Kurser for frivillige / Efterår Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig"

Transkript

1 Kurser for frivillige Efterår 2009

2 Kurser for frivillige / Efterår 2009 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Tekst: Lone Tinor-Centi Layout: Steven Leweson Illustrationer: Johan Rutherhagen / Dennis Lynge Tryk: Silkeborg Bogtryk Oplag: 6.000

3 3 Velkomst 4 Praktiske oplysninger 5 Kurser for frivillige 6 Introduktionskurser for nye frivillige 6 Find ressourcerne 7 Grundlæggende konflikthåndtering og kommunikation 8 Koordinator for kontaktfamilier 9 Kulturmøde, kulturforståelse, kultursammenstød? om dilemmaer og udfordringer i mødet med flygtninge 10 Traumatisering hvordan kommer det til udtryk, og hvad kan vi gøre? 11 Fundraising hvordan skriver man en ansøgning? 12 Bliv set, hørt og forstået gør det frivillige arbejde synligt 13 Lektiehjælp for tosprogede børn 14 Tema-aften: Vilkår for flygtninge i Danmark aktuel lovgivning 15 skupon 16 Kursusoversigt 18 Frivilligkonsulenternes adresser og regioner 19 Kurser for frivillige rådgivere Familiesammenføring Introduktionskursus og den rådgivende samtale for nye frivillige rådgivere Medborgerskab: Indfødsret og permanent ophold ii III IV V

4 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige og frivillige rådgivere efterår Du sidder nu med et kursuskatalog for frivillige og frivillige rådgivere tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Kataloget dækker efterår Som tidligere har vi forsøgt at sammensætte et kursusprogram med kurser, som har en meget direkte forbindelse til det frivillige integrationsarbejde og de udfordringer, I som frivillige og frivillige rådgivere står over for, og kurser, som handler om de helt grundlæggende ting i det frivillige integrationsarbejde. I 2009 har vi som noget nyt ændret lidt på kursernes afvikling. Introduktionskurser bliver afholdt to steder i landet, således København og Århus. Der afholdes henholdsvis to introduktionskurser forår og efterår i hver landsdel. Øvrige kurser afholdes ligeledes i København og Århus. Begrundelsen for en koncentration af kursussteder er, at det giver os mulighed for at tilbyde kurser til alle frivillige. Der kan selvfølgelig opstå behov for at tage andre emner op end dem, vi har i dette efterårskatalog. Det kan gøres ved at rekvirere temaaftener, som afholdes lokalt og forud annonceres på FrivilligNet. Vi vil benytte denne lejlighed til at sige tak til alle jer i de p.t. mere end 250 frivilliggrupper og 8 rådgivninger. Det er glædeligt, at så mange vil yde en frivillig indsats for at lette flygtningenes og indvandrernes integration i det danske samfund. For mange flygtninge og indvandrere er det jo desværre stadig sådan, at I med jeres netværk er den eneste kontakt til danskere, der ikke repræsenterer det officielle integrationssystem. Jeres indsats er utrolig vigtig for at få dette samfund til at hænge bedre sammen. Jeres indsats er med til at skabe et HELT og ikke et DELT samfund. Tak for det! For frivillige i integrationsarbejdet rejser der sig mange spørgsmål, og der er brug for grundlæggende kendskab til flygtninge/indvandrere, integration og rollen som frivillig for at få det optimale ud af arbejdet. Dansk Flygtningehjælp opfordrer alle nye frivillige til at deltage i et introduktionskursus. For de frivillige rådgivere er der et særskilt obligatorisk introduktionskursus. Udover det faglige udbytte af kurserne giver samværet med frivillige fra andre grupper både inspiration og øget energi til arbejdet. Vi glæder os til at se dig! Lone Tinor-Centi Afdelingschef / Frivilligafdelingen

5 Praktiske oplysninger 5 Hvor i landet kan jeg deltage i kurser? Vi har som sagt valgt at afvikle kurserne i henholdsvis København og Århus. Er du fx som frivillig bosat i Jylland forhindret i at deltage i det ønskede kursus, der afholdes i Århus, kan du søge om optagelse på det tilsvarende kursus, når det afholdes i København og omvendt. Hvis du tilmelder dig et kursus, der afholdes udenfor din landsdel, skal du have godkendt transportudgiften af din regionskonsulent. Kursusstedets adresse Adressen på det enkelte kursussted modtager du sammen med en bekræftelse på, at du er optaget på kurset. Pris Alle udgifter i forbindelse med kurserne, herunder også transport, betales af Dansk Flygtningehjælp. Der skal efter kurset indsendes dokumentation for rejsen. Kursusbevis Der udstedes kursusbevis efter kursistens ønske. Senest 15 dage før kurset afholdes. sblanketter sendes til: Dansk Flygtningehjælp Att. Ruddi Bjerre Jernbanegade 24, 3. sal 6000 Kolding Eller mailes til Man kan også tilmelde sig på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside skupon findes på side 16 i kataloget. Kursusbekræftelse Fremsendes ca. 10 dage inden kursets start sammen med kursusprogram. Frivilligkonsulenter Frivilligkonsulenternes adresser finder du på side 19 i kataloget.

6 Introduktionskursus for nye frivillige Lørdag København Kursusleder: Lisa Tange Lørdag Århus Kursusleder: Mette Bjørn Lørdag København Kursusleder: Lisa Tange Lørdag Århus Kursusleder: Henrik Bo Rasmussen Fra kl Formål At få kendskab til Dansk Flygtningehjælp, det frivillige integrationsarbejde og de frivilliges placering i organisationen. At få indblik i etniske minoriteters situation, hovedpunkterne i integrations- og asyllovgivning samt kommunernes rolle i integrationen. At få inspiration til det lokale frivillige arbejde med etniske minoriteter. Du vil som ny frivillig få en introduktion til den offentlige indsats og organisering på integrationsområdet samt til rammerne for det frivillige integrationsarbejde i Dansk Flygtningehjælps regi: Frivilligarbejdets organisering. Etik og værdier i det frivillige integrationsarbejde. Samarbejdet med lokale aktører. På kurset vil der samtidig blive arbejdet med udfordringerne i det daglige møde mellem frivillige og flygtninge i forhold til bl.a.: Indsatsområder i frivilligarbejdet. Rollen som frivillig. Arbejdet i en frivilliggruppe. Undervisere Bente Hansen, Integrationsleder, Fredericia Kommune (Den og den i Århus) Anne-Mette Møller, Afdelingsleder på Sprogcenter Nordsjælland (Den og den i København). skupon findes på side 16 i kataloget.

7 Find ressourcerne Lørdag København Kursusleder: Kristine Bjerre Lørdag Århus Kursusleder: Poul Erik Jensen Fra kl Formål Mange af de flygtninge og indvandrere, der kommer i frivilliggrupperne, har brug for hjælp til lektierne, at finde et arbejde, få rådgivning og vejledning osv. Spørgsmålet er, hvordan man som frivillig hjælper på bedste vis. I situationer, hvor man skal vejlede og give gode råd, kan det være svært ikke at komme til at tage udgangspunkt i sin egen hverdag og sine egne resurser. Men for at kunne hjælpe andre må man tage udgangspunkt i de resurser og den viden, som vedkommende har. Kurset giver deltagerne redskaber til at stille spørgsmål, der kan lukke op for de muligheder, refleksioner og fremtidsønsker, brugerne har. Den frivillige som rådgiver, vejleder eller coach Hvordan kan du som frivillig hjælpe? Hvad sker der, når man rådgiver, vejleder, coacher eller lytter? Træning i rollen som rådgiver, vejleder og coach. Find resurserne Hvordan arbejder vi anerkendende hvad fungerer? Hvordan arbejder vi løsningsfokuseret hvilke muligheder er der? Resursearkæologi - hvordan graver man resurser frem? Hvad er motivation? Form Kurset vil være en blanding af oplæg, diskussion og konkrete øvelser, der knytter an til dine egne erfaringer som frivillig. Kurset tager udgangspunkt i teorien om Den Anerkendende Samtale også kaldet Appreciative Inquiry. Underviser Leif Kongsgaard, antropolog og udviklingskonsulent i Væksthuset. En selvejende fond der hjælper ledige i arbejde. Leif Kongsgaard har tidligere undervist frivillige i Dansk Flygtningehjælp. skupon findes på side 16 i kataloget.

8 Grundlæggende konflikthåndtering og kommunikation Lørdag Århus Kursusleder: Hans Bo Pedersen Lørdag København Kursusleder: Kristine Bjerre Fra kl Formål Hvordan har vi det med konflikter? Hvad er årsagen til konflikter og hvordan håndterer vi dem? Det er nogle af de spørgsmål, vi taler om på kurset, så vi får et indblik i, hvordan konflikter kan bruges positivt, håndteres og i nogle tilfælde undgås. Kurset handler om konflikter og kommunikation. Lidt teori om konflikter og hvordan de kan håndteres Træning i at håndtere konflikter Kommunikation er et centralt element i håndtering af konflikter, så vi skal træne for at forstå de budskaber, vi sender til andre og lære at afkode de budskaber, andre sender til os. Kommunikation på kurset tager udgangspunkt i ikke-voldelig kommunikation (Girafsprog) og transaktionsanalyse. Form Vi lærer gennem at øve os, derfor vil kurset indeholde grundlæggende teori for at sætte konflikter og kommunikation ind i en ramme og øvelser i mindre og større grupper. Underviser Lisbeth Ott-Ebbesen, organisationskonsulent i DFH og konfliktmægler. skupon findes på side 16 i kataloget. Konflikthåndteringen på dette kursus bygger på den systematik Center for Konflikthåndtering står for. Teorier og metoder er beskrevet i bogen Konflikt og Kontakt, Hovedland, 2006.

9 Koordinator for kontaktfamilier Lørdag Århus Kursusleder: Anna Marie Busk Larsen Lørdag København Kursusleder: Lars Feldvoss Fra kl Målgruppe For dig der har lyst til at lede/koordinere en lokal kontaktfamilieordning. Formål Jeg kan godt lide at få tingene til at ske, især når der er styr på det hele. Jeg holder af at organisere og synliggøre, hvor stor en forskel vores frivilliggruppe gør. Samarbejde med kommunen, integrationsmedarbejderne og min frivilligkonsulent er noget af det, der især udfordrer mig og giver mening i mit frivillige arbejde. Kan du nikke genkendende til nogle af, eller alle ovenstående udsagn, så er dette kursus for dig! Kurset giver konkrete værktøjer til udvikling og organisering af kontaktfamilieordningen, som kan bruges både i større byer og i mindre lokalsamfund. Dagen indledes med en kort redegørelse, der sætter kontaktfamiliebegrebet i sammenhæng med Dansk Flygtningehjælps øvrige frivillige indsats. Herefter præsenteres forskellige modeller for organisering og drift af kontaktfamilierne i frivilliggruppen. Hovedvægten på kurset vil være en række praktiske anvisninger og værktøjer: Organisering. Hvervning af frivillige og flygtninge/indvandrere. Kvoteflygtninge hvordan griber vi det an? Interview som værdsættende samtale. Match hvilke kriterier matcher man på? Opfølgning faserne i kontaktfamilierne. Nødbremsen hvad gør man, hvis det går galt? Krav til frivillige Hvornår er det godt nok, og kan det blive for meget? Dokumentation af resultater hvorfor det? Administrative rutiner. Tavshedspligt, underretningspligt, børneattester og beskyttelse af børn mod vold. Spilleregler og dilemmaer øvelser hvor teorien afprøves i praksis. Form Dagen vil veksle mellem oplæg og øvelser, hvor du bliver inddraget. Underviser Knud J. Hansen, HD(O) og projektleder i Guide- Projektet med mange års erfaring med frivilligt socialt arbejde. skupon findes på side 16 i kataloget.

10 Kulturmøde, kulturforståelse, kultursammenstød? om dilemmaer og udfordringer i mødet med flygtninge Lørdag København Kursusleder: Nicholas Farr Lørdag Århus Kursusleder: Henrik Bo Rasmussen Fra kl Formål At deltagerne bliver i stand til at møde fremmede kulturer og håndtere de dilemmaer og udfordringer, som mødet med flygtninge kan byde på. Kulturmøde er mødet, hvor centrale værdier er i spil; demokrati, medbestemmelse, ligestilling, religion, tradition, gensidig respekt. I et stadigt mere flerkulturelt samfund antager mangfoldigheden flere former og udtryk. Nogle centrale problematikker bliver: Hvor kan vi bøje af, og hvor må vi stå fast? Hvordan kan vi stille kritiske spørgsmål og indkredse de forestillinger, flygtninge gør sig om det danske samfund? Nye perspektiver i kulturmødet udvikling af fælles forståelse og fælles handlestrategier mellem rådgivere og flygtninge. Underviser Basim Osman, cand. psyk. skupon findes på side 16 i kataloget.

11 Traumatisering hvordan kommer det til udtryk, og hvad kan vi gøre? Lørdag Århus Kursusleder: Poul-Erik Jensen Fra kl Et stort antal af de flygtninge, der har opholdstilladelse i Danmark, har forud for deres flugt været udsat for fysisk eller psykisk tortur. Disse oplevelser kan føre til lidelsen PTSD: Post Traumatic Stress Disorder. Reaktionerne på PTSD kan være mange, og som fx frivillig kontaktperson for en flygtning, kan man komme i situationer, hvor flygtningen reagerer uventet, eller måske får man viden om, hvilke traumatiske hændelser, flygtningen har været udsat for og har svært ved at håndtere denne viden. Kurset vil give en beskrivelse af nogle af de typiske PTSD-reaktioner og give deltagerne indblik i den behandling, der tilbydes. Form Oplæg. Mulighed for at diskutere deltagernes egne oplevelser fra det frivillige arbejde. Medbring selv cases. Undervisere Mette Blauenfeldt, socialrådgiver, Center for Udsatte Flygtninge (CUF), Dansk Flygtningehjælp Tine Nicolaisen, socialrådgiver, Centerleder på Aktivitetcentret i Herlev, Dansk Flygtningehjælp. skupon findes på side 16 i kataloget. Endvidere vil der blive givet konkrete forslag til at tackle reaktioner på PTSD og til at undgå sekundær traumatisering. Hvad kan en traumatisk hændelse være? Hvad er PTSD? Hvordan opleves/spottes en traumatiseret person? Hvordan behandles PTSD? Hvordan kan man tackle reaktioner på PTSD? akut i forhold til den traumatiserede i forhold til sig selv.

12 Fundraising hvordan skriver man en ansøgning? Lørdag Århus Kursusleder: Hans Bo Pedersen Lørdag København Kursusleder: Michael Wulff Fra kl Formål Fundraising er en måde at skaffe resurser for at nå det mål, frivilliggruppen har med sit virke. Eller sagt på en anden måde: Fundraising er at skaffe midler til den opgave, frivilliggruppen har påtaget sig at udføre eller at skaffe midler til nye initiativer. Midlerne kan være penge, men det kan også være naturalier. Målet med formiddagen er, at kursusdeltagerne får indsigt i, hvordan man beskriver et projekt, og hvordan man praktisk og konkret skriver en ansøgning. Form Kurset vil være en blanding af oplæg, diskussion og praktiske øvelser, med udgangspunkt i konkrete oplæg fra deltagerne og undervisere. Undervisere Michael Wulff, Udviklingskonsulent, Dansk Flygtningehjælp (Den i København) Hans Bo Pedersen, Regionskonsulent, Dansk Flygtningehjælp (Den i Århus). skupon findes på side 16 i kataloget. Hvor finder man resurserne? Hvordan bruger man sproget? Hvad er en projektbeskrivelse? Hvordan bygger man en ansøgning op, og hvad skal den indeholde?

13 Bliv set, hørt og forstået brug pressen og gør det frivillige arbejde synligt Lørdag Århus Kursusleder: Else Terskov Lørdag København Kursusleder: Anne Cathrine Lausten 13 Formål På workshoppen skal vi arbejde med ideer og metoder til at skabe øget synlighed omkring jeres lokale arbejde. Synlighed er afgørende for at få andre til at engagere sig i flygtningesagen det gælder både pressen, nye samarbejdspartnere, nye frivillige, sponsorer etc. Hvordan stabler man en aktivitet på benene og markedsfører den? Hvordan henvender man sig til de lokale medier? Hvordan bliver man bedre til at holde et indlæg - så man bliver set, hørt og forstået? Form Dagen vil bestå af både oplæg, workshop og øvelser, der knytter an til dine erfaringer som frivillig. Du vil få en masse redskaber med hjem til at gøre jeres arbejde mere synligt. Underviser Jette Friis O Bróin, journalist, kommunikationsrådgiver, underviser og projektleder skupon findes på side 16 i kataloget. Vi vil bl.a. komme omkring hvordan medierne arbejder - med særligt fokus på lokale medier. Vi vil også arbejde med aktivitets- og markedsføringsplan og herunder pressehenvendelse pressemeddelelse / radiointerview og træne i at holde en lille tale / oplæg af 2 minutters varighed.

14 Lektiehjælp for tosprogede børn Lørdag Århus Kursusleder: Line Pinstrup Andersen Lørdag København Kursusleder: Anne Cathrine Lausten Fra kl Formål Kurset giver viden om tosprogede elever og dansk som andetsprog, samt pædagogisk viden og redskaber til at yde en kvalificeret lektiehjælp. Kurset søger at give svar på nogle af de mange spørgsmål, man møder i lektiehjælpen. Om dansk som andetsprog og om tosprogede børn: Hvornår er man tosproget? Hvad er særligt for børn med dansk som andetsprog? Forudsætninger som tosproget. Form Oplæg, gruppearbejde, erfaringsudveksling og diskussion mellem deltagerne. Kursisterne inddrages aktivt og opfordres til at bidrage med egne erfaringer og eksempler. Underviser Ekstern underviser. skupon findes på side 16 i kataloget. Om lektiehjælp til tosprogede: Tilrettelæggelse af lektiehjælpen. Børn, forældre og frivilliges forventninger. Hvordan støtter vi bedst, så der sker en udvikling? Hvad og hvor meget skal vi rette? Samarbejde med skolen.

15 Tema-aften: Vilkår for flygtninge i Danmark aktuel lovgivning Mandag København Kursusleder: Line Pinstrup Andersen Onsdag Århus Kursusleder: Mette Bjørn Fra kl Opdatering på udlændinge- og integrationslovgivning med fokus på rettigheder i forhold til sociale ydelser og sikkerhed for ophold. Form Oplæg med gennemgang af centrale regler og dernæst spørgsmål/svar udfra deltagernes egne erfaringer med problemer for flygtninge/ indvandrere. Underviser Bente Bondebjerg, Chefkonsulent, Dansk Flygtningehjælp skupon findes på side 16 i kataloget.

16 skuponer til kurser for frivillige og frivillige rådgivere Send kuponen senest 15 dage før kurset afholdes til Dansk Flygtningehjælp Att. Ruddi Bjerre Jernbanegade 24, 3. sal 6000 Kolding Eller mail til Man kan også tilmelde sig på Dansk Flygtningehjælp hjemmeside 16 Jeg tilmelder mig hermed Kursets navn: Dato: By: Deltagers navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Frivilliggruppens / -rådgivningens navn: Jeg tilmelder mig hermed Kursets navn: Dato: By: Deltagers navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Frivilliggruppens / -rådgivningens navn:

17 i Dansk Flygtningehjælp efterår Jeg tilmelder mig hermed Kursets navn: Dato: By: Deltagers navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Frivilliggruppens / -rådgivningens navn: Jeg tilmelder mig hermed Kursets navn: Dato: By: Deltagers navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Frivilliggruppens / -rådgivningens navn:

18 Kursusoversigt Efterår Introduktionskursus for nye frivillige Lørdag København Lørdag Århus Lørdag København Lørdag Århus Find ressourcerne Lørdag København Lørdag Århus Grundlæggende konflikthåndtering og kommunikation Lørdag Århus Lørdag København Koordinator for kontaktfamilier Lørdag Århus Lørdag København Kulturmøde, kulturforståelse, kultursammenstød? - om dilemmaer og udfordringer i mødet med flygtninge Lørdag København Lørdag Århus Traumatisering hvordan kommer det til udtryk, og hvad kan vi gøre? Lørdag Århus Fundraising hvordan skriver man en ansøgning Lørdag Århus Lørdag København Bliv set, hørt og forstået gør det frivillige arbejde synligt Lørdag Århus Lørdag København Lektiehjælp for tosprogede børn Lørdag Århus Lørdag København Tema-aften: Vilkår for flygtninge i Danmark aktuel lovgivning Mandag København Onsdag Århus Kurser for frivillige rådgivere Familiesammenføring Lørdag København Introduktionskursus og den rådgivende samtale for nye frivillige rådgivere Lør.-søn Odense Medborgerskab: Indfødsret og permanent ophold Lørdag København

19 Regionskonsulenternes adresser og regioner 19 REGION NORDJYLLAND Henrik Bo Rasmussen Solsortvej 2, 9000 Aalborg Tlf.: / REGION VESTJYLLAND Hans Bo Pedersen Emil Bojsens Gade 10, 8700 Horsens Tlf.: REGION MIDT- og ØSTJYLLAND Anna Marie Busk Larsen Vestermarksvej 10, Haurum, 8450 Hammel Tlf.: / REGION SYDVESTJYLLAND Mette Bjørn Østerparken 114, 6840 Oksbøl Tlf.: REGION SYDØSTJYLLAND Else Tersgov Jernbanegade 24, 3., 6000 Kolding Tlf.: REGION FYN Poul Erik Jensen Klingenberg 15, 1., 5000 Odense C Tlf.: / REGION NORDVESTSJÆLLAND Line Pinstrup Andersen Lonevej 34, 3060 Espergærde Tlf.: / REGION SYDØSTSJÆLLAND, VESTEGNEN OG BORNHOLM Kristine Bjerre Næbvej 19, 4720 Præstø Tlf.: REGION STORKØBENHAVN Lisa Tange Nørrebrogade 32, mezz., 2200 København N. Tlf.: / Anne Cathrine Lausten Nørrebrogade 32, mezz., 2200 København N. Tlf.: / Lars Feldvoss Nørrebrogade 32, mezz., 2200 København N. Tlf.: / Nicholas Farr Nørrebrogade 32, mezz København N. Tlf.: /

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvkling.

Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvkling. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Kurser efteråret 2010

Kurser efteråret 2010 Kurser efteråret 2010 Det glæder os at kunne præsentere endnu et kursuskatalog med kurser rettet mod foreningsledere og instruktører i Århus Kommune. I efteråret 2010 tilbyder vi: Den lovlige forening...

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Traumer og PTSD Oplæg ved Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge. Tirsdag den 24.januar 2017.

Traumer og PTSD Oplæg ved Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge. Tirsdag den 24.januar 2017. 25.01.2017 Side 1 Traumer og PTSD Oplæg ved Maiken Lundgreen Rasmussen,. Tirsdag den 24.januar 2017. 25.01.2017 Side 2 Eftermiddagens program Præsentation Traumer og PTSD Forældrerollen Hvad kan du gøre?

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 1 Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 2 3 Red Barnets kurser for frivillige Red Barnet udbyder i 2012 en bred vifte af kurser målrettet de frivillige aktiviteter i Red Barnet. Red Barnets

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Traumer og PTSD Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Frederiksberg, fredag d. 2.juni 2017

Traumer og PTSD Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Frederiksberg, fredag d. 2.juni 2017 02.06.2017 Side 1 Traumer og PTSD Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen, Frederiksberg, fredag d. 2.juni 2017 02.06.2017 Side 2 Formiddagens program Præsentation Voldsomme oplevelser, traumer og PTSD At være

Læs mere

- Inspiration - MODTAGEGUIDER

- Inspiration - MODTAGEGUIDER - Inspiration - MODTAGEGUIDER Det er tydeligt, at det giver en helt anden tryghed for den nyankomne flygtning i de første par uger at have en modtageguide med samme modersmål. Det er simpelt og kræver

Læs mere

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet KURSUSKATALOG 2012 2 3 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET Red Barnets kurser for frivillige Red Barnet udbyder

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE 2.december 2008. 4. Den aktuelle situation set fra generalsekretærens stol, v/andreas Kamm

FORRETNINGSUDVALGSMØDE 2.december 2008. 4. Den aktuelle situation set fra generalsekretærens stol, v/andreas Kamm FORRETNINGSUDVALGSMØDE 2.december 2008 Referat af Frivilligudvalgsmødet den 22. oktober 2008 Dagsorden 1. Velkomst og meddelelser fra Hans-Henrik Lund 2. Oplæg og input til en webudviklingsstrategi v./

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge MEDLEMSMAGASIN INSPIRATIONSHÆFTE FOR FRIVILLIGE FRA DANSK I FLYGTNINGEHJÆLP DFH MARTS 08 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING til voksne udlændinge Baggrund DET DANSKE SPROG ER EN UDFORDRING Mange af de flygtninge

Læs mere

Netværksfamilier FOR FLYGTNINGE. hjælp nye familier godt i gang i Danmark

Netværksfamilier FOR FLYGTNINGE. hjælp nye familier godt i gang i Danmark MEDLEMSMAGASIN INSPIRATIONSHÆFTE FOR FRIVILLIGE FRA DANSK I FLYGTNINGEHJÆLP DFH MARTS 08 Netværksfamilier FOR FLYGTNINGE hjælp nye familier godt i gang i Danmark NETVÆRKSFAMILIER HJÆLPER FLYGTNINGE GODT

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Om fælles identitet og større synlighed

Om fælles identitet og større synlighed Om fælles identitet og større synlighed Kære frivilliggrupper i Dansk Flygtningehjælp Allerførst vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår og sige tak for indsatsen i 2011, som I og vi i Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kulturmøde i plejen og på arbejdspladsen. Kursusprogram. mhtconsult Juni 2011

Kulturmøde i plejen og på arbejdspladsen. Kursusprogram. mhtconsult Juni 2011 Kulturmøde i plejen og på arbejdspladsen Kursusprogram mhtconsult Juni 2011 Første kursusdag - fredag den 3. juni 2011 Kl. 09.10-09.25 Velkomst samt præsentations- og forventningsrunde: Hvem er kursuslederne?

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion.

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse dgi.dk/skydning og skytteunion.dk DGI Skydning & Dansk Skytte Union uddannelse, september 2014 Udgivet af: DGI Skydning

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere Kursusdag for integrationsmedarbejdere - redskaber og inspiration til integrationsarbejdet Syddansk Universitet, Odense (Auditorium U100) Onsdag d. 28. januar 2009, kl. 9:30-17:00 Syddansk Universitet

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

MindSpring for og med flygtninge

MindSpring for og med flygtninge MindSpring for og med flygtninge Krig, flugt og migration påvirker enhver. I Danmark har vi i de senere år kvalificeret vores integrationsarbejde med stort fokus på danskundervisning og beskæftigelsestilbud.

Læs mere

MARTS 2017 / KØBENHAVN HÅNDTERING AF KRITIK OG KONFLIKTER PÅ SOCIALE MEDIER KATALOG FRA NANA DALL & KATRINE THIELKE

MARTS 2017 / KØBENHAVN HÅNDTERING AF KRITIK OG KONFLIKTER PÅ SOCIALE MEDIER KATALOG FRA NANA DALL & KATRINE THIELKE MARTS 2017 / KØBENHAVN HÅNDTERING AF KRITIK OG KONFLIKTER PÅ SOCIALE MEDIER KATALOG FRA NANA DALL & KATRINE THIELKE OM KATALOGET Nana Dall (konfliktmægler) og Katrine Thielke (digital rådgiver) har udarbejdet

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer?

Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer? Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer? Temadag på Knudshoved Kursuscenter den 22. januar 2014 - Røgfrihed for alle Program Kl. 10.00-10.30: Velkomst, præsentation

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Landsdelskursus Øst for instruktører og ledere.

Landsdelskursus Øst for instruktører og ledere. Landsdelskursus Øst for instruktører og ledere. 4H Ledelse, Aktiviteter & Rollespil Fra fredag den 22. februar kl. 17.30 til lørdag den 23. februar 2008 kl. 16.45 2008 på Køge Vandrerhjem. Program for

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

OVAS KURSER 2016

OVAS KURSER 2016 OVAS KURSER 2016 OVAS er stolte af at kunne præsentere deres katalog for kurser i 2016. OVAS er Ikast- Brande kommunes videnscenter inden for Området for Autisme. Vi har mere end 35 års erfaring inden

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Foreningsplatformen 2015/16. Gratis kurser til fritids- og foreningslivet

Foreningsplatformen 2015/16. Gratis kurser til fritids- og foreningslivet Foreningsplatformen 2015/16 Gratis kurser til fritids- og foreningslivet FORENINGSPLATFORMEN 2015/16 Gratis kurser til fritids- og foreningslivet Hvad er Foreningsplatformen? En mulighed, hvor du som foreningsaktiv

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Kære frivillige kollegaer Cykler til Senegal har via Projektpuljens oplysningsmidler fået mulighed for at arrangere et 2-dages kursus i samarbejde

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

Frivilliggruppen. Kontaktpersoner. Frivillig - er det dig?

Frivilliggruppen. Kontaktpersoner. Frivillig - er det dig? Frivilliggruppen Skanderborg Lektiecafe Kontaktpersoner Genbrug Netværksfamilie Vesterskovvej Baunegården Handyman Udflugter Fællesspisning 1:1 dansk Frivillig - er det dig? Denne folder fortæller dig

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge,

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Formiddagens program > Eksilstress

Læs mere

Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital

Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital 1. dag: 11. oktober kl. 8:15-15:00 2. dag: 8. november kl. 8:15-15:00 Kurset afholdes i lokaler på Gentofte Hospital Kursusbeskrivelse Kurset Sundhedspædagogik og etniske minoriteter sætter fokus på indvandrere

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Nyhedsbreve om projektet

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Nyhedsbreve om projektet JANUAR M ARTS 2012 1. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Hvad vil vi med projektet? - formålet 2 Målet

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 TRÆNERKURSUS DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 Instruktører: Martin Hjortshøj, Jesper Fredin, Søren Fisker & Niels Christian

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere