BRAINSTORM QUALIFIER MARTS 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRAINSTORM QUALIFIER MARTS 2010"

Transkript

1 BRAINSTORM QUALIFIER MARTS 2010 Alexandra Instituttet C H A

2 ENERGI AKTIESPILLET Køb energi når det er billigt - sælg dyrt. 01 IDE Køb familiens energi når den er billig eller når den er grøn. Brugeren sidder ved computeren og styrer indkøb og salg af energi. styret system som kræver elselskabernes Energien kan sælges igen hvis man 1. kræver indsigt i it-systemer og eventuelt staternes køber mere end man kan anvende. 2. kræver indsigt i handel involvering. Store engangs- og Et simpelt spil om udbud og 3. risikobetonet etableringsomkostninger. efterspørgsel. 4. flerbruger evt. globalt...

3 Diode board Opslagstavle som refererer til dine elektriske apparater 02 IDE Familien hænger en tavle på væggen, hvor det er muligt at indsætte dioder i tilfældige mønstre eller systemer efter fx boligens rumlige indretning. Hver diode repræsentere et apparat eller lys eller varmekilde. Dioden lyser når apparatet eller kilden er tændt. Hver diode skal konfigureres via en pc. Tavlen kan udformes som perforerbare lag, hvor diodernes ben kan skabe kontakt med to ledende lag. Dioden giver et ambient overblik hvilke instellationer, der er tændte. Nogle bruger vil måske have behov for at tavlen mimer husets rum mens andre måske ønsker forskellige farver for forskellige apparater. Som supplement kunne man forstille sig, at man via pc en kan få et mere detaljeret overblik. Tavlen skal kobles med eltavlen og hvert apparat skal kunne melde tilbage om hvorvidt det er i brug eller ej. Der skal endvidere udtænkes et stykke hardware som kan koble de enkelte dioder med et bestemt apparat eller lyskilde. Dertil kommer evt. et system som gør det muligt at se hvor meget energi de enkelte kilder anvender via pc en.

4 electro touch touch screen som refererer til dine elektriske apparater 03 IDE Minder i udgangspunktet lidt om 02. DIODE BOARD, bortset fra at den fysiske talve nu er en touchscreen hvor hvert enkelt apparat eller lys/energikilde er repræsenteret af et virtuelt objekt med den række egenskaber som kan udfoldes ved berøring. Touchscreenen er placeret på et centralt sted i huset og er en ambient visualisering af hustandens apparater og energikilder. Ved berøring kan de enkelte apparaters historie (og evt. forventede fremtid) udfoldes som en graf eller tidslinje, Tavlen skal kobles med eltavlen og hvert apparat skal kunne melde tilbage om hvorvidt det er i brug eller ej. Dertil kommer et system som gør det muligt at se hvor meget energi de enkelte kilder anvender nu, historisk samt evt. beregnet frem i tiden baseret på det historiske forbrug.

5 vægten skab balance mellem komfort og økonomi eller miljø 04 IDE Vægten kan enten være en fysisk eller virtuel vægt som skal få brugeren til at reflektere over deres energiforbrug og forholde sig til om de vil prioritere komfort eller økonomi eller miljøet. Balancen eller manglen på samme kan evt. sendes ud til hustandens omgivelser via facebook eller andre socialemedier som en måde at kommunikere ens værdier til omgivelserne. Vægten gør det umiddelbart muligt at aflæse om ens energiforbrug er i harmoni med ens værdier. Det kan være miljø over for komfort eller økonomi over for komfort. Dvs det kan være at boligen er kold fordi det ikke er muligt at modtage grøn energi eller at den et lige tilpas fordi at prisen på energi er billig. Vægten afspejler således familiens personlige værdier og kan fx spejles på facebook og dermed være identitetsskabende. Vægten kræver en lille servomotor som tipper til den ene eller anden side ahængigt af rumtemperaturen. Den ønskede komfort-setting kan indstilles på vægten og systemet skal tale med eltavlen og kunne tilgå oplysninger om varmeforbrug.

6 Stramaj interface puder eller billeder med oplysninger eller opfordringer 05 IDE Home Sweet Home. Ideen er at lave et interface som et tekstil der kan vise stramaj. Det kunne være puder eller tavler, der kan hænges på væggen og som løbende ændrer sig når der fx sker prisændringer i energiforsyningen. Beskederne kunne være tankeprovokerende som fx Turn on TV - energy is cheap now eller Sluk 3 lamper i dag og der mere lys i morgen Dette interface appealere muligvis mest til den ældre generation eller til unge som vi finde det kult. Oplevelsen er primært tænkt som noget der skal være med til at ændrer familiens vaner og gøre medlemmerne opmærksomme på sammenhængen mellem forbrug og handlemuligheder. Puderne eller tavlerne behøver ikke nødvendigvis at trække på informationer fra hustandens eget forbrug, men kan fx modtage et rss-feed direkte fra forsyningsselskaberne. Objekterne behøver således en micro-pc der skal opkobles til hustandens internet.

7 Energi poker spil poker med familiens elforbrug som indsats 06 IDE Ideen med Energi Poker er grundlæggende at huset altid vinder. Dvs at de spillelystne altid skal betale en buy-in fee som går til huset - fx en energifond for almennyttige formål a la energiforbedringer, skovrejsning eller forskning. Hvor der spilles der spildes. De dygtige pokerspillere kan finansiere deres energiforbrug og mere til, mens de udygtige kan tabe en procentdel af deres aconto energibudget hvorved de er tvunget til at spare på strømmen og varmen resten af måneden. Spillet foregår på en pc og man spille mod andre familier. et er grundlæggende magen til de mange online pokersites som er dukket op i tiden. Forskellen er blot at det er forsyningsselskaberne som udbyder spillet. Se i øvrigt 07. ENARMET TYVEKNÆGT.

8 Enarmet tyveknægt spil med familiens elforbrug som indsats 07 IDE Ideen med Enarmet tyveknægt er grundlæggende at huset altid vinder. Chancen for at vinde over maskinen er mindre end sandsynligheden for at vinde. Overskudet fra spillet går til huset - fx en energifond for almennyttige formål a la energiforbedringer, skovrejsning eller forskning. Hvor der spilles der spildes. De heldige spillere kan finansiere deres energiforbrug og mere til, mens de uheldige kan tabe en procentdel af deres aconto energibudget hvorved de er tvunget til at spare på strømmen og varmen resten af måneden. Spillet foregår på en pc mod sig selv eller måske i en spillehal. et er grundlæggende magen til de mange online pokersites som er dukket op i tiden. Forskellen er blot at det er forsyningsselskaberne som udbyder spillet. Hvis spillet skal kunne spilles i en spillehal vil det endvidere kræve at der produceres fysiske energicredits som skal udsende hver måned. Se iøvrigt 06. ENERGI POKER

9 terningenmanden efterlev terningens tilfældighed 08 IDE I begyndelsen var Tilfældet, og Tilfældet var med Gud og Tilfældet var Gud. Han var i begyndelsen med Gud. Alting blev skabt af Tilfældet, og uden ham blev intet skabt. I Tilfældet var livet, og livet var menneskenes lys. Lev livet som Luke Rhinehart i den famøse 70 er klassiker Terningemanden. Brugeroplevelsen er tilfældig hvad enten systemet er helt analogt eller digitalt. Tanken er at man konstant bliver stillet overfor et valg. Kan jeg slå et højt nok antal øjne til at kunne tænde begge lamper på fuldstyrke eller må jeg nøjes med begge på 50% - eller er jeg nødt til at slukke en lampe for at kunne tænde en anden? Et analogt system kræver naturligvis at man er ærlig og efterlever terningernes befaling. Afhængigt af om systemet er analogt, digitalt eller en kombination vil der være forskellige krav til systemet. Grundlæggende skal det dog være muligt at kunne styrer alle lys- og varmekilder. Der er ikke noget egentligt interface men det er muligt at man skal kunne konfigurere fysiske men digitale terninger via en pc, som således varetager styringen af enhederne.

10 energistemplet stemplet viser dit forbrug - tryk eventuelt for at minimere 09 IDE Energistemplet er umiddelbart let aflæseligt søjlediagram som vi kender det fra fx et termometer. Hvis man konfigurere sit system vil det endvidere være muligt at styre boligens overordnede energiforbrug ved at trykke på søjlerne. Der kunne være en stempelboks for varme og en for el, som i princippet fungerer ens. Hver boks har 2 stempler hvoraf det ene fx viser det årlige/månedlige/ ugentlige forbrug, mens det andet viser det aktuelle. Stempelt kører op og ned. Hvis systemet er konfigureret vil man kunne sænke temperaturen i bestemte rum eller slukke sekundære lyskilder, mens de primære som fx køleskabet forbliver tændt - alt afhængigt af familiens. et kræver grundlæggende at det er muligt at styre hver eneste apparat og radiator via sin pc såfremt systemet skal kunne konfigureres. Hvis systemet blot skal være passivt vil systemet skulle trække på oplysninger fra eltavlen og varmemåleren, som dog skal kunne rumme historiske oplysninger.

11 vejrstationen tavle til stuen med oplysninger om vejret samt energiforbrug 10 IDE Denne vejrstation er til de data interesserede som elsker vejret men ikke synes det er nok at gå udenfor for at se efter. Og som gerne vil flashe en smuk tavle med allehånde oplysninger på stuen mest central væg. Oplysninger om temperatur ude som inde, barometer, pollental, luftfugtighed, dage til forårsjævndøgn, kalender, ur samt el- og varmeforbrug nu og en indikation på forbrugets retning a la viserne på et traditionelt barometer. Tavlen er noget som skal vises frem og man kan nyde at holde øje med. Hvad angår energiforbruget så vil det være muligt at vise historiske data som grafer, men umiddelbart er ideen at brugerne skal kunne få en indikation af i hvilken retning forbruget bevæger sig og derved give vedkommende en mulighed for at agere ved at slukke lyset eller skrue ned for varmen sammenholdt med fx rummets temperatur og mængden af dagslys. Tavlen skal udover de normale vejrstationssensore have adgang til en database, der dels indeholder energiforbrugets historiske udvikling opgjort årligt, månedligt, ugenligt og dagligt opg på den baggrund udregne en indikation på forbrugets retning.

12 ægget en energi-tamagotchi der behøver din opmærksomhed 11 IDE Ægget er et lille lækkert håndgribeligt objekt, der fungerer som familiens tamagotchi ; et lille digitalt objekt som kræver opmærksomhed for at opretholde familiens komfortniveau. Ideen er at gøre familiens forbrug taktilt og skabe bevidsthed om forbruget uden at pågående. Ægget er et digitalt kæledyr som sænker boligens temperatur og slukker prekonfigurerede apparater når ingen familiemedlemmer giver den opmærksomhed. Ægget - og dermed familien forbrug - bliver næsten som et ekstra medlem der har egne behov. Max og min indstillinger samt oplysninger om Æggets følsomhed, dvs hastigheden med hvor hurtigt den sænker eller øger temperaturen skal indstilles via et meget simpelt interface på en pc. Ægget indeholder en temeratur og en tryksensor og sender oplysninger til en central enhed i huset som styrer lyskilder samt varmen i huset.

13 GENstanden Del dine energiindstillinger med dine venner 12 IDE En fysisk genstand repræsentaterer en boligs energimæssige indstillinger. Ved at bytte denne genstand med venner tilpasser ens bolig sig til den lånte genstands. Idet man bytter genstand bliver boligens beboere opmærksomme på hvordan vennen enten overforbruger, har et godt isoleret hus eller at det faktisk ikke er så slemt at sænke temperaturen et par grader. På baggrund af sådanne erkendelser kan man rekonfigurere sin genstand når man bytter tilbage... et kræver at grænseværdier er sat for boligens forskellige enheder eller grupper af disse. Dette gøres via et webbaseret interface, der ligeledes monitorerer forbruget. Ved bytte kobles genstandens id til en anden bolig - enten via rfid eller en web og herved sættes der nye grænseværdier for boligens energiforbrug.

14 biometrisk energistyring tildel familien rettigheder til styring af apparater IDE Brug af alle elektriske enheder kobles til den enkelte person. Dette giver mulighed for at monitorere den enkeltes forbrug helt præcist og kunne give anledning til at slukke lyset efter sig mm. Ligeledes vil et system kunne anvendes til at styre hvilke brugere der kan aktivere hvad hvornår... et kan tænkes som fuldt distribueret - dvs. at alle kontakter i en eller anden grad er biometriske og dermed kan genkende den enkelte bruger. et kan ligeledes tænkes centralt hvor identifikationen ligger i et login til en central hvorfra alle enheder kan styres. Styret på hus-niveau, hvor den enkelte energiforbrugende enhed er koblet til husets beboeres brugerprofiler i forhold til rettigheder og forbrug. 13

15 brændselscellen gør energiforbruget fysisk 14 IDE Man køber stort ind i Bilka og henter herefter madvarer fra sit lager. På samme måde kunne energi indkøbes i form af batterier - hvorved man afkobler boligen fra det ellers direkte link til energileverandøren. Afhængigt af designet af det enkelte batteri - dvs dets størrelse, tyngde og ydeevne sætter man fokus på sit eget forbrug og gør brugen af energi til en mere bevidst handling. Det kan blive den samme sure pligt som at bære skraldet ud eller en kollektiv handling i kraft af batteriernes tyngde. Grundlæggende kræver det ikke store ændringer. Eksempelvis et rfid-baseret system koblet til/ påklistret en række batterier styrer via en charger og en batteridåse husets ret til at tilkoble sig energiforsyningen. En database holder øje med, opskriver og nedskriver energi-niveauet for hvert batteri/rfid-tag.

16 energilånet lån energikredits og betal tilbage med renter 15 IDE Tænk køb af energi som et prioritetslån, hvor eventuelle renter går til en øremærket miljøforbedringspulje. Bruger du ikke energi betaler du ingen renter. Lånene kunne eventuelt være rettet forskellige typer af forbrug, så luksus -enheder er dyrere at låne til end basale enheder - vask vs. playstation. Brugeren kan låne energi på måneds-, kvartals- eller årsbasis og herved selv bestemme hvilken grad af kontrol denne vil have med udviklingen af forbruget. Bruges der lidt energi ligger glæden i en generelt lav udgift - bruges der meget energi ligger glæden i hjælp til en række energibesparende tiltag der kan betales med den rente man har forpligtiget sig til at betale. et kræver adgang til energiforbruget på et niveau, der modsvarer typen af lån - altså om de er overordnede eller forbrugsspecifikke (analogt til differentieret moms). Hele systemet kører på web.

17 energiballonen synliggør energiforbruget med en invasiv ballon 16 IDE En ballon afspejler energiforbruget i huset og giver herved boligens beboere en indikation på deres forbrug eksempelvis set i real tid, over en time, dag eller uge. Ballonen bliver som en form for autonom gæst i huset, der dog kan kontrolleres via et bevidst energiforbrug. Ballonens størrelse kan ved et ekstremt overforbrug påvirke og besværliggøre brugen af boligens rum. Ballonen vil kunne optræde som en levende organisme, en svamp, der tydeligt viser om den er blevet overfodret. et kræver adgang til boligens totale energiforbrug, som baseret på en øvre og en nedre grænseværdi henholdsvis aktiverer og deaktiverer en ventil og en kompressor.

18 energiikonet to visninger af energi i ét objekt - præcist eller ambient IDE Et ikon på boligen afspejler forbruget. Tanken er at enheden kan fungere som en ambient der eksempelvis igennem rgb-led eller termokromatisk maling kan udtrykke forbruget, og ligeledes som en mere præcis visning ved at flippe objektet. Ikonet kan tænkes lidt som snekuglen på børneværelset - en hyggespreder! Man vil langsomt lære det ambiente udtryk at kende og forhåbentligt lade sig påvirke af dets mønster eller farvevisning. Det præcise display vil kunne burges til at skabe en større forståelse for husets tilstand. et kræver adgang til boligens totale energiforbrug, som baseret på en øvre og en nedre grænseværdi henholdsvis informerer det ambiente og præcise interface. 17

19 ENERGI ORAKEL modtag besked om energiforsyningen lige nu og hæng den op 18 IDE En netopkoblet enhed fungerer som et orakel der udtrykker sig igennem tekstbeskeder. Disse kunne være egentlige fysiske bon er, der kan ophænges, sms er eller beskeder på en digital fotoramme. Beskederne kunne indeholde tips eller kommentarer til det aktuelle forbrug. Man kunne forestille sig en daglig besked, der skaber opmærksomhed ved morgenbordet - enten som et tip, et spørgsmål eller en besk kommentar. Hvis beskeden er en fysisk bon kunne en opslagstavle blive et levende billede på forbrug - eksempelvis igennem periodiske statusprints. Afhængigt af om beskederne relaterer til den konkrete boligs energiforbrug skal systemet koble til dette. Ellers kræver systemet en opkobling til en central server der kan levere opdaterede tips og provokationer. Se iøvrigt 05. STRAMAJ INTERFACE.

20 rfid-konsolen tjek dit forbrug vha. rfid-kort og se status 19 IDE Som nøglehylden i indgangen virker denne som en central station der giver mulighed for at visualisere kombinerede forbrugstyper. Forbrugstyperne er fysiske ikoner der kan repræsentere lys, vask, varme, men også fordelt på rum således at man kan sammenligne badeværelse, køkken og børneværelse. Hylden giver en legende og fælles adgang til boligens energiforbrug. De ikoner man efterlader på den aktive del af hylden viser i real tid deres forbrug, hvorved man kan vælge ikke at ville vide og fjerne alle ikoner eller se realiteterne i øjnene og lægge kortene på bordet. et kræver en konfigurering af hvert enkelt ikon - hvilke udtag eller enheder ikonet forbrugsmæssigt repræsenterer. Dette kunne gøres på hyldens skærm med en mus eller via et webinterface. Selve hylden kunne være en simpel rfid-læser koblet til en database over ikoner og disses tilkoblede enheders forbrug.

21 facebook konkurrer med dine venner om jeres relevante forbrug 20 IDE På tværs af boligtyper sammenligner et system matchende konfigurerede parametre. Dette giver mulighed for at boliger der som udgangspunkt ikke har samme størrelse, isoleringsevne, varmesystem osv kan sammenlignes og føre en webbaseret om at have det mindste forbrug på et fælles grundlag. Dette er analogt til venner på facebook med forskelligt udfyldte profiler... Den dovne bruger konfigurerer ganske få parametre, mens den engagerede bruger udfylder alt omkring sit forbrug. Ikke desto mindre kan begge battle på de fælles kriterier de har udfyldt. et er webbaseret og brugeren møder en der visualiserer de r/ battles denne deltager i. et kræver at brugerne udfylder den sammen skabelon - ikke nødvendigvis de samme og alle parametre. et er en webplatform der modtager forbrugsinformationer fra de enkelte boliger baseret på hvordan brugeren har konfigureret sit system.

22 energibilledet picture frame der viser dit forbrug - og hæng det i stuen 21 IDE Det grundlæggende hér er ideen om informative art. Dette er en skærmbaseret visualisering af boligens forbrug, som man over tid lærer at afkode og forstå. Måske er årstiderne en væsentlig påvirkning på visualiseringens karakter. Billedet kan være så komplekst at forstå at de fleste kun over tid vil lære at afkode visualiseringens fulde indhold. Heri lægger der et læringsaspekt i forhold til forskellige familiemedlemmers forståelse af billedets visning. For uindviede vil det være umuligt at afkode billedet som et diagram over forbrug, men blot som et moderne digitalt billede. et kræver adgang til husets enkelte enheders forbrug og eventuelt gennemsnitsforbrug fra andre regioner eller lande, der på en subtil måde kan sætte eget forbrug i relation til en anden kontekst.

23 audio el box som kan afspille besked om et udvalgt apparats tilstand 22 IDE En central enhed modtager beskeder og notifikationer baseret på forbruget i boligen. Enheden kan kun indeholde én besked af gangen, som automatisk udskiftes når en ny ankommer. Beskeden kan afspilles via en knap. En bruger bliver opmærksom på en besked via et lyd/lys-signal. Afhængigt af brugerens mentale overskud kan denne vælge at lade alarmen blinke løs eller aflytte beskeden som eksempelvis kunne være - vaskemaskinen er færdig, vejret er godt til udetørring eller lyset har været tændt i kælderen i over 7 timer. Beskederne kunne også have mere kompleks og opsamlende karakter - I har brugt mindre energi end naboen idag. et kræver adgang til boligens enkelte enheders energiforbrug som endten fungerer på lokalt niveau eller styres via web, så og sammenligninger bliver en mulighed.

24 energizoning fordel forbruget på familien og følg zonernes forbrug 23 IDE Boligens beboere abonnerer på zoner i huset og får derved skabt en personlig procentuel fordeling af boligens forbrug. En lille fysisk maskot repræsenterer hver beboer og giver et ambient feedback der viser hvem i boligen der bruger mest energi og eventult hvem der ligger over og under fælles satte grænseværdier. Brugerne vedkender sig at tage ansvar for dele af energiforbruget i de zoner de anvender. Herefter lyser beboernes maskotter op efter fælles fastsatte grænser. Maskotternes centrale placering eksempelvis ved spisebordet vil kunne animere til diskussioner om hvem der vasker meget eller om håndmadder kan gøre ens røde maskot grønnere... et kræver en web-baseret hvori boligen inddeles i zoner og hver beboer tildeles en aftalt procentdel af hver zone. et skal herefter vide hvilke enheder der tilhører hvilke zoner og på baggrund heraf give relativ feedback i beboernes maskotter.

25 el alarm system som alarmerer om overforbrug og forladte rum 24 IDE Boligens bigbrother i form af en alarm, der når enheder overskrider fastsatte grænseværdier giver besked om hvad og hvor der skal gøres noget. Alarmen stopper først når beboeren har reageret på alarmen. Alarmen virker som en sleeping policeman, eksempelvis som et rotorblink, der minder beboerne om at hvis de forbruger uden omtanke kommer de til at lave mad i en infernalsk larm. et kræver forbrugsinformation for alle de enheder beboerne tilkobler alarmsystemet - dette vil ske via en pc-applikation. Grænseværdier kan sættes op imod andre boligers gennemsnit eller holdes op imod et anbefalet forbrug eller måske et ambitiøst mål besluttet i den enkelte bolig.

26 energiafstemning stem om familiens løbende forbrug - hvad skal være aktivt? IDE Et hvert tilvalg er ligeledes et fravalg. Boligen har et begrænset antal enheder der kan drives på samme tid uagtet af deres energiforbrug (evt. fylder enkelte apprater flere slots ). Herved skal ændringer stemmes eller forhandles igennem beboerne imellem. Hver gang en beboer møder en energiforbrugende enhed der ikke vil tænde kræver det bevægelse til energitavlen og en overvejelse over hvilke enhder der kan kobles fra uden at skabe problemer for andre brugere eller boligens grundlæggende funktioner. et kræver at alle enheder kan til- og frakobles centralt. Grænsefladen kan være fysisk som et omstillingsbord eller en skærmbaseret matrix. En skærm kan give informativ feedback i forhold til uhensigtsmæssige dispositioner. 25

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Sp.1) Fordelingen af besvarelser fra hhv. Tranehaven og Tranevænget

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

konference,, Skive 2007

konference,, Skive 2007 IWB-konference konference,, Skive 2007 Gode råd ved anskaffelse af IWB Ebbe Raun, er@cvumidtvest.dk Programdatateket Center for Undervisningsmidler, CVU Midt-Vest Denne præsentation kan downloades fra

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

PDA bluetooth/ wireless LAN

PDA bluetooth/ wireless LAN systemet smart-house bygger på Dupline-systemet, der er et såkaldt bus-system. Det vil sige en installationsbus, der i to ledninger sender signaler rundt i huset til diverse afbrydere, termostater, sensorer,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Styring af elforbrug i private hjem Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Pervasive Computing - It i alt Computere i alt omkring os Usynlige Underbygger vores

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 Applications and functions DK Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 DEVI Web Home gør det nemt og enkelt at styre og overvåge varmesystemet og øvrige installationer i huset. Klik på

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Energihuset Intelligent energistyring

Energihuset Intelligent energistyring Energihuset Intelligent energistyring Allerede i dag kan man få systemer, der kan styre og/ eller regulere vores forbrug af el, vand, varme og måske ventilation i vores boliger. I fremtiden vil disse systemer

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune.

På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg til en form for energistyring i Ærø Kommune. DATO: 17-02-2006 TIL: JØRGEN, OLE, CHRISTIAN, JESPER OG ERIK CC: FRA: VEDR.: LEO HOLM ENERGISTYRING I ÆRØ KOMMUNE På teknisk udvalgsmøde den 16. februar, blev det aftalt at jeg skulle komme med et oplæg

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere