Tema: 11/9, konspirationsteorier og argumentation Fag: Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.cfufilmogtv.dk Tema: 11/9, konspirationsteorier og argumentation Fag: Dansk"

Transkript

1 Fag Dansk Titel Konspirationernes tid DR2 temalørdag, minutters varighed. Dvd en er inddelt i 7 kapitler med kapiteloverskrifterne: 1. Konspirationernes tid (ca. 3 min.) 2. Konspirationsteoriernes top 5 (ca. 7 min.) september - den grusomme sandhed (ca. 55 min.) a. Første del (ca. 45 min.) b. Anden del (ca. 12 min.) 4. Til kamp mod konspirationsteorierne! (ca. 15 min.) 5. Professor i konspirationer (ca. 15 min.) 6. Outro (1 min.) Millioner af mennesker tror mere på konspirationsteorierne end de officielle forklaringer. Terrorangrebet d. 11. september er et godt eksempel på dette. Programmerne fra denne teamlørdag giver samtidig et overblik over de mest populære konspirationsteorier lige fra Kennedymordet til prinsesse Dianas død. Denne vejledning Fokus i denne vejledning: 11. september, konspirationsteorier og argumentation i det offentlige rum. Konspirationsteoretikerne påstår både, at USA initierede angrebet på WTC, og at en jødisk sammensværgelse ligger bag. Eleverne skal arbejde med de belæg, som gives af konspirationsteoretikerne for disse påstande. Vægten lægges på argumentationsanalyse, men også appelformer inddrages: Hvordan logos ikke har samme gennemslagskraft i en tv-udsendelse, med mindre den, der taler, er iklædt hvid kittel eller titel, som giver etos. Hvorledes vi automatisk tillægger tal og statistikker etos og dermed troværdighed. Patos giver en god gennemslagskraft i medier. Eleverne lærer således både noget om pseudonaturvidenskabelige påstande og belæg OG noget om mediers virkemidler og argumentationsanalyse. Eleverne kan få en kildekritisk indsigt ved at se, hvordan nogle journalister bare klipper midt i en fremlæggelse og kommer dermed måske til at fordreje indholdet. Side 1 af 10

2 På samme måde kan eleverne se eksempler på, at man kun medtog de forklaringer, der understøttede ens påstand og undlod at bringe de ellers rigtige forklaringer, der satte spørgsmålstegn ved ens teorier. Målgruppe: Kan tilpasses 1-3 g Dette tv-program ligger inden for følgende faglige mål og kernestof (iflg. læreplan fra 2010): Faglige mål og kernestof: (iflg. læreplaner fra 2010) Dansk stx: Faglige mål: anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen Fagligt indhold: Dokumentartekster mundtlige oplæg og tekstproduktion. Dansk hhx: Faglige mål: udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en kommunikationssituation, såvel mundtligt som skriftligt perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge Fagligt indhold: mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, herunder retorik og argumentation Side 2 af 10

3 Dansk hf: Faglige mål: udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen Fagligt indhold: Det mediemæssige stofområde har som sit genstandsfelt medietekster i trykte såvel som elektroniske medier, herunder aviser, radio, tv, film, websites og interaktive medier. fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper. Dansk htx: Faglige mål: formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker Fagligt indhold: faglige og teknologiske sprogformer. tekster og teksttyper, der har relevans for teknologisk dannelse, og som er karakteristiske for uddannelsen som helhed. tale- og skriftkulturer over for digitale kulturformer visuel information, herunder faste og levende billeder digitale medier og forskellige teknikker til analyse og fortolkning af disse Side 3 af 10

4 Forløbsbeskrivelse (6 timer) 2 timer dansk: Temaet introduceres ved at se del 2, Konspirationsteoriernes top 5 (varighed ca. 7 minutter). Hvad tror eleverne selv? Hvilke andre teorier kender de? Hvorfor mon disse teorier opstår? Gennemgå Toulmins argumentationsmodel (påstand, belæg, hjemmel, rygdækning, styrkemarkører, gendrivelse). Lad evt. eleverne forstå modellen bedre ved at hver især udfylder den ud fra påstanden USA ligger bag angrebet på World Trade Center d. 11.september Se første halvdel af kapitel 3 "11. september - den grusomme sandhed" (varighed ca. 45 minutter). Konspirationsteoretikerne påstår både, at USA initierede angrebet på WTC og at en jødisk sammensværgelse ligger bag. Eleverne skal skrive alle de belæg op, som gives af konspirationsteoretikerne for disse påstande. 2 timer dansk: Læreren opsummerer belæg på tavlen. Udfyld med de øvrige elementer fra argumentationsmodellen. Se anden del af kapitlet "11. september - den grusomme sandhed" (varighed ca. 12 minutter). Bed eleverne være opmærksomme på, hvilke belæg der falsificeres. Opsamling: Listen gennemgås. (Der er kun et par afledte belæg, der ikke kan falsificeres.) Samtale om, o hvordan man slipper af sted med at komme med påstande uden belæg i det offentlige rum o Om menneskenes behov for myter o Om eleverne har ændret syn på konspirationsteorier Eleverne får stil for: Overskrift: Sandt eller falsk? Genre: artikel eller manuskript til foredrag. Målgruppe: En gymnasieklasse på tilsvarende trin. Indhold: Forhold dig til konspirationsteorier og deres opståen. Kom ind på den medieskabte virkelighed. (Se eksempel på en stil fra elev i 2g i bilag 1.) Side 4 af 10

5 2 timer dansk: Stil tilbage og afslutning på forløbet: Samtale om stilenes indhold og erkendelser og refleksioner. Se enten kapitel 4 - "Til kamp mod konspirationsteorierne!" (15 min.) eller kapitel 5 - " Professor i konspirationer (15 min.). Repeter forløbets konklusioner Side 5 af 10

6 Bilag 1: Besvarelse fra elev i 2g. Sandt eller Falsk? Om Konspirationsteorier Foredrag/tale for klassen Sandheden? Sandheden er en mærkelig uhåndgribelig størrelse som mange stræber efter, men selv om de finder den, kan de alligevel være i tvivl om dét er den rigtige. Den ægte sandhed render ikke rundt med et offentligt blåstempel, så hvordan skal man kunne skelne? Hvilken en af de sandheder man hører er den rigtige? Nogen gange er den sandhed man finder for ufattelig, og så kommer der afarter for det kan da virkeligt ikke passe at det gik sådan til, vel? Når der opstår flere historier, der skal gøre det ud for sandheden, er det folk bliver forvirrede. Man ved ikke, hvem man skal tro på, og man kender ikke alle detaljerne i sagerne. Det eneste man ved, er de ting man har hørt fra andre, fra avisartikler eller i et indslag i fjernsynet. En lille snert af emnet, som ikke indeholder fakta nok til, at man virkeligt ved, hvad man skal tro. Og derfor tror man bare på det man har hørt mest af eller også tror man slet ikke noget, men bare er forvirret. Men vores hjerner har alligevel tendens til at vælge side. Vores hjerne vælger ikke altid den løsning, som virker som den mest logiske eller sandsynlige. Gennem myter som stammer tilbage fra før Biblen blev skrevet, har mennesket kunne lide tanker som at den lille tæver den store, eller myter om at verdens undergang. Der findes mange forskellige former for myter og disse findes i alverdens udformninger og forklædninger. Så når en person - selv om argumenterne ikke holder i praktisk eller virker helt abstrakt - fremlægger en teori, som læner sig op af en af disse myter, vil vi gerne tro på det. For inderst inde i os følelses det godt, når den lille vinder og når tingene er skruet sammen på en større og mere mystisk måde, end når det bare er det, man som kunne tage for sandheden. Side 6 af 10

7 Der findes mange eksempler på dette, som Kennedy-mordet, Dianas bilulykke og de mange teorier omkring hvad der sker i Area 51. Jeg vil dog tage fat i nogle andre eksempler; nemlig nogen af de begivenheder i nyere tid, som der er blevet lavet de største og mest udbredte konspirationsteorier omkring. Månelandingen i 1969 og terrorangrebet på USA den 11. september har tilfælles at der begge steder er folk, der har draget tvivl omkring hvorvidt den officielle forklaring er sand, og på dette grundlag er der blevet lavet nye teorier - som flere og flere mennesker er begyndt at tro på. Lad os for overblikkets skyld starte med den ældste af begivenhederne. Den 20. juli 1969 satte Niel Armstrong sin fod på Månen og udtalte de berømte ord. Eftertiden husker det som et af de største skridt i menneskehedens historie. Men skete det virkeligt? Kan det virkeligt passet at USA fik sendt mennesker til månen? Sådan er der mange der spørger sig selv. De har hørt, at de hele skulle være et stort fupnummer som den Amerikanske regering iscenesatte for at vinde det teknologiske kapløb med Rusland. Det var en tid med store politiske strømninger og det lå i luften at dem, der først fik sendt en mand til månen, ville vinde. Og når man først har taget konspirationsbrillerne på, er der pludseligt massere af ting, som ikke ser helt rigtigt ud. Forskere og andre videnskabs folk med høj etos, træder frem og siger at det ikke kan lade sig gøre at månelandingen aldrig faldt sted. Og de kaster om sig med argumenter der begrunder deres påstand. Når man hører påstande som dem nedenunder, er det svært ikke at blive revet med på bølgen af tvivl og undren. Og tænk nu hvis det var sandt? Ville det ikke bare have været vildt hvis USA s regering havde snydt milliarder af mennesker lavet et så stort og korrupt komplot for at vinde den teknologiske krig med Rusland bare for at sige de kom først? Gennemsyret bedrag? Det er så vildt, at man gerne vil tror det. Nogen af de mest almindelige konspirationsteorier fortæller, hvordan flaget Niel Amstrong plantede i månens overflade, blev ved med at blafre, som om der var vind hvilket det ikke burde, da der ikke er vind på månen. Man under sig over, at man ikke kan se stjerner på de billeder, der er taget deroppe fra og at billederne er blevet så skarpe, når astronauterne ikke kunne se linsen. Skyggerne på billederne er også skæve, hvilket virker mærkeligt når der kun er én lyskilde på månen. Der bliver snakket om stråling fra Van Allan bæltet som bude have dræbt astronauterne og om kraftige solstorme, som ville have doblet strålingen. Så hvordan skulle en så dødsdømt mission kunne lykkes? Side 7 af 10

8 Hvis man spørger andre, end dem som er konspirationsteoretikere, er svaret enkelt: deres belæg og påstande holder ikke. Med naturvidenskabelige metoder kan man forklare, hvorfor flaget blafrede, hvorfor astronauterne ikke blev grillet ihjel af stråling, og hvorfor billederne ikke havde stjerner. Men selv om konspirationsteoretikere selv kan tage et kamera, og tage et billede af en stjerne fyldt nattehimmel og se med deres egne øjne, at der ikke vil være stjerner på det fremkaldte billede, da lyskilderne ikke er stærke nok og derfor bliver opslugt af mørket, vil deres teorier leve videre. Som i historien om Goliat (som var den store stærke) og David (som var den lille) hvor Goliat er USA og Davis er konspirationsteoretikerne som vi gerne vil tro på netop fordi de er de små og sætter sig op mod de store. Et eller andet sted i os synes vi at de skal vinde, og derfor vil vi ubevist gerne støtte dem. Selv om vi ikke kender deres argumenter ordentligt, eller de argumenter som går i mod dem, tager vi med det samme deres teori til os og selv om vi måske ikke erkender den som sandheden til at starte med, så giver vi den en chance og stiller den ca. på samme fod som den officielle forklaring. Den officielle forklaring var heller ikke god nok for konspirationsteoretikerne da de to tvillingetårne styrte sammen den 11. september Lige som med månelandingen sad milliarder af mennesker klinet til TVskærmen og til radioen, men i modsætning til den anden begivenhed var der her malet skræk og forfærdelse i verdens ansigter. I alt fald i de flestes ansigter. For nogen havde jo gjort det. Det store spørgsmål var bare hvem? Den første offentlige skurk blev Al Qaeda, men ikke lang tid efter begyndte der også her at blive stillet spørgsmålstegn ved, hvem den egentlige skurk var. Der var teorier om at de kunne være nogen fra Mosak, som ville skabe splid mellem mellemøsten og De Forenede Stater, men en teori der hurtigt blev endnu mere populær var teorien om at Bush-regeringen stod bag. Det er set før fx under Hitlers regime, hvor han beordrede Der Reichstag i brænd, og derved brændte stort set alle hans modstandere inde. Var det det som Bush havde gjort? Konspirationsteoretikerne taler også meget om en rapport, der skulle være lavet af blandt andet forsvarsministeren, hvor i der står at landet har bruger for et nyt Pearl Harbour, hvis de fortsat skal være det dominerende land i verden noget der samlede og jager skræk i befolkningen. Sådan at befolkningen ville støtte op om en krig i Irak, selv om denne krig egentligt kun handlede om olie og magt. Angrebet af tårnene ville være ideelle til sådan en samling og når man ser på klapsningen af tårnene med konspirationsbriller, kan man godt følge deres tanke gang. Det ér virkeligt underligt at jagerflyene ikke bliver sendt ud, for at stoppe de vildforene fly, og hvorfor hullet i Pentagon er så rundt og hvorfor blev missilskjoldet ikke aktiveret for at stoppe flyet/missilet inden det ramte Pentagon, Side 8 af 10

9 og hvorfor kunne tårne, der skulle kunne holde til flere hundrede fly faldt sammen efter ét i hver. Og hvorfor kollapsede bygning 7, uden noget havde ramt den? Der er mange spørgsmål og de mange argumenter hiver en over mod at konspirationsteoretikerne påstand virkelige er sand. At det virkelig var Bush der stod bag? Det hjælper især også når der står en professor i fysik og fortæller, at sådan burde disse tårne ikke kunne falde og så videre. Et amerikansk blad har i midlertidigt undersøgt fysikprofessorens og de andre konspirationsteoretikeres påstande og belæg og fundet ud af igen ved naturvidenskabelige metoder at disse ting ikke kan lade sig gøre. Gruppen der blev sat på opgaven, lavede et enormt researcharbejder og fandt fx ud at, at det var korrekt branden ikke var varm nok til at kunne smelte det jern der holdt skelettet men den var varm nok til at blødgøre og udvide metallet, hvilket betød at bygningens konstruktion blev for svag til at kunne bære de overliggende etager. Så den kollapsede. De mange eksplosioner der kom fra husene var ikke sprængstof som konspirationsteorien siger, men malerbøtter, computerskærme, kaffemaskiner og meget andet der ikke kunne klare det enorme tryk og varmen. Stille og roligt fik dette magasin så bevist, at de vi så var rigtigt, og ingen af de teorier der var blevet lagt på bordet var helt sande. Men selv om teorierne nu videnskabeligt er blevet afprøvet og modbevist, er der stadig mange der tror på at det virkeligt var Bush-regeringen der gjorde det. Der er blevet sendt TV udsendelser både for den ene og den anden side, men på trods af at teorierne er blevet falsificeret, er det alligevel det folk helt vil tro på. Det trækker lige som mere i os, end det der skulle være sandheden. Hellere en korrupt regering end et dødbringende angreb fra et fjernt land? Personligt var meget jeg i tvivl inden jeg hørte de forskellige siders argumenter - mest i månelandingskonspirationsteorien. Jeg var mest i tvivl, fordi jeg ikke viste, hvad jeg skulle forholde mig til. Men efter at have fået vist med naturvidenskabelige metoder, at deres teorier ikke holdt vand, har jeg sluttet mig til gruppen af dem, der tror på den officielle forklaring. Side 9 af 10

10 Det er nemt bare at tro på nogen har ret, men det er meget svære at vide om de også har det. Især når begge sider benytter sig af alle de kneb de kan komme i nærheden af med forskellig former for manipulation og overbevisningsmetoder. I dag lever vi i et samfund, hvor der sker meget. Vi har adgang til en masse information og vi skal konstant vurdere om de informationer vi får, er korrekte og evt. hvilke af de informationer vi får, som er korrekte. Vi skal forholde os til, hvad der er sand og falsk og med en verden, hvor manipulation og retoriske kneb langt fra er en sjældenhed, er det svært for det almindelige menneske at finde ud af, hvad vi skal tro. Og med en indbygget fascination af konspirationsteorier gør det det endnu sværere. For de fleste gælder det, at når de får detaljerne og de logiske forklaringer vil de overgive sig til som oftest den offentlige forklaring. Selv om patos og etos står stærkest som retoriske virkemidler, kan logos give det ekstra gram på vægtskålen som gør vi overgiver os til det rigtige. Vi kan som sagt godt lide at tro på de fantastiske historier, måske fordi vi føler at de store konspirationer giver os mere input i hverdagen. Hvis det da ikke er nok at Al Qaeda laver en terroraktion som næppe bliver skrevet ud af historien på grund af folk har glemt den. Tankevækkende er det at der kun var ét blad i USA som arbejdede med at falsificere 9/11-teorien og det var ikke et af de store. Det var et lille fagblad som interesserede sig for mekanik og fysik. Så det er ret tydeligt hvilken en af sandhederne man kan tjene flest penge på. Side 10 af 10

Fag. Titel Sandheden om månelandingen. Faglige mål og fagligt indhold: (iflg. Læreplaner fra 2010)

Fag. Titel Sandheden om månelandingen. Faglige mål og fagligt indhold: (iflg. Læreplaner fra 2010) Fag Almen studieforberedelse (stx), Studieområdet (htx)- fagene dansk og fysik Titel Sandheden om månelandingen Tv-udsendelse på dvd, DR2, 26.01.2006. 50 minutters varighed. I 1969 satte Neil Armstrong

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e) Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution ErhvervsGymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Hans-Arne

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed.

www.cfufilmogtv.dk En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. Fag Dansk Titel I sproget er jeg. Voices of the world En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. Om verdens sproglige mangfoldighed. Der er ca. 6500 sprog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 1.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

1.1. Danskfagets formål og indhold

1.1. Danskfagets formål og indhold 1.1. Danskfagets formål og indhold Præsentation Denne opgave har til formål at skabe større bevidsthed om, hvorfor man skal have dansk i gymnasiet, og større viden om, hvad man arbejder med i faget dansk

Læs mere

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren Gode præsentationer er gjort af Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation - Folkeuniversitetet Odense 2010 Min dagsorden (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2007 - juni

Læs mere

Studieplan (HF2, HFe-spor og pakker)

Studieplan (HF2, HFe-spor og pakker) Studieplan (HF2, HFe-spor og pakker) Hold: Rhf2b14 RIF RGL RHT KDW RAL Forløb Dansk Engelsk KS/rel KS/samf KS/his Progression Skrift (enkeltfaglige, flerfaglige, projektperioder, blokdage) Faglige mål,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: efterår 2013 - grundforløb Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Dansk A Lærer(e): JPA Hold: 1.c Titel 1: Introduktion til danskfaget Periode: uge 33 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard

Læs mere

Bilag A Det ved vi Det diskuterer vi

Bilag A Det ved vi Det diskuterer vi Bilag A Det ved vi Det diskuterer vi Bilag B Problem Virkning Årsag Løsning Bilag C TOULMINS MODEL FOR ARGUMENTATION BELÆG PÅSTAND Han har ikke læst lektier Peter dumper til eksamen HJEMMEL ARGUMENT En

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Studieplan (HFE-hold)

Studieplan (HFE-hold) Studieplan (HFEhold) Hold og skoleår: rdaat1731708 Underviser: RHB Periode Forløb Fag Progesssion Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer Kompetencer arbejde Uge 33 Uge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Dansk C Mads Krogh Lemminger

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Elevernes debatoplæg blev fremført med fin fornemmelse for drama og retoriske virkemidler. Det var tydeligt at eleverne havde fået god inspiration

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje 1 2 3 4 5 6 7 8 Forskellige fortolkninger; strukturalismen, psykoanalysen, biografisk, socialhistorisk, læserorienteret Leif Panduro: Uro i forstæderne H.C.

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2011/12 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A

Læs mere

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Workshop om Analyserende artikler Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Program Om analyserende opgaver med digitale tekster Eksempel på digital tekst Gruppearbejde: a) Analyse af digitalt eksempel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTx Dansk A Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2017 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Charlotte Degn Schubert Hold 2. MatFys 2015-16 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2010 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse Hvad er retorik? Matematik, filosofi etc. fra samme periode. Omtumlet fag. På den ene side ophøjet, som en dannelse, anden side mistro til retorik, med dårligt

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 1. semester og 2. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Bæredygtig udvikling; argumentation og appelformer. Hovedværk: Jakob Ejersbo Superego og filmen Nordkraft.

Bæredygtig udvikling; argumentation og appelformer. Hovedværk: Jakob Ejersbo Superego og filmen Nordkraft. Undervisningsplan i dansk A, 2c 2016-2017 ved Pje 1 2 3 4 5 6 Bæredygtig udvikling; argumentation og appelformer Litteraturhistoriens lange linjer Lav en powerpoint til den mundtlige formidling Lyrik og

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse Titel på præsentationen 1 Kritisk diskursanalyse Hvad er det? Og hvad kan den bruges til? 2 Titel på præsentationen Program 1. Præsentation af studieplanen gensidige forventninger 2. Oplæg kritisk diskursanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 Sukkertoppen

Læs mere

Forløbet Lys er placeret i fysik-kemifokus.dk i 8. klasse. Forløbet hænger tæt sammen med forløbet Det elektromagnetiske spektrum i 9. klasse.

Forløbet Lys er placeret i fysik-kemifokus.dk i 8. klasse. Forløbet hænger tæt sammen med forløbet Det elektromagnetiske spektrum i 9. klasse. Lys og farver Niveau: 8. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: Forløbet Lys er placeret i fysik-kemifokus.dk i 8. klasse. Forløbet hænger tæt sammen med forløbet Det elektromagnetiske spektrum i 9.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2012 Institution Htx Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A PBF Hold 1.t og 1.y

Læs mere

2 Fra idé Ud med sproget

2 Fra idé Ud med sproget 2 Fra idé Ud m Helle Borup med sproget Grundbog i retorik for gymnasiet og hf Frydenlund Ud med sproget Grundbog i retorik for gymnasiet og hf Forfatteren og Frydenlund, 2007 2. udgave, 1. oplag, 2011

Læs mere

At dække en begivenhed grammatik og stilistik - gennem digte og artikler (JBE/MNI)

At dække en begivenhed grammatik og stilistik - gennem digte og artikler (JBE/MNI) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Begreb og metode i dansk - eller: Hvad er en metodisk og relevant analyse? Hhx- konference 31. januar 2012 Peter Heller Lützen

Begreb og metode i dansk - eller: Hvad er en metodisk og relevant analyse? Hhx- konference 31. januar 2012 Peter Heller Lützen Begreb og metode i dansk - eller: Hvad er en metodisk og relevant analyse? Hhx- konference 31. januar 2012 Peter Heller Lützen Læreplanen: - selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2008 - juni

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred.

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Medierne skal holde øje med magten. De skal afsløre løgne og ulovligheder de skal være demokratiets vagthunde, de skal

Læs mere

Hvad er videnskabelig viden?

Hvad er videnskabelig viden? V. Anders Hjortskov Dagsorden Hvad er videnskab? Appelformerne i videnskab Forskellige videnskaber og argumentation Hvad er akademisk argumentation? Opgaven som et argument Hvad er videnskab? Videnskaben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2011-2012 Institution GYMNASIET HTX SKJERN Uddannelse HTX Fag og niveau RETORIK C, - VALGFAG,

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Modsvar, løbeseddel i11time, 11/

Modsvar, løbeseddel i11time, 11/ , løbeseddel i11time, 11/09-2009 Her kan læseren finde modsvar til hver enkelt påstand fremsat i løbesedlen 11/09-2009, udgivet af i11time.dk 2011-2012 911facts.dk Side 1 af 6 1. Kollaps i frit fald, symmetrisk

Læs mere

b) formidle en viden og et budskab overbevisende og sikkert i mundtlig form, herunder deltage i diskussioner med argumenterede indlæg,

b) formidle en viden og et budskab overbevisende og sikkert i mundtlig form, herunder deltage i diskussioner med argumenterede indlæg, Dansk A 1. Fagets rolle Dansk er et færdighedsfag, et kulturfag og et vidensfag, der beskæftiger sig med det sproglige og det tekstuelle. Gennem den intensive tekstlæsning bringes oplevelse, analyse og

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION

INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION EFTERÅR 2015 INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION - ARGUMENTER I OPGAVEN OG OPGAVEN SOM ET ARGUMENT STINE HEGER OG HELLE HVASS workahop argumnet VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for

Læs mere

RETORIK OG ARGUMENTATION

RETORIK OG ARGUMENTATION RETORIK OG ARGUMENTATION Akademiet for talentfulde unge 2014 præsen TATION PROGRAM 16.00-16.15: Introduktion 16.15-17.00: Oplæg 1: Overbevisende kommunikation v/sofie 17.00-17.45: Aftensmad 17.45-18.30:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelser Undervisningsbeskrivelser Hvert lærerteam og lærer skal ved afslutningen af grundforløb/skoleår/kursistår/kursusår udarbejde en undervisningsbeskrivelse. For hvert større undervisningsforløb skal følgende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017.

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Mundtlighedens genrer

Mundtlighedens genrer Mundtlighedens genrer Debat Diskussion Samtale Fortælling Foredrag Tale Tydelige indlæg,... At have forskellige synspunkter,... Få personer, spontanitet,... Mundtlig fremstilling af fx et eventyr eller

Læs mere

Iscenesættelse Selviscenesættelse

Iscenesættelse Selviscenesættelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Dansk A Karen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere