Kurser for frivillige / Efterår Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig"

Transkript

1 Kurser for frivillige Efterår 2009

2 Kurser for frivillige / Efterår 2009 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Tekst: Lone Tinor-Centi Layout: Steven Leweson Illustrationer: Johan Rutherhagen / Dennis Lynge Tryk: Silkeborg Bogtryk Oplag: 6.000

3 3 Velkomst 4 Praktiske oplysninger 5 Kurser for frivillige 6 Introduktionskurser for nye frivillige 6 Find ressourcerne 7 Grundlæggende konflikthåndtering og kommunikation 8 Koordinator for kontaktfamilier 9 Kulturmøde, kulturforståelse, kultursammenstød? om dilemmaer og udfordringer i mødet med flygtninge 10 Traumatisering hvordan kommer det til udtryk, og hvad kan vi gøre? 11 Fundraising hvordan skriver man en ansøgning? 12 Bliv set, hørt og forstået gør det frivillige arbejde synligt 13 Lektiehjælp for tosprogede børn 14 Tema-aften: Vilkår for flygtninge i Danmark aktuel lovgivning 15 skupon 16 Kursusoversigt 18 Frivilligkonsulenternes adresser og regioner 19 Kurser for frivillige rådgivere Familiesammenføring Introduktionskursus og den rådgivende samtale for nye frivillige rådgivere Medborgerskab: Indfødsret og permanent ophold ii III IV V

4 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige og frivillige rådgivere efterår Du sidder nu med et kursuskatalog for frivillige og frivillige rådgivere tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Kataloget dækker efterår Som tidligere har vi forsøgt at sammensætte et kursusprogram med kurser, som har en meget direkte forbindelse til det frivillige integrationsarbejde og de udfordringer, I som frivillige og frivillige rådgivere står over for, og kurser, som handler om de helt grundlæggende ting i det frivillige integrationsarbejde. I 2009 har vi som noget nyt ændret lidt på kursernes afvikling. Introduktionskurser bliver afholdt to steder i landet, således København og Århus. Der afholdes henholdsvis to introduktionskurser forår og efterår i hver landsdel. Øvrige kurser afholdes ligeledes i København og Århus. Begrundelsen for en koncentration af kursussteder er, at det giver os mulighed for at tilbyde kurser til alle frivillige. Der kan selvfølgelig opstå behov for at tage andre emner op end dem, vi har i dette efterårskatalog. Det kan gøres ved at rekvirere temaaftener, som afholdes lokalt og forud annonceres på FrivilligNet. Vi vil benytte denne lejlighed til at sige tak til alle jer i de p.t. mere end 250 frivilliggrupper og 8 rådgivninger. Det er glædeligt, at så mange vil yde en frivillig indsats for at lette flygtningenes og indvandrernes integration i det danske samfund. For mange flygtninge og indvandrere er det jo desværre stadig sådan, at I med jeres netværk er den eneste kontakt til danskere, der ikke repræsenterer det officielle integrationssystem. Jeres indsats er utrolig vigtig for at få dette samfund til at hænge bedre sammen. Jeres indsats er med til at skabe et HELT og ikke et DELT samfund. Tak for det! For frivillige i integrationsarbejdet rejser der sig mange spørgsmål, og der er brug for grundlæggende kendskab til flygtninge/indvandrere, integration og rollen som frivillig for at få det optimale ud af arbejdet. Dansk Flygtningehjælp opfordrer alle nye frivillige til at deltage i et introduktionskursus. For de frivillige rådgivere er der et særskilt obligatorisk introduktionskursus. Udover det faglige udbytte af kurserne giver samværet med frivillige fra andre grupper både inspiration og øget energi til arbejdet. Vi glæder os til at se dig! Lone Tinor-Centi Afdelingschef / Frivilligafdelingen

5 Praktiske oplysninger 5 Hvor i landet kan jeg deltage i kurser? Vi har som sagt valgt at afvikle kurserne i henholdsvis København og Århus. Er du fx som frivillig bosat i Jylland forhindret i at deltage i det ønskede kursus, der afholdes i Århus, kan du søge om optagelse på det tilsvarende kursus, når det afholdes i København og omvendt. Hvis du tilmelder dig et kursus, der afholdes udenfor din landsdel, skal du have godkendt transportudgiften af din regionskonsulent. Kursusstedets adresse Adressen på det enkelte kursussted modtager du sammen med en bekræftelse på, at du er optaget på kurset. Pris Alle udgifter i forbindelse med kurserne, herunder også transport, betales af Dansk Flygtningehjælp. Der skal efter kurset indsendes dokumentation for rejsen. Kursusbevis Der udstedes kursusbevis efter kursistens ønske. Senest 15 dage før kurset afholdes. sblanketter sendes til: Dansk Flygtningehjælp Att. Ruddi Bjerre Jernbanegade 24, 3. sal 6000 Kolding Eller mailes til Man kan også tilmelde sig på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside skupon findes på side 16 i kataloget. Kursusbekræftelse Fremsendes ca. 10 dage inden kursets start sammen med kursusprogram. Frivilligkonsulenter Frivilligkonsulenternes adresser finder du på side 19 i kataloget.

6 Introduktionskursus for nye frivillige Lørdag København Kursusleder: Lisa Tange Lørdag Århus Kursusleder: Mette Bjørn Lørdag København Kursusleder: Lisa Tange Lørdag Århus Kursusleder: Henrik Bo Rasmussen Fra kl Formål At få kendskab til Dansk Flygtningehjælp, det frivillige integrationsarbejde og de frivilliges placering i organisationen. At få indblik i etniske minoriteters situation, hovedpunkterne i integrations- og asyllovgivning samt kommunernes rolle i integrationen. At få inspiration til det lokale frivillige arbejde med etniske minoriteter. Du vil som ny frivillig få en introduktion til den offentlige indsats og organisering på integrationsområdet samt til rammerne for det frivillige integrationsarbejde i Dansk Flygtningehjælps regi: Frivilligarbejdets organisering. Etik og værdier i det frivillige integrationsarbejde. Samarbejdet med lokale aktører. På kurset vil der samtidig blive arbejdet med udfordringerne i det daglige møde mellem frivillige og flygtninge i forhold til bl.a.: Indsatsområder i frivilligarbejdet. Rollen som frivillig. Arbejdet i en frivilliggruppe. Undervisere Bente Hansen, Integrationsleder, Fredericia Kommune (Den og den i Århus) Anne-Mette Møller, Afdelingsleder på Sprogcenter Nordsjælland (Den og den i København). skupon findes på side 16 i kataloget.

7 Find ressourcerne Lørdag København Kursusleder: Kristine Bjerre Lørdag Århus Kursusleder: Poul Erik Jensen Fra kl Formål Mange af de flygtninge og indvandrere, der kommer i frivilliggrupperne, har brug for hjælp til lektierne, at finde et arbejde, få rådgivning og vejledning osv. Spørgsmålet er, hvordan man som frivillig hjælper på bedste vis. I situationer, hvor man skal vejlede og give gode råd, kan det være svært ikke at komme til at tage udgangspunkt i sin egen hverdag og sine egne resurser. Men for at kunne hjælpe andre må man tage udgangspunkt i de resurser og den viden, som vedkommende har. Kurset giver deltagerne redskaber til at stille spørgsmål, der kan lukke op for de muligheder, refleksioner og fremtidsønsker, brugerne har. Den frivillige som rådgiver, vejleder eller coach Hvordan kan du som frivillig hjælpe? Hvad sker der, når man rådgiver, vejleder, coacher eller lytter? Træning i rollen som rådgiver, vejleder og coach. Find resurserne Hvordan arbejder vi anerkendende hvad fungerer? Hvordan arbejder vi løsningsfokuseret hvilke muligheder er der? Resursearkæologi - hvordan graver man resurser frem? Hvad er motivation? Form Kurset vil være en blanding af oplæg, diskussion og konkrete øvelser, der knytter an til dine egne erfaringer som frivillig. Kurset tager udgangspunkt i teorien om Den Anerkendende Samtale også kaldet Appreciative Inquiry. Underviser Leif Kongsgaard, antropolog og udviklingskonsulent i Væksthuset. En selvejende fond der hjælper ledige i arbejde. Leif Kongsgaard har tidligere undervist frivillige i Dansk Flygtningehjælp. skupon findes på side 16 i kataloget.

8 Grundlæggende konflikthåndtering og kommunikation Lørdag Århus Kursusleder: Hans Bo Pedersen Lørdag København Kursusleder: Kristine Bjerre Fra kl Formål Hvordan har vi det med konflikter? Hvad er årsagen til konflikter og hvordan håndterer vi dem? Det er nogle af de spørgsmål, vi taler om på kurset, så vi får et indblik i, hvordan konflikter kan bruges positivt, håndteres og i nogle tilfælde undgås. Kurset handler om konflikter og kommunikation. Lidt teori om konflikter og hvordan de kan håndteres Træning i at håndtere konflikter Kommunikation er et centralt element i håndtering af konflikter, så vi skal træne for at forstå de budskaber, vi sender til andre og lære at afkode de budskaber, andre sender til os. Kommunikation på kurset tager udgangspunkt i ikke-voldelig kommunikation (Girafsprog) og transaktionsanalyse. Form Vi lærer gennem at øve os, derfor vil kurset indeholde grundlæggende teori for at sætte konflikter og kommunikation ind i en ramme og øvelser i mindre og større grupper. Underviser Lisbeth Ott-Ebbesen, organisationskonsulent i DFH og konfliktmægler. skupon findes på side 16 i kataloget. Konflikthåndteringen på dette kursus bygger på den systematik Center for Konflikthåndtering står for. Teorier og metoder er beskrevet i bogen Konflikt og Kontakt, Hovedland, 2006.

9 Koordinator for kontaktfamilier Lørdag Århus Kursusleder: Anna Marie Busk Larsen Lørdag København Kursusleder: Lars Feldvoss Fra kl Målgruppe For dig der har lyst til at lede/koordinere en lokal kontaktfamilieordning. Formål Jeg kan godt lide at få tingene til at ske, især når der er styr på det hele. Jeg holder af at organisere og synliggøre, hvor stor en forskel vores frivilliggruppe gør. Samarbejde med kommunen, integrationsmedarbejderne og min frivilligkonsulent er noget af det, der især udfordrer mig og giver mening i mit frivillige arbejde. Kan du nikke genkendende til nogle af, eller alle ovenstående udsagn, så er dette kursus for dig! Kurset giver konkrete værktøjer til udvikling og organisering af kontaktfamilieordningen, som kan bruges både i større byer og i mindre lokalsamfund. Dagen indledes med en kort redegørelse, der sætter kontaktfamiliebegrebet i sammenhæng med Dansk Flygtningehjælps øvrige frivillige indsats. Herefter præsenteres forskellige modeller for organisering og drift af kontaktfamilierne i frivilliggruppen. Hovedvægten på kurset vil være en række praktiske anvisninger og værktøjer: Organisering. Hvervning af frivillige og flygtninge/indvandrere. Kvoteflygtninge hvordan griber vi det an? Interview som værdsættende samtale. Match hvilke kriterier matcher man på? Opfølgning faserne i kontaktfamilierne. Nødbremsen hvad gør man, hvis det går galt? Krav til frivillige Hvornår er det godt nok, og kan det blive for meget? Dokumentation af resultater hvorfor det? Administrative rutiner. Tavshedspligt, underretningspligt, børneattester og beskyttelse af børn mod vold. Spilleregler og dilemmaer øvelser hvor teorien afprøves i praksis. Form Dagen vil veksle mellem oplæg og øvelser, hvor du bliver inddraget. Underviser Knud J. Hansen, HD(O) og projektleder i Guide- Projektet med mange års erfaring med frivilligt socialt arbejde. skupon findes på side 16 i kataloget.

10 Kulturmøde, kulturforståelse, kultursammenstød? om dilemmaer og udfordringer i mødet med flygtninge Lørdag København Kursusleder: Nicholas Farr Lørdag Århus Kursusleder: Henrik Bo Rasmussen Fra kl Formål At deltagerne bliver i stand til at møde fremmede kulturer og håndtere de dilemmaer og udfordringer, som mødet med flygtninge kan byde på. Kulturmøde er mødet, hvor centrale værdier er i spil; demokrati, medbestemmelse, ligestilling, religion, tradition, gensidig respekt. I et stadigt mere flerkulturelt samfund antager mangfoldigheden flere former og udtryk. Nogle centrale problematikker bliver: Hvor kan vi bøje af, og hvor må vi stå fast? Hvordan kan vi stille kritiske spørgsmål og indkredse de forestillinger, flygtninge gør sig om det danske samfund? Nye perspektiver i kulturmødet udvikling af fælles forståelse og fælles handlestrategier mellem rådgivere og flygtninge. Underviser Basim Osman, cand. psyk. skupon findes på side 16 i kataloget.

11 Traumatisering hvordan kommer det til udtryk, og hvad kan vi gøre? Lørdag Århus Kursusleder: Poul-Erik Jensen Fra kl Et stort antal af de flygtninge, der har opholdstilladelse i Danmark, har forud for deres flugt været udsat for fysisk eller psykisk tortur. Disse oplevelser kan føre til lidelsen PTSD: Post Traumatic Stress Disorder. Reaktionerne på PTSD kan være mange, og som fx frivillig kontaktperson for en flygtning, kan man komme i situationer, hvor flygtningen reagerer uventet, eller måske får man viden om, hvilke traumatiske hændelser, flygtningen har været udsat for og har svært ved at håndtere denne viden. Kurset vil give en beskrivelse af nogle af de typiske PTSD-reaktioner og give deltagerne indblik i den behandling, der tilbydes. Form Oplæg. Mulighed for at diskutere deltagernes egne oplevelser fra det frivillige arbejde. Medbring selv cases. Undervisere Mette Blauenfeldt, socialrådgiver, Center for Udsatte Flygtninge (CUF), Dansk Flygtningehjælp Tine Nicolaisen, socialrådgiver, Centerleder på Aktivitetcentret i Herlev, Dansk Flygtningehjælp. skupon findes på side 16 i kataloget. Endvidere vil der blive givet konkrete forslag til at tackle reaktioner på PTSD og til at undgå sekundær traumatisering. Hvad kan en traumatisk hændelse være? Hvad er PTSD? Hvordan opleves/spottes en traumatiseret person? Hvordan behandles PTSD? Hvordan kan man tackle reaktioner på PTSD? akut i forhold til den traumatiserede i forhold til sig selv.

12 Fundraising hvordan skriver man en ansøgning? Lørdag Århus Kursusleder: Hans Bo Pedersen Lørdag København Kursusleder: Michael Wulff Fra kl Formål Fundraising er en måde at skaffe resurser for at nå det mål, frivilliggruppen har med sit virke. Eller sagt på en anden måde: Fundraising er at skaffe midler til den opgave, frivilliggruppen har påtaget sig at udføre eller at skaffe midler til nye initiativer. Midlerne kan være penge, men det kan også være naturalier. Målet med formiddagen er, at kursusdeltagerne får indsigt i, hvordan man beskriver et projekt, og hvordan man praktisk og konkret skriver en ansøgning. Form Kurset vil være en blanding af oplæg, diskussion og praktiske øvelser, med udgangspunkt i konkrete oplæg fra deltagerne og undervisere. Undervisere Michael Wulff, Udviklingskonsulent, Dansk Flygtningehjælp (Den i København) Hans Bo Pedersen, Regionskonsulent, Dansk Flygtningehjælp (Den i Århus). skupon findes på side 16 i kataloget. Hvor finder man resurserne? Hvordan bruger man sproget? Hvad er en projektbeskrivelse? Hvordan bygger man en ansøgning op, og hvad skal den indeholde?

13 Bliv set, hørt og forstået brug pressen og gør det frivillige arbejde synligt Lørdag Århus Kursusleder: Else Terskov Lørdag København Kursusleder: Anne Cathrine Lausten 13 Formål På workshoppen skal vi arbejde med ideer og metoder til at skabe øget synlighed omkring jeres lokale arbejde. Synlighed er afgørende for at få andre til at engagere sig i flygtningesagen det gælder både pressen, nye samarbejdspartnere, nye frivillige, sponsorer etc. Hvordan stabler man en aktivitet på benene og markedsfører den? Hvordan henvender man sig til de lokale medier? Hvordan bliver man bedre til at holde et indlæg - så man bliver set, hørt og forstået? Form Dagen vil bestå af både oplæg, workshop og øvelser, der knytter an til dine erfaringer som frivillig. Du vil få en masse redskaber med hjem til at gøre jeres arbejde mere synligt. Underviser Jette Friis O Bróin, journalist, kommunikationsrådgiver, underviser og projektleder skupon findes på side 16 i kataloget. Vi vil bl.a. komme omkring hvordan medierne arbejder - med særligt fokus på lokale medier. Vi vil også arbejde med aktivitets- og markedsføringsplan og herunder pressehenvendelse pressemeddelelse / radiointerview og træne i at holde en lille tale / oplæg af 2 minutters varighed.

14 Lektiehjælp for tosprogede børn Lørdag Århus Kursusleder: Line Pinstrup Andersen Lørdag København Kursusleder: Anne Cathrine Lausten Fra kl Formål Kurset giver viden om tosprogede elever og dansk som andetsprog, samt pædagogisk viden og redskaber til at yde en kvalificeret lektiehjælp. Kurset søger at give svar på nogle af de mange spørgsmål, man møder i lektiehjælpen. Om dansk som andetsprog og om tosprogede børn: Hvornår er man tosproget? Hvad er særligt for børn med dansk som andetsprog? Forudsætninger som tosproget. Form Oplæg, gruppearbejde, erfaringsudveksling og diskussion mellem deltagerne. Kursisterne inddrages aktivt og opfordres til at bidrage med egne erfaringer og eksempler. Underviser Ekstern underviser. skupon findes på side 16 i kataloget. Om lektiehjælp til tosprogede: Tilrettelæggelse af lektiehjælpen. Børn, forældre og frivilliges forventninger. Hvordan støtter vi bedst, så der sker en udvikling? Hvad og hvor meget skal vi rette? Samarbejde med skolen.

15 Tema-aften: Vilkår for flygtninge i Danmark aktuel lovgivning Mandag København Kursusleder: Line Pinstrup Andersen Onsdag Århus Kursusleder: Mette Bjørn Fra kl Opdatering på udlændinge- og integrationslovgivning med fokus på rettigheder i forhold til sociale ydelser og sikkerhed for ophold. Form Oplæg med gennemgang af centrale regler og dernæst spørgsmål/svar udfra deltagernes egne erfaringer med problemer for flygtninge/ indvandrere. Underviser Bente Bondebjerg, Chefkonsulent, Dansk Flygtningehjælp skupon findes på side 16 i kataloget.

16 skuponer til kurser for frivillige og frivillige rådgivere Send kuponen senest 15 dage før kurset afholdes til Dansk Flygtningehjælp Att. Ruddi Bjerre Jernbanegade 24, 3. sal 6000 Kolding Eller mail til Man kan også tilmelde sig på Dansk Flygtningehjælp hjemmeside 16 Jeg tilmelder mig hermed Kursets navn: Dato: By: Deltagers navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Frivilliggruppens / -rådgivningens navn: Jeg tilmelder mig hermed Kursets navn: Dato: By: Deltagers navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Frivilliggruppens / -rådgivningens navn:

17 i Dansk Flygtningehjælp efterår Jeg tilmelder mig hermed Kursets navn: Dato: By: Deltagers navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Frivilliggruppens / -rådgivningens navn: Jeg tilmelder mig hermed Kursets navn: Dato: By: Deltagers navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Frivilliggruppens / -rådgivningens navn:

18 Kursusoversigt Efterår Introduktionskursus for nye frivillige Lørdag København Lørdag Århus Lørdag København Lørdag Århus Find ressourcerne Lørdag København Lørdag Århus Grundlæggende konflikthåndtering og kommunikation Lørdag Århus Lørdag København Koordinator for kontaktfamilier Lørdag Århus Lørdag København Kulturmøde, kulturforståelse, kultursammenstød? - om dilemmaer og udfordringer i mødet med flygtninge Lørdag København Lørdag Århus Traumatisering hvordan kommer det til udtryk, og hvad kan vi gøre? Lørdag Århus Fundraising hvordan skriver man en ansøgning Lørdag Århus Lørdag København Bliv set, hørt og forstået gør det frivillige arbejde synligt Lørdag Århus Lørdag København Lektiehjælp for tosprogede børn Lørdag Århus Lørdag København Tema-aften: Vilkår for flygtninge i Danmark aktuel lovgivning Mandag København Onsdag Århus Kurser for frivillige rådgivere Familiesammenføring Lørdag København Introduktionskursus og den rådgivende samtale for nye frivillige rådgivere Lør.-søn Odense Medborgerskab: Indfødsret og permanent ophold Lørdag København

19 Regionskonsulenternes adresser og regioner 19 REGION NORDJYLLAND Henrik Bo Rasmussen Solsortvej 2, 9000 Aalborg Tlf.: / REGION VESTJYLLAND Hans Bo Pedersen Emil Bojsens Gade 10, 8700 Horsens Tlf.: REGION MIDT- og ØSTJYLLAND Anna Marie Busk Larsen Vestermarksvej 10, Haurum, 8450 Hammel Tlf.: / REGION SYDVESTJYLLAND Mette Bjørn Østerparken 114, 6840 Oksbøl Tlf.: REGION SYDØSTJYLLAND Else Tersgov Jernbanegade 24, 3., 6000 Kolding Tlf.: REGION FYN Poul Erik Jensen Klingenberg 15, 1., 5000 Odense C Tlf.: / REGION NORDVESTSJÆLLAND Line Pinstrup Andersen Lonevej 34, 3060 Espergærde Tlf.: / REGION SYDØSTSJÆLLAND, VESTEGNEN OG BORNHOLM Kristine Bjerre Næbvej 19, 4720 Præstø Tlf.: REGION STORKØBENHAVN Lisa Tange Nørrebrogade 32, mezz., 2200 København N. Tlf.: / Anne Cathrine Lausten Nørrebrogade 32, mezz., 2200 København N. Tlf.: / Lars Feldvoss Nørrebrogade 32, mezz., 2200 København N. Tlf.: / Nicholas Farr Nørrebrogade 32, mezz København N. Tlf.: /

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere