Charlotte Ringsmose pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner au AARHUS UNIVERSITET Grethe

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere