Ren dag god dag. Lønmappe. ren dag god dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ren dag god dag. Lønmappe. ren dag god dag"

Transkript

1 Ren dag god dag Lønmappe ren dag god dag 1

2 Forord God rengøring betyder meget på en skole. Når rengøringen er i orden, trives eleverne bedre. Ansvaret for rengøringen ligger både hos eleverne, lrerne, skoleledelsen og hos rengøringspersonalet. Når alle tager sig tid til at tale sammen om oprydning, rengøring og god hygiejne, er der skabt grundlag for et godt indeklima og god trivsel for alle på skolen. Lønmappen er tnkt som en konkret inspiration til de lokale parter, som forhandler og aftaler lokal løn for det kommunalt ansatte rengøringspersonale på landets mange skoler. Andre forhandlere for rengøringspersonale vil måske også kunne have fordel af dele af mappen. Rengøring er oftest mest synlig, når den ikke foretages, men henset til opgavens vigtighed er lokal løn et godt ledelsesredskab overfor medarbejderne til at vrdstte srlige opgaver, og herunder srlige kvalifierede opgavevaretagelser. Mappen indeholder en beskrivelse af lokal løn og lidt om det praktiske. Som en nyskabelse indeholder mappen eksempler på lokal løn til de nye opgaver, der inspireres til i projektet, og endelig ses bagest i mappen skabeloneksempler, som de lokale parter kan anvende til deres aftaler. Lønmappen er en del af den samlede indsats Ren dag god dag, der stter fokus på rengøringspersonalet for at synliggøre deres indsats for trivslen på skolerne. Ls mere om Ren dag god dag hvor I også finder projektets øvrige publikationer. Kommunernes Landsforening, 3F og FOA, august ren dag god dag

3 L Lokal løn Det kommunalt ansatte rengøringspersonale er omfattet af lokal løn, og gruppen har sin egen kommunale aftale, nemlig Aftale om lokal løndannelse for hus/ren-området. I denne overenskomstperiode (O ) blev de nye afsatte lokal lønsmidler udmøntet som entralt aftalte tidsbegrnsede pensionsgivende lokallønstillg i perioden 1. april marts Som det fremgår af aftalen om lokal løndannelse forhandles der som udgangspunkt en gang årligt, medmindre andet aftales lokalt. Det er vrd at reflektere over, at muligheden for at understøtte opgavevaretagelsen med lokal løn og udvikle nye opgaver for rengøringspersonalet kan have flere gode formål til gavn for alle på arbejdspladsen. Lønmodel - muligheder Rengøringspersonalets lønmodel består af grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. Lokal løn kan både aftales i individuelle aftaler og i forhåndsaftaler, og aftalerne kan dkke alt fra en, flere, og til alle rengøringsmedarbejdere på en arbejdsplads/et distrikt eller en kommune. Der er mange muligheder. Som bekendt indgås Aftale om lokal løn mellem på den ene side en part, der reprsenterer arbejdsgiverside, typisk en leder og muligvis en personalemedarbejder og på den anden side en part fra lønmodtagerside, typisk en tillidsreprsentant eller en reprsentant fra den lokale forhandlingsberettigede fagforening. Det er fortsat sådan, at langt den største del af rengøringsmedarbejdernes løn i dag er fastlagt entralt i overenskomsterne, og det mest normale i den lokale løndannelse på området er, at de lokale parter aftaler funktionsløn eller kvalifikationsløn. Resultatløn er ikke anvendt så ofte, men kunne måske netop vre en god og meget konkret måde at koble en ny opgave med lokal løn i forbindelse med inddragelse af rengøringspersonale i undervisningen. Det er vigtigt at huske, at funktions- og kvalifikationsløn er pensionsgivende. Resultatløn er kun pensionsgivende, hvis det er srskilt aftalt. Tankegangen bag reglen er, at srskilte resultatlønsudbetalinger, som udgør en mindre del af lønnen, ikke skal belastes af den administration, der er forbundet med pensionsindbetaling, ligesom beløbet kan have en sådan størrelse, at det umiddelbart vil blive betragtet som en større fordel for medarbejderen at få hele det forhandlede beløb udbetalt. Du kan lse mere om resultatløn på: ren dag god dag 3

4 Inspiration til lokal løn til rengøringen KL, FOA og 3F udarbejdede efter forrige overenskomstforhandling (O ) pjeen Lokal løn Husk rengøringen. Pjeen skulle vre med til at stte fokus på lokal løn til de kommunalt ansatte rengøringsassistenter. I pjeen kan du lse om: Hvornår har rengøringen sidst fået lokal løn? Rengøringen en del af arbejdspladsens mål? Rengøringens vrdi Personlig holdning til rengøringen Eksempler på kvalifikations- og funktionsløn Funktionsløn frem for kvalifikationsløn? Lokal løn fra start til slut Brug lokal løn til nytnkning Pjeen kan downloades på 4 ren dag god dag

5 Eksempler på lokal løn til rengøringen Der er mange eksempler på funktionsløn og kvalifikationsløn til rengøringspersonalet i den kommunale verden: Eksempler på funktionsløn: Ansvarlig for indkøb, varebestilling, depotansvarlig Praktikvejleder, oplring Teamleder, gruppeleder, stedfortrder, pedelopgaver Kantineopgaver Ferieplanlgger Arbejde i selvstyrende teams TR-funktionen Srlig smudsigt arbejdsområde Rengøring efter håndvrkere Vaskefunktion, pakke vasketøj, vask af mopper mv. Bekldningsansvarlig Flere arbejdssteder, flere etager, alenearbejde Synlig rengøring Redaktør af personaleblad Eksempler på kvalifikationsløn: Relevante uddannelser og kurser TR- funktionen TR-kurser, arbejdsmiljø og sikkerhedsuddannelser Erfaring med rengøringsarbejde Lokale og materialekendskab Jobrokering Fleksibilitet Engagement, ansvarlighed Positiv indflydelse på arbejdsmiljøet Omhyggelighed Selvstndig opgavevaretagelse Gode samarbejdsevner, f.eks. i et team Speialviden God arbejdskollega Eksempler på nye formuleringer til den nye opgavetype Da projektet både forsøger at stte fokus på rengøringen og dens betydning for elever og lrere på landets folkeskoler, og også forsøger at inspirere til nye opgaver til skolerengøringsassistenter, ses nedenfor et par eksempler på nye formuleringer, som kan anvendes som funktionsløn, kvalifikationsløn eller resultatløn. Det er alene tnkt som inspiration, for overenskomstparterne er overbeviste om, at de lokale parters mange års erfaring med udarbejdelse af kreative formuleringer i den lokale løndannelse også vil slå igennem i denne fase. Eksempler på funktionsløn: Skolens rengøringsambassadør overfor eleverne Formidling af rengøringens rolle Koordinering af formidling om rengøringsopgaven med andre faggrupper Klasseundervisning i forhold til opgavefordeling vedr. skoletoiletter Oplring af kolleger i klassebesøg Deltagelse i rengøringsformidlingsteam Elevrådskoordinator i relation til skolerengøring Eksempler på kvalifikationsløn: Gode samarbejdsevner med andre faggrupper Gode pdagogiske formidlingsevner God løbende italesttelse af elevernes oprydningsopgaver Dialogstrk rengøringsreprsentant overfor eleverne Udvikling af kreative redskaber til forbedring af elevdialogen om rengøring Eksempler på resultatløn: Gennemgå opgavefordeling mellem rengøring og oprydning på x. klassetrin Dialog med elevrådet Deltagelse i udvikling af temauge Deltagelse i projekt Deltagelse i arbejds- / udviklingsgruppe Udvikling af nye formidlingsformer ren dag god dag 5

6 Skabeloneksempler til aftaler om lokal løn Aftale om lokal løn for rengørings-assistenter funktionsløn og/eller kvalifikationsløn 1. Tid: Sted: Forhandling mellem reprsentanter for 3F eller FOA, og skolen: Funktionsløn og eller kvalifikationsløn: 10. Aftale nr.: Begrundelse/kriterier/betingelser for lønndringer: Ændring, ophør, opsigelse mv. af denne aftale: 15. Denne aftale kan ndres ved enighed mellem aftalens parter Ophør af aftaler om funktionsløn og kvalifikations-løn Emne: Lokal løn til rengørings- og/eller husassistenter Lønndringen aftales som: Løntrin og/ eller Tillg Denne aftale om funktionsløn ophører, hvis funktionerne ikke lngere skal udføres. I denne aftale om funktionsløn er ingen bestemmelser om ophør. Denne aftale om kvalifikationsløn kan ikke opsiges. Identifikation og forudstninger: 5. Overenskomst/aftale: Overenskomstnr.: Evt. yderligere afgrnsning: Aftale/indstilling: 8. Parterne enedes om: Endelig aftale eller Indstilling til godkendelse 9. Med virkning fra: Hvis løntrin: Antal løntrin: eller Oprykning til løntrin: Hvis tillg: a. Kr./øre i 2000-niveau b. Tillgget udbetales (st 1 kryds) Månedligt Andet: Opsigelse af aftaler om funktionsløn. Denne aftale om funktionsløn kan opsiges med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Denne aftale om funktionsløn opsiges med 3 måneders varsel til overenskomstperiodens udløb. Denne aftale er opsagt til (anfør dato): Andet (anfør hvad): 20. Dato: Underskrift fra aftalens parter: For skolen:... For 3F eller FOA:... 6 ren dag god dag

7 Resultatlønsaftale for 1. Aftalens deltagere 2. Periode 3. Medarbejdere omfattet af aftalen 4. Resultatløn 5. Baggrunden for aftalen (overordnede mål) Skole: En, flere eller alle rengøringsassistenterne Aftalen løber fra... til... Aftalen omfatter rengøringsmedarbejderne (navne):... Her indsttes den konkrete aftaletekst: Overordnet mål med aftalen er: Samarbejdet mellem faggrupperne på skolen skal vre med til at fremme forståelsen af vigtigheden af de forskellige arbejdsopgaver. Aftalen skal ligeledes vre med til at stte fokus på, hvad der er vigtigt for at sikre et god indeklima. Herunder speielt elevernes rolle i forhold til at klare deres daglige oprydningsopgaver, så deres klassevrelse er klar til rengøring. 6. Sueskriterier (operationelle mål) Den enkelte rengøringsassistent har deltaget i undervisningen i klassenstid på et eller flere af de nvnte klassetrin Den enkelte rengøringsassistent har deltaget i projektarbejde i en eller flere af de nvnte klassetrin 7. Målemetode og udmøntning af bonus Målemetode: Ledelsen registrerer, hvem af rengøringsassistenterne, der ønsker at indgå i undervisningen sammen med lreren. Når der er indgået aftale med lreren om undervisning/projekt, indberetter lreren det til ledelsen. 8. Gyldighedsperiode. Genforhandling. Opsigelse af aftalen 9. Evaluering Aftalen glder fra: Aftalen kan opsiges med tre måneders, dog tidligst til den XX. Dette felt skal først udfyldes ved evaluering af resultatlønaftalen (efter resultatlønaftalens udløb) Evalueringen kan omfatte: Resultaterne Proessen Kontrakten Underskrift af aftaleparterne ren dag god dag 7

8 KL, 3F, FOA. August Tegninger: Kirsten Gjerding. Produktion: zentens. Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere