Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut"

Transkript

1 Årsrapport 2012/13

2 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej Aalborg SV Telefon: Hjemmeside: Regnskabsår: CVR-nr.: Komplementar Beierholm Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej Aalborg SV Bestyrelse Statsaut. revisor Niels Jørgen Kristensen, formand Statsaut. revisor Mogens Andersen Statsaut. revisor Carl Verner Christiansen Statsaut. revisor Grethe M. Clausen Statsaut. revisor Hakon Rønn Jensen Statsaut. revisor Kenneth Jensen Statsaut. revisor Peter Nordahl Statsaut. revisor Søren V. Pedersen Direktion Adm. direktør, statsaut. revisor Kenneth Jensen Direktør, statsaut. revisor Hakon Rønn Jensen Direktør Viggo Axelsen Revision GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Pengeinstitut Danske Bank

3 Indhold Forord Vores visioner, værdier og mission Ledelsesberetning Samfundsansvar Vores ydelser Kunder Medarbejdere Partnere Internationalt Foreningsarbejde Uafhængighed Kvalitet Organisation Gennemsigtighed Historien kort Bestyrelse og direktion Årsregnskab 2012/

4 Forord Tilgang af nye kunder og flere kompetente kolleger har igen sikret fremgang og vækst Der er synlige beviser for, at Beierholms strategi er levedygtig og giver selskabet et ideelt udgangspunkt for fremtidens indsats. Vi kan kun være tilfredse med en fremgang i Beierholms omsætning i 2012/13 på 4,1% i et marked, som er præget af konkurrence. Beierholm har igen opnået en flot placering i Great Place to Work Institute Danmarks analyse af Danmarks bedste arbejdspladser. Her er Beierholm i 2012 placeret som nr. fem i kategorien: Virksomheder med flere end 500 medarbejdere altså i konkurrence med nogle af Danmarks største, mest kendte og respekterede virksomheder. Dette resultat er således igen en klar markering af, at Beierholm formår at tiltrække og videreudvikle kompetente medarbejdere og sikre et læringskoncept og et arbejdsmiljø, som ligger over gennemsnittet i dansk erhvervsliv. Også blandt de bedste i branchen Denne vurdering og placering har stor betydning for kunderne, når de skal vælge rådgiver. Det fremgår bl.a. klart af resultaterne og kundernes tilkendegivelser i brancheanalysen Revisionsbarometret fra Aalund Research. Kenneth Jensen Adm. direktør. Partner Vækst åbner døre Den positive udvikling i Beierholm og de strategiske mål for fortsat innovation og vækst øger kravet om, at Beierholms organisation er velfungerende med dygtige ledere og medarbejdere. Det bliver sikret ved at styrke de samlede ressourcer og kompetencer via uddannelse og rekruttering. Men det sker også i processer, hvor Beierholm søger efter veldrevne lokale revisionsvirksomheder, som er åbne for at blive en del af Beierholms organisation. Det er samtidig med til at øge Beierholms geografiske tilstedeværelse tæt på kunderne. Der er typisk tale om velfungerende kollegavirksomheder, som er tiltrukket af at blive en del af én af Danmarks førende revisionsvirksomheder og dermed med direkte adgang til eksperterne i nogle af branchens mest respekterede kompetencecentre. Hertil kommer adgangen til Beierholms fællesfunktioner, som servicerer den landsdækkende organisation. I Beierholms vækstplan er det således et klart mål at sikre udvidelse med flere partnere, revisorer med partnerpotentiale og andre dygtige revisionsmedarbejdere. Godt på vej Det er en del af Beierholms tankesæt at se positivt på fremtiden og at skabe forandring og vækst via innovation, fokuseret ledelse og en kompetent organisation med udgangspunkt i et stærkt kundefokus. Selv om den globale krise fortsat sætter spor i dele af dansk erhvervsliv, ser vi heldigvis også tegn på positive forbedringer i Danmarks økonomi, som styrker kundernes muligheder for at drive sunde forretninger. Når det sker, får kunderne også behov for at trække på de kompetencer og ydelser, som er Beierholms forretningsmæssige fundament. Samlet set er det et godt bevis på, at Beierholm forsat er med til at skabe balance. Kenneth Jensen Adm. direktør. Partner 2

5 Forord Kundefokus sikrer balance Hos Beierholm er nærheden til kunderne og det løbende samarbejde med kunderne alfa og omega. Derfor er samarbejdet og betjeningen af en kunde altid forankret hos en partner og et fast team af revisorer og medarbejdere, som kender virksomheden 360 grader rundt. Hertil kommer Beierholms specialister i de centrale kompetencecentre, som altid er til rådighed for kunderne med viden og rådgivning om bl.a. regnskab, revision, skat, moms, afgifter, internationalisering, transfer pricing, generationsskifte, HR, IT, iværksætteri og meget andet. Det sikrer optimalt kundefokus. For Beierholm er netop kundefokus den afgørende forudsætning for langvarige og værdiskabende relationer, som skaber balance. Kundefokus med nærhed og menneskelighed ønsker vi at være selve indbegrebet af og være kendte for også i fremtiden. Kundefokus dækker hele verden Når Beierholms danske kunder har forretningsmæssige aktiviteter i udlandet, har de brug for samme professionelle kundefokus, rådgivning og service inden for regnskab, revision, nationale regler for skat, moms, afgifter og mange andre forhold, som i Danmark. Det er baggrunden for, at Beierholm har valgt at være medlem af HLB International, som er blandt verdens førende netværk af uafhængige revisionsvirksomheder og virksomhedsrådgivere. Vi hjælper vores kunder til udlandet, og gennem samarbejdet i HLB International løser vi de særlige udfordringer, som det enkelte land måtte stille. Via det globale samarbejde inden for HLB International kan Beierholm til enhver tid også tilbyde udenlandske virksomheder professionel rådgivning i Danmark. 3

6 Vores visioner, værdier og mission Visioner Vi vil være de bedste til mennesker kunder og medarbejdere Kunder Beierholm er det oplagte valg for både mindre og mellemstore virksomheder og de større selskaber i Danmark, der ønsker en kompetent og personligt engageret revisor, som typisk er forankret i den lokale region, hvor kunden driver virksomhed. Herfra har kunden direkte adgang til et professionelt bagland med dokumenteret erfaring og højt specialiseret ekspertise inden for bl.a. revision, regnskab, skat, moms og afgifter, ledelse, IT, HR samt internationale forhold og interne systemer og arbejdsprocesser, som lever op til de højeste standarder, når det gælder kvalitet, sikkerhed, værdiskabelse og balance for kunderne. Medarbejdere Beierholm er det oplagte valg for medarbejdere med viden og erfaring inden for selskabets forretningsområder, som ønsker personlig udvikling, høj grad af selvledelse, ansvar og gode karrieremuligheder i en landsdækkende virksomhed, som selv råder over interne ressourcer og kompetencecentre, og som er blandt de mest anerkendte og respekterede i Danmark. Partnere Beierholm er det oplagte valg for partnere med dokumenteret erfaring inden for selskabets forretningsområder. De skal have ledelseserfaring, personlige egenskaber og ambitioner og ikke mindst den altafgørende forretningsmæssige forståelse og empati, som er i overensstemmelse med selskabets målsætning om at skabe innovation, værdi og balance på alle planer for virksomheder og for mennesker. Værdier Kompetent og professionel Vi stiler højt både på egne og vores kunders vegne. Vi løser opgaven til tiden og uden fejl. Vi formår altid at være et skridt foran, både når det gælder revision og rådgivning. Vores solide ekspertise er vores fundament. Nærhed og menneskelighed Hele løsninger kræver hele mennesker. Revision og rådgivning er ikke kun et spørgsmål om tal. Det er også et spørgsmål om nærvær og forståelse af kunden og kollegaen, og det skal vi være kendte for. Moderne og innovativ Vi tænker nyt og anderledes. Vores profil afspejler vores arbejde, at vi tør markere os og allerede i dag tager aktivt stilling til morgendagens udfordringer. Nye tanker baner vejen for nye muligheder. Det er vores fremdrift. Det er derfor, at vi kan skabe balance. 4

7 Beierholms vækststrategi ledsages af målrettet markedsføring, som allerede har skabt stor synlighed og opnået gode resultater. Mission Kompetent og nærværende rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder Kunderne omfatter stort set alle typer virksomheder og selskaber inden for alle sektorer, som i størrelse varierer fra enkeltmandsvirksomheder eller virksomheder med nogle få medarbejdere til en stor gruppe af kunder med op til 100 medarbejdere. Hertil kommer en portefølje af kunder, som omfatter nogle af Danmarks større virksomheder, hvoraf flere er børsnoterede. Beierholm er også revisor for flere pengeinstitutter, institutioner, almennyttige boligforeninger, fonde og privatpersoner. Samarbejdet med kunderne er baseret på tillid, personlig involvering og betjening, nærhed og levering af værdiskabende rådgivningsydelser af den højeste kvalitet, som tager udgangspunkt i dokumenteret viden og faglig ekspertise. Partnerne og medarbejderne hos Beierholm er stolte over, at en meget betydelig del af den samlede kundeportefølje har været på selskabets kundeliste i flere årtier. 5

8 Ledelsesberetning Hovedtal Beløb i t.dkk 2012/ / /11 Resultat Nettoomsætning Indeks Resultat før af- og nedskrivninger Indeks Resultat af primær drift Indeks Finansielle poster i alt Indeks Årets resultat Indeks Balance Samlede aktiver Indeks Investeringer i materielle anlægsaktiver Indeks Egenkapital Indeks Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme

9 Ledelsesberetning Nøgletal Beløb i t.dkk 2012/ / /11 Rentabilitet Egenkapitalens forrentning 3,1% 0,4% 0,3% Overskudsgrad 1,8% 1,5% 1,4% Aktivernes omsætningshastighed 1,1 1,1 1,0 Soliditet Egenkapitalandel 29,1% 29,4% 26,9% Øvrige Antal medarbejdere (gns.) Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. 7

10 Ledelsesberetning Selskabet og dets hovedaktiviteter Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er en revisions- og rådgivningsvirksomhed, som er ejet direkte af selskabets partnere eller af anpartsselskaber ejet af de enkelte partnere. Ejerfortegnelsen er publiceret på Selskabet er blandt Danmarks førende revisions- og rådgivningsvirksomheder med en landsdækkende organisation, som i løbet af regnskabsåret nu er udvidet til at omfatte 18 geografiske afdelinger. I løbet af regnskabsåret har selskabet således fået tilgang af Revision Syd i Nykøbing Falster, Statsautoriseret revisor Søren Andersen, Aarhus, Revisionsfirmaet Henrik Larsen i Kolding, RevisonsPartner med kontorer i Kolding og Vojens og af Revisionsfirmaet A. Rolf Larsens afdelinger i København, Aarhus og Vejle, hvor Beierholm valgte at flytte aktiviteterne i Vejle til den nye afdeling i Kolding. Beierholms sektioner bliver ledet af statsautoriserede revisorer, som er partnere i Beierholm. De enkelte kontorer og afdelinger har direkte adgang til Beierholms kompetencecentre inden for bl.a.: Revision Regnskab Skat, moms & afgifter IT. Henrik Larsen, Kolding Statsaut. revisor Ny partner i Beierholm Internt har Beierholm fællesafdelinger inden for administration, HR, IT, marketing, salgssupport og økonomi, som servicerer den landsdækkende organisation. HLB giver kunderne adgang til global service Beierholm er dansk repræsentant for og medlem af HLB International, der er et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsvirksomheder og virksomhedsrådgivere. Netværket er repræsenteret i flere end 100 lande. Statsautoriseret revisor Mogens Andersen, der er partner i Beierholm, har siden 2009 været valgt som formand for HLB International. Fortsat fremgang og vækst på de centrale områder Beierholm har i 2012/13 realiseret en nettoomsætning på 471 mio. DKK mod 452 mio. DKK året før. Det er en fremgang på 4,1%. Beierholms ledelse finder det samlede resultat tilfredsstillende. Selskabets vækst og resultat er således bedre end budgetteret og bedre end året før. Nøgletallene er endvidere på langt de fleste områder bedre end de overordnede mål. Ved vurderingen af Beierholms regnskab og resultat er det vigtigt at være opmærksom på, at alle kapitalejere er partnere i selskabet, og at deres resultatafhængige arbejdsvederlag er indregnet under personaleomkostninger. Hans-Erik Andersen, Kolding Statsaut. revisor Ny partner i Beierholm 8

11 Ledelsesberetning Fortsat fokus på vækst og endnu bedre geografisk dækning Det er fortsat Beierholms målsætning, at selskabet skal vokse. Både via organisk vækst og via akkvisition i områder, hvor der er et forretningsmæssigt grundlag herfor. Der er især fokus på at indbyde velfungerende og sunde revisionsvirksomheder med en stærk, lokal forankring til at indgå i Beierholms landsdækkende netværk. Det vil øge disse virksomheders muligheder for at matche kundernes krav om og behov for adgang til netop den specialviden og de kompetencer inden for revision, regnskab, skat, moms, IT, effektive værktøjer og faglige standarder, som udgør fundamentet i Beierholm. Særlige risici Ledelsen vurderer, at Beierholm ikke er eksponeret for risici i større omfang end i tidligere år. Søren Andersen, Aarhus Statsaut. revisor Ny partner i Beierholm Beierholm har til stadighed stort fokus på kvalitetsstyring og kvalitetskontrol for at undgå fejl og mangler i revisions- og rådgivningsarbejdet. Det skal sikre kunderne de bedste og mest værdiskabende ydelser og forhindre evt. krav og negativ kritik. Det interne kontrolarbejde i Beierholm sikrer konstant opmærksomhed på kvaliteten af og effektiviteten i de interne systemer og procedurer, som kan identificere risici for, at Beierholm ikke leverer den rådgivning og andre ydelser, som kunderne forventer og betaler for. Samtidig har Beierholm også fokus på kvaliteten af og effektiviteten i de ydelser, som kan hjælpe kunderne med at reducere deres risici og de mulige konsekvenser af den økonomiske afmatning. Derved kan Beierholm aktivt være med til at reducere den potentielle risiko for at lide tab af honorarer. Viden, ressourcer og udvikling Beierholm beskæftigede i 2012/13 i gennemsnit 542 medarbejdere på fuld tid mod 516 medarbejdere året før. Af den samlede stab har ca. 365 medarbejdere en videregående uddannelse, og flere end 125 medarbejdere er konstant i gang med en videregående uddannelse. Selskabet anvender hvert år betydelige ressourcer på systematisk og målrettet efteruddannelse og kompetenceudvikling på alle niveauer i organisationen. Det sker både i form af obligatorisk og frivillig uddannelse og træning af partnere, revisorer og alle øvrige medarbejdergrupper. Rolf Lind, København Statsaut. revisor Ny partner i Beierholm Faglig udvikling som spidskompetence Beierholms kompetencecenter for Faglig Udvikling er blandt de mest centrale omdrejningspunkter for mange af selskabets interne og eksterne ydelser og er både internt og i branchekredse anerkendt for sin store viden og det høje, faglige niveau. Det er dette kompetencecenter i Beierholm, som konstant arbejder på at styrke udviklingen af selskabets revisions- og regnskabsprogrammer. Dette arbejde omfatter således også den løbende opdatering og udarbejdelse af nye faglige standarder og paradigmer i forhold til den aktuelle lovgivning i Danmark, i EU og andre internationale standarder, som berører Beierholms kunder. Beierholms kompetencecenter for Faglig Udvikling vil også i fremtiden anvende betydelige ressourcer på udvikling af nye forretningsmæssige serviceydelser, koncepter og værktøjer, som er målrettet de mindre og mellemstore virksomheder. 9

12 Ledelsesberetning Uddannelse At være medarbejder hos Beierholm uanset faglig baggrund, organisatorisk placering eller funktion indebærer livslang læring. Uddannelse er således en central del af Beierholm og medarbejdernes hverdag. Det udmønter sig i målrettet motivation og coaching og ikke mindst tilbud om direkte støtte til medarbejdere, som frivilligt ønsker at deltage i formelle uddannelsesforløb. Det gælder i særlig høj grad i forbindelse med uddannelserne til HD i Regnskab og Økonomistyring, cand.merc.aud. og statsautoriseret revisor. Samfundsansvar Beierholm har indtil videre valgt ikke at implementere formelle politikker for selskabets sociale ansvar (CSR). Begrundelsen herfor er forsat, at virksomhedens stærkt forankrede værdier, det etiske fundament og den daglige praksis og adfærd i sig selv er med til at sikre, at selskabet agerer socialt ansvarligt og med et stærkt engagement. Miljømæssig ansvarlighed Beierholm har fortsat fokus på at begrænse selskabets belastning af miljøet herunder udledningen af CO 2 i forbindelse med selskabets drift og forretningsmæssige aktiviteter. Det er i store træk kun ved forbrug af energi til opvarmning, el-forbrug, brændstof til medarbejdernes kørsel i personbiler og i forbindelse med andre rejseformer, at selskabets aktiviteter udgør en direkte miljøpåvirkende faktor. Henrik Lykke Rasmussen, København Statsaut. revisor Tiltrådt i Beierholm i 2012 Ved fremstilling af print, tryksager og fotokopiering bliver medarbejderne konstant opfordret og motiveret til at begrænse forbruget, hvor det på nogen måde er muligt. Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning Der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning. Forventninger til fremtiden Selskabets ledelse forventer en øget nettoomsætning som en naturlig konsekvens af den vedtagne strategi, hvor det er blandt målene at skabe fortsat vækst via både akkvisition og organisk vækst under de gældende markedsvilkår. Beierholms ledelse forventer ikke væsentlige markedsmæssige ændringer i det kommende regnskabsår og derfor heller ikke væsentlige ændringer i selskabets indtjening. Beierholm forventer også i 2013/14 at indgå samarbejdsaftaler med flere sunde, uafhængige revisionsvirksomheder i geografiske områder med et forretningsmæssigt potentiale. Det vil kunne sikre sådanne virksomheder mange synergier og fordele at blive en del af én af Beierholms afdelinger og den lokale ledelse samtidig med, at de kan fastholde deres respektive kundeporteføljer og lokale forankring. Det vil også være en interessant mulighed i forbindelse med et planlagt generationsskifte i den selvstændige revisionsvirksomhed. Ole Møller Larsen Statsaut. revisor Tiltrådt i Beierholm i 2012 Det kan meget vel også være et ønske om at blive en integreret del af Beierholms landsdækkende netværk og dermed opnå den direkte adgang til de centrale kompetencecentre, de målrettede uddannelsesprogrammer og alle øvrige ressourcer, som er forudsætningen for fremadrettet at kunne drive en sund og lønsom revisionsvirksomhed. 10

13 Branchenyheder, økonomiske rapporter, fremtidsudsigter og aktuelle samfundsforhold. Det kræver viden at følge med. 11

14 Samfundsansvar Beierholm bidrager til et samfund i balance For Beierholm handler CSR ligesom selskabets forretningsmæssige aktiviteter om aktivt at være med til at skabe balance omkring nogle centrale forhold. Den ønskede balance omfatter: Mennesker Miljøet Samfundet. Mennesker Det er Beierholms målsætning at yde en del af sit samfundsmæssige bidrag via målrettede aktiviteter, som henvender sig til selskabets medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. På medarbejdersiden gælder det et sikkert og stabilt arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, livslang læring, inspiration, trivsel og karriereudvikling i en sund balance mellem arbejdslivet og privatlivet. For Beierholm er det væsentligt at yde et stort bidrag til unges uddannelse ved et årligt stort indtag af elever. Endvidere understøtter selskabet de unges mulighed for løbende at tilegne sig yderligere uddannelse på højere niveauer. Det er en fundamental målsætning, at selskabets kunder og samarbejdspartnere skal opleve Beierholms værdier, holdninger, hensigter og adfærd som sande, positive og reelle i enhver forretningsmæssig og samfundsmæssig sammenhæng og som en relevant og integreret del af samarbejdet. Samarbejdsudvalget Beierholm har et engageret Samarbejdsudvalg, som er et stort aktiv for virksomheden også når det gælder trivsel, videndeling og erfaringsudveksling. For det er netop integrationen og synergierne mellem disse elementer, der er afgørende for at kunne skabe balance og vækst. Samarbejdsudvalget repræsenterer samtlige medarbejdere i Beierholm. Udvalget holder fire faste møder om året plus ad hoc efter behov. Alle medarbejdere modtager efterfølgende referat fra møderne. Great Place to Work Beierholm har igen i 2012/13 deltaget i den internationalt anerkendte Great Place to Work undersøgelse. Selskabet betragter undersøgelsen som et væsentligt, uafhængigt bidrag til vurdering af medarbejdernes trivsel i virksomheden som helhed og i de enkelte afdelinger. Danmarks Bedste Arbejdspladser 2012 Denmark Beierholm blev i 2012 igen placeret i Top-10 i Great Place to Work -undersøgelsen. I 2012 med en placering som nummer fem. Resultaterne fra Great Place to Work undersøgelsen anvender Beierholm i forbindelse med selskabets løbende optimering af trivslen og andre parametre på arbejdspladsen. Det sker bl.a. via dialogbaserede processer mellem medarbejderne og ledelsen med henblik på at formulere handleplaner, som skal bidrage til at øge medarbejdernes trivsel. 12

15 Fokus på miljømæssig ansvarlighed Beierholm har i flere år aktivt medvirket til at begrænse CO 2 -udledningen i forbindelse med selskabets drift. Selskabet har indgået en formel aftale om kun at forbruge såkaldt grøn og CO 2 -fri el produceret af vindmøller i Danmark. Dette medfører, at Beierholm årligt nedbringer sin udledning af CO 2 med ca. 500 ton. Det er målsætningen at være med til at reducere de miljømæssige belastninger ved at: Reducere energiforbruget i alle sammenhænge, hvor det er forsvarligt Reducere virksomhedens, kundernes og samfundets forbrug af papir og emballager ved i videst muligt omfang at anvende digital kommunikation, dokumentation og arkivering Reducere den miljømæssige belastning ved at prioritere indkøb af varer, maskiner, udstyr og inventar, hvor producenterne kan dokumentere reduktion af miljøbelastningen ved fremstillingsprocesserne og varernes livscyklus. Desuden har Beierholm sat sig som mål systematisk at nedbringe energiforbruget på alle selskabets kontoradresser. Det sker bl.a. ved at implementere energibesparende teknologier, hvor det er muligt og ved målrettet at motivere medarbejderne til at ændre adfærd og vaner. Det gælder f.eks. ved forbruget af lys, vand, standbyfunktioner på elektronisk udstyr, maskiner etc. og via information og gode råd herom via selskabets intranet. Siden 2012 er Beierholm i tråd med målsætningerne også ophørt med at trykke/printe de årlige kursuskataloger med de omfattende, interne uddannelsestilbud på papir. Det samme gælder de trykte kursus- og undervisningsmaterialer til den interne undervisning. Samtidig er alle undervisningsmaterialer kun tilgængelige i digital form på Beierholms intranet. Disse tiltag er alle helt i tråd med selskabets målsætning om at arbejde og agere innovativt både som en del af målsætningerne for CSR og for at reducere miljøbelastningen. Samfundet I Beierholm er kompetence og professionalisme forudsætninger for selskabets eksistensberettigelse i markedet. Derfor er der en logisk sammenhæng mellem, at hvis Beierholms ydelser er de rigtige for kunden, vil de også have en positiv effekt på samfundet. Helt generelt er udviklingen i samfundet afhængig af, at summen af viden og kompetencer er i vækst. Her bidrager Beierholm målrettet både inden for og uden for virksomhedens rammer. Det omfatter bl.a. undervisning og deling af viden på de højere læreanstalter, i tidsskrifter og magasiner, via en aktiv og opdateret hjemmeside, nyhedsbreve samt faglige arrangementer herunder Beierholms Faglige Dage for nuværende og potentielle kunder. 13

16 Samfundsansvar Beierholm er med til at præge udviklingen i samfundet Beierholm arbejder aktivt med produktudvikling og bidrager løbende til den faglige og lovgivningsmæssige dagsorden inden for selskabets forretningsområder. Det sker bl.a. ved, at selskabet stiller partnere og andre specialister til rådighed i mange sammenhænge og i faglige fora herunder i FSR danske revisorer og i udvalg og kommissioner nedsat af offentlige myndigheder og styrelser. I forhold til uddannelsesinstitutionerne deltager Beierholm aktivt ved at stille undervisere og mentorer til rådighed også i forbindelse med elevprojekter og som ambassadører for revisionsbranchen. Selskabet bidrager også med aktiv rådgivning og undervisning i erhvervsorganisationer og netværk og via aktiv deltagelse i f.eks. lokale erhvervsråd, kulturelle og sociale organer, sportsforeninger, lokalpolitisk arbejde etc. Det foregår i stort omfang i de geografiske områder, hvor Beierholm har lokale afdelinger og medarbejdere med stærk lokal forankring. Lokal involvering Med stærke repræsentationer over stort set hele landet er det naturligt for Beierholm at dele sin viden og kompetencer. Det sker målrettet til de mindre og mellemstore virksomheder og til de lokale iværksættermiljøer over hele landet samt ved involvering i foreningslivet, bl.a. sport og kultur. Beierholm har f.eks. siden 2011 indgået i et aktivt samarbejde med København Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, hvor Beierholm har involveret sig og har stillet ressourcer og kompetencer til rådighed i en række såkaldte CSR-Partnerskaber. Disse partnerskaber omfatter bl.a., at foreninger og virksomheder kan finde sammen i faciliterede netværk og herefter kan vælge at indgå partnerskaber. Beierholm tilbyder bl.a. deltagerne i CSR-Partnerskaberne fordelagtige aftaler om rådgivning og økonomisk sparring. Igen i 2012 støttede Beierholm Center for Socialøkonomi, som står bag uddelingen af Socialøkonomisk Årspris og andre anerkendelser til socialøkonomiske virksomheder. Velgørenhed Beierholm har en årelang tradition for at støtte organisationer som Dansk Røde Kors og Danmarksindsamlingen. Men selskabet støtter også i betydeligt omfang lokale og landsdækkende initiativer, foreninger og sportsklubber med økonomiske bidrag. 14

17 Vores ydelser Beierholm altid et sikkert valg Med Beierholms målsætning om at være det oplagte valg for mindre og mellemstore virksomheder på tværs af brancher, virksomhedsstørrelser og geografisk placering tager selskabets rådgivning og øvrige ydelser udgangspunkt i følgende hovedområder: Revision Regnskabsmæssig assistance Økonomisk rådgivning Skat, moms og afgifter Bogføring og erhvervsservice. Heri indgår også rådgivning, serviceydelser og andre arbejdsmæssige opgaver inden for bl.a. IT IFRS og implementering af disse standarder Forebyggelse af besvigelser Salgsmodning af virksomheder Due diligence Generationsskifte Iværksætteri Krisestyring Ledelsesrådgivning / Optimeret Forretningsanalyse Rekonstruktion / Regnskabskyndig tillidsmand Virksomhedstjek Optimeret Forretningsanalyse Human Resources Management. Beierholms faglige fundament Beierholms kompetencecenter for Faglig udvikling har ansvaret for at sikre, at selskabet til enhver tid og i enhver henseende kan tilbyde alle kunder en vifte af professionelle serviceydelser, der er baseret på den nyeste viden og dokumenterede metoder i den højeste kvalitet i forhold til branchens standarder. Samtidig arbejder selskabet konstant med at sikre, at Beierholm kan opfylde målsætningen om at skabe værdi og balance for kunderne. Det sker bl.a. ved at ajourføre selskabets ydelser, metoder, systemer og værktøjer, så de løbende kan danne grundlag for yderligere optimering og effektivisering. Revision skaber værdi og overblik De fleste virksomheder har fordel af at kunne fremlægge en revideret årsrapport med en påtegning fra en statsautoriseret revisor. Det er erfaringsmæssigt især i virksomheder med: Flere ejere og specielt i virksomheder, hvor ikke alle ejerne er involveret i den daglige drift Adskilt ejerskab og ledelse Ekstern bestyrelse Store lån eller forpligtelser Beskeden egenkapital i forhold til gældsforpligtelser, og hvor værdierne i virksomheden er afgørende for samarbejdspartnere Ønske om at tiltrække investorer eller långivere til at sikre fremtidig vækst Overvejelser om generationsskifte eller involvering af eksterne parter til at overtage hele eller dele af virksomheden. 15

18 Vores ydelser Udvidet gennemgang et alternativ til revision Virksomheder, der skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, har mulighed for at vælge en erklæring fra revisor om udvidet gennemgang i stedet for den traditionelle revision. Udvidet gennemgang er en valgmulighed for virksomheder, som i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af følgende størrelser: 1. Balancesum 36 mio. DKK 2. Nettoomsætning 72 mio. DKK og 3. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50. Den følgende figur illustrerer forskellene og sikkerhedsniveauerne mellem de gængse former for revisors involvering, som de berørte virksomheder kan vælge imellem, når de skal udarbejde en årsrapport: Revision Høj grad af sikkerhed baseret på - Analyse - Forespørgsel - Efterprøvelse Efterprøvelse af interne kontroller og transaktioner Udvidet gennemgang - Supplerende handlinger med efterprøvelse af udvalgte dele af regnskabet - Gennemgang ved primært analyse og forespørgsel + Gennemgang Begrænset sikkerhed baseret på primært - Analyse - Forespørgsel Fælles Krav til revisors uafhængighed, vurdering af væsentlighed og vurdering af risici m.v. Forskel i ydelser Arten af arbejdshandlinger og dermed sikkerhed for revisors konklusion om årsregnskabet, idet arbejdshandlingernes værdi som bevis er forskellige. Obligatoriske, supplerende handlinger I den følgende oversigt viser vi i venstre spalte, hvilke handlinger revisor typisk kan fravælge ved udvidet gennemgang. I den højre spalte viser vi indholdet af de supplerende handlinger ved udvidet gennemgang. Mulige fravalg i forhold til revision - Vurdere og efteprøve forretningsgange og intern kontrol - Foretage uanmeldt beholdningseftersyn - Foretage kontrol af varelageroptælling - Udsende saldomeddelelser til debitorer - Efterprøve bogføringens korrekthed og fuldstændighed til underliggende dokumentation - Udarbejde revisionsprotokollat eller anden fast, årlig ledelsesrapportering Supplerende handlinger i forhold til gennemgang - Indhentelse af engagementsopgørelser fra pengeinstitutter - Indhentelse af udskrifter fra offentlige registre, herunder tingbog, personbog og bilbog - Afstemning til myndighederne af indberettet løn, afgifter, moms og A-skat - Indhentelse af advokatbrev ved retstvister - Gennemlæsning af evt. ledelsesberetning Her er det revisors pligt at udføre de supplerende handlinger, når de relevante aktiver og forhold findes i årsregnskabet. Virksomhedens valg af revision eller udvidet gennemgang påvirker ikke omfanget af andre ydelser fra Beierholm som f.eks. assistance med opstilling af regnskab og opgørelse af skattepligtig indkomst. 16

19 Vores ydelser Nyhedsmails, faglige informationer og publikationer om aktuelle emner er konstant til rådighed for Beierholms kunder. 17

20 Kundetilfredshed Aalund Business Researchs analyse Revisionsbarometret fra juni 2013 viser, at Beierholm blandt de største revisionsvirksomheder har den højeste kundetilfredshed blandt virksomheder med 50+ ansatte. 5 4,75 4,5 4,25 4 3,75 3, Beierholm Deloitte KPMG PwC Ernst & Young BDO Kundeimage-index Aalund Business Researchs analyse Revisionsbarometret fra juni 2013 viser, at Beierholm blandt de største revisionsvirksomheder har en høj imagevurdering blandt revisionsfirmaernes egne kunder inden for segmentet virksomheder med 50+ ansatte Beierholm Deloitte KPMG PwC Ernst & Young BDO 18

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

XXXXX. Årsrapport 2008/09

XXXXX. Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 Uddrag kundetilfredshed og -udsagn Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår:

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011/12

Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2014/15

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 Offentliggjort på selskabets hjemmeside den 30.06.2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2010/11

Gennemsigtighedsrapport 2010/11 Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11 CVR-nr. 88 78 83 11 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Årsrapport 2007/08 XXXXX

Årsrapport 2007/08 XXXXX Årsrapport 2007/08 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 - Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte 2.288 15,45% PricewaterhouseCoopers* 1.556 10,50% KPMG 1.539 10,39% BDO 818 5,52% Ernst

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere