Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015"

Transkript

1 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

2 AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne er fleksible, og grundkurser er ikke en forudsætning for at deltage i de øvrige kurser. Gratis for kortuddannede Pædagogmedhjælpere og andre med kort uddannelse deltager gratis. Godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Som kortuddannet kan du få dækket tabt arbejdsfortjeneste under kurset. Beløbet er i 2015 maks. 80 % af højeste dagpengesats. Får du fuld løn under kurset, får din institution udbetalt godtgørelsen til vikardækning. Du kan også få transporttilskud efter statens regler for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km fra bopæl til undervisningssted og retur. Betaling for pædagoger For pædagoger og andre med videregående uddannelse har staten indført en vis brugerbetaling. Prisen fremgår ved hvert kursus. Særlige regler for ledige For ledige og kontanthjælpsmodtagere gælder særlige regler. Det betyder, at du skal kontakte din jobkonsulent i kommunen og høre om netop dine muligheder. Mindst 18 deltagere Kurserne gennemføres med mindst 18 deltagere. Kursustidspunkt Hvor intet andet er anført, undervises alle dage kl Vi tager forbehold for eventuelle lovændringer og trykfejl. Se vores kurser for døgntilbud og opholdssteder, værkstedsassistenter og plejefamilier på Tilmelding Du tilmelder dig kurserne via Skriv kviknummeret i søgefeltet. Kviknummeret står ved hvert enkelt kursus. Du kan læse mere om kurserne på Kurserne er gratis Kurserne er gratis, hvis du har en kort uddannelse og er i fast job. Som ledig eller kontanthjælpsmodtager skal du kontakte din jobkonsulent i kommunen se ovenfor. 2

3 PÆDAGOGMEDHJÆLPERE I DAGINSTITUTIONER GRUNDKURSUS Opnå kompetence til at tilrettelægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter ud fra en viden om børns udvikling og hele livssituation * børns udvikling * refleksion over egen praksis * kommunikation * samspil med forældre, børn og kolleger * lovgrundlag. 21. sep okt. 2015, tilmeldingsfrist 2. sep., kviknr d / FKB-kode: okt nov. 2015, tilmeldingsfrist 30. sep., kviknr e / FKB-kode: uddannelse kr ,- BØRNS LEG Lær at støtte børns leg og skab alsidige og udviklende rammer for legen * legens betydning for børns udvikling * legens dynamik * opbygning af legemiljøer * igangsætning og valg af lege * voksenrollen * støtte til børn, som har vanskeligt ved at lege med andre okt. 2015, tilmeldingsfrist 7. okt., kviknr a / FKB-kode LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD Lær at arbejde med digitale medier, så du sammen med børn kan gå på opdagelse i de mange muligheder for leg og kreative udtryksformer * tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter med digitale medier * udforskning og vurdering af lege- og læreprogrammer, spil og kreative redskaber * styrkelse af samspil og det enkelte barns udvikling * vidensøgning * børn med særlige behov * mål og retningslinjer for arbejdet med digitale medier. OBS: medbring selv tablet og helst ipad det forudsættes, at deltagerne er fortrolige med ipad ens basisfunktioner sep. 2015, tilmeldingsfrist 26. aug., kviknr d / FKB-kode: nov. 2015, tilmeldingsfrist 4. nov., kviknr e / FKB-kode: SAMSPIL OG RELATIONER I PÆDAGOGISK ARBEJDE Skab et udviklende og anerkendende samspil med børn, forældre og kolleger * det psykologiske grundlag for relationsdannelse * analyse og evaluering af samspillet * børns samspil og relationsdannelse * udvikling af egen og arbejdspladsens praksis okt. 2015, tilmeldingsfrist 30. sep., kviknr c / FKB-kode:

4 NEUROPÆDAGOGIK SOM REDSKAB I PÆDAGOGISK ARBEJDE Få indsigt i hjernens funktioner og brug din viden i det pædagogiske arbejde * sanseintegration * bearbejdning af sanseindtryk * socialt samspil * koncentration og fokusering * læring, observation og pædagogisk tilrettelæggelse nov. 2015, tilmeldingsfrist 6. nov., kviknr d / FKB-kode nr uddannelse kr ,- BØRNS MOTORIK, SANSNING OG BEVÆGELSE Styrk børns motivation og positive erfaringer med brug af kroppen * krop og læring * børns sansemotoriske udvikling og kompetencer * opvækstbetingelsernes betydning sep. 2015, tilmeldingsfrist 2. okt., kviknr a / FKB-kode: KONFLIKTHÅNDTERING I PÆDAGOGISK ARBEJDE Få redskaber til at forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde med børn, kolleger og forældre * konfliktanalyse * reaktionsmønstre i konfliktsituationer * konflikthåndterende miljøer * konfliktløsningsmodeller * egen rolle i konflikter okt. 2015, tilmeldingsfrist 30. sep., kviknr b / FKB-kode ANERKENDENDE KOMMUNIKATION I OMSORGSARBEJDET Skab pædagogik med respekt * værdig og udviklende dialog * kommunikationens grundlæggende redskaber * samarbejdskultur * psykisk arbejdsmiljø * handleforslag. 30. sep okt. 2015, tilmeldingsfrist 11. sep., kviknr b / FKB-kode uddannelse kr ,- 4

5 BØRN OG UNGE MED ADFÆRDS- OG KONTAKTFORSTYRRELSER Giv støtte ud fra den enkeltes særlige behov * kend reaktionsmønstrene * trivselsproblemer * autisme, ADHD og Tourettes syndrom * barnets tre udviklingsopgaver * faglige observationer og formidling sep. 2015, tilmeldingsfrist 29. aug., kviknr b / FKB-kode: uddannelse kr ,- ARBEJDET MED UDSATTE OG SÅRBARE BØRN OG UNGE Styrk din evne til at opfange, forstå og tolke barnets og den unges signaler * sociale påvirkninger og deres konsekvenser * forældresamarbejde * tværfagligt samarbejde nov. 2015, tilmeldingsfrist 4. nov., kviknr c / FKB-kode ARBEJDET MED FOR TIDLIGT FØDTE BØRN Stimulér barnets fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling * respektfuld dialog med forældrene * observation af barnet * senfølger * handle- og støttemuligheder nov. 2015, tilmeldingsfrist 21. okt., kviknr b / FKB-kode uddannelse kr ,- LEG MED SPROG Inspirér børn til at undersøge, lege og eksperimentere med sproget * børns sproglige udvikling 0-6 år * sprogvanskeligheder * leg og læring * sprogstimulerende aktiviteter nov. 2015, tilmeldingsfrist 9. okt., kviknr g / FKB-kode: INKLUDERENDE PÆDAGOGISKE MILJØER Modvirk marginalisering * forstå hvorfor et barn er udenfor og hjælp det ind i fællesskabet * få ideer til inkluderende aktiviteter * metoder til at afdække eksklusion nov 2015, tilmeldingsfrist 21. okt., kviknr d / FKB-kode SOCIALE MEDIER I BØRNE- OG UNGDOMSKULTUREN Støt og inspirér børn og unge til videndeling og netværksdannelse via de sociale medier * de sociale medier i børne- og ungdomskulturen * aktiviteter med sociale medier * etik og risici * børn og unge med særlige behov og de sociale medier okt. 2015, tilmeldingsfrist 9. okt., kviknr b / FKB-kode uddannelse kr ,- 5

6 MEDARBEJDERE SOM ARBEJDER I FORANDRINGSPROCESSER Kompetencer som omstillingsparathed, initiativ og selvansvarlighed er jobkrav i dag * anvend værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser * vær bevidst om din egen rolle og dine ønsker * tag aktiv del i ændringer af organisering og arbejdsgange okt. 2015, tilmeldingsfrist 7. okt., kviknr a / FKB-kode: uddannelse kr ,- + Vi tilbyder også Vi tilbyder også en individuel afklaring af dine kompetencer i forhold til AMUuddannelserne og en vurdering af dine færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik. Desuden får du mulighed for vejledning og hjælp til en uddannelsesplan. PLANLÆGNING AF PÆDGOGISKE AKTIVITETER Arbejd med at planlægge aktiviteter med udgangspunkt i et pædagogisk mål og ud fra forståelse af børnenes behov, interesser og individuelle forudsætninger * få flere redskaber til praktisk gennemførelse af aktiviteter selvstændigt eller i samarbejde med kolleger * justér og vurder aktiviteter undervejs i forhold til børnenes reaktioner og mål med aktiviteten nov. 2015, tilmeldingsfrist 23. okt., kviknr a / FKB-kode:

7 For klubber og fritidstilbud UNGDOMSPÆDAGOGIK OG UNGDOMSKULTUR I KLUBARBEJDET Opnå kompetence til at understøtte større børns og unges alsidige udvikling og selvstændighed * inddrag dem i beslutningsprocesser * unges udvikling og kulturformer * gruppesocialisering og relationer * din position som rollemodel sep. 2015, alle dage kl i Skovlunde, tilmeldingsfrist 26. aug., kviknr b / FKB-kode uddannelse kr ,- FOREBYGGENDE ARBEJDE FOR OG MED UDSATTE BØRN OG UNGE Inddrag udsatte og sårbare børn og unge i det almindelige klubliv * marginaliseringsprocesser * integration og forebyggelse * opsøgende arbejde * identifikation af misbrug okt. 2015, alle dage kl i Skovlunde, tilmeldingsfrist 16. sep., kviknr b / FKB-kode: INKLUDERENDE AKTIVITETER OG FÆLLESSKABER I KLUBBER Støt den unges trivsel og oplevelse af at være en del af fællesskabet * unges ressourcer * anerkendende dialog og forståelse * inklusion og eksklusion * forebyggelse og håndtering af konflikter. 28. sep okt. 2015, alle dage kl i Skovlunde, tilmeldingsfrist 9. sep., kviknr b / FKB-kode: Deltagerkreds Ansatte og arbejdssøgende i klubber og andre fritidstilbud. Undervisningssted: Pædagoguddannelsen Skovlunde, Ejbyvej 35, 2740 Skovlunde. 7

8 Citat Lederen af Saxogården på Vesterbro, Charlotte Osbilowski: Undervisningen foregår for den samlede personalegruppe her i vores eget hus. Det er faktisk en enestående mulighed, som ingen her i Saxogården har benyttet før. Og så er det oven i købet næsten uden udgift for os. Billig uddannelse af hele institutionen AMU-uddannelserne er målrettet både ufaglærte og faglærte og giver dermed mulighed for at sende hele institutionen billigt på kursus. På den måde kan alle medarbejdere sammen opnå en kompetenceudvikling, der gør institutionen bedre til at skabe succeser. Kontakt os Arbejdsmarkedsuddannelserne Videreuddannelsen Professionshøjskolen UCC Titangade København N Oplagte kurser: Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Inkluderende pædagogiske miljøer Leg og læring med digitale medier Anerkendende kommunikation Forældresamarbejde

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015 TILBUD TIL MEDARBEJDERE I BØRN OG UNGE INFORMATION Uddannelsesindhold: Line Asp Rotationsvikar: Anders Probst-Jensen / Maria Luisa van Binsbergen Tilmelding: Kursusportalen Tilmeldingsfrist: 26. juni 2015

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere