LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER. indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER. indledning"

Transkript

1 00 UNDERVISNINGSEKSEMPLER Velkomst og LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER indledning Introduktion til kursets formål og fokusområder Velkomst, herunder anerkendelse af forældrenes beslutning om at deltage på KIFF 1 Introduktionsrunde undervisere og deltagere 2 3 Introduktion til kurset som pædagogisk intervention 4 Formål hvad skal oplægget bidrage til? At skabe et trygt fundament for deltagelsen på kurset og give forældrene en tillid til, at kurset kan være en god hjælp for dem // Velkomst og indledning

2 Velkomst og indledning 1 BUDSKAB 1: VELKOMST OG ÅBNINGSTANKER Byd velkommen og fortæl gerne, hvad der skal ske i introduktionen. Du kan evt. indlede med nogle ord og historier, der handler om at skulle tage skridtet og deltage på et KIFF- kursus. Mange forældre oplever skilsmissen som en stor livsændring og en kaotisk periode i deres tilværelse, som kan være svær at navigere rundt i. Det kan føles som om, at livet er i opbrud og den nye fremtid kan virke usikker både for en selv og ens børn. Det kan derfor for mange være en støtte at få viden og inspiration til det nye liv og ikke mindst til, hvordan man får etableret gode rammer for sine børn fremadrettet. Samtidig kan det for en del føles som et stort skridt at skulle tage på et kursus som dette. Det kan der være mange grunde til. Nogle kan tænke, at det burde man selv kunne klare, og andre igen kan måske opleve at det at skulle på kursus sammen med den anden forælder faktisk er en stor overvindelse. Måske fordi at man er på vej væk fra hinanden, eller fordi at man har oplevet, at kommunikationen har været rigtig vanskelig og svær. EN HISTORIE En underviser blev før et KIFF-kursus ringet op af en far, der var i tvivl om, om kurset nu også var relevant for dem som skilte forældre. Da underviseren i samtalen fik gjort det tydeligt for ham, hvad kursets indhold og formål var, blev hans egne argumenter for IKKE at deltage besvaret, og de endte med at tilmelde sig. Efter første kursusgang tog han underviseren til side og sagde: Alle mine argumenter for ikke at deltage på kurset var alle undskyldninger for det, det i virkeligheden handlede om. Jeg var usikker på, om jeg var klar til at gå på kursus med og sidde ved siden af børnenes mor. Det er jeg IKKE, det var en god aften, og det virker som om jeg/vi kan lære noget af det, men jeg kan ikke sidde ved siden af hende endnu, det er for svært, så jeg kommer ikke næste gang. Vi har gennem flere år holdt disse kurser i fælles forældreansvar og har derigennem fået en forståelse både for de meget svære ting, man kan stå i som skilsmissefamilie, og samtidig også fået den erfaring, at skilte forældre kan opleve, at de kan komme et bedre sted hen ved at investere tid sammen på dette kursus. Vi vil gøre vores bedste for at skabe gode rammer for, at I og ikke mindst jeres børn også vil få et positivt udbytte af at deltage // Velkomst og indledning

3 2 BUDSKAB 2: INTRODUKTIONSRUNDE UNDERVISERE OG DELTAGERE Underviser og vejleder på kurset præsenterer sig selv først. Dernæst kan deltagerne præsentere sig selv i plenum. Vi tydeliggør, at det er eneste gang vi vil bede kursisterne om at sige noget i plenum. Måden vi ofte gør det på, er ved at bede moderen om at fortælle, hvor længe de har væres sammen, og hvornår de blev skilt. Dernæst beder vi faderen om at sige, hvor mange børn de har sammen, og hvor gamle børnene er. 3 BUDSKAB 3: INTRODUKTION TIL KURSETS FORMÅL OG FOKUSOMRÅDER Efter introduktionsrunden fortæller du om indholdet i kurset med afsæt i de tilhørende PowerPoints. Formål med kurset At give viden, inspiration og redskaber til et bedre forældresamarbejde efter en skilsmisse Kurset har til formål at give inspiration, viden og værktøjer til at skabe et godt forældresamarbejde omkring jeres børn efter en skilsmisse. For mange forældre er det at blive skilt en ny livssituation for dem selv og deres børn. Det er langt fra let man står i et ukendt og utrygt land, hvor det kan være svært at finde vej. Med kurset ønsker vi at give jer en form for landkort, som I kan bruge som pejlemærker på vej ind i en ny verden. Kursets hovedfokus er forældresamarbejdet. Mange forældre kan være bekymrede for, om skilsmissen kan skade deres børn, og man kan være i tvivl om, hvordan man som forældre bedst skaber en god og tryg base for børnene. En enig forskning peger på, at et godt forældresamarbejde er det afgørende for børnenes trivsel efter en skilsmisse. Men vi ved også, at netop samarbejdet ikke er en nem opgave, og det er netop her, at kurset gerne vil være en støtte for jer // Velkomst og indledning

4 At skabe tryghed for børn gennem samarbejdet På kurset tager vi afsæt i en bro-metafor (vis tegning). Den skal illustrere, at samarbejdet mellem forældre er som en bro mellem mors og fars verden, der er afgørende for børns tryghed. Et barn kan have et godt hjem begge steder og den bedste mor og far, og dette er meget vigtigt for børn. Men hvis selve broen mellem forældrene er usikker og farefuld, så vil det blive utrygt at bo i to hjem og rejse mellem mors og fars verden. En usikker bro fyldt med anspændt stemning er det, der kan blive svært for børn efter en skilsmisse. Er broen derimod stabil, kan børnene trygt bevæge sig mellem mors og fars verden, og det fremmer børnenes forsatte trivsel og udvikling. Kursets 3 fokus områder For at understøtte netop jeres bro, kommer vi gennem tre fokusområder børnene, samarbejdet og jeres egen proces gennem skilsmissen. Omdrejningspunktet for hele kurset er jeres børn. I de fleste 4 00 // Velkomst og indledning

5 af vores oplæg kommer vi til at tage udgangspunkt i, hvad børn har brug for, og hvad der skal til for at gøre skilsmissen så god som muligt for dem. I vil desuden komme til at høre to oplæg, der handler om Børns reaktioner og det At støtte børn i skilsmissen. Her vil I vil få viden om børns reaktioner og inspiration til, hvordan I kan støtte dem. Det andet fokusområde vil være jeres forældresamarbejde. Som nævnt er dette ofte en svær opgave, men samtidig afgørende set fra børnenes ståsted. Derfor vil kurset fokusere på at give jer nye forståelser, inspiration og redskaber til at udvikle jeres forældresamarbejde. Her vil være 4 oplæg, der omhandler jeres samarbejde og kommunikation. Det tredje fokusområde er jer forældre, det vil sige jeres egen bearbejdning af skilsmissen og den livsændring, der følger med. For nogle forældre virker det overraskende, at kurset også omhandler deres egen bearbejdning af skilsmissen og deres egen følelsesmæssige reaktioner efter bruddet. Men vi ved, at det har stor betydning, hvordan du får draget omsorg for dig selv gennem skilsmissen, også i forhold til hvordan du får etableret et samarbejde med den anden forælder og i forhold til dine ressourcer til at støtte dine børn. For bedst muligt at kunne fokusere på børnene og samarbejdet, må forældre altså starte med dem selv. Vi starter kurset med et oplæg, der fokuserer på jeres egen proces, og vi slutter også kurset af med dette fokusområde. Vis evt. oversigten over kursusgangene Kursets indhold Første kursusdag 01 Skilsmissen som livsomvæltning 02 Den vigtige kommunikation 03 Samarbejdsformer efter skilsmisse Tredje kursusdag 07 At støtte børn i skilsmissen 08 At deles om tiden med ens børn 09 Vejen videre sammen og hver for sig Anden kursusdag 04 Børns reaktioner 05 Vores forældresamarbejde 06 Når kommunikationen bliver svær 5 00 // Velkomst og indledning

6 4 BUDSKAB 4: INTRODUKTION TIL KURSET SOM PÆDAGOGISK INTERVENTION Kurset bygger på.. Forskning og viden om skilsmisser og børn (bl.a. VIVE Viden til Velfærd) Inspiration fra programmer udviklet til skilte forældre (Fortsat Foreldre fra Norge) og kommunikationskurser (PREP) Kurset er en pædagogisk intervention udviklet af Center for Familieudvikling. Den viden, der formidles på kurset, tager afsæt i den nyeste forskning inden for skilsmisseområdet. Kurset er også inspireret af det norske program Forsatt foreldre og det amerikanske program PREP, der begge omhandler viden om konflikter og kommunikationens betydning for relationer. Rammerne Rammerne for kurset Vi veksler mellem oplæg, refleksion og samtale Pædagogisk kursus, ikke rådgivning eller gruppeterapi Spørgsmål er velkomne Udbyttet afhænger af egen indstilling og indsats 6 00 // Velkomst og indledning

7 Hver kursusgang består at tre oplæg. Efter hvert oplæg får I konkrete opgaver, som i typisk skal reflektere over, først alene og siden drøfte med jeres medforælder. Når I taler sammen under kurset, vil der i noget af tiden være en fast vejleder, der kan støtte jer, så jeres samtaler bliver så konstruktive som muligt. Vejlederen kan også hjælpe med at holde fokus og besvare eventuelle spørgsmål. I vil også have mulighed for at stille spørgsmål i plenum, så længe spørgsmålene handler om undervisningen og ikke ens egen personlige situation eller uenigheder. Disse spørgsmål kan I tage op i samtalerne med den anden forælder. Vi ved fra erfaring, at mange forældre har lyst til også at tale alene med vejlederen i pauserne. Det er dog vigtigt, at alt hvad der siges om jeres samarbejde og jeres børn, skal siges i samtalerne med jeres medforælder, da kurset jo netop handler om at fremme jeres samarbejde. Hvis I har brug for yderligere rådgivning eller støtte til samarbejdet eller konkrete aftaler, kan I lave en aftale om opfølgning efter kurset. (Du skal selvfølgelig beskrive, hvilke muligheder for opfølgning, der er i din arbejdskontekst). Til sidst vil jeg gerne fremhæve betydningen af jeres egen indsats for at få et godt udbytte af dette kursus. Efter en skilsmisse (og også før) kan mange sidde og håbe på, at den anden dog ville forandre sig for han eller hun er jo problemet! Problemet er bare, at vi ikke har mulighed for at forandre den anden, men i bund og grund kan vi kun forandre os selv. Så hvis du skal have udbytte, er det afgørende at lytte for egne ører og tænke over, hvordan jeg kan bruge dette? Og hvad jeg kan gøre anderledes? Mange kan sidde og tænke, at det er den anden der skal forandre sig! Det er bare et umuligt projekt, og for at få udbytte, så må du tage udgangspunkt i dig selv og hvad du kan gøre. TÆNKEPAUSE Sæt forældrene ind i refleksionsopgaven og giv dem gerne 5-10 minutter til at sidde og tænke og skrive i arbejdshæftet. Tidsramme: 5-10 min. Tænkepause Hvad håber du at få med dig fra dette kursus? Hvad tror du, at jeres barn/børn ville ønske, at du fik med fra dette kursus? Tems 00 Introduktion til kurset 7 00 // Velkomst og indledning

8 KIFF mødet med skilte forældre Undervisningseksempler Redaktion: Rikke Cecilie Toft Dejour, Søren Marcussen, Jan Kaa Kristensen & Dragana Lyduch Mateskovic KIFF-leder undervisningseksempler er udgivet af Center for Familieudvikling Center for Familieudvikling 2017 Illustrationer: Ditte Bertelsen Fotos: Thomas Søndergaard Grafisk tilrettelæggelse: D-Grafisk, David Lund Nielsen Enhver kopiering fra dette materiale må kun ske efter gældende regler i lov om ophavsret

Vores forældresamarbejde

Vores forældresamarbejde 05 UNDERVISNINGSEKSEMPLER Vores forældresamarbejde LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER At samarbejde ofte handler om at tackle forskelligheder Skilsmissen som omlægningen af en relation en omlægning,

Læs mere

Den vigtige LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER. Forældres kommunikation er vigtig for børn

Den vigtige LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER. Forældres kommunikation er vigtig for børn 02 Den vigtige LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER kommunikation UNDERVISNINGSEKSEMPLER Ø-metaforen som et billede på den gode kommunikation 3 Kommunikationen med den anden forælder er ofte svær

Læs mere

LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER. Det vigtige i at arbejde med skils missen som livsændring for egen del

LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER. Det vigtige i at arbejde med skils missen som livsændring for egen del 09 LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER og hver for sig UNDERVISNINGSEKSEMPLER Vejen videre sammen Oplæg til samtaleøvelse: Hvordan kommer vi godt videre sammen som forældre med afsæt i dette kursus

Læs mere

Giv tid til forandring. - Længere forløb for par og skilte forældre giver stort udbytte

Giv tid til forandring. - Længere forløb for par og skilte forældre giver stort udbytte Giv tid til forandring - Længere forløb for par og skilte forældre giver stort udbytte Indledning Folkekirkens Familiestøtte støtter forældre, som har velkendte udfordringer i hverdagen, og som ønsker

Læs mere

LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER. At få et fælles sprog for samarbejdet

LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER. At få et fælles sprog for samarbejdet 03 LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER efter skilsmisse UNDERVISNINGSEKSEMPLER Samarbejdsformer De fem samarbejdsformer 3 At have håb for, at samarbejdet kan blive bedre 1 At få et fælles sprog

Læs mere

UNDERVISNINGSEKSEMPLER

UNDERVISNINGSEKSEMPLER 04 LANDKORT OVER OPLÆGGETS Børns FORMÅL reaktioner OG BUDSKABER UNDERVISNINGSEKSEMPLER Børns adfærd er ofte en måde at udtrykke sig på forældrenes opgave er at forstå, hvad der ligger bag Seks typiske

Læs mere

Overskrift. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Tematimer Livsmod 1.

Overskrift. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Tematimer Livsmod 1. Indsæt billeder som fylder hele dias. Tematimer Livsmod 1. december 2017 Kursus I Fælles Forældreansvar (KIFF) Overskrift Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Evt. sted/arrangement,

Læs mere

bliver svær LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER

bliver svær LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER 06 LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER bliver svær UNDERVISNINGSEKSEMPLER Når kommunikationen Konflikter over tid fører ofte til umenneskeliggørelse og eskalering af fjendtlige handlinger Svær

Læs mere

LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER. Skilsmissen er ofte en asynkron proces

LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER. Skilsmissen er ofte en asynkron proces 01 Skilsmissen som LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER livsomvæltning UNDERVISNINGSEKSEMPLER Det vigtige i at drage omsorg for sig selv i skilsmissen at arbejde med tab og livsændringer Skilsmissen

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog«

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med

Læs mere

DELEBØRN HELE BØRN. Samtalegrupper i skolerne for børn med skilte forældre. Evaluering af et 4-årigt projekt

DELEBØRN HELE BØRN. Samtalegrupper i skolerne for børn med skilte forældre. Evaluering af et 4-årigt projekt DELEBØRN HELE BØRN Samtalegrupper i skolerne for børn med skilte forældre Evaluering af et 4-årigt projekt Projektet er gennemført i samarbejde med kommunerne Kolding, Randers og Egedal. Udviklet og ledet

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk Delebørn hele børn børnegruppen.dk Delebørn hele børn Center for Familieudvikling og Egmont Fonden er gået sammen med kommunerne Egedal, Kolding og Randers om at styrke indsatsen for børn og unge, der

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Når man skal dele ansvaret for et barn

Når man skal dele ansvaret for et barn konference Når man skal dele ansvaret for et barn CHRISTIANSBORG TORSDAG DEN 31.03.11 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference 2011 er året, hvor Forældreansvarsloven revideres. Det er

Læs mere

En vejledning om skilsmisser for forældre og medarbejdere i Børnegården Vester Nebel. Så alle kommer godt videre - med fokus på barnet

En vejledning om skilsmisser for forældre og medarbejdere i Børnegården Vester Nebel. Så alle kommer godt videre - med fokus på barnet En vejledning om skilsmisser for forældre og medarbejdere i Børnegården Vester Nebel Så alle kommer godt videre - med fokus på barnet Her i institutionen har vi fokus på børnenes trivsel og udvikling og

Læs mere

Skolen på Duevej. Line Staffeldt Trine Schøning Hastrup

Skolen på Duevej. Line Staffeldt Trine Schøning Hastrup Projekttitel Børnegrupper for børn i brudte familier - til styrkelse af inklusion Skole Skolen på Duevej Projektleder og projektdeltagere Line Staffeldt Trine Schøning Hastrup Hvert tredje barn oplever

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til medarbejdere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til medarbejdere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til medarbejdere i dagtilbud Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget? 1 2. Rammesætning for arbejdet med

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

HVAD ER SELV? Til forældre

HVAD ER SELV? Til forældre HVAD ER SELV Til forældre Indhold Indledning 3 Indledning 4 SELV 6 SELV-brikkerne 8 Gensidige forventninger 10 Motivation og dynamisk tankesæt 13 Sådan arbejder I med SELV derhjemme På Lille Næstved Skole

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Vi arbejder med. forældresamarbejde. Af Lisbeth Lenchler-Hübertz og Lene Bjerring Bagger

Vi arbejder med. forældresamarbejde. Af Lisbeth Lenchler-Hübertz og Lene Bjerring Bagger Vi arbejder med forældresamarbejde Af Lisbeth Lenchler-Hübertz og Lene Bjerring Bagger Indhold Indledning............................................ 9 Tidens vilkår og betingelser for forældresamarbejdet...........

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Skilsmissebørn i Børnegården

Skilsmissebørn i Børnegården Skilsmissebørn i Børnegården Her i institutionen tager vi udgangspunkt i, hvordan vi hjælper og støtter barnet samt hjælper forældrene med at tackle barnets situation. Vores forældresamarbejde i forhold

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE 1. Kontaktpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en realitet udleveres gode

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 54 August Nyhedsbrev nr. 54 fra Livsmod indeholder: Kommende temadage med datoer. Guide til tilmeldinger til temadage

Nyhedsbrev nr. 54 August Nyhedsbrev nr. 54 fra Livsmod indeholder: Kommende temadage med datoer. Guide til tilmeldinger til temadage Nyhedsbrev nr. 54 fra indeholder: Kommende temadage med datoer 1) Mental sundhedsfremme 30.8 (få pladser) 2) Seksuelle overgreb & Børnehus Hovedstaden 23.9 (få pladser) 3) Kompliceret sorg & Det Nationale

Læs mere

Introduktion til forældrepagten

Introduktion til forældrepagten Introduktion til forældrepagten Denne forældrepagt er tiltænkt forældre og par, som ønsker at skabe et godt og solidt fundament for deres børn i forbindelse med en skilsmisse. Forældrepagten er en mulighed

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Velkomst af nye aktivitetsdeltagere

Velkomst af nye aktivitetsdeltagere Velkomst af nye aktivitetsdeltagere I kan byde børn og unge velkommen i Ungdommens Røde Kors fede fællesskab på mange forskellige måder. Der er ikke noget, der nødvendigvis er rigtigt eller forkert, så

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale fundament

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

2. status - Sundhedsplan

2. status - Sundhedsplan 2. status - Sundhedsplan 2016-2018 Nr. 2.5 af handleplaner fra rusmiddelstrategien på ungdomsuddannelserne gruppe Unge, forældre og medarbejdere på Ungdomsuddannelserne Behov for indsatser afdækkes Inspiration

Læs mere

SKILSMISSE TILBUD OG GODE RÅD, NÅR DER ER BØRN I FAMILIEN

SKILSMISSE TILBUD OG GODE RÅD, NÅR DER ER BØRN I FAMILIEN SKILSMISSE TILBUD OG GODE RÅD, NÅR DER ER BØRN I FAMILIEN INDHOLD Tilbud i Furesø Kommune... 4 Åben rådgivning... 4 Socialrådgiverordning... 4 Pigegruppen... 6 Familiekurser... 6 Ungerådgivningen... 7

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Atlass familiekursus

Atlass familiekursus Atlass familiekursus Et tilbud til forældre til børn eller unge med anderledes forudsætninger og/eller atypisk udvikling. Et tilbud i CENTER FOR SPECIALPÆDAGOGISKE BØRNETILBUD FORORD Mennesker med anderledes

Læs mere

Forældresamarbejde. Et værdifuldt samarbejde mellem forældre og plejefamilie Forældreperspektivet

Forældresamarbejde. Et værdifuldt samarbejde mellem forældre og plejefamilie Forældreperspektivet Forældresamarbejde Et værdifuldt samarbejde mellem forældre og plejefamilie Forældreperspektivet Et værdifuldt samarbejde Har stor betydning for børnenes trivsel og udvikling Vigtigt for forældrene at

Læs mere

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN Oversigt over satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Udmøntning af satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. til børnehave

DEN GODE OVERGANG. til børnehave DEN GODE OVERGANG til børnehave DEN GODE OVERGANG til børnehave Indledning I Danmark går stort set alle børn i alderen 0-6 år et dagtilbud 1 hver dag. Det giver dagtilbuddene en unik rolle i forhold til

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN Kommunikationschef, PREP-underviser Center for Familieudvikling (København)

Læs mere

Handleplan i forbindelse med skilsmisse.

Handleplan i forbindelse med skilsmisse. Handleplan i forbindelse med skilsmisse. Udarbejdet i Rosenkilde Vuggestue og Børnehave 2016 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1)

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på mødet med pædiatripatienten for medicinstuderende på 4. semester

Evaluering af klinikophold med fokus på mødet med pædiatripatienten for medicinstuderende på 4. semester Evaluering af klinikophold med fokus på mødet med pædiatripatienten for medicinstuderende på 4. semester 16.03 21.03 2017 Antal tilbagemeldinger: ud af 101 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Pædagogisk eftermiddag om klasseledelse

Pædagogisk eftermiddag om klasseledelse Pædagogisk eftermiddag om klasseledelse Mercantec 23. maj 2018 Dorte Ågård Institut for Læring og Filosofi AAU, dagard@learning.aau.dk Program 08.00-08.10 Pejlemærket Engagerede og kompetente undervisere

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

VÆRKTØJ 2 UDVIKLING AF FÆLLES FORANDRINGSTEORI

VÆRKTØJ 2 UDVIKLING AF FÆLLES FORANDRINGSTEORI VÆRKTØJ 2 UDVIKLING AF FÆLLES FORANDRINGSTEORI 1. Formål og anvendelse Forandringsteorien er et dynamisk arbejdsredskab, der kan hjælpe jer til at afstemme fælles mål og tilgang for jeres indsats. Gennem

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Indsatser til forældre i konflikt kan forbedre børns livschancer

Indsatser til forældre i konflikt kan forbedre børns livschancer Indsatser til forældre i konflikt kan forbedre børns livschancer Der findes et væld af interventioner, kurser og indsatser, der har til formål at styrke parforhold og forebygge brud - blandt andet gennem

Læs mere

Program for Familiekursus i samarbejde med LEV For familier med børn med handicap i alderen år

Program for Familiekursus i samarbejde med LEV For familier med børn med handicap i alderen år Program for Familiekursus i samarbejde med LEV For familier med børn med handicap i alderen 12-18 år Sted: Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Alle 1, 8550 Ryomgård Pris: 3.500 kr. pr. person / 0-1 år

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Velkommen til temagruppen Barnet mellem flere familier

Velkommen til temagruppen Barnet mellem flere familier Velkommen til temagruppen Barnet mellem flere familier Oplægsholdere: Vibeke Riis og Ina Skov Christesen, familieplejekonsulenter Program Præsentation af Vibeke og Ina Præsentation af gruppens deltagere

Læs mere

To eksempler på pædagogiske tilgange og metoder, brugt i ADHD-foreningens arbejde..

To eksempler på pædagogiske tilgange og metoder, brugt i ADHD-foreningens arbejde.. To eksempler på pædagogiske tilgange og metoder, brugt i ADHD-foreningens arbejde.. Vækstmodellen -Vejen til den gode samtale Hvad går godt? Muligheder? Udfordringer? Aftaler Vækstmodellen (2009): Marianne

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PEER FEEDBACK PÅ SKRIFTLIGE OPGAVER

TAKEAWAY TEACHING. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PEER FEEDBACK PÅ SKRIFTLIGE OPGAVER TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: PEER FEEDBACK PÅ SKRIFTLIGE OPGAVER Udviklet af Anders Foss, Medievidenskab og Rose Alba Broberg, CUDiM Takeaway Teaching tema:

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Børnepanel Styrket Indsats november 2016

Børnepanel Styrket Indsats november 2016 Børnepanel Styrket Indsats november 2016 Indhold Introduktion og læsevejledning... 1 Samarbejde mellem skole og døgntilbud... 2 Inklusion i fællesskaber udenfor systemet... 2 Relationsarbejdet mellem barn

Læs mere

Fælles fagligt grundlag. Fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området i Hedensted kommune

Fælles fagligt grundlag. Fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området i Hedensted kommune Fælles fagligt grundlag Fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området i Hedensted kommune Et fælles fagligt grundlag en trædesten Det fælles faglige grundlag er en beskrivelse af de rammer,

Læs mere

Klasselærerens håndbog

Klasselærerens håndbog Rikke Høj Dencker Klasselærerens håndbog Redaktion: Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Rikke Høj Dencker Klasselærerens håndbog 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Familieplejen. Kurser forår 2019

Familieplejen. Kurser forår 2019 Familieplejen Kurser forår 2019 Arbejdet som familieplejer Obligatorisk grunduddannelse for alle, der ønsker at blive godkendt som familieplejer. Som plejefamilie skal I kunne varetage omsorgen for plejebarnet,

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Kære forældre. Samarbejde om barnet i en skilsmisse

Kære forældre. Samarbejde om barnet i en skilsmisse Kære forældre Samarbejde om barnet i en skilsmisse Kære forældre Med denne folder ønsker vi at skabe et trygt og anerkendende samarbejde med jer omkring jeres barn i den situation det er, når familiemønsteret

Læs mere

Opgaver til Skilles. Annette Møller. Forlaget Delta

Opgaver til Skilles. Annette Møller. Forlaget Delta Opgaver til Skilles Annette Møller Forlaget Delta 1 1. Søvnløs Hvordan har jeg-fortælleren det? Beskriv stemningen i huset, som jeg-fortælleren oplever den! Brug tillægsordene fra teksten! Hvilke ting

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

April Fælles om trivsel. Strategi for fællesskab og trivsel. på 0-18 år. Frederikssund Kommune

April Fælles om trivsel. Strategi for fællesskab og trivsel. på 0-18 år. Frederikssund Kommune April 2018 Fælles om trivsel Strategi for fællesskab og trivsel på 0-18 år Frederikssund Kommune Indledning og realisering Fælles om trivsel er en strategisk prioritering af de fokusområder, som har afgørende

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

13-18 ÅR STØTTE. info FORÆLDRE ALDERSSVARENDE TIL. med et pårørende barn

13-18 ÅR STØTTE. info FORÆLDRE ALDERSSVARENDE TIL. med et pårørende barn 13-18 ÅR STØTTE ALDERSSVARENDE info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn 13-18 ÅR Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række spørgsmål sig, både om ens eget liv og livssituation

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Velkommen til Føvling Børnecenter

Velkommen til Føvling Børnecenter Velkommen til Føvling Børnecenter Vi har valgt Føvling Børnecenter, da vi ønsker, at vores børn får en tryg hverdag i rammer - hvor både omsorg, faglig kompetence og social trivsel er i højsæde. Mor til

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

S p ø r g e g u i d e l æ r e r n e. Indledende: April 2010

S p ø r g e g u i d e l æ r e r n e. Indledende: April 2010 Indledende: Dette interview følger op på det første i efteråret og data herfra indgår i den endelige evaluering. Nogle spørgsmål ligner spørgsmål fra 1 interview, men vil have et andet perspektiv (vise

Læs mere

Det gode forældresamarbejde. Lykke Mose, cand. psych., konsulent, Perspektivgruppen.

Det gode forældresamarbejde. Lykke Mose, cand. psych., konsulent, Perspektivgruppen. Det gode forældresamarbejde Lykke Mose, cand. psych., konsulent, Perspektivgruppen. Formål At styrke og udvikle forældresamarbejdet At få viden om pejlemærker for et godt forældresamarbejde Få drøftet

Læs mere

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR AMR TRIO en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel Introduktion til samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 7 Forord: En daglig aktionsstyrke

Læs mere

Vejledning til 5 muligheder for brug af cases

Vejledning til 5 muligheder for brug af cases Vejledning til 5 muligheder for brug af cases Case-kataloget kan bruges på en række forskellige måder og skabe bredde og dybde i din undervisning i Psykisk førstehjælp. Casene kan inddrages som erstatning

Læs mere

Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i. Slagelse Kommune - KIDS

Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i. Slagelse Kommune - KIDS Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i Slagelse Kommune - KIDS Mandag den 23.1.2012 Turnusanalyse på dagtilbudsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Workshop det vi fik med... 2 2.1. Hvordan kan

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

Evaluering af Folkekirkens Familiestøttes forløb for par og skilte forældre

Evaluering af Folkekirkens Familiestøttes forløb for par og skilte forældre Evaluering af Folkekirkens Familiestøttes forløb for par og skilte forældre 2017-2018 Maj 2019 Plej jeres parforhold (PREP) og Vejen videre efter skilsmisse (KIFF) Folkekirkens Familiestøtte Midtvejsevaluering

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Samarbejde. Skab arbejdsglæde. En drejebog til mødelederen. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Skab arbejdsglæde. En drejebog til mødelederen. Forbedringsafdelingen Samarbejde Skab arbejdsglæde Forbedringsafdelingen En drejebog til mødelederen Fakta om metoden Mål: Varighed: Deltagere: Mødeleder: Mødets form: Mødelokale: At fokusere på, hvad der skaber arbejdsglæde

Læs mere