HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL"

Transkript

1 HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side

2 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner Udstyrs kombination Produkt Dokumentation Typisk anvendelse Virkemåde LCD Display Menutræ Adgangsrettigheder Ledningsførings Eksempler (Tekniker information) Tilslutningsklemmer Ledningsnet med Strømforsyning Ledningsnet med digitale indgange Ledningsnet med Passive Temperatur Sensorer Ledningsnet med Tryksensor Tryksensor med ma Output Tryksensor med DC V Output Ledningsnet med digitale udgange Ledningsnet med Analog Outputs Generelt Enhedsindstillinger Driftsformer Adgang til menuer (brugergruppe) Start og stop af varmepumpen Valg af System funktion Visning af indgange og udgange Ændring af Sætpunkt (slutbrugere) ST parametre for slutbrugere: Hurtig konfiguration vha. Polystick Advarsels administration Advarselskoder Visning Advarsel Log Alarm kontrol Auto Reset Alarmer Manual Reset Alarmer Se Alarm Loggen Re-set og Nulstilling af Manuelle Alarmer Hoved princip i styringen Kompressor Kapacitet Kontrol Temperatur kompensation ved opvarmning Elektrisk el-varmestav eller ekstern varmeenhed vejs ventil (zoneventil) Ventilator (fan) EVi Kontrol (kun høj temperatur model med EVi kompressor) Alarmer Defrost ved varme eller varmt vand funktion Adgang til af rimning. (betingelse skal være opfyldt på samme tid) Afslut af rimningen (når en af følgende vises) Ventilator motor og af rimning...31 Varmepumpestyring Side

3 9.8.4 Defrost forberedelse ved varmtvand produktion Beskyttelses anordning Anti-frost funktion Lavtryks pressostat (Alarm kode: AL01) Højtryks pressostat Alarm (kode AL02) Lav afgangs temperatur fra brinekreds (i kølefunktion) (kode AL03) Høj vandtemperatur beskyttelse ved varmedrift (kode: AL05) Vandmængde flow beskyttelse (kode: AL17) Lav fordampe temperatur beskyttelse (Code: AL20) Høj afgangs gastemperatur beskyttelse (kode: AL21) Parameter tabeller Kompressor indstillinger Kondensator indstillinger Fordamper indstillinger Specielle funktioner Bruger opsætning Defrost indstillinger Brugergrupper Alarm indstillinger El-diagram tilslutning af drifts afbrydere El-diagram HPW10/B, HPW13/B, HPW15/B, HPW20/B El-diagram HPW13/H-EVI Tekniske data Lydtryk fra luft til vand varmepumpe Ydelser på varmepumpen 9/9B Ydelser på varmepumpen 12/12B Ydelser på varmepumpen 10/10B Ydelser på varmepumpen 13/13B Ydelser på varmepumpen 13/13B Dimensioner HPW L/V 9/9B Hoveddele HPW L/V 9/9B Dimensioner HPW L/V 1212/B 15/15B Hoveddele HPW L/V 1212/B 15/15B Trykfald på cirkulationspumpe Installations eksempler Basis VP med VV-beholder Basis VP med 140L. Buffertank Basis VP med med 140L. Buffertank og VV-beholder varmekilder i en buffertank Kobling mellem 500L. buffertank og varmeanlæg Kvalitets sikring Kontrolskema for montage Opstartsskema - besøg af kølemontør Kontrolskema for lovpligtigt eftersyn...65 Varmepumpestyring Side

4 1 Opsummering 1,1 Nøglefunktioner Dens vigtigste funktioner er som følger: ikke-programmerbar stand-alone controller eller netværk via kommunikation via PCLBUS Streng bruger privilegium kontrol Flere applikationer kan konfigureres ved at sætte parametre Kontrol af tilgang / afgang vand / vand temperatur Hurtig programering (med parametre) uploading og downloading via PolyStick (kun på fabrikken) Komplet alarm og advarsels forvaltning Brugervenlig ikonet HMi, LCD display og lys blå baggrundsbelysning Dette symbol henleder opmærksomheden på særlige sikkerhedsforanstaltninger noter og advarsler. Hvis sådanne noter ikke overholdes kan personskade og / eller betydelig skade på ejendom kan forekomme. Anvendelses område Elektrisk installation RWR controller må kun anvendes til kontrol og overvågning af varme, ventilation, aircondition og chiller anlæg. Forudsætninger for fejlfri og sikker drift af RWR controller er ordentlig transport, installation, idriftsættelse, og korrekt betjening. Sikringer, afbrydere, ledninger og jordforbindelse skal være i overensstemmelse med lokale sikkerhedsregler for elektriske installationer. Idriftsættelse Operation Ledningsføring Opbevaring og transport Vedligeholdelse Forberedelse til brug af RWR controller skal foretages af kvalificeret personale, som er behørigt uddannet ved Siemens Building Technologies. RWR controller må kun betjenes af medarbejdere, der har fået opdrag af Siemens Building Technologies eller deres delegerede, og hvis opmærksomhed er blevet henledt på potentielle risici. Lednings systemet, AC 240V sektionen, skal være strengt adskilte fra AC 24V lavspænding (SELV) afsnittet, med henblik på at sikre beskyttelse mod elektrisk stød! Til opbevaring og transport, de grænseværdier angivet i det pågældende blad skal altid overholdes. System sektioner i kontrolpanelet skal beskyttets fra støv og snavs, ved normal drift. Varmepumpestyring Side

5 Fejl funktion Bortskaffelse Hvis evt. systemfejl opstår, og du er ikke autoriseret til at foretage diagnosticering og korrigere fejl, skal du kontakte den autoriserede forhandler Produkterne indeholder elektriske og elektroniske komponenter og må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Lokale regler skal overholdes! 1.2 Udstyrs kombination Enhed Type Vare nr. Temperatur sensor Tryk sensor QAZ21.682/101 with a sensing element LG Ni 1000 W, Silicon cable 200cm, with -50ºC +80ºC measurement range QAZ36.526/109 with a sensing element NTC10 kw, PVC cable 600cm, with -25 C +80ºC measurement range QBE9101-P10U, bar / QBE9101-P30U,1 +29bar / QBE9101-P60U, bar, with 4 20 ma output signal QBE2001-P10U, bar / QBE2001-P25U, bar / QBE2001-P60U, bar. with DC 0 10 V output signal QBE620-P40U, 0 40bar with 0 10V output signal Texas instruments 2CP5-47/48 operates on 5 VDC supply voltage with bar measurement range and DC V output signal Q1848 Q1843 Q1908 N1907 N Produkt Dokumentation Ud over denne grundlæggende dokumentation, er der nedenfor anført detaljerede oplysninger om sikker, og korrekt brug og drift af RWR af varmepumpe anlægget. Varmepumpestyring Side

6 1.4 Typisk anvendelse Kompressor Kondensator Bypass ventil De-frost ventil 4-vejs ventil Ventilator modul Tryk sensor Fordamper Temperatur sensor Pumpe Lavtryks pressostat Flowswitch Højtryks pressostat Kondensator ventilator Varmepumpestyring Side

7 Magnetventil 2 Virkemåde 2.1 LCD Display Drift af RWR er fuldt kontrollerbar vha. af knapper og menuer. Menuforklaring næste side Varmepumpestyring Side

8 ---UK--- Menus Display 1/ Parametre Display 2 ---DK--- Menuer Display 1/ Parameter Værdi ---UK--- Devices Operation bottons System Modes ---DK--- Kompone nter Program knapper System Funktioner Led 1 Led 1 Led 2 Led 2 Program knapper Navn Funktion <Esc> & <Power on/off> Tryk på denne knap, og bekræft ved at trykke <OK> for at stoppe enheder fra normal drift funktion Enter / Retur <Plus> <Minus> Tryk ned i mere end 2 sekunder, og slip den for at gå ind i menu funktion i Menu / parametre funktion, tryk for at bekræfte det valgte menu niveau, eller den indtastede værdi. Tryk her for at anerkende / re-sette advarsler og alarmer Tryk på knappen i 2 sekunder for at ændre setpunkter under normale drifts tilstand. Eller tryk på den for at vælge niveau i menuen, eller for at øge værdier i Menu / parametre Tryk på knappen for at vælge menuen niveau, eller for at reducere værdier i Menu / parametre Tryk på den i mere end 2 sekunder, og slip den for at starte manuel af rimning (hvis alle de nødvendige parametre er konfigureret, og systemet kører i varme funktion (luft/vand VP) Menu ikoner Forespørg / se Faktiske værdier for alle konfigureret input og output (se enhedsfunktion og opgave i Parameter tabellen) Software version Kompressor nummer og deres køretid Pumper og deres køretid Advarsel, og de seneste 10 advarsler Varmepumpestyring Side

9 Alarm og de seneste 20alarmer indstille parametre og værdier (se også Menu Træ) Note Maximal køretid for Kompressor og pumpe er 10 timer for Luft/vand VP og 100 timer for vand/vand VP Note Med hensyn til hvordan man får adgang til Forespørg /se, Advarsel / Alarm / parameter menuerne ovenfor, se også kapitel 4,2 Adgang til Menuer med brug af adgangskoder. ikon For adgang til Parameter menuen, vælg den brugergruppe ( "ENd" eller "PWd"), med tilsvarende adgangskode, der kræves for "PWD-gruppen" hhv (servicetekniker og fabriks opsætning). Se også <kapitel 10 Parameter tabeller> På den nederste højre side, er ni ikoner som bruges til at angive systemets funktioner og status. Tænd / Sluk - Pump Down Affugtning funktion (bruges kun til luft/luft anlæg) Køling Varme Defrost (bruges luft/luft og luft/vand anlæg) Kapasitetstrin på kompressor (ved mere end 1 kompressorer) Huset (alle enheder med dette ikon er indendørs enheder) Når enheden er aktiveret, vil det tilsvarende ikon være tændt. På højre område, er otte ikoner bruges til at angive status for enhederne. ikon Funktion Status Kompressor På fast: Kørsel Blinker: Alarmer relateret til kompressor Højtryk Blinker: Højtryks-alarm Lavtryk Blinker: Lavtryk alarm Flowswitch / Miljø pressostat Brinekreds Anlægspumpe (varmside) Blinker: flow switch alarm På fast: kører Blinker: alarm tilstede Varmepumpestyring Side

10 Brinepumpe (kold side) Antifrost varmelegeme På fast: kører (ikke anvendes til luft-til-vand-system) På fast: kører Kondensatorventilator På fast: kører For enhver advarsel / alarm opdaget, vil de tilsvarende ikon blinke konstant, indtil alarmen er anerkendt og/eller nulstillet Skærmbillede eksempel Betydning funktion Normal udlæsning Hvis systemet kører korrekt, vil LCDskærmen, som standard vises med aflæsning af målte temperature på hhv. frem- og returløb (anlægspumpen/varme side) Advarsel Når en advarsel opstår, vil advarselskoden og Advarsel ikonet blinke samtidig Alarm Når en alarm detekteres, vil alarm ikonet blinke og den relevante enhed/ikon vil blive vist samtidigt på skærmen. Stand-by/Stoppet Hvis strømmen afbrydes i standby/stop tilstand, vil styringen aut. starte i samme tilstand igen! Tryk <Esc> for reset af systemet fra stop tilstand. Varmepumpestyring Side

11 For menuadgang Tryk <Enter> 2 sekunder for at gå ind og aktivere menuen eller se inputs. 2.2 Menutræ i standard funktion kan bruger tilgå alle parametre i ST. (slut bruger) gruppen. Kode indikation Kode indikation CM Kompressor indstillinger SF Specielle funktioner KN Kondensator indstillinger ST Setpoints VE Fordamper indstillinger Ui Brugergrænseflade DF Defrost indstillinger AL Alarm indstillinger For mere information om parametre, der er indeholdt i hver gruppe, henvises til <Kapitel 10. Parameter oversigt> i slutningen af dette dokument. Varmepumpestyring Side

12 Menu trin. Trin instruktioner Adgang til menuen Vælg bruger gruppe Vælg menuen niveau med <Plus> eller <Minus>, og tryk <Enter> til bekræfte. * Vælg parameter gruppe Tryk <Enter> for 2 sekunder for at indtaste Menu-funktion. Vælg parameter Juster parameter værdi *Valg af brugergruppe Servicetekniker/fabriksopsætning kræves kun for at komme ind på beskyttede parametre. 2.3 Adgangsrettigheder Tre grupper af brugere med forskellige niveauer og privilegier beskrevet nedenfor. Privilege Niveau 2 / id (Højeste) Bruger Hovedaktiviteter og Special Alle Fabriks Bruger Kodeord krævet Konfigurer og opsætning applikationer ved indstilling / justering Vis oplysninger og status Varmepumpestyring Side

13 1 / EU (Medium) 0 / NO (Laveste) Servicetekniker parameterværdier Sætter de to andre brugeres privilegium og adgang til parametre Kodeord krævet Konfigurer og tildeling af applikationer ved indstilling / justering parameterværdier Slutbruger ingen kodeord kræves Justere værdier af parametre (som standard, kan ST kun justere værdier af parametre i "ST"-gruppen) Kvittere for advarsler og alarmer Varme / Køle overgang Økonomi / komfort funktion Manual afrimning (Kun L/V og L/L) 3 Ledningsførings Eksempler (Tekniker information) 3.1 Tilslutningsklemmer Kort beskrivelse af ind- og output fra PLC styringen Terminal klemmer Terminal klemmer G Power supply AC/DC 24 V Q13 Supply 1 (AC 24 V 230 V) G0 Power supply ground Q14 Compressor1 PE Safety ground Q24 Compressor2 Q34 indoor water pump X1 inlet water temperature of indoor side Q44 Condenser fan X2 Outlet water temperature of indoor side Q54 4-way valve X3 Atmospheric temperature of outdoor Q64 Electric heater or boiler Varmepumpestyring Side

14 X4 Hot water temperature X5 Condenser temperature Q23 Supply 2 (AC 24 V 230 V) X6 evaporating temperature Q74 3 way valve GND Common reference point for analog input Q84 Alarm +5 V DC 5 V power output for active sensor Y1 Condenser fan V DC 24 V power output for active sensor GND Common reference point D1 Water flow switch Y2 Output 0V or 10V (only for EVi model) D2 Low pressure switch A+ A+ connector for RS485 D3 high pressure switch B- B- connector for RS485 D4 Air conditioner switch GND Optional for RS485 communication D5 Hot water switch RJ45 Service interface for parameters uploading and downloading M Common reference point for digital input 3.2 Ledningsnet med Strømforsyning RWR er forsynet med 24 VAC ± 20 % or 24 VDC ± 10 % via plug-in terminals G og G0 L1 N 220/230 VAC 50/60 Hz 24 VAC SP SN G G0 PE 3.3 Ledningsnet med digitale indgange RWR offers five digital inputs for connecting safety devices, alarms, device status, and remote switches. These digital inputs are voltage free. The following figure represents an example of wiring the digital input Varmepumpestyring Side

15 G G0 PE D1 M D2 D3 M D4 D5 M Digital Inputs 3.4 Ledningsnet med Passive Temperatur Sensorer Varmepumpestyring Side

16 Følgende er eksempler ledningsføring med to typer af temperaturfølere. 3.6 Ledningsnet med Tryksensor Før ledningsføring med tryk sensorer, kan du henvise til deres datablade for passende ledningsføring forbindelses diagrammer Tryksensor med DC V Output Varmepumpestyring Side

17 Varmepumpestyring Side

18 3.6.2 Tryksensor med ma Output Tryksensor med DC V Output 3.7 Ledningsnet med digitale udgange Varmepumpestyring Side

19 3.8 Ledningsnet med Analog Outputs 4 Generelt Enhedsindstillinger 4.1 Driftsformer Den nuværende RWR kontroller består af tre former for drift: Varmepumpestyring Side

20 Drifts Funktion 1 Normal arbejds funktion Se konfigureret analoge indgange, advarsler og alarmer logfiler, indstille / justere parameterværdier samt bruger privilegium for parametre 2 Menu funktion * Viser alle kørende enheder og målte værdier 3 stoptilstand ** Normalt nedlukning status (alle enheder stopper.) * Du kan indtaste menufunktionen, se også <kapitel 4.2. Adgang til menuer>. ** Du kan indtaste stop-funktion, se også <kapitel 4.3. Start og stop af varmepumpen> i normal arbejds funktion, vil baggrundsbelysning have timeout efter 15 sekunder, hvis den er uden betjening. i menu funktion: Hvis styringen uden betjening i mere end 5 minutter, vil systemet automatisk vende tilbage til den normale arbejd funktion eller stop-tilstand. Factory brugere kan konfigurere ændringer på ethvert tidspunkt, men det anbefales kraftigt til at udføre konfiguration i stop-tilstand. Kun i stoppet-tilstand, kan fabriks brugere ændre drift betingelser. Display 4.2 Adgang til menuer (brugergruppe) Procedure i den normale arbejd funktion (eller stop-tilstand), tryk på <Enter> knappen i 2 sekunder og slip den for at gå ind i menu funktionen. Som standard vil Query ikonet blinke, mens den venter på yderligere instruktioner. For at se alle konfigureret input og output: Når ikonet blinker forsæt tryk på <Enter> for at se øvrige,. For at se de seneste 10 genererede advarsler: Naviger til menuen ved at trykke <Plus> eller <Minus>, og derefter tryk på <Enter> for at bekræfte og gå videre. For at se de seneste 20 genererede alarmer: Naviger til menuen ved at trykke <Plus> eller <Minus>, og derefter tryk på <Enter> for at bekræfte og gå videre. For at indstille parameter værdier: Naviger til menuen ved at trykke på <Plus> eller <Minus>, og derefter tryk på <Enter> for at bekræfte og gå videre. indhold i denne menu kan variere med privilegium af brugergruppe. - For slutbrugere, skal du vælge "ENd", og tryk <Enter> for at fortsætte. - For serviceteknikere og fabriks brugere, skal du vælge "PWd", og tryk på <Enter> og indtaste adgangskode. Varmepumpestyring Side

21 4.3 Start og stop af varmepumpen Start Start af styringen, hvis alle parametre er konfigureret på forhånd, vil den normale funktion blive vist med målte værdier. Hvis styringen får strømsvigt i stop-tilstand, vil styringen når strømmen genoprettes/tændes igen, stå på stop-tilstand. Tryk <Esc> og slip den for at starte systemet og vende tilbage til den normale driftsfunktion. Note Når man første gang starter/tænder styringen er den i stoppet tilstand. Stop Display Procedure Når styringen kører i den normale funktion, skal du trykke på <Esc> og slippe den. Ordet "OK" vil blive vist på venstre side af LCD Tryk <Enter> at bekræfte, og alle relaterede enheder vil stoppe med at arbejde efter udløbet af deres forsinkelse. Endelig stoptilstand vises som følger. ikonet vil blinke, når (hvis konfigureret) kompressoren kører pumpdown * Under denne proces, tryk <Esc> og slip den igen, dette vil aktiverer systemet fra stoptilstand, og vende tilbage til den normale driftfunktions. * Tomsuger fordamperen for kølemiddel.- ikke alle varmepumper er konstrueret med pumpdown 4.4 Valg af System funktion Display Procedure Tryk på <Plus> knappen i mere end 2 sekunder, og slip den for at aktivere valg af funktions tilstand. Den nuværende funktions tilstand vil begynde at blinke. Tryk <Plus> eller <Minus> for at vælge den ønskede funktion tilstand, og tryk <Enter>. Valg af funktion vælges med <Plus> eller <Minus> knappen, det du har valgt er baseret på den nuværende funktions tilstand/emne (SF01). Det tilsvarende ikon for funktionen vil blinke når det er valgt. Hvis den nuværende funktion er varmepumpe (når SF01 = 1) og økonomi-tilstand er aktiveret (når SF06 = 1), vil hele sekvensen af udvælgelse af systemets funktionen være som følger: Varmepumpestyring Side

22 Tryk <plus> + + Tryk <minus> Visning af indgange og udgange Som standard er alle input og output er tilgængelige for alle brugere. Display Procedure i den normale fukntion, skal du trykke <Enter> i 2 sekunder, og slippe den for at aktivere menuen Funktion. Tryk <Enter> for at bekræfte og gå videre, når ikonet blinker. Den analoge indgang som er konfigureret med den mindste enheds nummer vil blive vist først med den målte værdi. For yderligere oplysninger henvises til <kapitel 9 princippet i styringen>. For se andre konfigureret input / output, skal du trykke <Plus> eller <Minus>, og tryk derefter på <Enter> for at bekræfte. 4.6 Ændring af Sætpunkt (slutbrugere) Display Procedure i normal drift funktion, skal du trykke <Enter> i 2 sekunder, og slippe den for at aktivere Menuen Når ikonet blinker, skal du trykke <Plus> eller <Minus> for at navigere til menuen, og derefter trykke på <Enter> for at fortsætte. indehold under Menuen kan variere afhængig af bruger niveau. Til slutbrugere, skal du vælge "ENd", og tryk <Enter> for at fortsætte. For serviceteknikere og fabriks brugere, skal du vælge "PWd", og tryk på <Enter> indtast den firecifrede adgangskode (Se også kapitel 10.7 Adgang til Parameter menu). For slutbrugerne, vil parametre i "ST" gruppen vises som standard. Tryk <Plus> og <Minus> for at navigere til det pågældende parameter, og tryk på <Enter> for at fortsætte/gemme. Eller, tryk konstant på <Esc> for at afslutte det nuværende niveau og tilbage til det ønskede. Varmepumpestyring Side

23 4.7.ST parametre for slutbrugere: Parametre i andre grupper, står som standard "NoNE". Parametre i ST-Gruppen Følgende liste er parametre, der er indeholdt i "ST" gruppe. Para-metre Beskrivelse* De fault Min Max Enhe d opløs ning Priv ST01 Temperatur sætpunkt i kølefunktion (Slutbruger) 12 ST11 ST12 ºC/ ST02 Temperatur sætpunkt i varmefunktion (Slutbruger) 40 ST13 ST14 ºC/ ST03 Temperatur difference i kølefunktion ºC ST04 Temperatur difference i varmefunktion ºC ST05 Temperatur sætpunkt for varme kompensation ºC ST06 Kompensations faktor for varme kompensation ST07 ST08 Udendørs temperatur for start af el-varmestav el ekstern varmekilde Udendørs temperatur forskel sammenlignet med ST07, stopper el-varmestav eller ekstern varmekilde ºC ºC ST09 Varmt brugs vands temperatur 50 ST15 ST16 ºC ST10 Varmt brugs vands temperatur - difference ºC ST11 Minimum køle temperatur 10 0 ST12 ºC ST12 Maksimum køle temperatur 40 ST11 60 ºC ST13 Minimum varme temperatur ºC ST14 Maksimum varme temperatur ºC ST15 Minimum varmtvands temperatur ºC ST16 Maksimum varmtvands temperatur ºC ST17 Check og justering af tid Sec 1 0 ST18 Running mode transfer temperatur ºC ST19 Running mode transfer temperatur difference ºC Varmepumpestyring Side

24 5 Hurtig konfiguration vha. Polystick 5.1 Kun på fabrikken Noter 7 Advarsels administration 7.1 Advarselskoder Når en advarsel er opdaget, vil det tilsvarende advarsel ikon/kode vises på LCD. Den advarsel ikonet vil blinke samtidig. Kun de seneste 10 advarsler vil blive vist under menuen. Ved strømsvigt af styringen, vil advarsels loggen blive slettet Ti typer af advarsler anvendes til at overvåge systemet. Koder Betydning WN00 Vandtank niveau over den lave grænse (Di). WN01 Vandtank niveau over den høje grænse (Di). WN02 Frem- og returløb temperaturen er under frostvæske sætpunkt minus temperatur band sf11-sf12)? WN03 Kompressor 1 kører tid er forbi den forudindstillede tid (CM12). WN04 Kompressor 2 køretid er over forudindstillede tid (CM14). WN05 Kompressor 1 kører tid er forbi den forudindstillede tid til vedligeholdelse (CM13). WN06 Kompressor 2 køretid er over den indstillede tid til vedligeholdelse (CM15). WN07 Bruger definerbare advarsel (Di) WN08 indendørs pumpe ON tid er forbi den forudindstillede tid (EV03) WN09 indendørs pumpe ON tid er forbi den forudindstillede tid til vedligeholdelse. (EV04) WN10 Faktiske tryk / temperatur er over sætpunktet til tvungen justerings funktion (CN02 / CN03). 7.2 Visning Advarsel Log Varmepumpestyring Side

25 Display Procedurer Tryk på <Enter> i 2 sekunder, og slip den for at aktivere menuen funktion. Når ikonet blinker, skal du trykke <Plus> / <Minus> for at navigere til menuen, og derefter tryk <Enter> for at bekræfte. To bogstaver "WN" vil blive vist på LCD, kontinuerligt blinkende Tryk <Enter> igen for at se de sidste 10 advarsler koder, (hvis der er genereret nogen) Hvis der ingen advarsler er genereret, står der "ingen" 8 Alarm kontrol Alarmer i PLC'en er opdelt i to grupper: auto re-set alarmer og manuel re-set alarmer. For en automatisk nulstilling af alarm, er brugere ikke forpligtet til at anerkende og nulstille den. Den tilsvarende funktion vil automatisk blive genoptaget, når alarmen forsvinder. Når en manuel reset alarmen er aktiv, vil systemet stoppe. Brugere skal anerkende og nulstille den, og manuelt genstarte tilsvarende enhed efter fejlen er annulleret. Når en alarm detekteres, vil det tilsvarende enheds ikon og ikonet (hvis nogen) og ikonet vil blinke. En alarm kode vil blive vist på skærmen. Hvis mere end en alarm er aktiv, vil alarmens koder vises på LCD-skærmen, indtil alarmens status forsvinder, eller indtil de er manuelt erkendt eller reset (kun for manuel reset alarmer). Hvis systemet opdager advarsler og alarmer på samme tid, vil advarslen koder ikke vises på LCD. De seneste 20 normale alarmer og manuel reset alarmer er separat holdt under auto reset alarm (AR) og manuel reset alarm (MR) kategorier i menuen. 8.1 Auto Reset Alarmer Kode Betydning AL01 Kompressor lavtryk (D2) AL02 Kompressor højt tryk (D3) Varmepumpestyring Side

26 AL03 Lav indendørs vandtemperatur beskyttelse (lavere end AL01 i køle funktion) AL05 indendørs fremløbstemperatur overstiger den høje grænse i varmedrift (højere end AL03 i opvarmning funktion) 8.2 Manual Reset Alarmer Nedenstående er koder for manuel nulstilling af alarmer med deres betydning. Koder Betydning AL11 RT sensor problemer (over 80 º C) (X1) AL12 ST sensor problemer (over 80 º C) (X2) AL13 OT sensor problemer (over 80 º C) (X3) AL14 HT sensor problemer (over 80 º C) (X4) AL15 CT sensor problemer (over 80 º C) (X5) AL16 ET sensor problemer (over 120 º C) (X6) AL17 Flow switch alarm efter forsinkelse (AL05) AL18 Kompressor lavtryk alarm antal gange inden for 24 timer er over grænseværdien (AL06) AL19 Kompressor højtryk alarm antal gange inden for 24 timer er over grænseværdien (AL07) AL20 Lav fordamperen temperatur beskyttelse (AL08) AL21 Høj afgangsgastemperatur beskyttelse (over 115 º C) 8.3 Se Alarm Loggen Display Procedure Tryk <Enter> ned i 2 sekunder, og slip den for at aktivere menuen. Tryk <Plus> eller <Minus>for at navigere til menuen, og tryk derefter på <Enter> for at bekræfte. Som standard blinker, "auto reset alarm" AR bliver vist på LCD,. For at se hvilke Auto Reset alarmer der er genereret, skal du trykke <Enter> at fortsætte, når "AR" vises. For at se manuel reset alarmer, skal du trykke <Minus> eller <Plus> og navigere til "MR-gruppen", og tryk derefter på <Enter> for at fortsætte. Som standard, vises den første manuelle reset alarm "MR01" Tryk <Enter> for at se den første manuel reset alarm kode. Eller tryk <Minus> eller <Plus> for at se andre nummererede alarmer, og tryk <Enter> for at se den specifikke kode. Varmepumpestyring Side

27 Hvis ingen alarm, vil udtrykket "ingen" blive vist. Tryk <Exit> at afslutte ud af det nuværende niveau, og tilbage til den normale drift funktion. MR01 og AR01 er henholdsvis de nyeste oplysninger om manuel reset alarm og automatisk reset alarm. 8.4 Re-set og Nulstilling af Manuelle Alarmer Enhver alarm opdaget af systemet, vil enten automatisk nulstille alarm eller skal manuelt resettes. Alarmen, vil blive vist på LCD. Dog kun manuel reset alarmer kræver brugerens kvittering og dermed nulstilling. For at gøre dette ved at følge nedenstående trin: Tryk <Enter> for at anerkende alarmen. Hvis alarmen status er ryddet, vil det tilsvarende enheds ikon og alarm-ikon, som blinker dermed forsvinde. Genstart systemet. 9 Hoved princip i styringen 9.1 Kompressor Kapacitet Kontrol For kompressorer med kapacitets trin, vil det blive startet med fuld kapacitet, når systemet starter i kølefunktion. Temperature D01 Cooling Setpoint Band1 Band1 Time + Når det faktiske frem- og returtemperatur er højere end køling sætpunktet (ST01) + temperatur båndet (ST03), vil kompressoren kapaciteten øges gradvist i trin ved hver forudindstillet tid (ST17). Varmepumpestyring Side

28 Når det faktiske frem- og returtemperatur er lavere end kølings setpunktet (ST01) - temperatur båndet (ST03), vil kompressoren kapacitet nedtrappes i trin h ved hver forudindstillet tid (ST17). Temperature D02 Heating Setpoint Band2 Band2 Time + i opvarmnings funktion: Når det faktiske frem- og returtemperatur er lavere end varme setpunkt's (ST02) - temperatur båndet (ST04), vil kompressoren kapaciteten øges gradvist i trin ved hver forudindstillet tid (ST17). Når det faktiske frem- og returtemperatur er højere end varme setpunktet (ST02) + temperatur båndet (ST04), vil kompressoren kapacitet nedtrappes i trin ved hver forudindstillet tid (ST17). i varmtvand's funktion: Når det varme vand temperatur HT er lavere end det varme vand setpunkt (ST09) - (ST10), vil kompressor kapaciteten øges gradvist i trin ved hver forudindstillet tid (ST17). Når den faktiske varmt vand temperatur HT er højere end opvarmning setpunkt (ST09) + (ST10), vil kompressor kapacitet nedtrappes i trin ved hver forudindstillet tid (ST17). 9.2 Temperatur kompensation ved opvarmning PLC'en tilbyder to typer temperaturkontrol ved varme funktion. Når SF04 = 0, vil den indstillede temperatur på varme blive kontrolleret af ST02; Når SF04 = 1, vil den indstillede temperatur på varme være kontrolleret af omgivende temperatur (OT), ST05 og ST06 efter følgende formel: Set-temperatur ved HEAT = ST05 + ST06 (ST05-OT) Den beregnede temperatur kan bruges til kontrol reference, men den maksimale temperatur vil ikke overstige ST14 Varmepumpestyring Side

29 9.3 Elektrisk el-varmestav eller ekstern varmeenhed Under varme funktion vil el-varme eller kedel køre som følger: Når OT <ST07: El-varme eller kedel vil køre som energi trin i.f.h.t. temperatur krav (setpunkt), men elvarme eller kedel er det sidste, der aktiveres og det første til at slå fra. Når OT> ST07 + ST08, er el-varmestav eller kedel slukket. Når OT <SF02, vil varmepumpe (kompressor) ikke kører og vil ikke reagere hvis der bliver bedt for varmt vand. Hvis der bliver bedt om opvarmning, virker det som følger: indendørs vandpumpe vil starte, el-varme eller kedel, el-varme eller kedlens følger temperaturkrav (setpunkt) og vil tænde/starte og slukke/stoppe efter dette setpunkt.. Når OT> SF02 + SF03, vender varmepumpen tilbage til normal drift vejs ventil (zoneventil) Når HS = ON, hvis betingelsen for varmt vand produktion er opfyldt, (Q74) vil 3 vejs ventil blive tændt. HS = OFF & SF05 = 1, hvis tændt = kølefunktion når kompressoren er tændt. Hvis HT er lavere end ST09-ST10 (Q74) vil 3 vejs ventil være tændt. Hvis HT er højere end ST09 (Q74) vil 3 vejs ventil være slukket. Når kompressoren er slukket, (Q74) vil 3 vejs ventil være slukket. 9.5 Ventilator (fan) ventilator u/kølefunktion I kølefunktion & SF05 = 0, kompressor OFF og derefter ventilator motor OFF. Kompressor ON, så: når CN03 = 0, FAN1 (høj hastighed) ventilator motor ON; Varmepumpestyring Side

30 når CN03 = 1 Når OT> CN04, FAN1 ventilator motor ON; Når OT <CN04-1, FAN2 (lav hastighed) ventilator motor ON; i kølefunktion & SF05 = 1, kompressor OFF derefter ventilator motor OFF, kompressor ON, så: CN03 = uanset værdi; 3-vejsventil (cirkulationspumpe) OFF, FAN1 ventilator motor ON; 3-vejsventil (cirkulationspumpe) ON & HT> CN08, FAN1 ventilator motor ON; 3-vejsventil (cirkulationspumpe)) ON & HT <CN08-1, FAN1 ventilator motor OFF; Ved opvarmning, kompressor OFF og derefter blæser motor OFF, kompressor ON, så: CN03 = 0, FAN1 ventilator motor ON; CN03 = 1 Når OT <CN05, FAN1 ventilator motor ON; Når OT> CN05 +1, FAN2 ventilator motor ON; Ved varmtvands produktion, kompressor OFF og derefter ventilator motor OFF, kompressor ON, så: CN03 = 0, FAN1 ventilator motor ON; CN03 = 1 Når OT <CN06, FAN1 ventilator motor ON; Når OT> CN06 +1, FAN2 ventilator motor ON; 9.6 EVi Kontrol (kun høj temperatur model med EVi kompressor) EVi lukker altid 2sek før kompressoren stopper > L. ET-ST SF11, EVi output 10V; > 2. ET-ST SF11-SF12, EVi output 0V; > 3. SF11-SF12 <ET-ST <SF11, EVi holder oprindelige tilstand 9.7 Alarmer Alarmer producerer forskellige output, som enten skal resettes manuelt eller autoresettes. 9.8 Defrost ved varme eller varmt vand funktion Adgang til af rimning. (betingelse skal være opfyldt på samme tid) Udendørs temperatur (OT) <DF03 Tidsintervallet mellem af rimning mellem den første og anden gang> DF06 Temperaturforskellen (OT-CT)> DF04, sidste gang DF Afslut af rimningen (når en af følgende vises) Højtryks beskyttelse Coil temperatur DF09 Varmepumpestyring Side

31 Defrost tid DF Ventilator motor og af rimning Hvis DF01 = 1, og udendørstemperatur (OT)> DF02, efter optøning betingelser er opfyldt, kommer ventilator motor ind i af rimnings processen Kompressoren slukker Udendørs ventilator kører indtil fordamper flade temperaturen> 3, af rimning stopper Defrost forberedelse ved varmtvand produktion Ved varmtvand produktion, hvis OT <DF03, DF01 = 0 eller DF01 = 1, men OT <DF02 Hvis RT <DF11, Lukker 3-vejs ventilen. Hvis RT> DF11 5, Åbner 3-vejs ventilen Beskyttelses anordning Anti-frost funktion Anti-frost funktionen kun gyldig ved følgende betingelser: Regulatoren er i stop-tilstand, men enheden stadig er forbundet til strømforsyningen. OT SF06 (Under anti-frost sikring, når OT SF06 + SF07, anti-frost sikringen ophøre.) På ovennævnte betingelser, når ST SF08, på den indendørs side af vandpumpen og elvarme eller kedel er tændt, vil et kontinuerlig blink advarsels koden WN01 vises på LCD displayet, indtil ST SF08 + SF09, da afsluttes fra anti- fryse sikringen Lavtryks pressostat (Alarm kode: AL01) Efter start af kompressoren, vil lavtrykket + AL09 forsinkelse. Hvis Di2 = OFF, vil alle kompressorerer stoppe. Alle andre funktionen vil bevare sin oprindelige tilstand. Et kontinuerlig blink kode AL01 vises på LCD, indtil Di2 = ON, da vil enheden vende tilbage til sin normale arbejdes funktion Højtryks pressostat Alarm (kode AL02) Når som helst D13=OFF vil kompressoren stoppe, Alle andre funktionen vil bevare sin oprindelige tilstand. Et kontinuerlig blink kode AL02 vises på LCD, indtil Di2 = ON, da vil enheden vende tilbage til sin normale arbejds funktion Lav afgangs temperatur fra brinekreds (i kølefunktion) (kode AL03) Ved kølefunktion, hvis ST AL01, vil alle kompressorer stoppe, Alle andre funktionen vil bevare sin oprindelige tilstand. Et kontinuerlig blink med advarsel kode AL03 vises på Varmepumpestyring Side

32 LCD, indtil ST AL01 + AL02, da vil enheden vende tilbage til sin normale arbejds funktion Høj vandtemperatur beskyttelse ved varmedrift (kode: AL05) Ved varme- eller varmtvand- drift, der kører, ST AL03, vil alle kompressorer være stoppet, Alle andre funktionen vil bevare sin oprindelige tilstand. Et kontinuerlig blink med advarsels kode AL05 vises på LCD, indtil ST AL03-AL04, da vil enheden vende tilbage til sin normale arbejds funktion Vandmængde flow beskyttelse (kode: AL17) Ved normale driftsbetingelser. Hvis der ikke er signal fra vand flow switch i AL05 efter start af varmesidens vandpumpe, vil et kontinuerlig blink, advarsels kode AL017 vises på LCD Under drift, når switch FS = OFF, vil alle kompressorer stoppe, andre dele vil bevare sin oprindelige tilstand, et kontinuerlig blink og advarsels kode AL017 vises på LCD Lav fordampe temperatur beskyttelse (Code: AL20) Beskyttelses funktionen vil være gældende ved kølefunktion. Under normal drift, hvis ET AL08, vil kompressorer stoppe, Alle andre funktionen vil bevare sin oprindelige tilstand, et kontinuerlig blink og advarsels kode AL20 vises på LCD Høj afgangs gastemperatur beskyttelse (kode: AL21) ET> AL10, Kompressoren stoppes, andre dele vil bevare sin oprindelige tilstand. et kontinuerlig blink og advarsels kode AL21 vises på LCD. 10 Parameter tabeller 10.1.Kompressor indstillinger Parameter Beskrivelse Defa ult Min Max Enhe d Oplø sning CM01 Kompressor minimum ON tid Sec 1 1 CM02 Kompressor minimum OFF tid Sec 1 1 CM03 Start forsinkelse mellem to kompressorer Sec 1 1 CM04 Stop forsinkelse mellem to kompressorer Sec 1 1 CM05 Kompressor ON forsinkelse (anlægspumpe ON) Sec 1 1 CM06 Antal af kompressorer CM07 CM08 Retnings indikator af 4-vejs ventil ( 1 el 0 indikerer varme funktion) ikke i brug Previ legie Varmepumpestyring Side

33 10.2 Kondensator indstillinger Parameter Beskrivelse Defa ult Min Max Enhe d Oplø sning CN01 Udendørs pumpe ON forsinkelse (indoor pump ON) Sec 1 1 CN02 Udendørs pumpe ON forsinkelse (compressor OFF) Sec 1 1 CN03 Kontrol funktion 0= fix fan hastighed; 1= two fan hastighed CN04 CN05 CN06 CN07 CN08 Udendørs temperatur for justering af ventilator hastighed ved kølefunktion Udendørs temperatur for justering af ventilator hastighed ved varmefunktion Udendørs temperatur for justering af ventilator hastighed ved varmtvands produktion ikke i brug Varmt vands temperatur for justering af ventilator hastighed ved varmegenvindings funktion. Previ legie Fordamper indstillinger Parameter Beskrivelse Defa ult EV01 EV02 EV03 Kontrol funktion 0=pumpe cirkulerer kontinuerligt - 1= Anlægs pumpe kører sammen med kompressoren ON/ OFF indendørs reference sensor: - 0=RT (Retur temperatur sensor) - 1=ST (Fremløbs temperatur sensor) indendørs cirkulations pumpe Off forsinkelse v/ (kompressor OFF) Min Max Enhe d Oplø sning Previ legie CN Sec Specielle funktioner Parameter Beskrivelse Defau lt SF01 Valg af funktion 0=Kun køling 1=Varme og køling 2=Kun varme Min Max Enhe d Opløs ning Previl egie SF02 Ude temperatur som stopper varmepumpen Varmepumpestyring Side

34 Parameter Beskrivelse Defau lt SF03 SF04 Temperatur difference for genindsætte varmepumpen SF02+SF03 Kompensations funktion for varme temperaturen 0=ikke aktiv, 1=Aktiv Min Max Enhe d Opløs ning Previl egie SF05 Varmegenvindings funktion: 0=ikke aktiv, 1=Aktiv SF06 Udendørstemperatur punkt for anti-frost sikring tændt: SF07 SF08 SF09 SF10 SF11 (Kun for EVi modeller) SF12 (Kun for EVi modeller) Temperatur difference for genindsætte varmepumpen SF06+SF07 Udendørstemperatur punkt for anti-frost sikring af ind- og udløb fra varmepumpen (Under kølefunktion): Temperatur difference for genindsætte varmepumpen sikring af ind- og udløb SF08+SF09 ikke i brug ET-ST SF11, start af EVi ET-ST SF11-SF12,stop af EVi Bruger opsætning Parameter Beskrivelse Defau lt Min Max Enhe d Opløs ning Previl egie ST01 Settemperatur kølefunktion (Slut bruger) 12 ST11 ST12 ºC/ ST02 Settemperatur varmefuktion (Slut bruger) 40 ST13 ST14 ºC/ ST03 Settemperatur difference kølefunktion ºC ST04 Settemperatur difference varmefunktion ºC ST05 Settemperatur for varmekompensation (i varmefunktion) ºC ST06 Kompensations faktor for varmekompensation (i varmefunktion) ST07 Ude temperatur for start af El-Stav eller olie/pille fyr ºC ST08 Ude temperatur difference til sammenligning med ST07, for at stoppe El-Stav eller olie/pille fyr ºC ST09 Settemperatur varmt vands temperatur (VVB) 50 ST15 ST16 ºC ST10 Varmt vands temperatur difference ºC Varmepumpestyring Side

35 Parameter Beskrivelse Defau lt Min Max Enhe d Opløs ning Previl egie ST11 Minimum køle temperatur 10 0 ST12 ºC ST12 Maksimum køle temperatur 40 ST11 60 ºC ST13 Minimum varme temperatur 20 0 ST14 ºC ST14 Maksimum varme temperatur 60 ST13 80 ºC ST15 Minimum varmt vands temperatur 20 0 ST16 ºC ST16 Maksimum varmt vands temperatur 60 ST15 80 ºC ST17 Check og justering af tid forsinkelse Sec 1 0 ST18 Running mode transfer temperature ºC ST19 Running mode transfer temperature difference ºC Defrost indstillinger Parameter Beskrivelse Defau lt DF01 Ventilator drift under defrost 0=ikke aktiv, 1=Aktiv (Når ude temperatur DF02) DF02 Settemperatur: Når ventilator skal kører under defrost (Når: OT DF02 og DF01=1, Starter ventilator under defrost) Min Max Enhe d Opløs ning Previl egie ºC DF03 Settemperatur (udendørs) aktiverer defrost ºC DF04 Defrost temperatur difference (OT-CT)) ºC DF05 Kompressor køretid når: OT-CT DF Min 1 1 DF06 Minimum defrost interval Min 1 1 DF07 DF08 Kompressor forsinkelse fra: OFF to ON før defrost, og fra varme- til kølefunktion Kompressor forsinkelse fra: OFF to ON efter defrost, og fra køle-- til varmefunktion Sec Sec 1 1 DF09 Stop temperatur (fordamper fladen) ved defrost ºC DF10 Defrost tid ( fra kompressor ON) Sec 1 1 DF11 Minimum vand temperatur for/før defrost ved varmtvand produktion ºC Brugergrupper BEMÆRK: Det er kun kvalificeret personel der må ændre ved fabriksindstillingerne! Varmepumpestyring Side

36 Parameter Beskrivelse Default Min Max Enhe d Oplø sning Ui01 Password for service user RING Ui02 Password for factory user RING Previ legie 10.8 Alarm indstillinger Parameter Beskrivelse Defa ult Min Max Enhe d Opløs ning Previl egie AL01 Sikkerhed: Lav fremløbs temperatur ºC 1 1 AL02 Sikkerhed: Lav fremløbs temperatur difference AL01+AL ºC 1 1 AL03 Sikkerhed: Høj fremløbs temperatur ºC 1 1 AL04 Sikkerhed: Høj fremløbs temperatur difference AL03+AL ºC 1 1 AL05 Forsinkelse vand flow switch Sec 1 1 AL06 Lavtryksalarm: Antal gange tilladt indenfor 24 timer (Over denne grænse, vises alarm AL18 i display.) AL07 Højtryksalarm: Antal gange tilladt indenfor 24 timer (Over denne grænse, vises alarm AL19 i display.) AL08 Sikkerhed: Lav fordamper temperatur ºC AL09 Tidsforsinkelse af lavtryks pressostat ved kompressor start Sec AL10 Sikkerhed: Høj gas temperatur på kompressors afgangsrør ºC 1 1 Varmepumpestyring Side

37 11 El-diagram tilslutning af drifts afbrydere Varmepumpestyring Side

38 11.1 El-diagram HPW10/B, HPW13/B, HPW15/B, HPW20/B Varmepumpestyring Side

39 11.2 El-diagram HPW13/H-EVI Varmepumpestyring Side

40 12 Tekniske data HPW L/V 12 Tekniske data HPW LUFT TIL VAND VARMEPUMPE Enh. L/V09K L/V12K L/V10K L/V13K L/V15K L/V20K Varme effekt/optagen effekt ved: 7/35 C kw 9.5/ / / / / /5.7 Varme effekt/optagen effekt ved: 7/45 C kw 9.1/ / / / / /6.8 Varme effekt/optagen effekt ved: 7/55 C kw 8.8/ / / / / /8.4 Varme effekt/optagen effekt ved: 2/35 C kw 8.2/ / / / / /5.7 Varme effekt/optagen effekt ved: 2/45 C kw 7.9/ / / / / /6.8 Varme effekt/optagen effekt ved: -7/35 C kw 6.2/ / / / / /5.8 Varme effekt/optagen effekt ved: -7/45 C kw 6.1/ / / / / /6.9 Køling effekt/optagen effekt ved: 35/7 C KW 7.8/ / / / / /6.8 Start strøm max A Soft-start relæ Inkluderet som standard Power V/1PH/50Hz V/3PH/50Hz Kompressor DAIKIN Scroll HITACHI scroll Kondenser Varmloddet pladevarmeveksler Nominal flow varme medium l/s 0,45 0,62 0,52 0,67 0,76 1,03 Internal trykfald ved nominelt flow kpa Flow luft gennemstrømning m 3 /h Nominelt effekt ventilator W Maximum udgående temperatur varme medium 55 Dimensioner (HxBxD) mm 1050x1050x x1105x x1050x x1105x x1300x690 Rør tilslutninger DN25 DN32 Vægt kg Testet ifølge EN14511 Varmepumpestyring Side

41 12.0 Lydtryk fra luft til vand varmepumpe HPW Luft til vand varmepumpe er normalt placeret ved siden af en husmur, hvilket kan give en direkte lyd forstærkning. Der bør derfor overvejes en placering på den side der vender mod det mindst følsomme område (Naboens soveværelser mm). Lydtryks niveauerne er yderligere påvirket af vægge, mursten og forskelle i jordoverfladen mm og bør derfor kun ses som vejledende værdier. AW09 W12 AW10 13AW 15AW W20 Lydtryks niveau ved 1 m. db(a) Lydtryks niveau ved 5 m. db(a) Lydtryks niveau ved 10 m. db(a) Varmepumpestyring Side

42 12.1 Ydelser på varmepumpen 9/9B Model HPW L/V 9/9B Ydelse på varmepumpen 1=Flow ved 35 C Fuld last 2=Flow ved 45 C Fuld last 3=Flow ved 55 C Fuld last Udgangs effekt kw Omgivelses temperatur Varmepumpestyring Side

43 Optagen effekt kw Omgivelses temperatur COP Omgivelses temperatur 12.2 Ydelser på varmepumpen 12/12B Model HPW L/V 12/12B Ydelse på varmepumpen 1=Flow ved 35 C Fuld last 2=Flow ved 45 C Fuld last 3=Flow ved 55 C Fuld last Varmepumpestyring Side

44 Udgangs effekt kw Omgivelses temperatur Optagen effekt kw Omgivelses temperatur COP Omgivelses temperatur Varmepumpestyring Side

45 12.3 Ydelser på varmepumpen 10/10B Model HPW L/V 10/10B Ydelse på varmepumpen 1=Flow ved 35 C Fuld last 2=Flow ved 45 C Fuld last 3=Flow ved 55 C Fuld last Udgangs effekt kw Omgivelses temperatur Optagen effekt kw Omgivelses temperatur COP Varmepumpestyring Side

46 12.4 Ydelser på varmepumpen 13/13B Model HPW L/V 13/13B Ydelse på varmepumpen 1=Flow ved 35 C Fuld last 2=Flow ved 45 C Fuld last 3=Flow ved 55 C Fuld last Udgangs effekt kw Omgivelses temperatur Optagen effekt kw Omgivelses temperatur Varmepumpestyring Side

47 COP Omgivelses temperatur 12.4 Ydelser på varmepumpen 13/13B Model HPW L/V 15/105 Ydelse på varmepumpen 1=Flow ved 35 C Fuld last 2=Flow ved 45 C Fuld last 3=Flow ved 55 C Fuld last Udgangs effekt kw Omgivelses temperatur Varmepumpestyring Side

48 Optagen effekt kw Omgivelses temperatur COP Omgivelses temperatur 13 Dimensioner HPW L/V 9/9B Varmepumpestyring Side

49 13.1 Hoveddele HPW L/V 9/9B Enhed AW09B AW10B Kompressor Daikin Hitachi Plade varmeveksler Swep Swep Ekspansions ventil Emerson Emerson Controller Siemens Siemens Elektriske dele Schneider Schneider Tørefilter Emerson Emerson Skueglas Emerson Emerson Cirkulationspumpe Wilo Star S25/6 Wilo Star RS25/6 14 Dimensioner HPW L/V 1212/B 15/15B Varmepumpestyring Side

50 14.1 Hoveddele HPW L/V 1212/B 15/15B Enhed AW12B AW13B AW15B Kompressor Daikin Hitachi Hitachi Plade varmeveksler Swep Swep Swep Ekspansions ventil Emerson Emerson Emerson Controller Siemens Siemens Siemens Elektriske dele Schneider Schneider Schneider Tørefilter Emerson Emerson Emerson Skueglas Emerson Emerson Emerson Cirkulationspumpe Wilo Star RS25/8 Wilo Star RS25/8 Wilo Star RS25/8 Varmepumpestyring Side

Copmax VARMEPUMPER DANSK MANUAL

Copmax VARMEPUMPER DANSK MANUAL Copmax VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Copmax Varmepumpestyring Side 1-61 10-08-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1.1 Nøglefunktioner...4 1.2 Regulerings kombination...5 1.3

Læs mere

VARMEPUMPE AW 10 15 20 DANSK MANUAL

VARMEPUMPE AW 10 15 20 DANSK MANUAL VARMEPUMPE AW 10 15 20 DANSK MANUAL Med Siemens PLC styring Kom godt igang: Det anbefales at gennemlæse manualen før tilslutning begyndes.! Side 1-31 Kom-godt-igang HPW L_V varmepumpe 1.11 10102011 Kom

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Dansk styring. Hitachi kvalitets kompressor. Løbende aflæsning af COP værdi. Gratis opstartsbesøg af Autoriseret kølemontør.

Dansk styring. Hitachi kvalitets kompressor. Løbende aflæsning af COP værdi. Gratis opstartsbesøg af Autoriseret kølemontør. Monteringsanvisning til Scotte Jordvarme JV8-JV60 Dansk styring. Hitachi kvalitets kompressor. Løbende aflæsning af COP værdi. Gratis opstartsbesøg af Autoriseret kølemontør. Modulopbyggede gør-det -selv

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

LUFT/VAND AW 5, AW 8 & AW 13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING

LUFT/VAND AW 5, AW 8 & AW 13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. LUFT/VAND AW 5, AW 8 & AW 13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING

LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Se www.andes.dk for

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. Indhold Indledning 3 Siemens RVD varmeregulator funktionsoversigt 4 Anlægstype 1 RVD120 5 Anlægstype 2 RVD140 6 Anlægstype

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere