Kurser for frivillige / Efterår Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig"

Transkript

1 Kurser for frivillige Efterår 2009

2 Kurser for frivillige / Efterår 2009 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Tekst: Lone Tinor-Centi Layout: Steven Leweson Illustrationer: Johan Rutherhagen / Dennis Lynge Tryk: Silkeborg Bogtryk Oplag: 6.000

3 3 Velkomst 4 Praktiske oplysninger 5 Kurser for frivillige 6 Introduktionskurser for nye frivillige 6 Find ressourcerne 7 Grundlæggende konflikthåndtering og kommunikation 8 Koordinator for kontaktfamilier 9 Kulturmøde, kulturforståelse, kultursammenstød? om dilemmaer og udfordringer i mødet med flygtninge 10 Traumatisering hvordan kommer det til udtryk, og hvad kan vi gøre? 11 Fundraising hvordan skriver man en ansøgning? 12 Bliv set, hørt og forstået gør det frivillige arbejde synligt 13 Lektiehjælp for tosprogede børn 14 Tema-aften: Vilkår for flygtninge i Danmark aktuel lovgivning 15 skupon 16 Kursusoversigt 18 Frivilligkonsulenternes adresser og regioner 19 Kurser for frivillige rådgivere Familiesammenføring Introduktionskursus og den rådgivende samtale for nye frivillige rådgivere Medborgerskab: Indfødsret og permanent ophold ii III IV V

4 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige og frivillige rådgivere efterår Du sidder nu med et kursuskatalog for frivillige og frivillige rådgivere tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Kataloget dækker efterår Som tidligere har vi forsøgt at sammensætte et kursusprogram med kurser, som har en meget direkte forbindelse til det frivillige integrationsarbejde og de udfordringer, I som frivillige og frivillige rådgivere står over for, og kurser, som handler om de helt grundlæggende ting i det frivillige integrationsarbejde. I 2009 har vi som noget nyt ændret lidt på kursernes afvikling. Introduktionskurser bliver afholdt to steder i landet, således København og Århus. Der afholdes henholdsvis to introduktionskurser forår og efterår i hver landsdel. Øvrige kurser afholdes ligeledes i København og Århus. Begrundelsen for en koncentration af kursussteder er, at det giver os mulighed for at tilbyde kurser til alle frivillige. Der kan selvfølgelig opstå behov for at tage andre emner op end dem, vi har i dette efterårskatalog. Det kan gøres ved at rekvirere temaaftener, som afholdes lokalt og forud annonceres på FrivilligNet. Vi vil benytte denne lejlighed til at sige tak til alle jer i de p.t. mere end 250 frivilliggrupper og 8 rådgivninger. Det er glædeligt, at så mange vil yde en frivillig indsats for at lette flygtningenes og indvandrernes integration i det danske samfund. For mange flygtninge og indvandrere er det jo desværre stadig sådan, at I med jeres netværk er den eneste kontakt til danskere, der ikke repræsenterer det officielle integrationssystem. Jeres indsats er utrolig vigtig for at få dette samfund til at hænge bedre sammen. Jeres indsats er med til at skabe et HELT og ikke et DELT samfund. Tak for det! For frivillige i integrationsarbejdet rejser der sig mange spørgsmål, og der er brug for grundlæggende kendskab til flygtninge/indvandrere, integration og rollen som frivillig for at få det optimale ud af arbejdet. Dansk Flygtningehjælp opfordrer alle nye frivillige til at deltage i et introduktionskursus. For de frivillige rådgivere er der et særskilt obligatorisk introduktionskursus. Udover det faglige udbytte af kurserne giver samværet med frivillige fra andre grupper både inspiration og øget energi til arbejdet. Vi glæder os til at se dig! Lone Tinor-Centi Afdelingschef / Frivilligafdelingen

5 Praktiske oplysninger 5 Hvor i landet kan jeg deltage i kurser? Vi har som sagt valgt at afvikle kurserne i henholdsvis København og Århus. Er du fx som frivillig bosat i Jylland forhindret i at deltage i det ønskede kursus, der afholdes i Århus, kan du søge om optagelse på det tilsvarende kursus, når det afholdes i København og omvendt. Hvis du tilmelder dig et kursus, der afholdes udenfor din landsdel, skal du have godkendt transportudgiften af din regionskonsulent. Kursusstedets adresse Adressen på det enkelte kursussted modtager du sammen med en bekræftelse på, at du er optaget på kurset. Pris Alle udgifter i forbindelse med kurserne, herunder også transport, betales af Dansk Flygtningehjælp. Der skal efter kurset indsendes dokumentation for rejsen. Kursusbevis Der udstedes kursusbevis efter kursistens ønske. Senest 15 dage før kurset afholdes. sblanketter sendes til: Dansk Flygtningehjælp Att. Ruddi Bjerre Jernbanegade 24, 3. sal 6000 Kolding Eller mailes til Man kan også tilmelde sig på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside skupon findes på side 16 i kataloget. Kursusbekræftelse Fremsendes ca. 10 dage inden kursets start sammen med kursusprogram. Frivilligkonsulenter Frivilligkonsulenternes adresser finder du på side 19 i kataloget.

6 Introduktionskursus for nye frivillige Lørdag København Kursusleder: Lisa Tange Lørdag Århus Kursusleder: Mette Bjørn Lørdag København Kursusleder: Lisa Tange Lørdag Århus Kursusleder: Henrik Bo Rasmussen Fra kl Formål At få kendskab til Dansk Flygtningehjælp, det frivillige integrationsarbejde og de frivilliges placering i organisationen. At få indblik i etniske minoriteters situation, hovedpunkterne i integrations- og asyllovgivning samt kommunernes rolle i integrationen. At få inspiration til det lokale frivillige arbejde med etniske minoriteter. Du vil som ny frivillig få en introduktion til den offentlige indsats og organisering på integrationsområdet samt til rammerne for det frivillige integrationsarbejde i Dansk Flygtningehjælps regi: Frivilligarbejdets organisering. Etik og værdier i det frivillige integrationsarbejde. Samarbejdet med lokale aktører. På kurset vil der samtidig blive arbejdet med udfordringerne i det daglige møde mellem frivillige og flygtninge i forhold til bl.a.: Indsatsområder i frivilligarbejdet. Rollen som frivillig. Arbejdet i en frivilliggruppe. Undervisere Bente Hansen, Integrationsleder, Fredericia Kommune (Den og den i Århus) Anne-Mette Møller, Afdelingsleder på Sprogcenter Nordsjælland (Den og den i København). skupon findes på side 16 i kataloget.

7 Find ressourcerne Lørdag København Kursusleder: Kristine Bjerre Lørdag Århus Kursusleder: Poul Erik Jensen Fra kl Formål Mange af de flygtninge og indvandrere, der kommer i frivilliggrupperne, har brug for hjælp til lektierne, at finde et arbejde, få rådgivning og vejledning osv. Spørgsmålet er, hvordan man som frivillig hjælper på bedste vis. I situationer, hvor man skal vejlede og give gode råd, kan det være svært ikke at komme til at tage udgangspunkt i sin egen hverdag og sine egne resurser. Men for at kunne hjælpe andre må man tage udgangspunkt i de resurser og den viden, som vedkommende har. Kurset giver deltagerne redskaber til at stille spørgsmål, der kan lukke op for de muligheder, refleksioner og fremtidsønsker, brugerne har. Den frivillige som rådgiver, vejleder eller coach Hvordan kan du som frivillig hjælpe? Hvad sker der, når man rådgiver, vejleder, coacher eller lytter? Træning i rollen som rådgiver, vejleder og coach. Find resurserne Hvordan arbejder vi anerkendende hvad fungerer? Hvordan arbejder vi løsningsfokuseret hvilke muligheder er der? Resursearkæologi - hvordan graver man resurser frem? Hvad er motivation? Form Kurset vil være en blanding af oplæg, diskussion og konkrete øvelser, der knytter an til dine egne erfaringer som frivillig. Kurset tager udgangspunkt i teorien om Den Anerkendende Samtale også kaldet Appreciative Inquiry. Underviser Leif Kongsgaard, antropolog og udviklingskonsulent i Væksthuset. En selvejende fond der hjælper ledige i arbejde. Leif Kongsgaard har tidligere undervist frivillige i Dansk Flygtningehjælp. skupon findes på side 16 i kataloget.

8 Grundlæggende konflikthåndtering og kommunikation Lørdag Århus Kursusleder: Hans Bo Pedersen Lørdag København Kursusleder: Kristine Bjerre Fra kl Formål Hvordan har vi det med konflikter? Hvad er årsagen til konflikter og hvordan håndterer vi dem? Det er nogle af de spørgsmål, vi taler om på kurset, så vi får et indblik i, hvordan konflikter kan bruges positivt, håndteres og i nogle tilfælde undgås. Kurset handler om konflikter og kommunikation. Lidt teori om konflikter og hvordan de kan håndteres Træning i at håndtere konflikter Kommunikation er et centralt element i håndtering af konflikter, så vi skal træne for at forstå de budskaber, vi sender til andre og lære at afkode de budskaber, andre sender til os. Kommunikation på kurset tager udgangspunkt i ikke-voldelig kommunikation (Girafsprog) og transaktionsanalyse. Form Vi lærer gennem at øve os, derfor vil kurset indeholde grundlæggende teori for at sætte konflikter og kommunikation ind i en ramme og øvelser i mindre og større grupper. Underviser Lisbeth Ott-Ebbesen, organisationskonsulent i DFH og konfliktmægler. skupon findes på side 16 i kataloget. Konflikthåndteringen på dette kursus bygger på den systematik Center for Konflikthåndtering står for. Teorier og metoder er beskrevet i bogen Konflikt og Kontakt, Hovedland, 2006.

9 Koordinator for kontaktfamilier Lørdag Århus Kursusleder: Anna Marie Busk Larsen Lørdag København Kursusleder: Lars Feldvoss Fra kl Målgruppe For dig der har lyst til at lede/koordinere en lokal kontaktfamilieordning. Formål Jeg kan godt lide at få tingene til at ske, især når der er styr på det hele. Jeg holder af at organisere og synliggøre, hvor stor en forskel vores frivilliggruppe gør. Samarbejde med kommunen, integrationsmedarbejderne og min frivilligkonsulent er noget af det, der især udfordrer mig og giver mening i mit frivillige arbejde. Kan du nikke genkendende til nogle af, eller alle ovenstående udsagn, så er dette kursus for dig! Kurset giver konkrete værktøjer til udvikling og organisering af kontaktfamilieordningen, som kan bruges både i større byer og i mindre lokalsamfund. Dagen indledes med en kort redegørelse, der sætter kontaktfamiliebegrebet i sammenhæng med Dansk Flygtningehjælps øvrige frivillige indsats. Herefter præsenteres forskellige modeller for organisering og drift af kontaktfamilierne i frivilliggruppen. Hovedvægten på kurset vil være en række praktiske anvisninger og værktøjer: Organisering. Hvervning af frivillige og flygtninge/indvandrere. Kvoteflygtninge hvordan griber vi det an? Interview som værdsættende samtale. Match hvilke kriterier matcher man på? Opfølgning faserne i kontaktfamilierne. Nødbremsen hvad gør man, hvis det går galt? Krav til frivillige Hvornår er det godt nok, og kan det blive for meget? Dokumentation af resultater hvorfor det? Administrative rutiner. Tavshedspligt, underretningspligt, børneattester og beskyttelse af børn mod vold. Spilleregler og dilemmaer øvelser hvor teorien afprøves i praksis. Form Dagen vil veksle mellem oplæg og øvelser, hvor du bliver inddraget. Underviser Knud J. Hansen, HD(O) og projektleder i Guide- Projektet med mange års erfaring med frivilligt socialt arbejde. skupon findes på side 16 i kataloget.

10 Kulturmøde, kulturforståelse, kultursammenstød? om dilemmaer og udfordringer i mødet med flygtninge Lørdag København Kursusleder: Nicholas Farr Lørdag Århus Kursusleder: Henrik Bo Rasmussen Fra kl Formål At deltagerne bliver i stand til at møde fremmede kulturer og håndtere de dilemmaer og udfordringer, som mødet med flygtninge kan byde på. Kulturmøde er mødet, hvor centrale værdier er i spil; demokrati, medbestemmelse, ligestilling, religion, tradition, gensidig respekt. I et stadigt mere flerkulturelt samfund antager mangfoldigheden flere former og udtryk. Nogle centrale problematikker bliver: Hvor kan vi bøje af, og hvor må vi stå fast? Hvordan kan vi stille kritiske spørgsmål og indkredse de forestillinger, flygtninge gør sig om det danske samfund? Nye perspektiver i kulturmødet udvikling af fælles forståelse og fælles handlestrategier mellem rådgivere og flygtninge. Underviser Basim Osman, cand. psyk. skupon findes på side 16 i kataloget.

11 Traumatisering hvordan kommer det til udtryk, og hvad kan vi gøre? Lørdag Århus Kursusleder: Poul-Erik Jensen Fra kl Et stort antal af de flygtninge, der har opholdstilladelse i Danmark, har forud for deres flugt været udsat for fysisk eller psykisk tortur. Disse oplevelser kan føre til lidelsen PTSD: Post Traumatic Stress Disorder. Reaktionerne på PTSD kan være mange, og som fx frivillig kontaktperson for en flygtning, kan man komme i situationer, hvor flygtningen reagerer uventet, eller måske får man viden om, hvilke traumatiske hændelser, flygtningen har været udsat for og har svært ved at håndtere denne viden. Kurset vil give en beskrivelse af nogle af de typiske PTSD-reaktioner og give deltagerne indblik i den behandling, der tilbydes. Form Oplæg. Mulighed for at diskutere deltagernes egne oplevelser fra det frivillige arbejde. Medbring selv cases. Undervisere Mette Blauenfeldt, socialrådgiver, Center for Udsatte Flygtninge (CUF), Dansk Flygtningehjælp Tine Nicolaisen, socialrådgiver, Centerleder på Aktivitetcentret i Herlev, Dansk Flygtningehjælp. skupon findes på side 16 i kataloget. Endvidere vil der blive givet konkrete forslag til at tackle reaktioner på PTSD og til at undgå sekundær traumatisering. Hvad kan en traumatisk hændelse være? Hvad er PTSD? Hvordan opleves/spottes en traumatiseret person? Hvordan behandles PTSD? Hvordan kan man tackle reaktioner på PTSD? akut i forhold til den traumatiserede i forhold til sig selv.

12 Fundraising hvordan skriver man en ansøgning? Lørdag Århus Kursusleder: Hans Bo Pedersen Lørdag København Kursusleder: Michael Wulff Fra kl Formål Fundraising er en måde at skaffe resurser for at nå det mål, frivilliggruppen har med sit virke. Eller sagt på en anden måde: Fundraising er at skaffe midler til den opgave, frivilliggruppen har påtaget sig at udføre eller at skaffe midler til nye initiativer. Midlerne kan være penge, men det kan også være naturalier. Målet med formiddagen er, at kursusdeltagerne får indsigt i, hvordan man beskriver et projekt, og hvordan man praktisk og konkret skriver en ansøgning. Form Kurset vil være en blanding af oplæg, diskussion og praktiske øvelser, med udgangspunkt i konkrete oplæg fra deltagerne og undervisere. Undervisere Michael Wulff, Udviklingskonsulent, Dansk Flygtningehjælp (Den i København) Hans Bo Pedersen, Regionskonsulent, Dansk Flygtningehjælp (Den i Århus). skupon findes på side 16 i kataloget. Hvor finder man resurserne? Hvordan bruger man sproget? Hvad er en projektbeskrivelse? Hvordan bygger man en ansøgning op, og hvad skal den indeholde?

13 Bliv set, hørt og forstået brug pressen og gør det frivillige arbejde synligt Lørdag Århus Kursusleder: Else Terskov Lørdag København Kursusleder: Anne Cathrine Lausten 13 Formål På workshoppen skal vi arbejde med ideer og metoder til at skabe øget synlighed omkring jeres lokale arbejde. Synlighed er afgørende for at få andre til at engagere sig i flygtningesagen det gælder både pressen, nye samarbejdspartnere, nye frivillige, sponsorer etc. Hvordan stabler man en aktivitet på benene og markedsfører den? Hvordan henvender man sig til de lokale medier? Hvordan bliver man bedre til at holde et indlæg - så man bliver set, hørt og forstået? Form Dagen vil bestå af både oplæg, workshop og øvelser, der knytter an til dine erfaringer som frivillig. Du vil få en masse redskaber med hjem til at gøre jeres arbejde mere synligt. Underviser Jette Friis O Bróin, journalist, kommunikationsrådgiver, underviser og projektleder skupon findes på side 16 i kataloget. Vi vil bl.a. komme omkring hvordan medierne arbejder - med særligt fokus på lokale medier. Vi vil også arbejde med aktivitets- og markedsføringsplan og herunder pressehenvendelse pressemeddelelse / radiointerview og træne i at holde en lille tale / oplæg af 2 minutters varighed.

14 Lektiehjælp for tosprogede børn Lørdag Århus Kursusleder: Line Pinstrup Andersen Lørdag København Kursusleder: Anne Cathrine Lausten Fra kl Formål Kurset giver viden om tosprogede elever og dansk som andetsprog, samt pædagogisk viden og redskaber til at yde en kvalificeret lektiehjælp. Kurset søger at give svar på nogle af de mange spørgsmål, man møder i lektiehjælpen. Om dansk som andetsprog og om tosprogede børn: Hvornår er man tosproget? Hvad er særligt for børn med dansk som andetsprog? Forudsætninger som tosproget. Form Oplæg, gruppearbejde, erfaringsudveksling og diskussion mellem deltagerne. Kursisterne inddrages aktivt og opfordres til at bidrage med egne erfaringer og eksempler. Underviser Ekstern underviser. skupon findes på side 16 i kataloget. Om lektiehjælp til tosprogede: Tilrettelæggelse af lektiehjælpen. Børn, forældre og frivilliges forventninger. Hvordan støtter vi bedst, så der sker en udvikling? Hvad og hvor meget skal vi rette? Samarbejde med skolen.

15 Tema-aften: Vilkår for flygtninge i Danmark aktuel lovgivning Mandag København Kursusleder: Line Pinstrup Andersen Onsdag Århus Kursusleder: Mette Bjørn Fra kl Opdatering på udlændinge- og integrationslovgivning med fokus på rettigheder i forhold til sociale ydelser og sikkerhed for ophold. Form Oplæg med gennemgang af centrale regler og dernæst spørgsmål/svar udfra deltagernes egne erfaringer med problemer for flygtninge/ indvandrere. Underviser Bente Bondebjerg, Chefkonsulent, Dansk Flygtningehjælp skupon findes på side 16 i kataloget.

16 skuponer til kurser for frivillige og frivillige rådgivere Send kuponen senest 15 dage før kurset afholdes til Dansk Flygtningehjælp Att. Ruddi Bjerre Jernbanegade 24, 3. sal 6000 Kolding Eller mail til Man kan også tilmelde sig på Dansk Flygtningehjælp hjemmeside 16 Jeg tilmelder mig hermed Kursets navn: Dato: By: Deltagers navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Frivilliggruppens / -rådgivningens navn: Jeg tilmelder mig hermed Kursets navn: Dato: By: Deltagers navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Frivilliggruppens / -rådgivningens navn:

17 i Dansk Flygtningehjælp efterår Jeg tilmelder mig hermed Kursets navn: Dato: By: Deltagers navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Frivilliggruppens / -rådgivningens navn: Jeg tilmelder mig hermed Kursets navn: Dato: By: Deltagers navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Frivilliggruppens / -rådgivningens navn:

18 Kursusoversigt Efterår Introduktionskursus for nye frivillige Lørdag København Lørdag Århus Lørdag København Lørdag Århus Find ressourcerne Lørdag København Lørdag Århus Grundlæggende konflikthåndtering og kommunikation Lørdag Århus Lørdag København Koordinator for kontaktfamilier Lørdag Århus Lørdag København Kulturmøde, kulturforståelse, kultursammenstød? - om dilemmaer og udfordringer i mødet med flygtninge Lørdag København Lørdag Århus Traumatisering hvordan kommer det til udtryk, og hvad kan vi gøre? Lørdag Århus Fundraising hvordan skriver man en ansøgning Lørdag Århus Lørdag København Bliv set, hørt og forstået gør det frivillige arbejde synligt Lørdag Århus Lørdag København Lektiehjælp for tosprogede børn Lørdag Århus Lørdag København Tema-aften: Vilkår for flygtninge i Danmark aktuel lovgivning Mandag København Onsdag Århus Kurser for frivillige rådgivere Familiesammenføring Lørdag København Introduktionskursus og den rådgivende samtale for nye frivillige rådgivere Lør.-søn Odense Medborgerskab: Indfødsret og permanent ophold Lørdag København

19 Regionskonsulenternes adresser og regioner 19 REGION NORDJYLLAND Henrik Bo Rasmussen Solsortvej 2, 9000 Aalborg Tlf.: / REGION VESTJYLLAND Hans Bo Pedersen Emil Bojsens Gade 10, 8700 Horsens Tlf.: REGION MIDT- og ØSTJYLLAND Anna Marie Busk Larsen Vestermarksvej 10, Haurum, 8450 Hammel Tlf.: / REGION SYDVESTJYLLAND Mette Bjørn Østerparken 114, 6840 Oksbøl Tlf.: REGION SYDØSTJYLLAND Else Tersgov Jernbanegade 24, 3., 6000 Kolding Tlf.: REGION FYN Poul Erik Jensen Klingenberg 15, 1., 5000 Odense C Tlf.: / REGION NORDVESTSJÆLLAND Line Pinstrup Andersen Lonevej 34, 3060 Espergærde Tlf.: / REGION SYDØSTSJÆLLAND, VESTEGNEN OG BORNHOLM Kristine Bjerre Næbvej 19, 4720 Præstø Tlf.: REGION STORKØBENHAVN Lisa Tange Nørrebrogade 32, mezz., 2200 København N. Tlf.: / Anne Cathrine Lausten Nørrebrogade 32, mezz., 2200 København N. Tlf.: / Lars Feldvoss Nørrebrogade 32, mezz., 2200 København N. Tlf.: / Nicholas Farr Nørrebrogade 32, mezz København N. Tlf.: /

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge MEDLEMSMAGASIN INSPIRATIONSHÆFTE FOR FRIVILLIGE FRA DANSK I FLYGTNINGEHJÆLP DFH MARTS 08 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING til voksne udlændinge Baggrund DET DANSKE SPROG ER EN UDFORDRING Mange af de flygtninge

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere. Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter du dig til?

Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere. Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter du dig til? Medlemsmagasin Inspirationshæfte for frivillige fra Dansk i flygtningehjælp DFH marts 08 Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion.

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse dgi.dk/skydning og skytteunion.dk DGI Skydning & Dansk Skytte Union uddannelse, september 2014 Udgivet af: DGI Skydning

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Kurser efteråret 2010

Kurser efteråret 2010 Kurser efteråret 2010 Det glæder os at kunne præsentere endnu et kursuskatalog med kurser rettet mod foreningsledere og instruktører i Århus Kommune. I efteråret 2010 tilbyder vi: Den lovlige forening...

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Nyhedsbrev, juni 2012 Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Hermed nyhedsbrev for juni måned. GOD LÆSELYST! Du er velkommen til at videresende dette

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA Christiane Bech, Udviklingskonsulent og projektleder Lene Mose Nielsen, Underviser RAMMERNE Projekt under Social- og Integrationsministeriet:

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 - for medarbejdere 1.-3. september Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2015 I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Professionelles møde med flygtningemed traumer, Sundhedscentrum Tingbjerg, 21. februar 2013 Mette Blauenfeldt,

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere