H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg"

Transkript

1 H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej Ballerup Tlf Fax Kolding Gejlhavegaard Kolding Tlf Fax ÅRHUS Birkemosevej Hasselager Tlf Fax

2 H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S leverer kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Vi er stolte af at præsentere Mitsubishi Heavy Industries i Danmark. Dette er et meget stærkt mærke kendt for høj Kvalitet og et bredt sortiment med kapaciteter,som dækker de fleste behov på markedet.

3

4 Indholdsfortegnelse Til husejeren generelt Anlægs data 5 Information om anlægget Produktinformation 6 Egenskaber for MHI A2W 6 Funktionsprincip for MHI A2W 6 Frontpanel, indemodul Sådan benyttes frontpanelet 7 Menutyper 7 Hurtig hjem 7 Tastaturlås 7 Komfortindstilling varme Generelt 8 Driftsindstilling 8 Manuel ændring af rumtemperaturen 8 Grundindstilling 9 Efterjustering af grundindstilling 9 Komfortindstilling køling Generelt 11 Styring af køledrift fra udeføleren i driftstilling AutoK 11 Styring af køledrift på grundlag af rumføleren 11 Komfortindstilling varmt vand Tilgængelig volume 12 Prioritering 12 Ekstra varmt vand 12 Vedligehold Kontrol af sikkerhedsventiler i HM 270V 13 Trykmåler i HM 270V 13 Tømning af varmvandsbeholderen 13 Tømning af beholder 13 Vedligehold af FDC 100VNX 13 Sparetips 13 Tiltag ved komfortforstyrelser Driftstilling kun tillægsvarme 14 Nøddrift 15 Alarmindikeringer Hvad sker der ved alarm 16 Anbefalet tiltag 16 Kvittering af alarm 16

5 Generelt MHI Hydrolution er et system til opvarmning, køling og varmt vand af mindre boliger. Systemet består af et udemodul (FDC100VNX), som varetager energien af udedørsluften og sender den videre til indedelen (HM 270V), som sørger for styringen og varmefordelingen i huset. For at få det bedste udbytte af systemet MHI Hydrolution bør du nøje gennemlæse den del af informationen som er mærket Til husejeren. MHI Hydrolution er et kvalitetssystem med lang levetid og sikker drift. Anlægs data Udfyldes af installatøren når anlægget er installeret, Anlægs data samt installationstjeklisten skal udfyldes af installatøren for at garantien træder i kraft. Serienummer, skal altid opgives ved kommunikation med MHI Indedel: Udedel: Installationsdato: Tjekliste er udfyldt: Installatører: Varme Radiator Gulv Køl Andet Gulv Fan Coil ikke aktuelt Sol Gas Olie Træ Piller El Ekstra udstyr Bund varmelegeme Indstillinger Noter afvigelser fra grundindstillinger Menu Menu Indstilling Indstilling 5

6 Information om anlægget Produktinformation MHI Hydrolution er et komplet, moderne varmepumpesystem som tilbyder effektive tekniske muligheder for energibesparelse og reduceret udslip af kuldioxid. Med integreret varmtvandsbeholder, varmelegeme cirkulationspumpe og styresystem i indedelen opnås en driftsikker og økonomisk klimakontrol. Optagelsen af varme sker fra den udendørs luft gennem et udemodul (FDC 100VNX), hvor kølemiddel, som cirkulerer i et lukket system, overfører varmen fra varmekilden (udendørs luft) til indemodulet (HM 270V). Dette medfører at der ikke er behov for hverken borehuller eller slynger i bakken. Egenskaber for MHI Hydrolution Optimal årsvarmefaktor takket være den inverterstyrede kompressor. Udedel med kompakte mål. Hastighedsstyret cirkulationspumpe der forsyner varmepumpen med en volumstrøm der er tilpasset driftsform. Optimeret driftsomkostninger. Kompressorens hastighed tilpasses nuværende behov Integreret XX varmvandsbeholder i HM 270V Indbygget ur til programmering af ekstra varmt vand, og sænkning/øgning af XX Klargjort til styring af to varmesystemer Indbygget aktiv kølefunktion Mulighed for at koble til ekstern varmekilde 1. Kølemidlet i FDC 100VNX optager varme fra udeluften, hvor efter kølexx bliver komprimeret op til en højere temp. gennem kompressoren. 2. Det varme kølemiddel (nu i gasform) føres ind i HM 270V 3. Kølemidlet afgiver varme til vandet som føres videre i systemet. 4. Kølemidlet (nu i væskeform)føres tilbage til FDC 100VNX og proceduren gentages Ved at vende hele processen, og derved lade kølemidlet i FDC 100VNX tage varmen fra vandet og lade varmen slippe ud i det fri, kan varmepumpen køle i stedet, hvis det er nødvendigt. HM270V bestemmer, hvornår FDC 100VNX skal arbejde og hvornår den ikke skal arbejde ved hjælp af de indsamlede data fra temperaturføleren. I tilfælde af ekstra varme krav, kan HM270V tilslutte ekstra varmekilde i form af den interne el-patron, eller en tilsluttet ekstern varmekilde. Funktionsprincip MHI MHI Hydrolution er et system til produktion af varme, varmt brugsvand og køling, 6

7 Frontpanel - indedel Ekstra symboler Hvis el-tilskud er tilkoblet I el-trin 1 II el-trin 2 III el-trin 3 Flere el-trin kan være tilkoblet samtidig. Varmtvands symbol Varmepumpen opvarmer vand Midlertidig temperaturøgning er i gang Tidsbestemt temperaturøgning er i gang fx. periodisk Kompressor symboler Køle- eller varme behov A varmedrift B køledrift Driftsindstilling Ved tryk på knappen (det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med enter-knappen) - aktuel driftsindstilling vises i displayet - yderligere tryk på knappen ændres driftsindstilling. Hvis man trykker på enter-knappen genoptages normal visning. (hvis der ønskes information om de forskellige driftsindstillinger, se afsnittet om komfortindstilling). Cirkulationspumpesymbol Cirkulationspumpe er i drift. Ved 2 cirkulationspumper (kræver ekstraudstyr ESV 22) indikeres hvilken pumpe, der er i drift. Klimasystemsymbol Opvarmning/køling er i gang Beskrivelse af aktuel parameter Menunummer Tasteturlås aktiveret Ekstra varmt vand (XVV) Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med enter-knappen Menu 1.0 Ved tryk på knappen kommer man direkte til menu 1.0 Forskydning varmekurve Drej med uret (+) øger rumtemperaturen (hvis ikke rumstyring benyttes) Drej mod uret viser menu 2.0 i displayet og værdien for beregnet returvandtemperatur ændres. Strømafbryder Normalindstilling samtlige styrefunktioner et tilkoblet Afbrudt Kun reserveindstilling og strømtilførelse (el-trin 2) er i drift. Plustast Bladre frem i menuen Øg værdien for valgte parameter Se afsnittet styring - generelt Minustast Bladre tilbage i menuen Reducer værdien for valgte parameter Se afsnittet styring - generelt Enter-tast - Vælg lavere menu i menuen - Parameterændring aktiveres - Parameterændring bekræftes Se afsnittet styring - generelt Statuslampe Ved normaldrift lyser statuslampen grøn Ved alarm lyser den rødt. 7

8 Komfortindstilling varme Generelt Indetemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. sollys og varmeafgivning fra mennesker og husholdningsmaskiner er normalt tilstrækkelige til at holde huset varmt under de varmere tidspunkter på året Når det bliver koldere udenfor, skal varmesystemet være startet. Jo koldere det er udenfor, jo varmere skal radiatorer og gulvvarmesystemer osv. være. Styring af varmeproduktionen Normalt varmer varmepumpen vandet til den temperatur, der er kræves ved en vis udetemperatur. Dette sker automatisk ved hjælp af indlæste temperaturværdier fra udeføleren og føleren som er placeret på ledningen til varmesystemet (returføler). Tillægsudstyr, som for eksempel en rumføler, kan påvirke temperatureren. For at kunne betjene systemet korrekt, skal de korrekte indstillinger foretages på varmepumpen først. Se afsnittet om grundindstillinger. Udendørs sensoren (monteret på husets ydervæg) registrere tidligt variationer i udetemperaturen, hvorefter den sender informationen til varmepumpen, og opvarmningen er startet. Det behøver altså ikke blive koldt inde, før anlægget bliver aktiveret. Så snart temperaturen falder udendørs øges temperaturen på vandet i varmesystemet (returvand temperatur) inde i huset.. Varmepumpens fremløbstemperatur (menu 2.0) vil ligge omkring den teoretiske krævede værdi, som er vist i parentes på displayet. Temperatur på varmesystemet Den temperatur varmesystemet bør have i forhold til udetemperaturen, beslutter man ved valg af varme kurve og ved hjælp af hjulet forskydning varme kurve på varmepumpens frontpanel. Driftstatus Med knappen driftsstatus defineres ønsket driftstatus vedrørende tilladelse/ blokering af cirkulationspumpe. Ændringen behøves ikke at blive bekræftet med enterknappen. Den aktuelle driftstatus vises i displayet, og ved yderligere tryk ændres status. Displayet vender tilbage til normal visning, når man trykker på enterknappen. Det elektriske varmelegeme bruges kun til frostsikring, hvis det er deaktiveret i menuen for alle driftsformer. De forskellige driftstatus er: 1. Auto HM270V vælger automatisk driftstatus, afhængig af udetemperaturen. Det indebærer at driftstatus veksler mellem varme og varmt vand. Aktuel driftstatus vises i parentes. 2. AutoK HM270V vælger automatisk driftsstilling (kan nu også vælge køling), afhængig af udetemperaturen. Det indebærer at driftsindstillingen veksler mellem varme og varmt vand. Cirkulationspumpen vil være i drift når der er behov for det. 3. Varme / tillægsvarme Der produceres kun varme og varmt vand Cirkulationspumpen er i drift hele tiden Hvis tillægsvarme vises, tillades tillægsvarme at være i drift efter behov. 4. Køling * / Superkøling Hvis tillægsvarme er tilladt, vises superkøling. Så går kompressoren kun i køledrift. Driften veksler mellem at køle og producere varmt vand. Cirkulationspumpen er i drift hele tiden. 5. Varmt vand Der laves kun varmt vand Det er kun kompressoren der er i drift 6. Kun tillægsvarme Kompressoren blokeres. Du kan aktivere funktionen ved at trykke på driftsindstillingsknappen i 7 sekunder. * For at kunne benytte kølefunktionerne, skal systemet være bygget til at tåle lave temperaturer, og køling skal være aktiveret i menu Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis du vil sætte indetemperaturen op eller ned, enten midlertidigt eller permanent, drejer du knappen forskydning af varmekurve enten mod uret eller med uret. Et trin svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. OBS: En øgning af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne til radiatorerne eller gulvvarmen, og i så fald skal disse drejes op. 8

9 Grundindstilling For grundindstilling benyttes menu og knappen forskydning, varmekurve. Hvis ønskede rumtemperatur ikke opnås, kan efterjustering være nødvendig. Hvis man ikke ved hvilke værdi der skal indlæses, kan udgangsværdierne for varmeautomatikken hentes fra følgende diagrammer. Indstilling med diagram I diagrammet tages der udgangspunkt i stedets dimensionerede udetemperatur og varmesystemets dimensionerede returvand temperatur. Der hvor de to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Det indstilles i menu kurvehælning. Styresystemets tilladte min.-maks. værdier skaber visse begrænsninger, som ikke fremgår af diagrammerne OBS! Vent et døgn mellem indstillingerne, så temperaturerne har tid til at stabilisere sig. Manu varmekurve Forskydning varmekurve Efterjustering af grundindstilling Hvis ønskede rumtemperatur ikke opnås, kan efterjustering være nødvendigt. 9

10 Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Heating curve i menu ét trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien Heating curve i menu ét trin Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drej knappen forskydning varmekurve et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drej knappen forskydning varmekurve et trin mod uret. 10

11 Komfortindstilling køling Generelt Forudsætningen for at køling skal kunne aktiveres, er at På er valgt i menu Cooling system. OBS! Klimasystemet skal kunne tåle køledrift. Indstillingen skal laves af installatøren ved indkøring af systemet. Hvis rumføler er tilkoblet, er det den der starter og stopper køledrift, afhængig af udetemperaturen. Den lavest beregnede returvand temperatur indstilles i menu Styring af køledrift fra udeføleren i driftsstilling AutoK Hvis kølesystemet er sat til På i menu og udetemperaturen er højere eller lig indstillede starttemperatur for køling i menu 8.2.4, sættes køling i gang. Når udetemperaturen er faldet til under indstillet værdi minus indstillet værdi i menu 8.2.5, standser køle-driften. Den beregnede returvand temperatur fastsættes ud fra valgt kølekurve i menu og forskydning af kølekurve, menu Styresystemets tilladte min. Værdier skaber disse begrænsninger, som ikke fremgår af diagrammet. Styring af køledrift på grundlag af rumføler Hvis RG 10 findes er forudsætningen for køledrift at rumtemperaturen har oversteget indstillet rumtemperatur (menu 6.3), med indstillet værdi i menu 8.2.5, samt at udetemperaturen er lig med eller over-stiger indstillet udetemperaturværdi (menu 8.2.4). Når rumtemperaturen er faldet til under indstillet rumtemperatur i menu 6.3 med indstillet værdi i menu 8.2.5, eller når udetemperaturen kommer under indstillet værdi i menu med indstillet værdi 11

12 Komfortindstilling varmt vand Den indbyggede vandvarmer, er en slyngemodel, og den varmes op at det cirkulerende vand, der varmes op af varmepumpen. Ved normal forbrug er det nok at varmepumpens kompressor kører for at holde de forskellige haner i huset med varmt vand. Temperaturen på vandet i varmtvandsbeholderen variere mellem de indstillede værdier. Under afsnit 1.0 [N] Hot water temp. i installationsmanualen findes en komplet beskrivelse af menuindstillinger for varmt vandstemperaturer. Ekstra varmt vand I samtlige funktioner for Ekstra varmt vand øges varmt vandstemperaturen midlertidigt. Temperaturen øges først til et indstillingsbart niveau med kompressoren i varmepumpen (menu 1.5) og derefter øger varmelegemet til stoptemperaturen er opnået (menu 1.4). Midlertidig Ekstra varmt vand aktiveres manuelt, mens tidsbestemt aktiveres ved hjælp af definerede indstillinger i fjernbetjeningen. Når: A vises over varmt vand aktiv. B vises over varmt vand aktiv. -ikonet, er midlertidig ekstra -ikonet, er tidsbestemt ekstra OBS! Ekstra varmt vand medfører sædvanligvis at varmelegemet aktiveres og dermed øger strømforbruget. Ekstra varmt vand kan aktiveres på tre forskellige måder: Prioritering Hvis vandet i beholderen skal varmes op, prioritere varmepumpen dette og går over i varmt vands stilling med hele varmepumpe effekten. I denne stilling sker der ingen produktion af varme eller køling. Hvilken måde denne prioritering skal ske på, kan du til en vis grad påvirke via indstilling på frontpanelet 1. Periodisk tidsbestemt ekstra varmt vand interval mellem øgninger vælges i menu 1.7. I menu 1.8 kan du se når næste øgning sker Den øgede temperatur opretholdes i en time ved hjælp af varmelegemet. 2. Programmeret tidsbestemt ekstra varmt vand I undermenuerne til menu defineres start- og stoptid for den ugedag øgningen ønskes. Den øgede temperatur opretholdes i valgt periode ved hjælp af varmelegemet. 3. Midlertidig ekstra varmt vand Ved knaptrykning vises aktuel stilling for ekstra varmt vand i displayet (A), og med yderligere tryk veksles mellem 3 timer og fra koblet position. Den øgede temperatur opretholdes til perioden udløber, ved hjælp af el-tilskuddet! 12

13 Vedligehold HM270V og FDC100VNX kræver minimal ved-lgeholdelse efter indkøring. MHI Hydrolution indeholder mange komponenter og har derfor indbygget overvågningsfunktioner der hjælper dig. Hvis der sker noget unormalt, varsles driftsforstyrelsen i form af forskellige alarm -tekster i displayet. Kontrol af sikkerhedsventil i HM270V HM270V er af installatøren udstyret med en sikkerhedsventil til varmvandsbeholderen samt en sikkerhedsventil til klimasystemet. Klimasystemets sikkerhedsventil Tømning af kar Kontakt installatøren hvis karet i HM270V har behov for tømning. Vedligeholdelse af FDC100VNX FDC100VNX har indbygget styring og overvågningsudstyr, men der skal alligevel udføres en vis udvendig vedligeholdelse. Kontroller regelmæssigt gennem hele året at fordamperfladen ikke er blokkeret af blade, sne eller andre ting. Desuden skal man i den kolde tid af året passe på, at der ikke kommer for meget frost og is under FDC100VNX. Stærk vind i forbindelse med stort snefald kan medfører at fordamperfladen - og aftræksristen lukker til. Sikre dig at risten er fri for sne. Kontroller også at kondensvandsafløbet under FD- C100VNX ikke er tilstoppet. Klimasystemets sikkerhedsventil (FL2) skal være helt tæt. Kontrol skal ske regelmæssigt i som med følgende: Åbn ventilen igen Kontroller at der strømmer vand igennem ventilen. I modsat fald skal sikkerhedsventilen udskiftes. Luk ventilen igen. Varmesystemet kan trænge til efterfyldning efter kontrol af sikkerhedsventilen, se afsnittet Påfyldning af varmesystemet Varmvandsbeholderens sikkerhedsventil Varmvandsbeholderens sikkerhedsventil lukker nogle gange vand ud efter en tapning af varmt vand. Udslippet skyldes at det kolde vand der kommer ind i beholderen, ekspandere ved opvarmning, så trykkett øges og sikkerhedsventilen åbner. Varmvandsbeholderens sikkerhedsventil skal også kontrolleres regelmæssigt. Sikkerhedsventilens udseende og placering variere mellem forskellige installationer. Kontakt installatøren for information. Trykmåler i HM270V Varmesystemets arbejdsområde er normalt 0,5-1,5 bar ved sluttet system. Kontroller dette på trykmåleren (BP5). Tømning af varmvandsbeholderen Varmvandsbeholderen er en slyngmodel og tømmes ved hjælp af en hævert. Dette kan ske enten ved hjælp af en aftapningsventil, som monteres på den indkomne koldtvandsledning, eller ved hjælp af en slange der monteres på koldtvandstilkoblingen. Efter behov kan ydredækslet rengøres med en fugtig klud. Vær forsigtig således at varmepumpen ikke bliver ridset ved rengøringen. Undgå at skylde med vand ind i risten eller på siderne, således at der kan trænge vand ind i FDC100VNX. Untdgå at FDC100VNX kommer i kontakt med alkaliske rengøringsmidler. ADVARSEL! Roterende ventilator i FDC100VNX Sparetips Installationen af MHI Hydrolution skal give varme og varmt vand efter dine behov. Det skal den også nok forsøge at opfylde med alle tilgængelige midler, ud fra de styreindstillinger der laves. Indetemperaturen påvirker naturligvis energiforbruget. Du skal derfor være forsigtig med ikke at sætte temperaturen højere end det er nødvendigt. Andre velkendte faktorer der påvirker energiforbruget, er f.eks. varmtvandsforbrug, hvor godt huset er isoleret, samt den komfort du ønsker. Husk også på at: Åbne termostatventilen helt (med undtagelse af ventilerne i rum, der af forskellige årsager ønskes køligere, f.eks. soverum). Termostatventiler i radiatorer og gulvvarme kan have en negativ indvirkning på energiforbruget. De bremser volumstrømmen i varmesystemet, noget varmepumpen kompensere for ved øget temperatur. Den arbejder da mere og forbruger derved også mere energi. 13

14 Problem Årsag Tiltag Lav temperatur på varmt vand, eller udeblivelse af varmt vand Udløst gruppe- eller hovedsikring Kontroller og udskift sikringer med fejl Varmepumpe og varmelegeme varmer ikke Kontroller og udskift evt. ødelagte gruppe- og hovedsikringer Eventuel fejlstrømsafbryder udløst Slå HFI relæet til igen. Tilkald el-installatør hvis fejl-strømafbryderen udløses gentagne gange. Strømafbryder (SF1) sat i 0-stilling Sæt strømfbryderen i stilling 1. Stort varmvandsbehov Vent nogle timer og kontroller om varmvandstemperaturen er steget For lav starttemperaturindstilling af styresystemet Juster starttemperaturindstilling i menu 1.2. Lav rumtemperatur Høj rumtemperatur Kompressoren starter ikke Displayet virker ikke Eventuel fejlstrømsafbryder udløst Slå fejlstrømsafbryderen til igen. Tilkald el-installatør hvis fejl-strømafbryderen udløses gentagne gange. Kontroller og udskift evt. ødelagte gruppe- og hovedsikringer Juster indstilling Varmepumpe og varmelegeme varmer ikke Fejl indstilling af kurvehældning, forskydning varmekurve og/eller forskydning kølekurve Udløst gruppe- eller hovedsikring Kontroller og skift sikringer med fejl Varmepumpen er i fejl driftsstilling Ændre driftsstilling til Auto eller varmt vand eller køling AutoK Effekt begrænseren har nedsat Slå en eller flere af de strømtrækkende enheder fra. effekten af for stort strømforbrug i huset. Fejl indstilling af kurvehældning, forskydning varme- Juster indstilling kurve og/eller forskydning kølekurve Varmepumpen er i fejl driftsform Fejl indstilling for køling Mindste tid mellem kompressorstart, evt. tid efter spændingsøgning er opnået Alarm udløst Alarmer som ikke tilbagestilles Ændre indstillingen til AutoK Juster indstillingerne. Kontroller menu 2.2.1, og Vent 30 minutter og kontroller om kompressoren starter. Se afsnittet Alarm Aktiver driftsstillingen kun tillægsvarme Kontroller og udskift evt. ødelagte gruppe- og hovedsikringer Kontroller at hovedafbryderen til indedelen ikke er frakoblet. Kontroller at strømafbryderen (SF1) står i normalstilling (1) 14

15 Driftsstilling Kun tillægsvarme Hvid der er driftsforstyrrelser som fører til lav indetemperatur, kan man aktivere stillingen kun til-lægsvarme i HM270V, hvilket betyder at opvarmningen kun sker ved hjælp af varmelegeme. Udedelen bliver sat ud af drift. Aktiver stillingen ved at holde driftsindstillingsknappen inde i 7 sekunder. Vær opmærksom på, at dette kun er en midlertidig løsning, i og med at opvarmning med varmelegeme ikke giver nogen besparelse. Nøddrift Nøddrift aktiveres ved at strømafbryderen sættes i stilling. Den skal benyttes når styresystemet, og dermed driftsstillingen kun tillægsvarme, ikke fungerer som det skal. Reservestilling aktiveres ved at strømafbryderen (SF1) sættes i stilling. I reservestilling gælder følgende: Frontpanelet er slukket og fjernbetjeningen i HM270V er frakoblet. FDC100VNX er slået fra og kun cirkulationspumpen og varmelegeme i HM270V er aktive. Et el-trin på 4kW er tilkoblet. varmelegeme styres af en separat termostat (BT30). Varmeautomatikken er ikke i drift, så manuel åbning af ventil kræves. Tilkald installatør. 15

16 Alarmindikeringer Der er mange overvågningsfunktioner indbygget i MHI Hydrolution. For at gøre dig opmærksom på eventuelle forstyrrelser sender fjernbetjeningen alarmsignaler, så de kan aflæses på frontpanel-displayet. Hvad sker der ved alarm Baggrundsbelysningen i displayet begynder at blinke og statuslampen lyser rødt. Kompressoralarm og udeføler fejl ændes i driftsindstillingen til Frostbeskyttelse og sænker returvand tempertur til laveste tilladte for at gøre dig opmærksom på, at der er noget galt. Forskellige typer alarm Alarm med automatisk tilbagestilling (kræver ingen kvittering, men forsvinder når årsagen til alarmen er væk) Vedvarende alarm der kræver et tiltag af dig eller installatør. Anbefalede tiltag 1. I displayet til varmepumpen kan du se, hvad det er for en fejl der er opstået. 2. Nogle fejl kan du som kunde selv rette. Se tabellen nedenfor for information om eventuelle tiltag. Hvis alarmen ikke rettes eller ikke er med i tabellen, bør du kontakte installatøren. Alarmtekst i display Alarmbeskrivelse Kontrol/tiltag før installatør/ service tilkaldes LP-ALARM Udløst lavtrykspressostat Kontroller at termostater til radiatorer/ gulvvarmesystem ikke er lukket. HP-ALARM Udløst højtrykspressostat Kontroller at termostater til radiatorer/ gulvvarmesystem ikke er lukket. Hvis køledrift er i gang: Kontroller at luftstrømmen til FDC100VNX ikke er hindret. OU-strømfejl/OU-kommunikations.fejl Displayet virker ikke Udedel er uden spænding/ kommunikationen er afbrudt Kontroller at eventuel hovedafbryder til udedelen ikke er slået fra. Kontroller og udskift evt. ødelagte gruppe- og hovedsikringer Kontroller at hovedafbryderen til indedelen ikke slået fra. Kontroller at strømafbryderen (SF1) står i normalstilling (1). Kvittering for alarm Det er ikke farligt at kvittere for en alarm. Hvis årsagen til alarmen er vedvarende, kommer alarmen tilbage. Når der kommer en alarm, kvittere du for denne ved at slå spændingen til HM270V fra og til igen på strømafbryderen (SF1). Husk at der ved spændingsøgning er en forsinkelse på 30 minutter, før varmepumpen går i gang igen. For at undgå forsinkelsen kan man kvittere for alarmen i menu 9.7(servicemenu) i stedet for. Hvis alarmen ikke kan tilbagestilles med strømafbryderen (SF1), kan driftsindstillingen kun tillægsvarme aktiveres for at opnå normalt temperaturniveau i huset igen. Den letteste måde at gøre dette på, er ved at holde knappen Driftsstilling inde i 7 sekunder. OBS! Tilbagevendende alarm tyder på, at der er en fejl i installationen Kontakt installatøren! 16

17 Tjekliste: Kontrol før indkøring Varmt vand Noter Kontrolleret Kontraventil Sikkerhedsventil Blandeventil Varme Ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil Støjniveau på system Intern tillægsvarme Ekstern tillægsvarme Kontrolleret Køling Noter Kontrolleret Rørsystem, kondensisolering Skifte ventil (QN12) Køleanlæg Noter Kontrolleret Rørlængde Højdeforskel Tryktest Lækagesøgning Sluttryk, vakuum sug El-installation Noter Kontrolleret Boligens hovedsikring Gruppesikring Effektovervågningen/ strømføler Ekstraudstyr Noter Kontrolleret Ekstern cirkulationspumpe UKV Overtryksventil Rumføler 17

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1410-4 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Installationsvejledning MHI Ecolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 0924-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1301-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information om anlægget Produktinformation

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 1041-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse Cut 18 mm Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse XXXXDK 09-06-X-SP Produktion: Uponor AB, Sverige Uponor A/S T 43 26 34 00 Uponor VVS F 43 43 10 11

Læs mere

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK LEK Brugerhåndbog F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe LEK 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe

www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe Spar penge med den nye Ecodan Next Generation Dette stille, effektive og miljøvenlige varmesystem giver dig et behageligt indeklima.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H HS Tarm A/S Smedevej DK-6880 Tarm tlf. 97371511 Quickguide Alezio-IV AWHP Block V200 E/H Til indedel med indbygget varmtvandsbeholder Følgende komponenter kan være medleveret.

Læs mere

Til dig, der sætter pris på et godt indeklima

Til dig, der sætter pris på et godt indeklima SCM ZM Til dig, der sætter pris på et godt indeklima MULTISPLIT SCM ZM Mitsubishi Heavy Industries er en af de førende klimaanlæg producenter i verden. Beskyttelse af miljøet er centralt for udviklingen

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Økonomisk varmepumpe. - Hold varmen hele året rundt!

EKSPERTER I VARMT VAND. Økonomisk varmepumpe. - Hold varmen hele året rundt! EKSPERTER I VARMT VAND Økonomisk varmepumpe Økonomisk Hold varmen varmepumpe hele året rundt! - Hold varmen hele året rundt! Varmepumper fra METRO THERM en sikker gevinst for din pengepung og miljøet Varmepumper

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe Spar penge med den nye Ecodan Next Generation Dette stille, effektive og miljøvenlige varmesystem giver dig et behageligt indeklima.

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe 2 Indholdsfortegnelse 1. Betjening...3 1.1 Betjening... 3 1.2 Ændring af data i driftsmenu... 4 1.3 Driftsmenu... 4 1.4 Skema

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

DRIFTS- OG MONTAGEVEJLEDNING DC INVERTER. Artikkel: VVS 024 Type: Luft - Vand

DRIFTS- OG MONTAGEVEJLEDNING DC INVERTER. Artikkel: VVS 024 Type: Luft - Vand DRIFTS- OG MONTAGEVEJLEDNING DC INVERTER Artikkel: VVS 024 Type: Luft - Vand Læs drifts- og montagevejledningen inden installation og ibrugtagning af varmepumpen!! Bruger du varmepumpen som beskrevet her,

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere