DH senior turneringen er en divisionsopdelt klubholdturnering for Dansk Tennis Forbunds (DTF) medlemsklubber.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DH senior turneringen er en divisionsopdelt klubholdturnering for Dansk Tennis Forbunds (DTF) medlemsklubber."

Transkript

1 1

2 2

3 I. TURNERINGEN DH senior turneringen er en divisionsopdelt klubholdturnering for Dansk Tennis Forbunds (DTF) medlemsklubber. DH turneringen afvikles som et udendørsmesterskab (maj til september) og et indendørsmesterskab (oktober til april). Dette reglement er gældende for indendørsmesterskabet. Turneringen er opdelt i en dame- og en herrerække. I DH seniorturneringen indendørs spilles der om DTF s mesterskabsmedaljer samt vandrepokaler. 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER [1.1] Turneringen administreres af DTF Turnering, der er højeste myndighed og træffer afgørelser i alle sager vedrørende fortolkningen af dette reglement. [1.2] Hvor intet andet fremgår, spilles alle holdkampe efter nærværende regelsæt, DTF s spille- og turneringsregler samt retningslinjer for kampe spillet uden dommer. [1.3] Medmindre forskelle er specifikt anført under de enkelte paragraffer/underpunkter, gælder reglerne for både dame- og herrerækken. [1.4] I playoffkampe mellem hold der har kvalificeret sig fra hver sin division, spilles efter reglerne, der gælder for den højeste af de to divisioner. 2. DELTAGELSE OG TILMELDING [2.1] Alle klubber under DTF, der kan stille hold i overensstemmelse med nærværende reglements krav, kan deltage i turneringen. [2.2] DTF kan i særlige tilfælde efter ansøgning give tilladelse til, at spillere fra flere klubber deltager på samme hold i DH turneringen. Se Reglement for holdfællesskaber. [2.3] Der er ikke tilmelding til turneringen, idet en klub automatisk er kvalificeret på baggrund af sidste års resultater, dog skal deltagelsen forud for hver sæson skriftligt bekræftes over for DTF. DTF udsender hvert år meddelelse til klubberne om deadline for indsendelse af bekræftelse til DTF. [2.4] For deltagelse betaler hver klub årligt et af DTF fastsat indskud. Klubberne modtager opkrævning fra DTF. 3. TURNERINGSSTRUKTUR OG AFVIKLINGSFORM Beskrivelse af overgangsordningen til ny DH-struktur fra 2018/19 er beskrevet i DH Overgangsordning. Overgangsordningen kan ses på DTFs hjemmeside [3.1] Såvel damerækken som herrerækken er opdelt i tre divisioner: A. Elitedivisionen B. 1. Division C. 2. Division [3.2] ELITEDIVISIONEN Omfatter 12 hold, og afvikles med et grundspil, mellemspil, medaljespil og nedrykningsspil. Grundspillet Holdene fordeles i tre grundspilspuljer á fire hold, der spilles alle mod alle. 3

4 Grundspilspulje 1 Består af de fire bedst placerede hold fra sidste års turnering, der spiller alle mod alle. Alle 4 hold fra denne pulje går videre til mellemspillet. Grundspilspulje 2 og 3 De resterende otte hold seedes efter holdene slutplacering i sidste års turnering, og fordeles efter lodtrækning i de to puljer. De to bedst placerede hold fra hver af disse grundspilspuljer kvalificerer sig til mellemspillet. De to dårligst placerede hold deltager i nedrykningsspillet. Mellemspillet De otte kvalificerede hold placeres i to puljer efter følgende retningslinjer. Mellemspilspulje 1 og 2 Består af hver to hold fra grundspilspulje 1 og de to bedste hold fra grundspilspulje 2 eller 3. Der spilles alle mod alle, dog ikke mod det hold, der kommer fra samme grundspilspulje, her medtages resultatet af den indbyrdes kamp fra grundspillet. Nr. 1 i grundspilspulje 1 placeres i mellemspilspulje 1 og vælger hvilket af de som nummer tre og fire placerede hold fra grundspilspulje 1, der skal placeres i samme mellemspilspulje. De to andre hold fra grundspilspulje 1 placeres i mellemspilspulje 2. De to bedste hold fra grundspilspulje 2 placeres ved lodtrækning i enten mellemspilspulje 1 eller 2. De to bedste hold fra grundspilspulje 3 placeres i den anden mellemspilspulje. De to bedst placerede hold fra hver mellemspilspulje kvalificerer sig til medaljespillet. Medaljespillet Medaljespillet afvikles som en cupturnering hvor der spilles om guld-, sølv- og bronzemedaljer. Den af de to puljevindere i mellemspillet, der har opnået flest point i mellemspillet vælger sin semifinale modstander i medaljespillet blandt de to hold, der sluttede som nr. 2 i mellemspillene. De øvrige to kvalificerede hold til medaljespillet møder hinanden i den anden semifinale. Hvis de to puljevindere har opnået samme pointtal i mellemspillet, trækkes der lod om hvilke hold der møder hinanden i semifinalerne. (Etterne fra mellemspillet møder en af toerne fra mellemspillet). Den klub, som vinder finalen, bliver Danmarksmester og modtager guldmedaljer. Holdet, som taber finalen, modtager sølvmedaljer. De tabende hold i semifinalerne spiller en placeringskamp om 3. og 4. pladsen, vinderholdet modtager bronzemedaljer. Hvert hold modtager seks (6) medaljer til fordeling blandt de spillere, som har deltaget flest gange på de respektive hold. Regler for afvikling af medaljespillet og playoffkampe om op- og nedrykning er beskrevet i særskilt reglement, se Reglement for medaljespil og playoffkampe. NEDRYKNINGSSPIL De som nummer tre og fire placerede hold i grundspilspulje 2 og 3 deltager i nedrykningsspillet. Der spilles alle mod alle, dog ikke mod det hold, der kommer fra samme grundspilspulje, her medtages resultatet af den indbyrdes kamp fra grundspillet. Grundet indførelse af en ny struktur er den normale op- og nedrykning erstattet af reglerne i DH Overgangsordning 4

5 [3.3] 1. DIVISION 1. Division er delt i to kredse, en øst og en vest for Storebælt. Hver kreds omfatter 12 klubber, som hver deltager med ét hold. De 12 hold fordeles ved lodtrækning af DTF i to puljer á 6 hold, som spiller alle mod alle. I vestkredsen tages der også geografiske hensyn ved puljeinddelingen. Grundet indførelse af en ny struktur er den normale op- og nedrykning erstattet af reglerne i DH Overgangsordning. Regler for afvikling af playoffkampe er beskrevet i særskilt reglement, se Reglement for medaljespil og playoffkampe. [3.4] 2. DIVISION 2. Division er delt i to kredse, en øst og en vest for Storebælt. Hver kreds omfatter 12 klubber, som hver deltager med ét hold. De 12 hold fordeles af DTF i to puljer á 6 hold, som spiller alle mod alle. I vestkredsen tages der også geografiske hensyn ved puljeinddelingen. I 2017/2018 er der ingen 2. division vest for damer grundet manglende hold. Grundet indførelse af en ny struktur er den normale op- og nedrykning erstattet af reglerne i DH Overgangsordning. Regler for playoffkampe om op- og nedrykning er beskrevet i særskilt reglement, se Reglement for medaljespil og playoffkampe. [3.5] En klub kan ikke være repræsenteret med mere end ét hold i hver division. Når en klub rykker ud af en division, kan den ikke samtidig kvalificere sig til oprykning i samme division. [3.6] Kvalificerer en klub sig til oprykning eller til at spille playoffkamp om oprykning, og klubben allerede har et hold placeret i den nærmeste højere division, går retten til oprykning eller til at spille playoffkamp videre til den nærmest følgende klub, der ikke i forvejen har noget hold i den højere division. [3.7] Dersom en klub er repræsenteret i en division, og samtidig i nærmeste højere division har et hold, som rykker ned, rykker det lavest placerede hold automatisk ned, selv om det ikke er placeret på en nedrykningsplads. Denne automatiske nedrykning træder i stedet for den normale nedrykning af et hold. [3.8] Såfremt en klub inden sæsonstarten trækker sit hold fra turneringen, overtages pladsen af det hold, der ville have overtaget pladsen, såfremt det pågældende hold var blevet trukket ud af turneringen ved den forrige sæsons afslutning og dermed før de endelige op- og nedrykninger var afgjort. Trækkes et hold 4 uger eller senere inden 1. runde indsættes en bye. Trækkes et hold 4 uger eller tidligere inden 1. runde vil der blive indsat en reserve så vidt muligt. [3.9] En klub, der i løbet af en sæson trækker sit hold fra turneringen, kan i pågældende sæson ikke deltage med noget underliggende hold i DH turneringen. 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER [4.1] Spilleperioder, for de enkelte spillerunder fastsættes af DTF. Kampene skal afvikles indenfor den fastsatte spilleperiode. En spilleperiode løber normalt fra fredag til og med mandag. Den kan også have en anden længde, hvis dette på forhånd er bestemt af DTF. Holdkampe i sidste runde spilles altid på samme spilledag, medmindre begge klubber er enige om en tidligere afvikling. Fra DTF modtager klubberne et præliminært kampprogram, hvori spilleperioderne er angivet ved lørdagen i spilleperioden. 5

6 [4.2] Hjemmeholdet fastsætter herefter det endelige kamptidspunkt efter nedenstående regler og indsender de endelige kamptidspunkter til DTF s sekretariat indenfor den gældende tidsfrist. For alle holdkampe i Elitedivisionen samt holdkampe i 1. og 2. division, hvor udeholdet har væsentlig transporttid (mere end 1 times kørsel i bil), gælder: Kampdagen er lørdag eller søndag i spilleperioden. Starttidspunktet skal ligge mellem kl. 11:30 og 16:00. Hvis begge hold ønsker det, kan der aftales en anden kampdag/starttidspunkt inden for spilleperioden. For alle holdkampe i 1. og 2 division hvor udeholdet ikke har væsentlig transporttid (højest 1 times kørsel bil), gælder: Kampdagen og spilletidspunktet skal være enten: Mandag til fredag mellem kl. 17:30 og ELLER Lørdag og søndag mellem kl. 9:30 og kl. 18:30. Hvis begge hold ønsker det, kan der aftales et andet starttidspunkt inden for spilleperioden. [4.3] Dato for eventuelle playoffkampe fastsættes af DTF og fremgår af DTF s terminsliste. Kampdagen er altid lørdag eller søndag og starttidspunktet fastlægges som under puljespillet. Spillestedet meddeles de implicerede klubber umiddelbart efter sidste runde. [4.4] Når ganske særlige forhold taler herfor, kan en klub skriftligt søge DTF om flytning af en holdkamp til en dag udenfor spilleperioden. Dette skal ske inden fristen for indsendelse af kamptidspunkt til DTF udløber. [4.5] Når fristen for indsendelse af kamptidspunktet er udløbet, kan en kamp kun flyttes inden for spilleperioden, og kun hvis begge hold er enige om det. Hjemmeholdet er til enhver tid ansvarlig for at give DTF besked om ændrede starttidspunkter efter det endelige kampprogram er offentliggjort. Det skal ske senest fire (4) dage før første dag i spilleperioden. Herefter kan holdkampen ikke flyttes. [4.6] Ved udarbejdelse af kampprogrammerne tilstræbes en ligelig fordeling af hjemme- og udebanekampe. Der kan ved udarbejdelsen af disse kampprogrammer ikke påregnes hensyntagen til, geografiske forhold eller hvilke hold en klub spiller ude/hjemme imod i forhold til de tidligere år. [4.7] Starttidspunktet er det tidspunkt, hvor første kamp i holdkampen sættes i gang. 5. KAMPFORMAT [5.1] Damerækken - Elitedivisionen En holdkamp omfatter seks kampe: Fire damesingler og to damedoubler. Damerækken - 1. og 2. division En holdkamp omfatter fire kampe: Tre damesingler og en damedouble. [5.2] Herrerækken - Alle divisioner En holdkamp omfatter seks kampe: Fire herresingler og to herredoubler. 6

7 6. POINTTILDELING OG PLACERINGSREGLER [6.1] Efter hver holdkamp tildeles holdene point efter følgende retningslinjer: Herrerækken, alle divisioner og damerækken, Elitedivisionen Kampresultat Point (vinderhold-taberhold) Damerækken, 1. og 2. division Kampresultat Point (vinderhold-taberhold) [6.2] Det hold, der ved et puljespils afslutning har flest point, vinder den pågældende pulje. Dog placeres et hold, der har vundet/tabt alle holdkampe i en divisionspulje, altid bedst/dårligst, uanset at et andet hold har opnået flere/færre point i puljen. Har to eller flere hold opnået samme antal point afgøres placeringen ved bedste difference mellem antallet af vundne og tabte: 1) sæt (i alle puljekampene) Afgøres spørgsmålet ikke herved, placeres holdene efter resultaterne i de(n) indbyrdes holdkamp(e) ved bedste difference mellem vundne og tabte: 2) kampe 3) sæt 4) partier Er spørgsmålet fortsat ikke afgjort foretages der 5) lodtrækning om placeringerne. [6.3] En vunden match-tiebreak tæller som et vundet sæt og et vundet parti. 7

8 II. HOLDKAMPSBETINGELSER 7. KAMPAFVIKLING OG KAMPFORMAT [7.1] Kampene i en holdkamp skal afvikles på følgende måde: Først afvikles singlerne, derefter afvikles doublerne. Kamprækkefølgen i herrerækken og Elitedivisionen i damerækken er: 1. single, 2. single, 3. single, 4. single, 1. double, 2. double. I 1. og 2. division i damerækken er kamprækkefølgen: 1. single, 2. single, 3. single, double. [7.2] Hvis begge hold er enige om det, kan der ændres i kamprækkefølgen. Dog skal alle kampe spilles samlet på kampdagen. Enkeltkampe kan ikke på forhånd aftales spillet på et andet tidspunkt. [7.3] Spillerne skal om nødvendigt kunne være til rådighed fra holdkampens starttidspunkt, dog kan en spiller aldrig diskvalificeres før 15 minutter efter at pågældendes kamp er kaldt ud (en kamp kan kun kaldes ud, såfremt der er en ledig kampbane). [7.4] I alle single- og doublekampe spilles bedst af 3 sæt, hvor de første to er tiebreak sæt, mens et eventuelt tredje sæt spilles som en afgørende match-tiebreak (10). I double spilles med No-Ad scoring. [7.5] En spiller kan i samme holdkamp spille to kampe, men kun en kamp i hver kategori (dvs. en single samt en double). [7.6] En spiller har ret til en pause på mindst 20 minutter mellem to kampe. 8. BANER [8.1] Arrangørklubben stiller spilleklare og reglementerede baner til rådighed jf. DTF s spilleregler 1. Følgende bør være til rådighed i nødvendigt omfang på alle kampbaner: Singlestolper, dommerstol, scoretavle, stole/bænke til spillere og rådgivere. [8.2] I Elitedivisionen spilles på 4 baner, hvis muligt, ellers mindst 2 baner, beliggende samme sted og med ens underlag. Mindst en af banerne skal stilles til rådighed til opvarmning for udeholdet. Banen skal være til rådighed mindst 1 time før start på kampdagen. [8.3] I division for herrer spilles på 4 baner (3 baner i Division for damer), hvis muligt, ellers mindst 2 baner beliggende samme sted og med ens underlag. Mindst en af banerne skal stilles til rådighed til opvarmning for udeholdet. Banen skal være til rådighed mindst 30 minutter før start på kampdagen. [8.4] Såfremt en klub ønsker at benytte færre baner end det i [8.2] og [8.3] foreskrevne, kan dette ske med det gæstende holds samt referees accept heraf. [8.5] Klubber som er placeret i 1. eller 2. division, og som kun råder over 1 indendørsbane, kan efter skriftlig ansøgning dispenseres fra reglen om minimum 2 kampbaner. Ansøgning om en sådan dispensation skal være DTF i hænde senest 2 uger efter modtagelsen af holdkampsprogrammet. [8.6] Klubber som råder over baner med forskelligt underlag kan benytte begge underlag til klubbens holdkampe. Dog skal en holdkamp altid afvikles på samme underlag fra start til slut. Det foretrækkes at det pågældende hold, så vidt muligt, afvikler alle hjemmekampe på samme underlag. 8

9 9. ØVRIGE FACILITETER [9.1] Omklædnings- og badefaciliteter, toiletter samt opholdsrum skal i nødvendigt omfang være til rådighed for spillere, ledere og tilskuere. [9.2] Der skal under en holdkamp være mulighed for at købe mad og drikke for spillere og ledere samt om muligt for tilskuere. Mad af god standard (sandwich, pastaret eller lignende) inkl. drikkelse bør tilbydes gæstende hold uden betaling. [9.3] Der kan tages entré. Eventuel entreindtægt tilfalder arrangørklubben. 10. BOLDE [10.1] Boldmærket fastsættes af Dansk Tennis Forbund og meddeles tidligst muligt forud for sæsonen. [10.2] Alle kampe i Elitedivisionen afvikles med 6 nye bolde og med boldskift efter 1. sæt. [10.3] Alle kampe i division afvikles med 4 nye bolde. [10.4] I forbindelse med opvarmningen før en holdkamp har hvert hold ret til at få 4 nye bolde stillet til rådighed. 11. BEKLÆDNING [11.1] Spillere skal være iklædt passende og almindelig accepteret tennistøj og udstyr, der opfylder gældende retningslinjer jf. Dansk Tennis Forbunds Turneringsregler. [11.2] Holdkaptajner og rådgivere skal være passende påklædt og er desuden omfattet de til enhver tid gældende regler for logo og reklame på beklædning og udstyr jf. Dansk Tennis Forbunds Turneringsregler. [11.3] Elitedivisionen: Alle spillere på et hold skal optræde i substantielt ensfarvet spilletøj, gerne påført klubbens navn/logo division: Alle spillere på et hold bør optræde i substantielt ensfarvet spilletøj, gerne påført klubbens navn/logo. 12. OFFICIALS [12.1] Der skal til alle holdkampe som minimum være en uddannet DH Hold Referee, der ikke må have nær tilknytning til holdet (fx som holdkaptajn, træner, familiemedlem til en spiller på holdet eller lignende). Det anbefales, at arrangørklubben i videst mulige omfang sørger for dommere, linjedommere og boldbørn. [12.2] Referee er DTF s repræsentant og øverste myndighed under holdkampen, så længe denne pågår (se dog [1.1]). [12.3] Det påhviler DTF at udpege referees til holdkampe i Elitedivisionen. [12.4) Det påhviler arrangørklubben at udpege referees til holdkampe i division, Navnet på referee skal oplyses til DTF, så denne kan påføres på kampprogrammet før holdkampen spilles. [12.5] DTF dækker omkostninger vedrørende referees i Elitedivisionen efter de til enhver tid gældende takster. Omkostninger vedrørende øvrige officials dækkes af arrangørklubben. 9

10 13. SPILLERE, RANGLISTE OG LICENS [13.1] Hver klub udarbejder forud for sæsonen en rangliste for hhv. damer og herrer, der i særlige tilfælde kan ændres af DTF. Ranglisten skal indsendes på de af DTF udarbejdede ranglisteskemaer inden en nærmere fastsat dato og indeholde navn og licensnummer på minimum seks (6) herrer pr. hold og minimum fire (4) damer pr. hold + yderligere to (2) damespillere, hvis klubben har et hold i Elitedivisionen for damer. Den indsendte rangliste er gældende for hele sæsonen. [13.2] Enhver spiller der er medlem af og har løst licens for klubben, kan sættes på ranglisten og dermed deltage på holdet. Dog ikke spillere, der aldersmæssigt hører til i U12 eller yngre, der ikke må deltage i DH senior turneringen. Spillere, der bliver U14-spillere i løbet af sæsonen, skal indplaceres på ranglisten ved sæsonstart, men må først benyttes når spilleren er spilleberettiget. [13.3] Alle spillere, der ønskes anvendt i turneringen, skal figurere på ranglisten [13.1], og dermed have løst licens inden fremsendelse af ranglisten. [13.4] I tilfælde af mangel på spillere undervejs i turneringen kan en klub tilføje ekstra spillere til klubbens rangliste hvis følgende to betingelser er opfyldt: Der kan kun tilføjes spillere, der reelt styrkemæssigt er svagere end de allerede på klubranglisten opførte spillere. DTF forbeholder sig ret til, på baggrund af spillerens resultater m.m., at vurdere om det styrkemæssige forhold er opfyldt. Som konsekvens heraf skal ekstra spillere altid placeres nederst på klubbens rangliste. Licens for sådanne spillere skal være løst før pågældende spiller benyttes og DTF skal sammen med licensansøgningen have meddelelse om sådanne tilføjelser til ranglisten. Licensansøgning skal være DTF i hænde, før en spiller kan siges at have løst licens. 10

11 III. HOLDKAMPSAFVIKLING 14. HOLDOPSTILLING [14.1] Alle hold skal have en holdkaptajn, som kan tage beslutninger på holdets vegne vedrørende kampafviklingen, på anlægget under afviklingen af hele holdkampen. Hvis holdkaptajnen er en spiller, skal der mens denne spiller kamp, udnævnes en ikke spillende stedfortræder. [14.2] Holdkaptajnen afleverer et underskrevet holdopstillingskort påført alle singlespillere til referee senest 30 minutter før kampstart. Spillere der kun skal spille double og eventuelle reserver skal påføres holdopstillingskortet under reserver / doublespillere for at være spilleberettiget. Spillere, der ikke er opført på holdopstillingskortet, kan ikke benyttes i den pågældende holdkamp. (undtagen ved brug af substitut jf. [16.6]). Doubleopstillingerne afleveres til referee senest 10 minutter før den første doublekamp påbegyndes. [14.3] Singlerækkefølgen på et hold bestemmes af klubbens rangliste. Doublerne kan sammensættes frit. Dog skal doublen, hvori den højest rangerede (på klubbens rangliste) af de fire deltagende doublespillere deltager, altid spille 1. double i herrerækken og Elitedivisionen for damer. [14.4] Spillere der i en holdkamp udelukkende bruges i en doublekamp, må godt være rangeret højere end holdets singlespillere. Husk, at spilleren fra start af skal påføres holdkortet under reserver / doublespillere. Doublespillere, der deltager på en klubs 2. eller 3. hold, skal dog tilhøre holdet jf. [15.3]. [14.5] Referee overfører holdopstillingerne til kampkortet og udleverer det til de to hold, dette skal altid ske samtidigt til begge hold. [14.6] Når kampkortet er udleveret, er det ikke længere muligt at ændre holdopstillingen. Undtaget er dog situationer, der medfører indsættelse af reserver jf. [16.2], eller ved brug af substitut hvis holdkampen ikke kan startes som planlagt og/eller må udsættes pga. vejrforhold eller andre omstændigheder jf. [16.6]. [14.7] En holdkamp er officielt startet, når kampkortet er udleveret. [14.8] Der skal altid stilles fuldt hold i henhold til kampformatet. Kun spilleklare personer kan påføres holdopstillingskortet eller starte en given kamp når holdkampen er i gang. Ved spilleklar forstås alene spillere, der på holdkampsdagen eller før en kamp hverken er syge eller skadede i en sådan grad, at der er tvivl om, hvorvidt de kan gennemføre en hel kamp. [14.9] Hvis en spiller er nødsaget til at trække sig fra en kamp, eksempelvis grundet en skade, udelukkes spilleren fra yderligere spil i den pågældende holdkamp uanset grunden hertil. Der kan indsættes en reserve i stedet for spilleren i en ikke påbegyndt kamp jf. [16.2]. 15. HOLDOPSTILLING FOR KLUBBER MED FLERE DH HOLD [15.1] En spiller må maximalt deltage i 5 holdkampe i DH turneringen i løbet af en sæson, (medaljespil og playoffkampe medregnes ikke). [15.2] En spiller må kun deltage på ét hold i medaljespil og playoffkampe. [15.3] De 4 højest rangerede herrer og 3 højest rangerede damer (4 hvis holdet er placeret i Elitedivisionen) kan alene deltage på en klubs førstehold og så fremdeles i nedadgående retning på klubbens underliggende hold. Dvs. Herrespillere, der på klubranglisten er placeret som nr. 1-4, tilhører 1. holdet og kan kun deltage 11

12 på dette. Nr. 5-8 på klubranglisten for herrer tilhører 2. holdet og kan deltage på 1. eller 2. holdet, men ikke på 3. holdet. [15.4] Klubber, der deltager med flere hold i DH turneringen, skal for så vidt angår singlespillere til enhver tid anvende sine højest rangerede spillere på det højest placerede hold. (Se dog undtagelserne ved brug af reserve og substitut i [16.4] og [16.6]). [15.5] I tilfælde af at flere hold fra samme klub er programsat på forskellige tidspunkter inden for samme spilleperiode, er disse ved udarbejdelsen af holdopstillinger at betragte som programsatte samtidigt. Dvs. en holdkamp der er programsat til lørdag kl og en der er programsat til mandag kl er at betragte som programsat samtidigt. Højere placerede hold, for hvem turneringen er færdig, er også omfattet af denne regel og er således at betragte som fiktivt spillende i efterfølgende eventuelle playoffkampe for lavere rangerende hold. Ved udarbejdelse af en fiktiv holdopstilling for et højere rangeret hold kan alene medtages spillere, der reelt er til rådighed i den pågældende spillerunde. Spillere regnes som værende reelt til rådighed, hvis de som minimum har deltaget i to (2) holdkampe i forvejen for klubben i den pågældende sæson (alle spillede holdkampe i divisionernes puljespil er kvalificerende hertil). Kampe i elitedivisionens medaljespil kvalificerer derimod ikke hertil. [15.6] Ingen spiller kan deltage på to forskellige hold i DH turneringen i samme spilleperiode. Se dog undtagelsen ved brug af substitut i [16.6]. 16. BRUG AF RESERVER OG SUBSTITUTTER [16.1] En reserve er en spiller, som indsættes, i stedet for en spiller, som får forfald, efter at kampkortet til den pågældende kamp er udleveret. [16.2] I tilfælde af afbud, udeblivelse, skade eller sygdom under en holdkamp kan der i ikke påbegyndte kampe indsættes en reserve. Kun reserver, der allerede er påført på holdopstillingskortet, kan benyttes. Der kan ikke indsættes reserver i allerede påbegyndte kampe. [16.3] En reserve til en singlekamp skal være lavere rangeret end den lavest rangerede singlespiller på holdopstillingskortet. En reserve skal desuden være højere rangeret end alle de spillere, der allerede har spillet eller skal spille på et lavere rangeret DH hold i samme spilleperiode. [16.4] En reserve indsættes altid i laveste singlekamp. Holdets øvrige singlespillere rykker op således, at alle singlespillerne stiller op i rækkefølge efter ranglisten. Hvis der er aftalt en ændret rækkefølge af singlerne, som betyder at nogle af disse kampe allerede er påbegyndt, skal reserven indsættes bedst muligt i henhold til spillerens rangering og holdets øvrige ikke igangsatte singler flyttes tilsvarende bedst muligt. I dette tilfælde dispenseres der altså fra [14.3]. (Dvs at hvis holdkampens 1. samt 3. herresingle er igangsat og 2. singlen bliver skadet. Så skal 4. singlen rykkes op på 2. singlens plads og reserven indtræde som 4. single. Ligeledes kan det tænkes at og 4. singlerne er igangsat og 1. singlen bliver skadet. I dette tilfælde vil reserven indtræde på 1. singlens plads, da dette er det eneste sted hvor det er muligt). [16.5] I tilfælde af at en doublespiller får forfald, efter at doubleopstillingerne er indleveret, kan der indsættes en reserve. Reserven skal stå på holdkortet og tilhøre holdet jf. [15.3]. Reserven må godt være bedre rangeret end de anvendte singlespillere. Reserven indsættes altid på den samme plads på kampkortet, som spilleren, der erstattes, var placeret på. Hvis ingen af doublerne er påbegyndt, når reserven indsættes, rangeres den ændrede doubleopstilling i henhold til reglerne i [14.3]. 12

13 [16.6] En substitut er en spiller der indsættes i stedet for en spiller der får forfald i et af følgende to specielle tilfælde. 1) Hvis en kamp afbrydes og udsættes til en anden spilledag. 2) Hvis en spiller, som er udtaget til et hold, skades, bliver syg, forhindres af en force majeure hændelse eller alvorlig sygdom i nær familie, efter et af klubbens underliggende DH hold allerede har spillet, eller er på vej til, deres holdkamp i samme spilleperiode. Kan der i ikke påbegyndte kampe indsættes en substitut på holdet i stedet for den syge/skadede/forhindrede spiller. Det kan være en spiller som har en lavere rangering end en allerede benyttet singlespiller på et underliggende hold i samme spilleperiode. Eller en spiller der allerede har deltaget på et af klubbens underliggende hold i samme spilleperiode. For at kunne benytte en substitut som ovenfor beskrevet, kræves der skriftlig dokumentation for, at spilleren som substitutten erstatter, er blevet syg, skadet eller forhindret (lægeerklæring eller anden relevant dokumentation), efter at det lavere rangerede hold har spillet (er taget afsted til) dets kamp. En sådan dokumentation skal være DTF i hænde senest 4 dage efter den pågældende holdkamp. Hvis substitutten der indsættes allerede har spillet på et lavere rangeret hold i samme spilleperiode, kan denne spiller ikke deltage på noget hold i den efterfølgende spillerunde. (Dvs. hvis en spiller har stillet op for sin klub for to forskellige hold i samme spilleperiode, en gang regulært og en gang som substitut, er denne spiller låst fra al holdkampsaktivitet i den efterfølgende spillerundes holdkamp. For begge holds vedkommende). I ovenstående tilfælde for brug af en substitut, dispenseres der fra [14.3] og [15.4]. [16.7] For at kunne benyttes skal en substitut opfylde følgende 1) Substitutten skal altid være lavere rangeret end spilleren der erstattes. 2) I single indsættes substitutten bedst muligt i forhold til sin rangering. 3) I double indsættes substitutten altid på den samme plads på kampkortet, som spilleren, der erstattes, var placeret på. Hvis ingen af doublerne er påbegyndt, når substitutten indsættes, rangeres den ændrede doubleopstilling i henhold til reglerne i [14.3]. 17. RÅDGIVNING [17.1] Under en holdkamp må der rådgives i alle kampe. [17.2] Rådgivning kan kun ske i pauser ved sideskift eller under en sætpause. Der må ikke rådgives efter 1. parti i et sæt eller under alle typer af tiebreak. [17.3] Rådgiveren kan frit vælge om denne vil gå til og fra banen ved sidebytte/sætpause eller blive siddende på banen under hele kampen. Rådgivning må kun foretages af den samme person under en kamp. [17.4] Er en rådgiver i en holdkamp selv spiller, og selv skal i kamp inden kampen, hvori han er rådgiver, er færdigspillet, må der i den kamp indsættes en ny rådgiver. [17.5] Holdkaptajnerne oplyser forud for holdkampsstarten navnene på de pågældende rådgivere til referee. Rådgivere, der ikke er oplyst referee før holdkampstart, kan ikke anvendes. [17.6] Ved overtrædelse af reglerne for rådgivning tildeles den rådgivne spiller en advarsel for coaching. Rådgivere, der på anden måde udviser ureglementeret opførsel, tildeles efter første forseelse en advarsel. Efter anden forseelse bortvises pågældende rådgiver fra kampen. Ved en sådan bortvisning kan der ikke 13

14 indsættes en ny rådgiver. En spillende rådgiver, der diskvalificeres i sin egen kamp, kan ikke fortsætte som rådgiver i pågældende holdkamp, medmindre diskvalifikationen skyldtes overtrædelse af reglerne om beklædning, mødetid eller skade. 18. SPIL OG AFBRYDELSER [18.1] Såfremt en holdkamp ikke kan påbegyndes eller færdigspilles på kampdagen, skal der spilles den efterfølgende dag klokken 12 (klokken 17:00 såfremt der er tale om en hverdag), medmindre der er opnået enighed mellem de to holdkaptajner om en ny dato, der skal ligge forud for næste spillerunde. En holdkamp bør ikke udsættes til en anden spilledag, før det med rimelighed kan antages, at det ikke er muligt at færdigspille kampen i løbet af dagen. [18.2] Resultaterne fra de allerede afviklede kampe gælder, og de eventuelt påbegyndte kampe fortsættes med de samme spillere fra den stilling, hvor kampene blev afbrudt. I de kampe, der ikke er påbegyndt, har en klub i tilfælde af forfald lov til at benytte andre spillere (en substitut) end de til kampdagen opgivne spillere under hensyntagen til [15.3] og [16.6]. [18.3] Holdkampe, der er berammet til sidste spillerunde af grundspillet, skal, hvis muligt, afvikles på den oprindelige spilledato for at sikre, at alle rundens holdkampe afvikles samtidigt. [18.4] Referee skal omgående meddele DTF hvis en holdkamp udsættes. [18.5] Udsatte holdkampe skal færdigspilles inden næste spillerunde i den pågældende division, så vidt dette er muligt. 19. GENNEMFØRELSE AF EN KAMP [19.1] Alle kampe i en holdkamp skal gennemføres - eller i det mindste påbegyndes. En kamp skal gennemføres, medmindre en spiller skades eller lignende. [19.2] Såfremt en klub ikke tilstræber at gennemføre alle kampe i en holdkamp, skal referee indberette dette til DTF og klubben kan sanktioneres jf. [23.11]. [19.3]. En spiller, der er opført på kampkortet, skal altid fuldføre kampen, medmindre sygdom eller tilskadekomst forhindrer dette eller vedkommende grundet udsættelse af kampen er forhindret i at spille jf. [18.2]. [19.4] Såfremt en klub ikke møder fuldtalligt op, gennemføres kampen med de tilstedeværende spillere jf. [23.6]. Klubben kan efterfølgende sanktioneres jf. [23.6], [23.7] og [23.8]. [19.5] Såfremt et hold eller enkelte spillere først møder frem mere end 15 minutter efter kampen er kaldt ud, diskvalificeres holdet/spilleren(e), medmindre referee efter inddragelse af alle relevante omstændigheder, bestemmer at holdkampen skal spilles. En spiller, der diskvalificeres for, for sent fremmøde til en singlekamp, må godt senere deltage i en doublekamp i samme holdkamp (og omvendt). En kamp kan først kaldes ud når kamptidspunktet er oprindet og kampbanen er klar. 20. RESULTATFORMIDLING [20.1] Umiddelbart efter holdkampens afslutning skal referee indrapportere resultatet til DTF efter nærmere udstukne retningslinjer. Bemærk, at spillere der ikke har været til stede under holdkampen, aldrig må påføres resultatkortet. 14

15 [20.2] Hjemmeholdet er pligtig til at kontrollere at resultatet er rettidigt og korrekt indberettet i holdturneringsprogrammet. 21. ARRANGØRENS PLIGTER [21.1] Udpege officials jf. [12.1] og [12.4]. [21.2] Sørge for klargjorte baner jf. [8]. [21.3] Sørge for bolde til opvarmning og alle kampe jf. [10]. [21.4] Sørge for hele arrangementet for vedkommende kamp, (faciliteter, fortæring m.v.) jf. [9]. [21.5] Opsætte det af DTF fremsendte materiale (resultatplakater etc.). 22. PROTESTER [22.1] Protester vedrørende nærværende reglement indsendes til DTF og skal være ledsaget af et depositum på kr. 500,-, der fortabes, hvis protesten ikke tages til følge. [22.2] Der kan alene protesteres over holdopstillinger, rangeringer på klubranglister samt spilleres berettigelse til at repræsentere et hold. Øvrige tvivlsspørgsmål behandles af referee. [22.3] Fristen for indsendelse af protester er 7 dage efter den formodede overtrædelse har fundet sted. 23. SANKTIONER OG BØDER [23.1] Såfremt en klub - Ikke indsender oplysninger / betaler indskud til DTF i henhold til [2.3], [2.4], [4.2], [13.1]. - Ikke sørger for en DH referee til en hjemmekamp eller indsender informationer om denne jf. [12.1] og [12.4]. - Ikke tilser, at kampresultatet er indtastet korrekt og rettidigt i holdturneringsprogrammet, jf. [20.2] - Ikke iagttager pligter og andre relevante forhold jf. er i dette regelsæt - Ikke følger de af DTF trufne afgørelser i forbindelse med DH turneringen kan klubben idømmes en bøde på op til kr. for hver overtrædelse eller på anden vis sanktioneres efter DTF s retningslinjer. Dette kan være tab af holdkamp, udelukkelse og/eller tvangsnedrykning. [23.2] Såfremt en klub ikke indsender den i [2.3] nævnte bekræftelse på deltagelse senest en uge efter de nævnte frister, kan klubben udelukkes fra deltagelse i turneringen. Klubben betragtes i så fald som havende trukket sig fra turneringen efter nævnte frister. [23.3] Klubber, der trækker sig fra turneringen efter de i [2.3] nævnte frister for bekræftelse på deltagelse, hæfter for indskuddet i turneringen. [23.4] I tilfælde af at en holdkamp ikke afvikles indenfor den af DTF fastsatte tidsfrist, kan DTF Turnering taberdømme et eller begge hold. [23.5] Såfremt en spiller findes at have deltaget ulovligt på et hold enten ud fra en af DTF Turnering på eget initiativ foretaget vurdering eller på baggrund af en protest behandlet af DTF tabes alle kampe, der har haft den pågældende spiller som deltager, samt alle underliggende kampe i den pågældende kategori (single eller double). Dette gælder også kampe i samme kategori på en klubs underliggende DH hold, der har spillet holdkamp i de(n) samme spilleperiode(r). [23.6] Såfremt en klub ikke møder fuldtalligt op, gennemføres holdkampen med de tilstedeværende spillere. Underliggende hold fra samme klub taber som konsekvens heraf automatisk deres holdkamp i pågældende 15

16 spillerunde, medmindre der er tale om sygdom/tilskadekomst eller lignende opstået på selve kampdagen. Forfaldet skal dokumenteres med lægeerklæring eller anden relevant skriftlig dokumentation, der skal være DTF i hænde senest fire (4) dage efter kampens afvikling. Klubben kan derudover idømmes en bøde på op til kr. [23.7] Såfremt en klub slet ikke møder op eller møder op manglende to eller flere spillere til en holdkamp, betragtes klubben som udeblevet, og medmindre ganske særlige årsager, (af fx transport- eller helbredsmæssig karakter), taler for det modsatte, kan holdet udelukkes fra turneringen. Klubben kan derudover idømmes en bøde på op til kr. [23.8] Såfremt et hold to gange ikke stiller fuldtalligt op (manglende en (1) spiller), kan holdet udelukkes fra turneringen. [23.9] I tilfælde af udelukkelse tabes alle klubbens kampe i den pågældende division med den højest mulige score, også allerede spillede kampe. [23.10] Udelukkes et hold fra turneringen kan DTF s turneringsområde tvangsnedrykke holdet til unionsserien det efterfølgende år. Underliggende hold i DH turneringen fra samme klub vil i et sådant tilfælde ligeledes tvangsnedrykkes til den underliggende serie. [23.11] Øvrige forseelser kan behandles af DTF efter indberetning fra referee eller på turneringsafdelingens eget foretaget initiativ og kan medføre, bøde, tab af afviklet/udsat kamp eller holdkamp, fratagelse af point til puljestillingen eller i yderste konsekvens, udelukkelse fra turneringen. DTF kan til enhver tid, på eget initiativ indlede en undersøgelse vedrørende en uregelmæssighed i forhold til reglementet. 16

I. TURNERINGEN 3 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 3 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 3 3. TURNERINGSSTRUKTUR 3 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER 4 5.

I. TURNERINGEN 3 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 3 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 3 3. TURNERINGSSTRUKTUR 3 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER 4 5. 1 I. TURNERINGEN 3 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 3 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 3 3. TURNERINGSSTRUKTUR 3 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER 4 5. KAMPFORMAT 5 6. POINTTILDELING OG PLACERINGSREGLER 6 II. HOLDKAMPSBETINGELSER

Læs mere

REGLEMENT FOR DH SENIOR TURNERINGEN INDENDØRSMESTERSKABET 2015/2016 Opdateret d. 23. sep 2015

REGLEMENT FOR DH SENIOR TURNERINGEN INDENDØRSMESTERSKABET 2015/2016 Opdateret d. 23. sep 2015 REGLEMENT FOR DH SENIOR TURNERINGEN INDENDØRSMESTERSKABET 2015/2016 Opdateret d. 23. sep 2015 I. TURNERINGEN 2 1 LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 2 2 DELTAGELSE OG TILMELDING 2 3 TURNERINGSSTRUKTUR 2 4 KAMPPROGRAM

Læs mere

REGLEMENT FOR DH JUNIOR 2015 Opdateret d. 03. februar 2015

REGLEMENT FOR DH JUNIOR 2015 Opdateret d. 03. februar 2015 REGLEMENT FOR DH JUNIOR 2015 Opdateret d. 03. februar 2015 I. TURNERINGEN 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 2 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 2 3. TURNERINGSSTRUKTUR 2 4. KAMPPROGRAM OG STARTTIDSPUNKT 3 5. KAMPFORMAT

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Junior Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. Jyllandsserien og regionsrækken. Der er selvstændige reglementer for Divisionsturneringen,

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

Der er ingen direkte nedrykning fra Elitedivisionen.

Der er ingen direkte nedrykning fra Elitedivisionen. APPENDIX 1: DIVISIONSSTRUKTUR OG AFVIKLINGSFORM ELITEDIVISIONEN Omfatter 12 hold, og afvikles med et grundspil, mellemspil, medaljespil og nedrykningsspil. Grundspillet (spilles over tre runder i maj/juni)

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2016

Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, der er medlem af unionen, kan deltage

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement Indledning Nærværende reglement beskriver retningslinjer for afvikling af Dra- processen fra gør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver tilmelding, gennemførelse af kampe til afvikling af finaler

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april Brøndby den 19. april 2010 Kendelse Protest i matchen mellem Nordsjælland og Odense indgivet af Odense Badminton Klub. Ved skrivelse af 21. september 2009 har Odense Badminton Klub indgivet protest mod

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

DGI Storstrømmen. Begynderstævne i Stubbekøbing. www.badmintonpeople.dk

DGI Storstrømmen. Begynderstævne i Stubbekøbing. www.badmintonpeople.dk Begynderstævne i Stubbekøbing www.badmintonpeople.dk Program for DGI Storstrømmen Begynderstævne Lørdag den 21. november 2015 Stubbekøbing Hallen, Gl. Landevej 1 4850 Stubbekøbing Vær opmærksom på: At

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 Ændringer i forhold til reglement for KP 2014/15: Generelle bestemmelser 2. I turneringen kan SVBK's klubber deltage med et ubegrænset antal hold.

Læs mere

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015 Dartturneringen A` Pil-A Pil-A Kolding Årgang 23 2014 / 2015 2 3 REGELSÆT FOR DARTTURNERINGEN PIL`A` KOLDING Der spilles 501 >Straight on< og lukkes med en double. Alle divisioner spiller 4 singler og

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017

Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017 Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017 Regler for Danmarksturneringen for Hold 1) Krav til opstilling i kampe efter grundspillet Baggrund: Fra sidste turneringsmøde: "Hvordan man

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD "Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016"

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016 Deltagende klubber: Deltagere: Tilmelding og gebyr Klubbernes administration Trukket hold: Rækkeinddeling: Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber,

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Regler for ledelse af squashturneringer REGLER FOR LEDELSE AF SQUASHTURNERINGER

Regler for ledelse af squashturneringer REGLER FOR LEDELSE AF SQUASHTURNERINGER REGLER FOR LEDELSE AF SQUASHTURNERINGER Side 1 af 13 INDHOLD 1 Regler for ledelse af squashturneringer... 3 2 Klassificering af spiller og turneringer... 4 3 Fordeling af turneringer... 5 4 Annoncering

Læs mere

DBTU s Stævne/Ratingreglement

DBTU s Stævne/Ratingreglement DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunions mesterskaber og stævnearrangementer 3.

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 8. juni 2016 i Sag nr. 6/2016: [Klub A] mod [Klub B] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og John Skovbjerg. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Pokalturneringsregler

Pokalturneringsregler Pokalturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds Pokalturnering 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Gyldige pr. 1. april 2011 Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson en landsdækkende

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere