FORORD. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for to spændende og lærerige år. Vi glæder os til samarbejdet i det nye format.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for to spændende og lærerige år. Vi glæder os til samarbejdet i det nye format."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 216

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1 NØGLETAL 2 HIGHLIGHTS 216 DE FIRE AKTIVITETSOMRÅDER OG CASES ET NYT COPENHAGEN EU OFFICE 17 TEAMET 18 COPENHAGEN EU OFFICE ONLINE 19

3 FORORD Årsrapporten 216 beskriver de væsentligste aktiviteter og resultater i 216 for Copenhagen EU Office. I rapporten afrapporteres på mål i Handlingsplanen , som implementerer Strategien for Samarbejdet i den Europæiske Union er udfordret som følge af overordnede temaer som fortsat økonomisk krise samt migration, terror og Brexit. Det er ressourcekrævende emner, der udfordrer samarbejdet og påvirker politikområder og budget. Samtidig er der velfungerende strukturer om implementeringen af programmer og politikker, hvilket afspejler sig i vores resultater. Det har været et skelsættende år for Copenhagen EU Office og creodk. Fra 217 er vi blevet til ét samlet Copenhagen EU Office i et større og stærkere partnerskab og kontor. De følgende sider beskriver først kort highlights og uddyber derefter aktiviteter og relaterede resultater opnået i 216. Under hver aktivitet er en illustrerende case beskrevet. I 216 lancerede vi to nye tiltag: EU-forprojektordningen og fundingstrategien. EU-forprojektordningen tilbyder kommuner og region økonomisk støtte til at forberede EU-ansøgninger, og fundingstrategien har til formål at inddrage centerchefer i dialog om fokusområder og udviklingsprojekter. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for to spændende og lærerige år. Vi glæder os til samarbejdet i det nye format. Birgitte Wederking 1

4 NØGLETAL PARTNERE HJEMTAGET EU-STØTTE 216 2,9 mio. kr. - samlet kr. - kommuner/region 2 mio. kr. - virksomheder EU-PROJEKTER - KOMMUNER OG REGION godkendte ansøgninger 12 indsendte ansøgninger EU-PROJEKTER - VIRKSOMHEDERS 19 godkendte ansøgninger 7 indsendte ansøgninger 2

5 HIGHLIGHTS 216 COPENVIRK: I 216 har CopenVirk hjulpet virksomheder i hovedstadsregionen med at indsende 7 ansøgninger til EU, hvilket har ledt til EU-støtte på 2 mio. kr. 77 % af virksomhederne vurderer, at CopenVirk har øget deres chancer for EU-støtte i høj eller meget høj grad, og 9 % er tilfredse eller meget tilfredse med servicen. REGIOSTARS AWARDS: På opfordring fra Copenhagen EU Office ansøgte Copenhagen Cleantech Cluster (Region Hovedstaden og Region Sjælland) om at blive nomineret til RegioStars Awards 216. CLEAN vandt i kategorien Intelligent vækst. EU-FORPROJEKTORDNING: I 216 lancerede kontoret EU-forprojektordningen. Formålet var at gøre det lettere for kommuner og region at søge EU-midler. Ved årets udgang har initiativet været med til at facilitere ni EU-ansøgninger. SAMMENLÆGNING: I 216 arbejdede vi på sammenlægningen med creodk. Fælles strategi og handlingsplan blev formuleret og gjort klar til udrulning. Den organisatoriske, praktiske og kommunikationsmæssige sammenlægning blev planlagt og gennemført.

6 1. FORANKRING, INFORMATION OG KOMPETENCEUDVIKLING Copenhagen EU Office arbejdede videre med forankring hos ejerkredsen, information om EU s rammeprogrammer og politikker, og kompetenceudvikling af samarbejdspartnere. FORANKRING Fem fundingstrategimøder hos hhv. Vallensbæk, Helsingør, Brøndby, Glostrup og Børn, Unge og Sorg (Københavns Kommune). Tre netværksgruppemøder hos hhv. Egedal, Ishøj og København. Otte studiebesøg fra hhv. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden CRU (to), Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Netværksgruppen, EVU & MTU Region Hovedstaden. INFORMATION Præsentation af mobilitetsansøgningsmuligheder for Embedsmandsudvalget for klima og infrastruktur. Erhvervstræf hos Frederiksberg Kommune med CopenVirk-stand. Venskabsbytræf i Ishøj med workshop om EUprojektmuligheder. Præsentation af ansøgningsmuligheder for Godsnetværk i København ifm. Copenhagen Climate Solutions. KOMPETENCEUDVIKLING Medarrangør af kommuneansøgnings-kursus Horizon 22. Tre implementerings- og opskalerings sundhedsworkshops afholdt med deltagelse af i alt 17 aktører. Arrangement om EU-støtte til virksomheder og udvikling af fælles service for dette i erhvervsfremme-systemet hos Teknologisk Institut. ANDET Generalforsamling og årsmøde afholdt i Søhuset i Hørsholm.

7 NETVÆRKSGRUPPEMØDE I BRUXELLES Årets sidste Netværksgruppemøde blev afholdt i Bruxelles. Formålet var at give de kommunale EU-ansvarlige et indblik i, hvad det vil sige at være tilstede i Bruxelles og dermed et bedre indtryk af hvordan Copenhagen EU Office arbejder. Studieturen blev kickstartet af en hollandsk arkitekt, som præsenterede det utopiske koncept The Natural City, der inspirerede os til at forestille os, hvordan byer kan se ud i fremtiden. Inden vi besøgte Europa-Parlamentet og MEP Jeppe Kofod (S) for at høre om, hvordan EU kan bidrage med løsninger på kommunale udfordringer, præsenterede Mette Buskjær Rasmussen samspillet mellem EU-institutionerne. For at drøfte regionale styrkepositioner, EU-projekter og samarbejdsmuligheder mødtes vi med repræsentanter fra Skåne, Île-de-France, Pomorskie og Amsterdam. Danmarks nationalekspert hos DG Research and Innovation gav et indblik i midtvejsevalueringen af rammeprogrammet Horizon 22, og hvordan danske kommuner har klaret sig i første halvdel af Horizon 22. Afslutningsvist præsenterede Copenhagen EU Office status for kontoret, ansøgningsmuligheder i 217 og et ønske om at inddrage kommunale fagmedarbejdere i det fremadrettet samarbejde. Et uddrag af tilbagemeldinger på studieturen fra Netværksgruppen: Tak til alle for dejlige og lærerige dage i Bruxelles Winnie Berndtson, Lyngby-Taarbæk Kommune Det var et meget flot program med interessante oplæg Maria Mikkelsen, Region Hovedstaden Tak for nogle fine dage hos jer i Bruxelles der blev fyldt godt på med inspiration og ny viden Trine Fedreheim, Hvidovre Kommune 5

8

9 Antal kommunale EU-ansøgninger Antal EU-relaterede tiltag Geografisk oversigt Kommuner og region Oversigten dækker perioden: Forklaring på tal i boksene: Region Hovedstaden:

10 2.1 PROJEKTER OG LÆRING Kommuner og region I 216 er der indsendt 12 EU-ansøgninger fra kommuner/region og fire ansøgninger er godkendt. Projekter markeret med * har modtaget EU-forprojektmidler. Ansøger EU-program Satsning Projekttitel Status Høje-Taastrup Interreg NSR Mobilitet E-Commute* Afslag Høje-Taastrup og Albertslund UIA Grøn vækst MASH-UP* Afslag Høje-Taastrup Interreg NSR Mobilitet IoT Logistics* Afslag Høje-Taastrup Interreg BSR Mobilitet BSR Electric* Godkendt (Fase 1) Albertslund Horizon 22 Sundhed IoT large scale projects* Afslag Albertslund Horizon 22 Grøn vækst InTriCity* Afslag LOOP CITY URBACT Mobilitet TechTown* Godkendt 517. kr. Regionen RegioStars Award Grøn vækst Cph Cleantech Cluster Godkendt København Horizon 22 Grøn vækst EU-China Smart Cities Platform Afslag København Horizon 22 Grøn vækst RunCities* Afslag Regionen Interreg ØKS (forprojekt) Grøn vækst Fremtidens intelligente energisystem Godkendt 72.5 kr. Regionen Horizon 22 Sundhed ENDOTHELIOMICS* Under evaluering 8

11 2.2 PROJEKTER OG LÆRING EU-forprojektordning Der er udbetalt EU-forprojektmidler til ni projekter og fire ansøgninger er forhåndsgodkendt. Ansøger EU-program Satsning Projekttitel Udbetalt DKK Høje-Taastrup Interreg NSR Mobilitet E-Commute. Høje-Taastrup UIA Grøn Vækst MASH-UP 1. Høje-Taastrup Interreg BSR Mobilitet BSR Electric 5. Høje-Taastrup Interreg NSR Mobilitet IoT Logistics 25. Albertslund UIA Grøn Vækst MASH-UP 25. Albertslund Horizon 22 Grøn Vækst InTriCity 1. Albertslund Horizon 22 Sundhed IoT large scale pilots 18.8 Albertslund Horizon 22 Sundhed LILICO Forhåndsgodkendt: 1. LOOP CITY URBACT Mobilitet TechTown. Regionen Horizon 22 Sundhed ENDOTHELIOMICS 1. Regionen Interreg ØKS Grøn Vækst Soil mixing Forhåndsgodkendt: 1. Frederiksberg Horizon 22 Mobilitet MEISTER Forhåndsgodkendt:. København Horizon 22 Grøn Vækst RunCities 95.25,5 København Horizon 22 Grøn Vækst SCC Lighthouse Forhåndsgodkendt: 1. I 216 er der i alt udbetalt: ,5 9

12 2. PROJEKTER OG LÆRING Virksomheder - CopenVirk 216 Antal virksomheder kontaktet: 1 Antal møder hos virksomheder: 72 Antal virksomheder, der har indsendt ansøgning: 7 Antal ansøgninger indsendt til EU: 7 (heraf 69 evalueret) Antal godkendte ansøgninger: 19 Succesrate: 28 % Virksomhedernes tilfredshed med CopenVirk: 95 % (svarprocent 2 %) Samlet EU-hjemtag CopenVirk: 2 mio. kr. 1

13 Geografisk oversigt CopenVirk Oversigten dækker perioden: Forklaring på tal i boksene: Antal kontaktede virksomheder Antal virksomhedsmøder 11 1 Antal EU-ansøgninger Total:

14 CASE: ALTIFLEX, HVIDOVRE KOMMUNE FlexBuild Virksomhedsprofil: Etableret virksomhed i stærk vækst. Begrænset erfaring med større udviklingsprojekter, men banebrydende idé til nyt produkt. Produkt idé: Helhedsløsning på afskærmning af bygninger under konstruktion, der er meget fleksibel, kan spare store mængder af energi og udvide byggesæsonen med flere måneder i kolde egne. Ambition: Blive den første virksomhed med en samlet og fleksibel afskærmningsløsning, og indgå i partnerskaber med nøgleaktører på byggemarkedet. Udfordring: Udvikling af sikker og fleksibel afskærmningsløsning ved skråtage og andre svært tilgængelige flader mangler, for at kunne levere en samlet løsning. EU-program: SMV-instrumentet til sidste udvikling og demonstration med stor kunde. CopenVirk: Kontaktede virksomheden og kunne pege på SMV-instrumentet som en god mulighed til finansiering af produktudvikling. Ansøgning scorede ikke i første omgang højt nok til at opnå EU-støtte, men genansøgningen gik igennem. 12

15 . PROFILERING OG SYNLIGHED Med synlighed og branding skal partnerskabet positioneres som en god dialog- og projektpartner i Bruxelles. MØDEPROGRAMMER Én-til-én programmer for LOOP CITY, MADE (i samarbejde med creodk) og Sekretariatschef i Region Hovedstaden. PARTNERDELTAGELSE I EU EVENT The European Regions Research and Innovation Network v/albertslund og DOLL/Gate 21 præsenterede interesse- og projektområder samt projektindkaldelser. Diana Arsovic Nielsen, Innovationshuset Københavns Kommune, Lars Kayser og Astrid Karnøe Knudsen fra Købehavns Universitet og Anne Reff, Copenhagen Business School gav oplæg på de tre sundhedsworkshops. Faciliteret Københavns Kommunes deltagelse i smart city konference i Kina gennem EU's Repræsentation i Kina. OPLÆG FOR EKSTERNE AKTØRER Der er givet oplæg ved seks internationale arrangementer og et oplæg hos DTU Water om samarbejdsmuligheder med kommuner/region i EU projekter. ARRANGØR AF EVENTS Workshop i Danmark om offentlige innovative indkøb i samarbejde med Væksthus Hovedstaden og Region Sjællands EU-kontor. Tre sundhedsworkshops afholdt i Bruxelles med fokus på implementering og opskalering af sundhedsteknologi i samarbejde med Region Syddanmarks EU-kontor. ANDET Birgitte Wederking citeret i Teknologiudvikling.dk om adgang til EUmidler. Deltagelse i ERRIN arbejdsgruppemøder. Facilitering af taler fra Europa- Kommissionen til Carbon Neutral Cities Alliance event i Danmark. 1

16 CASE: EVENTS BXL OG KBH SUNDHEDSWORKSHOPS Hvad: Tre workshops i Bruxelles med i alt 17 deltagere. Cases fra Danmark, Skotland, England, Italien og Grækenland. Formål: At vidensdele og diskutere udfordringer og løsninger på implementering og opskalering af sundhedsteknologi. Udbytte: Netværk, synlighed og anbefalinger til implementering og opskalering af sundhedsløsninger. DTU WATER Hvad: Workshop om Horizon-22 muligheder inden for vand. Formål: Oplæg om CPHEU, vores rådgivning, indsatsområder og ejerkreds. Udbytte: Indsigt i muligheder for samarbejde med kommuner i EUprojekter og henvisning af virksomheder til CopenVirk. LOOP CITY Hvad: Skræddersyet mødeprogram med DG MOVE, DG CONNECT og DG REGIO. Formål: Kortlægning af EU-fundingmuligheder til LOOP CITY projektet. Udbytte: Indsigt i EU-fundingprogrammer til Smart City projekter og forberedelse til TechTown projektet. Større forståelse for EU og EU-projekter. EVU & MTU i Bruxelles Hvad: Erhvervs- og Vækstudvalget samt Miljø- og Trafikudvalget på studietur til Bruxelles. Formål: Indblik i kontorets arbejde, EU s dagsorden med relevans for Region Hovedstaden og EU Kommissionens arbejde og prioriteringer på strategisk udvalgte områder. Udbytte: Indsigt i kontorets arbejde, Regionens strategiske mål og satsninger i EU s dagsorden og budskaber til MEP Christel Schaldemose (S). 1

17 . INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Nedenfor en sammenfatning af tiltag for interessevaretagelse og policy: PÅVIRKNING Søgte i samarbejde med creodk at sikre MADE en bedre rolle i KIC en. Møde med EIB om promovering af regionens styrkepositioner og drøftelse af konkrete EU-støttemuligheder bl.a. ift. ELENA-programmet. Dialog med DG SANTÉ for at synliggøre Regionens arbejde med teknisk simulation og fremtidige projektmuligheder. Formand for Miljø- og Trafikudvalget Jens Mandrup deltog i rundbordsdiskussion med EU-kommissær for transport Violeta Bulc om anvendelse af el-busser. RAMMEVILKÅR Albertslund Kommune deltog i en rundbordssamtale i EIP on AHA ift. strategiske anbefalinger til EU s politik og projekter til sundhedsområdet. PROJEKTUNDERSTØTTELSE Drøftelse af ansøgning som reference site i EIP on AHA for Region Hovedstaden. Koordineringsmøde mellem CHC, CHI, DTU og CRU mhp. at drøfte koordinering, engagement og prioriteter i forhold til deltagelse i ESTHER, der er et EU industridrevet initiativ. STRING Steering Committee møde og arbejdsgruppemøde om interessevaretagelse og projektudvikling ifm. den delvist EUfinansierede Femern-forbindelse. POLICY Informeret ejerkredsen om det hollandske EUformandskabs prioriteter inden for den urbane dagsorden. Analyseret og informeret om mulige konsekvenser af Brexit. Deltaget i DG MOVE-møder vedr. udviklingen af en europæisk cykelstrategi. 15

18 CASE: RUNDBORDSDISKUSSION MED KOMMISSÆREN Jens Mandrup (SF), medlem af Regionsrådet og Formand for Miljø- og Trafikudvalget og Jakob Haugaard (S), næstformand af Teknik- og Miljøudvalget, Københavns Kommune, var den 1. oktober 216 inviteret af DG MOVE til at deltage i en rundbordsdiskussion med EUkommissær for transport Violeta Bulc. Formålet med mødet var at drøfte, hvad EU kan gøre for at fremme udrulningen af el-busser i europæiske byer og forstæder. 15 EU-lande var repræsenteret ved politikere og embedsfolk. Kommissæren udtrykte ønske om, at næste skridt i udrulningen af el-busser skal ske i stor skala og drøftede, hvordan europæiske byer kan bevæge sig fra test og demonstrationsprojekter til fuld implementering med deltagerne. Fire nøglepunkter blev identificeret som centrale i forhold til at fremme udrulningen af el-busser: 1) standardisering af juridiske rammevilkår på tværs af medlemslande, 2) direktivændring af beskatningsregler for el til elbusser, ) lette adgangen til information og viden for små og mindre ambitiøse byer og ) lavrisikolån til byer og offentlige transportmyndigheder. Jens Mandrup (SF) fortalte om Region Hovedstadens positive erfaringer med fælles offentlige udbud og Københavns Kommunes ambition om at omlægge busdriften til el-busser fra 219. Efter rundbordsdiskussionerne var der mulighed for, at fortsætte drøftelserne med de europæiske kollegaer til et netværksarrangement. 16

19

20 ET NYT COPENHAGEN EU OFFICE Copenhagen EU Office blev den 1. januar 217 sammenlagt med creodk. Det samlede kontor fortsætter sine aktiviteter i et større og stærkere partnerskab og igangsætter nye aktiviteter, heriblandt På Forkant i Fællesskab-projekter på tværs af det nye kontor. Formålet med På Forkant i Fællesskab er, at udnytte potentialet og høste erfaringer med det nye samarbejde og to projekter igangsættes under betegnelsen På Forkant i Fælleskab. Universiteter og kommuner/region vil koordinere deres aktiviteter med det formål at øge mulighederne for indflydelse på EU s dagsorden og projektstøtte, og herigennem styrke samarbejdet i hovedstadsregionen om EU-indsatsen. De første konsultationer blev sat i gang ultimo 216 og emner vil blive diskuteret på Styregruppemøde i starten af

21 COPENHAGEN EU OFFICE 216 Birgitte Wederking Anne Meidahl Petersen Ida Heebøll Karin Hyldelund Lasse Holm Grønning Rasmus Mørk Christina Teik Christensen Amanda Alletorp Sørensen Gorm Kjær Nielsen Mette Buskjær Rasmussen Lone Wraae Sara Gabrielsen (forår) Lone Pedersen (forår) Anders Hulgreen Jensen (efterår) Peter Hilmer L Sørensen (efterår) 21

22 STYREGRUPPE (DET NYE) COPENHAGEN KONTAKTGRUPPE EU OFFICE Mads Young Christensen, Region Hovedstaden Kim Brinckmann, KU Claus Andersen, DTU Annedorte Vad, CBS Torben Høøck Hansen, KU Cecilie Ydemann Hansen, KU Lone Falsig Hansen, DTU Lars Brückner, DTU Anne Line Mikkelsen, DTU Copenhagen EU Office Rikke Fleron, Region Hovedstaden Claus Hansen, Region Hovedstaden CPHOFFICE.EU På den nye fælles hjemmeside finder du alt om Lise vores Vinkel aktiviteter Clausen, og CBS kontorets arbejde. Nina Lynge, CBS CPHEU UPDATE Du kan abonnere på vores nyhedsbrev og få aktuelle historier direkte i din mailbox Send os en mail på: eller ring til os på:

23 RUE DU LUXEMBOURG / B-1 BRUXELLES / CPHOFFICE.EU