3.1 Gyldighed 3-1. Sydtrafik. det juridiske. Sydtra- kort, om. 3 Rejseregler. Øvrige rejseregler. Takster. Sydtrafiks rejseregler er.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.1 Gyldighed 3-1. Sydtrafik. det juridiske. Sydtra- kort, om. 3 Rejseregler. Øvrige rejseregler. Takster. Sydtrafiks rejseregler er."

Transkript

1 3-1 3 Rejseregler s rejseregler er det juridiske grundlag for rejser med Sydtra- fiks busser og tog. Du kan læse om de forskellige billetter og kort, om takstsystemer, om tilbagebetaling og erstatning og meget mere. Rejsereglerne består af 3 hovedafsnit: Gyldighed Takster Øvrige rejseregler 3.1 Gyldighed Rejser inden for Syd- og Sønderjylland kan løbende ændre rejsereglerne. De aktuelt gældende rej- om- seregler er de regler, der står på s hjemmeside. s rejseregler gælder for rutekørsel med bus i s råde. administrerer rutekørsel i den del af Region Syddan- mark, der omfatter Syd- og Sønderjylland. Togrejser inden for et takstområde Hvis du rejser med tog, gælder s takster kun for rejser inden for et takstområde. er opdelt i tre takstområder: Takstområde ØST, der omfatter Vejle, Kolding og Fredericia kommuner Takstområde VEST, der omfatter Billund, Varde, Vejen, Esbjerg og Fanø kommuner Takstområde SYD, der omfatter Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner Chaufførhåndbog,, november 2012

2 3-2 Busrejser fra til Midttrafik, NT eller FynBus Ved rejser med bus i gennem to trafikselskaberss områder gælder det fælles jyske takstsamarbejde. Samarbejdet omfatter, udover busruter i s område, også ruter i Region Midt (Midttrafik), Region Nordjylland (NT) og på Fyn (FynBus). Udover takstsystemet findes der for busrejser i det jyske takstområde en række fælles retningslinjer om aldersgrænser, tilbagebetaling, bilantallet letkontrol mv. 3.2 Takster Beregningg af takst, zoneoptælling Prisen for en rejse indenn for et takstområde beregnes ud fra af takstzoner i det kortest mulige zoneforløb mellem start- og slutzo- under- nen, uanset hvilken rute passageren vælger. Hvis passageren vejs passerer en takstzone, der i zoneafstand ligger længeree væk end afstanden til slutzonen, bestemmes taksten dog ud fra afstanden til den fjerneste zone. Der skal altid mindst betales taksten for to zoner. For natbusser og arrangementskørsel kan der fastsættes særlige tak- ster. Billetter og kort Kun billetter og kort, der er godkendt af, er gyldige til busser inden for s område. Der findes følgende hovedtyper af billetter og kort: Billet SMS-billet og mobilbillet Rejsekort

3 3-3 Klippekort Elektroniske klippekort (i Takstområde Syd) Periodekort Billetter En billet kan købes på mobiltelefon, i bussen, på togoperatørens billetsalgssteder, eller den kan købes i en automat på togstationen. Billetten er påstemplet startzonen og gælder til rejse i zoner, som ligger inden for den gyldige zoneafstand fra startzonen. Der er inden for tidsgyldigheden fuld omstigningsret på billetter. Tilkøb Der kan gøres tilkøb til gyldige kort og til gyldige tidsstemplede billetter. Tilkøbet udvider zone- og evt. tidsgyldigheden på den billet/kort, som passageren har i forvejen. Til billetter uden tidsstempling kan der kun gøres tilkøb til viderebefordring på samme tur. Det samme gælder, hvis der ikke er tidsstempling på tilkøbsbilletten. Tilkøbsbillet udstedes som almindelig billet. SMS-billetter og mobilbilletter s mobilbillet til smartphone o.l. og SMS billetten har samme gyldighed som s papirbillet. s SMS- og mobilbilletter er dog kun gyldig til rejser i s område. Billetterne er også gyldige i tog til rejser inden for et takstområde. Prisen for SMS billetten er den samme som for almindelige billetter + alm. sms-takst for to sms'er. Beløbet trækkes over telefonregningen, som en overtakseret sms. Hvis kunden har oprettet en rejsepointkonto, giver rabat i forhold til billetprisen. Chaufførhåndbog, november 2012

4 3-4 Er teleselskabet eller s billetsystem ude af drift, skal kunden købe en anden type billet. Billetten skal være modtaget på kundens telefon, inden kunden stiger på bus eller tog. Kunden skal vise billetten til chaufføren ved indstigning i bussen. Billetten skal også fremvises, hvis en kontrollør beder om det. Det er kundens eget ansvar, at kunne vise billetten. Hvis billetten er slettet, svarer det til at rejse uden gyldig billet - også selvom den er slettet ved en fejl. Er telefonen løbet tør for strøm, eller hvis displayet er defekt, så billetten ikke kan vises, svarer det også til at rejse uden gyldig billet. Ved billetkontrol vil kunden så blive opkrævet en kontrolafgift. Ændringer i mobilbilletter, brug af videresendte billetter eller anden form for snyd anmeldes til politiet som dokumentfalsk. Rejsekort Se rejsereglerne på Rejsekort.dk. Klippekort Klippekort sælges i nogle busser, på et kortsalgssted eller togstationernes billetsalgssteder. Klippekort sælges til et antal zoner efter kundens valg. Kunden skal ved rejsens begyndelse stemple sit klippekort i bussens automat eller i en automat på togstationen. I nogle bybusser sælges dog også specielle klippekort, som ved salget allerede er stemplet for første tur. Ved efterfølgende rejser skal passageren selv stemple kortet i automaten. Klippekortet kan inden for tidsgyldigheden benyttes til rejse og omstigning i de zoner som ligger inden for den gyldige zoneafstand fra startzonen. Klippekortets gyldighed kan udvides ved flere samtidige klip. F. eks. giver et 2-zoners klippekort ved to samtidige klip ret til at

5 3-5 rejse i fire zoner, og tidsgyldigheden bliver som for et klippekort til fire zoner. En kunde kan benytte forskellige klippekort sammen på en rejse, f. eks. et 2-zoners og et 3-zoners klippekort til rejse i fem zoner. Flere personer kan rejse sammen på samme klippekort. Klippekortet skal stemples så mange gange, at det svarer til det antal zoner, som de tilsammen skal betale for. F. eks. kan et klippekort til 4 zoner ved to samtidige klip benyttes af fire personer, som rejser i to zoner. For hver person skal dog altid mindst betales minimumstaksten, som er to zoner. To børn kan rejse sammen på et voksenklip. Desuden kan et barn f. eks. også rejse 4 zoner ved et klip på et 2-zoners kort til voksne. Voksne kan ikke rejse på børneklippekort. Ved takstændring er klippekort købt før takstændringen gyldige, indtil de er brugt op. Klippekort kan dog gøres ugyldige efter et varsel ved opslag i busser og på s hjemmeside. Ugyldige klippekort refunderes ikke. Elektroniske klippekort Til interne rejser i Takstområde SYD sælges i bussen eller på kortsalgsstederne et elektronisk klippekort til et antal zoner efter passagerens valg. Efterfølgende kan der købes nye elektroniske klip til kortet i sæt af 10 styk, f.eks. 10, 20, 30 osv. Zoneantallet på kortet kan ændres, når de købte klip er anvendt. Ved første køb betales et oprettelsesgebyr, ved efterfølgende køb af nye klip betales intet gebyr. Ved indstigning i bussen præsenteres kortet for kortlæseren, og der trækkes et klip. Hvis kunden allerede har et gyldigt klip, der er klippet i en anden bus eller på togstationen, accepterer kortlæseren klippet uden at der tages et nyt klip. Passageren kan udvide det elektroniske klippekorts gyldighed ved på Chaufførhåndbog, november 2012

6 3-6 kortlæserens tastatur at indtaste det ønskede antal zoner, inden kortet lægges på kortlæseren. Når passageren udvider zoneantallet, sker der en tilsvarende forlængelse af tidsgyldigheden. Hvis flere personer vil rejse på samme elektroniske klippekort, skal der på kortlæserens tastatur indtastes det ønskede antal personer, inden kortet lægges på kortlæseren. Der kan ikke købes elektroniske klippekort i toget eller i automaten på stationen. Hvis passageren vil bruge det elektroniske klippekort til en intern togrejse i Takstområde SYD, eller hvis passageren ønsker at skifte fra bus til tog, skal passageren have udskrevet en gyldig kortrapport i bussen. Passageren kan i stedet benytte papklippekort til togrejser inden for Takstområde SYD. Beskadigede kort, der ikke kan læses, erstattes ikke. Periodekort Periodekort købes på sydtrafik.dk, på kortsalgssteder og på bemandede togstationer. Hvis kortet bliver købt via hjemmesiden, bliver kortoplysningerne registreret centralt, og dermed kan det erstattes, hvis det bliver væk. Et periodekort består af etui, stamkort med fastsiddende foto og et værdiindlæg. Ved udstedelse af stamkortet medbringes legitimation og et pasfoto (ca. 4,5 cm højt og 3,5 cm bredt). Fotoet skal være vellignende og i øvrigt følge de til enhver tid gældende regler for pasfotos, jf. justitsministeriets bekendtgørelse om pas. kan i konkrete tilfælde acceptere mindre fravigelser fra disse regler. Hvis billedet på stamkortet ikke længere er vellignende, skal der udstedes et nyt stamkort. Periodekortet er personligt og må ikke benyttes af andre end den, det er udstedt til (kortets indehaver). Kortet forevises åbent, og den rej-

7 3-7 sende har overfor chauffører og kontrollører pligt til at medvirke til den personlige identifikation, således at der kan konstateres overensstemmelse mellem den rejsende og kortets indehaver. Periodekort udstedes til rejser i et antal zoner mellem en bestemt start- og slutzone (og evt. via-zoner) for et antal dage fra en vilkårlig dato. Passageren kan vælge en gyldighed på det antal dage, der ønskes mellem 30 og 365 dage. Der betales for dage udover 30 dage pr. dag 1/30 af taksten for de første 30 dage, og prisen afrundes til nærmeste hele kroner. Kortet er gyldigt til rejser i zoner, som ligger inden for den gyldige zoneafstand fra både start- og slutzonen og evt. via-zoner. I tilfælde, hvor passageren ønsker en gyldighed ud over zoneafstanden mellem start- og slutzonen, anføres den prisbestemmende zone som via-zone. kan desuden forlange, at der anføres via-zone(r) til nærmere afgrænsning af gyldighedsområdet, hvor valget af en bestemt startog slutzone giver utilsigtede rejsemuligheder. Periodekortets pris beregnes ud fra den takst, som er gældende på kortets første gyldighedsdag. Ved udstedelse af periodekort til børn under 16 år kan der kræves dokumentation for fødselsdato og -år. Periodekort som mobilbillet Periodekort kan inden for s område også købes som en mobilbillet. Periodekort på smartphone o.l. indeholder ikke foto. Det er kundens eget ansvar, at kunne vise periodekort-billetten på den mobile enhed. Hvis billetten er slettet, svarer det til at rejse uden gyldig billet - også selvom den er slettet ved en fejl. Er telefonen løbet Chaufførhåndbog, november 2012

8 3-8 tør for strøm, eller hvis displayet er defekt, så billetten ikke kan vises, svarer det også til at rejse uden gyldig billet. Ved billetkontrol vil kunden så blive opkrævet en kontrolafgift. Ændringer i periodekortet og anden form for snyd anmeldes til politiet som dokumentfalsk. Skolekort Et skolekort består af etui, stamkort med fastsiddende foto og et værdiindlæg. Skolekortet er personligt og må ikke overdrages til eller benyttes af andre end den, det er udstedt til. Kortet forevises åbent. Reglerne for skolekorts gyldighed er de samme som for periodekort, dog kan en person der rejser på skolekort ikke gratis medtage et barn under 12 år. Soldaterkort Værnepligtige kan benytte soldaterkort, som togoperatøren udsteder, til fri befordring bus. Bus & tog årskort Togoperatørerne udsteder et periodekort, som kan benyttes til et ubegrænset antal rejser med bus eller tog overalt i Danmark. Kortet bestilles på en togstation. Det er personligt, og det har en gyldighed på 6 eller 12 måneder. Rejser over flere takstområder, bus Ved busrejser i to eller flere takstområder beregnes taksten som summen af taksterne i hvert takstområde. Billetter og kort udstedes fra en zone i ét takstområde til en zone i et andet takstområde. På billetten eller kortet er anført både start- og slutzone samt evt. via-zoner. I nogle busser er det somme tider kun muligt at købe billet eller kort til den pågældende rute.

9 3-9 Billetten eller kortet er gyldig til rejse mellem de zoner, der er anført på billetten/kortet. Billetten/kortet giver desuden ret til omstigning i start- og slutzonen (samt via-zoner), og til rejseafbrydelse i mellemliggende zoner. Tidsgyldighed for rejser over flere takstområder følger de samme regler som for rejser i et takstområde. Ved omstigning på billetter og klippekort skal vidererejse påbegyndes inden udløbet af tidsgyldigheden. Til billetter og kort til rejser over flere takstområder kan gøres tilkøb. Tilkøbet udvider zone- og tidsgyldigheden på den billet/kort, som passageren har i forvejen. Tilkøbet beregnes som ved rejser i et takstområde. I forbindelse med billetter, udstedt i busser uden elektronisk billetteringsudstyr, kan tilkøbet beregnes ud fra omstigningszonen, hvor kun omstigningszonen fratrækkes ved beregning af zoneantallet. Tidsgyldigheden ved tilkøb regnes fra den tidligste tidsstempling på den samlede billet/kort og i forhold til det samlede zoneantal. Ved forudgående tilkøb til et klippekort til rejser over flere takstområder skal dette afstemples ved rejsens begyndelse. Omstigning og tidsgyldighed Billetter og klippekort er gyldige til omstigning inden for tids- og zonegyldigheden. Tidsgyldigheden bestemmes af zoneantallet. Tidsgyldigheden regnes fra det tidspunkt, som stemples ved påstigning. Sidste påstigning (omstigning) skal være foretaget inden udløb af tidsgyldigheden. Som påstigningstidspunkt regnes bussens eller togets planmæssige afgangstid. Chaufførhåndbog, november 2012

10 3-10 Tidsgyldighed pr. zone er følgende: Antal zoner Gyldighed time 4-6 1½ time timer ½ time timer ½ time timer ½ time 25 og flere zoner 5 timer Blinde Blinde og stærkt svagsynede kan mod forevisning af gyldigt medlemskort til Dansk Blindesamfund rejse på billet til børnetakst. Dette gælder også for evt. ledsager. Der ydes kun rabat på billetter. Førerhunde, der er forsynet med symbolet "Manden med den hvide stok", kan gratis medtages i alle busser og tog. Bevægelseshæmmede m.v. Bevægelseshæmmede og psykisk handicappede med konstant eller periodevis behov for assistance/personlig hjælp i forbindelse med eller under rejsen kan rejse til børnetakst. Rabatten opnås ved forevisning af gyldigt legitimationskort, udstedt af Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Dette gælder også for evt. ledsager. Der ydes kun rabat på billetter. Pensionister Personer, der er fyldt 65 år, samt modtagere af social pension (invalide- og førtidspension) kan købe visse billettyper med rabat. Alderen skal på forlangende dokumenteres ved fremvisning af kørekort, sygesikringsbevis eller lignende.

11 3-11 Passagerer under 65 år, der modtager dansk førtidspension i henhold til Lov om social pension, har også ret til at rejse på billetter og kort med rabat. Retten til rabat dokumenteres med et legitimationskort, som fås gratis på togoperatørens kortsalgssteder og på Haderslev og Aabenraa busstationer mod forevisning af gyldigg pensionsmeddelelse eller andet gyldigt bevis. Foto medbringes. Legitimationskortet gælder for et år ad gangen. Kortet skal medbringes under rejsen og forevises på forlangende. Dyr Små hunde, katte og andre dyr, der er anbragt i transportkasse eller lignende egnet beholder eller taske, kan rejse gratis med, hvis dyret sidder i transportkassenn m.v. under hele rejsen. Hunde, der ikke er i transportkasse m.v., kan medtages til børnetakst, forudsat at de holdes i snor under hele rejsen. Andre dyr, der ikke transporteres i en transportkasse m..v., medtages ikke i bussen. Chaufføren kan afvise befordring af dyr, hvis dyret skønnes at være til gene for passagererne, herunder fordi de er våde eller tilsmudsede. Dyr må ikke anbringes på sæderne. For medtagelse af dyr i tog gælder togoperatøret ens regler. Førerhunde kan dog altid medtages gratis i alle busser og tog. 3.3 Øvrige rejseregler Udover de rejseregler, der er fælles for busrejser i Jylland og på Fyn er der regler, der specielt gælder for busrejser i s område, disse er behandlet i det følgende. Standsning for optagelse af passagerer Busser standser i byernee kun ved de faste stoppesteder. Chaufførhåndbog,, november 2012

12 3-12 I landområderne standser busserne, hvor det af hensyn til den øvrige trafik er forsvarligt, og hvor færdselsloven tillader det. Hvis man ønsker at stige på bussen, skal man i god tid give tydeligt tegn til chaufføren. Hvis det er mørkt, kan man evt. blinke med en lygte eller en mobiltelefon. Aldersgrænser Kunder på 16 år og derover rejser til voksentakst. Børn (0-15 år inkl.) kan rejse til børnetakst. Passagerer på 65 år og derover samt modtagere af social pension kan rejse til pensionisttakst. Voksne og pensionister kan gratis medtage to børn under 12 år. På børnebillet eller -kort kan gratis medtages ét barn under 12 år. For børn under 12 år herudover betales børnetakst pr. påbegyndt gruppe af 2 børn. Børn, der rejser på skolekort, kan dog ikke medtage et barn under 12 år på kortet. Billetter og klippekort til børn kan ikke benyttes af passagerer, der er fyldt 16 år på rejsedagen. For periodekort til børnetakst gælder, at passageren ikke må være fyldt 16 år på kortets første gyldighedsdag. Ved rejse på børnebillet/-klippekort kan der kræves dokumentation for fødselsdag og -år, f.eks. et sygesikringsbevis. Billettering Kunden skal købe eller fremvise gyldig billet eller kort ved indstigningen i bussen. Kunden er selv ansvarlig for at være korrekt billetteret. Maskinafstempling Billetter og klippekort er kun gyldige med forudgående maskinafstempling. Kunden må selv sikre sig, at maskinafstemplingen er korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, meddeles det straks chaufføren. Rejsekort og elektroniske klippekort (anvendes kun i Takstområde Syd) skal altid præsenteres for kortlæseren ved indstigningen. Hvis

13 3-13 der skal rejses flere zoner end kortet er udstedt til, eller hvis flere personer rejser på samme kort, skal dette angives på kortlæserens tastatur, før kunden præsenterer kortet for kortlæseren. En SMS billet og mobilbillet på smartphone o.l. er kun gyldig, hvis kunden kan vise den på telefonen under hele rejsen. Opbevaring Billetter og kort skal opbevares under rejsen og forevises på forlangende. Overdragelse Det er ikke tilladt at overdrage tidsgyldige billetter og klippekort, når rejsen er påbegyndt. Det er heller ikke tilladt at videresende sms- eller mobilbilletter. Misbrug Misbrug af billetter og kort kan være strafbart. Det betragtes bl.a. som misbrug at: Rejse på periodekort, som er udstedt til andre Ændre afstempling eller tekst på billetter og kort Rejse på klippekort, der ikke er værdistemplet i en billetmaskine Bruge videresendte eller rettede SMS billetter Misbrugte billetter og kort inddrages, og der opkræves en kontrolafgift. Ved mistanke om forfalskning, misbrug af SMS- og mobilbilletter eller andet strafbart misbrug overgives sagen til politiet. Tilbagebetaling og erstatning Billetter yder ingen tilbagebetaling for ubenyttede eller delvist benyttede billetter. Mobilbilletter, SMS billetter og bortkomne billetter erstattes heller ikke. Chaufførhåndbog, november 2012

14 3-14 Klippekort Ubenyttede eller delvist benyttede klippekort kan refunderes af eller kortsalgsstederne. Klippekort kan dog gøres ugyldige efter et varsel ved opslag i busser og på s hjemmeside. Ugyldige klippekort refunderes ikke. Ved tilbagebetaling af klippekortet modregnes dags dato kontantbilletpris pr. brugt klip. Hvis et klippekort bliver fugtigt, krøllet eller på anden måde så beskadiget, at kortet ikke kan stemples i bussen, må passageren købe ny billet eller kort til den pågældende tur. Det beskadigede klippekort kan tilbagekøbes af kortsalgsstederne efter reglerne for tilbagekøb af klippekort. Klippekort tilbagekøbes kun, hvis man kan tyde maskinafstemplingen og vurdere antallet af benyttede klip. Der ydes ikke refusion i tilfælde, hvor en passager fejlagtigt klipper et klippekort flere gange end nødvendigt eller i tilfælde, hvor der klippes et klippekort, der er gyldigt til flere zoner, end der skal rejses i. Ved tilbagekøb at elektroniske klippekort (anvendes kun i Takstområde Syd) refunderer ikke oprettelsesgebyret, men passageren får kortet retur, så der senere kan lægges nye klip på det. Bortkomne klippekort erstattes ikke. Beskadigede kort, der ikke kan læses, erstattes heller ikke. Rejsekort Restbeløbet på et spærret rejsekort overføres til kundens NemKonto. Se nærmere på rejsekort.dk.

15 3-15 Periodekort Beskadigede periodekort kan erstattes ved henvendelse til kortsalgsstederne. Tabte eller på anden måde bortkomne periodekort erstattes ikke medmindre de er købt i s Webbutik, sydtrafik.dk. Periodekort tilbagekøbes af eller af kortsalgsstederne, såfremt der ikke er udstedt erstatningskort. Kort som er så beskadigede, at stamkortnummer og gyldighedsperiode ikke kan tydes, tilbagekøbes eller erstattes ikke. Ubenyttede periodekort tilbagebetales fuldt ud, såfremt anmodning om tilbagebetaling sker før første gyldighedsdag. Delvis benyttede kort tilbagebetales således: Tilbagebetalingen beregnes ud fra de første 30 dage/1 måned af kortets gyldighed. For de første 3 dage kortet kunne have været brugt, fratrækkes et beløb svarende til 2 gange billetprisen pr. dag. For de følgende dage fratrækkes et beløb, svarende til 5 % af resten af kortets pris. Gælder kortet udover 30 dage/1 måned tilbagebetales ikke påbegyndte dage udover 30 dage/1 måned dog fuldt ud. Periodekort som mobilbillet på smartphone ol. Periodekort på smartphone m.v. kan annulleres og tilbagebetales efter reglerne for tilbagebetaling af periodekort. Tilbagebetalingen kan kun ske efter skriftlig henvendelse til. HyperCard/ungdomskort HyperCard/ungdomskort kan kun tilbagekøbes ved henvendelse til. Chaufførhåndbog, november 2012

16 3-16 Kortet tilbagekøbes, hvis der er mindst en måned tilbage af gyldighedsperioden, når modtager kortet. HyperCard kan derudover kun refunderes, hvis du er udmeldt af skolen, dokumenteret syg eller er flyttet. Refusionsbeløbet vil blive indsat på din NemKonto. refunderer ikke udgifter til billetter og klippekort, hvis du har bestilt eller betalt dit HyperCard for sent. Ved bortkomst eller beskadigelse udstedes et erstatningskort. Erstatningskort kan kun udstedes af købsstedet mod betaling af gebyr. Erstatningskort eller kort, hvortil der er udstedt erstatningskort, refunderes ikke. Uddannelseskort Disse kort tilbagebetales ikke. Der kan udstedes erstatningskort mod gebyr. Institutionskort Institutionskort tilbagekøbes ikke, og der udstedes ikke erstatningskort. Billetkontrol Kunder har pligt til at medvirke ved gennemførelse af billetkontrol. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort. Kunder, der ikke på forlangende af det kontrollerende personale fremviser gyldig billet eller kort, afkræves en kontrolafgift. Hvis der afkræves kontrolafgift, har kunden pligt til at opgive navn og adresse og forevise legitimation. Kontrolafgiften kan inddrives ved udpantning. Hvis kunden er uenig i kontrolpersonalets afgørelse, kan der indgives skriftlig klage til. Kontrolpersonalets opfordring til at oplyse navn og adresse samt at forevise legitimation skal dog følges, uanset om passageren ønsker at klage.

17 3-17 Rejsegods, generelt Som rejsegods regnes genstande, der følger passageren fra på- til afstigning. Rejsegods medtages gratis (dog ikke cykler), hvor dette kan ske uden gener eller fare for de øvrige passagerer og busmateriellet, og hvor pladsforholdene i øvrigt tillader det. Benzinmotordrevne køretøjer medtages ikke. Rejsegods, cykler Cykler medtages i det omfang, pladsforholdene tillader det. I bybusserne kan cykler og lignende store genstande dog ikke medtages. For transport af cykler opkræves betaling. Betalingen gælder for hele busrejsen (inkl. omstigninger), hvis passageren har tidsgyldig personbillet eller kort til hele rejsen. Hvis passageren i forbindelse med omstigning (returrejse) køber ny personbillet eller foretager fornyet afstempling af klippekort, skal der også købes ny for cykelbillet. I forbindelse med rejse på periodekort gælder cykelbilletten for rejse hele dagen. Cykler medtages ikke i busser uden bagagerum eller cykelstativ. Cykler medtages i tog efter togoperatørens regler og takster. Se evt. reglerne for medtagelse af cykler på rejsekort på rejsekort.dk. Rejsegods, barnevogne, klapvogne m.v. En barnevogn, klapvogn eller kørestol kan gratis medtages som rejsegods i bussen, hvor plads- og indstigningsforholdene tillader det. Passageren kan normalt ikke påregne chaufførens hjælp ved på- og aflæsning. Hvis chaufføren finder det hensigtsmæssigt, anbringes barnevognen/klapvognen/kørestolen i bussens bagagerum. For medtagelse af barnevogne, kørestole mv. i tog gælder togoperatørens forretningsbetingelser. Chaufførhåndbog, november 2012

18 3-18 Forbehold for plads og andet Chaufføren kan afvise befordring af rejsegods, hvor plads- og indstigningsforholdene kan begrunde det. Chaufføren kan evt. henvise bagage til bussens bagagerum. Ildelugtende genstande eller ting, der kan tilsmudse eller på anden måde genere eller være til fare for de øvrige passagerer eller materiellet, må ikke medtages i bussen. Rulleskøjter og løbehjul Passagerer med rulleskøjter må ikke have disse spændt på fødderne under busrejsen. Rulleskøjterne skal være afmonteret inden påstigningen og må først tages på igen efter afstigningen. Løbehjul kan medbringes som rejsegods, hvis de er sammenklappede under transporten. Erstatning af rejsegods Der ydes kun erstatning for beskadigelse eller bortkomst af rejsegods, der medtages i selve bussen, hvis der er tale om fejl eller forsømmelighed fra chaufførens side eller fejl eller svigt ved selve bussen. Der ydes erstatning for beskadiget eller bortkommet rejsegods, der transporteres i bussens bagagerum, medmindre beskadigelsen eller bortkomsten skyldes utilstrækkelig emballering eller forsømmelighed fra kundens side. Der ydes ikke erstatning for småskrammer på cykler, barnevogne o. l., der transporteres uemballeret. udbetaler højst kr. i erstatning pr. rejsegodsgenstand.

19 3-19 Ansvar og erstatning yder rejsegaranti for s busser samt for andre trafikselskabers busser ved kørsel i s område. Udover rejsegarantien påtager sig ikke ansvar for forsinkelser eller driftsforstyrrelser, og yder ikke erstatning for følger af en eventuel forsinkelse. Hvis der sker personskade i bussen, er denne omfattet af bussens ansvarsforsikring, og et eventuelt erstatningskrav rejses hos busvognmanden. Rejsegaranti Rejsegarantien gælder for alle s, Midttrafiks og NTs busser. Hvis bussen er skyld i, at du vil komme mindst 20 minutter for sent til det sted, hvor din planlagte rejse med, Midttrafik eller NT slutter, kan du i stedet tage en taxa eller at køre i egen bil. Men undersøg først, om du kan bruge en anden forbindelse. Efterfølgende kan du søge om at få dine udgifter til kørsel i egen bil eller taxa refunderet. Øvrige omkostninger refunderes ikke. Her gælder rejsegarantien ikke Rejsegarantien gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes forhold, som ikke har indflydelse på, eller hvis har informeret om ændret kørsel før rejsen. Rejsegarantien gælder ikke grupper over 8 personer med mindre gruppen er anmeldt senest fem dage i forvejen hos. Rejsegarantien gælder heller ikke til rejser videre med tog, fly eller færge. DSB og Arriva Tog har deres egne rejsegarantier. Bemærk at du skal planlægge din rejse, så du altid har mindst 4 minutter til at skifte bus. Chaufførhåndbog, november 2012

20 3-20 Hvad giver rejsegarantien? refunderer kørselsudgifter op til 50 km, enten i taxa mod kvittering eller i egen bil t/r til statens takst ved angivelse af såvel start- som slutadresse. Vær opmærksom på, at det er føreren af bilen, der skal søge om kompensation, hvis egen bil benyttes. skal have modtaget ansøgningen senest 14 dage efter, kunden har brugt rejsegarantien. Hvis ansøgningsfristen overskrides, kan kunden ikke forvente at få kompensation. Beløbet overføres til kundens NemKonto, og det er derfor vigtigt at kunden oplyser sit cpr-nummer. Cpr-nummeret vil kun blive brugt til identifikation af NemKonto. Klager Klager over s drift eller over chaufførens og det kontrollerende personales afgørelser indgives skriftligt til, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen eller mail: Hvis i sin afgørelse ikke giver klageren fuldt medhold, kan sagen i visse tilfælde indbringes for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Ankenævnet behandler civilretlige tvister angående rejser med kollektiv trafik, såfremt de omstændigheder, der ligger til grund for uenigheden, har fundet sted den 1. januar 2009 eller senere. Der skal anvendes et klageskema, som kan hentes på nævnets hjemmeside abtm.dk. Klageren skal endvidere udrede et klagegebyr, som imidlertid vil blive refunderet, hvis nævnsbehandlingen giver klageren helt eller delvist medhold. Klager, der ikke er omfattet af nævnets kompetence, kan ikke indbringes for en højere administrativ klagemyndighed.

21 3-21 Betaling Salg af billetter og kort i bussen sker mod kontant betaling. For at begrænse mængden af penge i bussen er chaufføren ikke forpligtet til at modtage sedler på 500 kr. og kr. Der kan ikke betales med checks, dankort, kreditkort eller andre betalingskort i bussen. Salg af SMS billetter betales over telefonregningen. Salg af mobilbilletter betales med kundens betalingskort. Ordensbestemmelser Kunden er forpligtet til at vise hensyn til medpassagerer, chauffører og kontrolpersonalet. Chaufføren må ikke blive forstyrret under kørslen, og kunden skal i øvrigt udvise en adfærd, der ikke er til fare for trafiksikkerheden. Chaufførens anvisninger skal tages til følge. På denne baggrund er det bl.a. ikke tilladt at: Ryge i bussen Drikke øl, vin og spiritus i bussen. Støje Bagagen skal placeres på gulvet, under sæderne, i bagagenettet eller hvor chaufføren anviser det. Mad og drikkevarer må kun indtages i bussen, hvis det kan sikres, at det ikke indebærer en risiko for tilsmudsning. Afvisning af kunder Chaufføren eller kontrolpersonalet kan afvise personer, der ikke har eller vil anskaffe sig gyldig billet eller kort. Endvidere berettiger grove eller gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne (se ovenfor) chaufføren til at afvise passagerer eller sætte passagerer af bussen. Samme regel gælder, hvis chaufførens anvisninger ikke tages til følge. I særligt grove tilfælde kan en kunde Chaufførhåndbog, november 2012

22 3-22 blive bortvist for en periode. Strafbar adfærd kan føre til politianmeldelse. Hittegods Glemte og fundne sager opbevares hos det enkelte busselskab i ca. 14 dage, hvorefter de afleveres til politiet.

23 10-3 Rejseregler Rekvisition ; 4-42 Ringzonesystem Rulleskøjter ; 3-18 Rygning ; 2-17 Skolekort 2-1; 2-2; 2-17; 3-8; 4-2; 4-36; 4-37 Skolerejsebillet SMS billet ; 4-13 SMS-billetter og mobilbilletter. 3-3 Soldaterkort Springe stoppested over Stamkortnummer ; 4-32 SVP Sygesikringsbevis Takster ; 2-13; 3-2 Takster for grupper Takstområde SYD Takstområde VEST Takstområde ØST Tastatur, DC Taxi TCP Tidsgyldighed ; 5-2 Tilbagebetaling af billet Tilbagebetaling af klippekort Tilbagebetaling af periodekort. 7-3 Tilbagebetaling af periodekort på mobil Tilbagebetaling og erstatning Tilkaldetaxi Tilkøb ; 4-7; 4-18; 4-20; 5-5; 8-41; 8-51 Tilslutningsbus Tjek ind Tjek ud TOG+ billetter Togbillet ; 6-8 Togstation Trafikoplysningen Tro og love erklæring Turvalg Uddannelseskort Uniform ; 2-18 Ustemplede klippekort Værnepligtige Zonegyldighed Zoneoptælling Zoner Øvrige rejseregler Årskort Chaufførhåndbog, november 2012

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen.

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen. 2-1 2 Chaufførens ABC 2.1 Afgang, tidspunkt for Du skal sørge for at være i bussen så tidligt før afgang, at du kan nå at billettere før planmæssig afgang. Ved opstart om morgenen og efter pause skal du

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 1 Tjek rejseplanen.dk Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din

Læs mere

5 Flere takstområder i bus

5 Flere takstområder i bus 5-1 5 Flere takstområder i bus 5.1 Takstområdekoder På billetmaskiner på lokale og regionale ruter i Takstområde ØST og Vest angives ved et tal i hvilket takstområde, en billet eller et kort er udstedt.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0104 Klageren: XX Indklagede: FynBus Klagen vedrører: En kontrolafgift på 5.800 kr. Misbrug af periodekort. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

21. januar 2007. Rejse RegleR

21. januar 2007. Rejse RegleR 21. januar 2007 Rejse RegleR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................ 2 Indledning................................... 3 Generelt..................................... 4 Takster......................................

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr., samt kr. i forbrug på buskort uden betaling. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 600 kr., samt kr. i forbrug på buskort uden betaling. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0194 Klageren: XX på vegne YY 5250 Odense SV. Indklagede: FynBus Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr., samt 2.987 kr. i forbrug på

Læs mere

4 Billetteringsregler

4 Billetteringsregler 4-1 4 Billetteringsregler administrerer rutetrafikken i den jyske del af Region Syddanmark, dvs. i Varde, Billund, Vejle, Esbjerg, Vejen, Kolding, Fredericia, Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg

Læs mere

HAUFFØR EJLEDNING. Gyldig fra maj 2014

HAUFFØR EJLEDNING. Gyldig fra maj 2014 HAUFFØR EJLEDNING Gyldig fra maj 2014 Gå til det ønskede kapitel, ved at klikke på dem i listen: Kapitel 1 Billettyper, regler m.v. Kapitel 2 Bus-Tog samarbejde Kapitel 3 Kommuner Kapitel 4 Andre trafikselskaber

Læs mere

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet.

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0173 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 grundet manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0035 Klageren: XX på vegne YY 4300 Holbæk Indklagede: Lokalbanen A/S (Movia) Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling.

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0033 Klageren: XX på vegne YY 8643 Ans By Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende sms-billet. Kunne ikke købes via telefonregningen.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende sms-billet. Kunne ikke købes via telefonregningen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0268 Klageren: XX 21840 Bumkelostrand - Sverige Indklagede: DSB S-tog A/S CVR: 29 30 824 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke modtaget på telefonen inden påstigning.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke modtaget på telefonen inden påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0241 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: Parternes krav: XX 8220 Brabrand Midttrafik Kontrolafgift på 750 kr. Mobil-billet var ikke

Læs mere

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon.

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0124 Klageren: XX 1620 København V Indklagede: Movia Cvr. nummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

FanøFærgen. Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) www.faergen.dk

FanøFærgen. Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) www.faergen.dk FanøFærgen Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) INDHOLD Færgen Turkort Færgen Turkort Fanø 3+4-5 Køb, check-in, priser og betingelser Færgen Periodekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0164 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR.nr.: 28896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0236 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0374 Klageren: XX 1970 Frb. C. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0084 Klageren: Indklagede: XX 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet mobilbillet med forkert startzone. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet mobilbillet med forkert startzone. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0275 Klageren: XX 21840 Bumkelostrand - Sverige Indklagede: DSB Øresund CVR: 29 30 824 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet.

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0204 Klageren: Indklagede: XX 4792 Askeby Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0120 Klageren: XX 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: FynBus Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at man kunne købe billet om bord på toget.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at man kunne købe billet om bord på toget. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0103 Klageren: XX 8000 Århus C Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel.

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt rykkergebyr på 100 kr.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt rykkergebyr på 100 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0359 Klageren: Indklagede: XX 1956 Frederiksberg C Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0283 Klageren: Indklagede: XX 2750 Ballerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0137 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0038 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0368 Klageren: Indklagede: XX 1439 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der afholdes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på NT klippekort i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på NT klippekort i metroen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0158 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på kr. 750, idet klippekort først blev stemplet samtidigt med, at kontrolløren kom ind i bussen. Straksbillettering.

Kontrolafgift på kr. 750, idet klippekort først blev stemplet samtidigt med, at kontrolløren kom ind i bussen. Straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0051 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus C Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på kr. 750, idet klippekort først blev stemplet

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0128 Klageren: XX 2670 Greve Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel på grund af udløbet Ungdomskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel på grund af udløbet Ungdomskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0350 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort... 2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2009-0284. Klageren: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2009-0284. Klageren: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0284 Klageren: XX Indklagede: Sydtrafik Klagen vedrører: Beløb på 981 kr. som ønskes retur. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Særkøreplan 18. maj - 1. sept. Sporarbejde på Nordvestbanen betyder ændrede tider på Tølløsebanen. Tølløse - Slagelse.

Særkøreplan 18. maj - 1. sept. Sporarbejde på Nordvestbanen betyder ændrede tider på Tølløsebanen. Tølløse - Slagelse. Særkøreplan 18. maj - 1. sept. Sporarbejde på Nordvestbanen betyder ændrede tider på Tølløsebanen 410 Tølløse - Slagelse Tølløsebanen Velkommen i Regionstog Særkøreplan på Tølløsebanen 18. maj - 1. sept.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0236 Klageren: XX 1425 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Buschaufførens afvisning af klageren i to tilfælde for rejse på Ungdomskort med FynBus. Ønsker kompensation på 1500 kr.

Buschaufførens afvisning af klageren i to tilfælde for rejse på Ungdomskort med FynBus. Ønsker kompensation på 1500 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0230 Klageren: XX 9000 Ålborg Indklagede: FynBus CVRnummer: 29979944 Klagen vedrører: Buschaufførens afvisning af klageren i to tilfælde

Læs mere

FanøFærgen. Færgen Periodekort Fanø 2013 Færgen Turkort Fanø 2013. www.faergen.dk

FanøFærgen. Færgen Periodekort Fanø 2013 Færgen Turkort Fanø 2013. www.faergen.dk FanøFærgen Færgen Periodekort Fanø 2013 Færgen Turkort Fanø 2013 INDHOLD Færgen Periodekort Færgen Periodekort Fanø 2013 3+4-5 Check-in med Færgen Periodekort 4 Sådan bestiller du et Færgen Periodekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0321 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: DSB S-tog CVR: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0041 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Henholdsvis 1360 København K og S Göteborg, Sverige. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Henholdsvis 1360 København K og S Göteborg, Sverige. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0081 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Henholdsvis 1360 København K og S-418 71 Göteborg, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren bestilte en 3-zoners billet i bussen, men fik udstedt en billet til 1 zone.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren bestilte en 3-zoners billet i bussen, men fik udstedt en billet til 1 zone. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0358 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0349 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8260 Viby J Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0223 Klageren: XX 2960 Rungsted Kyst Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 kroneseddel. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 kroneseddel. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0251 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8452 Harlev J. Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på kvikkort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på kvikkort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0138 Klageren: XX 5210 Odense NV Indklagede: FynBus CVRnummer: 29 97 99 44 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0286 Klageren: XX 100 Torshavn, Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, automat ude af drift. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, automat ude af drift. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0076 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus C Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, automat ude af drift.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægszone til mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægszone til mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0178 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK 1. Erhvervskortaftalens indhold Når der er indgået en aftale om bestilling og udstedelse af Erhvervskort i henhold til disse vilkår (Erhvervskortaftale), berettiger

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette.

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0106 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette.

Læs mere

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet.

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0319 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0296 Klageren: Indklagede: XX 3050 Humlebæk DSB S-tog a/s Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0161 Klageren: XX 4400 Kalundborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0105 Klageren: XX 2400 KBH NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via 1415.dk

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via 1415.dk AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0070 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse på sms-billet før ombordstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse på sms-billet før ombordstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0035 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2000 Frederiksberg DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende bekræftelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0273 Klageren: XX på vegne YY 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at hun kunne rejse gratis på sin fødselsdag i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at hun kunne rejse gratis på sin fødselsdag i metroen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0133 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Ikke stemplet straks ved indstigning.

Kontrolafgift på 600 kr. Ikke stemplet straks ved indstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0297 Klageren: Gellerupparkens Retshjælp på vegne XX 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik 8270 Højbjerg Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigningen, samt stewardens adfærd ved kontrol.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigningen, samt stewardens adfærd ved kontrol. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0140 Klageren: XX på vegne YY København NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0202 Klageren: XX Indklagede: MOVIA Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Automat

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for ikke at have stemplet straks ved påstigning.

Kontrolafgift på 600 kr. for ikke at have stemplet straks ved påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0310 Klageren: XX 8200 Århus N. Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for ikke at have stemplet straks ved

Læs mere

Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet. Fortolkning af rejseregler.

Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet. Fortolkning af rejseregler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0366 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet.

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0298 Klageren: xx 4261 Dalmose Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel.

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0422 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0081 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0222 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet

Læs mere