Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen."

Transkript

1 Forslag til aktiviteter i handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Behandling i Udvalget for vækst- og udviklingsstrategi, marts 2015 Dato: 2. marts 2015 Brevid: Dette notat indeholder forslag til aktiviteter, som kan indgå i den kommende handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Notatet indeholder dermed forslag til, hvilke aktiviteter der kan igangsættes de kommende to år inden for temaerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som udvalget bedes drøfte: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst De rette kompetencer styrker væksten Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen. Rammer for handlingsplanen Som afsæt for at arbejde med de indsatser og aktiviteter, som er beskrevet i den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) for Region Sjælland, udarbejder Regionsrådet og Vækstforum en handlingsplan for Med handlingsplanen videreføres Regionsrådets og Vækstforums fokus på at sikre sammenhæng mellem strategiske mål og effektfuld indsats. Aktiviteterne vil hovedsageligt blive udviklet på Regionsrådets og Vækstforums initiativ og igangsat via tildelinger til specifikke aktører eller efter udbud. En mindre del af aktiviteterne tænkes igangsat på initiativ fra aktører på baggrund af calls eller andre former for dialog. En gruppe af aktiviteter vil ikke kræve særskilt projektfinansiering. Det er typisk politiske samarbejder eller aktiviteter, som gennemføres af administrationen som led i den løbende drift, herunder aktiviteter i samarbejde med andre. Handlingsplanen vil sætte rammerne for, hvilke konkrete aktiviteter der igangsættes hvornår og hvordan i løbet af de to kommende år. Planen vil udkomme på hvor en tidsplan for aktiviteter vil give overblik og grundlag for dialog mellem Regionsrådet, Vækstforum og aktører om hvilke aktiviteter, der skal gennemføres. Proces for udarbejdelse af handlingsplanen Udarbejdelsen af handlingsplanen er sat i gang og vil ske frem til drøf- Side 1

2 telse og vedtagelse i Vækstforum i maj og i Regionsrådet i juni Opgaven er primært at beskrive forslag til aktiviteter, som påtænkes igangsat i forlængelse af handlingsplanens vedtagelse. Udviklingen af forslag til aktiviteter sker inden for de satte temaer og mål i strategien og i dialog med samarbejdspartnere og aktører. Udvalget vil drøfte forslag med henblik på at aktiviteterne kan indgå i den kommende handlingsplan. Dialogen og drøftelserne i udvalgene sker bilateralt i forbindelse med beskrivelse af de enkelte forslag til aktiviteter, som er på tegnebrættet. Desuden afholdes et seminar den 18. marts 2015 for samarbejdspartnere og aktører (herunder partnerskabet bag Vækstforum), hvor der bliver lejlighed til at samarbejde om at udvikle og kvalificere aktiviteter. Samtidig er vinduet åbent frem til påske for input fra samarbejdspartnere og aktører, som ønsker at bidrage med hvilke aktiviteter, det er vigtigt at sætte i gang i løbet af de næste to år, for at opnå de 10 mål i ReVUS. Målsætningen for den færdige handlingsplan er, at den vil Adressere alle 10 målsætninger i ReVUS. Bygge på viden om, hvad der virker. Forberedelse af indsatsen sker i dialog med eksperter og aktører i og uden for regionen. Være Regionsrådets, Vækstforums og administrationens vigtigste redskab til at kommunikere med samarbejdspartnere om, hvilke aktiviteter vi vil samarbejde om og dermed ikke samarbejde om de næste to år. Være dynamisk og transparent. Aktiviteter modnes og sættes i gang undervejs i handlingsplan-perioden. En tidsplan for aktiviteterne giver overblik over hvornår og hvordan hvad igangsættes. Handlingsplanens aktiviteter struktureres inden for Vækst- og udviklingsstrategiens temaer For hvert tema beskrives: Temaets afgrænsning i forhold til strategien: Hvilket fokus sætter handlingsplanen for temaet. Hvilke mål understøtter temaet primært og sekundært. Et overblik over eksisterende aktiviteter. Overblikket er ikke komplet, men vil være det i den endelige handlingsplan. Et forslag til hvilke aktiviteter, der skal igangsættes i Forslaget skal tjene som inspiration til dialogen om hvilke aktiviteter, der skal igangsættes de kommende år. De foreslåede aktiviteter er grupperet efter år. Aktiviteterne er også inddelt efter type: om de udvikles og forberedes til at blive sat i gang på Regionsrådets og Vækstforums initiativ via tildelinger (T) eller udbud (U), eller de tænkes igangsat efter initiativ fra aktører på baggrund af calls (C) eller øvrige former for dialog (Ø). En gruppe af aktiviteter vil ikke kræve særskilt projektfinansiering (I). Det er typisk politiske samarbejder eller aktiviteter, som gennemføres af administrationen som led i den løbende drift, herunder aktiviteter i samarbejde med andre. Side 2

3 Tema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Fokus: Der skal være flere vækstvirksomheder i regionen, og flere virksomheder neden under vækstlaget skal løftes op i vækstlaget. Den funktionelle sammenhæng i Greater Copenhagen regionen skal udnyttes. Der skal skabes mere samspil mellem danske og udenlandske virksomheder både i nabogeografierne og på fjernere markeder. Det skal ske gennem: Ressourceeffektivitet Innovation og vækst Internationalisering og eksportfremme Igangværende indsats: Primære mål: Bæredygtig udvikling med særlig fokus på ressourceeffektivitet øger virksomhedernes konkurrenceevne I 2020 er der mere end 200 virksomheder med mere end 10 ansatte i regionen, der arbejder med symbiose og ressourceeffektivisering. Disse virksomheder opnår et årligt fald i energi- og materialeforbrug. Regionens energi er grøn Vedvarende energi produceret i regionen via vind og biomasse skal udgøre 40 pct. af det endelige energiforbrug i Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland I 2020 er den økonomiske vækst og beskæftigelse øget, så metropolregionen Copenhagen (Østdanmark og Region Skåne) er mindst på niveau med metropoler i Europa som Stockholm, Berlin, Hamborg og München. Der deltager minimum 100 private virksomheder i de interregionale projekter, primært i de grænsenære dele af de tyske og svenske regioner. Andelen af eksporterende virksomheder i regionen er steget fra 8,5 % i 2012 til 12 % i Bidrager også til: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland Private virksomheder i regionen beskæftiger minimum personer i I 2020 vil andelen af personer i den erhvervsaktive alder, der er til rådighed for erhvervslivet stige til 79 %. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst Andelen af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser, er øget fra 21 % i 2012 til 25 % i Produktiviteten i virksomheder i regionen er steget med 20 % fra 2012 til Vækst og udvikling i hele regionen Side 3

4 I yderområderne er der i 2020 en erhvervsmæssig vækst, der svarer til hele regionens samlede vækstrate målt på erhvervsindkomst. I yderområderne er der i 2020 en vækst i befolkningens gennemsnitsindkomst, der mindst svarer til vækstraten for hele regionens befolkning. Forslag til kommende aktiviteter: se skematisk oversigt side 10 Side 4

5 Tema 2: Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst Strategisk fokus: En større andel af de sjællandske virksomheder skal få del i anlægsinvesteringerne, og derigennem sikre vækst, beskæftigelse og flere kompetencer til den sjællandske arbejdsstyrke og regionale virksomheder. Dette skal ske ved at: Udvikle innovative løsninger i samarbejde med vidensinstitutioner og forskning Skabe et marked for nye produkter og services, samt Sikre kvalificeret sjællandsk arbejdskraft til de kommende opgaver og job En prioriteret og fokuseret indsats skal sikre, at vækst og udvikling spredes til alle dele af regionen. Igangværende indsats: Primære mål: Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blivende beskæftigelse Der er etableret mindst to certificerede sølvklyngesamarbejder om udvikling af nye innovative løsninger, produkter og services i regionen inden udgangen af De tiltrækker både virksomheder og viden-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Minimum en fjerdedel af underentrepriser i forbindelse med de store anlægsprojekter i Region Sjælland udføres af virksomheder lokaliseret i regionen. Bidrager også til: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland Private virksomheder i regionen beskæftiger minimum personer i I 2020 vil andelen af personer i den erhvervsaktive alder, der er til rådighed for erhvervslivet stige til 79 %. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst Andelen af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser, er øget fra 21 % i 2012 til 25 % i Produktiviteten i virksomheder i regionen er steget med 20 % fra 2012 til En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand Frem til 2020 skal andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i virksomheder i regionen stige med 20 %. Den nuværende høje andel på 37 % af borgere i regionen med en erhvervsfaglig uddannelse fastholdes. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland Side 5

6 I 2020 er den økonomiske vækst og beskæftigelse øget, så metropolregionen Copenhagen (Østdanmark og Region Skåne) er mindst på niveau med metropoler i Europa som Stockholm, Berlin, Hamborg og München. Der deltager minimum 100 private virksomheder i de interregionale projekter, primært i de grænsenære dele af de tyske og svenske regioner. Andelen af eksporterende virksomheder i regionen er steget fra 8,5 % i 2012 til 12 % i Vækst og udvikling i hele regionen I yderområderne er der i 2020 en erhvervsmæssig vækst, der svarer til hele regionens samlede vækstrate målt på erhvervsindkomst. I yderområderne er der i 2020 en vækst i befolkningens gennemsnitsindkomst, der mindst svarer til vækstraten for hele regionens befolkning. Forslag til kommende aktiviteter, se skematisk oversigt side 13 Side 6

7 Tema 3: De rette kompetencer styrker væksten Strategisk fokus: For at opnå en kompetent arbejdsstyrke skal ufaglært arbejdskraft opkvalificeres i størst muligt omfang. Således skal flere unge tage en ungdomsuddannelse og en større andel af de unge skal tage en erhvervskompetencegivende uddannelse (EUD). Det gælder særligt andelen af unge mellem år, der er på kontanthjælp. Dette skal ske gennem en fokuseret indsats i Østdanmark. Derudover skal indsatsen bidrage til, at flere unge vælger en teknisk videregående uddannelse. Samtidig skal aktiviteter, der understøtter et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel og det regionale uddannelsesudbud, være med til at sikre uddannelsesmuligheder for alle i hele regionens geografi. Igangværende indsats: Primære mål: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland Private virksomheder i regionen beskæftiger minimum personer i I 2020 vil andelen af personer i den erhvervsaktive alder, der er til rådighed for erhvervslivet stige til 79 %. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand Frem til 2020 skal andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i virksomheder i regionen stige med 20 %. Den nuværende høje andel på 37 % af borgere i regionen med en erhvervsfaglig uddannelse fastholdes. Flere unge gennemfører en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse Antallet af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse er øget med 15 % i perioden Antallet af unge, som gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse er øget med 25 % i perioden Bidrager også til: Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blivende beskæftigelse Der er etableret mindst to certificerede sølv-klyngesamarbejder1 om udvikling af nye innovative løsninger, produkter og services i regionen inden udgangen af De tiltrækker både virksomheder og viden-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Minimum en fjerdedel af underentrepriser i forbindelse med de store anlægsprojekter i Region Sjælland udføres af virksomheder lokaliseret i regionen. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst Side 7

8 Andelen af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser, er øget fra 21 % i 2012 til 25 % i Produktiviteten i virksomheder i regionen er steget med 20 % fra 2012 til Kommende aktiviteter, se skematisk oversigt side 14 Side 8

9 Tema 4: Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed Strategisk fokus: For at øge regionens attraktivitet for virksomheder, borgere og turister, arbejdes der med aktiviteter, som gør det bedre at drive virksomhed, leve og opleve i regionen. Udover samspil med bl.a. kompetenceaktiviteterne om at tilbyde gode uddannelsesmuligheder, er der i dette tema specielt fokus på: Fysisk infrastruktur, som øger tilgængelighed for varer og trafikanter, herunder pendlere Digital infrastruktur, som gør det mere attraktivt drive virksomhed og arbejde i alle dele af regionen Samspil mellem institutioner og virksomheder som leverer kultur og oplevelser i regionen Igangværende indsats: Primære mål: Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i alle dele af regionen 100 % af alle husstande og virksomheder i regionen har mobildækning og adgang til bredbåndshastigheder på 100Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i Vækst og udvikling i hele regionen I yderområderne er der i 2020 en erhvervsmæssig vækst, der svarer til hele regionens samlede vækstrate målt på erhvervsindkomst. I yderområderne er der i 2020 en vækst i befolkningens gennemsnitsindkomst, der mindst svarer til vækstraten for hele regionens befolkning. Bidrager også til: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland Private virksomheder i regionen beskæftiger minimum personer i I 2020 vil andelen af personer i den erhvervsaktive alder, der er til rådighed for erhvervslivet stige til 79 %. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland I 2020 er den økonomiske vækst og beskæftigelse øget, så metropolregionen Copenhagen (Østdanmark og Region Skåne) er mindst på niveau med metropoler i Europa som Stockholm, Berlin, Hamborg og München. Der deltager minimum 100 private virksomheder i de interregionale projekter, primært i de grænsenære dele af de tyske og svenske regioner. Andelen af eksporterende virksomheder i regionen er steget fra 8,5 % i 2012 til 12 % i Kommende aktiviteter, se skematisk oversigt side 15 Side 9

10 Forslag til projekter Tema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst PROJEKT TYPE TID FINANSIERING EFFEKT/FORMÅL Greater Copenhagen FOOD Innovation Tildeling Maj 2015 Zealand Global Tildeling Maj 2015 Råvareproduktion til fødevaresektoren Tildeling Sep Vækstforum + Regionalfond Vækstforum + Regionalfond Vækstforum Innovation af produkter, produktion og organisering hos fødevarevirksomheder (SMV er). Greater CPH prioritet Forskning og Innovation. Forventet effekt: 35 nye innovative fødevarevirksomheder og 150 nye eller fastholdte job. Styrke internationale kompetencer i små og mellemstore virksomheder mhp. øget eksport. Skal spille sammen med et nationalt eksportprogram. Udvikling og afsætning/eksport/branding af nye regionale højkvalitetsråvarer i Greater CPH og/eller nærmarkeder (Tyskland og Sverige) Greater CPH prioritet Fødevarer og Oplevelser. Samarbejde med Eksportrådet Tildeling 2015 Vækstforum + staten Formål: Øge eksport i virksomheder i regionen i samarbejde med Eksportrådet og Væksthus Sjælland. Tildeling 2016 Koble regionale fødeproducenter til at levere fødevarer til de offentlige køkkener i Region Sjælland og Hovedstadsregionen. Effekter: Øget afsætning, vækst og eksport hos fødevarevirksomheder, nye arbejdspladser i regionen. Greater CPH prioritet Offentlig-Privat samarbejde som drivkraft Effektivt og koordineret erhvervsservicesystem Offentlig-private køkkenprojekter i Greater Copenhagen 2016 Forenkle erhvervsfremmesystemet i Greater Copenhagen til gavn for virksomhederne og udnytte midlerne bedre. Innovations- og fundraisingsvejledning til mindre virksomheder Tildeling 2016 Vækstforum + Regionalfond Udvikle en pakkeløsning sammen med CAPNOVA vedr. projektfinansiering og innovation i små og mellemstore virksomheder. EU-proj mm. Nye kapitaltilbud for SMV på baggrund af gapanalyse. Udbud 2016 Staten + Regionalfond/Socialfond Udvikle nye finansieringsmuligheder for mindre virksomheder Proces og tidshorisont afklares i 2015 Kina Løbende Fokusere Kina-aktiviteter på eksport i samarbejde med Greater Copenhagen-parter PROJEKT TYPE TID FINANSIERING EFFEKT/FORMÅL Side 10

11 Ressourceeffektivisering i virksomheder Medarbejderinvolvering og kompetenceløft (Vækstpartnerskabsaftale og Grøn Komité) Forløb for SMV ere (Symbiosecenteret) Offentlig efterspørgselsdrevet innovation af grønne løsninger. Implementering af indsatser under den fælles Regionale Klimastrategi Biogas i virksomheder (i samspil med Klima, energi og bygningsministeriet, nævnt i Vækstpartnerskabsaftale), Regional bioenergi Vindmølleindsats Tildeling 2015 Socialfond Regionalfond Øvrige 2015 Grøn satsning Interreg Øvrige 2015 Grøn satsning Vækstforum Interreg Forløb for SMVer: 50 virksomheder har gennemgået et længerevarende forløb i grøn forretningsudvikling, herunder energi- og ressourceeffektivisering ved udgangen af Fremme innovation af cleantech via intelligent offentlig efterspørgsel fra kommuner og regioner. I samarbejde med bl.a. kommuner at implementere indsatser i klimastrategien. Fremme af omstillingen til vedvarende energi fx gennem etablering af biogas i tilknytning til procesindustri. Regionens virksomhed som driver for grøn omstilling 2015/ 2016 Ingen finansiering Regionen skal fx via afprøvning af indkøb, udbud, innovation fungere som driver for grøn omstilling Indsats for øget oparbejdning og genanvendelse af affald (Miljøministeriet og CLEAN) Tildeling 2015/ 2016 Vækstforum Udvikling af et state of the art sorteringsanlæg til plastik og/eller andre fraktioner. Kriegers Flak 2015/ 2016 Facilitering af dialog mellem interessenter og evt. opbygning af virksomhedsnetværk i tilknytning til etablering og drift af Kriegers Flak, i samarbejde med Offshore Energy Denmark. Lysets Metropol Øvrige 2015/ 2016 Grøn satsning Interreg Projektets formål er at etablere den funktionelle metropol som ét af de globale fyrtårne inden for belysning og smart city teknologier. Igangsættelse af projekter på det bioøkonomiske område En HUB (iværksættermiljø) for grønne vækstvirksomheder i RS Øvrige 2016 Vækstforum INBIOM Nationale fonde Regionalfond Horizon 2020 Udbud 2016 Vækstforum Strukturfonde Udfoldelse af den regionale bioøkonomi, og specielt realisering af de mest oplagte projekter inden for feltet med afsæt i resultaterne af følgende projekter eller anbefalinger fra følgende aktører: Vurdering af bioøkonomiske potentialer INBIOM-projektet Regional bioøkonomisk sparringsgruppe, Regionsgruppe under Det Nationale Bioøkonomipanel og i samspil med Fødevareministeriet (nævnt i Vækstpartnerskabsaftale 2014) Styrke udviklingen af og miljøet for grønne iværksætter- og spin-off virksomheder. Kan blive en del af et økosystem der føder virksomheder til Team Vækst Sjælland. Side 11

12 Nye Grønne Forretnings modeller (Vækstpartnerskabsaftale) Call 2016 Staten/væksthus/Interreg At styrke grøn vækst ved at understøtte flere grønne forretningsmodeller hos regionens virksomheder. Side 12

13 Forslag til projekter Tema 2: Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst PROJEKT TYPE TID FINANSIERING EFFEKT/FORMÅL Fremtidens Region Sjælland 2015 Finansieres gennem egne timer 1: At lave et fælles politisk trafikudspil for at styrke interessevaretagelsen på nationalt niveau. 2: At lave et fælles udgangspunkt for drøftelse af omstruktureringer på uddannelsesområdet, så beslutninger bliver taget på baggrund af en åben drøftelse og er til gavn for hele regionen. OPI og testadgang i sundhedsvæsenet Øvrige 2015 Vækstforum (SI-midler 2015) + sundhedsmidler. Evt. Interreg En indgang for virksomheder til RS Øvrige 2015 Vækstforum (SI-midler 2015) + sundhedsmidler Brug af nye udbudsformer Øvrige 2015 Fase 1: Vækstforum + bruger-betaling Fase 2. ERASMUS / HORI- ZON 2020 At styrke anvendelsen af Region Sjællands organisation som en driver for innovation i de private virksomheder i regionen, SAMTIDIG med at også Regionen som organisation styrker sin opgaveløsning, derunder at fremme adgangen til testmuligheder for private virksomheder i sundhedsvæsenet og anvendelsen af OPI. At styrke anvendelsen af Region Sjællands organisation som en driver for innovation i de private virksomheder i regionen, SAMTIDIG med at også Regionen som organisation styrker sin opgaveløsning. Aktiviteten retter sig i højere grad mod drift og udvikling af sygehusområdet end om udnyttelse af anlægsinvesteringerne At nye Innovative virksomheder inddrages i byggeriet på nye måder og stimuleres til at skabe og sprede innovative løsninger. Træne offentlige aktører som udbydere og virksomheder i at benytte PPI og PCP som innovationsdrivere. Fase 1 efterår 2015: Uddannelsesforløb. Fase : EU projekt. Femern Innovations netværk (Femern Innovation Region) Tildeling og udbud 2015 Vækstforum + Forskningsog Innovationsstyrelsen 1: At styrke den virksomhedsrettede innovationsindsats med udgangspunkt i Femern Bælt byggeriet. (Regionalt tilpasset og direkte regional indflydelse) 2: At styrke innovation mhp. vækst i danske små og mellemstore virksomheder (National indsats og indirekte regional indflydelse) Driving the Future of Femern Belt Øvrige 2016 Vækstforum + Budget 2015, Femern midler + Dansk Tysk Interreg. At udnytte potentialerne for innovation i Femern Bælt korridoren i relation til byggeriet af Femern Bælt tunnelen. (Ud over med-finansiering afsættes også arbejdstimer til projektet) Dansk-tysk statistiksamarbejde Øvrige Dansk-tysk interreg Sjælland-Syddanmark projekt Side 13

14 Forslag til projekter Tema 3: De rette kompetencer styrker væksten PROJEKT TYPE TID FINANSIERING EFFEKT/FORMÅL Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser (STX, HHX ogeux), flere unge i de teknisk videregående uddannelser som virksomhederne efterspørger arbejdskraft indenfor. En del af Quickstart: Håndværker akademiet En del af Quickstart: Praktikpladssamarbejde facilitere samarbejde mellem erhvervsskolerne Tildeling 2015 Budget 2015, KP2020 Formål: Flere unge vælger en teknisk videregående uddannelse Tildeling 2015 Vækstforum + Socialfond Forelægges for Quickstart styregruppe Formål: Uddannelsesforløb for ledere, medarbejdere og uddannelsessøgende, der er målrettet de behov, som de internationale konsortier og de regionale virksomheder har. Uddannelsesforløb for ledige inden for de faggrupper, hvor der vil være mangel i de kommende år Tildeling 2015 Socialfond Formål: Flere unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse vælger en erhvervsuddannelse Fælles ungeindsats i Østdanmark : 2+2 social inklusion Tildeling 2016 (KP2020), Socialfond Socialfondsprioritet: Rummelighed i erhvervsuddannelser Fælles ungeindsats i Østdanmark : styrket regional indsats for Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) Tildeling 2015 Budget, KP2020 Formål: Unge (25-30 årige) uden erhvervskompetencegivende uddannelse tager en erhvervsuddannelse og øger dermed den nuværende andel af borgere med en erhvervsfaglig uddannelse Uddannelsesudbud i regionen styrke videregående tekniske uddannelser 2015 ingen Del af Fremtidens Region Sjælland - interessevaretagelse Innobooster indsats Tildeling 2015/ 2016 Nationale midler + evt. Vækstforum Formål: Flere højtuddannede ud i regionens virksomheder. Er en del af Femern Innovation Region Forberede DM Skills event i Roskilde 2017 Tildeling 2016 KP Mål 2 Formål: Flere unge vælger en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse Study Labs- E-læring Tildeling 2016 KP2020Erasmus/Interreg/ MÅL2 Formål: Bedre adgang til videregående uddannelse i hele regionens geografi Side 14

15 Forslag til projekter Tema 4: Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed PROJEKT TYPE TID FINANSIERING EFFEKT/FORMÅL Kulturpuljen Øvrige 2015 Budget 2015 Samspil mellem kulturliv og erhvervsliv. Østersøpartnerskab og aktiviteter herunder 2015 Vækstforum interreg programmer Et samarbejde, som skal skabe mere sammenhængende indsatser med større effekt, herunder ml. destinationer og på tværs af regioner. Aktiviteter om iværksætteri, forretningsudvikling og kompetenceudvikling i turismevirksomheder, aktiv turisme og kyst- og naturturisme. Mobil- og bredbåndsdækning 2015 Delmål 1: Politisk dagsorden fortsat fokus Delmål 2: Afklaring af løsningsmodeller Delmål 3: Implementering af løsninger Udbud om, hvordan OPP/OPS konkret kan medvirke til at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i yderområder i Region Sjælland Udbud 2015 Gennem udvikling af nye samarbejdsmodeller vil det være muligt at skabe nye OPP/OPP modeller, der vil styrke mobil- og bredbåndsdækningen i de områder, hvor markedet i dag ikke har økonomisk incitament til at forbedre dækningen. Trafik infrastruktur løbende Kattegatforbindelse, sjællandske tværforbindelse Logistik- og transportklynge Sjælland Call 2015 Vækstforum Etablere en klyngeorganisation for transport- og logistikvirksomheder på Sjælland Etablere en formel klyngeorganisation med formel forankring i regionen Involvering af private virksomheder i et netværk Igangsat delprojekter om effektiv og grøn logistik med ekstern finansiering Side 15

16 Mobilitet og tilgængelighed 2015/ 2016 Samdrift mellem regionale og statslige baner Revision af regional og kommunal trafikhandlingsplan Trafikcharter for Greater Copenhagen Parker og Rejs Fremtidens sammenhængende kollektive trafik på Sjælland. Fremtidens drivmidler for den kollektive trafik på Sjælland. Fremtidens banebetjening over en fast Femern Bælt forbindelse lokalt, regionalt og internationalt. GREAT Tildeling 2016 EU Connecting Europe Facility Region Sjælland Etablering af en grøn forsynings-infrastruktur til vejtrafik langs STRINGkorridoren Øge anvendelsen af el- og gasdrevne køretøjer Etablere en sammenhængende forsyningsinfrastruktur for alternative brændsler i STRING-korridoren Reduktion af CO2 og Nox Reduceret afhængighed af fossile brændsler Større forsyningssikkerhed gennem øget brug af vedvarende og regionalt produceret energi Side 16

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 MÅLSÆTNING # 1.1 2020 Beskæftigelsen bliver styrket i regionen 220.000 MÅL 1.1: Private virksomheder beskæftiger minimum 220.000 personer

Læs mere

Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen.

Notatet redegør indledningsvist for rammer for handlingsplanen samt proces for udarbejdelse af handlingsplanen. Forslag til aktiviteter i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Behandling i Udvalg for trafik, klima og ressourcer, marts 2015 Dato: 6. marts 2015 Brevid: 2489946 Dette

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 INDHOLD Forord af Jens Stenbæk 3 Vision 4 Fremtidens Region Sjælland 4 Sammenfatning 6 Målsætninger 8 Principper for vores arbejde 10 TEMAER Fokuseret

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse

Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø UDKAST Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse 2013. Region Sjælland bemærkede

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand.

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. ANNONCERING EFTER IDEER Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. Rammesætning Inden for investeringsplanens fokusområde logistik- og transportklynge

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi 2011 i høring og har med interesse læst forslaget.

Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi 2011 i høring og har med interesse læst forslaget. Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet 1 4600 Køge Dato: 21. maj 2012 Sagsnr.: 3973 Brevid: 1713899 Høringssvar til Køge Kommuneplanstrategi 2011 Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Oplæg til QUICK-START

Oplæg til QUICK-START Brevid: 2248885 Oplæg til QUICK-START Øget vækst og beskæftigelse i Region Sjælland gennem maksimal udnyttelse af de store anlægsinvesteringer Side 1 QUICKSTART - en paraply for samarbejde på tværs af

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september Informationsmøde Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 5. september 2016 www.regionmidtjylland.dk Informationsmøde Program 1. Kort om bioøkonomiprogram

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere