Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012"

Transkript

1 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG), Michael Olsen (MO) og Tune Øst-Jacobsen (TØ) Tina Milton (TM) Ole Fischer (OF) GODKENDT 1. Velkommen til Søren Pedersen (SP), EnergiFokus 1.1 Styringsenhed i varmecentral, valg af tilbud Eksisterende TREND-anlæg er defekt i varmecentralen til Sandbygård. Centralvarmen er standset, og varmtvandsregulering udføres manuelt. Desuden er der problemer med at opnå tilstrækkelig høj temperatur på det varme vand. Derfor skulle der ved mødet træffes beslutning om en løsning og det hurtigst muligt før vinterens indtræden. Udover det, afkøles fjernvarmevandet ikke tilstrækkeligt til at opnå bonus. De tre løsningsmuligheder. 1. Udskiftning af automatik 2. TREND-anlægget og alle dets komponenter udskiftes med et nyt Danfoss-anlæg 3. Eksisterende varmtvandsvekslere erstattes af en varmtvandsbeholder, og der monteres ny automatik med en varmekreds og en simplere styring af varmtvandssystemet Udskiftning af automatikken Det billigste her og nu er at reparerer TREND-anlægget, som vi har nu. Ulempen er, at TREND er svært at betjene og vedligeholde, hvilket kræver ekspertbistand, hvad kun få rådgivere kan tilbyde. SP undersøger, om vi kan få en betjeningsvejledning, der vil muliggøre, at AST selv kan betjene TREND-anlægget. SP har automatikken mistænkt for foreningens problemer med utilstrækkelig fjernvarmeafkøling. Den dårlige afkøling kan også forklares med, at man har hældt syre igennem vekslerne i stedet for at tage dem med og afsyre dem i store kar. Derved ophobes kalk, hvilket i sidste ende forårsager dårlig afkøling. SP fortæller, at der generelt er problemer med overvågning af varmecentraler lignende dem, vi har i AST. Disse bliver nu pillet ned mange steder. I 90 erne var det populært at sætte vekslere op. Det er smart, hvis det virker, da det ikke fylder meget, siger SP, men det kræver knivskarp regulering. Dengang AST fik vekslere, fortæller PH, var fordelen, at man kunne spare varmemestre væk, dog skulle der stadig være tilsyn. I stedet brugte man fjernovervågning, og har man fjernovervågning, behøver man ikke rundere i samme grad. I dag kører det automatisk, siger SP. Den største ulempe ved vekslere er, at de hele tiden skal være helt rene, og at styringen skal være tip top. Udskiftning af automatikken koster ca kr. Referatet er senest revideret 15. januar 2013 Side 1 af 9

2 Danfoss-anlægget En alternativ løsning er et Danfoss-anlæg, som medarbejderne i modsætning til løsningen ovenfor let kan styre. Danfoss kan enhver elektriker købe dele til og servicere. Således er deres anlæg meget mere driftsikre. Denne løsning vil formentlig koste kr. Men så har AST et anlæg, der kører de næsten 15 år. Varmtvandsbeholderen SP foreslår en beholder på liter, hvilket er standard størrelse og denne kan stå i varmecentralen. En beholder holder i rigtig mange år, og en standard størrelse beholder er forholdsvist billig i indkøb. Serviceudgifterne løber op i det samme som ved en veksler; desuden afkøles fjernvarmevandet optimalt. Udskifter vi til varmtvandsbeholder er den afskrevet på et par år. I dag styres både brugsvand og radiatorvand via TREND-anlægget. Varmtvandsbeholderen kræver ingen automatik men blot en termostyret ventil. Elektrolyse-anlægget, som vi allerede har, kan bruges til både anlæg med varmtvandsvekslere og til anlæg med varmtvandsbeholder. Varmtvandsbeholderanlægget kan dog køre uden elektrolyse og med tærezink og stadig være godt beskyttet. Bedre afkøling Tidligere har vi haft god afkøling og derved fået en bonus, men det har vi ikke længere på to af centralerne. Med varmtvandsbeholderen ville vi have kunnet opnå kr. i bonus i Sandbygård og kr. i bonus i Anneberghus, som ordningen ser ud i dag. I Torbenfeldthus kører anlægget stadig, som det skal. Udførelsen af arbejdet SP mener, det vil være oplagt at starte med et pilotprojekt i Sandbygård, da det er her, den største forskel vil ske. Selve arbejdet bør kunne udføres på én måske to dage. I den forbindelse skal cirkulationspumpen, der nu sidder lodret, vendes til vandret position. SP garanterer, der bliver en væsentligt bedre afkøling af fjernvarmevandet. Der bør blive en afkølingsbonus i Sandbygård, hvor afkølingen var helt forfærdelig i perioden, hvor der blev målt. SP er rimeligt sikker på prisen for udskiftning af varmebeholder ( kr.) plus kr. / minus kr., dog bør man indhente flere tilbud. Hvis SP skal projektere det her, så vil det tage omkr timer, og koste kr. 1.2 Andet Vandrør Ved udskiftning af varmtvandsrør bør der være nogen til at se leverandørerne over skuldrene, mener SP. Cirkulationspumper sættes ofte forkert op, hvorfor udbudsmaterialet skal henvise til AB92, men resten sættes i reglen op efter montagevejledningen. Referatet er senest revideret 15. januar 2013 Side 2 af 9

3 Udskiftning af vandrør er meget dyrt. SP anbefaler derfor, at vi finder nogle steder, der er kritiske, og får ham til at se på det. Det er fremløbsdelen og ikke returen der er problemet ifb.m. lav temperatur. SP anbefaler, at man ser på fordelingsrørene i kælderen, da det formentligt er dem, der er kalket til. Det, at vandtrykket varierer, kunne godt tyde på tilkalkede varmtvandsrør. Man kan gøre sådan, at man tager den billige løsning, kun at udskifte fordelingsrør. Det kostbare er de lodrette rør igennem lejligheder, da der typisk skal skæres igennem etager, og især genetablering af ødelagte badeværelsesgulve er dyrt. Der tages stilling til punktet om styringsenheden under punkt Godkendelse / ændringer til dagsorden 3. Referat 3.1 Godkendelse af referat nr. 4 Blev godkendt 3.2 Godkendelse af referat nr. 5 Blev godkendt 3.3 Opfølgning på referat nr. 5 Overført fra referat nr Terrasser UD og RK formulerer et udkast til brug af terrasseområder til håndbogen og til et nyhedsbrev, der vil blive omdelt i foråret Salgsdatoer PH sørger for, det kommer på slutsedlen, at man har seks dages fortrydelsesret på køb, hvilket gælder fra første skriftlige aftale mellem køber og sælger enten hos ejendomsmægler eller hos AST. 5.1 Orientering SV vil undersøge prisen for adgang til at se indscannede faktura on-line. Overført fra referat nr NN mfl. klager over NN Bestyrelsen ønsker at se korrespondancen OF og beboren imellem. Denne bedes OF videresende. 4.1 Orientering Arkivskab MO undersøger muligheder for skabet NN Tilladt farve på gårdtrapper TØ skriver i håndbogen om den tilladte farve på gårdtrapperne. 3.4 Godkendelse af referat nr. 6 TM godkender ref. 6, før det endeligt godkendes. Referatet er senest revideret 15. januar 2013 Side 3 af 9

4 3.5 Opfølgning på referat nr Spørgsmål til OF OF udarbejder udkast til kontrakt. 7.2 Spørgsmål til MO MO har ikke haft MUS-samtale. PH foretager denne. 1.5 Vandrør MO kontakter OF, hvis der forinden 14 dage ikke er gjort rede for dimensioneringen af vandtryk og rør til 3. sal fra Strunge Jensen, mhp. at OF kontakter denne for svar. 4. Beboerhenvendelser 4.1 NN Når der skrives under på slutseddelen, bekræfter køber at være i besiddelse af håndbogen. Dette er også et punkt på sælgers huskeliste. Håndbogen er en del af salgsmaterialet, som evt. købere skal have, før de køber. Vurderingsmanden bør gøre opmærksom på, når tagterrasser og altaner ikke er vedligeholdte. Ved salg af lejligheder med tagterrasse eller altan vil nye beboere få vedligeholdelsesvejledningen. MO skriver til altan.dk og beder om vedligeholdelsesvejledning til terrasser og altaner. Han beder desuden Vidar, ifb.m. vurderinger, at notere, om disse er vedligeholdte. 5. Oplæg fra MO 5.1 Orientering Juletræer Disse skal snart bestilles. Den samlede pris er som sidste år kr. MO bestiller tre juletræer Beckers farvecenter Dette er måske et nyt sted at handle malervarer. Der vil være 40 % rabat til foreningen samt til alle andelshavere. Bliver det aktuelt, skal det ud i nyhedsbrevet, hvor det nævnes, at beboere skal betale kontant i butikken. MO venter at høre fra dem Garderoberum 6 stk. - må man selv lave garderoberummet? MO taler med Martin-tømrer om pris, da der skal bygges flere end ét garderobeskab. Dernæst formulerer de byggeansøgningen og sender den af sted til Københavns kommune. Selvbyg er tilladt, hvis godkendt af bestyrelsen Pergola Michael holder d. 4/9 møde med Peter fra A4, som rådgiver om den bedste løsning. Peter fra A4 havde nogle spørgsmål, der nu er afsendt til leverandørerne. MO afventer svar. Referatet er senest revideret 15. januar 2013 Side 4 af 9

5 5.1.5 En snak om vagtordningen Se punkt Lyskasse mellem An. 3 og 5 er ved at falde sammen Denne skal repareres. MO sørger for, dette sker Handlingsplanen Den skal sendes ud til alle andelshavere og OF. MO sender ud til bestyrelsen og OF, der godkender. Derefter sender han handlingsplanen til beboerne Montering af maskiner i vaskekældre Der har været tvivl, om det er de ansatte, elektriker eller andelshavere, der står for montering af maskiner i vaskekældre. Andelshaver betaler 500 kr. pr enhed (vaskemaskine eller tørretumbler) opsat i kælderen. Beløbet er med til at dække renovering af vaskekældre samt el- og vandinstallationer af disse. Det koster typisk ca kr. at lave installationerne. Andelshaver skal selv sørge for at tilslutte enheden. TØ skriver en tekst til Håndbogen, der ikke kan misforstås. Det er andelshaver selv, der står for installation af vaskemaskine ComX ComX tilbyder løsninger indenfor nøglesystemer, Internet, TV og telefoni. PH anbefaler, at man deler det op i Internet, TV og nøgler. Bestyrelsen mener, internetløsningen skal op på en generalforsamling. Det er nødvendigt at forny foreningens nøglesystem. Øvrige punkter er ikke kritiske. Disse arbejdes der ikke på nu. TØ har undersøgt Internetpriserne. 80 % vil ikke opleve en forskel imellem upload- og downloadhastighed. TØ mener ikke, at de beskedne besparelser retfærdiggør de 1,6 mio. kr. det koster at lægge fiber. Der er tvivl om, hvem man kontakter, hvis noget er galt med signalet. PH vil gerne undgå, at det bliver som før i tiden, hvor det var inspektøren, man kontaktede. Mht. nøglesystemet nævner UD Bravida som alternativ til ComX. UD og TØ danner arbejdsgruppe om nøglesystemet Rettelser til stamdata/slutseddel Beboeren, der skulle have fornyet vurderingen udover tre måneder, fik det ikke (af ejendomsvurdering.dk), da virksomheden kun er forsikret i tre måneder. I Nyhedsbrevet må det indskrives, at det forsikringsmæssigt kun kan forsvares, at en vurdering gælder i tre måneder, da ejendomsvurdering.dks forsikring gælder i tre måneder (TM). Ved sammenlægninger indbetaler man et beløb, der går til malearbejde og maling efter nedlægning af den opgangsdør, der ikke længere bruges. Foreningen skal Referatet er senest revideret 15. januar 2013 Side 5 af 9

6 sørge for, at opgangene er pæne efter nedlægning af døre. Dette sikrer ensartethed og kvalitet. MO laver en liste over det, der skal ændres i stamdata og evt. på slutseddel Salgsdatoer Sender MO rundt, og bestyrelsesmedlemmerne skriver sig på Møde med SP fra EnergiFocus. Status varmecentral Se pkt Status kloak projektet Venter nyt NN Opfølgning på gulvafløb Afløbet fra håndvasken tilsluttes ned i gulvet (der laves ikke gulvafløb), og der oprettes en fast forbindelse, man kan rense. Der sættes desuden vandlås op. MO går videre med materialet Juletid Personalets julefrokost MO undersøger mulighederne. CB og TM står for bestyrelsens julefrokost. MO afvejer stemningen hos medarbejderne for at deltage i en fælles julefrokost Projektmapper og mappe til Tidsur MO har projektmapper stående på kontoret. Der kan bestyrelsen finde alt på de tre projekter. I projektmapperne holdes der styr på mailkorrespondenser med A4- arkitketer og øvrige NN Han har ligeledes lavet en mappe til Tidsur. I denne checker han op på, om det noterede timetallet stemmer over ens med det reelle timetal. 5.2 Vagtordning MO overtog vagten d. 19. december 2011 for at skabe et filter for ikke-akutte situationer. Beboerne synes at have forstået, at det skal være akut, før de ringer op. Der kommer en vagtordning ifb.m. snerydning. Vi har tidligere betalt medarbejderne for snerydning via afspadsering. De får i foreningen, Solbjerg, en ekstra månedsløn, og så er der ikke noget, der hedder vagtordning. Sådan gjorde vi også engang i AST. Var der sne, betaltes medarbejderne, og var der ingen sne, fik de intet tillæg. Man mente, da man ændrede det, at det var mere retfærdigt at betale for timerne brugt. Nu betales de i afspadsering. Havde der dog været meget sne i flere måneder, så opgjorde man det før i tiden sådan, at noget skulle afspadseres og noget udbetaltes i henhold til overenskomsten, således at ikke for meget skulle afspadseres. Referatet er senest revideret 15. januar 2013 Side 6 af 9

7 Spørgsmålet er, hvordan medarbejderne skal betales. UD forslår, man spørger den fagforening, der har formuleret overenskomsten, hvordan man typisk gør med aflønning for snerydning. MO spørger Dorte Bjelstrand og fagforeningen, hvad man må, og hvad man typisk gør. Efterfølgende sender han besvarelsen rundt. Det kan blive rigtig dyrt, hvis alt skal udbetales. MO laver et overslag over, hvor mange opkald der har været, og hvor meget tid der bliver brugt på det. 5.3 Opfølgning på mødet med EnergiFokus om styringsenheden Valget faldt på løsningen med varmtvandsbeholderen, da denne skulle være bedst i det lange løb, vedligeholdelsesmæssigt og økonomisk. Denne løsning beder vi SP stå for, og han indhenter selv kontroltilbud. Det sætter MO i værk. SP laver udbudsmateriale på Sandbygård og sender det ud. OF ser udbudsmateriale igennem. Bestyrelsen sender spørgsmål og lignende til PH. PG er kontaktperson til EnergiFokus. 5.4 Status på kloakprojektet Ved skybruddet 2. juli 2011 dækkede skybrudsforsikringen kr. for affugter, afvaskning osv. af kældre. AST fik en frist indtil 1. januar til at finde en løsning på klakproblemet. Er arbejdet ikke udført inden da, mister vi vores skybrudsforsikring, med mindre det lykkes at udskyde fristen. MO har været med til de to møder med ATZ og den anden entreprenør, som blev bedt om at give et tilbud. Han mener, ATZ virker meget grundig og meget interesseret. Entreprenøren, der var dyrere, virkede ikke lige så interesseret. ATZ var kr. billigere end den anden entreprenør. Det kan skyldes mange ting. På den ene side kan det skyldes, at de rigtig gerne vil have opgaven. På den anden, at de springer over, hvor gærdet er lavest. Det kan også skyldes at den anden entreprenør ikke var interesseret i arbejdet, og derfor har givet et højt bud. Som nævnt udløber fristen 1. januar. Vi bliver nødt til at få lov af forsikringen til at udskyde fristen, da vi ikke kan nå at have en løsning klar forinden. Er vi godt i gang med projektet, vil de måske give os mere tid. SV er bekymret for, at problemet flyttes fra kælderen til stuelejlighederne. PH har spurgt en ingeniør til råds om den løsning, vi er blevet forslået af vores rådgivende ingeniør. Denne fortalte, at man normalt laver to parralle rør. Et til regnvand og et til kloakvand, så man ikke får kloakvand op i lejligheden. Løsningen afhænger dog af mange faktorer så som hvor meget vand, rørene kan indeholde. Måske, vi ikke fik tilbudt løsningen med de to rør, fordi det er mere tidskrævende, måske er der en anden årsag. Det vil bestyrelsen gerne vide mere om, men iflg. Steen, som deltog i mødet med A4 og ATZ vil der ikke være nogen fordel af parallelle rør i kældrene. Referatet er senest revideret 15. januar 2013 Side 7 af 9

8 Det er mange kælderrum, der skal ryddes. MO samler det sammen, der nu er skrevet, og skriver til SP, at der hurtigst muligt skal afholdes et møde. Han spørger desuden, om løsningen med de to rør er en mulighed. MO kontakter OF, at han gerne må forsøge at udskyde fristen på skybrudsdækningen. Kan vi få udskudt fristen, kan vi bruge mere tid på at tage en bedre funderet beslutning. Kan vi ikke få udskudt fristen, sættes projektet i gang hurtigst muligt. Beboerne må varsles, da der kommer et påkrav om, at de skal flytte deres affekter fra kældrene. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på løsningen. OF bedes skrive et formelt forvarsel til listen af relevante beboere. Når vi kender datoen, får beboerne besked om denne. Der vil være containere at opbevare affekter i. 5.5 Status på pergolaen i Anneberghus 5.6 Status på altaner Der er på skemaet én, der lægger sig på en fast pris. Der er nøjagtigt 10, der er tilmeldt, og cirkaprisen falder derfor på kr. Til de to hjørnelejligheder mangler der godkendelser fra kommunen. (Internt) CB spørger, om Altan.dk skal forsøges presset i pris ud fra deadline i marts. Vi kan give tid indtil marts, og er dermed fleksible på tiden. Kan vi til gengæld få en god pris, er det positiv. Vi har allerede godkendelse fra kommunen, og de kender til, at vi vil bygge, så godkendelsen bør ikke tage så lang tid. Det bør tage 6-8 mdr. fra bestilling til opsætningen er udført. Fra Altan.dk har PG hørt, at der skulle være tale om 3 måneder. A4 skal stå for projektet. Det arbejde har PG en overslagspris på. 5.7 Vejreparationer Nogle steder er der skader på asfalten, og en evt. hård vinter vil betyde, at der skal store reparationer til. Der er en del, der skal laves på Bellahøjvej, langs husmuren, og der er et stort hul på Sandbygårdsvej ca. ud for nr. 30. På Næsbyholmvej mangler ligeledes asfalt på et stort stykke. MO afventer pris på udbedringer. MO videresender tegning og pris, når han modtager pris. 5.8 Spørgsmål til MO 6. Oplæg fra bestyrelsen 6.1 Orientering Parkeringspletter Det kan være meget svært at finde en parkeringsplads af og til på trods af, at der er store afstande imellem de parkerede biler. CB foreslår gule pletter til at anvise parkeringsafstanden. UD mener, det måske kan skabe færre pladser. CB tager fotos, så bestyrelsen kan vurdere løsningsforslaget. Cykeltyverier UD nævnte, at cykler stjæles fra gården. TM nævner i nyhedsbrevet, at der opleves cykeltyverier i gårdene. Kælderrum ifb.m videresalg Referatet er senest revideret 15. januar 2013 Side 8 af 9

9 OF orienterer om, at lejet kælderrum ikke følger med andelen og således ikke overtages af køber ved videresalg af andelen. 6.2 Opfølgning på møde hos OF Ved næste møde. 6.3 Salgsdatoer resten af 2012 UD og PG har et salg imellem 1-9/10. Der er ca salg om året. Det svarer til ca. 4-6 aftener om året pr. person. Første tirsdag og sidste onsdag i hver måned bliver salgsdatoer. MO laver et skema, man kan skrive sig på. To bestyrelsesmedlemmer på hvert salg, og som udgangspunkt to salg ad gangen. 6.4 Fordeling af (faste) opgaver Ved næste møde. 6.5 Emner til Nyhedsbrevet (TM) Ved næste møde. 6.6 Spørgsmål til bestyrelsen 7 Orientering/Eventuelt Referent, Rie Kornum, 11. september 2012 Referatet er senest revideret 15. januar 2013 Side 9 af 9

Offentligt referat nr. 8 Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Offentligt referat nr. 8 Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 me Offentligt referat nr. 8 Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Tina Milton (TM), Rie Kornum (RK), Michael Olsen (MO) og Tune Øst-Jacobsen

Læs mere

Offentligt referat nr. 9 Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2012

Offentligt referat nr. 9 Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2012 me Offentligt referat nr. 9 Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Michael Olsen (MO), Charlotte Blunch (CB), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG)

Læs mere

Offentligt referat nr. 10 Bestyrelsesmøde den 20. november 2012

Offentligt referat nr. 10 Bestyrelsesmøde den 20. november 2012 me Offentligt referat nr. 10 Bestyrelsesmøde den 20. november 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Michael Olsen (MO), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Tune Øst-Jacobsen

Læs mere

Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013

Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 me Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Tina Milton (TM) og Charlotte Blunch (CB)

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

Offentligt Referat nr. 3 Bestyrelsesmøde den 26. juni 2012

Offentligt Referat nr. 3 Bestyrelsesmøde den 26. juni 2012 Offentligt Referat nr. 3 Bestyrelsesmøde den 26. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ),

Læs mere

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 me Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa

Læs mere

Offentligt Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 16. maj 2012

Offentligt Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 16. maj 2012 Offentligt Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 16. maj 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Peter Grass (PG), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tina Milton (TM), Rie

Læs mere

Referat nr. 4 Bestyrelsesmøde den 25. juni 2013

Referat nr. 4 Bestyrelsesmøde den 25. juni 2013 Referat nr. 4 Bestyrelsesmøde den 25. juni 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Berit M (BM) og Michael Olsen

Læs mere

Offentligt referat nr. 4 Bestyrelsesmøde den 10. juli 2012

Offentligt referat nr. 4 Bestyrelsesmøde den 10. juli 2012 me Offentligt referat nr. 4 Bestyrelsesmøde den 10. juli 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG) og

Læs mere

Offentligt referat nr. 6 Bestyrelsesmøde den 28. august 2012

Offentligt referat nr. 6 Bestyrelsesmøde den 28. august 2012 Offentligt referat nr. 6 Bestyrelsesmøde den 28. august 2012 Tilstede: Afbud: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Tina Milton (TM), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Michael

Læs mere

Referat nr. 7 Bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2013

Referat nr. 7 Bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2013 Referat nr. 7 Bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2013 Tilstede: Peter Hallberg (PH), Peter Grass (PG), Steen Vitoft (SV), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Michael Olsen (MO) og Berit Madsen (BM) Afbud: Uffe Duvaa (UD)

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

- En udregning af hvad det vil koste at få udskiftet alle låse og cylindere i alle døre (MO).

- En udregning af hvad det vil koste at få udskiftet alle låse og cylindere i alle døre (MO). Referat Tilstede: PG, SV, CH, LB, JS, TS, MO Referent: LB Bestyrelsesmøde 3 Tirsdag den 14-6-2016 kl. 17:00-22:00 På ejendomskontoret Bestyrelsesmøder 2016 2017 Indkaldt den 7. juni 2016 DAGSORDEN: 1 Godkendelse

Læs mere

Offentligt referat nr. 13 Bestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Offentligt referat nr. 13 Bestyrelsesmøde den 5. februar 2013 me Offentligt referat nr. 13 Bestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Michael Olsen (MO), Tune Øst-Jacobsen

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 13. september 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 13. september 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 13. september 2010 Til stede: Afbud: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Frank B. Hansen (FH), Jonas Jensen (JJ), Gitte Nørgaard

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Til stede: Frank B. Hansen (FH), Anders Zitawi (AZ), Henrik Andersen (HA), Anne Kathrine Henriksen (AK), Michael Olsen (MO), Tina Milton (TM), Peter

Læs mere

Referat nr. 15 Bestyrelsesmøde den 5. marts 2013

Referat nr. 15 Bestyrelsesmøde den 5. marts 2013 me Referat nr. 15 Bestyrelsesmøde den 5. marts 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Peter

Læs mere

Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 14. maj 2013

Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 14. maj 2013 Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 14. maj 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Peter Grass (PG), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ) og Berit Madsen (BM) Uffe Duvaa

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Referat Nr.14 2014. Afbud: Ole Fischer (OF) DAGSORDEN: 1. Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer 1.1. UD er valgt til ordstyrer

Referat Nr.14 2014. Afbud: Ole Fischer (OF) DAGSORDEN: 1. Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer 1.1. UD er valgt til ordstyrer Tilstede: Afbud: Kopi: DAGSORDEN: Peter Hallberg (PH), Peter Grass (PG), Steen Vitoft (SV), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Berit Madsen (BM), Casper Rasch Hansen (CH) Ole Fischer (OF) 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014 Tilstede: Afbud: Referent: Kopi: Berit Madsen (BM) Michael Olsen (MO) Peter Grass (PG) Peter Hallberg (PH) Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Casper Rasch Hansen (CH) Steen Vitoft (SV), Tommy Jørgensen

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 07 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Det blev besluttet, at det ikke er nødvendigt at udskifte samtlige låse nu. Følgende låsearbejde bestilles:

Det blev besluttet, at det ikke er nødvendigt at udskifte samtlige låse nu. Følgende låsearbejde bestilles: Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. oktober 2009 kl. 19.00 Afbud: Camilla og Hedvig 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt enkelte tilføjelser blev ført ind under eksisterende punkter. 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne. Referat af bestyrelsesmøde d. 6. August 2015 Tilstede: John Steen Johansen, Flemming Jørgensen, Merrit Rosberg, Teia Hauerslev, Barbara Cros. Thor Nielsen med på telefon i tilfælde af afstemning. Afbud

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 23-02- 15 Mødedato: Emne: 17. februar 2015 Kl. 18:30-22:00 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Dean Bozinovski (DB) Ditte Bjarnild (DiB) Jacob

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 4180 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl.

Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde mandag d. 1. februar 2010 kl. 19:00 Dirigent: Signe (SHA) Referent: Asbjörn (AUV) Til stede: Sara (SS), Inge (IJK), Enver (EP) og Rudolf (RH). Afbud:

Læs mere

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Side 1 af 7 Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 16. årgang Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 19:00 21.00 Deltagere: Fraværende: John Gardar (JG) Ole Vaarsø Hansen (OVH) Majken Møller

Læs mere

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI PROJEKT : A/B Lindstrand MØDE : Byggemøde nr. 7 EMNE STED : Byggemøde : A/B Lindstrand MØDEDATO : 21.10.2009 DELTAGERE : Jan Andersen Jagtvejens VVS JA

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 18-01-17 Mødedato: 12. januar 2017 Kl. 17:30-21:00 Emne: Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Mette Nielsen (MN) Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ) Minna

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden. Til stede: Susanne, Jette, Najha, Jytte, Anna. Afbud: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2.september 2013. Godkendt. 2. Godkendelse af bestyrelsens referat årsgennemgang den 24. september

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Deltagere: Til stede Afbud

Deltagere: Til stede Afbud Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup () Formand x Mitzi Hansen (MH) Næstforkvinde x Poul Petersen (PP) Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen (AL) Suppleant x Morten Søgaard Larsen L Teknisk chef

Læs mere

04.04 LL har kontaktet entreprenør for pris med SF sten, pris ca. 20.000 excl. moms Der indhentes endnu et tilbud.

04.04 LL har kontaktet entreprenør for pris med SF sten, pris ca. 20.000 excl. moms Der indhentes endnu et tilbud. forlod mødet kl. 20:45 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup () Formand x Mitzi Hansen (MH) Næstforkvinde x Poul Petersen (PP) Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen (AL) Suppleant x Mikkel Selander

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 4 af 19/2-2013 = Administrationen Klokken 18:15 21:45 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Referat Nr. 11 Bestyrelsesmøde d. 27.01.2015

Referat Nr. 11 Bestyrelsesmøde d. 27.01.2015 Tilstede: Peter Hallberg (PH), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG) Berit Madsen (BM), Tune Øst- Jacobsen (TØ), Michael Olsen (MO) Afbud: Casper Rasch Hansen (CH) Tommy Johansen (TJO) Uffe Duvaa (UD). Referent:

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Torsdag den 13. juni 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk Jette Bøgh Nemming

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Afholdes: Dato: 1. juni Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Martin Jakobsen (lejl. 104); Lis Jespersen

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Åbne punkter: Rabat til foreningen. Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Christian Bjerreskov

Åbne punkter: Rabat til foreningen. Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Christian Bjerreskov Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3 Forfatter: Christian Bjerreskov Møde dato: 15-01-2012 Møde deltagere: Christian, Arne, Henrik, Gry, Philip Ikke tilstede: Kasper,

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og betal det hele over varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation

Læs mere

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Træer ved garager fældes. Arbejdet vil ske torsdag og fredag d. 4+5 februar 2015. Igangværende sager

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Træer ved garager fældes. Arbejdet vil ske torsdag og fredag d. 4+5 februar 2015. Igangværende sager Mødedato: tirsdag 3/2 2015 Deltagere: Heidi Hansen, Gitte Horsfall, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Fraværende: Lene G. Andersen, Jette Jansen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 3. juni 2014 Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 05.12.09. Referat af: Referat nr. 1. BESTYRELSESMØDE tirsdag d. 01.12.09 kl. 19.00 22.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 05.12.09. Referat af: Referat nr. 1. BESTYRELSESMØDE tirsdag d. 01.12.09 kl. 19.00 22.15. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Marianne Larsen (ML) Aase Birthe Stisen (AAS) Afbud fra varmemester Hans P.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER December 2015

PRAKTISKE INFORMATIONER December 2015 POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ PRAKTISKE INFORMATIONER December 2015 AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret på torvet

Læs mere

Vilh. Kiers Kollegium

Vilh. Kiers Kollegium KOLLEGIEKONTORET 17. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vilh. Kiers Kollegium Møde nr. 37 tirsdag den 15. marts 2016 Referat af møde nr. 37 i Vilh. Kiers Kollegiums

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 9/

Referat: Bestyrelsesmøde d. 9/ Referat: Bestyrelsesmøde d. 9/10 2016 Afholdes: Dato: 9. oktober 2016 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Martin (lejl. 104), Mie (lejl. 201), Christopher (lejl.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl.

Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: 22. juli 2009 kl. 18.00. Mødet slut kl. 23.00 (5 timer) Dirigent: Signe Hinz Andersen (fru Hinz) Referent: Inge Kristoffersen Til stede: Signe Hinz,

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Andelsboligforeningen Matthæusgaarden Matthæusgade 26, kld. 1666 København V www.3i1.net post. Beskrivelse Ansvarlig Frist.

Andelsboligforeningen Matthæusgaarden Matthæusgade 26, kld. 1666 København V www.3i1.net post. Beskrivelse Ansvarlig Frist. Referat af bestyrelsesmødet den 05.11. 2012 Til stede:, René,, Bruno, Heidi Afbud: Peter, Anders, Rik 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 19-09-12 Sanistål Kontoudtog ok 10-10-12

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 08 september 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Nyt fra/om afdelingen - Igangværende sager

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Nyt fra/om afdelingen - Igangværende sager Mødedato: torsdag 5/3 2015 Deltagere: Jette Jansen, Gitte Horsfall, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Fraværende: Lene G. Andersen, Heidi Hansen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Referatet godkendt.

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Åbne punkter: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Berit Carlsen. Møde dato: 20-11-2012

Åbne punkter: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Berit Carlsen. Møde dato: 20-11-2012 Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3 Forfatter: Berit Carlsen Møde dato: 20-11-2012 Møde deltagere: Christian, Arne, Henrik, Claus Ikke tilstede: Kasper, Gry, Philip

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell, Dennis Kjærgaard, Linda Andersen

Læs mere

Herbo-Administration A/S

Herbo-Administration A/S G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2015, den 1. december kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Den

Læs mere

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Ejerforeningen ANPA Marts 2013 Til medlemmerne: Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Der indkaldes hermed til generalforsamling i ejerforeningen ANPA. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Til stede: Mikkel, René, Anders, Bruno, Rik Afbud: Peter, 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 02-10-12 Datea Kvartalsrapport 04-10-12

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat 1. Valg af referent - Kim 2. Status for igangværende opgaver a. Slidte låger Der er kommet et

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsen afd. 9, Televang Televænget 30, kld. 2770 Kastrup Kontortid: 1. mandag i måneden kl. 18.30 19.30 E-mail afdelingsbestyrelsen@televang.dk Kastrup den

Læs mere

Svar på dine henvendelser den 6/6, den 22/6 og 2 x den 17/9 2009.

Svar på dine henvendelser den 6/6, den 22/6 og 2 x den 17/9 2009. København den 4. november 2009. Kære Irene. Vi har samlet svar på dine breve i dette brev, og vil, da det indholdsmæssigt kan være af interesse for husets øvrige beboere, gerne lægge det på hjemmesiden

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

Der afholdes et ekstraordinært møde med fokus på økonomi og renovering af fase 1 (3. og 4. sal).

Der afholdes et ekstraordinært møde med fokus på økonomi og renovering af fase 1 (3. og 4. sal). Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. marts 2014 kl. 16 Til stede: Jane Brøndum (JB), Lisa Vogel (LV), Dan Olvhøj (DO), Mette Overgaard (MO), Henrik Hougaard (Hou), Anders Gadkjær (AG), Michael

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat Nr Bestyrelsesmøde d

Referat Nr Bestyrelsesmøde d Tilstede: Afbud: Kopi: Berit Madsen (BM), Casper Rasch-Hansen (CH), Michael Olsen (MO), Peter Grass (PG), Peter Hallberg (PH), Steen Vitoft (SV), Tommy Johansen (TJ), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Ole Fischer

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

3. Gennemgang af opfølgningspunkter i referat af sidste bestyrelsesmøde. 8. Afdelingsmøde den 20. september 2011 - indkomne forslag

3. Gennemgang af opfølgningspunkter i referat af sidste bestyrelsesmøde. 8. Afdelingsmøde den 20. september 2011 - indkomne forslag REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid: Tirsdag den 6. september 2011 Sted: Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere: Afbud: Dagsorden: Christina Clausen Dorthe Hindsberg Flemming Dahl Kim Holk

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere