Anette Ulvbjerg; Mette Vildbrad; Jesper Thyrring Møller Emne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anette Ulvbjerg; Mette Vildbrad; Jesper Thyrring Møller Emne:"

Transkript

1 Anette Ulvbjerg Fra: Kirsten Terkilsen Sendt: 8. marts :43 Til: Anette Ulvbjerg; Mette Vildbrad; Jesper Thyrring Møller Emne: Fwd: Valginstruks Skanderborg Vedhæftede filer: image001jpg; ATT00001.htm; _v1_Valginstruks til Seniorrådsvalget 2009.pdf; ATT00002.htm; ATT00003.htm Sendt fra min ipad Start på videresendt besked: Fra: "Lillian Andersen" Dato: 7. marts 2017 kl CET Til: "Kirsten Terkilsen" Cc: "Bent Poulsen" Emne: Fw: Valginstruks Skanderborg Kære Kirsten samt udvalget for politisk koordination og økonomi. Vi har fra seniorrådet valgt at rådføre os med en af de kommuner, der har afholdt fremmødevalg, nemlig Skanderborg, og har derfra modtaget oversigt over deres faktiske udgifter og procedure ved fremmødevalg, som de varmt anbefaler. Med baggrund i den henvendelse fremsender vi fra seniorrådet hermed den modtagne information, som i bedes drøfte påny i udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, hvorefter vi i Seniorrådet forventer et realistisk svar i forhold til vor anmodning om afholdelse af fremmødevalg i november Vi gør samtidig opmærksom på at ca. 25% af borgerne i Hedensted kommune er stemmeberettigede til seniorrådsvalget. Så i repekt for denne borgergruppe ønsker vi igen at anmode om afholdelse af fremmødevalg. Dette også i relevans til den nuværende mangelfulde postekspedition i Post Nord. Af forretningsordenen for seniorrådet fremgår det ligledes at formen for valget skal aftales og det er ikke den oplevelse vi har for nuværende. På vegne af seniorrådet i Hedensted kommune Lillian Andersen Formand Original Message From: Morten Hulkær Kristensen To: Kurt Rønne; lillianandersen9(w,gmail.com Sent: Friday, January 27, :28 AM Subject: Valginstruks Skanderborg Hej Kurt og Lillian Hermed valginstruksen fra Seniorrådsvalget i Skanderborg Kommune Med venlig hilsen Morten Hulkær Kristensen Økonomikonsulent / Styring & budget Staben Økonomi, Innovation & IT Direkte: morten.hulkaer.kristensenrskanderborg.dk 1

2

3 Anette Ulvbjerg Fra: Kurt Rønne Sendt: 26. januar :49 Til: Kære Lillian. Desværre er vores sekretær På kursus den 8. febr. Han sender dig lige vores valgprogram Udgifter Valgudgifter forplejning diæter materialer ,- 29 administrative medarbejdere ,- Udsendelse ag valgkort I alt ,- Jeg lavede en liste med cpr. Og adresser for hvert valgsted. Vi sørgede selv for alle tilforordnede det var nemt de stod i kø for at komme med- og de steder der manglede et par stykker fik vi Ældresagen til at komme med dem. Alle fik diæter og fortæring på samme måde som de tilforordnede til kommunalvalget Valget ble v afholdt i samme lokale som kommunalvalget i et hjørne af lokalet. Aftalen var så, at senest 2015 ( det blev overholdt) afhentede Brand og redning alle stemmekasserne og kørte til det gamle kommunekontor i Hørning, hvorf de administrative medarbejdere talte op. Alle vi andre kunne så møde op eller blive væk. Der blev serveret øl - vand og toast til alle fremmødte. Kl var alt talt op og resultatet offentliggjort. Stemmeprocent 71 %. Og så lidt pral jeg fik knap 1500 stemmer. Jeg vil selvfølgelig gerne komme ned, men kan ikke sige så meget andet end det her. Men fremmødevalg er det eneste rigtige. Hilsen Kurt skanderborg i.

4

5 41.1 gtm Valginstruks Seniorrådsvalg den 17. november 2009 Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2 2. Valgstedets personale og organisering Bemandingen af valgstederne 3. Valgets registrering Stemmeseddelopgørelse Valglister 4. Forberedelse af valghandlingen på valgstedet Modtagelse / afhentning af stemmesedler, opslag og øvrigt valgmateriale Indretning af valglokalet Kontroloptælling af stemmesedler Registrering af brevstemmer 5. Gennemførelse af valghandlingen Åbning af valget Opgaver I forbindelse med valghandlingen Retningslinier for valghandlingen Afslutning af valget 6. Afstemning og optælling af valget på valgaftenen Afstemning af valgkort og krydser i valglisten I særligt skema Nedpakning af stemmematerialet mhp. overbringelse til optælling af resultatet. Side 2 Side 4 Side 5 Side 8 Side Særligt vedrørende regler om tavshedspligt Side 14 1

6 1. Generelt om valgdagen. Byrådet i Skanderborg har vedtaget, at der den 17. november 2009 altså samme dag, som der afvikles byråds- og regionsrådsvalg også skal afvikles valg til Seniorrådet i Skanderborg Kommune. Det betyder, at der på hvert af de 19 valgsteder vil være indrettet et særskilt afstemningssted til brug for Seniorrådsvalget. I den forbindelse er det vigtigt at understrege følgende: at denne instruks alene gælder for seniorrådsvalget, at indretningen af og skiltningen på de enkelte valgsteder skal sikre en klar adskillelse af de to valghandlinger, at bemandingen af valgstederne for seniorrådsvalget er baseret på Seniorrådets særlige udpegning af tilforordnede, hvorfor de, der bemander valgstedet til Seniorrådsvalget ikke må indgå ved afløsning af bemandingen på valgstedet for byråds- og regionsrådsvalget, at der er udstedt særlige valgkort til seniorrådsvalget (røde), som alene kan anvendes I forbindelse med netop dette valg, at der er udpeget en selvstændig valgbestyrelse for seniorrådsvalget, at fagsekretariatet Ældre fungerer som valgsekretariat for Seniorrådsvalget, at optælling og opgørelse af valget m.v. er tilrettelagt som et selvstændigt og helt uafhængigt forløb set i forhold til optælling og opgørelse af byråds- og reg ionsrådsvalget, og at der for hvert valgsted er aftalt bespisning m.v. også for de tilforordnede ved seniorrådsvalget. 2. Valgstedets personale og organisering. Valgstederne Seniorrådsvalget gennemføres i Skanderborg Kommune på følgende 19 valgsteder med antallet af stemmeberettigede ved Seniorrådsvalget angivet i parentes: Stjær-Storring; Stjærskolen (242 vælgere) Galten-Høver; Galten-Hallen (1.207 vælgere) Sjelle-Skjørring; Hestehaveskolen (139 vælgere) Herskind-Skivholme; Herskindskolen (180 vælgere) Skovby; Skovbyskolen (499 vælgere) Hørning; Hørninghallen (1.704 vælgere) Veng; Borgernes Hus (271 vælgere) Bjedstrup; Bjedstrup Skole (176 vælgere) Ry; Mølleskolen (1.231 vælgere) 2

7 Tulstrup; Knudsøskolen (241 vælgere) Gl. Rye; Gl. Rye Skole (296 vælgere) Låsby, Låsby Hallen (441 vælgere) Morten Børup; Morten Børup Skole (2.009 vælgere) Stilling; Stilling Skole (808 vælgere) Virring; Virringhus (412 vælgere) Hylke; Hylke Forsamlingshus (139 vælgere) Tebstrup; Ejer Baunehøj Skolen (286 vælgere) Niels Ebbesen; Niels Ebbesen Skolen (1.170 vælgere) Voerladegård; Voerladegård Forsamlingshus (131 vælgere) Valgbestyrelsen Byrådsvalget forestås af en valgbestyrelse, der har byrådsmedlem, Mie Bergmann som formand, og som derudover har følgende medlemmer, der alle er udpeget af Seniorrådet: Birthe Jørndtrup Minna Andersen Eva Bach Bodil Vinther. Valgbestyrelsen forestår opgørelsen af valgresultatet og betjenes på valgdagen af et sekretariat, som har til huse på i fagsekretariatet Ældre, Servicecenter Hørning. Bliver der behov for at kontakte valgsekretariatet kan det ske på følgende telefonnumre: Afstemningssted Navn Telefonnummer Stjærskolen Niels M. K. Diedrichsen Galten-Hallen Niels M. K. Diedrichsen Den Fri Hestehaveskole Niels M. K. Diedrichsen Herskindskolen Niels M. K. Diedrichsen Skovbyskolen Niels M. K. Diedrichsen Hørninghallen Niels M. K. Diedrichsen Borgernes Hus Niels M. K. Diedrichsen Voerladegård Forsamlingshus Peter Sinding Poulsen Mølleskolen Peter Sinding Poulsen Knudsøskolen Peter Sinding Poulsen Gl. Ry Skole Peter Sinding Poulsen Låsby Hallen Peter Sinding Poulsen Bjedstrup Skole Lene Mortensen Morten Børup Skolen Lene Mortensen Stilling Skole Lene Mortensen Virringhus Lene Mortensen Hylke Forsamlingshus Lene Mortensen Ejer Bavnehøj Skolen Lene Mortensen Niels Ebbesen Skolen Lene Mortensen

8 Bemandingen af valgstederne. For hvert af de 19 valgsteder har byrådet udpeget et antal valastvrere (de af Seniorrådet udpegede valgtilforordnede) og en valgsekretær (den administrative medarbejder på valgstedet). Valgstyrerne og valgsekretæren forestår afstemningen på afstemningsstedet. Valgsekretæren modtager på valgstedet det relevante valgmateriale herunder de stemmesedler, opslag, stemmeseddelopgørelser og. Valgsekretæren bistår valgstyrerne med hensyn til valgets afvikling og afstemning herunder udfyldelse af den stemmeseddelopgørelse som skal føres for det enkelte valgsted. Valgstyrernes opgaver under valghandlingen (valgstedets organisationsplan) aftales på stedet. Forpleining. Der er aftalt forplejning for valgstedets personale. Valgsekretæren er orienteret om planen herfor. 3. Valgets registrering. 1. Registrering af brevstemmer. Det har været muligt at brevstemme til Seniorrådsvalget i de sidste ca. 14 dage op til valget. Afgivelse af en brevstemme sker ved, at vælgeren udfylder og underskriver et følgebrev, som dokumenterer, at den pågældende vælger har stemt. Herefter er der udleveret en stemmeseddel, vælgeren har stemt og lagt sin stemme i en opstillet stemmekasse. De afgivne brevstemmer samles mandag den 16. november 2009 altså dagen før valget med henblik på opgørelse og registrering af brevstemmeafgivningen i valglisterne. Det vil sige, at at at valgsekretariatet (fagsekretariatet Ældre) mandag den 16. november 2009 åbner alle følgebreve vedrørende brevstemmeafgivningen og markerer de pågældende vælgere i valglisten med et rødt "B" følgebrevene efterfølgende lægges tilbage i de åbnede kuverter og fordeles på de enkelte valgsteder. Dette sker med henblik på, at man på det enkelte valgsted kan dokumentere at en vælger har brevstemt, hvis vælgeren alligevel skulle møde frem på valgdagen med en anmodning om at stemme, og stemmekasserne med de afgivne brevstemmer samles og opbevares af valgsekretariatet, idet optællingen af stemmer på valgaftenen foregår centralt her. 4

9 På valgdagen registreres og dokumenteres valget på det enkelte afstemningssted ved udfyldelse af følgende opgørelser/lister: 2. Stemmeseddelopgørelse. Ved valgbordet føres der løbende regnskab med, hvor mange stemmesedler, der er modtaget ved bordet. Opgørelsen føres på skemaet "Stemmeseddelopgørelse". Ved valgets afslutning færdiggøres stemmeseddelopgørelsen og opgørelsen afstemmes med antallet af afmærkede vælgere i valglisten (skemaets side 2) Opgørelsen afleveres til valgsekretæren, som sikrer, at opgørelsen sendes til valgsekretariatet sammen med ikke udleverede stemmesedler og stemmekassen med de afgivne stemmer. 3. Valglister Der udleveres til hvert valgsted en liste over de personer, som kan stemme ved valgstedet. I valglisten markeres vælgerne med et kryds efterhånden, som de møder frem for at stemme. Ved afslutning af valgdagen afstemmes antallet af krydser i valglisten med antallet af udleverede stemmesedler. Det sker på side 2 i skemaet "stemmeseddelopgørelse" jfr. pkt. 2 her ovenfor. 4. Forberedelse af valghandlingen på valgstedet. Valgstyrere og valgsekretær møder på det anviste afstemningssted på valgdagen. Mødetidspunktet er kl På afstemningsstedet venter en række praktiske opgaver forud for åbning af valget: Modtagelse af stemmesedler, opslag og øvrigt valqmateriale. Stemmesedler, opslag og øvrigt valgmateriale vil blive bragt til alle afstemningssteder. Det er valgsekretærens ansvar at modtage stemmesedler, opslag og øvrigt valgmateriale, når det leveres. Levering sker ved Skanderborg Kommunes servicemedarbejdere og sammen med det valgmateriale, som vedrører byråds- og regionsrådsvalget. Modtagelse af materialet skal derfor aftales og koordineres med valgsekretæren for byrådsog regionsrådsvalget. Denne har fået besked om det præcise tidspunkt for leveringen samt om kontaktoplysninger for det personale, som kører materialet ud på valgmorgenen. 5

10 Følgende valgsekretærer for byråds- og regionsrådsvalget er tilknyttet de respektive valgsteder: - Stjærskolen: Finn Ramsgaard - Galten-Hallen: Leif Haarbo Nielsen - Den Fri Hestehaveskole, Sjelle-Skjørring: Svend Erik Jensen - Herskindskolen: Tenna Ernst - Skovbyskolen: Jimmy Lemming - Hørninghallen: Knud Stange - Borgernes Hus, Veng: Anette Madsen - Bjedstrup Skole: Stig Rohde Andersen - Mølleskolen, Ry: Lars Koefoed - Knudsøskolen: Kirsten Vrangbak - Gl. Rye Skole: Susan Hasfeldt - Låsby Hallen: Runa Brøchner - Morten Børup Skole: Lars Voldum - Stilling Skole: Ellen Andersen - Virringhus: Ole Andersen - Hylke Forsamlingshus: Ib Nielsen - Ejer Bavnehøj Skole: Niels Sofussen - Niels Ebbesen Skole: Jørn Prætorius - Voerladegaard Forsamlingshus: Finn Burgsø. Indretning af valcdokalet. Valgstyrerne påser, at valglokalerne er forsynet med et valgbord, stemmerum og stemmekasser. I valglokalet skal stemmekassen placeres således, at valgstyrerne og de tilforordnede vælgere nøje kan overvåge, at alle de udleverede stemmesedler nedlægges i stemmekasserne forinden, at vælgerne forlader valglokalet. BEMÆRK, at der anvendes stemmekasser af pap, og at disse skal samles på valgstedet. at de sammen med stemmesedlerne leverede opslag med oplysning om de anmeldte kandidatlister ophænges i valglokalet på et sted, som er synligt og let tilgængeligt at de medbragte vejledninger om stemmeafgivningen og om adgangen til at få byttet en stemmeseddel ophænges i stemmerummene. at der opsættes udendørs skilte samt hvis placeringen af valglokalet nødvendiggør dette også indendørs skilte og/eller pile, som markerer adgangsvejene til valglokalet. Samtidig sikres det at det tydeligt fremgår hvor der er valg til byrådet / regionsrådet og hvor der er valg til Seniorrådet. Der vil være skilte i kassen med valgmateriale, som kan anvendes til at angive, hvor de respektive valg finder sted. Disse skilte skal ophænges. 6

11 at adgangsvejene til stemmelokalerne i nødvendigt omfang er forsynet med ramper og andet materiel, der tilgodeser handicappede og gangbesværede personers behov for uhindret adgang. at der er mulighed for, at handicappede og gangbesværede vælgere uhindret kan blive transporteret helt frem til afstemningsstedets indgang og der opnå kortvarig parkering under afgivelse af stemme uden for afstemningsstedet. at der på afstemningsstedet forefindes en transportabel stemmekasse, som kan medbringes ud til vælgere, der ønsker at afgive stemme uden for afstemningsstedet. Kasserne skal være tydeligt mærket med hvilken stemmeseddel, de er beregnet til. Konstateres der mangler på valgstedet søges dette afklaret med valgsekretæren på valgstedet for byråds- og regionsrådsvalget. Kan dette ikke klare problemet kontaktes valgsekretariatet på servicecentret i Hørning. Kontroloptælling af stemmesedler. De til afstemningsstedet udleverede stemmesedler skal kontroloptælles inden valghandlingens påbegyndelse. Efter kontroloptællingen af samtlige stemmesedler fordeles disse helt eller delvist til valgbordet og det antal, som er fordelt til valgbordet registreres i skemaet "stemmeseddelopgørelse". Hvis der i løbet af dagen udleveres yderligere stemmesedler til det enkelte valgbord, anføres dette ligeledesistemmeseddelopgørelsen. Registrering af brevstemmer. Her skal det bemærkes, at de modtagne brevstemmer er gennemgået af valgsekretariatet dagen før valgdagen jfr. ovenfor. Efter gennemgangen af brevstemmerne dagen før valget lægges følgebrevet tilbage i yderkuverten, og disse kuverter leveres på valgdagen til det pågældende afstemningssted sammen med det øvrige valgmateriale. På valgdagen kontrollerer valgsekretæren herefter - forinden åbningen af valget - at antallet af modtagne brevstemmer svarer til det i valglisten markerede antal (røde "B'er"). Såfremt der konstateres en difference, skal dette meddeles valgsekretariatet. Herefter skal brevstemmerne forblive i yderkuverterne samt opbevares på valgstedet indtil afstemningen er afsluttet kl Hensigten er, som nævnt, at man kan dokumentere afgivelse af en brevstemme over for vælgere, det måtte møde op for at stemme på valgdagen selv om de tidligere har brevstemt. Vælgere der i følgebrevet har skrevet under på, at de har brevstemt, må IKKE stemme på valgdagen. 7

12 5. Gennemførelse af valghandlingen. Åbning af valget. Afstemningsstedet åbnes for vælgerne kl. 09:00 Valghandlingen åbnes af en valgstyrer. Forinden den første stemmeseddel nedlæges i en stemmekasse, åbner stemmemodtageren denne og viser de tilstedeværende, at den er tom, hvorpå han straks i de tilstedeværendes påsyn lukker stemmekassen. Ved at forsynes stemmekassens samlinger med tape sikres det, at stemmekasserne ikke kan åbnes uden, at dette tydeligt kan ses. Opgaver I forbindelse med valghandlingen. Følgende opgaver varetages efter nærmere aftale af valgstyrere, tilforordnede vælgere, valgsekretæren og dennes medhjælpere:. Modtagelse af valgkort Modtageren af valgkort fra vælgerne har til opgave at oplæse vælgerens valgnummer samt navn for den, der fører valglisten. Når vælgeren er registreret i valglisten samler modtageren af valgkortene disse i bundter å 10 stk., og derefter i bundter å 100 stk. Samlingen af valgkortene i bundter å 10 stk. bør af kontrolhensyn følge udleveringen af de bundtede stemmesedler, der ligeledes ligger i bundter å 10 stk. Endvidere anbefales det af hensyn til muligheden for hurtigt at kunne genfinde afleverede valgkort, at der hver gang, der er samlet et bundt med 100 stk., sker en sortering af disse i nummerorden. Herefter placeres valgkortene i de medbragte kasser. Føring af valglister. Føreren af valglisten har til opgave ud fra oplæsningen af valgnummer og navn fra vælgerens medbragte valgkort - at finde vælgerens navn på valglisten samt at afkrydse denne på listen forud for udlevering af en stemmeseddel. Valglisteføreren skal være særlig opmærksom på, at der er overensstemmelse mellem valgkortet og valglistens oplysninger om nummer og navn. Bemærk her, at vælgere på forespørgsel skal give oplysning om navn, bopæl og fødselsdato. Hvis der er tvivl om vælgerens identitet, skal denne fastslås ved fremlæggelse af dokumentation herfor. 8

13 Udlevering af stemmesedler Før udlevering påbegyndes skal stemmeseddeludlevereren påse at de stemmesedler, som er udleveret til bordet, er optalt. Antallet noteres på stemmeseddelopgørelsen jfr. ovenfor. Stemmeseddeludlevererens opgave består i at udlevere stemmeseddel til vælgeren, når valgkortet er kontrolleret. Stemmesedlerne må ikke være sammenfoldede. Denne funktion varetages typisk af samme person, som fører valglisten. En vælger kan få ombyttet en stemmeseddel, hvis den er fejlagtigt afkrydset eller ved uagtsomhed gjort ubrugelig. En ny stemmeseddel kan KUN udleveres mod, at den ubrugeliggjorte stemmeseddel leveres tilbage. Den tilbageleverede stemmeseddel markeres herefter ved, at valgbordet med tydelig skrift skriver "ombyttet" på den. Ombyttede stemmesedler samles i et selvstændigt omslag med henblik på senere optælling. Anvisning af stemmerum Efter udlevering af stemmesedlerne skal vælgeren vises til stemmerummet. Her skal det påses, at vælgeren straks begiver sig ind i stemmerummet, hvor ingen anden må være til stede. På alle afstemningssteder vil der være opstillet en særlig stemmeboks til handicappede vælgere. Modtagelse af stemmerne i stemmekasserne. Når afstemningen har fundet sted, skal stemmerne modtages i de respektive stemmekasser. Her skal det påses, at stemmesedlerne i alle tilfælde og straks nedlægges i stemmekasserne som hører til den pågældende afstemning, og aldrig fjernes fra stemmelokalet, og at vælgeren har sammenfoldet stemmesedlen, således at det ikke af andre kan ses, hvorledes vælgeren har stemt. Bemærk, at det er stemmemodtageren forbudt under strafansvar at gøre sig bekendt med, hvorledes en vælger har stemt. Modtagelse af stemmer uden for afstemningsstedet. Handicappede og gangbesværede har mulighed for at afgive stemme umiddelbart uden for afstemningsstedets indgang. I disse tilfælde skal minimum to valgstyrere medbringende en transportabel og aflåst stemmekasse bringe en stemmeseddel ud til den pågældende vælger, sikre at stemmeafgivningen foregår ugenert samt at stemmesedlen på stedet og i sammenfoldet stand nedlægges I den transportable stemmekasse. 9

14 Vejvisning mv. I tilfælde af, at mange vælgere møder frem på samme tid, kan der være behov for en personlig vejvisning af vælgerne til de rigtige valgborde mv. For varetagelsen af de nævnte opgaver gælder følgende generelle regler: Valgstyrere og de kommunalt ansatte, som forestår afstemningen, må ikke udøve valgagitation, dvs, at de ikke må bære mærkater, emblemer eller lignende, der angiver stillingtagen til aktuelle politiske spørgsmål eller giver udtryk for en bestemt politisk holdning eller lignende. De, der forestår afstemningen, må tilsvarende ikke give vælgerne råd eller opfordring med hensyn til, hvorledes vælgeren skal stemme Der kan være givet tilladelse til, at der foretages indsamling ved valgstederne. Bemærk at indsamling i disse tilfælde ikke må foregå i selve valglokalet. De, der medvirker ved afstemningen, har endvidere tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte erfare om en vælgers stemmeafgivning. Enhver vælger kan forlange hjælp til stemmeafgivningen. Dette gælder også vælgere der har behov for at få forklaret stemmesedlens indhold, og få vejledning om fremgangsmåden. Skal en vælger have hjælp til at afgive stemme skal to valgstyrere give vælgeren den fornødne hjælp. Vælgeren kan forlange at den ene af de to hjælpere erstattes af en person som vælgeren selv har valgt. Hjælp til afkrydsning af stemmesedlen kan kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme. En af vælgeren medbragt håndskrevet eller maskinskrevet seddel om, hvilken kandidatliste eller kandidat vælgeren ønsker at stemme på, kan ikke anses for en umiddelbar tilkendegivelse. Ethvert tvivlsspørgsmål bør forelægges for valgstyrerne til afgørelse. Retningslinier for valghandlingen. For valghandlingen gælder i øvrigt følgende retningslinier: - Valgret udøves ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. - Valgret kan alene udøves af vælgere, som er optaget på valglisten. 10

15 BEMÆRK DOG FØLGENDE: Da valglisten er dannet ca. 14 dage før valget, kan man være ude for, at en nyligt tilflyttet vælger ikke er opført på valglisten. Hvis en vælger henvender sig for at stemme og vedkommende ikke er opført på valglisten skal man derfor gøre følgende: Få oplyst vælgerens cpr.nr. Kontrollere at vedkommende er bosiddende i Skanderborg Kommune ved opkald til Folkeregistret på et af følgende numre: (Suzanne Jensen) (Britta Mogensen) (Else Marie Sørensen) Påføre den nye vælger på en af de tomme linier bagerst i valglisten, hvis Folkeregistret bekræfter, at vælgeren kan stemme Udfylde et blankt valgkort ("Sekunda-valgkort") Udlevere en stemmeseddel til vælgeren En vælger, der har afgivet brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme til det eller de pågældende valg ved afstemningen på valgdagen. Eventuel dokumentation for, at en vælger har brevstemt forefindes i følgebrevet til de til valgstedet fremsendte brevstemmer. Ifølge valgloven kan valgstyrerne bestemme, at der i stemmelokalet foruden de personer, der forestår afstemningen, kun må opholde sig vælgere, der skal afgive stemme. Endvidere kan valgstyrerne begrænse antallet af tilstedeværende vælgere, når ordensmaessige hensyn kræver det. Valgstyrerne skal påse, at vælgerne ikke udsættes for valgagitation i stemmelokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil. Der må således ikke uddeles propagandamateriale eller ophænges valgplakater eller på anden måde udøves egentlig valgagitation i de nævnte lokaliteter eller de umiddelbare adgangsveje hertil, f.eks. gange, trapper, skolegårde og lignende. Det er i loven forudsat, at valgstyrerne alene skrider ind ved tilfælde af manifestationer af en vis pågående karakter. Således vil det forhold, at vælgere, der møder op for at afgive stemme, bærer emblemer, mærkater eller lignende, hvorpå der er trykt en opfordring til at stemme på en bestemt kandidatliste (parti) eller en bestemt kandidat, ikke i sig selv i almindelighed give grundlag for indskriden fra valgstyrerne. Det er ikke i strid med de nævnte grundsætninger at bære dannebrogsemblemer eller lignende eller at flage med dannebrogsflag. 11

16 Har vælgeren ikke medbragt sit valgkort, udfærdiges et valgkort af valgstyrerne. Vælgeren skal i øvrigt på forespørgsel give oplysning om navn, bopæl og fødselsdato. Hvis der er tvivl om en vælgers identitet skal denne fastslås om fornødent ved fremlæggelse af dokumentation herfor. Blanke valgkort ("Sekunda-valgkort") er udleveret til hvert valgsted. Afslutning af valget. Valghandlingen afsluttes kl , når ingen vælgere melder sig for at afgive stemme, uanset at der gives opfordring hertil af valgsekretæren på valgstedet. Ingen vælger må således nægtes adgang til at stemme heller ikke efter kl såfremt vælgeren har indfundet sig for at stemme, inden afstemningen rent faktisk er sluttet. Dette gælder også såfremt vælgeren har indfundet sig for at stemme efter kl Afstemning og optælling af valget på valgaftenen. Afstemning af valgkort og krydser i valglisten I særligt skema. Ved valgbordet er der på stemmeseddelopgørelsen ført regnskab med, hvor mange stemmesedler der er modtaget ved bordet. Dette tal overføres nu til skema 2 i opgørelserne; "Afstemning af valgkort og krydser i valglisten". Herefter anføres antallet af ombyttede stemmesedler samt antallet af ikke udleverede stemmesedler, og på dette grundlag beregnes antallet af benyttede stemmesedler ved valget. Derpå optælles følgende og anføres i samme skema: 1. Antal afgivne stemmer ved valgbordet. Antallet af afgivne stemmer ved valgbordet opgøres ved at tælle antallet af krydser i valglisten. Her skal brevstemmer ikke tælles med. 2. Antal modtagne valgkort ved valgbordet. Antallet af modtagne valgkort tælles. Antallet af afgivne stemmer ved valgbordet og antallet af modtagede valgkort afstemmes med opgørelsen af antal udleverede stemmesedler, og opgørelsen afleveres til valgsekretæren med henblik på, at afstemningen kan afleveres sammen med det øvrige valgmateriale til valgsekretariatet. Herefter underskrives valglisten af den eller de, der har ført og optalt listen. 12

17 Optælling af stemmer. BEMÆRK: Optællingen af stemmerne ved Seniorrådsvalget sker centralt i Servicecentret i Hørning. Det vil sige, at valgstyrere og valgsekretær umiddelbart efter afslutningen af valghandlingen og udfyldelse af stemmeseddelopgørelsen indpakker følgende særskilt i det medbragte indpakningspapir: De ikke udleverede stemmesedler, med angivelse af antal og afstemningssted. De ombyttede stemmesedler, med angivelse af antal og afstemningssted. Yderkuverter og følgebreve fra vælgere, der har afgivet brevstemme. De benyttede valglister samt stemmeseddelopgørelser og afstemning af krydser i valglisterne. De benyttede valgkort, Og videre vil det også sige, at stemmekassen med stemmesedler IKKE må åbnes på»tilstedet. Efter nedpakningen af valgmaterialet vil dette blive afhentet sammen med stemmekassen for at det hele kan blive fragter til servicecentret i Hørning. Stemmekasserne åbnes centralt i servicecentret og optællingen af stemmerne sker her under foreståelse af valgbestyrelsen. Optællingen af stemmerne sker for hvert valgsted for sig, ligesom alle de afgivne brevstemmer tælles samlet. Undervejs i optællingen tager valgbestyrelsen stilling til stemmesedler, hvor der er tvivl om gyldigheden. Stillingtagen til stemmesedlers gyldighed sker med udgangspunkt i de regler, som er fastsat med indenrigsministeriet bekendtgørelsen nr. 649 af 19. juni 2007 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til kommunale og regionale valg. (27\20v-10, ny Resultatet af stemmeoptællingen opgøres og afstemmes af valgsekretariatet. 5 _ Det endelige valgresultat godkendes og bekendtgøres af valgbestyrelsen. Bemærk, at der ikke foretages fintælling af valget dagen efter, hvorfor det valgresultat som bekendtgøres på valgaftenen er det endelige. 13

18 Om ledelse af optællingen og om kandidaters deltagelse I optællingen. Stemmeoptællingen ledes af formanden for valgbestyrelsen og foretages af valgstyrere og valgsekretærer efter nærmere aftale. BEMÆRK: at en kandidat ved valget ikke kan deltage i optællingen af egne stemmer. 7. Særligt vedrørende regler om tavshedspligt. Det skal bemærkes, at der såvel under som efter valget gælder en tavshedspligt for de, der som valgstyrer eller medhjælper har været til stede i de lokaler, hvor stemmerne modtages. Det er således ikke tilladt nogen sinde at videregive andre underretning om, hvorvidt nogen vælger har været til stede, forlangt eller afleveret stemmeseddel eller hvad man måtte have erfaret med hensyn til, hvilken kandidat eller kandidatliste en vælger har givet sin stemme. Vi ønsker alle et godt valg! Valgsekretariatet for Seniorrådsvalget i Skanderborg Kommune den 14. november

Valginstruks. Seniorrådsvalg den 17. november 2009. Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2

Valginstruks. Seniorrådsvalg den 17. november 2009. Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2 Valginstruks Seniorrådsvalg den 17. november 2009 Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2 2. Valgstedets personale og organisering Bemandingen af valgstederne 3. Valgets registrering Stemmeseddelopgørelse

Læs mere

I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet.

I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet. Seniorrådsvalg 2017 I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet. Valget mellem et fremmødevalg og et brevstemmevalg er i høj grad en politisk

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget Håndbog til Kommunal- og Regionalvalget 2017 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme

Læs mere

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Dokument nr. 480-2015-380660 Sags nr. 480-2015-89971 Køreplan Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-222696 Sags nr. 480-2015-2759 Køreplan Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 11. november 2015 Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann Rasmussen/ Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr.

Læs mere

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 03. juni 2015 Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann/Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr. EMN-2014-06619

Læs mere

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014 13.5.2014 Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen Søndag den 25. maj 2014 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Håndbog til. Folketingsvalget

Håndbog til. Folketingsvalget Håndbog til Folketingsvalget 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme på afstemningsstedet.

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Valginstruks. Folkeafstemning 2015. Torsdag den 3. december

Valginstruks. Folkeafstemning 2015. Torsdag den 3. december Valginstruks Folkeafstemning 2015 Torsdag den 3. december 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE VALGDAGEN... 5 MØDETIDER... 5 FORMANDENS OPGAVER... 6 FØR VALGHANDLINGEN PÅBEGYNDES:... 6 STEMMEAFGIVNINGEN AFSLUTTES...

Læs mere

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER FOLKEAFSTEMNING OM OMDANNELSE AF RETSFORBEHOLD TIL EN FRITVALGSORDNING DEN 3. DECEMBER 2015 Indhold INDLEDNING... 3 FORBEREDELSE INDEN VALGETS/AFSTEMNINGENS

Læs mere

Byråds- og Regionsrådsvalget. Tirsdag den 19. november 2013

Byråds- og Regionsrådsvalget. Tirsdag den 19. november 2013 4.11.2013 Byråds- og Regionsrådsvalget Tirsdag den 19. november 2013 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region.

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Til Byrådet Hedensted Kommune Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Der er på landsplan en del

Læs mere

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. november 2017 Prioriteret sag Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 1. Resume Aarhus Kommune har i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for... 1 valg til Ældrerådet... 1 Lovgrundlag... 2 Valgdato... 2 Valgbestyrelse... 2 Valgbarhed...

Læs mere

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer:

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer: Valg til Ældreråd i Ringkøbing-Skjern Kommune Resumé Ældrerådet har forslået at ændre den nuværende ordning om brevvalg til Ældrerådet til en ordning med fremmødevalg i forbindelse med valg til Byråd og

Læs mere

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33.

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice Regelgrundlaget - brevstemmer Tidligere regler og principper samt vejledninger Nye regler baggrund og formål - moderniseringsaftalen 2013

Læs mere

Syddjurs Kommune Ledelsessekretariatet. Vejledning til

Syddjurs Kommune Ledelsessekretariatet. Vejledning til Syddjurs Kommune Ledelsessekretariatet Vejledning til Valgstyrere / tilforordnede Folkeafstemning den 3. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1) Vælgere, som er flyttet i tiden op til valget... 3 2) Brevstemmer...

Læs mere

8. Instruks. for valgstyrerformænd og valgsekretærer. Digital Valgliste

8. Instruks. for valgstyrerformænd og valgsekretærer. Digital Valgliste 8. Instruks for valgstyrerformænd og valgsekretærer Digital Valgliste Folketingsvalget den 18. juni 2015 1 1. Generelt... 4 2. Instruksens formål... 4 3. Organisation... 4 3.1. Afstemningsområder... 5

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet 2017 Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for...1 valg til Ældrerådet...1 Lovgrundlag...2 Valgdato...2 Valgbestyrelse...2 Valgbarhed...2

Læs mere

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgkontrollant til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2013

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2013 Pressen 29. august 2013 Presse-information - Vigtige datoer og praktisk information til Byråds- og Regionsrådsvalget 2013 i Ikast-Brande Kommune Byråds- og regionsrådsvalget tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET. tirsdag den 19. november 2013

SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET. tirsdag den 19. november 2013 SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET Revideret den 31. oktober 2013 20132013 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE/PRAKTISKE OPLYSNINGER... 4 Hotline... 4 Hvis der er spørgsmål i løbet

Læs mere

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1 1 BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER 2017 Information nr. 1 om lovændringer, blanketter, vigtige datoer i forbindelse med indlevering af kandidatlister og anmeldelse af forbund, kandidatuddannelse,

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Brevstemmeafgivning Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? 1 v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Tidligere: 2 Brevstemmeafgivning Regler: KRVL kap. 6 + Vejl.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

Vejledning til. Valgstyrere / tilforordnede

Vejledning til. Valgstyrere / tilforordnede Vejledning til Valgstyrere / tilforordnede Kommunal- og Regionsvalg 21. november 2017 Indholdsfortegnelse: 1) Vælgere der er flyttet i tiden op til valget... 3 2) Brevstemmer... 3 a) Godkendte brevstemmer...

Læs mere

Dagsorden. 105 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: P Lukket punkt Lukket. 107 Udkast til Digitaliserings- og IT-strategi

Dagsorden. 105 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: P Lukket punkt Lukket. 107 Udkast til Digitaliserings- og IT-strategi Dagsorden Dato: 10-05-2017 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Fælleden, lokale 1.Ø.07 105 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-17 Beslutning Fraværende: Lone Rasmussen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014

VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014 VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold VEJLEDNINGENS OMFANG... 3 OPTÆLLINGSHOLDENE... 3 OPTÆLLINGEN...

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Beretning. klager i forbindelse med folkeafstemning den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Beretning. klager i forbindelse med folkeafstemning den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Udvalget til Valgs Prøvelse 2015-16 UVP Alm.del Bilag 51 Offentligt Beretning nr. 2 Folketinget 2015-16 Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 16. december 2015 Beretning om klager i forbindelse

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Præsentation for Danske Ældreråd oktober 2016 v. Kirsten Kaarsberg. Ældrerådsvalg

Præsentation for Danske Ældreråd oktober 2016 v. Kirsten Kaarsberg. Ældrerådsvalg Præsentation for Danske Ældreråd oktober 2016 v. Kirsten Kaarsberg Ældrerådsvalg Præsentation Indhold Samarbejdet mellem råd, forvaltning og politikere Praktiske spørgsmål Afvikling af valget. Ældrerådsvalget

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114984 Dato 04.10.2013

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Håndbog for valgsted X Stednavn

Håndbog for valgsted X Stednavn Ældrerådsvalg 20 Håndbog for valgsted X Stednavn Adresse Opdateret den.. Indhold Bemanding og kontakter... 3 Valgstyrer og tilforordnede... 3 Medarbejdere... 3 Øvrige kontakter... 3 Generelle oplysninger...

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

I dette notat beskrives mulige valgformer som grundlag for at fastsætte reglerne for, hvordan ældrerådsvalget i 2017 afholdes.

I dette notat beskrives mulige valgformer som grundlag for at fastsætte reglerne for, hvordan ældrerådsvalget i 2017 afholdes. INTERN SERVICE Dato: 27. november 2016 Sagsnr.: 16/12832 Kontaktperson: Henrik B. Larsen Dir. tlf.: 7996 6050 E-mail: hbl@vejen.dk NOTAT Fremmødevalg eller brevafstemning til ældrerådsvalg 2017 Indledning

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Side 1 af 5 Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Ældrerådsvalg torsdag den 10. oktober 2013 i Faxe Kommune VALGREGLER Ældrerådet har besluttet at indstille til Byrådet i Faxe Kommune, at der

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

Regler for afholdelse af Integrationsrådsvalget i Vordingborg Kommune for valgperioden

Regler for afholdelse af Integrationsrådsvalget i Vordingborg Kommune for valgperioden Regler for afholdelse af Integrationsrådsvalget i Vordingborg Kommune for valgperioden 2014 2017 1. Før valget Formen for valget Integrationsrådsvalget gennemføres som brevafstemning. Der udsendes materiale

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 127 af 11/02/2013 Gældende (Kommunal- regionalvalgloven) Offentliggørelsesdato: 13-02-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 363 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2011

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2011 Pressen 29. august 2011 Presse-information om Folketingsvalget 15. september 2011 i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune afholder Folketingsvalg 15. september 2011, og vi sender hermed en række informationer,

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Fællesstaben Byrådssekretariatet 15.09.06/JP/KDR Rev. 23.01.07 Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Formål: I notatet informeres om ny valgkredsinddeling og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar år 2017 forvaltningens indstilling vedrørende afvikling af ældrerådsvalget i november år 2017.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar år 2017 forvaltningens indstilling vedrørende afvikling af ældrerådsvalget i november år 2017. From: Malene Sloth Eggers Sent: 7 Mar 2017 14:44:53 +0100 To: 'Bent Larsen';'Richard Barth';'Sten Brincker';'Vagn E. Larsen';Ældrerådet;'gavstrik.kirja@gmail.com' Cc: Heidi Pabst Andersen Subject: Dagsordenpunkt_Ældrerådsvalg

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 458 af 30/06/1993 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-07-1993 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 506 af 13/06/1994 BEK nr 792 af 17/10/1997 BEK nr 955 af 28/11/2002

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 391 af 26/04/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19. november 2013. Inden valget. Mandag den 8. juli. Tirsdag den 20.

KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19. november 2013. Inden valget. Mandag den 8. juli. Tirsdag den 20. Til kommunernes og regionernes valgansvarlige, samt de medarbejdere i kommunerne og regionerne, som arbejder med KMD's valgløsninger KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19.

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde Kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, tirsdag den 19. november 2013 Vejledning til valgbordet November 2013 Side 1 af 12 Billedets opbygning Valgsted & valgart Status

Læs mere