Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

2 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den kommunale fremtid»om lidt bli r her stille «Vi må desværre konstatere, at vi har mistet en stor gruppe kolleger ved Gentofte Brandvæsen, idet Gentofte Kommune har valgt at udliciterer først ambulancetjenesten og derefter ildløstjenesten. Begge disse opgaver er meget snart overgået til Falck, som kan levere varen billigere end kommunen selv. Dette er dog en påstand med forbehold, for kommunen/brandfolkene fik ikke selv mulighed for at byde ind med et kontrolbud, og Falck har dermed været eneste byder på opgaven! Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores kolleger ved Gentofte Brandvæsen for de mange år, som vi har nydt godt af hinandens selskab! Afslutningsvis vil jeg mene, at den proces, som er gennemført i Gentofte giver anledning til spekulationer om, om vi som kommunale brandfolk i fremtiden oplever, at denne trussel om privatisering bliver gennemført flere steder! FORSIDEN Heldigvis kom kun to personer til skade, da den endnu ikke færdigbyggede skøjtehal i Rødovre kolapsede, da en stor jerndrager blev tabt fra en af byggekranerne. Side 13: Et kik fra sidelinjen Side 14: Akutlægebil i Hvidovre Side 15: Om lidt bli r her stille Side 17: Stiftelsesforeningen Side 18: Seniornyt Bagsiden: Fotos af Kenneth Meyer Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé Formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Kenneth Meyer Økonomiansvarlig: Per Keldsen Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Jesper Juel Jensen Telefon: Mail: Tommy Kjær Mail: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 2

3 PERSONALIA Københavns Brandvæsen Taksigelser En stor tak til Københavns Brandvæsen, Brandfolkenes seniorklub samt stiftelsesforeningen for opmærksomheden ved min 70 år s fødselsdag. Også en stor tak til de kollegaer der hilste på og begavede mig i samme anledning. Mange tanker og hilsener. Preben Larsen (630) Tak til Stiftelsesforeningen og Seniorklubben, for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag. Venlig hilsen fhv. 642 Kristensen Fodbold Ib Tak til Københavns Brandvæsen, Stiftelsesforeningen og til Seniorklubben for opmærksomheden ved min 85 års fødselsdag. 363 Ernst Hansen»Raketten«Afgange 631 Brandmand Jeppe Kærholm er afgået med udgangen af januar måned. 341 Redder Kim Stuckert er afgået med udgangen af januar måned. 246 Brandmand Claus Burlin afgår med udgangen af februar måned. 238 Overbrandmester Svend Børgesen afgår med udgangen af marts måned. 01. februar 2009 har følgende gennemført deres uddannelse, og blev ansat som reddere: 154 Jan Fentz Andersen 182 Kasper Landerslev Zilo 297 Anders Erbs 578 Rune Bonde Sørensen 580 Klaus Kristiansen 588 Christian Bausager 601 Mikkel Bjerre 603 Toke Rummel Nicolaisen 604 Tino Markussen 605 Jon Dregård-Sørensen 607 Kim Dombernowsky 608 Thomas Hønsgaard Huusom Vestegnens Brandvæsen. Ansættelse 97 Alice Dysell ansat som vagtcentral medarbejder pr. 1/

4 ORIENTERING FRA D Thule air base Formand: Knud Pedersen Mobil Dk: hjælp lykkedes det, med tilfredsstillende resultat. Et godt nyt år er skudt i gang. Brandvæsenet på Thule sagde farvel til år 2008 på helt rolig vis det var vi utrolig glade for, da ekstrem kulde og totalt mørke sætter sine begrænsninger. År 2008 forsvandt som dug for solen. Det var for os på Thule et turbulent år med meget stor personaleudskiftning samt en masse opgaver, der skulle løses, og kun ved fælles Det står mig helt klart, at de problemer, man kæmper med derhjemme i øjeblikket, er af en karakter, som kun de færreste kan forestille sig, og jeg føler virkelig med jer. Jeg ser frem til et spændende år på Thule, forhåbentlig med mere stabilitet, bedre samarbejde, bedre arbejdsmiljø, mere uddannelse og positive forberedelser til overenskomsten i år M.v.h. Knud Pedersen Thule, den 13. januar 2009 Brandfolkenes klub København BKK Formand: Lars Ousen 355 Fælledvej Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Telefon: Udbud, ledelse, FOA og fremtiden Jeg vil med denne artikel prøve at belyse, hvor vi står nu, og hvor andre står i forhold til os. Udbuddet Fra starten af udbuddet valgte Brandfolkenes Klub København at lave fælles front med redderne i RFK (Reddernes Faglige Klub/3F). Vi var og er af den opfattelse, at udbudsmaterialet indeholdt nogle meget farlige elementer, som kunne være ødelæggende for faget, men også for borgernes sikkerhed. De breve, som vi skrev, har været offentliggjort i Brandmanden tidligere. De problemer, som vi beskrev, er desværre faldet lidt i baggrunden på grund af hele komedien omkring Samariten AB. Det beredskab, som Region Hovedstaden starter med d. 1/9 2009, er stadig alt for lille, og jeg vurderer det som usandsynligt, at den nye super-vagtcentral kommer til at virke efter hensigten. 4 nr. 1 / Februar 2009 /

5 E FAGLIGE KLUBBER Overenskomst og gentlemen FOA har på brand- og ambulanceområdet en gentleman-overenskomst, hvilket betyder, at kutymer og traditioner har reguleret adfærden for ledelsen. Overenskomsten er skrevet på en sådan måde, at det er nødvendigt at kende til historikken bag og dermed også have viljen til at tolke overenskomsten i den ånd, som den er skrevet i. Desværre for os gik den sidste gentleman på pension for et par år siden. Overenskomsten er utidssvarende og ikke beskrevet i de detaljer, som er nødvendige i en tid, hvor også offentlige arbejdsgivere er pressede. Københavns Brandvæsens nuværende ledelse vælger på nogle områder at presse overenskomsten uden skelen til hverken ånden i den eller traditionerne bag. Det har betydet, at det faglige system har været nødsaget til at føre en del sager siden og har haft svært ved at få medhold i påstanden om overenskomstbrud. BKK fik det at føle, allerede da vi bad FOA om at løfte sagen om kørsel til tyverialarmer i beredskabstiden. Vi var af den opfattelse, at det var et klart overenskomstbrud, men efter 6 måneder solgte FOA sagen for goodwill. Det var FOA s opfattelse, at brandvæsenet så skyldte noget ved senere forhandlinger. Det er desværre en goodwill, vi aldrig har fået. OK 08 Brandfolkenes Klub København prøvede at gøre FOA opmærksom på, at der var mange punkter i den nuværende overenskomst, som var utidssvarende, og som i en tid med stigende konkurrence ville kunne tolkes til vores ugunst. Reiner Burgwald og juristen Henrik Piil har ved flere lejligheder medgivet, at overenskomsten havde mange svagheder og derfor var åben for tolkninger. FOA valgte alligevel at indgå en overenskomst, hvor der ikke blev rettet op på et eneste af de punkter, som vi havde beskrevet. End ikke noget så simpelt som automatisk trinstigning for redder-uddannede ambulancefolk fik de med. Vi fik nedsat en arbejdsgruppe, der skulle regulere belastningen på ambulancefolkene i døgnvagt, men der kom intet resultat ud af den ud over en passus om, at man skulle snakke om arbej dstidstilrettelæggelse i forbindelse med udbud. Vi havde beskrevet et lønefterslæb på ambulanceområdet i forhold til 3F s overenskomst med Falck, som desværre heller ikke blev indfriet. Undskyldninger er der nok af Efter OK 08 havde FOA et forklaringsproblem, hvor de primært valgte at give KL (Kommunernes Landsforening) skylden for den manglende vilje til at ændre på overenskomsten. KL havde ikke haft viljen til at indføre begrænsninger på døgnvagten, og selvom FOA brugte 3F s gode overenskomstresultat for redderne som løftestang, så var svaret, at hvis man vil have Falck-løn, så må man arbejde i Falck. Det var en bitter pille at sluge for ambulancefolkene, for de havde sat næsen op efter markante forbedringer for at komme på lige vilkår med redderne i Falck. 5 Forhandlinger i forbindelse med udbuddet BKK s ambulancetillidsrepræsentanter havde kortvarige forhandlinger om udbudsvagten, hvor vi var tilfredse med det tilbud, vi fik på arbejdstid og pauser. Det blev til en D-N-vagt med en pause-bil til at påse, at der var mulighed for at få noget at spise i løbet af vagten.

6 ORIENTERING FRA D Med den overenskomst, hvori der var et markant lønefterslæb, havde Københavns Brandvæsen alle muligheder for at lave et konkurrencedygtigt tilbud på ambulancetjenesten i vores gamle dækningsområde. Sammenbrud Da Region Hovedstaden valgte at dømme os ude på et alt for dyrt bud, var vi svært overraskede, og det viste sig, at ledelsen havde lagt hele den mulige bod oven på buddet. Hvad der ellers lå i buddet, ved vi som medarbejdere ikke, men selv med den maksimale bod trukket fra var vi dyrere. Vi var mellem 19 og 25 % dyrere har vi hørt for i modsætning til Region Sjælland har Region H ikke oplyst de nøjagtige priser. Det bør give stof til eftertanke, at Københavns Brandvæsen valgte at byde med den fulde bod, og at selv om boden er trukket fra, var vi dyrere selv med en billigere overenskomst. Vi ved ikke, hvorfor Københavns Brandvæsen ikke kunne overbevise embedsmændene i økonomiforvaltningen om, at vi med vores store erfaring kunne beregne, hvor meget vi ville få i bod, og dermed byde endnu mere konkurrencedygtigt. Det bør også give et efterspil på rådhuset, hvor skylden for dette må placeres. Samariten Den nye, store spiller på banen var det lille, svenske firma Samariten AB. Det viste sig hurtigt, at de var dybt useriøse og ikke engang havde gjort sig den ulejlighed at sætte sig ind i danske overenskomstforhold. Jeg forudsagde meget tidligt, at det ville blive deres Waterloo, og at de aldrig ville få en overenskomst. Her tog jeg desværre delvist fejl. Efter lang tids trækken rundt i manegen kastede de håndklædet i ringen i Region Midtjylland, og vi forventede, at det samme ville ske her og i Region Sjælland. Overraskelsen Samtidig med at 3F sad i forhandlinger, meldte Dennis Kristensen ret overraskende ud, at FOA havde indgået overenskomst med Samariten AB. Dette var aftalt på et enkelt møde og helt uden om fagligt udvalg. Først lød udmeldingen på, at de havde indgået beredskabsov erenskomsten, altså den, der er gældende i Roskilde. Det blev hurtigt rettet til, at det var københavneroverenskomsten, altså den overenskomst, som de selv ved flere lejligheder havde kritiseret og ved OK 08 ikke havde formået at forbedre. Tillidsmandskollegiet udsendte en opfordring til, at hovedbestyrelsen i FOA forkastede den overenskomst med baggrund i både lønefterslæb og de mange mangler, der er i den. FOA holder ved... For første gang i lang tid så vi, at FOA var vedholdende. FOA blev i pressemeddelelser og på deres hjemmeside ved med at fastholde, at FOA s overenskomst var lige så god eller endda bedre end den, 3F har med Falck. Det undrede noget, da FOA selv ved OK 08 havde erkendt, at 3F s overenskomst på ambulanceområdet var væsentligt bedre. Efter OK 08 havde 3F Københavns chauffører indgået en ny døgnvagtsrytme på 89 vagter kendt som Gentofte-vagten, som efter manges mening var den ideelle døgnvagt og i endnu højere grad gjorde, at FOA s overenskomst fremstod som elendig. 6

7 E FAGLIGE KLUBBER Kampen om medlemskroner Da Samariten endelig blev smidt over sundet, troede vi, at vi kunne ånde lettet op, for så havde vi da reddet noget af det, vi havde kæmpet for, uagtet Dennis Kristensens forsøg på starthjælp til Samariten. Desværre var glæden kort, idet FOA så muligheden for at øge medlemsgrundlaget ved aktivt at opfordre til, at regionerne skulle hjemtage ambulancetjenesten, naturligvis med en overenskomst med FOA. Det er umuligt at se, hvordan det skulle være i de nuværende medlemmers interesse, at regionerne skulle hjemtage ambulancetjenesten. Konklusionen på det er, at FOA helt åbenlyst kæmper for at udvide medlemsgrundlaget i stedet for at kæmpe for de medlemmer, de har. FOA så passivt til, da brandvæsenet mistede ambulancetjenesten, og undskyldningen, som Reiner Burgwald kom med på medlemsmødet i Markmandsgade, var, at Dennis Kristensen havde været på ferie men at Reiner da havde skrevet 2 (to) læserbreve... Fremtiden Det må konkluderes, at FOA hellere kæmper om medlemmerne end for medlemmerne. Det er også svært at se, hvordan FOA skal hjælpe os, hvis f.eks. ildløstjenesten kommer i udbud. I skrivende stund er Gentofte Brandvæsen ved at blive udliciteret, og ud fra det, som kollegaerne siger derude, så har FOA ikke rørt en finger for dem. De kan da være heldige, at Reiner skriver et læserbrev i villabyerne. 3F er gået ind på kollegaernes vegne og prøver at fastholde nogle af deres løn- og arbejdsforhold, selvom de end ikke er medlemmer. 3F har en dårligere overenskomst med Falck på antallet af døgnvagter, hvilket de allerede har vist vilje til at forbedre. De ønsker ikke at være med til at forringe vilkårene for brand- og ambulancefolk nogen steder, som FOA gjorde det med tiltrædelsesoverenskomsten med Samariten AB. Samling Længe før min tid i brandvæsenet prøvede man at samle brand- og ambulancefolk i et fagforbund. Projektet led en krank skæbne, og lige siden har det ligget i mølposen. Jeg tror, at det er på tide at se på projektet igen, for hvis man ikke gøre det, vil hele vores fagområde være i fare for at blive en brik i det store spil om medlemmer. Ved den trivselsmåling, Brandfolkenes Klub København gennemførte i sommeren 08, pegede 84 % på, at man ønskede en samling af alle inden for brand- og ambulanceområdet i en fagforening. Brandmestrene har angivet, at de ønsker at være i FOA1, og det vil FOA efterkomme for enhver pris. Så må FOA vel også efterkomme vores ønske om et skifte f.eks. til 3F, skulle en urafstemning vise sig ønsket. 7 Med venlig hilsen Anders Villadsen Næstformand Brandfolkenes Klub København

8 ORIENTERING FRA Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Næstformand: Gert Venø Telefon: Husk generalforsamling. Mandag den 2. marts kl Generalforsamlingen afholdes på brandstationen og der er valg af ny klubformand. 8 nr. Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Pouelsen 09 Telefon / Februar 2009 / Det endelige dødsstød til Gentofte brandvæsen. Så skete det, desværre. Vi måtte desværre give op. Mandag aften (den 26. januar) besluttede et snævert flertal i Gentoftes kommunalbestyrelse, desværre at lukke gentofte brandvæsen. Bestyrelsen har sammen med mandskabet nærmest ligget vandret, for at redde vores kære brandstation. En forfærdelig masse møder, oplysninger til medierne, fakkeloptog, kontakt til fagforeningen OSV, OSV, OSV. har desværre vist sig at være totalt spild af tid. Beslutningen var i mine øjne truffet, og vi kunne sprælle forgæves, i det klamme net. Jeg spørger mig selv igen og igen, HVORFOR fik vi ikke mulighed for at lave kontrolbud? de eneste svar jeg har kunnet finde frem er, at aftalen allerede var underskrevet da Falck i sin tid overtog ambulancerne, eller også skulle vi bare ikke have lov, da man godt vidste, at vi sagtens kunne hamle op, med et tilbud fra Falck. Det gør aldeles ondt i krop og sjæl, når jeg efterfølgende finder ud af at Falcks tilbud lå på ca. 4 millioner billigere end vores eget regnskab, (som man har beregnet ud fra). Dog viser det sig at Falck blot har tænkt sig at tilbyde vores vagtcentralfolk, en stilling på vagtcentralen i Smørum, derfor indgår de jo ikke i deres bud, altså med andre ord at nedlægge vagtcentralen helt. Og vores administration vil også med et enkelt skud fra hoften, blive udslettet fra jorden. Besparelse??? Hvor? Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, alle de gratis ydelse vi har lavet, hvad med dem? Hvordan har kommunen tænkt sig at de fremover skal udføres. Det bliver med garanti ikke gratis i fremtiden. Og hvad med alle mine kollegaer? Forventer man virkelig bare at de fra den ene dag til den anden overgår til Falck, eller får tilbudt et relateret job i Gentofte kommune, som

9 DE FAGLIGE KLUBBER for eksempel kunne være parkeringsvagt, ja, for det har da noget med»vagt«at gøre. Jeg håber inderst inde, at alle vil gå fra borde, med stolt og oprejst pande, og kæmpe videre. Uanset hvor i kommunen man er ansat. Jeg håber også at kommunen i fremtiden vil opføre sig anstændigt overfor ansatte, for det er utrolig frustrerende, ikke at vide om man er købt eller solgt, på sin arbejdsplads. Venlig hilsen Henrik Poulsen Gentofte brandvæsen Brandfolkenes klub Vestegnen Konstitueret formand: Brian Scheil Telefon: Akutlægebil på stationen i Hvidovre. Læs artiklen på side 14 eller på: Den faste klub Tårnby Intet nyt fra Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon: Brandmandskluben Rudersdal Hørsholm BRH Formand: Lars Bo Nielsen Intet nyt fra BRH 9 Telefon

10 »DE GRÅ Det kommer jo nok ikke som en overraskelse at jeg havde min sidste vagt den på Dæmningen og det er det. Jeg vil her i gennem sige tak til alle der kom og gjorde min afgang fra brandvæsenet så hyggeligt som den blev, og som Laurids (stationschef ) i sin personlig tale, fortalte om at brandvæsenet har en stor plads hos mig og at 34 ½ år er da nogle år. Og det har været spændende, ikke mindst den udvikling som løbende er sket i brandvæsenet og som selvfølgelig vil foresætte uden mig. Især min tid i røgdykkertjenesten og de udfordringer, som kom der bla. andet Storebælt og Metroen. Pas godt på jer selv og husk:»livet er så kort og man er så længe død«med disse ord vil jeg sige tak for denne gang og på gensyn. Venlig Hilsen Obmr.204 Peter Wolfram Tak til Seniorklubben og Stiftelsesforeningen, samt tak til det gamle 7.hold med flere, der mødte op ved min 70 års fødselsdag. Tidligere 176 Leif Jensen»mejerimanden«BR DEADLINE FOR IND 17. marst 19. maj 18. august 22. september 17. november Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det! 0 nr. 1 / Februar 2009 /

11 SIDER«Fra juli 2009 løber 100-års Nijmegenmarchen af stablen i Holland. Vi går 4 x 42 km med/uden oppakning (med 10 kg obligatorisk oppakning, hvis du er under 50 år!). Vi skal bo i militærlejren med 7000 personer fra ca. 40 forskellige lande. Med de civile gængere kommer vi op på mellem og mennesker. Verdens største sportsbegivenhed! PRØV DET! Check tidsfrister for tilmelding og betaling på ANDMANDEN LÆG: UDKOMMER UGE: uge 16 nr. 1 /Februar 2009 / uge 24 uge 37 uge 41 uge 50 Er du interesseret eller har du spørgsmål, så kontakt mig på station D Carsten 11 INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 DET ER DA LØGN pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab (CVR-nr )»DET ER DA LØGN" Det er det svar jeg får, når jeg gentagne gange er blevet spurgt om det er rigtigt det "man høre" ude i korpset. Ja, d.27nov blev jeg orienteret af stationschef Jan K Iversen, at min prøvetid som brandmester blev stoppet. Begrundelsen herfor er, "at jeg ikke har den rette personlige profil til at beklæde stillingen." Heri indgår flere påstande som, illoyal, demoraliserende, attitude og adfærds problemer, men "samtidigt opfattelsen af at være faglig kompetent, engageret, ivrig og arbejdsvillig". Da Brandfolkenes Organisation, nu er ved at se på sagen, vil jeg ikke, på nuværende tidspunkt, kommentere mere på dette. Med disse ord håber jeg at, i mine kollegaer, vil forstå og respektere dette. holder ifølge 5 i vedtægten ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2008 kl på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 4. Fastsættelse af stedet for følgende års generalforsamling Generalforsamlingen bliver holdt sammen med årsmødet i Trafikfunktionærernes Pensionsordning. På årsmødet i forbrugergruppen i Trafikfunktionærernes Pensionsordning er der ud over de punkter, der er fastsat i forretningsordenens 1, følgende punkt på dagsordenen: Beslutning om ændring af Forsikring ved visse kritiske sygdomme Alle, der er medlemmer af pensionsordningen eller pensionskassen, kan ifølge 2 i forretningsordenen for pensionsordningen og 12 i vedtægten for pensionskassen, deltage på møderne. Tidligere glad og stolt brandmester, nu desillusioneret og skuffet brandmand i Københavns Brandvæsen Jes Borchersen Bmd.947 Vil du deltage, skal du melde dig til senest fem dage inden møderne. Det gør du ved at ringe på telefon eller sende en mail til Alle deltagere får materiale med posten før mødet. 2

13 ET KIK FRA SIDELINJEN ET KIG FRA SIDELINJEN Henrik var med til, at befri en kvinde, der lå under en lastbil. lastbilen havde trukket kvinden ca. 200 meter under sig før den stoppede. Foto: Kenneth Meyer Igen et kig ind fra sidelinjen. Her ved årsskiftet bør man vel starte med at ønske alle et godt nytår. Og hvad er det så, man oplever? En arbejdsplads, der er ved at falde fra hinanden. Ganske vist er det kræfter udefra, der er årsagen til en forestående reduktion af Københavns Brandvæsens virkeog ansvarsområde. Utroligt, at over 100 års erfaring med ambulancekørsel ikke tæller på vægten. Nogle politikere har her et stort ansvar. Har vi selv fejlet? Kunne noget være gjort bedre? Her tænker jeg på den tidligere korpslæge Arnfred. Ved et møde i ambulanceudvalget fremsatte han tanker om at splitte ambulancetjeneste og brandtjeneste. Han brugte udtrykket»2 søjler«. Men disse tanker gik ikke videre i hierarkiet. Lad os se lidt tilbage. Burde Arnfreds tanker, ambulancens udvikling, personalets uddannelse samt ikke mindst samarbejdet med lægeambulancens personale være fulgt? Kunne det have gjort os mere fremadrettede? 13 Venlig hilsen Forhenværende 389 Sv. Bille Pedersen 65 Henrik fra Vestegnen Side 9

14 AKUTLÆGEBIL I HVIDOVRE Vestegnens Brandvæsen har forhandlet en aftale på plads med Region Hovedstadens præhospitale beredskab og chefen for akutlægebilerne Søren Loumann Nielsen om fremtidig placering af en akutlægebil hos Vestegnens Brandvæsen i Hvidovre. Denne aftale har i praksis udmøntet sig i at den 1. oktober 2008 rullede Region Hovedstadens nyeste akutlægebil ind i udrykningsgaragen på station Hvidovre, hvor den i fremtiden skal have base blandt ildløskøretøjerne. Når den i tidsrummet fra kl rykker ud til alarmer, i blandet andet Vestegnens Brandvæsens slukningsområde, vil det være med lægeassistenter fra Roskilde Brandvæsen bag rattet og en kvalificeret læge fra Region Hovedstadens præhospitale beredskab. Vestegnens Brandvæsen ser frem til et positivt samarbejde med akutlægen. Personalet på akutlægebilen indgår allerede nu som en naturlig del af den sociale hverdag, som altid findes på brandstationen og hvor der iflg. aftale er adgang til både internet og diverse mandskabsfaciliteter, når behovet opstår for både akutlæge og lægeassistent. 4 nr. 1 / Februar 2009 /

15 OM LIDT BLI R HER STILLE Det er nu blevet klart for de fleste danskere, at regionerne i Danmark har forsøgt at tilføre den danske ambulancetjeneste nyt blod, samtidig med at man ville løfte niveauet for service overfor borgerne. Opgaven er nu gået i gang med implementeringen af det, som blev resultatet af udbudsrunden, og jeg må indrømme, at det er et noget sørgeligt resultat, som kom ud af det store arbejde, som mange har lagt i dette! Fakta. I vores område, måtte vi meget igennem, før vi fik afklaring på, hvem som blev de nye entreprenører i region hovedstaden, som er det område, hvor vi medlemsdækker. På Frederiksberg blev det Frederiksberg Brandvæsen, som vandt opgaven med den akutte ambulancekørsel. Antallet af ambulancer på Frederiksberg bibeholdes på 2, heraf skal den ene ambulance været bemandet med paramediciner. Bemærkelsesværdigt ved aftalen er, at dækningsområdet udvides fra tidligere kun at have dækket Frederiksberg Kommune, til nu ligeledes at skulle dække Vanløse. Frederiksberg Brandvæsen skal således dække et område med borgere! Det årlige antal kørsler i området forventes at blive , og der skal køres km af de to biler. Ligeledes skal det forventes, at der skal køres 20 % sygetransporter. For dette område bliver der en maksimal responstid på 12 minutter! I København var løsningen noget mere kompliceret, idet der på Københavns Brandvæsens tidligere dækningsområde var hele tre bydele. København bød selv, og nye aktører i området blev Falck samt det svenske firma Samaritten. I første omgang mistede Københavns Brandvæsen alle opgaver; men efter længere tids problemer, valgte Samaritten at opgive ambulancekørsel i Danmark. Samaritten havde vundet Bispebjerg, og Falck havde vundet Hvidovre-området, som i dag bl.a. dækkes af Københavns Brandvæsens ambulancer på stationerne på Enghavevej og Hansstedvej. Da Samaritten trak sig fra deres kontrakt, blev Københavns Brandvæsen tilbudt at overtage optageområde Bispebjerg, idet Falck allerede har opnået maksimal dækning (8 ud af 10 delområder i Hovedstaden), hvilket Københavns Brandvæsen accepterede. Denne accept betød, at man umiddelbart»kun«skulle fyre ca. 100 operative medarbejdere mod tidligere 163! Bispebjerg optageområde skal dækkes med 4 ambulancer, heraf en bemandet med paramediciner. Dækningsområdet er på borgere, og de fire ambulancer forventes at skulle køre ca ture og km. I dette område forventes ligeledes, at der skal 20 % sygetransporter. Den maksimale responstid i området bliver 10 minutter. Fremtiden. Ud fra ovenstående betragtninger må man forvente, at den ambulancetjeneste, som vi kender i dag hhv. hos Frederiksberg og Københavns Brandvæsen, vil se meget anderledes ud i fremtiden. For det første, så bliver der tale om en udnyttelsestid på mandskabet, som overstiger 50 %, og det er afgørende for, om man kan opretholde beredskaber på døgnvagt. Begge brandvæsener har da allerede gjort bekendt, at den nye ambulancetjeneste ikke vil køre på døgnvagt, da den kommende belastning ikke er forenelig med døgnvagter. Dette er blevet accepteret af de faglige klubber. 15

16 OM LIDT BLI R HER STILLE I den forbindelse forestår der nu en stor arbejdsopgave i klubberne, hvor der skal struktureres efter de nye rammer; men dette arbejde er undervejs. En spændende og udfordrende ting ved den nye ambulancetjeneste er, om man fortsat kan leve op til den kvalitet, som man kender det i dag! Jeg må indrømme, at jeg ved flere lejligheder har udtrykt bekymring over, om man kan dække Region Hovedstaden med det antal ambulancer, som man har lagt op til! Det er ingen hemmelighed, at såvel antallet af akutte ambulancer som antallet af sygetransportvogne (disse er IKKE udstyret som ambulancer i fremtiden) er reduceret, og jeg kan godt tvivle på, at man kan nå det antal ture, som der er lagt op til. Regeringen har jo tidligere bebudet, at alle borgere skal kunne forvente at have en ambulance fremme efter maksimalt 15 minutter, og i region Hovedstaden må vi da også konstatere, at man i alle områder er tæt på at leve op til dette. I yderområderne (Hillerød-Frederikssund) ser vi en maksimal tid på 13 minutter, og det er stort set det samme, som borgene i indre by skal leve med. Her skal man lige huske, at responstiden i dag er 5,5 minutter. En anden ting, som jeg ser med frygt på er, om vi i fremtiden komme til at stå ved større uheld og vente på ambulancer, som skal komme fra sekundærdistrikter. Der kommer med mine øjne til at være langt imellem ambulancerne, og hvem vinder så på dette? Det bliver hverken borgere eller det redningsmandskab, som hidtil har leveret en meget professionel indsats. Kun tiden kan vise os, om vi fik ret, eller om regionen virkelig kan levere ambulancer til tiden; men ikke mindst om man kan levere en statistik for overlevelser, som matcher dem, som man ofte og jævnligt viser frem, når man taler kvalitet ved hjerte- lungeredning! Det er selvfølgelig et emne, som vi vil berøre i den kommende tid; men hvor meget det vil være muligt at ændre på embedsmændenes beslutninger, kan jeg godt have min tvivl om. Jesper Broneé Formand i BO 6 nr. 6 / december 2003 /

17 Brandfolkenes Stiftelsesforening indkalder til **************************************************** Generalforsamling Onsdag den 1. april 2009 kl Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 2, 2500 Valby Stiftelsesforeningen vil gerne være vært med smørrebrød og en øl inden generalforsamlingen ( kl ), så derfor bedes du ringe til formand eller kasserer senest d. 25. marts 2009 for tilmelding Dagsorden. 1. Beretning 2. Regnskab 3. Forslag 4. Valg 5. Protokol Medlemmer af bestyrelsen: Formand Kasserer Repræsentanter Flemming Seidler* Lars Mortensen Poul Jørgensen Kent Jakobsen * Ib Kristensen Bilagskontrollanter Arne Winther Madsen * Leif Nielsen Bilagskontrollantsuppleant Leif Larsen Bestyrelsessuppleant 17 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden ihænde senest 3 dage før generalforsamlingen. De med * bestyrelsesmedlemmer er på valg. Husk at melde adresseændring til kassereren. Brandfolkenes Stiftelsesforening Formand : Flemming Seidler, Sankt Jørgens Vej 4, 4000 Roskilde, Tlf Kasserer : Lars Mortensen, Sangsvanevej 26, 2970 Hørsholm, Tlf

18 SENIORNYT Hvad sker der, hvad er der er gang i? Det her har godt nok ikke meget med seniornyt at gøre, men vi har alle sammen været dybt engageret i ambulancetjenesten, hvor vi så end har været ansat, så jeg synes det fortjener en kommentar med på vejen. Ambulancetransporten i Danmark har været sat i udbud, og så kan vinderen af de største dele af udbuddene pludselig ikke klare opgaverne alligevel, det i sig selv burde være strafbart. Mange medarbejdere har modtaget deres opsigelse, flere har allerede fundet sig et andet arbejde, og det er jo i sig selv helt normalt, da det ikke er nogen skam at gå, når man nu engang er smidt ud. Kunne det virkelig tænkes, at der sidder nogle regionspolitikere, der ikke har sat sig grundigt nok ind i sagerne, før de valgte udbyder, eller handlede det i bund og grund bare om at få løst opgaven så billigt som muligt. Nu er det jo ikke så svært at blive politiker, men det er utrolig svært at være det, og ikke mindst leve op til forventningerne. Alle og ikke mindst politikerne ved, at man kun får, hvad man betaler for. Hvis resultatet nu bliver, at ambulancekørselen skal udføres som tidligere, eksempelvis Københavns Brandvæsen, så må man blot håbe på, at der er tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere tilbage på arbejdspladsen. Julefrokosten afholdt vi fredag den 12. december i kælderen i FOA 1, der var god tilmelding, 64 mødte op. Vi fik også denne gang leveret maden fra restaurant»hummeren«i Ishøj Havn. Det var igen en fornøjelse og der var rigeligt med lækkerier. Stemningen var som altid i top, der blev både spillet og sunget og ikke mindst snakket. Sommerudflugten er i støbeskeen, den går i år til Reersø Kro syd for Kalundborg tirsdag den 9. juni. Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen. Runde fødselsdage: 26. februar: Georg Larsen, (Gogge) Hyacintgården 7, 2300 København S. 85 år 26. marts: Ove Bernhard Jeppesen, Dybvigvej 8, Fejø, 4944 Ravnsborg. 75 år 2. april: Flemming Heller Kamstrupvej 98, 2610 Rødovre. 70 år 24. april: Vagn Cordsen, Blåmejsevej 11, 2. th København NV. 75 år 29. april: Jonny Steinlein, Bremensgase 39, København S. 95 år Undskyld! Jeg skal dybt beklage, at jeg i sidste nummer under runde fødselsdage har nævnt 502 Erik Christiansen, Erik døde den 5. august 2008, men jeg var desværre ikke bekendt med dette. Fredagsmøderne i marts og april: 13. marts fra kl. 10 til april fra kl. 10 til 14 (Dette er det sidste møde i foråret) adresser: Send venligst adressen til mig, hvis du har adgang til internettet. 8 nr. Efterløn: Husk at give A-kassen besked, hvis der sker ændringer i din pension. 1 / Februar 2009 / Sven Præst

19 19

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Kvinde på cykel ramt af lastbil ved Sdr. Ringvej og Park Allé og trukket 200 meter under den. Gentofte Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Københavns Brandvæsen i samarbejde om slukningen af en villabrand på Julie Sødrings Vej i Gentofte. En mand blev stukket tre gange ved Sundby Vester Plads. Dykkere fra Københavns Brandvæsnes Pionertjeneste på arbejde i Køge. Man frygtede, at et barn var druknet, men barnet blev fundet i god behold et andet sted. Set af fotograf Kenneth Meyer Mand sprang ud fra Radisson Hotel. Ingen andre kom til skade ved faldet.

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den Kl. 18:00 22:00 Sted: Klubhuset Referat nr Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den Kl. 18:00 22:00 Sted: Klubhuset Referat nr Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-10-2016 Kl. 18:00 22:00 Sted: Klubhuset Referat nr. 7-2016 Angående: Bestyrelsesmøde Jesper Helmer Deltagere: Afbud: Gæst: Aksel Beckmann (AB) Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Fra Kommunikationsgruppen Anne Holten Nielsen, Specialkonsulent, København

Fra Kommunikationsgruppen Anne Holten Nielsen, Specialkonsulent, København REFERAT REFERAT: af F-Med Det Fælles Beredskab d. 2.6.2015 Dato: 2. juni Tid: 9:00 11:00 Sted: Kbh. Rådhus - Udvalgsværelse D, 1. sal vær. 103 Mødedeltagere: Fra medarbejdersiden: Hannibal Christensen,

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Telefonstandens Pensionistforening af 1950 afholder ordinær generalforsamling i lokalet Immerkær 42, Rødovre den 11. april 2017 kl.10.00, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Side 7: Udbud og fremtid Midten: De Grå Sider Hvad blev der af OK? Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Brandfolkenes Organisation Information nr. 2/2012 Udsendt den 20. marts 2012 Indkaldelse til generalforsamling Brandfolkenes Organisation afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012 klokken

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

3) Hvordan fik I overhovedet kendskab til medarbejderkontrakterne - altså hvad fik jer til at starte historien?

3) Hvordan fik I overhovedet kendskab til medarbejderkontrakterne - altså hvad fik jer til at starte historien? -------------------------------------- Jens Anton Tingstrøm Klinken Mobil: 40 53 78 20 Mail: jat@klinken.dk Fra: Rikke Christensen [mailto:rikke444@msn.com] Sendt: 26. marts 2012 17:36 Til: jat@klinken.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af DU-møde 3. maj

Referat af DU-møde 3. maj Brøndby den 14. maj 2014 Journalnummer 1358-14-mcn Referat af DU-møde 3. maj Lørdag-søndag den 3.-4. maj 2014 kl. 10.30 på Scandic, Odense. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jens

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Statusberetningen til teknik- og servicesektorens årsmøde den 13. november 2013

Statusberetningen til teknik- og servicesektorens årsmøde den 13. november 2013 Statusberetningen til teknik- og servicesektorens årsmøde den 13. november 2013 Ja så står vi her igen, et år går meget hurtigt. Selv i disse krisetider, har vi haft en fremgang på 7 medlemmer, så vi nu

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder TEKNIK-SERVICE Overgangen til FOA vilkår og muligheder OVERGANGEN TIL FOA FOA 3 Indhold Overgangen til FOA vilkår og muligheder Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald Redaktion: Signe Nielsen Foto: Jørgen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Referat af møde mellem Faxe Kommune og deltidsansatte brandmænd

Referat af møde mellem Faxe Kommune og deltidsansatte brandmænd Industrivej 2 4683 Rønnede Brandvæsen Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 71 16 10 www.faxekommune.dk Dato 14. juli 2009 j.nr. 14-12-16-0000 Direkte telefon 56 20 30 21 Mobil 40 45 21 12 Mail pta@faxekommune.dk

Læs mere

Bestyrelseshåndbog 2013 Holsted Speedway Klub

Bestyrelseshåndbog 2013 Holsted Speedway Klub Bestyrelsen Økonomiudvalg HSK Elite Kioskudvalg Sportsudvalg Officials Bane og Anlæg Beskrivelse af ansvarsområder Bestyrelsen Rudi Steen Hansen - Bjarne F. Thomsen - Dennis Mortensen - Lene Busk Jensen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde 5. april 2016 Referat Faggruppelandsmøde 5.- 6. april 2016 1. Velkomst og præsentation 10.00-10.15 Faggruppeformand Thomas Brücker Larsen bød faggruppen velkommen. 2. Valg af mødeleder og referent 10.15-10.25

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere