Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug"

Transkript

1 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landmandens fagforening Af formand Flemming Fuglede Jørgensen Da Bæredygtigt Landbrug startede sin virksomhed op for snart fire år siden, var det for os initiativtagere med den begrundelse, at danske landmænd manglede en fagforening. 29. november 2013 Uge 48 Vi kunne se, at de foreslåede vandplaner ville trække så mange tænder ud på dansk landbrug, at den sidste rest af konkurrenceevne ville være borte. Samtidig kunne vi se, at vi selv og vore kollegaer havde fået så mange tæsk i de danske medier og i offentligheden, at vi ikke længere turde se os selv i øjnene. Danske landmænd skulle simpelthen have deres stolthed tilbage, og for at genvinde stoltheden skal man kunne argumentere korrekt og præcist, når man taler med andre mennesker. Bæredygtigt Landbrug har igennem årene søgt fakta, og forsøgt at bibringe vore medlemmer og kollegaer så meget viden som overhovedet muligt. De fakta, vi har fundet både her og i udlandet, beviser, at vores forehavende og kamp er berettiget. Danske landmænd ødelægger ikke miljøet, destruerer ikke naturen og piner ikke dyrene. Nej, vi arbejder på et fagligt højt niveau under svære forhold, og vi bidrager med altafgørende indtjening til det danske samfund. Så langt, så godt det har vi nu bevist. Nu kommer vi til det svære. Hvordan fortæller vi historien om den dygtige og ansvarlige landmand til den danske befolkning? Hvordan får vi overbevist de almindelige danskere om, at de i mere end 20 år har været udsat for manipulation fra den grønne lobbys side? En stærkt argumenterende befolkningsgruppe, der udgør under tre procent af danskerne, har præget miljøpolitikken totalt igennem årtier, uden der er stillet krav om, at retorikken skal bakkes op af fakta. Her er vi sat over for en opgave, vi som jævne landmænd ingen forudsætning har for at løse. Heldigvis så tror vi på, at vi kan nå målet, blot vi holder hovedet højt og siger sandheden igen og igen. Hvis man sammenligner den danske miljøpolitik med en olietanker, der tordner frem efter den forkerte kurs, så synes vi i Bæredygtigt Landbrug, at det nu er lykkedes os at bringe olietankeren ned i fart. Ja, måske endda næsten til standsning. Nu står der så foran os, at kursen skal lægges helt om. Her er det meget vigtigt, at alle medlemmerne af foreningen hjælper os med at udbrede argumenterne for et bæredygtigt dansk landbrug på skrift og i tale. Dybt, dybt i os stoler vi på andre mennesker. Derfor er det ofte med stor undren, vi følger med i det politiske spil på Christiansborg. Tænk blot på, at de partier vi tidligere troede varetog vores interesser, har foreslået de love, vi nu så indædt kæmper imod: Randzoneloven, vandplansloven og gødningsloven. Fælles for de tre love er, at de alle bygger på et fundament af ulovlig lovgivning. Man har i Danmark ikke fulgt EU s direktiver, og så har man oven i købet overimplementeret, hvad EU har foreskrevet. Heldigvis kan vi nu se Venstre og Dansk Folkeparti kæmpe for at få fjernet randzonelovgivningen, og det er dog et skridt på vejen. Det er med stor glæde, jeg kan se at René Christensen fra DF, formand for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, rent ud skriver, at selv ikke Folketinget er ufejlbarligt, og at man ikke kan forlange, at befolkningen skal følge en lovgivning, der er så fejlbehæftet som randzoneloven. Specielt ikke, når den ikke har nogen videre miljømæssig effekt. Men kan vi nu stole på, hvad politikerne siger til os? Henrik Høegh (V) er jo virkelig et skræmmeeksempel på, hvor galt det kan gå undervejs i den politiske proces. Først sad Henrik Høegh i L&F og skrev under på, at vandplaner, gødningsregler og randzoner er en god idé. Herefter flyttede han kontor fra Axelborg til Christiansborg, og sætter sig som fødevareminister totalt ud over, hvad der er fagligt korrekt, og foreslår, sammen med Venstre, vandplaner og randzoner. Lovforslag, som han først støtter under den nuværende regering, men som han nu tilsyneladende sammen med Venstre går imod. Vi oplever så under

2 kommunalvalget i 2013 Henrik Høegh gå efter en borgmesterpost på Lolland, og efter at en borgerlig kollega, som også er landmand, kunne blive borgmester i en gammel socialdemokratisk kommune, laver Henrik Høegh valgforbund med Socialdemokratiet, således at en socialdemokrat kan blive borgmester og han selv viceborgmester. Jeg kender ikke alle detaljerne i den konkrete situation, men kan man stole på sådanne mennesker? Et gammelt ord blandt landmænd har været, at vi har det bedst med en socialdemokratisk regering, og efter vi har skiftet fødevareminister, er retorikken fra regeringen da heldigvis forbedret betydeligt. Det glæder mig meget at se, at de økonomiske ministre ikke lader sig styre af følelser, men af realiteter. Det står helt klart, at Henrik Sass Larsen og Bjarne Corydon udmærket ved, at landbruget kan skabe noget af den vækst og de arbejdspladser, regeringen har så hårdt brug for, hvis økonomien skal hænge sammen. Nu skal vi så blot have dem forklaret, at mulighederne for vækst er endog meget store, hvis blot vi danske landmænd får de samme regler at arbejde efter, som de lande vi måler os med. I Børsen har vi kunne læse om, hvor fantastisk det står til med de danske andelsselskaber, som er med på hitlisterne over de store danske selskaber. Sandheden er desværre den, at pengene de danske andelsselskaber udvider for i udlandet, er hentet hos de danske andelshavere; landmændene. Det er sikkert en klog beslutning at udvide i udlandet, for med de love, som nu ligger foran os, så kommer de danske landbrugsrelaterede virksomheder hurtigt til at mangle råvarer. Der er i øjeblikket en negativ investering på fire milliarder kroner om året i landbruserhvervet herhjemme, og hvad er en fabrik værd, hvis den ikke har råvarer til at sætte ind i produktionen? INTET. Tænk på det, kære politikere, når I lovgiver. Hvis råvaregrundlaget forsvinder, kan det hurtigt føre til tomme fabrikshaller og mange arbejdsløse også i følgeerhvervene. Og hvad med de industrier, der er baseret på den viden og erfaring, danske landmænd dagligt bidrager med? De er en eksportsucces, der kun alt for hurtigt kan forsvinde. Ifølge tal fra L&F var der sidste år mennesker beskæftiget i landbrugsklyngen. Tallet kan ifølge fremtidsforsker Jesper Bo Jensen stige med arbejdspladser inden for få år, hvis regeringen følger Bæredygtigt Landbrugs forslag til vækst ud i livet. Men fortsætter man derimod med danske særregler, ikke mindst på gødningsområdet, så må vi se frem til, at antallet af beskæftigede i fødevareklyngen falder drastisk. Det er desværre ikke alle ministre, der er erhvervsvenlige. Lige nu arbejder miljøminister Ida Auken (SF) på at indføre miljølovgivning ved brug af bekendtgørelser, uden om de folkevalgtes kontrol. Embedsmændene i Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og på miljøkontorerne rundt omkring i landet kan med det nye lovforslag se frem til at få arbejdsro, når de ikke længere skal tage stilling til den kritik, som eksempelvis L&F, DN og BL har i forhold til nye miljøregler. Vi har kritiseret lovforslaget, der blandet andet vil betyde, at vi som organisation ikke længere vil kunne klage over vandplanernes tilblivelse, og at ministeren vil kunne udstede dekreter, som er bindende for alle, uden at Folketinget skal godkende dem. Det er beskæmmende, at Ida Auken, som repræsentant for en politisk fremstående familie, helt vælger at tilsidesætte demokratiets spilleregler. Man kan være uenig med generationen før, både Svend og Margrethe, men det demokratiske sindelag har familien Auken altid stået på mål for. Vi vil i Bæredygtigt Landbrug bekæmpe disse diktaturtiltag med alle midler, og skulle det komme dertil, må vi bede jer, medlemmerne i BL, om at gå rettens vej hver især. Hvis ikke én klage fra landmændenes fagforening kan få miljøministeren til at lytte, så kan ministeren se frem til at modtage i tusindevis af klager fra de enkelte landmænd landet over, hvis nytteløse eller direkte skadelige miljøregler igen kommer på dagsordenen. Jeg ved godt, at vores vej til erhvervsmæssige tålelige vilkår er lang og sej, men vi har kun én vej at gå, og det er fremad. Vi må tro på, at faglighed ikke kan knægtes, og at juridisk korrekte forhold må være enhver borgers og ethvert erhvervs ret i et demokratisk samfund. Vi har stoppet

3 olietankeren for en tid, nu skal den vendes og styres den rigtige vej, for Danmark har brug for et stærkt landbrug bestående af selvstændige, stolte landmænd. Demokratiet er en hæmsko for enevældige styrelser Af næstformand Peter Rosendal Der har i mange år været en embedsstand i Naturstyrelsen der, ved tilsidesættelse af direktiver, har politiseret sin egen dagsorden i forbindelse med miljøindsatser og tilvejebringelse af data. Det er nok ikke forbigået nogen politiker, at dansk landbrug nu kræver, at miljøindsatser i Danmark fremover kun skal iværksættes, hvis der findes et målbart problem for miljøet. Igennem mange år er vi i landbruget blevet udråbt som den eneste skurk, hver gang naturen har haft det svært og det vel at mærke uden, at der er frembragt reelle beviser for påstandene. I stedet er der gang på gang udtænkt en modelberegning, som til lejligheden kunne levere det politisk korrekte svar. Jeg kan godt forstå, at embedsstanden har så travlt med at fjerne miljølovgivningen fra Folketingssalen. Det er nu engang nemmere at skjule forvaltningsmisbrug ved at konstruere reguleringer med bekendtgørelser, i stedet for at skulle stå til ansvar overfor borgerne og hele Folketinget, når nu bedraget er blevet opdaget. Lad mig give et eksempel på denne udemokratiske forvaltningskik: Fiskevandsdirektivet Fiskevandsdirektivet har til formål at give et reelt sammenligningsgrundlag for miljøreguleringer mellem de enkelte medlemslande i EU. I direktivet er der udfærdiget nogle ufravigelige regler for, hvornår der skal udtages vandanalyser, hvilke forurenende stoffer vandet skal undersøges for, og hvilke grænseværdier, der skal overholdes i vandmiljøet. Prøverne skal tages, for at EU kan sikre, at naturen i EU's vandløb kan bedømmes ud fra det samme regelsæt, så der umiddelbart kan laves en sammenligning af vandmiljøets tilstand på tværs af landegrænserne. En af fællesmarkedets vigtigste funktioner er at skabe ensartede konkurrenceforhold medlemslandene imellem, og det er der også taget stilling til ved udfærdigelsen af fiskevandsdirektivet. Her er det igen vandanalyserne, der er udgangspunktet for sikring af arbejdspladser og erhverv. Direktivet skal sikre, at der ikke sker en overimplementering til skade for hele EU s forsyningssikkerhed hvad gælder både en stabil forsyning af gode og sunde fødevarer, arbejdspladser og handel imellem landene. Før regeringen i det enkelte medlemsland kan tage stilling til tiltag, der begrænser produktion eller arbejdsmarkedet, skal der laves en konsekvensberegning af tiltagene i et tæt samarbejde med borgerne, den såkaldte borgerinddragelse. Konsekvensberegningerne skal godtgøre, at medlemsstaten har valgt den bedste og billigste løsning for at løse et påvist problem, og implementeringen skal ske på en måde, der påfører befolkningen færrest mulige gener. Danmark har ved flere lejligheder overfor EU garanteret, at man overholder fiskevandsdirektivet. Dette er et faktum. Der er ved flere miljøhandleplaner fra dansk side fremført, at Danmark har store problemer med næringsstoffet kvælstof. Miljøplanerne har ført til, at der er indført meget belastende indgreb overfor landbruget i Danmark. Indgrebene er ikke sket med baggrund i de målinger, som skulle tages i henhold til fiskevandsdirektivet, men i stedet ved brug af tvivlsomme modelberegninger. Vandanalyser med udgangspunkt i fiskevandsdirektivet skulle have været udgangspunktet for indsatsen, men

4 sådan blev det ikke. Naturstyrelsen har i flere årtier haft en politisk holdning til landbruget, og da man ikke med faktiske analyser i hånden kunne påvise behovet for begrænsninger af landbrugsproduktionen, valgte man at hemmeligholde vandanalyserne, og i stedet konstruerede man modelberegninger, der passede til den teoretiske opfattelse af tilstanden i danske vandløb. Danmark har siden fiskevandsdirektivet indførelse, i fuld overensstemmelse med direktivet, undladt at udtage vandanalyser i langt størsteparten af danske vandløb. I fiskevandsdirektivets artikel syv er nemlig anført, at hvis der er målopfyldelse af parametrene i bilag 1, og hvis der ikke er fare for overskridelse af disse parametre, kan medlemsstaten undlade at udtage vandprøver fra det enkelte vandområde. Her er det for alvor, at Naturstyrelsen forbryder sig mod god forvaltningsskik. Naturstyrelsen fortsætter med at kræve omkostningstunge indsatser for at begrænse kvælstof, uden at tilkendegive, at man ved at indstille prøveudtagningen, der kræves i fiskevandsdirektivet, har frikendt kvælstof som et problem. Endnu et faktum. Natur- og Landbrugskommissionen har i maj 2013 anbefalet et paradigmeskifte i forhold til kvælstofreguleringen i Danmark. Naturstyrelsen har nu indset, at der vil komme fokus på de store forvaltningsmæssige svigt, der har fundet sted siden Vandmiljøplan I. For at skjule det store svigt forsøger man nu, som sidste udvej, at fjerne borgernes ret til at påpege fejl og mangler ved nye miljøindsatser. Det er mere bekvemt at ændre reglerne og fjerne klagemuligheden, når nederlaget er nær, end at tabe ansigt overfor hele nationen, og blive tvunget til at lave tiltag, der er i overensstemmelse med virkeligheden. Hvis teori og virkelighed ikke passer sammen, må det være virkeligheden, vi skal forholde os til. Men det er ikke sådan, man arbejder i Miljøministeriet; her forsøger man at gøre det modsatte. Jeg er dog overbevist om, at de danske politikere efterhånden har gennemskuet embedsvældets evne til at dække over fejl i egne rækker. Lad os styrke demokratiet og skabe virkelig borgerinddragelse, som EU foreskriver, og fjerne beføjelser og politisk magt fra embedsmændene. Vi skal som borgere også i fremtiden have mulighed for at protestere, hvis reglerne kommer ud af trit med virkeligheden. Tag diskussionen Af mediechef Jakob Tilma I årevis er danske landmænd blevet præsenteret for, at de er skyld i alt fra rydning af skove i Sydamerika til forurening af drikkevandet i Danmark. Den sandhed, der aldrig bliver fortalt, den er en løgn, så gå ind på vores hjemmeside og brug søg-funktionen til at finde fakta omkring alt lige fra prisen for de kuldsejlede randzoner til gyllens positive virkning i forhold til binding af CO2 i jorden. Få styr på fakta og gør opmærksom på, hvordan virkeligheden ser ud, hvad enten du er til familiefest, til møder eller når du færdes på de sociale medier. Landbrugets modstandere har i alt for lang tid haft frit spil med sin giftige retorik, men fælles for de fleste skræmmescenarier er, at de ikke er baseret på fakta. Spørg, hvor oplysningerne stammer fra, og fortæl eller skriv, hvordan virkeligheden ser ud. På vores hjemmeside kan du finde spændende fakta, som du kan bruge, når du skal gøre verden omkring dig klogere på dansk landbrug i Vidste du for eksempel, at køkkensalt er dobbelt så giftigt som Glyphosat målt efter LD50-skalaen, eller at koffein fra kaffe, the og cola er 29 gange mere giftigt end pesticidet? Er omgangskredsens kendskab til dansk landbrug på et minimum, så kan du også hente Bæredygtigt Landbrugs

5 lyn-kursus i landbrugsbegreber herunder som pdf. Hent Bæredygtigt Landbrugs mini-ordbog om landbrugsbegreber 2013 Hvorfor finder L&F sig i DNs tilsvininger? Hvad skal der til, før L&F tager afgørende afstand til Danmarks Naturfredningsforening? I den forgangne uge måtte toppen af søsterorganisationen se sig kuet efter en skinger hetz fra blandt andre DN i forbindelse med DR2-programmet Hele svineriet. Både Martin Merrild og Søren Gade stod frem på landbrugets vegne i selskab med kendis-kokken Thomas Rohde, men fordi landbruget altså er dem, der ved mest om landbruget, så vi et oplysende program om dansk svineproduktion fjernet fra sendefladen fra DR2. Fra DR lød begrundelsen: Efter adskillige klager, herunder fra Dyrenes Beskyttelse, har Danmarks Radio erkendt, at udsendelsen Hele svineriet ikke levede op til DR's ønsker om troværdighed og uafhængighed. DR fjernede straks indslaget fra sin hjemmeside, selvom det skulle have været genudsendt. Noget af et nederlag for L&F, som ellers ved en række lejligheder har stillet op side om side med DN. Men hetzen stoppede ikke her. Direktør for Miljø & Klima i DN, Susanne Herfelt, skrev den 19. november i en pressemeddelelse, at landbruget: er skyld i at hundredvis af drikkevandsboringer forurenes og må lukkes. Og det selvom de seneste bekræftede data viser, at der blot blev lukket fire boringer om året på grund af pesticider i 2009, og at lukningerne, ud fra datamaterialet i et ministersvar fra 2011, ikke kunne tilskrives landbruget. Noget af en provokation eftersom retten samme dag havde fastslået, at tidligere direktør i DN, René La Cour Sell, ikke kunne føre bevis for sin påstand om, at landbrugets brug af pesticider var skyld i lukningen af drikkevandsboringer. To dage efter, den 21. november, fulgte DN så løgnene op med en ny kampagne baseret på udokumenterede fordomme. Ny kampagne fra DN sætter fokus på det danske grundvand Landmand Ole Christiansen modtog for et par uger siden et opkald med Danmarks Naturfredningsforening som afsender. I den anden ende af røret sad en caller, der indledte samtalen med et skræmmende scenarie. Han går lige på og hårdt og spørger, om jeg vil støtte deres forening på baggrund af, at landbruget forurener grundvandet med sprøjtegifte i grundvandet, fortæller Ole Christensen om det opkald, han modtog midt i oktober. Efter denne intro indleder de to en snak om de nye afgifter på området, og om regeringens ønske om et fald i brugen af pesticider på 40 procent. Herefter går snakken på grænseværdier, og Ole forklarer, at de midler, der er fundet, oftest er fundet i nærheden af byerne. Og at det er midler, som er taget af positivlisten. Så siger han; Siger du så, man kan drikke jeres sprøjtegifte? Nej, det siger jeg ikke, men jeg siger, man skal forholde sig til, hvor giftigt det er, og om hvorvidt de af myndighederne fastsatte grænseværdier er overskredet. Der er jo en grund til, at vi opererer med LD50-værdier (Letal Dosis) og ADI-værdier (Acceptable Daglige Indtag), lyder forklaringen fra Ole, der efter samtalen var rystet over, hvor let fagligt den pågældende caller var klædt på. Det var jo helt hen i vejret. Kampagnen bygger helt og holdent på fordomme. Og det var rystende så lidt, der

6 blev bygget på fakta, lyder det i dag fra Ole Christiansen. Bekæmp frygt med fakta Bæredygtigt Landbrug vil kun gå til modangreb med fakta, men vi vil spørge vore allierede; politikere, interesseorganisationer og L&F, om de i fremtiden kan samarbejde med en organisation, der benytter den giftige retorik, vi har været præsenteret for de seneste uger. Hos Bæredygtigt Landbrug har vi valgt at bekæmpe skræmmekampagnerne fra DN med fakta, for det er ikke kun, når det gælder det faldende medlemstal, at det halter i DN. Ved at fremføre fakta hver eneste gang vi bliver præsenteret for løgnene fra DN, vil vi spore diskussionen ind på de faktuelle tal og målinger. Og den diskussion vinder landbruget. DN benytter sig af forældede rapporter og tal, og glemmer helt at se på, hvor langt vi herhjemme er nået i bestræbelserne på at beskytte vores grundvand. I tre senere år, hvor der findes tilgængelige detaljerede data, årene , er der permanent lukket 33 boringer på grund af forurening. Af disse angives det for de syv, at forureningen er med pesticider, mens det for de resterende ikke angives at være pesticider. Det er ikke angivet, om pesticiderne stammer fra byområder, jernbaner eller landbrug. Bæredygtigt Landbrug har undersøgt de faktiske forhold, og har sendt pressemeddelelser ud med de officielle oplysninger, så propagandaen fra DN ikke kommer til at stå uimodsagt. Hvis da bare L&F havde gjort det samme. Den 27. november udsender Ritzau et telegram med baggrund i en pressemeddelelse fra DN, hvoraf det fremgår, at boringer er lukket, og der står videre, at der årligt lukkes cirka 100 boringer. Det sker, selvom der de seneste kendte år blot er tale om to til tre lukninger af boringer på grund af pesticider, hvis man benytter de nyeste data fra den officielle myndighed på området, GEUS. Og her er det ikke anført, om de få lukkede boringer skyldes pesticider, der stammer fra landbruget. Selvom der altså ingen beviser er for, at landbruget står bag forureningen af de omtalte vandboringer, så er viceformand i L&F, Lars Hvidtfeldt, i Ritzau-telegrammet citeret for at sige, at lukningerne altovervejende skyldes fortidens synder og sprøjtemidler, som ikke er godkendt længere. L&F modsiger altså ikke det tvivlsomme talmateriale. Man bøjer blot nakken og siger undskyld, og det selvom Miljøstyrelsen selv så sig nødsaget til at går i rette med Økologisk Landsforening, da man herfra fejltolkede en rapport om lukning af vandboringer i 2011, der netop omhandlede de lukkede boringer. FAKTA Ifølge GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) af 10. juli 2013, er der fra 2002 og frem til 1. juli 2013 blevet permanent lukket boringer. Ud af dette antal, er i alt 688 boringer permanent lukket med angivelse af årsagen forurening. 2013: 5 (indtil 1. juli) 2012: : : 7 (2 boringer lukket pga. pesticider) 2009: 13 ( 2 boringer lukket pga. pesticider) 2008: 12 ( 3 boringer lukket pga. pesticider) Før 2007: 531 Lukning af boringer i perioden 2002 til 2010 uden dato/årstal: 69. (Kilde: GEUS) Debatindlæg i Berlingske fra kontorchef i Miljøstyrelsen, Lea Frimann Hansen fra 2011: Af Lea Frimann Hansen, Kontorchef i Miljøstyrelsen Det er klart at pesticider i landbruget hovedsagelig bruges i konventionelt landbrug. Men for en god ordens skyld vil jeg gerne kommentere de tal om pesticider i grundvandet, som Nanna Hyldgaard Hansen fra Økologisk landsforening bruger i sit debatindlæg d. 26. juli. Ifølge Nanna Hyldgaard Hansen blev der i perioden lukket 1273 vandboringer, fordi der var fundet rester af pesticider. Det er ikke rigtigt. Der er godt nok oplysninger i Jupiter databasen om 1273 vandboringer af de 3.386, der er i den periode er taget ud af drift, indeholdt pesticider. Men det er ikke ensbetydende med at de er lukket af den grund. Kun de 602 af boringerne havde målt pesticider over

7 grænseværdien. I de 8 år fra 2002 til 2009 har kommunerne indberettet til Miljøstyrelsen at i alt 152 vandboringer blev lukket p.g.a. for højt pesticidindhold. Og tallet er faldende, så der de seneste år er indberettet mindre end 10 lukninger årligt. Der er i perioden godt nok fundet 1692 vandboringer med pesticidrester, men i langt de fleste, nemlig 1270 tilfælde lå pesticidindholdet under grænseværdien. Det er også vigtigt at slå fast, at fundene i vandværkernes boringer helt overvejende skyldes fortidens synder, altså stoffer som for længst er forbudt eller pålagt væsentlige restriktioner på brugen netop for at beskytte grundvandet. Hvor længe kan L&F stå model til den behandling, man bliver udsat for af DN uden at tage kampen op? Hos BL vil vi stå på mål for fakta, og dem har vi styr på. Vi skal også have vores allierede på banen, så landbruget kan få en retfærdig behandling også i medierne. Men hvad vil DN egentlig opnå? Herunder kan du hente DNs strategi for perioden Planen er færdiggjort den 9. oktober 2013, og den bærer navnet: En stærkere organisation et stærkere DN Her et uddrag fra rapporten: DN er landets største grønne fællesskab, hvilket derfor burde gøre os til et oplagt samlingssted for grønne danskere. Paradoksalt nok oplever vi, at vi i dag har vanskeligt ved at gøre vores sag vedkommende over for nye medlemmer og nye frivillige. Vi har store problemer med at hverve nye medlemmer: Vi har svært ved at komme i dialog med potentielle medlemmer, og når vi endelig gør det, har vi svært ved at overbevise dem om, at de skal støtte os. Desuden oplever kun omkring 1 % af vores medlemmer fællesskabet i vores afdelinger og netværk som attraktivt og gør brug af dem. Hvis Danmarks Naturfredningsforening skal have bare én hektar mere natur, skal de stoppe løgnene Vi sidder ikke sammen med folk, der vil os det ondt og ser os som mål for en smædekampagne for en forening, som efter eget udsagn har store problemer med at hverve nye medlemmer. Dialog er godt hvis den er reel Af chefjurist Bjarne Nigaard Denne uge var vi i Bæredygtigt Landbrug, sammen med L&F og Økologisk Landsforening, inviteret til et såkaldt dialogmøde i Fødevareministeriets klagecenter. Det er her sagerne havner, hvis man klager over styrelsens første afgørelse i relation til KO, husdyr og så videre. Klagecenteret gør det så godt, de kan efter de givne forhold. Og der skal ikke herske tvivl om, at de gode mennesker, der er ansat i klagecenteret, har et oprigtigt ønske om at gøre tingene så korrekt som muligt. Deres problem er bare, at de ikke må. De må ikke reelt efterprøve, om styrelsernes afgørelser er i orden. De er og bliver en intern egenkontrol, der alene ser efter, om styrelserne nu har gjort det, som kontorcheferne har dikteret som værende korrekt. Dialogen i sig selv var konstruktiv, for vi forsøgte at aftale, at enhver landmand, der udsættes for kontrol, gerne må få en sagkyndig til at afgive en erklæring om forholdene, enten samtidigt (som bisidder) eller efterfølgende. Som klagecenteret diplomatisk udtrykte det: Det kan vi ikke udelukke kan have relevans. Det er aldrig rart at have en opgave alene som vedhæng. Særligt ikke, når det er som foruddefineret gummistempel. Og klagecenteret mangler i høj grad at bevise, at man er andet end netop det. Men skal man

8 tro på ordene fra mødet, så mener klagecenteret selv, at de foretager en rimelig og objektiv vurdering af klagesagerne. Vores helt simple budskab til dem var: Bevis det! Og det venter vi så på, om end sandsynligheden for at Danmark kommer med på afbud, og derefter vinder VM i fodbold, er større end chancen for medhold i en klagesag i fødevareministeriets interne rygklappertrummerum. Der er lys I disse tider, hvor NaturErhvervstyrelsen hævder sin autoritet ved at udsende politianmeldelser for randzonerne, og den mørke årstid rammer os alle, kan det muligvis være en anelse vanskeligt at tro på, at det hele nok skal gå Men der er klare lyspunkter, som vidner om, at det er værd at kæmpe for sin ret. Alene i denne uge har vi set to konkrete eksempler på, at det nytter at bruge sin sunde fornuft, og tro på, at det hele nok skal gå. To af vores medlemmer har fået rettens ord for, at de ikke kan straffes for nogle forhold, som NaturErhvervstyrelsen og diverse myndigheder ellers har hævdet skulle give store træk i landbrugsstøtten. Peter Kjær Knudsen har taget kampen op mod styrelsen i forhold til en skræmmende langsommelig sagsbehandling, efter han i 2008 fik kontrolbesøg, og en bøde, men først i 2011 fik at vide, at han også skulle have et KO-træk for den samme forseelse. EU-direktivet siger det ret klart; Man skal senest tre måneder efter en kontrol have besked om evt. sanktioner. Får man ikke det, kan sanktionerne ikke håndhæves. Og da styrelsen ikke havde nogen undskyldninger for den lange sagsbehandling, ud over at det var en fejl, blev Peter Kjær Knudsen frikendt for KO-trækket. Flot kæmpet! Og Peter er ikke den eneste. Ulrik Lunden valgte i foråret at følge sin sunde fornuft i forhold til, hvornår frosten var af jorden, og der kunne køres gylle ud. En obsternasig nabo meldte ham til kommunen, der kom ud med kontrollen. Nu har en dommer fastslået, at kommunens opfattelse af, hvad der var optøet jord, ikke holder. Ulriks sunde fornuft sejrede. Det nytter altså at tro på, at den sunde fornuft kan sejre, og at virkeligheden vejer tungere end skrivebordsbeslutninger. Igen; Flot kæmpet! Kære alle; den sunde fornuft sejrer til sidst. Det kan undervejs være svært at tro på, og det er helt i orden at have sine nedture mentalt, når man endnu engang kriminaliseres af en kontrollør, der alene er sendt i marken for at finde fejl, eller af en flok af hellige café-latte-københavnere, der mener sig det eneste saliggørende for samfundsdebatten. Men hold ud, derude! I skal vide, at Bæredygtigt Landbrug slås sammen med jer, og at vi ikke giver os en eneste millimeter for den tidstilfældige politiske korrekthed. Vi ved nemlig bedre. Vi ved, at I er folk med ansvar og realitetssans. Vi ved, at I gør alt, der er muligt, for at opnå gode forhold for dyr og natur. Vi ved, hvad der er sund fornuft, og den slås vi for, sammen med jer. Og de to eksempler fra denne uge viser, at det nok skal gå. Der ER lys for enden af tunellen Hvad er min ret? I Bæredygtigt Landbrug oplever vi hver eneste uge, at medlemmer kontakter os, fordi café-latte-kontrollen har ramt dem. Den hvide bil er kommet ind på gårdspladsen, og de kører først igen, når de har (op)fundet noget Vi er for søde, kære venner! Selv om det gør mig stolt at vide, at medlemmerne i Bæredygtigt Landbrug er folk, der forstår at give plads til alle

9 medmennesker, kontrollører inklusive, og selv om det gør mig beæret at være en del af et fællesskab, der tør stå ved at arbejde døgnet rundt for at Danmarks handelsbalance er i plus, så er jeg alligevel nødt til at melde ud: Lad nu være med at være naive. Kontrolløren kommer for at finde fejl. Han har ikke en arbejdsgiver, der forstår rimelighed og sund fornuft. Han har ikke opbakning til at være vejledende i stedet for fordømmende. Og selv om det stakkels menneske inderst inde givetvis gerne ville det anderledes, så skal han løse den opgave, han er sat til: Find flest mulige fejl og scor kassen hos de tumpede landmænd Tag deres støtte og kom så hjem og skål i café latte Men gode venner; der er grænser for galskaben. Der er regler over kontorchefernes. Og dem er vi begyndt at kende i vores kreds også. Derfor anbefaler vi, at du ikke anerkender en kontrol uden bisidder. Bisidderen kan være din konsulent, eller det kan være os fra Bæredygtigt Landbrug, og så skal du i øvrigt bruge din sunde fornuft og skepsis. Stil spørgsmålene. Stil krav. Lad kontrolløren vide, at det ikke kun handler om hastigheden til næste café på stenbroen, men reelt handler om din eksistensberettigelse. At det handler om overlevelse. Og at du derfor er i din gode ret til at forlange mere end automatsvar og vindfrikadeller, men at du skal have forevist, hvor eksakt den kære kontrollørs hjemmel fremgår. Hvor står det præcist, at han må gøre, som han ønsker? Og hvor står det, at han må pålægge dig en sanktion? Det er helt reelt at have tiltro til myndigheder. Det plejer vi at bryste os af at kunne i Danmark. Men gode venner, lad det ikke blive til apati Brug nu den sunde fornuft derude. Hvis der er noget, jeg kan bekræfte som jurist, så er det, at sund fornuft og jura er to vidt forskellige ting. Lad ikke kontrollør-logik veje tungere end virkeligeden. Ret jer op, knejs med nakken, og fortæl, at det I gør, faktisk er det eneste rigtige. Uanset hvad skrivebordslogikken siger. Vi vil gerne hjælpe jer, så godt vi kan. Derfor afholder vi i januar og februar kurser, hvor I vil kunne lære hvad der er jeres ret, og hvad der er jeres pligt. Vi giver jer et lille kørekort i forvaltningsjura, og vi garanterer, at café-kontrolløren får en helt anden ansigtskulør end før set, når I folder jer ud efterfølgende. Tid og sted for kurserne melder vi ud før jul, men hvis I har lyst til at være endnu bedre forberedt på besøg, så meld jer til. Hidtil har de tænkt: Bonderøvene er jo som siddende ænder. Frem over kommer de til at tænke: Få mig væk herfra Han har jo ret OG han bruger jura! For vi har ret Og det får vi også! Aktion gentegning Det er ingen hemmelighed, at en lang række personer har været medlemmer af Bæredygtigt Landbrug gennem kortere eller længere tid, men har glemt at gentegne. Disse gode mennesker bliver nu kontaktet, med henblik på gentegning. Jeg kan allerede nu sige, at det er en stor succes. Ud af hver 10, der bliver kontaktet, bliver fire igen medlemmer. Dette kan medføre, at vi ind i det nye år er rigtig mange flere end de nuværende ca medlemmer.

10 Vi byder medlemmerne velkommen tilbage til Bæredygtigt Landbrug og håber, at de vil værdsætte medlemskabet på lige fod med vore andre medlemmer. God weekend. Vi arbejder hårdt hver dag for dig Venlig hilsen Flemming Fuglede Jørgensen

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Location: Axeltorv 3, Copenhagen. Interview is scheduled for 10AM. Interviewer: Hvad er din jobtitel? Niels Peter: Direktør for Miljø og Energi. Interviewer:

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Værdi af primærproduktionen millioner kroner pr år Rammevilkår Skatter og

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 19. april 2013 Uge 16

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 19. april 2013 Uge 16 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 19. april 2013 Uge 16 Natur- og Landbrugskommissionen (NKL) I går d. 18. april fremlagde Natur- og Landbrugskommissionen sine anbefalinger. Her bringes uddrag af disse.

Læs mere

Det gælder dansk landbrugs fremtid

Det gælder dansk landbrugs fremtid Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 2. november 2012 Uge 44 Det gælder dansk landbrugs fremtid Kvælstofnormerne og begrænsningerne i kvælstofanvendelsen har hængt som en mørk sky over landbruget i snart

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Alle, der er medlem af Bæredygtigt Landbrug som juridiske eller fysiske personer, er omfattet af stævningen, hvis indbetaling af medlemskontingent er modtaget senest

Læs mere

Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner.

Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner. Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner. Velkomst v/ Niels Vestergaard Salling, formand for

Læs mere

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 165, endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. Den 11. april 2011 Folketingets Miljø-

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Spørgsmål 158 Offentligt Landbruget Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen Det kommer til at knibe med bæredygtigheden i fremtiden!

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

TMC - Natur og Miljø

TMC - Natur og Miljø NOTAT TMC - Natur og Miljø 19-11-2015 Administration af vandløbsloven I brev af 4. november 2015 fra Miljø- og Fødevareministeren rettes der en generel henvendelse til alle landets kommuner om, at være

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt:

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt: Modtaget 27/10 2014 kl. 21:58 Hjæælp,- jeg er blevet kommunalpolitisk partiløs!!! Jeg føler mig bedraget, udnyttet som stemmekvæg, ført bag lyset af politikere, som jeg - naivt - troede jeg kunne stole

Læs mere

Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.?

Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.? status Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.? Kan man reklamere sig til et bedre omdømme? Det korte svar er nej. Det lidt længere svar er ja hvis det hele ikke bare er reklame. Vores

Læs mere

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETINGSVALG

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETINGSVALG Kære kandidataspirant, Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være kandidat til Folketinget i Alternativet. Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler

Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 31. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen

Læs mere

Hvordan kan vi mindske brugen af pesticider?

Hvordan kan vi mindske brugen af pesticider? Hvordan kan vi mindske brugen af pesticider? Christian Ege, sekretariatsleder Det Økologiske Råd Politikens Hus 26. januar 2016 Overordnet situation Dansk jordbrug sprøjter mindre end de fleste andre i-

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation Politisk nyhedsbrev Nr. 4/ 2015 Tema: Manuel behandling og manipulation Efter et langt forløb er der nu lavet et kommissorium, der skal danne baggrund for en undersøgelse af manuel behandling og manipulation.

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd i 2012: Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd skrev blandt andet følgende om reguleringen af landbruget i deres rapport fra marts 2012:

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20 Vi havde hellere spillet kampen En udsættelse og formentlig efterfølgende frafald af retssager mod randzonelovbrydere, er lidt som at vinde en fodboldkamp

Læs mere

Tillykke med valget til den nye formand i L&F. Den dag miljøministeren tabte landbruget. Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Tillykke med valget til den nye formand i L&F. Den dag miljøministeren tabte landbruget. Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 9. november 2012 Uge 45 Tillykke med valget til den nye formand i L&F Jeg vil gerne ønske tillykke til Martin Merrild som nyvalgte formand i Landbrug

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 28. juni 2011 J.nr.

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

21.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod /

21.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod / Når man får børn, vil man gerne give noget godt videre til dem. Man kan drømme om at give dem selvværd, gåpåmod og et lyst sind. Man kan forestille sig hvordan man vil lære sit barn at spille fodbold eller

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Bæredygtig Vækst konference med tanke på vore efterkommere En meget stor tak til de mange, som gjorde vores konference om bæredygtig vækst til

Læs mere

Nyhedsbrev 8 januar 2016

Nyhedsbrev 8 januar 2016 Nyhedsbrev 8 januar 2016 Jeg gerne starte med at ønske alle et godt nytår og tak for den støtte vi oplever til vores arbejde. Jeg vil gerne indlede med at referere en ejer som ringede og sagde til mig,

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

som en diskussion af, om den kommunale indsats nu var god nok, når der var så få, der havde lavet klimatilpasningsplaner.

som en diskussion af, om den kommunale indsats nu var god nok, når der var så få, der havde lavet klimatilpasningsplaner. Indledning Vinteren er snart over os, og sandsynligheden for, at det bliver en hvid vinter, er markant større, end den var for bare få år siden. Paradoksalt nok er det en konsekvens af klimaændringerne.

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Lillebælt-Fyn Fra tillidsrepræsentant til politiker Fik fleksjobordning efter seks års kamp

Lillebælt-Fyn Fra tillidsrepræsentant til politiker Fik fleksjobordning efter seks års kamp 3/2017 Lillebælt-Fyn Fra tillidsrepræsentant til politiker Fik fleksjobordning efter seks års kamp Pouls leder 17 år med reformer I 17 år har den ene reform afløst den næste. Effekten for den gennemsnitlige

Læs mere

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1 Kom/It - Oplysning Problemstilling Rundt om på danske og udenlandske marker, frugtmarker og plantager bliver der brugt tonsvis af giftige sprøjtemidler, de såkaldte pesticider. Sprøjtemidler, til at forhindre

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Op ad bakke i 100 dage

Op ad bakke i 100 dage Op ad bakke i 100 dage Regeringen har fået en hård start i de danske medier. Det viser en ny undersøgelse af de første 100 dage ved magten. Negative sager som løftebrud, Moskva-penge, rygerum og sexchikane

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 16. november 2012 Uge 46 Sidste år med gødningskvoter? 25. oktober afleverede Bæredygtigt Landbrug en stævning mod Fødevareministeriet omkring lovligheden

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013.

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Tina French Nielsen Nibe Dyrskue, 5. juni 2013 Kære Alle Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Og TAK fordi, jeg endnu engang har fået lov at bidrage her til opstarten af årets dyrskue. Her i søndags,

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere