Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

2 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den kommunale fremtid»om lidt bli r her stille «Vi må desværre konstatere, at vi har mistet en stor gruppe kolleger ved Gentofte Brandvæsen, idet Gentofte Kommune har valgt at udliciterer først ambulancetjenesten og derefter ildløstjenesten. Begge disse opgaver er meget snart overgået til Falck, som kan levere varen billigere end kommunen selv. Dette er dog en påstand med forbehold, for kommunen/brandfolkene fik ikke selv mulighed for at byde ind med et kontrolbud, og Falck har dermed været eneste byder på opgaven! Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores kolleger ved Gentofte Brandvæsen for de mange år, som vi har nydt godt af hinandens selskab! Afslutningsvis vil jeg mene, at den proces, som er gennemført i Gentofte giver anledning til spekulationer om, om vi som kommunale brandfolk i fremtiden oplever, at denne trussel om privatisering bliver gennemført flere steder! FORSIDEN Heldigvis kom kun to personer til skade, da den endnu ikke færdigbyggede skøjtehal i Rødovre kolapsede, da en stor jerndrager blev tabt fra en af byggekranerne. Side 13: Et kik fra sidelinjen Side 14: Akutlægebil i Hvidovre Side 15: Om lidt bli r her stille Side 17: Stiftelsesforeningen Side 18: Seniornyt Bagsiden: Fotos af Kenneth Meyer Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé Formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Kenneth Meyer Økonomiansvarlig: Per Keldsen Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Jesper Juel Jensen Telefon: Mail: Tommy Kjær Mail: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 2

3 PERSONALIA Københavns Brandvæsen Taksigelser En stor tak til Københavns Brandvæsen, Brandfolkenes seniorklub samt stiftelsesforeningen for opmærksomheden ved min 70 år s fødselsdag. Også en stor tak til de kollegaer der hilste på og begavede mig i samme anledning. Mange tanker og hilsener. Preben Larsen (630) Tak til Stiftelsesforeningen og Seniorklubben, for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag. Venlig hilsen fhv. 642 Kristensen Fodbold Ib Tak til Københavns Brandvæsen, Stiftelsesforeningen og til Seniorklubben for opmærksomheden ved min 85 års fødselsdag. 363 Ernst Hansen»Raketten«Afgange 631 Brandmand Jeppe Kærholm er afgået med udgangen af januar måned. 341 Redder Kim Stuckert er afgået med udgangen af januar måned. 246 Brandmand Claus Burlin afgår med udgangen af februar måned. 238 Overbrandmester Svend Børgesen afgår med udgangen af marts måned. 01. februar 2009 har følgende gennemført deres uddannelse, og blev ansat som reddere: 154 Jan Fentz Andersen 182 Kasper Landerslev Zilo 297 Anders Erbs 578 Rune Bonde Sørensen 580 Klaus Kristiansen 588 Christian Bausager 601 Mikkel Bjerre 603 Toke Rummel Nicolaisen 604 Tino Markussen 605 Jon Dregård-Sørensen 607 Kim Dombernowsky 608 Thomas Hønsgaard Huusom Vestegnens Brandvæsen. Ansættelse 97 Alice Dysell ansat som vagtcentral medarbejder pr. 1/

4 ORIENTERING FRA D Thule air base Formand: Knud Pedersen Mobil Dk: hjælp lykkedes det, med tilfredsstillende resultat. Et godt nyt år er skudt i gang. Brandvæsenet på Thule sagde farvel til år 2008 på helt rolig vis det var vi utrolig glade for, da ekstrem kulde og totalt mørke sætter sine begrænsninger. År 2008 forsvandt som dug for solen. Det var for os på Thule et turbulent år med meget stor personaleudskiftning samt en masse opgaver, der skulle løses, og kun ved fælles Det står mig helt klart, at de problemer, man kæmper med derhjemme i øjeblikket, er af en karakter, som kun de færreste kan forestille sig, og jeg føler virkelig med jer. Jeg ser frem til et spændende år på Thule, forhåbentlig med mere stabilitet, bedre samarbejde, bedre arbejdsmiljø, mere uddannelse og positive forberedelser til overenskomsten i år M.v.h. Knud Pedersen Thule, den 13. januar 2009 Brandfolkenes klub København BKK Formand: Lars Ousen 355 Fælledvej Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Telefon: Udbud, ledelse, FOA og fremtiden Jeg vil med denne artikel prøve at belyse, hvor vi står nu, og hvor andre står i forhold til os. Udbuddet Fra starten af udbuddet valgte Brandfolkenes Klub København at lave fælles front med redderne i RFK (Reddernes Faglige Klub/3F). Vi var og er af den opfattelse, at udbudsmaterialet indeholdt nogle meget farlige elementer, som kunne være ødelæggende for faget, men også for borgernes sikkerhed. De breve, som vi skrev, har været offentliggjort i Brandmanden tidligere. De problemer, som vi beskrev, er desværre faldet lidt i baggrunden på grund af hele komedien omkring Samariten AB. Det beredskab, som Region Hovedstaden starter med d. 1/9 2009, er stadig alt for lille, og jeg vurderer det som usandsynligt, at den nye super-vagtcentral kommer til at virke efter hensigten. 4 nr. 1 / Februar 2009 /

5 E FAGLIGE KLUBBER Overenskomst og gentlemen FOA har på brand- og ambulanceområdet en gentleman-overenskomst, hvilket betyder, at kutymer og traditioner har reguleret adfærden for ledelsen. Overenskomsten er skrevet på en sådan måde, at det er nødvendigt at kende til historikken bag og dermed også have viljen til at tolke overenskomsten i den ånd, som den er skrevet i. Desværre for os gik den sidste gentleman på pension for et par år siden. Overenskomsten er utidssvarende og ikke beskrevet i de detaljer, som er nødvendige i en tid, hvor også offentlige arbejdsgivere er pressede. Københavns Brandvæsens nuværende ledelse vælger på nogle områder at presse overenskomsten uden skelen til hverken ånden i den eller traditionerne bag. Det har betydet, at det faglige system har været nødsaget til at føre en del sager siden og har haft svært ved at få medhold i påstanden om overenskomstbrud. BKK fik det at føle, allerede da vi bad FOA om at løfte sagen om kørsel til tyverialarmer i beredskabstiden. Vi var af den opfattelse, at det var et klart overenskomstbrud, men efter 6 måneder solgte FOA sagen for goodwill. Det var FOA s opfattelse, at brandvæsenet så skyldte noget ved senere forhandlinger. Det er desværre en goodwill, vi aldrig har fået. OK 08 Brandfolkenes Klub København prøvede at gøre FOA opmærksom på, at der var mange punkter i den nuværende overenskomst, som var utidssvarende, og som i en tid med stigende konkurrence ville kunne tolkes til vores ugunst. Reiner Burgwald og juristen Henrik Piil har ved flere lejligheder medgivet, at overenskomsten havde mange svagheder og derfor var åben for tolkninger. FOA valgte alligevel at indgå en overenskomst, hvor der ikke blev rettet op på et eneste af de punkter, som vi havde beskrevet. End ikke noget så simpelt som automatisk trinstigning for redder-uddannede ambulancefolk fik de med. Vi fik nedsat en arbejdsgruppe, der skulle regulere belastningen på ambulancefolkene i døgnvagt, men der kom intet resultat ud af den ud over en passus om, at man skulle snakke om arbej dstidstilrettelæggelse i forbindelse med udbud. Vi havde beskrevet et lønefterslæb på ambulanceområdet i forhold til 3F s overenskomst med Falck, som desværre heller ikke blev indfriet. Undskyldninger er der nok af Efter OK 08 havde FOA et forklaringsproblem, hvor de primært valgte at give KL (Kommunernes Landsforening) skylden for den manglende vilje til at ændre på overenskomsten. KL havde ikke haft viljen til at indføre begrænsninger på døgnvagten, og selvom FOA brugte 3F s gode overenskomstresultat for redderne som løftestang, så var svaret, at hvis man vil have Falck-løn, så må man arbejde i Falck. Det var en bitter pille at sluge for ambulancefolkene, for de havde sat næsen op efter markante forbedringer for at komme på lige vilkår med redderne i Falck. 5 Forhandlinger i forbindelse med udbuddet BKK s ambulancetillidsrepræsentanter havde kortvarige forhandlinger om udbudsvagten, hvor vi var tilfredse med det tilbud, vi fik på arbejdstid og pauser. Det blev til en D-N-vagt med en pause-bil til at påse, at der var mulighed for at få noget at spise i løbet af vagten.

6 ORIENTERING FRA D Med den overenskomst, hvori der var et markant lønefterslæb, havde Københavns Brandvæsen alle muligheder for at lave et konkurrencedygtigt tilbud på ambulancetjenesten i vores gamle dækningsområde. Sammenbrud Da Region Hovedstaden valgte at dømme os ude på et alt for dyrt bud, var vi svært overraskede, og det viste sig, at ledelsen havde lagt hele den mulige bod oven på buddet. Hvad der ellers lå i buddet, ved vi som medarbejdere ikke, men selv med den maksimale bod trukket fra var vi dyrere. Vi var mellem 19 og 25 % dyrere har vi hørt for i modsætning til Region Sjælland har Region H ikke oplyst de nøjagtige priser. Det bør give stof til eftertanke, at Københavns Brandvæsen valgte at byde med den fulde bod, og at selv om boden er trukket fra, var vi dyrere selv med en billigere overenskomst. Vi ved ikke, hvorfor Københavns Brandvæsen ikke kunne overbevise embedsmændene i økonomiforvaltningen om, at vi med vores store erfaring kunne beregne, hvor meget vi ville få i bod, og dermed byde endnu mere konkurrencedygtigt. Det bør også give et efterspil på rådhuset, hvor skylden for dette må placeres. Samariten Den nye, store spiller på banen var det lille, svenske firma Samariten AB. Det viste sig hurtigt, at de var dybt useriøse og ikke engang havde gjort sig den ulejlighed at sætte sig ind i danske overenskomstforhold. Jeg forudsagde meget tidligt, at det ville blive deres Waterloo, og at de aldrig ville få en overenskomst. Her tog jeg desværre delvist fejl. Efter lang tids trækken rundt i manegen kastede de håndklædet i ringen i Region Midtjylland, og vi forventede, at det samme ville ske her og i Region Sjælland. Overraskelsen Samtidig med at 3F sad i forhandlinger, meldte Dennis Kristensen ret overraskende ud, at FOA havde indgået overenskomst med Samariten AB. Dette var aftalt på et enkelt møde og helt uden om fagligt udvalg. Først lød udmeldingen på, at de havde indgået beredskabsov erenskomsten, altså den, der er gældende i Roskilde. Det blev hurtigt rettet til, at det var københavneroverenskomsten, altså den overenskomst, som de selv ved flere lejligheder havde kritiseret og ved OK 08 ikke havde formået at forbedre. Tillidsmandskollegiet udsendte en opfordring til, at hovedbestyrelsen i FOA forkastede den overenskomst med baggrund i både lønefterslæb og de mange mangler, der er i den. FOA holder ved... For første gang i lang tid så vi, at FOA var vedholdende. FOA blev i pressemeddelelser og på deres hjemmeside ved med at fastholde, at FOA s overenskomst var lige så god eller endda bedre end den, 3F har med Falck. Det undrede noget, da FOA selv ved OK 08 havde erkendt, at 3F s overenskomst på ambulanceområdet var væsentligt bedre. Efter OK 08 havde 3F Københavns chauffører indgået en ny døgnvagtsrytme på 89 vagter kendt som Gentofte-vagten, som efter manges mening var den ideelle døgnvagt og i endnu højere grad gjorde, at FOA s overenskomst fremstod som elendig. 6

7 E FAGLIGE KLUBBER Kampen om medlemskroner Da Samariten endelig blev smidt over sundet, troede vi, at vi kunne ånde lettet op, for så havde vi da reddet noget af det, vi havde kæmpet for, uagtet Dennis Kristensens forsøg på starthjælp til Samariten. Desværre var glæden kort, idet FOA så muligheden for at øge medlemsgrundlaget ved aktivt at opfordre til, at regionerne skulle hjemtage ambulancetjenesten, naturligvis med en overenskomst med FOA. Det er umuligt at se, hvordan det skulle være i de nuværende medlemmers interesse, at regionerne skulle hjemtage ambulancetjenesten. Konklusionen på det er, at FOA helt åbenlyst kæmper for at udvide medlemsgrundlaget i stedet for at kæmpe for de medlemmer, de har. FOA så passivt til, da brandvæsenet mistede ambulancetjenesten, og undskyldningen, som Reiner Burgwald kom med på medlemsmødet i Markmandsgade, var, at Dennis Kristensen havde været på ferie men at Reiner da havde skrevet 2 (to) læserbreve... Fremtiden Det må konkluderes, at FOA hellere kæmper om medlemmerne end for medlemmerne. Det er også svært at se, hvordan FOA skal hjælpe os, hvis f.eks. ildløstjenesten kommer i udbud. I skrivende stund er Gentofte Brandvæsen ved at blive udliciteret, og ud fra det, som kollegaerne siger derude, så har FOA ikke rørt en finger for dem. De kan da være heldige, at Reiner skriver et læserbrev i villabyerne. 3F er gået ind på kollegaernes vegne og prøver at fastholde nogle af deres løn- og arbejdsforhold, selvom de end ikke er medlemmer. 3F har en dårligere overenskomst med Falck på antallet af døgnvagter, hvilket de allerede har vist vilje til at forbedre. De ønsker ikke at være med til at forringe vilkårene for brand- og ambulancefolk nogen steder, som FOA gjorde det med tiltrædelsesoverenskomsten med Samariten AB. Samling Længe før min tid i brandvæsenet prøvede man at samle brand- og ambulancefolk i et fagforbund. Projektet led en krank skæbne, og lige siden har det ligget i mølposen. Jeg tror, at det er på tide at se på projektet igen, for hvis man ikke gøre det, vil hele vores fagområde være i fare for at blive en brik i det store spil om medlemmer. Ved den trivselsmåling, Brandfolkenes Klub København gennemførte i sommeren 08, pegede 84 % på, at man ønskede en samling af alle inden for brand- og ambulanceområdet i en fagforening. Brandmestrene har angivet, at de ønsker at være i FOA1, og det vil FOA efterkomme for enhver pris. Så må FOA vel også efterkomme vores ønske om et skifte f.eks. til 3F, skulle en urafstemning vise sig ønsket. 7 Med venlig hilsen Anders Villadsen Næstformand Brandfolkenes Klub København

8 ORIENTERING FRA Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Næstformand: Gert Venø Telefon: Husk generalforsamling. Mandag den 2. marts kl Generalforsamlingen afholdes på brandstationen og der er valg af ny klubformand. 8 nr. Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Pouelsen 09 Telefon / Februar 2009 / Det endelige dødsstød til Gentofte brandvæsen. Så skete det, desværre. Vi måtte desværre give op. Mandag aften (den 26. januar) besluttede et snævert flertal i Gentoftes kommunalbestyrelse, desværre at lukke gentofte brandvæsen. Bestyrelsen har sammen med mandskabet nærmest ligget vandret, for at redde vores kære brandstation. En forfærdelig masse møder, oplysninger til medierne, fakkeloptog, kontakt til fagforeningen OSV, OSV, OSV. har desværre vist sig at være totalt spild af tid. Beslutningen var i mine øjne truffet, og vi kunne sprælle forgæves, i det klamme net. Jeg spørger mig selv igen og igen, HVORFOR fik vi ikke mulighed for at lave kontrolbud? de eneste svar jeg har kunnet finde frem er, at aftalen allerede var underskrevet da Falck i sin tid overtog ambulancerne, eller også skulle vi bare ikke have lov, da man godt vidste, at vi sagtens kunne hamle op, med et tilbud fra Falck. Det gør aldeles ondt i krop og sjæl, når jeg efterfølgende finder ud af at Falcks tilbud lå på ca. 4 millioner billigere end vores eget regnskab, (som man har beregnet ud fra). Dog viser det sig at Falck blot har tænkt sig at tilbyde vores vagtcentralfolk, en stilling på vagtcentralen i Smørum, derfor indgår de jo ikke i deres bud, altså med andre ord at nedlægge vagtcentralen helt. Og vores administration vil også med et enkelt skud fra hoften, blive udslettet fra jorden. Besparelse??? Hvor? Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, alle de gratis ydelse vi har lavet, hvad med dem? Hvordan har kommunen tænkt sig at de fremover skal udføres. Det bliver med garanti ikke gratis i fremtiden. Og hvad med alle mine kollegaer? Forventer man virkelig bare at de fra den ene dag til den anden overgår til Falck, eller får tilbudt et relateret job i Gentofte kommune, som

9 DE FAGLIGE KLUBBER for eksempel kunne være parkeringsvagt, ja, for det har da noget med»vagt«at gøre. Jeg håber inderst inde, at alle vil gå fra borde, med stolt og oprejst pande, og kæmpe videre. Uanset hvor i kommunen man er ansat. Jeg håber også at kommunen i fremtiden vil opføre sig anstændigt overfor ansatte, for det er utrolig frustrerende, ikke at vide om man er købt eller solgt, på sin arbejdsplads. Venlig hilsen Henrik Poulsen Gentofte brandvæsen Brandfolkenes klub Vestegnen Konstitueret formand: Brian Scheil Telefon: Akutlægebil på stationen i Hvidovre. Læs artiklen på side 14 eller på: Den faste klub Tårnby Intet nyt fra Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon: Brandmandskluben Rudersdal Hørsholm BRH Formand: Lars Bo Nielsen Intet nyt fra BRH 9 Telefon

10 »DE GRÅ Det kommer jo nok ikke som en overraskelse at jeg havde min sidste vagt den på Dæmningen og det er det. Jeg vil her i gennem sige tak til alle der kom og gjorde min afgang fra brandvæsenet så hyggeligt som den blev, og som Laurids (stationschef ) i sin personlig tale, fortalte om at brandvæsenet har en stor plads hos mig og at 34 ½ år er da nogle år. Og det har været spændende, ikke mindst den udvikling som løbende er sket i brandvæsenet og som selvfølgelig vil foresætte uden mig. Især min tid i røgdykkertjenesten og de udfordringer, som kom der bla. andet Storebælt og Metroen. Pas godt på jer selv og husk:»livet er så kort og man er så længe død«med disse ord vil jeg sige tak for denne gang og på gensyn. Venlig Hilsen Obmr.204 Peter Wolfram Tak til Seniorklubben og Stiftelsesforeningen, samt tak til det gamle 7.hold med flere, der mødte op ved min 70 års fødselsdag. Tidligere 176 Leif Jensen»mejerimanden«BR DEADLINE FOR IND 17. marst 19. maj 18. august 22. september 17. november Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det! 0 nr. 1 / Februar 2009 /

11 SIDER«Fra juli 2009 løber 100-års Nijmegenmarchen af stablen i Holland. Vi går 4 x 42 km med/uden oppakning (med 10 kg obligatorisk oppakning, hvis du er under 50 år!). Vi skal bo i militærlejren med 7000 personer fra ca. 40 forskellige lande. Med de civile gængere kommer vi op på mellem og mennesker. Verdens største sportsbegivenhed! PRØV DET! Check tidsfrister for tilmelding og betaling på ANDMANDEN LÆG: UDKOMMER UGE: uge 16 nr. 1 /Februar 2009 / uge 24 uge 37 uge 41 uge 50 Er du interesseret eller har du spørgsmål, så kontakt mig på station D Carsten 11 INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 DET ER DA LØGN pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab (CVR-nr )»DET ER DA LØGN" Det er det svar jeg får, når jeg gentagne gange er blevet spurgt om det er rigtigt det "man høre" ude i korpset. Ja, d.27nov blev jeg orienteret af stationschef Jan K Iversen, at min prøvetid som brandmester blev stoppet. Begrundelsen herfor er, "at jeg ikke har den rette personlige profil til at beklæde stillingen." Heri indgår flere påstande som, illoyal, demoraliserende, attitude og adfærds problemer, men "samtidigt opfattelsen af at være faglig kompetent, engageret, ivrig og arbejdsvillig". Da Brandfolkenes Organisation, nu er ved at se på sagen, vil jeg ikke, på nuværende tidspunkt, kommentere mere på dette. Med disse ord håber jeg at, i mine kollegaer, vil forstå og respektere dette. holder ifølge 5 i vedtægten ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2008 kl på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 4. Fastsættelse af stedet for følgende års generalforsamling Generalforsamlingen bliver holdt sammen med årsmødet i Trafikfunktionærernes Pensionsordning. På årsmødet i forbrugergruppen i Trafikfunktionærernes Pensionsordning er der ud over de punkter, der er fastsat i forretningsordenens 1, følgende punkt på dagsordenen: Beslutning om ændring af Forsikring ved visse kritiske sygdomme Alle, der er medlemmer af pensionsordningen eller pensionskassen, kan ifølge 2 i forretningsordenen for pensionsordningen og 12 i vedtægten for pensionskassen, deltage på møderne. Tidligere glad og stolt brandmester, nu desillusioneret og skuffet brandmand i Københavns Brandvæsen Jes Borchersen Bmd.947 Vil du deltage, skal du melde dig til senest fem dage inden møderne. Det gør du ved at ringe på telefon eller sende en mail til Alle deltagere får materiale med posten før mødet. 2

13 ET KIK FRA SIDELINJEN ET KIG FRA SIDELINJEN Henrik var med til, at befri en kvinde, der lå under en lastbil. lastbilen havde trukket kvinden ca. 200 meter under sig før den stoppede. Foto: Kenneth Meyer Igen et kig ind fra sidelinjen. Her ved årsskiftet bør man vel starte med at ønske alle et godt nytår. Og hvad er det så, man oplever? En arbejdsplads, der er ved at falde fra hinanden. Ganske vist er det kræfter udefra, der er årsagen til en forestående reduktion af Københavns Brandvæsens virkeog ansvarsområde. Utroligt, at over 100 års erfaring med ambulancekørsel ikke tæller på vægten. Nogle politikere har her et stort ansvar. Har vi selv fejlet? Kunne noget være gjort bedre? Her tænker jeg på den tidligere korpslæge Arnfred. Ved et møde i ambulanceudvalget fremsatte han tanker om at splitte ambulancetjeneste og brandtjeneste. Han brugte udtrykket»2 søjler«. Men disse tanker gik ikke videre i hierarkiet. Lad os se lidt tilbage. Burde Arnfreds tanker, ambulancens udvikling, personalets uddannelse samt ikke mindst samarbejdet med lægeambulancens personale være fulgt? Kunne det have gjort os mere fremadrettede? 13 Venlig hilsen Forhenværende 389 Sv. Bille Pedersen 65 Henrik fra Vestegnen Side 9

14 AKUTLÆGEBIL I HVIDOVRE Vestegnens Brandvæsen har forhandlet en aftale på plads med Region Hovedstadens præhospitale beredskab og chefen for akutlægebilerne Søren Loumann Nielsen om fremtidig placering af en akutlægebil hos Vestegnens Brandvæsen i Hvidovre. Denne aftale har i praksis udmøntet sig i at den 1. oktober 2008 rullede Region Hovedstadens nyeste akutlægebil ind i udrykningsgaragen på station Hvidovre, hvor den i fremtiden skal have base blandt ildløskøretøjerne. Når den i tidsrummet fra kl rykker ud til alarmer, i blandet andet Vestegnens Brandvæsens slukningsområde, vil det være med lægeassistenter fra Roskilde Brandvæsen bag rattet og en kvalificeret læge fra Region Hovedstadens præhospitale beredskab. Vestegnens Brandvæsen ser frem til et positivt samarbejde med akutlægen. Personalet på akutlægebilen indgår allerede nu som en naturlig del af den sociale hverdag, som altid findes på brandstationen og hvor der iflg. aftale er adgang til både internet og diverse mandskabsfaciliteter, når behovet opstår for både akutlæge og lægeassistent. 4 nr. 1 / Februar 2009 /

15 OM LIDT BLI R HER STILLE Det er nu blevet klart for de fleste danskere, at regionerne i Danmark har forsøgt at tilføre den danske ambulancetjeneste nyt blod, samtidig med at man ville løfte niveauet for service overfor borgerne. Opgaven er nu gået i gang med implementeringen af det, som blev resultatet af udbudsrunden, og jeg må indrømme, at det er et noget sørgeligt resultat, som kom ud af det store arbejde, som mange har lagt i dette! Fakta. I vores område, måtte vi meget igennem, før vi fik afklaring på, hvem som blev de nye entreprenører i region hovedstaden, som er det område, hvor vi medlemsdækker. På Frederiksberg blev det Frederiksberg Brandvæsen, som vandt opgaven med den akutte ambulancekørsel. Antallet af ambulancer på Frederiksberg bibeholdes på 2, heraf skal den ene ambulance været bemandet med paramediciner. Bemærkelsesværdigt ved aftalen er, at dækningsområdet udvides fra tidligere kun at have dækket Frederiksberg Kommune, til nu ligeledes at skulle dække Vanløse. Frederiksberg Brandvæsen skal således dække et område med borgere! Det årlige antal kørsler i området forventes at blive , og der skal køres km af de to biler. Ligeledes skal det forventes, at der skal køres 20 % sygetransporter. For dette område bliver der en maksimal responstid på 12 minutter! I København var løsningen noget mere kompliceret, idet der på Københavns Brandvæsens tidligere dækningsområde var hele tre bydele. København bød selv, og nye aktører i området blev Falck samt det svenske firma Samaritten. I første omgang mistede Københavns Brandvæsen alle opgaver; men efter længere tids problemer, valgte Samaritten at opgive ambulancekørsel i Danmark. Samaritten havde vundet Bispebjerg, og Falck havde vundet Hvidovre-området, som i dag bl.a. dækkes af Københavns Brandvæsens ambulancer på stationerne på Enghavevej og Hansstedvej. Da Samaritten trak sig fra deres kontrakt, blev Københavns Brandvæsen tilbudt at overtage optageområde Bispebjerg, idet Falck allerede har opnået maksimal dækning (8 ud af 10 delområder i Hovedstaden), hvilket Københavns Brandvæsen accepterede. Denne accept betød, at man umiddelbart»kun«skulle fyre ca. 100 operative medarbejdere mod tidligere 163! Bispebjerg optageområde skal dækkes med 4 ambulancer, heraf en bemandet med paramediciner. Dækningsområdet er på borgere, og de fire ambulancer forventes at skulle køre ca ture og km. I dette område forventes ligeledes, at der skal 20 % sygetransporter. Den maksimale responstid i området bliver 10 minutter. Fremtiden. Ud fra ovenstående betragtninger må man forvente, at den ambulancetjeneste, som vi kender i dag hhv. hos Frederiksberg og Københavns Brandvæsen, vil se meget anderledes ud i fremtiden. For det første, så bliver der tale om en udnyttelsestid på mandskabet, som overstiger 50 %, og det er afgørende for, om man kan opretholde beredskaber på døgnvagt. Begge brandvæsener har da allerede gjort bekendt, at den nye ambulancetjeneste ikke vil køre på døgnvagt, da den kommende belastning ikke er forenelig med døgnvagter. Dette er blevet accepteret af de faglige klubber. 15

16 OM LIDT BLI R HER STILLE I den forbindelse forestår der nu en stor arbejdsopgave i klubberne, hvor der skal struktureres efter de nye rammer; men dette arbejde er undervejs. En spændende og udfordrende ting ved den nye ambulancetjeneste er, om man fortsat kan leve op til den kvalitet, som man kender det i dag! Jeg må indrømme, at jeg ved flere lejligheder har udtrykt bekymring over, om man kan dække Region Hovedstaden med det antal ambulancer, som man har lagt op til! Det er ingen hemmelighed, at såvel antallet af akutte ambulancer som antallet af sygetransportvogne (disse er IKKE udstyret som ambulancer i fremtiden) er reduceret, og jeg kan godt tvivle på, at man kan nå det antal ture, som der er lagt op til. Regeringen har jo tidligere bebudet, at alle borgere skal kunne forvente at have en ambulance fremme efter maksimalt 15 minutter, og i region Hovedstaden må vi da også konstatere, at man i alle områder er tæt på at leve op til dette. I yderområderne (Hillerød-Frederikssund) ser vi en maksimal tid på 13 minutter, og det er stort set det samme, som borgene i indre by skal leve med. Her skal man lige huske, at responstiden i dag er 5,5 minutter. En anden ting, som jeg ser med frygt på er, om vi i fremtiden komme til at stå ved større uheld og vente på ambulancer, som skal komme fra sekundærdistrikter. Der kommer med mine øjne til at være langt imellem ambulancerne, og hvem vinder så på dette? Det bliver hverken borgere eller det redningsmandskab, som hidtil har leveret en meget professionel indsats. Kun tiden kan vise os, om vi fik ret, eller om regionen virkelig kan levere ambulancer til tiden; men ikke mindst om man kan levere en statistik for overlevelser, som matcher dem, som man ofte og jævnligt viser frem, når man taler kvalitet ved hjerte- lungeredning! Det er selvfølgelig et emne, som vi vil berøre i den kommende tid; men hvor meget det vil være muligt at ændre på embedsmændenes beslutninger, kan jeg godt have min tvivl om. Jesper Broneé Formand i BO 6 nr. 6 / december 2003 /

17 Brandfolkenes Stiftelsesforening indkalder til **************************************************** Generalforsamling Onsdag den 1. april 2009 kl Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 2, 2500 Valby Stiftelsesforeningen vil gerne være vært med smørrebrød og en øl inden generalforsamlingen ( kl ), så derfor bedes du ringe til formand eller kasserer senest d. 25. marts 2009 for tilmelding Dagsorden. 1. Beretning 2. Regnskab 3. Forslag 4. Valg 5. Protokol Medlemmer af bestyrelsen: Formand Kasserer Repræsentanter Flemming Seidler* Lars Mortensen Poul Jørgensen Kent Jakobsen * Ib Kristensen Bilagskontrollanter Arne Winther Madsen * Leif Nielsen Bilagskontrollantsuppleant Leif Larsen Bestyrelsessuppleant 17 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden ihænde senest 3 dage før generalforsamlingen. De med * bestyrelsesmedlemmer er på valg. Husk at melde adresseændring til kassereren. Brandfolkenes Stiftelsesforening Formand : Flemming Seidler, Sankt Jørgens Vej 4, 4000 Roskilde, Tlf Kasserer : Lars Mortensen, Sangsvanevej 26, 2970 Hørsholm, Tlf

18 SENIORNYT Hvad sker der, hvad er der er gang i? Det her har godt nok ikke meget med seniornyt at gøre, men vi har alle sammen været dybt engageret i ambulancetjenesten, hvor vi så end har været ansat, så jeg synes det fortjener en kommentar med på vejen. Ambulancetransporten i Danmark har været sat i udbud, og så kan vinderen af de største dele af udbuddene pludselig ikke klare opgaverne alligevel, det i sig selv burde være strafbart. Mange medarbejdere har modtaget deres opsigelse, flere har allerede fundet sig et andet arbejde, og det er jo i sig selv helt normalt, da det ikke er nogen skam at gå, når man nu engang er smidt ud. Kunne det virkelig tænkes, at der sidder nogle regionspolitikere, der ikke har sat sig grundigt nok ind i sagerne, før de valgte udbyder, eller handlede det i bund og grund bare om at få løst opgaven så billigt som muligt. Nu er det jo ikke så svært at blive politiker, men det er utrolig svært at være det, og ikke mindst leve op til forventningerne. Alle og ikke mindst politikerne ved, at man kun får, hvad man betaler for. Hvis resultatet nu bliver, at ambulancekørselen skal udføres som tidligere, eksempelvis Københavns Brandvæsen, så må man blot håbe på, at der er tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere tilbage på arbejdspladsen. Julefrokosten afholdt vi fredag den 12. december i kælderen i FOA 1, der var god tilmelding, 64 mødte op. Vi fik også denne gang leveret maden fra restaurant»hummeren«i Ishøj Havn. Det var igen en fornøjelse og der var rigeligt med lækkerier. Stemningen var som altid i top, der blev både spillet og sunget og ikke mindst snakket. Sommerudflugten er i støbeskeen, den går i år til Reersø Kro syd for Kalundborg tirsdag den 9. juni. Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen. Runde fødselsdage: 26. februar: Georg Larsen, (Gogge) Hyacintgården 7, 2300 København S. 85 år 26. marts: Ove Bernhard Jeppesen, Dybvigvej 8, Fejø, 4944 Ravnsborg. 75 år 2. april: Flemming Heller Kamstrupvej 98, 2610 Rødovre. 70 år 24. april: Vagn Cordsen, Blåmejsevej 11, 2. th København NV. 75 år 29. april: Jonny Steinlein, Bremensgase 39, København S. 95 år Undskyld! Jeg skal dybt beklage, at jeg i sidste nummer under runde fødselsdage har nævnt 502 Erik Christiansen, Erik døde den 5. august 2008, men jeg var desværre ikke bekendt med dette. Fredagsmøderne i marts og april: 13. marts fra kl. 10 til april fra kl. 10 til 14 (Dette er det sidste møde i foråret) adresser: Send venligst adressen til mig, hvis du har adgang til internettet. 8 nr. Efterløn: Husk at give A-kassen besked, hvis der sker ændringer i din pension. 1 / Februar 2009 / Sven Præst

19 19

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Kvinde på cykel ramt af lastbil ved Sdr. Ringvej og Park Allé og trukket 200 meter under den. Gentofte Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Københavns Brandvæsen i samarbejde om slukningen af en villabrand på Julie Sødrings Vej i Gentofte. En mand blev stukket tre gange ved Sundby Vester Plads. Dykkere fra Københavns Brandvæsnes Pionertjeneste på arbejde i Køge. Man frygtede, at et barn var druknet, men barnet blev fundet i god behold et andet sted. Set af fotograf Kenneth Meyer Mand sprang ud fra Radisson Hotel. Ingen andre kom til skade ved faldet.

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Side 7: Udbud og fremtid Midten: De Grå Sider Hvad blev der af OK? Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86 Leder INDHOLD: Side 4: Kære Gert Side 5: Seniornyt Side 6: De faglige klubber F O R S I D E N 2 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Dagsprøjten Side 5: BI anno 2007 OVERENSKOMST 2008 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Onsdag den 10.

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Ambulancer redder liv Side 5: Svar fra PenSam Hvad er samarbejde? Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 LEDER INDHOLD: Side 4: Leder Side 5: Redderuddannelsen Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Formandens

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Til stede fra bestyrelsen: Konstitueret formand og fungerende kasserer Martin Iversen, Sekretær Erik Frederiksen, menigt medlem Peder Sterll,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2010 / årgang 88. Brandmanden. BO s hjemmeside. www.brandfolk.dk

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2010 / årgang 88. Brandmanden. BO s hjemmeside. www.brandfolk.dk Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2010 / årgang 88 Brandmanden BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side 7: Sikkerhed og arb.miljø Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Referat af regionsmøde den 26. juni i 3F Midtsjællands lokaler i Stenlille. Deltagere: Torben Bekke, Greve Kommune, Jan Rasmussen,

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2009 / årgang 87 BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Leder INDHOLD: Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Det var med glæde, at Brandfolkenes Organisation

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Dato: 22. januar 2014 Brevid: 2240140 Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Ambulancetjenesten i Danmark blev første gang konkurrenceudsat i 2008/2009. Tidligere var opgavevaretagelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

NYHEDSMAIL 5. Kære Med-Garanter,

NYHEDSMAIL 5. Kære Med-Garanter, NYHEDSMAIL 5 Kære Med-Garanter, Vi er nu nået så langt, at vi kan fortælle noget mere om dannelsen af Foreningen Garantloekken, om bestyrelsen og om vores foreløbige planer for det videre forløb. Der vil

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere