H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg"

Transkript

1 H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej Ballerup Tlf Fax Kolding Gejlhavegaard Kolding Tlf Fax ÅRHUS Birkemosevej Hasselager Tlf Fax

2 H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S leverer kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Vi er stolte af at præsentere Mitsubishi Heavy Industries i Danmark. Dette er et meget stærkt mærke kendt for høj Kvalitet og et bredt sortiment med kapaciteter,som dækker de fleste behov på markedet.

3

4 Indholdsfortegnelse Til husejeren generelt Anlægs data 5 Information om anlægget Produktinformation 6 Egenskaber for MHI A2W 6 Funktionsprincip for MHI A2W 6 Frontpanel, indemodul Sådan benyttes frontpanelet 7 Menutyper 7 Hurtig hjem 7 Tastaturlås 7 Komfortindstilling varme Generelt 8 Driftsindstilling 8 Manuel ændring af rumtemperaturen 8 Grundindstilling 9 Efterjustering af grundindstilling 9 Komfortindstilling køling Generelt 11 Styring af køledrift fra udeføleren i driftstilling AutoK 11 Styring af køledrift på grundlag af rumføleren 11 Komfortindstilling varmt vand Tilgængelig volume 12 Prioritering 12 Ekstra varmt vand 12 Vedligehold Kontrol af sikkerhedsventiler i HM 270V 13 Trykmåler i HM 270V 13 Tømning af varmvandsbeholderen 13 Tømning af beholder 13 Vedligehold af FDC 100VNX 13 Sparetips 13 Tiltag ved komfortforstyrelser Driftstilling kun tillægsvarme 14 Nøddrift 15 Alarmindikeringer Hvad sker der ved alarm 16 Anbefalet tiltag 16 Kvittering af alarm 16

5 Generelt MHI Hydrolution er et system til opvarmning, køling og varmt vand af mindre boliger. Systemet består af et udemodul (FDC100VNX), som varetager energien af udedørsluften og sender den videre til indedelen (HM 270V), som sørger for styringen og varmefordelingen i huset. For at få det bedste udbytte af systemet MHI Hydrolution bør du nøje gennemlæse den del af informationen som er mærket Til husejeren. MHI Hydrolution er et kvalitetssystem med lang levetid og sikker drift. Anlægs data Udfyldes af installatøren når anlægget er installeret, Anlægs data samt installationstjeklisten skal udfyldes af installatøren for at garantien træder i kraft. Serienummer, skal altid opgives ved kommunikation med MHI Indedel: Udedel: Installationsdato: Tjekliste er udfyldt: Installatører: Varme Radiator Gulv Køl Andet Gulv Fan Coil ikke aktuelt Sol Gas Olie Træ Piller El Ekstra udstyr Bund varmelegeme Indstillinger Noter afvigelser fra grundindstillinger Menu Menu Indstilling Indstilling 5

6 Information om anlægget Produktinformation MHI Hydrolution er et komplet, moderne varmepumpesystem som tilbyder effektive tekniske muligheder for energibesparelse og reduceret udslip af kuldioxid. Med integreret varmtvandsbeholder, varmelegeme cirkulationspumpe og styresystem i indedelen opnås en driftsikker og økonomisk klimakontrol. Optagelsen af varme sker fra den udendørs luft gennem et udemodul (FDC 100VNX), hvor kølemiddel, som cirkulerer i et lukket system, overfører varmen fra varmekilden (udendørs luft) til indemodulet (HM 270V). Dette medfører at der ikke er behov for hverken borehuller eller slynger i bakken. Egenskaber for MHI Hydrolution Optimal årsvarmefaktor takket være den inverterstyrede kompressor. Udedel med kompakte mål. Hastighedsstyret cirkulationspumpe der forsyner varmepumpen med en volumstrøm der er tilpasset driftsform. Optimeret driftsomkostninger. Kompressorens hastighed tilpasses nuværende behov Integreret XX varmvandsbeholder i HM 270V Indbygget ur til programmering af ekstra varmt vand, og sænkning/øgning af XX Klargjort til styring af to varmesystemer Indbygget aktiv kølefunktion Mulighed for at koble til ekstern varmekilde 1. Kølemidlet i FDC 100VNX optager varme fra udeluften, hvor efter kølexx bliver komprimeret op til en højere temp. gennem kompressoren. 2. Det varme kølemiddel (nu i gasform) føres ind i HM 270V 3. Kølemidlet afgiver varme til vandet som føres videre i systemet. 4. Kølemidlet (nu i væskeform)føres tilbage til FDC 100VNX og proceduren gentages Ved at vende hele processen, og derved lade kølemidlet i FDC 100VNX tage varmen fra vandet og lade varmen slippe ud i det fri, kan varmepumpen køle i stedet, hvis det er nødvendigt. HM270V bestemmer, hvornår FDC 100VNX skal arbejde og hvornår den ikke skal arbejde ved hjælp af de indsamlede data fra temperaturføleren. I tilfælde af ekstra varme krav, kan HM270V tilslutte ekstra varmekilde i form af den interne el-patron, eller en tilsluttet ekstern varmekilde. Funktionsprincip MHI MHI Hydrolution er et system til produktion af varme, varmt brugsvand og køling, 6

7 Frontpanel - indedel Ekstra symboler Hvis el-tilskud er tilkoblet I el-trin 1 II el-trin 2 III el-trin 3 Flere el-trin kan være tilkoblet samtidig. Varmtvands symbol Varmepumpen opvarmer vand Midlertidig temperaturøgning er i gang Tidsbestemt temperaturøgning er i gang fx. periodisk Kompressor symboler Køle- eller varme behov A varmedrift B køledrift Driftsindstilling Ved tryk på knappen (det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med enter-knappen) - aktuel driftsindstilling vises i displayet - yderligere tryk på knappen ændres driftsindstilling. Hvis man trykker på enter-knappen genoptages normal visning. (hvis der ønskes information om de forskellige driftsindstillinger, se afsnittet om komfortindstilling). Cirkulationspumpesymbol Cirkulationspumpe er i drift. Ved 2 cirkulationspumper (kræver ekstraudstyr ESV 22) indikeres hvilken pumpe, der er i drift. Klimasystemsymbol Opvarmning/køling er i gang Beskrivelse af aktuel parameter Menunummer Tasteturlås aktiveret Ekstra varmt vand (XVV) Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med enter-knappen Menu 1.0 Ved tryk på knappen kommer man direkte til menu 1.0 Forskydning varmekurve Drej med uret (+) øger rumtemperaturen (hvis ikke rumstyring benyttes) Drej mod uret viser menu 2.0 i displayet og værdien for beregnet returvandtemperatur ændres. Strømafbryder Normalindstilling samtlige styrefunktioner et tilkoblet Afbrudt Kun reserveindstilling og strømtilførelse (el-trin 2) er i drift. Plustast Bladre frem i menuen Øg værdien for valgte parameter Se afsnittet styring - generelt Minustast Bladre tilbage i menuen Reducer værdien for valgte parameter Se afsnittet styring - generelt Enter-tast - Vælg lavere menu i menuen - Parameterændring aktiveres - Parameterændring bekræftes Se afsnittet styring - generelt Statuslampe Ved normaldrift lyser statuslampen grøn Ved alarm lyser den rødt. 7

8 Komfortindstilling varme Generelt Indetemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. sollys og varmeafgivning fra mennesker og husholdningsmaskiner er normalt tilstrækkelige til at holde huset varmt under de varmere tidspunkter på året Når det bliver koldere udenfor, skal varmesystemet være startet. Jo koldere det er udenfor, jo varmere skal radiatorer og gulvvarmesystemer osv. være. Styring af varmeproduktionen Normalt varmer varmepumpen vandet til den temperatur, der er kræves ved en vis udetemperatur. Dette sker automatisk ved hjælp af indlæste temperaturværdier fra udeføleren og føleren som er placeret på ledningen til varmesystemet (returføler). Tillægsudstyr, som for eksempel en rumføler, kan påvirke temperatureren. For at kunne betjene systemet korrekt, skal de korrekte indstillinger foretages på varmepumpen først. Se afsnittet om grundindstillinger. Udendørs sensoren (monteret på husets ydervæg) registrere tidligt variationer i udetemperaturen, hvorefter den sender informationen til varmepumpen, og opvarmningen er startet. Det behøver altså ikke blive koldt inde, før anlægget bliver aktiveret. Så snart temperaturen falder udendørs øges temperaturen på vandet i varmesystemet (returvand temperatur) inde i huset.. Varmepumpens fremløbstemperatur (menu 2.0) vil ligge omkring den teoretiske krævede værdi, som er vist i parentes på displayet. Temperatur på varmesystemet Den temperatur varmesystemet bør have i forhold til udetemperaturen, beslutter man ved valg af varme kurve og ved hjælp af hjulet forskydning varme kurve på varmepumpens frontpanel. Driftstatus Med knappen driftsstatus defineres ønsket driftstatus vedrørende tilladelse/ blokering af cirkulationspumpe. Ændringen behøves ikke at blive bekræftet med enterknappen. Den aktuelle driftstatus vises i displayet, og ved yderligere tryk ændres status. Displayet vender tilbage til normal visning, når man trykker på enterknappen. Det elektriske varmelegeme bruges kun til frostsikring, hvis det er deaktiveret i menuen for alle driftsformer. De forskellige driftstatus er: 1. Auto HM270V vælger automatisk driftstatus, afhængig af udetemperaturen. Det indebærer at driftstatus veksler mellem varme og varmt vand. Aktuel driftstatus vises i parentes. 2. AutoK HM270V vælger automatisk driftsstilling (kan nu også vælge køling), afhængig af udetemperaturen. Det indebærer at driftsindstillingen veksler mellem varme og varmt vand. Cirkulationspumpen vil være i drift når der er behov for det. 3. Varme / tillægsvarme Der produceres kun varme og varmt vand Cirkulationspumpen er i drift hele tiden Hvis tillægsvarme vises, tillades tillægsvarme at være i drift efter behov. 4. Køling * / Superkøling Hvis tillægsvarme er tilladt, vises superkøling. Så går kompressoren kun i køledrift. Driften veksler mellem at køle og producere varmt vand. Cirkulationspumpen er i drift hele tiden. 5. Varmt vand Der laves kun varmt vand Det er kun kompressoren der er i drift 6. Kun tillægsvarme Kompressoren blokeres. Du kan aktivere funktionen ved at trykke på driftsindstillingsknappen i 7 sekunder. * For at kunne benytte kølefunktionerne, skal systemet være bygget til at tåle lave temperaturer, og køling skal være aktiveret i menu Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis du vil sætte indetemperaturen op eller ned, enten midlertidigt eller permanent, drejer du knappen forskydning af varmekurve enten mod uret eller med uret. Et trin svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. OBS: En øgning af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne til radiatorerne eller gulvvarmen, og i så fald skal disse drejes op. 8

9 Grundindstilling For grundindstilling benyttes menu og knappen forskydning, varmekurve. Hvis ønskede rumtemperatur ikke opnås, kan efterjustering være nødvendig. Hvis man ikke ved hvilke værdi der skal indlæses, kan udgangsværdierne for varmeautomatikken hentes fra følgende diagrammer. Indstilling med diagram I diagrammet tages der udgangspunkt i stedets dimensionerede udetemperatur og varmesystemets dimensionerede returvand temperatur. Der hvor de to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Det indstilles i menu kurvehælning. Styresystemets tilladte min.-maks. værdier skaber visse begrænsninger, som ikke fremgår af diagrammerne OBS! Vent et døgn mellem indstillingerne, så temperaturerne har tid til at stabilisere sig. Manu varmekurve Forskydning varmekurve Efterjustering af grundindstilling Hvis ønskede rumtemperatur ikke opnås, kan efterjustering være nødvendigt. 9

10 Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Heating curve i menu ét trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien Heating curve i menu ét trin Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drej knappen forskydning varmekurve et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drej knappen forskydning varmekurve et trin mod uret. 10

11 Komfortindstilling køling Generelt Forudsætningen for at køling skal kunne aktiveres, er at På er valgt i menu Cooling system. OBS! Klimasystemet skal kunne tåle køledrift. Indstillingen skal laves af installatøren ved indkøring af systemet. Hvis rumføler er tilkoblet, er det den der starter og stopper køledrift, afhængig af udetemperaturen. Den lavest beregnede returvand temperatur indstilles i menu Styring af køledrift fra udeføleren i driftsstilling AutoK Hvis kølesystemet er sat til På i menu og udetemperaturen er højere eller lig indstillede starttemperatur for køling i menu 8.2.4, sættes køling i gang. Når udetemperaturen er faldet til under indstillet værdi minus indstillet værdi i menu 8.2.5, standser køle-driften. Den beregnede returvand temperatur fastsættes ud fra valgt kølekurve i menu og forskydning af kølekurve, menu Styresystemets tilladte min. Værdier skaber disse begrænsninger, som ikke fremgår af diagrammet. Styring af køledrift på grundlag af rumføler Hvis RG 10 findes er forudsætningen for køledrift at rumtemperaturen har oversteget indstillet rumtemperatur (menu 6.3), med indstillet værdi i menu 8.2.5, samt at udetemperaturen er lig med eller over-stiger indstillet udetemperaturværdi (menu 8.2.4). Når rumtemperaturen er faldet til under indstillet rumtemperatur i menu 6.3 med indstillet værdi i menu 8.2.5, eller når udetemperaturen kommer under indstillet værdi i menu med indstillet værdi 11

12 Komfortindstilling varmt vand Den indbyggede vandvarmer, er en slyngemodel, og den varmes op at det cirkulerende vand, der varmes op af varmepumpen. Ved normal forbrug er det nok at varmepumpens kompressor kører for at holde de forskellige haner i huset med varmt vand. Temperaturen på vandet i varmtvandsbeholderen variere mellem de indstillede værdier. Under afsnit 1.0 [N] Hot water temp. i installationsmanualen findes en komplet beskrivelse af menuindstillinger for varmt vandstemperaturer. Ekstra varmt vand I samtlige funktioner for Ekstra varmt vand øges varmt vandstemperaturen midlertidigt. Temperaturen øges først til et indstillingsbart niveau med kompressoren i varmepumpen (menu 1.5) og derefter øger varmelegemet til stoptemperaturen er opnået (menu 1.4). Midlertidig Ekstra varmt vand aktiveres manuelt, mens tidsbestemt aktiveres ved hjælp af definerede indstillinger i fjernbetjeningen. Når: A vises over varmt vand aktiv. B vises over varmt vand aktiv. -ikonet, er midlertidig ekstra -ikonet, er tidsbestemt ekstra OBS! Ekstra varmt vand medfører sædvanligvis at varmelegemet aktiveres og dermed øger strømforbruget. Ekstra varmt vand kan aktiveres på tre forskellige måder: Prioritering Hvis vandet i beholderen skal varmes op, prioritere varmepumpen dette og går over i varmt vands stilling med hele varmepumpe effekten. I denne stilling sker der ingen produktion af varme eller køling. Hvilken måde denne prioritering skal ske på, kan du til en vis grad påvirke via indstilling på frontpanelet 1. Periodisk tidsbestemt ekstra varmt vand interval mellem øgninger vælges i menu 1.7. I menu 1.8 kan du se når næste øgning sker Den øgede temperatur opretholdes i en time ved hjælp af varmelegemet. 2. Programmeret tidsbestemt ekstra varmt vand I undermenuerne til menu defineres start- og stoptid for den ugedag øgningen ønskes. Den øgede temperatur opretholdes i valgt periode ved hjælp af varmelegemet. 3. Midlertidig ekstra varmt vand Ved knaptrykning vises aktuel stilling for ekstra varmt vand i displayet (A), og med yderligere tryk veksles mellem 3 timer og fra koblet position. Den øgede temperatur opretholdes til perioden udløber, ved hjælp af el-tilskuddet! 12

13 Vedligehold HM270V og FDC100VNX kræver minimal ved-lgeholdelse efter indkøring. MHI Hydrolution indeholder mange komponenter og har derfor indbygget overvågningsfunktioner der hjælper dig. Hvis der sker noget unormalt, varsles driftsforstyrelsen i form af forskellige alarm -tekster i displayet. Kontrol af sikkerhedsventil i HM270V HM270V er af installatøren udstyret med en sikkerhedsventil til varmvandsbeholderen samt en sikkerhedsventil til klimasystemet. Klimasystemets sikkerhedsventil Tømning af kar Kontakt installatøren hvis karet i HM270V har behov for tømning. Vedligeholdelse af FDC100VNX FDC100VNX har indbygget styring og overvågningsudstyr, men der skal alligevel udføres en vis udvendig vedligeholdelse. Kontroller regelmæssigt gennem hele året at fordamperfladen ikke er blokkeret af blade, sne eller andre ting. Desuden skal man i den kolde tid af året passe på, at der ikke kommer for meget frost og is under FDC100VNX. Stærk vind i forbindelse med stort snefald kan medfører at fordamperfladen - og aftræksristen lukker til. Sikre dig at risten er fri for sne. Kontroller også at kondensvandsafløbet under FD- C100VNX ikke er tilstoppet. Klimasystemets sikkerhedsventil (FL2) skal være helt tæt. Kontrol skal ske regelmæssigt i som med følgende: Åbn ventilen igen Kontroller at der strømmer vand igennem ventilen. I modsat fald skal sikkerhedsventilen udskiftes. Luk ventilen igen. Varmesystemet kan trænge til efterfyldning efter kontrol af sikkerhedsventilen, se afsnittet Påfyldning af varmesystemet Varmvandsbeholderens sikkerhedsventil Varmvandsbeholderens sikkerhedsventil lukker nogle gange vand ud efter en tapning af varmt vand. Udslippet skyldes at det kolde vand der kommer ind i beholderen, ekspandere ved opvarmning, så trykkett øges og sikkerhedsventilen åbner. Varmvandsbeholderens sikkerhedsventil skal også kontrolleres regelmæssigt. Sikkerhedsventilens udseende og placering variere mellem forskellige installationer. Kontakt installatøren for information. Trykmåler i HM270V Varmesystemets arbejdsområde er normalt 0,5-1,5 bar ved sluttet system. Kontroller dette på trykmåleren (BP5). Tømning af varmvandsbeholderen Varmvandsbeholderen er en slyngmodel og tømmes ved hjælp af en hævert. Dette kan ske enten ved hjælp af en aftapningsventil, som monteres på den indkomne koldtvandsledning, eller ved hjælp af en slange der monteres på koldtvandstilkoblingen. Efter behov kan ydredækslet rengøres med en fugtig klud. Vær forsigtig således at varmepumpen ikke bliver ridset ved rengøringen. Undgå at skylde med vand ind i risten eller på siderne, således at der kan trænge vand ind i FDC100VNX. Untdgå at FDC100VNX kommer i kontakt med alkaliske rengøringsmidler. ADVARSEL! Roterende ventilator i FDC100VNX Sparetips Installationen af MHI Hydrolution skal give varme og varmt vand efter dine behov. Det skal den også nok forsøge at opfylde med alle tilgængelige midler, ud fra de styreindstillinger der laves. Indetemperaturen påvirker naturligvis energiforbruget. Du skal derfor være forsigtig med ikke at sætte temperaturen højere end det er nødvendigt. Andre velkendte faktorer der påvirker energiforbruget, er f.eks. varmtvandsforbrug, hvor godt huset er isoleret, samt den komfort du ønsker. Husk også på at: Åbne termostatventilen helt (med undtagelse af ventilerne i rum, der af forskellige årsager ønskes køligere, f.eks. soverum). Termostatventiler i radiatorer og gulvvarme kan have en negativ indvirkning på energiforbruget. De bremser volumstrømmen i varmesystemet, noget varmepumpen kompensere for ved øget temperatur. Den arbejder da mere og forbruger derved også mere energi. 13

14 Problem Årsag Tiltag Lav temperatur på varmt vand, eller udeblivelse af varmt vand Udløst gruppe- eller hovedsikring Kontroller og udskift sikringer med fejl Varmepumpe og varmelegeme varmer ikke Kontroller og udskift evt. ødelagte gruppe- og hovedsikringer Eventuel fejlstrømsafbryder udløst Slå HFI relæet til igen. Tilkald el-installatør hvis fejl-strømafbryderen udløses gentagne gange. Strømafbryder (SF1) sat i 0-stilling Sæt strømfbryderen i stilling 1. Stort varmvandsbehov Vent nogle timer og kontroller om varmvandstemperaturen er steget For lav starttemperaturindstilling af styresystemet Juster starttemperaturindstilling i menu 1.2. Lav rumtemperatur Høj rumtemperatur Kompressoren starter ikke Displayet virker ikke Eventuel fejlstrømsafbryder udløst Slå fejlstrømsafbryderen til igen. Tilkald el-installatør hvis fejl-strømafbryderen udløses gentagne gange. Kontroller og udskift evt. ødelagte gruppe- og hovedsikringer Juster indstilling Varmepumpe og varmelegeme varmer ikke Fejl indstilling af kurvehældning, forskydning varmekurve og/eller forskydning kølekurve Udløst gruppe- eller hovedsikring Kontroller og skift sikringer med fejl Varmepumpen er i fejl driftsstilling Ændre driftsstilling til Auto eller varmt vand eller køling AutoK Effekt begrænseren har nedsat Slå en eller flere af de strømtrækkende enheder fra. effekten af for stort strømforbrug i huset. Fejl indstilling af kurvehældning, forskydning varme- Juster indstilling kurve og/eller forskydning kølekurve Varmepumpen er i fejl driftsform Fejl indstilling for køling Mindste tid mellem kompressorstart, evt. tid efter spændingsøgning er opnået Alarm udløst Alarmer som ikke tilbagestilles Ændre indstillingen til AutoK Juster indstillingerne. Kontroller menu 2.2.1, og Vent 30 minutter og kontroller om kompressoren starter. Se afsnittet Alarm Aktiver driftsstillingen kun tillægsvarme Kontroller og udskift evt. ødelagte gruppe- og hovedsikringer Kontroller at hovedafbryderen til indedelen ikke er frakoblet. Kontroller at strømafbryderen (SF1) står i normalstilling (1) 14

15 Driftsstilling Kun tillægsvarme Hvid der er driftsforstyrrelser som fører til lav indetemperatur, kan man aktivere stillingen kun til-lægsvarme i HM270V, hvilket betyder at opvarmningen kun sker ved hjælp af varmelegeme. Udedelen bliver sat ud af drift. Aktiver stillingen ved at holde driftsindstillingsknappen inde i 7 sekunder. Vær opmærksom på, at dette kun er en midlertidig løsning, i og med at opvarmning med varmelegeme ikke giver nogen besparelse. Nøddrift Nøddrift aktiveres ved at strømafbryderen sættes i stilling. Den skal benyttes når styresystemet, og dermed driftsstillingen kun tillægsvarme, ikke fungerer som det skal. Reservestilling aktiveres ved at strømafbryderen (SF1) sættes i stilling. I reservestilling gælder følgende: Frontpanelet er slukket og fjernbetjeningen i HM270V er frakoblet. FDC100VNX er slået fra og kun cirkulationspumpen og varmelegeme i HM270V er aktive. Et el-trin på 4kW er tilkoblet. varmelegeme styres af en separat termostat (BT30). Varmeautomatikken er ikke i drift, så manuel åbning af ventil kræves. Tilkald installatør. 15

16 Alarmindikeringer Der er mange overvågningsfunktioner indbygget i MHI Hydrolution. For at gøre dig opmærksom på eventuelle forstyrrelser sender fjernbetjeningen alarmsignaler, så de kan aflæses på frontpanel-displayet. Hvad sker der ved alarm Baggrundsbelysningen i displayet begynder at blinke og statuslampen lyser rødt. Kompressoralarm og udeføler fejl ændes i driftsindstillingen til Frostbeskyttelse og sænker returvand tempertur til laveste tilladte for at gøre dig opmærksom på, at der er noget galt. Forskellige typer alarm Alarm med automatisk tilbagestilling (kræver ingen kvittering, men forsvinder når årsagen til alarmen er væk) Vedvarende alarm der kræver et tiltag af dig eller installatør. Anbefalede tiltag 1. I displayet til varmepumpen kan du se, hvad det er for en fejl der er opstået. 2. Nogle fejl kan du som kunde selv rette. Se tabellen nedenfor for information om eventuelle tiltag. Hvis alarmen ikke rettes eller ikke er med i tabellen, bør du kontakte installatøren. Alarmtekst i display Alarmbeskrivelse Kontrol/tiltag før installatør/ service tilkaldes LP-ALARM Udløst lavtrykspressostat Kontroller at termostater til radiatorer/ gulvvarmesystem ikke er lukket. HP-ALARM Udløst højtrykspressostat Kontroller at termostater til radiatorer/ gulvvarmesystem ikke er lukket. Hvis køledrift er i gang: Kontroller at luftstrømmen til FDC100VNX ikke er hindret. OU-strømfejl/OU-kommunikations.fejl Displayet virker ikke Udedel er uden spænding/ kommunikationen er afbrudt Kontroller at eventuel hovedafbryder til udedelen ikke er slået fra. Kontroller og udskift evt. ødelagte gruppe- og hovedsikringer Kontroller at hovedafbryderen til indedelen ikke slået fra. Kontroller at strømafbryderen (SF1) står i normalstilling (1). Kvittering for alarm Det er ikke farligt at kvittere for en alarm. Hvis årsagen til alarmen er vedvarende, kommer alarmen tilbage. Når der kommer en alarm, kvittere du for denne ved at slå spændingen til HM270V fra og til igen på strømafbryderen (SF1). Husk at der ved spændingsøgning er en forsinkelse på 30 minutter, før varmepumpen går i gang igen. For at undgå forsinkelsen kan man kvittere for alarmen i menu 9.7(servicemenu) i stedet for. Hvis alarmen ikke kan tilbagestilles med strømafbryderen (SF1), kan driftsindstillingen kun tillægsvarme aktiveres for at opnå normalt temperaturniveau i huset igen. Den letteste måde at gøre dette på, er ved at holde knappen Driftsstilling inde i 7 sekunder. OBS! Tilbagevendende alarm tyder på, at der er en fejl i installationen Kontakt installatøren! 16

17 Tjekliste: Kontrol før indkøring Varmt vand Noter Kontrolleret Kontraventil Sikkerhedsventil Blandeventil Varme Ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil Støjniveau på system Intern tillægsvarme Ekstern tillægsvarme Kontrolleret Køling Noter Kontrolleret Rørsystem, kondensisolering Skifte ventil (QN12) Køleanlæg Noter Kontrolleret Rørlængde Højdeforskel Tryktest Lækagesøgning Sluttryk, vakuum sug El-installation Noter Kontrolleret Boligens hovedsikring Gruppesikring Effektovervågningen/ strømføler Ekstraudstyr Noter Kontrolleret Ekstern cirkulationspumpe UKV Overtryksventil Rumføler 17

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere