H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg"

Transkript

1 H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej Ballerup Tlf Fax Kolding Gejlhavegaard Kolding Tlf Fax ÅRHUS Birkemosevej Hasselager Tlf Fax

2 H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S leverer kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Vi er stolte af at præsentere Mitsubishi Heavy Industries i Danmark. Dette er et meget stærkt mærke kendt for høj Kvalitet og et bredt sortiment med kapaciteter,som dækker de fleste behov på markedet.

3

4 Indholdsfortegnelse Til husejeren generelt Anlægs data 5 Information om anlægget Produktinformation 6 Egenskaber for MHI A2W 6 Funktionsprincip for MHI A2W 6 Frontpanel, indemodul Sådan benyttes frontpanelet 7 Menutyper 7 Hurtig hjem 7 Tastaturlås 7 Komfortindstilling varme Generelt 8 Driftsindstilling 8 Manuel ændring af rumtemperaturen 8 Grundindstilling 9 Efterjustering af grundindstilling 9 Komfortindstilling køling Generelt 11 Styring af køledrift fra udeføleren i driftstilling AutoK 11 Styring af køledrift på grundlag af rumføleren 11 Komfortindstilling varmt vand Tilgængelig volume 12 Prioritering 12 Ekstra varmt vand 12 Vedligehold Kontrol af sikkerhedsventiler i HM 270V 13 Trykmåler i HM 270V 13 Tømning af varmvandsbeholderen 13 Tømning af beholder 13 Vedligehold af FDC 100VNX 13 Sparetips 13 Tiltag ved komfortforstyrelser Driftstilling kun tillægsvarme 14 Nøddrift 15 Alarmindikeringer Hvad sker der ved alarm 16 Anbefalet tiltag 16 Kvittering af alarm 16

5 Generelt MHI Hydrolution er et system til opvarmning, køling og varmt vand af mindre boliger. Systemet består af et udemodul (FDC100VNX), som varetager energien af udedørsluften og sender den videre til indedelen (HM 270V), som sørger for styringen og varmefordelingen i huset. For at få det bedste udbytte af systemet MHI Hydrolution bør du nøje gennemlæse den del af informationen som er mærket Til husejeren. MHI Hydrolution er et kvalitetssystem med lang levetid og sikker drift. Anlægs data Udfyldes af installatøren når anlægget er installeret, Anlægs data samt installationstjeklisten skal udfyldes af installatøren for at garantien træder i kraft. Serienummer, skal altid opgives ved kommunikation med MHI Indedel: Udedel: Installationsdato: Tjekliste er udfyldt: Installatører: Varme Radiator Gulv Køl Andet Gulv Fan Coil ikke aktuelt Sol Gas Olie Træ Piller El Ekstra udstyr Bund varmelegeme Indstillinger Noter afvigelser fra grundindstillinger Menu Menu Indstilling Indstilling 5

6 Information om anlægget Produktinformation MHI Hydrolution er et komplet, moderne varmepumpesystem som tilbyder effektive tekniske muligheder for energibesparelse og reduceret udslip af kuldioxid. Med integreret varmtvandsbeholder, varmelegeme cirkulationspumpe og styresystem i indedelen opnås en driftsikker og økonomisk klimakontrol. Optagelsen af varme sker fra den udendørs luft gennem et udemodul (FDC 100VNX), hvor kølemiddel, som cirkulerer i et lukket system, overfører varmen fra varmekilden (udendørs luft) til indemodulet (HM 270V). Dette medfører at der ikke er behov for hverken borehuller eller slynger i bakken. Egenskaber for MHI Hydrolution Optimal årsvarmefaktor takket være den inverterstyrede kompressor. Udedel med kompakte mål. Hastighedsstyret cirkulationspumpe der forsyner varmepumpen med en volumstrøm der er tilpasset driftsform. Optimeret driftsomkostninger. Kompressorens hastighed tilpasses nuværende behov Integreret XX varmvandsbeholder i HM 270V Indbygget ur til programmering af ekstra varmt vand, og sænkning/øgning af XX Klargjort til styring af to varmesystemer Indbygget aktiv kølefunktion Mulighed for at koble til ekstern varmekilde 1. Kølemidlet i FDC 100VNX optager varme fra udeluften, hvor efter kølexx bliver komprimeret op til en højere temp. gennem kompressoren. 2. Det varme kølemiddel (nu i gasform) føres ind i HM 270V 3. Kølemidlet afgiver varme til vandet som føres videre i systemet. 4. Kølemidlet (nu i væskeform)føres tilbage til FDC 100VNX og proceduren gentages Ved at vende hele processen, og derved lade kølemidlet i FDC 100VNX tage varmen fra vandet og lade varmen slippe ud i det fri, kan varmepumpen køle i stedet, hvis det er nødvendigt. HM270V bestemmer, hvornår FDC 100VNX skal arbejde og hvornår den ikke skal arbejde ved hjælp af de indsamlede data fra temperaturføleren. I tilfælde af ekstra varme krav, kan HM270V tilslutte ekstra varmekilde i form af den interne el-patron, eller en tilsluttet ekstern varmekilde. Funktionsprincip MHI MHI Hydrolution er et system til produktion af varme, varmt brugsvand og køling, 6

7 Frontpanel - indedel Ekstra symboler Hvis el-tilskud er tilkoblet I el-trin 1 II el-trin 2 III el-trin 3 Flere el-trin kan være tilkoblet samtidig. Varmtvands symbol Varmepumpen opvarmer vand Midlertidig temperaturøgning er i gang Tidsbestemt temperaturøgning er i gang fx. periodisk Kompressor symboler Køle- eller varme behov A varmedrift B køledrift Driftsindstilling Ved tryk på knappen (det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med enter-knappen) - aktuel driftsindstilling vises i displayet - yderligere tryk på knappen ændres driftsindstilling. Hvis man trykker på enter-knappen genoptages normal visning. (hvis der ønskes information om de forskellige driftsindstillinger, se afsnittet om komfortindstilling). Cirkulationspumpesymbol Cirkulationspumpe er i drift. Ved 2 cirkulationspumper (kræver ekstraudstyr ESV 22) indikeres hvilken pumpe, der er i drift. Klimasystemsymbol Opvarmning/køling er i gang Beskrivelse af aktuel parameter Menunummer Tasteturlås aktiveret Ekstra varmt vand (XVV) Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med enter-knappen Menu 1.0 Ved tryk på knappen kommer man direkte til menu 1.0 Forskydning varmekurve Drej med uret (+) øger rumtemperaturen (hvis ikke rumstyring benyttes) Drej mod uret viser menu 2.0 i displayet og værdien for beregnet returvandtemperatur ændres. Strømafbryder Normalindstilling samtlige styrefunktioner et tilkoblet Afbrudt Kun reserveindstilling og strømtilførelse (el-trin 2) er i drift. Plustast Bladre frem i menuen Øg værdien for valgte parameter Se afsnittet styring - generelt Minustast Bladre tilbage i menuen Reducer værdien for valgte parameter Se afsnittet styring - generelt Enter-tast - Vælg lavere menu i menuen - Parameterændring aktiveres - Parameterændring bekræftes Se afsnittet styring - generelt Statuslampe Ved normaldrift lyser statuslampen grøn Ved alarm lyser den rødt. 7

8 Komfortindstilling varme Generelt Indetemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. sollys og varmeafgivning fra mennesker og husholdningsmaskiner er normalt tilstrækkelige til at holde huset varmt under de varmere tidspunkter på året Når det bliver koldere udenfor, skal varmesystemet være startet. Jo koldere det er udenfor, jo varmere skal radiatorer og gulvvarmesystemer osv. være. Styring af varmeproduktionen Normalt varmer varmepumpen vandet til den temperatur, der er kræves ved en vis udetemperatur. Dette sker automatisk ved hjælp af indlæste temperaturværdier fra udeføleren og føleren som er placeret på ledningen til varmesystemet (returføler). Tillægsudstyr, som for eksempel en rumføler, kan påvirke temperatureren. For at kunne betjene systemet korrekt, skal de korrekte indstillinger foretages på varmepumpen først. Se afsnittet om grundindstillinger. Udendørs sensoren (monteret på husets ydervæg) registrere tidligt variationer i udetemperaturen, hvorefter den sender informationen til varmepumpen, og opvarmningen er startet. Det behøver altså ikke blive koldt inde, før anlægget bliver aktiveret. Så snart temperaturen falder udendørs øges temperaturen på vandet i varmesystemet (returvand temperatur) inde i huset.. Varmepumpens fremløbstemperatur (menu 2.0) vil ligge omkring den teoretiske krævede værdi, som er vist i parentes på displayet. Temperatur på varmesystemet Den temperatur varmesystemet bør have i forhold til udetemperaturen, beslutter man ved valg af varme kurve og ved hjælp af hjulet forskydning varme kurve på varmepumpens frontpanel. Driftstatus Med knappen driftsstatus defineres ønsket driftstatus vedrørende tilladelse/ blokering af cirkulationspumpe. Ændringen behøves ikke at blive bekræftet med enterknappen. Den aktuelle driftstatus vises i displayet, og ved yderligere tryk ændres status. Displayet vender tilbage til normal visning, når man trykker på enterknappen. Det elektriske varmelegeme bruges kun til frostsikring, hvis det er deaktiveret i menuen for alle driftsformer. De forskellige driftstatus er: 1. Auto HM270V vælger automatisk driftstatus, afhængig af udetemperaturen. Det indebærer at driftstatus veksler mellem varme og varmt vand. Aktuel driftstatus vises i parentes. 2. AutoK HM270V vælger automatisk driftsstilling (kan nu også vælge køling), afhængig af udetemperaturen. Det indebærer at driftsindstillingen veksler mellem varme og varmt vand. Cirkulationspumpen vil være i drift når der er behov for det. 3. Varme / tillægsvarme Der produceres kun varme og varmt vand Cirkulationspumpen er i drift hele tiden Hvis tillægsvarme vises, tillades tillægsvarme at være i drift efter behov. 4. Køling * / Superkøling Hvis tillægsvarme er tilladt, vises superkøling. Så går kompressoren kun i køledrift. Driften veksler mellem at køle og producere varmt vand. Cirkulationspumpen er i drift hele tiden. 5. Varmt vand Der laves kun varmt vand Det er kun kompressoren der er i drift 6. Kun tillægsvarme Kompressoren blokeres. Du kan aktivere funktionen ved at trykke på driftsindstillingsknappen i 7 sekunder. * For at kunne benytte kølefunktionerne, skal systemet være bygget til at tåle lave temperaturer, og køling skal være aktiveret i menu Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis du vil sætte indetemperaturen op eller ned, enten midlertidigt eller permanent, drejer du knappen forskydning af varmekurve enten mod uret eller med uret. Et trin svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. OBS: En øgning af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne til radiatorerne eller gulvvarmen, og i så fald skal disse drejes op. 8

9 Grundindstilling For grundindstilling benyttes menu og knappen forskydning, varmekurve. Hvis ønskede rumtemperatur ikke opnås, kan efterjustering være nødvendig. Hvis man ikke ved hvilke værdi der skal indlæses, kan udgangsværdierne for varmeautomatikken hentes fra følgende diagrammer. Indstilling med diagram I diagrammet tages der udgangspunkt i stedets dimensionerede udetemperatur og varmesystemets dimensionerede returvand temperatur. Der hvor de to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Det indstilles i menu kurvehælning. Styresystemets tilladte min.-maks. værdier skaber visse begrænsninger, som ikke fremgår af diagrammerne OBS! Vent et døgn mellem indstillingerne, så temperaturerne har tid til at stabilisere sig. Manu varmekurve Forskydning varmekurve Efterjustering af grundindstilling Hvis ønskede rumtemperatur ikke opnås, kan efterjustering være nødvendigt. 9

10 Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Heating curve i menu ét trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien Heating curve i menu ét trin Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drej knappen forskydning varmekurve et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drej knappen forskydning varmekurve et trin mod uret. 10

11 Komfortindstilling køling Generelt Forudsætningen for at køling skal kunne aktiveres, er at På er valgt i menu Cooling system. OBS! Klimasystemet skal kunne tåle køledrift. Indstillingen skal laves af installatøren ved indkøring af systemet. Hvis rumføler er tilkoblet, er det den der starter og stopper køledrift, afhængig af udetemperaturen. Den lavest beregnede returvand temperatur indstilles i menu Styring af køledrift fra udeføleren i driftsstilling AutoK Hvis kølesystemet er sat til På i menu og udetemperaturen er højere eller lig indstillede starttemperatur for køling i menu 8.2.4, sættes køling i gang. Når udetemperaturen er faldet til under indstillet værdi minus indstillet værdi i menu 8.2.5, standser køle-driften. Den beregnede returvand temperatur fastsættes ud fra valgt kølekurve i menu og forskydning af kølekurve, menu Styresystemets tilladte min. Værdier skaber disse begrænsninger, som ikke fremgår af diagrammet. Styring af køledrift på grundlag af rumføler Hvis RG 10 findes er forudsætningen for køledrift at rumtemperaturen har oversteget indstillet rumtemperatur (menu 6.3), med indstillet værdi i menu 8.2.5, samt at udetemperaturen er lig med eller over-stiger indstillet udetemperaturværdi (menu 8.2.4). Når rumtemperaturen er faldet til under indstillet rumtemperatur i menu 6.3 med indstillet værdi i menu 8.2.5, eller når udetemperaturen kommer under indstillet værdi i menu med indstillet værdi 11

12 Komfortindstilling varmt vand Den indbyggede vandvarmer, er en slyngemodel, og den varmes op at det cirkulerende vand, der varmes op af varmepumpen. Ved normal forbrug er det nok at varmepumpens kompressor kører for at holde de forskellige haner i huset med varmt vand. Temperaturen på vandet i varmtvandsbeholderen variere mellem de indstillede værdier. Under afsnit 1.0 [N] Hot water temp. i installationsmanualen findes en komplet beskrivelse af menuindstillinger for varmt vandstemperaturer. Ekstra varmt vand I samtlige funktioner for Ekstra varmt vand øges varmt vandstemperaturen midlertidigt. Temperaturen øges først til et indstillingsbart niveau med kompressoren i varmepumpen (menu 1.5) og derefter øger varmelegemet til stoptemperaturen er opnået (menu 1.4). Midlertidig Ekstra varmt vand aktiveres manuelt, mens tidsbestemt aktiveres ved hjælp af definerede indstillinger i fjernbetjeningen. Når: A vises over varmt vand aktiv. B vises over varmt vand aktiv. -ikonet, er midlertidig ekstra -ikonet, er tidsbestemt ekstra OBS! Ekstra varmt vand medfører sædvanligvis at varmelegemet aktiveres og dermed øger strømforbruget. Ekstra varmt vand kan aktiveres på tre forskellige måder: Prioritering Hvis vandet i beholderen skal varmes op, prioritere varmepumpen dette og går over i varmt vands stilling med hele varmepumpe effekten. I denne stilling sker der ingen produktion af varme eller køling. Hvilken måde denne prioritering skal ske på, kan du til en vis grad påvirke via indstilling på frontpanelet 1. Periodisk tidsbestemt ekstra varmt vand interval mellem øgninger vælges i menu 1.7. I menu 1.8 kan du se når næste øgning sker Den øgede temperatur opretholdes i en time ved hjælp af varmelegemet. 2. Programmeret tidsbestemt ekstra varmt vand I undermenuerne til menu defineres start- og stoptid for den ugedag øgningen ønskes. Den øgede temperatur opretholdes i valgt periode ved hjælp af varmelegemet. 3. Midlertidig ekstra varmt vand Ved knaptrykning vises aktuel stilling for ekstra varmt vand i displayet (A), og med yderligere tryk veksles mellem 3 timer og fra koblet position. Den øgede temperatur opretholdes til perioden udløber, ved hjælp af el-tilskuddet! 12

13 Vedligehold HM270V og FDC100VNX kræver minimal ved-lgeholdelse efter indkøring. MHI Hydrolution indeholder mange komponenter og har derfor indbygget overvågningsfunktioner der hjælper dig. Hvis der sker noget unormalt, varsles driftsforstyrelsen i form af forskellige alarm -tekster i displayet. Kontrol af sikkerhedsventil i HM270V HM270V er af installatøren udstyret med en sikkerhedsventil til varmvandsbeholderen samt en sikkerhedsventil til klimasystemet. Klimasystemets sikkerhedsventil Tømning af kar Kontakt installatøren hvis karet i HM270V har behov for tømning. Vedligeholdelse af FDC100VNX FDC100VNX har indbygget styring og overvågningsudstyr, men der skal alligevel udføres en vis udvendig vedligeholdelse. Kontroller regelmæssigt gennem hele året at fordamperfladen ikke er blokkeret af blade, sne eller andre ting. Desuden skal man i den kolde tid af året passe på, at der ikke kommer for meget frost og is under FDC100VNX. Stærk vind i forbindelse med stort snefald kan medfører at fordamperfladen - og aftræksristen lukker til. Sikre dig at risten er fri for sne. Kontroller også at kondensvandsafløbet under FD- C100VNX ikke er tilstoppet. Klimasystemets sikkerhedsventil (FL2) skal være helt tæt. Kontrol skal ske regelmæssigt i som med følgende: Åbn ventilen igen Kontroller at der strømmer vand igennem ventilen. I modsat fald skal sikkerhedsventilen udskiftes. Luk ventilen igen. Varmesystemet kan trænge til efterfyldning efter kontrol af sikkerhedsventilen, se afsnittet Påfyldning af varmesystemet Varmvandsbeholderens sikkerhedsventil Varmvandsbeholderens sikkerhedsventil lukker nogle gange vand ud efter en tapning af varmt vand. Udslippet skyldes at det kolde vand der kommer ind i beholderen, ekspandere ved opvarmning, så trykkett øges og sikkerhedsventilen åbner. Varmvandsbeholderens sikkerhedsventil skal også kontrolleres regelmæssigt. Sikkerhedsventilens udseende og placering variere mellem forskellige installationer. Kontakt installatøren for information. Trykmåler i HM270V Varmesystemets arbejdsområde er normalt 0,5-1,5 bar ved sluttet system. Kontroller dette på trykmåleren (BP5). Tømning af varmvandsbeholderen Varmvandsbeholderen er en slyngmodel og tømmes ved hjælp af en hævert. Dette kan ske enten ved hjælp af en aftapningsventil, som monteres på den indkomne koldtvandsledning, eller ved hjælp af en slange der monteres på koldtvandstilkoblingen. Efter behov kan ydredækslet rengøres med en fugtig klud. Vær forsigtig således at varmepumpen ikke bliver ridset ved rengøringen. Undgå at skylde med vand ind i risten eller på siderne, således at der kan trænge vand ind i FDC100VNX. Untdgå at FDC100VNX kommer i kontakt med alkaliske rengøringsmidler. ADVARSEL! Roterende ventilator i FDC100VNX Sparetips Installationen af MHI Hydrolution skal give varme og varmt vand efter dine behov. Det skal den også nok forsøge at opfylde med alle tilgængelige midler, ud fra de styreindstillinger der laves. Indetemperaturen påvirker naturligvis energiforbruget. Du skal derfor være forsigtig med ikke at sætte temperaturen højere end det er nødvendigt. Andre velkendte faktorer der påvirker energiforbruget, er f.eks. varmtvandsforbrug, hvor godt huset er isoleret, samt den komfort du ønsker. Husk også på at: Åbne termostatventilen helt (med undtagelse af ventilerne i rum, der af forskellige årsager ønskes køligere, f.eks. soverum). Termostatventiler i radiatorer og gulvvarme kan have en negativ indvirkning på energiforbruget. De bremser volumstrømmen i varmesystemet, noget varmepumpen kompensere for ved øget temperatur. Den arbejder da mere og forbruger derved også mere energi. 13

14 Problem Årsag Tiltag Lav temperatur på varmt vand, eller udeblivelse af varmt vand Udløst gruppe- eller hovedsikring Kontroller og udskift sikringer med fejl Varmepumpe og varmelegeme varmer ikke Kontroller og udskift evt. ødelagte gruppe- og hovedsikringer Eventuel fejlstrømsafbryder udløst Slå HFI relæet til igen. Tilkald el-installatør hvis fejl-strømafbryderen udløses gentagne gange. Strømafbryder (SF1) sat i 0-stilling Sæt strømfbryderen i stilling 1. Stort varmvandsbehov Vent nogle timer og kontroller om varmvandstemperaturen er steget For lav starttemperaturindstilling af styresystemet Juster starttemperaturindstilling i menu 1.2. Lav rumtemperatur Høj rumtemperatur Kompressoren starter ikke Displayet virker ikke Eventuel fejlstrømsafbryder udløst Slå fejlstrømsafbryderen til igen. Tilkald el-installatør hvis fejl-strømafbryderen udløses gentagne gange. Kontroller og udskift evt. ødelagte gruppe- og hovedsikringer Juster indstilling Varmepumpe og varmelegeme varmer ikke Fejl indstilling af kurvehældning, forskydning varmekurve og/eller forskydning kølekurve Udløst gruppe- eller hovedsikring Kontroller og skift sikringer med fejl Varmepumpen er i fejl driftsstilling Ændre driftsstilling til Auto eller varmt vand eller køling AutoK Effekt begrænseren har nedsat Slå en eller flere af de strømtrækkende enheder fra. effekten af for stort strømforbrug i huset. Fejl indstilling af kurvehældning, forskydning varme- Juster indstilling kurve og/eller forskydning kølekurve Varmepumpen er i fejl driftsform Fejl indstilling for køling Mindste tid mellem kompressorstart, evt. tid efter spændingsøgning er opnået Alarm udløst Alarmer som ikke tilbagestilles Ændre indstillingen til AutoK Juster indstillingerne. Kontroller menu 2.2.1, og Vent 30 minutter og kontroller om kompressoren starter. Se afsnittet Alarm Aktiver driftsstillingen kun tillægsvarme Kontroller og udskift evt. ødelagte gruppe- og hovedsikringer Kontroller at hovedafbryderen til indedelen ikke er frakoblet. Kontroller at strømafbryderen (SF1) står i normalstilling (1) 14

15 Driftsstilling Kun tillægsvarme Hvid der er driftsforstyrrelser som fører til lav indetemperatur, kan man aktivere stillingen kun til-lægsvarme i HM270V, hvilket betyder at opvarmningen kun sker ved hjælp af varmelegeme. Udedelen bliver sat ud af drift. Aktiver stillingen ved at holde driftsindstillingsknappen inde i 7 sekunder. Vær opmærksom på, at dette kun er en midlertidig løsning, i og med at opvarmning med varmelegeme ikke giver nogen besparelse. Nøddrift Nøddrift aktiveres ved at strømafbryderen sættes i stilling. Den skal benyttes når styresystemet, og dermed driftsstillingen kun tillægsvarme, ikke fungerer som det skal. Reservestilling aktiveres ved at strømafbryderen (SF1) sættes i stilling. I reservestilling gælder følgende: Frontpanelet er slukket og fjernbetjeningen i HM270V er frakoblet. FDC100VNX er slået fra og kun cirkulationspumpen og varmelegeme i HM270V er aktive. Et el-trin på 4kW er tilkoblet. varmelegeme styres af en separat termostat (BT30). Varmeautomatikken er ikke i drift, så manuel åbning af ventil kræves. Tilkald installatør. 15

16 Alarmindikeringer Der er mange overvågningsfunktioner indbygget i MHI Hydrolution. For at gøre dig opmærksom på eventuelle forstyrrelser sender fjernbetjeningen alarmsignaler, så de kan aflæses på frontpanel-displayet. Hvad sker der ved alarm Baggrundsbelysningen i displayet begynder at blinke og statuslampen lyser rødt. Kompressoralarm og udeføler fejl ændes i driftsindstillingen til Frostbeskyttelse og sænker returvand tempertur til laveste tilladte for at gøre dig opmærksom på, at der er noget galt. Forskellige typer alarm Alarm med automatisk tilbagestilling (kræver ingen kvittering, men forsvinder når årsagen til alarmen er væk) Vedvarende alarm der kræver et tiltag af dig eller installatør. Anbefalede tiltag 1. I displayet til varmepumpen kan du se, hvad det er for en fejl der er opstået. 2. Nogle fejl kan du som kunde selv rette. Se tabellen nedenfor for information om eventuelle tiltag. Hvis alarmen ikke rettes eller ikke er med i tabellen, bør du kontakte installatøren. Alarmtekst i display Alarmbeskrivelse Kontrol/tiltag før installatør/ service tilkaldes LP-ALARM Udløst lavtrykspressostat Kontroller at termostater til radiatorer/ gulvvarmesystem ikke er lukket. HP-ALARM Udløst højtrykspressostat Kontroller at termostater til radiatorer/ gulvvarmesystem ikke er lukket. Hvis køledrift er i gang: Kontroller at luftstrømmen til FDC100VNX ikke er hindret. OU-strømfejl/OU-kommunikations.fejl Displayet virker ikke Udedel er uden spænding/ kommunikationen er afbrudt Kontroller at eventuel hovedafbryder til udedelen ikke er slået fra. Kontroller og udskift evt. ødelagte gruppe- og hovedsikringer Kontroller at hovedafbryderen til indedelen ikke slået fra. Kontroller at strømafbryderen (SF1) står i normalstilling (1). Kvittering for alarm Det er ikke farligt at kvittere for en alarm. Hvis årsagen til alarmen er vedvarende, kommer alarmen tilbage. Når der kommer en alarm, kvittere du for denne ved at slå spændingen til HM270V fra og til igen på strømafbryderen (SF1). Husk at der ved spændingsøgning er en forsinkelse på 30 minutter, før varmepumpen går i gang igen. For at undgå forsinkelsen kan man kvittere for alarmen i menu 9.7(servicemenu) i stedet for. Hvis alarmen ikke kan tilbagestilles med strømafbryderen (SF1), kan driftsindstillingen kun tillægsvarme aktiveres for at opnå normalt temperaturniveau i huset igen. Den letteste måde at gøre dette på, er ved at holde knappen Driftsstilling inde i 7 sekunder. OBS! Tilbagevendende alarm tyder på, at der er en fejl i installationen Kontakt installatøren! 16

17 Tjekliste: Kontrol før indkøring Varmt vand Noter Kontrolleret Kontraventil Sikkerhedsventil Blandeventil Varme Ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil Støjniveau på system Intern tillægsvarme Ekstern tillægsvarme Kontrolleret Køling Noter Kontrolleret Rørsystem, kondensisolering Skifte ventil (QN12) Køleanlæg Noter Kontrolleret Rørlængde Højdeforskel Tryktest Lækagesøgning Sluttryk, vakuum sug El-installation Noter Kontrolleret Boligens hovedsikring Gruppesikring Effektovervågningen/ strømføler Ekstraudstyr Noter Kontrolleret Ekstern cirkulationspumpe UKV Overtryksventil Rumføler 17

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

KINNAN. komfort. Vi hiver energi ud af. den blå luft. ÅRS GARANTI. K ata lo g 2011

KINNAN. komfort. Vi hiver energi ud af. den blå luft. ÅRS GARANTI. K ata lo g 2011 KINNN K ata lo g 2011 komfort Vi hiver energi ud af UTORISERET INSTLLTION 5 ÅRS GRNTI WORLD WIDE WEBCONTROL den blå luft. Generalagent Kinnan as Tlf. +45 86 17 87 00 www.danmarkspumpen.dk Generalagent

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

Mitsubishi Electric SF

Mitsubishi Electric SF Mitsubishi Electric SF varmepumpe Folk vil ofte have varme i sommerhuset, også når det står tomt. Mitsubishis varmepumpe med sin +10ºC funktion er en god løsning på dette. Den passer perfekt til alle slags

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER Nevica - svensk kvalitet Om Nevica Nevica Varmepumper er en svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN.

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. 01 TOTAL KOMFORT HELE ÅRET RUNDT. Vægmodellen af det nye Daikin Emura klimaanlæg er en bemærkelsesværdig blanding

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Luft-luftvarmepumpe I bygninger, der opvarmes med el - f.eks. sommerhuse eller parcelhuse bør det overvejes at installere en luftluftvarmepumpe.

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Produktkatalog Varmepumper

Produktkatalog Varmepumper Produktkatalog Varmepumper Om Nevica Nevica Varmepumper er svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse mulig for en

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere